Public road transport services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Public road transport services"

Átírás

1 Public road transport services Info Version 1 Url External tender id Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Accelerated negotiated procedure Contract type Service contract Regulations European Communities, with participation by GATT countries Assignment criteria The most economic tender Publish date 1/4/2012 4:25 AM Bid due date 1/30/ :00 AM Document due date 1/30/ :00 AM Change date 1/4/2012 4:25 AM Buyer Company HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Address Lehel u Zip/city 1135 Budapest HUNGARY Telephone Fax Description Original text: Személyszállítás nem meghirdetett menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjárat Veszprém-Székesfehérvár; Orosháza- Szentes; Szeged-Szentes; Szentes-Hódmezővásárhely viszonylatban; Eseti személyszállítás Magyarország területén belül; Eseti személyszállítás Európa területén belül években. Ext. description Page 1 of 13

2 Contract notice Services 2012/S Directive 2004/18/EC Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s) For the attention of: Telephone: Fax: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, Lehel u Dr Keszthelyi Gyula, 1135 Budapest, HUNGARY , Internet address(es): General address of the contracting authority: Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s) Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV) Description Public road transport services. Section IV: Procedure IV.3) Administrative information IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: :00 IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate :00 IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up Hungarian. Original text: Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2012/S Page 2 of 13

3 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Címzett: Telefon: Fax: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, Lehel u Dr Keszthelyi Gyula, 1135 Budapest, MAGYARORSZÁG , Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik I.3) Fő tevékenység Honvédelem I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási keretszerződés. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 2: Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását A teljesítés helye: Magyarország és Európa területe. NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Személyszállítás nem meghirdetett menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjárat Veszprém-Székesfehérvár; Orosháza- Szentes; Szeged-Szentes; Szentes-Hódmezővásárhely viszonylatban; Eseti személyszállítás Magyarország területén belül; Eseti személyszállítás Európa területén belül években. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Page 3 of 13

4 II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek A beszerzés részekből áll: igen Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: Részajánlati kör Viszonylat Utazó létszám maximum. (fő) Járat-sűrűség. 1. Veszprém - Székesfehérvár és vissza 150 N 2. Orosháza - Szentes és vissza 55 N 3. Szeged - Szentes és vissza 55 N 4. Szentes - Hódmezővásárhely és vissza 55 N N minden hétminden munkanapján közlekedő autóbuszjárat. Részajánlati kör terület megnevezése. Szolgáltatás Nettó keretösszeg évre Ft. 5 Európa területe egy időben legalább kettő db., minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező, vonóhoroggal és utánfutóval felszerelt autóbusszal) autóbusz igénybevétele Ajánlatkérő ese I igénye alapján Bács-Kiskun - Csongrád - Békés megyehatárok által határolt területre egy időben egy telephelyről minimum négy db minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező) autóbusz igénybevétele Vas - Veszprém - Zala - Győr-Moson-Sopron megyehatárok által határolt területre egy időben egy telephelyről minimum négy db minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező) autóbusz igénybevétele A Megrendelőnek a fentiekben meghatározott keretösszegre felhasználási kötelezettsége nincs. II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés Befejezés Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Page 4 of 13

5 Elnevezés: személyszállítás 1) Rövid meghatározás Személyszállítás nem meghirdetett menetrend szerint közlekedő szolgálati autóbuszjárat Veszprém-Székesfehérvár; Orosháza- Szentes; Szeged-Szentes; Szentes-Hódmezővásárhely viszonylatban; Eseti személyszállítás Magyarország területén belül; Eseti személyszállítás Európa területén belül években. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) ) Mennyiség Részajánlati kör Viszonylat Utazó létszám maximum. (fő) Járat-sűrűség. 1. Veszprém - Székesfehérvár és vissza 150 N 2. Orosháza - Szentes és vissza 55 N 3. Szeged - Szentes és vissza 55 N 4. Szentes - Hódmezővásárhely és vissza 55 N N minden hétminden munkanapján közlekedő autóbuszjárat. Részajánlati kör terület megnevezése szolgáltatás Nettó keretösszeg évre Ft. 5 Európa területe egy időben legalább kettő db., minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező, vonóhoroggal és utánfutóval felszerelt autóbusszal) autóbusz igénybevétele Ajánlatkérő eseti igénye alapján Bács-Kiskun - Csongrád - Békés megyehatárok által határolt területre egy időben egy telephelyről minimum négy db minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező) autóbusz igénybevétele Vas - Veszprém - Zala - Győr-Moson-Sopron megyehatárok által határolt területre egy időben egy telephelyről minimum négy db minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező) autóbusz igénybevétele ) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése Kezdés Befejezés ) További információk a részekről III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Amennyiben a Szolgáltató a szerződést neki felróható okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékének 0,3 %-a /nap. Hibás teljesítés esetén a Szolgáltatót a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti a Szolgáltatót a szolgáltatás teljesítésének kötelezettsége alól. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben a Szolgáltató a szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése a Szolgáltatónak felróható okból meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás vagy késedelmes vagy a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 20 %-a. Page 5 of 13

6 Járatkimaradás esetén, amennyiben az a Vállalkozónak felróható okból következik be, Vállalkozó kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A kötbér mértéke az 1. pontban rögzített személyszállítási díj 50 %-a, melyet a járat kimaradását követő időszakra kiállított számlában jóváír. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fizetés a Kbt. 53. (1) bekezdés értelmében ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdés alapján halasztott fizetésben kíván megállapodni és ennek megfelelően az ajánlattevőként szerződő félnek a számla kézhezvételét követő 30 napon belül utalja át az ellenszolgáltatás összegét. Ajánlattevő legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozni arról, hogy közös ajánlattétel esetén melyik Ajánlattevő mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Ajánlattevő legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozni arról, hogy a Kbt (3) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók és szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból. Az összegről a teljesítés elismerését követően állíthat ki számlát, amelynek az ellenértékét Megrendelő 15 napon belül utalja át Ajánlattevő részére. Ajánlattevő a fennmaradó összegről akkor nyújthat be számlát, ha átadja az átutalások igazolásának másolatait, amellyel igazolja az alvállalkozók/szakemberek számláinak kiegyenlítését, illetve átadja az alvállalkozó/szakember köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát, ezzel igazolva az összeg jogszerű ki nem fizetését. Ha Ajánlattevő fenti kötelezettségei valamelyikének nem tesz eleget, úgy Megrendelő az ellenszolgáltatás fennmaradó részét őrzi mindaddig, amíg Ajánlattevő nem igazolja a fenti kötelezettségeinek teljesítését. Ajánlatkérő hivatkozik az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény (Art.) 36/A. -ra. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: III.1.4) Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. (1) bekezdésében, a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. Kizárásra kerül Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: A részvételre jelentkező (közös jelentkezők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek a a kbt (4) bekezdés szerint kell nyilatkoznia arról, hogy nem állnak fenn a Kbt. 60. (1) bekezdés és a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok. Az Ajánlatkérő a kizáró okokra benyújtandó igazolások, benyújtásának módjának vonatkozásában egyebekben hivatkozik a Kbt (4) bekezdésére. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező, Kbt.71. (1)b) pontja szerinti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet a részvételi határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi főszámlavezető pénzintézeti nyilatkozata az alábbi tartalommal: mióta vezeti a részvételre jelentkező bankszámláját, számláján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított egy éven belül sorban állás előfordult-e, ha igen hányszor és milyen időtartammal. A részvételre jelentkező egy vagy több - a Kbt. 69. (2) bekezdése szerinti - alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy Page 6 of 13

7 ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételre jelentkező, a Kbt.71. (1)b) pontja szerinti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet főszámlavezető pénzintézet igazolása alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított egy éven belül kettőnél több alkalommal volt 30 napot meghaladó időtartamú sorban állása. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: I. A 1-4 részajánlati körökre részvételi jelentkezést benyújtó illetve Kbt.71. (1)b) és d) pontja szerinti alvállalkozónak I/1 a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján 2009, évre vonatkozó személyszállítási szolgáltatás ismertetése. (legalább a teljesítés ideje, időtartama, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a korábbi szolgáltatás mennyiségére, rendszerességére utaló adat megjelölésével).a referenciát a Kbt.68. (1) szerint kell igazolnia. I/2. a Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék gépkocsivezetők vonatkozásában: A gépjárművezetői engedélyek jól olvasható másolata (mindkét oldaláról); Valamint nyilatkozat, hogy 5 éven belül saját hibás balesete nem volt a vonatkozó "D" járműkategóriában. I/3 a Kbt. 67. (3) bekezdés e) pontja alapján részvételre jelentkező mutassa be a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszokat az alábbi dokumentumok csatolásával: I/3/1. a teljesítésre megajánlott, valamint tartalék autóbusz(ok) forgalmi engedélyének jól olvasható fénymásolatát. I/3/2. Részvételre jelentkező csatolja be a teljesítésre megajánlott, valamint a tartalék autóbuszról, részvételi határidő napjától számított 6 hónapnál nem régebben kiállított közlekedésbiztonsági felülvizsgálati igazolás másolatát vagy gépjármű diagnosztikai lapját, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kijelölt vizsgáló állomások vagy Volán szakműhelyek állítottak ki. (a felülvizsgálati igazoláson, illetve a diagnosztikai lapon olvashatóan szerepeljen a vizsgálatot végző műhely, állomás fenti vizsgálatokra vonatkozó tevékenységi engedélyének a száma). I/3/3. A fűtési/hűtési rendszer valamint légkondicionáló berendezés átvizsgálásáról szakműhely által az ajánlat beadásának napjától számított 90 napnál nem régebben kiállított igazolás/jegyzőkönyv másolati példánya, I/3/4 A teljesítésre megajánlott állandó, valamint tartalék autóbusz(ok) feleljenek meg az alábbiakban részletezett minimum komfortfokozati követelményeknek: utazási komfort:(elkülönített ülések, dönthető üléstámlával üléspáronként 1 kartámasz, a folyosó oldalán felemelhető karfa, szövet (vagy bőr) kárpit,), szellőztetés:(levegőellátó-légbefúvó rendszer, légkondicionálás), fűtés: (motortól független, automata hőmérséklet szabályozás), ablakok: (biztonsági üvegezés, napellenző (roló vagy függöny). II.Az 5-7. részajánlati körökre részvételre jelentkező illetve Kbt.71. (1)b) és d) pontja szerinti alvállalkozónak II/1 a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján 2009, évre vonatkozó személyszállítási szolgáltatás ismertetése. (legalább a teljesítés ideje, időtartama, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a korábbi szolgáltatás mennyiségére, rendszerességére utaló adat megjelölésével).a referenciát a Kbt.68. (1) szerint kell igazolnia. II/2. a Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék gépkocsivezetők vonatkozásában. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, hogy a teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék gépkocsivezetők D kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkeznek és 5 éven belül nem volt saját hibás balesetük, II/3 a Kbt. 67. (3) bekezdés e) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszok vonatkozásában, Page 7 of 13

8 II/3/1. az 5. részajánlati kör, Eseti személyszállítás Európa területén belül esetén: Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy egyidőben kettő db, minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező), vonóhoroggal és utánfutóval felszerelt, autóbusszal rendelkezik, melyeknek gyártási éve 2005-nél nem régebbi és az autóbuszok poggyásztere és a hozzá kapcsolható utánfutó együttesen képes személyenként 75 kg poggyász szállítására, Részvételre jelentkező csatoljon nyilatkozatot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszok megfelelnek a nemzetközi (IRU) besorolási rendszer szerinti **** -os (nagy távolságú turistabusz) kategóriának, Részvételre jelentkező csatoljon nyilatkozatot, hogy az autóbuszok rendelkeznek a szükséges felelősségbiztosítással, illetve a külföldi igénybevételhez szükséges egyéb dokumentumokkal, II/3/ részajánlati kör, Eseti személyszállítás Magyarország területén belül esetében a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszok vonatkozásában: Részvételre jelentkező csatolja nyilatkozatát, hogy egy időben való igénybevételre, egy telephelyről minimum 4 db, minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező) autóbusszal rendelkezik, melyeknek gyártási éve nál nem régebbi, Részvételre jelentkező csatoljon nyilatkozatot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszok megfelelnek a nemzetközi (IRU) besorolási rendszer szerinti *** -os (nagy távolságú turistabusz) kategóriának, Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy az autóbuszok rendelkeznek a szükséges felelősségbiztosítással, Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy a 6-7 részajánlati körök tekintetében rendelkezik az adott területhatárokon belül telephellyel.(telephely címének megjelölésével). A 1-7 részajánlati körök vonatkozásában részvételre jelentkező illetve Kbt.71. (1)b) szerinti alvállalkozó a Kbt 67 (3) e) pontja szerint mutassa be a telephely (diszpécserszolgálat) és a gépkocsivezetők közötti kapcsolattartási rendszerét: nyilatkozat, hogy az igénybe venni kívánt gépkocsivezetők mobiltelefonos kapcsolattal rendelkeznek. Az ajánlattevő egy vagy több - a Kbt. 69. (2) bekezdése szerinti - alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 69. (5) bekezdésén kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a Kbt. 67. (3) bekezdése szerinti igazolásokat. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A 1-4 tartozó részajánlati körökre részvételi jelentkezést benyújtó és a Kbt.71. (1) b) és d) pontja szerinti alvállalkozó alkalmatlan, ha (együttesen kell, hogy megfeleljenek): I/ , évre vonatkozóan nem tud bemutatni a két évre összesen minimum 1 db legalább félévig tartó, napi rendszerességű személyszállítás teljesítésére irányuló referenciát. I/2 a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt, az 1-4 részajánlati köröknél megadott utazólétszám egyidejű szállításához megfelelő ülőhelyszámú autóbusz(ok), illetve részajánlati körönként egy db tartalék autóbusz gépjárművezetői nem felelnek meg az alábbiaknak: gépjárművezetői engedély másolata alapján rendelkezik D járműkategóriára vonatkozó vezetői engedéllyel, Nyilatkozata alapján rendelkezik minimum 5 éves sajáthibás balesetmentes vezetési gyakorlattal a vonatkozó D járműkategóriában, I/3/1. Nem rendelkezik becsatolt forgalmi engedélyek alapján az 1-4 részajánlati köröknél megadott utazólétszám egyidejű szállításához megfelelő ülőhelyszámú autóbusz(ok)kal, illetve részajánlati körönként egy db tartalék autóbusszal, mely a legmagasabb ülőhelyszámú autóbuszt helyettesítheti, amennyiben az adott részajánlati kör szolgáltatása több autóbusszal kerül végrehajtásra, Továbbá az igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszok gyártási éve 1995-nél régebbi. Page 8 of 13

9 I/3/2. Részvételre jelentkező nem csatolja a teljesítésre megajánlott, valamint tartalék autóbuszok a részvételi határidő beadásának napjától számított 6 hónapnál nem régebben kiállított közlekedésbiztonsági felülvizsgálati igazolás másolatát mely szerint a jármű kormányműve, futóműve, fékberendezése teljesen hibátlan, valamint az ajtók, ablakok, tetőnyílások gumitömítése, szigetelése megfelelő állapotban van, az ülések rögzítettsége megfelelő, valamint a háttámlák, lábtartók és kartámaszok használhatósága kielégítő. I/3/3 Részvételre jelentkező nem csatol az ajánlatételi határidő lejártának napjától számított 90 napnál nem régebben kiállított igazolás/jegyzőkönyv másolatot a teljesítésre megajánlott állandó, valamint tartalék autóbusz(ok) fűtési/hűtési rendszerének szakműhelyben történő átvizsgálásáról, vagy a csatolt igazolás/jegyzőkönyv nem pozitív tartalmú, azaz nem a kifogástalan működőképességet rögzíti. I/3/4 Részvételre jelentkező nem csatolja nyilatkozatát arról, hogy a teljesítésre megajánlott állandó, valamint helyettesítő autóbusz(ok) megfelelnek a minimum komfortfokozati követelményeknek. II.Az 5-7. részajánlati körökre részvételre jelentkező és a Kbt.71. (1)b) és d) pontja szerinti alvállalkozó alkalmatlan, ha (együttesen kell, hogy megfeleljenek): II/1 2009, évre vonatkozóan nem tud bemutatni a két évre összesen legalább három db személyszállításról szóló referenciát. II/2. részvételre jelentkező nem csatolja nyilatkozatát, hogy a teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék gépkocsivezetők D kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkeznek és 5 éven belül nem volt saját hibás balesetük. II/3/1. az 5. részajánlati kör, Eseti személyszállítás Európa területén belül esetén: Részvételre jelentkező nem csatol nyilatkozatot, mely szerint egyidőben kettő db, minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező), vonóhoroggal és utánfutóval felszerelt, autóbusszal rendelkezik, melyeknek gyártási éve 2005-nél nem régebbi és az autóbuszok poggyásztere és a hozzá kapcsolható utánfutó együttesen képes személyenként 75 kg poggyász szállítására, Részvételre jelentkező nem csatol nyilatkozatot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszok megfelelnek a nemzetközi (IRU) besorolási rendszer szerinti **** -os (nagy távolságú turistabusz) kategóriának, Részvételre jelentkező nem csatol nyilatkozatot, hogy az autóbuszok rendelkeznek a szükséges felelősségbiztosítással, illetve a külföldi igénybevételhez szükséges egyéb dokumentumokkal, II/3/ részajánlati kör, Eseti személyszállítás Magyarország területén belül esetében a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszok vonatkozásában: Részvételre jelentkező nem csatol nyilatkozatot, hogy egy időben való igénybevételre, egy telephelyről minimum 4 db, minimum 50 fő szállítására alkalmas (minimum 50 ülőhellyel rendelkező) autóbusszal rendelkezik, melyeknek gyártási éve nál nem régebbi, Részvételre jelentkező nem csatol nyilatkozatot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszok megfelelnek a nemzetközi (IRU) besorolási rendszer szerinti *** -os (nagy távolságú turistabusz) kategóriának, Részvételre jelentkező nem csatol nyilatkozatot, hogy az autóbuszok rendelkeznek a szükséges felelősségbiztosítással, Részvételre jelentkező nem csatol nyilatkozatot (telephely címmel), hogy a 6-7 részajánlati körök tekintetében rendelkezik az adott területhatárokon belül telephellyel. A 1-7 részajánlati körök vonatkozásában részvételre jelentkező nem csatol nyilatkozatot a Kbt. 67. (3) bekezdés e) pontja alapján, mely szerint a gépjárművezetők és a telephely közötti kapcsolattartás nem mobiltelefonnal történik. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 49/2001 (XII. 22) KöViM rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott autóbuszos személyszállító engedély. III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek Page 9 of 13

10 A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Gyorsított tárgyalásos A haderő átalakítások következtében a HM és MH szervezeteknél szolgálatot teljesítő személyi állomány munkába és hazaszállítása érdekében polgári autóbuszjáratok üzemeltetése vált szükségessé. A szükséges viszonylatokra, a évekre a közbeszerzési eljárás befejeződött, azonban a Veszprém - Székesfehérvár - Veszprém részajánlati körben az eljárás eredménytelen lett a Kbt. 92. b) pontja alapján, ezért szükséges az újbóli eljárás indítása. Orosháza - Szentes - Orosháza, Szeged - Szentes - Szeged, Szentes - Hódmezővásárhely - Szentes részajánlati körökben Ajánlatkérő a szerződést nem kötötte meg a nyertes ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy közvetlenül a szerződéskötés előtt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete az ajánlattevő által megajánlott autóbuszok tekintetében a 3*-os igazolást visszavonta így az egyedüli érvényes ajánlatot tevő alkalmatlanná vált a szerződés teljesítésére. Eseti belföldi szállítások terén 8 részajánlati körben eredménytelen lett az eljárás a Kbt. 92. b) pontja alapján, ezért szükséges az újbóli eljárás indítása. Eseti nemzetközi szállítás terén eredménytelen lett az eljárás a Kbt. 92. b) pontja alapján, ezért szükséges az újbóli eljárás indítása. Az eljárást minél hamarabb szükséges lefolytatni, mivel a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium kb 1400 hivatásos és szerződéses katonájának szolgálati autóbuszokkal történő munkába szállítása nem megoldott, ami a Magyar Honvédség napi működését veszélyezteti. IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: 66020/11-60/38 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Page 10 of 13

11 :00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal MAGYARORSZÁG, 1135 Budapest, Lehel u , az Aba utca bejáratnál lévő közbeszerzési okmány átvevő iroda. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem VI.3) További információk Kbt.83. (2) bek. alapján hiánypótlást Ajánlatkérő biztosítja. Az eredményhirdetés időpontja (részvételi szakasz): Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást a részvételi szakasz eredményhirdetése után 5. munkanapon belül küldi meg minden érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkező részére. Részvételre jelentkező nyilatkozzon a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról vagy azok nemlétéről, A Részvételre jelentkező külön nyilatkozatban nevezze meg a fő-számlavezető bankját, Az eljárás azonosítója:66020/11-60/38, Az eljárás azonosítót a részvételi jelentkezésen, és valamennyi - az eljáráshoz tartozó- dokumentumon a Részvételre jelentkezők tüntessék fel. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció átvehető I.1 pont alatti címen személyesen vagy telefaxon leadott igényléssel (pontos név, telephely, levelezési cím, telefon- és faxszám, bankjának megnevezése, bankszámlaszám, adószám, az ügyvezető és ügyintéző neve) munkanapokon hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig az részvételi határidő lejártának napján óráig. Az ajánlatot kettő papír alapú példányban kell benyújtani, melyek közül az egyiket "eredeti", a másikat pedig "másolat" felirattal kell megjelölni. Az eredetiként megjelölt papír alapú példányhoz csatolni kell az ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) is. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Page 11 of 13

12 A részvételi jelentkezést a Kbt. 70/A (1) szerinti formai követelmények szerint kell benyújtani. A részvételre jelentkező nyújtsa be a részvételi határidő lejártának időpontjától számított 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatát másolatban (A 60 napos határidő az okirat kiállításának keltére vonatkozik.). A részvételre jelentkező nyújtsa be a 49/2001 (XII.22.) KöViM rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott érvényes autóbuszos személyszállító engedély jól olvasható fénymásolatát, A részvételre jelentkező nyújtsa be azon személyek aláírási címpéldányainak másolatait, szükség esetén meghatalmazását is, akik az eljárás során kötelezettségvállalásra, és a szerződés aláírására jogosultak, Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez megajánlott állandó és tartalék autóbuszok megfelelnek az előírt műszaki követelményeknek, Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe venni kívánt állandó és tartalék gépjárművezetők megfelelnek az előírt követelményeknek, - A 1-4 részajánlati körök esetén Ajánlattevő csatolja ajánlatába az igénybe venni kívánt állandó és tartalék autóbuszvezetők szakmai tevékenységének rövid írásos bemutatását, A 1-4 részajánlati körökre ajánlatot benyújtó ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a teljesítést végző autóbusz meghibásodása esetén, a részajánlati körönként biztosított tartalék autóbusz az értesítés vételétől számított 90 percen belül továbbszállítja a meghibásodott autóbusz utasait, A 5. részajánlati körre ajánlatot benyújtó ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a teljesítést végző autóbusz meghibásodása esetén, a helyettesítő autóbusz azonos komfortfokozatú lesz, mint a meghibásodott autóbusz és azt az értesítés vételétől számított 5 órán belül útba indítja, A 6-7. részajánlati körökre ajánlatot benyújtó ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a teljesítést végző autóbusz meghibásodása esetén, a helyettesítő autóbusz azonos komfortfokozatú lesz mint a meghibásodott autóbusz, és az értesítés vételétől számított 30 percen belül útbaindítja. Az 1-4. főcsoportba tartozó részajánlati körökre benyújtott ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján történik. Az értékelési szempontok: Ajánlati ár 80 súlyszám. Megajánlott autóbuszok gyártási éve 20 súlyszám. Az értékelés során az Ajánlatkérő a részszempontokat 1-10 pont között értékeli. A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A résszemponton belüli legjobb tartalmi elem kap 10 pontot. Az ajánlatok résszempontonkénti tartalmi eleme az adott résszemponton belül adott legjobb tartalmi elemhez kerül arányosításra. Megajánlott autóbuszok életkora részszempont esetén a minimális elvárás, hogy a gyártás éve nem régebbi, mint A részletes bírálati elvet a dokumentáció tartalmazza. A 5-7. részajánlati körök esetén az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ellenszolgáltatás elve alapján történik. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Telefon: Fax: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt Budapest, MAGYARORSZÁG A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Telefon: Fax: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt Budapest, MAGYARORSZÁG VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Page 12 of 13

13 Telefon: Fax: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt Budapest, MAGYARORSZÁG VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: CPV codes Code Description Public road transport services. Page 13 of 13

Miscellaneous hand tools

Miscellaneous hand tools Miscellaneous hand tools Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39224180.aspx Väline hanke ID 173374-2013 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Részletesebben

Institution management services

Institution management services Institution management services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43201523.aspx External tender id 48566-2014 Tender type Ausschreibung Document type Auftragsbekanntmachung Procurement

Részletesebben

Custom software development services

Custom software development services Custom software development services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43779921.aspx External tender id 88546-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure

Részletesebben

Repair and maintenance services of dampers

Repair and maintenance services of dampers Repair and maintenance services of dampers Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40207553.aspx Ekstern anbuds ID 237001-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

Computer-related equipment

Computer-related equipment Computer-related equipment Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40918473.aspx Ekstern anbuds ID 305215-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Részletesebben

Construction-related services

Construction-related services Construction-related services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43058345.aspx External tender id 38193-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open

Részletesebben

Food, beverages, tobacco and related products

Food, beverages, tobacco and related products Food, beverages, tobacco and related products Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42162316.aspx Ekstern anbuds ID 402288-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Részletesebben

Mobile-telephone services

Mobile-telephone services Mobile-telephone services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40188421.aspx External tender id 17462-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Ink cartridges. Info. Buyer. Version changes. Description. Original text:

Ink cartridges. Info. Buyer. Version changes. Description. Original text: Ink cartridges Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42719261.aspx External tender id 11052-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41251868.aspx Ekstern anbuds ID 333265-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

Landscape architectural services

Landscape architectural services Landscape architectural services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38681912.aspx External tender id 201760-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Feasibility study, advisory service, analysis

Feasibility study, advisory service, analysis Feasibility study, advisory service, analysis Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42598706.aspx Внешний ID тендера 2767-2014 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура приобретения

Részletesebben

Parts of gas compressors

Parts of gas compressors Parts of gas compressors Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44565844.aspx External tender id 139199-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32490893.aspx External tender id 93963-2012 Tender type

Részletesebben

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Beskrivelse. Original text:

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Beskrivelse. Original text: Medical equipments Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47761795.aspx Ekstern anbuds ID 391975-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre

Részletesebben

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx Garments Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx External tender id 141031-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

Miscellaneous printed matter

Miscellaneous printed matter Miscellaneous printed matter Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40443433.aspx Ekstern anbuds ID 264177-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM Engineering services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38746327.aspx External tender id 355577-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Greases and lubricants

Greases and lubricants Greases and lubricants Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/42533716.aspx External tender id 190808-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

System maintenance services

System maintenance services System maintenance services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42342846.aspx External tender id 417688-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41898897.aspx External tender id 381627-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Construction-related services

Construction-related services Construction-related services Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39596543.aspx Väline hanke ID 203771-2013 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320. Job search services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.aspx External tender id 69695-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Software development services

Software development services Software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40617737.aspx External tender id 392282-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Meal-cooking services

Meal-cooking services Meal-cooking services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45080144.aspx External tender id 281415-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Building-cleaning services

Building-cleaning services Building-cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34436554.aspx External tender id 201900-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36603318.aspx External tender id 44296-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Coal and coal-based fuels

Coal and coal-based fuels Coal and coal-based fuels Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/45950225.aspx External tender id 384513-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM Control valves Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33286777.aspx External tender id 307309-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Miscellaneous transport equipment and spare parts

Miscellaneous transport equipment and spare parts Miscellaneous transport equipment and spare parts Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41364665.aspx External tender id 68055-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text:

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Scanners Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32744112.aspx External tender id 280761-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Seismic data collection services

Seismic data collection services Seismic data collection services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42147377.aspx External tender id 201726-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41768670.aspx External tender id 14886-2014 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM Construction work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/35194903.aspx External tender id 292512-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Networking software development services

Networking software development services Networking software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38106134.aspx External tender id 331687-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30400850.aspx External tender id 5260-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Avaldamise kp 14.09.2013 5:14. Sulgemisaeg 31.10.2013 9:00. Muutmisaeg 14.09.2013 5:14

Avaldamise kp 14.09.2013 5:14. Sulgemisaeg 31.10.2013 9:00. Muutmisaeg 14.09.2013 5:14 Incubators Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/40957043.aspx Väline hanke ID 308640-2013 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu liik Tarneleping

Részletesebben

Repair and maintenance services

Repair and maintenance services Repair and maintenance services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30639240.aspx External tender id 76845-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Tilbudsfrist 24.11.2014 10:00. Dokumentfrist 24.11.2014 10:00. Endret dato 09.10.2014 04:15

Tilbudsfrist 24.11.2014 10:00. Dokumentfrist 24.11.2014 10:00. Endret dato 09.10.2014 04:15 Furniture Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47109951.aspx Ekstern anbuds ID 342340-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre Åpen

Részletesebben

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM Bus repair services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41775651.aspx External tender id 316713-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM Irrigation works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35586282.aspx External tender id 379567-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM Natural gas Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40528598.aspx External tender id 386504-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Railway-track maintenance services

Railway-track maintenance services Railway-track maintenance services Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/43888814.aspx Ulkoinen hankinta ID 96212-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Részletesebben

Occupational clothing, special workwear and accessories

Occupational clothing, special workwear and accessories Occupational clothing, special workwear and accessories Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38902694.aspx External tender id 308771-2013 Tender type Contract Award Document type Contract

Részletesebben

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 12/7/2012 4:12 AM

Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 12/7/2012 4:12 AM Medical equipments Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/35309461.aspx External tender id 388037-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM Cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36110285.aspx External tender id 201821-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Construction work for the oil and gas industry

Construction work for the oil and gas industry Construction work for the oil and gas industry Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36701750.aspx External tender id 130943-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Publiceringsdatum 2013-11-15 04:13. Anbudsfrist 2014-01-06 10:00. Materialfrist 2014-01-06 10:00. Ändringsdatum 2013-11-15 04:13

Publiceringsdatum 2013-11-15 04:13. Anbudsfrist 2014-01-06 10:00. Materialfrist 2014-01-06 10:00. Ändringsdatum 2013-11-15 04:13 Medical equipments Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41957994.aspx Externt anbuds-id 386219-2013 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande

Részletesebben

Lamps and light fittings

Lamps and light fittings Lamps and light fittings Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40668852.aspx External tender id 10380-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services Consultative engineering and construction services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31402615.aspx External tender id 391771-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36880981.aspx External tender id 139519-2013 Tender type Contract Award Document

Részletesebben

Road construction works

Road construction works Road construction works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45294693.aspx External tender id 246818-2014 Tender type Tender Document type Additional information Procurement procedure Open

Részletesebben

Refrigerators. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Szállítási szerződés keretében háztartási gépek beszerzése.

Refrigerators. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Szállítási szerződés keretében háztartási gépek beszerzése. Refrigerators Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42381735.aspx External tender id 107124-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Security services. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/2/2013 4:39 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/41774001.

Security services. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/2/2013 4:39 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/41774001. Security services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41774001.aspx External tender id 370956-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/4/2014 4:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/47532873.

Construction work. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/4/2014 4:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/47532873. Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47532873.aspx External tender id 374732-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende

Részletesebben

Publish date 5/13/2014 4:19 AM. Bid due date 6/23/2016 10:00 PM. Document due date 6/24/2014 12:00 PM. Change date 5/13/2014 4:19 AM

Publish date 5/13/2014 4:19 AM. Bid due date 6/23/2016 10:00 PM. Document due date 6/24/2014 12:00 PM. Change date 5/13/2014 4:19 AM Medical equipments Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44863182.aspx External tender id 159120-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Medical equipments. Info. Buyer. Description. Publish date 1/4/2012 4:10 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/31421302.

Medical equipments. Info. Buyer. Description. Publish date 1/4/2012 4:10 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/31421302. Medical equipments Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31421302.aspx External tender id 353-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende

Részletesebben

Occupational clothing, special workwear and accessories

Occupational clothing, special workwear and accessories Occupational clothing, special workwear and accessories Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31313020.aspx External tender id 399338-2011 Tender type Contract Award Document type Contract

Részletesebben

Repair and maintenance services of machinery

Repair and maintenance services of machinery Repair and maintenance services of machinery Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/36412994.aspx Внешний ID тендера 356665-2012 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура приобретения

Részletesebben

Publish date 23.02.2012 04:15. Change date 23.02.2012 04:15

Publish date 23.02.2012 04:15. Change date 23.02.2012 04:15 Database systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30555779.aspx External tender id 59114-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Beschleunigtes

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 1/14/2014 4:08 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 1/14/2014 4:08 AM Construction work Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40785591.aspx External tender id 10716-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Publish date 10/9/2014 4:16 AM. Change date 10/9/2014 4:16 AM

Publish date 10/9/2014 4:16 AM. Change date 10/9/2014 4:16 AM Fire engines Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45928428.aspx External tender id 342432-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Accelerated negotiated

Részletesebben

Avaldamise kp 13.04.2013 5:23. Sulgemisaeg 30.05.2013 11:00. Muutmisaeg 13.04.2013 5:23

Avaldamise kp 13.04.2013 5:23. Sulgemisaeg 30.05.2013 11:00. Muutmisaeg 13.04.2013 5:23 Cleaning services Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/38589685.aspx Väline hanke ID 122254-2013 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu liik Teenusleping

Részletesebben

Food, beverages, tobacco and related products

Food, beverages, tobacco and related products Food, beverages, tobacco and related products Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35004149.aspx External tender id 405655-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM Construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30935096.aspx External tender id 145488-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Data network management and support services

Data network management and support services Data network management and support services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43012984.aspx External tender id 34802-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Washing and dry-cleaning services

Washing and dry-cleaning services Washing and dry-cleaning services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42589047.aspx Ekstern anbuds ID 1796-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Részletesebben

Construction work for school buildings

Construction work for school buildings Construction work for school buildings Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/40955117.aspx External tender id 230087-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Meters. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 12/20/2012 4:08 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/36969529.

Meters. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 12/20/2012 4:08 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/36969529. Meters Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36969529.aspx External tender id 402183-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

Publish date 5/10/2014 4:21 AM. Change date 5/10/2014 4:21 AM

Publish date 5/10/2014 4:21 AM. Change date 5/10/2014 4:21 AM Tools Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42248617.aspx External tender id 157068-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Maintenance and repair of data network equipment

Maintenance and repair of data network equipment Maintenance and repair of data network equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/31332822.aspx External tender id 174907-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Programming services of application software

Programming services of application software Programming services of application software Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33213947.aspx External tender id 151818-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Sewerage work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 20.09.2012 04:07

Sewerage work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 20.09.2012 04:07 Sewerage work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/31238270.aspx External tender id 296776-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Offenes

Részletesebben

Repair and maintenance services

Repair and maintenance services Repair and maintenance services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35310724.aspx Ekstern anbuds ID 266139-2012 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Részletesebben

Construction work for water and sewage pipelines

Construction work for water and sewage pipelines Construction work for water and sewage pipelines Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38901598.aspx Ekstern anbuds ID 147668-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Részletesebben

Tilbudsfrist 15.08.2013 10:00. Dokumentfrist 15.08.2013 10:00. Endret dato 23.07.2013 04:29

Tilbudsfrist 15.08.2013 10:00. Dokumentfrist 15.08.2013 10:00. Endret dato 23.07.2013 04:29 Medical equipments Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38080618.aspx Ekstern anbuds ID 245372-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre

Részletesebben

Hardware. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3. Dato for offentliggjørelse 06.04.

Hardware. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3. Dato for offentliggjørelse 06.04. Hardware Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36992025.aspx Ekstern anbuds ID 112695-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Operation of water supplies

Operation of water supplies Operation of water supplies Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41670211.aspx External tender id 396958-2013 Tender type Tender Document type Additional information Procurement procedure

Részletesebben

Building demolition and wrecking work and earthmoving work

Building demolition and wrecking work and earthmoving work Building demolition and wrecking work and earthmoving work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/33496542.aspx External tender id 60813-2013 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene

Részletesebben

Avaldamise kp 31.12.2011 5:19. Sulgemisaeg 22.02.2012 10:00. Muutmisaeg 31.12.2011 5:19

Avaldamise kp 31.12.2011 5:19. Sulgemisaeg 22.02.2012 10:00. Muutmisaeg 31.12.2011 5:19 Cleaning services Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31402693.aspx Väline hanke ID 411546-2011 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu liik Teenusleping

Részletesebben

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/44891233.aspx Ekstern anbuds ID 330640-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Publish date 10/8/2013 4:19 AM. Change date 10/8/2013 4:19 AM

Publish date 10/8/2013 4:19 AM. Change date 10/8/2013 4:19 AM Vaccines Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40262761.aspx External tender id 336419-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Software support services

Software support services Software support services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35178078.aspx Ekstern anbuds ID 254067-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/48050356.aspx Ekstern anbuds ID 411678-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Részletesebben

Data-processing services

Data-processing services Data-processing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36604156.aspx Ekstern anbuds ID 119380-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Bread products, fresh pastry goods and cakes

Bread products, fresh pastry goods and cakes Bread products, fresh pastry goods and cakes Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35660631.aspx External tender id 78899-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Miscellaneous furnishing

Miscellaneous furnishing Miscellaneous furnishing Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38724657.aspx Ekstern anbuds ID 133003-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Részletesebben

Publish date 1/11/2014 4:15 AM. Change date 1/11/2014 4:15 AM

Publish date 1/11/2014 4:15 AM. Change date 1/11/2014 4:15 AM Electricity Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40863099.aspx External tender id 9334-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Insurance services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Insurance services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Insurance services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39097499.aspx Ekstern anbuds ID 229185-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Miscellaneous medical devices and products

Miscellaneous medical devices and products Miscellaneous medical devices and products Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41155249.aspx Ekstern anbuds ID 323939-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/40443717.aspx Ekstern udbuds ID 264257-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/35914845.aspx External tender id 154049-2013 Tender type

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/35255296.aspx External tender id 25288-2013 Tender type

Részletesebben

Microscopes Generell Informasjon Versjon Dato for offentliggjørelse Url Endret dato Ekstern anbuds ID Konkurranse type: Dokument type Prosedyre

Microscopes Generell Informasjon Versjon Dato for offentliggjørelse Url Endret dato Ekstern anbuds ID Konkurranse type: Dokument type Prosedyre Microscopes Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/45894444.aspx Ekstern anbuds ID 371918-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Electricity. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:20 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42901811.

Electricity. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:20 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42901811. Electricity Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42901811.aspx External tender id 25907-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben