Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatában"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatában Diplomamunka Szabó Gergely Konzulensek: Dr. Dede Károly okleveles földmérő mérnök, egyetemi adjunktus Hörcsöki Ferenc nyugalmazott okleveles földmérő mérnök, műszaki tanácsadó Budapest,

2 Előszó Előszó Ez a diplomamunka a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán, a Földmérő és Térinformatikai Mérnöki Szakon végzett tanulmányok befejezése, amely a szigorló mérnökhallgató konzulensi felügyelet alatt végzett három hónapnyi önálló munkájának eredménye. A szerző választott fő szakiránya az Építőipari geodézia szakirány, ennek megfelelően a diplomamunka témája a mérnökgeodézia szakterületéről való. A témaválasztásban szerepet játszott Dr. Hilmar Ingensand professzor (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie) ösztönzése és a 2003 évben Svájcban eltöltött szakmai gyakorlat, melynek során átfogóan megismerkedtem egy vasúti alagútépítés geodéziai feladataival. A mérnökgeodézián belül különösen izgalmasnak találom a giroteodolitok gyakorlati alkalmazását, ezért kerestem ehhez a területhez kapcsolódó diplomamunka-témát. A végleges feladatmeghatározás a HUNGEOD Kft. elképzeléseihez igazodik. A diplomamunka célja a metróépítéshez kapcsolódó giroteodolitos mérések gyakorlati alapjainak a megteremtése. Formája műszaki leírás, amely elsősorban olyan földmérési szakembereknek készült, akik a metróépítéshez kapcsolódó geodéziai munkálatokban munkakörükből adódóan érintettek, avagy a téma iránt érdeklődnek. Ajánlom figyelmébe továbbá a DBR Metró Projekt Igazgatóság földmérési projektvezetőjének, mérnök urainak, projektvezetőinek. A diplomamunka az Általános- és Felsőgeodézia Tanszék égisze alatt készült, Dr. Dede Károly egyetemi adjunktus tanszéki konzulens és Hörcsöki Ferenc okleveles földmérő mérnök, a HUNGEOD Kft. műszaki és tudományos tanácsadója külső konzulens vezetésével. Az értékes tanácsokat és információkat ezúton is mindkettőjüknek köszönöm. Köszönet Marschalek Bélának a GeoDesy Kft. műszaki ellenőrének, a néhai Magyar Optikai Művek Minőségi Ellenőrző Osztály egykori vezetőjének, aki megismertette velem a MOM Gi-B3 giroteodolitot és kezelési praktikáit. Köszönettel tartozom továbbá Tóth Lajos Úrnak a GeoDesy Kft. részéről, aki térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátotta a mérésekhez használt giroteodolitot, Bátyi Ferenc ügyvezető igazgatónak a HUNGEOD Kft. részéről, aki áldozatkész segítségével a mérések megvalósításának személyi és szállítási feltételeit biztosította, valamint a HUNGEOD Kft. összes technikai segítséget nyújtó munkatárásának és végül Dr. Varga József egyetemi adjunktusnak (BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék) a városi sztereografikus vetületi rendszerrel kapcsolatban nyújtott segítségéért. Budapest, Szabó Gergely 2

3 Tartalmi áttekintés Tartalmi áttekintés ELŐSZÓ 2 BEVEZETŐ 8 1. A PROJEKT ÉS A GEODÉZIAI FELADATOK ISMERTETÉSE A budapesti 4-es metró a projekt ismertetése A 4-es metró létesítményei, építéstechnológia Az állomások szerkezete a geodéziai szempontból lényeges elemek Geodéziai feladatok a metróépítés kapcsán GIROTEODOLITOK HASZNÁLATA A BUDAPESTI 4-ES METRÓ ALAPPONTHÁLÓZATÁBAN A 4-es metró vízszintes alapponthálózata [7] A 4-es metró magassági alaphálózata [7] Giroteodolitok A giroteodolittal végzendő feladatok MÉRÉSEK A mérésekhez használt műszer Azimutmeghatározás mérési menete Azimutmérés számításának menete Műszerállandó-meghatározás A terepi azimutmérések tervezése Terepi azimutmérések SZÁMÍTÁSOK A számításokhoz felhasznált pontok koordinátajegyzéke A számítások elve összefoglaló ismertetés Számítási élesség, pontosság, korrekciók, hibahatások és kiküszöbölésük Azimutmérések számítása Koordinátákból számított azimutértékek Giroteodolittal mért irány irányszögének számítása Gi-BAZDK giro-álláspont koordinátáinak számítása EREDMÉNYEK, ELEMZÉSEK, KÖVETKEZMÉNYEK A mért és a számított azimutértékek és összehasonlításuk BÖV-műszerállandó számítása a metróépítés céljára Azimutmérések és azimutmeghatározások pontossági mérőszámai Giroteodolit-hitelesítések a Bosnyák téri giro-hitelesítő alapvonalon Az alagút építésekor javasolt mérési eljárások Áttörési pontosságok várható értékének számítása További megoldandó feladatok, megválaszolandó kérdések, el nem ért eredmények ÖSSZEFOGLALÓ 103 ADATVÉDELEM 104 IRODALOMJEGYZÉK 105 MELLÉKLETEK 106 3

4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 2 TARTALMI ÁTTEKINTÉS 3 TARTALOMJEGYZÉK 4 BEVEZETŐ 8 1. A PROJEKT ÉS A GEODÉZIAI FELADATOK ISMERTETÉSE A budapesti 4-es metró a projekt ismertetése A 4-es metró létesítményei, építéstechnológia Szerkezeti és építési koncepció A vonalalagutak [1], [2] Pályaszerkezet Az állomások építéstechnológiája Mozgólépcsők és felvonók Az állomások szerkezete a geodéziai szempontból lényeges elemek Geodéziai feladatok a metróépítés kapcsán A földmérési munkák szervezése Kivitelezési geodézia és ellenőrző mérések Vízszintes- és magassági alapponthálózat létesítése Tervezési alaptérkép készítése Építési pontossági követelmények A vonalalagutak építésének kitűzési- és ellenőrző mérései A nyomvonal közelébe eső épületek előzetes állapotfelmérése A felszín és a felszíni épületek, valamint a metróvonal épített létesítményeinek mozgásvizsgálata A vasúti pálya kitűzési és ellenőrző mérései az alagutakban és a rámpákon GIROTEODOLITOK HASZNÁLATA A BUDAPESTI 4-ES METRÓ ALAPPONTHÁLÓZATÁBAN A 4-es metró vízszintes alapponthálózata [7] A DBR vízszintes alapponthálózat létesítésének kiindulási alapja Vetületi rendszer A DBR vízszintes alapponthálózat létesítése A DBR vízszintes alapponthálózat fenntartása és mai állapota A DBR vízszintes alapponthálózat ellenőrző mérései A metróépítés felszín alatti vízszintes alapponthálózatának tájékozása A 4-es metró magassági alaphálózata [7] Giroteodolitok A giroteodolitok alkalmazása [8] A giroteodolitok felépítése és működési elve A giroteodolit műszerállandója A budapesti 4-es metró építése kapcsán szóba jöhető műszerek ismertetése A MOM Gi-B3 félautomatikus pörgettyűsteodolit A giroteodolittal végzendő feladatok A giroteodolitok jelentősége az alagútépítésben azimutmeghatározás giroteodolittal Összehasonlító alapvonalak és műszerállandók Giroteodolitok hitelesítése, hiteles azimut A BGTV Bosnyák téri giro-hitelesítő alapvonala A műszerállandó kiemelkedő jelentősége A vonalalagutakban vezetett sokszögvonalak tájékozó-ellenőrző mérései 50 4

5 Tartalomjegyzék 3. MÉRÉSEK A mérésekhez használt műszer Azimutmeghatározás mérési menete Azimutmérés számításának menete Műszerállandó-meghatározás Az eljárás összefoglaló ismertetése A terepen mért azimutok számításához felhasznált műszerállandók és pontossági mérőszámaik A laboratóriumi alapvonal azimutértéke Terepi mérések előtti műszerállandó-meghatározás Terepi mérések utáni műszerállandó-meghatározás A terepi azimutmérések tervezése Mérések pontossági tervezése A giroteodolit kalibrálómérése A mérendő hálózati oldalak kiválasztása Terepi azimutmérések Giroteodolitos azimutmérések a terepen SZÁMÍTÁSOK A számításokhoz felhasznált pontok koordinátajegyzéke A számítások elve összefoglaló ismertetés Számítási élesség, pontosság, korrekciók, hibahatások és kiküszöbölésük Azimutmérések számítása Koordinátákból számított azimutértékek Meridiánkonvergencia [14] Irányredukció [14] Giroteodolittal mért irány irányszögének számítása Gi-BAZDK giro-álláspont koordinátáinak számítása EREDMÉNYEK, ELEMZÉSEK, KÖVETKEZMÉNYEK A mért és a számított azimutértékek és összehasonlításuk Számítások különböző vetületi síkokon Azimuteltérések számítása BÖV Azimuteltérések számítása EOV A BÖV és az EOV síkokon számított azimutok és azimuteltérések A BÖV és az EOV vetületi síkokon számított azimutok és azimuteltérések elemzése BÖV-műszerállandó számítása a metróépítés céljára Azimutmérések és azimutmeghatározások pontossági mérőszámai Az azimutmérés idealizált pontossága A terepi azimutmérések pontossága A terepen végzett hálózati azimutmérések pontossága (BÖV) A hálózati azimutmeghatározások pontossága (BÖV) Egy kijelölt irány hálózati azimutjának meghatározási pontossága (BÖV) Giroteodolit-hitelesítések a Bosnyák téri giro-hitelesítő alapvonalon A hálózati oldalak kiválasztása Giroteodolit hitelesítőmérése Műszerállandó meghatározás A giroteodolit hitelesítőmérésének eredménye Hiteles műszerállandók A án végzett hitelesítőmérés eredményeinek elemzése A metróépítéshez kapcsolódó jövőbeni giroteodolit-hitelesítések A Bosnyák téri giro-hitelesítő alapvonal metró-azimutjai 92 5

6 Tartalomjegyzék 5.5. Az alagút építésekor javasolt mérési eljárások Ellenőrzési szakaszok áttörési helyek Pontjelek Sokszögvonalak Aknafüggélyezés A fúrópajzs geodéziai irányítása Giroteodolitok kalibrálása A sokszögvonalak giroteodolitos ellenőrző mérései Áttörési mérések Magassági alapponthálózat Mozgásvizsgálatok, vágánykitűzések Áttörési pontosságok várható értékének számítása További megoldandó feladatok, megválaszolandó kérdések, el nem ért eredmények Pontosságnövelés További giro-hitelesítő alapvonal létesítése Az áttörési mérések tervezése ÖSSZEFOGLALÓ 103 ADATVÉDELEM 104 IRODALOMJEGYZÉK 105 MELLÉKLETEK 106 Vízszintes alapponthálózat átnézeti térképe M Koordinátajegyzék M Eredmények és azimuteltérések Azimutértékek és eltéréseik összehasonlítása BÖV EOV M A mért és a számított azimutértékek és eltéréseik BÖV M A mért és a számított azimutok eltérései EOV M Számítási mellékletek Meridiánkonvergencia-számítás BÖV (xls) M Irányredukció-számítás BÖV (mcd) M Meridiánkonvergencia-számítás EOV (xls) M Meridiánkonvergencia-számítás EOV (mcd) M Irányredukció-számítás EOV (mcd) M (folytatás a következő oldalon) 6

7 Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK (folytatás) Pontleírások (9 db) Dobogó-hegy P Sas-hegy P Bazilika (torony) P Bazilika déli pillér P Bazilika keleti pillér P Bazilika giro-álláspont P Grand Hotel P Rendőrség P Gellért-hegy, tripód P Azimutmérési jegyzőkönyvek (24 db) J-01 J-08: GeoDesy alapvonal 129 J-09 J-10: Dobogó-hegy 137 J-11 J-12: Bazilika, giro-álláspont 139 J-13 J-14: Sas-hegy 141 J-15 J-16 Rendőrség 143 J-17 J-22 GeoDesy alapvonal 145 J-23 J-24 Bosnyák tér 151 7

8 Bevezető Bevezető A hétköznapi ember számára legkevésbé kézzelfogható mozzanata az alagútépítkezéseknek, hogy hogyan találkoznak össze az alagutak, hogyan kerül a vonalalagút a föld alatt is pontosan oda, ahová azt a tervezők szeretnék. Azt hiszem túlzás nélkül állíthatom, hogy a földmérő mérnök számára is a legizgalmasabb feladat az alagútfúró-pajzs geodéziai irányításának és a kívánt pontosságú áttörésnek a megvalósítása, hisz a kívánt pontosságú áttörés elérésével járó sikerélmény érzése semmihez sem hasonlítható. A sikeres áttörés megvalósítását közvetlenül szolgálják a giroteodolitos föld alatti tájékozó-azimutmérések. Ezeknek a jövőbeni, alagútbéli azimutméréseknek az előkészítését, a metróépítéshez kapcsolódó giroteodolitos mérések gyakorlati alapjainak a megteremtését tűztem ki diplomamunkám fő feladataként. Tanulmányaim és érdeklődési köröm nem csak a geodézia, hanem az út- és vasútépítés, a közlekedéstervezés szakterületére is kiterjednek. A vasúti közlekedés, az elővárosi vasúti közlekedés és a városi kötöttpályás közlekedés híveként a metrót és a 4-es metró megépítését is hasznosnak tartom. Ennek szellemében a diplomamunka első részében meg kívánom ismertetni az olvasóval a metróépítési projekt lényegét, a 4-es metró előnyeit és a várható hatásokat. A diplomamunka ezután tárgyalja a metróvonal és létesítményei építéstechnológiáját, amelyek alapvetően meghatározzák a geodéták feladatait. A metróépítés földmérési feladatait egy átfogó felsorolás és a felsoroltak vázlatos ismertetése tartalmazza, amely az olyan lényeges részeket mint pl. az építési pontossági követelmények, részletesebben ismerteti. A második résztől kezdve kerül kifejtésre a fő téma, a giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatában. Részletes tárgyalásra kerül a vízszintes alapponthálózat, a giroteodolitok mibenléte és alkalmázásának jelentősége, majd a giroteodolittal végzendő feladatok és a feladatok megoldásához rendelkezésre álló kiindulási alapok. A további részek tárgyalják a giroteodolittal végzendő feladatok megvalósításának menetét, a mérés, a számítás egyes lépéseit, majd az elért eredmények részletes tárgyalása következik. Végül javaslatok találhatóak a metróépítés során végrehajtandó geodéziai teendőket illetően és a diplomamunkában el nem ért eredmények tekintetében, megjelölve a további megoldandó feladatokat. 8

9 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése 1. A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése 1.1. A budapesti 4-es metró a projekt ismertetése Az elkövetkező évek legnagyobb volumenű budapesti építkezése a 4-es metró építése lesz. A DBR metró I. szakasza Dél-Budát köti össze Pest belvárosával: a 7,3 km hosszú, 10 állomást magába foglaló vonal a Kelenföldi pályaudvartól a Móricz Zsigmond körtéren majd a Kálvin téren keresztül a Keleti pályaudvarig vezet. A teljes vonalszakaszon mintegy perc alatt utazhatunk majd végig. A városlakók és a várost használók számára is érezhető és látható építkezések ugyan csak 2005 tavaszán indulnak meg, de a színfalak mögött már évek óta komoly készülődés zajlik. A nagy építkezésekre jellemzően a geodéták már évek óta azon dolgoznak, hogy a metró létesítményei majdan a tervezett helyükre kerülhessenek, és a fúrópajzsok centiméterpontosan érkezzenek meg az állomásokra. 1. ábra: A budapesti 4-es metróvonal I. és II. szakasza [1] A dél-budai térség jelenlegi helyzete [1] A Dél-Buda és a Belváros közötti közlekedési kapcsolat a fejlődő, nagy lélekszámú délbudai kerületek és a mögöttük lévő még inkább fejlődő agglomerációs települések miatt kiemelt fontosságú. A főváros határát átlépő forgalmi irányok közül messze a legjelentősebb a dél-nyugati irányból belépő forgalom: a főváros teljes (közúti és tömegközlekedési) forgalmának mintegy 27%-a itt jelentkezik. 9

10 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése Az agglomerációs térség és a kerületek folyamatos fejlődése állandóan növeli a forgalmi hálózat terhelését, a növekedés pedig a felszíni kapacitásokkal már nem kezelhető. Dél- és Közép-Budán a felszíni tömegközlekedés elérte a telítettség állapotát. Magasabb színvonalú tömegközlekedést csak más eszközökkel lehet elérni, mégpedig új metróvonalak megvalósításával. Intermodalitás kulcsszerepben a 4-es metró [2] Egyre több nagyvárosban ismerik fel, hogy a közlekedésfejlesztési politika meghatározó eszközének az intermodalitásnak, azaz a különböző közlekedési módok integrálásának, magas színvonalú utasbarát rendszerbe szervezésének kell lennie. Budapesten is csak ez biztosíthatja a kényelmes elővárosi közlekedést és a centrum felé irányuló, illetve a centrumot átszelő és ott a más irányba való átszállást is biztosító gyors városi tömegközlekedést. A 4-es metró is egy ilyen integrált közlekedési rendszer része a Kelenföld intermodális csomópont révén. A 4-es metróvonal megépítésének lényege a dél-budai térség kiszolgálása mellett a külső területek és a városközpont közötti összeköttetés biztosítása. A metró révén tehát létrehozható egy olyan, hosszú távon is megoldást jelentő tömegközlekedési kínálat, mely eszközváltásra ösztönözheti a térségbe érkező, centrum felé haladó egyéni közlekedők jelentős részét. A 4-es metró kitűnő lehetőséget teremt az agglomerációból érkező forgalom továbbítására, javítva az elővárosi vasúti közlekedés esélyeit is. Az új dél-budai metróvonal A 4-es metrónak nincs alternatívája [1],[2] A nemzetközi tervezőkonzorcium (Systra - Sofretu - Sofrerail, Symonds Travers Morgan és 9 magyar partner a Főmterv Rt. vezetésével) által 1996-ban elkészült megvalósíthatósági tanulmány egyértelműen igazolta és gazdaságossági számításokkal is alátámasztotta a mélyvezetésű metróvonal építésének indokoltságát. A dél-budai közlekedésitömegközlekedési helyzet megoldására készített tanulmány 20 változatot vizsgált meg, melyek között hagyományos felszíni tömegközlekedési (autóbusz, villamos), városi gyorsvasúti és metrós megoldások is szerepeltek. A közlekedéshálózat-fejlesztési, környezetvédelmi, idegenforgalmi, városfejlesztési, műemlékvédelmi szempontok mellett az anyagi megtérülés feltételei kiemelt súllyal szerepeltek a megvalósíthatósági tanulmányban vizsgált hálózatfejlesztési alternatívák elbírálásának kritériumai között. Valamennyi szempontot figyelembe véve a Buda dél-nyugati területét Pest belvárosával összekötő metróvonal-variációt választották ki a tanulmány készítői, mint a legalkalmasabb megoldást. A tanulmány összegző megállapítása a következőképpen fogalmaz: A forgalmi elemzések azt mutatták, hogy a felszíni alternatívák csak kis mértékben teszik javíthatóvá a zsúfolt közutak állapotát. A metró a városi gyorsvasúthoz képest 10

11 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése utasforgalmilag vonzóbb és hatékonyabban tehermentesíti a meglévő szolgáltatásokat. Ez több lehetőséget nyújt a felszín környezeti állapotának javítására és fejlesztési javaslatok megvalósítására. A tanulmány pontosan meghatározta a vonal jellemzőit közlekedési, műszaki és költségszempontból. Így alakult ki az a 7,3 km hosszú vonaljavaslat, amely a Budapest- Kelenföld vasútállomást (továbbiakban Kelenföldi pályaudvar) a Keleti pályaudvarral köti össze. A 4-es metró I. szakasza 10 állomást foglal magába: Kelenföldi pályaudvar végállomás, Tétényi út, Bocskai út, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház utca, Keleti pályaudvar végállomás. Az új vonal két ponton csatlakozik a meglévőkhöz: a Kálvin-térnél a 3-as vonalhoz, a Keleti pályaudvarnál pedig a 2-es vonalhoz. Az új metró üzembe helyezésével az utazási idők jelentősen lerövidülnek, így a Kelenföldi pályaudvar és a Keleti pályaudvar közötti távolságot mindössze perc alatt tehetik meg az utasok. Területfejlesztés, műemlékvédelem, idegenforgalom [2] A 4-es metróvonal megépítésének elsődleges célja az érintett területek közlekedési problémáinak enyhítése, az előkészítést végző szakemberek azonban mindvégig figyelembe vették Budapest területfejlesztési alapelveit. A 4-es metróvonal csökkenti a Világörökség részét képező Duna-menti terület felszíni közlekedési túlterheltségét, és igen nagy segítséget nyújt az értékes környezet állapotjavításához. Csökken a zajterhelés, a légszennyezés és a vibráció a belvárosi lakóingatlanok és kereskedelmi útvonalak mentén. A forgalomcsökkenés és forgalomcsökkentés révén kizöldíthető és emberközelibbé, barátságosabbá tehető a belváros (ehhez átgondolt és jól szervezett parkolási rendszer is szükséges). Ilyenformán a 4-es metró elősegíti a belváros kulturális és esztétikai fejlődését. A várható hatások összegzése [2] A környezeti hatástanulmány végkövetkeztetése szerint a kedvező és az itt nem említett kedvezőtlen hatásokat összevetve a metró előnyei a hatékonyság, a környezetvédelem és a forgalom szempontjából messze túlszárnyalják annak hátrányait. A 4-es metró megépítésének legfontosabb közvetlen pozitív hatása, hogy csökken a belvárosi tömegközlekedés zsúfoltsága, javul a levegőtisztaság, mérséklődik a zaj és a rezgés. Közvetett pozitív következményként értékelhető többek között a forgalmi sávok csökkentésével elérhető zöldsáv-növekedés, és a levegőtisztulásból következő ökológiai és epidemológiai hatások jelentkezése. 11

12 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése 1.2. A 4-es metró létesítményei, építéstechnológia Szerkezeti és építési koncepció A metróvonal alapvető szerkezeti és építési koncepciója a következő: a felszínről réseléssel épülő dobozszerkezetű középperonos állomásokat mindenhol két független, egyvágányú, mélyvezetésű vonalalagút köti össze, melyeket egymással összekötő folyosók (csövek) kapcsolnak össze. Először a dobozszerkezetű állomásokat készítik el, az esetek többségében födémkitámasztásos módszerrel: elsőként a dobozszerkezet határolófala készül el, majd a legfelső térszínt tartó födém. A legfelső födém beépítése után az állomás feletti térszín a felszíni forgalomnak csaknem teljes egészében visszaadható, így az állomásépítés a lehető legkevesebb ideig akadályozza a térszín forgalmát. A födém alatt elkészítik az állomást: az anyagmozgatást a födémen hagyott munkanyílás teszi lehetővé. Két állomás vegyes módszerrel készül, azaz részben réseléssel dobozsszerkezetként, részben bányászati eljárással. Erre a felszíni akadályok (Duna folyam, épületek, védett fák) miatt van szükség. A Kelenföldi pályaudvar állomás teljes hosszában bányászati technológiával épül, a kijáratok azonban a peronokon túl elhelyezkedő résfallal határolt dobozszerkezetekben kapnak helyet. Bányászati módszerrel épül továbbá a Rákóczi tér állomás és a Népszínház utca állomás. Várhatóan csupán egyetlen állomás a Tétényi út állomás épül résfallal körülhatárolt nyitott munkagödörben, alulról felfelé a hagyományos mélyépítési módszerekkel. A fúrópajzs összeszerelésének és indításának helyet adó réselt dobozszerkezet az Etele tér alatt húzódik, a Kelenföldi pályaudvar állomáshoz csatlakozóan. Ennél a műtárgynál is a legfelső födém mielőbbi beépítése indokolt, várhatóan nem, vagy csak rövid ideig lesz nyitott munkagödör. A fúrópajzs és a géplánc elemeinek beemelése szükség esetén egy viszonylag szűk nyíláson keresztül is megvalósítható, a gépelemek ugyanis nem lehetnek nagyobbak mint amit közúton el lehet szállítani. Az alagutak fúrása az állomási dobozok elkészülte után indul. Az alagutakat fúrópajzzsal fúrják. A fúrópajzzsal egybekapcsolt mintegy méter hosszúságú géplánc az alagút szerkezetét adó vasbeton-tübbingeket is a végeleges helyükre építi. Az állomási munkatérbe (dobozba, állomási alagútba) beérkező alagútfúró géplánc az állomásokon előrehúzásra kerül. 12

13 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése 2. ábra: Bányászati módszerrel épülő állomás technológiai folyamatábrája (így készül majd a Kelenföldi pályaudvar állomás, a Rákóczi tér állomás és a Népszínház utca állomás) [2] 3. ábra: Alagút- és állomásszerkezet, Kálvin tér: Baloldalt látható a réselt, dobozszerkezetű állomás. Jobboldalt középen sötétkékkel ábrázolva látható a 3-as metró bányászati eljárással készített állomása. [2] A vonalalagutak [1], [2] A tervezett vonalnak a Kelenföldi pályaudvart és a Keleti pályaudvart összekötő 7,3 km hosszú első szakasza végig mélyvezetésben épül. A vonalalagutak fúrópajzsos építési technológiával, vasbeton tübbing-elemekből épülnek. (A Thököly út alatti szakaszon szóba jöhet az ún kéreg alatti, felszínről történő építési módszer alkalmazása is.) A két vonalalagút kifúrására egy-egy fúrópajzs szolgál, melyek néhány hét eltéréssel indulnak el az Etele térről, majd haladnak végig a Keleti pályaudvarig. A fúrópajzsok várható haladási sebessége: méter/nap (legnagyobb várható heti teljesítmény: méter, legnagyobb elérhető havi teljesítmény m, két vagy három műszakos építési üzemet feltételezve). A generálorganizációs ütemterv kb. 9 méter/nap sebességet feltételezve lett elkészítve. 13

14 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése 4. ábra: Homlokmegtámasztású (EPB) fúrópajzs szemcsés és vízzel telített talajhoz A korszerű építési technológia lehetővé teszi, hogy a vonal gazdaságossági szempontból legkedvezőbben, a lehető legkisebb mélységben épüljön. Az új metróvonal legsekélyebb peronszintje a felszíntől mérve 13,80 m (Tétényi út), a legmélyebb pedig -32,94 m mélyen van (Fővám tér). A vonal legmélyebb pontja a Szent Gellért tér állomás közelében van. Az új vonal mindkét meglévő metróvonalat felülről keresztezi. A vonal magassági vonalvezetésében 3,0 36,3 lejtésű pályaszakaszok követik egymást. Vízszintes pályaszakasz nincs a vonalon. Az egy-egy vágánynak helyet adó vonalalagutak egymás mellett, többnyire párhuzamosan haladnak, egymástól függetlenek, kör keresztmetszetűek. Belső átmérőjük 5,2 méter. Az előregyártott vasbeton alagútfalazó-elemek 30 cm vastagok. A két vonalalagutat menekülési út céljából, megfelelő távolságokban összekötő folyosók kapcsolják össze. A vonali alagutak összhossza mintegy 12 km. A vonalalagút hossza a végállomási ütközőbakok között: 7371 m. A vonalalagút hasznos hossza, azaz a végállomási peronközepek között mért távolság: 6690 m. Az alagutak a két végállomáson túl még egy rövid szakaszon folytatódnak, helyet adva a kihúzóvágányoknak. Az állomásokra és az egyes állomások közötti alagútszakaszokra főszellőzők kerülnek. Önálló vonali szellőző műtárgy létesül a legnagyobb állomástávolságú, Tétényi út - Bocskai út állomások közötti szakaszon. 14

15 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése 5. ábra: a 4-es metró tervezett vasbetontübbinges alagútjának keresztmetszete [2] Az ábrán zöld szaggatott vonallal ábrázolt az alagútszerkezet adott keresztmetszetbeli építési tűrési szelvényének 5 cm-es határvonala. Az ábrán piros szaggatott vonallal jelölt az alagútszerkezet abszolút beépítési helyének kell szelvénye. A kell szelvénybe sehol nem lóghat bele az alagút falszerkezete, melynek minimális sugara R min =2550 mm ( R kell =2600 mm) Pályaszerkezet Az alagutakban a meglévő metróvonalakéval azonos, 1435 mm-es nyomtávolságú, hézagnélküli vasúti felépítmény készül. Az 54 kg/fm tömegű sínek rugalmas sínleerősítéssel kapcsolódnak a beton pályalemezhez erősített keresztaljakhoz, szükség esetén zaj- és rezgéscsillapítással. (A beszerzendő járművek kocsijainak hossz- és szélességi méretei megegyeznek a 2-es és 3-as metróvonalon jelenleg üzemelő típusok méreteivel.) Az állomások építéstechnológiája A 4-es metró első szakaszán 10 állomás épül, melyből 5 dobozszerű kialakítással, 2 részben dobozszerű ill. másik részben bányászati kialakítással (vegyes módszer) (Szent Gellért tér, Fővám tér), három pedig tisztán bányászati technológiával épül (Kelenföldi pályaudvar, Rákóczi tér, Népszínház utca). (Ez a 2004 májusában érvényes elképzelés.) A vonal viszonylag sekély mélységben való fekvése lehetővé teszi, hogy az állomások a legtöbb esetben a felszínről épüljenek mint dobozszerkezetek. A doboz fala résfal, vagy 15

16 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése cölöpfal - ez határolja a munkateret. A doboz belső terét vasbeton födémek osztják szintekre. A peronok, a mozgólépcsők, a liftek és az üzemi helyiségek a dobozon belül helyezkednek el. Minden állomáson 2db lift létesül elsősorban a mozgássérültek részére. A többszintes állomási dobozok méter hosszúak, és méter szélesek, mélységük változó (17-35 m). Valamennyi állomás középső peronos. A peronhossz 80 méter. 6. ábra: a nyitott munkagödörben épülő, dobozszerkezetű Tétényi út állomás látványterve Állomási doboz födémkitámasztásos módszerrel, a felső födém elsőként való beépítése után is kialakítható. Ilyenkor első lépcsőben a doboz falait alakítják ki réseléssel vagy cölöpözéssel, majd beépítik a legfelső födémet. A legfelső födémen az anyagszállítás céljára egy vagy több alkalmas méretű nyílást hagyva a doboz többi belső födémeit a doboz belsejében található talaj folyamatos kitermelése mellett, vagy teljes kitermelése után készítik el. A módszer legfőbb előnye, hogy a felszínt csak rövid ideig zavarja, a legfelső födém elkészítése után azonnal kezdhető a végleges felszíni környezet kialakítása. A Szent Gellért tér, Fővám tér, Kelenföldi pályaudvar állomásoknál a felszín beépítettsége vagy a Duna miatt az állomásnak csak egy része készülhet doboz-módszerrel, másik része bányászati módszerrel, lövelltbetonos technológiával épül. 7. ábra: a vegyes módszerrel épülő, részben dobozszerkezetű Szent Gellért tér állomás látványterve 16

17 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése Bányászati módszerrel, lövelltbetonos technológiával épül a Rákóczi tér állomás és a Népszínház utca állomás. Ezek az állomások állomási alagutakból állnak. A felszínnel való kapcsolatot réseléssel vagy bányászati technológiával épülő lejtakna biztosítja (valamint a felvonók). A bányászati módszerre elsősorban a felszínen található védett fák miatt van szükség. A Kelenföldi pályaudvar állomás a vasúti pályaudvar vágányai alatt, azokra merőlegesen húzódik, két végén egy-egy dobozban elkészített kijárat található. Az állomás maga (a peronokat magába foglaló szakasz) bányászati módszerrel, lövelltbetonos technológiával épül, mert a vágányokon nem lehetséges olyan hosszú ideig tartó vágányzár elrendelése, amely egy doboz réseléséhez lenne szükséges. 8. ábra: A Kelenföldi pályaudvar állomás szerkezetrajza: fent az Őrmezői kijárat, lent az Etele téri kijárat [1] Mozgólépcsők és felvonók Minden metróállomásra mozgólépcsőket és személyfelvonókat építenek be. A felvonók közvetlenül vagy közvetve általában a felszínre vezetnek. Kivétel a Népszínház utca állomás, ahol a terepszint alatti metrócsarnokból lépcsőn vagy rámpán közelíthető meg a felszín (ez a verzió sem mondható még véglegesnek). Szintén nem közvetlenül a felszínre vezet a Kelenföldi pályaudvar Etele téri kijáratának liftje, ahol a lift a térre nyíló metrócsarnok szintjére érkezik. A liftbe való beszállás általában az aluljárószinteken is biztosított. 17

18 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése 1.3. Az állomások szerkezete a geodéziai szempontból lényeges elemek Geodéziai szempontból a felszíni alapponthálózatból a föld alatti hálózatba történő koordináta- és iránylevitelt befolyásoló illetve azt lehetővé tevő állomásépítési technológia ismerete igen fontos, ugyanis ezek teszik lehetővé az alagútépítés kitűzési hálózatának (sokszögvonalainak) ellenőrző méréseit. (Gyakorlatilag a fúrópajzs haladási irányának a helyességét.) A földmérő mérnökök számára koordinátalevitel szempontjából legelőnyösebbek a nyitott munkagödrök, valamint a peronszintre közvetlenül vezető liftaknák, anyagmozgató és szellőzőaknák. A mozgólépcsők lejtaknái vagy beépítési terei mindig alkalmasak a koordináta és iránylevitel céljára. A szellőzőaknák méretüknél és elhelyezkedésüknél fogva a legtöbb állomáson általában előnyösen alkalmazhatók az aknafüggélyezésre (ezért ezek az egyes állomásoknál külön nincsenek említve). A szellőzőaknák helyenként közvetlenül a felszínre érkeznek, máshol több vízszintes és magassági értelmű törést szenvedve érik el a felszínt. Az aknák koordinátaés iránylevitel céljára való alkalmassága minden esetben más és más, az elérhető pontosság előzetesen vizsgálandó. Az aknák felszíni kibúvási helyénél szintén vizsgálandó az alappontsűrítés lehetősége. Sok aknakibúvás helyénél alkalmazható a GPS technikával történő alappontlétesítés. Lásd még az 5.5. számú Az alagút építésekor javasolt mérési eljárások című fejezetet! 18

19 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése Kelenföldi pályaudvar Az állomás helyszínrajzi vázlatát mutatja a 9 ábra. 9. ábra: A Kelenföldi pályaudvar állomás és környéke helyszínrajza. Az Etele téren zölddel jelölt terület a pajzsindítást szolgáló és a járműtelepi rámpát magába foglaló résfallal határolt munkagödör [2] A Kelenföldi pályaudvar állomás Etele tér felőli végéhez csatlakozóan épülő réselt doboz (az ábrán sárgával és zölddel jelölt részek) több funkciónak fog helyet adni, melyek a következők: pajzsindító műtárgy, felszíni járműtelepre vezető rámpa elhelyezése, állomás üzemi terei, utasforgalmi kijárat. A pajzsindító műtárgy maga a réselt doboz, amely nyitott munkagödörként (vagy kellő méretű födémnyílással) lehetővé teszi a fúrópajzs elemeinek beemelését. A fúrópajzs indításához a fúrópajzs szintjén alappontokat kell meghatározni, gyakorlatilag az alagúti sokszögvonalak első pontjait. Nagyon szerencsés lenne, ha ezeket a pontokat közvetlenül a felszínről végzett beméréssel lehetne meghatározni és nem aknafüggélyezéssel kapcsolt pontmeghatározással. 19

20 A projekt és a geodéziai feladatok ismertetése A vonalalagutak a középperonos állomás két széléről egymással párhuzamosan, a pajzsindítást szolgáló doboz szélein futnak. A felszíni járműtelepre vezető rámpa 2 vágánya ezek között a forgalmi vágányok között, a doboz közepén foglal helyet. A doboz végétől két független vonalalagut fut a Tétényi út állomás irányába. Az építkezés elkészülte után a rámpa vágányai mentén vezetett sokszögvonalak szolgálják majd a föld feletti alapponthálózattal való közvetlen kapcsolatot. Tétényi út állomás Az állomás szerkezetének látványterve a 6.ábrán látható (lásd feljebb). A dobozszerkezetű állomás nyitott munkagödörben épül, határolófala vasbeton bélésfalas cölöpfal. A peronszint mélysége a felszíntől mérve: 13,80 m. A liftakna közvetlenül a felszínre vezet, függélyezésre jól használható. Az állomás teljes hosszában háromhajós. Az állomás középső hajója fele hosszában a peronszinttől a felszínig húzódó egy nagy légtér, melyet felülvilágítóval ellátott födém zár le. Ez a földmérők számára igen kedvező, mert nemcsak az építés idejére, hanem azután is lehetővé teszi az egyszerű és pontos, függélyezéssel való koordinátalevitelt. Az építés idején a légtér iránylevitelre is alkalmas. Az állomás légterével ellentétes állomásvégben találhatók a közvetlenül a felszínre vezető liftakanák, amelyek lehetővé teszik a függélyezéssel való koordinátalevitelt. Tétényi út Bocskai út állomásköz A Tétényi út Bocskai út állomásköznek nagyjából a felénél a vonalalagutak egyik összekötőcsövéhez kapcsolódóan vonali főszellőző műtárgy épül, amely függélyezésre alkalmas. Bocskai út állomás A dobozszerkezetű állomás födémkitámasztásos módszerrel, résfalas munkatérhatárolással épül. A legfelső födém a résfal elkészülte után a lehető legrövidebb időn belül beépítésre kerül, az állomási tér kialakítása csak ezután kezdődik. A peronszint mélysége a felszíntől mérve: 14,60 m. A liftakna nem vezet közvetlenül a felszínre, a legfelső födém beépítése után a liftakna felszínről indított függélyezésre nem használható. 20

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT Pál Gábor INTERMODÁLIS CSOMÓPONT HOSSZ-METSZET A vasúti pályaudvar alatt elhelyezkedő aluljárós műtárgyszerkezet 260

Részletesebben

Ilyen lett a 4-es metró: Nézz be az állomásokra - rengeteg fotó

Ilyen lett a 4-es metró: Nézz be az állomásokra - rengeteg fotó Ilyen lett a 4-es metró: Nézz be az állomásokra - rengeteg fotó M4 - Kelenföld vasútállomás megálló A Kelenföld vasútállomás megálló a vonal budai végpontja, az agglomerációból érkezők legfontosabb átszállóhelye.

Részletesebben

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,

Részletesebben

Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatánál

Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatánál geos-08augusztus2005.qxd 8/26/2005 7:24 PM Page 15 Giroteodolitok használata a budapesti 4-es metró alapponthálózatánál Szabó Gergely doktorandusz, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános-

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS Földalatti műtárgyak, alagútépítés 2 Bevezetés: funkció, keresztmetszeti kialakítás, vonalvezetés, építési eljárások, módszerek Zárt építési

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Péter Tamás Földmérő földrendező mérnök BSc. Szak, V. évfolyam Dr.

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2013.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2013. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék XV. NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA ÉPKO 2011. június 2-5. Csíksomlyó A BUDAPESTI

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai '80 Geodéziai elvű módszerek gépészeti alkalmazások

Részletesebben

FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán

FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán A budapesti 4-es metró északi alagútépítő pajzsa után, amely néhány hete érte el a Szent Gellért téri állomást, a következő napokban a déli

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Geodézia mérőgyakorlat 2015 Építészmérnöki szak Városliget

Geodézia mérőgyakorlat 2015 Építészmérnöki szak Városliget Geodézia mérőgyakorlat 2015 Építészmérnöki szak Városliget Építészeknél 4 csoport dolgozik egyszerre. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. csoport Szintezés Felmérés Homlokzat Kitűzés Feldolgozások 2

Részletesebben

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Környezetvédelmi aknák 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Az Elsõ Beton Kft. 1991 óta gyárt különbözõ típusú vasbeton aknákat. A megrendelõi igényeknek megfelelõen ezen termékcsaládba

Részletesebben

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen

Részletesebben

Hajdú Anita. Belterületet elkerülő útszakasz és a hozzá kapcsolódó főfolyáson átvezető híd építésének geodéziai munkálatai. 2008. november 21.

Hajdú Anita. Belterületet elkerülő útszakasz és a hozzá kapcsolódó főfolyáson átvezető híd építésének geodéziai munkálatai. 2008. november 21. Hajdú Anita Belterületet elkerülő útszakasz és a hozzá kapcsolódó főfolyáson átvezető híd építésének geodéziai munkálatai című szakdolgozat bemutatása 2008. november 21. Bevezetés Fejlett közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének

Részletesebben

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft.

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft. Hidak és hálózatok Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél Bodó Tibor Mérnökgeodézia Kft. Általános elvek Természetesen a hidak, műtárgyak építésénél kialakított alaponthálózatokra is

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS ÚTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS VASÚTÉPITŐ ÉS FENNRATÓ TECHNIKUS Oktatatott tantárgyak: Munka és környezetvédelem Építőipari gépek Műszaki ábrázolás Építőanyagok és vizsgálatuk

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2013.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2013. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

A.7. ÁRUFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK

A.7. ÁRUFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK A.7. ÁRUFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK 7.1. Az áruforgalmi létesítmények csoportosítása Az áruforgalmi létesítmények megjelenési formái Árurakodók Áruraktárak Magasrakodók Nyíltrakodók 1. Nyíltrakodó 1. Vágány

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN. Szűr Árpád. (tervező) Vasútépítés A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN Szűr Árpád (tervező) Vasútépítés Budapest, 2013. november 28. Történeti áttekintés Tartalom Megvalósításra

Részletesebben

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái Ágfalvi: Mérnökgeodézia 7. modul M2 tervezési segédlet: 6. Kitűzések (5. modul), 7. Kivitelezett állapotot ellenőrző mérések Detrekői-Ódor: Ipari geodézia

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

AZ M1M7 AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEI. Bános Csaba Swietelsky Magyarország Kft.

AZ M1M7 AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEI. Bános Csaba Swietelsky Magyarország Kft. AZ M1M7 AUTÓPÁLYA CSOMÓPONT TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEI Bános Csaba Swietelsky Magyarország Kft. KULCSSZAVAK Közlekedési csomópont, Milánói-módszer, Résfalépítés ÖSSZEFOGLALÁS Az M1M7 autópálya

Részletesebben

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet?

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? Sipos Balázs irodavezető KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. ELŐADÁS TÉMÁJA Belváros közlekedési változásai az elmúlt években További koncepcionális

Részletesebben

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 4. rész Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal Építés leállítása

Részletesebben

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában Németh András geodéziai csoportvezető szakosztály elnök szakcsoport elnök PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály MFTTT Mérnökgeodéziai Szakosztály

Részletesebben

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések

FELJEGYZÉS. 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések FELJEGYZÉS 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbítása vizsgált keresztmetszeti elrendezések 1. Előzmények Az 1-es villamosvonal kiépítése 1982-ben kezdődött meg az óbudai szakaszon,

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

1. Előadás: A mérnökgeodézia általános ismertetése. Alapfogalmak, jogszabályi háttér. Vízszintes értelmű alappont hálózatok tervezése, létesítése.

1. Előadás: A mérnökgeodézia általános ismertetése. Alapfogalmak, jogszabályi háttér. Vízszintes értelmű alappont hálózatok tervezése, létesítése. 1. előadás: A mérnökgeodézia alapfogalmai 1. Előadás: A mérnökgeodézia általános ismertetése. Alapfogalmak, jogszabályi háttér. Vízszintes értelmű alappont hálózatok tervezése, létesítése. A mérnökgeodézia

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ Elméleti szöveges feladatok 1. Sorolja fel a geodéziai célra szolgáló vetítéskor használható alapfelületeket

Részletesebben

Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből

Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből Feleletválasztós kérdések, több válasz is helyes lehet Munkagödör megtámasztásához épített résfal mozgásvizsgálata a feladat. Milyen módszerrel

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.09.02

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.09.02 HU HU HU AZ ÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.09.02 B(2009)6793 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.09.02 a konvergencia célkitűzés keretében a magyar régiókban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból

Részletesebben

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Forgalomtechnikai helyszínrajz Forgalomtechnikai helyszínrajz Szakdolgozat védés Székesfehérvár 2008 Készítette: Skerhák Szabolcs Feladat A szakdolgozat célja bemutatni egy forgalomtechnikai helyszínrajz elkészítésének munkafolyamatát.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 8.: Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének

Részletesebben

Törökbálinti útról nyitandó, Budapest felé irányuló autópálya kapcsolat

Törökbálinti útról nyitandó, Budapest felé irányuló autópálya kapcsolat ~. MÚEGYETEM 17 82 BME Út és Vasútépítési Tanszék Törökbálinti útról nyitandó, Budapest felé irányuló autópálya kapcsolat '" 1..,/ I Készült az Érd és Térsége Szcnnyvízclvczctési- és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái

A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái SZAKDOLGOZAT SOMLÓ CSABA Geodéziai feladatok az építıipar területein Alapadatok beszerzése Alappontok Digitális földmérési nyilvántartási térkép Digitális

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

7. számú melléklet. A projekt műszaki tartalmának meghatározása. 2. Állomások

7. számú melléklet. A projekt műszaki tartalmának meghatározása. 2. Állomások 7. számú melléklet A projekt műszaki tartalmának meghatározása 1. Vonalalagutak Két különálló, egyvágányú alagútból álló 7,34 km hosszú alagútpár (beleértve a kapcsolódó műtárgyakat - összekötő alagutakat,

Részletesebben

megoldásai a Trimble 5503 DR

megoldásai a Trimble 5503 DR Autópálya építés s kitűzésének speciális megoldásai a Trimble 5503 DR mérőállomás s segíts tségével Zeke Balázs Győző 2006 Magyarország úthálózata Autópálya 522 km Autóú óút t 130 km Csomóponti ágak 205

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Földalatti műtárgyak, alagútépítés

Földalatti műtárgyak, alagútépítés Földalatti műtárgyak, alagútépítés Bevezető: funkció, keresztmetszeti kialakítás, vonalvezetés, építési módszerek A földalatti műtárgyak funkciói közúti aluljáró közúti közlekedés mélyvezetésű út közúti

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

SZOFTVER AJÁNLATOK. A) Építőmérnöki szoftverek. B) AutoCAD programok védelme. C) MÉRNÖK SZÓTÁR rendszer. Érvényes 2014.

SZOFTVER AJÁNLATOK. A) Építőmérnöki szoftverek. B) AutoCAD programok védelme. C) MÉRNÖK SZÓTÁR rendszer. Érvényes 2014. SZOFTVER AJÁNLATOK A) Építőmérnöki szoftverek B) AutoCAD programok védelme C) MÉRNÖK SZÓTÁR rendszer Érvényes 2014.december 31-ig További információk: engsoft.atw.hu A szoftvereinket több mint 20 éve több

Részletesebben

Földalatti műtárgyak

Földalatti műtárgyak Földalatti műtárgyak A földalatti műtárgyak funkciói közúti aluljáró közúti közlekedés mélyvezetésű út közúti alagút közlekedés metró kötöttpályás közlekedés városi vasút, villamos vasúti v. villamos aluljáró

Részletesebben

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél Készítette: Szászvári János Továbbképző Tagozat-Földügyi Informatikus Szak-Építési Geodézia Szakirány A témaválasztás indoklása, a dolgozat

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

NAGYKÖRÚTI RENDSZERVÁLTÁS a kivitelező szemével

NAGYKÖRÚTI RENDSZERVÁLTÁS a kivitelező szemével Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft NAGYKÖRÚTI RENDSZERVÁLTÁS a kivitelező szemével IX VÁROSI VILLAMOS 2016 május 25 IX VÁROSI VILLAMOS RÓLUNK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft 20 1996 1 Villamos

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Földméréstan és vízgazdálkodás

Földméréstan és vízgazdálkodás Földméréstan és vízgazdálkodás Földméréstani ismeretek Előadó: Dr. Varga Csaba 1 A FÖLDMÉRÉSTAN FOGALMA, TÁRGYA A földméréstan (geodézia) a föld fizikai felszínén, illetve a földfelszín alatt lévő természetes

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

Közműfelmérés- és nyilvántartás

Közműfelmérés- és nyilvántartás Közműfelmérés- és nyilvántartás Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Holéczy Ernő előadása alapján Közmű szakágak - elektromos energia ellátás - távközlés - vízellátás - szennyvíz és csapadékvíz

Részletesebben

Magassági kitőzések elve és végrehajtása

Magassági kitőzések elve és végrehajtása 4-6. gyakorlat: Magassági kitőzések elve és végrehajtása Magassági kitőzések elve és végrehajtása Magassági kitőzéskor ismert ú alappontból kiindulva, valamely megadott szintet a követelményeknek megfelelıen

Részletesebben

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság

3. A földi helymeghatározás lényege, tengerszintfeletti magasság 1. A geodézia tárgya és a földmûvek, mûtárgyak kitûzése A földméréstan (geodézia) a Föld fizikai felszínén illetve a felszín alatt lévõ természetes és mesterséges alakzatok méreteinek és helyének meghatározásával,

Részletesebben

Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1.

Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1. A Geodézia terepgyakorlaton Sukorón mért geodéziai hálózat új pontjainak koordináta-számításáról Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1. Dr. Busics György 1 Témák Cél, feladat Iránymérési

Részletesebben

A műszaki nyilvántartás-szervezés a közlekedésbiztonság tükrében

A műszaki nyilvántartás-szervezés a közlekedésbiztonság tükrében Kovács Dénes Igazgató Forgalomtechnikai és Műszaki nyilvántartási Igazgatóság BKK Közút Zrt. Visszatekintés: Milyen állomásokon keresztül jutottunk a KARESZ-ig? 1. Kanyar AutoCAD alapú vektoros - felmérés

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 1 TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről

Részletesebben

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT

KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT MÛSZAKI LEÍRÁS 2007. szeptember TERV ÉS IRATJEGYZÉK KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ÉS TÉRSÉGE VÁROSRENDEZÉSI VÁROSÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK 2014 nyarán megkezdte az 1-es villamosvonal Rákóczi hídon át, az

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

3. Előadás: Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása. Tervezés méretezéssel.

3. Előadás: Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása. Tervezés méretezéssel. 3. Előadás: Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása. Tervezés méretezéssel. Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása Egy-egy ipartelep derékszögű

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN Juni Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc IV. évfolyam Konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs MFTT 29. Vándorgyűlés,

Részletesebben

2. óra: Manuálé rajzolása nagyméretarányú digitális térképkészítéshez

2. óra: Manuálé rajzolása nagyméretarányú digitális térképkészítéshez 2. óra: Manuálé rajzolása nagyméretarányú digitális térképkészítéshez A következő órákon nagyméretarányú digitális térképrészletet készítünk, újfelméréssel, mérőállomással. A mérést alappont sűrítéssel

Részletesebben

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái

Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái Paks Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) építése, a technológiai szerelés mérnökgeodéziai munkái Magyar János FTVV Tolna Megyei Földmérő Nap 2016. Március 25. Előzmények A kiégett kazetták átmeneti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Műszaki változási igények keletkezése és végrehajtása az Atomerőműben

Műszaki változási igények keletkezése és végrehajtása az Atomerőműben Műszaki változási igények keletkezése és végrehajtása az Atomerőműben Németh András geodéziai csoportvezető PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály Mérnökgeodézia 2016 MMK GGT BME Ált. és Felsőgeodézia Tanszék

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ALVAN BLANCH TÍPUSÚ TERMÉNYSZÁRÍTÓ környezeti zajkibocsátás méréséhez Megrendelő: KÉZKER KFT 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 17. A jegyzőkönyv száma: 3/KZ/2008 A jegyzőkönyvet kiadta:

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben