AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011"

Átírás

1 HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8210 Veszprém, Pf.:2710 Hungary Phone: Fax: AFTN: LHCCYWYX AIRAC MILAIP AMDT 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011 A MILAIP második kiadásának 3/11 számú AIRAC módosításával életbe lépő változások jellege az alábbiakban foglalható össze: The nature of changes effective with the AIRAC amendment 3/11 of MILAIP 2nd edition are the following: GEN 0.1 GEN 1.1 GEN 1.2 GEN 1.3 GEN 1.6 GEN 3.1 GEN 3.2 GEN 3.6 Kiadó megnevezésének és postai címének módosítása Kijelölt hatóságok adatainak pontosítása Egy- és több alkalomra érvényes berepülési engedélykérelem benyújtási, illetve az állami repülőterek igénybevételi szabályainak, valamint az engedélykérelem formanyomtatványok módosítása Az utasok és a személyzetek belépésére, kilépésére és tranzitálására vonatkozó szabályok pontosítása Légiközlekedésre vonatkozó jogszabályok pontosítása Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat nevének és postai címének, valamint a MILAIP letöltési helyének változása A légiforgalmi térképek előállításáért felelős szolgálat nevének pontosítása Kutatás-mentés koordinálásáért felelős szolgálat nevének és postai címének változása GEN 0.1 GEN 1.1 GEN 1.2 GEN 1.3 GEN 1.6 GEN 3.1 GEN 3.2 GEN 3.6 Amendment of name and postal address of publisher Updating datas of designated authorities Amendment of submittion of application for single and multiple flight clearance into hungarian airspace and application forms. Amendment of the use of hungarian state aerodromes Updating rules of entry, transit and departure of passengers and crew Updating of national air transportation regulations Changes of name and postal address of Military Aeronautical Information Service and website of MILAIP Updating name of Aeronautical Charts producer Changes of name and postal address of responsible service for SAR coordination Distroy the following pages: GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN MAY 2011 GEN MAY 2011 GEN MAY 2011 GEN MAY 2011 Insert the following pages: GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011

2 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 Jelen módosítással a következő NOTAM-ok kerülnek beépítésre: The following NOTAMs have been incorporated into this amendment: M0338/11 Ezen NOTAM-ok a közzétételi dátumot követő 15. nap után törlésre kerülnek. Kérjük jegyezze be a módosítás behelyezését a GEN These NOTAMs will be cancelled 15 days after the publication date. Please record entry of this amendment on page GEN END

3 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC RÉSZ ÁLTALÁNOS (GEN) GEN 0 GEN 0.1 ELŐSZÓ 1. Kiadó hatóság neve A Magyar Köztársaság Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványát (MILAIP HUNGARY) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal jóváhagyásával, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ Katonai Légiforgalomszervezési Központ (MILAIS) adja ki. 2. Alkalmazott ICAO dokumentumok A Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványt a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló (Chicagói) Egyezmény 15. sz. Függelékében foglalt Szabványokkal és Ajánlott Gyakorlatokkal és a Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálatok Kézikönyvével (ICAO DOC AN/872, Hatodik Kiadás, 2003.) összhangban készítették elő. A MILAIP-ben található térképek a Chicagói Egyezmény 4. sz. Függeléke és a Légiforgalmi Térképek Kézikönyve (ICAO DOC AN/889/2) szerint készültek. Az ICAO szabványoktól, ajánlott gyakorlatoktól és eljárásoktól való eltéréseket a GEN 1.7 rész tartalmazza. A MILAIP állandó jellegű légiforgalmi tájékoztatásokat tartalmaz és naprakészségét módosító szolgáltatással biztosítják. Általános technikai jellegű, vagy tisztán igazgatási természetű légiforgalmi tájékoztatásokat, melyek MILAIP-ben vagy MILNOTAM-ban való közzététele nem célszerű, Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Körlevelekben (MILAIC) adják ki. 3. A MILAIP szerkezete és a rendszeres módosítására meghatározott időszakok 3.1 A MILAIP szerkezete A MILAIP a légiforgalom biztonságos végrehajtásához szükséges üzemviteli fontosságú, lényeges és tartós tájékoztatások alapvetõ dokumentuma. A magyar MILAIP egy kötetben kerül kiadásra. A MILAIP két nyelven (angol és magyar) kerül közzétételre függetlenül a repülés jellegétől. A MILAIP három részbõl áll, Általános (GEN), Útvonali (ENR) és Repülõterek (AD), mindhárom további részekre és alrészekre tagozódik, a különbözõ jellegû tájékoztatásoknak megfelelõen. PART 1 GENERAL (GEN) GEN 0 GEN 0.1 PREFACE 1. Name of the publishing authority The Military Aeronautical Information Publication of the Hungarian Republic (MILAIP HUNGARY) is published by the Hungarian Defence Forces Air Command and control Centre Military Air Traffic Management Centre (MILAIS) with the authorization of National Transportation Authority Aviation Authority. 2. Applicable ICAO documents The Military Aeronautical Information Publication is prepared in accordance with the Standards and Recommended Practices (SARPs) of Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) and the Aeronautical Information Services Manual (ICAO Doc AN/872 Sixth Edition 2003). Charts contained in the AIP are produced in accordance with Annex 4 to the Chicago Convention and the Aeronautical Chart Manual (ICAO Doc AN/889/2). Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures are given in subsection GEN 1.7. The MILAIP contains aeronautical information of a permanent nature, and is kept up to date by means of an amendment service. Aeronautical information of general technical interest or of a purely administrative nature and therefore inappropriate to MILNOTAM or MILAIP will be published in Military Aeronautical Information Circular (MILAIC). 3. The MILAIP structure and established regular amendment interval 3.1 The MILAIP structure The MILAIP is the basic document containing information of a lasting character, which are of operational significance for the safe conduct of air traffic. Hungarian MILAIP is published in one volume. The MILAIP is released with bilingual text (English and Hungarian) irrespectivly of the type of flight. The MILAIP is made up of three Parts, General (GEN), En route (ENR) and Aerodromes (AD), each divided into sections and subsections as applicable, containing various types of information subjects. MILAIS AIRAC AMDT 3/11

4 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY Rész Általános (GEN) Az 1. Rész öt szekcióból áll, melyek az alábbiakban vázolt tájékoztatásokat tartalmazzák. GEN 0 - Elõszó; a MILAIP módosítások jegyzéke; a MILAIP kiegészítések jegyzéke; a MILAIP lapok ellenõrzõ jegyzéke; a MILAIP kézi módosításainak jegyzéke és az 1. Rész tartalomjegyzéke. GEN 1. - Nemzeti elõírások és követelmények. Kijelölt hatóságok; a légijármûvek belépésére, átrepülésére és indulására vonatkozóan; légiáru beléptetésére, tranzitálására és indítására vonatkozóan; légijármûvek mûszerei, felszerelése és repülési okmányok; a nemzeti elõírások és a nemzetközi megállapodások/egyezmények összefoglalója (címjegyzék); és az ICAO szabványoktól, ajánlott gyakorlatoktól és eljárásoktól való eltérések. GEN 2. - Táblázatok és kódok Mértékegység rendszer, légijármûveken lévõ jelzések, ünnepnapok; az AIS kiadványokban használt rövidítések; térképjelek; helységnév jelzõk; rádiónavigációs berendezések jegyzéke; átszámító táblázatok és napkelte/napnyugta táblázatok. GEN 3. - Szolgáltatások - Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat; légiforgalmi térképek; légiforgalmi szolgálatok; összeköttetési rendszerek; meteorológiai szolgálatok; és Kutatás és Mentés. GEN 4. - A repülõterek/heliportok és légiforgalmi szolgáltatások díjai. - Repülõtér/heliport használati díjak; és légiforgalmi szolgáltatások díjai Rész - Légiútvonalak (ENR) A 2. Rész hét szekcióból áll, melyek az alábbiakban röviden leírt tájékoztatásokat tartalmazzák. ENR 1. - Általános szabályok és eljárások - Általános szabályok; látvarepülési szabályok; mûszeres repülési szabályok; ATS légterek osztályozása; várakozási, megközelítési és indulási eljárások; radar szolgáltatások és eljárások; magasságmérõ belállítási eljárások; körzeti kiegészítõ eljárások; légiforgalmi áramlásszervezés; repüléstervezés; repülési terv közlemények címzése; polgári légijármûvek elfogása; jogellenes beavatkozás és légiforgalmi rendkívüli események. ENR 2. - Légiforgalmi szolgálati légterek a repüléstájékoztató körzetek részletes leírása; magaslégtéri repüléstájékoztató körzetek; közelkörzetek; és egyéb szabályozott légterek. ENR 3. - ATS útvonalak - alacsonylégtéri ATS útvonalak; magaslégtéri ATS útvonalak ATS gerincútvonalak; rendkívüli ATS útvonalak, RNAV útvonalak, egyéb útvonalak és az útvonali várakozási eljárások részletes leírása Part 1 General (GEN) Part 1 consists of five sections containing information as briefly described hereafter. GEN 0. - Preface; Record of AIP Amendments; Record of AIP Supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and the Table of Contents to Part GEN 1.- National regulations and requirements - Designated authorities; Entry, transit and departure of aircraft; Entry, transit and departure of cargo; Aircraft instruments, equipment and flight documents; Summary of national regulations and international agreements/conventions; and Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures. GEN 2.- Tables and codes - Measuring system, aircraft markings, holidays; Abbreviations used in AIS publications; Chart symbols; Location indicators; List of radio navigation aides; Conversion tables; and Sunrise/Sunset tables. GEN 3. - Services - Aeronautical information services; Aeronautical charts; Air traffic services; Communication services; Meteorological services; and Search and Rescue. GEN 4.- Charges for aerodromes/heliports and air navigation services - Aerodrome/heliport charges; and Air navigation services charges Part 2 - En-route (ENR) Part 2 consists of seven sections containing information as briefly described hereafter. ENR 1. - General rules and procedures General rules; Visual flight rules; Instrument flight rules; ATS airspace classification; Holding, approach and departure procedures; Radar services and Procedures; Altimeter setting procedures; Regional supplementary procedures; Air traffic flow management; Flight planning; Addressing of flight plan messages; Interception of civil aircraft; Unlawful interference; and Air traffic incidents. ENR 2. - Air traffic services airspace Detailed description of Flight Information Regions (FIR); Upper Flight Information Regions (UIR); Terminal Control Areas (TMA); and Other regulated airspace. ENR 3- ATS routes - Detailed description of Lower ATS routes; Upper ATS routes; ATS Trunk routes, Contingency ATS routes, Area navigation routes; Other routes; and En route holding. AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

5 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 ENR 4. - Rádiónavigációs berendezések Útvonali rádiónavigációs berendezések; különleges navigációs rendszerek. Fontos pontokhoz kijelölt névkódok; és útvonali légiforgalmi földi fények. ENR 5. - Navigációs figyelmeztetések - Tiltott, korlátozott és veszélyes légterek; katonai gyakorló és kiképzõ légterek; egyéb veszélyes tevékenységek; légiforgalmi akadályok az útvonalakon; repülõ sport és rekreációs tevékenységek; és madárvonulási útvonalak és érzékeny állatvilág területei. ENR 6. - Útvonaltérképek, Útvonaltérkép ICAO és Index lapok Rész Repülőterek A 3. Rész négy szekcióból áll, melyek az alábbi tájékoztatásokat tartalmazzák. AD 1. - Repülõterek/heliportok - Bevezetés rendelkezésre álló repülõterek/heliportok; tűzoltó és mentõszolgálatok, hóeltakarítási terv; repülõterek és heliportok indexe és a repülõterek/ heliportok csoportosítása AD 2. - Repülõterek - Részletes tájékoztatás a repülõterekrõl, beleértve a helikopter leszálló területeket, ha van ilyen a repülõtereken, 24 alpontba foglalva minden egyes repülõtérre. AD 3. - Heliportok - Részletes tájékoztatás a heliportokról (melyek nem repülõtéren vannak), 23 alpontba foglalva leszállóhelyenként. NEM KERÜLNEK KÖZZÉTÉTELRE. 3.2 A rendszeres módosítás időszakai A MILAIP módosítások (MILAIP AMD), amilyen mértékben az gyakorlatilag lehetséges, cserelapos formában kerülnek közzétételre. 4. A feltételezett MILAIP hibák és hiányosságok esetén értesítendő szolgálat A MILAIP összeállításakor figyelmet fordítottak arra, hogy az abban foglalt tájékoztatások pontosak és hiánytalanok legyenek. Ha ennek ellenére hibák vagy hiányosságok tapasztalhatók, a Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványra vonatkozó észrevételeket az alábbi címre kérjük megküldeni: Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ Katonai Légiforgalom-szervezési Központ 8210 Veszprém, Pf Magyarország ENR 4.- Radio navigation aids/systems Radio navigation aids - en-route; Special navigation systems; Name-code designators for significant points; and Aeronautical ground lights - en-route. ENR 5.- Navigation warnings - Prohibited, restricted and danger areas; Military exercise and training areas; Other activities of a dangerous nature; Air navigation obstacles - en-route; Aerial sporting and recreational activities; and Bird migration and areas with sensitive fauna. ENR 6. - En-route charts, En-route Chart ICAO and index charts Part 3 Aerodromes (AD) Part 3 consists of four sections containing information as briefly described hareafter. AD 1. - Aerodromes/Heliports - Introduction Aerodrome/heliport availability; Rescue and fire fighting services and Snow plan; Index to aerodromes and heliports; and Grouping of aerodromes/heliports. AD 2. - Aerodromes - Detailed information about aerodromes, including helicopter landing areas, if located at the aerodromes, listed under 24 subsections for each aerodrome. AD 3.- Heliports - Detailed information about heliports (not located at aerodromes), listed under 23 subsections. WILL NOT BE PUBLISHED. 3.2 Regular amendment interval The MILAIP amendments (MIL AMD) is made by replacement pages published as soon as practically possible. 4. Service to contact in case of detected MILAIP errors or omissions In the completion of the MILAIP, care has been taken to ensure that the information contained therein is accurate and complete. Any errors and omissions which may be detected concerning the Military Aeronautical Information Publication, should be referred to: Hungarian Defence Forces Air Command and Control Centre Military Air Traffic Management Centre H Veszprém, POB Hungary MILAIS AIRAC AMDT 3/11

6 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY AZ INTEGRÁLT LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ EGYSÉGCSOMAG THE INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PACKAGE NOTAM AND PIB AIP including Amendments and Supplements AIC Check lists and Summaries PART 1 GENERAL (GEN) PART 2 EN-ROUTE (ENR) PART 3 AERODROMES (AD) GEN 0 ENR 0 AD 0 GEN 1 National Regulations Require ENR 1 General Rules and Procedures AD 1 Aerodromes/Heliports Inroduction GEN 2 Tables and Codes ENR 2 ATS Airspace AD 2 Aerodromes GEN 3 Services ENR 3 ATS Routes AD 3 Heliports GEN 4 Charges for Aerodromes/Heliports and Air Navigation Services ENR 4 Radio Navigation Aids/System ENR 5 Navigation Warnings ENR 6 En-route Charts AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

7 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 GEN 0.4 MILAIP OLDALAK ELLENÖRZŐ JEGYZÉKE GEN 0.4 CHECK LIST OF MILAIP PAGES Oldal Page PART 1 GENERAL (GEN) Dátum Date GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 Oldal Page Dátum Date GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 Oldal Page Dátum Date ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 MILAIS AIRAC AMDT 3/11

8 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY Oldal Page Dátum Date ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR 6-LHCC-PRD 05 MAY 2011 ENR 6-LHCC-TRA 13 JAN 2011 PART 3 AERODROMES (AD) AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD 2-LHKE-1 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-2 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-3 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-4 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-5 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-6 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-7 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-8 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-9 13 JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE-ADC-1 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-ADC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-GMC-1 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-GMC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-AOC/A-1 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-AOC/A-2 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-PATC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-PATC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-MTMA-1 05 MAY 2011 AD.2-LHKE-MTMA-2 05 MAY 2011 AD.2-LHKE-VAC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-VAC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-BVC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-BVC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-ILS JAN 2011 AD 2-LHKE-ILS JAN 2011 AD 2-LHKE-ILS JAN 2011 AD 2-LHKE-ILS JAN 2011 AD 2-LHKE-VOR JAN 2011 AD 2-LHKE-VOR JAN 2011 AD 2-LHKE-VOR JAN 2011 AD 2-LHKE-VOR JAN 2011 AD 2-LHKE-RNAV JAN 2011 AD 2-LHKE-RNAV JAN 2011 AD 2-LHKE-RNAV JAN 2011 AD 2-LHKE-RNAV JAN 2011 AD 2-LHKE-SID JAN 2011 AD 2-LHKE-SID JAN 2011 AD 2-LHKE-STAR JAN 2011 AD 2-LHKE-STAR JAN 2011 AD 2-LHPA-1 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-2 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-3 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-4 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-5 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-6 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-7 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-8 05 MAY 2011 Oldal Page Dátum Date AD 2-LHPA-9 05 MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA-ADC-1 13 JAN 2011 AD 2-LHPA-ADC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHPA-GMC-1 13 JAN 2011 AD 2-LHPA-GMC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-AOC/A-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-AOC/A-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-PATC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-PATC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-MTMA-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-MTMA-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-VAC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-VAC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-BVC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-BVC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHPA-ILS JAN 2011 AD 2-LHPA-ILS JAN 2011 AD 2-LHPA-ILS JAN 2011 AD 2-LHPA-ILS JAN 2011 AD 2-LHPA-VOR JAN 2011 AD 2-LHPA-VOR JAN 2011 AD 2-LHPA-VOR JAN 2011 AD 2-LHPA-VOR JAN 2011 AD 2-LHPA-RNAV JAN 2011 AD 2-LHPA-RNAV JAN 2011 AD 2-LHPA-RNAV JAN 2011 AD 2-LHPA-RNAV JAN 2011 AD 2-LHSN-1 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-2 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-3 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-4 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-5 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-6 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-7 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-8 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-9 13 JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN-ADC-1 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-ADC-2 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-GMC-1 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-GMC-2 05 MAY 2011 AD.2-LHSN-AOC/A-1 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-AOC/A-2 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-PATC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-PATC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-MTMA-1 05 MAY 2011 AD.2-LHSN-MTMA-2 05 MAY 2011 AD.2-LHSN-VAC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-VAC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-BVC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-BVC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-NDB JAN 2011 AD 2-LHSN-NDB JAN 2011 AD 2-LHSN-NDB JAN 2011 AD 2-LHSN-NDB JAN 2011 AD 2-LHSN-RNAV JAN 2011 AD 2-LHSN-RNAV JAN 2011 AD 2-LHSN-RNAV JAN 2011 AD 2-LHSN-RNAV JAN 2011 AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

9 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 GEN 1. NEMZETI ELŐÍRÁSOK ÉS KÖVETELMÉNYEK GEN 1.1 KIJELÖLT HATÓSÁGOK 1. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Székhely: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum irodaház Postacím: 1675 Budapest, Pf. 41 AFTN cím: LHBPYEYX Ügyfélszolgálat: Telefon: Fax: Ügyfélfogadási idő: Hétfő Csütörtök: Péntek: Meteorológia: Országos Meteorológiai Szolgálat Cím: 1024 Budapest, Kitabel Pál út 1. AFTN cím: LHBPYMYC Telefon: Fax: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) Időjárás Előrejelző és Szakkiképzési Intézet Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor Postacím: 1525 Budapest 114. Pf. 37. Osztályvezető telefonszáma: Vám- és Pénzügyőrség: Repülőtereken illetékes regionális parancsnokság: Kecskemét: Vám és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnokság Szeged Telefon: Fax: Pápa: Vám és Pénzügyőrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnokság Székesfehérvár Telefon: Fax: ; Szolnok: Vám és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnokság Debrecen Telefon: ; Fax: GEN 1. NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS GEN 1.1 DESIGNATED AUTHORITIES 1. National Transportation Authority Aviation Authority The head office: H-2220 Vecsés, Lincoln str. 1. Quadrum office building Postal address: H-1675 Budapest, POB. 41. AFTN address: LHBPYEYX Costumer service: Phone: Fax: Hours of office: Monday Thursday: Friday: Meteorology National Meteorological Service Address: H-1024 Budapest, Kitabel Str. 1. AFTN address: LHBPYMYC Phone: Fax: Geoinformation Service of Hungarian Defence Forces Weather Forecast and Training Institute Address: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9. Postal address: H-1525 Budapest 114. POB. 37 Directorate s phone: Customs Competent regional Commands at aerodromes: Kecskemét: Dél-Alföld Regional Command of Customs and Finance Szeged Phone: Fax: Pápa: Közép-Dunántúl Regional Command of Customs and Finance Székesfehérvár Phone: Fax: ; Szolnok: Észak-Alföld Regional Command of Customs and Finance Szolnok Phone: ; Fax: MILAIS AIRAC AMDT 3/11

10 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY 4. Határőrség: Repülőtereken illletékes hatóság: Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Kecskemét Telefon: Fax: Pápa: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Budapest Telefon: Fax: Szolnok: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Budapest Telefon: Fax: Egészségügy: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségügyért Felelős Államtitkárság Cím: 1051, Budapest Arany János u Ügyfélszolgálat: Telefon: , Fax: Ügyfélfogadási idő: Hétfő Csütörtök: és Péntek: és Repülőtereken illetékes ÁNTSZ Regionális Intézet: Kecskemét: ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. Telefon: Fax: Pápa: ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Cím: 8200 Veszprém, József Attila u. 36. Telefon: Fax: Szolnok: ÁNTSZ Észak-Alföldi Regionális Intézete Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u Telefon: Fax: Frontier Guard Competent regional authority at aerodromes: Kecskemét: Bács-Kiskun County Central Police Station Kecskemét Telefon: Fax: Pápa: Budapest Airport Police Directorate Phone: Fax: Szolnok: Budapest Airport Police Directorate Phone: Fax: Health: Ministry of National Resources, State Secretariat for Healthcare Address: H-1051, Budapest, Arany J. str Costumer service: Phone: , Fax: Hours of office: Monday Thursday: and Friday: and Competent regional NPHMOS authority Kecskemét NPHMOS Dél-Alföld Regional Directorate Address: H Békéscsaba, Gyulai str. 61. Phone: Fax: Pápa: NPHMOS Közép-Dunántúl Regional Directorate Address: H Veszprém, József Attila str. 36. Phone: Fax: Szolnok: NPHMOS Észak-Alföld Regional Directorate Address: H Szolnok, Ady Endre str Phone: Fax: AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

11 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC Növény- és Állategészségügy Vidékfejlesztési Minisztérium Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: Fax: Légijármű baleset kivizsgálása Közlekedésbiztonsági Szervezet Levelezési cím: 1675 Budapest, Pf: 62 Ügyeleti telefon: Ügyeleti fax: Agricultural Quarantine-Veterinary Hygiene Ministry of Rural Development Address: H Budapest, Kossuth Lajos stqr.11. Phone: Fax: Aircraft accident investigation Transportation Safety Bureau Postal address: H Budapest, POB. 62 Duty phone: Duty fax: MILAIS AIRAC AMDT 3/11

12 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYVA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

13 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 GEN 1.2 LÉGIJÁRMŰVEK ÉRKEZÉSE ÁTREPÜLÉSE ÉS INDULÁSA 1. Általános rendelkezések a magyar légtérbe történő berepülésről A magyar légteret légiközlekedés céljára a meghatározott légiforgalmi szolgálathoz benyújtott és elfogadott repülési terv alapján lehet igénybe venni. Külföldi állami légijárművek részére egyszeri vagy többszöri be illetve átrepülési engedély adható. Ezek igénylését a vonatkozó jogszabály a következő képpen szabályozza: Egy alkalomra érvényes berepülési engedély: A kérelmet az ország légterébe történő belépést megelőzően legalább 15 nappal kell benyújtani diplomáciai úton a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumához. Több alkalomra érvényes berepülési engedély: Nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a magyar légtérbe külföldi állami légijárművel történő berepüléshez a kérelmet az ország légterébe tervezett első berepülés előtt legalább 90 nappal kell diplomáciai úton benyújtani a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumához. Ez az engedély legfeljebb 12 hónap időtartamra adható. NATO tagország, valamint az Európai Unió tagállama állami légijárművének a magyar légtérbe történő berepülése a nemzetközi előírásoknak megfelelő repülési terv benyújtásával történik. Ez alól kivételt képeznek a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálatot ellátó külföldi állami légijárművek, amelyeknek feladatuk végrehajtásával összefüggésben nem kell repülési tervet benyújtaniuk a magyar légtérbe történő berepüléshez. 2. Állami repülőterek használata A katonai repülőtereket a magyar állami légijárművek kivételével más légijárművek a kényszerhelyzet esetét kivéve kizárólag az üzembentartó előzetes engedélyével vehetik igénybe. Az üzembentartó a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága MH ÖHP. Postai cím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151 Magyarország Telefon: Fax: Az igénybevételre vonatkozó kérelmet a tervezett leszállás előtt legalább 7 nappal kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a légijármű típusát, lajstromjelét és hívójelét, a repülőtéren történő leszállás és az onnan való indulás tervezett időpontját, valamint a repülés célját. GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. General directions on flying into the Hungarian airspace Hungarian airspace with the aim of air transportation can be used on the basis of filed and valid flight plan handed to the appropriate ATS unit. For foreign state aircraft a single or multiple entry or overflight clearance can be given. Application for these clearances are regulated by the followings: Single clearance: Application shall be submitted at least 15 days prior the entry to the Hungarian airspace via diplomatic channel to the Ministry of Foreign Affairs of the Hungarian Republic. Multiple clearance: On the basis of international agreement or mutility application shall be submitted to the Ministry of Foreign Affairs of the Hungarian Republic at least 90 days prior the first entry to the Hungarian airspace via diplomatic channel. This clearance may be valid for maximum 12 months. Entrance of state aircraft of members of NATO and Europian Union to the Hungarian airspace is granted by filed flight plan in accordance with international regulations with the exceptions of NATO air defence forces carrying out missions, for which flight plan submission.is not required. 2. Use of state aerodromes The use of military aerodromes by other than Hungarian state aircraft may be made with the exeption of the case of emergency solely with the prior permission of the operator. The operator is the Hungarian Defence Forces Joint Forces Command HDF JFC. Postal address: H-8001 Székesfehérvár, POB. 151 Hungary Phone: Fax: Prior permission request (PPR) shall be submitted at least 7 days prior the planned day of landing. The request must contain the following datas: Aircraft type, registration number, call sign, planned landing and departure time, and purpuse of flight. MILAIS AIRAC AMDT 3/11

14 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY A repülőtér igénybevételére vonatkozó engedély megadásáról az üzembentartó 4 napon belül dönt és az illetékest haladéktalanul tájékoztatja. NATO tagország, valamint az Európai Unió tagállama állami légijárművének az állami repülések céljára szolgáló repülőtéren tervezett leszállásához nem szükséges igénybevételi hozzájárulást kérni, elégséges a nemzetközi előírásoknak megfelelő repülési terv, továbbá a repülés napját megelőzően legalább 5 nappal az üzembentartónak küldött repülőtér használati engedély benyújtása. Operator makes decision within 4 days and notifies the applicant forthwith about acceptance or refusal of the request regarding usage of any Hungarian military aerodrome. Landing of state aircraft of NATO and EU members at hungarian state aerodrome is possible with flight plan compliant with the international regulations and valid PPR. PPR must be submitted to the operator at least 5 days before the flight. AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

15 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 APPLICATION FOR A SINGLE FLIGHT CLEARANCE INTO HUNGARIAN AIRSPACE Feladó/ From: (Diplomatic/ Consular Mission) A csatolt diplomáciai jegyzék száma: No. of the attached Note Verbal: Címzett: Külügyminisztérium Biztonsági, Informatikai és Távközlési Főosztály 1027 Budapest Bem rakpart 47. To: Ministry of Foreign Affairs Department of Security, Informatics and Telecommunication 1027 Budapest Bem rakpart 47. Egyszeri berepülési engedély kérelem Application for a single flight clearance into Hungarian airspace Nemzetiség Nationality 1 A légijármű a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 3. cikke szerinti polgári vagy állami jellegének megjelölése Mark with a tick the civil or the state aspect of the aircraft according to article 3 of the Convention about the international civil aviation which was signed 7th December 1944, Chicago Lajstromjel és a légijármű típusa (ICAO kód szerint) Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft designator should be used) Hívójel(ek) Radio call sign(s) Indulási repülőtér és a számított fékoldási idő (ICAO kód szerinti meghatározás, számított fékoldási idő egyeztetett világidőben) Departure aerodrome and EOBT (ICAO aerodrome designator should be used, EOBT in UTC) A Budapest Repüléstájékoztató Körzetbe (FIR) történő belépés dátuma, időpontja (egyeztetett világidőben) és pontja Date, time (UTC) and point of entry into Budapest FIR A Budapest Repüléstájékoztató Körzetben tervezett repülés útvonala Planned route of flight within Budapest FIR Célrepülőtér (ICAO kód szerint) és a számított érkezési idő (ETA) - (egyeztetett világidőben) Destination aerodrome (ICAO aerodrome designator should be used) and ETA (UTC) A magyar repülőtérről történő indulás dátuma és időpontja (egyeztetett világidőben) Date and time of departure from the Hungarian aerodrome (UTC) A Budapest Repüléstájékoztató Körzetből történő kilépés dátuma, időpontja (egyeztetett világidőben) és helye Date, time (UTC) and exit point from Budapest FIR MILAIS AIRAC AMDT 3/11

16 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY A repülés célja Purpose of the flight Fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy egyéb veszélyes anyag szállítása (veszélyes áruk esetén IATA kód szerint) Transport of gun, ammunition, explosive material or dangerous goods (use IATA classification system if dangerous goods) A légijárművön található rádiótechnikai zavaró vagy felderítő, valamint optikai vagy földtani leképező berendezések megjelölése. Ezeknek az eszközöknek Magyarország területén történő használati szándéka Electronic warfare and surveillance devices and optical or geographical photographic equipment on board. The purpose of the use of this devices within the Hungarian territory Megjegyzés Remarks A kérelmező aláírása Signature of the applicant név és rang (nyomtatott betűkkel vagy gépelve) name and rank in block letters or typed Hely és dátum Place and date:... P.H./Stamp AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

17 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 APPLICATION FOR MULTiPLE FLIGHT CLEARANCE INTO HUNGARIAN AIRSPACE Feladó/ From: (Diplomatic/ Consular Mission) A csatolt diplomáciai jegyzék száma: No. of the attached Note Verbal: Címzett: Külügyminisztérium Biztonsági, Informatikai és Távközlési Főosztály 1027 Budapest Bem rakpart 47. To: Ministry of Foreign Affairs Department of Security, Informatics and Telecommunication 1027 Budapest Bem rakpart 47. Többszöri berepülési engedély kérelem Application for multiple flight clearance into Hungarian airspace Nemzetiség Nationality 1 A légijármű a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 3. cikke szerinti polgári vagy állami jellegének megjelölése Mark with a tick the civil or the state aspect of the aircraft according to article 3 of the Convention about the international civil aviation which was signed 7th December 1944, Chicago Lajstromjel és a légijármű típusa (ICAO kód szerint) Registration and type of the aircraft (ICAO aircraft designator should be used) Hívójel(ek) Radio call sign(s) A repülés célja Purpose of the flight Fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy egyéb veszélyes anyag szállítása (veszélyes áruk esetén IATA kód szerint) Transport of gun, ammunition, explosive material or dangerous goods (use IATA classification system if dangerous goods) A légijárművön található rádiótechnikai zavaró vagy felderítő, valamint optikai vagy földtani leképező berendezések megjelölése. Ezeknek az eszközöknek Magyarország területén történő használati szándéka Electronic warfare and surveillance devices and optical or geographical photographic equipment on board. The purpose of the use of this devices within the Hungarian territory Megjegyzés Remarks MILAIS AIRAC AMDT 3/11

18 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY Engedély kezdeti dátuma Starting date of clearance Engedély lejárati dátuma Expiration date of clearance A kérelmező aláírása Signature of the applicant név és rang (nyomtatott betűkkel vagy gépelve) name and rank in block letters or typed Hely és dátum Place and date:... P.H./Stamp AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

19 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 GEN 1.3 UTASOK ÉS SZEMÉLYZET BELÉPÉSE, KILÉPÉSE ÉS TRANZITÁLÁSA A magyar állami repülőtereken, a schengeni övezeten kívülre induló vagy onnan érkező személyzetek, illetve utasok ellenőrzése céljából, ideiglenes határnyitásra kerül sor. Az ideiglenes határnyitásnak költségvonzata van. Azonban a magyar állami légijárművek, illetve viszonosság alapján, az Európai Unió, valamint a NATO tagállamának állami légijárművei, továbbá az ENSZ, az Európai Unió vagy a NATO műveleti irányítása alatt álló katonai vagy rendvédelmi célú légijárművek mentesülnek az ideiglenes határnyitással kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésének kötelezettsége alól. A Magyar Köztársaság állami repülőterein készpénzfizetési lehetőség nincs. A légijármű személyzet köteles beszerezni a költségviselő szervezet pontos nevét, címét, telefonszámát, adószámát, számlaszámát az utólagos elszámolás céljából. A fenti adatokat minimum 7 nappal a tervezett leszállás előtt kell megküldeni a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának az alábbi telefax számra: Fax: Az ideiglenes határnyitás költségeit a 332/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet melléklete szabályozza. A végzett határforgalom ellenőrző szolgálat, illetve vámszolgálat fizetendő díj mértéke az ellenőrzést végzők száma szerint fejenként és óránként: a.) munkanapokon óráig 3000 Ft. b.) Munkanapokon, az a) pontban meghatározott időszakon kívül 4500 Ft. c.) munkaszüneti és ünnepnapokon 6000 Ft. Az a)-c) pontban meghatározott összegen túl meg kell téríteni továbbá a szolgálatot ellátó személyek helyszínre történő szállítását és egyéb esetlegesen felmerülő, számlával igazolt költségeket. GEN 1.3 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW Passangers and crews arriving at or departing from Hungarian state aerodromes to or from outside of the Schengen zone temporary border crossing point will be established in order to accomplish custom control. Aircraft operators shall pay for the estanblishment of the temporary border crossing point with the exemption of: hungarian state aircraft and on the basis of mutuality state aircraft of EU, or NATO members, military, police, custom aircraft under the control of UN, EU, NATO. There is no availability of payment in cash at Hungarian state aerodromes. Aircrews are responsible for providing the name, address, phone number, invoice number, bank account number of the organization bearing all costs. These information shall be submitted 7 days prior the planned landing to the Commander of the Hungarian Defence Forces Joint Forces Command HDF JFC: Fax: Charging of establishment of temporary border crossing point is regulated by the appendix of 332/2007. (XII. 13) Government decree. Charging fees for border guards and custom officers (per officers per hour) below: a.) workdays between LT 3000 Ft. b.) workdays in other time period then in point a) 4500 Ft. c.) weekends and national holiday 6000 Ft. Beyond the charging fees in points a)-c) costs of transportation of service personnels and other expenses arisen and proven by invoice must be payed off. MILAIS AIRAC AMDT 3/11

20 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY SZÁNDÉKOSAN ÜRESEN HAGYVA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

PART 1 ÁLTALÁNOS GENERAL (GEN)

PART 1 ÁLTALÁNOS GENERAL (GEN) GEN 0.1-1 MILAIP HUNGARY 20 SEP 2012 PART 1 ÁLTALÁNOS GENERAL (GEN) GEN 0 GEN 0.1 ELŐSZÓ 1. Kiadó hatóság neve Magyarország Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványát (MILAIP HUNGARY) a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

1. RÉSZ ÁLTALÁNOS PART 1 GENERAL (GEN)

1. RÉSZ ÁLTALÁNOS PART 1 GENERAL (GEN) GEN 0.1-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS PART 1 GENERAL (GEN) GEN 0 GEN 0.1 ELŐSZÓ 1. Kiadó hatóság neve Magyarország Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványát (MILAIP HUNGARY) a Nemzeti

Részletesebben

HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8210 Veszprém, Pf.: 2710 Hungary Phone: +36-88-543-180 Fax: +36-88-543-026 AFTN: LHCCYWYX E-mail: milais.hungary@mil.hu MILAIP AIRAC AMDT 1/14 Publication

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

7. előadás KJIT LÉGIR I.

7. előadás KJIT LÉGIR I. 7. előadás KJIT LÉGIR I. A légiközlekedés játéktere A világ légiforgalmi rendszere Valamennyi ICAO tagállamnak kötelezettsége a légiforgalmi szolgáltatás valamely formájának biztosítása! AT Lower airspace

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK

A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK Makkos Richárd A LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÁS HELYZETE A MAGYAR LÉGIERŐBEN I. AZ 1990-ES ÉVEK A rendszerváltozást követően a katonai légiforgalmi tájékoztatást a Magyar Honvédség Egyesített Repülésellenőrző

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

DAY 1. Ea.: Mudra István

DAY 1. Ea.: Mudra István DAY 1 Ea.: Mudra István ICAO Annex-ek: (sz.: Blue Cover) A Chicago-i Egyezmény és Függelékei (ma 19) 1944.XII.7., 52 aláíró állam (HU csak 1969-ben) ICAO Doc7300 (eddig 8 módosítással) Egységesítés a repülés

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 101. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 1., csütörtök. Tartalomjegyzék. 177/2011. (IX. 1.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 101. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 1., csütörtök. Tartalomjegyzék. 177/2011. (IX. 1.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 1., csütörtök 101. szám Tartalomjegyzék 177/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet 178/2011. (IX. 1.) Korm. rendelet 54/2011. (IX. 1.) NEFMI

Részletesebben

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5

Kiadás dátuma/date: 2014.09.15. Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Azonosító/Reference: M2-6 Változat/Version: 05 Oldal/Page: M2-6 1/5 Technológiai leírás a tiltott tárgyak SRA területére történő beviteléhez és SRA-n belüli tárolásához Technological description concerning

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete A Kormány../2006 (..) Korm. rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken történő ideiglenes határnyitás egyszerűsített eljárási szabályairól A Kormány az Észak-atlanti Szerződés tagállamai

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 Scope of validity: Administrative activity performed by the organisational units supervised by the Deputy President for Food Chain Safety and by the Directorates for Food

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl. I. Fejezet

26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet. a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl. I. Fejezet 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történı kijelölésérıl A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 163/2006. (XII. 28.) Korm.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (..) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (..) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (..) NFM rendelete a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyértől és képzéséről szóló 17/2008. (IV.

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

A vízi szállítás információs rendszerei

A vízi szállítás információs rendszerei A vízi szállítás információs rendszerei belvízi (tavi, folyami - kontinentális), tengeri szállítás áru, személy A MAGYARORSZÁGRÓL vízi úton elérhető jelentősebb kikötők KlKÖTŐ BUDAPESTRŐL BUDAPESTRE Amsterdam

Részletesebben

Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC

Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC ~ Tamas Kovacsics Head of ATCC ATC Légiforgalmi irány nyító szolgálat lat Air Traffic Control (ATC) A légiközlekedés XX. században megindult fejlődése szükségessé tette egy olyan szolgálat létrehozását,

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Public road transport services

Public road transport services Public road transport services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31428326.aspx External tender id 1708-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Accelerated

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Relációk a légijármű irányítási rendszerei és a földi légiforgalmi irányító rendszerek között BME KJK KJIT

Relációk a légijármű irányítási rendszerei és a földi légiforgalmi irányító rendszerek között BME KJK KJIT Relációk a légijármű irányítási rendszerei és a földi légiforgalmi irányító rendszerek között TARTALOM 1. BEVEZETŐ, ÁLT. RENSZERISMERTETTŐ 2. A LEVEGŐ-FÖLD ÖSSZEKÖTTETÉS FEDÉLZETI EGYSÉGEI 3. LEVEGŐ-FÖLD

Részletesebben

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320. Job search services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.aspx External tender id 69695-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

ÇELEBİ GH Hungary Kft. Katasztrófavédelmi konferencia február 26.

ÇELEBİ GH Hungary Kft. Katasztrófavédelmi konferencia február 26. ÇELEBİ GH Hungary Kft. Katasztrófavédelmi konferencia 2015. február 26. Çelebi GH Hungary cégbemutató ÇELEBİ AVIATION HOLDING Légiközlekedési szolgáltatások Földi kiszolgálás Çelebi Ground Handling Inc.

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Data network management and support services

Data network management and support services Data network management and support services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43012984.aspx External tender id 34802-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Földi kiszolgálási díjjegyzék

Földi kiszolgálási díjjegyzék Földi kiszolgálási díjjegyzék Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemze közi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érvényes: 2016. április 5 -től A díj jegyzék értelmezése során a

Részletesebben

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No.

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. MAGYARORSZÁG HUNGARY Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for personnel of foreign armed forces or international military headquarters 1. Adatközlés célja / Purpose of form Új regisztrációs

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

A-CDM rendszer bevezetése, céljai, üzemeltetési tapasztalatai

A-CDM rendszer bevezetése, céljai, üzemeltetési tapasztalatai A-CDM rendszer bevezetése, céljai, üzemeltetési tapasztalatai A-CDM Airport Collaborative Decision Making Repülőtéri hatékonyságnövelés Késések csökkentése Járat eseményeinek előre jelezhetősége Erőforrások

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

PART 2 ÚTVONALON EN-ROUTE (ENR)

PART 2 ÚTVONALON EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 13 JAN 2011 PART 2 ÚTVONALON EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTLOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR 1 GENERAL

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

T/2918. számú. törvényjavaslat

T/2918. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2918. számú törvényjavaslat a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről Előadó: Dr. Kóka János

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

Landscape architectural services

Landscape architectural services Landscape architectural services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38681912.aspx External tender id 201760-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a nem közforgalmi repülésekre vonatkozó műszaki követelmények és közigazgatási eljárások meghatározásáról, valamint

Részletesebben

AIRAC MILAIP AMDT. 2/11 24 MAR 2011 Effective: 05 MAY 2011

AIRAC MILAIP AMDT. 2/11 24 MAR 2011 Effective: 05 MAY 2011 HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8201 Veszprém, Pf.:86 Hungary Phone: +36-88-543-180 Fax: +36-88-543-026 AFTN: LHCCYWYX E-mail: milais.hungary@mil.hu AIRAC MILAIP AMDT 2/11 24 MAR 2011

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM Engineering services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38746327.aspx External tender id 355577-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Building-cleaning services

Building-cleaning services Building-cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34436554.aspx External tender id 201900-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 2013. évi CCXLVIII. törvény A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között

Részletesebben

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Törvények 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Kiadás: 3. MISKOLC REPÜLŐTÉRREND BOROD MEGYEI REPÜLŐ KLUB. Érvényes: 2015.09.15-től oldal : 1/24

Kiadás: 3. MISKOLC REPÜLŐTÉRREND BOROD MEGYEI REPÜLŐ KLUB. Érvényes: 2015.09.15-től oldal : 1/24 Érvényes: 2015.09.15-től oldal : 1/24 I.FEJEZET A REPÜLŐTÉR ADATAI Érvényes: 2015.09.15-től oldal : 2/24 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Tartalom 0. Tartalomjegyzék 0. Módosítások jegyzéke 0. Érvényes oldalak

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41898897.aspx External tender id 381627-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (...) GKM. rendelete III-3R/92/1/2006. Tervezet! A gazdasági és közlekedési miniszter.../2006. (......) GKM rendelete a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 3/2004.

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. február 20., szerda 24. szám Ára: 1148, Ft TARTALOMJEGYZÉK 18/2002. (II. 20.) Korm. r. 19/2002. (II. 20.) Korm. r. 4/2002.

Részletesebben

Networking software development services

Networking software development services Networking software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38106134.aspx External tender id 331687-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Software development services

Software development services Software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40617737.aspx External tender id 392282-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

FARKASHEGYI REPÜLŐTÉR LHFH REPÜLŐTÉRREND

FARKASHEGYI REPÜLŐTÉR LHFH REPÜLŐTÉRREND FARKASHEGYI REPÜLŐTÉR LHFH REPÜLŐTÉRREND JÓVÁHAGYOM:.. LÉGÜGYI HIVATAL KÉSZÍTETTE: 1. KIADÁS, 2016.01.01 Érvényesség kezdete: 2016.01.01 1. kiadás 1 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Tartalom 0. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Repair and maintenance services

Repair and maintenance services Repair and maintenance services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30639240.aspx External tender id 76845-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Meal-cooking services

Meal-cooking services Meal-cooking services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45080144.aspx External tender id 281415-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

LÉGIKÖZLEKEDÉS. 2015. november 19.

LÉGIKÖZLEKEDÉS. 2015. november 19. LÉGIKÖZLEKEDÉS 63 64 65 66 Stakeholder Légiközlekedési vállalatok Utasok/fuvaroztatók Állam 67 Az állam, mint szabályozó Légiirányítás Repülőterek 68 Légitársaságok Varsói Egyezmény (1929) Magyarország

Részletesebben

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations To the Office of Immigration and Nationality Budapest Application for the Proof of Nationality I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality. I need / do not need a certificate

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises. Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4

Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises. Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4 Training of voluntary rescue teams, certification process and certification exercises Maj. Tamas Habermayer 13-szept.-4 MINISTRY OF INTERIOR OF HUNGARY NATIONAL DIRECTORATE GENERAL FOR DISASTER MANAGEMENT

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX PhF Fizikai Futures / HUPX PhF Physical Futures Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PHF-2014-0011 Dátum / Of: 15/10/2014 Tárgy / Subject: Piaci Szabályzat módosítása

Részletesebben