Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 GONDOLATI KERETEK 4 ALAPELVEK 4 A KELET-BALATONI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA, HELYZETÉRTÉKELÉS 5 A KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ADATAI 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 GONDOLATI KERETEK 4 ALAPELVEK 4 A KELET-BALATONI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA, HELYZETÉRTÉKELÉS 5 A KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ADATAI 5"

Átírás

1 Kelet-balatoni KEF A Kelet-Balatoni Kistérség Drogstratégiája

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 GONDOLATI KERETEK 4 ALAPELVEK 4 A KELET-BALATONI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA, HELYZETÉRTÉKELÉS 5 A KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ADATAI 5 A KISTÉRSÉG INTÉZMÉNYRENDSZERE 6 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK: 6 ISKOLÁK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, NEVELÉSI TANÁCSADÓ 8 TOVÁBBI INTÉZMÉNYEK 9 A KELET-BALATONI KISTÉRSÉGI KEF TÖRTÉNETE, CÉLKITŰZÉSEI: 10 A KB-KEF CÉLJAI: 10 KEF TAGSÁG ÖSSZETÉTELE: 11 MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK: 11 LEGFONTOSABB EREDMÉNYEINK: 11 A KISTÉRSÉGI PROBLÉMAKATASZTER: 12 ELEMZÉS/FELTÁRÁS MÓDSZERTANA 12 MÓDSZEREK BEMUTATÁSA: 12 ADAT-ÉS DOKUMENTUM-ELEMZÉSEK: 12 FÓKUSZCSOPORTOS VIZSGÁLAT 13 KUTATÁS: A VESZÉLYEZTETETT KORCSOPORT ATTITŰDVIZSGÁLATA 14 A KELET-BALATONI KISTÉRSÉG KÁBÍTÓSZER MEGELŐZÉSI FELADATAI: 17 A STRATÉGIA ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI: 17 A KISTÉRSÉGI DROGSTRATÉGIA ELEMEI 19 RÖVIDTÁVÚ TERVEK 19 HOSSZÚ TÁVÚ TERVEK 20 JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK ÜTEMTERVE (2011. SZEPTEMBER SZEPTEMBER) 21 A STRATÉGIA FELADATRENDSZERE 22 2

3 A STRATÉGIÁBAN FOGLALT FELADATOK, CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK 23 HÁTTÉRANYAGOK, MELLÉKLETEK JEGYZÉKE: 25 TÉRKÉP A KELET-BALATONI KISTÉRSÉGRŐL 26 HÁTTÉRTANULMÁNY 27 A KUTATÁS HÁTTÉRADATAI 47 FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚK JEGYZŐKÖNYVEI: 53 VMRFK KUTATÁSI ADATAI 77 VÁZLAT: KÖZÖSSÉGI PREVENCIÓS TUDÁSTÁR 81 3

4 BEVEZETÉS 2000-ben az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti drogstratégiáját (96/2000. XII. 11. OGY Határozat). Ez a feladat, felelősség, program keret 9 évre vonatkozott. Kilenc év tapasztalata alapján készült el az új stratégia, A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat", amelyet december 15-én fogadott el az országgyűlés. Részben ebben a jogszabályban meghatározott irányelvek figyelembevételével, részben a kormány drogpolitikájának eddig ismertté vált irányelveit szem előtt tartva, valamint a kistérség lakossága körében szerzett tapasztalatok alapján készült a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) stratégiája. A jelenlegi kormány politikája szemlélet- és irányváltást is jelent az elmúlt évekhez képest. Ennek része lesz az új drogstratégia, mely a megelőzésen, a családok megerősítésén, az iskolai nevelésen, a tanárok tekintélyének visszaállításán, a fiatalok támogatásán, a bajbajutottak segítésén és a kábítószer-kereskedők elleni drasztikus fellépésen alapul. GONDOLATI KERETEK A Kelet-Balatoni KEF munkacsoport kezdetektől azt a célt tűzte ki, hogy nem lemondva a társadalmi szintű változások akár kisléptékű befolyásolásának lehetőségéről, helyi szinten tudjon e szakmai közösség minél szélesebb spektrumban megragadni minden olyan eszközt, amely a helyi sajátosságok mentén segíti a kistérségben élő fiatalok egészségtudatos magatartásának kialakítását. Ennek részeként sarkalatos célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy a köz-gondolkodás része legyen a drog-prevenció, amely a hivatásos segítőkön túl számos társadalmi szervezetet, valamint a civil szféra sokféle szereplőjét szólítja meg és vonja be cselekvési mezőjébe. A fórum megalakulásakor olyan célok élveztek prioritást (együttműködés fontossága, hatékonysága, tényeken alapuló helyzetkép) melyek egyben előfeltételeit jelentik a cselekvési mezők kijelölésének és a stratégia által megjelölt kulcsszereplők és lépések meghatározásának. Végig kell gondolni minden aktív résztvevőnek, hogy a stratégiát milyen konkrét lépésekkel valósítja meg, az a stratégiai célkitűzésekből, hogyan lesz kész terv és azokhoz milyen források rendelhetőek. ALAPELVEK A kábítószer probléma kezelése mindenkor egy kényes szakmai status quo fenntartását igényelte. Újra és újra felcsapnak a viták, hogy a kábítószer probléma kezelésében milyen eszközök kapjanak prioritást, melyik pillér és eszköztár váljék hangsúlyosabbá: a preventív gondolkodást középpontba helyező, a szankciókkal távol tartó, vagy inkább az ártalomcsökkentést, elterelést szorgalmazó. A Kelet-Balatoni KEF munkacsoport a prevenció irányából közelítve igyekszik összhangot teremteni a tagok munkájában és ezzel összefüggésben egyfajta egységes szakmai és módszertani szemléletmód kialakítására törekszik tagjai és a delegált szervezetek között. Alapelvként az alábbiakat tartjuk szem előtt: a tárgyilagos tények elsődlegessége 4

5 együttműködés és közös szakmai munka szolgáltató intézmények támogatása a szükséges programfejlesztésekben szociális érzékenység, empátia, kongruencia multidiszciplináris megközelítés az egészség, mint érték megjelenése, ahol a józanság, a szer-mentesség, mint alapérték jelenik meg A KELET-BALATONI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA, HELYZETÉRTÉKELÉS A KISTÉRSÉG DEMOGRÁFIAI ADATAI A Kelet-Balatoni Kistérség a Közép-Dunántúli Régióban, Veszprém megyében, a Balaton északkeleti csücskében található. A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásához 11 település tartozik. A lelket számláló kistérség központja legnagyobb települése, a 9243 fős Balatonalmádi város. A kistérségben három település város Balatonalmádi, Balatonfűzfő és Balatonkenese - a többi település község. A kistérség települései: Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonfőkajár, Alsóörs, Felsőörs, Csajág, Küngös, Szentkirályszabadja, Litér és Balatonvilágos. A kistérség K-Ny irányban elhúzódó hosszanti fekvése, a tanácsi-járási rendszerben kialakult igazgatási szervezeti rendszer hagyományai, valamint a rendszerváltást megelőzően Balatonfűzfőn jelenlévő két óriásvállalat megyei szinten is túlmutató felszívóképessége miatt, a térségben hagyományosan három település bír centrális erővel: Balatonalmádi, Balatonfűzfő és Balatonkenese. E három település a közszolgáltatások területén a környező kistelepülések részvételével gesztor-jellegű tevékenységeket is ellát. A települések megoszlása lakosságszámuk alapján ( adatok) Helységnév Lakosságszám (fő) Alsóörs Balatonalmádi Balatonfőkajár Balatonfűzfő Balatonkenese Balatonvilágos Csajág 894 Felsőörs Küngös 566 Litér Szentkirályszabadja Összesen:

6 A kistérség népessége az országos trendeknél gyorsabban növekszik. A települések életében a szociális szolgáltatások rendszerének kiépítése nem ad-hoc jellegű döntés eredménye. A szolgáltatók/fenntartók szigorú törvényi szabályozás és szakmai külön jogszabályok alapján biztosíthatják a kötelező vagy önként felvállalt szociális szolgáltatásokat. A szociális és az egészségügyi problémák a szociálpolitika területén is összefonódnak,- a fejlesztési prioritásokban is sokhelyütt együtt jelenik meg (pl. akadály-mentesítés, kórházi szociális munkásokkal való szoros kooperáció, addiktológiai-rehabilitációs programokkal való, kistérségi határokon túlnyúló együttműködés), ami egy komplex rendszerszemléletet feltételez, melynek eredménye a szolgáltatásokat igénybe vevők több szálon futó gondozása. A KISTÉRSÉG INTÉZMÉNYRENDSZERE SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK: A családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás feladatainak kistérségi ellátása június 1-től kezdődően átalakult. A kistérségben egyetlen település sem tart fenn önállóan intézményt szociális alapfeladatok ellátására. A többcélú társulás feladat-ellátóként és szervező tevékenységével biztosítja, hogy a társulás területén a szociális feladatok magasabb szakmai színvonalon, hatékonyabban kerüljenek ellátásra, olyan intézményi társulások működjenek, melyek biztosítják a szociális törvény által szabályozott feladatellátást. Közös intézményfenntartó társulás által működtetett intézmény útján látják el szociális feladataikat: Balatonalmádi, Alsóörs, Szentkirályszabadja, Balatonfűzfő települések önkormányzatai a családsegítés szolgáltatásban Balatonalmádi, Szentkirályszabadja, Litér, Felsőörs, Alsóörs, Balatonfűzfő települések önkormányzatai a házi segítségnyújtás, nappali ellátás nyújtása során Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös települések önkormányzatai családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás feladatellátásában. A gyermekjóléti feladatok kistérségi ellátása február 01-től szerveződött meg. A feladatellátás jelenlegi rendszere május 31-től működik. Ettől az időponttól kezdődően a szolgáltatás feladatainak ellátására egy település sem tart fenn önálló gyermekjóléti intézményt. 6

7 Közös intézményfenntartó társulás által működtetett intézmény útján látják el gyermekjóléti feladataikat: Balatonalmádi, Alsóörs, Szentkirályszabadja, Balatonfűzfő települések önkormányzatai Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös települések önkormányzatai A Többcélú Társulás által ellátott gyermekjóléti feladatok: Litér, és Felsőörs területén a Többcélú Társulás és a Bendola Human Bt. között létrejött feladat ellátási szerződés alapján látják el a gyermekjóléti szolgáltatás törvényben meghatározott feladatait. A kistérségi szociális és gyermekjóléti alapellátások számos ponton kapcsolódnak a kistérség civil szerveződéseihez. Minden településen jellemző a civil szervezetek és a professzionális szolgáltatók együttműködése. Az együttműködés kiemelt pontjai a prevenciós, egészségmegőrző és mentálhigiénés, a családi, közösségi, szabadidős rendezvények szervezése, ezek közös pályázati megvalósítása, az adománygyűjtések, valamint az alapellátások hatékony működéséhez elengedhetetlen észlelő-jelző rendszeri együttműködés. A szakellátást végző intézményekkel való kapcsolatok kiépítettek. /kórházak, ápolást nyújtó otthonok/ A Kistérségben a szociális ellátást magánvállalatok és civil szervezetek is segítik. A házi segítségnyújtásban egy magáncég és a Karitász Egyesület tevékenykedik (segélyezés). A Move-Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft által fenntartott Támogató Szolgálat fogyatékkal élők szállítási, gondozási, foglalkoztatási, közösségi feladatait látja el a kistérség valamennyi önkormányzatával megkötött feladat-ellátási megállapodás alapján mind a 11 településen. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását három szervezet végzi. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Bendola Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Az intézményekben elérhető szolgáltatások: - pszichológiai segítségnyújtás; - jogi tanácsadás; - közösségi szociális munka (városi rendezvények, környezetünk és egészségünk megóvása érdekében szervezett közösségi kezdeményezések) - adósságkezelés, - csoportokkal végzett szociális munka. További speciális szolgáltatásaink: - háztartásvezetési tanácsadás, - pénzkezeléssel -és beosztással kapcsolatos tanácsadás. A jelzőrendszer tagjaival (védőnői szolgálat, iskola, óvoda ifjúságvédelmi felelősei, rendőrség, háziorvosi szolgált, pszichiátria, nevelési tanácsadó, pártfogó felügyelői szolgálat, valamint azokkal az intézményekkel, alapítványokkal, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk, mint a Horgony Alapítvány, a hajléktalan ellátást biztosító várpalotai székhelyű Hajléktalanszálló) szoros kapcsolatot tartunk a problémák hatékony kezelésére, megoldási stratégiákat kínálva. 7

8 ISKOLÁK, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, NEVELÉSI TANÁCSADÓ Az önkormányzatok kötelező és vállalt közoktatási feladataikat közvetlenül, vagy társulási megállapodással létrehozott, intézményfenntartó mikro-társulásokban, valamint közoktatási megállapodás keretében látják el. A közoktatási intézményi feladatokról intézményi társulások, illetve a társult önkormányzatok önállóan az alábbiak szerint gondoskodnak. Önállóan tartanak fenn intézményt Balatonalmádi Város Önkormányzata Közös intézményfenntartó társulás által működtetnek intézményt: - Alsóörs és Lovas Község Önkormányzatai - Balatonkenese, és Küngös Község Önkormányzatai augusztus 1-től Balatonvilágossal - Balatonfűzfő és Papkeszi Község Önkormányzatai - Litér és Királyszentistván Község Önkormányzatai - Egy csoportos óvoda működik: Csajág községben - Két csoportos óvodák: Alsóörs, Balatonfőkajár és Felsőörs községekben - Három csoportos: Litér, Szentkirályszabadja - Négy csoportos: Balatonkenese, augusztus 1-től Balatonvilágossal bővült szeptember 1-től Balatonvilágoson 1 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsőde csoport működik - Nyolc csoportos: Balatonalmádi, Balatonfűzfő A balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagiskolája. A Csajági Református Általános Iskola Balatonfőkajári telephelyén az általános iskolások oktatása folyik. Hajmáskér Község Önkormányzata, Sóly Község Önkormányzata és Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Közoktatási Intézmény Fenntartói Társulása fenntartásában működő, Hajmáskér székhelyű a Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda intézménysége a Szent István Király Tagiskola Szentkirályszabadján. A felsőörsi Malomvölgy Általános Iskola a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskola tagintézménye. A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása az alapfokú közoktatás terén: - összehangolja a közoktatási terveket, - előkészíti a közoktatási megállapodásokat, - szakmai napokat szervez, - kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez, - értékeli az országos kompetenciamérések eredményeit, külső szakember alkalmazásával javaslatot tesz a szükséges nevelési, pedagógiai lépésekre, - az egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében. Közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása június elsejétől kezdődően a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása a közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást, a nevelési tanácsadást, szeptember 1-től a továbbtanulási, 8

9 pályaválasztási tanácsadás ellátását vállalta. Az említett szakszolgálati feladatok ellátása a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása és a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal kötött megállapodás alapján valósul meg augusztus 1-től Balatonalmádi Város Önkormányzata intézményegységet hoz létre a logopédiai feladatok ellátása céljából. A logopédián és a gyógytestnevelésen kívül a többi pedagógiai szakszolgálati feladatokat továbbra is a Veszprém Megyei Önkormányzat látja el. A középfokú nevelés-oktatás, a kollégiumi nevelési-oktatási feladatok ellátás A kistérségben két középfokú oktatási intézmény található: - Balatonalmádiban a Magyar-angol Kéttannyelvű Gimnázium - Balatonfűzfőn az Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium A rendszerváltást követően az iskolarendszerben a gazdaságban végbement átalakulás és társadalmi elvárások megváltozása következtében legnagyobb átalakuláson a szakképzés ment keresztül. Szerkezete alapvetően megváltozott. A rendszerváltás előtt egy-egy korosztály kb. 50 %-a szakmunkásképző intézetekben, % közötti része szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Jelenleg azonban a szakközépiskolai képzés vált meghatározóvá. Jelentősen csökkent az ipari szakmák oktatása, s nőtt a szolgáltatás irányába történő elmozdulás. Jelentős változás a szakképzésben, hogy normatív állami támogatást a másodszakma tanulására is biztosítják. Bár a Veszprémi Egyetem nem tartozik a kistérségbe, felsőfokú képzési formái meghatározóak a térség számára az idegenforgalom és a turizmus terén. TOVÁBBI INTÉZMÉNYEK Alkohol és drogsegély ambulancia nincs a kistérség területén, az ellátást a veszprémi megyei intézmény biztosítja. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület járóbeteg rendszerben addiktológiai ellátást biztosít a következő szolgáltatásokkal: ambuláns ellátás, alacsony-küszöbő szolgáltatások, ártalomcsökkentő programok, telefon-szolgálatok, tanácsadás, jogsegély, tűcsere-program, anonim AIDS, Hepatitis, TBC szűrés, prevenció, helyettesítő kezelések. Ezen kívül kínál még közösségi programokat, elsősorban volt drogbetegek és hozzátartozóik számára önsegítő vagy kulturális szupportív csoportokat. Az ellátás megyei hatókörű, az elérhetőségben területi egyenetlenség van, valamint hozzáférési különbségek a megyeszékhelyen és a vidéken élők között. Az egészségügyi ellátásban részt vesz a Cholnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézetében működő pszichiátriai gondozó, illetve az ifjúsági pszichiátria. 9

10 A KELET-BALATONI KISTÉRSÉGI KEF TÖRTÉNETE, CÉLKITŰZÉSEI: Balatonalmádiban 2005.évben alakult meg a városi szintű Kábítószer Egyeztető Fórum, amely Balatonalmádi közigazgatási határain belül jogi személyiséggel nem rendelkező, lokális tanácsadó, koordináló és egyezető munkacsoportként működött egészen májusáig. Ekkor, annak érdekében, hogy a helyi KEF hálózatba szerveződését, területi integritásának egyéb ellátórendszerekhez való hozzáillesztését elősegítsék, a munkacsoport tagjai kezdeményezték a szakmai szerveződés kistérségi kiszélesítését. Így május 18-án alakult meg a Kelet-Balatoni Kistérségi KEF, amely tevékenységével a Nemzeti Stratégia iránymutatásait követve a korábbi balatonalmádi szakmai fórum munkáját vitte tovább. A munkacsoport tagjai szervezeti szinten is bővültek, immár megyei, térségi szervezetek és szakemberek bekapcsolódásával valódi interdiszciplináris szakmai, módszertani eszköztárral áll készen koordinatív, tanácsadói feladatainak ellátására. A kistérségi szervezeti keretek létrehozásával az egyes településekre jellemző egyedi kérdések, problémakataszterek megtartása mellett számos olyan kérdéskör került fókuszba, melyek tipizálását, értelmezését e nagyobb integráció, a hasonlatos jegyek kiemelésével kedvezően befolyásolta. A KB-KEF CÉLJAI: - a helyi droghelyzet feltérképezése, - helyzetfelmérés készítése, - tapasztalatcserét annak érdekében hogy a KEF tagok jobban megismerjék egymás szakmai munkáját, - ezzel együtt a KEF szervezetfejlesztését a hatékonyság növelésében. - a drog-és a szenvedélybetegségek mértékét csökkentő programok elindítása, - prevenció, - a közösségi és iskolai szociális munka bevonása a területre az egészséges életszemlélet kialakításával, valamint - az eddigi jó gyakorlatok folytatása. A kistérségi KEF céljai megvalósítása érdekében, tevékenységével a Nemzeti Stratégia iránymutatását követve közös szakmai álláspont kialakítására törekszik, kezdeményezi a térségre vonatkozó helyzetfelmérés, és ennek alapján a drog-probléma mértékét csökkentő programok elindítását, az eddigi jó gyakorlatok folytatását. A KEF személyi összetétele, mint az információk megszerzésének legfőbb feltétele A prevenciós színtérről érkezettek, az egészségügyi intézmények, a rendőrség, a család és ifjúságvédelem szakemberei alkotják a fórum tagjait, hiszen a válogatás feltétele éppen a sokszínűség, a teljes drogszcéna lefedése, a különböző szervezetek együttműködési lehetőségének megteremtése volt. A KEF tagjai természetesen rálátással rendelkeznek saját munkaterületükre, tehát üléseik egyféle fókuszcsoportként is értelmezhetőek. Mindenki a saját ismereteit, de egyben ítéleteit és véleményét is hozza az ülésekre. A csoport többi tagja természetesen egyfajta kontrollcsoportként vesz részt a munkában, esetenként más nézőpontot képviselhetnek. Ha a fő kérdések megítélésében konszenzus alakul ki, az eleve jó kiindulópontként értékelhető. 10

11 KEF TAGSÁG ÖSSZETÉTELE: - Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ - Balatonkenesei Területi Szociális Szolgáltató Intézmény - Angol - Magyar Tannyelvű Gimnázium és Kollégium - Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium - Balatonalmádi Rendőrkapitányság - Veszprém Megyei Rendőrkapitányság - Kistérség területén működő Általános Iskolák - VMK Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Balatonfüredi-Balatonalmádi-Tapolcai-Sümegi Kistérségi Népegészségügyi Intézete - Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete - Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó - Tagtelepülési önkormányzatok MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK: - KEF ülések, tanácskozások, - KEF képzések, tanulmányúton való részvétel, - Konferenciákon való részvétel, - Fókuszcsoportos felmérések, - Tapasztalatcsere a Veszprém megyei KEF-ekkel, A KEF működésének pozitív hozadéka, hogy lefedi a térséget ellátó intézményrendszert (közoktatási, szociális, gyermekjóléti) és szakmai szervezeteket, így ezen intézményekben dolgozó pedagógusok, szakemberek között szorosabb együttműködés alakult ki. A közös munka során felszínre kerültek olyan helyi sajátosságok, esetek, megoldásra váró problémák, melyek feltérképezése, a megoldási lehetőségek kidolgozása a KEF tagszervezetek együttműködésében valósult meg. Fontos a helyi szintű, illetve a kistérségi szerepvállalás erősödése a drog prevencióban, illetve egyéb függőségek kezelése (dohányzás, alkoholfogyasztás, játékfüggőség) területén is. Céljaink között szerepel a KEF tagságba újabb tagok bevonása, a helyi televízió, valamint az egyházak megszólítása, továbbá a helyi igényekhez igazodó drogstratégia kialakítása, mellyel a későbbiek folyamán hatékonyan tudjuk programjainkat megvalósítani. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEINK: A program megvalósítása során a KEF működése folyamatossá vált, szakmai kapcsolatok erősödése tapasztalható. A képzések, szakmai konferenciák a tagok szakmai fejlődését nagyban segítették. Munkánk során biztosított volt a szakmai háttér az NDI munkatársai, tanácsadója által, mely megmutatkozott az ülések alkalmával, valamint a képzések téma választásában, előadók felkérésében is. 11

12 A KISTÉRSÉGI PROBLÉMAKATASZTER: ELEMZÉS/FELTÁRÁS MÓDSZERTANA A stratégia fundamentumát a tárgyilagos információ összegyűjtése jelentette, melyek megvilágítják a fiatalok egészségmagatartásának jellegzetességeit. A tényfeltáró módszerek közül a dokumentum-elemzést, a kulcsszereplőket megszólító fókusz-csoportos interjúkat, valamint a veszélyeztetett fiatalok és tanáraik bevonásával készített kérdőíves vizsgálatokat választottuk. Az adatelemzés, valamint a kérdőíves vizsgálat az adatok időbeli változásának tendenciáit vizsgálva, valamint a évben felvett kutatás kiegészítő adatfelvétele következtében nem csak keresztmetszeti, hanem dinamikus, a változások ívét megragadó helyzetkép felállítását is lehetővé teszi. A tanulmány, valamint a fókuszcsoport jegyzőkönyvei e szakmai anyag mellékleteként olvashatóak. A stratégiánkban csak azokat a ténymegállapításokat emeljük ki, melyek a konkrét lépések meghatározását kijelölték. Vizsgálatunk, céljaiban és alkalmazott módszertanában három fő elemre bontható MÓDSZEREK BEMUTATÁSA: ADAT-ÉS DOKUMENTUM-ELMEZÉSEK: Ebben a tevékenységi körben a területhez széles körben kapcsolódó, már meglévő és hozzáférhető adatbázisok, kutatási anyagok, tervezési, fejlesztési koncepciók, stb. másod, ill. tartalomelemzésére, a statisztikai adatállomány releváns adatainak leválogatására, szűrésére kerül sor. o Kistérségi szintű stratégiák (oktatási, bűnmegelőzési), koncepciók (szociális és közbiztonsági) o A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság helyzetelemzései o Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ valamint a FMKMK Balatonalmádi Kirendeltsége adatai o KSH 2010., valamint 2011-es adatfelvételei A kistérségben élő lakosság, különösen a fiatalok életvitelét, szokásait megfigyelve, az a véleményünk, hogy nem lehet a kábítószer használatot és annak hatásait, következményeit önmagában nézni, kezelni. Káros szenvedélyek elleni küzdelemről kell beszélnünk. Ennek több oka is van. Részben a területen az ország más területeivel összehasonlítva nem kiugró az illegális drogok fogyasztása, az országos átlag alatt marad, viszont ugyanúgy erőteljesen megjelenik a jelentős alkoholfogyasztás, a dohányzás, a játékszenvedély, amely a felnövekvő generációk életének ma már mindennapos és sajnos az egész társadalom által, teljesen elfogadott jellemzője. A szenvedélybetegek kezelésében-ellátásában fontos szerepe van az állami szektor intézményeinek, de emellett jelentős azon civil, egyházi szervezetek száma, akik ezen a területen nyújtanak különböző szolgáltatási formákat. Ez főként az alacsonyküszöbű szolgáltatások számában mérhető, mely így azt is jelzi, hogy a helyi közösségek szerepe, feladatvállalása, egyre jelentősebbé válik a kezelési struktúra kiépítésében. Rendészti feladatként jelenik meg sok esetben a társadalmi problémákra adott válasz. Hatékony harcot folytatni a káros szenvedélyek ellen a kereslet csökkentésével, a fogyasztói oldal más irányba történő terelésével lehet igazán. Az illegális drogfogyasztás elleni egységes társadalmi összefogás szándéka jelenik meg a törvények szigorításában, a kábítószer kínálati oldalának üldözésében és a fogyasztók elleni szankciókban a kereslet csökkentésére, de hol van a 12

13 keresleti oldal civil erőkkel történő megerősítése annak érdekében, hogy ne váljon fogyasztóvá, hogy problémái megoldására a közösség számára is elfogadható megoldásokat kapjon, találjon. A jogszabályok szigorítása mellett a civil segítő eszközök megerősítése a legfontosabb, hogy tudjunk alternatív megoldást nyújtani az érintett célcsoportoknak. FÓKUSZCSOPORTOS VIZSGÁLAT E feladatkörben a kistérségben található önkormányzati, egészségügyi, szociális, oktatási intézmények, illetve a büntető-igazságszolgáltatás területén dolgozó vezetőkkel készítünk tematikus fókuszcsoportos interjúkat, közelebb hozva, megismerve percepcióikat, feltárva számszerűsíthető, egzakt ismereteiket az intézményeik érintettségéről, a probléma nagyságáról. A tematikus fókusz-csoport megbeszélések előnye, hogy a kábítószerekkel kapcsolatos vélemények megszerzése során óhatatlanul fellépő bizalmatlanság kivédésére sajátos technikájánál fogva alkalmas abban az esetben is, ha a csoportvezető nem bizalmasa a tagoknak. Nem kell feltétlenül magukról beszélniük, hanem a köz véleményét tolmácsolják, miközben szerencsés esetben sokkal mélyrehatóbb információk bukkannak fel egy jól megtervezett irányított megbeszélés hevében, mint akár a legalaposabb kérdőívek esetében. A csoportos, irányított tematikájú beszélgetések tapasztalatai alapján körvonalazódó kép a kezelési lánc fejlesztéséhez elengedhetetlen. 1. Fókuszcsoportos interjúk felvétele a KEF tagjai, valamint a lokális döntéshozók bevonásával két csoportban cél: a résztvevők problémához való viszonyrendszerének feltérképezése, az általuk hozott információk, problémakataszter felvétele az alábbi kérdések mentén: Fontosabb megállapítások o Mennyire érzi súlyosnak a droghelyzetet a kistérség területén o Milyen konkrét megoldásokat javasolnak a stratégiába o Milyen feladatokat, szerepeket vállalnának annak megvalósításában? o Készek-e rendszeres információcserére, együttműködésre, adatszolgáltatásra. - az iskolák képviselői közvetlenül nem, vagy alig találkoznak szerhasználattal, a szerfogyasztás jeleit érzékelik, de a fő problémának az alkoholfogyasztást, és dohányzást tartják. Mindegyikük fontosnak tartja, erősítené a prevenciós programok jelenlétét az iskolákban. Kiemelték a szülök felelősségét - az iskola nem tudja bepótolni a szülői kapcsolat, az érzelmi kötődés hiányát. - a szociális és egészségügyi szektor képviselői találkoznak szerhasználókkal, az alkohol, dohányzás mellett említik gyógyszerekkel való visszaélés problémáját, az illegális szerhasználat kapcsán elsősorban a kannabiszszármazékok (marihuana) fogyasztását. Kiemelték a területen dolgozó szakemberek leterheltségét, ill. a szükségesnek ítélt szakemberek hiányát (pszichológus, addiktológus) - a rendőrség képviselői megerősítik a fenti tapasztalatokat. Kiemelték, hogy a kínálatcsökkentés területén nem látnak jelentős problémát, a terjesztőik nem jelennek meg a térségben. Emellett az elterelés rendszerébe bekerült fiatalok követhetőségét, az elért eredmények mérhetőségét tartják kívánatosnak. Általános érvényű javaslatok a lehetséges fejlesztések irányai - pontos, hiteles tájékoztatás - információk a szülők és a pedagógusok felé, - jobb együttműködés a területen dolgozó szervezetek között - esetmenedzselés -, egymás munkájáról való tudás, annak összehangolása, - iskolapszichológusok alkalmazásának szükségessége az iskolákban, - egészségnevelés órák beiktatása az iskolai tanrendbe külső szakember bevonásával 13

14 - az információk átadása mellett hangsúlyosabbá kell tenni az önismeretet, a készségek fejlesztését - a technikákat, eszközöket meg kell ismertetni a pedagógusokkal is (frontális előadás helyett kérdések felvetése; a meglévő tudás rendezése, annak folyamatos bővítése, építése). - az érintettek (fiatalok) megkérdezése, az ő véleményük, elvárásaik beépítése a prevenciós programokba, - a KEF állítson össze egy programcsomagot az iskoláknak, hogy mi az, ami a területen elérhető, s hogy ezek a szolgáltatások, programok mit tartalmaznak. - a pedagógusképzésben, ill. továbbképzéseikben (alapképzésben, vagy akkreditált képzésben) legyen benne az addiktológiai területtel való megismerkedés. - nincs egységes szemlélet a drogügyben a rendőrségen belül, erre országos hatókörű, egységes iránymutatást kellene kiadni: kinek mi a felelőssége, hatóköre, teendője a rendőrség különböző osztályain belül. - a közvetlen személyes kapcsolat iskola és szakmai szervezet között elengedhetetlen - a kínált programoknak igazodniuk kell a fiatalok szórakozási, szokásaihoz, kulturális fogyasztásához, - a közkedvelt internetes közösségi fórumok felhasználása az információ átadására A készülő helyi stratégiában megjelenítendő (lehetséges) célok a megelőzés területén - pontos, hiteles tájékoztatás (információk a szülők és a pedagógusok felé), kiadványok készítése, szakmai előadások szervezése, médiák használata (közösségi televízió, helyi újság), internet, - iskolapszichológus (iskolapszichológusok) alkalmazási feltételeinek áttekintése - programcsomag összeállítása a helyben, ill. az elérhető szolgáltatásokról, programokról ezek kiajánlása az iskoláknak Fontos, hogy ezek egymással összhangban kerüljenek összefoglalásra (időbeni tervezés, tematikák egymásra építése, folyamatosság biztosítása, források összehangolása) - pedagógusok számára képzés- az addiktológiai terület mélyebb megismerése, iskola védőnő képzés, - a kínált programoknak igazodniuk kell a fiatalok szórakozási, szokásaihoz, kulturális fogyasztásához - önálló program kialakításakor, ill. adaptált program indításkor az érintettek véleményének kikérése - igények, javaslatok beépítése a programba, a helyzetadekvát programok összegyűjtése, - tematikus nyári táborok szervezése a programok igazodnak a fiatalok szokásaihoz, a kezelés-ellátás területén - szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának kiépítése, - a fiatalkorúak és a nők rehabilitációs ellátása nem megoldott fejlesztési lehetőségek áttekintése - az önsegítő csoportok támogatása - közösségi szociális munka kiépítése, - civil szervezetek, egyházak bevonása a szolgáltatási háló kialakításába, - együttműködési utak leírása, működtetése a területen dolgozó szervezetek között esetmenedzselés. KUTATÁS: A VESZÉLYEZTETETT KORCSOPORT ATTITŰDVIZSGÁLATA Kutatás a drogfogyasztással veszélyeztetett fiatalok körében az egészségtudatos magatartás kialakításával, életvezetési ismeretek elsajátításával, valamint a drogfogyasztással kapcsolatos attitűdjeik mérésére. Célja, hogy a kelet-balatoni kistérségben - az iskolai egészségfejlesztés ezen belül kiemelten a drogprevenció jelenlegi helyzetéről pontos, megbízható információkat szerezzünk, s a tapasztalatok alapján segíthessük az iskolai megelőző munkát. Az elkészülő elemzés teljes terjedelemben csak és kizárólag a KEF számára készül, az iskolák és az iskolafenntartó csak a legszükségesebb információkhoz jut, hiszen a drogprobléma nagyságának ismeretében az iskolák presztízse nem kívánt módon módosulhat. A 2008-as és évi kiegészítő adatfelvételek alapján a KEF számára leíró és elemző jellegű tanulmány készült a területen folyó prevenciós munkáról, a fiatalok drogérintettségéről és veszélyeztetettségük mértékéről. Az anyag alapján a stratégia legfontosabb eleme tekintetében a prevenció, megelőzés területén reális tervezés készíthető. Információkat szereztünk az iskolákban jelenleg folyó egészségnevelési munkáról, annak hatékonyságáról. 14

15 A kutatást az érintett korcsoport válaszaira épült. Ezek: ban alapvizsgálat: Balatonalmádi város 3 iskolájában tanuló évfolyamos diákjai, összesen 399 fő ben kiegészítő: Balatonfűzfő és Balatonkenese iskoláiban a 8. és 10. osztályosok (158 fő ) A kutatásban az érintett korcsoporton kívül a pedagógusok tapasztalatait, a problémához kötődő attitűdjeit is fel kívántuk tárni. A módszer az önkitöltős kérdőív volt, melyet a válaszadók a kérdezőbiztosok jelenlétében, de önállóan töltöttek ki. A kérdések attitűdöket, valamint a célcsoport ismeretanyagát tárta fel tematikus blokkokba rendezetten. A módszer az attitűd és ismeretkérdésekre adott válaszok mentén (az egészségkárosító magatartásformák elfogadása és gyakorlása alapján) igyekszik a diákok érintettségét, és problémához való viszonyát feltárni. A kérdőív egyes blokkjaiban - a különböző egészségkárosító magatartásokra vonatkozó prognózisokat - a szerhasználathoz való viszonyt - valamint a diákok prevenciós szükségleteit vizsgáltuk Hangsúlyozzuk, hogy az egészségkárosító magatartások közül nemcsak az illegális drogok, és más szerek használatát kívántuk feltérképezni, hanem más szokásokat is bevontunk e körbe (táplálkozás, szexualitás, párkapcsolati kérdések, testedzés, környezetvédelem). A kérdőív adataiból világossá válik, hogy a fiatalok egészségtudatossága alacsonynak tekinthető. Az első vizsgálatban 3 iskola 399 diákja vett részt, a kiegészítő vizsgálatban 3 iskola 158 diákja. Általános érvényű megállapításunk, hogy a éves kor közötti években jelentősen nő azok száma, akik elfogadó attitűdöt alakítanak ki az alkoholfogyasztás, ill. a dohányzás megítélésében. Ez azt is jelenti, hogy a találkozás ezekkel a szerekkel ebben az életkori szakaszban történik-, vagy másként fogalmazva kevesen köteleződnek el az egészséges életmód iránt - a válaszadók alig több mint 20%-a valószínűsíti csak, hogy élete során nem fog dohányozni, és alkoholt fogyasztani. Az egészséges táplálkozást be nem tartását, a káros szerek fogyasztásának helytelenítését képviselők aránya a 8. és 10. osztályokban számottevő eltérést mutat. Az illegális szerek fogyasztásának megítélésénél, a kapott eredmények összességében leképezik az országos vizsgálatokban mért értékeket. Megfigyelhető itt is az évfolyamok közti növekvő tendencia - a marihuána kipróbálását nem helyteleníti a válaszadó általános iskolások (8.évfolyam) 9.ill 13%-a, ill. a válaszadó középiskolások 34%-a. A marihuána kipróbálását valószínűsítők aránya 9, ill. 13%-ról 23%-ra nő 2008-ban, míg 2011-ben már 0. % illetve a magasabb évfolyamon 9%, így e területen csökkenés tapasztalható.. További fontos megállapításunk, hogy a diákoknak jelentős igénye mutatkozik az életvezetéssel, párkapcsolattal, érzelmi konfliktusokkal kapcsolatos segítségnyújtásra, tanácsokra. Az ez iránti magas arányú igény azt is jelenti, hogy a fiatalok nem rendelkeznek az élethelyzeteik megoldásához szükséges mintakészlettel, elfojtásaik, kudarcaik addiktív viszonyok kialakítását is eredményezhetik. Összefoglalóan, az eredmények alapján azt mondjuk, hogy a fiatalok körében jelentősebb problémának érezzük a legális szerekkel kapcsolatos elfogadó attitűdőt elfogadóbb magatartás, alkalmi, ill. rendszeres használat -, mint az illegális szerek problémakörét. Az mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy a diákok többsége védettnek tekinthető, de fontos látnunk, hogy a köztes, azaz az ingadozók, befolyásolhatók kategóriája is jelentős számú (a válaszadók 1/3-a). Az ambivalencia alapja arra vezethető vissza, hogy a megkérdezett fiatalok rendpártiak is, de egyben az elégtelen ismeret okozta kíváncsiság egyfajta elfogadást is eredményez. 15

16 A további adatokból valószínűsítjük, hogy a diákok körében vélhetően sok téveszme kering az illegális szerek használatával, hatásaival kapcsolatban, így ezeket az információkat fontosnak látjuk tisztázni, - a diákok 20 %-a egyetért azzal, hogy a marihuána nem kemény drog. A célcsoport által preferált prevenciós szükségletek feltárásánál azokat a témaköröket kell megkeresünk, amelyek a válaszadó diákok érdeklődésében magas értékeket vesznek fel, de amelyekről egyben keveset is tudnak. Ezek a területek a kutatás alapján azok, melyek a - a kiegyensúlyozott, egészségtudatos, boldog élet elérésére, - a megfelelő kapcsolatok kialakítására, más emberekkel történő megértő kommunikációra, - a boldog párkapcsolat kialakítására vonatkoznak. A tanárok válaszaiból kiemelésre érdemes az, hogy a KEF, mint területi tanácsadó és szakmai fórum ismertsége a 2011-es adatfelvétel során ott a legalacsonyabb (középiskola), ahol a diákok egészségkárosító magatartási kockázata a legmagasabb, itt mindössze a válaszadók 8%-a tudja, hogy létezik a lokális KEF. A válaszoló pedagógusok 32%-a ismeri csak e fórumot. Viszonylag homogén a válaszadói kör abban, hogy magas értéket (50% feletti) vesz fel azon válaszadók aránya, akik úgy érzik, sok mindent tesznek ők maguk, illetve intézményük, de nem eleget. A felvett adatsorból a diákok helyzetét bemutató adatok közül kimagaslik az az érték (78%), amely azt képviseli a tanári válaszok közül, hogy a diákok szorgalma az utóbbi években romlott. A válaszadó pedagógusok jelentős része úgy érzékeli, hogy (84%) a mentális problémákkal küzdő diákok száma, (90%) a családi problémákkal küzdők száma, (74%) valamint a veszélyeztetettek száma nőtt. Magas a támogatottsága az egészséges büfé, az egészségtan oktatás bevezetésének. Szomorú adat, hogy a tanárok körében a problémamegoldásban egyfajta intolerancia, türelmetlenség tapasztalható. A válaszadók 28%-a a drogos diákkal szembeni fellépést a pedagógia szakmai eszközkészletet nélkülöző kirúgással látja megoldottnak. Elgondolkodtató az is, hogy a pedagógusoknak mindössze alig több, mint negyede (26,3%-a) ért egyet azzal hogy a nevelés sokkal fontosabb, mint az oktatás. Ez is jelzi a nevelési funkciók visszaszorulását az puszta ismeret-átadásra, irányuló tanári feladatokkal szemben. Összességében speciális drogpervenciós program megvalósítását az esetleges boomerang-hatás miatt nem javasoljuk, de az egészségmegőrzés és egészségtudatos magatartás kialakítását lehetővé tevő életvezetési ismeretek és készségek fejlesztésére irányuló iskola alapú és iskolai és/vagy iskolán kívüli programok megvalósítását igen! 16

17 A KELET-BALATONI KISTÉRSÉG KÁBÍTÓSZER MEGELŐZÉSI FELADATAI: A STRATÉGIA ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI: A stratégia a kistérség helyi szükségleteire épül, mely figyelembe veszi a térség sajátosságait, adottságait. A stratégiának útmutatásul kell szolgálnia a benne résztvevő szakemberek számára, akik meghatározott értékek, prioritások mentén látják el feladataikat. Mindamellett meghatározza a fő irányvonalat és azokat a szakmai elemeket, amik a megvalósítást szolgálják. A stratégia fontos eleme a közösségi és az iskolai szociális munka, melyre a rövid és a hosszú távú célok épülnek. Legfontosabb elemnek, az első pillért, a prevenciót tartjuk, amelyben nagy hangsúlyt kap a család, mint a társadalom elsődleges színtere, hogy funkcióját lássa el, feladatát a gyermek fejlődésével kapcsolatban. Emellett másodlagos célként megfogalmazódik a gyermekek/fiatalok egészséges életszemléletének kialakítása. A prevenció további színterei az iskola, a munkahely, a szabadidő hasznos eltöltése, és a világháló, az internet. Mindezekből kiemelten kezeljük a stratégiában az iskolai színtért, ahol - a felmérés alapján javaslattal éltek az egészségtan tantárgy bevezetésére, egy egészséges büfé kialakítására az iskolában. A helyi sajátosságokat és a felmérés eredményeit figyelembe véve, kimondott drogprevenciós programokat nem javasoltunk a stratégia elkészítésekor. Lényegesnek tartjuk az iskolán kívül a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programokat, kiemelten kezelve az internet okozta függőség megakadályozására vonatkozó célkitűzéseinket, továbbá a média és a szórakozóhelyek bevonását. A kezelés ellátás, mint második pillér a rövid és a hosszú távú cél megfogalmazásánál a kezelő-ellátó rendszer kiépítésének elősegítése dominált. Fontos szempont, hogy a stratégia képes legyen arra, hogy az önkéntes munka előtérbe helyezésével bevonzza a közösségeket, a civileket a feladatok ellátásába. Mindazonáltal az együttműködés olyan színtjét valósítsa meg, amellyel növelhető a hatékonyság, más gondolkodásra ösztönzi a fiatalságot, olyan értékeket képvisel, amivel felismerhetővé válnak a kockázatok és a személyes korlátok. A stratégia célkitűzéseiben a helyi szakmai közösség a tényfeltárást követően, valamint az időközben bekövetkezetett szakmapolitikai változásoknak megfelelően az első pillér keretei között jelölte ki szakmai mozgásterét. a) Ennek alapvető feltételeként előírta, azt, hogy a megfelelő és hatékony működés, a preventív programok és megelőző célú fellépés érdekében a lehető legszélesebb információval rendelkezzen a drogproblémákkal és az egészségkárosító magatartásokkal kapcsolatosan. Így a KEF célul tűzte ki, hogy feltárja és összevesse a lokális információkat e témában. Ennek érdekében felhasználja a korábban rendelkezésre álló adatokat, a stratégia elkészítését támogató felmérések adatait, valamint fókuszcsoportos interjúk adatfelvételeit. Ennek érdekében 2008-ban Balatonalmádi három iskolájában (2 általános és egy középiskola), valamint 2011-ben kiegészítő vizsgálatként a kistérség további három iskolájában (2 általános és egy középiskola) keresztmetszeti vizsgálatot végzett a fiatalok és a pedagógusok körében a fiatalok egészségmagatartása tárgy háttértanulmány, valamint e kutatások eredményei a stratégia irányvonalainak meghatározásakor központi szerepet töltött be. b) A rendelkezésre álló információkat elemzi, helyzetértékelést végez 17

18 c) Feltérképezi és meghatározza a szükséges feladatokat. Strukturálja a programokat, ha kell prioritást meghatározva d) A KEF biztosítja az információáramlást a Fórum és az abba delegált intézmények, valamint egyéb szervek és a lakosság között. e) Valamint konkrét javaslatokat fogalmaz meg a helyi döntéshozók számára a helyi közpolitikák befolyásolása érdekében. f) Ha szükséges, a KEF a helyi erőforrásokat mozgósítja, összehangolja, pályázati forrásokat ér el feladatai megvalósítása érdekében. A drogproblémák kezelése, az egészségre ártalmas magatartási szokások visszaszorítása érdekében fontosnak tartjuk: a) Hogy a helyi társadalom váljon érzékennyé az egészségtudatos magatartás és a drogprevenció megvalósítására. A drogproblémák visszaszorítása érdekében erősítsük a helyi közösségek szerepét, azok tagjai közötti együttműködést b) esélyt teremtsünk arra, hogy a helyi fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására, valamint életvezetési ismeretek elsajátítása mellett a drogok és egészségkárosító szerek és életmód visszautasítására. c) segítsük a fiatal generáció egészséges felnövekedéséért felelős felnőttek, így különösen a család, valamint az oktatást nevelést végző szakemberek munkáját e téren. d) valamint segítsük a már ártalomnak kitett fiatalok gyógyulását, rehabilitációját a megfelelő intézménybe, kezelő szervhez történő eljuttatással. 18

19 A KISTÉRSÉGI DROGSTRATÉGIA ELEMEI RÖVIDTÁVÚ TERVEK 1. Pillér: Megelőzés Család-Iskola-munkahely-szabadidő eltöltése-internet Elsődleges cél: hogy a család, mint a társadalom elsődleges színtere funkciója szerint működjön, feladatát lássa el a gyermek fejlődésével kapcsolatban. Másodlagos cél: gyermekek/fiatalok egészséges életszemléletének kialakítása. A józanság, a szermentesség, mint alapérték jelenjen meg. Stratégia A megvalósításban résztvevők köre Az alábbi területekre kell kitérnie Cselekvési terv: pontos és hiteles tájékoztatás a szülők részére esetmenedzselés, hatékonyabb együttműködés önismeret, készségfejlesztés: kiscsoportos foglalkozások meghatározott tematika alapján: kommunikációs tréning, konfliktuskezelés, játékos tréningek felmérés, kutatás: véleményalkotás az ifjúság részéről lokális programcsomag: tájékoztatók a szolgáltatokról, hol, milyen ellátást lehet igénybe venni pedagógus továbbképzés az addiktológia és a szenvedélybetegség kezelés területén iránytű: a hatékony problémakezeléshez szociális szolgáltatók, iskolák jelzőrendszer tagjai szociális szolgáltatók, pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus szociális szolgáltatók, pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pedagógus, egészségügyi szakember, iskolai védőnő jelzőrendszer tagjainak közös munkája Pedagógus, iskolai védőnő jelzőrendszer tagjai- más területekről bevonható szakember addiktológus, pszichiáter, egészségtan tanár alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód tematikus nyári táborok szervezése szociális szolgáltatók, iskolák, alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód 19

20 2. Pillér: Kezelés, ellátás Cél: kezelő-ellátó rendszer kiépítésének elősegítése Stratégia A megvalósításban résztvevők köre Az alábbi területekre kell kitérnie önsegítő csoportok támogatása szociális szolgáltatók alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód iskolai és közösségi szociális munka kiépítése civil szervezetek, egyházak bevonása a szolgáltatási háló kialakításába, szociális szolgáltatók, iskolák, önkéntesek, önkormányzat szociális szolgáltatók, jelzőrendszeri tagok bevonásával, önkéntesek alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód együttműködési utak leírása, működtetése a területen dolgozó szervezetek között esetmenedzselés. önkormányzat, szociális szolgáltatók, jelzőrendszeri tagok, önkéntesek alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód HOSSZÚ TÁVÚ TERVEK 1. Pillér: Megelőzés Család-Iskola-munkahely-szabadidő eltöltése-internet Elsődleges cél: hogy a család, mint a társadalom elsődleges színtere funkciója szerint működjön, feladatát lássa el a gyermek fejlődésével kapcsolatban. Másodlagos cél: gyermekek/fiatalok egészséges életszemléletének kialakítása. A józanság, a szermentesség, mint alapérték jelenjen meg. Stratégia A megvalósításban résztvevők köre Az alábbi területekre kell kitérnie egészséges lelki fejlődés egészségnevelés pedagógus továbbképzés kötelező jelleggel az addiktológia és a szenvedélybetegség kezelés területén szórakozási és kulturális szokások megismerése a fiatalok körében- felmérés útján szociális szolgáltatók, iskolai pszichológus bevonása szociális szolgáltatók, iskolák, egészségügyi szakemberek (védőnő, háziorvos, népegészségügyi szakigazgatás szakemberei) Pedagógus, iskolai védőnő jelzőrendszer tagjai alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód alkohol, drog, dohányzás, lelki egészség, egészséges életmód 20

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 2000. június) - Pedagógiai program - Az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D.

A szervezet/ intézmény tevékenysége mely szakterülethez köthető? A. Közösség és együttműködés B. Prevenció C. Kezelés-ellátás D. 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Tagintézmények listája KAB-KEF-12 A táblázat célja, hogy láttassa a területi intézményrendszert, valamint az intézmények és egyben az egyes szakterületek arányos képviseletét a KEF-ben,

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08.

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08. Zsiros Emese Országos Gyermekegészségügyi Intézet Jármi Éva ELTE- PPK oktatója 2011.03.08. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A Városi Kollégium Drogmegelőzési Stratégiája

A Városi Kollégium Drogmegelőzési Stratégiája A Városi Kollégium Drogmegelőzési Stratégiája Különféle hátrányos élethelyzetek, családi traumák, szocializációs hátrányok nehezítik a gyerekek és a pedagógusok munkáját. Ez a gyermekpopuláció az iskolai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Alkohol Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa Szakmai beszámoló

Alkohol Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa Szakmai beszámoló Alkohol Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa Szakmai beszámoló 2010. január 01. december 31. 1. Alacsonyküszöbű szolgáltatás: Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi A RENDŐRSÉG GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI PROGRAMJAI 1992. DADA program 2005. ELLEN-SZER program 2008. Iskola rendőre program 2010.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat

1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat 1094/2007. (XII. 5.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról A Kormány a kábítószer-probléma

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. SZEPTEMBER 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 190-6/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégia végrehajtására

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Tárgy: A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása megállapodásának módosítása

Tárgy: A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása megállapodásának módosítása Balatonalmádi Város P o l g á r m e s t e r e 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/542-411 Fax: 88/542-493 e-mail: polgarmesterbalatonalmadi.hu Szám: 1/227/1/2012. Sürg ő sségi indítvány

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

KEF-ÉTLAP A BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TAGSZERVEZETEI ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ ELŐADÁSOK TÁRA A 2011/2012-ES TANÉVBEN

KEF-ÉTLAP A BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TAGSZERVEZETEI ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ ELŐADÁSOK TÁRA A 2011/2012-ES TANÉVBEN KEF-ÉTLAP A BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TAGSZERVEZETEI ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ ELŐADÁSOK TÁRA A 2011/2012-ES TANÉVBEN MI-ÉRTÜNK PREVENCIÓS ÉS SEGÍTŐ EGYESÜLET MI-ÉRTÜNK Prevenciós

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben