FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK"

Átírás

1 A Társaság által a Vhr. 78. (2) bek. alapján nyújtott választható szolgáltatások díjait a Hivatal a Vhr alapján hagyta jóvá, melyek a fizetési feltételekkel együtt a szolgáltatások típusai szerint a következők: 1. Adatszolgáltatás Rendszerhasználók részére Az Üzletszabályzat I. 7 pontjában rögzített, a Társaság által nyújtott alapszolgáltatásokhoz (nominálás, újranominálás, elszámolás stb.) kapcsolódó adatforgalom nem tartozik a díj ellenében igénybe vehető választható szolgáltatások körébe. 1.1 Nominálás arányos órai allokált adatszolgáltatás A Társaság nominálás arányos allokált órás adatszolgáltatást biztosít a Rendszerhasználó által igényelt betáplálási és kiadási pontokra vonatkozóan a Rendszerhasználóra vonatkozó értékekről. Amennyiben a Rendszerhasználó EP tagsággal rendelkezik, abban az esetben az adatszolgáltatás díjmentes, külön szerződés megkötése nélkül igénybe vehető. A feltüntetett jellista módosulhat abban az esetben, amikor egy hálózati ponton több Rendszerhasználó jelenik meg, úgy az adott hálózati pont automatikusan bekerül a szolgáltatott adatok körébe, és fordítva. A Társaság az adatszolgáltatását internet kapcsolattal, WEB technológiával az ipdata (https://data.fgsz.hu) felületén keresztül nyújtja. Az elszámolás alapja minden hónap 15 ei kereskedelmi szerződéses állapot szerint szolgáltatott jelek volumene. A Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolás időszaka: 1 gázhónap. A nominálás arányos órai allokált adatszolgáltatásra vonatkozó utólagos havi számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül. A nominálás arányos órai adatszolgáltatás elszámolásának napja az elszámolási időszak utolsó napja. A teljesítés időpontja a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. -ban meghatározott időpont. A szolgáltatás nettó díja: alapdíj Ft/hó/hálózati pont adatforgalmi díj 1,5 Ft/frissítési gyakoriság (órai gyakorisággal frissülő jel). 1/5

2 1.2 Órai nem allokált adatszolgáltatás A Társaság órai adatszolgáltatást biztosít a Rendszerhasználó által igényelt kiadási és betáplálási pontokra vonatkozóan, ahol allokálásra nincs szükség. Amennyiben a Rendszerhasználó Kereskedési Platform (KP) tagsággal rendelkezik, abban az esetben az adatszolgáltatás díjmentes, külön szerződés megkötése nélkül igénybe vehető. A feltüntetett jellista módosulhat abban az esetben, amikor egy hálózati ponton több Rendszerhasználó jelenik meg, úgy az adott hálózati pont automatikusan bekerül a szolgáltatott adatok körébe, és fordítva. Az elszámolás alapja minden hónap 15 ei kereskedelmi szerződéses állapot szerint szolgáltatott jelek volumene. A Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolás időszaka: 1 gázhónap. Az órai nem allokált adatszolgáltatásra vonatkozó utólagos havi számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül. Az órai, nem allokált adatszolgáltatás elszámolásának napja az elszámolási időszak utolsó napja. A teljesítés időpontja a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. -ban meghatározott időpont. A szolgáltatás nettó díja: alapdíj Ft/hó/hálózati pont adatforgalmi díj 1 Ft/frissítési gyakoriság (órás gyakorisággal frissülő jel). 2. Adatszolgáltatás Rendszerüzemeltetők, Rendszerhasználók és Felhasználók részére A Társaság kiadási ponthoz kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnek nyújt adatszolgáltatást, valamint a Felhasználók részére a gázellátását biztosító hálózati ponthoz kapcsolódó adatokat szolgáltat. Az adatkérők háromféle módon nyújt a Társaság adatszolgáltatást: 1. ipdata (internet kapcsolattal WEB technológiával) 2. szerver-szerver alapú kommunikáció OTR GW, SOAP [VPN nélkül, tanúsítvány alapú] technológiával 3. ugyanazon adatkörre vonatkozóan egyszerre. 2/5

3 Az adatszolgáltatásra vonatkozó utólagos havi számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül. A Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolás időszaka: 1 gázhónap. Az adatszolgáltatás elszámolásának napja az elszámolási időszak utolsó napja. A teljesítés időpontja a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. -ban meghatározott időpont. A szolgáltatás havi nettó díjtételei: adatok Ft-ban ipdata OTR szerverszerver kommunikáció ipdata és OTR szerver-szerver kommunikáció Alapdíj / hálózati pont (1) , , ,- Adatforgalmi díj (db/frissítési gyakoriság) - napi gyakorisággal frissülő jel - órás gyakorisággal frissülő jel 1,5,- 1,5,- - pillanatnyi jel (frissítési gyakoriság ~ 3 perc, gáz minőségi paraméterei átlag 15 perc) 0, 0, 0, - napi gyakorisággal frissülő vektoros elszámolási adatsor (24 db jel)** - órás gyakorisággal frissülő vektoros elszámolási adatsor (24 db jel)** - napi gyakorisággal frissülő vektoros mintaáram adatsor (19 db jel) ** - órás gyakorisággal frissülő vektoros mintaáram adatsor (19 db jel) ** Adatkigyűjtés* (1) Önálló hálózati pont -nak tekintendő minden olyan adatforrás, amely az alábbi feltételek közül legalább egynek megfelel; önálló hálózati azonosítóval (NW kód) vagy EIC kóddal rendelkező kiadási vagy betáplálási pont a gáz minőségi paramétereit, komponenseit mérő berendezések, (maximum 2*4 mintaáram adatkörrel) amennyiben az nem kapcsolódik az első pontban meghatározott kiadási vagy betáplálási ponthoz az első pontban foglaltaknak nem megfelelő, de a gázhálózat önálló létesítményeként funkcionáló technológia Általános számítási szabály: 3/5

4 Az átadás tárgyát képező lista OTRTAG azonosítóinak első 10 karaktere felhasználásával képzett egyedi lista elemeinek száma. Vektoros adatszolgáltatás esetén a díj számítása a vektor eleminek száma és a feltüntetett egységár szorzataként áll elő. Azon esetekben, amikor az adatok kiadása üzleti titok körébe tartozik, és az adatkérő jogosultsága az adathoz történő hozzáféréshez nem egyértelmű, úgy az adatkérő az adat igénylésére jogosult felhasználótól hozzájáruló nyilatkozatot kell, hogy beszerezzen az adatok kiadására vonatkozóan, és azt csatolnia kell a benyújtott kérelemhez. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat korlátozott időtartamra szól, úgy annak megújításáról az adatigénylő az Adatszolgáltatási Szerződés megszűnésének terhe mellett köteles gondoskodni. Abban az esetben, ha a kereskedelmi engedélyes rendszerhasználó a vele szerződéses jogviszonyban álló felhasználó fogyasztásához kapcsolódó adatokat igényel, úgy a közöttük fennálló földgáz kereskedelmi jogviszony alatt az érintett felhasználó hozzájárulása nem szükséges. A vektoros adatsorokban egy adott elszámolási ponthoz, adott időpontban az alábbi információk érhetők el: Széndioxid (CO2) érték Nitrogén (N2) érték Metán (CH4) érték Etán (C2H6) érték Propán (C3H8) érték I-Bután (C4H10) érték Neo-Bután (C4H10) érték Neo-Pentán (Neo-C5H12) érték I-Pentán (I-C5H12) érték N-Pentán (N-C5H12) érték Hexán (C6H14) érték Relatív sűrűség 15/0 fokon Fűtőérték 15/0 fokon Wobbe szám 15/0 fokon Égéshő 15/0 fokon Relatív sűrűség 25/0 fokon Fűtőérték 25/0 fokon Wobbe szám 25/0 fokon Égéshő 25/0 fokon Mennyiség 15/0 fokon *** Mennyiség 25/0 fokon *** Energia 15/0 fokon *** Energia 25/0 fokon *** mintaáram kódja *** * egyedi ajánlat szerint ** Csak SOAP technológiával érhető el *** Csak az elszámolási típusú vektor adat tartalmazza 3. Egyéb feltételek 4/5

5 A választható szolgáltatások díjait a Társaság jogosult minden gázév kezdetekor az új gázévre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évre publikált inflációval korrigálni. 5/5

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az ászf általános rendelkezései... 3 3. A szolgáltatások

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS ( VBF+ SZERZŐDÉS) amely

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás)

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) EFS plusz termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) A termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására

Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására I. Az egyetemes szolgáltatás tárgya A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök)

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. 2. Előfizető adatai Előfizető neve, cégneve: Lakóhelye / Tartózkodási helye / Székhelye: Számlázási címe: Jelen dokumentum a Szolgáltató általi aláírásig előfizetői igénynek (ajánlat), az Előfizető pedig igénylőnek minősül! A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltató által nyújtott

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN. TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y. Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN. TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Közzététel: 2011. január 17. Hatályos: 2011. január 17-től (Jelen Hirdetmény hatálybalépésével hatályon kívül helyezi a 2011. január

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01.

EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. EnterNet 2001 Kft. ADATHÁLÓZATI TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2011. AUGUSZTUS 01. KÉSZÜLT: 2004. ÁPRILIS 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2011. ÁPRILIS 01. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben