Emulált-digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata: Retina Modell és Celluláris Hullámszámítógép implementációja FPGA-n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emulált-digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata: Retina Modell és Celluláris Hullámszámítógép implementációja FPGA-n"

Átírás

1 Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Emulált-digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata: Retina Modell és Celluláris Hullámszámítógép implementációja FPGA-n Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Vörösházi Zsolt Témavezető: Dr. Szolgay Péter MTA doktora Veszprém 2009

2 Előzmények, célkitűzések 1 I. Előzmények, célkitűzések Napjainkban az analóg és digitális áramköri technika, és gyártási technológia egymás mellett, és egymást kiegészítve rohamosan fejlődik és a fokozatos méretcsökkenés (scaling-down) jellemzi Moore törvényének megfelelően. Valójában azt, hogy melyik technológiát választjuk a nagy számítási teljesítményt igénylő, valós-idejű, szenzor közeli jelfeldolgozási feladatok során, elsősorban a felhasználás módja dönti el. Másrészt a döntést a komplex, nagy integráltsági fokú VLSI áramkörök kritikus és tipikus fizikai paramétereinek figyelembevételével hozhatjuk meg: ilyen a felület (A), a sebesség (S), és a disszipált teljesítmény (P). Az utóbbi években megfigyelhető, hogy mind az analóg, mind pedig a digitális áramköri technológia területén a párhuzamos tömbprocesszálás megvalósítása került előtérbe. Ennek a tervezői szemléletmódnak a követése során azonban az jelentette a problémát, hogy a kutató-fejlesztők többsége egy globálisan összekötött processzor architektúra kidolgozásával kívánta elérni a remélt áttörést, amelynek komplexitása a processzorok számával arányosan, exponenciális mértékben növekedett. A CNN (Celluláris Neurális/Nemlineáris Hálózatok), egy 2D-s síkon elhelyezkedő, analóg működésű nemlineáris számítási egységeket (elemi cellákat - nucleus) tartalmazó, egy-, vagy akár több-rétegű, párhuzamos processzáló tömbként definiálható. Az elemi cellák térben lokálisan összekötött, időben folytonos működésű jelfeldolgozó processzorok. A hálózat programját, a számítási egységek közötti összeköttetéseket meghatározó lokális interakciós erősségek, ún. template-k beállításai jelenti. A számítás eredményét a tömb elemi processzorainak tér-időbeli dinamikája, és a template - mint számító operátor - által együttesen meghatározott analóg tranziens lefutása jelenti. Ha a CNN-hálózat minden egyes elemi celláját lokális analóg/ logikai memória elemmel, lokális vezérlő egységgel és optikai érzékelő bemenettel egészítjük ki, valamint az így kibővített processzáló hálózathoz egy globális vezérlő egységet illesztünk, kapjuk meg a CNN Univerzális Gép (CNN-UM) architektúrát. A CNN- UM Turing értelemben és nemlineáris hálózati operátorként is univerzális. A CNN- UM elemi utasítása komplex, tér-időbeli dinamikus viselkedést ad meg. Ezen újszerű számítási architektúrának manapság már többfajta fizikai megvalósítási formája is létezik. Az elsőként megjelent, CNN-elven működő hardver prototípus eszközök analóg, ill. kevert-jelű (mixed-signal) VLSI chip-eket tartalmaztak. Ezeknek a számítási teljesítménye (~1 TeraOPS művelet/sec) ugyan messze felülmúlja minden más digitális processzor teljesítményét, azonban néhány kedvezőtlen tulajdonságuk akadályozza széleskörű ipari alkalmazásuk elterjedését. Itt kell megemlíteni a zajérzékenységüket, átprogramozhatóságra vonatkozó kismértékű flexibilitásukat, valamint a legfontosabb problémaként a limitált analóg pontosságukat (~7 8 bit), amelyek miatt alkalmazásuk számos jelfeldolgozási feladatban nem megfelelő. A legegyszerűbb, legpontosabb, legjobban konfigurálható, de egyben a leglassabb CNN-UM megvalósítást, egy hagyományos mikroszámítógépen futó CNN szoftver

3 Előzmények, célkitűzések 2 szimulátor alkalmazásával kapunk. Ezt általában a template-k tervezése és optimalizálása során lehet hatékonyan használni, illetve sebességükhöz mint egységnyi számítási teljesítményhez viszonyítunk a különböző CNN-UM architektúrák összehasonlítása és teljesítménybeli mérései során. Alternatív megoldások segítségével a szoftveres CNN szimuláció gyorsítható a mai sokmagos technológiák használatával. Ilyenek például a GPU (grafikus processzor) alapú CNN implementációk, NVidia CUDA, illetve IBM CELL architektúrákon. Az analóg VLSI CNN-UM megvalósítások, ill. a szoftveres szimuláció közötti legjobb kompromisszumot ha a számítási teljesítményt és pontosságot vesszük alapul az emulált-digitális implementáció biztosítja, amelynek manapság több lehetséges megvalósítási formája is létezik. Ilyenek lehetnek az ASIC berendezés orientált áramkörök (pl. CASTLE tömbprocesszor), a DSP digitális jelfeldolgozó processzorok (pl. CNN-HAC prototípus kártya), illetve az FPGA újraprogramozható logikai kaputömbök (pl. FALCON processzor architektúra). Az emulált-digitális módszer alkalmazása esetén az analóg CNN cellahálózat működését időben-, és értékben-diszkretizált modellel közelítjük, és lokálisan csatolt digitális processzáló elemeket kapcsolunk egy tömbbe. A CNN tehát, egy flexibilis és hatékony számítási struktúrát biztosít a természet motiválta rendszerek (pl. a retina) komplex tér-időbeli dinamikai számításainak végrehajtására, az aktivitás-minták akár valós-idejű generálására. A többrétegű CNN retina modell szerkezetének neuromorf jellegű megközelítése a morfológiai és elektro-fiziológiai információk alapján állt össze. A neurobiológiai kutatások jelenlegi állása szerint egy emlős nyúl retinájának kb ganglion csatornája ismert, de további csatornák feltérképezése várható a kutatások módszertanának folyamatos tökéletesítése következtében. Egy-egy ilyen csatorna több (10), egymással összekötött rétegből áll, amelyeken az elemi processzáló elemek (neuronok) nagy számban helyezkednek el. A kibontakozó számítási problémát éppen ezért, a CNN rétegek nagy száma, azok eltérő fizikai-időbeli tulajdonsága, összekötöttsége, valamint a megnövekedett számítási teljesítmény-szükséglet együttesen jelentik. Egy CNN-UM hálózat univerzális alkalmazhatósága a tárolt-programozhatóság elvén alapul, amely feladatot a CNN processzáló tömb mellé rendelt Globális Analogikai Vezérlő Egység (GAPU) mint az elemi CNN cellák vezérlési feladatait biztosító központi egység, illetve az analogikai CNN algoritmusok utasítássorozatainak végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges tároló elem látja el. Kutatásaimhoz az FPGA alapú újrakonfigurálható számítási eszközöket választottam mind a neuromorf felépítésű emlős retina modell implementációja, mind pedig az önálló működést biztosító CNN-UM Globális Analogikai Vezérlő egység kidolgozására. A választás oka, hogy a mai modern FPGA-s rendszerek a nagyfokú flexibilitásukkal, nagy számítási teljesítményükkel, és gyors prototípusfejlesztési ezáltal olcsó kihozatali költségükkel igen jó alternatívát teremtenek a komplex téridőbeli, többrétegű CNN dinamikai számítások nagy pontosságú végrehajtásához. Érdemes tehát áttekinteni, hogy a CNN-UM architektúrák különféle megvalósításaiban rejlő hatalmas számítási potenciál mily módon használható fel

4 Előzmények, célkitűzések 3 egy-egy valós probléma megoldására, különös tekintettel az újrakonfigurálható számítási architektúrák FPGA-alapú megvalósításaira.

5 Kutatás módszertana 4 II. Kutatás módszertana A disszertáció gerincét a neuromorf felépítésű, több-csatornás emlős retina modell, illetve a Globális Analogikai Vezérlő Egység (GAPU) FPGA-alapú implementációi jelentik. A fejlesztésekhez és a teszt-alkalmazások összeállításához számos szimulációs, és programfejlesztői környezetet (Xilinx ISE - EDK, Celoxica/Agility DK Design Suite, Mentor ModelSim szimulátor, MATLAB), valamint hardver platformot (Celoxica RC203 és RC2000, illetve Xilinx V2PRO és ML506) vettem igénybe. A hardver-szoftver részek együttes tervezése és ellenőrzése (HW-SW co-design / verification) jelentik az újrakonfigurálható, FPGA alapú számítási architektúrák alkalmazásának a manapság oly népszerű implementálási formáját. A feladatrészek partícionálása során azt, hogy mit implementálunk a hardver részben, illetve, hogy mit valósítunk meg a szoftver részen, egyrészt tervezői szemlélet kérdése, másrészt a rendelkezésre álló erőforrások és az elérni kívánt sebesség nagysága határozza meg. Az újrakonfigurálható FPGA architektúrára tervezett aritmetikai egységeken optimalizált DSP műveleteket valósítunk meg a dedikált építőelemek felhasználásával: pl. konvolúciót szorzat-összeg (MAC) számítások segítségével. A napjaink (2009) legnagyobb teljesítményű és kiépítettségű Virtex-6-os FPGA-ján (XC6VSX475T) akár 2016 ilyen szorzó-akkumuláló DSP erőforrás is rendelkezésre áll. Kutatásaim során egyrészt azt vizsgáltam, hogy a természet motiválta, kibontakozó számítási problémát jelentő, a neurobiológusok által megalkotott emlős retina modellt miként lehet implementálni egy FPGA-alapú emulált-digitális CNN-UM környezetben. Jóllehet, léteznek 2-3 CNN réteget kezelni képes, komplex cellákkal rendelkező analóg VLSI CNN-UM eszközök (pl. CACE1K, CACE2K), azonban használatukkal csupán a retina modell csatornáinak külső rétegeit (OPL Outer Plexiform Layer) lehet valós időben modellezni. Éppen ezért esett a választásom az emulált-digitális FPGA megközelítéshez, amelyen egyszerre több különböző, eltérő időállandójú retina csatorna összekötött réteg-szerkezetét is implementálni lehet, a rétegek között akár teljes összeköttetés-hálózatot feltételezve. Célom, hogy a neuromorf, többrétegű, sokcsatornás modell FPGA-alapú implementációja segítségével a neurobiológiai mérésekhez viszonyítva kvalitatív módon elfogadható eredményeket kapjunk, valós-idejű feldolgozási sebesség mellett, azaz nagyságrendekkel gyorsabban, mint a szoftveres szimuláció esetén. (Egy többrétegű retina modell szimulációja egy személyi számítógépen akár több óráig is eltarthat, a modell méretétől és a paraméterek számától függően!) A feladat nehézségét a retina modell rétegeinek nagy száma, és az egyes rétegek időállandóinak különbözősége jelenti. A neuromorf retina modell viselkedését leíró egyenletnek nem létezik egzakt, analitikus megoldása, ezért megvizsgáltam a különféle numerikus integráló formulák (pl. a Forward-Euler módszer, a másod- és negyedrendű Runge- Kutta módszerek) által szolgáltatott eredményeket a kritikus paraméterek szempontjából: időlépés, megvalósítási felület, és sebesség.

6 Kutatás módszertana 5 A megvalósítás során törekedtem olyan architektúra kidolgozására, amely tetszőlegesen paraméterezhető, és a gyors átprogramozhatóságnak köszönhetően akár különböző fajok eltérő felépítésű retina-modelljeinek ganglion csatornáit, és azok szimultán viselkedését is vizsgálni lehet valós-időben. Az elkészült emulált-digitális CNN-UM architektúra FPGA-alapú implementációja hatékonyan kezeli a retina modell viselkedését leíró komplex tér-időbeli dinamikai számítások végrehajtását. A vizsgálat során fontos szempont volt az is, hogy az alkalmazott fixpontos számítási módszer a különböző retina csatornák esetén milyen pontossággal közelíti a lebegőpontos modell által szolgáltatott eredményeket, illetve hogy megadjam különböző számítási pontosság mellett a retina-modellek felületigényét, és számítási teljesítményét. Az is lényeges kérdés, hogy melyik az a legalacsonyabb digitális számítási pontosság, amelynél még a modell működőképes (mivel a mikrobiológiai mérések szerint egy emlős nyúl retina kb. 6-bites analóg pontossággal rendelkezik). A meghatározó CNN templatek és interakciók beállításai a retina-modell rétegkapcsolatait leíró paraméter táblázatból írhatók fel, a modell működése pedig neurobiológiai méréseken alapul. A template-ket és az algoritmus megoldásokat mind szoftver szimulátoron (személyi számítógépen futtatott ANSI-C programozási nyelven implementálva és optimalizálva), mind pedig FPGA-n megvalósított emulált digitális, többrétegű CNN-UM processzáló elemek (Falcon-MultiLayer) segítségével verifikáltam, összevetve az eredményeket az eredeti mikrobiológiai mérésekkel. Egy másik vizsgált terület - az emulált-digitális CNN-UM megvalósítások között - a Globális Analogikai Vezérlő (GAPU) egység FPGA-alapú implementációja, amely felépítésében és működésében a korábban kidolgozott Falcon architektúrához illeszkedik, és egészíti ki azt egy univerzális celluláris hullámszámítógéppé. Az implementáció során, először egy Xilinx MicroBlaze RISC utasítás készletű softprocesszor magot ágyaztam be a GAPU-ba, kibővítve az analóg (template) CNN művelet értékeinek eltárolásához szükséges memória elemekkel és regiszterekkel. Az aritmetikai-logikai műveletek végrehajtásához egy ún. Vektor Processzáló Elemet terveztem. Majd a globális vezérlőt illesztettem a módosított Falcon tömbprocesszor struktúrához, illetve a Vektor Processzáló Elemekhez. Ezáltal a Falcon processzor nagy számítási teljesítményét egy önálló működésre képes, teljes értékű, valós-idejű képfeldolgozó rendszert alkotva lehet hatékonyan kihasználni. A beágyazott GAPU implementáció segítségével így egyrészt, a komplex analogikai-algoritmusok template sorozatainak futtatására, másrészt az algoritmusok végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges programszervező utasítások végrehajtására is lehetőség nyílik, anélkül, hogy az FPGA-ról a személyi számítógépre lépnénk. (Korábban, a GAPU használata nélkül egy-egy utasítás/template vezérlése és betöltése a személyi számítógépről történt, amely több nagyságrendű sebességcsökkenést eredményezett a Falcon processzor teljes feldolgozási idejét tekintve.) Az emulált-digitális CNN-UM GAPU egységének FPGA-alapú megvalósítását a legfőbb kritikus paraméterei, így a sebesség, a számítási pontosság, a disszipált teljesítmény és felület szempontjából is összehasonlítottam a szoftver szimulációs eredményekkel, illetve más a kereskedelemben kapható CNN-UM hardver megvalósításokkal. A javasolt FPGA-alapú CNN-UM rendszer működését tesztek

7 Kutatás módszertana 6 futtatásával verifikáltam. A teljesítmény teszteket szoftver szimulációs környezetben is megvizsgáltam különböző mikroprocesszoron futtatva, a méréseket pedig többször (50-szer) megismételtem. Ezek közül az elérhető leggyorsabb mikroprocesszor által elért teljesítményt vettem alapul, és hasonlítottam össze más konkurens CNN-UM implementációk teljesítményével. A kutatási munkámat a Pannon Egyetem Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszékének (új nevén Villamosmérnöki és Információs Rendszerek) Celluláris Neurális Hálózatok Alkalmazásai Laboratóriumában végeztem.

8 Téziscsoportok 7 III. Új tudományos eredmények 1. Téziscsoport: Emlős retina modell implementációja FPGA architektúrán A korábbi, neuromorf struktúrájú emlős (nyúl) retina modellel kapcsolatos kutatások eredményeit felhasználva új egy-, illetve sok-csatornás, többrétegű retina modellt implementáltam emulált-digitális FALCON architektúrán. A feladat megoldása nagy számítás igényű, komplex tér-időbeli probléma megvalósításán alapul. A modellimplementáció valós-idejű feldolgozó képességét három különböző felépítésű FPGAs tesztkörnyezeten is ellenőriztem és teszteltem, úgymint: RC2000, XUPV2P, ML Kísérletileg igazoltam, hogy mind az egy-, mind pedig a több-csatornás retina modell megvalósítás adott pontosság és időlépés mellett nagyságrendekkel gyorsabb a szoftveres szimulációk eredményeinél, ugyanakkor a programozható FPGA-k segítségével a paraméter beállítás rugalmassága megtartható a szoftver szimulátorokhoz hasonlóan. Ezzel a megvalósítással könnyebben és hatékonyabban kezelhetők akár a különböző felépítésű neuromorf retina modellek, vagy más biológiai rendszerek tanulmányozásához szükséges paraméterek átkonfigurálásból, és beállításból adódó problémák. Kapcsolódó publikációk: [1],[3],[4],[5],[6],[7],[9],[12] 1.1 Tézis: Egy olyan újrakonfigurálható emulált-digitális CNN-UM számítási architektúrát dolgoztam ki (Falcon-ML), amely a CNNalapú, neuromorf felépítésű egy-, illetve sokcsatornás, többrétegű retina modellek FPGA-n történő hatékony implementálására alkalmas. Az Aritmetikai egységet újraterveztem a diffúziós-, Gauss-templatekkel, és Inter/Intra-layer csatolásokkal történő műveletek végrehajtásához. A Template memória egység újratervezésével a többrétegű retina struktúra réteg kapcsolatait meghatározó nagyszámú paraméter egyidejű tárolását biztosítottam. 1.2 Tézis: Mérésekkel igazoltam, hogy a retina modell CNN dinamika számításait végző processzáló elemek összteljesítménye érdemben növelhető a számítási pontosság rovására. Ennek a komplex tér-időbeli számítási problémának a pontos analitikus megoldása hiányában a fixpontos számításaim eredményeit a dupla pontosságú lebegőpontos numerikus megoldáshoz viszonyítottam. Általánosan arra a következtetésre jutottam, hogy különböző retina csatornák esetén a modell implementáció minimálisan 22-bites pontosságtól kezdve ad

9 Téziscsoportok 8 kvalitatív módon elfogadható eredményt, ha a dupla pontosságú lebegőpontos számításokkal vetjük össze, valamint a neurobiológiai mérésekhez viszonyítunk. Az emlős retina modell (az összes vizsgált, és ismert csatornára) FPGA-n történő megvalósítása esetén 14-bites állapot pontosság alatt a modell kimenetén nem kapunk választ, és legalább bites pontosság szükséges ahhoz, hogy a gerjesztésekre kapott válasz mérhető legyen. Ha a retina modell működését leíró CNN dinamikát nagy pontossággal akarjuk megadni, legalább bites számítási pontosság beállítása szükséges. 1.3 Tézis: Ekvivalens transzformációkat adtam a kidolgozott egy-, illetve sokcsatornás neuromorf retina modell FPGA-alapú megvalósítására a számítási teljesítmény, a képméret, a rétegek száma, és a pontosság függvényében. Ennek alapján kiválasztható, hogy adott FPGA erőforrások mellett melyek a megvalósíthatóság korlátai. A kidolgozott architektúra sebessége a kvalitatív módon elfogadható 22-bites pontosság esetén 14-szer, vagy akár 1400-szor nagyobb az optimalizált kódot futtató szoftver szimulátor sebességéhez (Intel Core2Dou E8400) viszonyítva. A több-rétegű CNN szimulátort C-ben implementáltam, felhasználva az Intel Képfeldolgozó Könyvtárának optimalizált függvényeit. Egyetlen retina csatorna emulációja esetén minimálisan 10 rétegű összekötött CNN hálózatot kell realizálni, míg minden további retina csatorna emulációja további 7 réteggel növeli a kialakítandó CNN hálózat szerkezetét. Különböző FPGA-s tesztkörnyezeteket alakítottam ki (Virtex-II, Virtex-II Pro, illetve Virtex-5 architektúrákon), és mérésekkel állapítottam meg a maximálisan implementálható, retina-csatornát processzáló Falcon elemek számát, illetve a Virtex-6 FPGA architektúra esetén becslést adtam ezek számát illetően. A dedikált építőelemek számától függően, adott pontosság (22-bit), képméret (64 64, vagy akár ), és időlépés (2-7 ms) mellett 1-48 párhuzamos retina csatorna valós-idejű emulációja biztosított. A nagyobb felbontású képek feldolgozására a külső memória modulok használatával nyílik lehetőség, de ebben az esetben a feldolgozási idő legalább fél legfeljebb 3 nagyságrenddel növekszik a memória I/O sávszélesség korlátjának következtében.

10 Téziscsoportok 9 2. Téziscsoport: Beágyazott CNN-UM Globális Analogikai Vezérlő Egység, mint Celluláris Hullámszámítógép implementációja FPGA architektúrán Egy Globális Analogikai Programozható Egységet (GAPU) terveztem FPGA-alapú emulált-digitális CNN-UM architektúrára, amely segítségével egy funkcionálisan teljes Celluláris Hullámszámítógép architektúrához jutunk. A korábban kidolgozott konfigurálható Falcon processzáló CNN architektúrát kibővítettem és Falcon Processzáló Elem (FPE) néven definiáltam: a lokális Vezérlő Egységét teljesen újraterveztem, és optimalizáltam a GAPU-val történő kommunikációhoz. A kidolgozott GAPU architektúra képes kezelni a komplex analogikai CNN algoritmusok vezérlésátadó utasításait, valamint aritmetikai-logikai műveletek, illetve template műveletek sorozatainak futtatását biztosítja. Az aritmetikai-logikai műveletek végrehajtásához egy Vektor Processzáló Elemet terveztem, VPE néven. Végül az így kapott VPE, és FPE egységeket tartalmazó processzáló tömböt integráltam a kidolgozott GAPU vezérlővel. A beágyazott GAPU működését és hatékonyságát példán keresztül demonstráltam, egy komplex skeletonizációs analogikai CNN algoritmus futtatásával. Az autonóm rendszer valós-idejű képfeldolgozó képességét különböző fejlesztő kártyákon is ellenőriztem és teszteltem. Kísérletileg igazoltam, hogy a legnagyobb FPGA áramkörön legalább kétnagyságrendű teljesítménynövekedés érhető el a szoftver szimulátorokhoz képest, míg néhányszoros sebesség növekedést biztosít a konkurens analóg VLSI CNN-UM megvalósításokhoz képest. Kapcsolódó publikációk: [2],[8],[10],[11] 2.1 Tézis: Kidolgoztam és megvalósítottam egy emulált-digitális CNN- UM GAPU architektúrát, mint egy Celluláris Hullámszámítógépet FPGA áramkörre, beágyazott MicroBlaze szoft-processzor mag integrálásával az analogikai CNN algoritmusok szekvenciális és programszervező utasításainak vezérléséhez. Továbbá kísérletileg igazoltam, hogy a javasolt GAPU implementáció használatával a komplex analogikai CNN algoritmusok futtatása nagyságrendekkel gyorsítható. Az újrakonfigurálható emulált-digitális CNN-UM processzor architektúrát (FALCON) felhasználva egy olyan új számítási architektúrát hoztam létre FPE néven, amely a GAPU-val való kommunikációhoz lett optimalizálva. A Falcon architektúra Lokális Vezérlő egységét teljesen újraterveztem. Az aritmetikai és logikai műveletek végrehajtására egy új Vektor Processzáló Elemet terveztem, VPE néven, amely a műveletekhez az FPGA dedikált erőforrásait használja. Az FPE, illetve VPE egységekből alkotott processzáló tömböt végül a GAPU implementációval integráltam.

11 Téziscsoportok 10 A korábbi megoldásoknál, a GAPU alkalmazása nélkül a teljes feldolgozási időszükségletet a személyi számítógép és az FPGA közötti kommunikációs idő döntően befolyásolja, amely a template sorozatok, és képek betöltéséhez, valamint a programszervező utasítások (elágazás, ciklus stb.) feltöltéséhez szükséges az algoritmus minden egyes végrehajtási lépésében. Ezt a feldolgozási időt csökkentettem azáltal, hogy a GAPU a CNN iterációk kiszámításához szükséges paramétereket és utasításokat is eltárolja, hasonlóan az eredeti CNN-UM architektúrához. A beágyazott GAPU használatával az FPE-k közvetlenül kommunikálnak a nagysebességű PLB buszon keresztül a MicroBlaze maggal. Ezáltal a FPE-k hatékony kihasználtsága (a teljes számítási idő 91%-ában) biztosított. 2.2 Tézis: Megmutattam, hogy az újrakonfigurálható emulált-digitális CNN-UM rendszer FPE, VPE és GAPU egységének FPGA-n történő integrálása és megvalósítása a 16-bites pontosság esetén biztosítja a legoptimálisabb erőforrás kihasználtságot, így az implementálható Falcon és Vektor Processzáló Elemek száma a legnagyobb. A 18-bites állapot pontosság a dedikált szorzó (MULT18 18), illetve a belső blokk-memória erőforrások (BRAM18k) bitszélességéhez illeszkedik a legjobban. Azonban, a Xilix MicroBlaze mag beágyazásával a támogatott nagysebességű kommunikációs busz (PLB) 128-bites bitszélességgel definiálható (16-bit többszöröse), ezért az FPE-k, ill. VPE-k tényleges számítási pontosságát 16- biten optimális beállítani. A javasolt GAPU implementáció a beágyazott Xilinx MicroBlaze IP maggal integrálva az FPGA-n rendelkezésre álló logikai és dedikált erőforrásoknak csak egy kis részét foglalja el, amely szignifikáns módon nem csökkenti az egy chipen megvalósítható Falcon és Vektor Processzáló Elemek számát, ezáltal a rendszer számítási összteljesítményét sem. 2.3 Tézis: Kísérletileg igazoltam, hogy a kidolgozott FPGA-alapú emulált-digitális CNN-UM GAPU implementáció számítási teljesítménye nagyságrendekkel nagyobb a szoftver szimulátorhoz képest, illetve megközelíti, vagy akár meg is haladja a konkurens analóg VLSI CNN-UM megvalósítások teljesítményét, a választott FPGA-tól függően. Az így megvalósuló számítási teljesítményt a választott képméret, a megoldás pontossága, valamint a rendelkezésre álló dedikált memória erőforrások száma együttesen határozzák meg. A beágyazott GAPU architektúrát különböző FPGA-s tesztkörnyezeteken alakítottam ki (Virtex-II, Virtex-II Pro, illetve Virtex-5 architektúrákon), és mérésekkel állapítottam meg a számítási teljesítményüket, illetve a Virtex-6

12 Téziscsoportok 11 FPGA architektúra esetén becslést adtam az elérhető maximális teljesítményt illetően. A mérésekhez a szkeletonizációs algoritmust választottam, 3 3-as templatek-kel, és 10 Forward Euler iterációt beállítva, as, illetve es méretű képeken futtatva, 16-bites állapot pontosságot, és 8-bites template pontosságot feltételezve. A dedikált építőelemek számától függően a kidolgozott, GAPU-val integrált Falcon tömbprocesszor architektúra sebessége elérheti az 1.33 milliárd vagy legfeljebb 135 milliárd CNN cellaiteráció/másodpercet. A választott képmérettől függően ( , vagy ) akár szeres sebesség növekedés érhető el egy Intel Core2Duo E8400 mikroprocesszoron futó optimalizált szoftver szimulátorhoz képest. A GAPU implementáció a választott FPGA-tól (dedikált erőforrások számától) függően megközelíti, vagy akár 1-nagyságrenddel meghaladja (Virtex-6 esetén) az analóg ASIC VLSI CNN-UM megvalósítások (ACE16K, Q-Eye) sebességét.

13 Eredmények lehetséges alkalmazási területei 12 IV. Eredmények lehetséges alkalmazási területei Korábban lehetőségem nyílt bekapcsolódni egy emulált-digitális CNN-UM tömbprocesszor (CASTLE) tervezésébe és az elkészült chip tesztelési folyamatába, amelyet az MTA-SZTAKI Analogikai és Neurális Számítások laboratóriumában végeztem. A CASTLE tömbprocesszor globális időzítő-vezérlő egységének fejlesztésekor, az emulált-digitális architektúra kiépítésében biztos magas-szintű hardver leírónyelv ismeretre sikerült szert tennem, amelyet az FPGA-alapú CNN-UM rendszer GAPU vezérlőjének implementációja során kamatoztatni tudtam. Szemben az ASIC VLSI technológia hosszadalmas, full-custom (teljesen egyedi) tervezési metodikájával, magas tervezési költségével, és rugalmatlanságával, a sokkal flexibilisebb, alacsonyabb költségű, újrakonfigurálható számítási architektúrák (FPGA-k) emulált-digitális CNN-UM rendszerként való alkalmazásának, fejlesztésének, és kutatásának irányába fordultam. A disszertációban, a vizsgálat tárgyát képező emulált-digitális CNN-UM architektúrák újrakonfigurálható számítási architektúrán (FPGA-n) történő megvalósításának felhasználási módjai, valamint az elért eredmények alkalmazási területei a következők lehetnek: Egyrészt a neuromorf felépítésű, többrétegű, sokcsatornás retina modellek analízise, illetve a természet motiválta biológiai rendszerek megvalósítása történhet FPGA-n, ahol a nagy számításigényű feldolgozási képesség elengedhetetlen. Ezt az egyszerű felépítésű, lokálisan kapcsolt processzáló elemek kiépítésével, és egy tömbbe való integrálásával értem el. Továbbá, a gyors újrakonfigurálhatóság képességét szem előtt tartva, ez a megvalósítás segíthet a különböző, eltérő felépítésű retina modellek viselkedésének valós-idejű vizsgálatában, a szimulációs környezeteknél nagyságrendekkel gyorsabban. Az általam javasolt implementáció segítheti annak megértését, és meghatározását, hogy milyen összefüggés van egy adott retina csatornához tartozó receptív mező környezetének stimulálása és a retina kimenetén rögzített impulzus (spike) adatok között. Az FPGA-n történő futtatások adatait összehasonlítva a retina modell neurobiológusok által mért eredményeivel, a modell jósága vizsgálható, és az eltérések ismeretében pontosítani, finomítani lehet a neuromorf retina modell paramétereit és szerkezetét. A megfelelően beállított retina-modell segítségével FPGA-n egy olyan intelligens látórendszer alakítható ki, amely újszerű, hatékonyabb objektum-felismerést, követést, illetve osztályozást tesz lehetővé, például megfigyelő vagy felderítő alkalmazásokban. A másik emulált-digitális CNN-UM megvalósítás a beágyazott processzor magot tartalmazó GAPU vezérlő, amelyet a korábban kidolgozott Falcon tömbprocesszor architektúrával kibővítve egy teljes értékű, önálló működésű képfeldolgozó rendszert kapunk. Ennek segítségével lehetőség nyílik, a komplex, analogikai CNN algoritmusok valós-idejű futtatására: template-k, illetve template-sorozatok

14 Eredmények lehetséges alkalmazási területei 13 használatára, aritmetikai és logikai műveletek végrehajtására, valamint ciklusszervező utasítások kezelésére, mindezt egyetlen FPGA-alapú rendszeren. A GAPU implementációhoz a korábban kidolgozott emulált-digitális Falcon processzor egyrétegű (Falcon-SL), a retina modellben is ismertetett többrétegű (Falcon-ML), vagy akár a nem-lineáris templatek-et futtató (Falcon NonLinear) változata is könnyen integrálható Ezáltal az alkalmazási területek spektruma tovább bővül, a komplex képfeldolgozó rendszerek, illetve a már meglévő rendszereknél költséghatékonyabb, intelligens képfeldolgozó rendszerek megvalósításának irányába.

15 Publikációs tevékenység 14 IV. Publikációs tevékenység Nemzetközi folyóiratok [1] Nagy Z., Vörösházi Zs., Szolgay P. Emulated Digital CNN-UM Solution of Partial Differential Equations International Journal of Circuit Theory and Applications, Wiley, Vol. 34: Special Issue : Special Issue on CNN Technology (Part 2), July-Aug pp (IF: ), ISSN: [2] Vörösházi Zs., Kiss A., Nagy Z., Szolgay P. Implementation of embedded emulated-digital CNN-UM Global Analogic Programming Unit on FPGA and its application International Journal of Circuit Theory and Applications, Wiley, Vol. 36: Special Issue: Cellular Wave Computing Architecture, July-Sep pp (IF: ), ISSN: [3] Vörösházi Zs., Nagy Z., Szolgay P. FPGA-based Real Time, Multichannel Emulated-Digital Retina Model Implementation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Hindawi, Vol. 2009, Special Issue on CNN Technology for Spatiotemporal Signal Processing, Vol (IF: ), ISSN: (doi: /2009/749838) Konferencia kiadványok [4] Nagy Z., Vörösházi Zs., Szolgay P. An Emulated Digital Retina Model implementation on FPGA. CNNA th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications, Hsinchu, Taiwan, május , pp [5] Nagy Z., Vörösházi Zs., Szolgay P. Mammalian Retina Model Implementation on Emulated Digital FPGA HACIPPR th Joint Hungarian-Austrian Conference on Image Processing and Pattern Recognition, Veszprém, Hungary, május , pp [6] Vörösházi Zs., Nagy Z., Szolgay P. An Advanced emulated digital Retina Model on FPGA to implement a real-time test environment ISCAS 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Kos, Greece, május pp

16 Publikációs tevékenység 15 [7] Szolgay P., Kocsárdi S., Nagy Z., Sonkoly P., Vörösházi Zs. Complex Computational Problems in Cellular Architectures RSEE 2006, Oradea, Romania, június 8-10, pp [8] Vörösházi Zs., Kiss A., Nagy Z., Szolgay P., An embedded CNN-UM Global Analogic Programming Unit implementation on FPGA CNNA th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications, Istanbul, Turkey, augusztus , pp [9] Nagy Z., Vörösházi Zs., Szolgay P. A Real-time Mammalian Retina Model Implementation on FPGA CNNA th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications, Istanbul, Turkey, augusztus (demo) [10] Vörösházi Zs., Kiss A., Nagy Z., Szolgay P.: FPGA Based Emulated-Digital CNN-UM Implementation with GAPU CNNA th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications, Santiago de Compostela, Spain, július , pp [11] Vörösházi Zs., Kiss A., Nagy Z., Szolgay P.: A Standalone FPGA Based Emulated-Digital CNN-UM System CNNA th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications, Santiago de Compostela, Spain, július (demo) pp. 4. [12] Vörösházi Zs., Nagy Z., Szolgay P. An Advanced Real-Time, Multi-Channel Emulated-Digital Retina Model Implementation on FPGA CNNA th IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications, Santiago de Compostela, Spain, 2008 július (demo) pp. 6.

Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai

Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Nagy Zoltán Témavezető: Dr. Szolgay Péter Pannon Egyetem Informatikai

Részletesebben

Témakiírások 2014/15. őszi félévben

Témakiírások 2014/15. őszi félévben Témakiírások 2014/15. őszi félévben Témavezető: Dr. Vörösházi Zsolt voroshazi@vision.vein.hu voroshazi.zsolt@virt.uni-pannon.hu Veszprém, 2014. szeptember 9. Témaismertetés #1 National Instruments - LabView

Részletesebben

CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi

CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉSEK TÉZISEI Kincses Zoltán Témavezető: Dr. Szolgay Péter Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Adatfolyam alapú RACER tömbprocesszor és algoritmus implementációs módszerek valamint azok alkalmazásai parallel, heterogén számítási architektúrákra

Adatfolyam alapú RACER tömbprocesszor és algoritmus implementációs módszerek valamint azok alkalmazásai parallel, heterogén számítási architektúrákra Adatfolyam alapú RACER tömbprocesszor és algoritmus implementációs módszerek valamint azok alkalmazásai parallel, heterogén számítási architektúrákra Témavezet : Dr. Cserey György 2014 szeptember 22. Kit

Részletesebben

Intelligens Autonom Kamera Modul (IAKM)

Intelligens Autonom Kamera Modul (IAKM) Intelligens Autonom Kamera Modul (IAKM) Célkitűzés A kamera egység legfőbb jellegzetességei: Önálló működésre; Nagyteljesítményű duális képfeldolgozó processzorokkal felszerelt; A képet kiértékelni képes;

Részletesebben

Tapintásérzékelés és. Analogikai Algoritmusok

Tapintásérzékelés és. Analogikai Algoritmusok Tapintásérzékelés és Analogikai Algoritmusok Tézisfüzet a Ph.D. disszertációhoz Kis Attila Témavezető: Kovács Ferenc MTA Doktora Konzulens: Szolgay Péter MTA Doktora Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs

Részletesebben

Programmable Chip. System on a Chip. Lazányi János. Tartalom. A hagyományos technológia SoC / PSoC SoPC Fejlesztés menete Mi van az FPGA-ban?

Programmable Chip. System on a Chip. Lazányi János. Tartalom. A hagyományos technológia SoC / PSoC SoPC Fejlesztés menete Mi van az FPGA-ban? System on a Chip Programmable Chip Lazányi János 2010 Tartalom A hagyományos technológia SoC / PSoC SoPC Fejlesztés menete Mi van az FPGA-ban? Page 2 1 A hagyományos technológia Elmosódó határvonalak ASIC

Részletesebben

ROBOT IRÁNYÍTÁS INFRAVÖRÖS LED TÖMBBEL

ROBOT IRÁNYÍTÁS INFRAVÖRÖS LED TÖMBBEL TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-212-4 infokommunikációs technológiák ROBOT IRÁNYÍTÁS INFRAVÖRÖS LED TÖMBBEL A KUTATÁSI TERÜLET RÖVID MEGFOGALMAZÁSA TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-212-4 Célok: Növekvő érdeklődés a non-boolean

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola Képzési Terve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola Képzési Terve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola Képzési Terve Bevezetés A doktori iskolában a doktoranduszok munkáját a témavezető szervezi

Részletesebben

PANNON EGYETEM Villamosmérn

PANNON EGYETEM Villamosmérn Informáci PANNON EGYETEM Villamosmérn rnöki és ciós s Rendszerek Tanszék Celluláris Neurális Hálózatok Hardver realizáci ciói Előadó: Vörösházi Zsolt 2009. november voroshazi@vision.vein.hu Áttekintés

Részletesebben

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése Regula Gergely, Lantos Béla BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák

Részletesebben

Szűrő architektúrák FPGA realizációjának vizsgálata

Szűrő architektúrák FPGA realizációjának vizsgálata Szűrő architektúrák FPGA realizációjának vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio alapítvány számára Szántó Péter, 2013. Bevezetés Az FPGA-ban megvalósítandó jelfeldolgozási feladatok közül a legfontosabb

Részletesebben

egy szisztolikus példa

egy szisztolikus példa Automatikus párhuzamosítás egy szisztolikus példa Áttekintés Bevezetés Példa konkrét szisztolikus algoritmus Automatikus párhuzamosítási módszer ötlet Áttekintés Bevezetés Példa konkrét szisztolikus algoritmus

Részletesebben

Útjelzések, akadályok felismerése valós időben

Útjelzések, akadályok felismerése valós időben Útjelzések, akadályok felismerése valós időben Dr. Hidvégi Timót Széchenyi István Egyetem Győr, 9026, Egyetem tér 1. hidvegi@sze.hu 1. Bevezető Sajnos a közúton a balesetek egy része abból adódik, hogy

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

Számítógépek felépítése, alapfogalmak

Számítógépek felépítése, alapfogalmak 2. előadás Számítógépek felépítése, alapfogalmak Lovas Szilárd, Krankovits Melinda SZE MTK MSZT kmelinda@sze.hu B607 szoba Nem reprezentatív felmérés kinek van ilyen számítógépe? 2 Nem reprezentatív felmérés

Részletesebben

Napjainkban a korábbiaknál is nagyobb szükségünk van arra, hogy eszközeink rugalmasak legyenek és gyorsan igazodjanak a változó környezethez.

Napjainkban a korábbiaknál is nagyobb szükségünk van arra, hogy eszközeink rugalmasak legyenek és gyorsan igazodjanak a változó környezethez. LabVIEW 2009 még több lehetőség: párhuzamos programozási technikák, vezeték nélküli technológiák és valós idejű rendszereken futó matematikai algoritmusok Napjainkban a korábbiaknál is nagyobb szükségünk

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Versengéses és önszervező tanulás neurális hálózatokban

Intelligens Rendszerek Elmélete. Versengéses és önszervező tanulás neurális hálózatokban Intelligens Rendszerek Elmélete : dr. Kutor László Versengéses és önszervező tanulás neurális hálózatokban http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html Login név: ire jelszó: IRE07 IRE 9/1 Processzor Versengéses

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a Doktori Iskola vezetője: Szolgay Péter, az MTA Doktora a Tudományterületi Doktori és Habilitációs

Részletesebben

SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA

SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA infokommunikációs technológiák SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA BEVEZETŐ A KUTATÁS CÉLJA Autonóm járművek és robotok esetén elsődleges feladat a robotok

Részletesebben

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI A PET-adatgy adatgyűjtés informatikai háttereh Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI Eleveníts tsük k fel, hogy mi is az a PET! Pozitron Emissziós s Tomográfia Pozitron-boml bomló maggal nyomjelzünk

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

Flynn féle osztályozás Single Isntruction Multiple Instruction Single Data SISD SIMD Multiple Data MISD MIMD

Flynn féle osztályozás Single Isntruction Multiple Instruction Single Data SISD SIMD Multiple Data MISD MIMD M5-. A lineáris algebra párhuzamos algoritmusai. Ismertesse a párhuzamos gépi architektúrák Flynn-féle osztályozását. A párhuzamos lineáris algebrai algoritmusok között mi a BLAS csomag célja, melyek annak

Részletesebben

8.3. AZ ASIC TESZTELÉSE

8.3. AZ ASIC TESZTELÉSE 8.3. AZ ASIC ELÉSE Az eddigiekben a terv helyességének vizsgálatára szimulációkat javasoltunk. A VLSI eszközök (közöttük az ASIC) tesztelése egy sokrétűbb feladat. Az ASIC modellezése és a terv vizsgálata

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Gyakorlata. Neurális hálózatok I.

Intelligens Rendszerek Gyakorlata. Neurális hálózatok I. : Intelligens Rendszerek Gyakorlata Neurális hálózatok I. dr. Kutor László http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ir2.html IRG 3/1 Trend osztályozás Pnndemo.exe IRG 3/2 Hangulat azonosítás Happy.exe IRG 3/3

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz A mobil robot vezérlőrendszerének feladatai Elvégzendő feladat Kommunikáció Vezérlő rendszer

Részletesebben

Rendszertervezés FPGA eszközökkel

Rendszertervezés FPGA eszközökkel Rendszertervezés FPGA eszközökkel 1. előadás Programozható logikai eszközök 2011.04.13. Milotai Zsolt Tartalom Bevezetés: alkalmazási lehetőségek Nem programozható és programozható eszközök összehasonlítása

Részletesebben

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok 2016.05.19. Szilágyi Róbert Tóth Mihály Debreceni Egyetem Az IoT Eszközök és más fizikai objektumok elektronikával, vezérléssel,

Részletesebben

BIOMORF IDŐBELI HIPERPONTOSSÁG ÉS FUNCTION IN LAYOUT VLSI TERVEZÉS

BIOMORF IDŐBELI HIPERPONTOSSÁG ÉS FUNCTION IN LAYOUT VLSI TERVEZÉS BIOMORF IDŐBELI HIPERPONTOSSÁG ÉS FUNCTION IN LAYOUT VLSI TERVEZÉS A gyöngybagoly irányhallás-rendszerének implementálása CNN-architektúrájú idő-digitális átalakító integrált áramkörrel Ph.D. disszertáció

Részletesebben

Automatizálási Tanszék

Automatizálási Tanszék Automatizálási Tanszék Műszaki Tudományi Kar Automatizálási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Keresztes Péter Beosztás: Egyetemi docens Elérhetőség: Telefon: (96)/503-462 E-mail: keresztp@sze.hu Honlap: http://automatizalas.sze.hu

Részletesebben

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC

VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC VIRTUALIZÁCIÓ KÉSZÍTETTE: NAGY ZOLTÁN MÁRK EHA: NAZKABF.SZE I. ÉVES PROGRAMTERVEZŐ-INFORMATIKUS, BSC A man should look for what is, and not for what he thinks should be. Albert Einstein A számítógépek

Részletesebben

VIII. BERENDEZÉSORIENTÁLT DIGITÁLIS INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK (ASIC)

VIII. BERENDEZÉSORIENTÁLT DIGITÁLIS INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK (ASIC) VIII. BERENDEZÉSORIENTÁLT DIGITÁLIS INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK (ASIC) 1 A korszerű digitális tervezés itt ismertetendő (harmadik) irányára az a jellemző, hogy az adott alkalmazásra céleszközt (ASIC - application

Részletesebben

A hálózattervezés alapvető ismeretei

A hálózattervezés alapvető ismeretei A hálózattervezés alapvető ismeretei Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése 2011 2011 Sipos Attila ügyvivő szakértő BME Híradástechnikai Tanszék siposa@hit.bme.hu A terv általános meghatározásai

Részletesebben

5. KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK LEÍRÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK LEÍRÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK LEÍRÁSÁNAK SZABÁLYAI 1 Kombinációs hálózatok leírását végezhetjük mind adatfolyam-, mind viselkedési szinten. Az adatfolyam szintű leírásokhoz az assign kulcsszót használjuk, a

Részletesebben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben

Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Csoportos üzenetszórás optimalizálása klaszter rendszerekben Készítette: Juhász Sándor Csikvári András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák (BSc államvizsga tétel)

Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák (BSc államvizsga tétel) Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák (BSc államvizsga tétel) 1. tétel: Neumann és Harvard számítógép architektúrák összehasonlító

Részletesebben

Számítógép architektúra

Számítógép architektúra Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek

Részletesebben

UNIX / Linux rendszeradminisztráció

UNIX / Linux rendszeradminisztráció UNIX / Linux rendszeradminisztráció VIII. előadás Miskolci Egyetem Informatikai és Villamosmérnöki Tanszékcsoport Általános Informatikai Tanszék Virtualizáció Mi az a virtualizáció? Nagyvonalúan: számítógép

Részletesebben

az Analogikai Vizuális Mikroprocesszorról

az Analogikai Vizuális Mikroprocesszorról Sajtótájékoztató az Analogikai Vizuális Mikroprocesszorról Budapest, 1999 október 18 Gellért Hotel 1999 szeptember végén Budapesten az MTA SZTAKI-ban az Egyesült Államok Tengerészeti Kutatási Hivatala

Részletesebben

PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK. Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens

PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK. Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens PROGRAMOZHATÓ LOGIKAI ESZKÖZÖK Elıadó: Dr. Oniga István Egytemi docens A tárgy weboldala http://irh.inf.unideb.hu/user/onigai/ple/programozhato_logika.html Adminisztratív információk Tárgy: Oktató: Dr.

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT

Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT Eddig Tetszőleges

Részletesebben

III.5 KILOPROCESSZOROSRENDSZE REK LOGISZTIKAI ALKALMAZÁSA (SZOLGAYPÉTER)

III.5 KILOPROCESSZOROSRENDSZE REK LOGISZTIKAI ALKALMAZÁSA (SZOLGAYPÉTER) infokommunikációs technológiák III.5 KILOPROCESSZOROSRENDSZE REK LOGISZTIKAI (SZOLGAYPÉTER) Kutatási irányok: StubendekAttila Hiba Antal Nem Boole típusú számító architektúrák elemzése Memória-elérés és

Részletesebben

Digitális technika VIMIAA01 9. hét

Digitális technika VIMIAA01 9. hét BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK Digitális technika VIMIAA01 9. hét Fehér Béla BME MIT Eddig Tetszőleges

Részletesebben

LOGIKAI TERVEZÉS. Előadó: Dr. Oniga István Egytemi docens

LOGIKAI TERVEZÉS. Előadó: Dr. Oniga István Egytemi docens LOGIKAI TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ ÁRAMKÖRÖKKEL Előadó: Dr. Oniga István Egytemi docens A tárgy weboldala http://irh.inf.unideb.hu/user/onigai/ltpa/logikai_tervezes.htmltervezes.html Adminisztratív információk

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

Integrált áramkörök/5 ASIC áramkörök

Integrált áramkörök/5 ASIC áramkörök Integrált áramkörök/5 ASIC áramkörök Rencz Márta Elektronikus Eszközök Tanszék 12/10/2007 1/33 Mai témák Az integrált áramkörök felosztása Integrált áramkörök létrehozása Integrált áramkörök tervezése

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KINCSES ZOLTÁN. Veszprém

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KINCSES ZOLTÁN. Veszprém DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KINCSES ZOLTÁN Veszprém 2012 Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2012. 09. 06. 1 A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Micskei Zoltánt keressétek. 2 3 4 5 6 7 8 9 Forrás: Gartner Hype Cycle for Virtualization, 2010, http://premierit.intel.com/docs/doc-5768

Részletesebben

Programozható logikai vezérlő

Programozható logikai vezérlő PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER Programozható logikai vezérlő Vezérlés fejlődése Elektromechanikus (relés) vezérlések Huzalozott logikájú elektronikus vezérlések Számítógépes, programozható vezérlők A programozható

Részletesebben

PANNON EGYETEM, Veszprém Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10.

PANNON EGYETEM, Veszprém Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10. PANNON EGYETEM, Veszprém Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10. Önálló labor, Projekt labor, Mérnöki tervezés, Diplomamunka témák (2008/09-es tanév I. félév) CNN Alkalmazásai

Részletesebben

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209 BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Forgalmi modellezés BMEKOKUM209 Szimulációs modellezés Dr. Juhász János A forgalmi modellezés célja A közlekedési igények bővülése és a motorizáció növekedése

Részletesebben

Jelfeldolgozás a közlekedésben

Jelfeldolgozás a közlekedésben Jelfeldolgozás a közlekedésben 2015/2016 II. félév 8051 és C8051F020 mikrovezérlők Fontos tudnivalók Elérhetőség: ST. 108 E-mail: lovetei.istvan@mail.bme.hu Fontos tudnivalók: kjit.bme.hu Aláírás feltétele:

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

Analogikai celluláris számítógépek egy új paradigma a számítástechnikában Analogic Cellular Computers A New Computational Paradigm

Analogikai celluláris számítógépek egy új paradigma a számítástechnikában Analogic Cellular Computers A New Computational Paradigm Analogikai celluláris számítógépek egy új paradigma a számítástechnikában Analogic Cellular Computers A New Computational Paradigm ERCSEY-RAVASZ Mária 1,2, ROSKA Tamás 2, NÉDA Zoltán 1 1. Babeş-Bolyai

Részletesebben

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006.

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÖNELLENŐRZÉS ÉS FUTÁSIDEJŰ VERIFIKÁCIÓ SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOKBAN OTKA T-046527 A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. Témavezető: dr. Majzik István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Parciális differenciálegyenleteken alapuló előfeldolgozási és immunválasz motivált algoritmusok implementációja CNN univerzális gépen

Parciális differenciálegyenleteken alapuló előfeldolgozási és immunválasz motivált algoritmusok implementációja CNN univerzális gépen Parciális differenciálegyenleteken alapuló előfeldolgozási és immunválasz motivált algoritmusok implementációja CNN univerzális gépen Ph.D. disszertáció tézisei Cserey György Tudományos vezető: Dr. Roska

Részletesebben

A szoftverfejlesztés eszközei

A szoftverfejlesztés eszközei A szoftverfejlesztés eszközei Fejleszt! eszközök Segédeszközök (szoftverek) programok és fejlesztési dokumentáció írásához elemzéséhez teszteléséhez karbantartásához 2 Történet (hw) Lyukkártya válogató

Részletesebben

Párhuzamos programozási platformok

Párhuzamos programozási platformok Párhuzamos programozási platformok Parallel számítógép részei Hardver Több processzor Több memória Kapcsolatot biztosító hálózat Rendszer szoftver Párhuzamos operációs rendszer Konkurenciát biztosító programozási

Részletesebben

Összeadás BCD számokkal

Összeadás BCD számokkal Összeadás BCD számokkal Ugyanúgy adjuk össze a BCD számokat is, mint a binárisakat, csak - fel kell ismernünk az érvénytelen tetrádokat és - ezeknél korrekciót kell végrehajtani. A, Az érvénytelen tetrádok

Részletesebben

Grafikus csővezeték 1 / 44

Grafikus csővezeték 1 / 44 Grafikus csővezeték 1 / 44 Grafikus csővezeték Vertex feldolgozás A vertexek egyenként a képernyő térbe vannak transzformálva Primitív feldolgozás A vertexek primitívekbe vannak szervezve Raszterizálás

Részletesebben

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MECHANIKAI TANSZÉK PhD Tézisfüzet GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA Szerző MAGYAR Bálint Témavezető Dr. STÉPÁN Gábor Budapest,

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás:2011. 09. 29. 1 2 4 5 MMU!= fizikai memóriaillesztő áramkör. Az utóbbinak a feladata a memória modulok elektromos alacsonyszintű vezérlése, ez sokáig a CPU-n kívül a chipset északi hídban

Részletesebben

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton

Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton Olaszi Péter, Sey Gábor, Varga Pál AITIA International Zrt. HTE Infokom konferencia és kiállítás, 2012. október 10 12. Változások a gerinchálózatban

Részletesebben

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A J2EE fejlesztési si platform (application model) 1.4 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. A J2EE application model A Java szabványok -

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A fordítóprogramok szerkezete. Kódoptimalizálás. A kódoptimalizálás célja. A szintézis menete valójában. Kódoptimalizálási lépések osztályozása

A fordítóprogramok szerkezete. Kódoptimalizálás. A kódoptimalizálás célja. A szintézis menete valójában. Kódoptimalizálási lépések osztályozása A fordítóprogramok szerkezete Forrásprogram Forrás-kezelő (source handler) Kódoptimalizálás Fordítóprogramok előadás (A,C,T szakirány) Lexikális elemző (scanner) Szintaktikus elemző (parser) Szemantikus

Részletesebben

Előadó: Nagy István (A65)

Előadó: Nagy István (A65) Programozható logikai áramkörök FPGA eszközök Előadó: Nagy István (A65) Ajánlott irodalom: Ajtonyi I.: Digitális rendszerek, Miskolci Egyetem, 2002. Ajtonyi I.: Vezérléstechnika II., Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Párhuzamos programozási platformok

Párhuzamos programozási platformok Párhuzamos programozási platformok Parallel számítógép részei Hardver Több processzor Több memória Kapcsolatot biztosító hálózat Rendszer szoftver Párhuzamos operációs rendszer Konkurenciát biztosító programozási

Részletesebben

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Dr. Gingl Zoltán SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék Szeged, 2000 Február e-mail : gingl@physx.u-szeged.hu 1 Az ember kapcsolata

Részletesebben

A digitális analóg és az analóg digitális átalakító áramkör

A digitális analóg és az analóg digitális átalakító áramkör A digitális analóg és az analóg digitális átalakító áramkör I. rész Bevezetésként tisztázzuk a címben szereplő két fogalmat. A számítástechnikai kislexikon a következőképpen fogalmaz: digitális jel: olyan

Részletesebben

Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön

Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön Budai Károly Szoftver architekt 2015. április 1. Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön 2015 IBM Corpora/on Tartalom è Az IBM PureSystems termékcsalád è PureFlex - IaaS è PureApplication

Részletesebben

TERMINOLÓGIA. Magyar nyelvű szakelőadások a 2001-2002-es tanévben

TERMINOLÓGIA. Magyar nyelvű szakelőadások a 2001-2002-es tanévben TERMINOLÓGIA Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Magyar nyelvű szakelőadások a 2001-2002-es tanévben Kolozsvári Műszaki Egyetem Számítástechnika Kar Szerzők: Barabás Tibor Dr. Buzás Gábor Enyedi

Részletesebben

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei Balogh András balogh@optxware.com A cég A BME spin-off-ja A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport tagjai alapították Tisztán magánkézben Szakmai háttér Hibatűrő

Részletesebben

Celluláris neurális/nemlineáris hálózatok alkalmazása a. Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna. Tudományos vezetők: Dr. Roska Tamás, az MTA rendes tagja

Celluláris neurális/nemlineáris hálózatok alkalmazása a. Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna. Tudományos vezetők: Dr. Roska Tamás, az MTA rendes tagja Celluláris neurális/nemlineáris hálózatok alkalmazása a fizikában Ph. D. disszertáció tézisei Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna Tudományos vezetők: Dr. Roska Tamás, az MTA rendes tagja Dr. Néda Zoltán az MTA

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

AUTOMATIKUS KÉPFELDOLGOZÁS A HADITECHNIKÁBAN A CELLULÁRIS NEURÁLIS HÁLÓZAT

AUTOMATIKUS KÉPFELDOLGOZÁS A HADITECHNIKÁBAN A CELLULÁRIS NEURÁLIS HÁLÓZAT Buzási Tibor AUTOMATIKUS KÉPFELDOLGOZÁS A HADITECHNIKÁBAN A CELLULÁRIS NEURÁLIS HÁLÓZAT A következő bemutató témája a Celluláris Neurális Hálózat (CNN) technológiára épülő, a hagyományos képfeldolgozási

Részletesebben

Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik

Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik a számú OTKA szerződés keretében végzett munka eredményeiről A téma címe: Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik A téma vezetője: Tőkés Szabolcs MTA SZTAKI A kutatás időtartama:

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

"A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik."

A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. "A tízezert mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik dik." A BINB INSYS Előadók: Kornafeld Ádám SYS PROJEKT Ádám MTA SZTAKI kadam@sztaki.hu Kovács Attila ELTE IK attila@compalg.inf.elte.hu Társszerzők:

Részletesebben

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető

Részletesebben

Dr. habil. Maróti György

Dr. habil. Maróti György infokommunikációs technológiák III.8. MÓDSZER KIDOLGOZÁSA ALGORITMUSOK ÁTÜLTETÉSÉRE KIS SZÁMÍTÁSI TELJESÍTMÉNYŰ ESZKÖZÖKBŐL ÁLLÓ NÉPES HETEROGÉN INFRASTRUKTÚRA Dr. habil. Maróti György maroti@dcs.uni-pannon.hu

Részletesebben

Magas szintű optimalizálás

Magas szintű optimalizálás Magas szintű optimalizálás Soros kód párhuzamosítása Mennyi a várható teljesítmény növekedés? Erős skálázódás (Amdahl törvény) Mennyire lineáris a skálázódás a párhuzamosítás növelésével? S 1 P 1 P N GPGPU

Részletesebben

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei Kutató Intézet kisszámítógépes rendszerekben Tudományos számításokban gyakran nagy mennyiségű aritmetikai művelet elvégzésére van

Részletesebben

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI

I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI I. A DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ELMÉLETI ALAPJAI 1 A digitális áramkörökre is érvényesek a villamosságtanból ismert Ohm törvény és a Kirchhoff törvények, de az elemzés és a tervezés rendszerint nem ezekre épül.

Részletesebben

SAT probléma kielégíthetőségének vizsgálata. masszív parallel. mesterséges neurális hálózat alkalmazásával

SAT probléma kielégíthetőségének vizsgálata. masszív parallel. mesterséges neurális hálózat alkalmazásával SAT probléma kielégíthetőségének vizsgálata masszív parallel mesterséges neurális hálózat alkalmazásával Tajti Tibor, Bíró Csaba, Kusper Gábor {gkusper, birocs, tajti}@aries.ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

MÉRŐ AUTOMATA RENDSZEREK

MÉRŐ AUTOMATA RENDSZEREK Állománynév: software defined 10bevezetes32.pdf Irodalom: Előadók jegyzetei: http://users.itk.ppke.hu/ kolumban/software defined/ MÉRŐ AUTOMATA RENDSZEREK Napjaink legfontosabb trendje: Szoftver definiált

Részletesebben

Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára

Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára Tudományos Diákköri Konferencia A feladatunk Légtechnikai berendezések Monitorozás Hibadetektálás Újrataníthatóság A megvalósítás Mozgásérzékelő

Részletesebben

A genetikus algoritmus, mint a részletes modell többszempontú és többérdekű "optimálásának" általános és robosztus módszere

A genetikus algoritmus, mint a részletes modell többszempontú és többérdekű optimálásának általános és robosztus módszere A genetikus algoritmus, mint a részletes modell többszempontú és többérdekű "optimálásának" általános és robosztus módszere Kaposvári Egyetem, Informatika Tanszék I. Kaposvári Gazdaságtudományi Konferencia

Részletesebben