Magyarországi Földgázpiac Rövid Bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországi Földgázpiac Rövid Bemutatása"

Átírás

1 Magyarországi Földgázpiac Rövid Bemutatása Magyarország földgáz lefedettsége meghaladja a 95 %-t, földgázellátásba bekapcsolt települések száma 2691 volt 2008-ban, az egy főre jutó földgáz felhasználás az egész Európai Unióban a 2. legnagyobb. Felhasználásunk mintegy 82%-át importból szerezzük be, több közbeiktatott kereskedelmi lépcsőn keresztül szinte az összes mennyiséget valójában az orosz GAZPROM-tól. *2009. áprilistól nincs igazolt hosszú távú forrás. (Hazai termelésből (MOL KTD), EON-tól, és kiegyenlítő gáz piacról szerzi be a forrásait) A válság miatt a 2009-es évben a hazai prognosztizált földgáz igényből (amely:14,8 Mrdm 3 ) mintegy 3,5 Mrdm 3 fogyasztás eltűnt, a csökkenés több tényezőből vezethető le: 1) takarékosabb tudatosabb fogyasztói magatartás, 2) csökkenő üzemi termelés, 3) a kedvezőbb import áramár miatt csökkenő villamos energiatermelésre történő felhasználás és a csökkenő országos villamos energia felhasználás miatt. Mindezek hatására eltolódni látszik a haza termelés és az import aránya a csökkenő hazai kitermelés mellett a drasztikus földgáz felhasználói igény lecsökkenése miatt nagyobb mértékű importforrás átvételcsökkenés történt, jelentős Take or Pay ( TOP ) fenyegetettséget generálva a hosszú távú forrásszerződésekkel rendelkező gázkereskedő(k)re (EON). A teljes piac kb milliárd HUF, a szabadpiacon elérhető nyereség maximum 2% - 3,5 %, azaz 22 38,5 milliárd HUF; ugyanakkor a nagyobb fogyasztók megszerzése érdekében olyan árverseny alakul ki július 1-re, hogy beszerzési ár alatti értékesítések is kifejezetten jellemzőek voltak. Liberalizált Földgázpiac A liberalizált földgázpiacon jelenleg két kereskedési mechanizmus működik párhuzamosan: 1. Egyetemes szolgáltatás ( ESZ ): a területileg kötött egyetemes szolgáltatói engedély alapján egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása az ár és a szerződéses feltételek hatóságilag szabályozottak. Az ESZ-t a korábbi kormányzat átmeneti jellegű szabályozásnak, a közüzem továbbélésének tekintette és fokozatos eltörlését tűzte ki célul, míg a jelenlegi kormányzat ismét erősíti azt. 2. Szabadpiaci földgáz kereskedelem: egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználok részére területileg nem kötött egyedi piaci versenyalapú szerződéses feltételek szerint. 1

2 Mindezt jól tükrözi a földgázellátásról szóló évi XL. törvény megjelenésével az átalakult a földgázpiaci modell is. KNK FORRÁSAIVAL RENDELKEZŐ KERESKEDŐ (EFT, ZIGÁZ) KERESKEDŐK EGYETEMES SZOLGÁLTATÓK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÚLT FELHASZNÁLÓK F O R R Á S O K HAZAI IMPORT TÁROLÓK SZÁLLÍTÓ RENDSZER- IRÁNYÍTÓ ELOSZTÓK SZABADPIACI FELHASZNÁLÓK FÖLDGÁZ ÁRAMLÁS KERESKEDŐK PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK A földgázpiac szempontjából a legfontosabb változás volt, hogy július elsejével a közüzemi szolgáltatás átalakult egyetemes szolgáltatássá, a korábbi közüzemi szolgáltatási engedéllyel rendelkező társaságok egyetemes szolgáltatási engedélyt kaptak, megszűnt a határon keresztüli földgázszállítási engedély, és a rendszerirányító (FGSZ, MOL csoport tagja) július 1-jétől a szervezett földgázpiac létrejöttéig napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacot hoz létre (NFKP) és működtet. Az NFKP az együttműködő földgázrendszer napi egyensúlytartását segítő speciális tőzsde. Az egyetemes szolgáltatók mindegyike földgáz-kereskedelmi engedélyt is szerzett, annak érdekében, hogy a július 1-től, illetve július 1-től el tudják látni az egyetemes szolgáltatásból - jogszabály által kötelezően a versenypiacra kiléptetett felhasználókat, melyek a kötelező kilépéskor még nem választottak a versenypiacon működő valamely más kereskedő közül július 1-vel valamennyi 100 m 3 /óra fogyasztást meghaladó felhasználó kötelezően kilépett a földgáz versenypiacra. Kivételt képezett ez alól a külön törvényben meghatározott távhőtermelési engedéllyel rendelkező felhasználók, melyek június 30-ig jogosultak voltak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. (Meghosszabbításra került június 30-ig; ugyanakkor a távhőtermelési engedélyesek a módosítás hatályba lépésnek idejére már egy éves tipikusan nem felmondható éves gázellátási szerződéseiket a szabadpiacon megkötötték, így a szabályozás megkésett volt és jelentős jogi problémák megoldásával lehetséges csak a kívánt célt vele elérni.) A 20 m 3 /óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m 3 /óra fogyasztást el nem érő felhasználók június 30-ig voltak jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. A gázév folyamán az éves mennyiség 55%-t meghaladó mennyiség, azaz több mint 5 Mrdm 3 a már szabadpiacon került értékesítésre. 2

3 Az Egyetemes Szolgáltatásból kilépett lakossági fogyasztók száma meghaladja a 250ezer háztartást (5-7% az összes ESZ-re jogosultnak); szinte kizárólag az EMFESZ Kft. látja el ezt a versenypiaci lakossági kört. A magyarországi gázpiaci liberalizáció július elsejével fejeződött be a folyamatot nem lehetséges egyértelmű sikerként értékelni, mivel 1) a szabályozások folyamatosan nem vagy késve jelentek meg; 2) az árszabályozás folyamatosan és kiszámíthatatlan módon, egymással ellentétes irányba is módosult (pl. ármoratórium), 3) nem volt a kapacitáslekötéseket és a kereskedőváltásokat megfelelően szabályozó és elfogadott megfelelő szabályzati alap (Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat), 4) a versenypiacra áteső fogyasztók kezelésére nem volt elegendő idő és 5) egyre erősödő érdekellentét jellemző az infrastruktúraüzemeltetők és a kereskedők között (pl. MJ-ra történő elszámolás átállására felkészülés nem történt meg, lezáratlan csúszó elszámolások.). A nagykereskedelmi gázpiac részletes leírását és a liberalizációs tapasztalatok értékelését lásd az 1. sz. mellékletben meghatározott linkeken. Gázpiaci Engedélyesek július elsejével gázkereskedelmi engedéllyel rendelkező társaságok száma 47, ebből földgáz kereskedelmi engedéllyel 34, egyetemes szolgáltatási engedéllyel 7, elosztási engedéllyel 11, szállítói és rendszerirányítói engedéllyel 1, tárolói engedéllyel 2, PB gáz elosztási és vezetéken történő szolgáltatási engedéllyel 2 társaság rendelkezik. A legmeghatározóbb szereplők törekvései és tevékenysége az alábbiakkal jellemezhető: egyre erősödő árverseny beszerzési portfólió diverzifikálása SPOT piaci előnyök kihasználása ez azonban a HAG kapacitásokhoz való korlátos hozzáférés miatt korlátozott infrastruktúra költségek optimalizálása szabadpiaci kereskedelmi pozíció megtartása stagnáló mennyiség mellett, csökkenő árral kockázatok csökkentése áthárítása erősödő kisebb szereplők jelenléte. Tárolói Helyzet: EON tárolók: összmennyiség:. igénybevétele drága és teljes mértékben feltöltött viszonylag olcsóbb gázzal. A piaci igények csökkenése és a határkeresztező kapacitás növelése 3

4 miatt csökkenő tároló használat. Extra költségeket jelent az ESZ számára az ESZ téli felkészülési szint jogszabály alapján előírt mértékének teljesítése. MOL: 1,2 Mrd m3 stratégiai tároló (MMBF), amelyet minden végfelhasználó fizet, ú.n. MSZKSZ díj formájában; mértéke 55 Ft/GJ volt és 60,5 lett. A MOL mintegy 900 millió m3? kereskedelmi tárolóval is rendelkezik. Kapacitáshelyzet: Mosonmagyaróvár rendelkezésre álló kapacitás: m 3 /nap m 3 /nap megszakítható Beregdarócon rendelkezésre álló kapacitás: m 3 /nap Tárlókban rendelkezésre álló kapacitás: EFS tárlóiban m 3 /nap MMBF tárolóban m 3 /nap A SPOT piaci kedvező trendek kihasználására való törekvés miatt felértékelődött a nyugatról (Mosonmagyaróvár) történő forrás betáplálás jelentősége. Kapacitás lekötési folyamat átalakítása miatt az év elején kialakult egy hónapokig tartó bizonytalan betáplálási kapacitás hozzáférhetőség. A június 30-án (július 1-i gázév kezdő napja előtt) megjelenő módosító rendelet alapján a kapacitásaukció elmaradt, így a first come first serve elv alapján volt csak megszerezhető HAG kapacitás. Ezzel a lehetőséggel azok a Társaságok tudtak élni, akik az ÜKSZ FGSZ honlapra való hivatalos publikációjának időpontját ismerték. Mosonmagyaróvári megszakítható kapacitás egyelőre nem kerül értékesítésre. Tőzsde/HUB-ok: A földgáz kereskedelme a világban tőzsdeszerűen zajlik mivel mint energiahordozó kereskedelmi árucikk egy úgy nevezett commodity termék. Földgáz tőzsde viszonylag kevés van a világon (ezeket a földgázszállítási csomópontokat idegen szóval hub -oknak nevezik, ilyen Európában pl. a TTF Bunde Holland, és az osztrák Baumgarten-nek CEGH. Európai gáz hub-ok között virtuális és fizikai csomópontok egyaránt megtalálhatóak. A gáz hub-ok sem klasszikus árutőzsdék, inkább egyfajta OTC piacok. A vezetéken történő szállítás korlátai miatt nem alakulhatott ki a földgáz, mint commodity termék saját piaca, ezért olajtermékek jegyzés áraihoz kötik a földgáz árát Európában. A gazdasági válság hatására a hub-ok növekvő likviditása erősíti a részben gázár alapú árazás bevezethetőségét az olajárhoz kötött képletes ár helyett a beszerzési szerződésekben 4

5 Gázár elemei és rendszerhasználati költségek a szabadpiaci szerződésekben Gázár, Rendszerhasználati díjak kapacitás lekötési díj, forgalmi díj. A gázár Magyarországon az import és a belföldi forrás szereződések esetében is elsősorban additív vagy multiplikatív olajár indexált képlet alapján kerül negyedévente egységnyi hőmennyiségre amerikai dollárban meghatározásra. A FOB Med fűtőolaj és gázolaj jegyzésárainak alakulása határozza meg %-os arányban a földgáz árindex alakulását. Ezeknek az árindexeknek az újraszámolása negyedévente történik a fent említett kőolajtermékek legutolsó 9 havi átlagárát figyelembe véve. A fentiekből következik, hogy 3 hónapig fix az ár, majd az olajtermékek változásának trendjétől és mértékétől függően csökken vagy nő a földgáz következő negyedéves ára. A tipikusan alkalmazott árképletet részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza. Garantált árrések A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem. Garantált nagykereskedői árrés mértéke január 1-től 1,12Ft/m 3 A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltató jogutódjára 2009-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem. Garantált egyetemes szolgáltatói árrés mértéke: január 1-től 20 m 3 /h alatt 20 m 3 /h m 3 /h 101 m 3 /h m 3 /h 500 m 3 /h felett között között 5,74 Ft/m 3 1,45 Ft/m 3 1,11 Ft/m 3 0,83 Ft/m 3 20 m 3 /h alatt ESZ garantált árrése Mrd HUF. A gázpiac legproblémásabb elemei: - stratégiai tároló szükségessége, végfelhasználókkal fizetett ára - garantált árrések, a multinacionális vállalatok leányvállalat-anyavállalat közötti egyes költségek elszámolásának módja (profitcsökkentés), hálózatok karbantartása-fejlesztése - olcsó források hiánya (1. a Gazprom és a multinacionális vállalatok a viszonylag magas árszint fenntartásában érdekeltek, 2. az EMFESZ olcsó gázforrásainak időleges (?) megszűnése 3. spot piaci- viszonylag olcsóbb források a HAG kapacitás blokkolása miatt nem lehetséges - szabályozási bizonytalanságok és egyes érdekkörök általi befolyásolhatóság - EON/TIGÁZ kb. 66 Mrd Ft-nyi ú.n. ik végfelhasználói visszafizetése (közüzemi időszakban a jogszabályok által előírt szintű értékesítésből származó veszteség kompenzálása) - ármoratórium kezelése az ESZ körben nagykereskedelmi és ESZ szinten - KÁT (kötelező átvétel, zöld áram) termelői kör szűkülésének gázpiaci összefüggése 5

6 - földgázfüggőség, végső soron nincsenek diverzifikált forráslehetőségek - fogyasztói magatartások (1.) egyes stabil pénzügyi hátterű nagyfogyasztók túl tudatosak az árversenyben és az EMFESZ elkényeztette őket (tipikusan átlagos beszerzési ár alatti jelentős engedményekkel szerződtek a 2010-es gázévre); 2) a kis és közepes fogyasztók teljesen tájékozatlanok a gázpiaci lehetőségek vonatkozásában; 3) felértékelődött a garancia nélküli szállítás lehetősége 4) a szállító partner kiválasztásában egyes elköteleződések meghatározóak) 1. sz. melléklet A gázpiac leírását tartalmazó ú.n. JPE határozat (A másik elemzés linkjét is tedd be lci) 1. sz. melléklet Multiplikatív árképlet PG = P 0 + X * (F-F 0 ) + Y * (G-G 0 ) [USD/GJ] A képletek elemeinek jelentése: Additív árképlet PG = P 0 * (0,5* + 0,5 * ) [USD/GJ] P 0 : a gázár referenciaértéke USD/GJ-ban kifejezve F 0 : 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke 3 tizedesjegyre kerekítve, amerikai dollárban (USD) megállapítva, a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján. Az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj havi jegyzésárait a Platt s European Marketscan tartalmazza a European low/high averages részben a 1 PCT Fuel FOB Med. Cargoes címszó alatt (2 tizedessel megadott értékek). A havi jegyzésárat a közölt havi low-high averages értékek számtani átlaga adja. F 0 : Referenciaérték, amely az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi átlagára USD/t-ban. G: 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke 3 tizedesjegyre kerekítve, amerikai dollárban (USD) megállapítva, a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján. A 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj havi jegyzésárait a Platt s European Marketscan tartalmazza a European low/high averages részben a Gasoil 0,1% FOB Med. címszó alatt (2 tizedessel megadott értékek). A havi jegyzésárat a közölt havi low-high averages értékek számtani átlaga adja. 6

7 G 0 : Referenciaérték, amely a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) 9 havi átlagára USD/t-ban. X = * 0,5 Y = Rendszerhasználati díj Éves kapacitás lekötési díj: A fizetendő Éves Teljesítménydíj az egységnyi teljesítménydíj (RD) és az adott gázévre lekötött földgázteljesítmény szorzata. Az RD meghatározása az alábbi képlettel történik a mindenkor hatályos rendszerhasználati díjrendeletek alapján: RD = ( TD ENTRY x K ENTRY +TD EXIT x K EXIT +TD CS +TD MOBIL +TD BETAR +TD KITAR +TD ELOSZTÁSI x K ELOSZTÁSI )/K EXIT RD A szerződés keretében eladott gázmennyiség teljesítménydíja K ENTRY K EXIT K ELOSZTÁSI TD ENTRY TD EXIT TD ELOSZTÁS TD CSUCS TD MOBIL TD BETAR TD KITAR Számításban figyelembevett entry kapacitás [MJ/nap], Lekötött exit kapacitás [MJ/h] Lekötött elosztói kapacitás [MJ/h] (20-10 m 3 /h esetében m 3 /h) Éves szállítói entry díj [HUF/(MJ/nap)/év] Éves szállítói exit díj [HUF/(MJ/h)/év] Éves elosztói díj [HUF/(MJ/h)/év] (20-10 m 3 /h esetében HUF/( m 3 /h)/év) Éves tárolói csúcsdíj [HUF/év] Éves tárolói mobil díj [HUF/év] Éves betárolási díj [HUF/év] Éves kitárolási díj [HUF/év] Rendszerhasználati forgalmi díj (B) B a tárolói és szállítási és elosztási költségek a ténylegesen átvett mennyiségre eső része a mindenkor hatályos rendszerhasználati díjrendeletek alapján: B = ((M ÉV + M MOBIL ) x FD SZ + M ÉV x FD SZAG + M ÉV x FD ELOSZTÁSI )/M ÉV Ahol FD SZAG Szagosítási forgalmi díj + MSZKSZ tagdíj [HUF/GJ] FD ELOSZTÁSI Elosztási forgalmi díj [HUF/GJ] FD SZ Szállítási forgalmi díj [HUF/GJ] 7

8 M ÉV M MOBIL Éves mennyiség [GJ/év] Éves tárolói mobil mennyiség [GJ/év] 8

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László Az alakuló földgázpiaci modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László 1 Alapelvek A közüzem mint szabályozott piaci elem megszűnik Minden fogyasztó feljogosított Minden kereskedő feljogosított Kapacitás

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS A Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap

A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap A hazai földgázszállítási infrastruktúra regionális szemszögből ma és holnap Gellényi Zoltán Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató 2015. április 15. Emelkedő pályán hetvenöt év tapasztalatával

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest Dr. Zsuga János CEO 1 A régió import igénye jelentősen növekedik a következő 10 évben bcm 140,00 Indegineous Production and Import demand in the SEE region 120,00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE Ügyiratszám: 6668/1/2015 Ügyintéző: Bereczk Balázs Tel.: 85/501-035 E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS ( VBF+ SZERZŐDÉS) amely

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás)

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) EFS plusz termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) A termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában

Részletesebben

Földgáz nagykereskedelmi modellalternatívák. Magyarországon

Földgáz nagykereskedelmi modellalternatívák. Magyarországon Földgáz nagykereskedelmi modellalternatívák 2015 után Magyarországon Konzultációs anyag 2012. október 17. Az alábbi dokumentum a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett nyilvános konzultáció

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Visegrád, 2011. április 13. Az energiastratégia pillérei

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés. egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a továbbiakban: Eladó),

Földgáz adás-vételi szerződés. egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a továbbiakban: Eladó), Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről OMSZi Nonprofit Kft. vevő (a továbbiakban:

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

NORDEST ENERGY KFT. - FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) 2011 (v1.0 verzió)

NORDEST ENERGY KFT. - FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) 2011 (v1.0 verzió) Jelen Általános Szerződéses Feltételek mint a Földgázszállítási Szerződés része, annak melléklete a Felek jogügyletére vonatkozó általános és alap feltételrendszert tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 2015. JÚLIUS 1-JÉTŐL - 2015. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ HASZNÁLATI IDŐSZAKRA továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről

Részletesebben

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött Egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt, mint földgáz kereskedelmi engedélyes és földgáz eladó (a továbbiakban: Eladó ) Székhelye: 6724 Szeged

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 13., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (VI. 13.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott

Részletesebben

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási

Részletesebben

Fekete Márk. Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál

Fekete Márk. Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál Fekete Márk Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál Tartalom Termékfejlesztési kényszer az energiaipari liberalizáció következtében Az energia szolgáltató stratégiai céljai

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

KERESKEDELEM A FÖLDGÁZTŐZSDÉN

KERESKEDELEM A FÖLDGÁZTŐZSDÉN MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ INTÉZET KERESKEDELEM A FÖLDGÁZTŐZSDÉN Szakdolgozat Készítette: Szegedi Szabolcs Bsc-s olaj- és gázmérnök szakirány Tanszéki konzulens: Horánszky

Részletesebben

EREDMÉNYEK ÉS FELADATOK A FÖLDGÁZ VERSENYPIACON

EREDMÉNYEK ÉS FELADATOK A FÖLDGÁZ VERSENYPIACON EREDMÉNYEK ÉS FELADATOK A FÖLDGÁZ VERSENYPIACON Dr. Szilágyi Zsombor kereskedelmi ügyvezető helyettes EMFESZ Kft. 1.Results on liberalized natural gas market The competitive natural gas market opened up

Részletesebben

A földgalatti gáztárolók szerepe a gázellátó rendszerben Rövid táv és szezonális spreadeken túlmutatva

A földgalatti gáztárolók szerepe a gázellátó rendszerben Rövid táv és szezonális spreadeken túlmutatva XXIII. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia 2015. április 15-16 A földgalatti gáztárolók szerepe a gázellátó rendszerben Rövid táv és szezonális spreadeken túlmutatva Fritsch László, vezérigazgató Magyar

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) 2012. január 1-jétől

A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) 2012. január 1-jétől A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) 201 január 1-jétől I. Rendszerirányítási díj (862/2011. sz. határozat): 1 000 000 Ft/év Szagosítási díj (863/2011. sz. határozat):

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában)

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS továbbiakban Keretszerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Levelezési címe:

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21.

Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21. Felkészülés a piacnyitásra a tevékenységek szétválasztása Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21. Az előadás célja és tartalma A tevékenység-szétválasztás (unbundling)

Részletesebben

Az energiapolitika fogalma. Az Európai Unió energiapolitikája. Az európai energiastratégia fő célkitűzései. Az energiapolitika tartalma

Az energiapolitika fogalma. Az Európai Unió energiapolitikája. Az európai energiastratégia fő célkitűzései. Az energiapolitika tartalma Az Európai Unió energiapolitikája Az energiapolitika fogalma Egy adott politikai egység tág értelemben vett energiaellátásának biztosítására vonatkozó Kajtár Gábor előadása 1 - politikai célkitűzések,

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉS 2015. tárgyú közbeszerzési eljárás

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉS 2015. tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉS 2015 tárgyú közbeszerzési eljárás 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára

Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára 2014. február 10. Századvég Gazdaságkutató ZRt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... i 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Vevőként szerződő felek

Vevőként szerződő felek Vevőként szerződő felek Szerződő fél Székhelye Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata Borsodnádasd Város Önkormányzata Budapest Főváros XV. Ker. Rákospalota, Pestújhely,

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5349. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. június 1 2015.

Részletesebben

JOGI-SZABÁLYOZÁSI ÉS PIACI VÁLTOZÁSOK AZ ENERGETIKÁBAN

JOGI-SZABÁLYOZÁSI ÉS PIACI VÁLTOZÁSOK AZ ENERGETIKÁBAN JOGI-SZABÁLYOZÁSI ÉS PIACI VÁLTOZÁSOK AZ ENERGETIKÁBAN Magyar Energia Szimpózium, 2015. szeptember 24. Dr. Tóth Máté LL.M. Szenior ügyvéd, Faludi Wolf Theiss Elnök, MET Interdiszciplináris Tagozat 1 TARTALOM

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 110. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 30., szerda. Tartalomjegyzék. 207/2010. (VI. 30.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 110. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 30., szerda. Tartalomjegyzék. 207/2010. (VI. 30.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 30., szerda 110. szám Tartalomjegyzék 207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 209/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

Gázt a napi piacról. - A teljes földgázrendszer működésének összehangolása milyen feladatokat ró az FGSZ-re?

Gázt a napi piacról. - A teljes földgázrendszer működésének összehangolása milyen feladatokat ró az FGSZ-re? Gázt a napi piacról Ügyfél: FGSZ Földgázszállító Zrt. Iparág: energetika Megoldás: TSO Energy Platform, Balancing Energy Platform Az esettanulmány készítésének időpontja: 2011. december 7. Honlap: http://www.fgsz.hu

Részletesebben

DBGÁZ KFT. 2004. június 10.

DBGÁZ KFT. 2004. június 10. A DEBRECENI GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI DBGÁZ KFT. 2004. június 10. BEVEZETŐ A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) rendelkezései szerint

Részletesebben

az energiapiacokról 2012. I. SZÁM

az energiapiacokról 2012. I. SZÁM az energiapiacokról 212. I. SZÁM A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható energiapiacok kialakításához való szakért i hozzájárulás. Széles

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 13., szombat Tartalomjegyzék 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1778/MM /2011 Földaáz szállítási szerződés SVSZTRK - Pilisszentkereszt Belyegző száma; 1 Lapok száma Erkezeu 2011 gp 7 Ikt sz Me l. Efozmeny Jelen szerződés megkötésére a TED 201 l/s 80-131824 iktatószámon

Részletesebben

ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT

ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT MVM PARTNER ZRT. ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 2013. április 30. 1 Tartalom 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. A SZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4. AZ ALLOKÁCIÓS ELJÁRÁSBAN FELAJÁNLOTT TERMÉK...

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

A jelű kiegészítő lap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

A jelű kiegészítő lap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6) 2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 18., szombat Tartalomjegyzék 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben XIX. Főenergetikusi és Innovációs Szeminárium Visegrád, 2012. május 9-11. Kapcsolt energiatermelés Azonos technológiai folyamatban hő- és villamosenergia egyidejű

Részletesebben

Gáz Fórum. Fókuszban a Gázév-váltás. Témáink. Nyári Energetikai Fórumok 2015. 2015. június 10., Budapest. Kapacitáslekötések tapasztalatok a szállító,

Gáz Fórum. Fókuszban a Gázév-váltás. Témáink. Nyári Energetikai Fórumok 2015. 2015. június 10., Budapest. Kapacitáslekötések tapasztalatok a szállító, Nyári Energetikai Fórumok 2015 Gáz Fórum Fókuszban a Gázév-váltás 2015. június 10., Budapest Témáink Közös energiapolitika Új Energiahatékonysági Direktíva Egyetemes szolgáltatások jövője Gázév-váltás

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem. Előzetes anyag! Nem hivatkozható!

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem. Előzetes anyag! Nem hivatkozható! Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Gázforrás- és kitermelési szerződés árverési programok hatása a gázpiacok fejlődésére A hazai programok szerkezetének és eddigi tapasztalatainak

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2014.10.1. és 2014.10.6. között hatályos szöveg A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

A földgázpiaci liberalizáció és a távfűtés

A földgázpiaci liberalizáció és a távfűtés Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 302-315. o. A földgázpiaci liberalizáció és a távfűtés Kádárné Horváth Ágnes 1 Napjainkban világszinten jelentős

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3+4+5+6) 2.Számviteli

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

Villamos energia alapismeretek

Villamos energia alapismeretek Villamos energia alapismeretek A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében a korábbiakban megszokott, a liberalizált villamos energia piaccal párhuzamosan létezett közüzemi villamos

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

Javaslatok a villamos energia

Javaslatok a villamos energia Javaslatok a villamos energia versenypiacára ra törtt rténı kilépéshez Cégprofil Közbeszerzési si tanácsad csadás Pályázatírás Energetikai szaktanácsad csadás Szervezeti átvilágítás és szervezetfejlesztés

Részletesebben

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]....,

Részletesebben

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2009. május 11. Budapest, 2009.05.11. Készítette: Global NRG Zrt. oldalszám: 2/76 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

Energia és karbon tőzsdei termékek piaca

Energia és karbon tőzsdei termékek piaca Energia és karbon tőzsdei termékek piaca Piacinformációk és "hedging" stratégiák Beata Zombori Szent István Egyetem, 2011. június 3. Tartalom Energia és karbon piaci termékek bemutatása 2 A piaci árfolyamok

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

A jelű betétlap. II. A nettó árbevétel. 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6]...,

A jelű betétlap. II. A nettó árbevétel. 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6]..., A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2. Adóazonosító jele: Adószáma: II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6], 2. A számviteli

Részletesebben

FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS [MINTA]

FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS [MINTA] A Földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény alapján létrehozott földgáz biztonsági készlet 265/2009.(XII.1.) Korm. rendelet szerinti felhasználása tárgyában kötött FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévről a Szany nagyközség önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft)

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft) A JELŰ BETÉTLAP Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása I. Adóalany II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6] 2. A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA TERVEZET

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA TERVEZET A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA TERVEZET KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2009. ÁPRILIS A Magyar Energia Hivatal 432/2009. számú határozatával annak mellékleteként jóváhagyva

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (2014.

Részletesebben

Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan

Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan Mi az, hogy villamosenergia liberalizáció? Az árampiac felszabadítását jelenti. Az Európai Unió tanácsa az Unió versenyképességének javítása

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

Pénzügyi válság 2008. Vélemények és javaslatok az elefántcsonttoronyból Kondor Péter (CEU)

Pénzügyi válság 2008. Vélemények és javaslatok az elefántcsonttoronyból Kondor Péter (CEU) Pénzügyi válság 2008 Vélemények és javaslatok az elefántcsonttoronyból Kondor Péter (CEU) Bevezető Élénk diszkusszió az elit egyetemek tanszékein Határozott igény a politikai döntések befolyásolására A

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ 3 A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben