AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AIRAC MILAIP AMDT. 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011"

Átírás

1 HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8210 Veszprém, Pf.:2710 Hungary Phone: Fax: AFTN: LHCCYWYX AIRAC MILAIP AMDT 3/11 03 NOV 2011 Effective: 15 DEC 2011 A MILAIP második kiadásának 3/11 számú AIRAC módosításával életbe lépő változások jellege az alábbiakban foglalható össze: The nature of changes effective with the AIRAC amendment 3/11 of MILAIP 2nd edition are the following: GEN 0.1 GEN 1.1 GEN 1.2 GEN 1.3 GEN 1.6 GEN 3.1 GEN 3.2 GEN 3.6 Kiadó megnevezésének és postai címének módosítása Kijelölt hatóságok adatainak pontosítása Egy- és több alkalomra érvényes berepülési engedélykérelem benyújtási, illetve az állami repülőterek igénybevételi szabályainak, valamint az engedélykérelem formanyomtatványok módosítása Az utasok és a személyzetek belépésére, kilépésére és tranzitálására vonatkozó szabályok pontosítása Légiközlekedésre vonatkozó jogszabályok pontosítása Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat nevének és postai címének, valamint a MILAIP letöltési helyének változása A légiforgalmi térképek előállításáért felelős szolgálat nevének pontosítása Kutatás-mentés koordinálásáért felelős szolgálat nevének és postai címének változása GEN 0.1 GEN 1.1 GEN 1.2 GEN 1.3 GEN 1.6 GEN 3.1 GEN 3.2 GEN 3.6 Amendment of name and postal address of publisher Updating datas of designated authorities Amendment of submittion of application for single and multiple flight clearance into hungarian airspace and application forms. Amendment of the use of hungarian state aerodromes Updating rules of entry, transit and departure of passengers and crew Updating of national air transportation regulations Changes of name and postal address of Military Aeronautical Information Service and website of MILAIP Updating name of Aeronautical Charts producer Changes of name and postal address of responsible service for SAR coordination Distroy the following pages: GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN MAY 2011 GEN MAY 2011 GEN MAY 2011 GEN MAY 2011 Insert the following pages: GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011

2 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 Jelen módosítással a következő NOTAM-ok kerülnek beépítésre: The following NOTAMs have been incorporated into this amendment: M0338/11 Ezen NOTAM-ok a közzétételi dátumot követő 15. nap után törlésre kerülnek. Kérjük jegyezze be a módosítás behelyezését a GEN These NOTAMs will be cancelled 15 days after the publication date. Please record entry of this amendment on page GEN END

3 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC RÉSZ ÁLTALÁNOS (GEN) GEN 0 GEN 0.1 ELŐSZÓ 1. Kiadó hatóság neve A Magyar Köztársaság Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványát (MILAIP HUNGARY) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal jóváhagyásával, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ Katonai Légiforgalomszervezési Központ (MILAIS) adja ki. 2. Alkalmazott ICAO dokumentumok A Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványt a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló (Chicagói) Egyezmény 15. sz. Függelékében foglalt Szabványokkal és Ajánlott Gyakorlatokkal és a Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálatok Kézikönyvével (ICAO DOC AN/872, Hatodik Kiadás, 2003.) összhangban készítették elő. A MILAIP-ben található térképek a Chicagói Egyezmény 4. sz. Függeléke és a Légiforgalmi Térképek Kézikönyve (ICAO DOC AN/889/2) szerint készültek. Az ICAO szabványoktól, ajánlott gyakorlatoktól és eljárásoktól való eltéréseket a GEN 1.7 rész tartalmazza. A MILAIP állandó jellegű légiforgalmi tájékoztatásokat tartalmaz és naprakészségét módosító szolgáltatással biztosítják. Általános technikai jellegű, vagy tisztán igazgatási természetű légiforgalmi tájékoztatásokat, melyek MILAIP-ben vagy MILNOTAM-ban való közzététele nem célszerű, Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Körlevelekben (MILAIC) adják ki. 3. A MILAIP szerkezete és a rendszeres módosítására meghatározott időszakok 3.1 A MILAIP szerkezete A MILAIP a légiforgalom biztonságos végrehajtásához szükséges üzemviteli fontosságú, lényeges és tartós tájékoztatások alapvetõ dokumentuma. A magyar MILAIP egy kötetben kerül kiadásra. A MILAIP két nyelven (angol és magyar) kerül közzétételre függetlenül a repülés jellegétől. A MILAIP három részbõl áll, Általános (GEN), Útvonali (ENR) és Repülõterek (AD), mindhárom további részekre és alrészekre tagozódik, a különbözõ jellegû tájékoztatásoknak megfelelõen. PART 1 GENERAL (GEN) GEN 0 GEN 0.1 PREFACE 1. Name of the publishing authority The Military Aeronautical Information Publication of the Hungarian Republic (MILAIP HUNGARY) is published by the Hungarian Defence Forces Air Command and control Centre Military Air Traffic Management Centre (MILAIS) with the authorization of National Transportation Authority Aviation Authority. 2. Applicable ICAO documents The Military Aeronautical Information Publication is prepared in accordance with the Standards and Recommended Practices (SARPs) of Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) and the Aeronautical Information Services Manual (ICAO Doc AN/872 Sixth Edition 2003). Charts contained in the AIP are produced in accordance with Annex 4 to the Chicago Convention and the Aeronautical Chart Manual (ICAO Doc AN/889/2). Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures are given in subsection GEN 1.7. The MILAIP contains aeronautical information of a permanent nature, and is kept up to date by means of an amendment service. Aeronautical information of general technical interest or of a purely administrative nature and therefore inappropriate to MILNOTAM or MILAIP will be published in Military Aeronautical Information Circular (MILAIC). 3. The MILAIP structure and established regular amendment interval 3.1 The MILAIP structure The MILAIP is the basic document containing information of a lasting character, which are of operational significance for the safe conduct of air traffic. Hungarian MILAIP is published in one volume. The MILAIP is released with bilingual text (English and Hungarian) irrespectivly of the type of flight. The MILAIP is made up of three Parts, General (GEN), En route (ENR) and Aerodromes (AD), each divided into sections and subsections as applicable, containing various types of information subjects. MILAIS AIRAC AMDT 3/11

4 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY Rész Általános (GEN) Az 1. Rész öt szekcióból áll, melyek az alábbiakban vázolt tájékoztatásokat tartalmazzák. GEN 0 - Elõszó; a MILAIP módosítások jegyzéke; a MILAIP kiegészítések jegyzéke; a MILAIP lapok ellenõrzõ jegyzéke; a MILAIP kézi módosításainak jegyzéke és az 1. Rész tartalomjegyzéke. GEN 1. - Nemzeti elõírások és követelmények. Kijelölt hatóságok; a légijármûvek belépésére, átrepülésére és indulására vonatkozóan; légiáru beléptetésére, tranzitálására és indítására vonatkozóan; légijármûvek mûszerei, felszerelése és repülési okmányok; a nemzeti elõírások és a nemzetközi megállapodások/egyezmények összefoglalója (címjegyzék); és az ICAO szabványoktól, ajánlott gyakorlatoktól és eljárásoktól való eltérések. GEN 2. - Táblázatok és kódok Mértékegység rendszer, légijármûveken lévõ jelzések, ünnepnapok; az AIS kiadványokban használt rövidítések; térképjelek; helységnév jelzõk; rádiónavigációs berendezések jegyzéke; átszámító táblázatok és napkelte/napnyugta táblázatok. GEN 3. - Szolgáltatások - Légiforgalmi Tájékoztató Szolgálat; légiforgalmi térképek; légiforgalmi szolgálatok; összeköttetési rendszerek; meteorológiai szolgálatok; és Kutatás és Mentés. GEN 4. - A repülõterek/heliportok és légiforgalmi szolgáltatások díjai. - Repülõtér/heliport használati díjak; és légiforgalmi szolgáltatások díjai Rész - Légiútvonalak (ENR) A 2. Rész hét szekcióból áll, melyek az alábbiakban röviden leírt tájékoztatásokat tartalmazzák. ENR 1. - Általános szabályok és eljárások - Általános szabályok; látvarepülési szabályok; mûszeres repülési szabályok; ATS légterek osztályozása; várakozási, megközelítési és indulási eljárások; radar szolgáltatások és eljárások; magasságmérõ belállítási eljárások; körzeti kiegészítõ eljárások; légiforgalmi áramlásszervezés; repüléstervezés; repülési terv közlemények címzése; polgári légijármûvek elfogása; jogellenes beavatkozás és légiforgalmi rendkívüli események. ENR 2. - Légiforgalmi szolgálati légterek a repüléstájékoztató körzetek részletes leírása; magaslégtéri repüléstájékoztató körzetek; közelkörzetek; és egyéb szabályozott légterek. ENR 3. - ATS útvonalak - alacsonylégtéri ATS útvonalak; magaslégtéri ATS útvonalak ATS gerincútvonalak; rendkívüli ATS útvonalak, RNAV útvonalak, egyéb útvonalak és az útvonali várakozási eljárások részletes leírása Part 1 General (GEN) Part 1 consists of five sections containing information as briefly described hereafter. GEN 0. - Preface; Record of AIP Amendments; Record of AIP Supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and the Table of Contents to Part GEN 1.- National regulations and requirements - Designated authorities; Entry, transit and departure of aircraft; Entry, transit and departure of cargo; Aircraft instruments, equipment and flight documents; Summary of national regulations and international agreements/conventions; and Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures. GEN 2.- Tables and codes - Measuring system, aircraft markings, holidays; Abbreviations used in AIS publications; Chart symbols; Location indicators; List of radio navigation aides; Conversion tables; and Sunrise/Sunset tables. GEN 3. - Services - Aeronautical information services; Aeronautical charts; Air traffic services; Communication services; Meteorological services; and Search and Rescue. GEN 4.- Charges for aerodromes/heliports and air navigation services - Aerodrome/heliport charges; and Air navigation services charges Part 2 - En-route (ENR) Part 2 consists of seven sections containing information as briefly described hereafter. ENR 1. - General rules and procedures General rules; Visual flight rules; Instrument flight rules; ATS airspace classification; Holding, approach and departure procedures; Radar services and Procedures; Altimeter setting procedures; Regional supplementary procedures; Air traffic flow management; Flight planning; Addressing of flight plan messages; Interception of civil aircraft; Unlawful interference; and Air traffic incidents. ENR 2. - Air traffic services airspace Detailed description of Flight Information Regions (FIR); Upper Flight Information Regions (UIR); Terminal Control Areas (TMA); and Other regulated airspace. ENR 3- ATS routes - Detailed description of Lower ATS routes; Upper ATS routes; ATS Trunk routes, Contingency ATS routes, Area navigation routes; Other routes; and En route holding. AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

5 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 ENR 4. - Rádiónavigációs berendezések Útvonali rádiónavigációs berendezések; különleges navigációs rendszerek. Fontos pontokhoz kijelölt névkódok; és útvonali légiforgalmi földi fények. ENR 5. - Navigációs figyelmeztetések - Tiltott, korlátozott és veszélyes légterek; katonai gyakorló és kiképzõ légterek; egyéb veszélyes tevékenységek; légiforgalmi akadályok az útvonalakon; repülõ sport és rekreációs tevékenységek; és madárvonulási útvonalak és érzékeny állatvilág területei. ENR 6. - Útvonaltérképek, Útvonaltérkép ICAO és Index lapok Rész Repülőterek A 3. Rész négy szekcióból áll, melyek az alábbi tájékoztatásokat tartalmazzák. AD 1. - Repülõterek/heliportok - Bevezetés rendelkezésre álló repülõterek/heliportok; tűzoltó és mentõszolgálatok, hóeltakarítási terv; repülõterek és heliportok indexe és a repülõterek/ heliportok csoportosítása AD 2. - Repülõterek - Részletes tájékoztatás a repülõterekrõl, beleértve a helikopter leszálló területeket, ha van ilyen a repülõtereken, 24 alpontba foglalva minden egyes repülõtérre. AD 3. - Heliportok - Részletes tájékoztatás a heliportokról (melyek nem repülõtéren vannak), 23 alpontba foglalva leszállóhelyenként. NEM KERÜLNEK KÖZZÉTÉTELRE. 3.2 A rendszeres módosítás időszakai A MILAIP módosítások (MILAIP AMD), amilyen mértékben az gyakorlatilag lehetséges, cserelapos formában kerülnek közzétételre. 4. A feltételezett MILAIP hibák és hiányosságok esetén értesítendő szolgálat A MILAIP összeállításakor figyelmet fordítottak arra, hogy az abban foglalt tájékoztatások pontosak és hiánytalanok legyenek. Ha ennek ellenére hibák vagy hiányosságok tapasztalhatók, a Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványra vonatkozó észrevételeket az alábbi címre kérjük megküldeni: Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ Katonai Légiforgalom-szervezési Központ 8210 Veszprém, Pf Magyarország ENR 4.- Radio navigation aids/systems Radio navigation aids - en-route; Special navigation systems; Name-code designators for significant points; and Aeronautical ground lights - en-route. ENR 5.- Navigation warnings - Prohibited, restricted and danger areas; Military exercise and training areas; Other activities of a dangerous nature; Air navigation obstacles - en-route; Aerial sporting and recreational activities; and Bird migration and areas with sensitive fauna. ENR 6. - En-route charts, En-route Chart ICAO and index charts Part 3 Aerodromes (AD) Part 3 consists of four sections containing information as briefly described hareafter. AD 1. - Aerodromes/Heliports - Introduction Aerodrome/heliport availability; Rescue and fire fighting services and Snow plan; Index to aerodromes and heliports; and Grouping of aerodromes/heliports. AD 2. - Aerodromes - Detailed information about aerodromes, including helicopter landing areas, if located at the aerodromes, listed under 24 subsections for each aerodrome. AD 3.- Heliports - Detailed information about heliports (not located at aerodromes), listed under 23 subsections. WILL NOT BE PUBLISHED. 3.2 Regular amendment interval The MILAIP amendments (MIL AMD) is made by replacement pages published as soon as practically possible. 4. Service to contact in case of detected MILAIP errors or omissions In the completion of the MILAIP, care has been taken to ensure that the information contained therein is accurate and complete. Any errors and omissions which may be detected concerning the Military Aeronautical Information Publication, should be referred to: Hungarian Defence Forces Air Command and Control Centre Military Air Traffic Management Centre H Veszprém, POB Hungary MILAIS AIRAC AMDT 3/11

6 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY AZ INTEGRÁLT LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ EGYSÉGCSOMAG THE INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PACKAGE NOTAM AND PIB AIP including Amendments and Supplements AIC Check lists and Summaries PART 1 GENERAL (GEN) PART 2 EN-ROUTE (ENR) PART 3 AERODROMES (AD) GEN 0 ENR 0 AD 0 GEN 1 National Regulations Require ENR 1 General Rules and Procedures AD 1 Aerodromes/Heliports Inroduction GEN 2 Tables and Codes ENR 2 ATS Airspace AD 2 Aerodromes GEN 3 Services ENR 3 ATS Routes AD 3 Heliports GEN 4 Charges for Aerodromes/Heliports and Air Navigation Services ENR 4 Radio Navigation Aids/System ENR 5 Navigation Warnings ENR 6 En-route Charts AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

7 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 GEN 0.4 MILAIP OLDALAK ELLENÖRZŐ JEGYZÉKE GEN 0.4 CHECK LIST OF MILAIP PAGES Oldal Page PART 1 GENERAL (GEN) Dátum Date GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 Oldal Page Dátum Date GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN DEC 2011 GEN DEC 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 GEN JAN 2011 PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 Oldal Page Dátum Date ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 MILAIS AIRAC AMDT 3/11

8 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY Oldal Page Dátum Date ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR JAN 2011 ENR 6-LHCC-PRD 05 MAY 2011 ENR 6-LHCC-TRA 13 JAN 2011 PART 3 AERODROMES (AD) AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD JAN 2011 AD 2-LHKE-1 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-2 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-3 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-4 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-5 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-6 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-7 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-8 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-9 13 JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE JAN 2011 AD 2-LHKE-ADC-1 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-ADC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-GMC-1 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-GMC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-AOC/A-1 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-AOC/A-2 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-PATC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-PATC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-MTMA-1 05 MAY 2011 AD.2-LHKE-MTMA-2 05 MAY 2011 AD.2-LHKE-VAC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-VAC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-BVC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHKE-BVC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHKE-ILS JAN 2011 AD 2-LHKE-ILS JAN 2011 AD 2-LHKE-ILS JAN 2011 AD 2-LHKE-ILS JAN 2011 AD 2-LHKE-VOR JAN 2011 AD 2-LHKE-VOR JAN 2011 AD 2-LHKE-VOR JAN 2011 AD 2-LHKE-VOR JAN 2011 AD 2-LHKE-RNAV JAN 2011 AD 2-LHKE-RNAV JAN 2011 AD 2-LHKE-RNAV JAN 2011 AD 2-LHKE-RNAV JAN 2011 AD 2-LHKE-SID JAN 2011 AD 2-LHKE-SID JAN 2011 AD 2-LHKE-STAR JAN 2011 AD 2-LHKE-STAR JAN 2011 AD 2-LHPA-1 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-2 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-3 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-4 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-5 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-6 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-7 05 MAY 2011 AD 2-LHPA-8 05 MAY 2011 Oldal Page Dátum Date AD 2-LHPA-9 05 MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA MAY 2011 AD 2-LHPA-ADC-1 13 JAN 2011 AD 2-LHPA-ADC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHPA-GMC-1 13 JAN 2011 AD 2-LHPA-GMC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-AOC/A-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-AOC/A-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-PATC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-PATC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-MTMA-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-MTMA-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-VAC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-VAC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-BVC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHPA-BVC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHPA-ILS JAN 2011 AD 2-LHPA-ILS JAN 2011 AD 2-LHPA-ILS JAN 2011 AD 2-LHPA-ILS JAN 2011 AD 2-LHPA-VOR JAN 2011 AD 2-LHPA-VOR JAN 2011 AD 2-LHPA-VOR JAN 2011 AD 2-LHPA-VOR JAN 2011 AD 2-LHPA-RNAV JAN 2011 AD 2-LHPA-RNAV JAN 2011 AD 2-LHPA-RNAV JAN 2011 AD 2-LHPA-RNAV JAN 2011 AD 2-LHSN-1 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-2 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-3 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-4 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-5 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-6 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-7 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-8 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-9 13 JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN JAN 2011 AD 2-LHSN-ADC-1 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-ADC-2 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-GMC-1 05 MAY 2011 AD 2-LHSN-GMC-2 05 MAY 2011 AD.2-LHSN-AOC/A-1 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-AOC/A-2 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-PATC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-PATC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-MTMA-1 05 MAY 2011 AD.2-LHSN-MTMA-2 05 MAY 2011 AD.2-LHSN-VAC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-VAC-2 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-BVC-1 13 JAN 2011 AD.2-LHSN-BVC-2 13 JAN 2011 AD 2-LHSN-NDB JAN 2011 AD 2-LHSN-NDB JAN 2011 AD 2-LHSN-NDB JAN 2011 AD 2-LHSN-NDB JAN 2011 AD 2-LHSN-RNAV JAN 2011 AD 2-LHSN-RNAV JAN 2011 AD 2-LHSN-RNAV JAN 2011 AD 2-LHSN-RNAV JAN 2011 AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

9 GEN MILAIP HUNGARY 15 DEC 2011 GEN 1. NEMZETI ELŐÍRÁSOK ÉS KÖVETELMÉNYEK GEN 1.1 KIJELÖLT HATÓSÁGOK 1. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Székhely: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum irodaház Postacím: 1675 Budapest, Pf. 41 AFTN cím: LHBPYEYX Ügyfélszolgálat: Telefon: Fax: Ügyfélfogadási idő: Hétfő Csütörtök: Péntek: Meteorológia: Országos Meteorológiai Szolgálat Cím: 1024 Budapest, Kitabel Pál út 1. AFTN cím: LHBPYMYC Telefon: Fax: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ) Időjárás Előrejelző és Szakkiképzési Intézet Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor Postacím: 1525 Budapest 114. Pf. 37. Osztályvezető telefonszáma: Vám- és Pénzügyőrség: Repülőtereken illetékes regionális parancsnokság: Kecskemét: Vám és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnokság Szeged Telefon: Fax: Pápa: Vám és Pénzügyőrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnokság Székesfehérvár Telefon: Fax: ; Szolnok: Vám és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnokság Debrecen Telefon: ; Fax: GEN 1. NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS GEN 1.1 DESIGNATED AUTHORITIES 1. National Transportation Authority Aviation Authority The head office: H-2220 Vecsés, Lincoln str. 1. Quadrum office building Postal address: H-1675 Budapest, POB. 41. AFTN address: LHBPYEYX Costumer service: Phone: Fax: Hours of office: Monday Thursday: Friday: Meteorology National Meteorological Service Address: H-1024 Budapest, Kitabel Str. 1. AFTN address: LHBPYMYC Phone: Fax: Geoinformation Service of Hungarian Defence Forces Weather Forecast and Training Institute Address: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9. Postal address: H-1525 Budapest 114. POB. 37 Directorate s phone: Customs Competent regional Commands at aerodromes: Kecskemét: Dél-Alföld Regional Command of Customs and Finance Szeged Phone: Fax: Pápa: Közép-Dunántúl Regional Command of Customs and Finance Székesfehérvár Phone: Fax: ; Szolnok: Észak-Alföld Regional Command of Customs and Finance Szolnok Phone: ; Fax: MILAIS AIRAC AMDT 3/11

10 GEN DEC 2011 MILAIP HUNGARY 4. Határőrség: Repülőtereken illletékes hatóság: Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Kecskemét Telefon: Fax: Pápa: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Budapest Telefon: Fax: Szolnok: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Budapest Telefon: Fax: Egészségügy: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségügyért Felelős Államtitkárság Cím: 1051, Budapest Arany János u Ügyfélszolgálat: Telefon: , Fax: Ügyfélfogadási idő: Hétfő Csütörtök: és Péntek: és Repülőtereken illetékes ÁNTSZ Regionális Intézet: Kecskemét: ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális Intézete Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. Telefon: Fax: Pápa: ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Cím: 8200 Veszprém, József Attila u. 36. Telefon: Fax: Szolnok: ÁNTSZ Észak-Alföldi Regionális Intézete Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u Telefon: Fax: Frontier Guard Competent regional authority at aerodromes: Kecskemét: Bács-Kiskun County Central Police Station Kecskemét Telefon: Fax: Pápa: Budapest Airport Police Directorate Phone: Fax: Szolnok: Budapest Airport Police Directorate Phone: Fax: Health: Ministry of National Resources, State Secretariat for Healthcare Address: H-1051, Budapest, Arany J. str Costumer service: Phone: , Fax: Hours of office: Monday Thursday: and Friday: and Competent regional NPHMOS authority Kecskemét NPHMOS Dél-Alföld Regional Directorate Address: H Békéscsaba, Gyulai str. 61. Phone: Fax: Pápa: NPHMOS Közép-Dunántúl Regional Directorate Address: H Veszprém, József Attila str. 36. Phone: Fax: Szolnok: NPHMOS Észak-Alföld Regional Directorate Address: H Szolnok, Ady Endre str Phone: Fax: AIRAC AMDT 3/11 MILAIS

AIRAC MILAIP AMDT. 2/11 24 MAR 2011 Effective: 05 MAY 2011

AIRAC MILAIP AMDT. 2/11 24 MAR 2011 Effective: 05 MAY 2011 HUNGARY MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 8201 Veszprém, Pf.:86 Hungary Phone: +36-88-543-180 Fax: +36-88-543-026 AFTN: LHCCYWYX E-mail: milais.hungary@mil.hu AIRAC MILAIP AMDT 2/11 24 MAR 2011

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

AD 2. REPÜLŐTEREK AERODROMES LHBP BUDAPEST/FERIHEGY

AD 2. REPÜLŐTEREK AERODROMES LHBP BUDAPEST/FERIHEGY AD 2-LHBP-1 AIP MAGYARORSZÁG/HUNGARY 13 APR 2006 1 ARP koordináták és helye a repülőtéren ARP coordinates and site at AD 2 Távolság és irány (a várostól) Distance and direction from (city) 3 Tengerszint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 11., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi I. törvény A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 28., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXCVII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY OF HUNGARY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE Reference No.: PP/PREP/HU Edition Number: 03.00 Status:

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

REPÜLŐTÉRREND FARKASHEGY

REPÜLŐTÉRREND FARKASHEGY FARKASHEGY IV. osztályú repülőtér Összeállította:.. Hatósági jóváhagyás: PH: NKH Légügyi Hivatal Budapest, 2013. január 2013. 01.15 Oldal: 1 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Tartalom 0. Tartalomjegyzék 0. Módosítások

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001)

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Documents Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Az Országgyűlés * a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt, a határon

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 13., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXXI. törvény Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 7., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi XXIX. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China (Hungária) Zrt. (H-1051 Budapest, József nádor tér

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

éves jelentés Annual report

éves jelentés Annual report éves jelentés Annual report Éves jelentés Annual report Vízió Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST "Unofficial draft English translation of the enclosed Hungarian original document merely for purposes of reference; the Hungarian version shall prevail in all respects. A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. oldal JOGSZABÁLY 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága

Részletesebben