J/8112. számú. jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J/8112. számú. jelentés"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről Előadó: dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, július

2 Tartalom 1. BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K) MEGHATÁROZÁSA Módszertani megjegyzések A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA ÉS ÖSSZETÉTELE Regisztrált vállalkozások Működő vállalkozások Gazdálkodási formák Vállalkozások alakulása- túlélési képesség Ágazati jellemző Területi jellemző GAZDASÁGI SZEREPÜK Foglalkoztatásban betöltött szerepük Árbevétel Termelékenység Bruttó hozzáadott érték Export Innováció A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSI FELTÉTELRENDSZERE ÉS A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK A MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-POLITIKA Az EU kis- és középvállalkozás-politikája A kis- és középvállalkozás politika Magyarországon A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA A vállalkozásindítás egyszerűsítése Könnyítések a hatósági eljárásokban A Közbeszerzési törvény KKV-kat érintő változásai A KKV-k adózását és járulékterhelését érintő módosítások Egyszerűsítések a számviteli szabályozásban A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, HITELEK, RÉSZESEDÉSÜK A TŐKEPROGRAMOKBÓL ÉS KÖZBESZERZÉSBŐL A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK EREDMÉNYEI A minisztériumok szerinti támogatásokat a évi XLII. törvény szerint meghatározott szerkezeti struktúra szerint mutatjuk be az összehasonlíthatóság érdekében évi eredmények évi eredmények Az Új Magyarország Fejlesztési Terv évi eredményei Gazdaságfejlesztés Operatív Program Regionális Operatív Programok ben a Regionális Operatív Programokban az alábbi pályázati források álltak rendelkezésre a KKV-k támogatására: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELFINANSZÍROZÁSA Folyósított hitelek Hitelállomány Támogatott KKV hitelek Összegzés a hitelfinanszírozásról A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FORRÁSHOZ JUTÁSÁNAK SEGÍTÉSE TŐKEPROGRAMOKON KERESZTÜL A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZESEDÉSE A KÖZBESZERZÉSEKBŐL ELŐRETEKINTÉS: AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV A VÁLLALKOZÓK SZOLGÁLATÁBAN MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

3 1. Bevezetés A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 10. -a szerint a KKV-kkal kapcsolatos állami feladatokat a gazdaságpolitikáért felelős miniszter hangolja össze. A törvény 12. -a értelmében, a Kormány kétévente az Országgyűlés elé terjeszti a miniszter által kidolgozott kis- és középvállalkozások helyzetét, gazdálkodási feltételrendszerét tartalmazó jelentést. Ez a jelentés a törvényi előírásnak megfelelően a hazai kis- és középvállalkozói szektor és évi helyzetét mutatja be. 1 A tendenciák érzékeltetésére a statisztikai adatokat közötti időszakra vonatkozóan mutatjuk be, azokban a fejezetekben, ahol 2011-ben lényeges változás történt, a lábjegyzetben teszünk említést a fontosabb változásokról. Az utolsó fejezetben rövid kitekintést adunk az Új Széchenyi Tervről. Jelen beszámoló célja, hogy áttekintést adjon a hazai mikro, kis- és középvállalatok (KKV-k) helyzetéről, fejlesztésük érdekében ben tett kormányzati intézkedésekről. A mikro-, kis- és középvállalkozások számára a korábbi évekhez hasonlóan európai uniós és hazai forrásokból finanszírozott vissza nem térítendő támogatások, finanszírozási támogatott hitel-, garancia- és tőke programok, fejlesztéseket ösztönző adókedvezmények és a közbeszerzési pályázatok álltak rendelkezésre. A vizsgált időszak a gazdasági és pénzügyi válság súlyosbodásával jellemezhető. A 2008-ban kezdődő világgazdasági válság hatása 2009-ben már erőteljesen érzékelhető volt. A világgazdaság teljesítménye szempontjából a mélypontot 2009 második negyedéve jelentette. A válság elmélyülésével együtt hazánkban jelentősen visszaesett mind a külső, mind a belső kereslet, aminek eredményeképpen hazánk GDP-je visszaesett. Ebben a kedvezőtlen makrogazdasági környezetben a vállalkozók joggal várhatták volna el a válság enyhítése érdekében történő erőteljesebb kormányzati fellépést, de a es időszakban nagyobb jelentőségű intézkedésekre csak 2010 nyarától került sor. A második Polgári Kormány évi hivatalba lépésének idején a hazai KKV szektort a válság következtében visszaesett belföldi kereslet és a korábbinál 15%-kal alacsonyabb szintű banki finanszírozás jellemezte. A gazdaság talpra állítása érdekében szükség volt azonnali intézkedések meghozatalára. Az új Kormány már tevékenységének első hónapjaiban összehangolt intézkedéseket tett a felhalmozódott nehézségek kezelésére, a KKV-k hosszú távú fejlődésének és foglakoztatásuk növelésének ösztönzésére. A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjába az egyensúly, a foglalkoztatottság és a növekedés együttes biztosítását állította. Az intézkedések alapját egy Nemzeti Középtávú Stratégia, az Új Széchenyi Terv adja. Ezt egészítik ki a szakpolitikai stratégiák, mint pl.: a Magyar Munka Terv, és a szakpolitikai programok, mint a Széll Kálmán Terv, a Konvergencia Program, az EU2020-Nemzeti Reform Program. 1 A jelentés összeállításához a Kkvt a alapján az elkülönített állami pénzalap és a központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat kezelője, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, valamint a Közbeszerzések Tanácsának elnöke - a tárgyévet követő év június 30-ig - adatszolgáltatást teljesít a kis- és középvállalkozások részesedéséről a támogatásokból, vállalkozói hitelekből és a közbeszerzésekből. A törvény 14. -a szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke és a Központi Statisztikai Hivatal elnöke - a tárgyévet követő év szeptember 30-ig - adatot szolgáltat a minisztérium részére a kis- és középvállalkozói szektor helyzetéről a törvényben meghatározott bontásban. A KSH-tól szeptember 30-án kapott adatok tárgyévet követő évben előzetes adatok, míg tárgyévet követő második év szeptember 30-án kerülnek megküldésre a végleges adatok. 3

4 A vállalkozások helyzetének javítására irányuló szándékot és az azonnali kormányzati intézkedéseket a Kormány a évi két akciótervében foglalta egybe. A Kormány 2010 júniusában meghirdetett 29 pontos programja intézkedéseket fogalmazott meg egy új gazdasági rendszer kialakítására, a bürokrácia csökkentése és a kis- és középvállalkozások támogatása érdekében. Bevezette a kölcsönös felelősségvállalás elvét és intézkedéseket fogalmazott meg a szociális biztonság növelésére. Az intézkedések legfontosabb elemei: a társasági adó 500 millió Ft adóalapig 19 %-ról 10 %-ra csökkentése, egykulcsos 16 %-os családi adó bevezetése 2 év alatt, tíz kisadónem eltörlése (a bérfőzési szeszadó, a tv-készülékek üzemben tartási díja, az épület utáni idegenforgalmi adó, a vállalkozók kommunális adója, az öröklési illeték egyenes ági öröklés esetén, a nagyteljesítményű személygépkocsik, vízi járművek, légi járművek adója, a vízgazdálkodási termelői érdekeltségi hozzájárulás, az ajándékozási illeték egyenes ági rokonság esetén). A beruházási engedélyek 1/3-ának eltörlése, az alkalmi foglalkoztatás egyszerűsítése, új rendszerének kidolgozása, kistermelői élelmiszertermelés, feldolgozás és értékesítés egyszerűsítése. A Széchenyi Kártya Program szélesítése (beruházási hitel, forgóeszközhitel, önerős hitel), kkv-k számára előnyös uniós pályázati rendszer kialakítása. A II. Akcióterv legfontosabb elemei: Széchenyi Pihenő Kártya bevezetése, a vállalkozói tevékenységre jellemző elvárt kereseti megkötés eltörlése, a társasági adó év végi feltöltésére vonatkozó árbevételi határ felemelése 50 millió forintról 100 millió forintra. Egyszerűsített végelszámolás, a duális szakképzési rendszer bevezetése, valamint meghirdetésre került az agráriumban is a Széchenyi Kártya. A fejlesztési politika gyorsítása, olcsóbbá tétele érdekében a fejlesztési pályázatok mellékleteinek száma 10%-kal, a tartalma pedig 30 %-kal csökkentésre került év végére. Ezzel párhuzamosan a résztvevő szervezetek száma is csökkent. A vállalkozókat, vállalkozásokat sújtó adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a Kormány kidolgozta az Egyszerű Állam Programot, amely 500 milliárd forinttal csökkenti a vállalkozók bürokráciával kapcsolatos adminisztratív költségeit. A kevesebb adminisztráció, a gyors ügyintézés és a csökkenő kockázatok hatására több időt, pénzt és energiát takaríthatnak meg a vállalkozások, amelyet munkahelyek megtartására, új munkahelyek megteremtésére és fejlesztésre fordíthatnak. A versenyképes hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésének elősegítése érdekében megkezdődtek az előkészítő munkák a külföldön megjelenő kereskedőházak létesítésére. Ismét a gazdaságpolitikai intézkedések középpontjába kerültek a beszállítók. A nemzetközi vállalatokhoz kapcsolódó beszállítói rendszerek kialakítása mellett kiemelt figyelem irányult és irányul a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokhoz kapcsolódó beszállítói rendszerek fejlesztésére. A megtett intézkedések gazdaságélénkítő hatásai hosszabb távon fejtik ki hatásukat, azonban már 2011-ben megmutatkoztak a változások kedvező eredményei. Az intézkedések hatására a 2010-ben örökölt több mint 7 %-os költségvetési hiányt az év végére 4,2%-ra szorítottuk le évi előzetes és a évi legfrissebb adatok A versenyképességet erősítő, a vállalkozások működési feltételeit javító, adminisztrációs terheit csökkentő átfogó intézkedések hatására a GDP 1,4 %-kal nőtt negyedik negyedévében első negyedévében a külpiaci konjunktúra lanyhulásával párhuzamosan a magyar gazdaság is a korábbi negyedévinél gyengébb növekedési számokat tudott felmutatni. A KSH végleges adatai alapján a bruttó hazai termék 0,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, és szintén visszaesés mutatkozott az előző negyedévhez képest is. 4

5 Gazdálkodó szervezetek száma A Kormány intézkedéseinek eredményeképpen jelentősen nőtt a működő gazdálkodó szervezetek száma, májustól 6,4%-os, míg az ezt megelőző másfél évben csupán 2,6%-os a növekedés mértéke. Noha az adatok a teljes vállalati körre vonatkoznak, a növekedés meghatározói valószínűleg a vállalkozások 99,9%-át kitevő kis- és középvállalkozások voltak. A számokat tekintve az látható, hogy a cégmegszűnések év második negyedévétől megközelítik a cégalapításokat, melyet a havi mozgóátlag - az adatok hektikusságát és a 2007-től jelentkező év végi szezonalitást - kiszűrve jobban szemléltet. Ez a trend a 2010-es év harmadik negyedévétől kezd javulást mutatni, amikor a cégalapítások enyhe növekedési üteméhez, a megszűnések gyorsabban csökkenő tendenciája párosul. A legfrissebb adatok alapján 2011 negyedik negyedévében 7242 darab cégalapítást regisztráltak szemben a 2453 megszűnéssel. Foglalkoztatás A KSH jelentése szerint IV. negyedévében 3 millió 851 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, 46 ezer fővel, 1,2%-kal több mint az előző év azonos időszakában. Az öt vagy ennél több főt foglalkoztató vállalkozásoknál január októberben 1 millió 853 ezren dolgoztak, 29 ezer fővel (1,6%-kal) többen, mint azonos időszakában. A költségvetési szférában dolgozók 735 ezer fős létszáma 39 ezer fővel (5,0%-kal) lett kevesebb. A március-májusi időszakban 3 millió 849 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, 63 ezer fővel, 1,7%-kal több mint az előző év azonos időszakában. Az öt vagy ennél több főt foglalkoztató vállalkozásoknál január áprilisban 1 millió 806 ezren dolgoztak, 26,6 ezer fővel (1,4%-kal) kevesebben, mint 2011 azonos időszakában. A költségvetési szférában dolgozók 729 ezer fős létszáma 8,8 ezer fővel (1,3%-kal) növekedett. Ez az adat tartalmazza a közfoglalkoztatottak január és április között havi átlagban fős létszámát is. Adóbevételek A NAV-tól származó pénzforgalmi adatok alapján az összes gazdálkodó szervezettől származó adóbevétel 2010-ről 2011-re 8 %-kal, 6227,580 milliárd forintra növekedett, ami 461,291 milliárd forint többletbevételt eredményezett a költségvetés számára. A növekménynek csupán 10,1%-a (46,691 milliárd forint) származik a pénzügyi szektor, kiskereskedelmi tevékenység, távközlési tevékenység, energiaellátó vállalkozási tevékenység különadójából, a többlet legnagyobb részét a TB járulékbevétel 30%-os (533,099 Mrd Ft) emelkedése okozta. A TB járulékbevétel emelkedésének hátterében az alábbi fő okok állnak: a foglalkoztatás egy év alatt átlagosan kb. 40 ezerrel nőtt, beindult a közmunkaprogram, 2010-ről 2011-re nőtt a minimálbér összege, a foglalkoztatottak által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 0,5 százalékponttal emelkedett. A Társasági adó kulcsának 19%-ról 10%-ra csökkentése a KKV-k széles körét érintette, körükben a 2011-es pénzforgalmi adatok az adóbevételek csökkenését vagy stagnálását mutatják, a nagyvállalatok TAO befizetései ugyanakkor közel 30 milliárd forinttal nőttek. Hitelezés A hazai KKV-k hitelezése (az árfolyamhatást kiszűrve) 2008 óta folyamatosan mérséklődik. Ugyanakkor a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel - a hitelezés általános visszaesése közepette is 2011-re növelte állományát és darabszámát. A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2011-ben, a létrejött ügyek száma tekintetében elérte a darabot, a szerződött összeg 137,771 Mrd Ft volt. 5

6 2012 első öt hónapjában már a Széchenyi Kártyánál is enyhe csökkenés mutatkozik: évben I-V. hó alatt 7293 db kártya került kiadásra, ami a tavalyi évi 96%-a, a kihelyezett összeg 55,265 milliárd forint volt ebben az időszakban, ami a évi 97%-a. Külkereskedelem A Kormány gazdaságpolitikai intézkedései pozitívan hatottak az exporttevékenységre ben 10%-kal nőtt a termékek exportjának volumene. A január decemberi kivitel értéke milliárd forint (80 milliárd euró), a behozatalé milliárd forint (73 milliárd euró) volt; a kivitel volumene 10,2, a behozatalé 6,9%-kal haladta meg az előző évi szintet. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 1930 milliárd forintot (6886 millió eurót) tett ki, 414 milliárd forinttal (1371 millió euróval) többet, mint 2010-ben. A külkereskedelmi termékforgalom előzetes adatai szerint 2012 ötödik hónapjában az export és import euróban számított értékei közel azonos mértékben, 1,7, illetve 1,8%-kal növekedtek, ezzel szemben a forintértékek kétszámjegyű bővülést mutattak 2011 májusához képest.* májusban első becslés szerint a kivitel értéke 2059 milliárd forintot (6995 millió eurót), a behozatalé 1854 milliárd forintot (6293 millió eurót) tett ki. A külkereskedelmi mérleg az év ötödik hónapjában 206 milliárd forint aktívumot mutatott, ami az egyenleg 19 milliárd forintos javulását jelenti az előző év azonos időszakához képest. A májusi kivitel 75, a behozatal 71%-át az Európai Unió tagállamaival bonyolítottuk le január májusban előzetes adatok szerint a kivitel értéke 9788 milliárd, a behozatalé 8956 milliárd forint volt. A kivitel euróértéke 0,9%-kal csökkent, a behozatalé 0,4%-kal emelkedett. A külkereskedelmi mérleg 832 milliárd forint aktívumot mutatott, ez az egyenleg 44 milliárd forintos romlását jelenti a január májusi 876 milliárd forintos aktívumhoz viszonyítva. A kis- és középvállalkozások évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló Jelentés évben kerül az Országgyűlés elé benyújtásra. *Májusban a forint az euróhoz mérve 10, a dollárhoz képest 23,4%-kal értékelődött le a bázishónaphoz viszonyítva. Az euró és a dollár a havi átlagárfolyamokat tekintve az év első hónapjától kezdve rendre erősebb volt a forintnál, mint 2011 első 5 hónapja során. 6

7 2. Helyzetelemzés Az elmúlt évtizedekben a gyorsan növekvő mikro-, kis- és középvállalkozások világszerte a gazdasági növekedés kiemelkedő fontosságú, sőt, gyakran a legfontosabb motorjaivá váltak, s ezért a szféra mind a nemzetközi szakirodalomban, mind a fejlett országok gazdaságpolitikai gyakorlatában, reflektorfényben áll. A mikro-, kis- és középvállalkozások működése alapvetően befolyásolja a gazdaság egészének teljesítményét. Az közismert, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások a gazdasági növekedésben és a munkahelyteremtésben fontos szerepet játszanak, ezért különös gonddal kell törekedni egy olyan üzleti környezet kialakítására, amely lehetőséget teremt a hazai kisvállalatok megerősödésére. A mikro, kis- és középvállalkozások fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, hiszen a működő összes vállalkozásból 99,9%-ot e szektor képvisel. E szervezetek gazdasági ereje egyenként nem mérhető a nagyvállalatokéhoz, azonban a szektor összességében jelentős szerepet tölt be az ország jövedelemtermelésében, a foglalkoztatottságban. A mikro, kis- és középvállalkozások a 2010-es előzetes adatok szerint 2 az üzleti szférában foglalkoztatottak 74,1%-ának biztosítottak munkát. A bruttó hozzáadott értéknek pedig több mint a felét, 54,5%-át állították elő. A nettó árbevételnek 58,7%-át realizálták. Az exportból való részesedésük 26,4%. A KKV-k főbb mutatói , % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Foglalkoztatottak aránya Bruttó hozzáadott érték Árbevétel nagysága Export Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium A KKV-k főbb mutatóit az 1. sz. melléklet tartalmazza. Magyarországon 682 ezer vállalkozás működik 3, amelynek 99,9 %-a kis- és középvállalkozás. A működő vállalkozásokon belül a mikrovállalkozások adják az összes működő vállalkozás 95,3%-át. 2 A KSH által alkalmazott módszertan szerint 2010-re számított előzetes adatok; a más módszertan szerint számított adatok ettől némileg eltérhetnek. A KSH a tárgyi évben (2011) a tárgyi évet megelőző évre vonatkozóan (2010) előzetes adatokat ad át szeptember 30. után, melyet a tárgyév (2011) végén a NAV által megküldött teljes körű adatokkal korrigál, s így tud végleges adatokat előállítani (a évre vonatkozóan évben). 3 A működő vállalkozások definícióját a KSH 2005-ben változtatta meg: egységes európai módszertan szerint jár el, azzal a céllal, hogy pontosabb eredményeket szolgáltasson, és a tagállamok adatai összehasonlíthatóak legyenek. Csak utólagosan, a benyújtott adóbevallások és statisztikai adatszolgáltatások feldolgozása 7

8 A makrogazdasági körülmények változásai mellett is igaz, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások alapvető szerkezeti jellemzői számarányuk, részesedésük a foglalkoztatásból, jövedelemtermelésből stb. az utóbbi években csak kis mértékben változtak: magas munkaerő- és alacsony tőkeigényű tevékenységet folytatnak. Nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételből vagy a jövedelemtermelésből. A mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági szerepe számuk nagyságából eredően is jelentős. A KKV-k szerepe a foglalkoztatás tekintetében a leginkább szembetűnő, a KKV-kon belül a nagyobb szervezetszámból adódóan a mikrovállalkozások nyújtottak a legtöbb munkavállaló számára kereseti lehetőséget. A KKV-k a bruttó hozzáadott érték előállításában nagyobb részt képviselnek, mint a legalább 250 főt foglalkoztató szervezetek, ezen belül is elsősorban a társas formában tevékenykedők tevékenysége bír meghatározó jelleggel. E vállalkozások száma az ezredfordulót követő időszakban elsősorban a társas formában bejegyzett szervezetek nagyobb alapítási kedvének köszönhetően bővült, miközben az egyéni vállalkozások száma számottevően csökkent. A folyamat ellenére a méretstruktúrában a mikrovállalkozások, azaz a tíz főnél kisebb létszámot foglalkoztatók dominanciájának növekedése figyelhető meg a nagyobb szervezetek hányadának csökkenése mellett. A magyar vállalkozói szerkezet az európai uniós átlaghoz képest a mikrovállalkozások (ezen belül az önfoglalkoztatók) nagyobb súlyát mutatja. E két kategória aránya vállalkozások száma tekintetében 2%-kal, a foglalkoztatottság tekintetében 6%-kal magasabb az uniós átlagnál. A vállalkozások számának alakulását - gazdálkodási forma szerint - az elmúlt 5 évben a jogi személyiséggel rendelkező társaságok bővülése, míg az összes többi gazdálkodási forma (egyéni vállalkozások, szövetkezetek, Bt. és Kkt.) számának lassú csökkenése jellemezte. A vállalkozások főtevékenység szerinti eloszlása hasonló az előző évekhez: 2 nemzetgazdasági ágazatban - a kereskedelem, gépjárműjavítás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazat területén - tevékenykedik a vállalkozások több mint egyharmada. A működő vállalkozások székhely szerinti területi megoszlásának jellemzője, hogy az előző évekhez hasonlóan továbbra is Budapesten és Pest megyében volt található az összes vállalkozás majdnem 40 %-a. Régiók szerint Közép-Magyarországot követi Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és a végén Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl. után állapítja meg egy szervezetről, hogy adott évben gazdasági aktivitást mutatott-e, vagy sem. Egy vállalkozást egy adott évben akkor tekint működőnek, ha rendelkezett árbevétellel vagy volt foglalkoztatottja. (Korábban működő vállalkozásnak azt a vállalkozást tekintette, amely a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben adóbevallást nyújtott be, statisztikai adatszolgáltatást teljesített, illetve a tárgyévben vagy azt megelőző évben alakult.) 8

9 2.1. Összefoglaló adatok A vállalkozások néhány fontosabb mutatóját foglaltuk össze a következő táblázatban. Az első táblázat az összes vállalkozás, míg a második csak a mikro-, kis- és középvállalkozások fontosabb mutatóit tartalmazza. A vállalkozások néhány mutatója ( ) Megnevezés Regisztrált vállalkozások száma (db) Működő vállalkozások száma (db) Foglalkoztatottak száma (fő) Bruttó hozzáadott érték (millió Ft) Árbevétel nagysága (millió Ft) Termékforgalmi export nagysága (millió Ft) n.a. n.a. n.a * * előzetes adatok Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Megnevezés Regisztrált KKV száma (db) Működő KKV száma (db) A KKV**-k néhány mutatója ( ) KKV foglalkoztatottak száma (fő) KKV által Bruttó hozzáadott érték (millió Ft) KKV Árbevétel nagysága (millió Ft) KKV Termékforg almi export nagysága (millió Ft) n.a. n.a. n.a * * előzetes adatok **KKV= Mikro-, kis- és középvállalkozás Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 9

10 Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 10

11 2.2. A kis- és középvállalkozások (KKV-k) meghatározása A Kkvt. a kis- és középvállalkozások fogalmát több szempont figyelembevételével határozza meg. A komplex definíció legfontosabb elemei a következők: Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A kis- és középvállalkozás kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A kis- és középvállalkozás kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem minősül kis- és középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlenül vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön, vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. E törvényi meghatározás szerint a Jelentés további részében, ha kis- és középvállalkozásokat (KKVkat) említünk, ott értelemszerűen a mikro, kis- és középvállalkozásokról van szó. 11

12 Módszertani megjegyzések A statisztikai lehatárolás a létszám-kategória szerint történik. Ez alapján az fővel működő szervezetek minősülnek kis- és középvállalkozásnak. Ez a fejezet a KSH NGM-nek történő adatszolgáltatására épül, amely eltér a KSH honlapján - az eltérő vonatkozási kör miatt -, kiadványaiban szereplő számoktól. Az adat-leválogatások az 5/2009.(I. 16.) Korm. rendelet alapján készültek, mely leválogatás szerint: - egy vállalkozás csak akkor lehet KKV, ha a gazdálkodási forma kódja: 11-gyel, vagy 12-vel, vagy 21-gyel kezdődik, vagy gazdálkodási forma kódja: 231, 133, 134 vagy az így leválogatott adatok nem tartalmazzák a (131, 132, 136, 137, 139 GFO kódszámú) egyéb jogi személyiségű cégek és a (22-es GFO kódszámú) egyéb nem jogi személyiségű cégek adatait. (Ezen cégek közé tartoznak pl. az ügyvédi irodák, oktatási munkaközösségek, végrehajtói irodák, közjegyzői irodák, polgárjogi társaságok, művészeti alkotó közösségek, társasházak, stb.) Kiemelendő az is, hogy a bruttó hozzáadott érték adatok a KKV-k esetében nem hasonlíthatók össze a nemzetgazdasági szinten számított GDP adatokkal, mert a nemzeti számlákban a KKV csoport nem képezi a nemzetgazdaság alszektorát, nincsenek elkülönítve, így erre a körre külön GDP számítás nem készül. A KKV-k szektorális elhatárolása sem egyértelmű ebből a szempontból, mert A háztartási szektorban elszámolt egyéni vállalkozók GDP-je modellezési technikával készül, azokról a paraméterekről, melyek a KKV csoporthoz sorolásukat befolyásolják, nem minden esetben rendelkezik a KSH információival. A (vállalati szektorba tartozó) KKV körre vonatkozóan egyedi lekérdezés alapján nem határozható meg a hozzáadott érték, hiszen a BHE számításakor az ESA szabályok alapján számos makroszintű kiigazítás történik, melyek egyedi szinten nem értelmezhetőek. A nemzeti számla foglalkoztatottsági adatait nem egyedileg, hanem a munkaerő-felmérés adataiból kiindulva, a szükséges korrekció becslésével állítja össze a KSH, ezen belül nem rendelkezik létszám-kategóriákra vonatkozó adatokkal. 12

13 db 2.3. A vállalkozások száma és összetétele Regisztrált vállalkozások A kis- és középvállalkozások alapvető szerkezeti jellemzői 2000 óta csak kismértékben változtak: magas munkaerő- és alacsony tőkeigényű tevékenységet folytatnak. A regisztrált vállalkozások száma 2009-ben db, míg 2010-ben ennél 3,4%-kal több, db volt. A Magyarországon regisztrált vállalkozásoknak 2009-ben és 2010-ben is 99,9%-a mikro-, kis- és középvállalkozás. Létszám-kategória szerint a legnagyobb arányt a maximum 1 főt foglalkoztató vállalkozások képviselnek, 2009 és 2010-ben 71,1 % -72 % az arányuk. A regisztrált vállalkozások számának alakulása vállalkozói méretkategóriánként (db), fős fős (kis) fős (közepes) 250 fős és fölötti (nagy) Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium A regisztrált vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása, a társas vállalkozások arányának növekedését mutatja az utóbbi években. Mindkét évben a jogi személyiségű társas vállalkozások számának kismértékű emelkedése figyelhető meg, ugyanakkor ezzel egy időben az összes egyéb vállalkozási formában a regisztrált vállalkozások számának csökkenése jellemző. A regisztrált vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása ben: egyéni vállalkozó 40,9 % - 40,8 %, korlátolt felelősségű társaság 35,1 % - 37,2 %, betéti társaság 22,2 % - 20,2 %, közkereseti társaság 0,7 % - 0,6 %, részvénytársaság 0,5 % -0,6 %, szövetkezet 0,5 % - 0,5 % és a maradék az 0,1 % - 0,1 % az egyéb kategória. 13

14 db Működő vállalkozások A regisztrált vállalkozásoknak 2009-ben 75 %-a, 2010-ben pedig csak 72,4 %-a, db működött 4. A Magyarországon működő vállalkozások száma 2004-től folyamatosan csökken. A működő vállalkozások számának alakulása vállalkozói méretkategóriánként (db), * fős fős (kis) fős (közepes) 250 fős és fölötti (nagy) Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Bár a társas vállalkozások fokozatosan teret nyernek az egyéniekkel szemben, a KKV-k méretstruktúrájában továbbra is a túlnyomó részt a mikrovállalkozások adják. Arányuk ugyanúgy, mint az előző években, magas e szegmens adja az összes működő vállalkozás 95,3%-át, amelyből az egyéni vállalkozók képviselik az összes működő vállalkozás 67,1%-át. 4 A működő vállalkozások definícióját a KSH 2005-ben változtatta meg: egységes európai módszertan szerint jár el, azzal a céllal, hogy pontosabb eredményeket szolgáltasson, és a tagállamok adatai összehasonlíthatóak legyenek. Csak utólagosan, a benyújtott adóbevallások és statisztikai adatszolgáltatások feldolgozása után állapítja meg egy szervezetről, hogy adott évben gazdasági aktivitást mutatott-e, vagy sem. Egy vállalkozást egy adott évben akkor tekint működőnek, ha rendelkezett árbevétellel vagy volt foglalkoztatottja. /Korábban működő vállalkozásnak azt a vállalkozást tekintette, amely a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben adóbevallást nyújtott be, statisztikai adatszolgáltatást teljesített, illetve a tárgyévben vagy azt megelőző évben alakult./ 14

15 db Működő vállalkozások megoszlása létszám kategória szerint (db) Év/Létszám nagyság 0-1 fős 2-9 fős fős (kis) fős (közepes) 250 fős és fölötti (nagy) Összesen % 26.6% 4.1% 0.9% 0.2% 100.0% % 26.2% 4.0% 0.8% 0.2% 100.0% % 24.9% 3.9% 0.7% 0.1% 100.0% % 26.5% 4.0% 0.7% 0.1% 100.0% % 27.2% 4.1% 0.7% 0.1% 100.0% % 27.5% 4.2% 0.7% 0.1% 100.0% % 27.8% 4.2% 0.7% 0.1% 100.0% % 29.7% 4.1% 0.7% 0.1% 100.0% % 29.2% 4.1% 0.7% 0.1% 100.0% % 27.4% 3.8% 0.7% 0.1% 100.0% 2010.* 67.1% 28.3% 3.8% 0.7% 0.1% 100.0% *előzetes adatok Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium A vállalkozások létszám kategória szerinti megoszlásában a vizsgált időszakban nagy változás nem látható: a kis-, közép- és nagyvállalatok aránya nem változott, a mikrovállalkozásokon belül, az egyéni vállalkozók aránya kis mértékben csökken az előzetes adatok szerint Gazdálkodási formák A működő középvállalkozások számának gazdálkodási forma szerinti alakulása viszonylagos állandóságot mutat. A közötti időszakban a működő KKV-k száma mintegy 10%-kal nőtt. Ebben a folyamatosan bővülő társas vállalkozásszám (elsősorban a kisebb tőkeelőírások nyomán ugrásszerűen növekvő kft-k állománya) játszott főszerepet re az ezredfordulóhoz képest mintegy duplájára nőtt a számuk. Összességében a vállalkozások számának alakulását az elmúlt években a jogi személyiségű társaságok bővülése, míg az összes többi gazdálkodási forma (egyéni vállalkozások, szövetkezetek, Bt. és Kkt.) számának lassú csökkenése jellemezte. A működő vállalkozások számának jogi forma szerinti alakulását a következő ábra mutatja. A működő vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként (db), * Egyéni vállalkozás Bt Kkt Egyéni cég Kft. Rt Szövetkezet Egyéb Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium 15

16 db Vállalkozások alakulása- túlélési képesség A működő vállalkozások és ezen belül a KKV-k is alakulásukat követően egyre kisebb ideig képesek fennmaradni. A működő vállalkozások számának változását a következő ábra mutatja. A működő vállalkozások alakulása-megszűnése(db), Tárgyévben alakult új szervezet Tárgyévben megszűnt szervezet Vállalkozások száma a tárgyévben (jobb skála) Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium A kis- és középvállalkozások túlélési képességét tevékenységük jellege, a területi elhelyezkedés, társasági forma jelentősen befolyásolja. A központi régió koncentrációja, a fővárost is magában foglaló Közép-Magyarország szerepe mindenütt megmutatkozik: a bruttó hozzáadott érték termelésében, az árbevételből való részesedésben, a területi elhelyezkedésben. Vállalkozási forma alapján a társas vállalkozások túlélési képessége számottevően kedvezőbb az egyéni formában tevékenykedőknél. A túlélési képesség vizsgálatakor a 2004-ben újnak minősülő vállalkozások öt éves életpályája követhető 2009-ig bezárólag ben több mint 70 ezer valódi, új vállalkozás kezdte meg tevékenységét az országban, melyek szinte mindegyike a kis- és középvállalkozások kategóriájába tartozott. A működő vállalkozások száma az alakulásukat követő években egyre kisebb ütemben ugyan, de csökken. A megalakult vállalkozások évről évre kisebb hányada volt képes fennmaradni, 2009-ben - azaz működésük kezdetét követő ötödik évben - a KKV-k 42%-a létezett. Az újonnan létrejött vállalkozások túlnyomó része mikrovállalkozás, e szervezetek túlélési képessége volt a legnagyobb, 42%-uk működött öt évvel később is. A fős cégek esetében ez az arány 41%-ot tett ki, a középvállalkozások mutatója 39%. A KKV-kkal szemben a nagyvállalatok mutatója 47%, ami nagyobb túlélési arányt jelez, valószínűleg mert tőkeerősebbek, üzleti kapcsolataik szerteágazóbbak, erősek, ezért sokkal kevésbé vannak függő helyzetben a KKV-khoz képest. 16

17 Ágazati jellemző A vállalkozások főtevékenység szerinti eloszlása hasonló az előző évekhez: két nemzetgazdasági ágazatban - a kereskedelem, gépjárműjavítás ágazatban (20,1%), valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazat területén (15,3%) tevékenykedik a vállalkozások több mint egyharmada. Magas még az építőipari vállalkozások (9,5%) és feldolgozóipari vállalkozások aránya (7,5%) A vállalkozások főtevékenység szerinti eloszlását mutatja a következő ábra. A vállalkozások megoszlása ágazatonként A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat C Feldolgozóipar E Vízellátás; szennyvíz, hulladékgazdálkodás G Kereskedelem, gépjárműjavítás I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás K Pénzügyi, biztosítási tevékenység M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás S Egyéb szolgáltatás B Bányászat, kőfejtés D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás F Építőipar H Szállítás, raktározás J Információ, kommunikáció L Ingatlanügyletek N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység P Oktatás R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 5.5% 4.1% 4.0% 2.4% 5.4% 3.4%0.1% 7.5% 0.1% 0.3% 9.5% 15.3% 20.1% 4.5% 4.0% 5.0% 4.7% 4.4% Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Területi jellemző A működő vállalkozások székhely szerinti területi megoszlásának jellemzője, hogy az előző évekhez hasonlóan továbbra is Budapesten és Pest megyében található az összes vállalkozás majdnem 40%-a. 17

18 A vállalkozások megoszlása régiónként ÉSZAK-ALFÖLD 11.6% DÉL-ALFÖLD 11.5% KÖZEP- MAGYARORSZÁG 39.6% ÉSZAK- MAGYARORSZÁG 8.6% DÉL-DUNÁNTUL 8.6% NYUGAT- DUNÁNTUL 10.0% KÖZEP- DUNÁNTUL 10.2% Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium A működő vállalkozások településkategóriák szerinti elhelyezkedését mutatja a következő ábra. A működő vállalkozások száma településkategóriák szerint (db) Község Nem megyei jogú város Megyei jogú város Főváros Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium A működő vállalkozások településkategóriák szerinti elhelyezkedését tekintve a vállalkozások 26,7%- a a fővárosban, további 25% megyei jogú városban, 29% nem megyei jogú városban, s csupán 19,3% tevékenykedik községekben. 18

19 2.4. Gazdasági szerepük A kis- és középvállalkozások szerepe a foglalkoztatásban az elmúlt időszakban alig változott. Nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint az árbevételből vagy a jövedelemtermelésből. A KKV-k főbb mutatói , % 80.0% 74.3% 74.1% 70.0% 60.0% 50.0% 56.3% 54.5% 60.8% 58.7% 40.0% 30.0% 26.9% 26.4% 20.0% 10.0% 0.0% Foglalkoztatottak aránya Bruttó hozzáadott érték Árbevétel nagysága Export Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatásból való részesedésük 2009-ben és az előzetes adatok szerint 2010-ben 74,3 % - 74,1 %, míg a bruttó hozzáadott érték termeléséből való részesedésük 56,3 % - 54,5 %, árbevételből való részesedésük 60,8 % - 58,7 %, exportból való részesedésük 26,9 % - 26,4 %-a, a teljes üzleti szférában működő vállalkozásokénak. Megnevezés A vállalkozások néhány mutatója statisztikai régiók szerint 2010-ben* (db,%) Vállalkozás sűrűség (működő, 1000 lakosra), db Működő vállalkozások számának megoszlása (%) Foglalkoztatottak számának megoszlása (%) 19 Hozzáadott érték megoszlása (%) Árbevétel megoszl ása (%) Export megoszlása (%) Közép- Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat- Dunántúl Dél-Dunántúl Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Átlag/Összesen *előzetes adat Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Magyarországon 1000 lakosra átlagosan 68,2 működő kis- és középvállalkozás jutott 2010-ben.

20 Területi elosztást tekintve minden mutatónál megfigyelhető a közép-magyarországi koncentráltság Foglalkoztatásban betöltött szerepük A KSH adata szerint az üzleti szférában a foglalkoztatottak száma 2010-ben az előző évhez képest az előzetes adatok szerint 0,6%-kal nőtt. A növekedés a mikrovállalkozások és nagyvállalatok foglalkoztatás-növekedésének, valamint a többi létszám-kategória foglalkoztatás-csökkenésének együttes eredménye ban a vállalkozások összesen ezer főt foglalkoztattak Magyarországon, s ebből közel ezer főnek a KKV-k biztosítottak kereseti lehetőséget. A KKV-k foglalkoztatásban betöltött szerepe továbbra is jelentős, az általuk foglalkoztatottak aránya 2009-ben 74,3% volt, míg 2010-ben az előzetes adatok szerint 74,1%-ot tett ki. A fős és az fős vállalkozások hasonló súlyt képviseltek a foglalkoztatásban, előbbiek a KKV-knál alkalmazásban állók 25,3%-ának, utóbbiak 22%-ának nyújtottak kereseti lehetőséget. A KKV-knál dolgozók legtöbbje, 52,7%-a mikrovállalkozásoknál állt alkalmazásban, s az arányokat tekintve az utóbbi három évben kis növekedést mutat. A foglalkoztatottak létszám-kategória szerinti összetétele alapján látható, hogy jelentős hányaduk a gazdasági változásokra legérzékenyebben reagáló és legkisebb jövedelemtermelő képességgel bíró mikrovállalkozásoknál dolgozott, amely több mint egymillió munkavállalót érintett az országban. A vállalkozások által foglalkoztatottak számát mutatjuk meg a következő ábrán. A vállalkozások által foglalkoztatottak megoszlása , % 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 25.7% 25.9% 16.8% 16.3% 19.0% 18.8% 21.5% 22.2% 17.2% 16.8% 2009 végleges adat 2010 előzetes adat 1 fős 2-9 fős fős (kis) fős (közepes) 250 fős és fölötti (nagy) Forrás: a KSH adatszolgáltatása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Árbevétel A KKV-szektor a vállalkozások árbevételéből magasabb arányban részesedett, mint a bruttó hozzáadott érték esetében, ami tevékenységük szerteágazóbb jellegét mutatja. A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak az üzleti szféra árbevételéből való részesedése az utóbbi három évben csökkenést mutat. A vállalkozások árbevételének 2009-ben 60,8%-át, 2010-ben pedig az előzetes adatok szerint 58,7%-át a mikro,- kis- és középvállalkozások adták. A kis- és középvállalkozások 2009 és 2010-ben is közel milliárd forint árbevételt értek el. 20

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról A Kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14.

Kitörési pontok a vállalkozások számára. 2012. június 14. Kitörési pontok a vállalkozások számára 2012. június 14. Forrás: Aveco, NGM A Bizottság közzétette tavaszi 2012. és 2013. évre vonatkozó gazdasági előrejelzéseit. Mindkét évben 3 százalékos szint alá becsülve

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

kormány a mezőgazdasági ágazat felzárkózását? dr. Balog Ádám helyettes államtitkár

kormány a mezőgazdasági ágazat felzárkózását? dr. Balog Ádám helyettes államtitkár Milyen adózási eszközökkel segíti a kormány a mezőgazdasági ágazat felzárkózását? dr. Balog Ádám helyettes államtitkár A mezőgazdaság helye a nemzetgazdaságban 7,0 6,0 % 5,0 4,0 3,0 2,0 2000 2001 2002

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A kis- és középvállalkozások számának alakulása... 5 Szervezeti

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS

A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS 2014. MÁRCIUS 26. A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS Várkonyi Gáspár ELSŐ FEJEZET AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA CÉLOK: a rendelkezésre álló információk alapján egy olyan jellemzés elkészítése, mely hitelesen

Részletesebben

T/2491. számú törvényjavaslat. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról

T/2491. számú törvényjavaslat. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2491. számú törvényjavaslat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Tervezési és Elemzési Főosztály Adóstatisztikai Osztály A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése - 1

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? 1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban visszaesett a beruházások szintje. Együttes és koordinált, európai szintű fellépésre

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

1.3 Gazdasági szervezetrendszer

1.3 Gazdasági szervezetrendszer 1.3 Gazdasági szervezetrendszer A rendszerváltozást követően megindult, a gazdasági szereplők számával, összetételével jellemezhető struktúra-átalakulás üteme 1996 után erőteljesen lefékeződött. Kialakult

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883 Pályázat neve Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma GINOP-1.2.2-15 Beadás kezdete 2015. 07. 09. Beadási határidő 2017. 07. 10. Támogatás célja

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA Hidvéghi Balázs külgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2012. szeptember 28. EGER KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINK Magyarország

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január

A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2012. év, 2013. január 2013/23 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI évfolyam 23. szám 2013. március 27. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, év, 2013. január A tartalomból 1 Nemzetközi és hazai gazdasági

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban Hazai kkv-politika Értékelés és lehetséges kitörési pontok M helymunka 2010. március 27. Némethné Gál Andrea Modern Üzleti

Részletesebben