Ambrus Borovszky Was Born a Hundred Years Ago. Finite element modelling of ECAP. Shell separation trial in a precision investment casting foundry

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ambrus Borovszky Was Born a Hundred Years Ago. Finite element modelling of ECAP. Shell separation trial in a precision investment casting foundry"

Átírás

1 L. évfolyam 3. szám (166) Kézirat lezárva: szeptember TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK Szente Tünde Száz éve született Borovszky Ambrus Ambrus Borovszky Was Born a Hundred Years Ago 139 A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma Gyula László Ferenc Lontai Attila Lukács Péter PhD Szabados Ottó Orova István Dr. Sándor Péter Rokszin Zoltán Szepessy Attila Tarány Gábor Főszerkesztő: Dr. Szücs László Felelős szerkesztők: Jakab Sándor Várkonyi Zsolt Olvasószerkesztő: Dr. Szabó Zoltán Technikai szerkesztő: Kővári László Grafikai szerkesztő: Késmárky Péter Rovatvezetők: Felföldiné Kovács Ágnes Hevesiné Kővári Éva Szabó Gyula Szente Tünde Hátlapon: Pálossy Miklós: Szolnoki Tiszavirág gyalogos-kerékpáros híd Varga Ottó, Dömötör Zsolt A hideghengermű története (III. rész: Új fejezet kezdődött a hideghengermű történetében 2006-tól napjainkig) History of the Cold Rolling Mill (Part 3: New Chapter in the History of Cold Rolling Mill from 2006 up to the Present) Móger Róbert, Titz Imre, Cseh Ferenc A nagyolvasztói fúvóformák élettartam-növelése (ExTuL) projekt kezdeti lépései 152 The Initial Steps of the Lifetime Extension of the Blast Furnace Tuyères (ExTuL) Project Finite element modelling of ECAP Frei Zoltán, Gonda Viktor A könyöksajtolás végeselemes modellezése Győri Imre, Hári László, Papp Sándor Héjleválás-vizsgálat a precíziós öntészetben Shell separation trial in a precision investment casting foundry Jakab Sándor Pályázatok értékelése: főtanácsosi cím és nívódíjak adományozása az ISD Dunaferr Vállalatcsoportnál 2012-ben Evaluation of applications: Accordance of Principal Adviser Title and Awards for Excellence at Company Group ISD Dunaferr in 2012 Kapros Tibor Szennyezett adszorbens regenerálási technológiájának fejlesztése a TÜKI Zrt.-ben 171 Development of regeneration technology for polluted absorbent at TÜKI Zrt. ifj. Bánhegyesi Attila Hankook Tire továbbra is az élvonalban, a minőség mindenekfelett Hankook Tire Still in the Frontline Quality above All Nagy József Nívódíjas Tiszavirág The Award Winning Tiszavirág ( Day-fly ) 20 Years in the Service of Welding Nagy József 20 év a hegesztés szolgálatában Szente Tünde 120 éves az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

2 ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK Az ISD Dunaferr Dunai Vasmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság megbízásából kiadja a Dunaferr Alkotói Alapítány Felelõs kiadó: Lukács Péter PhD, az alapítvány kuratóriumának elnöke Nyomdai elõkészítés: P. Mester Anikó HU ISSN: A kiadvány elektronikus változatban elérhetõ a címen Nyomtatás: Innova-Print Kft. Felelõs vezetõ: Komornik Ferenc 2012

3 Szente Tünde* Száz éve született Borovszky Ambrus 1. kép: Borovszky Ambrus Hatvanéves városunk történetében a harmadik generáció nő föl, s az idő múlásával, ha nem vigyázunk, feledésbe merülnek olyan személyek és hozzájuk fűződő történetek, amelyek megóvása az utódok kötelessége. Az is igaz, hogy bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy az úgynevezett idő próbáját kiállja egy-egy személy élete, munkássága. A szocializmus édes, a rendszerváltás mostohagyermeke, Sztálinváros, november 26-ától Dunaújváros bővelkedik tehetségekben, és legendává vált személyiségekben. Ezen kiválóságok egyike Borovszky Ambrus (1. kép), akit mindazok, akik ismertek, szeretettel és tisztelettel Boró -ként emlegetnek. Az érdi anyakönyvi bejegyzés szerint július 30-án született Borovszky Ambrus, aki idén lenne 100 esztendős. Az elemi iskola elvégzését követően az öntőmesteri szakmát elsőként a Lipták gyárban, később a Ganz hajógyárban sajátította el. A munkásmozgalomba 1931-ben kapcsolódott be, ettől az időponttól tagja a Vasas Szakszervezetnek, ahol néhány év múlva már bizalmivá választják tól lett a Nehézipari Központ egyik főosztályának, majd a Kohászati Központ vezetője. A Nehézipari Beruházási Vállalat igazgatóhelyettese 1949 közepétől, majd 1950 tavaszától a vasmű építésének helyi irányítója január 1-jétől a Sztálin Vasmű Tröszt vezérigazgatója. Időközben elvégezte a Gazdasági és Műszaki Akadémiát. Kohó- és gépipari miniszterhelyettes június 30-a és március 26-a között, majd visszatérte után január 1-jei nyugdíjazásáig vezérigazgatóként irányította a vállalatot. Utódja dr. Szabó Ferenc lett. Borovszky Ambrus a Dunai Vasmű megépítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Minden bizonnyal más irányítása alatt is felépült volna a vaskohászati kombinát, de az már korántsem biztos, hogy olyan ütemben és kiterjedtségben. A hazai politika legfelső vezetői Sztálin halálával, 1953-ban úgy vélték, a túlzott iparosítást mérsékelni kell, s nagyobb figyelmet kell fordítani a mezőgazdaság fejlesztésére. Voltak, akik úgy értelmezték az akkori párthatározatot, hogy le kell állítani a Sztálin Vasmű és a mellette épülő város beruházásait. Borovszky Ambrus a megkezdett beruházások befejezése felé terelte a folyamatokat, még ha a korábbinál jóval mérsékeltebb ütemben, szűkebb források rendelkezésre állása mellett is. E kritikus időszak után sorra adták át a kohászati alapvertikum egységeit, szolgáltatóüzemeit, majd a hengerműveket. A hidegen alakított idomacélok, spirálisan hegesztett csövek, könnyűacél-szerkezetek és acéllemez radiátorok gyártása révén a vasmű termékválasztéka bővült, a termelés gazdaságossága növekedett. * Szente Tünde rovatvezető Mucsi Sándorné, aki 2006-ban vehette át a Dunaferr legrangosabb kitüntetését, a Borovszky-díjat, így emlékezik rá: Az Öreg gyakran megfordult nálunk, délutánonként vagy hétvégeken lejárt az üzemekbe. Héttől fél négyig dolgoztunk. Amikor a délelőttösök hazamentek, ment a szokásos körútjára, s kérdezősködött, hogy vagyunk, mi újság, hogy tetszik a munka? Nagyon sokat számított az embereknek, hogy a vezetőjük érdeklődik hogylétük felől, rákérdez arra, van-e valamilyen problémájuk, s ezt nem csak formaságból teszi. A kérdésre, hogy ki volt Borovszky Ambrus, Mucsi Sándorné válasza: Nehéz a mai fiatalokkal megértetni azt a korszakot. Úgy beszéltek róla, hogy közülünk való munkásember, akinek lehetőség kínálkozott arra, hogy vezető legyen. Olyan szakmai csapatot épített maga köré, akikre támaszkodhatott. Számára nagyon fontos volt, hogy ez a gyár továbbépüljön, a város fejlődjön. Nyilván ehhez pénz kellett, amit megszerzett meggyőződésének és széleskörű kapcsolatrendszerének köszönhetően. Ő volt a Vasas Szakszervezet elnöke 1975 és 1989 között. Életének 83. évében, 1995-ben temették el. Konferenciasorozat és hallgatói pályázat a Borovszky-emlékév keretében A kohászati kombinát életre hívásának, majd felvirágzásának évei, a város gyors ütemű fejlődése, valamint személyes tulajdonságai, alapvető derűje, nagyvonalúsága, kapcsolatteremtő készsége már életében legendát szőtt köré. Születésének 100. évfordulóján az ISD Dunaferr Zrt., közösen az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztálya Dunaújvárosi Szervezetével, konferenciasorozattal készült a Borovszkyemlékévre. Az emlékév keretében indított előadássorozaton alkalmanként egy meghívott előadó beszél az adott témáról, majd egy felkért dunaferres szakember ismerteti annak helyi vonatkozásait, a kapcsolódó szakmai eredményeket. Az eddigiek során szó volt az európai kohászat kutatási, fejlesztési irányairól, az európai és a hazai CO 2 -stratégiáról. A témák között szerepelnek a hideghengerlési technológiák, a vállalatirányítási és termelésirányítási technológiák acélipari vonatkozásai, a magyarországi logisztikai tervek és lehetőségek, valamint szeretnék megvitatni a Duna-stratégia elemeit is. Az emlékév keretében pályázatot írtak ki három felsőoktatási intézmény a Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Dunaújvárosi Főiskola nappali tagozatos hallgatói számára az ISD Dunaferr alaptevékenységéhez kapcsolódó technológiafejlesztés, környezetvédelem, energiahatékonyság témaköreiben. A pályázaton más versenyen nem szerepeltetett pályamunkákkal lehetett részt venni, ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3. 139

4 amelyek lehettek teamek által elkészített TDK (Tudományos Diákköri) dolgozatok, vagy egyének által készített szakdolgozatok. A nyertes pályázók intézményenként 350 ezer forintos díjazásban részesülnek, emellett bemutatják dolgozatukat a nevezett konferenciasorozaton. Egy szocialista karrier titkai A fenti alcímmel jelent meg Miskolczi Miklós A Boró című kötete, amelyet az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztály Dunaújvárosi Szervezetének április 26-ai klubnapján mutattak be. A szerző a gyártörténeti leírást és kronológiát szándékosan kerülve ír Borovszky Ambrus látványok mögötti küzdelmeiről, vívódásairól, sikereiről, csalódásairól, 2. kép: A könyv borítója tévedéseiről, szokásairól, szerencséiről, kapcsolatairól, sorsfordulóiról, munkásságának néhány kevéssé ismert, elfelejtett vagy elhallgatott (titkolt) részletéről. A könyvbemutatót a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában rendezték meg: Borovszky Ambrus első elnöke volt az egyesületnek, örömmel láttam, hogy a közönség soraiban sokan ültek olyanok, akik ismerték, s még nagyobb öröm volt számomra, hogy mikor a könyvről (2. kép) beszéltem, többen bólogattak, egyetértettek velem mondta Miskolczi Miklós a bemutató utáni televíziós interjúban. Szentté avatását nem vállalnám. Lovas szobrát se kell felállítani a Vasmű úton. De születésének 100. évfordulóján elfelejteni is korai lenne Borovszky Ambrust, akinek neve, munkássága majdnem egyet jelent a megvalósult Dunaújvárossal és a Dunai Vasművel. Ez a könyv arra vállalkozik, hogy eddig ismeretlen képet közvetítsen a Boróról. Elhallgatásokról, titkokról szól, amelyeket többnyire már csak levéltárakból lehetett előkotorni. Részletekről, amelyek nem csak a fiatalabb olvasókat, de kortársait is meglepik. Ahogy leszármazottai is újdonságként fogadtak egy-egy felszínre került adatot, történetet. írja a szerző a könyvborító fülszövegében (3. kép). A kötetet Várnai Gyula tervezte, a fotók a Borovszky család archívumából valók. A szerző magánkiadásában megjelent könyv a Text Nyomdaipari Kft.-ben (Dunaújváros) készült 2012-ben. A Borovszky-díjasok A centenárium alkalmából az ISD Dunaferr Zrt. hetente megjelenő üzemi lapjában, interjúsorozatban szólalnak meg a társaságcsoport Borovszky-díjjal kitüntetettjeit, akik közül jó néhánnyal lapunk hasábjain is találkozhattak. Mostanáig huszonhárman birtokosai a díjnak, de vannak, akik már nem lehetnek közöttünk. Így idős Réti Vilmos fejlesztési mérnök, aki 1998-ban elsőként vehette át a magas szakmai kitüntetést. Csinády Gábor villamosmérnök ben, Kovács Péter, a Portolan Kft. ügyvezető igazgatója 2000-ben, dr. Szabó Ferenc, a Dunaferr vezérigazgatója 2003-ban, dr. Répási Gellért műszaki igazgató 2005-ben részesült a díjban, de ők már nincsenek közöttünk. Íme a névsor, akik a sorozatban megszólalási lehetőséget kaptak: Márkus László, Hetényi István, László Ferenc, Lehoczki József, Kőszegi Ferenc, dr. Horváth Ákos, Hegyi Zoltánné, Simon József, Kesztyűs József, dr. Szücs László, Mucsi Sándorné, dr. Menyhárt Ferenc, Bánkuti János, Tóth László, Varga Ottó, Simon László, Szélig Árpád, valamint dr. Sándor Péter. A Borovszky-díj olyan vezetőnek vagy kiemelt szakembernek adható, aki életútja során, vagy egy aktuálisan lezáruló hosszabb időszak eredményeként a társaságcsoport szempontjából meghatározó gazdasági, műszaki, fejlesztési munkát, illetve vezetői tevékenységet végzett, és/ vagy szakmai életútja során munkájával és hozzáállásával 4. kép: Márkus László oklevele és emlékérme jelentős mértékben hozzájárult a társaságcsoport eredményes működéséhez, fejlődésének biztosításához. A díjjal a vezérigazgató által aláírt oklevél, pénzjutalom, valamint Borovszky Ambrus arcképét ábrázoló díszdobozos ezüst emlékérem jár (4. kép). A díj évente maximum 3 személynek adható. Legalább egy díj átadása az évzáró műszaki értekezleten történik, a további díjak az év közben esedékes alkalmakkor (nyugdíjas búcsúztató, beruházások, projektek záróünnepsége) oszthatók ki. Az ISD Dunaferr Zrt. vendégbejáróján érkezőket egy reprezentatív kivitelezésű nagyméretű tábla fogadja, amelyen a Borovszky-díjasok névsora látható. 3. kép: Miskolczi Miklós dedikálja legújabb könyvét 140 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3.

5 Varga Ottó, Dömötör Zsolt * A hideghengermű története (III. rész: Új fejezet kezdődött a hideghengermű történetében 2006-tól napjainkig) A Dunai Vasmű Hideghengerműve működésének közel 50 éve alatt nagyon sok technikai, technológiai, gazdasági változás eredőjeként jutott el jelenlegi színvonalára. Az ország társadalmi berendezkedése, mint más ipari területek esetében is, alapjában határozták meg a fejlődési irányokat. Indulásától a szovjet típusú berendezkedés alatt a termelés volumenét, szerkezetét a belföldi piac határozta meg. A rendszerváltást követően a gazdasági szerkezet átalakulásának megfelelően alapvető feladatként jelentkezett, hogy a termék megfeleljen az európai és világpiaci követelményeknek. Jelen cikksorozatunkkal a teljesség igénye nélkül állítunk emléket a múltnak, bemutatjuk a mű fejlődésének állomásait. The Cold Rolling Mill of Dunai Vasmű (Danube Ironworks) during its nearly 50 years of operation has reached the present level as the result of several technical, technological and economical changes. The social system of the country, as also in the case of other industrial areas, basically determined the directions of development. From the beginning during the soviet type system the volume and structure of production was determined by the domestic market. Following the change of the political system, according to the structural change of economy it emerged as a basic task that the product should meet the requirements of the European and world market. Without the claim to fullness, our series of articles is setting up a memory for the past and presenting the development stages of the mill. A mű 2006-ban még mindig külön kft-ként működött látszólagos függetlenségben, valójában az új 100%-os tulajdoni hányaddal rendelkező ISD Dunaferr egyre szorosabb, és direkt irányítás alá vette. A privatizációs szerződésnek megfelelően elkezdődött a Dunaferr fejlesztésének előkészítése. A programban kiemelt szerepet kapott a két hengermű. A stratégia a hengerelt mennyiségek megemelésében, a készáru növelésében, illetve a termékszerkezet módosításában jelenik meg. A fő projektekre szerződéskötés szeptember 12-én történt, tartalma az új pácolósor, az új hengerállvány volt. Később kiegészítésre került november végén az ARP-vel, savregeneráló üzemmel, majd az új tekercsszállító és -kezelőrendszerrel 2007 februárjában, valamint a tekercsraktárral 2007 márciusában. Az új berendezések elhelyezési sémája a 14. ábrán látható. A hideghengermű technológiai rendszerének modernizálására kétlépcsős program alakult ki: I. szakasz Új pácolósor, új hengerlési kapacitás, új savregeneráló, új tekercsszállítás, új tekercsraktározás, kiegészítők (infrastruktúra, logisztika stb.). II. szakasz Új horganyzósor, új festősor, új belső logisztikai fejlesztések. Az I. szakasz berendezései: Az új sósavas pácolósor 1,6 millió t/év kapacitással az alábbi alapparaméterekkel épült (15. ábra). 14. ábra: Új berendezések elhelyezési sémája * Varga Ottó projektigazgató, Dömötör Zsolt nyugalmazott pácolósori üzemvezető, ISD Dunaferr Zrt. ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3. 141

6 Melegen hengerelt alapanyagok adatai: tekercsvastagság: 1,0 6,0 mm tekercsszélesség: mm belső Ø: 750 mm tekercssúly: max. 30 t (átl. 25 t) Pácolt tekercsek adatai: tekercsvastagság: tekercsszélesség: belső Ø: tekercssúly: 1,0 6,0 mm mm 610 (750) mm max. 50 t Acélminőség: lágyacélok, szerkezeti acélok, mikrorötvözött acélok, Si-ötvözött elektrotechnikai acélok max. 2,5% Si-tartalomig. A berendezés fő jellemzői: egy segéd- és egy főlecsévélő anti coil break görgő, (törésvonalak keletkezésének csökkentésére) lézeres végtelenítő hegesztőgép bemeneti huroktároló (550 m) bemeneti sebesség max. 650 m/min húzvaegyengető revetörő, száraz típus lapos, a pácolói sav turbulens áramlását biztosító kádak a vegyi szakaszon 3 26 m vegyi szakaszban max. szalagsebesség 225 m/min 1 26 m mosótartály, szárító felület-ellenőrző helyiség (vizuális ellenőrzésre) elvezető huroktároló (450 m) szélező berendezés elektrosztatikus felületolajzó felcsévélő max. sebesség 450 m/min automatikus tekercskötöző tekercssúly mérleg Folyamatirányítás: PLC-s automatizáció segédműveletekre, hajtásokra. Kémiai folyamatok automatizált szabályozása (koncentráció, hőmérséklet, mennyiség) (L1). Technológiai adatok, tekercsparaméterek, acélminőség, meleghengerlési paraméterek stb., az adatok felhasználásával a gyártási paraméterek optimalizálása, minőséggel kapcsolatos adatok (L2). Kapcsolat a termelésirányítási rendszerrel (SAP) (L3). A sósavas pácoló kiszolgálásához új fluidágyas termohidrolízis savregeneráló épült (16. ábra). A fáradt savban lévő vasklorid magas hőmérsékleten erre a célra kialakított reaktorban elbomlik, a reakció eredménye vasoxidpor és sósavgáz. A sósavgázt a pácolósorról érkező mosóvízzel elnyeletésre kerül, a keletkező 16%-os friss sav köztes tárolás után visszakerül a pácolási folyamatba. A vasoxidpor a fluidágyban 0,1 1,0 mm átmérőjű szemcsévé áll össze, mely folyamatosan távozik a reaktorból, amely hűtés, majd tárolás után visszakerül a metallurgiai folyamatokba. ARP tényleges elrendezése a 17. ábrán látható. A sav visszanyerési hatásfoka 99%-os, a regenerálási kapacitás max. 9 m 3 /h fáradtsav-feldolgozás, mely elegendő 1,6 1,9 millió to/év pácolási igényekhez ben új, nagy teljesítményű, 450 ezer t/év kapacitású reverzáló kvarto hengerállvány telepítése kezdődik, tekercskapacitása 20 t/tekercs ( ábra). 15. ábra: Pácolósor elvi felépítése 142 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3.

7 16. ábra: Regenerálási folyamat elve 17. ábra: ARP tényleges elrendezése Fő paraméterek: Acélminőség: Alapanyag vastagság: Kész vastagság: Szélesség: Tekercs belső Ø Tekercssúly: Tűrés: pácolóéval azonos 1,0 5,0 mm 0,25 3,0 mm mm 610 mm max. 50 t max. ± 1,8% eltérés a szalag 98,7%-án Fő jellemzők: L1 L2 L3 kapcsolat Teljesen automatizált Hengerlési sebesség: az első szúrásban max. 600 m/m a többi szúrásban max m/m Automatikus síkkifekvés-szabályozás: 32 zónás emu lzió hűtéssel és ± munkahenger-hajlítással. Támhenger palásthossza: 1700 mm ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3. 143

8 18. ábra: Az új hengerállvány elvi sémája átmérő: mm csapágyazás: gördülő, olajködkenés Munkahenger palásthossza: 1760mm átmérő: mm csapágazás: gördülő, zsírkenés Főhajtás teljesítménye: kw-os szinkronmotor Csévélők teljesítménye: lecsévélő: 600 kw-os szinkronmotor reverzáló csévélők: 3000 kw-os szinkronmotor egyenként Emulziós rendszer: képes stabil és metastabil emulziók kezelésére. 19. ábra: Hengerállvány tényleges elrendezése kezelői oldalról 144 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3.

9 20. ábra: Tekercsátadó elvi sémája A tekercsszállítást (20. ábra) a meleghengermű felől az új tekercsszállító berendezés telepítése oldja meg az új pácolói raktárba. Mivel az új pácolósornak a helye a régi pácolósor alapanyagraktárának a helyén került kijelölésre, ezért a melegtekercs-szállítást, és annak raktározását át kellett alakítani az új adottságoknak megfelelően. Az új rendszer kialakításakor az alapparamétereket a meleghengermű rekonstrukciója utáni kapacitása és az új pácolósor maximális kapacitása határozta meg. Így a tekercsérkezések 38. a-b kép: A raktározás számítógépes kezelő felületeiből néhány kép 21. ábra: A rendszer néhány eleme ciklusideje az új raktárba 133 sec a legrövidebb melegen hengerelt tekercs esetén. Ezzel a kapacitással a modernizált meleghengerműi hengerlés sem korlátozott. Egységei (21. ábra): léptető konvejor, léptetőgerenda, szállítókocsi és tekercsbuktató kombináció. Kapacitása a modernizálás utáni 3 millió t/év kapacitású meleghengerművel azonos. Folyamat: teljesen automatizált L1 L2 L3 kapcsolat. Külön, új fedett csarnokban valósult meg a két hengermű között az új pácolói alapanyagraktár. Kialakítása 2 hajós, 1-1 db 40 tonnás futódaruval, melyek sebességei összhangban vannak a szállítórendszer kapacitásával. Tehát a beérkezett tekercsek ütemét a 2 db daruval biztonsággal követni lehet. Telepítésre került egy számítógépes tekercsraktározási, félautomatikus be- és kiraktározási rendszer is (38. a-b kép: Coil Storage Mapping System). A tekercsek pozíciója a raktár 3D koordinátái alapján számítógéppel nyilván tartott, mely folyamatos kommunikációban van a raktárt kezelő futódaru mozgásával. Ezzel biztosítható a gyors be- és kiraktározás tekercsre azonosíthatóan. A megváltozott rendszer megvalósításához és működtetéséhez (22. ábra) számos kiegészítő projektet kellett megvalósítani. Az új berendezések technikai követelményei miatt ellenőrizni kellett a meglévő infrastruktúrát, energiaellátásokat, logisztikai feltételek kapcsolatát az új rendszerekkel. Ebből adódóan sok feladat fogalmazódott meg, melynek műszaki tartalmát meg kellett határozni, majd ennek megfelelően a kivitelezésüket (versenyeztetés, szerződéskötés, ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3. 145

10 22. ábra: A raktárcsarnok szerkezeti kialakítása, hosszirányú metszet kivitelezés, beüzemelés stb.) a teljes projekt folyamatába kellett illeszteni. Az 1. táblázat mely egy állapotjelentés a októberi helyzetre, képet ad arról, hogy ezek a kiegészítő projektek milyen mennyiségben és milyen témakörökben merültek fel. Mindezeket az 5 főprojekttel párhuzamosan, időben megfelelően illesztve kellett megvalósítani ben megkezdődött a program megvalósítása. A hideghengermű vezetése tulajdonosi egyetértéssel a megvalósítást a saját szervezeti kialakításán belül képzelte el. A döntés alapja a DWA Kft. korábbi tapasztalatának megfelelően a jól működő projektszervezetek voltak. Ennek megfelelően erre a Dunaferr életében is jelentős mértékű és meghatározó beruházási feladatra új projektszervezet alakult 25 fővel. A tagok jó része a hideghengermű meglévő állományából kerültek ki, de szükség volt Dunaferren kívülről új fiatal mérnökök felvételére is, akik a munka befejeztével az új berendezések üzemeltetésével foglalkoznak. A szervezet tagjai: Projektigazgató: Varga Ottó Pózer István beruházási tanácsadó Lepsényi Györgyné titkárnő-ügyintéző Szigetfű Zoltán műszaki tolmács Projektvezetők: Hekele Csaba CRM Lantai Miklós logisztika Pulay Ferenc CPL Timkó Barnabás gépeszet és építészet Zombori Zoltán villamos és automatizáció Projektmérnökök: Bojsza Ádám villamos és automatika Csiki István építészet Fülöp Tamás technológia Kovács Balázs dokumentáció, irattárolás Kovács Gábriel villamos Pálfi József gépészet Simon Csaba logisztika Szaniszló Gábor informatika Téglás Zoltán energetika Jávorka Lászlóné építészet Dr. Kovács Miklós környezetvédelem, engedélyezések Projekt koordinátorok: Karáné Kovács dokumentáció, levelezések Zsuzsanna Kertész Ágnes levelezések, fordítások Magó Ilona irattár, tartalék alkatrészek Tóth Andrea szerződések, teljesítések, számlák Kővári Attila szerződéskoordinátor, kontrolling Intenzív előkészítési munkával, a lehetséges kivitelezőkkel való tárgyalások és egyeztetések után 2007 áprilisában létrejött a kivitelezési szerződés. Két hónap múlva elkezdődtek az építészeti munkák, melyek az első időben bontásokból, felszámolásokból álltak ( kép). A tervezések természetesen a folyamatos adatszolgáltatások és 39. kép: CRM alapozás kezdete 146 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3.

11 1. táblázat: Kiegészítő projektek helyzete 2007 októberében Sorszám Azonosító Megnevezés Előkészítés Szerződéskötés Kivitelezés ZRT. DWA 1 I P-001 Környezetvédelmi hatástanulmány és működési engedély kérése elkészült elkészült elkészült 2 I P-002 Csarnokok acélszerkezeti felülvizsgálata. Alapozások is! E-F csarnok. elkészült elkészült előkészítés alatt 3 I R-001 Csarnokok acélszerkezeti felülvizsgálata. Alapozások is! B-C csarnok. elkészült elkészült előkészítés alatt 4 E G-001 Energiaellátás felülvizsgálata, specifikálás elkészült elkészült előkészítés alatt 5 E G /0,4 kw-os trafó és alállomás a CRM, CPL-hez elkészült folyamatban előkészítés alatt 6 E G ipari víz, egyéb vizek elkészült elkészült előkészítés alatt 7 E G sűrített levegő elkészült elkészült előkészítés alatt 8 E G gőz elkészült elkészült előkészítés alatt 9 E G gáz az ARP-hez elkészült elkészült előkészítés alatt 10 I G-002 Karbantartóműhely költöztetése, új műhely építése elkészült elkészült elkészült 11 L P melegtekercs-csévélőtől a pácolói tekercsraktárig elkészült elkészült folyamatban 12 L P pácolói tekercsraktár tervezése, kialakítása, tekercstárolók elkészült elkészült folyamatban 13 L P tonnás pácolt tekercs logisztikai útvonalának vizsgálata, tervezése, kialakítása elkészült 14 L P hideghengerműi belső anyagforgalom felülvizsgálata, kiszállítási, logisztikai elkészült elkészült folyamatban módosítása, tekercsfogók 15 L P átmeneti tekercsforgalom kialakítása a régi üzemelő pácolóra elkészült elkészült elkészült 16 L G-003 Új kamionútvonal kialakítása, kapuátalakítás, tekercsraktár módosítása, egyedi elkészült elkészült elkészült ollók leszerelése, értékesítése 17 L G /32 tonnás reverzálóhoz elkészült elkészült folyamatban 18 L G /32 tonnás pácolóra elkészült elkészült folyamatban 19 L G db 40/10 tonnás. Az új melegtekercs raktárba elkészült elkészült folyamatban 20 L G db 32/10 tonnás AB csarnok hengercsiszoló műhelybe elkészült elkészült folyamatban 21 I G-005 Emulzióbontó kapacitás és technológia felülvizsgálata elkészült nem szükséges nem szükséges 22 L G-006 Berendezések átmeneti raktározásának kialakítása elkészült nem szükséges folyamatban 23 I R-002 Hengerköszörülési kapacitás felülvizsgálata, szükség szerint új gép beszerzésének elkészült elkészült előkészítés alatt indítása 24 I R-003 Henger beszerzések: munka- és támhenger elkészült elkészült folyamatban 25 I R-005 Támhenger és munkahenger csapágyház elkészült elkészült folyamatban 26 I R-004 TH szerelés felülvizsgálata, új munkahenger szerelés kialakítása, elkészült elkészült előkészítés alatt csapágyezérléssel együtt 27 I P-005 Savlefejtő állomás funkciójának átépítése, sav fogadásának kialakítása a elkészült elkészült elkészült tömény kénsavtartályoknál (ideiglenes) 28 I G-007 Csévélődobok Ø500-ról Ø610-re történő változásának vizsgálata elkészült 29 I G007-1 Új csévélők elkészült 30 I P-006 Régi pácoló lebontása, pácolttekercsraktár kialakítása ( 0 szint alatti terület elkészült figyelembe vétele) 31 I R-006 Támhenger- és munkahengercsapágy beszerzése elkészült elkészült folyamatban 32 I G-008 Csarnok infrastrukturális szerkezetének felülvizsgálata az új berendezések telepítési helyein (felújítások) folyamatban folyamatban 40. kép: CPL alapozás kezdete 41. kép: Találkozás a múlt beruházóival (földmunka-lelet) ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3. 147

12 módosítások mellett már korábban megkezdődtek. A kiviteli tervek készítését a volt Kogépterv mérnökeiből alakult KGT Kft. végezte, nagy tapasztalattal. A kivitelezésért versenyzett a Strabag, a Vegyépszer, a KÉSZ Kft. A nyertes a KÉSZ Kft. lett a BIS Hungaryvel közös konzorciumban. Az új berendezések tervezett indítási ideje év márciusa volt, a láthatóan igen szűk határidővel. Ebben az időszakban a berendezéseket gyártó cégek szerte a világban rendkívül kiterheltek voltak, ami a szállítási határidőket jelentősen nyújtotta. Így a berendezések felépítésében és beüzemelésében a folyamatos, kemény és koncentrált felügyeleti munka eredményeképpen, mindössze két és fél hónapos csúszás keletkezett. A 42. képen CPL huroktároló szerelőbeton, a 43. képen a pácoló acélszerkezete, a 44. és a 45. képen az új hengerállvány alapozása és villamos gépterme és az állvány szerelésének kezdete látható. A 46. kép a 800-as ipari víz gerincvezeték áthelyezését örökíti meg. 44. kép: CRM alapozás és villamos gépterme 45. kép: CRM szerelés kezdete 42. kép: CPL huroktároló szerelőbeton 46. kép: 800-as ipari víz gerincvezeték áthelyezése 43. kép: CPL acélszerkezet Hangsúlyozni kell azt, hogy minden objektum és mellék projekteknek szinkronban kellett lenniük a tervezett határidőkkel, hisz minden tétel a működtetési feltételhez tartozott. A kivitelezési munka napi koordinációt igényelt a folyamatos termeléssel, a vállalat üzemeltetésével, ami érintette a meleghengerműi, és meghatározta a hideghengerműi termelési folyamatokat. A folyamatos termelés biztosításához szükséges tevékenységet ugyanazon a területen kellett végezni, ahol a beruházók is tevékenykedtek, és így gyak- 47. kép: Hart Rupert úr, az SVAI helyi koordinátora az új tekercsszállító rendszer első lépcsőjénél 148 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3.

13 48. kép: A tekercsraktár-szerelés kezdete 52. kép: Az új savregeneráló épülete 49. kép: CTR, tekercs-szállítás szerelése 53. kép: Savregeneráló tartályparkja 50. kép: CPL, az új pácoló a beüzemelés kezdetén 51. kép: CRM, az új hengerállvány a beüzemelés kezdetén 54. a-b kép: Működés közben ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3. 149

14 55. a kép: Jobbról balra: Valerij Naumenko vezérigazgató, Szergej Taruta tulajdonos, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Varga Ottó projektigazgató 55. c kép:...és az új technikával 55. b: A miniszterelnök az új termékkel ismerkedik ran egymás útjában álltak. 47. képen az látható, amint egy beruházó a termelés szemlélésére kényszerül. A jó piaci helyzetnek megfelelően a folyamatos termelést a maximumon kellett tartani. A következő képek ( a-b kép) a beruházás pillanatait rögzítik. Ilyen környezetben kellet igen szűk határidőben és területen eredményes munkát végezni. A beszállítóval (Siemens VAI), a kivitelezőkkel (KÉSZ BIS konzorcium) kialakított rendkívül szoros és hatékony jó kapcsolatnak köszönhetően a kivitelezés sikeresen befejeződött. A tulajdonos, a vállalat vezetése a legmagasabb vállalati 55. d kép: Az elismerő szavak elismerést adományozta a kivitelezés vezetőinek, 1 fő Borovszky-díjat, 2 fő Dunaferrért vállalati elismerést, 4 fő Dunaferr Kiváló Dolgozója kitüntetést kapott. Az ország legnagyobb kohászati vertikumában, a legnagyobb és meghatározó hideghengerművében a berendezések indításán ismételten tiszteletét tette az akkori Magyar Kormány legmagasabb szinten. A harmadik kormánydelegáció a hideghengerműben a tulajdonossal és a vállalatvezetőkkel (55. a-e kép). Az első gyártott tekercsek megjelenése nem jelentette a munka végét. Következett a beüzemelés folytatása, a termelés 55. e kép: és gratulációk 150 ISD DUNAFERR Mûszaki Gazdasági Közlemények 2012/3.

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 2. szám (165) Kézirat lezárva: 2012. június TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 2. szám (165) Kézirat lezárva: 2012. június TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK L. évfolyam 2. szám (165) Kézirat lezárva: 2012. június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration. Planning of Hot Dip Galvanized Coatings

Possibility of decoppering in the process of hydrochloric acid regeneration. Planning of Hot Dip Galvanized Coatings LIII. évfolyam 2. szám (177) Kézirat lezárva: 2015. június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma

Részletesebben

Technicians Jubilee Meeting The Kerpely Antal Technical School of Furnace and Engineering Industry was founded sixty years ago

Technicians Jubilee Meeting The Kerpely Antal Technical School of Furnace and Engineering Industry was founded sixty years ago LI. évfolyam 3. szám (170) Kézirat lezárva: 2013. augusztus TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma

Részletesebben

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLVII. évfolyam 4. szám (148.) Kézirat lezárva: 2007. december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztõbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztõbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLIX. évfolyam 4. szám (163) Kézirat lezárva: 2011. november TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko Dr. Sándor Péter Az ISD Dunaferr vállalatcsoport

Részletesebben

ISD DUNAFERR. LI. évfolyam 1. szám (168) Kézirat lezárva: 2013. március TARTALOM. Szente Tünde. Egy tudományos folyóirat metamorfózisa

ISD DUNAFERR. LI. évfolyam 1. szám (168) Kézirat lezárva: 2013. március TARTALOM. Szente Tünde. Egy tudományos folyóirat metamorfózisa LI. évfolyam 1. szám (168) Kézirat lezárva: 2013. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma

Részletesebben

60 Years of Pig Iron Production in Dunaújváros Historical Review of 1954-2014. Shaft accretions effect for CO-utilization in Blast Furnace

60 Years of Pig Iron Production in Dunaújváros Historical Review of 1954-2014. Shaft accretions effect for CO-utilization in Blast Furnace LII. évfolyam 2. szám (173) Kézirat lezárva: 2014. június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma

Részletesebben

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK L. évfolyam 1. szám (164) Kézirat lezárva: 2012. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

Historical Review of the Blast Furnace Plant (1954 2009) Ancient Metalworking Process: Blacksmithing Presentation of Blacksmith Museum of Pentele

Historical Review of the Blast Furnace Plant (1954 2009) Ancient Metalworking Process: Blacksmithing Presentation of Blacksmith Museum of Pentele XLIX. évfolyam 2. szám (158) Kézirat lezárva: 2010. június TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András Bucsi

Részletesebben

Steel Production in Dunaújváros Turned 60. Automotive Industry Requirements (The message of standard ISO/TS 16949)

Steel Production in Dunaújváros Turned 60. Automotive Industry Requirements (The message of standard ISO/TS 16949) LIII. évfolyam 1. szám (176) Kézirat lezárva: 2015. március TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság: Bocz András Bucsi Tamás Cseh Ferenc Gyerák Tamás Kopasz László Kozma

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLVIII. évfolyam 3. szám (151.) Kézirat lezárva: 2008. október MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. XLVIII. évfolyam 3. szám (151.) Kézirat lezárva: 2008. október MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLVIII. évfolyam 3. szám (151.) Kézirat lezárva: 2008. október TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztõbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztõbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

Appraisal of 2008 1st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd.

Appraisal of 2008 1st Semestral Economic Management of Dunaferr Co. Ltd. XLVIII. évfolyam 4. szám (152.) Kézirat lezárva: 2008. december TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valerij Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (160) Kézirat lezárva: 2010. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 4. szám (160) Kézirat lezárva: 2010. november TARTALOM MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK XLIX. évfolyam 4. szám (160) Kézirat lezárva: 2010. november TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko A szerkesztőbizottság tagjai: Bocz András

Részletesebben

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban A MÁV Északi Járműjavító Kft. negyedévenként megjelenő lapja A tartalomból: Minőségügyi konferencia Szervezeti változások Változások, célok a termelésszervezésben Elindult a Váltó program Műszaki konferencia

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2007 IV. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association A Dunaújvárosi Duna-híd mederhídját 2006. december 09-én reggel úsztatták a hídtengelybe

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

Tizenöt éves a Dunaferr Alkotói Alapítvány

Tizenöt éves a Dunaferr Alkotói Alapítvány Jakab Sándor * Tizenöt éves a Dunaferr Alkotói Alapítvány A szerzõ a Dunaferr Dunai Vasmû Rt. és társaságai által tizenöt éve alapított Dunaferr Alkotói Alapítvány tevékenységét elemzi, mutatja be az 1995-tõl

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXVIII. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2013. november 14.

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXVIII. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2013. november 14. ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXVIII. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Budapest, 2013. november 14. További információ az honlapján: www.uni-obuda.hu Főszerkesztő: Vámossy Zoltán Szerkesztők: Bagyinszki

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 3. szám (159) Kézirat lezárva: 2010. szeptember TARTALOM

ISD DUNAFERR. XLIX. évfolyam 3. szám (159) Kézirat lezárva: 2010. szeptember TARTALOM XLIX. évfolyam 3. szám (159) Kézirat lezárva: 2010. szeptember TARTALOM ISD DUNAFERR MÛSZAKI GAZDASÁGI KÖZLEMÉNYEK A szerkesztőbizottság elnöke: Valeriy Naumenko Szabó Gyula, Szalma Botond Érlelõdik az

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2014. április 23.

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2014. április 23. ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Budapest, 2014. április 23. További információ az honlapján: www.uni-obuda.hu Az 2013/14. tanévi TDK konferenciáinak rendezését

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

Átadta TechnológiaiT Centrumát a Rába

Átadta TechnológiaiT Centrumát a Rába 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 2. szám 2011. május www.raba.hu Átadta TechnológiaiT Centrumát a Rába 2. oldal Megújult a kísérleti üzem 4-5. oldal A RÁBA 3 ÉVES INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÔ

Részletesebben

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom 2009 VI. évfolyam 1. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) A Szabadság hídon 2008. december 20-án beindult a villamosforgalom

Részletesebben

HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre)

HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) 2009 VI. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association HÍDRÉSZ ÚSZTATÁSA (Csepelről Megyerre) (fotó: Kovács Rezső) A tartalomból: Mederhíd

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010-es üzleti évéről 3 Megalakult az OVIT ZRt. Földgáz Igazgatósága 6 Új tevékenység az OVIT palettáján - felkészülés a vasúti felsővezeték-szerelési

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS jármûvek irányítása Gépjármû-sebességváltók jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 211 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu A TRUCKDAS projekt eredményei Oszlopban haladó jármûvek irányítása Eco-driving méréstechnika Gépjármû-sebességváltók

Részletesebben

KÖRÖS-VIDÉKI. Jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően ez évben is megtörtént a vízügyi

KÖRÖS-VIDÉKI. Jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően ez évben is megtörtént a vízügyi KÖ V I Z I G KÖRÖS-VIDKI ULA hírlevélg Yhírlevél hírlevél hírlevél hírlevél hírlevél hírlevél XXIII. évfolyam 3. szám A tartalomból hírlevél hírlevél A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság lapja 2013. augusztus-december

Részletesebben

www.magesz.hu HELYÉN A ZÁRÓTAG! Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 2.

www.magesz.hu HELYÉN A ZÁRÓTAG! Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2008 V. évfolyam 2. 2008 V. évfolyam 2. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) HELYÉN A ZÁRÓTAG! Az 51. merevítőtartó egységet 2008. június 12-én

Részletesebben

OVIT HÍRADÓ 2009/1. Tartalomjegyzék

OVIT HÍRADÓ 2009/1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei... 1 Kedves Olvasók!... 2 Hat évtized... 3 Akik egyidõsek az OVIT-tal... 8 Az OVIT 60 éves jubileumának fõbb rendezvényei... 9 Projektjeinkrõl... 9 Bezárul egy

Részletesebben