Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 12/7/2012 4:12 AM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Medical equipments. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 12/7/2012 4:12 AM"

Átírás

1 Medical equipments Info Version 3 Url External tender id Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract type Supply contract Regulations European Communities, with participation by GATT countries Assignment criteria The most economic tender Publish date 12/7/2012 4:12 AM Change date 12/7/2012 4:12 AM Buyer Company Szegedi Tudományegyetem Address Dugonics tér 13. Zip/city 6720 Szeged HUNGARY Telephone Fax Version changes Contract award Description Page 1 of 15

2 Szegedi Tudományegyetem, Dugonics tér 13. attn: Zámbori Erika, HUNGARY, Szeged. Tel Fax (Supplement to the Official Journal of the European Union, , 2012/S ) 2012/S RE: CPV: , , , , Medical equipments. Electrosurgical unit. Endoscopy, endosurgery devices. Instead of: III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A finanszírozás forrásai: 10 % önerő és 90 % TIOP támogatás. Minden részajánlati körben: Rész-számla benyújtására nincs lehetőség. Végszámla: az eszközök teljes mennyiségének hiánytalan átadását és minden szerződéses kötelezettség szerződésszerű igazolt teljesítését (hiánytalan átadás-átvétel, betanítás, dokumentumok átadását) követően a szerződött díj számlázható. Az eszközök ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést, illetve részteljesítést követően, számla ellenében a Kbt alapján - részben pályázati forrásból - teljesíti átutalással. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nettó HUF-ot elérő illetve meghaladó számlák kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik. Ajánlatkérő a számlák önrész arányát (10 %) egyenlíti ki, a támogatás rész kifizetése, a hivatkozott rendelet szerint, közvetlenül a szállító részére történik. Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. Fizetési határidő: a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap. A hosszabb fizetési határidő bírálati részszempont (azonban a bírálat körében vállalt hosszabb fizetési határidő nem haladhatja meg a 60 napot). Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A., továbbá 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet előírásai is. Read: III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A finanszírozás forrásai: 10 % önerő és 90 % TIOP támogatás. Minden részajánlati körben: Rész-számla benyújtására nincs lehetőség. Végszámla: az eszközök teljes mennyiségének hiánytalan átadását és minden szerződéses kötelezettség szerződésszerű igazolt teljesítését (hiánytalan átadás-átvétel, betanítás, dokumentumok átadását) követően a szerződött díj számlázható. Az eszközök ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést, illetve részteljesítést követően, számla ellenében a Kbt alapján - részben pályázati forrásból - teljesíti átutalással. Előlegfizetés: Page 2 of 15

3 Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30 %-a, a 4/2011. (I.28) Kormányrendelet 57. (1b) és a Kbt (1)-(2) bekezdése alapján. Az előlegkérés feltétele és eljárásrendje: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. (1b) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. (1c) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. (1d) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosítéknyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. (1e) Az (1b) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. (1f) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni. (1g) Az NFÜ meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette. Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére és a biztosíték adására vonatkozóan a Kbt (5) bekezdése alapján. Elszámolás az előleggel: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. (1g) bekezdése szerint. A nettó HUF-ot elérő illetve meghaladó számlák kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik. Ajánlatkérő a számlák önrész arányát (10 %) egyenlíti ki, a támogatás rész kifizetése, a hivatkozott rendelet szerint, közvetlenül a szállító részére történik. Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. Fizetési határidő: a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap. A hosszabb fizetési határidő bírálati részszempont (azonban a bírálat körében vállalt hosszabb fizetési határidő nem haladhatja meg a 60 napot). Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A., továbbá 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet előírásai is. Other additional information Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban. 1) A Dokumentáció pontja (Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja) módosult; 2) A Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérő ben küldi meg a módosított dokumentációt térítésmentesen az ismert ajánlattevőknek (ill. valamennyi az eljárás anyagaiba betekintést kérő szervezetnek). A módosítást követően jelentkező ajánlattevőknek (az ajánlatban megnevezett alvállalkozóknak) a dokumentáció, az ellenérték befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az eredeti ajánlati felhívás (TED: 2012/S , ) I.1) pontjában megadott kapcsolattartási pont szerinti címen vehető át, munkanapokon 9:00-13:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejárta napján 11:00 óráig. A dokumentáció megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő (vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozó) és az eljárás adatait rögzítő megkeresésre, 2 munkanapon belül postai úton teljesítjük a Kbt. 50. (3) bekezdése alapján. Page 3 of 15

4 Original text: Szegedi Tudományegyetem, Dugonics tér 13. attn: Zámbori Erika, MAGYARORSZÁG, Szeged. Tel Fax (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2012/S ) 2012/S Tárgy: CPV: , , , , Orvosi felszerelések. Elektrosebészeti egység. Endoszkópiás és endosebészeti készülékek. A következő helyett: III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A finanszírozás forrásai: 10 % önerő és 90 % TIOP támogatás. Minden részajánlati körben: Rész-számla benyújtására nincs lehetőség. Végszámla: az eszközök teljes mennyiségének hiánytalan átadását és minden szerződéses kötelezettség szerződésszerű igazolt teljesítését (hiánytalan átadás-átvétel, betanítás, dokumentumok átadását) követően a szerződött díj számlázható. Az eszközök ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést, illetve részteljesítést követően, számla ellenében a Kbt alapján - részben pályázati forrásból - teljesíti átutalással. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nettó HUF-ot elérő illetve meghaladó számlák kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik. Ajánlatkérő a számlák önrész arányát (10 %) egyenlíti ki, a támogatás rész kifizetése, a hivatkozott rendelet szerint, közvetlenül a szállító részére történik. Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. Fizetési határidő: a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap. A hosszabb fizetési határidő bírálati részszempont (azonban a bírálat körében vállalt hosszabb fizetési határidő nem haladhatja meg a 60 napot). Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A., továbbá 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet előírásai is. Helyesen: III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A finanszírozás forrásai: 10 % önerő és 90 % TIOP támogatás. Minden részajánlati körben: Rész-számla benyújtására nincs lehetőség. Végszámla: az eszközök teljes mennyiségének hiánytalan átadását és minden szerződéses kötelezettség szerződésszerű igazolt Page 4 of 15

5 teljesítését (hiánytalan átadás-átvétel, betanítás, dokumentumok átadását) követően a szerződött díj számlázható. Az eszközök ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést, illetve részteljesítést követően, számla ellenében a Kbt alapján - részben pályázati forrásból - teljesíti átutalással. Előlegfizetés: Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződés elszámolható összegének 30 %-a, a 4/2011. (I.28) Kormányrendelet 57. (1b) és a Kbt (1)-(2) bekezdése alapján. Az előlegkérés feltétele és eljárásrendje: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. (1b) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. (1c) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. (1d) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosítéknyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. (1e) Az (1b) bekezdés szerinti szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett egyidejű értesítése mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. (1f) A kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni. (1g) Az NFÜ meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette. Előleg igénylése esetén az Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére és a biztosíték adására vonatkozóan a Kbt (5) bekezdése alapján. Elszámolás az előleggel: A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. (1g) bekezdése szerint. A nettó HUF-ot elérő illetve meghaladó számlák kifizetése a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik. Ajánlatkérő a számlák önrész arányát (10 %) egyenlíti ki, a támogatás rész kifizetése, a hivatkozott rendelet szerint, közvetlenül a szállító részére történik. Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. Fizetési határidő: a fizetési határidő a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap. A hosszabb fizetési határidő bírálati részszempont (azonban a bírálat körében vállalt hosszabb fizetési határidő nem haladhatja meg a 60 napot). Az eljárásban alkalmazandó az Art. 36/A., továbbá 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet előírásai is. További információk Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban. 1) A Dokumentáció pontja (Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja) módosult; 2) A Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérő ben küldi meg a módosított dokumentációt térítésmentesen az ismert ajánlattevőknek (ill. valamennyi az eljárás anyagaiba betekintést kérő szervezetnek). A módosítást Page 5 of 15

6 követően jelentkező ajánlattevőknek (az ajánlatban megnevezett alvállalkozóknak) a dokumentáció, az ellenérték befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az eredeti ajánlati felhívás (TED: 2012/S , ) I.1) pontjában megadott kapcsolattartási pont szerinti címen vehető át, munkanapokon 9:00-13:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejárta napján 11:00 óráig. A dokumentáció megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő (vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozó) és az eljárás adatait rögzítő megkeresésre, 2 munkanapon belül postai úton teljesítjük a Kbt. 50. (3) bekezdése alapján. Assignment Page 6 of 15

7 Section V: Award of contract Contract No: 1 Lot No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken Telephone: Fax: Anamed Kft. Kőszeg u Budapest, HUNGARY, Contract No: 2 Lot No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken Telephone: Fax: Anamed Kft. Kőszeg u Budapest, HUNGARY, Original text: Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP /2F/ kódszámú pályázatának keretében a Szent- Györgyi Albert Klinikai Központ részére 1. részajánlati körben flexibilis endoszkópok; 2. részajánlati körben laparoszkópos eszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban. 1. Részajánlati kör: Flexibilis endoszkópok Bronchoscop 3 db. Intubációs laryngofiberoscop 1 db. Gastrofiberscop 1 db. Rectoscop 1 db. Hidegfényforrás 1 db. 2. Részajánlati kör: Laparoszkópos eszközök Laparoscopos műtői tálca 7 db. Laparoscopos-thoracoscopos HDTV felsőkategóriás torony 4 db. Sebészeti vágó 3 db. Video-mediastinoscop 1 db. Ajánlattevő feladata az eszközök helyszínre történő szállítása, a teljesítés helyén való átadása, az üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, a szükséges engedélyeknek a beszerzése, az előírt dokumentációk átadása, a szerződésben vállalt jótállás teljesítése. Ajánlatkérő mindkét részajánlati körben csak új eszközöket fogad el. V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP /2F/ kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 1. részajánlati körben flexibilis endoszkópok. V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: Page 7 of 15

8 V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe Telefon: Fax: Anamed Kft. Kőszeg u Budapest, MAGYARORSZÁG, A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 - Elnevezés: Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP /2F/ kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 2. részajánlati körben laparoszkópos eszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban. V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe Telefon: Fax: Anamed Kft. Kőszeg u Budapest, MAGYARORSZÁG, Ext. description Page 8 of 15

9 Contract award notice Supplies 2012/S Directive 2004/18/EC Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s) For the attention of: Telephone: Fax: Szegedi Tudományegyetem, Dugonics tér 13. Zámbori Erika, 6720 Szeged, HUNGARY , Internet address(es): General address of the contracting authority: Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV) , , , , Description Medical equipments. Electrosurgical unit. Endoscopy, endosurgery devices. Endoscopes. Surgical instruments. II.2) Total final value of contract(s) II.2.1) Total final value of contract(s) Value: HUF Excluding VAT Section V: Award of contract Contract No: 1 Lot No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken Telephone: Fax: Anamed Kft. Kőszeg u Budapest, HUNGARY, V.4) Information on value of contract Total final value of the contract: Value: HUF Excluding VAT Page 9 of 15

10 Contract No: 2 Lot No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken Telephone: Fax: Anamed Kft. Kőszeg u Budapest, HUNGARY, V.4) Information on value of contract Total final value of the contract: Value: HUF Excluding VAT Original text: Tájékoztató az eljárás eredményéről Árubeszerzés 2012/S /18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Címzett: Telefon: Fax: Szegedi Tudományegyetem, Dugonics tér 13. Zámbori Erika, 6720 Szeged, MAGYARORSZÁG , Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: I.2) Az ajánlatkérő típusa Egyéb: Központi költségvetési szerv I.3) Fő tevékenység Oktatás I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP /2F/ kódszámú pályázatának keretében a Szent- Györgyi Albert Klinikai Központ részére 1. részajánlati körben flexibilis endoszkópok; 2. részajánlati körben laparoszkópos eszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye Page 10 of 15

11 Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ. MAGYARORSZÁG, Szeged, Semmelweis u. 6. sz. alatti telephelyen, a helyszínrajz szerinti telepítési helyen. NUTS-kód HU333 II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP /2F/ kódszámú pályázatának keretében a Szent- Györgyi Albert Klinikai Központ részére 1. részajánlati körben flexibilis endoszkópok; 2. részajánlati körben laparoszkópos eszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban. 1. Részajánlati kör: Flexibilis endoszkópok Bronchoscop 3 db. Intubációs laryngofiberoscop 1 db. Gastrofiberscop 1 db. Rectoscop 1 db. Hidegfényforrás 1 db. 2. Részajánlati kör: Laparoszkópos eszközök Laparoscopos műtői tálca 7 db. Laparoscopos-thoracoscopos HDTV felsőkategóriás torony 4 db. Sebészeti vágó 3 db. Video-mediastinoscop 1 db. Ajánlattevő feladata az eszközök helyszínre történő szállítása, a teljesítés helyén való átadása, az üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, a szükséges engedélyeknek a beszerzése, az előírt dokumentációk átadása, a szerződésben vállalt jótállás teljesítése. Ajánlatkérő mindkét részajánlati körben csak új eszközöket fogad el. II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , II.1.6) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke Érték: HUF Áfa nélkül IV. szakasz: Eljárás Page 11 of 15

12 IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) (1. részajánlati kör). Súlyszám Hosszabb fizetési határidő vállalása (+30 nap) (1., 2. részajánlati kör). Súlyszám Disztális végződés külső átmérő mm (maximum 6,0 mm) (1. részajánlati kör: Bronchoscop). Súlyszám 5 4. Munkacsatorna átmérő: mm (minimum 2,8 mm) (1. részajánlati kör: Bronchoscop). Súlyszám 5 5. Munkacsatorna átmérő: mm (minimum 2,6 mm) (1. részajánlati kör: Intubációs laryngofiberoscop). Súlyszám 5 6. Disztális végződés külső átmérő: mm (maximum 10,0 mm) (1. részajánlati kör: Gastrofiberscop). Súlyszám 5 7. Munkacsatorna átmérő: mm (minimum 2,8 mm) (1. részajánlati kör: Gastrofiberscop). Súlyszám 5 8. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) (2. részajánlati kör). Súlyszám A torony kompatibilis a már meglévő Olympus laparoszkópos tornyokkal: kamerafej csatlakoztatható, optika csatlakoztatható, fénykábel csatlakoztatható (2. részajánlati kör: Laparoscopos-thoracoscopos HDTV felsőkategóriás torony) igen/nem. Súlyszám Rendelkezik kép a képben funkcióval, külső képek (pld. ultrahang) a látott képpel egyidőben történő ábrázolására (2. részajánlati kör: Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység, HD kamerafejjel) igen/nem. Súlyszám Színállítás min. 4 lépcsőben (előny a több lépcső) (2. részajánlati kör: Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység, HD kamerafejjel). Súlyszám Van beépített kép és adattárolás hordozható memóriakártyán (2. részajánlati kör: Nagyfelbontású (HD) digitális kamera vezérlő egység, HD kamerafejjel) igen/nem. Súlyszám Automatikus fényerő szabályozás, manuális állítási lehetőséggel minimum 5 fokozatú (előny a több fokozat) (2. részajánlati kör: XENON hidegfényforrás). Súlyszám Rendelkezik készenléti funkcióval (amikor használaton kívül a készülék, lámpa-élettartam növelése céljából) (2. részajánlati kör: XENON hidegfényforrás) igen/nem. Súlyszám A hasűri nyomás beállítása 1 Hgmm-es lépésekben történik (2. részajánlati kör: Elektronikus CO2 inszufflátor) igen/nem. Súlyszám Bekapcsoláskor a készülék automatikusan alacsony áramlási tartományban indul (2. részajánlati kör: Elektronikus CO2 inszufflátor) igen/nem. Súlyszám Kompatibilitás (csatlakoztathatóság) nagyfrekvenciás sebészeti vágó/koaguláló készülékhez. Az eszközök egyszerre csatlakoztathatók az ultrahangos transducerhez és a nagyfrekvenciás vágó/koaguláló készülékhez (2. részajánlati kör: Ultrahangos sebészeti vágó/ koaguláló készülék) igen/nem. Súlyszám Többször használatos, autoklávozható kézieszközökkel rendelkezik laparoszkópos és nyílt műtétekhez (2. részajánlati kör: Ultrahangos sebészeti vágó koaguláló készülék) igen/nem. Súlyszám 3 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem IV.3) Adminisztratív információk Page 12 of 15

13 IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám 61/Ny/2012/SZTE IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre Ajánlati/részvételi felhívás A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012/S Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012/S V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP /2F/ kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 1. részajánlati körben flexibilis endoszkópok. V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 1 V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe Telefon: Fax: Anamed Kft. Kőszeg u Budapest, MAGYARORSZÁG, V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk A szerződés végleges összértéke: Érték: HUF Áfa nélkül V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 - Elnevezés: Szállítási szerződés a Szegedi Tudományegyetem TIOP /2F/ kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 2. részajánlati körben laparoszkópos eszközök leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban. V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja: V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: 2 V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe Telefon: Fax: Anamed Kft. Kőszeg u Budapest, MAGYARORSZÁG, V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk Page 13 of 15

14 A szerződés végleges összértéke: Érték: HUF Áfa nélkül V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét): Nem ismert VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében az Irányító Hatóság által meghirdetett TIOP-2.2.7/07/2F Infrastruktúrafejlesztés az egészségpólusokban elnevezésű TIOP /2F/ azonosítószámon regisztrált pályázat. VI.2) További információk: 1) Az összegzés megküldésének időpontja: november 8. 2) A nyertes ajánlattevőnek a Közbeszerzési Törvény 60. (5) bekezdése szerinti minősítése: 1., 2. részajánlati kör tekintetében: Anamed Kft.: kisvállalkozó 3) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma: Anamed Kft. MAGYARORSZÁG, 1144 Budapest, Kőszeg u. 29., benyújtott részajánlatok száma: 2 db (1.,2. részajánlati kör). RB MED Kft. MAGYARORSZÁG, 2096 Üröm, Budakalászi út 21/b., benyújtott részajánlatok száma: 1 db (2. részajánlati kör). VI.3) Jogorvoslati eljárás VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Telefon: Internetcím: Fax: Közbeszerzési Döntőbizottság, Riadó utca Budapest, MAGYARORSZÁG, , VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Telefon: Internetcím: Fax: Közbeszerzési Döntőbizottság, Riadó utca Budapest, MAGYARORSZÁG, , VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja: Page 14 of 15

15 CPV codes Code Description Medical equipments Electrosurgical unit Endoscopy, endosurgery devices Endoscopes Surgical instruments. Page 15 of 15

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36603318.aspx External tender id 44296-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx Garments Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx External tender id 141031-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM Engineering services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38746327.aspx External tender id 355577-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320. Job search services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.aspx External tender id 69695-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32490893.aspx External tender id 93963-2012 Tender type

Részletesebben

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text:

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Scanners Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32744112.aspx External tender id 280761-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Medical equipments. Info. Buyer. Description. Publish date 1/4/2012 4:10 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/31421302.

Medical equipments. Info. Buyer. Description. Publish date 1/4/2012 4:10 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/31421302. Medical equipments Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31421302.aspx External tender id 353-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende

Részletesebben

Repair and maintenance services

Repair and maintenance services Repair and maintenance services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30639240.aspx External tender id 76845-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Meal-cooking services

Meal-cooking services Meal-cooking services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45080144.aspx External tender id 281415-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Greases and lubricants

Greases and lubricants Greases and lubricants Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/42533716.aspx External tender id 190808-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Miscellaneous transport equipment and spare parts

Miscellaneous transport equipment and spare parts Miscellaneous transport equipment and spare parts Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41364665.aspx External tender id 68055-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Publish date 10/9/2014 4:16 AM. Change date 10/9/2014 4:16 AM

Publish date 10/9/2014 4:16 AM. Change date 10/9/2014 4:16 AM Fire engines Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45928428.aspx External tender id 342432-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Accelerated negotiated

Részletesebben

Building-cleaning services

Building-cleaning services Building-cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34436554.aspx External tender id 201900-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services Consultative engineering and construction services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31402615.aspx External tender id 391771-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Software development services

Software development services Software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40617737.aspx External tender id 392282-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Landscape architectural services

Landscape architectural services Landscape architectural services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38681912.aspx External tender id 201760-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41768670.aspx External tender id 14886-2014 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement

Részletesebben

Networking software development services

Networking software development services Networking software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38106134.aspx External tender id 331687-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM Cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36110285.aspx External tender id 201821-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM Control valves Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33286777.aspx External tender id 307309-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36880981.aspx External tender id 139519-2013 Tender type Contract Award Document

Részletesebben

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM Natural gas Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40528598.aspx External tender id 386504-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/35914845.aspx External tender id 154049-2013 Tender type

Részletesebben

Construction work for school buildings

Construction work for school buildings Construction work for school buildings Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/40955117.aspx External tender id 230087-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Occupational clothing, special workwear and accessories

Occupational clothing, special workwear and accessories Occupational clothing, special workwear and accessories Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38902694.aspx External tender id 308771-2013 Tender type Contract Award Document type Contract

Részletesebben

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41898897.aspx External tender id 381627-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Lamps and light fittings

Lamps and light fittings Lamps and light fittings Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40668852.aspx External tender id 10380-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30400850.aspx External tender id 5260-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM Construction work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/35194903.aspx External tender id 292512-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Mobile-telephone services

Mobile-telephone services Mobile-telephone services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40188421.aspx External tender id 17462-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Construction work for the oil and gas industry

Construction work for the oil and gas industry Construction work for the oil and gas industry Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36701750.aspx External tender id 130943-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Seismic data collection services

Seismic data collection services Seismic data collection services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42147377.aspx External tender id 201726-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Coal and coal-based fuels

Coal and coal-based fuels Coal and coal-based fuels Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/45950225.aspx External tender id 384513-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM Irrigation works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35586282.aspx External tender id 379567-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Sewerage work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 20.09.2012 04:07

Sewerage work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 20.09.2012 04:07 Sewerage work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/31238270.aspx External tender id 296776-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Offenes

Részletesebben

Maintenance and repair of data network equipment

Maintenance and repair of data network equipment Maintenance and repair of data network equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/31332822.aspx External tender id 174907-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/4/2014 4:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/47532873.

Construction work. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/4/2014 4:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/47532873. Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47532873.aspx External tender id 374732-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende

Részletesebben

Refrigerators. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Szállítási szerződés keretében háztartási gépek beszerzése.

Refrigerators. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Szállítási szerződés keretében háztartási gépek beszerzése. Refrigerators Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42381735.aspx External tender id 107124-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Дата публикации 18.01.2013 4:16. Сменить дату 18.01.2013 4:16

Дата публикации 18.01.2013 4:16. Сменить дату 18.01.2013 4:16 Guard services Инфо Версия 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/35993479.aspx Внешний ID тендера 16667-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Részletesebben

Publish date 23.02.2012 04:15. Change date 23.02.2012 04:15

Publish date 23.02.2012 04:15. Change date 23.02.2012 04:15 Database systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30555779.aspx External tender id 59114-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Beschleunigtes

Részletesebben

Building demolition and wrecking work and earthmoving work

Building demolition and wrecking work and earthmoving work Building demolition and wrecking work and earthmoving work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/33496542.aspx External tender id 60813-2013 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene

Részletesebben

Security services. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/2/2013 4:39 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/41774001.

Security services. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/2/2013 4:39 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/41774001. Security services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41774001.aspx External tender id 370956-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM Construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30935096.aspx External tender id 145488-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Occupational clothing, special workwear and accessories

Occupational clothing, special workwear and accessories Occupational clothing, special workwear and accessories Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31313020.aspx External tender id 399338-2011 Tender type Contract Award Document type Contract

Részletesebben

Guidance and counselling services

Guidance and counselling services Guidance and counselling services Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42279098.aspx Внешний ID тендера 412579-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура

Részletesebben

Meters. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 12/20/2012 4:08 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/36969529.

Meters. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 12/20/2012 4:08 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/36969529. Meters Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36969529.aspx External tender id 402183-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM Bus repair services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41775651.aspx External tender id 316713-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 1/14/2014 4:08 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 1/14/2014 4:08 AM Construction work Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40785591.aspx External tender id 10716-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Toner for laser printers/fax machines

Toner for laser printers/fax machines Toner for laser printers/fax machines Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40761779.aspx Ekstern anbuds ID 84985-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Publish date 5/10/2014 4:21 AM. Change date 5/10/2014 4:21 AM

Publish date 5/10/2014 4:21 AM. Change date 5/10/2014 4:21 AM Tools Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42248617.aspx External tender id 157068-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/35255296.aspx External tender id 25288-2013 Tender type

Részletesebben

Natural gas. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Dato for offentliggjørelse 02.08.2012 04:15.

Natural gas. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Dato for offentliggjørelse 02.08.2012 04:15. Natural gas Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33035269.aspx Ekstern anbuds ID 244920-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Hospital and related services

Hospital and related services Hospital and related services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40530804.aspx Ekstern anbuds ID 399842-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Unleaded petrol. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 23.02.2013 5:20

Unleaded petrol. Info. Hankija. Versiooni muutus Contract award. Kirjeldus. Versioon 3. Avaldamise kp 23.02.2013 5:20 Unleaded petrol Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35933579.aspx Väline hanke ID 61096-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Részletesebben

Food, beverages, tobacco and related products

Food, beverages, tobacco and related products Food, beverages, tobacco and related products Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35004149.aspx External tender id 405655-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Aviation kerosene. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3

Aviation kerosene. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3 Aviation kerosene Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36991918.aspx Ekstern anbuds ID 111222-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Insurance services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Insurance services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Insurance services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39097499.aspx Ekstern anbuds ID 229185-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Microscopes Generell Informasjon Versjon Dato for offentliggjørelse Url Endret dato Ekstern anbuds ID Konkurranse type: Dokument type Prosedyre

Microscopes Generell Informasjon Versjon Dato for offentliggjørelse Url Endret dato Ekstern anbuds ID Konkurranse type: Dokument type Prosedyre Microscopes Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/45894444.aspx Ekstern anbuds ID 371918-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Publish date 10/8/2013 4:19 AM. Change date 10/8/2013 4:19 AM

Publish date 10/8/2013 4:19 AM. Change date 10/8/2013 4:19 AM Vaccines Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40262761.aspx External tender id 336419-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Project-management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work Project-management services other than for construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35703763.aspx External tender id 366483-2013 Tender type Contract Award Document type Contract

Részletesebben

Containers for waste material

Containers for waste material Containers for waste material Tieto Versio 3 URL http://dk.mercell.com/permalink/44006175.aspx Ulkoinen hankinta ID 324554-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Részletesebben

Welding equipment. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 14.08.2013 04:52. Versjon 1

Welding equipment. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 14.08.2013 04:52. Versjon 1 Welding equipment Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40530351.aspx Ekstern anbuds ID 274058-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Vehicles for refuse. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Vehicles for refuse. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Vehicles for refuse Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38658481.aspx Ekstern anbuds ID 274057-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Endret dato 12.01.2013 04:14

Endret dato 12.01.2013 04:14 Insurance services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36049135.aspx Ekstern anbuds ID 10461-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/34616701.aspx Ekstern anbuds ID 391318-2012 Konkurranse type: Tildeling

Részletesebben

Refuse and waste related services

Refuse and waste related services Refuse and waste related services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/44262930.aspx Väline hanke ID 289274-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Részletesebben

Refuse and waste related services

Refuse and waste related services Refuse and waste related services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38195664.aspx Ekstern anbuds ID 249460-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Endret dato 28.11.2012 04:12

Endret dato 28.11.2012 04:12 Laboratory reagents Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34890937.aspx Ekstern anbuds ID 376457-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Data network management and support services

Data network management and support services Data network management and support services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43012984.aspx External tender id 34802-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Endret dato 24.12.2013 04:59

Endret dato 24.12.2013 04:59 Insurance services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39355921.aspx Ekstern anbuds ID 437421-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Miscellaneous spare parts

Miscellaneous spare parts Miscellaneous spare parts Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36784475.aspx Ekstern anbuds ID 139093-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Canteen and catering services

Canteen and catering services Canteen and catering services Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42971371.aspx Väline hanke ID 31771-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Award

Részletesebben

Programming services of application software

Programming services of application software Programming services of application software Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33213947.aspx External tender id 151818-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Publish date 1/11/2014 4:15 AM. Change date 1/11/2014 4:15 AM

Publish date 1/11/2014 4:15 AM. Change date 1/11/2014 4:15 AM Electricity Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40863099.aspx External tender id 9334-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Travel agency and similar services

Travel agency and similar services Travel agency and similar services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42948444.aspx Ekstern anbuds ID 30028-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 5

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 5 Medical equipments Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/32985315.aspx Ekstern anbuds ID 316859-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Miscellaneous general and special-purpose machinery

Miscellaneous general and special-purpose machinery Miscellaneous general and special-purpose machinery Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34433254.aspx Ekstern anbuds ID 182253-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Részletesebben

Industrial machinery. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3

Industrial machinery. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3 Industrial machinery Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30788436.aspx Ekstern anbuds ID 126158-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Preservation services of historical buildings

Preservation services of historical buildings Preservation services of historical buildings Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/40266791.aspx Väline hanke ID 244380-2013 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Részletesebben

Embankment works. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 4. Dato for offentliggørelse 16-08-2012 04:11

Embankment works. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 4. Dato for offentliggørelse 16-08-2012 04:11 Embankment works Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31401305.aspx Ekstern udbuds ID 259817-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt

Részletesebben

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41511097.aspx Ekstern anbuds ID 87202-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Parts of engines or motors

Parts of engines or motors Parts of engines or motors Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31391570.aspx Ekstern anbuds ID 101257-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Software support services

Software support services Software support services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35178078.aspx Ekstern anbuds ID 254067-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Electricity. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:20 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42901811.

Electricity. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:20 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42901811. Electricity Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42901811.aspx External tender id 25907-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

Publish date 10/30/2013 4:23 AM. Change date 10/30/2013 4:23 AM

Publish date 10/30/2013 4:23 AM. Change date 10/30/2013 4:23 AM Lighting systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39433246.aspx External tender id 365917-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Canteen and catering services

Canteen and catering services Canteen and catering services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41510967.aspx Ekstern anbuds ID 19247-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Ventilation and air-conditioning installation work

Ventilation and air-conditioning installation work Ventilation and air-conditioning installation work Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37637091.aspx Ekstern anbuds ID 44177-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type

Részletesebben

Travel agency and similar services

Travel agency and similar services Travel agency and similar services Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/45430166.aspx Väline hanke ID 330675-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Részletesebben

Telecommunications services

Telecommunications services Telecommunications services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34618364.aspx Ekstern anbuds ID 309001-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Avaldamise kp 24.01.2014 5:20. Muutmisaeg 24.01.2014 5:20

Avaldamise kp 24.01.2014 5:20. Muutmisaeg 24.01.2014 5:20 Microphones Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42162435.aspx Väline hanke ID 25914-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Kiirendatud piiratud menetlus

Részletesebben

Sleepers and parts of sleepers

Sleepers and parts of sleepers Sleepers and parts of sleepers Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37016283.aspx Ekstern anbuds ID 269428-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Endret dato 07.06.2013 04:12

Endret dato 07.06.2013 04:12 Medical equipments Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37580454.aspx Ekstern anbuds ID 186224-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Mobile-telephone services

Mobile-telephone services Mobile-telephone services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39016415.aspx Ekstern anbuds ID 339308-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Police equipment. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Police equipment. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Police equipment Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40396236.aspx Ekstern udbuds ID 419182-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt

Részletesebben

Heavy-duty motor vehicles

Heavy-duty motor vehicles Heavy-duty motor vehicles Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/30588709.aspx Väline hanke ID 81014-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Részletesebben

Canteen and catering services

Canteen and catering services Canteen and catering services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40399819.aspx Ekstern anbuds ID 259562-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben