Beszámoló a évről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2008. évről"

Átírás

1 Beszámoló a évről A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete évi tevékenységét a vonatkozó törvényben és rendeletekben, valamint az éves munkatervben meghatározottak szerint végezte. Az év folyamán érkezett illetve vállalt egyéb feladatok megvalósítása a fenntartó külön kérésére, a pályázati lehetőségek, valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők szükségleteinek figyelembe vételével történt. Intézetünk a vállalt, - munkatervben rögzített - feladatokat teljesítette. Tevékenységének szakmai és jogi alapjait a évi CXL. törvény vonatkozó fejezetei, a megyei önkormányzat 8/1999. (VI.30.) Kgy. rendelete, valamint a 17/2000. (II.11.) sz. Bács-Kiskun megye Kulturális Koncepciója határozza meg. Az említett dokumentumok mellett, az intézmény Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata és Stratégiai tervezete figyelembe vételével történik a tevékenység szervezése. A évi feladatok teljesítéséről az alábbiakban rövid összegzésben számolunk be. A évben intézetünk szakmai és infrastrukturális lehetőségei jelentős mértékben javultak. Az áprilisban megszűnt Pedagógusház állományából átvettünk 2 fő munkatársat illetve 1 fő könyvtárost illetve 1 fő takarítót, így az intézmény tevékenysége bővült könyvtári szolgáltatásokkal. Jelentős mértékben javult az intézmény helyiségellátottsága, megszűnt a korábbi zsúfoltság, illetve gyakorlatilag megszűntek raktározási gondjaink. Az intézmény fennállásának 10. évére elérte azt, hogy a fenntartó jóvoltából megfelelő körülmények között dolgozhat. Bár finanszírozásban a többi megyei önkormányzati intézményhez hasonlóan további megszorításokat kellett végrehajtani, az intézmény 2008-ban a szakmai munkával és a gazdálkodással kapcsolatos teveit, feladatait maradéktalanul teljesítette, esetenként túlteljesítette. Beszámolónkban elsősorban azokról a tevékenységekről szólunk, amelyek a évben kiemelten hangsúlyosak voltak, vagy az előző évekhez viszonyítva újként jelentkeztek. Az új, nem tervezett feladatok vállalása a pályázati lehetőségek függvényében és következtében illetve az előre nem látott, külön finanszírozott feladatok, elsősorban a fenntartó megbízásából adott megbízás alapján történt. A ÉVI ELVÉGZETT MUNKA

2 RÖVID ÖSSZEGZÉSE Szakmai beszámolónk logikai váza az intézmény számára törvényben előírt kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatok végrehajtásából adódó tevékenységek számbavétele. Ennek megfelelően a 2008-ban elvégzett legfontosabb feladataink tematizálva a következők voltak: 1.A HEFOP sz. A Bács-Kiskun Megyei közművelődési intézményrendszer és alkalmazottainak alkalmassá tétele a felnőttképzésbe való bevonásra, különös tekintettel a jánoshalmi kistérségre című pályázatán elnyert közel Ft pályázati támogatás; illetve a pályázati projekt maradéktalan megvalósítása, teljes körű projektzárás, pénzügyi elszámolás, értékelés, fenntarthatóság biztosítása. 2.Szakképzésben elfoglalt pozíció megtartása illetve megerősítése, regionális szintű feladatok felvállalása illetve ellátása 3.Ezzel kapcsolatosan a minőségbiztosítási rendszer kialakítása, intézményakkreditáció 4.Regionális OKJ-s vizsgaszervezési jog megszerzése alapján, szakképzési vizsgák magas színvonalú megszervezése, lebonyolítása 5.A megye településeinek programokkal való segítése, különös tekintettel a kulturálisan hátrányos helyzetű kistelepülésekre. 6.A megye közösségi, művelődési értékeinek bemutatása, nemzeti, kisebbségi tárgyi, szellemi kultúránk magas szintű prezentációja 7.Korrekt, folyamatosan bővülő megyei kulturális adatbázis a megye értékeinek bemutatására 8.A tevékenységi körbe tartozó információk gyűjtése, továbbítása a megye önkormányzatai, intézményei, civilszervezetei, közösségi, művelődési, művészeti alkotói számára 9.Amatőr művészeti bemutatók, minősítők versenyek a megyei közösségek, egyének igényei szerint 10.Határon belüli kisebbségi, illetve határon túli magyar közösségi, művelődési, művészeti szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés, támogatás 11.A fenntartó igénye szerinti megyei önkormányzati programok megvalósítása, a hivatal munkájának segítése 12.Vidékfejlesztési programokban való részvétel, különös tekintettel az egészségfejlesztés területére

3 Intézetünk a 2007-es évben közel 1500 alkalommal nyújtott regisztrált szolgáltatást, tanácsadást a megye területén működő önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és egyéni alkotók, közösségi munkások számára. Rendszeresen tájékoztattuk partnereinket a különböző pályázati lehetőségekről, több település megkeresésére a nem csak a tanácsadásban, hanem a gyakorlati munkában is kivettük részünket. Hasonló módon eredményesen segítettük a települési intézmények és civil szervezetek szakmai pályázatait az NKA közművelődési és népművészeti kollégiumainál. Több alkalommal adtunk támogató nyilatkozatokat, szakmai segítséget a pályázatok megírásához, a nyertes programok megvalósításához, de előfordult olyan eset is, amikor a szervezetnél hiányzó dokumentumokat pótoltuk. A települési önkormányzatok rendszeresen kérnek szakvéleményt helyi személyi pályázataik elbírálásához, egy-egy szervezeti módosítás előtt, vagy nagyobb rendezvényeik szervezéséhez. Ugyanígy fordulnak hozzánk a közművelődési intézmények szakemberei szakmai kérdések tisztázása, partnerek keresése, rendezvények sikeres szervezése érdekében. Szakmai kapcsolatok Intézetünk a fent írt szakmai tanácsadási és szolgáltatási eredményeket partnerhálózatával i együttműködve oldja meg. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Magyar Művelődési Intézettel, ezen belül is több főosztállyal és osztállyal (kutatási, közösségfejlesztési, művészeti). Egyéb országos hatókörű partnerszervezetek: MIOSZ, KÓTA, EgészségPorta Egyesület. Intézetünk egy munkatársa külön felkérés alapján részt vett annak az NKÖM és az NKA által is támogatott országos projekt kidolgozásában, amely a közművelődési szakma minőségfejlesztési rendszerét dolgozta ki. A projektbe három megyei szervezet (Kunbaracs Közösségi Színtér, Szank ÁMK és Intézetünk) mint tesztintézmény is bekapcsolódott. A NKÖM Közművelődési Főosztálya által működtetett szakfelügyelői rendszerrel is együttműködés alakult ki, a regionális vezető szakfelügyelő intézetünkben dolgozik, ezáltal a régióban élő, dolgozó szakértők intézetünkben tartják megbeszéléseiket, továbbképzésüket. Különösen jó kapcsolatot tartunk a régió másik két megyéjének közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató intézeteivel.

4 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma intézetünket bízta meg a közművelődési tevékenységet alapfeladatként végző Bács-Kiskun megyei szervezetek (polgármesteri hivatalok, intézmények, társadalmi szervezetek, vállalkozások és gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek) statisztikai adatszolgáltató jelentésének feldolgozásával. A papír alapú és az elektronikus úton való adatszolgáltatás segítése céljából az érintettek részére munkaidőben a konzultációs lehetőséget biztosítottunk ban 162 szervezet küldte be adatait, melyet határidőre feldolgozunk és továbbítottuk a NKÖM-mel kötött megállapodás alapján. Az adatot szolgáltatott szervezeti típusonként, 120 önkormányzat, vagy annak intézménye; 26 egyesület, 12 alapítvány, 2 egyház, 1-1 egyéb non-profit társaság és vállalkozás. A beérkezett adatokat rendszereztük, a létrejött információs bázis alapján információkat szolgáltatunk szakmai szervezeteknek, művelődési és közgyűjteményi intézményeknek.

5 KIEMELT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2008-BAN Közművelődési programok tájoltatása hátrányos helyzetű településeken: A Szakkollégium pályázati felhívása alapján levélben kerestük meg minden megyebeli, és külön figyelemmel a 240/2006. (XI. 30.) kormányrendelet mellékletében felsorolt hátrányos helyzetű települések polgármestereit. Nagy eredménynek tekintjük, hogy 41 település jelezte, (köztük többségben, 25 helyen hátrányos helyzetűek) fogadják a rendezvényeket és részt kívánnak venni a szervezőmunkában. (Az elmúlt években az előadók tiszteletdíját és útiköltségét a támogatásból intézetünk fizette, a helyi szervezés költségei, a rendezés feltételeinek biztosítása a települést terhelte.) Pályázatunk tehát kizárólag a hátrányos helyzetű településeken valósult meg. Ez alól kivételek lehetnek azok a rendezvények, amelyeket a fent írtak értelmében kistérségi, vagy körzetközpontokban valósítottunk meg annak érdekében, hogy a fogadás feltételeinek meglegyenek, (nézőszám és technikai eszközök biztosítása), de e helyeken is a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek és felnőttek részvételével (odautaztatásuk és fogadásuk biztosításával.) valósulnak meg a programok. Programkínálatunkban szinte valamennyi műfaj megjelenik (népzene, néptánc, komolyzene, ének és zenekari előadásban, szimfonikus és könnyűzenei darabok fúvószenekari bemutatásban, irodalmi alkotások, alternatív művészeti műhelyek produkciói, gyermekszínházi előadások, népzenei műsorhoz kapcsolódó foglalkozások). Külön figyeltünk arra, hogy a reneszánsz-emlékévhez (Pedagógus Kórus, Ad Libitum Kórus, Csík Zenekar, Kurázsi Táncegyüttes, Tisza 83 citerazenekar, Radó Színház, Buda Ádám és Buda Ferenc, Langaléta Garabonciások) kapcsolódó műsorok, műsorszámok szerepeljenek a programban. Ezekből a helyi igényeket ismerve, szakmai programjukhoz illeszkedő értékközvetítő munkájuk alapján választanak majd a települések népművelői, vagy kapnak ajánlatot a kistérségi központokban dolgozó kollégák véleményét kikérve. Arra ügyelünk, hogy a produkciók a helyi kulturális élet hagyományaihoz és gyakorlatához igazodjanak. Korábban is ez volt a célunk, pl. a Pedagóguskórus fogadására több igény volt, de csak olyan helyen szerepeltek, ahol jelenleg is működik énekkar, vagy van hagyománya a közös éneklésnek. Ezzel kívántuk erősíteni a helyi közösség tevékenységét, vagy segíteni az igény ismételt megfogalmazását, megjelenését. E közösségépítő és fejlesztő munka a népzenei, néptánc és fúvószenekari produkciók kapcsán is kimutatható volt az együttesek fogadásánál, hiszen a szervezőmunkába mindenhol bekapcsolódtak az adott művészeti szakterület egykori vagy jelenlegi helyi művelői, előadói.

6 Az elmúlt évi programhoz képest az idén több változtatást is tervezünk, több amatőr és hivatásos közösséget kértünk fel műsorának bemutatására, másrészt szerepeltetni kívánjuk azokat az alkotókat, akik az elmúlt években kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a megyei és országos versenyeken. A fellépő amatőr csoportok mindegyike országos minősítéseken vett részt és ott arany vagy annál magasabb elismerésnek számító pl. a Pedagógus Kórus hangversenykórus summa sum laude, az Ad Libitum Kórus "Ars Maior" minősítést kapott. A Csík Zenekar MAHASZ Fonogram-díj évi jutalmazottja, Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, Buda Ádám aki nemrég költözött vissza a megyébe elismert régizenész. A Grapevine Tánc Klub vezetői kategóriájukban világbajnokságot és világ-kupát nyertek. Az együttesek művészi, közösségteremtő munkáját a székhely települések és a megyei közgyűlés elismeri; Jankovszki Ferencet 2004-ben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési díjjal tüntette ki., A Kecskemét Táncegyüttes fiatal vezetői 2005-ben kaptak Népművészet Ifjú mestere címet, az Ad Libitum Kórus karnagya Baja többszörösen kitüntetett alkotóművésze, a Tisza 83 citerazenakar vezetője Szőke Páter 2007-ben lett a Népművészet Ifjú mestere, a Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület 2008 január 22-én kapta meg a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjat. A választható programok jegyzéke a következő volt: Ad Libitum Kórus koncertje Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület kézműves bemutatói Csík Zenekar és barátai műsora Grapevine Tánc Klub zenés-táncos műsora Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus hangversenye Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar műsora Kurázsi Táncműhely műsora Langaléta Garabonciások Mayossa Táncegyüttes műsora Radó Vilmos Színtársulat műsorai (pódium- és meseelőadás) Tisza 83 Citerezenekar műsora Zenés Irodalmi Est Buda Ferenc Kossuth-díjas költő és Buda Ádám énekmondó közreműködésével Partnerséggel az egészséges jövőnkért konferencia Kecskemét, április 2-3.

7 Intézetünk már nyolcadik éve szervezi és rendezi meg a közművelődési szakemberek egészségfejlesztési ismereteinek bővítését szolgáló szakmai tanácskozását, mely rendezvény keretei túlnőttek a régió határain, hiszen az utóbbi években, s így az idén is több résztvevő érkezett a Dunántúlról és Észak-Magyarországról is. A résztvevők köre nem csak területi szempontból bővült ki, hanem egyre többen érdeklődnek azok az egészségfejlesztő szakemberek rendezvényünk iránt, akik a művelődési otthonokban közösséget vezetnek (pl. diabétesz klubot), vagy ezeken a helyeken mint rendszeres előadók szerepelnek, s úgy érzik a szakismeret mellett szükségük van azokra a közösségfejlesztő, vagy kommunikációs ismeretekre amelyek az ismeretek átadását, a közösségek jobb működtetését szolgálják. Másrészt eljöttek azok az önkormányzatoknál, vagy ÁNTSZ megyei, városi szervezeteinél dolgozó szakemberek is akik különböző országos egészségfejlesztő programokra, mint az Egészséges Falvakért Alapítvány, vagy az Egészségport Egyesület pályázatain vettek részt, vagy közreműködtek ilyenekben az utóbbi két évben. Ők a helyi, térségi tapasztalataikból tudják, hogy az egyes programok megvalósításában milyen nagy szerepet játszik a partnerség, különösen azokkal a szervezetekkel (pl. a közművelődési feladat-ellátókkal) akiknek élő, beágyazott kapcsolatuk van a lakosság különböző csoportjaival. Sikerült teljesítenünk az idei év másik fő célkitűzését is, amely az elméleti ismeretek bővítésén túl a legjobb gyakorlatok bemutatását tartalmazta. A rendezvény ideje alatt 14 kistérségi - települési tabló volt látható, illetve bemutatókon ismerkedhettek meg az érdeklődők a helyi fejlesztések eredményeivel. Szintén eredménynek értékeljük, hogy a kulturális tárca szakmai főosztályának vezetője, dr. Szurmainé Silkó Mária előadást tartott a rendezvényen, s ezzel is erősítette partnereink között a közművelődési ágazat jelentőségét. Ez utóbbi annál is fontosabb mert különböző típusú települések (Gyula, Nagykanizsa: megyei jogú város, Tamási, Aszód: város, Csengőd, Pannonhalma, Váchartyán: községek) polgármesterek is részt vettek a rendezvényen, sőt fórumot is tartottak így a közművelődés szerepének hangsúlyozása e körökben tágabb szakmai érdekeket is szolgált. Rendezvényünk kísérő programokkal is kiegészült, a partnerekkel együttműködve a résztvevők és külső érdeklődők részére is rizikószűréseket végeztettünk(vérnyomás, cukorszint, koleszterein, prosztata, stb.) valamint az esti kötetlen beszélgetés bevezetéseként a megye kulturális értekeit reprezentálandó népzenei műsort szerveztünk a Csík zenekar és a Kecskemét Táncegyüttes tagjainak közreműködésével. A fentiek alapján, valamint a kétnapos rendezvényen részt vett több mint 50 fő által kitöltött értékelőlap alapján rendezvényünket eredményesnek ítéljük meg.

8 Dél-alföldi Gyermek és Ifjúsági Néptáncbemutató és Gála Célcsoport: 6-18 évig gyermek és ifjúsági korosztály Előzmény: az intézmény fennállása óta folyamatosan évente megrendezett program. A gála 2008-ban a Népzenei Napok keretében került megrendezésre. időpontok: február 23. és március 1.,szeptember 19. Helyszínek: Kiskőrös, Bácsalmás, Kecskemét 2008-ban minden eddiginél többen, mint 800-an jelentkeztek a válogatókra, ahonnan kb. 300 gyermek jutott tovább az őszi nagyszabású gálára. 1.Gyermekbábosok Országos Találkozója, Megyei Döntő Célcsoport: általános és középiskolás korosztály Előzmények: minden évben megrendezett Időpont: április 19 Helyszín: Kecskemét Az országos tendenciával ellentétben, Bács-Kiskun megyében évről-évre nagyobb érdeklődés mellett megtartott rendezvény. Az országos találkozóra továbbjutó csoportok minden évben előkelő helyezéssel vagy különdíjjal térnek haza. Hunyadi nap: Célcsoport: mindenki Előzmény: idén először hagyományteremtő szándékkal megrendezett Időpont: augusztus 30 és szeptember Helyszín: Ordas és Ágasegyháza Nagy érdeklődés mellett lezajlott igazi családi rendezvény, melyen mindemellett új ismeretek szerzésére is lehetőség nyílt. Hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre. Terveink szerint minden évben egy adott téma köré szervezünk hasonló családi napot. - Reneszánsz pályázat: Célcsoport: mindenki Viselet, használati tárgy és építészeti makettpályázat a reneszánsz jegyében a Hunyadi naphoz kapcsolódóan. Előzmény: idén először hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg. A kiállítás időpontja és helye: augusztus 30 (Ordas) és szeptember (Ágasegyháza) Terveink szerint minden évben egy adott téma köré szervezett, általános és középiskolás diákok számára kiírt alkotói pályázat ban nagy érdeklődés kísérte. A beérkezett pályaművek színvonalát jelzi, hogy a Duna Tisza Közi Népművészeti

9 Egyesület alkotóinak reneszánsz témájú alkotásaival egy helyen és időben kerültek kiállításra. Közkincs Kerekasztal: Célcsoport: Kecskemét Kistérség kulturális szakemberei Előzmény: 2007-ban alakult a kerekasztal 2008-ben négy ülés és több értekezlet került megrendezésre, valamint második felétől bevezettük a KÚL-Túrákat, amiken az általános szakmai program mellett az adott település helyi értékeinek, mintaprojektjeinek megismerésére is lehetőség nyílt.

10 III. Dél-Alföldi Regionális Monda és Mesemondó Találkozó Harmadik alkalommal került megrendezésre május 9-én Soltvadkerten az Életfa Kulturális Alapítvány által meghirdetett Dél-Alföldi Regionális Monda és Mesemondó Találkozó, melynek megyei döntőjét a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete szervezte meg. A rendezvény célja elsősorban az volt, hogy a térségben fellelhető Mátyás királyról és a Hunyadiakról szóló monda és mesevilág kerüljön bemutatásra. A jelentkezők két korcsoportban nevezhettek. I. korcsoportban az általános iskolák alsó tagozatos tanulói, a II. korcsoportban a felső tagozatos tanulók indulhattak. A megyei döntőből a zsűri döntése alapján a hat legjobb előadó, azaz mindkét korcsoport első három helyezettje, meghívást kapott a regionális döntőre, melyre május végén kerül sor a Békés Megyei Könyvtárban Békéscsabán. A regionális döntőre meghívást kapott: Fekete Patrik József I. korcsoport I. helyezett Hévízi Virág I. korcsoport II. helyezett Gál Zsuzsanna Tamara I. korcsoport III. helyezett Végh Cintia II. korcsoport I. helyezett Gergely Dávid II. korcsoport II. helyezett Hegedűs Szilvia II. korcsoport III. helyezett XVI. Duna Menti Folklór Fesztivál 2008-ban 16. alkalommal került megrendezésre a Duna Menti Folklór Fesztivál az európai autentikus néptánc és népzenei együttesek fesztiválja. A fesztivál a néptánc, népzene és a kézművesség bemutatására vállalkozott már a kezdetek óta. Az utcai színpadok programjai, a látványos menettáncok, viseletbemutatók, kézműves vásárok keltette ünnepi hangulat nemcsak a nemcsak a szervező Duna melléki városokban, hanem a környező falvakban is jelen volt. A rendezvény 1968 óta két megye- Tolna és Bács-Kiskun- három város-baja, Kalocsa, Szekszárd, a Hagyományok Háza és a Magyarországi Folklór Fesztiválok Szövetsége (CIOFF-Hungary) összefogásában valósul meg. Az idén a két megye és a két város Kalocsa és Szekszárd volt a fesztivál házigazdája, de a programok a környező falvakban is zajlottak, ahol a Duna melléki országok képviseletén túl számos európai ország táncegyüttese is fellépett. Intézetünk társszervezőként először vett részt a fesztiválon egy romániai és egy határon túli magyar tánccsoport vendéglátójaként.

11 Az egyik csoport a romániai Alba Iulia megyéből, a másik a vajdasági Péterrévéről érkezett. Minden nap felléptek a fesztivál különböző helyszínein:szekszárdon, Kalocsán, Ordason, Nagymányokon, és Csátalján. július 28 augusztus 3 A romániai Fehér megye diákjainak üdülőprogramja Veránka sziget, Kiskunmajsa, Budapest, Mórahalom, Kalocsa, Dávod A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat partner megyei kapcsolatot ápol a romániai fehér megyével. A két megye vezetőinek januári találkozóján arról született döntés, hogy év nyarán diák részvételével csereüdültetésre kerül sor Bács-Kiskun megyében illetve Fehér megyében. Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke a BKMÖ Közművelődési Intézetet bízta meg a csereüdültetés megszervezésével és lebonyolításával. A Fehér megyéből érkezett román diákok programjainak összeállítását, szervezését Haskó Renáta, a vendéglátást, programok lebonyolítását Barta Anita kolléganőnk végezte. Az egy heti program leírása: július 28-án csoport fogadása Veránka szigeti üdülőben július 29-én kisvasúttal indulás Pörbölyről Lassi - Malomterelő Halászati, Méhészeti, Erdészeti Múzeum megtekintése, hajókázás a Dunán, BKMÖ Csillagvizsgáló Intézete bemutató július 30-án Kiskunmajsán fürdés, strandolás július 31-én Budapesten városnézés augusztus 1-én Mórahalmon fürdés, strandolás augusztus 2-án bemutató kézműves foglalkozás Kalocsán, strandolás Dávodon Kálmán Lajos Országos Népdaléneklési Verseny szeptember 19.

12 A Kálmán Lajos népzenekutató-pedagógusnak emléket állító országos népdaléneklési verseny másodízben került megrendezésre a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet szervezésében a Kórusok és Zenekarok Országos Szövetségének, a KÓTÁ-nak szakmai támogatásával. A rendezvénynek a Kecskeméti Református Egyházközség jóvoltából a Református Gimnázium díszterme adott otthont. A verseny védnökségét dr. Kálmán Lajosné, Kálmán Lajos özvegye, dr. Olsvai Imre, Kodály Zoltán legfiatalabb tanítványa és Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke vállalta el. A rendezvényt a Keceli Hagyományőrző Asszonykórus két népdalcsokorral nyitotta meg. Köszöntőt mondott dr. Bagó Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke. A versenyen 30 szólista, 2 kamaraegyüttes és 7 együttes mérte össze tudását a neves szakértőkből álló bíráló bizottság előtt, melynek tagjai voltak: dr. Olsvai Imre, népzenekutató, a zsűri elnöke, a rendezvény védnöke dr. Paksa Katalin, népzenekutató Bodor Anikó, népzenekutató Birinyi József, népzenekutató, a KÓTA társelnöke A különböző tájegységek népdalcsokraiból összeállított produkciókat a zsűri Bronz-, Ezüst- és Arany-Kántus minősítéssel valamint a versenyző kérésére a KÓTA Bronz, Ezüst és Arany minősítésével is értékelte. A legjobb versenyzők eredményeit az alábbi felsorolás tartalmazza.

13 A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET minősítése: Arany-Kántus: Anka Péter Ábrahám Brigitta Bolyki Sára Füzesi Melinda Gaál Eszter Holló Noémi Király Zsuzsanna Koncz Ildikó Lengyel Dulcinea Leverucska Kamaraegyüttes Nádasdy Fanni Nemcsics Kinga Orbán Johanna Szerencsés Martina Vadvirág Népdalkör Varga Béla Zrínyis Népdalkör A KÓTA minősítése: Arany-Páva: Ábrahám Brigitta Bolyki Sára Lengyel Dulcinea Leverucska Kamaraegyüttes Orbán Johanna Varga Béla Arany: Anka Péter Gaál Eszter Holló Noémi Király Zsuzsanna Nádasdy Fanni

14 Nemcsics Kinga Szerencsés Martina Vadvirág Népdalkör Zrínyis Népdalkör Az oklevél mellé tárgyjutalom is járt, CD és mézeskalács valamint a legjobb produkciók énekesei kerámia tárgyakat is hazavihettek. Az értékelés után a rendezvény közös énekléssel zárult. Jövőbeni célunk, hogy ezt a versenyt hagyománnyá tegyük méltó emléket állítva ezzel Kálmán Lajos munkásságának, és hogy a résztvevők körét kiterjesszük a határainkon túlra is nemcsak országossá, hanem Kárpát-medenceivé szélesíteni e rendezvényt. Hungarikumok és helyi értékek Bács-Kiskun megyében Az Országgyűlés 77/2008. (VI. 13.) számú határozatával rendeletet hozott a hungarikumok védelméről. A rendeletben a Parlament kinyilvánítja, hogy a hungarikumok megőrzendő, egyedülálló nemzeti értéket képviselnek. Az országgyűlési határozat szellemében november 6-án a kecskeméti kistérségben kezdődött el a Hungarikumok és helyi értékek Bács-kiskun megyében című előadássorozat, amely a Bács-Kiskun megyében megtalálható értékek feltárását célozza meg a megye településein, a 10 kistérségben ezzel is erősítve a helyi és kistérségi identitástudatot. A rendezvényekre a helyi döntéshozókat, közművelődési szakembereket, értékőrzőket, értékteremtőket, alkotókat, termelőket, mestereket, szolgáltatókat hívtuk meg, ahol az alábbi előadások hangzottak el: Hungarikumok a törvény és megvalósulása Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés alelnöke Megyei értékek, megyei identitás Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke Az érték fogalma, csoportosítása, helyi értékek Imre Károly a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet igazgatója Helyi tudások, helyi termékek a kistérségben Polyák Albert a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet főtanácsosa

15 Az előadásokat a helyi termelők, kézművesek termékeiből, munkáiból rendezett kiállítás gazdagította. Minden rendezvényt egy két hetes feltáró munka előzött meg, melyet a kistérségek települései értékeinek kérdőív segítségével egy táblázatban való összegyűjtését foglalta magában. 120 polgármestert és ugyanennyi kapcsolattartót (művelődésszervezőt, kulturális feladatot ellátó személyt) valamint minden kistérségben átlagosan 7 termelőt, alkotót kerestünk meg. Az előadássorozat és az erre épülő program célja nem csak a megyében található hungarikumok Európai Uniós regisztrálása és minősítése, hanem a helyi és megyei értékek feltárása, bemutatása, megbecsülésének érvényesítése. Konferenciák, felnőttképzés, vidékfejlesztés, szakképzés, szakmai tanácsadás Közművelődési szakember tanfolyam résztvevőinek vizsgáztatása BKMÖ Közművelődési Intézet, Kecskemét Közművelődési szakember I. OKJ Közművelődési szakember II. OKJ ben OKJ-s bizonyítványt adó felső-és középfokú szakemberképzést indítottunk művelődési szolgáltatásszervező szakon a megyében és a régióban tevékenykedő közművelődési szakemberek, pedagógusok részére. A tanfolyamunkra 10 résztvevő 6 fő felsőfokon, 4 fő középfokon jelentkezett és márciusban sikeresen tették le a vizsgát. Intézetünk 1992 óta minden képzési ciklusban indított OKJ-s szakmát adó képzést. A kialakult szakembergárda, a képzés színvonala teszi lehetővé a fenntarthatóságot. Január Minőségfejlesztés a közművelődésben I. című 30 órás akkreditált képzés a régióban dolgozó közművelődési szakemberek részére. 2 fő gyakornok három hónapos időtartamra intézetünknél töltötte gyakorlati idejét a bajai Eötvös József főiskolával kötött megállapodás alapján február 5-én évnyitó szakmai konferencia Kecskeméten, intézetünkben. 50 fő részvételével Szaktanácsadás Ágasegyháza testvértelepülési uniós pályázathoz

16 Folyamatos részvétel a Tiszától a Homokhátságig LEADER fejlesztési Csoport tervező munkájában. Több, később a programban is megjelent tervjavaslatot készítettünk elő. Közművelődési szakértői értekezlet A dél-alföldi, kelet-magyarországi és a dél-dunántúli szakértők részére. Március Szakmai tanácsadás az érdekeltségnövelő pályázatot beadó önkormányzatok részére. Ennek eredményeként megyénkben 16 település pályázott eszközfejlesztésre, az elnyert összeg mindösszesen E/ft.-, átlag 378 E/ft.- elnyert pályázati támogatással Kistérségi polgármesteri fórumon való részvétel és pályázati tanácsadás negyedévente. Április - Partnerséggel az egészséges jövőnkért című országos szakmai konferencia Kecskeméten a Megyeházán. Program, bemutatók, sajtótájékoztató Május Szakmai pályázatok bírálata: Városföld és Kerekegyháza önkormányzatok részére Közkincs pályázat zárása a Kecskemét Kistérségben, Régiós értekezleten Kisteleken 14-én az ESZA KHT szervezésében országos konferencia Budapesten a HEFOP A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer bevonásával országos zárókonferencia. Polyák Albert szekcióvezető volt. 29-én a VII. Nevelésügyi Konferenciát megelőző szakmai kerekasztal megbeszélés Budapesten az MMIKL-ben, szakértői közreműködés. Június Az élethosszig tartó tanulás tendenciái a Dél-Alföldi régióban szakmai konferencia előadás megtartása Közművelődési intézménynek szerepe a felnőttképzés rendszerében. a Kecskeméti Többcélú Kistérségi Társulás A kistérségek nagy jelentősége című III. Kistérségi szakmai konferencián előadás a Kistérségi Közkincs Kerekasztal bemutatása címmel. Túri Hajnalka Békéscsaba Tanítóképző Főiskola közművelődési menedzser hallgató kéthetes szakmai gyakorlata

17 Július elkezdtük a Hungaricumok Bács_kiskunban rendezvénysorozat szervezését. Szakmai tanácsadás a DAOP közművelődési intézmények felújítását tartalmazó pályázati felhívásra Augusztus Szakmai tanácsadás a megyei települések IKSZT pályázataihoz. A megyéből két körben 39+9 mindösszesen 48 település pályázott az eredményhirdetést decemberre hirdették, mivel azonban a mai napig nem történt meg, az eredményességről nem tudunk beszámolni. Befejeződött a tájoltatási program Szeptember 20-án Ágasegyháza falunapi programok (reneszánsz kiállítás, bemutatók szervezése) Új tájoltatási sorozat kezdődik 16-án Hungarikumok megbeszélés Budapesten a parlamentben Október Szakmai értekezlet és előadás a TEMI Szakmaközi művelődési ház 40 éves működésére megemlékező ünnepen Kiskunfélegyházán. 12-én Szakmai értekezlet a Kelet-Magyarországon működő közművelődési szervezetek részére a TÁMOP 3.2.3(089 1-és 2-es kiírásáról az OKM, az NFÚ és OKMAI szervezetek képviselőinek részvételével. 20-án Tengeri Dalma kistérségi menedzser szakdolgozatához szaktanácsadás 28-án Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítését szolgáló, a közös teendőkért felelős partnerek bekapcsolódását elősegítő régiós rendezvényt szerveztünk a TEMPUS Közalapítvány segítségével. A kötetlen café beszélgetést felvette és közvetítette a M1 televízió. November 6-án Hungarikumok a kecskeméti kistérségben 21 én Hungaricumok a bajai kistérségben December Hungaricumok a kiskőrösi kistérségben

18 Hungaricumok a kiskunfélegyházi kistérségben Hungaricumok a jánoshalmi kistérségben Kiadványok, intézményi PR Hírlevelünket elsősorban a megyében és a régióban élő magánszemélyeknek, illetve az itt működő közművelődési intézményeknek, egyesületeknek készítjük, de vannak olvasóink az ország egész területéről, és ez évtől határon túli magyar kulturális szervezeteknek, egyesületeknek is küldjük a kiadványt. A lapban rendszeresen tájékoztatjuk az olvasóinkat a legfrissebb, szakmába vágó pályázati lehetőségekről, konferenciákról, kulturális programlehetőségekről, tanácskozásokról, szaktáborokról és tanfolyamokról, törvényi változásokról. Bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a megyei közművelődési intézményeknek és egyesületeknek. Valamint rendszeresen jelentkező rovatunkban bemutatjuk a megye népművészeit, művész-pedagógusait, tárgyi, zenei alkotóit. A már sikereket elért neves művészeken túl igyekszünk ismertséget szerezni tehetséges, pályájuk elején álló fiatalok számára. Ezen túl a közművelődési szakmát érintő törvényi változásokat is rendszeresen közzétesszük. A külsőt tekintve a 2005-ben bevezetett áttekinthetőséget és esztétikai tartalmat szolgáló újfajta megjelenésen alapjaiban nem változtattunk, néhány finomítást leszámítva. A lap szerkesztését teljes egészében szabadon felhasználható szoftverekkel végezzük, ezzel hosszú távon garantálva azt, hogy költséghatékony és korszerű eszközökkel dolgozhassunk. A közölt riportokról továbbra is pozitív visszajelzést kapunk, olvasóink megerősítettek minket abban is, hogy az általunk ajánlott programokat szívesebben részesítik előnyben. A pályázati felhívások közlését pedig nagyon igénylik azon olvasóink, akik nem jutnak Internet-közelbe. Ezen rovatok már a Hírlevél állandó részei, mind nagyobb terjedelemben. További eredménynek tekinthető, hogy Hírlevelünk minden száma pdf formátumban letölthető az Intézet honlapjáról. Kollégáink is megerősítetek minket abban, hogy a megváltozott hírlevél elnyeri az olvasók tetszését, szívesebben veszik azt kézbe megújult formájában, és tartalmi változásaival együtt évet megelőzően intézeti weblapunk (http://www.bacskultura.koznet.hu) 2005 folyamán esett át változásokon. Ekkor az egész struktúrát újragondoltuk, áttekinthető menürendszert alakítottunk ki. E mellet megjelenését is újragondoltuk, a használhatóságot tartva elsődlegesen szem előtt. A megvalósítás statikus html lapokkal történt, a design külső css

19 stíluslappal valósítottuk meg ben az újragondolt igények szükségessé tették az intézeti honlap cms alapokon történő megvalósítását, integrált adatbázissal kiegészítve. A választás a szabadon felhasználható Joomla rendszerre esett. A menüstruktúrákat újragondoltuk a megszaporodott háttéranyagnak megfelelően (illetve ennek a struktúrának a finomítása folyamatosan történik). Az új lapnak (http://www.bacskultura.hu) több új tartalmi eleme is van; elsődlegesen a HEFOP es projektünk során létrejött felnőttképzési adatbázis említendő. A felhasználók teljesebb körű tájékoztatása, kiszolgálása érdekében rendezvényeink folyamatosan bővülő fotógalériájával bővítettük a lap tartalmát. Ezt egy galéria programmodullal tettük meg, mely egyúttal lehetőséget biztosít a képek felhasználói értékelésére, kommentálására. Ezen túl az új tartalomkezelő rendszer által levetővé válik a tartalmak egyszerűbb, gyorsabb kezelése, miáltal frissebb, naprakészebb a honlap. Intézeti számítógéppark karbantartása, fejlesztése Jelenleg az Intézet informatikai szempontból jól ellátott. Vegyesen alkalmazunk kereskedelmi és szabad szoftvereket. Ez utóbbiak aránya évről-évre nagyobb, ezáltal jelentős összegeket megtakarítva; szabad kiadványszerkesztőt, képmanipuláló programot, irodai szoftvercsomagot, operációs rendszereket alkalmazunk. Folyamatos feladatot jelentett a gépek biztonsági frissítése, illetve a szabad szoftvereknél jellemzően évi egy-két verziófrissítés, amely a rendszerek naprakészségét, produktivitását szolgálja. Elavult, a gyártó által nyújtott biztonsági frissítéssel nem rendelkező gép már csak egy darab van, melyet kompatibilitási okból hagytunk meg éveben az irodai munkaállomások biztonságosabbá tétele történt meg. Automatikus, a disztribútor által biztosított internetes szoftvertelepítési, biztonsági frissítési megoldásokra álltunk át. Ezen túl az operációs rendszer alatt jól bevált naplózó fájlrendszerek futnak az fájlrendszer hibájából történő adatvesztést elkerülendő. Gépeink mindegyike internet eléréssel rendelkezik. Az ebből fakadó veszélyeket egyrészt a Köznet által biztosított tűzfal, illetve az operációs rendszerek biztonsági beállításai védik ki. Vírusokkal, trójai és egyéb kártékony, adatvesztést okozó programokkal nem volt problémánk az általunk használt rendszerek érzéketlenek ezekre a szabadon terjedő programokra.

20 Könyvtári beszámoló a 2008 évről A Közművelődési Intézet április 15-ével vette át a pedagógiai szakkönyvtárat a Pedagógiai Intézettől. Az átadás átvétel előtt össze kellett adni a gyarapodásokat és a törléseket darabra és forintra db dokumentum ,10 Ft (tizenkétmillió-kilencszázhuszonötezerszázhuszonhét forint, tíz fillér) értékben az áthozott állomány. A Közművelődési Intézet honlapján elkészült a könyvtár Web-oldala. A napi feladatok mellett 1.az állomány napi gondozása; 2.kölcsönzés, tájékoztatás, olvasószolgálat; (1795 regisztrált olvasóból 43 új olvasó ban 771 volt az aktív könyvtárhasználók száma. Közel 3000-en személyesen keresték föl könyvtárunkat, és kb fő telefonon, vagy ben kért tájékoztatást, segítséget dokumentumot kölcsönöztek ki, és közel a helyben használt dokumentumok száma). 3.könyvtárközi kölcsönzés (10 kérés érkezett hozzánk, amit teljesítettünk, mi 9 kérést küldtünk, ebből 5-öt megkaptunk); 4.a tankönyvbemutató állományának rendben tartása; 5.a Szikla adatbázis továbbépítése az állományba vett új dokumentumok bekerültek adatbázisunkba; 6.a Szikla Internetes adatbázis folyamatos frissítése a oldalról elérhető állományunk; 7.CD-ROMOK gondozása; 8.a filmállomány bővítése, gondozása mellett sor került a médiatár átrendezésére is. Éves gyarapodásunk: 237 db könyv ( Ft) és 5 db CD-Rom (21 173,- Ft) került a könyvtár állományába. Ezen dokumentumokat a HEFOP / /2.0 pályázatból a Közművelődési Intézet vásárolta. Ezen kívül ajándékként 45 db könyv (57 585,- Ft), és 12 db DVD (25 300,- Ft) került nyilvántartásunkba. A könyvtári rend fenntartásához szükséges volt az állomány részbeni átmozgatása. Az ebből adódó változások átvezetése is megtörtént a SZIKLA programban.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncgála területi válogatója Petőfi Sándor Művelődési Központ Kiskőrös, február 17. 2007 Évnyitó szakmai értekezlet Általános Művelődési Központ Nemesnádudvar,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése 6526/2006. ELŐTERJESZTÉS A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése Az előterjesztést

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 2010 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Pályázatok 2010-2014 Nyertes összeg Önerő Elutasítás "Együtt a 2010 31.264.004,- Nyert 31.264.004,- 0,- - könyvtárral" 1. TÁMOP- 3.2.11/10-1- 2010-0054 Célja: a nevelési-oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése.

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. Győr-Moson-Sopron megye 26. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. 26. évi statisztikai jelentések alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELDOLGOZÓ KÖZPONT (BBMMK) Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintű pályázati felhívása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintű pályázati felhívása Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz év keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintű pályázati felhívása I. Kistérségi Közkincs- Kerekasztalok megalakítása, működésük támogatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2011. április 21. 8973 Csesztreg

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben