DR. SZENTE ZOLTÁN EGYETEMI DOCENS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. SZENTE ZOLTÁN EGYETEMI DOCENS"

Átírás

1 DR. SZENTE ZOLTÁN EGYETEMI DOCENS 1. Magyarok a Gulág-szigeteken. JATE Kiadó, Szeged, p. 2. Az egalitariznus és a moralizmus határai. Budapesti Könyvszemle, 1990/ A menedékjog az NSZK joggyakorlatában. Jogtudományi Közlöny, XLVI/5-6. (1991. májusjúnius), A közigazgatás szerepe a menekültügyben. Magyar Közigazgatás, XLII/1. (1992), A nemzetközi közigazgatás-fejlesztési programok főbb jellemzői és tanulságai. Magyar Közigazgatás, XLII/7. (1992), Az önkormányzatok szabályozása az új alkotmányban, in Balázs István Kökényesi József (szerk.): Alkotmány, önkormányzatiság, városok. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, [Közigazgatási füzetek II.] 7. Reformtörekvések a fővárosi közigazgatásban , in Fővárosi közigazgatási reform: Háttértanulmányok 1. Budapest, Az önkormányzatok szabályozása az új alkotmányban. I. rész. Magyar Közigazgatás, XLIII/2. (1993), Az önkormányzatok szabályozása az új alkotmányban. II. rész. Magyar Közigazgatás, XLIII/3. (1993), Reformtörekvések a fővárosi közigazgatásban I. rész. Magyar Közigazgatás, XLIII/8. (1993), Reformtörekvések a fővárosi közigazgatásban II. rész. Magyar Közigazgatás, XLIII/9. (1993), A helyi kormányzatok feletti ellenőrzés és felügyelet Angliában, in Davey Kenneth Mihajlov Dobromir (szerk.): A brit helyi közigazgatás. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, A helyi önkormányzati ombudsmanok Angliában. Jogállam, 1994/1. szám A helyi-területi önkormányzatok alkotmányos szabályozásának elvei de lege ferenda. Magyar Közigazgatás, XLIV/6-7. (1994), Bevezetés a központi-helyi kormányzati viszonyok tanulmányozásába, in Balázs István Jancsovics Andrea (szerk.): Alternatív gondolatok a közigazgatásról, dereguláció: a közszolgálat és a nyilvánosság. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, [Közigazgatási füzetek XIII.] 16. Understanding Hungarian Central Government System, in Horváth M. Tamás (ed.): Public Administration in Hungary. Hungarian Institute of Public Administration, Budapest, A parlamenti bizottságok néhány polgári államban, in Soltész István (szerk.): Bizottsági munka. 2. rész. Magyar Köztársaság Országgyűlése Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, [Parlamenti Dolgozatok II.]

2 18. Az állandó (vagy szak-) bizottságok a magyar közjogban 1990-ig, in Soltész István (szerk.): Bizottsági munka. 2. rész. Magyar Köztársaság Országgyűlése Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, [Parlamenti Dolgozatok II.] 19. Az állandó (vagy szak-) bizottságok a magyar közjogban a kezdetektől 1990-ig. Jogtudományi Közlöny, L/4. (1995. április), Javaslat a minisztériumok szervezeti és működési szabályzatának koncepciójára. Magyar Közigazgatás, XLV/7-8. (1995), The Territorial Dimension of Public Administration in Hungary Towards Integration or Disintegration?, in: Horváth M. Tamás Szabó Gábor (szerk.): Városok, kőfalak. Hungarian Institute of Public Administration, Budapest, A képviselői jogállás főbb jellemzői a polgári demokráciákban, in Soltész István (szerk.): A képviselők jogállása. 1. rész. Magyar Köztársaság Országgyűlése Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, [Parlamenti Dolgozatok IV.] 23. A képviselői összeférhetetlenség szabályozása Magyarországon 1990-ig, in Soltész István (szerk.): A képviselők jogállása. 1. rész. Magyar Köztársaság Országgyűlése Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, [Parlamenti Dolgozatok; IV.] 24. A kétkamarás országgyűlés illúziói. Világosság, XXXVII/11. (1996), A kétkamarás országgyűlés illúziói. Collega, I/3. (1996), A központi-helyi kormányzati viszonyok intézményes formái Európában. Magyar Közigazgatás, XLVI/10. (1996), A mentelmi jog története Magyarországon 1990-ig, in Soltész István (szerk.): A képviselők jogállása. 1. rész. Magyar Köztársaság Országgyűlése Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, [Parlamenti Dolgozatok; IV.] 28. A plenáris ülés helye és szerepe a magyar országgyűlésben 1848-tól 1990-ig. in Soltész István (szerk.): A plenáris ülés. I. rész. Magyar Köztársaság Országgyűlése Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, [Parlamenti dolgozatok VI.] 29. Az országgyűlési képviselők összeférhetetlensége az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Jogtudományi Közlöny, LII/10. (1997. október), A Neutral Principle of Neutrality?. Budapest Review Books, Vol. 8. No. 2. (1998), A szervezet-átvilágítási projektek lehetséges modelljeiről. Magyar Közigazgatás, XLVIII/4. (1998), Bevezetés a parlamenti jogba. Atlantisz, Budapest, p. 33. Experiences of Application of the European Charter of Local Self-Government in Hungary, in Bruncic Davor Friederic Francois Juric Damir Lauc Zvonimir (ed.): European Charter of Local Self-Government and Local Self-Government in the Republic of Croatia. University of J.J. Strossmayer, Osijek, Iskustva primjene Europske povelje o lokalnojsamoupravi u Madarskoj, in: Bruncic Davor Friederic Francois Juric Damir Lauc Zvonimir (ed.): Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj. University of J.J. Strossmayer, Osijek, Semleges-e a semlegesség elve? Budapesti Könyvszemle, 1998/ Közigazgatás és politika metszéspontján: a miniszterek és az államtitkárok rekrutációja Magyarországon, Századvég, XII. (1999), 3-51.

3 37. Minőségbiztosítás az önkormányzati közigazgatásban, in Róth András (szerk.): ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer. Aktuális tanácsadó minőségirányítási szakembereknek.verlag Dashöfer, Budapest, A középszintű közigazgatási hatáskörök telepítésének elvei és gyakorlata Európában, in Szigeti Ernő (szerk.): Régió, közigazgatás, önkormányzat. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, A minőségbiztosítás és irányítás alkalmazása az önkormányzati közigazgatásban, in Verebélyi Imre (szerk.): Minőségbiztosítási rendszerek a közigazgatásban. Tanulmányok. Magyar Közigazgatási Intézet The World Bank MH Közigazgatás- és Területpolitikai Államtitkárság, Budapest, A regionális önkormányzatok alkotmányos szabályozása, in Szigeti Ernő (szerk.): Régió, közigazgatás, önkormányzat. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, A regionális önkormányzatok lehetséges feladat- és hatáskörei, in Szigeti Ernő (szerk.): Régió, közigazgatás, önkormányzat. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, Minta után szabadon. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hatéves tevékenységének értékelése, Fundamentum, V/2. (2001), Regionalizmus a magyar közigazgatásban, in Molnár Sándor (szerk.): Állam- és közigazgatás Magyarországon az egyes történelmi korokban. Vay Ádám Múzeum Baráti Kör, Vaja, A CAF mint közigazgatási kiválósági modell. Minőség és Megbízhatóság, XXXVI/2. (2002), Az alternatív eljárások szabályozásának lehetőségei az új közigazgatási eljárási törvényben. 1. rész. Magyar Közigazgatás, LII/2. (2002), Az alternatív eljárások szabályozásának lehetőségei az új közigazgatási eljárási törvényben. 2. rész. Magyar Közigazgatás, LII/3. (2002), Az Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) alkalmazásának lehetőségei a magyar közigazgatásban. Tanulmányok. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, p. [Közigazgatás-fejlesztési füzetek VII.] [szerkesztő] 48. Az Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) mint közigazgatási kiválóságmodell, in Szente Zoltán (szerk.): Az Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) alkalmazásának lehetőségei a magyar közigazgatásban. Tanulmányok. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, [Közigazgatás-fejlesztési füzetek VII.] 49. Helyi jogalkotás az uniós csatlakozás tükrében. Municipium Magyarország Alapítvány, Budapest, p. [társszerzők: Horváth M. Tamás, Orova Márta] 50. A CAF modell alkalmazásának eddigi hazai tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei. Magyar Közigazgatás, LIII/10. (2003), A közigazgatás kiválósági modellje, a CAF. Magyar Minőség, XII/5. (2003), Az alkotmány morális olvasatától a pragmatikus alkotmányértelmezésig. Kommentár az Alkotmánybíróság eutanázia-határozatához. Fundamentum, VII/3-4. (2003), Az EU közigazgatási kiválósági modellje, a CAF. Jegyző és Közigazgatás, V/5. (2003), Ständige (oder Fach-) Ausschüsse im ungarischen Öffentlichen Recht von den Anfängen bis 1990, in Máthé Gábor Mezey Barna (Hrsg.): Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten. Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments.

4 International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutuions Eötvös Loránd Universität, Juristische Fakultät, Budapest Barcelona, The Issue of Superiority: National versus Supranational Legislation, in Morales Mercé (éd.): 53 Congrés de la Comissió Internacional per a l estudi de la Historia de les Institucions Representatives i Parlamentàries. Museu d' História de Catalunya, Barcelona, A helyi önkormányzás érvényesülése és az EU-csatlakozás támasztotta önkormányzati jogharmonizáció, in Szigeti E. (szerk.): Az önkormányzati közigazgatás az EU-csatlakozás tükrében. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, A parlamenti képviselők mentelmi joga az európai parlamenti jogokban, in Soltész István (szerk.): A képviselők jogállása. 2. rész. Magyar Köztársaság Országgyűlése Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, [Parlamenti Dolgozatok V.] 58. A polgári alkotmányok kialakulásának vázlata, in Mezey Barna (szerk.): Eckhart Ferenc emlékkönyv. Gondolat Kiadó, Budapest, [Jogtörténeti Értekezések 28.] 59. Az EU ügyek koordinációjának minisztériumi szintje. in Horváth M. Tamás (szerk.): A központi közigazgatás az EU-csatlakozás tükrében. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, Az EU ügyek koordinációjának minisztériumi szintje, in Horváth M. Tamás (szerk.): A központi közigazgatás az EU-csatlakozás tükrében. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, Az összeférhetetlenség (inkompatibilitás) és a bevallási kötelezettségek az európai parlamenti jogokban, in Soltész István (szerk.): A képviselők jogállása. 2. rész. Magyar Köztársaság Országgyűlése Parlamenti Módszertani Iroda, Budapest, [Parlamenti Dolgozatok V.] 62. Tolkovanyije konsztitucii: etyicseszkije i pragmaticseszkije aszpekti. Sravnitelnoe Konstitutsionnoe Obozrenie, Vol. 49. No. 4. (2004), Az Országgyűlés funkciói a magyar közjogi hagyományban. Jogtörténeti Szemle, VII/2. (2005), Changing central government functions and the need for external policy advice. Local Governance Brief, Vol. 2. No. Spring-Summer (2005), Functions of the National Assembly Within the Constitutional Tradition of Hungary, in Márta Dezső (ed.): Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Iuridica. Tomus XLVI. Eötvös Loránd University, Budapest The Issue of Superiority: National versus Community Legislation. Rechtsgeschichtliche Vorträge, Vol. 31. (2005), A közép- és kelet-európai országok alkotmányfejlődésének fő jellemzői, Jogtörténeti Szemle, VIII/1. (2006), A parlamenti ülésrendek szimbolikája, in Mezey Barna (szerk.): Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok. Gondolat Kiadó, Budapest, A pozitív megkülönböztetés problémái. Fundamentum, X/4. (2006), Alkotmánypolitika és politikai jogok. Válasz a Fundamentum körkérdésére. Fundamentum, X/3. (2006),

5 71. Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet, Osiris Kiadó, Budapest, p. 72. Kitekintés: a képviselők jogállásáról szóló szabályozások az Európai Unióban, in Karsai József (szerk.): Előadások és publikációk a mentelmi jog tárgyköréből. Az Országgyűlés Hivatala, Budapest, pp A fővárosok jogállása Európában. Nemzetközi Közlöny Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat, I/1. (2007), A korrupció vizsgálatának lehetőségei, in Szente Zoltán (szerk.): Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban. KSZK ROP Programigazgatóság, Budapest, [Közigazgatási olvasmányok] 75. Administrative culture in Hungarian context, in Thedieck Franz (ed.): Foundations of Administrative Culture in Europe. Nomos, Baden-Baden, Az önkormányzati korrupció fogalma, in Szente Zoltán (szerk.): Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban. KSZK ROP Programigazgatóság, Budapest, [Közigazgatási olvasmányok] 77. Der Status der Hauptstädte in Europa, in Bey Wolfgang Flierl Thomas (Hrsg.): Die neue Hauptstadtdebatte: Verfassungsauftrag Hauptstadtgesetz. Dietz Verlag, Berlin, Korrupcióellenes stratégiák és módszerek, in Szente Zoltán (szerk.): Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban. KSZK ROP Programigazgatóság, Budapest, [Közigazgatási olvasmányok] 79. Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban. KSZK ROP Programigazgatóság, Budapest, p. [szerkesztő] 80. Összefoglaló kutatási jelentés - Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban, Szente Zoltán (szerk.): Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban. KSZK ROP Programigazgatóság, Budapest, [Közigazgatási olvasmányok] 81. Status of Capital Cities in Europe. Nemzetközi Közlöny Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat, I/1. (2007), The Historic Origins of the National Assembly in Hungary. Historia Constitucional, VIII. (2007), The symbolism of the sitting order of Parliaments. in Uruszczak Waclaw Baran Kazimierz Karabowicz Anna (ed.): Separation of powers and parliamentarism, the past and the present. Law, doctrine, practice; Podzial Wladzy i Parlamentaryzm w Przeszlosci i Wspólczesnie Prawo, Doktryna, Praktyka. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, A képviselői mentelmi jog dogmatikája a magyar alkotmányjogban. Jogtudományi Közlöny, LXIII/1. (2008. január), Az Országgyűlés megbízatásának megszűnése a magyar alkotmányjogban. I. rész. Közjogi Szemle, I/3. (2008), Az Országgyűlés megbízatásának megszűnése a magyar alkotmányjogban. II. rész. Közjogi Szemle, I/4. (2008), The effects of Europeanisation on administrative culture from myth to reality, in Beck Joachim Thedieck Franz (ed.): The European Dimension of Administrative Culture. Nomos, Baden-Baden,

6 88. A képviselői interpellációs jog a magyar parlamenti jogban. Magyar Jog, LVI/3. (2009) A képviselői megbízatás megszűnése, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, A magyar közigazgatási jog elvei és alapintézményei in Szigeti E. (szerk.): Nyaktagi tanulmányok. Kitekintés: a közigazgatás működésének jogi, szervezeti és térszerkezeti keretei. Ecostat, Budapest, A parlamenti nyilvánosság, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, A törvénykezdeményezési jog, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, A törvénykezdeményezési jog a magyar parlamenti jogban. Jogtudományi Közlöny, LXVI/1. (2009), Az interpellációs és kérdezési jog a magyar parlamenti jogban, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, Az Országgyűlés belső szervezeti tagozódása, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, Az Országgyűlés hatáskörei, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, [társszerző: Jakab András, Patyi András, Sulyok Gábor] 97. Az Országgyűlés húsz éve, in Sándor Péter Stumpf Anna Vass László (szerk.): Magyarország politikai évhuszadkönyve: kormányzati rendszer a parlamenti demokráciában. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, [DVD-formátumú kiadvány] 98. Az Országgyűlés megbízatása rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, Az Országgyűlés megbízatásának kezdete és megszűnése, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, Az Országgyűlés működésének alkotmányos szabályai, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, Az Országgyűlés tagjainak jogállása, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, Az Országgyűlés ülésezési rendje, in Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Századvég Kiadó, Budapest, Verfassung und Verfassungswirklichkeit im ungarischen Parlamentsrecht. Jahrbuch für Ostrecht, Vol. 50. No. 1. (2009), A bennfentes informátorok (whistleblower-ek) alkalmazásának lehetőségei a korrupcióellenes küzdelemben. Közigazgatás-tudományi Közlöny, I. (2010), A dualizmuskori Magyarország kormányformájának megítélése a korszak közjogtudományában, in Bihari Mihály Patyi András (szerk.): Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára. Széchenyi István Egyetem, Győr, A nemzetközi és külföldi bíróságok ítéleteinek felhasználása a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában között. Jog Állam Politika, II/2. (2010),

7 107. A parlamenti fegyelmi jog és a képviselői etikai szabályok elvi alapjai és gyakorlati lehetőségei, in Géczi József Alajos Karsai József (szerk.): Frusztrációk a parlamentek körül Európában. A parlamentek, a képviselők társadalmi és média-megítélése. Országgyűlés Hivatala, Budapest, Bevezetés a parlamenti jogba. Atlantisz Kiadó, Budapest, p.

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o.

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Baka A.: Az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kisebbségek nemzetközi

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR 1. Változások és változatlanságok a politikai intézményrendszerben, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1988. Demokrácia

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok Szathmáry Béla publikációs listája Könyvek, tanulmányok 2014 A Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html András László PAP Associate Professor, Eötvös University (ELTE) Faculty of Humanities, Department of Media and Communication Address: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A http://media.elte.hu/en/about-the-department/faculty/dr-andras-laszlo-pap/

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

; t. Hivatala. Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról

; t. Hivatala. Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról A MAGYAR ORSZÁGGY Ű LÉS ELNÖKE n. orn ;nyszá. 1: tt i o ; t. Hivatala l zkquettt 2008 C Z 7. Mellékietek : Oldal : Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

I. Bemutatkozás/Introduction

I. Bemutatkozás/Introduction I. Bemutatkozás/Introduction 8 I. 1. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bemutatása A Doktori Iskola előzményei és a megalakulás folyamata A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4.

1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4. 1. La force obligatiore du droit international en droit interne (A nemzetközi jog kötelező ereje a belső jogra). Állam- és Jogtudomány, XI/4. (1968), 632-633. 2. Az UNESCO szerződései. Állam- és Jogtudomány,

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate,

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate, IRODALOMJEGYZÉK 1 A. Gergely András: Kisebbség és hagyomány határán. Pro Minoritate, 1996/1. A. Gergely András: Kisebbség, Etnikum, Regionalizmus. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1997. A.

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

A PARLAMENTI MENTELMI JOG, MINT BÜNTETHETŐSÉGI AKADÁLY

A PARLAMENTI MENTELMI JOG, MINT BÜNTETHETŐSÉGI AKADÁLY dr. Polt Péter A PARLAMENTI MENTELMI JOG, MINT BÜNTETHETŐSÉGI AKADÁLY Tézisek Témavezető: dr. Schanda Balázs P.h.D., egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola

Részletesebben

Könyvtári beszerzések 2010.

Könyvtári beszerzések 2010. Könyvtári beszerzések 2010. ID9781 - Társasági törvény.- Budapest : Árboc Kft., [2010].- 64 p. ; 29 cm.- ISBN 978 963 88261 8 3 ID9782 - Családjogi törvény : [1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról

Részletesebben

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

Alkotmányos médiajog?

Alkotmányos médiajog? Alkotmányos médiajog? Az elektronikus média jogának elemzése az amerikai és a magyar alkotmánybíráskodási gyakorlat tükrében Doktori értekezés Kézirat lezárása: 2007. július 1. Készítette: Dr. Udvary Sándor

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai

A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai PhD értekezés Dr. Szalai András Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2013 Témavezető Dr. Trócsányi László, egyetemi tanár Dr. Téglási

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk:

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Tudományos publikációk jegyzéke A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Könyvfejezetek: Csapó T. (1992): Humán infrastruktúra Vas megye elmaradott térségeiben. - In.: Rechnitzer

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága. Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja kutatóinak szakirodalmi munkássága 2008 Összeállította: Sziráki Zsuzsanna A Központ sorozataiban megjelent kiadványok Területi és Települési

Részletesebben