Sárvíz Akciócsoport Sárvíz Action Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárvíz Akciócsoport Sárvíz Action Group"

Átírás

1 KAPCSOLATTARTÓK, INFORMÁCIÓK: Gesztor szervezet: SÁRVÍZ Önkormányzati és Területfejlesztési Közhasznú Társaság 8127 Aba, Rákóczi u. 12. Telefon: (06 22) Fax: (06 22) Kapcsolattartó: Szász Péter Telefon: (06 20) CONTACTS, INFORMATION: Managing Organisation: "SÁRVÍZ" Municipality and Area Development Public Benefit Company 12 Rákóczi St., Aba 8127 Phone: (+36 22) Fax: (+36 22) Sárvíz Akciócsoport Sárvíz Action Group Contact: Péter SZÁSZ Mobile: (+36 20) A Sárvíz Akciócsoport bemutatkozása és Helyi Vidékfejlesztési Terve Introduction and Local Rural Development Plan of Sárvíz Action Group

2 Kedves Olvasó! Dear Reader, A vidéki lakosok, vállalkozók, civil szervezetek és önkormányzatok együttmûködésében új fejezetet nyitott a LEADER Program. A közösségek összefogásával a LEADER lehetõséget biztosít a vidék megújulására, új munkahelyek teremtésére, a helyi gazdasági és kulturális élet megerõsítésére. A források elosztásáról a helyi közösség határoz, biztosítva, hogy a vidék sorsáról valóban vidéken szülessenek döntések. Hazánkban 2006-ban hetven LEADER akciócsoport kapott pénzügyi támogatást. Ön most e csoportok egyikének bemutatkozó kiadványát tartja kézben. Egy olyan közösség munkája ez, amely fontos szerepet játszik a magyar vidék fejlesztésében, amely fejlõdési, kitörési lehetõséget biztosít a vidéki kistelepülések számára. A LEADER Programot és ezeket a közösségeket továbbra is minden eszközzel támogatni fogjuk. Gráf József Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter The LEADER Programme opened a new chapter in the cooperation of rural people, entrepreneurs and municipalities. By holding the communities together, the LEADER provides a new chance for the renewal of the countryside, establishing new workplaces, and enhancing local economic and cultural life. The decision on the distribution of the sources is taken by the local community, ensuring that the decisions on the countryside's future will be taken really in the countryside. In 2006 in Hungary, seventy LEADER Local Action Groups were financially granted. You are holding the introduction of one of these groups. It is a work of a community playing an important role in the development of the Hungarian countryside, providing development and breakout possibility for small rural settlements. The LEADER Programme and these communities shall continue to be supported by us by all means. József Gráf Minister of Agriculture and Rural Development Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 1051 Budapest, Szent István tér 11./b. V. em. Tel.: (06 1) Tel./Fax: (06 1) Honlap: Hungarian LEADER Centre Hungarian LEADER Public Association 11/b. St. István Sq. Budapest 1051 Phone: (+36 1) Phone/Fax: (+36 1) Website:

3 A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV KIEMELT TERÜLETEI THE MAJOR FIELDS OF THE LOCAL DEVELOPMENT PLAN ELNÖKI KÖSZÖNTÕ WELCOME BY THE PRESIDENT A helyi vidékfejlesztési terv általános célkitûzése a vidék népességmegtartó képességének további erõsítése a gazdasági bázis fenntartható fejlesztésével, a közösségi rendszerek kialakításával, a közösségi vívmányok megvalósításával, a vonzó vidéki életmód megteremtésével. A környezeti és természeti adottságaira alapozott fenntartható mezõgazdasági termelési szerkezet és erre épülõ élelmiszer feldolgozás kialakítása. A terv specifikus céljai a követezõk: 1) A gazdaság (mezõgazdaság, szolgáltatások) versenyképességének a javítása; 2) A térség szolgáltatásainak és KKV szektorának felzárkóztatása; 3) Fenntartható, környezet adottságainak megfelelõ gazdálkodás; 4) A civil társadalom és az életminõség fejlesztése. The general objective of the local rural development plan is to strengthen the population retention capacities of the area by the sustainable development of the economic basis, establishing community systems, implementing the acquis communitaire and creating an attractive rural way of life. Creation of a sustainable agricultural production structure, based on the environmental and natural facilities of the area and establishment of a food processing industry building on this. The specific objectives of the plan are the following 1) Improving the competitiveness of the economy (agriculture, services); 2) The catch-up of the service and the SME-sector in the area; 3) Sustainable farming, in accordance with the environmental facilities; 4) Improving the civil society and living conditions. A kistérségünk immár három éve készült a pályázat elkészítésére a Kelet Groningeni kistérség munkatársaival egyetemben. A hosszú évek alatt a kistérség különbözõ szereplõi munkacsoportokká szervezõdtek és a közös munka eredményeként született meg a pályázat. A LEADER+ program legnagyobb nyereségének a közösségi alapú tervezési és megvalósítási folyamatok kistérségi meghonosítását tartom. E munka során a települések közéletének, gazdasági és civil szektorának szereplõi érdemi módon kapcsolódtak be a döntéshozatali folyamatokba, ezáltal valódi irányítóivá váltak fejlesztési elképzeléseiknek. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kistérségben rengeteg a jó ötlet és azokból kitûnõ tervek is születtek, amiket az elnyerhetõ támogatásokkal és helyben meglévõ erõforrások mozgósításával lehet beteljesíteni. Our micro-region has been preparing the proposal for the call for tender, together with the colleagues in the East-Groningen Micro-Region. During those years the actors in the micro-region have been organised into working groups and the proposal was the result of their joint work. I think the greatest gain of the LEA- DER+ Programme is the establishment of community-based planning and the implementation of these plans at the level of the microregions. During this work the people in the public life, the economic and civil sectors of the settlements joined the decision making processes, thereby they became real managers of their development plans. The experience so far shows that there were huge amounts of good ideas, and excellent plans emerged in the micro-region that can be implemented with the use of the funds that can be obtained and via the mobilisation of local resources. 16 1

4 A SÁRVÍZ AKCIÓCSOPORT A Sárvíz akciócsoport 10 Fejér megyei település összefogásával jött létre, abból a felismerésbõl kiindulva, hogy alapvetõen azonos problémáik megoldását csak egységben, együttmûködve tudják elérni. Az akciócsoportot alkotják: Aba, Csõsz, Káloz, Nagylók, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Seregélyes, Soponya, Tác, települések önkormányzatai, 1 kisebbségi önkormányzat, 5 egyéni vállalkozó, 7 civil szervezet, 2 gazdasági társaság és 7 egyéb közszférát képviselõ szervezet. Akciócsoportunk terve fõ lakost érint. Akciócsoportunk területe: 499,6 km 2. A konzorcium vezetõ szervezetének Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás került kiválasztásra. A társulás elnöke a helyi akciócsoport nevében az akciócsoportot képviseli, illetve a HBMB elnöke. SÁRVÍZ ACTION GROUP Sárvíz Action Group was established by the co-operation of ten settlements in Fejér County, starting from the recognition of the fact that a solution to their basically identical problems can only be reached by integrated co-operation. The action group consists of the following participants: local municipalities of Aba, Csõsz, Káloz, Nagylók, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Seregélyes, Soponya and Tác settlements, a minority municipality, five private entrepreneurs, seven civil organisations, two companies and seven other organisations representing the public sphere. The plan of our action group affects 25,069 residents. The territory of our action group amounts to square kilometres. "Sárvíz" Multipurpose Micro-Region Association has been chosen as the Steering Organisation of the consortium. The chair-person of the association represents the action group, acting on behalf of the local action group, and he is the chairman of the Local Evaluating and Monitoring Committee. Tác Gorsium Régészeti Park, egy szabadtéri múzeum, mely a római kort idézõ környezetben várja a látogatókat. Található a településen I.-II. világháborús emlékmû, valamint 1696-ban épített református templom. A kisméretû neoromán stílusú római katolikus templom 1932-ben épült. A település szülötte a Munkácsy és Kossuth-díjas festõmûvész Fehér László, aki jelenleg is Tácon alkot. Tác The Gorsium Architectural Park, which is an open air museum, waits for visitors in an environment that is reminiscent of the Roman era. There are monuments in the village to World War I and II, and there is a Reformed Church that was built in The small Roman Catholic Church was built in 1932 in Neo- Roman style. The village-born Mr László Fehár, the painter who was awarded the Munkácsy and Kossuth Awards, still works in Tác. 2 15

5 Soponya 1751 és 57 között eredetileg barokk stílusban épített Zichy kastély, amelyet Pollack Mihály tervei alapján klasszicista stílusúvá építettek át. A kastély környezetében található Kerti-tó igazi horgászparadicsom. A településen római katolikus és református templom található, melynek tornyát a II. világháborúban találat érte és megsemmisült. I. és II világháborús, 1956-os illetve 1848-as emlékmû található. A településhez tartozó vizek, nádasok, mocsaras területek, erdõk és mezõk egyedülálló élményt nyújtanak a természet kedvelõi számára. Soponya The Zichy residence was built between 1751 and 1757, originally in Baroque style, that was rebuilt into a Classicist style building, on the basis of plans of Mr. Mihály Pollack, the famous architect. The garden lake in the surroundings of the residence is a real angling paradise. There are a Roman Catholic and a Reformed Church in the village, the tower of the latter was bombed down in World War II. There are also monuments to World War I and II and to the events of 1956 and The waters, reeds, wetlands, forests and meadows provide a unique experience for lovers of nature. HELYI BÍRÁLÓ ÉS MONITORING BIZOTTSÁG (HBMB) A helyi akciócsoport tagjai közül választott szakmai döntés- elõkészítõ és felülegyelõ szerve. Feladata a helyi program kialakítása, a helyi pályázati feltétel rendszer jóváhagyása, a helyi pályázatok szakmai döntés- elõkészítése, a program megvalósításának nyomon követése, a program módosítás kezdeményezése. A Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság szavazati joggal rendelkezõ állandó tagjai, az akciócsoport minden települését egyenlõ arányban képviselnek. LOCAL EVALUATING AND MONITORING COMMITTEE (LEMC) It is the professional decision-preparing and supervisory body elected from among the members of the local action group. Its tasks include the elaboration of the local programme, the approval of the conditions of the tendering system at the local level, the preliminary evaluation of proposals submitted, the monitoring of the implementation of the programme and the initiatives regarding the amendment of the programme. The permanent members of the Local Evaluating and Monitoring Committee with voting rights represent all settlements in the action group in equal proportions. 14 3

6 MUNKASZERVEZET (GESZTOR SZERVEZET) A LEADER + Program munkaszervezetének (gesztor) feladatait 10 település tulajdonában lévõ SÁRVÍZ Önkormányzati és Területfejlesztési Közhasznú Társaság látja el (8127 Aba, Rákóczi u. 12.), 3 fõ fõállású munkatárs foglalkoztatásával. Sárvíz Helyi Vidékfejlesztési Terv célkitûzései: A széles társadalmi bázison kidolgozott jövõkép szerint a Sárvíz kistérség 2015-ben múltjára építkezõ, környezetével összhangban élõ, ökoszociális mezõgazdasággal bíró, élõ közösségû, turisztikailag vonzó falusias jellegû kistérség akar lenni. A WORKING ORGANISATION (MANAGING ORGANISATION) The role of the working (managing) organisation of the LEADER + Programme is assumed by "SÁRVÍZ" Municipality and Area Development Public Benefit Company (12, Rákóczi St., Aba 8127), owned by the 10 municipalities, with three full time employees. The objectives of "Sárvíz" Local Rural Development Plan: According to the plan, which was developed on a broad social basis, by 2015 Sárvíz Micro-Region intends to become a rural micro-region building on its past, living in harmony with its environment, having eco- Seregélyes Barokk stílusú római katolikus plébániatemplom ban építették település református templomát ben gróf Zichy Ferenc által építtetett Zichy-Hadik Kastély, jelenleg szálloda és konferenciaközpont. Található a településen tájház, Pelikánház Erdei Iskola. A Dinnyési-fertõ természeti értékekben, ritka vízimadár világában gazdag. A horgászat kedvelõi a község több taván hódolhatnak szenvedélyüknek. Gyõr in the mid 18th century can be found in the village and these days it operates as a primary school. There are monumental sites to , World War I and II, and the archaeological excavation of an Árpád-era cemetery. There is a salt lake system in the outskirts of the village that is a protected natural site. Seregélyes There is a Baroque-style Roman Catholic Parish Church in the village. The Reformed Church of the village was built in The Zichy-Hadik residence that was built by count Ferenc Zichy in operates as a hotel and conference centre these days. There is also an ethnographic house, the Pelikán House Forest School. The moor in Dinnyés is rich in natural resources and rare aquatic bird species. Fans of angling can pursue their favourite activity on several lakes in the village. 4 13

7 Parkhoz tartozó szikes tó, amely sós vize miatt különleges növény, madár és rovarvilággal rendelkezik. Sárosd: Sárosd: A XVIII században épített Esterházy kastély a közel 200 éves angolkert formájú telepített erdõvel között épített mûemlék római katolikus templom. Településen élt és dolgozott Sallay László a népmûvészet mestere, aki patkolt tojásaival vált ismerté egész Európában. Mûhelye és munkássága je-lenleg is megtekinthetõ. Kiemelkedõ a Sárosdi Lovas Egylet, mely tagjai színvonalas díjugrató rendezvényeket tartanak. Sárszentágota: Az 1740-ben felépített római katolikus plébániatemplomot Szent Ágota tiszteletére szentelték fel. A településen található a XVIII század közepén a gyõri jezsuiták által emelt kúria, amely jelenleg általános iskolaként funkcionál. Található es, elsõ és második világháborús emlékhely, valamint az Árpád-kori temetõ régészeti feltárásának emlékhelye is. A település környékén található egy szikes tórendszer, amely természetvédelmi terület. The Eszterházy residence that was built in the 18th century has a forest, laid out nearly 200 years ago in the form of an English garden. The village has a monument Roman Catholic Church that was built between 1824 and Mr László Salla, the master of the folk arts, used to live and work in the village, he became well known throughout Europe by the eggs he decorated with miniature horseshoes. His workshop and handiwork can be seen even these days. The Equestrian Association in Sárosd is outstanding; its members hold high quality show-jumping competitions. Sárszentágota: The Roman Catholic Parish Church that was built in 1740 was dedicated to the honour of St Ágota. The manor erected by the Jesuits of hosszú távon is falusias környezetben a lakosok és a vállalkozások a természeti és környezeti adottságokra építve, azokat kihasználva és fejlesztve tudnak élni ökoturisztikai szolgáltatóként és a helyi mezõgazdasági termékeket feldolgozva. A Program tárgyát képezõ helyi vidékfejlesztési terv ennek a jövõképnek az eléréséhez nyújt támogatást, dinamizálva és összehangolva a kistérség területén élõ, illetve mûködõ lakosok, civil szervezetek, vállalkozók, közszervek és termelõk energiáit. A fejlesztések legfõbb célcsoportja a kistérség civil szervezetei, amelyek támogatásával elsõsorban a fiatalok és idõsek közötti kapcsolatok elmélyítésére számítunk. Kie-melt cél a hagyományõrzõ és kézmûves egyesületek kezdeményezé-seinek a social agriculture and attracting tourists. In the rural environment that will be preserved in the long-run, the inhabitants and the companies will be able to live and work, respectively, by building on and using the natural and environmental facilities as providers of eco-tourism services and manufac-turers processing local agricultural goods. The local development plan constituting the essence of the programme provides support to fulfilling this image of the future, by galvanising and co-ordinating the energies of the residents, civil organisations, en-terprises, public entities and producers living and operating in the microregion. The main target groups of the development projects are civil organisations in the micro-region expect 12 5

8 roska tó által nyújtott horgászati lehetõség, a szabadidõs rendezvények, az országos jelentõségû Mezõföldi gyalogtúra, az Erdei Iskola szolgáltatásai, és a lovas rendezvények méltán teszik híressé a települést. Nagy hangsúlyt fektetnek a falusi turizmusban rejlõ lehetõségekre és az ökoturisztikai fejlesztésekre. School and the equestrian events. Big emphasis is put on the opportunities inherent in rural tourism and eco-tourist investments. Sárkeresztúr: Sárkeresztúr: támogatása. Szintén fontos célcsoport a gazdasági élet szereplõinek a köre. A helyi vidékfejlesztési terv általános célkitûzése a vidék népesség-megtartó képességének további erõsítése a gazdasági bázis fenntartható fejlesztésével, a közösségi rendszerek kialakításával, a vonzó vidéki életmód megteremtésével, a környezeti és természeti adottságaira alapozott fenntartható mezõgazdasági termelési szerkezet és erre épülõ élelmiszer feldolgozás kialakítása. Sajátosságok A Sárvíz akciócsoport 10 Fejér megyei település összefogásával jött létre, abból a felismerésbõl kiindulva, hogy alapvetõen azonos problémáik megoldását csak egységben, együttmûködve tudják elérni. the relationship between young people and the elderly is expected to be deeper. Our underlined objective is to support the initiatives of the tradition preserving and handicrafts associations. The agricultural actors are also a significant target group. The general objective of the local rural development plan is to strengthen the population retention capacities of the area by the sustainable development of the economic base, by establishing community systems, creating an attractive rural way of life a sustainable agricultural production structure as well as food processing industry building on it. The main features Sárvíz Action Group was established by the co-operation of ten settlements in Fejér County, starting from Református templom 1743-ban épült, amelyet azóta többször átépítettek és felújítottak. A római katolikus templomot 1788-ban építette Sellyei Ignác székesfehérvári püspök. Sárkány-tó: a Duna-Ipoly Nemzeti The Reformed Church was built in 1743 and it has been renovated several times since then. The Roman Catholic Church was built in 1788 by archbishop of Székesfehérvár, Mr. Ignác Sellyei. Dragon (Sárkány)-lake: a salt lake belonging to the Duna-Ipoly National Park, which, due to its salty water, accommodates unique flora and birds and insects. 6 11

9 Káloz: Római katolikus templom, amely mûemléki védelem alatt áll. A református templom 1788-ban került felépítésre, egy 1719-bõl származó nádfedelû vályogtemplom helyén. A településen található kopjafa emlékmûvet Szabó József fafaragó készítette, melyben az elsõ és második világháború hõsi halottainak és elhurcolt zsidó áldozatainak nevét vésték be. A településen található tavaknál kiváló horgászati lehetõség vár a kikapcsolódni vágyókra. Nagylók: Festõi környezetû település, amely a Mezõföld szívében található. A Pi- Káloz: A protected monument Roman Catholic Church can be found in the village. The Reformed Church was built in 1788, in the place of a thatch-roofed church built of adobe from The wooden headboard monument that can be found in the settlement was made by the woodcarver József Szabó, and the names of the casualties of the World War I and II and of the deported Jewish victims are carved on it. The lakes near the settlement offer excellent angling opportunities for those wanting to chill out. Nagylók: The settlement lies in the heart of Mezõföld, in a picturesque environment. The settlement is made famous by the angling opportunities offered by the Piroska lake, the recreational events, the Mezõföld hiking tour with countrywide importance, the services of the Forest A települések mindegyike a Sárvíz vízgyûjtõ területén helyezkedik el. Az övezet az Országos Területrendezési Tervben meghatározott ökofolyosó, értékes vizes élõhelyei nemzetközi természetvédelmi egyezményekben jegyzett területek. Az ország legjobb minõségû, intenzív mûvelésre alkalmas övezetei közé tartozó területek mellett jelentõs mértékû védett, védelemre tervezett és ökoorientált mûvelésbe visszaadandó területek alkotják a mûvelt területek összességét. the recognition of the fact that a solution to their basically identical problems can only be reached by integrated co-operation. All of the settlements are located in the catchment area of Sárvíz. The zone is an eco-corridor, as defined in the National Regional Plan; its precious wetland habitats are registered in the international nature protection treaties. In addition to the areas that belong to the best quality arable lands of the country, the total cultivated area includes a significant amount of protected territories that are planned to be returned to ecoorientated cultivation. 10 7

10 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, HAGYOMÁNYOK Az épített, a tárgyi és szellemi értékek Aba Milleneumi Park: Zenepavilon (Aba napok központi helye), Szent István szobor Janzer Frigyes alkotása. Hõsök tere: I. világháborús emlékmû Farkas Béla, míg a II világháborús emlékmû Janzer Frigyes alkotása. A téren található 1848-as kopjafa, illetve 1956-os emlékszobor. 250 éves római katolikus mûemléktemplom. Több nemesi kúria, és kastély található a településen, azonban magántulajdonban vannak. CULTURAL HERITAGE AND TRADITIONS Built, material and intellectual assets Aba Millenium Park: Music Pavillion (central site of the Aba-days), statute of St. Stephen, work of Frigyes Janzer. Heroes Square: Monument to World War I, the work of Béla Farkas, while the monument to the World War II is by Frigyes Janzer. A traditonal wooden headboard of 1848 and the 1956 memorial statue can also be found in the square. A 250-year-old, monument Roman Catholic Church. Several noblemen's mansions and manors, which are private property, can be found in the settlement. Csõsz 1788-ban épített református templom. Kéri Kiss család kúriája és kápolnája 1850-es években épült. A kúria jelenleg a község mûvelõdési házának ad otthont, míg a kápolna a község katolikus temploma. A hõsök kertjében I. és II. világháború hõsi halottjainak illetve 1848 és 1956 történelmi eseményeinek állítottak méltó emlékmûveket. Kiemelkedõ jelentõségû a Csõszi Történelmi Haditorna és Hagyományõrzõ Egyesület, korhû öltözetben mutatnak be X.-XI. valamint XVI. századi harci technikákat, és eseményeket, nemcsak a településen, hanem a kistérség több helyszínén. Csõsz: A Reformed Church that was built in The mansion and chapel of the Kéri Kiss family that was built in the 1850s. The mansion currently accommodates the village's house of culture, while the chapel serves as the village Catholic Church. In the Garden of Heroes there are graceful memorials to the casualties of World War I and World War II and the historic events of 1848 and The Historic Martial Arts and Tradition Preserving Association is of outstanding importance; they present martial techniques from the 10th and 11th centuries in dresses of that period, and martial techniques and events from the 16th century, not only locally, but at several sites in the micro-region. 8 9

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

we supply green Garden Bonsai Collection

we supply green Garden Bonsai Collection we supply green Garden Bonsai Collection www.orienttrend.eu Tisztelt Hölgyem/Uram! A katalógus, melyet kezében tart, hét év kitartó munkájának gyümölcse. Történetem a Japán Kerti Bonsaiokkal 2006-ban kezdődött,

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

2011. június 3-4-én ismét megrendezésre került Ózdon a már hagyományosnak mondható ipari örökségvédelmi konferencia. A rendezvény rangját emelte,

2011. június 3-4-én ismét megrendezésre került Ózdon a már hagyományosnak mondható ipari örökségvédelmi konferencia. A rendezvény rangját emelte, 2011. június 3-4-én ismét megrendezésre került Ózdon a már hagyományosnak mondható ipari örökségvédelmi konferencia. A rendezvény rangját emelte, hogy a XIII. Ózdi Napok keretében, a szlovákiai Rimaszombat

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

Doktori értekezés Princz-Jakovics Tibor 2008

Doktori értekezés Princz-Jakovics Tibor 2008 Doktori értekezés Princz-Jakovics Tibor 2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A fenntarthatóság erősítése

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer fejlesztési lehetőségei (Hogyan tovább agrárkörnyezetgazdálkodás?)

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer fejlesztési lehetőségei (Hogyan tovább agrárkörnyezetgazdálkodás?) Természetvédelmi Közlemények 21, pp. 232 242, 2015 Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszer fejlesztési lehetőségei (Hogyan tovább agrárkörnyezetgazdálkodás?) Marticsek József 1, Molnár Dániel

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem)

Egyidejûleg a nemzeti delegációk titkárainak tanácskozása a CLRAE Titkárságával, majd ezt követõen. PLENÁRIS ÜLÉS(Hemicycle- Körterem) 3. számú melléklet Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa 11. plenáris ülésszakának(, 2004 május 25-27) napirend-tervezetének (2004. 05 20 -.ai verzió)magyar nyelvü összefoglalója

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

EVERYDAY TOURISM Theory and Practice of Tourism

EVERYDAY TOURISM Theory and Practice of Tourism NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS GAZDASÁGTAN ÉS MENEDZSMENT ALPROGRAM EVERYDAY TOURISM Theory and Practice of

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Method of using Renewable Energies in Nagypáli. Tibor Köcse Major of Nagypáli

Method of using Renewable Energies in Nagypáli. Tibor Köcse Major of Nagypáli Method of using Renewable Energies in Nagypáli Tibor Köcse Major of Nagypáli Who can be succesful: Those villages have a future, where: the major is a good manager, Where he has a good fluency, Who can

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

COOPERATION AGREEMENT

COOPERATION AGREEMENT COOPERATION AGREEMENT I, Mátyás Prikler hereby confirm in the name of the above partner organisation my interest in participating in the preparation, realization and evaluation of the 5 th GOMBUSHO WORKSHOP

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

A Green Mountain zöld hegyek projekt és eredményei. www.greenmountain-see.eu

A Green Mountain zöld hegyek projekt és eredményei. www.greenmountain-see.eu A Green Mountain zöld hegyek projekt és eredményei www.greenmountain-see.eu Jelen kiadvány, valamint tovább információk a Green Mountain projektről és eredményeiről elérhetőek a projekt weboldalán és a

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETJOGA. Fülöp Sándor PhD

A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETJOGA. Fülöp Sándor PhD A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖRNYEZETJOGA Fülöp Sándor PhD Tartalom: A klímaváltozás társadalmi konfliktusok rendszere A jogi válaszok rendszere Vertikális rendszer Horizontális rendszer Nemzetközi jogi kitekintés

Részletesebben

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG LEARNING BY DOING MEETING OF EUROPEAN CLUBS ABOUT TRADITIONAL VALUES,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

LEADER ACTIVITY IN THE SOUTH TRANSDANUBIAN REGION LEADER AKTIVITÁS DÉL-DUNÁNTÚLON

LEADER ACTIVITY IN THE SOUTH TRANSDANUBIAN REGION LEADER AKTIVITÁS DÉL-DUNÁNTÚLON ORIGINAL PAPER LEADER ACTIVITY IN THE SOUTH TRANSDANUBIAN REGION LEADER AKTIVITÁS DÉL-DUNÁNTÚLON Boglárka BITÁNÉ BÍRÓ*, Diána KOPONICSNÉ GYÖRKE School for Management and Business Administration, University

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

4. napirendi pont - melléklet Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről

4. napirendi pont - melléklet Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről 1 Tartalomjegyzék 1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai... 3 2. A BFT és munkaszervezete 2015. évi tevékenységének kiemelt területei...

Részletesebben

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

A N EM ZETI AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELM I PROGRAM PÁLYÁZATAINAK ELEM ZÉSE. SZABÓ GÁBOR dr. - FÉSŰS ISTVÁN - BALÁZS KATALIN - KATONÁNÉ KOVÁCS JUDIT

A N EM ZETI AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELM I PROGRAM PÁLYÁZATAINAK ELEM ZÉSE. SZABÓ GÁBOR dr. - FÉSŰS ISTVÁN - BALÁZS KATALIN - KATONÁNÉ KOVÁCS JUDIT A N EM ZETI AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELM I PROGRAM PÁLYÁZATAINAK ELEM ZÉSE SZABÓ GÁBOR dr. - FÉSŰS ISTVÁN - BALÁZS KATALIN - KATONÁNÉ KOVÁCS JUDIT ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program

Részletesebben