Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás"

Átírás

1 Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás I. Általános elvek 1.1. Gázellátás, nominálás A kereskedő felelős a Felhasználó biztonságos gázellátásáért. Ennek érdekében kereskedelmi szerződést köt a gázbeszerzésre, kapacitás lekötési szerződéseket a szállító és az elosztó rendszer használatára a rendszerüzemeltetőkkel, valamint a szállítási rendszerirányítóval. A szerződéseken keresztül biztosítja a rendszer egyensúly fenntartásához szükséges kiegyenlítő és opciós gázt is. A kereskedő a Felhasználó helyett elvégzi a napi és heti fogyasztás előrejelzéseket (nominálás), az egyensúlytartás érdekében az informatikai platformon keresztül folyamatosan tartja a kapcsolatot a szállítási rendszerirányítóval. Elkészíti gáznap után a Felhasználó közötti gázelszámolást (allokálást), majd a hó végi előzetes és végleges gázelszámolást a mért értékek alapján. Külön meghatározza az egyes Felhasználók esetében a nominálási eltéréseket, a rendszer egyensúly fenntartása érdekében felhasznált kiegyenlítő gáz és opciós gáz mértékét, valamint a kiegyensúlyozási díjat. A kereskedő fenti feladatait a mindenkori Üzemi- és Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó előírásai szerint látja el. A kereskedő és a Felhasználója közötti kapcsolatot a kereskedő üzletszabályzata, illetve az általuk aláírt egyedi szerződés tartalmazza Adatszolgáltatás a Felhasználók részéről A kereskedő Felhasználói napi és heti, havi fogyasztás előrejelzéssel segítik a kereskedőt a szállítási rendszerirányító felé megadásra kerülő adatszolgáltatásban. A kereskedő és a felhasználója szerződésben állapodnak meg a nominálási eltérési díj és a kiegyensúlyozási díj áthárításáról Elszámolási időszak A kereskedői engedélyes és a Felhasználó közötti elszámolás gyakorisága egyedi megállapodások függvénye. A kereskedő és a rendszer egyéb szereplői (szállítási rendszerirányító, szállítási rendszerüzemeltetői - és elosztói engedélyesek, más kereskedők, termelők, tárolói engedélyes, 68

2 szervezett földgázpiac) közötti elszámolás gyakoriságát jogszabályok, az ellátási szabályzatok, illetve egyedi megállapodások rögzítik Mérés A Felhasználók esetében a mérés a jogszabályokban és az illetékes szállítási rendszerüzemeltetői, illetve elosztói engedélyes által előírt feltételeknek megfelelő gázmérővel történik (az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.) Az elszámolási méréseket, az elszámoláshoz szükséges gázmérő leolvasást az illetékes elosztói engedélyes, illetve szállítási rendszerüzemeltetői, végzi el és a mérési adatokat az Üzletszabályzatában meghatározott módon köteles a kereskedő és a Felhasználó számára biztosítani napi és havi rendszerességgel Számlázás A kereskedő, Felhasználója által fizetendő díjakat az érdekelt felek egyedi szerződésében rögzíti. A rendszerhasználati díjakat a kereskedő a rendszerhasználati díjakról szóló vonatkozó MEH határozat szerint számlázhatja. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a hálózatok használatának díját - a kereskedő társaságon keresztül közvetetten, vagy - közvetlenül fizesse meg az illetékes szállítási rendszerüzemeltetőnek vagy elosztó hálózat üzemeltetőnek. A kiegyenlítő gáz díját az Üzemi- és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon a szállítási rendszerirányító határozza meg Elszámolás Az elszámolási időszakban a kereskedő által a Felhasználónak szolgáltatott földgáz és az elszámoláshoz szükséges egyéb jellemzők mennyiségét a kereskedő a fogyasztási hely mérésére szolgáló mérőberendezés leolvasásából nyert és az elosztói engedélyes által a rendelkezésére bocsátott adatok alapján állapítja meg. A mért adatok elszámolására a kereskedő a Felhasználó közötti bilaterális ármegállapodások alapján kerül sor a közösen kialakított konstrukciónak megfelelően. A kereskedő és Felhasználója között a kiegyenlítő gáz elszámolása az Üzemi- és Kereskedelmi Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően történik. 69

3 1.7. Fizetési feltételek A kereskedő és a gázpiac egyéb szereplői (Felhasználók, szállítási rendszerirányító, szállítási rendszerüzemeltető, elosztók, más kereskedők, termelők, tárolói engedélyes, szervezett földgázpiac) között a fizetési feltételeket jogszabályok, illetve egyedi megállapodások rögzítik Az elszámolás során alkalmazott számítási eljárás, paraméterek A nagynyomású mérőrendszerek A nagynyomású mérőrendszerek megfelelően műszerezettek, a mérőkörök számítóművei nyomás és hőmérsékletkompenzációt végeznek, emellett a gázkromatográfok gázanalízisén alapulva korrigálják a gáz kompresszibilitásából következő eltérést is. A 25 mbar égő csatlakozási nyomáson üzemelő Felhasználók esetében: V gn =V ü (P ü T gn / P gn T ü ) V gn gáztechnikai normál állapotra átszámított gáztérfogat (m 3 ) V ü a gázmérő által mért üzemi állapotú gáztérfogat (m 3 ) P ü = P b + p üzemi állapotú gáz nyomása P b p P gn T gn a mérési időszak légköri nyomásának átlaga (bar) az MSZ 7048/ sz. szabvány előírása szerint, a mérési helyen (a gázmérőben) lévő túlnyomás gáztechnikai állapotú gáz nyomása bar gáztechnikai állapotú gáz hőmérséklete K (15 C) T ü t ü K + t ü az üzemi állapotú gáz hőmérséklete ( C) Az átlag légköri nyomás meghatározható: a fogyasztási helyen hitelesen mért értékeknek a mérési időszakra képzett átlagával. az Országos Meteorológiai Szolgálat által megadott légköri nyomásnak, a mérési időszakra képzett átlagával. 70

4 A hőfok kompenzáció módjai: a fogyasztási helyen hitelesen mért földgáz hőmérsékletnek, a mérési időszakra képzett átlagával, az Országos Meteorológiai Szolgálat által a mérési időszakra megadott átlaghőmérséklet. hőfok kompenzátorral szerelt mérővel, 25 mbar-nál nagyobb égő csatlakozási nyomáson üzemelő Felhasználók esetében: V gn =V ü ( P ü T gn / P gn T ü K) V gn ; V ü ; P ü ;P b; p ; P gn. ; T gn ; T ü azonosak az előző képlet paramétereivel, K kompresszibilitási tényező II. Földgáz Díj és a Rendszerhasználati Díj számítása A változat A Gáz Díj (P n ) Nettó Fűtőértéken számítva, USD/GJ értékben naptári negyedévenként kerül meghatározásra. A negyedév folyamán érvényes gázárnak a tárgynegyedév első napjára az alábbi árképlet szerint meghatározásra kerülő gázár tekintendő: P n = P o *[0,5*(F/F 0 ) +0,5*(G/G 0 )] P 0 = induló ár USD/GJ G: az a metrikus tonnánként USD-ben kifejezett érték, amely megfelel a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj a Negyedév első napját közvetlenül megelőző 9 hónap (bázisidőszak) havonkénti árai számtani átlagának. A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi árait a Platt s European Marketscan kiadvány tartalmazza, a European low/high averages Cargoes FOB Med. Basis Italy részben. A havi árnak a legmagasabb és legalacsonyabb havi árak számtani átlaga tekintendő; G 0: bázis érték, amely a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke a bázisidőszakban (2009. január szeptember 30.), abszolút értéke USD-ben metrikus tonnánként. Értéke: 484,858 USD/tonna F: az a metrikus tonnánként USD-ben kifejezett érték, amely megfelel az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj a Negyedév első napját közvetlenül megelőző 9 hónap (bázisidőszak) havonkénti árai számtani átlagának. Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi árait a Platt s European Marketscan kiadvány tartalmazza, a European low/high averages Cargoes FOB Med. 71

5 Basis Italy részben. A havi árnak a legmagasabb és legalacsonyabb havi árak számtani átlaga tekintendő; F 0 : bázis érték, amely az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi árainak számtani középértéke a bázisidőszakban (2009. január szeptember 30.), abszolút értéke USD-ben metrikus tonnánként. Értéke: 332,386 USD/tonna A földgáz díj a Felek az egyes Negyedévek első napján újraszámítják, mely az azt követő 3 hónapban érvényes árnak tekintendő. Az egyértelműség kedvéért a fenti dátumok a következők: április 1., július 1., október 1. és január 1., A fűtőolaj (F) és gázolaj (G) árak havi számtani középértékének a képlettel történő kiszámításánál az átlagot a számjegy harmadik (3.) tizedes jegyéig kell kerekíteni a kerekítés általános szabályai szerint. A G 0 és F 0 meghatározásainak megfelelően az alap időszakra vonatkozó havi árak számtani középértékét a tizedes számjegy harmadik jegyéig történő kerekítéssel kell kiszámítani. A számításnál felhasznált valamennyi együttható a tizedes számjegy harmadik (3) tizedes jegyéig kell kerekíteni Rendszerhasználati Díj A fizetendő havi teljesítménydíjak (A, C kap elemek) az egységnyi teljesítménydíjak és az adott gázévre lekötött földgázteljesítmény szorzatának 1/12 része alapján kerülnek kiszámításra, a fizetendő havi forgalmi díjak (B, C forg, E elemek) a havonta átvett gázmennyiséggel arányosan kerülnek kiszámításra az alábbi képlet alapján: RHD = A + C kap + B + C forg + E ahol A = a tárolói és szállítási költségek teljesítményarányos része C kap = az elosztó rendszer teljesítmény díja B = a szállító rendszer forgalmi díja C forg = az elosztó rendszer forgalmi díja E = szagosítási díj Fenti fajlagos tételek a Vevő által rendelkezésünkre bocsátott földgáz felhasználási adatok (éves és havi mennyiségek, órai kapacitás), fogyasztási profilok és az ajánlatadás napján érvényes hatósági rendszerhasználati díjak alapján kerültek kiszámításra és a megadott fogyasztási adatokkal együtt érvényesek. Az RHD elemek fajlagos értékei az egyes tarifa elemek rendeleti változásakor a változás mértékével és időpontjának hatályával kiigazításra kerülnek és az RHD újraszámításra kerül. Amennyiben Vevő vagy megbízottja a vonatkozó gázévre a fenti teljesítménytől eltérő teljesítményt köt le, az RHD értéke annak megfelelően módosul. 72

6 A fentiek szerint meghatározott szerződéses ár a földgáz díjából és rendszerhasználati díjakból áll és nem tartalmazza az energiaadót, az MSZKSZ díjat és az ÁFA-t. B változat Jelen ajánlati konstrukció két-komponensű árképletre épül, Gáz Ár = P n + RHD ahol P n földgáz díja RHD földgáz rendszer használat díja P n (földgáz díj) számítása: A számlázási időszakban leszállított földgáz díja = földgáz mennyisége az adott időszakban az adott időszakra érvényes földgáz egységár (P n ). A leszállított földgáz díja USD-ben kerül kiszámításra és HUF-ban történik a kiszámlázása a számlakiállítás napját megelőző napi MNB USD/HUF árfolyam alapján. Vevőnek lehetősége van a földgáz díjat USD-ben megfizetni, mely esetben az ÁFA tartalom kiszámlázása a számlakiállítás napján érvényes MNB USD/HUF árfolyamon történik. P n egységár indexálásra kerül minden negyedév első napján az alábbi árképlet alapján: Képletes, olajszármazék függő ár: P n = P o *[0,5*(F/F 0 ) +0,5*(G/G 0 )] P n : negyedéves szerződéses vételár havi elszámolásokban alkalmazva, egy adott hónapban USD/GJ ban kifejezve. P o : szerződésen alapuló vételár USD/GJ F: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke amerikai dollárban (USD) megállapítva, a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján. Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi jegyzésárait a Platt s European Marketscan tartalmazza a European low/high averages részben a Cargoes FOB Med. Basis Italy címszó alatt (2 tizedessel megadott értékek). A havi jegyzésárat a közölt havi low-high averages értékek számtani átlaga adja. F 0 : bázis érték, amely az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi árainak számtani középértéke a bázisidőszakban (2009. április december 31.), abszolút értéke USD-ben metrikus tonnánként. Értéke: 399,545 USD/tonna 73

7 G: a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke amerikai dollárban (USD) megállapítva, a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján. A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi jegyzésárait a Platt s European Marketscan tartalmazza a European low/high averages részben a Cargoes FOB Med. Basis Italy címszó alatt (2 tizedessel megadott értékek). A havi jegyzésárat a közölt havi low-high averages értékek számtani átlaga adja. G 0: bázis érték, amely a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke a bázisidőszakban (2009. április december 31.), abszolút értéke USD-ben metrikus tonnánként. Értéke: 547,970 USD/tonna Képletes TTF-es ár A Gáz Díj (P n ) Nettó Fűtőértéken számítva, USD/GJ értékben naptári negyedévenként kerül meghatározásra. A negyedév folyamán érvényes gázárnak a tárgynegyedév első napjára az alábbi árképlet szerint meghatározásra kerülő gázár tekintendő: Pn = 0,6*(PG OIL ) + 0,4* (TTF * FxEUR/USD / 3,6 * 1,11) [USD/GJ] PG OIL = P o *[0,5*(F/F 0 ) +0,5*(G/G 0 )] [USD/GJ] P 0 : szerződésen alapuló vételár USD/GJ F: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke amerikai dollárban (USD) megállapítva, a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján. Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi jegyzésárait a Platt s European Marketscan tartalmazza a European low/high averages részben a Cargoes FOB Med. Basis Italy címszó alatt (2 tizedessel megadott értékek). A havi jegyzésárat a közölt havi low-high averages értékek számtani átlaga adja. F 0 : bázis érték, amely az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi árainak számtani középértéke a bázisidőszakban (2009. április december 30.), abszolút értéke USDben metrikus tonnánként. Értéke: 399,545 USD/tonna G: a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj tonnánkénti havi jegyzésárának számtani középértéke amerikai dollárban (USD) megállapítva, a negyedév első napját megelőző 9 hónap alapján. A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi jegyzésárait a Platt s European Marketscan tartalmazza a European low/high averages részben a Cargoes FOB Med. Basis Italy címszó alatt (2 tizedessel megadott értékek). A havi jegyzésárat a közölt havi low-high averages értékek számtani átlaga adja. G 0: bázis érték, amely a 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke a bázisidőszakban (2009. április december 30.), abszolút értéke USD-ben metrikus tonnánként. Értéke: 547,970 USD/tonna TTF: Argus European Natural Gas kiadvány European gas prices részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó TTF Ask napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban. 74

8 FxEUR/USD: Az Európai Központi Bank (ECB) USD/EUR árfolyamának számtani átlaga a szállítás hónapjában. A képletes olajszármazék függő Szerződéses Árat a Felek az egyes Negyedévek első napján újraszámítják, mely az azt követő 3 hónapban érvényes árnak tekintendő. Az egyértelműség kedvéért a fenti dátumok a következők: április 1., július 1., október 1. és január 1., A képletes TTF-es Szerződéses Ár olajszármazék függő részét Felek az egyes Negyedévek első napján újraszámítják, mely az azt követő 3 hónapban érvényes árnak tekintendő. Az egyértelműség kedvéért a fenti dátumok a következők: április 1., július 1., október 1. és január 1. A TTF-es rész havonta a TTF és az FxEUR/USD aktuális értékei alapján kerül meghatározásra. A fűtőolaj (F) és gázolaj (G) árak havi számtani középértékének a képlettel történő kiszámításánál az átlagot a számjegy harmadik (3.) tizedes jegyéig kell kerekíteni a kerekítés általános szabályai szerint. A G 0 és F 0 meghatározásainak megfelelően az alap időszakra vonatkozó havi árak számtani középértékét a tizedes számjegy harmadik jegyéig történő kerekítéssel kell kiszámítani. A számításnál felhasznált valamennyi együttható a tizedes számjegy harmadik (3) tizedes jegyéig kell kerekíteni. 75

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre)

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) oldal: 1/5 1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj): ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BFS2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2016.01.01 szerinti negyedévre) A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek

Részletesebben

2. sz. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő )

2. sz. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS. Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) 2. sz. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint

Részletesebben

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BF2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2015.01.01 szerinti negyedévre)

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BF2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2015.01.01 szerinti negyedévre) oldal: 1/6 1. Alapdíj (Kapacitás-lekötési díj): ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK BF2010K Üzleti előrelátó csomaghoz (Érvényes: 2015.01.01 szerinti negyedévre) A díj a rendszerhasználati és kereskedelmi költségek

Részletesebben

Magyarországi Földgázpiac Rövid Bemutatása

Magyarországi Földgázpiac Rövid Bemutatása Magyarországi Földgázpiac Rövid Bemutatása Magyarország földgáz lefedettsége meghaladja a 95 %-t, földgázellátásba bekapcsolt települések száma 2691 volt 2008-ban, az egy főre jutó földgáz felhasználás

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

Sourcing Hungary Kft - Professzionális energia beszerzés Földgáz energia beszerzés

Sourcing Hungary Kft - Professzionális energia beszerzés Földgáz energia beszerzés Földgáz energia beszerzés Szabadpiaci ármodellek Világpiaci képletes ár: P0 (0,5 * G/G0 + 0,5 * F/F0) [USD/GJ] Az árak a Platt's European Marketscan Cargoes FOB Med. Basis Italy paritású, 3 tizedes pontosságú

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE Ügyiratszám: 6668/1/2015 Ügyintéző: Bereczk Balázs Tel.: 85/501-035 E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Csoportos földgáz energia közbeszerzés Képletes árkonstrukciók Készítette: Sourcing Hungary Kft. Dátum: Budapest, 2014. június 17. 1. A HAZAI FÖLDGÁZ PIAC JELLEMZŐI Az

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló évi XL.

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló évi XL. 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1.2. Felhasználó és Felhasználási hely(ek) adatai 1.2.a. Felhasználó adatai. A társaság/vállalkozó neve* Székhelye*:

1.2. Felhasználó és Felhasználási hely(ek) adatai 1.2.a. Felhasználó adatai. A társaság/vállalkozó neve* Székhelye*: 1. Szerződő felek 1.1 Kereskedő adatai E.ON Energiakereskedelmi Kft. Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7 8. Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 205 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-181155 Adószám: 24765648-2-41

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NORDEST ENERGY KFT. - FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) 2011 (v1.0 verzió)

NORDEST ENERGY KFT. - FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) 2011 (v1.0 verzió) Jelen Általános Szerződéses Feltételek mint a Földgázszállítási Szerződés része, annak melléklete a Felek jogügyletére vonatkozó általános és alap feltételrendszert tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy

Részletesebben

Csoportos energia beszerzés

Csoportos energia beszerzés Csoportos energia beszerzés Eszközök, módszerek, szolgáltatások a beszerzés szolgálatában Sourcing Hungary Kft. Telefon: 06-1-769-1392 www.sourcing.hu Sourcing Hungary Üzletágak Villamos energia beszerzés

Részletesebben

3. Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére, valamint az időszakonkénti változására vonatkozó szabályok

3. Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére, valamint az időszakonkénti változására vonatkozó szabályok A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelete a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól A földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15-i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK A Társaság által a Vhr. 78. (2) bek. alapján nyújtott választható szolgáltatások díjait a Hivatal a Vhr. 150. alapján hagyta jóvá, melyek a fizetési feltételekkel együtt a szolgáltatások típusai szerint

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7.

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7. Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat Tajti Péter ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató Visegrád, 2010. április 7. Változás oka 2008

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés. egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a továbbiakban: Eladó),

Földgáz adás-vételi szerződés. egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a továbbiakban: Eladó), Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről OMSZi Nonprofit Kft. vevő (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15.

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15. Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete 2005. február 15. Szabadpiac áttekintése Keretek: GET, VHR-ek, IÜKSZ Kilépés dátumai Nominálás Pótdíj Kilépés feltételei Szabadpiaci ellátás Import Rendszerhasználati

Részletesebben

NORDEST ENERGY KFT. - FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) 2011 (v1.0 verzió)

NORDEST ENERGY KFT. - FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) 2011 (v1.0 verzió) Jelen Általános Szerződéses Feltételek mint a Földgázszállítási Szerződés része, annak melléklete a Felek jogügyletére vonatkozó általános és alap feltételrendszert tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS A Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint

Részletesebben

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem

Rendszerhasználói workshop Siófok, június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem Két kérdés a közeljövő változásai sorából Rendszerhasználói workshop Siófok, 2016. június 28. Gellényi Zoltán igazgató rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem 1 Témaköreink A. BAL NC (312/2014 EU rendelet)

Részletesebben

Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről, a Dabasi Polgármesteri Hivatal mint földgáz energia vásárló, a továbbiakban: Vevő Székhelye: 2370 Dabas, Szent

Részletesebben

Vizsgálati jelentés a földgáz fűtőértéknek, valamint a korrekciós tényezők megállapításának módjáról

Vizsgálati jelentés a földgáz fűtőértéknek, valamint a korrekciós tényezők megállapításának módjáról Vizsgálati jelentés a földgáz fűtőértéknek, valamint a korrekciós tényezők megállapításának módjáról A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2013. szeptember 30-án

Részletesebben

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény

Részletesebben

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött Egyrészről a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt, mint földgáz kereskedelmi engedélyes és földgáz eladó (a továbbiakban: Eladó ) Székhelye: 6724 Szeged

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Földgáz beszerzése 2014/15. gázévben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. március Oldal: 1 / 9 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

számlamagyarázó

számlamagyarázó 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 23 20 21 22 25 24 26 27 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek

Részletesebben

Okos mérés előnyökkel és hátrányokkal

Okos mérés előnyökkel és hátrányokkal Okos mérés előnyökkel és hátrányokkal XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Visegrád, 2016. április 20-21. dr. Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat Mérés a magyar földgáz

Részletesebben

Minta Kft. Település Minta tér 1. Vevő/Fizető: Cím: Vevőkód: Fizetési azonosító:

Minta Kft. Település Minta tér 1. Vevő/Fizető: Cím: Vevőkód: Fizetési azonosító: Számla Eredeti példány A számla 2 példányban készült (1 eredeti, 1 másolat) Oldal 1/2 IBAN kód: SWIFT kód: Tel: 0640/300200 Munkanapokon: 8.0017.00 Fax: 061/2020373 Email: ugyfelszolgalat@mvmp.hu Pénzügyi

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 134/2010.

HATÁROZAT SZÁMA: 134/2010. Ügyszám: Ügyintéző: Szekeres Judit Telefon: 1/459-7742 Fax: 1/459-7880 E-mail: szekeresj@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 134/2010. Tárgy: Földgázforrás árának megállapítása A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Közbeszerzés tárgya: Földgáz beszerzése a 2016-2017-es gázévre az Erzsébet Táborok Kft. részére a 8251 Zánka Külterület 030/13 fogyasztási Ajánlati felhívás iktatószáma: 2016/S

Részletesebben

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelete a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló1/2015.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. továbbiakban: Megállapodás. amely létrejött egyrészről a. FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban: Megállapodás amely létrejött egyrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vevőként szerződő fél: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.

Vevőként szerződő fél: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40. Vevőként szerződő felek Vevőként szerződő fél: Székhelye: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest,

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás)

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) EFS plusz termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) A termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN 1 A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS LEOSZTÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI KATEGÓRIÁKRA, ADOTT EGYETEMES SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓAN A Magyar Energia Hivatal által a földgázszállítás és tárolás

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 2015. JÚLIUS 1-JÉTŐL - 2015. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ HASZNÁLATI IDŐSZAKRA továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

MINTA. Fizetendô összeg: ,00 HUF. Telefonon: / ben: Interneten:

MINTA. Fizetendô összeg: ,00 HUF. Telefonon: / ben: Interneten: Részszámla Számla. eredeti példány / oldal Elszámolási idôszak: 00..0-00..0. Partnerszám: 00000 Fizetési határidô: 00.0.. Vevô neve, címe: Minta u.. Fizetendô összeg: Telefonon: 0 0 / 0 0 E-mailben: tel.eon@eon-hungaria.com

Részletesebben

Csoportos földgáz energia közbeszerzés tapasztalatai - Tájékoztató. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Trendek, piaci információk

Csoportos földgáz energia közbeszerzés tapasztalatai - Tájékoztató. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Trendek, piaci információk Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Csoportos földgáz energia közbeszerzés tapasztalatai - Tájékoztató Trendek, piaci információk Készítette: Sourcing Hungary Kft. Dátum: Budapest, 2016. november 18. A SOURCING

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Vevőként szerződő felek

Vevőként szerződő felek Vevőként szerződő felek Szerződő fél Székhelye Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata Borsodnádasd Város Önkormányzata Budapest Főváros XV. Ker. Rákospalota, Pestújhely,

Részletesebben

Az NGS Kft. földgázelosztási engedélyes működési területe

Az NGS Kft. földgázelosztási engedélyes működési területe MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai Az NGS Kft. földgázelosztási engedélyes működési területe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 Átadó állomás Egyete A szerződéssel Korábbi

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László Az alakuló földgázpiaci modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László 1 Alapelvek A közüzem mint szabályozott piaci elem megszűnik Minden fogyasztó feljogosított Minden kereskedő feljogosított Kapacitás

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez Mátészalka V á r o s Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. sz. Tel.: 44/500-961. Fax.:44/500-967 ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról,

Részletesebben

Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1778/MM /2011 Földaáz szállítási szerződés SVSZTRK - Pilisszentkereszt Belyegző száma; 1 Lapok száma Erkezeu 2011 gp 7 Ikt sz Me l. Efozmeny Jelen szerződés megkötésére a TED 201 l/s 80-131824 iktatószámon

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 4844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 51. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Részletesebben

Teljes ellátás alapú földgáz energia adás-vételi szerzodés G fl ir O6. (tsf\'si!eij. i 2.

Teljes ellátás alapú földgáz energia adás-vételi szerzodés G fl ir O6. (tsf\'si!eij. i 2. 2~ (;pr JMUL '. 1 ~-d'p'-i f.,;~;«o Teljes ellátás alapú földgáz energia adás-vételi szerzodés G fl ir O6 / (tsf\'si!eij. i 2. 1. Szerzodo felek Egyrészrol a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., mint földgáz

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére sz. szerzmód

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére sz. szerzmód Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 1. sz. szerzmód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS

HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 4.1.2 MELLÉKLET HOSSZÚ TÁVÚ KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről Hatályos: 2011.07.01 - A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában

Részletesebben

JAS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

JAS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) JAS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. SZERZŐDÉS FOGALMA, AZ ÁSZF HATÁLYA Jelen ÁSZF szerint a szerződést kötő Felek Szerződés alatt a köztük létrejött Egyedi Szerződést

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.23-2013.12.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI 1. sz. Melléklet AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI I. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN KÖZPONTI TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Telefonszám: (06-40) 454-454 ( Hívható: hétfő- péntek:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 A Magyar- Szlovák összekötő földgázvezeték megvalósítása projekt keretében megvalósuló földgázszállítóvezeték technológiai célú és saját felhasználásra, technológiai veszteségre történő földgáz beszerzése

Részletesebben

A szállítóvezetékhez való csatlakozás, Együttműködési megállapodások Rendszerfejlesztés

A szállítóvezetékhez való csatlakozás, Együttműködési megállapodások Rendszerfejlesztés A szállítóvezetékhez való csatlakozás, Együttműködési megállapodások Rendszerfejlesztés Gellényi Zoltán Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem igazgató 2014. április 16. Kapacitásigény, rendszerfejlesztés

Részletesebben

CROSS-INERGY ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

CROSS-INERGY ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT CROSS-INERGY ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2016. július 02. 1/29 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. A CROSS-INERGY Zrt. által végzett

Részletesebben

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati akról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA)

MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS (MINTA) MÁSODLAGOS KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA JOGOSÍTÓ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről az székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és

Részletesebben

A földgáz végfelhasználói árváltozás okainak a bemutatása 1

A földgáz végfelhasználói árváltozás okainak a bemutatása 1 A földgáz végfelhasználói árváltozás okainak a bemutatása 1 A jelen összeállítással szeretnénk érthetőbbé tenni a földgáz árával, ill. árváltozásaival kapcsolatos tényezőket. Az anyag az alábbi témákat

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Teljes ellátás alapú földgáz energia Közbeszerzési eljárás projekt riport

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Teljes ellátás alapú földgáz energia Közbeszerzési eljárás projekt riport Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő Teljes ellátás alapú földgáz energia Közbeszerzési eljárás projekt riport MEGTAKARÍTÁS: * 4 603 530 HUF (7,79 %) Készítette:

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Kiadja: MAGYAR ENERGIA HIVATAL 2004. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 6 1.2. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1.2. Felhasználó: 1.3. Fizető: (amennyiben nem azonos a Felhasználóval) Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: E-mail cím:

1.2. Felhasználó: 1.3. Fizető: (amennyiben nem azonos a Felhasználóval) Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: E-mail cím: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS BFS2015JPE Üzleti előrelátó csomag 20 és 100 m 3 /h közötti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező nem lakossági felhasználók részére Felhasználó azonosító: 1. Szerződést

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2013. JÚNIUS 15. A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉS 2015. tárgyú közbeszerzési eljárás

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉS 2015. tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ FÖLDGÁZ ENERGIA BESZERZÉS 2015 tárgyú közbeszerzési eljárás 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Mit kell tudni a profil elszámolásról?

Mit kell tudni a profil elszámolásról? Mit kell tudni a profil elszámolásról? Dr. Grabner Péter (MEH) Petróczy Lajos A statisztikai elemzéssel készült fogyasztói villamosteljesítményigény görbe (profil) alapján mért fogyasztók köréről szóló

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5349. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. június 1 2015.

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 13., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (VI. 13.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott

Részletesebben

A gázmennyiség mérés sajátossága a betáplálástól a fogyasztókig

A gázmennyiség mérés sajátossága a betáplálástól a fogyasztókig Dr. Tihanyi László, professor emeritus Dr. Szunyog István, egyetemi docens A gázmennyiség mérés sajátossága a betáplálástól a fogyasztókig 20 15 04 16 MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj

Részletesebben