1. RÉSZ ÁLTALÁNOS PART 1 GENERAL (GEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. RÉSZ ÁLTALÁNOS PART 1 GENERAL (GEN)"

Átírás

1 GEN MILAIP HUNGARY 17 OCT RÉSZ ÁLTALÁNOS PART 1 GENERAL (GEN) GEN 0 GEN 0.1 ELŐSZÓ 1. Kiadó hatóság neve Magyarország Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványát (MILAIP HUNGARY) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal jóváhagyásával, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ Katonai Légiforgalom-szervezési Központ () adja ki. 2. Alkalmazott ICAO dokumentumok A Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványt a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló (Chicagói) Egyezmény 15. sz. Függelékében foglalt Szabványokkal és Ajánlott Gyakorlatokkal, a Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálatok Kézikönyvével (ICAO Doc AN/872, Hatodik Kiadás, 2003.) összhangban készítették elő. A MILAIP-ben található térképek a Chicagói Egyezmény 4. sz. Függeléke és a Légiforgalmi Térképek Kézikönyve (ICAO Doc AN/889/2) szerint készültek. Az ICAO szabványoktól, ajánlott gyakorlatoktól és eljárásoktól való eltéréseket a GEN 1.7 rész tartalmazza. A MILAIP állandó jellegű légiforgalmi tájékoztatásokat tartalmaz és naprakészségét módosító szolgáltatással biztosítják. Általános technikai jellegű, vagy tisztán igazgatási természetű légiforgalmi tájékoztatásokat, melyek MILAIP-ben vagy MILNOTAM-ban való közzététele nem célszerű, Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Körlevelekben (MILAIC) adják ki. 3. A MILAIP szerkezete és a rendszeres módosítására meghatározott időszakok 3.1 A MILAIP szerkezete A MILAIP a légiforgalom biztonságos végrehajtásához szükséges üzemviteli fontosságú, lényeges és tartós tájékoztatások alapvető dokumentuma. A magyar MILAIP egy kötetben kerül kiadásra. A MILAIP két nyelven (angol és magyar) kerül közzétételre függetlenül a repülés jellegétől. A MILAIP három részből áll, Általános (GEN), Útvonali (ENR) és Repülőterek (AD), mindhárom további részekre és alrészekre tagozódik, a különböző jellegű tájékoztatásoknak megfelelően. GEN 0 GEN 0.1 PREFACE 1. Name of the publishing authority The Military Aeronautical Information Publication of Hungary (MILAIP HUNGARY) is published by the Hungarian Defence Forces Air Command and Control Centre Military Air Traffic Management Centre () with the authorization of National Transportation Authority Aviation Authority. 2. Applicable ICAO documents The Military Aeronautical Information Publication is prepared in accordance with the Standards and Recommended Practices (SARPs) of Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) and the Aeronautical Information Services Manual (ICAO Doc AN/872 Sixth Edition 2003). Charts contained in the AIP are produced in accordance with Annex 4 to the Chicago Convention and the Aeronautical Chart Manual (ICAO Doc AN/889/2). Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures are given in subsection GEN 1.7. The MILAIP contains aeronautical information of a permanent nature, and is kept up to date by means of an amendment service. Aeronautical information of general technical interest or of a purely administrative nature and therefore inappropriate to MILNOTAM or MILAIP will be published in Military Aeronautical Information Circular (MILAIC). 3. The MILAIP structure and established regular amendment interval 3.1 The MILAIP structure The MILAIP is the basic document containing information of a lasting character, which are of operational significance for the safe conduct of air traffic. Hungarian MILAIP is published in one volume. The MILAIP is released with bilingual text (English and Hungarian) irrespectivly of the type of flight. The MILAIP is made up of three Parts, General (GEN), En route (ENR) and Aerodromes (AD), each divided into sections and subsections as applicable, containing various types of information subjects.

2 GEN OCT 2013 MILAIP HUNGARY Rész Általános (GEN) Az 1. Rész öt szekcióból áll, melyek az alábbiakban vázolt tájékoztatásokat tartalmazzák. GEN 0 - Előszó; a MILAIP módosítások jegyzéke; a MILAIP kiegészítések jegyzéke; a MILAIP oldalak ellenőrző jegyzéke; a kézi MILAIP módosítások jegyzéke és az 1. Rész tartalomjegyzéke. GEN 1. - Nemzeti előírások és követelmények - Kijelölt hatóságok; a légijárművek érkezése, átrepülése és indulása; utasok és személyzet belépése, kilépése és tranzitálása; légiáruk beléptetése, tranzitálása és kiléptetése; légijármű műszerek, berendezések és repülési dokumentumok; a légiközlekedésre vonatkozó magyar jogszabályok, foglalkozási szabályok és nemzetközi szerződések; és eltérések az ICAO szabványoktól, ajánlott gyakorlatoktól és eljárásoktól. GEN 2. - Táblázatok és kódok - Mértékegységek, légijármű jelzések, ünnepnapok; AIS kiadványokban használt rövidítések; térképjelek; helységnév azonosítók; rádiónavigációs berendezések azonosítóinak felsorolása; átszámító táblázatok; és napkelte/napnyugta táblázatok. GEN 3. - Szolgálatok - Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat; légiforgalmi térképek; légiforgalmi szolgálatok; hírközlési szolgálatok; meteorológiai szolgálatok; és Kutatás és Mentés. GEN 4. - A repülőterek/heliportok és légiforgalmi szolgáltatások díjai - Repülőterek/heliportok használati díjai; és légiforgalmi szolgáltatások díjai Rész - Útvonalon (ENR) A 2. Rész hét szekcióból áll, melyek az alábbiakban röviden leírt tájékoztatásokat tartalmazzák. ENR 1. - Általános szabályok és eljárások - Általános szabályok; látvarepülési szabályok; műszeres repülési szabályok; ATS légterek osztályozása; várakozási, megközelítési és indulási eljárások; radar szolgáltatások és eljárások; magasságmérő beállítási eljárások; körzeti kiegészítő eljárások; légiforgalmi áramlásszervező szolgálat; repülés tervezés; repülési tervek és kapcsolódó közlemények címzése; polgári légijárművek elfogása; jogellenes beavatkozás; és légiforgalmi események. ENR 2. - Légiforgalmi szolgálatok légterei - A repüléstájékoztató körzet; magaslégtéri repüléstájékoztató körzetek; közelkörzetek; és egyéb szabályozott légterek részletes leírása. ENR 3. - ATS útvonalak - alacsonylégtéri ATS útvonalak; magaslégtéri ATS útvonalak; RNAV útvonalak; helikopter útvonalak; egyéb útvonalak; és az útvonal várakozási eljárások részletes leírása Part 1 General (GEN) Part 1 consists of five sections containing information as briefly described hereafter. GEN 0. - Preface; Record of AIP Amendments; Record of AIP Supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and the Table of Contents to Part GEN 1. - National regulations and requirements - Designated authorities; Entry, transit and departure of aircraft; Entry, transit and departure of cargo; Aircraft instruments, equipment and flight documents; Summary of national regulations and international agreements/conventions; and Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures. GEN 2. - Tables and codes - Measuring system, aircraft markings, holidays; Abbreviations used in AIS publications; Chart symbols; Location indicators; List of radio navigation aids; Conversion tables; and Sunrise/Sunset tables. GEN 3. - Services - Aeronautical Information Services; Aeronautical charts; Air Traffic Services; Communication services; Meteorological services; and Search and Rescue. GEN 4. - Charges for aerodromes/heliports and air navigation services - Aerodrome/heliport charges; and Air navigation services charges Part 2 - En-route (ENR) Part 2 consists of seven sections containing information as briefly described hereafter. ENR 1. - General rules and procedures General rules; Visual flight rules; Instrument flight rules; ATS airspace classification; Holding, approach and departure procedures; Radar services and Procedures; Altimeter setting procedures; Regional supplementary procedures; Air traffic flow management; Flight planning; Addressing of flight plan messages; Interception of civil aircraft; Unlawful interference; and Air traffic incidents. ENR 2. - Air traffic services airspace Detailed description of Flight Information Regions (FIR); Upper Flight Information Regions (UIR); Terminal Control Areas (TMA); and Other regulated airspace. ENR 3- ATS routes - Detailed description of Lower ATS routes; Upper ATS routes; Area navigation (RNAV) routes; Helicopter routes; Other routes; and En route holding.

3 GEN MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 ENR 4. - Rádiónavigációs berendezések/rendszerek - Útvonali rádiónavigációs berendezések; különleges navigációs rendszerek; fontos pontok névkód azonosítói; útvonali légiforgalmi földi fények; és útvonali rádióösszeköttetési berendezések. ENR 5. - Navigációs figyelmeztetések - Tiltott, korlátozott és veszélyes légterek; katonai gyakorló és kiképző légterek, időszakosan korlátozott légterek; egyéb veszélyes tevékenységek és jelenségek; környezetvédelmi szempontból korlátozott légterek; légisport és rekreációs tevékenységek; és madárvonulási útvonalak és érzékeny állatvilág területei. ENR 6. - Útvonal térképek - Útvonal térképek; Tiltott, korlátozott, veszélyes és környezetvédelmi légterek; Katonai gyakorló légterek, időszakosan korlátozott légterek Rész Repülőterek A 3. Rész négy szekcióból áll, melyek az alábbi tájékoztatásokat tartalmazzák. AD 1. - Repülőterek/heliportok - Bevezetés - Rendelkezésre álló repülőterek; mentő és tűzoltó szolgálatok és hóeltakarítási terv; repülőterek és heliportok jegyzéke; és a repülőterek/heliportok csoportosítása. AD 2. - Repülőterek - Részletes tájékoztatás a repülőterekrõl, beleértve a helikopter leszálló területeket, ha van ilyen a repülőtereken, 24 alpontba foglalva minden egyes repülőtérre. AD 3. - Heliportok - Részletes tájékoztatás a heliportokról (melyek nem repülőtéren vannak), 23 alpontba foglalva leszállóhelyenként. NEM KERÜLNEK KÖZZÉTÉTELRE. 3.2 A rendszeres módosítás időszakai A MILAIP módosítások (MILAIP AMDT), amilyen mértékben az gyakorlatilag lehetséges, cserelapos formában kerülnek közzétételre. 4. A feltételezett MILAIP hibák és hiányosságok esetén értesítendő szolgálat A MILAIP összeállításakor figyelmet fordítottak arra, hogy az abban foglalt tájékoztatások pontosak és hiánytalanok legyenek. Ha ennek ellenére hibák vagy hiányosságok tapasztalhatók, a Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványra vonatkozó észrevételeket az alábbi címre kérjük megküldeni: Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ Katonai Légiforgalom-szervezési Központ 8210 Veszprém, Pf Magyarország ENR 4. - Radio navigation aids/systems - Radio navigation aids - en-route; Special navigation systems; Name-code designators for significant points; Aeronautical ground lights - en-route; and Radio communication facilities - en-route. ENR 5. - Navigation warnings - Prohibited, restricted and danger areas; Military exercise and training areas, Temporary Reserved Areas; Other activities of a dangerous nature and other potential hazards; Restricted areas due to environmental protection; Aerial sporting and recreational activities; and Bird migration and areas with sensitive fauna. ENR 6. - En-route charts - En-route charts; Prohibited, restricted, danger and environmental protection areas; Military exercise areas, Temporary Reserved Areas Part 3 Aerodromes (AD) Part 3 consists of four sections containing information as briefly described hareafter. AD 1. - Aerodromes/Heliports - Introduction - Aerodrome availability; Rescue and fire fighting services and Snow plan; Index to aerodromes and heliports; and Grouping of aerodromes/heliports. AD 2. - Aerodromes - Detailed information about aerodromes, including helicopter landing areas, if located at the aerodromes, listed under 24 subsections for each aerodrome. AD 3.- Heliports - Detailed information about heliports (not located at aerodromes), listed under 23 subsections. WILL NOT BE PUBLISHED. 3.2 Regular amendment interval The MILAIP amendments (MILAIP AMDT) is made by replacement pages published as soon as practically possible. 4. Service to contact in case of detected MILAIP errors or omissions In the completion of the MILAIP, care has been taken to ensure that the information contained therein is accurate and complete. Any errors and omissions which may be detected concerning the Military Aeronautical Information Publication, should be referred to: Hungarian Defence Forces Air Command and Control Centre Military Air Traffic Management Centre H Veszprém, POB Hungary

4 GEN OCT 2013 MILAIP HUNGARY AZ INTEGRÁLT LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ EGYSÉGCSOMAG THE INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PACKAGE NOTAM and PIB AIP including Amendments and Supplements AIC Check lists and Summaries PART 1 GENERAL (GEN) PART 2 EN-ROUTE (ENR) PART 3 AERODROMES (AD) GEN 0 ENR 0 AD 0 GEN 1 National Regulations and Requirements ENR 1 General Rules and Procedures AD 1 Aerodromes/Heliports Introduction GEN 2 Tables and Codes ENR 2 ATS Airspace AD 2 Aerodromes GEN 3 Services ENR 3 ATS Routes AD 3 Heliports GEN 4 Charges for Aerodromes/Heliports and Air Navigation Services ENR 4 Radio Navigation Aids/Systems ENR 5 Navigation Warnings ENR 6 En-route Charts

5 GEN MILAIP HUNGARY 21 AUG 2014 GEN 0.2 MILAIP MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE GEN 0.2 RECORD OF MILAIP AMENDMENTS MILAIP MÓDOSÍTÁS MILAIP AMENDMENT MILAIP AIRAC MÓDOSÍTÁS MILAIP AIRAC AMENDMENT NR/Year Publication date Date inserted Inserted by NR/Year Publication date Date inserted Inserted by 1/13 05 SEP OCT /14 26 DEC FEB /14 10 JUL AUG 2014 AIRAC AMDT 2/14

6 GEN AUG 2014 MILAIP HUNGARY SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYVA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIRAC AMDT 2/14

7 GEN MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 GEN 0.3 MILAIP KIEGÉSZÍTÉSEK JEGYZÉKE GEN 0.3 RECORD OF MILAIP SUPPLEMENTS NR/Year Tárgy Subject Érintett MILAIP rész MILAIP section(s) affected Érvényesség Period of validity Törlési feljegyzés Cancellation record

8 GEN OCT 2013 MILAIP HUNGARY SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYVA INTENTIONALLY LEFT BLANK

9 GEN MILAIP HUNGARY 21 AUG 2014 GEN 0.4 MILAIP OLDALAK ELLENŐRZŐ JEGYZÉKE GEN 0.4 CHECKLIST OF MILAIP PAGES Oldal Page PART 1 GENERAL (GEN) Dátum Date GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN AUG 2014 GEN AUG 2014 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN AUG 2014 GEN AUG 2014 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN AUG 2014 GEN AUG 2014 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN AUG 2014 GEN AUG 2014 GEN AUG 2014 GEN AUG 2014 GEN AUG 2014 GEN AUG 2014 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 Oldal Page Dátum Date GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN FEB 2014 GEN FEB 2014 GEN FEB 2014 GEN FEB 2014 GEN FEB 2014 GEN FEB 2014 GEN FEB 2014 GEN FEB 2014 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 GEN OCT 2013 PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 Oldal Page Dátum Date ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 AIRAC AMDT 2/14

10 GEN AUG 2014 MILAIP HUNGARY Oldal Page AIRAC AMDT 2/14 Dátum Date ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR AUG 2014 ENR AUG 2014 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR OCT 2013 ENR 6-LHCC-PRDB-1 17 OCT 2013 ENR 6-LHCC-PRDB-2 17 OCT 2013 ENR 6-LHCC-TRA-1 17 OCT 2013 ENR 6-LHCC-TRA-2 17 OCT 2013 PART 3 AERODROMES (AD) AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD OCT 2013 AD 2-LHKE-1 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-2 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-3 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-4 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-5 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-6 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-7 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-8 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-9 17 OCT 2013 AD 2-LHKE OCT 2013 AD 2-LHKE OCT 2013 AD 2-LHKE OCT 2013 AD 2-LHKE OCT 2013 AD 2-LHKE OCT 2013 AD 2-LHKE-ADC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-ADC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-GMC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-GMC-2 17 OCT 2013 Oldal Page Dátum Date AD 2-LHKE-AOC/A-1 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-AOC/A-2 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-PATC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-PATC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-ARC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-ARC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-SID OCT 2013 AD 2-LHKE-SID OCT 2013 AD 2-LHKE-SID OCT 2013 AD 2-LHKE-SID OCT 2013 AD 2-LHKE-STAR OCT 2013 AD 2-LHKE-STAR OCT 2013 AD 2-LHKE-STAR OCT 2013 AD 2-LHKE-STAR OCT 2013 AD 2-LHKE-ILS OCT 2013 AD 2-LHKE-ILS OCT 2013 AD 2-LHKE-ILS OCT 2013 AD 2-LHKE-ILS OCT 2013 AD 2-LHKE-VOR OCT 2013 AD 2-LHKE-VOR OCT 2013 AD 2-LHKE-VOR OCT 2013 AD 2-LHKE-VOR OCT 2013 AD 2-LHKE-RNAV OCT 2013 AD 2-LHKE-RNAV OCT 2013 AD 2-LHKE-RNAV OCT 2013 AD 2-LHKE-RNAV OCT 2013 AD 2-LHKE-NDB OCT 2013 AD 2-LHKE-NDB OCT 2013 AD 2-LHKE-NDB OCT 2013 AD 2-LHKE-NDB OCT 2013 AD 2-LHKE-PAR OCT 2013 AD 2-LHKE-PAR OCT 2013 AD 2-LHKE-PAR OCT 2013 AD 2-LHKE-PAR OCT 2013 AD 2-LHKE-VAC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-VAC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-BVC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHKE-BVC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-1 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-2 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-3 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-4 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-5 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-6 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-7 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-8 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-9 17 OCT 2013 AD 2-LHPA OCT 2013 AD 2-LHPA OCT 2013 AD 2-LHPA OCT 2013 AD 2-LHPA OCT 2013 AD 2-LHPA OCT 2013 AD 2-LHPA OCT 2013 AD 2-LHPA OCT 2013 AD 2-LHPA-ADC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-ADC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-GMC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-GMC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-AOC/A-1 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-AOC/A-2 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-PATC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-PATC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-ARC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-ARC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-ILS OCT 2013 AD 2-LHPA-ILS OCT 2013 AD 2-LHPA-ILS OCT 2013 AD 2-LHPA-ILS OCT 2013 AD 2-LHPA-VOR OCT 2013 AD 2-LHPA-VOR OCT 2013 AD 2-LHPA-VOR OCT 2013 AD 2-LHPA-VOR OCT 2013 AD 2-LHPA-RNAV OCT 2013 AD 2-LHPA-RNAV OCT 2013 AD 2-LHPA-RNAV OCT 2013 AD 2-LHPA-RNAV OCT 2013 AD 2-LHPA-NDB OCT 2013 AD 2-LHPA-NDB OCT 2013 AD 2-LHPA-PAR OCT 2013 AD 2-LHPA-PAR OCT 2013 AD 2-LHPA-PAR OCT 2013 AD 2-LHPA-PAR OCT 2013 Oldal Page Dátum Date AD 2-LHPA-VAC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-VAC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-BVC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHPA-BVC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHSN-1 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-2 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-3 17 OCT 2013 AD 2-LHSN-4 17 OCT 2013 AD 2-LHSN-5 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-6 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-7 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-8 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-9 17 OCT 2013 AD 2-LHSN OCT 2013 AD 2-LHSN AUG 2014 AD 2-LHSN AUG 2014 AD 2-LHSN AUG 2014 AD 2-LHSN AUG 2014 AD 2-LHSN-ADC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHSN-ADC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHSN-GMC-1 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-GMC-2 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-AOC/A-1 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-AOC/A-2 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-PATC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHSN-PATC-2 17 OCT 2013 AD 2-LHSN-ARC-1 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-ARC-2 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-NDB AUG 2014 AD 2-LHSN-NDB AUG 2014 AD 2-LHSN-NDB AUG 2014 AD 2-LHSN-NDB AUG 2014 AD 2-LHSN-RNAV AUG 2014 AD 2-LHSN-RNAV AUG 2014 AD 2-LHSN-RNAV AUG 2014 AD 2-LHSN-RNAV AUG 2014 AD 2-LHSN-PAR AUG 2014 AD 2-LHSN-PAR AUG 2014 AD 2-LHSN-PAR AUG 2014 AD 2-LHSN-PAR AUG 2014 AD 2-LHSN-VAC-1 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-VAC-2 21 AUG 2014 AD 2-LHSN-BVC-1 17 OCT 2013 AD 2-LHSN-BVC-2 17 OCT 2013

11 GEN MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 GEN 0.5 KÉZI MILAIP MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE GEN 0.5 LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE MILAIP Érintett MILAIP oldalak MILAIP page(s) affected Módosított szöveg Amendment text MILAIP módosítás száma Introduced by MILAIP Amendment NR

12 GEN OCT 2013 MILAIP HUNGARY SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYVA INTENTIONALLY LEFT BLANK

13 GEN MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 GEN 0.6 AZ 1. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE GEN 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 1 Oldalszám Page GEN 1 NEMZETI ELŐÍRÁSOK ÉS KÖVETELMÉNYEK GEN 1 NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS GEN 1.1 Kijelölt hatóságok GEN GEN 1.1 Designated authorities GEN 1.2 Légijárművek érkezése, átrepülése és GEN GEN 1.2 Entry, transit and departure of aircraft indulása GEN 1.3 Utasok és személyzet belépése, tranzitálása és kilépése GEN GEN 1.3 Entry, transit and departure of passengers and crew GEN 1.4 Légiáruk beléptetése, tranzitálása és GEN GEN 1.4 Entry, transit and departure of cargo kiléptetése GEN 1.5 Légijármű műszerek, berendezések és repülési dokumentumok GEN GEN 1.5 Aircraft instruments, equipment and flight documents GEN 1.6 Légiközlekedésre vonatkozó magyar jogszabályok, foglakozási szabályok és nemzetközi szerződések GEN GEN 1.6 Summary of national regulations and international agreements/conventions GEN 1.7 Eltérések az ICAO szabványoktól, ajánlott gyakorlatoktól és eljárásoktól GEN GEN 1.7 Differences from ICAO standards, recommended practices and procedures GEN 2 TÁBLÁZATOK ÉS KÓDOK GEN 2 TABLES AND CODES GEN 2.1 Mértékegységek, légijármű jelzések, ünnepnapok GEN GEN 2.1 Measuring system, aircraft markings, holidays GEN 2.2 AIS kiadványokban használt rövidítések GEN GEN 2.2 Abbreviations used in AIS publications GEN 2.3 Térképjelek GEN GEN 2.3 Charts symbols GEN 2.4 Helységnév azonosítók GEN GEN 2.4 Location indicators GEN 2.5 Rádiónavigációs berendezések GEN GEN 2.5 List of radio navigation aids felsorolása GEN 2.6 Átszámító táblázatok GEN GEN 2.6 Conversion tables GEN 2.7 Napkelte/napnyugta táblázatok GEN GEN 2.7 Sunrise/sunset tables GEN 3 SZOLGÁLATOK GEN 3 SERVICES GEN 3.1 Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálatok GEN GEN 3.1 Aeronautical Information Services GEN 3.2 Légiforgalmi térképek GEN GEN 3.2 Aeronautical charts GEN 3.3 Légiforgalmi szolgálatok GEN GEN 3.3 Air Traffic Services GEN 3.4 Hírközlési szolgálatok GEN GEN 3.4 Communication services GEN 3.5 Meteorológiai szolgálatok GEN GEN 3.5 Meteorological services GEN 3.6 Kutatás és mentés GEN GEN 3.6 Search and resque GEN 4 REPÜLŐTEREK/ HELIPORTOK ÉS LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI GEN 4 CHARGES FOR AERODROMES/ HELIPORTS AND AIR NAVIGATION SERVICES GEN 4.1 Repülőterek/ heliportok díjai GEN GEN 4.1 Aerodromes/ heliports charges

14 GEN OCT 2013 MILAIP HUNGARY SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYVA INTENTIONALLY LEFT BLANK

15 GEN MILAIP HUNGARY 21 AUG 2014 GEN 1 NEMZETI ELŐÍRÁSOK ÉS KÖVETELMÉNYEK GEN 1.1 KIJELÖLT HATÓSÁGOK 1. Légügyi hatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Székhely: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum irodaház Postacím: 1675 Budapest, Pf. 41 AFTN cím: LHBPYEYX Ügyfélszolgálat: Telefon: Fax: Ügyfélfogadási idő: Hétfő Csütörtök: Péntek: Meteorológia Országos Meteorológiai Szolgálat Cím: 1024 Budapest, Kitaibel Pál út 1. AFTN cím: LHBPYMYC Telefon: Fax: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) Időjárás Előrejelző Osztály Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor Postacím: 1525 Budapest 114. Pf. 37. Osztályvezető telefonszáma: Vám- és Pénzügyőrség Repülőtereken illetékes regionális parancsnokság: Kecskemét: Vám és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnokság Szeged Telefon: Fax: Pápa: Vám és Pénzügyőrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnokság Székesfehérvár Telefon: Fax: ; Szolnok: Vám és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnokság Debrecen Telefon: ; Fax: GEN 1 NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS GEN 1.1 DESIGNATED AUTHORITIES 1. Aviation Authority National Transportation Authority Aviation Authority The head office: H-2220 Vecsés, Lincoln str. 1. Quadrum office building Postal address: H-1675 Budapest, POB. 41 AFTN address: LHBPYEYX Costumer service: Phone: Fax: Hours of office: Monday Thursday: Friday: Meteorology National Meteorological Service Address: H-1024 Budapest, Kitaibel str. 1. AFTN address: LHBPYMYC Phone: Fax: Hungarian Defence Forces Geoinformation Service (HDF GS) Weather Forecast Department Address: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet alley 7-9. Postal address: H-1525 Budapest 114. POB. 37 Directorate s phone: Customs Competent regional Commands at aerodromes: Kecskemét: Dél-Alföld Regional Command of Customs and Finance Szeged Phone: Fax: Pápa: Közép-Dunántúl Regional Command of Customs and Finance Székesfehérvár Phone: Fax: ; Szolnok: Észak-Alföld Regional Command of Customs and Finance Szolnok Phone: ; Fax: AIRAC AMDT 2/14

16 GEN AUG 2014 MILAIP HUNGARY 4. Határőrség Repülőtereken illetékes hatóság: Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Kecskemét Telefon: Fax: Pápa: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Budapest Telefon: Fax: ; Szolnok: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Budapest Telefon: Fax: ; Egészségügy Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság Cím: 1051 Budapest Arany János u Ügyfélszolgálat: Telefon: , Fax: Ügyfélfogadási idő: Hétfő Csütörtök: és Péntek: és Repülőtereken illetékes ÁNTSZ Regionális Intézet: Kecskemét: ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. Telefon: Fax: Pápa: ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Cím: 8200 Veszprém, József Attila u. 36. Telefon: Fax: Szolnok: ÁNTSZ Észak-Alföldi Regionális Intézete Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u Telefon: Fax: Növény- és Állategészségügy Földművelésügyi Minisztérium Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: Fax: Immigration Competent regional authority at aerodromes: Kecskemét: Bács-Kiskun County Central Police Station Kecskemét Telefon: Fax: Pápa: Budapest Airport Police Directorate Phone: Fax: ; Szolnok: Budapest Airport Police Directorate Phone: Fax: ; Health Ministry of Human Resources, State Secretariat for Healthcare Address: H-1051 Budapest, Arany J. str Costumer service: Phone: , Fax: Hours of office: Monday Thursday: and Friday: and Competent regional NPHMOS authority: Kecskemét: NPHMOS Dél-Alföld Regional Directorate Address: H-5600 Békéscsaba, Gyulai str. 61. Phone: Fax: Pápa: NPHMOS Közép-Dunántúl Regional Directorate Address: H-8200 Veszprém, József Attila str. 36. Phone: Fax: Szolnok: NPHMOS Észak-Alföld Regional Directorate Address: H-5000 Szolnok, Ady Endre str Phone: Fax: Agricultural Quarantine-Veterinary Hygiene Ministry of Agriculture Address: H-1055 Budapest, Kossuth Lajos stqr.11. Phone: Fax: AIRAC AMDT 2/14

17 GEN MILAIP HUNGARY 17 OCT Légijármű baleset kivizsgálása Közlekedésbiztonsági Szervezet Postacím: 1675 Budapest, Pf: 62 Ügyeleti telefon: Ügyeleti fax: Aircraft accident investigation Transportation Safety Bureau Postal address: H-1675 Budapest, POB. 62 Duty phone: Duty fax:

18 GEN OCT 2013 MILAIP HUNGARY SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYVA INTENTIONALLY LEFT BLANK

19 GEN MILAIP HUNGARY 21 AUG 2014 GEN 1.2 LÉGIJÁRMŰVEK ÉRKEZÉSE, ÁTREPÜLÉSE ÉS INDULÁSA 1. Általános rendelkezések a magyar légtérbe történő berepülésről A magyar légteret légiközlekedés céljára a meghatározott légiforgalmi szolgálathoz benyújtott és elfogadott repülési terv alapján lehet igénybe venni. Külföldi állami légijárművek részére egyszeri vagy többszöri be-, illetve átrepülési engedély adható. Ezek igénylését a vonatkozó jogszabály a következőképpen szabályozza: Egy alkalomra érvényes berepülési engedély: A kérelmet az ország légterébe történő belépést megelőzően legalább 15 nappal kell benyújtani diplomáciai úton Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumához. Több alkalomra érvényes berepülési engedély: Nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a magyar légtérbe külföldi állami légijárművel történő berepüléshez a kérelmet az ország légterébe tervezett első berepülés előtt legalább 90 nappal kell diplomáciai úton benyújtani Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumához. Ez az engedély legfeljebb 12 hónap időtartamra adható meg. NATO tagország, valamint az Európai Unió tagállama állami légijárművének a magyar légtérbe történő berepülése a nemzetközi előírásoknak megfelelő repülési terv benyújtásával történik. Ez alól kivételt képeznek a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó külföldi állami légijárművek, amelyeknek feladatuk végrehajtásával összefüggésben nem kell repülési tervet benyújtaniuk a magyar légtérbe történő berepüléshez. 2. Állami repülőterek használata Az állami repülések céljára szolgáló repülőtereket a magyar állami légijárművek kivételével más légijárművek a kényszerhelyzet esetét kivéve kizárólag az üzembentartó előzetes engedélyével vehetik igénybe. Az üzembentartó a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága MH ÖHP. Postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151 Magyarország Telefon: Fax: Az igénybevételre vonatkozó kérelmet a tervezett leszállás előtt legalább 7 nappal kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a légijármű típusát, lajstromjelét és hívójelét, a repülőtéren történő leszállás és az onnan való indulás tervezett időpontját, valamint a repülés célját. GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. General directions on flying into the Hungarian airspace Hungarian airspace with the aim of air transportation can be used on the basis of filed and valid flight plan handed to the appropriate ATS unit. For foreign state aircraft a single or multiple entry or overflight clearance can be given. Application for these clearances are regulated by the followings: Single clearance: Application shall be submitted at least 15 days prior the entry to the Hungarian airspace via diplomatic channel to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary. Multiple clearance: On the basis of international agreement or mutility application shall be submitted to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary at least 90 days prior the first entry to the Hungarian airspace via diplomatic channel. This clearance may be valid for maximum 12 months. Entrance of state aircraft of members of NATO and Europian Union to the Hungarian airspace is granted by filed flight plan in accordance with international regulations with the exceptions of NATO air defence forces carrying out missions, for which flight plan submission.is not required. 2. Use of state aerodromes The use of aerodromes for state flights by other than Hungarian state aircraft may be made with the exeption of the case of emergency solely with the prior permission of the operator. The operator is the Hungarian Defence Forces Joint Forces Command HDF JFC. Postal address: H-8001 Székesfehérvár, POB. 151 Hungary Phone: Fax: Prior permission request (PPR) shall be submitted at least 7 days prior the planned day of landing. The request must contain the following datas: Aircraft type, registration number, call sign, planned landing and departure time, and purpose of flight. AIRAC AMDT 2/14

20 GEN AUG 2014 MILAIP HUNGARY A repülőtér igénybevételére vonatkozó engedély megadásáról az üzembentartó 4 napon belül dönt és az illetékest haladéktalanul tájékoztatja. NATO tagország, valamint az Európai Unió tagállama állami légijárművének az állami repülések céljára szolgáló repülőtéren tervezett leszállásához nem szükséges igénybevételi hozzájárulást kérni, elégséges a nemzetközi előírásoknak megfelelő repülési terv, továbbá a repülés napját megelőzően legalább 5 nappal az üzembentartónak küldött repülőtér használati engedély benyújtása. Operator makes decision within 4 days and notifies the applicant forthwith about acceptance or refusal of the request regarding usage of any Hungarian military aerodrome. Landing of state aircraft of NATO and EU members at Hungarian state aerodrome is possible with flight plan compliant with the international regulations and valid PPR. PPR must be submitted to the operator at least 5 days before the flight. AIRAC AMDT 2/14

PART 1 ÁLTALÁNOS GENERAL (GEN)

PART 1 ÁLTALÁNOS GENERAL (GEN) GEN 0.1-1 MILAIP HUNGARY 20 SEP 2012 PART 1 ÁLTALÁNOS GENERAL (GEN) GEN 0 GEN 0.1 ELŐSZÓ 1. Kiadó hatóság neve Magyarország Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványát (MILAIP HUNGARY) a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011

AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011 HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8210 Veszprém, Pf.:2710 Hungary Phone: +36-88-543-180 Fax: +36-88-543-026 AFTN: LHCCYWYX E-mail: milais.hungary@mil.hu AIRAC MILAIP AMDT 3/11 03 NOV 2011

Részletesebben

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Törvények 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló

Részletesebben

HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8210 Veszprém, Pf.: 2710 Hungary Phone: +36-88-543-180 Fax: +36-88-543-026 AFTN: LHCCYWYX E-mail: milais.hungary@mil.hu MILAIP AIRAC AMDT 1/14 Publication

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

7. előadás KJIT LÉGIR I.

7. előadás KJIT LÉGIR I. 7. előadás KJIT LÉGIR I. A légiközlekedés játéktere A világ légiforgalmi rendszere Valamennyi ICAO tagállamnak kötelezettsége a légiforgalmi szolgáltatás valamely formájának biztosítása! AT Lower airspace

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

DAY 1. Ea.: Mudra István

DAY 1. Ea.: Mudra István DAY 1 Ea.: Mudra István ICAO Annex-ek: (sz.: Blue Cover) A Chicago-i Egyezmény és Függelékei (ma 19) 1944.XII.7., 52 aláíró állam (HU csak 1969-ben) ICAO Doc7300 (eddig 8 módosítással) Egységesítés a repülés

Részletesebben

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl. I. Fejezet

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl. I. Fejezet 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm.

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 101. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 1., csütörtök. Tartalomjegyzék. 177/2011. (IX. 1.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 101. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 1., csütörtök. Tartalomjegyzék. 177/2011. (IX. 1.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 1., csütörtök 101. szám Tartalomjegyzék 177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet 178/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet 54/2011. (IX. 1.) NEFMI

Részletesebben

10/2004. (II. 12.) GKM rendelet. a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

10/2004. (II. 12.) GKM rendelet. a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról 1 / 5 2010.05.02. 16:45 10/2004. (II. 12.) GKM rendelet a magyar légtér használatával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 52. -ának

Részletesebben

T/2918. számú. törvényjavaslat

T/2918. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2918. számú törvényjavaslat a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről Előadó: Dr. Kóka János

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (..) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (..) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (..) NFM rendelete a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyértől és képzéséről szóló 17/2008. (IV.

Részletesebben

Szabályok közötti szabadrepülés

Szabályok közötti szabadrepülés Szabályok közötti szabadrepülés - Képzés - Orvosi - Légtér Legproblémásabb területek: - Esemény jelentése - Gazdasági tevékenység - Starthely Képzés There is already in this part of Europe (Cro, Slo, Ita)

Részletesebben

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete A Kormány../2006 (..) Korm. rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken történő ideiglenes határnyitás egyszerűsített eljárási szabályairól A Kormány az Észak-atlanti Szerződés tagállamai

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete III-3R/92/1/2006. Tervezet! A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (......) GKM rendelete a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 3/2004.

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC

Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC ~ Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC Légiforgalmi irány nyító szolgálat lat Air Traffic Control (ATC) A légiközlekedés XX. században megindult fejlődése szükségessé tette egy olyan szolgálat létrehozását,

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

PART 2 ÚTVONALON EN-ROUTE (ENR)

PART 2 ÚTVONALON EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 13 JAN 2011 PART 2 ÚTVONALON EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTLOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR 1 GENERAL

Részletesebben

Relációk a légijármű irányítási rendszerei és a földi légiforgalmi irányító rendszerek között BME KJK KJIT

Relációk a légijármű irányítási rendszerei és a földi légiforgalmi irányító rendszerek között BME KJK KJIT Relációk a légijármű irányítási rendszerei és a földi légiforgalmi irányító rendszerek között TARTALOM 1. BEVEZETŐ, ÁLT. RENSZERISMERTETTŐ 2. A LEVEGŐ-FÖLD ÖSSZEKÖTTETÉS FEDÉLZETI EGYSÉGEI 3. LEVEGŐ-FÖLD

Részletesebben

A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK

A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK Makkos Richárd A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK A rendszerváltozást követően a katonai légiforgalmi tájékoztatást a Magyar Honvédség Egyesített Repülésellenőrző

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Technológiai leírás a tiltott tárgyak SRA területére történő beviteléhez és SRA-n belüli tárolásához Technological description concerning

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

A vízi szállítás információs rendszerei

A vízi szállítás információs rendszerei A vízi szállítás információs rendszerei belvízi (tavi, folyami - kontinentális), tengeri szállítás áru, személy A MAGYARORSZÁGRÓL vízi úton elérhető jelentősebb kikötők KlKÖTŐ BUDAPESTRŐL BUDAPESTRE Amsterdam

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

Public road transport services

Public road transport services Public road transport services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31428326.aspx External tender id 1708-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Accelerated

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 Scope of validity: Administrative activity performed by the organisational units supervised by the Deputy President for Food Chain Safety and by the Directorates for Food

Részletesebben

ÇELEBİ GH Hungary Kft. Katasztrófavédelmi konferencia február 26.

ÇELEBİ GH Hungary Kft. Katasztrófavédelmi konferencia február 26. ÇELEBİ GH Hungary Kft. Katasztrófavédelmi konferencia 2015. február 26. Çelebi GH Hungary cégbemutató ÇELEBİ AVIATION HOLDING Légiközlekedési szolgáltatások Földi kiszolgálás Çelebi Ground Handling Inc.

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

LÉGIKÖZLEKEDÉS. 2015. november 19.

LÉGIKÖZLEKEDÉS. 2015. november 19. LÉGIKÖZLEKEDÉS 63 64 65 66 Stakeholder Légiközlekedési vállalatok Utasok/fuvaroztatók Állam 67 Az állam, mint szabályozó Légiirányítás Repülőterek 68 Légitársaságok Varsói Egyezmény (1929) Magyarország

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen

ZÁRÓJELENTÉS. 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen ZÁRÓJELENTÉS 2011-073-4P SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY PÉR TIZ 2011. április 27. SAAB JAS 39 GRIPEN / Ismeretlen légijármű 35 / Ismeretlen A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, illetve repülőesemény

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 156. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 26., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 156. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 26., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 26., hétfõ Tartalomjegyzék 330/2012. (XI. 26.) Korm. rendelet 62/2012. (XI. 26.) NFM rendelet 139/2012. (XI. 26.) ME határozat Magyar

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése

és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet és a HM Katonai Légügyi Hatóság Közös Zárójelentése 198/2002 Minősítés: repülőesemény légijárművek közelsége - nem egyértelmű veszélyhelyzet Hely, idő: 2002.november.13.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 2013. évi CCXLVIII. törvény A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a nem közforgalmi repülésekre vonatkozó műszaki követelmények és közigazgatási eljárások meghatározásáról, valamint

Részletesebben

Légiközlekedési Iparág

Légiközlekedési Iparág ~ Légiközlekedési Iparág Compliance szerepe HungaroControl Dr. Fazekas Anikó Compliance és Belső Ellenőrzési Igazgató Compliance Summit Budapest, 2015. november 27. Tartalom 1 A magyar polgári légiközlekedés

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 4 5. SZÁM ÁRA: 966 Ft 2007. május 27. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban,

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Kiadás: 3. MISKOLC REPÜLŐTÉRREND BOROD MEGYEI REPÜLŐ KLUB. Érvényes: 2015.09.15-től oldal : 1/24

Kiadás: 3. MISKOLC REPÜLŐTÉRREND BOROD MEGYEI REPÜLŐ KLUB. Érvényes: 2015.09.15-től oldal : 1/24 Érvényes: 2015.09.15-től oldal : 1/24 I.FEJEZET A REPÜLŐTÉR ADATAI Érvényes: 2015.09.15-től oldal : 2/24 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Tartalom 0. Tartalomjegyzék 0. Módosítások jegyzéke 0. Érvényes oldalak

Részletesebben

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. MAGYARORSZÁG HUNGARY Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel of foreign armed forces or international military headquarters 1. Adatközlés célja / Purpose of form Új regisztrációs

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. február 20., szerda 24. szám Ára: 1148, Ft TARTALOMJEGYZÉK 18/2002. (II. 20.) Korm. r. 19/2002. (II. 20.) Korm. r. 4/2002.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. 22/2010. (II. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., csütörtök. Tartalomjegyzék. 22/2010. (II. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 11., csütörtök 16. szám Tartalomjegyzék 22/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 24/2010. (II. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

A-CDM rendszer bevezetése, céljai, üzemeltetési tapasztalatai

A-CDM rendszer bevezetése, céljai, üzemeltetési tapasztalatai A-CDM rendszer bevezetése, céljai, üzemeltetési tapasztalatai A-CDM Airport Collaborative Decision Making Repülőtéri hatékonyságnövelés Késések csökkentése Járat eseményeinek előre jelezhetősége Erőforrások

Részletesebben

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000

MSZ EN 50014:2001; MSZ EN 50020:2003, MSZ EN 50284:2000 ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Testing Station for Explosion Proof Equipment 1/5 (1) Hungary, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@bki.hu EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Data network management and support services

Data network management and support services Data network management and support services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43012984.aspx External tender id 34802-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

T/ számú. törvényjavaslat. a Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12917. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti

Részletesebben

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320. Job search services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.aspx External tender id 69695-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 4., kedd Tartalomjegyzék 2016. évi XCV. törvény A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás

Részletesebben

Földi kiszolgálási díjjegyzék

Földi kiszolgálási díjjegyzék Földi kiszolgálási díjjegyzék Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemze közi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érvényes: 2016. április 5 -től A díj jegyzék értelmezése során a

Részletesebben

UAV 3 AZ ELLENŐRZÖTT REPÜLŐTÉR FORGALMÁBAN, AVAGY EGY SZIMULÁCIÓ TAPASZTALATAI 4

UAV 3 AZ ELLENŐRZÖTT REPÜLŐTÉR FORGALMÁBAN, AVAGY EGY SZIMULÁCIÓ TAPASZTALATAI 4 Vas Tímea 1 Fekete Csaba Zoltán 2 UAV 3 AZ ELLENŐRZÖTT REPÜLŐTÉR FORGALMÁBAN, AVAGY EGY SZIMULÁCIÓ TAPASZTALATAI 4 A pilóta nélküli légijárművek civil légtérbe történő integrálásának érdekében a jövőbeni

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 30., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 30., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 30., péntek 153. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CIII. tör vény Az Európai Közösség és tagállamai, valamint Albánia, Bosznia és Hercegovina,

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Managing laser and drone issues at HungaroControl

Managing laser and drone issues at HungaroControl ~ Managing laser and drone issues at HungaroControl Mihaly KURUCZ Head of SQM Division ECAC 43. meeting of AI experts 3-4 November 2015 Budapest Inside of my presentation Brief introduction of HungaroControl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Tájékoztató. a Budapest FIR-ben 2015. február 5-én bevezetésre kerülő free route rendszerről (HUFRA koncepció)

Tájékoztató. a Budapest FIR-ben 2015. február 5-én bevezetésre kerülő free route rendszerről (HUFRA koncepció) ~ Tájékoztató a Budapest FIR-ben 2015. február 5-én bevezetésre kerülő free route rendszerről (HUFRA koncepció) Bakos József Légiforgalmi főosztályvezető A következő tájékoztató célja, hogy röviden összefoglaljuk

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

AZ ÁLLAMI LÉGIJÁRMŰVEK NEMZETKÖZI REPÜLÉSEINEK JOGI SZABÁLYOZÁSA BEVEZETÉS

AZ ÁLLAMI LÉGIJÁRMŰVEK NEMZETKÖZI REPÜLÉSEINEK JOGI SZABÁLYOZÁSA BEVEZETÉS Halászná Tóth Alexandra Somosi Vilmos AZ ÁLLAMI LÉGIJÁRMŰVEK NEMZETKÖZI REPÜLÉSEINEK JOGI SZABÁLYOZÁSA BEVEZETÉS Az Országgyűlés 11/1998. (II. 20.), 59/1998. (X. 15.), 65/2001. (X. 5.), 94/2001. (XII.

Részletesebben

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41898897.aspx External tender id 381627-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

T/2917. számú. törvényjavaslat. a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

T/2917. számú. törvényjavaslat. a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2917. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti

Részletesebben

Networking software development services

Networking software development services Networking software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38106134.aspx External tender id 331687-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

T/805. számú. törvényjavaslat. a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

T/805. számú. törvényjavaslat. a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/805. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti

Részletesebben