Tudományos Melléklet. A tudományokról. 4. félévfolyam 1. szám február 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudományos Melléklet. A tudományokról. 4. félévfolyam 1. szám. 2010. február 23. Mailto:nyuz@elte.hu"

Átírás

1 Tudományos Melléklet 4. félévfolyam 1. szám február 23. A Tétékás Nyúz melléklete A tudományokról Az ember majomfélék leszármazo ja, ezért génjeiben hordozza intenzív érdeklődését a környezetében előforduló tárgyak, állatok, növények és jelenségek iránt. Annak idején egy pirosló bogyó, zöldellő rügy ízes falatot rejthete, tehát roppant fontos volt, felvenni, megnézni, megtapogatni, megízlelni. Az ember örökölte az effajta kíváncsiságot. A gyerekek, amint szaladgálni tudnak, színes kavicsokat kezdenek gyűjteni, és később a gyűjtendő tárgyak köre tetemesen kibővül. A nézegetési és gyűjtési szenvedély csak az egyik eleme az ember kíváncsiságának. A másik összetevő legalább ilyen fontos. A közösségek kialakulásával megjelent a kommunikáció kényszere, mert összehangoltan együ működni, szociális viszonyokat, tárgyakat konstruálni csak gondolatok kommunikációjával lehet. Az állati elme képekben gondolkodik és képeit képtelen kommunikálni, örökre zárva van. Az ember a nyelv segítségével ablakot nyito az elméjén, és a gondolatok, a közölhető, elmondható, megfesthető, tárgyakba formálható gondolatok segítségével teljesen új, emberi világot hozo létre, amely fontosabb számára, mint a természeti környezet. Nemcsak arról kommunikálunk, hogy mi ehető, mi nem, merre vannak erőforrások, merre veszedelmek, hanem arról is, hogy milyen elképzelhető világokat, elképzelhető környezeteket lehet kigondolni. Ezek némelyikét meg is valósítjuk. A társadalom elgondolt viszonyok, elgondolt tárgyak összehangolt rendszere. Teljesen új környezet az ember számára. Az ősi időkben a tudás a tiltások és lehetőségek szövevénye volt és kevéssé a magyarázatoké, noha amint kialakultak a kultúrák; az emberek, tárgyak, viselkedés és a gondolatok összete rendszerei, mindenhol megjelent egy értelmezési keret igénye. Ameddig csak vissza tudunk gondolni, értelmezésekről hallunk. Az ősi törzseknek keletkezési mítoszaik voltak, amelyek felszínes magyarázatot adtak arra, hogy mi honnan származik állat, növény, ember és hogyan kell a normális embernek viselkednie a mindennapi életben. A fejle ebb társadalmakban a mítoszok differenciálódtak, vallások és tudomány keletkeze. Egymástól elválasztható modulokban gondolkodunk arról, hogy hogyan keletkeze a világ, és hogyan jö ek létre az élőlények. Sokszor a magyarázatok élesen ellentmondanak egymásnak, de az emberi elme elviseli az ilyen ellentmondásokat. A tudomány is a modern mítoszok egyike. Szeretjük a sokféleséget, de olyan sok már az elnevezni való, hogy létrehoztuk a tárgyak, növények, állatok rendszereit. Egy botanikus, vagy zoológus minden élőlényt képes a komplex felsorolásban elhelyezni. Ez az első lépése a megismerésnek. Jó botanikus lehetsz, ha minden növényről tudod, hogy milyen rokonai vannak, és a nagy rendszerben hova sorolható. A következő lépés az anatómiai, éle ani leírás, a működés, a létezés módjának felderítése. Ehhez már nem elég a puszta szem és a jó taxonómia, bonyolult műszerek ármádiája segíti az effajta kutatást. Mindent látni, mindent érzékelni kell, az ember az érzékelésének felbontóképességét az elképzelhető határáig megnövelte. Roppant világ keletkeze az idetartozó gondolatokból, de ez szétesne, unalmassá, érdektelenné válna, ha nem alkotnánk az adatok köré nagy, mindent átfogó értelmezési keretet. Biológusoknak az evolúció elmélete szolgáltatja ezt a mindent összekötő, mindenre magyarázatot kínáló mítoszt. A kémikus, fizikus az Univerzumot és az elemi részecskéket fűzi össze, hogy az éle elen világ keletkezési és létezési mítoszát kialakíthassa. Életünket hiedelmek, mítoszok uralják, sokféle; vallásos, személyes, politikai, tudományos. A tudomány mítoszai abban különböznek a többitől, hogy nagyon gyorsan változnak, akár hetek ala eldobunk egyet, ha új szempontok merülnek fel. A tudományos módszer a megfigyelés, kísérlet, hipotézisalkotás, ellenőrzés szigorú rendszere óvja meg a tudományt a tévhitektől, de csak hosszú távon. Egy jó kísérle el, ügyes elképzeléssel könnyű felkelteni egy-egy tudományterület érdeklődését, és ez addig tart, amíg elő nem áll valaki egy újabbal, pontosabbal, szellemesebbel. Ezért izgalmas a tudomány! Csányi Vilmos

2 2 Mit tudhatnak az égiek? 4. félévfolyam 1. szám február 23. Biológia Biológia Egy példa a hollók kommunikációjáról A szárnyán többé toll se lendül és csak fent ül, egyre fent ül, /Ajtóm sápadt pallaszáról el nem űzi tél, se nyár, / Szörnyű szemmel ül a Holló, alvó démonhoz hasonló, (Edgar Allan Poe: A Holló) A holló (Corvus corax) mindenki által ismert, közönséges faj, mely Földünk északi féltekéjén Ázsiától Észak-Amerikáig mindenütt megtalálható. Ennek köszönhető, hogy számos mítosz és néphiedelem kötődik hozzá. A vikingek úgy hitték, hogy az Odin isten vállán ülő két holló Hugin és Munin mindent lát és mindent hall, ami a világban történik. A Kamcsatka félszigeten élők hite szerint Kutkh isten egy holló alakját veszi fel a leggyakrabban. Észak-amerikai bennszülöttek is istenként tisztelték a Hollót, egyes hagyományok szerint egyszerre Szélhámos és Teremtő isten. A több ezer éves együttélése során nem csak a fent említett és még sok egyéb hiedelem révén lett része a holló az emberek mindennapjainak, de opportunista, mindenevő madár lévén jól alkalmazkodott az emberi környezethez, és kihasználja az új táplálékforrásokat. Azon egyedek, melyek szeméttelepek közelében költenek, táplálékuk nagy részét is innen szerzik, míg az utak melletti fákon tanyázó madarak elsődleges élelemforrását az elütött apróbb állatok jelentik. Táplálkozásukkal kapcsolatos az a megfigyelés is, ami alapjául szolgál egy későbbi vizsgálatnak, mely a hollók kommunikációját kutatja: ha az egyik madár mások által védett táplálékforrásra bukkan, akkor hangos kiáltásokkal magához hívja társait. Mindez közölhet információt az adóról (annak motivációjáról, belső állapotáról, viselkedéséről) és/vagy a táplálékforrásról (annak helyéről, mennyiségéről, milyenségéről). Ez utóbbit (amikor a kommunikáció nem a jel adójának belső állapotáról, hanem valamilyen külső tárgyról/eseményről közöl információt) a szakirodalom referenciálisnak nevezi, és legtöbben pusztán az ember esetében tekintik bizonyítottnak meglétét. Ez a külső és a belső világról közölt információ között tett megkülönböztetés látszólag lényegtelen, de valójában nagyon fontos! Ugyanis ez, hogy az ember tőle független (külső) dolgokról is tud beszélni/gondolkodni tesz minket képessé arra, hogy egy múltbeli eseményt elmeséljünk, közvetlenül meg nem tapasztalható dolgokról tanuljunk vagy megtervezzünk egy cselekvést. Állatok esetében a külső környezetre irányuló jelekre klasszikus példa a cerkófmajmok esete, akik különböző vészjelzéseket adnak egy leopárd és egy sas láttán. Ez egyrészt értelmezhető úgy, hogy a cerkófok a külső környezet különböző ingereit (eltérő ragadozó) más-más módon közlik társaikkal (referenciális kommunikáció). Azonban az is egy lehetséges magyarázat, hogy a különböző hangjelzések azt közlik, hogy most fára mászva menekülök, vagy lelapulva elbújok (saját viselkedés). Ezért állatok esetében a legtöbb kutató funkcionálisan referenciális kommunikációról beszél. Ez annyit jelent, hogy viselkedésszinten azonos az ember esetében ismert külső környezetre irányuló, és számos komplex magatartásforma alapját képező referenciális kommunikációval, azonban mivel az állatok tényleges belső állapotát nem tudjuk mérni, így nem zárható ki, hogy egyszerűbb mechanizmusok szolgálnak az alapjául. Egy hollókon végzett terepi vizsgálat során bécsi kutatók három különböző táplálékforrást kínáltak az alanyoknak, azt vizsgálva, hogy miként módosulnak a fentebb említett fajtársakat magukhoz hívó hangjelzéseik. Az elsőként megfigyelt rövid who jeleket a hollók jellemzően az élelemforrás megközelítése közben hallatták, és megjelenése nem függött a kísérleti szituációtól. Ez alapján tehát ezt a jelet az alany motivációs állapotának változása következtében hallatja, és annak belső állapotát tükrözi. A táplálék jelenlétére az alanyok mindig egy adott hosszú haa jelzéssel is reagáltak. Ennek gyakorisága eltérő volt a különböző fajtájú élelemforrások esetében, így azt mondhatjuk, hogy ez a jelzés az élelem minőségéről hordoz funkcionálisan refereciális információt. Természetesen ezen eredmények alapján meglehetősen elhamarkodott lenne az emberéhez hasonló mentális képességeket és elmeállapotokat tulajdonítani a hollóknak. Azonban ezen élelemforráshoz hívó jelek az emberi referenciális kommunikáció érdekes analógjául szolgálnak, és részletesebb vizsgálatuk elvezethet az emberi képességek evolúciós gyökeréhez. Kiss Anna A további részletekért érdeklődő olvasók figyelmébe: Bugnyar, T.; Kinje, M és Kotrschal, K. ( ). Food calling in ravens: are yells referential signals? Animal Behaviour -

3 3 Biológia Biológia Az aktivitás-impulzivitás kutya-személyiségjegy és genetikai hátterének vizsgálata A SZEMÉLYISÉG VIZSGÁLATA A személyiség az egyénre jellemző viselkedési, gondolkodási és érzésminta, ami időben állandóan és ezzel együ egyedien jellemzi magát az egyént. Emberek esetében a személyiség vizsgálata komoly múltra tekinthet viszsza, állatok esetében azonban igencsak új keletű tudománynak számít, a kutatók hosszú ideig ugyanis tagadták, hogy az állatoknak is lennének érzelmeik, gondolataik. Mára azonban a kognitív etológia és az idegrendszeri kutatások fejlődésének köszönhetően a kutatók által is elfogado, hogy az állatok éppúgy rendelkeznek személyiséggel, ahogyan az emberek is. Az ember esetében a legelfogadottabb nézet szerint a személyiségnek 5 dimenzióját lehet elkülöníteni: az érzelmi stabilitást, magabiztosságot, nyito ságot, lelkiismeretességet és az együ működést, melyből egy vizsgálat szerint a kutyánál a lelkiismeretesség kivételével mindegyik személyiség-dimenzió megfelelője fellelhető. Korábbi kutatásokban gyakran alkalmaztak rágcsálókat az ember személyiségmodelljeként, ezek azonban zsákmányállat mivoltukból adódóan, viselkedésüket tekintve jelentősen különböznek az embertől, mely ökológiai szerepe alapján közelebb áll a társas csúcsragadozó kutyához. Vizsgálatunkban az úgyneveze kandidáns gén módszert alkalmaztuk, mely olyan géneket vizsgál, melyek azt jelölik, hogy az ado változa al rendel- kező egyed nagy valószínűséggel mutatja a vizsgált viselkedést (mint például az aktivitás1-ipmulzivitás2). Ezek a vizsgálatok általában a dopaminerg rendszerre irányulnak, melynek egyik legfontosabb neurotranszmi ere3 a dopamin. A szervezetben történő dopamin előállítás sebesség-meghatározó enzime a tirozin-hidroxiláz (TH). A létrejö dopaminból noradrenalin és adrenalin alakul ki, melyek közül a noradrenalin kapcsolatban áll a hangulatzavarok (depresszió, mánia) és a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) kialakulásával. A tirozin-hidroxiláz enzimet a TH gén kódolja. Humán vizsgálatokban a TH gén polimorfizmus kapcsolatban áll a dopaminerg rendszer sérüléseivel és bizonyos rendellenességek alakulhatnak ki, mint például a skizofrénia, függő dohányzás, hangulatzavarok. Emelle a TH gén polimorfizmus emberekben kapcsolatot mutat az extraverzió4 és neuroticitás5 személyiségjegyekkel is. Egy kutyákon végze vizsgálat szerint a TH egyik szakasza a kutyában hosszúságpolimorfizmust6 mutat, vagyis van olyan változata, amelyben egy 36 bázispáros szakasz csak egyszer van jelen, míg egy másik változatban kétszer. Egy egyedben vagy csak az egyik változat van jelen (tehát homozigóta), vagy mindke ő (vagyis heterozigóta). VIZSGÁLATI MÓDSZERÜNK, EREDMÉNYEK Kutatásunkban egy viselkedésteszt-sorozatot terveztünk a kutyák aktivitás-impulzivitás személyiségjegyének tesztelésére és két kérdőívet használtunk, melyek a kutya aktivitásimpulzivitására és élénkségére irányultak. A kérdőíveket a gazdák töltö ék ki, a viselkedéstesztet pedig a kutya számára ismeretlen kísérletvezető irányíto a. A kérdőívek és a viselkedésteszt eredményeit összevete ük azzal, milyen változatait hordozza a kutya a vizsgált tirozin-hidroxiláz génnek. Mivel egy kutya több ezer gént tartalmaz és mi abból csak egynek a hatására vagyunk kíváncsiak, fontos volt, hogy olyan kutyákat vizsgáljunk, melyek a lehető legkevésbé különböznek egymástól. Ha nem így lenne, a rengeteg egyéb génhatásból eredő különbség elfedné azt a kis hatást, amit vizsgálni szeretnénk. Emia kutatásunk alanyául csak fajtatiszta német juhászkutyákat használtunk. A tesztünkben szerepelő kutyáktól szájnyálkahártya mintát ve ünk a genetikai vizsgálathoz, vagyis egy fültisztító pálcával kissé megdörzsöltük a pofa belső oldalát (ld. kép). Az így kapo mintából a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében határozták meg a kutya genotípusát (vagyis azt, hogy a kutya a TH gén melyik változatait hordozza). Vizsgálatunk eredménye igazolta, hogy a TH gén és az aktivitás-impulzivitás közö kapcsolat van. Mindhárom módszerünkkel azt találtuk, hogy a TH gén rövidebb változatát is hordozó, heterozigóta kutyák aktívabbak-impulzívabbak a csak a hosszabb allélt hordozó, homozigóta egyedekhez képest. Kutatásunk gyakorlati jelentősége, hogy segítségével könnyebbé válhat a különböző munkakutyák kiválasztása speciális feladatokra (vakvezető kutyák, terápiás kutyák, mozgássérült segítő kutyák, különböző rendőrségi feladatra alkalmazo kutyák stb.), illetve a leendő gazda személyiségéhez legmegfelelőbb családi kutyák kiválasztása. Brúder Ildikó Fogalommagyarázat aktivitás: az egyén cselekvési kedve, vagyis a szervezet azon képessége, amellyel a külső ingerekre reagál impulzivitás: az egyén arra való hajlama, hogy hirtelen, gondolkodás nélkül cselekedjen neurotranszmi er: idegi ingerületátvivő anyag extraverzió: ado egyén mennyire szívesen lép interakcióba társaival, milyen mértékben képes lelkesedni, rajongani, illetve mennyire beszédes neuroticitás: A magas neuroticitással jellemezhető személyek az átlagosnál hajlamosabbak aggodalom, düh, bűntudat érzésére és depresszióra hosszúságpolimorfizmus: egy meghatározo génszekvencia ismételt számban fordul elő egy ado szakaszon

4 4 Kétréses interferencia 4. félévfolyam 1. szám február 23. Fizika Fizika Az egyik legszebb fizikai kísérlet A fizikusok számára már-már elcsépeltnek számító, mások számára mégis alig ismert ke ős réssel végze interferenciakísérlet a jelenlegi, intuitíven sokszor nehezen megragadható fizikai világképünket alapvetően formáló kísérlet. Jelen cikkben ennek bemutatásáról lesz szó, hangsúlyt fektetve tudománytörténeti jelentőségére. A fény és anyag természetéről való vita az újkori fizika történetét megszakítás nélkül végigkíséri. Ennek első felvonása a 17. századi fizika két nagyágyúja, Sir Isaac Newton ( ) és Christiaan Huygens ( ) közö zajlo le. Míg Newton a korpuszkulaelméletet támoga a (miszerint a fény kis részecskékből, korpuszkulákból áll, melyek egyenes vonalban terjednek és jól meghatározo kinetikus energiával rendelkeznek), addig Huygens a fény hullámtermészete melle érvelt. A későbbi fizika egyik alapvető témája le tehát a fény természetének kísérleti vizsgálata és ezzel eme nem kis presztízsű vita eldöntése. Bár már Newton idejében is megygyőző megfigyeléseket jegyeznek le ezen a téren (pl ban G. F. Maraldi megfigyeli a később Arago- vagy Poissonfoltnak elneveze jelenséget, azaz köralakú, átlátszatlan tárgy árnyékának közepén egy világos foltot), a fény hullámtermészetének egyik legjelentősebb bizonyítékát szolgálta a Thomas Young ( ) 1801-ben, ma már klasszikusnak számító, ke ős réssel elvégze interferenciakísérlete. A kísérlet lényege, hogy két közeli, keskeny (a fény hullámhosszával összemérhető, azaz µ nagyságrendű) rést megvilágítunk, majd a rések után elhelyeze ernyőn vizsgáljuk a fény intenzitását. Az ernyőn világos és sötét csíkok sorozatát fogjuk látni. Ez az interferenciakép Huygens illetve az ő gondolatait továbbvivő Augustin Fresnel ( ) elméletét igazolja (a Huygens- Fresnel-elv: a hullámtér minden pontja elemi hullámok kiindulópontja, a hullámtérben észlelt jelenséget az elemi hullámok interferenciája szabja meg). A 20. század elején azonban több jelenséget csak a fény részecsketermészetével sikerült elméletileg levezetni (pl. fotoeffektus, Comptonszórás). Többek közö ez készte e a fizikusokat a Young-kísérlet további elemzésére. Képzeljük el, hogy a kettős résre eső fényintenzitást annyira lecsökkentjük, hogy egy időben csak kb. egy foton halad át a réseken (ez kísérletileg kivitelezhető; először Taylor, 1909). Ekkor természetesen ernyő helye fotodetektorokat használunk. Rövid idő ala csak a fotonok véletlenszerű becsapódását érzékelhetjük; az így kialakult intenzitáskép hosszú idő után azonban megegyezik a már korábban láto al (amikor is sok fotont küldtünk át egyszerre), azaz a becsapódó fotonok valószínűségi eloszolása ugyanaz, mint amit az interferencia alapján számolhatunk. Egyetlen fotonnak is van tehát hullámfrontja, mely áthalad mindkét résen, majd önmagával interferál. Az előbbi elrendezést egészítsük ki egy detektorral, mely az egyik résen áthaladó fotonokat tudja érzékelni. Ebben az elrendezésben az ernyőn látható (azaz a rés mögö i fotodetektorokon mérhető) kép radikálisan megváltozik: megszűnik az interferencia, két sávot láthatunk, ahogy azt a részecsketermészet alapján várjuk. A mérés hatására tehát a foton részecsketermészete nyilatkozik meg. Az ebben az időben születő kvantummechanikában ezek a kísérleti eredmények (és ezzel a klasszikus vita) új értelmezést nyernek, mely a komplementaritásielv kimondásához vezet. E szerint a fény természete ke ős és a vizsgált jelenség körülményei szabják meg, hogy melyik természete domborodik ki. Érdemes megemlíteni, hogy ennek az elvnek bevezetését meghatározta az akkori egyik legjelentősebb elméleti fizikus, Niels Bohr filozófiai beállíto sága; igen nagyra tarto a Kierkegaard műveit, akinek minőségi dialektikája (pl. Vagy-vagy c. műve) az elv filozófiai alapját biztosíto a. Az 1920-as évek első felében Louis de Broglie ( ) újszerű elképzeléssel áll elő. Javasolja a ke ős természet kiterjesztését egyéb, korábban pusztán részecskének tekinte objektumokra, pl. elektronra is. Azaz a foton impulzusát megadó p= h/λ képlet alkalmazható egyéb részecskék esetén is (ekkor természetesen az impulzus klasszikus definíciójából p=mv is fennáll). A képletben szereplő λ az ún. de Broglie hullámhossz. Az elképzelés alapján nyilvánvaló, hogy elektronok is tudnak interferálni; erre az első bizonyítékok C. Davisson ( ) és L. Germer ( ) szolgálta a, akik alumínium egykristályon észleltek elektronelhajlást. Később egyéb, nehezebb részecskékkel, pl. neutronnal, protonnal és fullerénnel is sikerült interferenciaképet kapni. De Broglie anyaghullámelmélete tehát a komplementaritásielv jelentős kiterjesztése. A Young-kísérletet elektronnal 1961-ben végezték (C. Jönsson, Tübingen; 1974-ben sikerült az elektronintenzitást annyira lecsökkenteni, hogy egy időben valóban csak egy elektron haladjon át a réseken) és a vár al egyező interferenciaképet kaptak ban rubídium nyalábbal is sikerült a kétréses interferenciakísérletet végrehajtani (Rempe et al, Konstanzi Egyetem). A kísérlet 1801 óta a fizika egyik legszebb és legtöbbet elvégze kísérletévé vált. Tóth Dániel

5 Passzívházak Korszerű energiafelhasználás Környezettan Környezettan Az épületek felelősek az energiafelhasználás 40%-áért, az építe környezet fenntartása több energiát igényel, mint a közlekedés vagy az ipar. Ezeknek az adatoknak, valamint az emelkedő rezsiköltségeknek is köszönhető, hogy a lakóépületek energiafelhasználásának csökkentése, valamint életciklusuk elemzése az érdeklődés középpontjába került. Egy átlagos családi ház kwh/m2 energiát fogyaszt évente, egy passzívház ennek tizedét. Ezt a kedvező értéket úgy lehet elérni, hogy a hőveszteséget a lehető legkisebbre csökkentik. A szükséges energiát az elektromos eszközök hulladékhője biztosítja, így nincs szükség a hagyományos értelemben vett fűtőberendezésekre, a megújuló energiák azonban szerepet kaphatnak. A passzívházaknál gépi szellőztetés biztosítja a szellőztető levegő energiatartalmának megmaradását, valamint a nyári hűtést is. A legjobb hőtechnikai tulajdonságokkal bíró épületszerkezeti anyagokat alkalmazzák, de kerülik különleges, nehezen beszerezhető anyagok használatát. Az épület légtömör, így a meleg levegő nem távozhat el. A passzívház pollenszűrővel is felszerelhető, ami igencsak megkönnyíti az allergiától szenvedő lakók életét. A gépi szellőztetésnél a ventillátorok által beszívott levegő lemegy a föld alá és átveszi a talaj hőmérsékletét, így a legnagyobb nyári hőségben is C-os levegő érkezik a lakás légterébe, míg télen, ha -15 C a külső hőmérséklet, a bejövő levegő már 0 C-os. Gyakori érv a passzívházak ellenében, hogy építtetésük jóval drágább, mint a hagyományos lakóházaké. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy nincs szükség fűtési rendszer kiépítésére és kémény építésére, akkor máris visszanyertük a többletköltségek egy részét, hosszú távon gondolkodva pedig nagy előny, hogy függetlenítjük magunkat a fosszilis energiahordozók folyamatosan növekvő árától. Hazánk első minősített paszszívháza Szadán épült, Szekér László tervei alapján. A minősítést végző darmstadti Passivhaus Institut mérései alapján az épület évi 13 kwh energiát használ négyzetméterenként fűtésre és hűtésre. Az egy főre jutó passzívházak száma Európán belül Ausztriában a legmagasabb, a megújuló energiák aránya is jelentős. Osztrák szomszédainknál 2010-re minden negyedik új ház passzívház lesz, továbbá minden, a központi költségvetés által finanszírozott szociális bérlakásnak passzívház technológiával kell megépülnie. Hazánkban évi 30 milliárd forintot költenek lakóépületek épületenergetikai korszerűsítésére, a háztartások fűtéséből évente mintegy 10,3 millió tonnányi CO2 kibocsátás származik. Magyarországon január 1-től kormányrendelet szabályozza az épületek energetikai minősítésének módját. Az épületek - köztük a lakóépületek is - energiatanúsítványt kapnak majd, mely jelentősen befolyásolhatja az ingatlanok értékét. Jurecska Laura 5 3 literes ház Az építőiparban négy fő csoportra osztják az alacsony energiaigényű házakat házakat: kwh/m2 (alacsony energiaigényű épületek), kwh/m2 ( 3 literes épületek ), 15 kwh/m2 ala (passzív házak), 0 kwh/m2 (zéró energia házak). Az úgyneveze 3 literes ház éves fűtési hőszükséglete négyzetméterenként 3 liter olaj vagy 3 m3 földgáz. Ez kb Ft fűtési költséget jelent az egész fűtési idényre. Egy rosszul szigetelt ház esetében ez az összeg csupán egy hidegebb téli hónap fűtésszámláját fedezi, hiszen a szigeteletlen ház fűtési költsége a szigetelthez képest a hétszeres is lehet.

6 6 Négyszeres fém-fém kötések Kötésrendi érdekességek Kémia Kémia Egészen 1964-ig úgy gondolták a kémikusok, hogy csak egyszeres, kétszeres és háromszoros kovalens kötések léteznek. Azonban ebben az évben írta le először F. A. Co on, hogy K 2 [Re 2 Cl 8 ] 2H 2 O összetételű vegyületben szokatlan rövid a Re-Re kötés 1. Léteznek olyan komplexek is, amelyekben a ligandumok vegyesen N-, és O-donorú ligandumok (pl. ilyen a 6-metil-2-hidroxipiridin röviden Hmhp) és amelyek csak N-donorúak (pl. az 1,3,4,6,7,8-hexahidro-2Hpirimido[1,2-a]pirimidin vagy egyszerűen csak Hhpp): A Re-Re kötések hossza az alábbi táblázatban látható 2 : Ilyen ligandum pl. acetátion (CH 3 COO ). Érdekesség, hogy már Végül arra a következtetésre jutottak a tudósok, hogy az említe vegyületben négyes kötést kell definiálnunk. Ennek létezését nemcsak a kötéshossz bizonyítja, hanem hogy a központi Re- Re kötés körül nincs rotáció hasonlóan a ke ős kötéshez, (ellentétben az egyes és hármas kötéssel) így a stabilis konformáció a ligandumok fedő állása (lásd 2. ábra). Azóta sokan foglalkoztak a négyes kötés elméleti leírásával. Az MO elmélet segítségével úgy érthetjük meg, hogy egy σ-, két π- és egy δ-kötésből épül fel, tehát összesen 8 elektron alkotja a teljes kötésrendszert. Az utóbbi δ-kötés két azonos mágneses kvantumszámú d-pálya átfedéséből jön létre. Fém-fém négyes kötéseket (és általában a négyes kötéseket) eddig csak az átmeneti fémek közö figyeltek meg kétmagvú komplexekben. Viszont meglepően sok fém (pl. Cr, Mo, W, Tc, Re, Ru, Os, Rh, V, Nb, Co, Ir 3 ). képes e kötés létrehozására, megfelelő ligandumokkal. A kötés akkor jön létre, ha a fémmagokhoz hídligandumok kapcsolódnak, melyekben az X-Z távolság hasonló az M-M távolsághoz, ill. az X-M és Z-M kötések párhuzamosan tudnak elhelyezkedni (lásd 1. ábra). 4. félévfolyam 1. szám február ben E. Peligot előállíto és leírt egy fém-fém négyes kötést tartalmazó komplexet, a króm acetátionnal képze hídligandumos komplexét, a µ-tetraacetáto-króm(ii) komplexet: Cr 2 (CH 3 COO) 4. Ő azonban akkor még nem tudta, hogy ez négyes kötést tartalmaz. Ez viszonylag könnyen előállítható laboratóriumban az alábbi módon: 2-3 cm 3 Cr(III)-oldathoz Zn darabot és reagens sósavat öntünk, a tetejére ujjnyi vastagságban hexánt rétegezünk (ez megvédi a redukció során létrejö Cr(II)-iont a levegő oxigénjének oxidáló hatásától). Ekkor a sötétzöld oldatból világoskék oldatot kapunk. Az alábbi reakció játszódik le: Cr 3+ (Zn + HCl) Cr 2+ + e - Ezután (elég nagy mennyiségű) szilárd CH 3 COONa-ot adunk az oldathoz. Az oldat visszasemlegesítése után leválik egy sötétvörös csapadék, ez a Cr 2 (CH 3 COO) 4 (H 2 O) 2 : 2 Cr CH 3 COO H 2 O Cr 2 (CH 3 COO) 4 (H2O) 2 A keletkező komplex szerkezete: Azonban léteznek még több elektront tartalmazó kovalens kötések is, az ötös ill. hatos fémfém kötés ben sikerült először előállítani az ötszörös kovalens kötést tartalmazó vegyületet, a [CrC 6 H 3-2,6-(C 6 H 4-2,6-(CHMe 2 ) 2 ) 2 ] 2 komplexet, mely szintén Cr atomokat tartalmaz 4. Ugyanilyen ötszörös kötést tartalmaz az [U 2 Cl 8 ] 2- anion is. Sőt sikerült előállítani (ill. kimutatni) a tizenkét elektront tartalmazó hatszoros kötést is, mely a csak gázfázisban létező Mo 2 - és W 2 - molekulákban fordul elő. 5 A tudósok feltételezése szerint nem létezik nagyobb kötésrendű kovalens kötés, de ki tudja, mit hoznak a jövő kutatásai Pálfy Gyula Kémia BSc III. évfolyam 1 F. A. Co on, N. F. Curtis, C. B. Harris, B. F. G. Johnson, S. J. Lippard, J. T. Mague, W. R. Robinson és J. S. Wood, Science,, 2 John Bacsa és Jan C. A. Boeyens, Journal of Organometallic Chemistry,, - 3 F. A. Co on, Inorg. Chem,, - 4 h p://en.wikipedia.org/wiki/quintuple_ bond 5 h p://en.wikipedia.org/wiki/sextuple_ bond

7 Modernkori titkosírás Hibajavító kódolás Matematika Matematika A kódolás alkalmazása mára igen széleskörűvé vált. Használják titkosításra, katonai hírközlésre, informatikai tömegszolgáltatásoknál, de a legelterjedtebb mégis a távkommunikációban. 7 A következőkben melynek Hraskó András és Szőnyi Tamás Új matematikai mozaikban megjelent írása szolgált alapjául a hibajavító kódolásba szeretnénk egy rövid betekintést adni. Ezen kódok fontossága azért is nagy, mert a kommunikáció során a csatorna zajossága mia az adatok küldésénél gyakran lépnek fel hibák. Azért, hogy az üzenet ellenálljon a csatorna károsító hatásainak és a címze az eredeti üzenetet kaphassa meg, fejleszte ék ki a hibajavító kódokat. A feladó u üzenetét a kódolás egy véges jelkészlet alapján átalakítja, vagy teljesen megváltoztatja. A kódolást követően egy c kódszót kapunk. Nélkülözhetetlen, hogy az üzenetek, és a kódszavak közö kölcsönös megfeleltetés jöhessen létre. A csatornán az üzenet sérülhet, így azt követően tehát már egy v információ tart a vevőhöz. Ha a hibajavító kódunk megfelelő, a dekódolás során visszakereshetjük az eredeti üzenetet. A hibajavító kódolás működését egy barkochba játékon fogjuk bemutatni: Bendegúz a 0, 1, 2, 3,,15 számok egyikére gondolt. Találjuk ki minél kevesebb kérdésből a számot úgy, hogy a kérdéseket elküldjük ben. Péter ezekre válaszol, ám egyre téves választ ad. Ennek megoldásához néhány kódelméleti alapfogalommal is meg kell ismerkednünk. A kódok, kódszavakból állnak. Ezek csak előre meghatározo karakterekből épülhetnek fel pl. {0,1}. A kódolásnál, minden üzenetet átalakítunk egy ilyen kódszóvá. Ha a vevő nem kódszót fogad, akkor észlelni tudja a hibát. A hibajavítás során az üzenethez megadjuk azt a kódszót, amitől a legkevesebb helyen tér el. A barkochba játékhoz mivel 16 számra gondolhat Péter, és egyszer hazudik, egy 16 kódszóból álló 1-hibajavító kódra lesz szükségünk. Ezt a véges geometria tankönyvekből ismert Fano-síkkal adjuk meg. Rendezzük a sík 7 pontját az ábra szerinti sorrendben. A pontok egy részhalmazához hozzárendelhetünk egy 0 1 sorozatot: az i-edik helyre 1-et írunk, ha az i-edik pont benne van a részhalmazban, és 0-át írunk, ha nincs. Vegyük a következő 16 részhalmazt: az üres halmaz, a teljes síkot, az egyeneseket, és az egyenesek komplementereit. Az ezekből alkoto 16 darab 7 hosszúságú bináris számsor adja a kódot, ami egy Hamming-kód. A gondolt számokat azonosítjuk ke es számrendszerbeli alakjukkal. Ezek lesznek az üzenetek. Ezután, rendeljünk hozzá minden üzenethez egy kódszót, a következő módon: Mivel minden kódszó 7 karakterből áll, 7 kérdés segítségével tudjuk kitalálni a gondolt számot. Például, az utolsó karakter akkor 1, ha a gondolt szám páratlan. Hasonlóan írjunk a többi karakterre is kérdést, és jegyezzük le sorban az ezekre kapo válaszokat. Már csak a dekódolás kell, hogy kiszűrjük a rossz választ. Az üzenet koordinátáinak számát írjuk át ke es számrendszerbeli alakra: x 0001, x 0010,, x A fogado üzenetben válasszuk ki azokat a koordinátákat, amelyekre 1-est írtunk, azaz amire igen volt a válasz. A koordináták ke es számrendszerbeli alakját adjuk össze koordinátánként (először csak az első jegyeket, majd csak a másodikakat...) modulo 2. Ha minden így kapo összeg 0, akkor egy kódszó lesz, és Péter nem hazudo. Ha Péter hazudik, akkor az összegben legalább egy 1es feltűnik. A kapo 4 hosszúságú számsor annak a koordinátának ke es számrendszerbeli alakja lesz, amelyiknek megfelelő kérdésre Péter nem mondo igazat. Gusztáv Edit

8 8 Ízelítő az Élet és Tudományból (2009. december) Kerecsensólymok és rovarölő szerek MÉREG A TOJÁSBAN A táplálékláncon haladva a piramis csúcsán lévő fajok a leginkább veszélyeztete ek, mert a szermaradékok i dúsulnak fel legnagyobb mértékben. A természetvédelmi kutatások a ritka, véde, veszélyeztete ragadozó madarakra helyezték a fő hangsúlyt, s mint indikátor fajokat vizsgálták. Ezek közül is az egyik globálisan veszélyeztete, fokozo an véde madarunkra, a kerecsensólyomra terelődö a figyelem, melynek egyedszáma hazánkban a 1970-es évek végére 30 pár alá csökkent. (Dudás Miklós cikke) A Csillagászat Éve képekben CSILLAGOK SZÜLŐSZOBÁJA 4. félévfolyam 1. szám február 23. Kitekintő Kitekintő A déli égbolt egyik ékessége az NGC 3372 jelű objektum, más néven a Carina-köd (bal oldalon). 300 fényév átmérőjével egyike a legnagyobb csillagkeletkezési helyeknek a Tejútrendszerben. Sajnos hazánkból egyáltalán nem látszik, a Hajógerinc (Carina) csillagkép keleti szélén található. Hasonló, de kisebb csillagbölcső az Orion-köd, ami viszont tőlünk is látható. Annak ellenére, hogy Carina-köd 7500 fényévre, azaz ötször távolabb van tőlünk mint az Orion-köd, olyan fényes, hogy szabad szemmel is látható. (Gesztesi Albert rovata) A telomer DNSszerkezete A BŰVÖS NÉGYES SZÁLÚ DNS- STRUKTÚRA KIALAKULÁSA A telomerek végeit alkotó rövid guanin-gazdag ismétlődő DNSszekvenciákból felépülő egyes szálú DNS-lánc szerkezetének részletes vizsgálata egy teljesen újszerű DNS-struktúra, a négyes szálú DNS megismerését tette lehetővé. Ez az újszerű DNS-szerkezet ma már daganatos betegségek terápiájának ígéretes célpontja, jelezve az alapkutatások fontos szerepét az emberi betegségek leküzdéséért vívott hosszú és fáradságos harcban. (Udvardy Andor a 2009-es orvosi Nobel-díjról szóló cikkének második része) Humboldt, az utazó tudós A TÖRTÉNELEM LEGNAGYOBB MAGÁNEXPEDÍCIÓJA Az idei esztendőt 200 éves születésnapjával szinte teljesen kisajátíto a Charles Darwin, és homályba vesze a természe udományok egy másik nagy alakja, Alexander Humboldt másfélszáz éve bekövetkeze halálának évfordulója. Maga Humboldt tudományossága és személyisége is méltatlanul mellőzö hazánkban. Holo maga Darwin vallo a róla: Alexander Humboldt volt a valaha élt legnagyobb utazó tudós. (Török Zsolt Győző) A XX. század leghoszszabb életű diktatúrája VILÁGHÁBORÚ LOMBIKBAN A Caudillo a köztársaságpártiak lassú, fokozatos felmorzsolását tekinte e célravezetőnek, és szinte négyzetméterenként tisztíto a meg az országot az ellenállási gócoktól. Hangosbeszélőkön megadásra szólíto ák fel a települések lakóit, az ajtókat és ablakokat ki kelle tárni, és minden házra fehér zászlót kelle kitűzni. Ezután azokat is kivégezték, akiknek a vállán lőfegyver hátrarúgásától származó nyomot találtak április 19-én Franco dekrétumot bocsáto ki az egységpárt létrehozásáról. Április 26-án von Sperrle tábornok Condor Légiója és az olasz Aviazione Legionaria gépei a földdel te ék egyenlővé a baszkok szent városának tarto, hívő katolikusok lakta Guernicát. Három és fél órán keresztül tarto a terrorbombázás. A Condor Légió veteránjai azt állíto ák, hogy egy közeli hidat akartak lerombolni, de az erős szél mia a bombák a városra hullo ak. Nem sokkal később Albert Einstein így fogalmazo : Az egyetlen, ami korunk viszonyai közö életben tartja a reményt egy jobb kor iránt, a spanyol nép hősies harca a szabadságért és az emberi méltóságért. (Fiziker Róbert cikke)

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Az elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámok 203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert

Részletesebben

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László Az elektron hullámtermészete Készítette Kiss László Az elektron részecske jellemzői Az elektront Joseph John Thomson fedezte fel 1897-ben. 1906-ban Nobel díj! Az elektronoknak, az elektromos és mágneses

Részletesebben

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

13. Egy x és egy y hosszúságú sorozat konvolúciójának hossza a. x-y-1 b. x-y c. x+y d. x+y+1 e. egyik sem

13. Egy x és egy y hosszúságú sorozat konvolúciójának hossza a. x-y-1 b. x-y c. x+y d. x+y+1 e. egyik sem 1. A Huffman-kód prefix és forráskiterjesztéssel optimálissá tehető, ezért nem szükséges hozzá a forrás valószínűség-eloszlásának ismerete. 2. Lehet-e tökéletes kriptorendszert készíteni? Miért? a. Lehet,

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (e) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2014. december 3. 1 A Klein-Gordon-egyenlet (1) A relativisztikus dinamikából a tömegnövekedésre és impulzusra vonatkozó

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár Atommodellek Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Ernest Rutherford Rausch Péter kémia-környezettan tanár Modellalkotás A modell a valóság nagyított

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor A kézi hőkamerával végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg a kézi hőkamera használatát, hasonlítsák össze a fényképezőgép képalkotásával. Legyenek képesek a kijelzőn látható

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (a) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2015. november 15. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14.

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány. Mátrixetika. Etika tantárgy. Dr. Kollár József 2009.02.14. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Mátrixetika Etika tantárgy Dr. Kollár József 2009.02.14. A karteziánus szkeptikus érvei közül a két legismertebb az álom- és a démonargumentum. A démon által

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.) Atomok, atommodellek (tankönyv 82.o.-84.o.) Már az ókorban Démokritosz (i. e. 500) úgy gondolta, hogy minden anyag tovább nem osztható alapegységekből,

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), elsı kérdésünk valószínőleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR)

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR) 4. előadás A kovalens kötés elmélete Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR) az atomok kötő és nemkötő elektronpárjai úgy helyezkednek el a térben, hogy egymástól minél távolabb legyenek A központi

Részletesebben

Hibajavító kódolás (előadásvázlat, 2012. november 14.) Maróti Miklós

Hibajavító kódolás (előadásvázlat, 2012. november 14.) Maróti Miklós Hibajavító kódolás (előadásvázlat, 2012 november 14) Maróti Miklós Ennek az előadásnak a megértéséhez a következő fogalmakat kell tudni: test, monoid, vektortér, dimenzió, mátrixok Az előadáshoz ajánlott

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Földünk a világegyetemben

Földünk a világegyetemben Földünk a világegyetemben A Tejútrendszer a Lokális Galaxiscsoport egyik küllős spirálgalaxisa, melyben a Naprendszer és ezen belül Földünk található. 200-400 milliárd csillag található benne, átmérője

Részletesebben

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

Az Informatika Elméleti Alapjai

Az Informatika Elméleti Alapjai Az Informatika Elméleti Alapjai dr. Kutor László Minimális redundanciájú kódok Statisztika alapú tömörítő algoritmusok http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/iea.html Felhasználónév: iea Jelszó: IEA07 BMF

Részletesebben

Hibajavító kódok május 31. Hibajavító kódok 1. 1

Hibajavító kódok május 31. Hibajavító kódok 1. 1 Hibajavító kódok 2007. május 31. Hibajavító kódok 1. 1 Témavázlat Hibajavító kódolás Blokk-kódok o Hamming-távolság, Hamming-súly o csoportkód o S n -beli u középpontú t sugarú gömb o hibajelzı képesség

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben

Informatikai Rendszerek Alapjai

Informatikai Rendszerek Alapjai Informatikai Rendszerek Alapjai Dr. Kutor László A redundancia fogalma és mérése Minimális redundanciájú kódok 1. http://uni-obuda.hu/users/kutor/ IRA 2014 könyvtár Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997 NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba, Balázs László BME NTI 1997 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. Elméleti összefoglalás 3. 2.1. A neutrondetektoroknál alkalmazható legfontosabb

Részletesebben

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( ) a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr (1885-1962) atomok gerjesztése és ionizációja elektronnal való bombázással (1913-1914) James Franck (1882-1964) Gustav Ludwig Hertz (1887-1975) Nobel-díj

Részletesebben

Budapest, 2010. december 3-4.

Budapest, 2010. december 3-4. Mócsy Ildikó A természettudomány A természettudomány szakágazatai: - alap tudományok: fizika kémia biológia földtudományok csillagászat - alkalmazott tudományok: mérnöki mezőgazdaság orvostudomány - matematika,

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája Ember állat interakciók Társállatok etológiája 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban Gazdasági és állatvédelmi szempontok Mi tekinthető társállatnak? Kulturális és ökológiai

Részletesebben

Fázisátalakulások vizsgálata

Fázisátalakulások vizsgálata Klasszikus Fizika Laboratórium VI.mérés Fázisátalakulások vizsgálata Mérést végezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE Mérés időpontja: 2012.10.18.. 1. Mérés leírása A mérés során egy adott minta viselkedését vizsgáljuk

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval Stirling András stirling@chemres.hu Elméleti Kémiai Osztály Budapest Stirling A. (MTA Kémiai Kutatóközpont) Reakciómechanizmus szimulációból 2007.

Részletesebben

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás, láncreakció, magfúzió Maghasadás 1938-ban hoztak létre először maghasadást úgy, hogy urán atommagokat bombáztak neutronokkal. Ekkor az urán két közepes méretű atommagra bomlott el, és újabb

Részletesebben

Kormeghatározás gyorsítóval

Kormeghatározás gyorsítóval Beadás határideje 2012. január 31. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 9. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Kormeghatározás gyorsítóval

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG?

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? Energiatudatos építészet, megvalósult projektek. Kormos Gyula Építész, épületenergetikai szakértő A globális átlaghőmérséklet alakulása 1860 és 2000 között Forrás: Harnos Zs; Gaál

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. március 19. (hétfő délelőtti csoport) 1. Mikroszkóp vizsgálata 1.1. A mérés

Részletesebben

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN

A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN A FIZIKUS SZEREPE A DAGANATOS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁBAN Balogh Éva Jósa András Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza Angeli István Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizika Tanszék A civilizációs ártalmaknak,

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei

Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Informatika a valós világban: a számítógépek és környezetünk kapcsolódási lehetőségei Dr. Gingl Zoltán SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék Szeged, 2000 Február e-mail : gingl@physx.u-szeged.hu 1 Az ember kapcsolata

Részletesebben

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS) A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

A kvantumelmélet és a tulajdonságok metafizikája

A kvantumelmélet és a tulajdonságok metafizikája A kvantumelmélet és a tulajdonságok metafizikája Szabó Gábor MTA Bölcsészettudományi Központ email: szabo.gabor@btk.mta.hu p. 1 Kvantumelmélet Kialakulása: 1900, Planck: energiakvantum 1905, Einstein:

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés: Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely Építészmérnöki Kar Világítástechnika Mesterséges világítás Szabó Gergely Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Világítástechnika Mesterséges világítás 2 1 Felkészülést segítő szakirodalom: Majoros

Részletesebben