FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),"

Átírás

1 FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS A Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz-kereskedelmi szerződést kötik: 1\35

2 1. A szerződő felek adatai A Vevő adatai: Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt Levelezési cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt Cégjegyzék szám: Adószám: Statisztikai jelzőszám: Számlavezető pénzintézet OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: Számlaküldési cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt Az Eladó adatai: TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u Levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u Cégjegyzék szám: Adószám: Statisztikai jelzőszám: Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. SWIFT kód: BACXHUHB Bankszámlaszámok: HUF: (IBAN:HU ) USD: (IBAN:HU ) EUR: (IBAN:HU ) Számla kiállítási cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u Értelmező rendelkezések Amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, a jelen Szerződésben használt fogalmak az alábbiakban rögzített jelentéssel bírnak: Alulszállítás: a Maximum éves mennyiséget el nem érő földgázszállítás felajánlása; Alulvételezés: a Minimum éves mennyiséget el nem érő földgáz átvétele; Átadás-átvételi pont: az átadásnál a földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontja: a Vevőt kiszolgáló és az Elosztó tulajdonában és üzemeltetésében lévő elszámoló gázmérő. A földgáz tulajdonjoga az elszámoló gázmérő kilépő csonkján száll át a Vevőre; Elosztó: a évi XL. törvény szerinti földgáz elosztó hálózat üzemeltetési engedéllyel rendelkező társaság, aki a fogyasztóval közvetlen kapcsolatban áll; 2/ 35

3 Eltérő minőségű földgáz: a szerződés pontban megadott minőségi jellemzőket nem teljesítő földgáz; Forráshiány: a földgázrendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények tartósan meghaladják a forrás mennyiségét és nincs lehetőség a gázrendszer igény szerinti forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítására; Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely megfelel az MSZ 1648:2000 szabványnak. Jelen szerződésben szereplő minden földgáz mennyiség adat gáztechnikai normál állapotban, 288,15 K (15 C) hőmérsékleten és 101,325 kpa nyomáson értendő; Fűtőérték: Gázdíj: Gázév: Gázhónap: Gáznap: GET: Havária: a száraz földgáznak az MSZ 2373 szabvány szerint mért, és gáztechnikai normál állapotú köbméterre meghatározott fűtőértéke; a Felek által kölcsönösen elfogadott fajlagos díj USD/GJ-ban kifejezve; az adott év július 1-ei gáznaptól a következő év június 30-ai gáznapig terjedő időszak; a naptári hónapok első napjának reggel 6:00 órájától a következő naptári hónap első napjának reggel 06:00 órájáig terjedő időszak; a tárgynap reggel 06:00 órájától a következő nap reggel 06:00 órájáig terjedő időszak; a szerződés megkötésekor a földgázellátásról szóló évi XL. törvény és annak módosításai; az Eladó részéről: a gázszállító rendszer üzemzavara, elosztórendszer meghibásodása, földgázkorlátozás. Vevő részéről: a villamosenergia és távhő rendszerek üzemzavara, erőműben bekövetkező tartós meghibásodás, géptörés. Korlátozás: a hatályos jogszabályok szerint értelmezendő üzemzavar vagy forráshiány miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozás; Lekötött órai teljesítmény: a Vevő által lekötött és az Eladó által az átadás-átvételi ponton rendelkezésre tartott teljesítmény (m3/h)-ban; Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH): az OMH (Országos Mérésügyi Hivatal) általános jogutódja; MEH: Magyar Energia Hivatal; Maximum éves mennyiség: az a legnagyobb földgáz mennyiség egy gázévben, amelynek rendelkezésre tartására az Eladó jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát; Maximum havi mennyiség: az a legnagyobb földgáz mennyiség adott hónapban, amelynek rendelkezésre tartására az Eladó jelen szerződés feltételei szerint az adott hónapban kötelezi magát; 3/ 35

4 Maximum napi mennyiség: az a legnagyobb földgáz mennyiség egy gáznapra, amelynek rendelkezésre tartására az Eladó jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát; Minimum éves mennyiség: az a legkisebb földgáz mennyiség egy gázévben, amelynek átvételére és megfizetésére a Vevő jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát; Minimum havi mennyiség: az a legkisebb földgáz mennyiség egy hónapban amelynek átvételére és megfizetésére a Vevő jelen szerződés feltételei szerint kötelezi magát; Minőségi hiba: az Eladó hibájából minőségi hibás a teljesítés akkor, ha a szerződésben kikötött minőségtől az Eladó hibájából ott meghatározott mértéket meghaladó eltérés áll fenn. A minőségi hiba időtartama az az időszak, amely a vizsgált és kifogásolt minta vételének napját megelőző utolsó mérési naptól a minőségi hiba megszüntetésének - vagy a szerződés módosításának napjáig tart; Működési engedély: az engedélyhez kötött gázipari tevékenységek folytatására a MEH által kiadott működési engedély; Nem normál üzemmenet a gázátadó állomáson: az az állapot, amikor a gázátadó állomás nyomásszabályozói, nyomásvédelmi, gázmelegítési és mérési berendezései közül egy, vagy több maghibásodik, nem üzemszerűen működik; Napi nominált mennyiség: az utolsó, az Eladó által elfogadott, az adott gáznapon az átvételi ponton a Vevő által vételezni kívánt gázmennyiség; Nominálás: A havi, heti, napi földgáz igény előzetes meghatározása az ÜKSZ szerint; Rendelkezésreállási hiba: a földgáz szerződés szerinti folyamatos Eladó általi rendelkezésre bocsátásának az Eladó hibájából történő elmulasztása, vagy a földgáz átadásának az Eladó általi indokolatlan korlátozása, szüneteltetése; Rendszerirányító: a évi XL. törvény szerinti földgáz rendszerirányítási működési engedéllyel rendelkező társaság; Specifikáció: a közszolgáltatású földgázra az MSZ 1648 szabvány, illetve jelen szerződés szerint meghatározott minőségi követelmények; Szállító: a évi XL. törvény szerinti földgázszállítási működési engedéllyel rendelkező társaság; Szerződött éves mennyiség: a gázévre leszerződött, a szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott mennyiség; Tároló: a évi XL. törvény szerinti földgáz földalatti tárolási működési engedéllyel rendelkező társaság; 4/ 35

5 Túlfogyasztás (túlvételezés): a Maximum éves mennyiséget meghaladó földgáz átvétel; ÜKSZ: Magyar Energia Hivatal (MEH) által jóváhagyott Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata -nak mindenkor hatályos változata; Üzletszabályzat: az eladó érvényes, a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott Fölgáz Kereskedelmi Üzletszabályzata; VHR: a szerződés megkötésekor a 19/2009. (I.30.) számú Kormányrendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról; Vételezési szándék: a Vevő által a gázév megkezdése előtt legalább 3 hónappal bejelentett földgáz mennyiségi és kapacitásigény; Vis major: olyan külső körülmény, amely bármelyik Fél teljesítését késlelteti, gátolja vagy akadályozza, mely az ésszerű befolyásolhatóság határain kívül esik, és amelyet az érintett Fél legjobb tudása szerint megelőzni vagy elhárítani nem tud. 5/ 35

6 3. A szerződés tárgya és időtartama 3.1. Jelen Szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek közötti földgáz átadás-átvétel részletes szabályait. Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben meghatározott mennyiségű és minőségű földgáz eladására a Vevő részére, a Vevő által megadott ütemezés szerint a Szerződés 2. sz. mellékletében részletezett átadás-átvételi pontokon. Az Eladó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a rendszerüzemeltetők a Szerződés szerinti földgázszállítást befogadják, jóváhagyják, illetve teljesítsék. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes gázigény szükségletét az Eladótól szerzi be jelen szerződés időtartama alatt a 2. sz. mellékletben szereplő telephelyek vonatkozásában. A Vevő az őt megillető a szerződés teljesítéséhez szükséges szállítói, tárolói és elosztói kapacitás gazdálkodás jogát átengedi az Eladónak, aki azt közvetített szolgáltatásként teljesíti a Vevőnek. Amennyiben Vevő a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott szerződött mennyiség leszállításához szükséges 1. és 2. sz. mellékletben részletezett teljes kapacitással nem rendelkezik és annak átadását nem tudja Eladó részére teljes körűen biztosítani, úgy a szerződés nem lép hatályba. A Vevő az ÜKSZ-ben előírt és a Szerződés 2. sz. mellékletében részletezett adatszolgáltatásokat folyamatosan és a 2. sz. mellékletben meghatározott időben teljesíti az Eladó felé a Szerződésben rögzített igények kiszolgálásához szükséges kapacitások biztosítása érdekében. A Vevő a Szerződés szerinti földgáz mennyiséget az Eladótól átveszi és annak árát a Szerződésben foglaltaknak megfelelően az Eladó számára megfizeti. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés hatályba lépésétől kezdődően a Vevő számára az ÜKSZ-ben előírt és az ajánlat 7. pontjában részletezett adatszolgáltatásokat nominálási opció keretében átvállalja a Vevőtől A szerződés július 01-jén 6:00 órakor lép hatályba. A szerződés július 01-jén 06:00 óráig tartó meghatározott időtartamra szól A szerződés meghosszabbítását a Felek legkésőbb a szerződés lejártát 3 hónappal megelőzően kezdeményezhetik a következő gázévre A szerződés közbeszerzés keretében jött létre 3.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti földgázellátásra Megrendelő közbeszerzési eljárást írt ki, mely a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9306/2011. számon jelent meg. Jelen szerződés megkötésére az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként kerül sor. 4. Szerződött mennyiség és teljesítmény 4.1. A szerződött mennyiségek havi, napi, órai részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerződésben meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648 szabvány szerint 15 o C és kpa referencia körülményeken kell értelmezni m 3 -ben (gnm³), és a 6/ 35

7 szerzőés 2. sz. mellékletében rögzített szerződött fűtőértéken átszámolva kell értelmezni MJ-ban. A mennyiségi kötelezettségeket a MJ-ban meghatározott értékek figyelembevételével kell teljesíteni Az Eladó kötelezi magát arra, hogy az általa beszerzett földgáz-mennyiségekből a Vevő részére a 2. számú mellékletben megadott Szerződött éves mennyiség 130 százalékáig terjedő Maximum éves mennyiséget szállít egy gázévben. A Vevő kötelezi magát arra, hogy legalább a Minimum éves mennyiséget Eladótól átveszi, továbbá Vevő kötelezi magát arra, hogy a fennmaradó igényét Eladó által Vevő részére rendelkezésre tartott Maximum éves mennyiség erejéig is Eladótól veszi át Eladó nem kötelezhető a Maximum éves mennyiséget meghaladó földgáz mennyiség leszállítására. Ha a Vevő igénye meghaladja a Maximum éves mennyiséget, a Felek tárgyalásokat kezdenek a pótlólagos mennyiség átadásátvételének a feltételeiről Amennyiben Vevő további igazolt földgázigénnyel jelentkezik, eladó vállalja, hogy az igazolt igények kézhezvételétől számított 14 napon belül Vevővel megkezdi az éves mennyiség növeléséről az egyeztetéseket Amennyiben a Maximum éves mennyiséget meghaladó földgáz mennyiség leszállítására nem jön létre megállapodás, vagy a Vevő nem kezdeményezett tárgyalást a pótlólagos mennyiség átadás-átvételének a feltételeiről, akkor a Maximum éves mennyiséget meghaladóan átvett mennyiség után a Vevőnek az adott gázév utolsó napján érvényes áron meghatározott, jelen szerződés 8.2. c) pontja szerinti kötbért kell fizetnie A Minimum éves mennyiség a 2. számú melléklet szerinti Szerződött éves mennyiség 70 százaléka. A Minimum éves mennyiséget el nem érő átvétel esetén az át nem vett földgáz mennyisége után a Vevőnek az adott gázév utolsó napján érvényes áron meghatározott, jelen szerződés 8.2. d) pontja szerinti kötbért kell fizetnie A szerződés 2. sz. mellékletben szereplő lekötött órai teljesítmény módosítása az ÜKSZ-ben rögzített határidők szerint kezdeményezhető. A szerződés 2. sz. mellékletben szereplő Szerződött Éves Mennyiség módosítása legkésőbb a gázév kezdete előtt három hónappal kezdeményezhető A Vevő a havonkénti földgáz mennyiségi igényét módosíthatja a Maximum havi mennyiségig, az Eladó kapcsolattartójához a hónap első napját megelőző 10. munkanapig eljuttatott írásbeli bejelentésével. Ha a teljesítésnek nincs akadálya, az Eladó legkésőbb a hónap első napjáig a módosítást írásban elfogadja. A havi mennyiség módosítása nem módosítja a mindenkor érvényes Szerződött éves mennyiséget. A Vevő Maximum havi mennyiség feletti igénye esetén a Felek a szerződés 9.1. pontja szerint járnak el Eladó kizárólag a szerződés 2. sz. mellékletben szereplő Maximum havi és Maximum napi mennyiség szállítására kötelezett. A 4.8. pont szerint elfogadott havi mennyiségi módosítások a várható Maximum havi mennyiségeket módosítják. A Maximum napi mennyiség feletti átvétel a Kapacitás-lekötési díj módosítását vonja maga után. 5. Áralkalmazási feltételek 5.1. Gázdíj 7/ 35

8 A fizetendő gázdíj az egységnyi gázdíj és a ténylegesen átvett GJ-ban 3 tizedes jegy pontossággal meghatározott gázmennyiség szorzata Indexált ár Az ár a 2. sz. mellékletben szereplő indexált áras szerződött mennyiségek elszámolására érvényes. Az egységnyi gázdíjat a következő képlettel kell meghatározni. PG=Po*(0,5*G/Go+0,5*F/Fo) [USD/GJ] Ahol: PG: egységnyi gázdíj, USD/GJ-ban kifejezve, 3 tizedesre kerekítve Po: a gázdíj referenciaértéke USD/GJ-ban kifejezve Po = 9,308 USD/GJ F: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak számtani középértéke USDben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. (Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj árait a Platt s Oilgram Price Report tartalmazza az European Bulk FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb, ill. legalacsonyabb jegyzésekből különkülön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.) F = 503,844 USD/t negyedévre. Fo: Referenciaérték, amely az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi átlagára USD/tban a április december 31. időszakban. Fo =399,545 USD/t G: A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak számtani középértéke USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. (A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj árait a Platt s Oilgram Price Report tartalmazza az European Bulk FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a napi legmagasabb, ill. legalacsonyabb jegyzésekből különkülön meghatározott havi átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.) G =748,426 USD/t negyedévre. Go: Referenciaérték, amely a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) 9 havi átlagára USD/t-ban, a április december 31. időszakban. Go=547,970 USD/t PG értéke a negyedévben: 12,231 USD/GJ. Az aktuális PG árat minden Gáznegyedév első napjára a fentiek szerint újra kell számítani. A PG gázár kalkuláció valamennyi részeredményét 3 tizedesre kell kerekíteni. Kerekítéskor minden esetben a kerekítendő számjegyet követő számsor elhagyásra kerül, amennyiben a következő számjegy értéke 0 és 4 közötti, amennyiben a kerekítendő számjegy utáni számjegy értéke 5 és 9 közé esik, egy egység hozzáadódik a kerekítendő számjegyhez. 8/ 35

9 Amennyiben a fent említett valamely publikáció megszűnik, akkor az Eladó olyan új, publikált paraméterek és Po referenciaérték használatára tér át, melyek jellegükben megfelelnek az eredeti publikációnak és igazodnak a gázforrásokat érintő publikációk és árképletek változásához Fix ár Az ár a 2. sz. mellékletben szereplő fixáras szerződött mennyiségek elszámolására érvényes : :00 időszakra. A szerződött éves mennyiség alatti átvétel esetén a teljes mennyiség fix áron kerül elszámolásra. A szerződött éves mennyiség feletti átvétel esetén a szerződött éves mennyiséget meghaladó mennyiségek indexált áron kerülnek elszámolásra. RG = 2,866 [HUF/MJ] Ahol: RG: fixáras egységnyi gázdíj, HUF/MJ-ban kifejezve, 3 tizedesre kerekítve A fixáras mennyiségen felüli mennyiség az pont szerinti áron kerül elszámolásra Kapacitás-lekötési díj A fizetendő éves kapacitás-lekötési díj az egységnyi teljesítménydíj (RD) és az adott gázévre lekötött a 2. sz. mellékletben meghatározott összes földgázteljesítmény szorzata. Az egységnyi teljesítménydíjat a következő képlettel kell meghatározni: RD = (TD ENTRY_i *K ENTRY_i +TD EXIT *K EXIT + M*(TD TARKAP + FD BETAR + FD KITAR + FD SZÁLL ) +TD ELOSZTÁSI + TD REND *CPI*K ELOSZTÁSI ) / K ELOSZTÁSI [(HUF/m 3 /h)/év] Ahol: RD A tárolási, szállítási és elosztási költségeknek a teljesítményarányos része. K ENTRY_i Igényelt szállítói entry kapacitások [MJ/nap] K EXIT Igényelt szállítói exit kapacitások (téli + megszakítható + szezonális többlet lekötés) [MJ/h] K ELOSZTÁSI Igényelt elosztói kapacitások (téli + megszakítható + szezonális többlet lekötés) [m3/h] TD ENTRY_i Szállítási entry díjak [HUF/(MJ/nap)/év] i Szállítási entry pontok: TSTV TD EXIT Szállítási exit díjak (téli + megszakítható + szezonális többlet lekötés szerinti súlyozott átlag) [HUF/(MJ/h)/év] M Mobil kapacitás lekötés [MJ/év] TD TARKAP Tárolói kapacitásdíj [HUF/MJ] FD BETAR Betárolási díj [HUF/MJ] FD KITAR Kitárolási díj [HUF/MJ] FD SZÁLL szállítási forgalmi díj [HUF/MJ] TD ELOSZTÁSI Éves elosztási teljesítménydíjak (téli + megszakítható + szezonális többlet lekötés éves díja) [HUF/év] 9/ 35

10 TD REND CPI Éves rendelkezésre állási díj, amely a szerződés kezdetekor válik esedékessé. Eladó a díj 12 havi egyenletes fizetését biztosítja kedvezményként. [HUF/(m 3 /h)/év] A gázévre vonatkozó inflációs tényező (értéke a szerződés hatályba lépésekor 1, azaz egy), amely a KSH által publikált fogyasztói árindex változása a tárgyévi Gázév kezdetét megelőző év májusa és a Gázév kezdetét megelőző májusa közötti időszakban. A CPI változása minden gázév első napján lép hatályba. Az RD értéke a földgázszállítási engedélyes, a földgáztárolási engedélyes és a földgázelosztási engedélyes tarifájának változásakor, a változás időpontjának hatályával kiigazításra kerül. Amennyiben a 2. sz. melléklet szerinti teljesítmény egy Gázéven belül nő, az ebből adódó éves teljesítménydíj-emelkedés 12 hónapra lebontva a havi részszámla részeként egyenlő részletekben fizetendő. Az év eltelt hónapjaira vonatkozó teljesítménydíj emelkedés egy összegben fizetendő meg. Az RD nem tartalmazza a szezonális kapacitás lekötésre jutó novemberi vételezési napok szezonális teljesítménydíját. A novemberi szezonális szállítási teljesítménydíj és a novemberi szezonális elosztási teljesítménydíj elszámolása november hónapra azon napokra külön kerül elszámolásra az érvényes rendszerhasználati díjrendelet alapján, mely napokon a szezonális teljesítményt a Vevő igénybe veszi. Amennyiben a Vevő a szerződés hatályba lépését megelőző időszakban lekötött kapacitásainak - az Eladó kötelezettségeként jelentkező, jogszabályokon alapuló - kötelező átvétele meghaladja a jelen szerződésben rögzített kapacitásokat, akkor a kapacitásdíj képlete az így keletkező többlet lekötési díjelemekkel kiegészül. Amennyiben az Eladó jogszabályokon alapulóan mobil gáz átvételére lesz kötelezve, és az átvett mobil gáz egységára meghaladja a szerződés szerinti egységár (PG) szerződés hatályba lépésekor érvényes MNB árfolyammal számított egységárát, úgy a szerződött mennyiségre számított díjkülönbözettel a kapacitásdíj képlete kiegészül. RD értéke a 1. sz. mellékelt szerinti számítás alapján érvényes rendszerhasználati díjakkal: HUF/(m 3 /h)/év Forgalmi díj A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek forgalommal arányos részét tartalmazza. A fizetendő forgalmi díj az egységnyi forgalmi díj és a ténylegesen átvett GJ-ban kifejezett gázmennyiség szorzata. Az egységnyi forgalmi díjat a következő képlettel kell meghatározni: FG = (FD SZÁLL + FD ELOSZTÁS + FD SZAG + FD KER *CPI)*1000 [HUF/GJ] Ahol: FG FD SZÁLL FD ELOSZTÁS FD SZAG FD KER CPI A tárolási, szállítási és elosztási költségeknek a ténylegesen átvett mennyiségre eső részre. Szállítási forgalmi díj [HUF/MJ] Elosztási forgalmi díj [HUF/MJ] Szagosítási forgalmi díj [HUF/MJ] Kereskedelmi forgalmi díj [HUF/MJ] A gázévre vonatkozó inflációs tényező (értéke a szerződés hatályba lépésekor 1, azaz egy), amely a KSH által publikált fogyasztói árindex változása a tárgyévi Gázév kezdetét megelőző év májusa és a Gázév 10/ 35

11 kezdetét megelőző májusa közötti időszakban. A CPI változása minden gázév első napján lép hatályba. Az FD SZÁLL, FD ELOSZTÁS, FD SZAG, értéke a földgázszállítási engedélyes, a földgáztárolási engedélyes és a földgázelosztási engedélyes tarifájának változásakor, a változás időpontjának hatályával kiigazításra kerül. FG értéke a 1. sz. mellékelt szerinti számítás alapján a érvényes rendszerhasználati díjakkal: 70,780 HUF/GJ Egyéb díjak, pótdíjak A 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetén az alábbi egyéb díjak, pótdíjak kerülnek elszámolásra. a) Igénybejelentési eltérési díj: A Vevő adott napi átadási pontonkénti igénybejelentésétől ±12%-nál nagyobb mértékben történő eltérés esetén külön díjat (felárat) köteles fizetni. A díj mértéke a 12%-ot meghaladó mennyiségre (MJ) vonatkoztatva az adott napon érvényes gázdíj 5%-a, de legfeljebb a mindenkori ÜKSZ szerinti kiegyensúlyozási pótdíjnak megfelelő összeg. Nincs igénybejelentési eltérési díjfizetési kötelezettsége a Vevőnek arra a gáznapra, amelyen az Eladó sem fizet nominálási eltérési vagy kiegyensúlyozási pótdíjat. A m3-ban meghatározott eltérés az adott napi, adott átadási pontra vonatkozó átlag fűtőértékkel kell kiszámolni. Az Eladó a nominálás és a szolgáltatás teljesítése során mindet elkövet, hogy ezeket a díjakat minimalizálja. b) Teljesítménytúllépési díj: a Vevő teljesítmény-túllépéséből eredő teljesítmény-túllépés díja, melyet Vevő köteles Eladó részére megfizetni az Eladó által kiállított számla alapján. A pótdíj az adott hónapon belüli, de a -12 C foknál alacsonyabb átlaghőmérsékletű napok kivételével, a jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény éves teljesítménydíjának 1,5-szerese. A -12 C foknál alacsonyabb átlaghőmérsékletű napokon, a jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény éves teljesítménydíjának 1,0-szerese fizetendő utólagos teljesítménydíjként. A pótdíj és az utólagos teljesítménydíj havonta felszámításra kerülhet. Ezen rendelkezés a mindenkori rendszerhasználati díjrendelet módosításának megfelelően változik. Nincs ilyen díjfizetési kötelezettsége a Vevőnek arra a gáznapra, amelyen az Eladó sem fizet teljesítménytúllépési pótdíjat, vagy utólagos teljesítménydíjat. c) Kiegyensúlyozó gázdíj: az Eladó a Vevő napi igénybejelentése és a tényleges felhasználás napi különbözete után havonta, a napi eltérések előjelhelyesen összegzett mennyiségét elszámolja. A kiegyensúlyozó gázdíj elszámolása az ÜKSZ-ben rögzített, illetve a rendszerirányító által alkalmazott áron történik. Nincs kiegyensúlyozó gázdíjfizetési kötelezettsége a Vevőnek arra a gáznapra, amelyen az Eladó sem fizet kiegyensúlyozó gázdíjat. Az Eladó a kiegyensúlyozás teljesítése során mindet elkövet, hogy ezeket a díjakat minimalizálja Egyéb áralkalmazási feltételek Az ár nem tartalmazza az ÁFA, az energiaadó, az MSZKSZ díj, valamint a GET 138/A. alapján meghatározott pénzeszköz befizetési kötelezettséget. A Vevő köteles az Eladó által a számlán feltüntetett adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat, költségeket, stb. határidőre megfizetni. Az ár nem tartalmazza a Vevő nem szerződésszerű vételezéséből eredő pótdíjakat, bírságokat, büntetéseket. 11/ 35

12 Ha a földgáz kereskedelemre, vagy valamelyik kapcsolódó szolgáltatásra a jövőben energiaadót, koncessziós vagy egyéb közjogi illetéket vetnek ki, a földgáz ára annak megfelelően emelkedik. Ez azoknak a további terheknek a vonatkozásában is érvényes, amelyek az Eladó számára a földgáz beszerzésével vagy értékesítésével kapcsolatban állami intézkedések alapján keletkeznek. Eladó - a 5.1. pontban meghatározott publikációk megszűnésén túlmenően - gázév kezdetére jogosult új Po referenciaérték használatára és díjstruktúrára javaslatot tenni. Amennyiben az Eladó új Po referenciaérték használatára és/vagy díjstruktúrára tesz javaslatot, a tervezett módosítás hatálybalépését megelőzően 30 nappal tájékoztatást küld a Vevő részére. Amennyiben a Vevő 5.1. pontban meghatározott publikációk megszűnése miatti módosításokon túlmenően kezdeményezett új díjstruktúrát kifogásolja, úgy jogosult a Szerződést az új díjstruktúra hatálybalépésének napjára felmondani. Amennyiben a Vevő az új díjstruktúrára vonatkozó tájékoztatást 30 napon belül nem kifogásolja, úgy az Eladó által javasolt ár a Szerződés részévé válik. A kibocsátásra kerülő számla a földgáz értékén túl tartalmazza a számla kibocsátás napján hatályos magyar jogszabályok szerint a földgáz eladást terhelő adókat és egyéb (energiaadó, igénybejelentési eltérési díj, teljesítménytúllépési díj, kiegyensúlyozó gázdíj, stb.) fizetési kötelezettségeket. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen szerződés hatálya megszűnik a következő gázévre, úgy az ÜKSZ-ben rögzített határidőkig lekötendő kapacitásokat átveszi és a lekötéssel kapcsolatban felmerült költségeket megtéríti Eladó részére, vagy biztosítja a kapacitások átvételét és a felmerült költségek megtérítését a Vevőt ellátó új kereskedő részéről. Vevő vállalja továbbá, hogy bármelyik fél igénye esetén a szerződés hatálya utáni időszakra jelen szerződés hatálya alatt betárolt és fel nem használt tárolói készleten lévő mobil gázt átveszi és megfizeti a szerződésben rögzítettek szerint kiszámított gázáron, vagy biztosítja, hogy az új Kereskedője megveszi. A kapacitás lekötések és a tárolói készlet feltöltés alapja a Vevő által az ÜKSZ-ben rögzített kapacitás-lekötési határidőkig megadott igénybejelentése és a betárolási időszakra jutó tényleges fogyasztása. Amennyiben a Vevő nem él a kapacitás-lekötésre vonatkozó igénybejelentéssel, úgy az Eladó a jelen szerződésben meghatározott kapacitás-lekötések és az ÜKSZ-ben rögzített alapelvek figyelembevételével adja meg a rendszerüzemeltetők felé a Vevő következő gázévre érvényes kapacitás-lekötéseit. Amennyiben a Vevő nem kéri a kapacitás-lekötéseket az Eladótól, továbbá nem kéri a következő gázévre a tárolói készlet feltöltését az Eladótól, azt legkésőbb az ÜKSZ-ben előírt kapacitás-lekötési határidőket megelőző két héttel korábban adhatja meg az Eladónak írásban. Vevő ez irányú nyilatkozatainak hiánya, vagy késedelmes megadása esetén az Eladó - a Vevő ellátásbiztonsága érdekében - az előzőekben rögzített kapacitás-lekötésekre és tárolói készlet feltöltésére intézkedik. 6. Az elszámolás, a számlázás és a fizetés rendje 6.1. Az Eladó és a Vevő közötti elszámolás teljesítési helyenként az alábbiak szerint történik: a) A mennyiségi elszámolások alapvető időegysége: a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében gáznap, a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, két egymást követő hónapban a rendszeres havi mérőleolvasások között eltelt időszak, 12/ 35

13 a 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában 1 hónap. b) Mérőleolvasás: a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében a gázhónapot követő gáznap reggel 06:00-kori mérőállások figyelembevételével, havonta, a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, az elosztó által meghatározott időpontokban, havonta, az elosztó üzletszabályzatában meghatározottak szerint, a 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, az elosztó által meghatározott időpontokban, évente egy alkalommal az elosztó üzletszabályzatában meghatározottak szerint. c) Elszámolási, számlázási időszak: a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében 1 gázhónap. Az elszámolás alapját teljesítési helyenként: a Vevő részére a Szerződésben rögzített földgáz teljesítmények és tényleges felhasználásuk; a Vevő naponkénti földgáz fogyasztási igénybejelentése; a rendszeres időközönként felvett, és közösen jóváhagyott átadásátvételi jegyzőkönyvek képezik. Az elszámolás során figyelembe kell venni a mindenkori ÜKSZ rendelkezései szerint a tárgyhónapban felmerült a Vevőre allokálható napi fogyasztási igénybejelentéstől való eltéréseket is. a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, két egymást követő hónapban a rendszeres havi mérőleolvasások között eltelt időszak, a 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében, eltérő megállapodás hiányában, két egymást követő éves mérőleolvasás között eltelt időszak. A köztes időszakokban havonta, a szerződött havi mennyiségek alapján, részszámla készül, telephelyenként. d) Ármódosításra vonatkozó szabályok: Amennyiben az ármódosítás időpontja nem esik egybe az elszámolási időszak kezdetével, a földgáz ár és a forgalmi díj módosítását az egyes áralkalmazási időszakokra lineáris arányosítással kell alkalmazni. A kapacitás-lekötési díj módosítása a tárgyhó első napján történik, az fejezetben leírtak figyelembevételével A számla formailag és tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak A számla tartalmazza a földgáz árát és a számla kibocsátásának napján hatályos jogszabályok szerint a földgáz eladást terhelő adót (energia adó, stb.), pótlékot és egyéb fizetési kötelezettséget Kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) számla 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználási helyek esetében: A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta fizetendő az elszámoló számlával egyidőben. Az Eladó kapacitás-lekötési díj (alapdíj) számlát bocsát ki a tárgyhót követő hó 5. napjáig a szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről. Fizetési határidő: megegyezik az elszámoló számlával. 13/ 35

14 a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználási helyek esetében: A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta előre fizetendő. Az Eladó kapacitás-lekötési díj (alapdíj) számlát bocsát ki a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig, vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon a Szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről. Fizetési határidő: az elszámolási időszakba eső hó első napja, a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználási helyek esetében: A díj 12 havi egyenlő részletben, havonta előre fizetendő. Az Eladó kapacitás-lekötési díj (teljesítménydíj) számlát bocsát ki a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig, vagy munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon a szerződés szerinti kapacitás-lekötési díj havi összegéről. Fizetési határidő: tárgyhó első napja Gázdíj számla, rendszerhasználati forgalmi díj számla Elszámoló számla: Az Eladó az ÜKSZ szerinti allokációból kapott havi mennyiségi, ill. hőmennyiségi adatok alapján gázdíj és forgalmi díj számlát bocsát ki a Szerződés szerinti gázdíj és forgalmi díj összegéről. a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében a leolvasást követő hó 5. napjáig. a 20 m3/óra fogyasztást el nem érő felhasználók esetében a leolvasást követő hó 5. napjáig. A két mérőleolvasás közti időszakban havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a szerződött havi mennyiségek alapján, részszámla készül. Amennyiben a tárgyhavi mérőleolvasások a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig nem érkeznek be az Eladóhoz a kapcsolódó rendszerüzemeltetőtől, úgy az Eladó jogosult a tárgyhónapra a szerződött havi mennyiség alapján számlát kibocsátani. A tárgyhónapot követő hónap 15. napja után beérkező mérőleolvasások eredményei a következő elszámoló számlában kerülnek figyelembevételre. Eladó jogosult a gázdíjat és a forgalmi díjat összevontan egy tételként számlázni. Ebben az esetben a forgalmi díjat át kell számítani. A forgalmi díj átszámításához a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó felhasználók esetében az ÜKSZ szerinti napi allokációból számított súlyozott fűtőértéket kell használni, a 20 m3/óra fogyasztást elérő, de a 100 m3/óra fogyasztást meg nem haladó felhasználók esetében az elszámoláshoz tartozó két leolvasás közötti időszakra számított számtani átlag fűtőértéket kell használni. Az elszámoló számlán a fizetendő összeg a részszámla összegével csökken. Fizetési határidő: 15 naptári nap. Végszámla: Az Eladó az ÜKSZ szerinti végleges allokációt követően, mennyiségi eltérés esetén, végleges elszámoló számlát bocsát ki az elszámoló számla helyesbítésével a tárgyhónapot követő hónap 27. napjáig. Fizetési határidő: a tárgyhónapot követő 2. hónap 8. naptári napja. 14/ 35

15 6.6. A 3. sz. melléklet 4.7 és 4.8 pont szerint események esetén Eladó ideiglenes elszámoló számlát bocsát ki. A 3. sz. melléklet 4.7 és 4.8 pont szerinti egyeztetés lezárását követően az Eladó helyesbítő számlát bocsát ki 3 naptári napon belül. Fizetési határidő: 15 naptári nap Az Eladó 10 napon belül számlázza a Vevőnek a Vevő nominálási hibája miatt a Rendszerirányító által kiterhelt kiegyensúlyozási pótdíjaknál figyelembe vett mennyiségek után az igénybejelentési eltérési díjat és a kiegyensúlyozó gázdíjat. Fizetési határidő: 15 naptári nap Jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott gázdíj (PG) USD/GJ-ban van kifejezve. Amennyiben Vevő külön nem nyilatkozik a szerződés hatálybalépését, vagy a gázévet legkésőbb 10 nappal megelőzően a gázdíjszámla devizaneméről, úgy a számlázás HUF-ban történik, jelen szerződés pontja szerint Amennyiben Vevő USD-ban kéri az USD/GJ-ban kifejezett gázdíj számlázását, az érvényes árfolyam a számla kiállításának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank ( MNB ) hivatalos deviza USD árfolyama Amennyiben Vevő Forintban, vagy EURO-ban kéri az USD/GJ-ban kifejezett gázdíj számlázását az érvényes árfolyam a számla kiállítás napját megelőző napon érvényes Magyar Nemzeti Bank ( MNB ) hivatalos deviza HUF/USD, (EURO/USD) árfolyama. Az Eladó számlázási késedelme esetén a számlakiállításra rögzített határnapot kell figyelembe venni a számla kiállítás napja helyett Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat számítása a Ptk. szerint történik A késedelmi kamatot a kamatterhelő levél kézhezvételét követő 15 naptári napon belül kell teljesíteni A fizetés módja a Fél által kibocsátott számlán, vagy egyéb bizonylaton megjelölt bankszámlára, ennek hiányában a jelen szerződés 1. pontjában rögzített bankszámlára történő banki átutalás A fizetés teljesítésének napja az átutalás Eladó számlájára érkezésének napja Amennyiben a Vevő a számla devizanemétől eltérő devizanemben fizeti ki a számlát, a számlán feltüntetett árfolyam és a számlakifizetés Eladó számlájára érkezés napján érvényes árfolyam különbözetéből adódó esetleges árfolyamveszteséget az Eladó jogosult a Vevő felé kiszámlázni. 7. Szerződésszegés esetei 7.1. A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a teljesítés elmulasztása, késedelme kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza meg a Szerződésben foglaltak szerint. A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei nem érintik a jelen Szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződésszegési eseteket, illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket. 15/ 35

16 7.2. A szerződő Felek a Szerződés 8. pontjában meghatározott mértékű kötbért, illetve pótdíjat tartoznak fizetni, ha a Szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítik Szerződésszegést követ el az Eladó különösen: - Minőségi Hibás teljesítés, - a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadásának indok nélküli vagy jogellenes korlátozása, ill. szüneteltetése, - saját hibájából a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiség rendelkezésre bocsátása esetén Szerződésszegést követ el a Vevő különösen: - a szerződött, fűtőértékkel korrigált órai teljesítmény engedély nélküli túllépése, - fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, - az Eladó vagy közreműködő megbízottja földgáz ellátórendszerén saját hibájából okozott üzemzavar, - az Minimum éves mennyiségnél kisebb, illetve az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül az Maximum éves mennyiséget meghaladó átvétel esetén Nem minősül szerződésszegésnek, és a Felek egyikét sem terheli felelősség, ha a földgáz átadás-átvétel csökkentésének vagy szüneteltetésének oka: - Korlátozás vagy megszakítás, amelyet a rendszerirányító vagy a rendszerüzemeltetők bármelyike rendelt el. A földgáz teljesítmények korlátozási besorolását a 4. sz. melléklet tartalmazza. - A Rendszerirányító nem hagyta jóvá az ÜKSZ-nek megfelelően bejelentett gáznapi nominálást vagy újranominálást, - Vis Maior (A pénzfizetési kötelezettséget a Vis Maior nem érinti kifejezetten nem ideértve azt az esetet, ha Eladó megbízottja, alvállalkozója vagy egyéb, nem Vevő felelősségi körébe tartozó, de Eladó érdekében vagy engedélyével tevékenykedő harmadik személy okoz üzemzavart.) - Előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás a 5. sz. melléklet szerint - Az átadás vagy átvétel szerződésszerű megtagadása Gázforrás-hiány esetén a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott korlátozási sorrend és szabályozás szerint, a Vevőre vonatkozó korlátozási kategória alapján, a korlátozás alá vonható gázteljesítmény mértékéig a Vevő ellátása korlátozható. Amennyiben a Rendszerirányító vagy az érintett rendszerüzemeltető korlátozást vagy megszakítást rendelt el a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, akkor a tervezett, de nem engedélyezett szállítás tekintetében a Felek a Ptk. lehetetlenülésre irányadó szabályai szerint járnak el, és az érintett gázmennyiség vonatkozásában nem tartoznak egymásnak fizetési kötelezettséggel. Amennyiben a korlátozás vagy megszakítás jogellenes volt, a Felek segítik egymást a felmerült káraik megtérítéséért indult eljárásokban. Ha a Vevő által ellátott fogyasztó az elrendelt korlátozást nem hajtja végre, akkor a Vevő jogszabályok szerinti pótdíjat köteles megfizetni az Eladónak A Rendszerirányító az ÜKSZ szerinti esetekben jogosult a nominálást illetve az újranominálást elutasítani. Ilyenkor a Felek együttműködnek annak érdekében, hogy az általuk tervezett gáznapi nominálásnak leginkább 16/ 35

17 megfelelő szállítás megvalósuljon. Amennyiben a Rendszerirányító a Felektől független okból utasította el a nominálás jóváhagyását, akkor a tervezett, de nem engedélyezett szállítás a Felek jogszerűnek fogadják el és egyeztetnek a le nem szállított mennyiség hatásáról Vis maior bekövetkezése esetén a Felek az Eladó üzletszabályzatának irányadó rendelkezései szerint járnak el A Vevő nem köteles a szabványon kívüli gázt átvenni, így ha a szabványon kívüli gáz átvételét a Vevő visszautasítja, ez az Eladó részéről minősül szerződésszegésnek. A szabványon kívüli gáz mennyiségével csökkenthető az éves mennyiség Felmondási okot keletkeztető súlyos szerződésszegés Súlyos szerződésszegés esetén figyelembe véve a 7.5 pontot a súlyos szerződésszegéssel érintett Fél a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal a 17. pontban foglalt eljárási szabályok szerint felmondhatja Súlyos szerződésszegést követ el az Eladó, ha saját hibájából: a. A 2. sz. mellékletben szabályozott, nem megszakítható földgáz teljesítmény (Órai Maximum Teljesítmény) átadását 1 napot meghaladóan jogszabálytól eltérően korlátozza, b. a szerződött Havi Maximális Mennyiségnél kevesebbet ajánl fel, c. megsérti a 15. pontban foglalt kötelezettségvállalását, és ezzel a másik Félnek kárt okoz, d. forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár, vagy nem újítható meg, e. csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárásra vonatkozó bírósági határozat hatályba lépését követő két munkanapon belül a Vevő értesítésének elmulasztása, f. jelen szerződés titoktartási rendelkezéseit nem tartja be Súlyos szerződésszegést követ el a Vevő, ha saját hibájából: a. 30 napon túli fizetési késedelembe esik, b. földgáz átvételét 10 napot meghaladóan szerződésbe ütközően szünetelteti, c. megsérti a 15. pontban foglalt kötelezettségvállalását, és ezzel a másik félnek kárt okoz, d. csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárásra vonatkozó bírósági határozat hatályba lépését követő két munkanapon belül a másik Fél értesítésének elmulasztása, e. jelen szerződés titoktartási rendelkezéseit nem tartja be. 8. A szerződés biztosítékai 8.1. A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként kötbért, késedelmi kamatot, kártérítést, pénzügyi garanciát kötnek ki. A teljesítés jogszerű megtagadása esetén a jogszerűen megtagadó fél terhére nem keletkezik sem kötbérfizetési, sem kártérítési kötelezettség, de késedelmi kamat 17/ 35

18 fizetési kötelezettség sem, ekkor a Minimum éves mennyiséget az átadás felfüggesztése miatt át nem adott mennyiséggel csökkenteni kell Kötbér A kötbér fizetési kötelezettség keletkezésének feltétele a szerződésszegésen túlmenően a szerződést megszegő Fél felróható magatartása. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett mennyiségnek a szerződés szerinti árral számított értéke. A szerződésszegések esetén a szerződésszegőt a következő kötbérfizetési kötelezettségek terhelik: a) Minőségi hiba: 25% b) Rendelkezésreállási hiba: 25% A kötbért a terhelő levél kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül kell megfizetni. A jogosult a kötbéren felül követelheti az azt meghaladó mértékű igazolt kárát is Késedelmi kamat Fizetési késedelem esetén az érintett Fél köteles a másik Fél részére késedelmi kamatot fizetni. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott mértékű. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdő időpontja az esedékességet követő nap Kártérítés A károsult köteles a bekövetkezett káráról való tudomásszerzését követően haladéktalanul a másik felet a káresetről értesíteni és kártérítési igényét megfelelően alátámasztva bejelenteni. A másik fél, ha a károkozás tényét, illetve felelősségét vitatja, köteles 15 naptári napon belül egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Vitás kérdések rendezése fejezet (22. pont) rendelkezéseit kell alkalmazni Pénzügyi garancia Az Eladó a szerződésszerű teljesítés feltételeként pénzügyi garanciák biztosítását kötheti ki. A pénzügyi garanciával kapcsolatos szabályokat a 6. számú melléklet, valamint az Üzletszabályzat tartalmazza. 9. A Szerződött mennyiséget meghaladó földgáz vásárlása 9.1. A Vevő vásárlási ajánlata A Vevő kérheti a Maximum havi mennyiség feletti mennyiség szállítását az Eladótól. A Maximum havi mennyiséget túllépő vásárlási igény esetén a Felek kiegészítő adásvételi tárgyalásokat kezdeményeznek a Vevő írásbeli igény bejelentésére, a többlet fogyasztás indulása előtt legalább 10 nappal. Az Eladó az írásbeli vételi igény kézhezvételét követő második munkanapon köteles elfogadó vagy elutasító választ adni a Vevőnek, annak tekintetében, hogy a felmerült többlet igény forrás oldalról biztosítható-e. A Felek az árfeltételekben külön állapodnak meg Az Eladó eladási ajánlata 18/ 35

19 Az Eladó bármikor felajánlhat a Vevőnek legalább egy hónapra többlet földgáz mennyiséget. Az eladási ajánlatra a Vevő köteles 5 munkanapon belül nyilatkozni. Amennyiben a Vevő két munkanapon belül úgy nyilatkozik, hogy a felajánlott földgázmennyiséget megvásárolja, akkor a vételárban külön állapodnak meg. A megvásárolt földgáz mennyiséggel a Felek a havi szerződött mennyiségeket megfelelően módosítják. Ha a Vevő a megadott határidőig nem nyilatkozik az Eladónak, akkor azt az ajánlat elutasításának kell tekinteni. 10. A nem megszakítható szolgáltatás feltételei Az Eladó a szerződött, nem megszakítható órai földgáz teljesítmény maximumát a szerződés teljes időtartama alatt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani, kivéve: - Korlátozás, melyet a Rendszerirányító vagy az Elosztó rendel el, - a Rendszerirányító által allokált gázmennyiség, amennyiben kevesebb, mint a nominált igény, - Vis maior - Előzetesen megállapodott karbantartás esetét és időtartamát Előzetesen megállapodott karbantartás miatt a szolgáltatást az Eladó kizárólag a Szállító és az Elosztó gázkimaradással járó szolgáltatás szüneteltetése vagy csökkentése mértékéig csökkentheti vagy szüntetheti meg. Az Eladó közreműködik a gázkimaradással járó karbantartások időtartamának minimálisra csökkentésében, a gázszolgáltatás folyamatosságát biztosító provizórium kiépítését is beleértve. 11. A földgáz mennyiség mérése A földgáz mennyiségmérés eljárási rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 12. A földgáz minőségi jellemzői a minőség mérése A Vevő részére leszállított földgáz minősége megfelel az MSZ 1648:2000 szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó előírásainak A Vevő tudomásul veszi a földrajzi elhelyezkedésből adódó esetleges fűtőérték változást. A szerződött fűtőértéket a 2. sz. mellékelt tartalmazza. Minőségi hibának tekintendő a földgáz fűtőértéke - mint minőségi elem - szempontjából, ha az kívül esik a szerződött fűtőérték ±5%-os sávján, kivéve a vis major esetét A földgáz fűtőértéke és további minőségi jellemzői megfelelnek a mindenkor érvényes ÜKSZ, valamint a Szállító és az Elosztó Üzletszabályzata szerint az adott átadás-átvételi pontokhoz rendelt jellemzőknek A földgáz minőségmérés eljárási rendjét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 13. Átadás-átvételi pont Az átadásnál a földgáz mennyiségi és minőségi átadás-átvételi pontja: 19/ 35

20 a Vevőt kiszolgáló és az Elosztó/Vevő tulajdonában és üzemeltetésében lévő elszámoló gázmérő. A földgáz tulajdonjoga az elszámoló gázmérő kilépő csonkján száll át a Vevőre Az átadás-átvétel operatív feladatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 14. A teljesítés jogszerű megtagadása Az eljárást és a feltételeket a 6. sz. melléklet tartalmazza. 15. A felek általános kötelezettségvállalásai A Vevő mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályok, az ÜKSZ rendelkezéseit. A Vevő vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt földgáz-átvételi tevékenységét az Eladó felé fenntartja, kivéve az ezt akadályozó hatósági intézkedések esetét Az Eladó mindenkor betartja a vonatkozó jogszabályoknak, az ÜKSZ-nek, a működési engedélyének, üzletszabályzatának és a rendszerhasználati szerződéseinek rendelkezéseit. Az Eladó vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt földgáz-kereskedelmi és határon keresztüli földgázszállítási tevékenységét a Vevő felé fenntartja, kivéve az ezt akadályozó hatósági intézkedések esetét Értesítés és intézkedés A Eladó mindenkor a szakszerűen eljáró kereskedőtől adott helyzetben általában elvárható magatartást köteles tanúsítani: - A Szerződés teljesítését veszélyeztető eseményekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni, - A Szerződés teljesítése érdekében megtenni minden tőle elvárható intézkedést A Felek a Gázévet megelőzően egyeztetik a Szerződés teljesítését befolyásoló rendszerkarbantartások időpontját legkésőbb a kihirdetést követő 30 napon belül. Emellett üzemzavar esetén mindenben együttműködnek a közös kárenyhítés érdekében. 16. A szerződés módosítása és meghosszabbítása A Szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható A Felek a Szerződés meghosszabbításáról bármikor megállapodhatnak. 17. A szerződés felmondása illetve megszűnése A Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntethető, ha: a) a Vevő, ill. Eladó ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás jogerős elrendelésére kerül sor, vagy végelszámolás alá kerül, b) amennyiben bármelyik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi (a jelen megállapodás 7.6. pontjában foglalt esetekben), különösen, ha Vevő fizetési kötelezettségének az Eladó által meghatározott póthatáridő alatt nem tesz eleget, 20/ 35

21 c) ha a Hivatal az Eladó működési engedélyét jogerősen visszavonja A rendkívüli felmondás esetén az érintett Felet a szerződésszerű teljesítésre harminc (30) napos póthatáridő kitűzésével fel kell hívni, melynek eredménytelen eltelte esetén a szerződés a naptári hónap végére, 15 nap felmondási idővel szűnik meg Bármelyik fél jogosult a szerződés rendkívüli felmondására abban az esetben, ha valamely vis maior esemény 30 naptári napot meghaladó időtartamig folyamatosan, megszakítás nélkül fennáll. 18. Átruházás Egyik Fél sem ruházhatja át, vagy adhatja tovább a jelen Szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit harmadik félre a másik Fél írásos hozzájárulása nélkül, az egymással szembeni elismert pénzköveteléseik engedményezése kivételével. Kivétel ez alól, ha bármelyik fél az őt közvetve vagy közvetetten tulajdonló cégre vagy annak leányvállalatára ruházza át jogait, illetve kötelezettségeit A Felek személyében bekövetkező változás a szolgáltatáshoz fűződő érdekeket nem sértheti sem annak nyújtása, sem az ellenszolgáltatás megfizetése tekintetében Jogutódlás esetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéről egymást előzetesen tájékoztatni Valamelyik Fél személyében bekövetkező változás esetén, amennyiben a másik Fél jelen szerződésben biztosított gazdasági érdekeinek védelmében szükséges, ez utóbbi Fél ésszerű, biztosítékot igényelhet. 19. Részleges érvénytelenség Amennyiben a jelen Szerződés egyes rendelkezései beleértve a szerződés mellékleteit érvénytelenekké válnak vagy hatályukat vesztik, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti A szerződő Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelenné vált, vagy hatályukat vesztett rendelkezéseket azok gazdasági eredményét tekintve lehetőség szerint egyenértékű rendelkezésekkel érvényes módon helyettesítik, amennyiben ez törvényes rendelkezésekkel nem ellenkezik. 20. Jogról való lemondás Amennyiben az egyik Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a jelen Szerződésben foglalt jogaival a szerződés rendelkezései szerint nem él, (i) ez nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; illetve (ii) az ilyen jogról való lemondás nem érvényes a jogról lemondó Fél szabályszerűen felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt, jogról való lemondó nyilatkozat hiányában. A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek teljesítésére szóló felszólítás bármely Fél általi elmulasztása, illetve bármely Fél által a másiknak adott időbeli vagy más haladék vagy engedmény nem értelmezhető akként, hogy ilyen szerződésszegés 21/ 35

22 esetén a jogosult Fél lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más, a Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést. 21. Adatvédelem A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat, különös tekintettel bizalmasan kezelnek minden egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt, valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek (bizalmas információ), vagy jogszabály annak minősít. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. A Felek titoktartási kötelezettsége a tudomásukra jutott üzleti titokra és bizalmas információkra, így különösen szakmai megoldásra, know-how-ra kiterjed. A Felek a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik fél sem tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt érvényes és hatályos jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság, államigazgatási szerv elrendeli. A felek erről haladéktalanul tájékoztatják egymást írásban a vonatkozó bírósági, vagy más hatósági határozat egyidejű megküldése mellett. A Felek kötelesek a hatóság figyelmét felhívni az ilyen információk megfelelő kezelésére. Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak, ami már közismert. Egy adott információ közismertségét az a fél bizonyítja, amelyik annak közismertségére hivatkozik. A jelen Szerződés tartalma, - annak teljes szövege és különösen az ebben foglalt díjak összege, - bizalmas információnak minősül. A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a Szerződés megszűnése után hatályban maradnak. 22. Vitás kérdések rendezése A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a Vevő székhelye szerinti helyi, illetve megyei bíróság, mint rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 23. Vegyes rendelkezések A Felek kölcsönösen törekednek a jelen Szerződés szerinti földgáz szolgáltatás során fellépő bármilyen kérdés jóhiszemű és konstruktív kezelésére A Vevő az Eladótól vásárolt földgázt csak Magyarországon használhatja fel, és nem adhatja tovább a telephelyen kívül az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül Amennyiben a jelen Szerződés hatályba lépése után jogszabályváltozás következik be, amely azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti jogait vagy növeli Felek szerződés szerinti kötelezettségeit, a Felek kötelesek egymást értesíteni annak a jelen Szerződésre való kihatásáról, és jóhiszemű megoldásra törekedni. Ha 1 (egy) hónapon belül nincs megállapodás, vagy ha nem hajtható végre változtatás 22/ 35

23 a jelen Szerződésben a jogszabályváltozás hatásának elhárítására, a Felek bármelyike bírósághoz fordulhat Ha azok a műszaki, gazdasági vagy jogi feltételek, amelyek jelen Szerződés megkötésekor fennálltak, alapvető változáson mennek át, és ennek következtében az egyik féltől már nem várható el a szerződéses megállapodások betartása, mert a szerződő felek kölcsönös gazdasági érdekei igazságos kiegyensúlyozásának szándéka már nem valósítható meg, úgy az érintett fél igényelheti a szerződéses rendelkezések megváltozott viszonyoknak megfelelő módosítását. Egyebekben a jogszabályváltozások esetén a Felek az Eladó üzletszabályzatának rendelkezései szerint járnak el Gazdasági felelősség záradék A vevő kijelenti, hogy megtekintette és ismeri a 231-es Modell elnevezésű dokumentum tartalmát (mely tartalmazza az Eni Etikai Kódexet is), amelyet a TIGÁZ Zrt. dolgozott ki a vezetőket, alkalmazottakat érintő bűncselekmények vonatkozásában a jogi személyek gazdasági felelősségével kapcsolatos jogszabályok alapján. A hivatkozott dokumentum elérhető a TIGÁZ Zrt. honlapján (www.tigaz.hu), továbbá a vevő bármikor jogosult kérni a TIGÁZ Zrt-től a dokumentum papír formátumban történő átadását. 23/ 35

24 24. Záró rendelkezések A jelen szerződésben annak mellékleteit is ideértve - nem szabályozott kérdésekben a GET, VHR, ÜKSZ, az Eladó Üzletszabályzata és a Ptk. rendelkezései irányadók. A jelen szerződés és annak bármely melléklete közötti eltérés esetén a jelen szerződés rendelkezései irányadók. 25. A jelen Szerződés az alább felsorolt 7 (Hét) darab melléklettel együtt érvényes. 1. sz. melléklet: Kapacitás-lekötési és forgalmi díjak meghatározása 2. sz. melléklet: Szerződött mennyiség, felhasználási helyek kapacitáslekötési és fogyasztási igénye 3. sz. melléklet: A földgáz mennyiség és minőség mérése és dokumentálása 4. sz. melléklet: Korlátozás 5. sz. melléklet: Karbantartás 6. sz. melléklet: A teljesítés jogszerű megtagadása 7. sz. melléklet: Kapcsolattartás Hajdúszoboszló, június 6. Eladó Kereskedelem Igazgató (Csapó Róbert) TIGÁZ Zrt. Kereskedelem Kiemelt ügyfelek vezető (Szakács András) Vevő Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezető (Szirtes Tamás) 24/ 35

25 1. sz. melléklet Kapacitás-lekötési és forgalmi díjak meghatározása Megnevezés Jelölés Érték M.e. 1. Alapadatok Szerződött éves mennyiség M_éves ,000 MJ/év Elosztási éves mennyiség /500 m3/h felett/ M_éves_500_felett 0,000 MJ/év Elosztási éves mennyiség / m3/h között/ M_éves_101_ ,000 MJ/év Elosztási éves mennyiség / m3/h között/ M_éves_20_100 0,000 MJ/év Elosztási éves mennyiség /20 m3/h alatt/ M_éves_20_alatt 0,000 MJ/év Szállítói lekötött órai teljesítmény K_exit 5 844,600 MJ/h Elosztási lekötött órai teljesítmény /500 m3/h felett/ K_órai_500_felett 0,000 MJ/h Elosztási lekötött órai teljesítmény / m3/h között/ K_elosztási_101_ ,600 MJ/h Elosztási lekötött órai teljesítmény / m3/h között/ K_elosztási_20_100 0,000 m3/h Elosztási lekötött órai teljesítmény /20 m3/h alatt/ K_elosztási_20_alatt 0,000 m3/h 20 m3/h alatti fogyasztási helyek száma C_fogyhely_20_alatt 0,000 db Szállítói szezonális órai teljesítmény K_exit_szezonális 0,000 MJ/h Elosztási szezonális órai teljesítmény /500 m3/h felett/ K_elosztási_500_felett_szez 0,000 MJ/h Elosztási szezonális órai teljesítmény / m3/h között/ K_elosztási_101_500_szez 0,000 MJ/h Elosztási szezonális órai teljesítmény /20_100 m3/h között/ K_elosztási_20_100_szez 0,000 M3/h Novemberi vételezési napok száma C_novemberi_napok 0,000 nap Maximum napi gázigény M_napicsúcs ,760 MJ/nap Átlag fűtőérték Fé 34,380 MJ/m3 Napok száma C_napszám 366 nap Kitárolási időszakra eső napok száma C_kitárnapok 183 nap Kitárolási időszak fogyasztása M_kitárössz ,000 MJ/év Tároló kiváltás M_tárkiv 0,000 MJ/év 2. Egységárak 2.1. Szállítás díjak Szállítási teljesítménydíj /entry TSTV/ TD_entry_TSTV 20,560 HUF/MJ/nap/év Szállítási teljesítménydíj /entry HAG/ TD_entry_HAG 20,560 HUF/MJ/nap/év Szállítási teljesítménydíj /entry HAZAI/ TD_entry_HAZAI 18,500 HUF/MJ/nap/év Szállítási teljesítménydíj /entry tároló felől/ TD_entry_tar 12,330 HUF/MJ/nap/év Szállítási teljesítménydíj /exit/ TD_exit 73,560 HUF/MJ/h/év Szállítási forgalmi díj FD_szállítás 0, HUF/MJ Szagosítási díj FD_szagosítás 0, HUF/MJ MSZKSZ díj FD_mszksz 0, HUF/MJ 2.2. Elosztási díjak Elosztási teljesítménydíj /500 m3/h felett/ TD_elosztás_500_felett 353,000 HUF/MJ/h/év Elosztási teljesítménydíj / m3/h között/ TD_elosztás_101_ ,000 HUF/MJ/h/év Elosztási alapdíj / m3/h között/ TD_elosztás_20_ ,000 HUF/m3/h/év Elosztási alapdíj /20 m3/h alatt/ TD_elosztás_20_alatt ,000 HUF/év Elosztási forgalmi díj /500 m3/h felett/ FD_elosztás_500_felett 0, HUF/MJ Elosztási forgalmi díj / m3/h között/ FD_elosztás_101_500 0, HUF/MJ Elosztási forgalmi díj / m3/h között/ FD_elosztás_20_100 0, HUF/MJ Elosztási forgalmi díj /20 m3/h alatt/ FD_elosztás_20_alatt 0, HUF/MJ 2.3 Tárolási díjak Tárolói mobildíj szorzó 0, Tárolói mobildíj kitevő 0,000 Tárolói csúcsdíj szorzó 0, Tárolói csúcsdíj kitevő 0,000 Betárolási díj FD_betar 0, HUF/MJ Kitárolási díj FD_kitar 0, HUF/MJ 3. Számított értékek Napi kihasználási óraszám N/H 9,718 óra Éves kihasználási óraszám É/H 1 117,647 óra Napi átlag mennyiség M_napiátlag ,541 MJ/nap Kitárolási időszakra eső napi átlag M_kitárátlag ,607 MJ/év Tárolói csúcs igény cs ,219 MJ/nap Tárolói csúcs kapacitás- lekötés kedvezmény cs 0,000 MJ/nap Tárolói mobil igény m ,120 MJ/év Tárolói csúcs/mobil arány 100 x cs/m 1, Tárolói csúcsdíj TCS 0, HUF/MJ/nap/év Tárolói mobil díj TM 0, HUF/MJ Szállítói entry lekötés TSTV K_entry_ TSTV ,810 MJ/nap Szállítói entry lekötés HAG K_entry_HAG 0,000 MJ/nap Szállítói entry lekötés HAZAI K_entry_HAZAI 0,000 MJ/nap Szállítói entry lekötés tároló felől K_entry_tar ,219 MJ/nap 4. Rendszerhasználati költségek 4.1. Tárolási költségek Éves tárolói csúcsdíj 0,000 HUF/év Éves tárolói mobil díj ,148 HUF/év Éves betárolási díj ,742 HUF/év Éves kitárolási díj ,805 HUF/év Éves tárolási költség ,695 HUF/év 4.2. Szállítási költségek Éves szállítási teljesítménydíj ,410 HUF/év Éves szállítási szezonális teljesítménydíj 0,000 HUF/év Novemberi szállítási szezonális teljesítménydíj 0,000 HUF/év Éves szállítási forgalmi díj ,076 HUF/év Éves mobil szállítási forgalmi díj ,557 HUF/év Éves szállítási költség ,043 HUF/év 4.3. Elosztási költségek Éves elosztási teljesítménydíj /500 m3/h felett/ 0,000 HUF/év Éves elosztási teljesítménydíj / m3/h között ,000 HUF/év Éves elosztási teljesítménydíj / m3/h között/ / 0,000 HUF/év Éves elosztási teljesítménydíj /20 m3/h alatt/ 0,000 HUF/év Éves elosztási szezonális teljesítménydíj /500 m3/h felett/ 0,000 HUF/év Éves elosztási szezonális teljesítménydíj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Éves elosztási szezonális teljesítménydíj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Novemberi elosztási szezonális teljesítménydíj /500 m3/h felett/ 0,000 HUF/év Novemberi elosztási szezonális teljesítménydíj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Novemberi elosztási szezonális teljesítménydíj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Éves elosztási forgalmi díj /500 m3/h felett/ 0,000 HUF/év Éves elosztási forgalmi díj / m3/h között/ ,040 HUF/év Éves elosztási forgalmi díj / m3/h között/ 0,000 HUF/év Éves elosztási forgalmi díj /20 m3/h alatt/ 0,000 HUF/év Éves elosztási költség ,040 HUF/év 4.4. Rendszerhasználati költségek összesen Teljesítménydíjak ,662 HUF/év Forgalmi díjak ,116 HUF/év Éves rendszerhasználati költségek ,778 HUF/év 5. Fajlagos költségek 5.1. Teljesítménydíjak Tárolási teljesítménydíj 153,586 HUF/MJ/h/év Szállítási teljesítménydíj 238,912 HUF/MJ/h/év Elosztási teljesítménydíj 225,000 HUF/MJ/h/év Rendelkezésre állási díj TD_rend 0,000 HUF/MJ/h/év Teljesítménydíjak összesen RD 617,498 HUF/MJ/h/év Teljesítménydíjak összesen RD ,000 HUF/m3/h/év 5.2. Forgalmi díjak Szállítási forgalmi díj 0, HUF/MJ Elosztási forgalmi díj 0, HUF/MJ Kereskedelmi forgalmi díj FD_ker 0, HUF/MJ Forgalmi díjak összesen FG 0, HUF/MJ Fajlagos költségek összesen 0, HUF/MJ 25/ 35

26 2. sz. melléklet Szerződött mennyiség, felhasználási helyek kapacitás-lekötési és fogyasztási igénye 1. Szerződött mennyiség 26/ 35

2. sz. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő )

2. sz. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) 2. sz. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint

Részletesebben

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre)

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) oldal: 1/5 1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj): ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás I. Általános elvek 1.1. Gázellátás, nominálás A kereskedő felelős a Felhasználó biztonságos gázellátásáért. Ennek érdekében kereskedelmi szerződést

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BF2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2015.01.01 szerinti negyedévre)

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BF2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2015.01.01 szerinti negyedévre) oldal: 1/6 1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj): ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BF2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2015.01.01 szerinti negyedévre) A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: 2009. július 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (1. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI KERET MEGÁLLAPODÁS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI KERET MEGÁLLAPODÁS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI KERET MEGÁLLAPODÁS Jelen Megállapodás létrejött egyrészről a Fővárosi Gázművek Zrt., mint földgáz energia Szállító, a továbbiakban: Szállító Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál

Részletesebben

1.2. Felhasználó: 1.3. Fizető: (amennyiben nem azonos a Felhasználóval) Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: E-mail cím:

1.2. Felhasználó: 1.3. Fizető: (amennyiben nem azonos a Felhasználóval) Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: E-mail cím: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS BFS2015JPE Üzleti előrelátó csomag 20 és 100 m 3 /h közötti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező nem lakossági felhasználók részére Felhasználó azonosító: 1. Szerződést

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 2015. JÚLIUS 1-JÉTŐL - 2015. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ HASZNÁLATI IDŐSZAKRA továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSRE A földgázszállító rendszerhez

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG.

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG. A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG. Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE Ügyiratszám: 6668/1/2015 Ügyintéző: Bereczk Balázs Tel.: 85/501-035 E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

JAS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

JAS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) JAS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. SZERZŐDÉS FOGALMA, AZ ÁSZF HATÁLYA Jelen ÁSZF szerint a szerződést kötő Felek Szerződés alatt a köztük létrejött Egyedi Szerződést

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés. egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a továbbiakban: Eladó),

Földgáz adás-vételi szerződés. egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a továbbiakban: Eladó), Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről OMSZi Nonprofit Kft. vevő (a továbbiakban:

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Tárgy: Ügyintéző: A beérkezett kérdésekre a választ - határidőben- az alábbiak szerint adom meg a Kbt. 45. (2) bekezdése szerint.

Tárgy: Ügyintéző: A beérkezett kérdésekre a választ - határidőben- az alábbiak szerint adom meg a Kbt. 45. (2) bekezdése szerint. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 1139 Budapest, Váci út 73/A. Tel.: +36 1 298-2508, Fax: +36 1 298-2507 Nyt. szám: F042/33-21/2012. Tárgy: Ügyintéző:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS ( VBF+ SZERZŐDÉS) amely

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA)

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA) MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről az székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 142-VE-0037-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS

HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 4.1.2 MELLÉKLET HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelete a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló1/2015.

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen a CYEB Energiakereskedő Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz Adásvételi Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A Kereskedő

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 144-VE-0042-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás)

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) EFS plusz termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) A termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Földgáz beszerzése 2014/15. gázévben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. március Oldal: 1 / 9 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Közbeszerzés tárgya: Földgáz beszerzése a 2016-2017-es gázévre az Erzsébet Táborok Kft. részére a 8251 Zánka Külterület 030/13 fogyasztási Ajánlati felhívás iktatószáma: 2016/S

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN 1 A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN A Magyar Energia Hivatal által a földgázszállítás és tárolás

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 m3/h fogyasztást nem meghaladó fogyasztók részére I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Vevőként szerződő fél: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.

Vevőként szerződő fél: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40. Vevőként szerződő felek Vevőként szerződő fél: Székhelye: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben