A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület közleménye Tisztelt Lakosság! év elejétõl ismét megújuláson esett át szervezetünk. Elsõsorban névváltozás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület közleménye Tisztelt Lakosság! 2013. év elejétõl ismét megújuláson esett át szervezetünk. Elsõsorban névváltozás"

Átírás

1 2013. május XIX. évfolyam 5. szám Törtel Község Önkormányzata szeretettel hívja Önt és családját a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA alkalmából tartandó ünnepségére, június 4-én, 17 órára, a református templomba. Ünnepi beszédet mond Sajtos József plébános, valamint Sõreg Norbert tiszteletes, és elõadást tart Kozma Csaba történész. Az ünnepségen közremûködik Nemes Levente gitáros elõadómûvész és a Szent István Király Általános Iskola énekkara. Bajnokok vagyunk röplabda sportágban! A nyársapáti Erdei Ferenc Általános Iskola röplabda tornát rendezett a környék általános iskolái számára. Négy iskola; a nyársapáti, a kocséri, a csemõi és a mi iskolánk nevezett. Szoros és izgalmas mérkõzések után végül mindenkit megvertünk, és bajnok lett a törteli Szent István Király Általános Iskola. A bajnokcsapat névsora: Csapák Dóra, Dobos Richárd, Szaniszló Ákos, Bogdán Gábor, Bálint Márk, Magyari Noémi, (Laki Máté). Edzõ: Mihály Zoltán. Gratulálunk és büszkék vagyunk Rátok! M E G H Í V Ó Vagy félezernyi dalt megírtam s e szót: magyar, még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bujtató liget. Ó, mily hályog borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget a népek Óceánján! (Dsida Jenõ: Psalmus Hungaricus) A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület közleménye Tisztelt Lakosság! év elejétõl ismét megújuláson esett át szervezetünk. Elsõsorban névváltozás történt, Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesületként mûködik tovább a csoport, valamint a jogi viszonyok teljes körû rendezése történt meg, az egyesület bejegyzésre került. Elnök továbbra is Pál Antal maradt és a titkár személyében sem történt változás, ezt a pozíciót Jancsovics Pál tölti be a jövõben is. Bár létszámban kisebb változás történt a tavalyi viszonyokhoz képest, de továbbra is az évtizedes polgárõr múlttal rendelkezõ tagjaink mellett sok új tag is figyel minden éjjel az Ön és családja, illetve a falu biztonságára, a nemrégiben Folytatása a 2. oldalon. A TÖRTELI CSODASZARVASOK Dr. Erdei László újabb érdekes írása a oldalon

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület közleménye... Folytatás az 1. oldalról. alakult jászkarajenõi rendõrõrs dolgozóival együtt. E két szervezet együttes munkájának köszönhetõen tovább csökkent a bûnözés településünkön. Szervezetünk elsõdleges feladata a megelõzés, ami a legtöbb esetben sikeresen mûködött is, de több lopási, betörési kísérletet is sikerült meghiúsítani, tettenérések is történtek. Az új õrsnek köszönhetõen a rendõrség is több figyelmet tud fordítani a falura, több bûncselekmény került felderítésre, jelenlétüknek köszönhetõen az elkövetések száma is lényegesen csökkent. Polgárõr egyesületünk ezúton szeretné még megragadni az alkalmat, hogy munkájának hatékonyságát tovább növelje és ennek érdekében toborzót is hirdet! Várjuk minden, a falunkért tenni akaró személy jelentkezését tagjaink soraiba. Jelentkezési szándékaikkal, kérdéseikkel június hónap végéig minden pénteken, óra között felkereshetik polgárõrségünk irodahelyiségét, aminek a vízmû telepe ad helyet (bejárat a templom felõl). Belépési szándékát jelezheti még egyesületünk vezetõségénél is. Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a lakosságnak is nagy szerepe van a közbiztonság megóvásában! Észrevételeiket a következõ telefonszámokon jelezhetik: Jászkarajenõi rendõrõrs: 06-30/ Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület: 06-30/ Ceglédi Rendõrkapitányság: 06-53/ Rendõrség: 107 (ingyenesen hívható) Nagy segítséget jelent Önöktõl és továbbra is köszönettel fogadjuk felajánlásaikat, illetve a járõrautó üzemanyagához való hozzájárulásaikat! Az egyesületünknek szánt anyagi támogatást megteheti még átutalással is a következõ számlaszámra: Bizalmukra továbbra is számítunk! Tisztelettel: Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2013. (IV.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e a Törtel Község Önkormányzatának 2/2012. (II.10.) sz. rendelettel megállapított, a 15/2012. (IX.14.) sz. és a 17/2012. (XI.30.) sz. rendelettel módosított költségvetésének módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2012. (II.10.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) a) pontjában az eft-ban szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész, a b) pontjában a eft-ban szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész kerül. 2. (1) A Rendelet 3. (9) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. (10) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 3. (11) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A Rendelet 3. (11) bekezdése kiegészül az Az államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszköz 330 eft szövegrésszel. (4) A Rendelet 3. (12) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 3. (13) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 5. (3) bekezdésében az eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. (4) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (4) A Rendelet 5. (5) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 5. (6) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, az eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, az eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (6) A Rendelet 5. (7) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (7) A Rendelet 5. (8) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, a eft szövegrész helyébe a & 635 eft szövegrész lép. 4. (1) E Rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba. Törtel, április 25. Godó János dr. Majtényi Erzsébet polgármester jegyzõ FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53)

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2013. (IV.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésben foglaltak alapján a következõ rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a) önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal; b) önállóan mûködõ költségvetési szervek; ba) Szent István Király Általános Iskola, bb) Törteli Tulipán Óvoda, bc) Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár. II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FÕÖSSZEGEI 2. (1) Az önkormányzat Képviselõ-testülete a évi költségvetés teljesítésérõl szóló beszámolót: a) teljesített bevételi fõösszegét eft-ban, b) teljesített kiadási fõösszegét eft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzat mérlegszerûen bemutatott bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el. III. TELJESÍTETT BEVÉTELEK 3. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az alábbiakban részletezettek szerint: a) a mûködési bevételek összegét eft-ban, b) a sajátos mûködési bevételek összegét eft-ban, ezen belül: ba) az egyéb sajátos bevételek összegét eft-ban, bb) helyi adók összegét eft-ban, bc) átengedett központi adók összegét eft-ban, bd) talajterhelési díj összegét eft-ban, be) pótlékok, bírságok összegét 954 eft-ban, bf) közhatalmi bevételek összegét 125 eft-ban. c) az önkormányzat költségvetési támogatásainak összegét eft-ban, a támogatáson belül: ca) normatív támogatások összegét eft-ban, cb) normatív kötött felhasználású támogatások összegét eft-ban, cc) központosított elõirányzatok összegét eft-ban, cd) egyéb központi támogatások összegét eft-ban. d) a támogatás értékû bevételek összegét eft-ban; e) a mûködési célú átvett pénzeszközök összegét 62 eft-ban, f) a felhalmozási célú bevételek összegét eft-ban, ezen belül: fa) a tárgyi eszköz értékesítésébõl származó bevétel összegét eftban, fb) a felhalmozásra átvett pénzeszközök összegét EU-tól eft-ban. g) az elõzõ évek pénzmaradványának igénybevételének összegét eft-ban fogadja el. 4. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Intézmények bevételeinek teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt elõirányzatonként a 2.9. melléklet szerint fogadja el. IV. TELJESÍTETT KIADÁSOK 5. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat e rendelet 2. b) pontjával jóváhagyott teljesített kiadásainak kiemelt elõirányzatonkénti csoportosítását az alábbiak szerint: a) a személyi juttatások teljesített kiadásainak összegét eft-ban, b) a munkaadókat terhelõ járulékok összegét eft-ban, c) a dologi kiadások összegét eft-ban, d) az egyéb mûködési kiadások összegét eft-ban, e) a felhalmozási kiadások összegét eft-ban, f) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét eftban, g) a finanszírozási célú pénzügyi mûveletek összegét eft-ban, ezen belül: ga) a felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét eftban, gb) a folyószámla hiteltörlesztésének összegét eft-ban, gc) a függõ kiadások teljesítésének összegét eft-ban fogadja el. 6. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt elõirányzatonként a 3.1. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselõ-testület az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként a sz., a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait feladatonként sz. melléklet szerint fogadja el. (3) A Képviselõ-testület az önkormányzat mûködési célú támogatás értékû teljesített kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselõ-testület a mûködési célú pénzeszközök teljesített kiadásainak támogatottankénti részletezését a 3.4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselõ-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselõ-testület a beruházások teljesített kiadásainak beruházási célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. V. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 7. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt eft-ban hagyja jóvá. Ebbõl: a évi költségvetés tervezésekor igénybe vett összeg eft. (2) A szabad pénzmaradványt a likviditás megõrzésére kell fordítani. Folytatása a 4. oldalon.

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8/2013 ÖK. Rendelet... Folytatás a 3. oldalról. f) elõirányzat-felhasználásának teljesítését a 8. sz. tájékoztatóban, VI. KIEGÉSZÍTÕ TÁJÉKOZTATÓ 8. (1) A Képviselõ-testület g) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 9. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá. a) az állóeszközökben bekövetkezett változásokat az 1. sz. tájékoztatóban, b) a vagyoni helyzet bemutatását a 2-4. sz. tájékoztatóban, c) az önkormányzat állami támogatásokkal történõ elszámolását VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. az 5. tájékoztatóban, d) az önkormányzat több évet érintõ kötelezettségvállalásait a Törtel, április tájékoztatóban, e) az önkormányzat évi közvetett támogatásainak Godó János dr. Majtényi Erzsébet összegét a 7. tájékoztatóban, polgármester jegyzõ Ügyfélbarát közigazgatás: baba-mama szoba a kormányhivatalban április 26. Kisgyermekkel érkezõ szülõknek alakítottak ki kényelmes baba-mama szobát a Pest Megyei Kormányhivatalban. A kezdeményezés elsõ helyiségét április 26-án adta át Tarnai Richárd kormánymegbízott a Szociális és Gyámhivatal Komócsy utcai épületének ügyfélvárójában. A Pest Megyei Kormányhivatal alapvetõ célkitûzése az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembevevõ, ügyfélközpontú mûködés, és az egységesen magas színvonalú, mindenki által hozzáférhetõ szolgáltatások kialakítása mondta az átadó alkalmával Pest megye kormánymegbízottja. Tarnai Richárd kijelentette, a mostani kezdeményezéssel minimális anyagi ráfordítással tudja a kormányhivatal kényelmesebbé, kulturáltabbá tenni a kisbabával érkezõk hivatali ügyintézését. Az eseményen részt vevõ Túri Ibolya, a Pest Megyei Kormányhivatal igazgatója hozzátette, a tervek szerint a kormányhivatal valamennyi szervezeti egységében, ahol ügyfelfogadás történik, a közeljövõben kialakítják a baba-mama szobákat. Tarnai Richárd kiemelte, a területi közigazgatás átalakításának végsõ célja, hogy év végére egyablakos ügyintézés mûködjön Magyarországon, vagyis valamennyi állammal kapcsolatos ügyet egy helyen lehessen elintézni. Ez a hely lesz a kormányablak, ami egységes arculatával, kedvezõ hétköznap reggel 8-tól este 8-ig tartó nyitva tartással, jól képzett munkatársakkal és természetesen baba-mama sarkokkal várja majd az állampolgárokat az ország 300 helyszínén. Tarnai Richárd és Túri Ibolya nem érkeztek üres kézzel, a baba-mama szobába rajzeszközöket, és a gyermekek részére készségfejlesztõ játékokat hoztak. Hegedûs Ágnesnek, a Szociális és Gyámhivatal vezetõjének. Hegedûs Ágnes, a Szociális és Gyámhivatal vezetõje az eseményen elmondta, a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának munkatársai saját maguk alakították ki a baba-mama szobát, például a barátságosabb környezet megteremtése érdekében mesehõsöket is festettek a falakra. A kialakított helyiségben lehetõség van a kisgyermek tisztába tételére, szükség esetén megetetésére. Pici széket és asztalt helyeztek ki a kisebbeknek, a padlóra gyermekszõnyeg került, míg a nagyobbakat a szekrényben játékok és képeskönyvek várják. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Új pályázati lehetõség idõseknek Két új kötetet mutatott be az Emberi Erõforrások Minisztériuma A Magyar Írószövetség székházában mutatta be Asztalosné Zupcsán Erika, az EMMI szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkára, Kalász Márton, Kossuth-díjas költõ, valamint Bíró Gergely, a Magyar Napló szerkesztõje május 16-án az Életút és a Hogyan õriztük meg pályázat anyagaiból összeállított köteteket. A Tevékeny idõskor és a nemzedékek közötti együttmûködés európai évében hirdette meg az Emberi Erõforrások Minisztériuma az Életút pályázatot, amelyen év fölötti, és a Hogyan õriztük meg pályázatot, amelyen 1000, legalább 40 éve házasságban élõ idõs ember nyújtott be pályázatot. A beadott írásokból a minisztérium támogatásával a Magyar Napló kiadó gondozásában a mai napon jelent meg a két kötet példányban. A kötetek elõszavait a zsûri tagjai, Jókai Anna (Életút pályázat), Lackfi János (Hogyan õriztük meg pályázat) jegyzik. A bemutatón Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár megköszönte a rendkívüli érdeklõdést az idõseknek, amely a pályázatokat és a bemutatót egyaránt jellemezte. Ezt követõen bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Államtitkárságon már elõkészítés alatt áll az új pályázati kiírás, amely nagy érdeklõdést váltott ki a megjelentek körében. Kérte a sajtó képviselõit, hogy a konkrét pályázati kiírás elõtt már adjanak hírt a lehetõségrõl, hogy azok, akik meg szeretnék életüket mások számára mutatni, akik meghívnak minket életük bemutatására, azok idõben fel tudjanak erre készülni. A helyettes államtitkár elmondta, hogy folytatni szeretnék az európai év kezdeményezéseit, így szeretnék, ha a pályázók a késõbbiekben sem szakadnának el egymástól. Ezért javasolta az Életút levelezõ és baráti kör megalakítását, amelyhez a helyszínen már ötvennél is többen csatlakoztak. A minisztérium minden szerzõ részére két tiszteletpéldányt biztosított, amelyet a helyszínen átvehettek a megjelentek. Kalász Márton, a zsûri tagjaként rendkívül nagy értékként beszélt az írásokról, olyan értékként, amelyet folytatni érdemes. A bemutatón két szerzõvel (Sárközi Lászlóné és Lõrincz Kálmán) Bíró Gergely szerkesztõ beszélgetett. A programot az egyik pályázó, Fáczán József szájharmonika produkciója színesítette. Szociális és Családügyért Felelõs Államtitkárság H-1054 Budapest, Akadémia u. 3.; Telefon: +36 (1) ; Web:

5 HÍRADÓ 5. oldal CSARNOK KIADÓ 280 nm +1 hektár körbekerített területen. Hideg-melegvíz, közmûvesítve. Raktárnak, üzemnek vagy terménytárolónak Ft/hó Érdeklõdni: 06-30/

6 6. oldal TÖRTELI KÁKÁS HORGÁSZTÓ Tisztelettel köszöntjük minden régi és új vendégünket a 2013-as esztendõben. Szeretettel várunk mindenkit, aki horgászni, pihenni kíván. Horgásztavunk és az azt körülvevõ szabadidõpark kiválóan alkalmas családi-baráti, céges összejövetelek, tréningek lebonyolítására, csodaszép természeti környezetben. Apartmanjaink minden igényt kielégítõen állnak szállóvendégeink rendelkezésére. Júniusi programajánló JÚNIUS 8. (SZOMBAT) HORGÁSZVERSENY Gyülekezõ: 6.00 órakor. Horgászhelyek sorsolása: 6.30 órakor. A verseny 7.00 órakor kezdõdik. Egy bottal, két horoggal lehet horgászni. A verseny órakor zárul. Ebéd: órakor, utána eredményhirdetés. Részvételi díj: Ft, amely tartalmazza az ebédet és a verseny költségeit. Jelentkezni: a helyszínen és az információs telefonszámon lehet június 6-ig. JÚNIUS 22. (SZOMBAT) SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG Töltse velünk az év legrövidebb éjszakáját! Éjfélkor hagyományos Szent Iván éji tûzgyújtás lesz, majd a vállalkozó szellemûek átkelhetnek a parázson. Utána a felkelõ nap köszöntése baráti koccintással. A belépés díjtalan. EGÉSZ ÉJJEL RETRO BULI a 80-as, 90-es ÉVEK LEGNAGYOBB SLÁGEREIVEL! Információ: 06-70/ Kapásból a legjobb!

7 HÍRADÓ 7. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Tölgy gurigás Ft/q Bükk gurigás Ft/q Tölgy félig hasított Ft/q Bükk félig hasított Ft/q Tölgy konyhakész Ft/q Bükk konyhakész Ft/q Mész (25, 50 kg) és magyar cement (25 kg) kapható Szõlõkaró, palántakaró, villanypásztor karó AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók PB GÁZPALACK CSERE Ft DRÓTFONAT 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. 1,75 méter magas Ft/tek. 2 méter magas Ft/tek. BETONOSZLOPOK 2,4 m hosszban Hullámpala 183x Ft 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

8 8. oldal TÖRTELI ITT A NYÁR, SZÉPÍTSE ÖN IS OTTHONÁT! KÍNÁLATUNKBÓL: Poli-Farbe termékcsalád: színes bel- és kültéri festékek, diszperzitek különbözõ kiszerelésben, mészfestékek, színezõpaszták, lazurfestékek, alapozók, zománcfestékek, lakkok, szigetelõ-tömítõanyagok, glettek, élvédõk, lábazatfestékek, díszlécek, rozetták, bordûrcsíkok, álmennyezetek és ragasztóik, burkolatragasztók, aljzatkiegyenlítõk, vakoló- és falazóhabarcsok, esztrichtek AJÁNLATAINK: Sakret csemperagasztó (fagyálló) 25 kg Ft/zsák Sakret flexibilis csemperagasztó 25 kg Ft/zsák Sakret falazó- és vakolóhabarcs 40 kg Ft/zsák Rigips 5 kg /db KERTÉSZNAPTÁR Az ápolási munkák a legfontosabb tennivalók a nyár folyamán. Másodvetésre még sokféle zöldségmagot vethetünk és a gyorsan növõ egynyáriak (estike, porcsinrózsa) is alkalmasak az üres foltok befedésére. Kéthetente kapáljuk meg a zöldségágyásokat és használjunk lombtrágyát, vagy tápoldatos vízzel öntözzük meg a magas tápanyagigényû növényeket (paprika, paradicsom, karfiol, káposzta). Most kell vetni a tárolásra szánt zöldségek közül a fekete retket, céklát, bimbóskelt, karalábét. Másodveteményként még vethetõ a cukkini, uborka, spárgatök, bokorbab. Itt az ideje az évelõ és a kétnyári virágok vetésének: árvácska, százszorszép, törökszegfû, zergevirág. A rózsákat rendszeresen vágjuk vissza, amint elnyílnak, 2-3 levéllel a virág alatt. Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék

9 HÍRADÓ 9. oldal Gumiabroncs és gyorsszerviz Törtel, Jászkarajenõi út 24. (autómosóval szemben) Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17; Sz: 8-12; V: Zárva GUMIABRONCSOK ÉRTÉKESÍTÉSE, SZERELÉSE, CENTRÍROZÁSA, JAVÍTÁSA Újszerû használt és akciós új gumiabroncsok értékesítése kedvezõ árakon! Kiváló minõségû, ellenõrzött használt gumiabroncsok garanciával! Használt és új alufenik és acélfelnik értékesítése! TEHER- ÉS MEZÕGAZDASÁGI GUMIABRONCSOK, TÖMLÕK SZERELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE! Autógyorsszerviz szerelés, javítás, olajcsere autóalkatrészek, olajok, szûrõk, akkumulátorok, hûtõ- és szélvédõmosó folyadékok értékesítése Ingyenes állapotfelmérés és szervizajánlat készítés! ADRICS Kft. Gumiabroncs és gyorsszerviz

10 10. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Júniusi nyitvatartási napok: hétfõ 3. nyitva 10. zárva 17. nyitva 24. nyitva kedd 4. zárva 11. nyitva 18. nyitva 25. zárva szerda 5. nyitva 12. nyitva 19. zárva 26. nyitva csütörtök 6. zárva 13. zárva 20. nyitva 27. nyitva péntek 7. zárva 14. nyitva 21. nyitva 28. zárva szombat 1. zárva 8. nyitva 15. nyitva 22. zárva 29. nyitva vasárnap 2. zárva 9. zárva 16. zárva 23. zárva 30. zárva Júliusi nyitvatartási napok: hétfõ 1. zárva 8. nyitva 15. nyitva 22. zárva 29. nyitva kedd 2. nyitva 9. nyitva 16. zárva 23. zárva 30. nyitva szerda 3. nyitva 10. zárva 17. nyitva 24. zárva 31. nyitva csütörtök 4. zárva 11. zárva 18. nyitva 25. zárva Aug. 1. nyitva péntek 5. nyitva 12. zárva 19. zárva 26. zárva Aug. 2. nyitva szombat 6. nyitva 13. nyitva 20. zárva 27. zárva Aug. 3. nyitva vasárnap 7. zárva 14. zárva 21. zárva 28. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

11 HÍRADÓ 11. oldal Lakodalmi sátor kölcsönzés, sütemény készítés! Kisebb rendezvénysátrak, Hûtõkocsik, Egységes, igényes teríték, 20 fõtõl 300 fõig. Színvonalas, modern sátor. Baráti, családi összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre. Kérjük, foglaljon idõben! Ugyanitt sütemények, torták rendelhetõek, amelyeket a Hangulat Cukrászda készít házias ízekben és kivitelben. Telefon: 06-30/ Lakásfelújítás! Festés, Csempeburkolás, Parkettakészítés, csiszolás, Laminált padlózás, Külsõ hõszigetelés, színezés, Fürdõszobák felújítása vízszereléssel. Karai István a lakosság szolgálatában. Telefon: 06-30/ Nemzeti Dohánybolt nyílik a Piac területén található üzletsoron, július 1-jével. Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ ROLTIM FA KFT. Tûzifa Bükk: 2.200,-/q Vastag akác: 2.600,-/q Hasított akác: 2.800,-/q Cím: Törtel, Újosztály d. 51. Telefon: 06-20/ , 06-20/

12 12. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Ovisok az iskolában Közeledik a tanév vége, s ilyenkor ellátogatnak az elsõ osztályosokhoz azok a nagycsoportos gyerekek, akik szeptembertõl iskolánk kis tanulói lesznek. Mi, tanító nénik, a gyerekekkel együtt nagyon vártuk az ovisok érkezését. Az elsõsök igazán kitettek magukért. Büszkén mutatták meg kis társaiknak, milyen sok érdekes dolgot tanultak az iskolában. Gyönyörûen olvastak, ügyesen számoltak. Természetesen az óvodásokat is bevontuk a munkába, akik a kezdeti megilletõdöttséget legyõzve egyre lelkesebben vettek részt a feladatok elvégzésében. Nagyon megdicsérünk benneteket, ügyesek voltatok! Szinte észrevétlenül elrepült a tanítási óra. De mielõtt elbúcsúztunk volna vendégeinktõl, egy-egy színes papírforgót adtunk ajándékba nekik. Reméljük, jól éreztétek magatokat az iskolában! Szeretettel várunk benneteket õsszel az iskolában. Kökény Ferencné Margitka tanító néni és Tóth Dénesné Gabi tanár néni, elsõs osztályfõnökök Óvodások voltatok kisfiúk, kislányok. Tündérország berkeit bebarangoltátok. Iskolások lettetek. Mi minden vár rátok! Nagy felfedezések, szép kirándulások. Betûországba vezet a tanító néni. Mennyit fogtok ti otthon majd errõl mesélni! Számországban elámul a szemetek-szátok a temérdek kincsen, amit ott találtok. Kezdõdik az utazás, a csengõ már csenget. Kívánunk hát jó utat s hozzá vidám kedvet! G Y E R E K S A R O K ROVÁS-REJTVÉNY E havi feladat: Õseink írása a rovás volt. Az itt közölt székely-magyar rovás egyaránt alkalmas titkosírásra és szórakoztató, hagyományõrzõ idõtöltésre. A rovást õseink jobbról-balra, azaz az iskolában tanult latin betûs íráshoz képest visszafelé rótták rovásbotra. Az újság e számában közlünk egy mondatot rovásírással. A mondat megfejtését e- mailben minden törteli diák beküldheti az újság szerkesztõségébe Ez év augusztusában azok, akik a legtöbb helyes megoldást beküldték, értékes könyvjutalomban részesülnek. Múlt havi feladványunk megfejtése: Süss fel nap, fényes nap. Helyes megfejtést a következõ fiatalok küldtek be: Makai Fanni, Sáfrán Hilda, Minárovics Réka, Jancsovics Ákos, Szelei Levente, Tabajdi Imre, Nagy Sándor, Bekõ Csaba.

13 HÍRADÓ 13. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Napközis klubfoglalkozások Április végén került sor egy újabb kézmûves foglalkozásra, amelynek keretein belül az Anyák napjára készültünk. A gyerekek szív alakú tûpárnát varrtak, az édesanyjuknak. Ezek a foglalkozások összevontan az egész alsó tagozatban nagyon jó hangulatban teltek. A napközis játszóházi foglalkozások a gyermekek örömére ebben a tanévben rendszeressé váltak. Hiszen igyekeztünk az õ érdeklõsükhöz, kívánságaikhoz igazodva megszervezni a programokat. Május hónapban, a nyári szünetre való felkészülés részeként a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés szabályaival fogunk ismerkedni. Napközis tanító nénik Csapatban is jók vagyunk angolból Az albertirsai Tessedik Sámuel Általános Iskola meghívását elfogadva minden évben részt veszünk kistérségi versenyeiken, melyet angol nyelvbõl is meghirdetnek. Már vártam az áprilisban esedékes angol versmondó versenyükre a meghívást, ami nem is maradt el, de meglepetésemre szakítottak a hagyományaikkal és a versmondó verseny helyett egy játékos csapatversenyre invitálták az angol nyelvet tanuló diákokat, melynek témája az egészséges életmód, a sportok, az egészséges élelmiszerek, az egészségtelen életmódból és táplálkozásból eredõ betegségek voltak. Pár napig úgy gondoltam, hogy ezt a versenyt kihagyjuk, mivel túl megerõltetõ lenne ilyen rövid idõ alatt felkészülni az 5. és 6. osztályos vállalkozó kedvû gyerekekkel olyan anyagból, amit még nem is tanultunk. Ráadásul elõzetes feladatot is szabtak. Készíteni kellett angol nyelven egy plakátot képekkel, szöveggel és az egészséges életmóddal kapcsolatos mottóval, valamint készülni kellett egy rövid jelenet elõadásával, melyben a zöldségesnél történõ vásárlást kellett eljátszaniuk a gyerekeknek, természetesen ezt is angol nyelven. Majd egy hétig vívódtam, hogy benevezzünk-e vagy sem, mire arra az álláspontra jutottam, hogy nem lehetek olyan kishitû, hogy azt feltételezzem a tanítványaimról, hogy nem akarnak, vagy nem tudnak némi plusz munkát vállalni a siker reményében. És milyen jól tettem, hogy végül úgy döntöttem, nekivágunk. Hisz újra bebizonyosodott a bölcs mondás igazsága: Aki mer, az nyer!. Összeállt a csapat, melynek tagjai Molnár Vivien, Bárány Dávid, Jancsovics Ákos, Kecskés Ferenc és Vincze Dániel voltak. Három hét alatt több száz szót vasaltam be rajtuk a megadott témakörökben. Oldalszámra kapták a házi feladatot. Óráról órára zúdítottam rájuk az új nyelvtani szabályokat. Közben egyre jobban ment a jelenet a zöldségesnél és Baranyai Fanni segítségével készült a poszter is. Végül mindennel elkészültünk és tisztességgel felkészültünk az április 19-ei megmérettetésre. Sajnos Kecskés Feci betegség miatt végül nem tudott eljönni a versenyre, de 4 fõs csapatokat vártak, mi pedig tartalék emberrel készültünk, így az utolsó pillanatban nem kellett viszszalépnünk. A feladatokat kipirult arccal, örömmel, lelkesen, magabiztosan, és még ráadásul jól is oldották meg, így a házigazda csapat mögött 2 ponttal lemaradva a II. helyen végzett a törteli csapat. Micsoda öröm volt ez nekünk akkor, és milyen öröm most is a versenyzõknek, mivel a tananyagban most jutottunk ehhez a témakörhöz, és az év végi hajrában jólesik egy kis lazítás az angol órákon, hisz õk már mindent tudnak ebbõl az anyagból. Sõt! Még sokkal többet is. Ahogy viccesen szoktuk mondani, ez a kis henyélés az õ bónusz jutalmuk. S persze az igazgatói dicséret, amit a remek teljesítményükért kaptak. Õrsy Anett angoltanár

14 14. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei MÛVÉSZET AZ ISKOLÁBAN Kiállítás nyílt május 13-án a Szent István Király Általános Iskolában tanuló, egyúttal a ceglédi Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola képzõmûvészet tanszakában tevékenykedõ gyerekek alkotásaiból. A kicsik munkáiból öszszeállított kiállítást az alsósok épületében Radicsné Sáfrán Erika igazgatónõ az alábbi szép gondolatokkal nyitotta meg: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendéget: szülõket, nagyszülõket, kollégákat a Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola rajztanszakos növendékeinek kiállításán. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben Godó János polgármester urat, dr. Mihálka Györgynét, a Tetz Iskola igazgatóját és Nagy Erzsébetet. Kiemelt tisztelettel köszöntöm a nap fõszereplõit, titeket, kedves gyerekek, akik alkotásaitokkal gyönyörû galériává varázsoltátok iskolánk fõbejáratát és a József Attila úti épület folyosóját. Végezetül, de nagy tisztelettel köszöntöm Káldiné Megyeri Éva tanár nénit, akinek áldozatos munkája nélkül nem valósulhatott volna meg ez a kiállítás. Kedves Vendégeink! Rajzolni jó! S erre mi is, felnõttek is emlékszünk, ha visszagondolunk a felhõtlen gyermeki évekre, amikor elvárás nélkül alkottunk szebbnél szebb királylányokat, házakat, kisautókat, tájakat. Kedves Szülõk! Gyermekeik még mindig így élik meg az alkotás örömét. A gyermekrajz, még a legegyszerûbbnek tûnõ is, teljesen tudattalanul a gyermek lelkébõl indul ki. Ezért soha ne minõsítsük azt! Bánjunk a rajzokkal tapintatosan, hiszen általuk a gyermek lelkébe nyerhetünk bepillantást! A rajzokon keresztül újra és újra feltárulhat elõttünk a sokszor a felnõttek által már régen elfeledett gyermeki lét varázslatos világa. S milyen boldogok, amikor egy-egy rajzzal megajándékoznak minket, felnõtteket, s ezekbe a kis mûvekbe belerajzolják szívük szeretetét. A rajztanítás fejlesztõ hatással van a gyermeki személyiségre. Hiszen: elsõsorban az alkotás maga egy örömteli élmény; a tény, hogy egymaga létrehozott valami egyedit, fokozza a gyermek önértékelését; fejleszti a kreativitást, a kifejezõkészséget; felszabadítja az elfojtott érzelmeket, feszültségeket; Az önfeledt rajzolás során sokak úgy érzik, mintha egyfajta meditatív, relaxált tudatállapotba kerülnének. Az ilyen relaxált állapotnak pedig számos pozitív élettani hatása van: javul az oxigénellátás, csökken az anyagcsere és a vér tejsavtartalma, javul a szervek vérellátása, endorfin, azaz boldogsághormon termelõdik. a rajzok által elmondhatja, feldolgozhatja az õt ért kudarcokat, konfliktusokat; a közös alkotás közösségformáló; tanulási problémákkal küzdõ kisiskolásoknál képességfejlesztõ hatású. Különösen fontosnak tartom az iskolába lépõ gyermekek számára a rajzfoglalkozásokat. Az iskolakezdés hatékonysága meghatározza a késõbbi tanulóévek színvonalát is. Az írástanulás nehéz, nagy türelmet igénylõ tevékenység szülõnek, gyermeknek egyaránt. A kézügyesség fejlesztésében a tevékenységközpontú vizuális nevelés nagy segítség. A kifejezõ grafikus ábrázolás a betûírásra nagy hatással van és a késõbbi egyéni írás kialakulásához vezet. Túlzás nélkül állítható, hogy a rajz, vizuális kultúra tanítása kulcsfontosságú szerepet tölthet be a jövõ iskolájában. Az iskolák számára olyan általános nevelési célok kerültek elõtérbe, amelyek megvalósításához ez a tantárgy óriási lehetõségekkel rendelkezik. A tantárgy sajátos céljainak egyike, a vizuális kommunikáció fejlesztése az utóbbi évtizedekben különösen fontossá vált, amikor a munka és a kikapcsolódás is a vizuális médiára épít. A képernyõk korát éljük. A gyerekek ma már ismereteik jelentõs részét az iskolán kívül szerzik, ebben meghatározó szerepe van a televíziónak, internetnek. Az iskolának elõ kell segítenie azt, hogy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségû képi információ minél magasabb szintû, önálló feldolgozására, értelmezésére, megfelelõen tudjanak szelektálni a rájuk zúduló képi információk között. Ugyancsak a tantárgy speciális lehetõségei közé tartozik az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat kialakítása. Az ismeretszerzés lehetõsége a technikai médiumoknak köszönhetõen óriási mértékben megnõtt, ám egyúttal egyre áttételesebbé vált. A közvetlen, élményszerû ismeretszerzés, a komplex érzéki tapasztalás, valamint az anyagok alakítása, átlelkesítése révén történõ kifejezés, a kéz intelligenciájának mûködtetése, vagy a konstruálás révén történõ környezetalakítás nagymértékben hozzásegíthet ahhoz, hogy harmonikus kapcsolatot alakíthassunk ki önmagunkkal és környezetünkkel. Az általános nevelési célok között ma kiemelt helyen áll a kreativitásra nevelés és ezzel összefüggésben a feladatmegoldó képesség, a tanulási képesség fejlesztése. A globalizáció nyomán kialakuló kritikus helyzetekben fokozott szükség van a kreatív intelligenciára, az új válaszokra, megoldásokra. Ma már az ismeretek szerzése nem korlátozódik az iskolára. Szakmák tûnnek el egyik napról a másikra, munkahelyek zárnak be, új munkaterületek születnek. Létkérdéssé válik, hogy képes-e valaki rugalmasan alkalmazkodni, gyarapítani tudását, átképezni magát. Az új követelmények között szerepelnek: a rugalmasság, az elemzõképesség, a tanulás tanulására, a kreatív gondolkodásra, valamint csoportmunkára nevelés. Ezek a jövõben fontosabbak lesznek, mint bizonyos specifikus szakmai ismeretek, készségek. A kreativitás fejlesztésére óriási lehetõség nyílik a rajzfoglalkozásokon. Nem arról van szó, hogy mindenkibõl mû- Folytatása a 15. oldalon.

15 HÍRADÓ 15. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Folytatás a 14. oldalról. vészt vagy tudóst kellene nevelni, vagy hogy a munkaadók feltétlenül kreatív emberekre számítanak. Fontossága sokkal inkább abban rejlik, hogy a megfelelõ vizuális mûvészeti nevelés segítheti a tanulót abban, hogy önálló, saját életét alakítani képes emberré váljék. Ugyancsak a globalizációnak tudható be, hogy a kulturális identitás kérdése napjainkban különös aktualitást nyert. Ennek kialakításában az anyanyelv mellett a vizualitásnak is óriási szerepe van. A vizuális nevelés egyik fontos célja múltunk értékeinek felmutatása mellett mai életünk pozitív vonásainak felkutatása, a kortárs mûvészetek megismertetése, a fiatalokat ma érõ számtalan spontán vizuális hatás közös élménnyé rendezése, hogy azok a fiatal generációk összetartozásának alapjává válhassanak. A mûvészetet értõ közönség, a kiállításokat szívesen látogató mûvészetbarát felnõtteké váljanak. A vizuális nevelés, a vizuális tehetség gondozása terén nagyon sokat adhat gyermekeink számára iskolánk és a Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola együttmûködése. Különösen nagy öröm számunkra, hogy saját tanár nénink részvételével valósulhatott meg ez az együttmûködés ebben a tanévben. Amikor az általános iskolai tanterv igen kevés óraszámot biztosít a vizuális kultúra közvetítésére, hálásak vagyunk a mûvészeti iskola által nyújtott lehetõségért. A foglalkozások színvonalas megtartásához biztosított eszközökért: kézmosót szereltek be a rajzfoglalkozások helyszínéül szolgáló tanterembe, rajzbakokat, állványokat, lámpákat, s egyéb segédeszközöket bocsájtottak a rendelkezésünkre. A szülõk anyagi terhein segítve ingyenesen biztosítják a hátrányos helyzetû tanulók részvételét. Kedves Szülõk! A gyerekek képessége, érdeklõdése, a rajztanár néni folyamatos, következetes fejlesztõ munkája áll az eredmények hátterében. Idõzni kell a mûvészettel a rajztanszak ezt a nyugodt, elmélyült alkotómunkát, az értékek iránti fogékonyság formálását szolgálja. A mûvészeti iskola nevelõivel közösen hisszük, hogy a növendékek számára legyen az az élet bármilyen területe valamilyen módon a képzõmûvészet szeretete és a vizuális kultúra nyelvének ismerete többlet-tartalmakat ad a felnõtt életükben is. Tisztelettel megköszönöm Káldiné Megyeri Éva tanár néni felkészítõ munkáját, a Tetz Iskola vezetõségének együttmûködõ támogatását. Bízom benne, hogy ez a gyümölcsözõ, jó partneri kapcsolat a két iskola között még hosszú évekig szolgálja gyermekeink nevelését. Kérem a Kedves Szülõket, hogy továbbra is éljenek a lehetõséggel, írassák be gyermekeiket érdeklõdési körüknek, tehetségüknek, képességeiknek megfelelõen a mûvészeti iskola tanszakaira. Végezetül pedig, jó szívvel ajánlom mindenkinek a kiállítás megtekintését, mélyüljenek el gyermekeink alkotásaiban, és fedezzék fel a rajzokban a gyermeki lélek varázslatos világát. Ezekkel a gondolatokkal a kiállítást megnyitom. Radicsné Sáfrán Erika igazgató Ez után Godó János polgármester úr köszöntötte a kis mûvészeket és felkészítõjüket, Káldiné Megyeri Éva tanárnõt, és elismerõen szólt tevékenységükrõl, a tanulók, a szülõk és a két iskola együttmûködésérõl. A kisdiákok megilletõdve mutatgatták rajzaikat, a szülõk elégedetten nézegették gyermekeik alkotásait. A felsõsök épületében a több éve képzõmûvészettel foglalkozók munkáinak megtekintésével folytatódott a délután, a látogatók elismeréssel adóztak az ifjú képzõmûvészeknek. Törtel község méltán lehet büszke iskolájára, a felkészült, türelmes nevelõkre és a tehetséges, kitartó diákokra. Nagy Erzsébet Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola Kazinczy szépkiejtési verseny Kazinczy szépkiejtési versenyt rendeztünk iskolánkban április 17-én. Az 5-6. osztályosok versenyén 13 tanuló indult. A 7-8. osztályos korcsoportban 17 fõ izgult, hogy kik lesznek a legügyesebbek. A tanulóknak egy saját maguk által választott szöveget kellett felolvasniuk, majd valamennyien ugyanazt a kötelezõ szöveget olvasták fel. Versenyzõink becsületesen helytálltak, de külön dicséret illeti a nyolcadikosokat, akik profi módon versenyeztek, öröm volt hallgatni õket. Mindenkinek köszönjük a részvételt, gratulálunk a helyezetteknek: 5-6. évfolyam: I. Minárovics Réka, II. Balogh Izabella, Bódi Bianka, III. Jancsovics Ákos évfolyam: I. Kamocsai Dóra, Kókai Patrik, II. Nagy Cintia, Szabó Karina, III. Rózsa Bianka. Rimóczi Józsefné Munkaközösség vezetõ

16 16. oldal TÖRTELI Néhány hét és itt a nyár! Ha az utóbbi hetek, hónapok idõjárását nézzük, ezzel a címmel bizony még nagyon-nagyon ráérnénk, de idõközben azért csak közeleg a szezonnyitás ideje a Balaton partján, és nem olyan sokára egy szempillantás alatt megtelik a környék nyaralni, kikapcsolódni érkezõ családokkal, baráti társaságokkal, vagy éppen táborozni készülõ kis- és nagycsoportokkal, akik a szünidõ végeztével, illetve a jól megérdemelt szabadság idejének elérkezése során nagy erõkkel vetik bele magukat a nyaralás önfeledt habjaiba. És ez a folyamatos vidámság, pezsgés, mondjuk így: élet a Balaton partján a vendégeket ellátó szolgáltatók nagy örömére kitart egészen a hûvös õszi napokig. És nem lesz ez másképp a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor esetében sem, ahol az idei évben az IRMÁK UTILIS Nonprofit Kft. üzemeltetésében ismét június 4. és szeptember 2. között lesz lehetõség a Balaton partján táborozni, üdülni. A tavalyi sikeres szezon után az idei évben is bízunk benne, hogy a hozzánk érkezõ családoknak, kis- és nagycsoportoknak ismét felejthetetlen élményben lesz részük ott tartózkodásuk során, melynek érdekében a tavalyi évhez hasonló kedvezõ árakkal (mindössze 105 Ft/fõ/éj összeggel kerül többe, mint tavaly), rendezett környezettel, lehetõségeinkhez igazodó elvégzett felújításokkal, a rendelkezõ szórakozási lehetõségek bõvítésével, és a tavalyihoz hasonló szívélyes kiszolgálással várjuk vendégeinket. Nagy örömmel tölt el minket, hogy számos visszatérõ vendéget köszönthetünk majd idén nyáron a Táborban. Az ellátásért fizetendõ díj 4-14 fõs faházakban történõ elhelyezést és napi háromszori étkezést foglal magában, valamint a táborhoz tartozó saját strand, illetve sportpálya számos sporteszközzel vendégeink által történõ térítésmentes használatát. Az idei évtõl SZÉP Kártya elfogadására is van lehetõség, ezzel is valóra váltva egy hangsúlyos igényt tavalyi vendégeink részérõl. Bízunk benne a szezonra történõ felkészülés kellõs közepén, hogy az idõjárás kellõképpen kárpótol majd bennünket a hosszúra nyúló hûvös, esõs, olykor havas idõkért, és a nyári kikapcsolódásnak, pihenésnek, kirándulásnak, a felejthetetlen szép nyári élmények gyûjtésének ilyen téren sem lesz majd akadálya, és vendégeink kellemes élményekkel telve érkeznek majd haza nyaralásukból. És, hogy néhány hét múlva, június 4-én újra indul egy sikeres szezon, egy szép nyár Balatonszárszón, az IRMÁK által üzemeltetett Ifjúsági Táborban IRMÁK UTILIS Nonprofit Kft. A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Húsvéti játszóház Március 13-án a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület szervezésében Húsvéti játszóház várta a gyerekeket a Malom rendezvénytermében. A résztvevõ gyerekeknek az ajtóban csokitojással kedveskedtünk. Húsvétra készülõdve sok szép kifestett tojást, gipszbõl öntött tojástartót és különbözõ dísztárgyakat készítettek a gyerekek az egyesület tagjainak segítségével. De nem csak a gyerekek, hanem a kísérõ anyukák, apukák is készítettek dísztárgyakat, húsvéti ablakdíszeket. A foglalkozás közben húsvéti verseket is mondtak a gyerekek és az elmondott szép verseket is csokitojással jutalmaztuk. A délutáni foglalkozást egy vidám közös tánc zárta.

17 HÍRADÓ 17. oldal Száz év után... Emlékoszlop építésérõl 1925-ben Május utolsó vasárnapja 1924 óta a Hõsök Emlékünnepe. A szocializmusban nacionalista eseménynek bélyegezték ezt a napot, s betiltották, a rendszerváltással azonban újjáéledt a hagyomány, mely az elesett katonáknak állít mementót. Gondoljunk mi is tisztelettel a világháborús hõsökre! (Szerk.) Jegyzõkönyv. Felvétett Törtelen szept. 24-én, a községi képviselõtestület rendkívüli közgyûlésén. Jelen vannak: 1./ Tóth Ambrus bíró, mint elnök 2./ Aranyi Sándor fõjegyzõ 3./ Holczer József aüjzõ. (és még 14 képviselõ névszerinti felsorolásban.) Elnök a gyûlést megnyitja, szabályszerû összehívást megállapítja, a tárgyak elõadására az illetékes jegyzõ urakat, a felveendõ jegyzõkönyv hitelesítésére Túri Károly és Antal János képviselõ urakat felkéri. Elõadó: Aranyi Sándor fõjzõ. Hõsi halált haltak emlékoszlopára beérkezett tervek bemutatása, kiválasztása és további intézkedés. Több oldalról hozzászólás és tüzetes tárgyalás után a Horváth Sándor Szolnok, Komlós K. Szolnok, Czeglédi Sándor Szolnok, ifj. Szabó Gyula Czegléd, Kéry Ferenc, Hornyák Gyula czeglédi kõfaragó szobrászok által beadott és kisebbített minták közül, építés illetve kivitelre a alábbi névszerint szavazás után: ifj. Szabó Gyula tervezetére szavazott: Aranyi Sándor, Antal János, Csizmazia János, Holczer József, Klein Jakab, Liptay György, Szabó Gyula, Serfõzõ József, Soós László, Szokolovszky Miklós, Túri Károly, Újházi Gyula. Kéry és Hornyák I. számú mintája mellett szavaztak: Borsos János pleb. Réti Dénes, Dr. Theisz Oszkár. Tehát 3 ellen 13 szóval Határoztatott: Ifj. Szabó Gyula czeglédi szobrász által június 30-ával keltezett levelével beadott 4.50 magassággal, 1.80 alapszélességgel, az ugyancsak beadványhoz mellékelt kõalapzattal, 80 cm magas vasrácskerítéssel minta szerint építés iránti haraszti mészkõbõl faragandó emlékoszlop tervezetet, kerítés tervezetet kivitelre, építésre a képviselõtestület szótöbbséggel elfogadja és az ezen tervezet és kõminta iránti intézkedés megtétele elõtt az elfogadott tervezetet fölülbírálásra Alispán úrhoz felterjeszteni rendeli, ennek megtörténte után fog a képviselõtestület a szükséges költség miként beszerzése iránt intézkedni, s az obeliszk kivitelére nyilvános eljárást elrendelni, melynek megtartását annak idején a Duna-Tiszaközi Hírlapban közzétételét rendeli el, amikor a tervezetet benyújtott szobrászok is értesítendõk lesznek. * Ennyi a fellelhetõ a jegyzõkönyvekben, de a 4 és fél méteres obeliszk, az nem készült el. A képviselõ-testületen nem múlott, mert nagy többséggel megszavazták. Talán az alispán úr nem támogatta? Vagy késõbb a költség beszerzése vált lehetetlenné? Az biztos, hogy a hõsi halált haltak emlékét a templom északi falán név szerint megörökítette az utókor. Erre már 1918 õszén jótékonysági összejöveteleket tartottak, melyeknek a bevételét a hatalmas márványlapra fordították. Sajnos az emléktáblán az állítás évszáma nem szerepel. Dr. Bálint Béla Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület

18 18. oldal TÖRTELI RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL A törteli csodaszarvasok Dr. Erdei László Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület Az õsi szarvasábrázolások és szarvas-mítoszok a nagyállattartó pusztai népek körében a nemzetségek eredetével álltak kapcsolatban, így a mi ismert hun-magyar mondakörünkben Hunor és Magor története is, ahol a testvérpárt szarvas vezette az új haza felé. A csodaszarvas leggyakoribb és legmûvészibb ábrázolását a turáni népek, a szkíták körében találjuk, de nem kizárólagosan, hiszen a nyugati kelták hagyományaiban is jelentõs szerepet kapott. A dél-orosz sztyeppei aranyleletek, mint például a kosztromszkajai kurgánban talált (a szentpétervári Ermitázsban õrzött) arany pajzsdísz mellett stílusában és méretében két hozzá hasonló aranyszarvas került elõ Zöldhalompusztáról és Tápiószentmártonról is (1). Ezek a Kr. elõtti VI. századi szkíta korra keltezhetõek. A szarvasábrázolás és hagyomány azonban sok-sok évszázadon keresztül fennmaradt királyaink templomalapítási legendáin keresztül, némely jelenkori népszokásig. Nem rendkívüli tehát, hogy Törtel földjébõl két szarvasábrázolás is elõkerült; a korábbi egy római kori szarmata fibulán a Kr. utáni II. századból, a másik egy szíjvégen a honfoglalás korából. Jelen írásnak nem célja a szarvasábrázolások mögötti jelentés- és hiedelemvilág taglalása, hiszen ezzel kapcsolatban könyvtárnyi anyag áll az érdeklõdõ rendelkezésére. Tényleges újdonságként alig lehetne bármit is hozzátenni a meglévõ anyaghoz, azonban nem mindenki elõtt ismert ez a Törtel régebbi történetéhez kapcsolódó két szarvasábrázolás, ezért bemutatásukat érdemesnek tartjuk. A szarvast ábrázoló honfoglalás kori szíjvég Az ismertebb szarvasábrázolás aranyozott ezüst szíjvégen látható, amelyet a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület stilizált formában emblémájául választott (1. kép). Bemutatása szerepel a Törtelrõl szóló monográfiákban is (Kristó László, Striczky György (2, 3)). Ez a lelet a Demeter-tanya (Kákástó dûlõ) melletti lovas temetkezésû, honfoglalás kori sírból került elõ, melyet számos más darabbal együtt Aranyi Sándor törteli jegyzõ gyûjtött össze és adott át Dr. Pósta Bélának, a Magyar Nemzeti Múzeum régészének 1896-ban (P.B tõl a kolozsvári egyetem régészeti tanszékének tanára). A lelet megtalálásának részletes leírása a Törteli Híradó egy régebbi számában is megjelent (4), amely írás Dr. Pósta Béla publikációjának átvétele. Részletesebb ábrázolását szintén közölte már a Törteli Híradó (5), azonban emlékeztetõül és összehasonlításképpen jelen cikk keretében szeretnénk azt ismételten bemutatni. Ez a lelet aranyozott ezüst szíjvég, téglalap alakú, melynek jobb oldali vége lekerekített, ívelt záródású. Az elõlapját kettõs domború keretbe zárt balra ugró domború szarvas ékíti. Két kerete egy az egyenes záródású, keskeny oldalán alkalmazott s középen megkötött növényfonatból kiindulva körülfut és pedig kívül mint gyöngysor, belül mint völgyelt levélsor. E szíjvéget az ásatások folyama alatt szereztem Demeter József egyik rokonától. írja Dr. Pósta Béla (4). 1. kép. Ugró szarvas alakja a törteli szíjvégrõl A szarvas motívum a szkíta aranyszarvas elõdökre mutat, amelyek mellsõ lábait is maga alatt tartó, fekvõ (lerogyott?) szarvast ábrázolnak, mind a már említett nagy szkíta kunhalmos temetkezésbõl elõkerült, mind pedig a hazai aranyszarvas leletek esetében. A mi törteli szarvasunk mellsõ lábai azonban elõre nyújtottak, amely póz egy ugró állat benyomását kelti. A szarmata-kori római zománcberakásos fibula Nem ilyen közismert elõttünk az a Kr. u. II-III. századi római császárkori állatjelenetes, zománcberakásos ( os) bronz fibula (ruha-kapcsolótû), melyet itt, a római Pannónia és Dácia provinciák közötti Barbaricumban, a Duna-Tisza közén, a mi Ernyõ dûlõnkben találtak. Azért hangsúlyos a római kor, mert az ilyen technikával készült mûtárgyak mûhelyei a nyugati provinciákban voltak. Elterjedésük a birodalmi tartományokban és a határ (limes) mentén súlyozottabb, míg a Római Birodalomhoz nem tartozó, szarmaták lakta Duna- Tisza közén kevésbé gyakoriak (6, 7). Az ábrázolt szarvaskutya jelenet a kelta mondavilágba vezet. Az a tény, hogy a sokféle állatalakos és más díszítésû fibulák közül Törtelen éppen egy kutya által ûzött szarvast ábrázoló fibula került elõ, köszönhetõ talán viselõje ízlés- és gondolatvilágának, amikoris a nomadizáló, szarmata, jazig törzsbeli asszony azt az állatot választotta ruhája díszéül, amely legközelebb állt szívéhez, hagyományaihoz. Ily módon kapcsolódhatunk a sztyeppei hagyományok felé. Folytatása a 19. oldalon.

19 HÍRADÓ 19. oldal Folytatás a 18. oldalról. Ami e cikk íróját már régen megihlette az a szkíta aranyszarvas volt, melyet személyesen is meglátogathattam telén. Az akkori Leningrádban (Szentpétervárott) töltöttem 3 hónapos kutatói ösztöndíjamat. Bár az Ermitázsba bejutni csak hosszú sorbanállás után lehetett, a rendelkezésre álló rövid idõ alatt az egyetlen és elmulaszthatatlan utam a már említett kosztromszkajai szkíta aranyszarvashoz vezetett. Csodálatos volt! Hazatérve, indíttatást éreztem, hogy törteli körtefába vésve megalkossam az aranyszarvas hozzávetõleges mását (képek). 2. kép. A szarmata-kori római zománcberakásos fibula (Kr. u század) A fibula leírása Havassy Péter Katalógusának 72. tételében (8): 72. os fibula II. sz. második fele III. sz. elsõ fele. Bronz, az áttört technikával készült római fibula állatküzdelmes jelenete jobbra menekülõ szarvast és annak hátsó részébe harapó kutyát ábrázol. A két állat testét szabálytalan körvonalú szürkéssárga berakás díszíti, amelybe négy-négy kis fehér pontot illesztettek. A kutya és eredetileg a szarvas szemét szürkéssárga hangsúlyozta. Az állatok mozdulata erõsen stilizált. A szarvas három, míg a kutya csak két lábát mutatja oldalról. A fibula hátán vízszintesen elhelyezett tûnek csak a csuklója és tartója maradt meg. H.: 5,5 cm, m.: 2,9 cm. Törtel-Ernõpuszta (Pest m.) MNM. Ltsz.: A lelõhelyet hibásan írva Ernõpusztaként találjuk ebben és minden további irodalmi hivatkozásban, még a Magyar Nagylexikonban is (9). A lelet pontosabb lelõhelyét kiderítendõ, a Magyar Nemzeti Múzeum illetékeséhez fordultam, valamint felhívtam figyelmét a hibás Ernõpuszta névre is. A válaszból kiderült, hogy a leltárkönyv január 30-i bejegyzése szerint a fibula Gaál László ajándéka (10). Az ajándékozó személyérõl további adatokat, a pontosabb helyszínrõl, egyéb részletekrõl a Múzeum azonban semmit sem tudott. Szerencsénkre azonban Striczky tanár úr könyvének 132. oldalán az évi földtulajdoni táblázatban ott láthatjuk Gaál László 93 kh föld birtokosának nevét, amelyet akkor Bátor Károly haszonbérelt (3). Pásztor József pedig egy Striczky György által rajzolt térképen megtalálta az ott Gál -tanyaként bejegyzett tanya helyét, nem messze a Dobozi erdõtõl északra (személyes közlés). Ezek alapján a pontos címet, helyrajziszámot a Ceglédi Járási Földhivatal megadta: az egykori Gál-tanyaként bejelölt terület a mai 0181/3 helyrajzi számon nyilvántartott területnek felel meg. A Dobozi erdõben lévõ halom pedig a jelenlegi 0185/ 1 helyrajzi számú ingatlannak részét képezi (11). 3. és 4. kép. A kosztromszkajai szkíta aranyszavas (Kr.e. VI. század) és törteli körtefába faragott mása (1974). Irodalom (1) Törteli Híradó január, II. évf. 1. szám, 4. oldal. Pásztor József: Vaskor, római kor. (2) Kristó László: Törtel község monográfiája , 16. oldal. Kiadja a Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület, Törtel, (3) Striczky György: Törtel. Magyar községek monográfiája oldal. Törtel Község Önkormányzata, (4) Törteli Híradó június, II. évf. 6. szám, 2-5. oldalak. Dr. Pósta Béla: A törteli magyar pogánykori leletek. Archaeologiai Értesítõ. 16 (1896): (5) Törteli Híradó május, II. évf. 5. szám, 5. oldal. Pásztor József: A magyarok honfoglalása. (6) B. Bónis Éva Selye Ilona: Római kori munkák. Múzsák Közmûvelõdési Kiadó, Budapest, (7) Vida Tivadarné Berecz Katalin: Aucissa és os fibulák Pannoniában és a szomszédos Barbaricumban. Doktori disszertáció, oldal. (8) Jazigok, roxolánok, alánok. Szarmaták az Alföldön. Havassy Péter: Katalógus. Gyulai Katalógusok 6. Gyula, (9) Magyar Nagylexikon. 10. kötet 238. oldal, Jazigok címszó. Magyar Nagylexikon kiadó, Budapest, (10) A fibulával kapcsolatos információért köszönet illeti Masek Zsófiát, a MNM Régészeti Tár Germán-Szarmata Gyûjtemény vezetõ munkatársát. A fibula a múzeum állandó régészeti kiállításán, a szarmata leleteknél tekinthetõ meg. (11) A pontos adatért köszönet illeti Magdáné dr. Rostás Boglárka osztályvezetõ asszonyt (Ceglédi Járási Földhivatal).

20 20. oldal TÖRTELI Lelki sarok Május, a Szûzanya hónapja Ebben a hónapban minden katolikus templomban összegyûlnek a hívek, hogy köszöntsék a Boldogságos Szûz Máriát. Hazánkban is él ez a szokás, több templomban, például Törtelen is, májusban minden nap énekeljük a litániát. A keleti és a nyugati egyház egyaránt egy-egy hónapot szentelt és ma is szentel a Boldogságos Szûznek. A keleti egyház ünneplése augusztus hónaphoz, a Boldogságos Szûz mennybeviteléhez kötõdött. A nyugati egyház ünneplésének gyökerei visszanyúlnak az európai országok hagyományaihoz és szokásaihoz. A május a virágba borulás idõszaka, amit csodálatos virágfesztiválokkal tettek ünneppé. A Boldogságos Szûz Isten legcsodálatosabb teremtménye és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy a tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé. Az Énekek éneke võlegényének köszöntése méltó alapja a tiszteletnek: Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak. (2,12) Így kapcsolódik egybe a természet és a szeretet. Elõször X. Alfonz (+1284), Castiglia királya kapcsolta össze május hónapját a Boldogságos Szûz Mária személyével, megkoronázva és énekkel magasztalva. Folyamatosan terjedt a hónaphoz kapcsolódó Mária-tisztelet. Rómában Néri Szent Fülöp (+1596) biztatta fiataljait, hogy ebben a hónapban virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna képeit, szobrait, zengjenek énekeket a köszöntésére, és jótettekkel is bizonyítsák ragaszkodásukat. Számos kiadvány jelent meg Európa-szerte, hangsúlyozva ennek lelki jelentõségét. A XIX. században a Szeplõtelen Fogantatás (1854) dogmája nagy lökést adott a Mária-tiszteletnek, amit a pápák is tanításaikkal, körleveleikkel csak még erõsítettek. Egyre inkább elterjedt és általánossá vált, hogy május hónapban a Máriát tisztelõ hívek összejönnek a loretói litánia elvégzésére, a szerzetesi és plébániatemplomokban is kiegészítik azzal, hogy a litánia megszólításait szentbeszédekben értelmezik és magyarázzák. A litánia kifejezés a görög litaneuó könyörgök szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgõ imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a ma is ismert formája: az elõimádkozó szándékaira a hívek válaszolnak. A loretói litánia a mai formájában a XVI. században tûnik fel elõször, de már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert loretói litánia a Loreto városának bazilikájában lévõ Szent Házból származik, ahol 1575-tõl (mások szerint már 1400-tól) minden szombaton elénekelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban járt és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette. VII. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különbözõ templomokban készült Mária-litániákat, és egyetemes használatra a loretoi litániát rendelte el. XII. Leó pápa ezt 1886-ban megújította. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelentõségét Egyházunkban. (Forrás: Verbényi István írása alapján.) Részlet Grignon Szent Lajos áhítatgyakorlataiból Az Üdvözlégy Mária a legerõsebb fegyver, mely a gonosz szellemeket megfutamítja, Isten népének ellenségeire lesújt, a tévedéseket megsemmisíti. Az Üdvözlégy mindenfajta kegyelemmel tölt el minket, megörvendezteti a mennyet, megújítja Mária örömét, és elõsegíti a Szentháromság tiszteletét. Az elsõ Üdvözlégy után, amit Gábor arkangyal imádkozott, jött létre a legcsodálatosabb isteni mû, Isten Fiának megtestesülése; minden Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, ismerõsöknek, jó szomszédoknak, akik szeretett halottunk, VÁGÓ SÁNDORNÉ búcsúztatásán és gyászmiséjén részt vettek. Köszönünk minden szál virágot, mellyel gyászunkat enyhítették. Külön köszönet illeti meg Sajtos József plébános atyát vigasztaló és felemelõ szavaiért, és Könyves Péter kántor urat megható énekéért. Megköszönjük a Fehér Õszirózsa vállalat dolgozóinak kegyeletteljes munkáját. A gyászoló család Üdvözlégy még most is sok kegyelmet vonz le a mennybõl. És mily sok Üdvözlégyet imádkozunk a rózsafüzérben! Az áldások mily kincseit ígérte a Boldogságos Szûz mindazoknak, akik ezt a mennyei imát áhítattal végzik! Állítsd mindig szemed elé Jézus Krisztus titkait, és szemléld azt Szûz Máriával egyesülten. Fontold meg, hogy Jézus mindent érted tett és szenvedett el. Szûz Mária Isten képét tükrözi vissza, mert egészen hasonló hozzá: az igazság Napjának ragyogó fénye tündöklik lelkében. Mert õ az örökkévaló világosság fényessége és az Isten dicsõségének homály nélküli tükre és az õ jóságának ábrázolata. (Bölcs 7,26) Szûz Mária lelke az erényeknek is tündöklõ tükörképe. Visszatükrözi azokat egész élete, mintegy testet vesznek fel az õ személyében. Nagyon fontos dolog tudni, hogy minek is örüljünk. Egy híres német püspök egy egész könyvet írt az örömrõl, Jézus egy pár szóval jelölte meg az igazi öröm forrását, amikor apostolainak mondta: Örüljetek, mert neveitek fel vannak írva a mennyekben. (Luk 10,20) Szûz Mária nyitotta meg nekünk az eget. Krisztus által, akit a világra hozott, megnyitotta az örök boldogság honát; azért õ a mi örömünk oka. A Plébánia hirdeti, hogy június 2-án, vasárnap, Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja ünnepe lesz. Az ünnepi szentmise, körmenettel de. 9 órakor kezdõdik, du. 15 órakor pedig szentségimádás, melyet most különösképpen is kihangsúlyozott az egyházmegyénkben Beer Miklós püspökünk ezen az ünnepen! Jöjjünk minél többen imádni az Oltáriszentségben valóságosan jelen lévõ Krisztust! Június 16-án, vasárnap de. 9 órakor tartjuk a tanévvégi hálaadó szentmisét, a Te Deumot, melyre várjuk a hittanos gyermekeket családjaikkal együtt. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik munkájukkal segítettek plébániánk 24 gyermekének elsõáldozásában. Imádkozzunk értük és családjaikért! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel: Könyves Péter Törteli Híradó A Törteli Önkormányzat tájékoztatója Megjelenik havonta 1600 példányban A kiadvány ingyenes Szerkesztõség címe: Törtel, Szent István tér 1. Fõszerkesztõ: Vágó Katalin Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán Nyomdai munka: CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) , (53) Terjeszti a Magyar Posta

RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL. A törteli csodaszarvasok

RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL. A törteli csodaszarvasok RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL A törteli csodaszarvasok Dr. Erdei László Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület erdei@bio.u-szeged.hu Az ősi szarvasábrázolások és szarvas-mítoszok a nagyállattartó pusztai népek

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 1/2016.(II.12.) ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Gyöngyöshalász Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben