A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI EURÓPÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI EURÓPÁBAN"

Átírás

1 VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSI TENDENCIÁI EURÓPÁBAN VÁLOGATÁS A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBÓL 2004.

2 Közreadja a MÁV Rt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET MÁV Rt. Dokumentációs Központ és Könyvtár 1940 Budapest Telefon: , /24-40 Összeállította és szerkesztette: Cziegler Mária Ráczné dr.kovács Ágnes A cikkeket fordították: Bessenyei György Dr. Ercsey Zoltán Haragos Pál Ráczné dr. Kovács Ágnes Dr. Rixer Attila Kiadja a MÁV Rt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET A kiadásért felel: Dr. Hadházy Ákos főosztályvezető Készült a MÁV Rt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet nyomdaüzemében (Budapest, VI. Andrássy út ) Felelős vezető: Dr. Hadházy Ákos Engedélyszám: 8988/2002

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Közlekedéspolitika Integrált közlekedéspolitika A közlekedéspolitikai álláspont a kistávolságú személyközlekedéssel kapcsolatban Az UIC személyközlekedési tanulmánya 2010/ A Trenitalia alkalmazkodik az európai helyzethez A svájciak ragaszkodnak a vasúti utazáshoz A vasút újbóli felfedezése Élet a privatizáció után Nagy- Britanniában Az északi EU tagállamok vasúttársaságai készülnek a piaci versenyre Távolsági személyszállítás A vasút szerepének optimálása a távolsági személyközlekedésben Az SNCF szerepe az új személyszállítási vonalak terveinek kidolgozásában Az első piaci verseny a nagysebességű vasutak között Az SBB nemzetközi személyközlekedése a XXI. század elején Mellékvonalak üzemeltetése, regionális forgalom A mellékvonalak üzemeltetésének új megközelítésű koncepciója Új szervezeti modellek a vasút mellékvonali üzeméhez Németországban A vasúti közlekedés regionalizálása az SNCF-nél Kistávolságú személyközlekedés a régiókban SBB: A regionális közlekedés felmenőben Mozgáskorlátozottak utazása A mozgáskorlátozottak vasúti utazási lehetőségeinek javítása... 57

4 4.2. Akadálymenetesen kialakított vasutak Akadályoztatottak az ÖPNV-ben: Eljutási lehetőségek pályaudvarokon és vonatokon Repülőtéri összeköttetések Amikor a vasúti és a légi közlekedés egymást kiegészíti A kombinált vasúti-légi utazások számának fejlődése új lendületet kapott Tovább fejlődnek a vonat repülő kapcsolatok Utastájékoztatás Műszakilag tökéletes, de nem kellő mértékben végrehajtott Dinamikus utastájékoztató rendszer Rugalmas számítógép-vezérlésű bemondórendszer az utastájékoztatásban Szolgáltatások, utaskiszolgálás, utasellátás DB Nachtzug éjszaka Németországon és Európán keresztül DB AutoZug Utazzon autóval vagy motorral stresszmentesen Szolgáltatások a francia nagysebességű forgalomban Utasellátás a Svájci Szövetségi Vasutaknál Élelmezés, szolgáltatások helyett? Gasztronómia a DB távolsági személyvonatain április 15.: Pontgyűjtés indul a törzsutasok szolgáltatási programjában A DSB folyamatosan fejleszti a szolgáltatásait Menetjegy, jegyvásárlás Az intelligens menetjegy-technológia fejlődése Hollandia néhány nagy városában megkezdődik az országos elektronikus jegyrendszer próbaüzeme... 94

5 Bevezetés Az elkövetkezendő évtizedekben a vasutak személyszállítási tevékenységük tekintetében is szembesülni fognak környezetük jelentős megváltozásával. Mindenekelőtt Európában lesz ez a változás markáns: 2030-ig az összlakosság létszáma mintegy 6%-kal fog csökkenni, növekedni fog az életkor, és a lakosság összetételében jelentősen megnő a 60 éven felüliek részaránya, az elővárosok szerepe teret nyer a városközpontok rovására. Ezek a fejlődésirányok különösen a személyközlekedés iránti igény növekedésében, módosulásában lesznek érezhetők. A szociodemográfiai környezet megváltozása döntő befolyással lesz a kereslet struktúrájára is. A vasút szempontjából a fenti előrejelzés életbevágóan fontos a jövőre nézve. Hosszú távon erre kell felkészülni az egységes európai piacon, olyan vasútspecifikus intézkedésekkel, melyeket a döntési folyamatokba integrálnak. Ezen intézkedések közé tartozik a mellékvonalak kérdésének kezelése, a regionális és kistávolságú személyszállítás kérdése, illetve a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségének biztosítása a vasúti közlekedésben. A szolgáltatási minőség javítása egyre inkább a legfontosabb prioritássá lép elő mind az utazóközönség, mind a szakemberek részéről, így elkerülhetetlen az ügyfelek kívánságainak és igényeinek ismerete, az utastájékoztatás korszerű formáinak alkalmazása, a szolgáltatások színvonalának javítása és sokféleségének biztosítása. Elő kell segíteni a különböző közlekedési módok közötti összhang megteremtését, a vasút szerepének meghatározását a különböző távolságú személyszállításokban, együttműködve a közúti és légi közlekedéssel. Az új technológiák nélkülözhetetlen eszközök a kínálat javításához, és egy sor lehetőséget rejtenek magukban a vasút teljesítményeinek növeléséhez, az ügyfélszolgálat kiépítéséhez. Mindezen feladatok alapján a jelen kiadvány áttekintést kíván nyújtani az európai vasúti személyszállítás főbb kérdéseiről, felvázolva annak fejlesztési tendenciáit. A felhasznált cikkeket a MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtár szaklapjaiból válogatták a szerkesztők. Reméljük ezzel a válogatással sikerül átfogó képet nyújtani az európai személyszállítás helyzetéről, fejlesztési kérdéseiről, ezáltal segítve a magyar vasúti személyszállítás fejlesztési irányainak kialakítását, s így a magyar vasút integrálódását az európai személyszállítási piacba május

6

7 1. Közlekedéspolitika A vasúti személyszállítás fejlesztési tendenciái Európában 1.1. Integrált közlekedéspolitika 1 Az egységes európai piac, valamint a globalizáció létrehozzák a teljesítőkész közlekedési utakat, és megteremtik a lehető legjobb közlekedésszervezés lehetőségét. A mindannyiunk által elérni kívánt mobilitásnak megvan az ára nem csak a szó tulajdonképpeni értelmében, hanem a közlekedéssel együtt járó zaj, levegőszennyezés, illetve a városok és a vidék, a természet megzavarása tekintetében. Az energiafelhasználás, ami kapcsolatos a közlekedési teljesítményekkel, jelentős környezeti terhelést okoz. Az így keletkezett feladatok a velük összefüggő többirányú hatással nem egy egydimenziós eszközt jelentenek, amelyeket egyetlen probléma megoldására kellene irányítani. A jövőben tovább növekvő közlekedés összefüggésében a környezeti tudatosság mellett, az előttünk álló kihívásoknak megfelelni kívánva, integrált közlekedéspolitikára van szükség. Ennek egy javított, átfogó közlekedési rendszer irányába kell elmozdulnia, amely a különböző intézkedéseket és eszközöket, azok egymásra hatását, ok és okozat összefüggéseit az abban résztvevő legkülönbözőbb igazgatási apparátusokkal, valamint területfejlesztési szintekkel és különböző időhorizontokkal egy átfogó koncepcióba kapcsolja össze. A közlekedéspolitikának egyöntetűnek kell lennie. A közlekedéspolitikát idejében át kell gondolni a széles társadalmi konszenzus kialakítása érdekében. Kihívások egy jövőorientált közlekedéspolitikához A gazdasági növekedéssel összefügg az áru- és személyszállítás nagymértékű növekedése is, viszonylag magas növekedési rátákkal, különösen a közúti és a légi közlekedésben. Ennek a mobilitás-fejlődésnek az okai többfélék: a gazdasági kapcsolatok globalizálódása, növekvő munkamegosztás és specializáció a gazdaságban, átmenet az ipari társadalomból a szolgáltatások társadalmába, az információs társadalom és a munka világa, 1 Hinricher, M., Schüller, U.: Integrierte Verkehrspolitik. Internationales Verkehrswesen, H. 12. p

8 a műszaki haladás, telematika, a munkaidő rövidülése, a szabadidős közlekedés növekedése, a jövedelemszerző tevékenység bővülése megváltozott mobilitási szükségletek, a fogyasztói társadalom, mint a közlekedés növekményének motorja, a lakóhely kiválasztása és változtatása, az életstílus megváltozása a társadalom individualizálása. Ezek a fejlesztési trendek hosszú távúak, még akkor is, ha bizonyos keretfeltételek mellett befolyásolhatók. Maga a közlekedési rendszer jelentős feladatok megoldását igényli A közlekedési infrastruktúra növekvő mértékben túlterhelt. Ennek a következményei: időveszteség, költségnövekedés, közlekedési balesetek és növekvő környezetterhelés. Mindez nemcsak a közlekedésben résztvevőket, hanem a gazdaság egészét érinti, ahol termelékenységi veszteségek, csökkent versenyképesség és foglalkoztatási gondok kapcsolódnak hozzá. A közlekedési teljesítmények növekménye a közlekedési infrastruktúrában lévő szűk keresztmetszeteket tovább fogja élesíteni, miközben bizonyos, hogy az infrastruktúra kiépítése egy magas színvonalú, teljesítőképes közlekedési rendszer irányába folytatódik, és a kapacitásbővítéshez különböző további kiépítések, üzemi és szervezési intézkedések meghozatala szükséges. Mind nemzeti szinten, mind egész Európában a politikai akarat arra irányul, hogy a kötött pályás közlekedést, a vasutat, továbbá a belvízi hajózást egyrészről környezetpolitikai mérlegelés alapján, másrészről a rendelkezésre álló közlekedési utak egyénértékű terhelésbiztosításának céljából a teljesítmények növekedéséhez juttassa. Ez a fordulat mind a mai napig nem sikerült. A közlekedésben résztvevő alágazatok közül továbbra is a közút és a légi közlekedés a favorizált. A jövőben ezért különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a vasút és a belvízi hajózás minőségi és költségtényezői jelentős mértékben vonzóbbak legyenek. A különböző közlekedési eszközök intelligens kombinációja egy szállítási folyamat keretében, azaz az intermodális szállítási láncok kialakítása mind a személy-, mind az áruforgalomban kulcsfontosságú kérdés a közlekedési infrastruktúra egyenértékű igénybevétele szempontjából. Az egyes kapcsolódó pontokon, valamint a szűk kapacitások, a szervezési hiányosságok miatt ma még jelentős hatékonysági veszteségeket kell elkönyvelni. 8

9 Végül a közlekedés szociális kihatásai is fontos szempontot képeznek a mobilitás társadalmi jelentősége kérdésében. Az esélyegyenlőség megteremtése a munkahely és a lakóhely kiválasztásában, a képzési, továbbtanulási lehetőségekhez való hozzáférésben, valamint a szabadidő eltöltésében, mind idetartozó kérdések. Hosszú távú integrált közlekedéspolitikai stratégia szükséges A mai és mindenekelőtt a jövőbeli kihívásoknak való megfelelés a közlekedésben egy olyan koncepciót igényel, amelynek különböző intézkedései és eszközei, azok együtthatása a különböző térségi szinteken, különböző illetékességi területeken, továbbá az időhorizontok különbözősége mellett is egységesek. A rövid távú problémamegoldásra vonatkozó intézkedéseknek nem szabad a hosszú távú fejlődési/fejlesztési célokkal ellentéteseknek lenniük. Éppen a stratégia hosszú távú irányítottsága követeli meg azt, hogy a társadalomban, gazdaságban és a technika területén a hosszú távú struktúraváltás a jelentésének, a közlekedéspolitika szempontjából adott jelentőségének megfelelően rögzítésre és figyelembevételre kerüljön. Elsősorban a mobilitás városi régiókban és vidéki környezetben tapasztalható fejlődése, a munka világának változása, a nemzetköziesedés, az internet-gazdaság, a források rendelkezésre állása, valamint az életstílusok differenciálódása mind jelentőséggel bírnak. A szállítási távolságok a globalizációs folyamat során tovább növekednek. Ez ugyanakkor európai összefüggésekben esélyt nyújt arra, hogy a vasút növekvő mértékben legyen igénybe véve. A közlekedés és a gazdasági növekedés, a környezetterhelés és a források felhasználása közötti összefüggéseket is figyelembe kell venni, amennyiben hosszú távú, kiegyenlített, integrált közlekedési stratégia készül. A közlekedéspolitika ezekkel a célokkal nagy kihívásnak néz elébe. Annál is inkább, hiszen a közlekedés növekedése jelentős részben más gazdasági, társadalmi és politikai területek fejlődése, illetve döntései által befolyásolt. A technológia, az ipar, a munkaerőpiac, a szociális kérdések, a képzés és továbbképzés, valamint a területfejlesztési politika központi eleme lesz az integrált közlekedéspolitikának. A közcélok és a magánfeladatok tisztán elkülönítendők A jövőben a piacgazdasági irányítási mechanizmusoknak egyre erőteljesebben kell hozzájárulniuk ahhoz, hogy a szállítási folyamatokat hatékonyabban 9

10 lehessen kialakítani, az infrastruktúrát jobban lehessen tervezni, és a környezetet kevésbé terhelő jármű és mobilitási koncepciók jelenhessenek meg a piacon. Ugyanakkor változatlanul az állam feladata marad az, hogy eleget tegyen a közjó irányában fennálló kötelezettségeinek. Ez a közlekedési infrastruktúra fenntartására éppúgy vonatkozik, mint a közlekedéssel történő kiszolgálásra. A regionalizálás elve a regionális felelősséggel, a pénzügyi ellátottsággal és a csatlakozó regionális folyamatokkal, mint ahogy azt példaként a kistávolságú közforgalmú személyközlekedésnél bevezetve láthatjuk, mindenütt hatékony megoldásokhoz vezethet, ahol a közlekedési utak és a közlekedési teljesítmények regionális funkciói kerülnek előtérbe. Innovatív technológiák bevezetése A jövő közlekedési rendszerével szemben támasztott magas szintű követelmények innovatív technológiák alkalmazását teszik szükségessé mind az infrastruktúrában, mind a közlekedési eszközöknél és azok üzemeltetőinél is. Az integrált közlekedéspolitika ezért arra is irányul, hogy célravezető munkamegosztást alakítson ki a közigazgatási (köztulajdonban lévő) és a magángazdaság között úgy, hogy mind a két oldal érdekeltsége érvényesülhessen. A politika feladata, hogy az infrastrukturális és a rendezési elv szerinti (területfejlesztési) keretfeltételeket megteremtse, lehetővé téve az innovatív technológiák és koncepciók számára a piacosodást. A közpénzekből pilotprojekteket célszerű elindítani és kezdetben finanszírozni, továbbá kockázati tőkét rendelkezésre bocsátani a kis és közepes vállalatok számára. A vállalatok feladata marad változatlanul, hogy a technológiákat versenyszituációban piacorientált módon továbbfejlesszék és piacaikat megnyissák. Integrált közlekedéspolitika, mint tartós feladat A feltételek, a problémák és a megoldási módozatok folyamatosan változnak úgy, hogy az integráció közlekedéspolitikája állandó feladatot jelent, folyamatos korrekciót és illesztést igényel. Lényeges kérdés, hogy az integrált közlekedéspolitika az idő függvényében hosszú távú cél és cselekvési perspektívák szerint összefüggő legyen, egyeztetett koncepcióval kerüljön kialakításra. Azok az intézkedések, amelyek ezeken a cselekvési területeken bevezethetők, egy fenntartható, folyamatos közlekedésrendszer-javítást jelenthetnek, illetve ahhoz járulnak hozzá. Viszont nem lenne reális annak feltételezése, hogy a fenntartható közlekedéspolitika célkitűzései már 10

11 kiegyenlített viszonyok között elérhetők. Ehhez hosszú távú stratégiára van szükség, amelynek az intézményi politikai integráció irányát kell követnie. Ha ez sikerül, akkor kerülhet sor a közlekedési szektor dinamikus egyensúlyának kialakulására. Ez a gazdasági, ökológiai és szociális célok elérésének kiegyenlítettsége útján, továbbá az infrastruktúra egyenértékű kapacitásterhelésével és a követelmények finanszírozhatóságával együttesen, hosszú távon önmagát finanszírozni képes közlekedési rendszer megvalósulásával lenne elérhető A közlekedéspolitikai álláspont a kistávolságú személyközlekedéssel kapcsolatban 2 A kistávolságú személyközlekedéssel kapcsolatban a kérdés az, hogy a közforgalmú, kistávolságú személyközlekedés teljes körű fejlődése vajon jó irányba halad-e? Tulajdonképpen milyen irányba megyünk, és milyen irányra kellene törekednünk? A témával összefüggő különböző vélemények különböző megoldási változatokat is tartalmaznak. Ennek megfelelően az alapvető kérdésre adott válaszok is sokfélék. A kistávolságú személyközlekedés jelentősége A kistávolságú személyközlekedésnél a kielégítő finanszírozás és egy jól átgondolt ütemes menetrend a lényeg. A munkába járás, az iskolába járás háztól házig biztosított mobilitása magas szinten szükséges a mai társadalomban. A hagyományosan fellépő közlekedési dugó ellentmond az akadálymentes mobilitás víziójának, ez inkább egy nem ellenőrzött és nem eléggé átgondolt mobilitás-ideológia következménye. A város kontra vidéki közlekedés problematikája Különösen az ingázók szempontjából jelenthető ki, hogy a városi és vidéki közlekedés között még mindig nem működik elég jól az átfedés. Ezek az átmenetek közlekedési küszöbökké válnak, hiszen két egymástól teljesen különböző közlekedési magatartásváltozat ütközik egymással. A közlekedési 2 Parnigoni, R.: Der Verkehrspolitische Standpunkt. ÖZV, H. 1. p

12 vállalatok, amelyek állami kézben vannak, növekvő mértékben irányítják üzemi, személyzeti és üzletpolitikájukat üzemgazdasági szempontok szerint. Az ÖBB helyzetét vizsgálva, az előbbiekből kiindulva, a prioritások áthelyezésével kísérli meg a kiegyenlített állapot elérését. Megállapították, hogy a kistávolságú közlekedésre jellemző, hogy először hiány van a finanszírozásban, emiatt egyes vonalakat forgalmon kívül kell helyezni, ez minőségi veszteséget jelent, és ezzel tovább növekszik a deficit a személyközlekedésben, és így tovább. Végül is ez egy ördögi kör, ezért ezt a fatális fejlődési irányt meg kell változtatni. A jövőben egyszerre többféle célt kell követni: egyik oldalról a megfelelő EU irányelvek gyakorlatban történő bevezetését, más oldalról a tiszta szervezeti struktúrák kiépítését kell biztosítani a közforgalmú kistávolságú személy- és regionális közlekedésben, annak érdekében, hogy ezek finanszírozását hosszú távon biztosítani lehessen. Mindenekelőtt meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy a megrendelési elvet vezessék be a gyakorlatba, és egy új, a jelenleginél jobb közlekedési kínálat alakuljon ki. A közlekedési szövetségek kialakításának kérdését kiemelten kell kezelni. A jövőben a területi testületek mellett a szövetségben lévő közlekedési vállalatok is fontos szerepet fognak majd játszani. Az osztrák példánál maradva ez nem a tartományi határok irányát követi, hanem az ingázó áramokat. Természetesen ez feltételezi az egységes tarifamodelleket. Pillanatnyilag a tarifamodellek a 14 közlekedési szövetség által különböző módon, egyénileg kerülnek kialakításra. A tarifák kialakításánál az egyes szövetségeket be kell vonni a munkába. Ezektől kreativitást kell elvárni: a hálózati integráció, a minőség növelése és egyéb kérdések irányába kell ösztönözni. A közlekedés tervezése kérdésében is vannak alapvető hatások. Amit korábban a szövetségi állam, az egyes tartományok és önkormányzatok különböző formában végeztek, a jövőben ugyancsak közlekedési szövetségekben a közlekedési vállalatokkal egyetértésben alakítandók és valósítandók meg. Közlekedéspolitikai modellek Az ÖPNV (Öffentlichen Personennahverkehr) jelenlegi modelljén, amennyiben semmi lényeges változtatást nem eszközölnének, akkor elkezdődne egy lefelé irányba induló spirál kialakulása: a területi testületek költségei folyamatosan emelkednének, az ÖPNV terjedelme és minősége pedig csökkenne. Mindez kétségkívül negatívan hatna a mobilitásra, és semmiképpen nem lehetne egy modern, környezetorientált közlekedéspolitika célkitűzése. 12

13 Egy új orientáció esetén, jól lehet a területi testületek költségei az első lépés során emelkednének, de a rendszer hatékonyságának növekedésével végül is pozitív hatás jönne létre, éspedig akkor, ha a mobilitás javulása révén az ÖPNV erősödése bekövetkezik. Néhány államban a következő felismerések nyerhetők a különböző közlekedéspolitikai modellekből: Amennyiben Nagy-Britanniára nézünk, akkor nem járt jó eredménnyel a teljes körű dereguláció; erőteljes minőségvesztés és az utazóközönség létszámának erőteljes csökkenése figyelhető meg. Mindez arra vezetett, hogy az ottani kistávolságú közlekedési modellt alapvetően újra kell gondolni. Svédországban a modell odavezetett, hogy a közlekedési vállalatok játéktere erőteljesen beszűkült, és az állam egyedüli felelőssége alapján úgyszólván egyáltalán nincs mozgásterük; így Svédországban megkezdődött a meglévő modell alapvető újragondolása. Németországban az erőszakos regionalizálás adott szituációja nehezen összehasonlítható az osztrák struktúrákkal; addig, amíg a német állam teljes egészében vissza kíván vonulni az ÖPNV-ben vállalt közös felelősségéből, addig Ausztriában viszonylag sok kötelezettséget vállal, erőteljes impulzusokat adva. A szövetség Ausztriában a megrendelések támogatásával irányítópozícióban avatkozik be az ÖPNV-be, hogy a közlekedési vállalatok bevételi felelősségét erősítse, és mindenekelőtt a szövetségi államokat és önkormányzatokat erőteljesebben kapcsolja be a felelősségi folyamatba. Ez egyetértést jelent (egyetértési jogot) a tervezésnél és együttes felelősséget pénzügyi területen. Magától értődő, hogy az ÖPNV bizonyos szempontból feszült viszonyt mutat a szövetségi állam és az egyes államrészek (tartományok, önkormányzatok) között. Mértékadó ugyanakkor az, hogy minden érintett fél felismeri a ÖPNV alapvető jelentőségét. Egy modern társadalomban, amelyben a mobilitás egyre nagyobb szerepet játszik, és amely dinamikus fejlődés előtt áll, sikerülnie kell annak is, hogy az ÖPNV-t újrastrukturálják, és a megfelelő területi testületek közös akarata jusson kifejezésre. Végül meg kell állapítani azt, hogy az ügyfélnek, aki A -ból B -be akar eljutni, és egy elfogadható ár-teljesítmény viszonyt vár el úgyszólván teljesen mindegy, hogy ki az, aki az ÖPNV-t a háttérben megszervezi. A politika feladata az, hogy az érdekek eme sokszínűségét koordinálja. Ha sikerül, akkor az ÖPNV-t ismét erőteljesebben veszik igénybe, és környezetpolitikai, valamint biztonságpolitikai okokból ismét új esélyeket jelent és kap. 13

14 1.3. Az UIC személyközlekedési tanulmánya 2010/ Az UIC megbízásából az Intraplan Consult GmbH végezte el az 1992/1993-ban készült tanulmány aktualizálását, amelyre alapvetően azért volt szükség, mert az évi alapadatok már túlhaladottnak tekinthetők, és az EU jelentős bővítése következtében várható, hogy Nyugat-Európa és a közép-, valamint a keleteurópai országok (MOEL) közötti távolsági személyközlekedési áramlatok jelentős mértékben meg fognak növekedni. A vizsgált terület az EU 15 tagállama, továbbá Norvégia és Svájc, 354 közlekedési zónára felbontva, amelyet még a Közép- és Kelet-Európából származó 48 további zóna bővít. Figyelembe vették a 80 km-t meghaladó utazásokat a következő relációkban: 17 nyugat-európai ország belső közlekedése, a 17 nyugat-európai ország közötti nemzetközi közlekedés, a 17 nyugat-európai ország közötti és a közép-, valamint kelet-európai országok, valamint az Európán kívüli országok nemzetközi közlekedése, a 17 nyugat-európai ország tranzitközlekedése, amennyiben a szárazföldi út igénybevétele ezeknek az országoknak a határait érintené. Az elemző és prognóziskészítő munkáknál különbséget tettek a motorizált egyedi közlekedés, a vasúti közlekedés, légi közlekedés, autóbusz-közlekedés között, továbbá az utazási célok üzleti út és magáncélú utazás (beleértve a szabadsággal kapcsolatosakat is) között. A megváltozott keretfeltételeknek a közlekedési prognózis eredményeire gyakorolt hatása, becslése érdekében az alapváltozat mellett három alternatív változathoz is elkészültek a prognózisok. Az egyes változatok az alábbiakkal jellemezhetők: alapváltozat: a felismerhető fejlődési irány egyszerű továbbvitele, előnyös változat: a vasút erőteljes és előnyös fejlődése, előnytelen változat: a vasút hátrányos fejlődése, a tarifát figyelembe vevő változat: a vasúti tarifák évi 0,5%-kal emelkednek az alapváltozathoz képest. 3 Personenverkehrsstudie 2010/20 der UIC. Eisenbahn-Revue International, H. 1. p

15 A közlekedés fejlődése 2020-ig A vasút nagytávolságú személyközlekedési teljesítményének alakulása 2020-ig a nagysebességű hálózat további kiépítése mellett az Intraplan modellel készült előrejelzés alapján szerepel az 1. ábrán. Az alapváltozat szerint a vasúti közlekedés teljesítménye az évi 189 Mrd utaskm-ről 2020-ra 315 Mrd-ra, azaz több mint 2/3-dal nő, az előnyös változat szerint azonban a vasút teljesítménye 392 Mrd utaskm-re, azaz kétszeresére nőne. 1. ábra 400 Előnyös változat 391,5 Mrd utkm Tarifát figyelembe vevő változat Alapváltozat Előnytelen változat 314,9 292,2 257, , Év Amennyiben az alapváltozatban feltételezettekhez képest, a tarifát figyelembe vevő változat szerint, a vasút árfekvése évi 0,5%-kal növekszik, akkor a közlekedési teljesítmények mintegy 7%-át fogja elveszíteni, de az évi teljesítménnyel szemben még mindig mintegy 100 Mrd utaskm-rel több közlekedési teljesítményt fog produkálni. Ha az előnytelen változat keretfeltétele 15

16 következne be, akkor a vasút a nagysebességű hálózatának további kiépítése révén csak 36%-os közlekedési teljesítménynövekedést, azaz 69 Mrd utaskm növekedést tud elérni. Az összes közlekedési eszköz esetén az összközlekedési teljesítmény (2. ábra) az évi Mrd utaskm-ről 2020-ra Mrd-ra fog növekedni (ez 58% növekedést jelent). Amíg a motorizált egyéni közlekedés növekedési adatai (+ 45%), illetve az autóbusz-közlekedés (+ 5%) növekedése az átlagnál alacsonyabb mértékű, addig a vasúti közlekedés 67%-kal fog növekedni, és a légi közlekedés (az interkontinentális közlekedés nélkül) 114%-os növekedést mutat. Így a vasút az alapváltozatban is már azzal számol, hogy a nagysebességű hálózat révén további piaci részesedésre tesz majd szert. 2. ábra 16

17 1.4. A Trenitalia alkalmazkodik az európai helyzethez 4 A Trenitalia, az Olasz Államvasutak történetében először, nyereséget ért el rögtön azután, hogy 2000-ben az FS átalakításával, mint annak személy- és áruszállítással foglalkozó része megalakult. A társaság profittermelővé vált, és felkészül a versenyre a szolgáltatási színvonal javításával és a vállalati kultúrának, valamint az munkavállaló gondolkodásának megváltoztatásával. A fő versenytársak nem a magán-vasúttársaságok. Az olasz közlekedési piacon a vasút részesedése kevesebb, mint 14%, így a közúti és a légi közlekedés jelenti a legnagyobb kihívást. A stratégia része, hogy tágabb megközelítést alkalmaz, amelyben egész Európa jelenti a piacot. Ez magában foglalja a kölcsönösen előnyös megállapodásokat a nemzetközi járatokkal és szövetségekkel kapcsolatban. Hasonlóan fontos a személyszállításban a kultúra megváltoztatása és a minőségjavítás mellett az erőforrások racionalizálása. A Trenitalia sikeres minőségi járatai: a Milánó és Zürich között közlekedő, sok utast szállító, nyereséges Cisalpino és a Franciaországgal összeköttetést teremtő, növekvő utasszámú, nappali és éjszakai vonatokkal közlekedő Artesia. A következő 5-10 évben a vasút a reneszánszát éli majd. A nagysebességű vasutak vonzó, kényelmes és gyors összeköttetést biztosítanak Európában. A vasút lesz a preferált közlekedési eszköz az 5-8 óra időtartamú utazásoknál. A Trenitalia három üzemeltetési divízióból épül fel: a távolsági személyszállításból, a regionális személyszállításból (beleértve az elővárosi forgalmat) és az áruszállításból. Ezeket kiegészíti a járműkarbantartási és technológiai osztály. Távolsági személyszállítás A Trenitalia Távolsági Személyszállítási Divíziója naponta 600 vonatot közlekedtet, köztük 100 éjszakai és 100 nemzetközi járatot. A járműfelújítási program is meghatározó része a minőségfejlesztési tervnek. A minőségi szint fenntartása és emelése jelenti a fő feladatot, különösen a zaj, a mosdó, az ajtónyitás, a kényelem és a világítás területén. 4 Knutton, M.: Trenitalia adopts a European posture. IRJ, No. 12. p Knutton, M.: Passenger franchising process starts in IRJ, No. 12. p

18 Másik kezdeményezés, hogy az összes karbantartó központban növelni kell a javítás hatékonyságát. Ez teszi lehetővé, hogy javuljon az üzemképesség és a megbízhatóság, aminek eredményeként az elmúlt évben már a vonatok 70%-a 5 percnél kevesebb késéssel érkezett meg a célállomásra. A vonattisztítást szerződés keretében végeztetik, több Eurostar Italia és intercity vonaton utazó takarítók is vannak, akik menet közben is takarítják a vonatokat. A kiemelt éjszakai vonatokon biztonsági őrök teljesítenek szolgálatot. A graffitik súlyos problémát jelentenek, mert károsan hatnak a vasút megítélésére. Ennek a kiküszöbölésére a mozdonyokat és a kocsikat olyan filmréteggel vonják be, amelyek megkönnyítik a graffitik eltávolítását. A jegyértékesítési rendszer érezhetően javult, jelenleg öt értékesítési csatornán keresztül lehet jegyet váltani: a pénztárakban, a jegyautomatáknál (amelyek 5-6 nyelven tájékoztatnak és 60 másodpercen belül elkészítik a jegyet), interneten, telefonon és ügynökökön keresztül. A Trenitalia a Smart kártyák alkalmazási lehetőségét is vizsgálja. Regionális személyszállítás A Regionális Személyszállítási Divízió (DTR) naponta mintegy 6800 vonatot közlekedtet a Trenitalia 9000 járatából. Ezek között elővárosi, regionális és interregionális vonatok vannak, melyek összes éves futásteljesítménye 174 millió vonatkm. A DTR jelentős beruházásokat végez új járművek beszerzésével és járműfelújítással, ami több száz mozdonyt és több ezer kocsit érint. A Trenitalia többi járműbeszerzéséhez hasonlóan ezt is saját pénzforrásból és hitel felvételével finanszírozza. Annak ellenére, hogy hét nagyváros közelében szűk keresztmetszetek nehezítik a forgalmat, a pontossággal nincsenek gondok, hiszen a vonatok több mint 90%-a legfeljebb ötperces késéssel megérkezik a végállomásra. Szeptemberre el akarják érni a 92%-os pontosságot és több csomópontban csúcsidőben a 90% feletti eredményt. A nagysebességű (nagy kapacitású) hálózat megépítése tehermentesíti majd a hagyományos vasútvonalak városi szakaszainak a zsúfoltságát, de csak 2008 után tudja majd a DTR ennek a pozitív hatásait teljesen érzékeltetni a szolgáltatásaiban. Az új információs rendszer, az InfoTrain, most mutatkozik be, amely műholdas kapcsolat segítségével a vonaton nyújt információkat az utasoknak. A jövő tavaszig 300 vonatot szerelnek fel a berendezéssel, ami 1200 járatot, a 18

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA.

A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA. Települési Önkormányzatok Szövetsége. A TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSA. Integrációs, Szervezeti és Finanszírozási lehetőségek. Budapest 2012. Szeptember 26. Danka Lajos TÖOSZ Közlekedéspolitikai

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

Mobilitás-utazási módok

Mobilitás-utazási módok Mobilitás-utazási módok Utazási igények oka. Területi munkamegosztás Fajlagos utazási igény Utazásra fordított idő-megtett távolság Mobilitás alakulása Utazási módok Egyéni közlekedés Időpont és útvonal

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Járatritkítás helyett országos ütemes menetrend A VEKE új vasúti menetrendet készített Vitézy Dávid a Közlekedésfejlesztés munkacsoport vezetője 2009. június 26. A VEKE és a vasúti menetrend Az érintett

Részletesebben

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4.

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Balázs Mór Terv 2014-2030 2 A Balázs Mór Terv célrendszere Jövőkép:

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT HIDÁSZ NAPOK VISEGRÁD, 2014. NOVEMBER 26-27. MEGNYITÓ SZABÓ ZOLTÁN FŐIGAZGATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT Mi az a TEN-T hálózat? A TEN-T hálózat az Európai Unió azon közlekedési hálózata,

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL

A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL A KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL Fleischer Tamás Magyar Közlekedési Klub http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu Zöld és civil fejlesztések

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Utazzunk a jövőbe. Debrecen, 2014. május 22

Utazzunk a jövőbe. Debrecen, 2014. május 22 Utazzunk a jövőbe Debrecen, 2014. május 22 5 trend, ami átalakítja a közlekedést 2 Tények és számok a közlekedés világából A közlekedési szektor több, mint 10 millió embert foglalkoztat 4,5%-a teljes alkalmazotti

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011.

CITY-STAR. Díjszabás. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) 94/2011 ÜVH K-5086/2011. 94/2011 ÜVH K-5086/2011. Különleges nemzetközi szállítási feltételek Helybiztosítást nem tartalmazó menetjegyek (SCIC-NRT) CITY-STAR Díjszabás Érvényes 2011. december 11-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3

Részletesebben

Merre tart ez a vonat?

Merre tart ez a vonat? Merre tart ez a vonat? Vitézy Dávid szóvivő, a Közlekedésfejlesztés munkacsoport vezetője 2010. szeptember A magyar vasút jövőképe Két opció maradt a közösségi közlekedés és a vasút mai helyzetében: bezárjuk

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA DÁVID ILONA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA 1 TARTALOM I. ÁTALAKULÁS II. EREDMÉNYEK III. STRATÉGIAI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 2 I. ÁTALAKULÁS 3 I.1. A MÁV

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

A közösségi közlekedés elméleti megszervezésének alapjai

A közösségi közlekedés elméleti megszervezésének alapjai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék A közösségi közlekedés elméleti megszervezésének alapjai Kövesné dr.

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

A támogatási lehetőségek megváltozott szerepe Magyarországon és az Európai Unióban

A támogatási lehetőségek megváltozott szerepe Magyarországon és az Európai Unióban A támogatási lehetőségek megváltozott szerepe Magyarországon és az Európai Unióban dr. Márkus Csaba LL.M. Igazgató, Grants & Incentives, Deloitte Zrt. Debrecen, 2009. június 3. Tartalom I. A támogatások

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES:

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: címlap MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: HUMÁN, TÁRSADALMI, TERMÉSZETI ÉS GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK. FENNTART- HATÓSÁG? A JÖVŐ NEMZEDÉKEKÉRT

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK

1.NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK Tisztelt Adatszolgáltatónk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérdőívben a II. negyedévtől a tárgyidőszak végi, év elejétől göngyölt adatokat kérjük megadni. Negyedévenként részletezve: a II. negyedévben

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése

A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése A közforgalmú személyközlekedés időbeli tervezése igény-kapacitás összerendelése (tervezés, lebonyolítás) - igények részletes jellemzői (térbeliség, időbeliség, utas-összetétel, stb.), mértékadó utasszám

Részletesebben

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK 2014 nyarán megkezdte az 1-es villamosvonal Rákóczi hídon át, az

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt.

Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain. Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Intermodális kapcsolatok fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató GYSEV Zrt. Hogyan gondoljuk a GYSEV-nél a valódi intermodalitás közlekedési feltételeit Infrastrukturális

Részletesebben

Varsói Közlekedési Hatóság (ZTM)

Varsói Közlekedési Hatóság (ZTM) Varsói Közlekedési Hatóság (ZTM) Részleges versenyeztetéses buszüzemeltetés Marcin Kozoń Bevezetés Varsó helye Lengyelországban A ZTM rövid története A rendszerváltás után a korábban állami közlekedési

Részletesebben

A közösségi közlekedés helyzete országos szinten

A közösségi közlekedés helyzete országos szinten A közösségi közlekedés helyzete országos szinten Aba Botond személyközlekedési igazgató KTI nonprofit KFT Balatonföldvár 28. május 15. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatóság

Részletesebben

A VOLÁN társaságok regionalizációja kapcsán feltárható hatékonysági tartalékok és szinergiák

A VOLÁN társaságok regionalizációja kapcsán feltárható hatékonysági tartalékok és szinergiák Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság A VOLÁN társaságok regionalizációja kapcsán feltárható hatékonysági tartalékok és szinergiák Dr. Sárközi György Tibor PhD c. egyetemi

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább?

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Somlyódyné Pfeil Edit MTA Regionális Kutatások Központja Balatonföldvár, 2006. május 23 24. A regionális politika A regionalizmus válasz a

Részletesebben

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Európai Mobilitási Hét Európai Autómentes Nap Záró Értekezlet Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Kerényi László Sándor Főosztályvezető BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt 1 Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes 4400, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553i FAX: +36 42 311-041 NyíREGYHÁZA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647 Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

AZ INTERMODALITÁS ÖSSZKÖZLEKEDÉSI SZEMPONTRENDSZEREK

AZ INTERMODALITÁS ÖSSZKÖZLEKEDÉSI SZEMPONTRENDSZEREK AZ INTERMODALITÁS ÖSSZKÖZLEKEDÉSI SZEMPONTRENDSZEREK Előadó: Molnár László Egyensúly Városok Kontrasztok Kontrasztok Azonosságok Azonosságok Azonosságok Melbourne Rotterdam Szingapúr Szingapúr Melbourne

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében

H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében H{lózatos kerékp{ros fejlesztések és kapcsolód{saik Kom{rom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatoss{g: a bioszféra {llapot{val és az emberi popul{ció környezetével kapcsolatos t{jékozotts{g érzékenység

Részletesebben

Új buszüzemeltetési modell Budapesten. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. április 23.

Új buszüzemeltetési modell Budapesten. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. április 23. Új buszüzemeltetési modell Budapesten Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ 2014. április 23. Tartalom A BKV buszüzemeltetés helyzete 2010-ben A probléma kezelése azonnali eszközökkel

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Közlekedés a Tisza-tavi régióban. A Magyar Közlekedési Klub Vasútbezárás helyett virágzó Eurégiót programját támogatja A Norvég Civil Támogatási Alap

Közlekedés a Tisza-tavi régióban. A Magyar Közlekedési Klub Vasútbezárás helyett virágzó Eurégiót programját támogatja A Norvég Civil Támogatási Alap Közlekedés a Tisza-tavi régióban A Magyar Közlekedési Klub Vasútbezárás helyett virágzó Eurégiót programját támogatja A Norvég Civil Támogatási Alap Javaslat - kérés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Legalább 2 kocsiból

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

A köztulajdonban lévő vállalatok hatékony tulajdonosi kontrolljának alapvető feltételei. Dr. Kazár Péter

A köztulajdonban lévő vállalatok hatékony tulajdonosi kontrolljának alapvető feltételei. Dr. Kazár Péter A köztulajdonban lévő vállalatok hatékony tulajdonosi kontrolljának alapvető feltételei Dr. Kazár Péter Jó kérdéseket teszünk-e fel a köztulajdon hasznáról? Nem az a fő kérdés, hogy az állam jó tulajdonos-e,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tisztelt Utasaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy társaságunk 0. szeptember -től új menetrendet vezet be a dunaharaszti helyi autóbuszjáratokon.

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Az európai fejlesztési tendenciák figyelembe vétele az NKS-ben

Az európai fejlesztési tendenciák figyelembe vétele az NKS-ben BME Közlekedésüzemi Tanszék Az európai fejlesztési tendenciák figyelembe vétele az NKS-ben Dr. Tóth János 1 Közlekedéspolitika I. Kezdetben a gazdaság igényeit elégíti ki, manapság a társadalom és környezet

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19.

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Megújult fejlesztéspolitika Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés Felesleges jelentéstételi kötelezettség

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA AUTÓBUSZOK Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA CITYWIDE 2-3 Átveszi a vezetést a városi versengésben Napjainkban a világ népességének több mint fele városokban él, és a városiasodás folyamata

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Jedlik Ányos Terv. Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium 2015. Budapest, 2015. szeptember 24.

Jedlik Ányos Terv. Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium 2015. Budapest, 2015. szeptember 24. Jedlik Ányos Terv Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium 2015 Budapest, 2015. szeptember 24. Jelenlegi helyzet az EU-ban Kőolajimport-függőség: az EU közlekedésre fordított

Részletesebben

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében

Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében DDOP-5.1.2/A-2009-0001 Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedésfejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében Megítélt támogatás: 66.606.765,-Ft Projekt neve: Hosszú távú helyi,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. május

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben