A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület közleménye Tisztelt Lakosság! év elejétõl ismét megújuláson esett át szervezetünk. Elsõsorban névváltozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület közleménye Tisztelt Lakosság! 2013. év elejétõl ismét megújuláson esett át szervezetünk. Elsõsorban névváltozás"

Átírás

1 2013. május XIX. évfolyam 5. szám Törtel Község Önkormányzata szeretettel hívja Önt és családját a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA alkalmából tartandó ünnepségére, június 4-én, 17 órára, a református templomba. Ünnepi beszédet mond Sajtos József plébános, valamint Sõreg Norbert tiszteletes, és elõadást tart Kozma Csaba történész. Az ünnepségen közremûködik Nemes Levente gitáros elõadómûvész és a Szent István Király Általános Iskola énekkara. Bajnokok vagyunk röplabda sportágban! A nyársapáti Erdei Ferenc Általános Iskola röplabda tornát rendezett a környék általános iskolái számára. Négy iskola; a nyársapáti, a kocséri, a csemõi és a mi iskolánk nevezett. Szoros és izgalmas mérkõzések után végül mindenkit megvertünk, és bajnok lett a törteli Szent István Király Általános Iskola. A bajnokcsapat névsora: Csapák Dóra, Dobos Richárd, Szaniszló Ákos, Bogdán Gábor, Bálint Márk, Magyari Noémi, (Laki Máté). Edzõ: Mihály Zoltán. Gratulálunk és büszkék vagyunk Rátok! M E G H Í V Ó Vagy félezernyi dalt megírtam s e szót: magyar, még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bujtató liget. Ó, mily hályog borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget a népek Óceánján! (Dsida Jenõ: Psalmus Hungaricus) A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület közleménye Tisztelt Lakosság! év elejétõl ismét megújuláson esett át szervezetünk. Elsõsorban névváltozás történt, Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesületként mûködik tovább a csoport, valamint a jogi viszonyok teljes körû rendezése történt meg, az egyesület bejegyzésre került. Elnök továbbra is Pál Antal maradt és a titkár személyében sem történt változás, ezt a pozíciót Jancsovics Pál tölti be a jövõben is. Bár létszámban kisebb változás történt a tavalyi viszonyokhoz képest, de továbbra is az évtizedes polgárõr múlttal rendelkezõ tagjaink mellett sok új tag is figyel minden éjjel az Ön és családja, illetve a falu biztonságára, a nemrégiben Folytatása a 2. oldalon. A TÖRTELI CSODASZARVASOK Dr. Erdei László újabb érdekes írása a oldalon

2 2. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület közleménye... Folytatás az 1. oldalról. alakult jászkarajenõi rendõrõrs dolgozóival együtt. E két szervezet együttes munkájának köszönhetõen tovább csökkent a bûnözés településünkön. Szervezetünk elsõdleges feladata a megelõzés, ami a legtöbb esetben sikeresen mûködött is, de több lopási, betörési kísérletet is sikerült meghiúsítani, tettenérések is történtek. Az új õrsnek köszönhetõen a rendõrség is több figyelmet tud fordítani a falura, több bûncselekmény került felderítésre, jelenlétüknek köszönhetõen az elkövetések száma is lényegesen csökkent. Polgárõr egyesületünk ezúton szeretné még megragadni az alkalmat, hogy munkájának hatékonyságát tovább növelje és ennek érdekében toborzót is hirdet! Várjuk minden, a falunkért tenni akaró személy jelentkezését tagjaink soraiba. Jelentkezési szándékaikkal, kérdéseikkel június hónap végéig minden pénteken, óra között felkereshetik polgárõrségünk irodahelyiségét, aminek a vízmû telepe ad helyet (bejárat a templom felõl). Belépési szándékát jelezheti még egyesületünk vezetõségénél is. Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a lakosságnak is nagy szerepe van a közbiztonság megóvásában! Észrevételeiket a következõ telefonszámokon jelezhetik: Jászkarajenõi rendõrõrs: 06-30/ Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület: 06-30/ Ceglédi Rendõrkapitányság: 06-53/ Rendõrség: 107 (ingyenesen hívható) Nagy segítséget jelent Önöktõl és továbbra is köszönettel fogadjuk felajánlásaikat, illetve a járõrautó üzemanyagához való hozzájárulásaikat! Az egyesületünknek szánt anyagi támogatást megteheti még átutalással is a következõ számlaszámra: Bizalmukra továbbra is számítunk! Tisztelettel: Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2013. (IV.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e a Törtel Község Önkormányzatának 2/2012. (II.10.) sz. rendelettel megállapított, a 15/2012. (IX.14.) sz. és a 17/2012. (XI.30.) sz. rendelettel módosított költségvetésének módosításáról Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2012. (II.10.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) a) pontjában az eft-ban szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész, a b) pontjában a eft-ban szövegrész helyébe az eft-ban szövegrész kerül. 2. (1) A Rendelet 3. (9) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 3. (10) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 3. (11) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. A Rendelet 3. (11) bekezdése kiegészül az Az államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszköz 330 eft szövegrésszel. (4) A Rendelet 3. (12) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 3. (13) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (2) A Rendelet 5. (3) bekezdésében az eft szövegrész helyébe az eft szövegrész lép. (3) A Rendelet 5. (4) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (4) A Rendelet 5. (5) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (5) A Rendelet 5. (6) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, az eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, az eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (6) A Rendelet 5. (7) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész lép. (7) A Rendelet 5. (8) bekezdésében a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, a eft szövegrész helyébe a eft szövegrész, a eft szövegrész helyébe a & 635 eft szövegrész lép. 4. (1) E Rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba. Törtel, április 25. Godó János dr. Majtényi Erzsébet polgármester jegyzõ FONTOS TELEFONSZÁMOK! Orvosi ügyelet telefonszáma: (53) Mentõk vezetékesrõl ingyenesen: 104 Ceglédi állomás: (53)

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 8/2013. (IV.26.) sz. Önk. R e n d e l e t e Törtel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésben foglaltak alapján a következõ rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a) önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal; b) önállóan mûködõ költségvetési szervek; ba) Szent István Király Általános Iskola, bb) Törteli Tulipán Óvoda, bc) Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtár. II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTETT FÕÖSSZEGEI 2. (1) Az önkormányzat Képviselõ-testülete a évi költségvetés teljesítésérõl szóló beszámolót: a) teljesített bevételi fõösszegét eft-ban, b) teljesített kiadási fõösszegét eft-ban fogadja el. (2) Az önkormányzat mérlegszerûen bemutatott bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el. III. TELJESÍTETT BEVÉTELEK 3. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat évi bevételeinek teljesítését az alábbiakban részletezettek szerint: a) a mûködési bevételek összegét eft-ban, b) a sajátos mûködési bevételek összegét eft-ban, ezen belül: ba) az egyéb sajátos bevételek összegét eft-ban, bb) helyi adók összegét eft-ban, bc) átengedett központi adók összegét eft-ban, bd) talajterhelési díj összegét eft-ban, be) pótlékok, bírságok összegét 954 eft-ban, bf) közhatalmi bevételek összegét 125 eft-ban. c) az önkormányzat költségvetési támogatásainak összegét eft-ban, a támogatáson belül: ca) normatív támogatások összegét eft-ban, cb) normatív kötött felhasználású támogatások összegét eft-ban, cc) központosított elõirányzatok összegét eft-ban, cd) egyéb központi támogatások összegét eft-ban. d) a támogatás értékû bevételek összegét eft-ban; e) a mûködési célú átvett pénzeszközök összegét 62 eft-ban, f) a felhalmozási célú bevételek összegét eft-ban, ezen belül: fa) a tárgyi eszköz értékesítésébõl származó bevétel összegét eftban, fb) a felhalmozásra átvett pénzeszközök összegét EU-tól eft-ban. g) az elõzõ évek pénzmaradványának igénybevételének összegét eft-ban fogadja el. 4. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Intézmények bevételeinek teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt elõirányzatonként a 2.9. melléklet szerint fogadja el. IV. TELJESÍTETT KIADÁSOK 5. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat e rendelet 2. b) pontjával jóváhagyott teljesített kiadásainak kiemelt elõirányzatonkénti csoportosítását az alábbiak szerint: a) a személyi juttatások teljesített kiadásainak összegét eft-ban, b) a munkaadókat terhelõ járulékok összegét eft-ban, c) a dologi kiadások összegét eft-ban, d) az egyéb mûködési kiadások összegét eft-ban, e) a felhalmozási kiadások összegét eft-ban, f) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét eftban, g) a finanszírozási célú pénzügyi mûveletek összegét eft-ban, ezen belül: ga) a felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét eftban, gb) a folyószámla hiteltörlesztésének összegét eft-ban, gc) a függõ kiadások teljesítésének összegét eft-ban fogadja el. 6. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt elõirányzatonként a 3.1. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselõ-testület az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként a sz., a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait feladatonként sz. melléklet szerint fogadja el. (3) A Képviselõ-testület az önkormányzat mûködési célú támogatás értékû teljesített kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselõ-testület a mûködési célú pénzeszközök teljesített kiadásainak támogatottankénti részletezését a 3.4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselõ-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselõ-testület a beruházások teljesített kiadásainak beruházási célonkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. V. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 7. (1) A Képviselõ-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során keletkezett pénzmaradványt eft-ban hagyja jóvá. Ebbõl: a évi költségvetés tervezésekor igénybe vett összeg eft. (2) A szabad pénzmaradványt a likviditás megõrzésére kell fordítani. Folytatása a 4. oldalon.

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8/2013 ÖK. Rendelet... Folytatás a 3. oldalról. f) elõirányzat-felhasználásának teljesítését a 8. sz. tájékoztatóban, VI. KIEGÉSZÍTÕ TÁJÉKOZTATÓ 8. (1) A Képviselõ-testület g) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 9. tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá. a) az állóeszközökben bekövetkezett változásokat az 1. sz. tájékoztatóban, b) a vagyoni helyzet bemutatását a 2-4. sz. tájékoztatóban, c) az önkormányzat állami támogatásokkal történõ elszámolását VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. az 5. tájékoztatóban, d) az önkormányzat több évet érintõ kötelezettségvállalásait a Törtel, április tájékoztatóban, e) az önkormányzat évi közvetett támogatásainak Godó János dr. Majtényi Erzsébet összegét a 7. tájékoztatóban, polgármester jegyzõ Ügyfélbarát közigazgatás: baba-mama szoba a kormányhivatalban április 26. Kisgyermekkel érkezõ szülõknek alakítottak ki kényelmes baba-mama szobát a Pest Megyei Kormányhivatalban. A kezdeményezés elsõ helyiségét április 26-án adta át Tarnai Richárd kormánymegbízott a Szociális és Gyámhivatal Komócsy utcai épületének ügyfélvárójában. A Pest Megyei Kormányhivatal alapvetõ célkitûzése az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembevevõ, ügyfélközpontú mûködés, és az egységesen magas színvonalú, mindenki által hozzáférhetõ szolgáltatások kialakítása mondta az átadó alkalmával Pest megye kormánymegbízottja. Tarnai Richárd kijelentette, a mostani kezdeményezéssel minimális anyagi ráfordítással tudja a kormányhivatal kényelmesebbé, kulturáltabbá tenni a kisbabával érkezõk hivatali ügyintézését. Az eseményen részt vevõ Túri Ibolya, a Pest Megyei Kormányhivatal igazgatója hozzátette, a tervek szerint a kormányhivatal valamennyi szervezeti egységében, ahol ügyfelfogadás történik, a közeljövõben kialakítják a baba-mama szobákat. Tarnai Richárd kiemelte, a területi közigazgatás átalakításának végsõ célja, hogy év végére egyablakos ügyintézés mûködjön Magyarországon, vagyis valamennyi állammal kapcsolatos ügyet egy helyen lehessen elintézni. Ez a hely lesz a kormányablak, ami egységes arculatával, kedvezõ hétköznap reggel 8-tól este 8-ig tartó nyitva tartással, jól képzett munkatársakkal és természetesen baba-mama sarkokkal várja majd az állampolgárokat az ország 300 helyszínén. Tarnai Richárd és Túri Ibolya nem érkeztek üres kézzel, a baba-mama szobába rajzeszközöket, és a gyermekek részére készségfejlesztõ játékokat hoztak. Hegedûs Ágnesnek, a Szociális és Gyámhivatal vezetõjének. Hegedûs Ágnes, a Szociális és Gyámhivatal vezetõje az eseményen elmondta, a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának munkatársai saját maguk alakították ki a baba-mama szobát, például a barátságosabb környezet megteremtése érdekében mesehõsöket is festettek a falakra. A kialakított helyiségben lehetõség van a kisgyermek tisztába tételére, szükség esetén megetetésére. Pici széket és asztalt helyeztek ki a kisebbeknek, a padlóra gyermekszõnyeg került, míg a nagyobbakat a szekrényben játékok és képeskönyvek várják. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Új pályázati lehetõség idõseknek Két új kötetet mutatott be az Emberi Erõforrások Minisztériuma A Magyar Írószövetség székházában mutatta be Asztalosné Zupcsán Erika, az EMMI szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkára, Kalász Márton, Kossuth-díjas költõ, valamint Bíró Gergely, a Magyar Napló szerkesztõje május 16-án az Életút és a Hogyan õriztük meg pályázat anyagaiból összeállított köteteket. A Tevékeny idõskor és a nemzedékek közötti együttmûködés európai évében hirdette meg az Emberi Erõforrások Minisztériuma az Életút pályázatot, amelyen év fölötti, és a Hogyan õriztük meg pályázatot, amelyen 1000, legalább 40 éve házasságban élõ idõs ember nyújtott be pályázatot. A beadott írásokból a minisztérium támogatásával a Magyar Napló kiadó gondozásában a mai napon jelent meg a két kötet példányban. A kötetek elõszavait a zsûri tagjai, Jókai Anna (Életút pályázat), Lackfi János (Hogyan õriztük meg pályázat) jegyzik. A bemutatón Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár megköszönte a rendkívüli érdeklõdést az idõseknek, amely a pályázatokat és a bemutatót egyaránt jellemezte. Ezt követõen bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Államtitkárságon már elõkészítés alatt áll az új pályázati kiírás, amely nagy érdeklõdést váltott ki a megjelentek körében. Kérte a sajtó képviselõit, hogy a konkrét pályázati kiírás elõtt már adjanak hírt a lehetõségrõl, hogy azok, akik meg szeretnék életüket mások számára mutatni, akik meghívnak minket életük bemutatására, azok idõben fel tudjanak erre készülni. A helyettes államtitkár elmondta, hogy folytatni szeretnék az európai év kezdeményezéseit, így szeretnék, ha a pályázók a késõbbiekben sem szakadnának el egymástól. Ezért javasolta az Életút levelezõ és baráti kör megalakítását, amelyhez a helyszínen már ötvennél is többen csatlakoztak. A minisztérium minden szerzõ részére két tiszteletpéldányt biztosított, amelyet a helyszínen átvehettek a megjelentek. Kalász Márton, a zsûri tagjaként rendkívül nagy értékként beszélt az írásokról, olyan értékként, amelyet folytatni érdemes. A bemutatón két szerzõvel (Sárközi Lászlóné és Lõrincz Kálmán) Bíró Gergely szerkesztõ beszélgetett. A programot az egyik pályázó, Fáczán József szájharmonika produkciója színesítette. Szociális és Családügyért Felelõs Államtitkárság H-1054 Budapest, Akadémia u. 3.; Telefon: +36 (1) ; Web:

5 HÍRADÓ 5. oldal CSARNOK KIADÓ 280 nm +1 hektár körbekerített területen. Hideg-melegvíz, közmûvesítve. Raktárnak, üzemnek vagy terménytárolónak Ft/hó Érdeklõdni: 06-30/

6 6. oldal TÖRTELI KÁKÁS HORGÁSZTÓ Tisztelettel köszöntjük minden régi és új vendégünket a 2013-as esztendõben. Szeretettel várunk mindenkit, aki horgászni, pihenni kíván. Horgásztavunk és az azt körülvevõ szabadidõpark kiválóan alkalmas családi-baráti, céges összejövetelek, tréningek lebonyolítására, csodaszép természeti környezetben. Apartmanjaink minden igényt kielégítõen állnak szállóvendégeink rendelkezésére. Júniusi programajánló JÚNIUS 8. (SZOMBAT) HORGÁSZVERSENY Gyülekezõ: 6.00 órakor. Horgászhelyek sorsolása: 6.30 órakor. A verseny 7.00 órakor kezdõdik. Egy bottal, két horoggal lehet horgászni. A verseny órakor zárul. Ebéd: órakor, utána eredményhirdetés. Részvételi díj: Ft, amely tartalmazza az ebédet és a verseny költségeit. Jelentkezni: a helyszínen és az információs telefonszámon lehet június 6-ig. JÚNIUS 22. (SZOMBAT) SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG Töltse velünk az év legrövidebb éjszakáját! Éjfélkor hagyományos Szent Iván éji tûzgyújtás lesz, majd a vállalkozó szellemûek átkelhetnek a parázson. Utána a felkelõ nap köszöntése baráti koccintással. A belépés díjtalan. EGÉSZ ÉJJEL RETRO BULI a 80-as, 90-es ÉVEK LEGNAGYOBB SLÁGEREIVEL! Információ: 06-70/ Kapásból a legjobb!

7 HÍRADÓ 7. oldal Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Vékony vegyes (csak keményfa) Ft/q Tölgy gurigás Ft/q Bükk gurigás Ft/q Tölgy félig hasított Ft/q Bükk félig hasított Ft/q Tölgy konyhakész Ft/q Bükk konyhakész Ft/q Mész (25, 50 kg) és magyar cement (25 kg) kapható Szõlõkaró, palántakaró, villanypásztor karó AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók PB GÁZPALACK CSERE Ft DRÓTFONAT 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. 1,75 méter magas Ft/tek. 2 méter magas Ft/tek. BETONOSZLOPOK 2,4 m hosszban Hullámpala 183x Ft 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

8 8. oldal TÖRTELI ITT A NYÁR, SZÉPÍTSE ÖN IS OTTHONÁT! KÍNÁLATUNKBÓL: Poli-Farbe termékcsalád: színes bel- és kültéri festékek, diszperzitek különbözõ kiszerelésben, mészfestékek, színezõpaszták, lazurfestékek, alapozók, zománcfestékek, lakkok, szigetelõ-tömítõanyagok, glettek, élvédõk, lábazatfestékek, díszlécek, rozetták, bordûrcsíkok, álmennyezetek és ragasztóik, burkolatragasztók, aljzatkiegyenlítõk, vakoló- és falazóhabarcsok, esztrichtek AJÁNLATAINK: Sakret csemperagasztó (fagyálló) 25 kg Ft/zsák Sakret flexibilis csemperagasztó 25 kg Ft/zsák Sakret falazó- és vakolóhabarcs 40 kg Ft/zsák Rigips 5 kg /db KERTÉSZNAPTÁR Az ápolási munkák a legfontosabb tennivalók a nyár folyamán. Másodvetésre még sokféle zöldségmagot vethetünk és a gyorsan növõ egynyáriak (estike, porcsinrózsa) is alkalmasak az üres foltok befedésére. Kéthetente kapáljuk meg a zöldségágyásokat és használjunk lombtrágyát, vagy tápoldatos vízzel öntözzük meg a magas tápanyagigényû növényeket (paprika, paradicsom, karfiol, káposzta). Most kell vetni a tárolásra szánt zöldségek közül a fekete retket, céklát, bimbóskelt, karalábét. Másodveteményként még vethetõ a cukkini, uborka, spárgatök, bokorbab. Itt az ideje az évelõ és a kétnyári virágok vetésének: árvácska, százszorszép, törökszegfû, zergevirág. A rózsákat rendszeresen vágjuk vissza, amint elnyílnak, 2-3 levéllel a virág alatt. Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat: Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék

9 HÍRADÓ 9. oldal Gumiabroncs és gyorsszerviz Törtel, Jászkarajenõi út 24. (autómosóval szemben) Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17; Sz: 8-12; V: Zárva GUMIABRONCSOK ÉRTÉKESÍTÉSE, SZERELÉSE, CENTRÍROZÁSA, JAVÍTÁSA Újszerû használt és akciós új gumiabroncsok értékesítése kedvezõ árakon! Kiváló minõségû, ellenõrzött használt gumiabroncsok garanciával! Használt és új alufenik és acélfelnik értékesítése! TEHER- ÉS MEZÕGAZDASÁGI GUMIABRONCSOK, TÖMLÕK SZERELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE! Autógyorsszerviz szerelés, javítás, olajcsere autóalkatrészek, olajok, szûrõk, akkumulátorok, hûtõ- és szélvédõmosó folyadékok értékesítése Ingyenes állapotfelmérés és szervizajánlat készítés! ADRICS Kft. Gumiabroncs és gyorsszerviz

10 10. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpáralkatrész bolt és szerviz Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Júniusi nyitvatartási napok: hétfõ 3. nyitva 10. zárva 17. nyitva 24. nyitva kedd 4. zárva 11. nyitva 18. nyitva 25. zárva szerda 5. nyitva 12. nyitva 19. zárva 26. nyitva csütörtök 6. zárva 13. zárva 20. nyitva 27. nyitva péntek 7. zárva 14. nyitva 21. nyitva 28. zárva szombat 1. zárva 8. nyitva 15. nyitva 22. zárva 29. nyitva vasárnap 2. zárva 9. zárva 16. zárva 23. zárva 30. zárva Júliusi nyitvatartási napok: hétfõ 1. zárva 8. nyitva 15. nyitva 22. zárva 29. nyitva kedd 2. nyitva 9. nyitva 16. zárva 23. zárva 30. nyitva szerda 3. nyitva 10. zárva 17. nyitva 24. zárva 31. nyitva csütörtök 4. zárva 11. zárva 18. nyitva 25. zárva Aug. 1. nyitva péntek 5. nyitva 12. zárva 19. zárva 26. zárva Aug. 2. nyitva szombat 6. nyitva 13. nyitva 20. zárva 27. zárva Aug. 3. nyitva vasárnap 7. zárva 14. zárva 21. zárva 28. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva.

11 HÍRADÓ 11. oldal Lakodalmi sátor kölcsönzés, sütemény készítés! Kisebb rendezvénysátrak, Hûtõkocsik, Egységes, igényes teríték, 20 fõtõl 300 fõig. Színvonalas, modern sátor. Baráti, családi összejövetelekre, vagy céges rendezvényekre. Kérjük, foglaljon idõben! Ugyanitt sütemények, torták rendelhetõek, amelyeket a Hangulat Cukrászda készít házias ízekben és kivitelben. Telefon: 06-30/ Lakásfelújítás! Festés, Csempeburkolás, Parkettakészítés, csiszolás, Laminált padlózás, Külsõ hõszigetelés, színezés, Fürdõszobák felújítása vízszereléssel. Karai István a lakosság szolgálatában. Telefon: 06-30/ Nemzeti Dohánybolt nyílik a Piac területén található üzletsoron, július 1-jével. Kerekes Kegyeleti Kft. TEMETKEZÉS Iroda: Törtel, Dózsa György út 6. Tel.: 53/ / Teljes körû ügyintézés! Készenléti szolgálat: 0-24h-ig Ügyvezetõ: Kerekes Nándor 06-70/ ROLTIM FA KFT. Tûzifa Bükk: 2.200,-/q Vastag akác: 2.600,-/q Hasított akác: 2.800,-/q Cím: Törtel, Újosztály d. 51. Telefon: 06-20/ , 06-20/

12 12. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei Ovisok az iskolában Közeledik a tanév vége, s ilyenkor ellátogatnak az elsõ osztályosokhoz azok a nagycsoportos gyerekek, akik szeptembertõl iskolánk kis tanulói lesznek. Mi, tanító nénik, a gyerekekkel együtt nagyon vártuk az ovisok érkezését. Az elsõsök igazán kitettek magukért. Büszkén mutatták meg kis társaiknak, milyen sok érdekes dolgot tanultak az iskolában. Gyönyörûen olvastak, ügyesen számoltak. Természetesen az óvodásokat is bevontuk a munkába, akik a kezdeti megilletõdöttséget legyõzve egyre lelkesebben vettek részt a feladatok elvégzésében. Nagyon megdicsérünk benneteket, ügyesek voltatok! Szinte észrevétlenül elrepült a tanítási óra. De mielõtt elbúcsúztunk volna vendégeinktõl, egy-egy színes papírforgót adtunk ajándékba nekik. Reméljük, jól éreztétek magatokat az iskolában! Szeretettel várunk benneteket õsszel az iskolában. Kökény Ferencné Margitka tanító néni és Tóth Dénesné Gabi tanár néni, elsõs osztályfõnökök Óvodások voltatok kisfiúk, kislányok. Tündérország berkeit bebarangoltátok. Iskolások lettetek. Mi minden vár rátok! Nagy felfedezések, szép kirándulások. Betûországba vezet a tanító néni. Mennyit fogtok ti otthon majd errõl mesélni! Számországban elámul a szemetek-szátok a temérdek kincsen, amit ott találtok. Kezdõdik az utazás, a csengõ már csenget. Kívánunk hát jó utat s hozzá vidám kedvet! G Y E R E K S A R O K ROVÁS-REJTVÉNY E havi feladat: Õseink írása a rovás volt. Az itt közölt székely-magyar rovás egyaránt alkalmas titkosírásra és szórakoztató, hagyományõrzõ idõtöltésre. A rovást õseink jobbról-balra, azaz az iskolában tanult latin betûs íráshoz képest visszafelé rótták rovásbotra. Az újság e számában közlünk egy mondatot rovásírással. A mondat megfejtését e- mailben minden törteli diák beküldheti az újság szerkesztõségébe Ez év augusztusában azok, akik a legtöbb helyes megoldást beküldték, értékes könyvjutalomban részesülnek. Múlt havi feladványunk megfejtése: Süss fel nap, fényes nap. Helyes megfejtést a következõ fiatalok küldtek be: Makai Fanni, Sáfrán Hilda, Minárovics Réka, Jancsovics Ákos, Szelei Levente, Tabajdi Imre, Nagy Sándor, Bekõ Csaba.

13 HÍRADÓ 13. oldal A Szent István Király Általános Iskola hírei Napközis klubfoglalkozások Április végén került sor egy újabb kézmûves foglalkozásra, amelynek keretein belül az Anyák napjára készültünk. A gyerekek szív alakú tûpárnát varrtak, az édesanyjuknak. Ezek a foglalkozások összevontan az egész alsó tagozatban nagyon jó hangulatban teltek. A napközis játszóházi foglalkozások a gyermekek örömére ebben a tanévben rendszeressé váltak. Hiszen igyekeztünk az õ érdeklõsükhöz, kívánságaikhoz igazodva megszervezni a programokat. Május hónapban, a nyári szünetre való felkészülés részeként a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés szabályaival fogunk ismerkedni. Napközis tanító nénik Csapatban is jók vagyunk angolból Az albertirsai Tessedik Sámuel Általános Iskola meghívását elfogadva minden évben részt veszünk kistérségi versenyeiken, melyet angol nyelvbõl is meghirdetnek. Már vártam az áprilisban esedékes angol versmondó versenyükre a meghívást, ami nem is maradt el, de meglepetésemre szakítottak a hagyományaikkal és a versmondó verseny helyett egy játékos csapatversenyre invitálták az angol nyelvet tanuló diákokat, melynek témája az egészséges életmód, a sportok, az egészséges élelmiszerek, az egészségtelen életmódból és táplálkozásból eredõ betegségek voltak. Pár napig úgy gondoltam, hogy ezt a versenyt kihagyjuk, mivel túl megerõltetõ lenne ilyen rövid idõ alatt felkészülni az 5. és 6. osztályos vállalkozó kedvû gyerekekkel olyan anyagból, amit még nem is tanultunk. Ráadásul elõzetes feladatot is szabtak. Készíteni kellett angol nyelven egy plakátot képekkel, szöveggel és az egészséges életmóddal kapcsolatos mottóval, valamint készülni kellett egy rövid jelenet elõadásával, melyben a zöldségesnél történõ vásárlást kellett eljátszaniuk a gyerekeknek, természetesen ezt is angol nyelven. Majd egy hétig vívódtam, hogy benevezzünk-e vagy sem, mire arra az álláspontra jutottam, hogy nem lehetek olyan kishitû, hogy azt feltételezzem a tanítványaimról, hogy nem akarnak, vagy nem tudnak némi plusz munkát vállalni a siker reményében. És milyen jól tettem, hogy végül úgy döntöttem, nekivágunk. Hisz újra bebizonyosodott a bölcs mondás igazsága: Aki mer, az nyer!. Összeállt a csapat, melynek tagjai Molnár Vivien, Bárány Dávid, Jancsovics Ákos, Kecskés Ferenc és Vincze Dániel voltak. Három hét alatt több száz szót vasaltam be rajtuk a megadott témakörökben. Oldalszámra kapták a házi feladatot. Óráról órára zúdítottam rájuk az új nyelvtani szabályokat. Közben egyre jobban ment a jelenet a zöldségesnél és Baranyai Fanni segítségével készült a poszter is. Végül mindennel elkészültünk és tisztességgel felkészültünk az április 19-ei megmérettetésre. Sajnos Kecskés Feci betegség miatt végül nem tudott eljönni a versenyre, de 4 fõs csapatokat vártak, mi pedig tartalék emberrel készültünk, így az utolsó pillanatban nem kellett viszszalépnünk. A feladatokat kipirult arccal, örömmel, lelkesen, magabiztosan, és még ráadásul jól is oldották meg, így a házigazda csapat mögött 2 ponttal lemaradva a II. helyen végzett a törteli csapat. Micsoda öröm volt ez nekünk akkor, és milyen öröm most is a versenyzõknek, mivel a tananyagban most jutottunk ehhez a témakörhöz, és az év végi hajrában jólesik egy kis lazítás az angol órákon, hisz õk már mindent tudnak ebbõl az anyagból. Sõt! Még sokkal többet is. Ahogy viccesen szoktuk mondani, ez a kis henyélés az õ bónusz jutalmuk. S persze az igazgatói dicséret, amit a remek teljesítményükért kaptak. Õrsy Anett angoltanár

14 14. oldal TÖRTELI A Szent István Király Általános Iskola hírei MÛVÉSZET AZ ISKOLÁBAN Kiállítás nyílt május 13-án a Szent István Király Általános Iskolában tanuló, egyúttal a ceglédi Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola képzõmûvészet tanszakában tevékenykedõ gyerekek alkotásaiból. A kicsik munkáiból öszszeállított kiállítást az alsósok épületében Radicsné Sáfrán Erika igazgatónõ az alábbi szép gondolatokkal nyitotta meg: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendéget: szülõket, nagyszülõket, kollégákat a Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola rajztanszakos növendékeinek kiállításán. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben Godó János polgármester urat, dr. Mihálka Györgynét, a Tetz Iskola igazgatóját és Nagy Erzsébetet. Kiemelt tisztelettel köszöntöm a nap fõszereplõit, titeket, kedves gyerekek, akik alkotásaitokkal gyönyörû galériává varázsoltátok iskolánk fõbejáratát és a József Attila úti épület folyosóját. Végezetül, de nagy tisztelettel köszöntöm Káldiné Megyeri Éva tanár nénit, akinek áldozatos munkája nélkül nem valósulhatott volna meg ez a kiállítás. Kedves Vendégeink! Rajzolni jó! S erre mi is, felnõttek is emlékszünk, ha visszagondolunk a felhõtlen gyermeki évekre, amikor elvárás nélkül alkottunk szebbnél szebb királylányokat, házakat, kisautókat, tájakat. Kedves Szülõk! Gyermekeik még mindig így élik meg az alkotás örömét. A gyermekrajz, még a legegyszerûbbnek tûnõ is, teljesen tudattalanul a gyermek lelkébõl indul ki. Ezért soha ne minõsítsük azt! Bánjunk a rajzokkal tapintatosan, hiszen általuk a gyermek lelkébe nyerhetünk bepillantást! A rajzokon keresztül újra és újra feltárulhat elõttünk a sokszor a felnõttek által már régen elfeledett gyermeki lét varázslatos világa. S milyen boldogok, amikor egy-egy rajzzal megajándékoznak minket, felnõtteket, s ezekbe a kis mûvekbe belerajzolják szívük szeretetét. A rajztanítás fejlesztõ hatással van a gyermeki személyiségre. Hiszen: elsõsorban az alkotás maga egy örömteli élmény; a tény, hogy egymaga létrehozott valami egyedit, fokozza a gyermek önértékelését; fejleszti a kreativitást, a kifejezõkészséget; felszabadítja az elfojtott érzelmeket, feszültségeket; Az önfeledt rajzolás során sokak úgy érzik, mintha egyfajta meditatív, relaxált tudatállapotba kerülnének. Az ilyen relaxált állapotnak pedig számos pozitív élettani hatása van: javul az oxigénellátás, csökken az anyagcsere és a vér tejsavtartalma, javul a szervek vérellátása, endorfin, azaz boldogsághormon termelõdik. a rajzok által elmondhatja, feldolgozhatja az õt ért kudarcokat, konfliktusokat; a közös alkotás közösségformáló; tanulási problémákkal küzdõ kisiskolásoknál képességfejlesztõ hatású. Különösen fontosnak tartom az iskolába lépõ gyermekek számára a rajzfoglalkozásokat. Az iskolakezdés hatékonysága meghatározza a késõbbi tanulóévek színvonalát is. Az írástanulás nehéz, nagy türelmet igénylõ tevékenység szülõnek, gyermeknek egyaránt. A kézügyesség fejlesztésében a tevékenységközpontú vizuális nevelés nagy segítség. A kifejezõ grafikus ábrázolás a betûírásra nagy hatással van és a késõbbi egyéni írás kialakulásához vezet. Túlzás nélkül állítható, hogy a rajz, vizuális kultúra tanítása kulcsfontosságú szerepet tölthet be a jövõ iskolájában. Az iskolák számára olyan általános nevelési célok kerültek elõtérbe, amelyek megvalósításához ez a tantárgy óriási lehetõségekkel rendelkezik. A tantárgy sajátos céljainak egyike, a vizuális kommunikáció fejlesztése az utóbbi évtizedekben különösen fontossá vált, amikor a munka és a kikapcsolódás is a vizuális médiára épít. A képernyõk korát éljük. A gyerekek ma már ismereteik jelentõs részét az iskolán kívül szerzik, ebben meghatározó szerepe van a televíziónak, internetnek. Az iskolának elõ kell segítenie azt, hogy a tanulók képesek legyenek a nagy mennyiségû képi információ minél magasabb szintû, önálló feldolgozására, értelmezésére, megfelelõen tudjanak szelektálni a rájuk zúduló képi információk között. Ugyancsak a tantárgy speciális lehetõségei közé tartozik az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat kialakítása. Az ismeretszerzés lehetõsége a technikai médiumoknak köszönhetõen óriási mértékben megnõtt, ám egyúttal egyre áttételesebbé vált. A közvetlen, élményszerû ismeretszerzés, a komplex érzéki tapasztalás, valamint az anyagok alakítása, átlelkesítése révén történõ kifejezés, a kéz intelligenciájának mûködtetése, vagy a konstruálás révén történõ környezetalakítás nagymértékben hozzásegíthet ahhoz, hogy harmonikus kapcsolatot alakíthassunk ki önmagunkkal és környezetünkkel. Az általános nevelési célok között ma kiemelt helyen áll a kreativitásra nevelés és ezzel összefüggésben a feladatmegoldó képesség, a tanulási képesség fejlesztése. A globalizáció nyomán kialakuló kritikus helyzetekben fokozott szükség van a kreatív intelligenciára, az új válaszokra, megoldásokra. Ma már az ismeretek szerzése nem korlátozódik az iskolára. Szakmák tûnnek el egyik napról a másikra, munkahelyek zárnak be, új munkaterületek születnek. Létkérdéssé válik, hogy képes-e valaki rugalmasan alkalmazkodni, gyarapítani tudását, átképezni magát. Az új követelmények között szerepelnek: a rugalmasság, az elemzõképesség, a tanulás tanulására, a kreatív gondolkodásra, valamint csoportmunkára nevelés. Ezek a jövõben fontosabbak lesznek, mint bizonyos specifikus szakmai ismeretek, készségek. A kreativitás fejlesztésére óriási lehetõség nyílik a rajzfoglalkozásokon. Nem arról van szó, hogy mindenkibõl mû- Folytatása a 15. oldalon.

RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL. A törteli csodaszarvasok

RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL. A törteli csodaszarvasok RÉGI ÉS RÉGEBBI TÖRTEL A törteli csodaszarvasok Dr. Erdei László Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület erdei@bio.u-szeged.hu Az ősi szarvasábrázolások és szarvas-mítoszok a nagyállattartó pusztai népek

Részletesebben

Anyák napi köszöntõ. Gyermeknapi meghívó. Szép fitness-siker! (Beszámolónk a 13. oldalon.)

Anyák napi köszöntõ. Gyermeknapi meghívó. Szép fitness-siker! (Beszámolónk a 13. oldalon.) 2013. április XIX. évfolyam 4. szám www.tortel.hu Anyák napi köszöntõ Úgy gondolom, a legszebb mondat magyarul: Édesanyám, szeretlek! Azért, mert életet adtál, azért, mert felneveltél és gondoskodtál rólam.

Részletesebben

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. március XIX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu A polgármester jelenti Székely lobogó kitûzése Törtelen! A székely lobogó kitûzése az összetartozást jelképezi, a kiállást minden magyarért és minden magyar

Részletesebben

NEMZETI ÜNNEP. A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója

NEMZETI ÜNNEP. A Törteli Faluvédõ Polgárõr Egyesület havi beszámolója 2014. március XX. évfolyam 3. szám www.tortel.hu NEMZETI ÜNNEP A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉPÜLETÉBEN Színvonalas mûsorral szerepeltek az óvodások és az általános iskola diákjai. Verses-zenés mûsorával Dévai Nagy

Részletesebben

A polgármester jelenti

A polgármester jelenti 2013. augusztus XIX. évfolyam 8. szám www.tortel.hu Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga Ki voltál valaha országunk istápja? Hol vagy István király? Téged magyar

Részletesebben

Szép nap. Újra szüreti FESZTIVÁL! Invitálónk a 10. oldalon. Tisztelt Olvasóim!

Szép nap. Újra szüreti FESZTIVÁL! Invitálónk a 10. oldalon. Tisztelt Olvasóim! 2010. szeptember XVI. évfolyam 9. szám www.tortel.hu Tisztelt Olvasóim! Küldetésem, polgármesteri megbízásom 8 év szolgálat után 2010. október 3-án lejár. Az elmúlt 8 esztendõ különösen az utolsó négy

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 2. szám 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft 100. születésnapját ünnepelte Podmaniczki Gáborné Eseménynaptár 2013. május június hónapra május 19. 11 00 Elsőáldozás

Részletesebben

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám

M e g h í v ó. 2011. február. XVII. évfolyam 2. szám 2011. február XVII. évfolyam 2. szám www.tortel.hu M e g h í v ó Törtel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a lakosságot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre! MÁRCIUS

Részletesebben

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban

Meghívó. Törteli események a szabadságharcban 2009. február XV. évfolyam 2. szám www.tortel.hu Törteli események a szabadságharcban 1849. január 24-én Perczel Mór honvédtábornok Törtelen hált hadával, másnap, január 25-én innen indultak Cegléd felé.

Részletesebben

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor a törteli 56-osok emléktáblájának megkoszorúzása 2013. október XIX. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó S Z E R E T E T T E L H Í V M I N D E N K I T TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE, 2013. OKTÓBER 22-én. ÜNNEPI PROGRAM: 16.00 órakor

Részletesebben

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi

P R O G R A M: Himnusz Dalcsokor a Szent István Király Általános Iskola énekkarának elõadásában Ünnepi beszédet mond: Vágó Sándor gimnáziumi 2009. október XV. évfolyam 10. szám www.tortel.hu M E G H Í V Ó Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezendõ ünnepségre T ö r t e l K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t

Részletesebben

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ

A képviselõ-testület decemberi és januári munkájáról A képviselõ-testület az elmúlt idõszakban háromszor ülésezett. ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ 2015. január XXI. évfolyam 1. szám www.tortel.hu ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ Tisztelt Törteliek! Egy új év köszöntött ránk, és ez a számadás és a tervkészítés idõszaka. Úgy gondolom, eseménydús, mozgalmas két és fél

Részletesebben

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS

Képes beszámoló. Ismét eboltás 2. oldal. Iskolai hírek 7-10. oldal. A Víz Világnapja 13-14. oldal. Törtel sportolói 14-15. oldal TÁJÉKOZTATÁS 2010. március XVI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Képes beszámoló az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk 162. évfordulóján tartott községi ünnepségrõl A fotókat Pásztor József készítette. (További

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXIV. évfolyam 4. szám 2013. május 6. Megtisztult a város Cegléd Város Önkormányzata 2013. április 27-én Tavaszi Nagytakarítást szervezetett a város

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft Donkó László Keserű és egyszerű Molnár István igazgatónk és barátunk halálára. Rövid a hír: Pista meghalt Keserű és egyszerű.

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

József atya 50 éves jubileuma. Tisztelt Törteli Lakosok! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törteli Alapszervezete, Kezdõdik az új nevelési év

József atya 50 éves jubileuma. Tisztelt Törteli Lakosok! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törteli Alapszervezete, Kezdõdik az új nevelési év 2015. augusztus XXI. évfolyam 8. szám www.tortel.hu Tisztelt Törteli Lakosok! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törteli Alapszervezete, 2015. augusztus 08. napján 08:00 órai kezdettel, a településünkön

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Kápolnaszentelés Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök szentelte fel április 23-án 11 órakor szentmise keretében a gyõri Prohászka

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók!

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Minden Kedves Olvasónknak eredményekben gazdag 2014-es esztendőt kíván Jánoshalmi Hunyadi Népe Szerkesztő Bizottsága

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Tisztelt olvasók! A 2006-os Helyhatósági választások

Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa. Tisztelt olvasók! A 2006-os Helyhatósági választások Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa I. évfolyam 1. szám 2007. március 8. Nõnapi köszöntõ Mit szûz hevében égõ szív teremt, Költõt, mûvészt, hõst és nagy férfiat, És mindent, ami szép, jó,

Részletesebben

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac

Híradó ALBERTIRSAI XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 18. Albertirsai Gyógyfürdő. Mihez kezdjünk a megtakarításainkkal? Albertirsai piac és bolhapiac ALBERTIRSAI Híradó KÖZÉLETI ÉS TÁJÉKOZTATÓ LAP Megjelenik minden hónapban 100 Ft XXVII. évfolyam, 6. szám 2015. június 18. oldal XII. DOLINA TELJESÍTMÉNYTÚRA 8. és 12. oldal 9-12. oldal 18. oldal 12. oldal

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT JÁRDAÉPÍTÉS Hercegkút Község Önkormányzata az ÉMOP-3.1.3/ B-09-2009-0003 számú Támogatási szerződéssel jóváhagyott

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013 2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám Kányádi Sándor: Április hónapja Bolondos egy hónap április hónapja, hol kalap a fején, hol báránybőr sapka. Köpenyegbe burkol, ingujjra vetkőztet; mutatja

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben