ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ. Ezeket a lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2011. ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ. Ezeket a lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki!"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉVI ADÓBEVALLÁSÁHOZ Ezeket a lapokat csak az egyéni vállalkozók tölthetik ki! A 1153-as bevallás első oldalán az erre szolgáló helyen írja be, hogy a bevalláshoz a es és 02-es lapot is csatolja. Önnek a as, a es lapokon, illetőleg bizonyos esetekben a ös lapon az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó jövedelméről, valamint annak adójáról kell számot adnia, nyilatkoznia, ha azt a személyi jövedelemadó törvény (Szja-tv.) rendelkezései szerint kell megállapítania. Amennyiben lehetősége van, vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www.nav.gov.hu). 1. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE E lapokat kell kitöltenie annak az egyéni vállalkozónak is, 1. aki az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette a évben, 2. aki egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette a évben (kivéve, ha az adóév minden napján szüneteltette a tevékenységét és nem keletkezett adófizetési kötelezettsége kisvállalkozói kedvezménnyel, fejlesztési tartalékként nyilván tartott összeggel, foglalkoztatási kedvezménnyel, nyilvántartott adókülönbözettel, kisvállalkozások adókedvezményével kapcsolatban), 3. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása miatt szűnik meg, illetve aki egyéni vállalkozói tevékenységét ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda tagjaként folytatja, 4. akinek egyéni vállalkozói tevékenysége folytatását a körzetközponti jegyző határozatban jogerősen megtiltotta, 5. aki az eva hatálya alá tartozik, de akinél az eva-s időszak előtt foglalkoztatási, kisvállalkozói, fejlesztési tartalék címén érvényesített bevételt csökkentő kedvezmény a feltételek hiánya miatt nem vált véglegessé és emiatt személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezett, 6. aki az eva hatálya alá tartozik, de az egyszerűsített vállalkozói adóra tett nyilatkozata nem volt jogszerű, 7. akinél az eva-s időszak előtt érvényesített kisvállalkozói adókedvezmény nem vált véglegessé, 8. aki a évre az eva szerinti adózást választotta, de évközben a feltételek hiánya miatt kikerült az eva törvény hatálya alól és emiatt vissza kellett térnie a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá, az áttérés időpontjától, 9. aki családi gazdálkodóként mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, de a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt kisvállalkozói kedvezményt, kisvállalkozások adókedvezményét, foglalkoztatási kedvezményt vett igénybe, illetve fejlesztési tartalék címén csökkentette a bevételét és ezek az igénybevett kedvezmények nem váltak véglegessé.

2 2 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A jövedelem megállapításakor a bevételeket és a költségeket Ft-ban kell meghatározni. Ha Ön nem pénzben kapja az ellenértéket (vagyoni értéket), akkor bevételnek a Ft-ban kifejezett szokásos piaci értéket kell tekintenie. Önnek a és es lapokon az adózói nyilatkozatokat ki kell töltenie. A tól a 07-ig tartó lapokat akkor is be kell nyújtania, ha azon nem szerepel adat. Ebben az esetben csak az összesítő (vastag keretes) sorokba írjon nullát. (Elektronikus úton vagy 2D módon internetes program felhasználásával papír alapon történő kitöltés esetén a bevétel, egyéb költség sorokba írjon nullát.) Ha Ön kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, akkor a január 1. és december 31. közötti időszakra eső egészségügyi szolgáltatási járulékát és a nyugdíjjárulékát a es lapon kell bevallani. A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozónak a saját járulékait a évben a 1158-as bevallásban kellett közölnie. Az Szja törvénynek az ügyvédi irodára, az egyéni ügyvédre és az ügyvédi iroda tagjára vonatkozó rendelkezéseit a végrehajtói irodára, az önálló bírósági végrehajtóra, illetve a végrehajtói iroda tagjára, a szabadalmi ügyvivői irodára, a szabadalmi ügyvivőre, valamint a közjegyzői irodára, a közjegyzőre, illetve a közjegyző iroda tagjára is alkalmazni kell AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Többféle vállalkozói tevékenység esetén az egyéni vállalkozásból származó bevételeit és a költségeit együttesen (összesítve) vegye figyelembe. Ha Ön 2011-ben év közben vált özvegyi vagy örökösi jogon egyéni vállalkozóvá, olvassa el a 12.1 pont alatti tájékoztatást. Amennyiben az eva-t jogszerűtlenül választotta, akkor az állami adóhatóságnak kellett megállapítania becsléssel a bevételét és a költségeit azon időpontig, amikor ennek tényét Ön vagy az állami adóhatóság feltárta. Ebben az esetben a becsléssel megállapított bevételi és költség adatokat kötelező figyelembe vennie a jövedelemszámításkor és az Szja tv. szerinti könyvvezetési kötelezettségének a becsült időszakot követően kell eleget tennie. Az eva választása miatt a évi bevallásában további korrekciókkal kellett számolnia. Amennyiben a választása nem volt jogszerű a évre, akkor a korrekciós tételek miatt a évi bevallását is módosítania célszerű (az esetleges későbbi jogkövetkezmények elkerülése érdekében) önrevízió útján. Ha Ön 2010-ben az átalányadó szabályai szerint adózott és az eva választása a évre nem volt jogszerű, akkor csak a vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítására vonatkozó szabályokat alkalmazhatja, mivel az átalányadózásra nem térhetett vissza. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette, de az adóéven belül ismételten egyéni vállalkozói tevékenységet kezdett folytatni, akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem, valamint a tájékoztató adatok 1 Szja tv. 83. (11) bekezdés

3 3 megállapításakor a as lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. Ha Ön a évre az átalányadózást választotta, de az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben megszüntette, majd az adóéven belül azt újra kezdte, akkor az adóév egészére a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazására kellett áttérnie. Ha az egyéni vállalkozói tevékenységét év közben szüneteltette, de az adóéven belül újra folytatta, akkor az éves bevallásában az egyéni vállalkozásból származó jövedelem, valamint a tájékoztató adatok megállapításakor a as lapon a mindkét időszak éves összesített adatát szerepeltesse. A személyi jövedelemadó törvény szerint jövedelmét a törvényben is megjelölt feltételek figyelembevételével kétféle módszer szerint állapíthatja meg: a vállalkozói jövedelem szerinti adózás, az átalányadózás. A döntését a es lap I. táblájában kell jelölnie. Az átalányadózás következő adóévre történő választásáról vagy annak megszüntetéséről a es lap IV. és V. tábláin nyilatkozhat. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalókat a os lap útmutatójánál, a 16. pont alatt találja. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő adóalap kedvezményt a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó: - a vállalkozói kivét összege után a családi kedvezménnyel csökkentett összevont adóalap részeként (1153-A lap 18. sor), - a vállalkozói osztalékalap összege után a különadózó jövedelmek részeként ( es lap 178. sor) veheti igénybe. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő adóalap kedvezményt az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelme után a családi kedvezménnyel csökkentett összevont adóalap részeként (1153-A lap 18. sor) veheti igénybe. 3. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TUDNIVALÓK Az útmutató a következőket tartalmazza: 4. Az államháztartással szembeni egyéb kötelezettségek teljesítése, 5. A családi gazdaságok egyéni vállalkozó tagjainak adózása, 6. Az egyszerűsített vállalkozói adó évre történő választása esetére vonatkozó szabályok, 7. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűntetéséhez kapcsolódó különös szabályok 8. Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó és a tevékenységét ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok 8.1 Az egyéni cég alapítása miatt megszűnő egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok, 8.2 A tevékenységét ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda tagjaként folytató egyéni vállalkozó bevallásával összefüggő szabályok,

4 4 9. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó különös szabályok, 10. A Jövedelem-(nyereség)-minimum (Nyilatkozat), 11. Adókülönbözet címén nyilvántartott összeg célszerinti felhasználása, 12. Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatására vonatkozó szabályok 12.1 Az egyéni vállalkozás özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatása, 12.2 Az egyéni vállalkozás egyesítésével összefüggő előírások, özvegyi jogon vagy örökösként történő folytatás esetén, 13. A vállalkozói személyi jövedelemadó megállapítása, 14. A veszteségelhatárolás, 15. A vállalkozói osztalékalap és adójának megállapítása, 16. Az átalányadózással és annak választásával kapcsolatos tudnivalók, 17. A kisvállalkozói kedvezmény részletező adatai, 18. Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról, valamint az ún. csoportmentességi és az adórendszeren kívüli támogatásokról, 19. A kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozót terhelő járulékokról. 4. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL SZEMBENI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Az egyéni vállalkozónak a rehabilitációs hozzájárulás-, a játékadó-, a szakképzési hozzájárulás-, valamint az agrártermelés költségeit csökkentő támogatások visszafizetési kötelezettségét, a cégautó adó kötelezettségét a 1101-es bevallásban kell bevallania. A bevallás benyújtásával egyenértékű, ha az adózó az NY jelű elektronikus űrlapon nyilatkozik arról, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. A foglalkoztatói minőségben keletkezett adó-, járulék-, és hozzájárulás kötelezettség bevallására a 1108, 1108E számú bevallás szolgált. 5. A CSALÁDI GAZDASÁGOK EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TAGJAINAK ADÓZÁSA A családi gazdálkodónak és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagnak mezőgazdasági őstermelői tevékenysége tekintetében adókötelezettségét a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie akkor is, ha a családi gazdaság nyilvántartásba vétele egyéni vállalkozói jogállás alapján történt, ha a bevétele az Szja tv. 6. számú mellékletében felsorolt őstermelői termékek előállításából, felsorolt tevékenységek gyakorlásából származik. A mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem megállapításával kapcsolatos tudnivalók a es laphoz fűzött útmutatóból ismerhetők meg. Mindez a következőket is jelenti: Egyéni vállalkozóként a mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek nem minősülő tevékenységek tekintetében az átalányadó választásáról nyilatkozni lehet. Ha a családi gazdaságba befolyt összes bevétel őstermelői tevékenységből származik, akkor a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó bevallásadási kötelezettségnek kell eleget tenni, de az egyéni vállalkozói jogállással rendelkező magánszemélynek a as lapot ekkor is be kell küldenie az állami adóhatósághoz. Ebben az esetben a as lapok összesítő soraiba kell nullát beírni.

5 5 A kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia, aki azt folytatja egyéni vállalkozás vagy önálló tevékenység keretében. Egyéni vállalkozói bevétel hiányában a kötelezően fizetett saját jogú járulék összegét, és a családi gazdaság nyilvántartásba vétele előtt keletkezett veszteség összegét nem lehet megosztani a családtagokkal. A járulék összegét a bevételével szemben az a magánszemély vonhatja le, aki annak megfizetésére kötelezett. A nyilvántartott veszteség összegét is csak az a magánszemély érvényesítheti a jövedelmével szemben, aki a veszteséget hozta. A bevételt csökkentő kedvezményeket az őstermelésből származó jövedelmével szemben a családi gazdálkodó érvényesítheti. 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ ÉVRE TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSA ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 2 Ha Ön 2011-ben az Szja tv. rendelkezései szerint állapítja meg egyéni vállalkozásból származó jövedelmét, de december 20-áig bejelentkezett az eva hatálya alá, akkor az áttéréssel kapcsolatban az alábbiakra legyen figyelemmel: A bejelentés évében az egyéni vállalkozásból származó éves jövedelem megállapításakor az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások szerint meg kell állapítania, de a bevallásban nem kell levezetnie, a meglévő készletekkel kapcsolatos bevételét és azt mindaddig adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania, és bevallania, amíg az Eva tv. előírásai szerint teljesíti adókötelezettségét vagy ezt megszüntetve az Szja tv. szerinti átalányadózást alkalmazza. A megszűnés szabályai szerint megállapított készletek értékét az adóalanyiság évre való választása esetén a évi bevallás os lapjának 505. sorában kell szerepeltetni. Az adóalanyiság első adóévét megelőző adóév utolsó napján megszerzett vállalkozói bevételnek kell tekinteni minden olyan Önt egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel megillető ellenértéket ( as lap 422. sor adata), amelyről kiállított számla, egyszerűsített számla szerinti teljesítési időpont megelőzi az Eva tv. szerinti adóalanyiság első adóévét. Amennyiben az Szja tv. hatálya alatt kisvállalkozói kedvezményt, kisvállalkozói adókedvezményt érvényesített, vagy fejlesztési tartalék nyilvántartása (lekötése), foglalkoztatottak számának növekedése miatt csökkentette a bevételét, akkor a felsorolt kedvezmények végleges érvényesítésére vonatkozó szabályok az eva-s időszak alatt is vonatkoznak majd Önre. Ez azt jelenti, ha például a kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközöket értékesíti, átsorolja, stb. az Szja tv-ben meghatározott időszakon belül, akkor e tárgyi eszközökre tekintettel a nyilvántartott kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének adóját vállalkozói személyi jövedelemadó címén meg kell fizetni ( es lap 459. sor). Ha az eva-s időszakot megelőzően fejlesztési tartalékkal csökkentette a bevételét és a évre átjelentkezett az Eva tv. hatálya alá, akkor az eva hatálya alatt a fejlesztési tartalék nem cél szerint történő feloldása esetén a feloldott összeg utáni adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie ( ös lap 482. sor). Ha a tárgyi eszközt az eva-s időszakban helyezi üzembe, akkor az üzembe helyezést megelőzően az adózás utáni jövedelem csökkentésekor levont beruházási költség összegével évi XLIII. törvény (Eva tv.) 10., 17. (2)

6 6 nem kell az adózás utáni jövedelmét növelnie, mivel e tekintetben az Szja tv. e rendelkezése az eva-s időszakban nem vonatkozik Önre. Az eva hatálya alá bejelentkezett adózót, e jogviszonyára tekintettel az adóévben megszerzett bevétele után nem terheli személyi jövedelemadó kötelezettség. Természetesen más jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség fennáll. 7. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK Ha Ön az egyéni vállalkozói tevékenységét évben megszűntette, vagy ha annak folytatását a körzetközponti jegyző határozatban, jogerősen megtiltotta, akkor a 1153-as bevallásban május 21-éig kell számot adnia a magánszemélyként Önt terhelő személyi jövedelemadó, valamint vállalkozói személyi jövedelemadó kötelezettségéről. Nem kell a tevékenység megszűnésére irányadó rendelkezéseket alkalmazni, ha az egyéni vállalkozó tevékenységét cselekvőképességének elvesztését követően a nevében és javára törvényes képviselője folytatja. Amennyiben az egyéni vállalkozó tevékenységét halála után özvegye vagy örököse folytatja, akkor az özvegy, örökös esetében az egyéni vállalkozó tevékenységet folyamatosnak kell tekinteni. Olvassa el a 12. pont alatti tájékoztatót! Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését (ide nem értve az egyéni cég alapítása miatti megszűnést) követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig: az egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel befolyt ellenérték (bevétel) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek, az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő igazoltan felmerült kiadás a megszűnés adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül, amelyet a magánszemélynek a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően befolyó bevételre, illetve felmerült kiadásra az önálló tevékenységből származó jövedelem (1153-A lap 7. sora) megállapítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 3 Az egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységét nem folytató özvegye, örököse által az egyéni vállalkozói tevékenység korábbi folytatására tekintettel az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének napját követően megszerzett bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, és az azzal összefüggő adókötelezettségeket (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelően kell teljesíteni. Nem számolható el költségként a megszűnés évéről készített adóbevallás (illetőleg annak önellenőrzése) alapján - a vállalkozói osztalékalap után - megállapított egészségügyi hozzájárulás 4. A tevékenység megszüntetésekor a vállalkozói lapok d oszlopai szolgálnak a megszűnés szabályai szerinti jövedelem levezetésére, az adókötelezettség meghatározására. A es és a es lapon az Önre vonatkozó részeket is töltse ki! 3 Szja tv. 49/B. (2) 4 Szja tv. 10. számú melléklet II/3. pont

7 7 Ne felejtse el a es lapon a 404. sorban jelölni a tevékenysége megszűnésének tényét. A lapok kitöltésekor további bevételnek minősül és a jövedelemszámítás során a 421. sor d oszlopában figyelembe kell venni 5 : a költségek között elszámolt és megszűnéskor meglévő összes vásárolt és saját termelésű készlet (anyag, áru, félkész és késztermék) leltári értékét (a leltár szerinti értéket az Szja tv. 5. számú mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani); a tárgyi eszközök ideértve a tartalék alkatrészt és a gyártóeszközt is leltári értékét, amennyiben azok beszerzési árát a költségei között egy összegben számolhatta el az alacsony bekerülési érték miatt; a gazdasági épület, az üzlet, a műhely, az iroda és az egyéb kizárólag a jövedelemszerző tevékenységhez használt- ingatlan bérleti vagy használati jogáról való lemondás miatti ellenérték összegét akkor is, ha azt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésekor még nem kapta meg, ha a használati jog, vagy a bérleti jog megszerzésére fordított kiadását a költségei között elszámolta. (Amennyiben ez az összeg a bevallás időpontjában még nem ismert, akkor a bérleti, a használati jog megszerzésére fordított kiadást kell további bevételnek tekinteni.) Fontos tudnia, hogy a bevételeit nem csökkentheti a foglalkoztatási kedvezménnyel (a 429. sorban); kisvállalkozói kedvezmény címén (a 431. sorban), a es lapot nem töltheti ki. A megszűnés adóévére vonatkozóan kisvállalkozások adókedvezménye ( es lap 456. sor) sem érvényesíthető. Ha adómegtakarítást tart nyilván, akkor a megtakarított és nyilvántartott adót késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie a ( ös lap 483. sor). Az előzőekhez hasonlóan, a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeg esetében is visszafizetési kötelezettsége keletkezik ( ös lap 482. sor). Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén Önnek, a tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint, a d oszlopokban kiszámított vállalkozói osztalékalap után, kell az adót megfizetnie a 1153-as bevallás benyújtásakor. Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál Megszűnő címmel talál segítséget. 8. AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA, KÖZJEGYZŐI IRODA, VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Akinek az egyéni vállalkozói tevékenysége egyéni cég alapítása vagy tevékenységének ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda tagjaként történő folytatása miatt szűnik meg, annak az alapítást, ill. a tagi jogviszony keletkezését megelőző nappal megállapított (szja, eho) kötelezettségeiről a 1153-as bevalláson kell számot adnia. A bevallás benyújtási határideje május Szja tv. 10. számú melléklet II. pont

8 AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÁSA MIATT MEGSZŰNŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK Aki a tevékenységének megszüntetésével egyéni céggé alakul át, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra vonatkozóan leltárt kell készítenie, valamint nyilvántartásai alapján tételes kimutatást kell összeállítania a követelésekről, továbbá nettó értéken a tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról megjelölve az egyéni cég tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülőket azon az értéken is, amely értéket az egyéni cégalapító okiratában rögzített. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a fejlesztési tartalékra, a foglalkoztatási kedvezményre, a nyilvántartott adókülönbözetre vonatkozó szabályok szempontjából, az előírt nyilvántartási kötelezettség betartása mellett nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni, amennyiben úgy dönt, hogy az előírt nyilvántartási kötelezettségeit egyéni cégként kezeli. Nem kell a magánszemély egyéni vállalkozói jogállását megszűntnek tekinteni az egyéni cég tulajdonába adott olyan eszközök esetében, amelyekre az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt és/vagy kisvállalkozások adókedvezményét érvényesítette. Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a leltárban, illetve a tételes kimutatásban feltüntetett, nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott eszköznek az alapító okiratban meghatározott értéke (apport) vállalkozói bevételnek, értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt, a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartás szerinti nettó értéke vállalkozói költségnek minősül. A megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie. A magánszemély eldöntheti, hogy a megszűnés adóévről szóló adóbevallásában: 1. a megszűnési szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmét, valamint az annak megfelelő vállalkozói személyi jövedelemadó- és vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettségét, és azt május 21-éig, az általános szabályok szerint, egy összegben fizeti meg, vagy 2. az egyéni cég alapítása miatti megszűnésre vonatkozó különös szabályok és a megszűnés általános szabályainak figyelmen kívül hagyásával is megállapítja (megszűnés nélküli adókötelezettség) az adókötelezettségét (különbözet szerinti adózás). Ha a megszűnés szabályai szerint megállapított adókötelezettség a megszűnés szabályai figyelmen kívül hagyásával számított adókötelezettségét 10 ezer forintnál nagyobb összegben meghaladja, a különbözet három egyenlő részletben fizethető meg. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania, az első részletet adóévi kötelezettségként, a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként. Az adóévi kötelezettséget e bevallás, a további két részletet a kötelezettség évére

9 9 vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni 6. Ha a megszűnési szabályok alkalmazásával (1. pont) állapítja meg a jövedelmét, akkor a ös lapok d oszlopait kell kitöltenie. Ha a különbözet szerinti adózást alkalmazza (2. pont), akkor a ös lapok c és d oszlopait kell kitöltenie. Ne felejtse el a es lapon a 407. vagy a 408. sort jelölni! Kérjük, olvassa el a sorokhoz fűzött magyarázatot is! Amennyiben a különbözet szerinti adózást alkalmazza (408. sor kitöltött) és es lap 178. sorában az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő adóalap kedvezményt érvényesít a vállalkozói osztalékalap, illetve a különadózó jövedelmei után, akkor legyen tekintettel az alábbiakra: - A es lap 175. sorának a oszlopában a vállalkozói személyi jövedelemadó összegéből az adóévi kötelezettség összegét [462c+(462d-462c)/3+482c+483c] kell szerepeltetni. - A 175. sor d oszlopában a 477. sor d oszlopának összegét írja be (175d=477d). - A 175. sor e oszlopában a vállalkozói osztalékalap adójának összegéből az adóévi kötelezettség összegét [478c+(478d-478c)/3] kell feltüntetni. - A 179. sor e oszlopa összegének meghatározásánál a kedvezménnyel csökkentett vállalkozói osztalékalap utáni adó adóévi kötelezettséget, valamint a 175. sor a oszlopában szereplő vállalkozói személyi jövedelemadó összegét kell figyelembe vennie. A kedvezmény igénybevétele miatt változhat az adókötelezettségek különbözetének összege a 479. sor c oszlopában. Továbbá tekintettel kell lennie az egyéb különadózó jövedelmeire is. Olvassa el a kitöltési útmutató es lapjához fűzött magyarázatokat is. Kérjük, hogy a pontos számítás érdekében vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www. nav. gov.hu) Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál az Átalakuló címmel talál segítséget. 8.2 A TEVÉKENYSÉGÉT ÜGYVÉDI IRODA, KÖZJEGYZŐI IRODA, VÉGREHAJTÓI IRODA TAGJAKÉNT FOLYTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ BEVALLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 7 Ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda tagjaként folytatja, akkor a tagi jogviszony keletkezését megelőző napra vonatkozóan az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti azzal, hogy a foglalkoztatási kedvezménnyel, a nyilvántartott adókülönbözettel, a kisvállalkozások adókedvezményével összefüggő, a megszüntetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmaznia. Adómegfizetési kötelezettség esetén: a) késedelmi pótlék nélkül a kisvállalkozói kedvezménnyel összefüggésben, az erre vonatkozó rendelkezés szerinti, az érvényesítés évében hatályos adómérték felét, 6 Szja tv. 49/A. (2) (5) bekezdés 7 Szja tv. 49/A. (6)

10 10 b) a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékkal összefüggésben vállalkozói osztalékalap utáni adó-fizetés nélkül az erre vonatkozó rendelkezés szerinti, a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértéket kell figyelembe venni. Az a) és b) pont szerinti kötelezettségek esetében ha együttes összegük a 10 ezer forintot meghaladja a magánszemély választhatja, hogy három egyenlő részletben fizeti meg. Mindhárom részletet a megszűnés adóévéről szóló személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. Az első részletet vállalkozói személyi jövedelemadóval és a vállalkozói osztalékalap utáni adókötelezettséggel együtt adóévi kötelezettségként, a további két részletet a következő két adóévi kötelezettségként kell szerepeltetni. Az adóévi kötelezettséget e bevallás, a további két részletet a kötelezettség évére vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni. A fenti kötelezettségek, valamint a vállalkozói személyi jövedelemadó és a vállalkozói osztalékalap utáni adó együttes összegét csökkenti az elhatárolt veszteség ( es lap 466. sor) után az adó mértékével számított összeg, amely a ös lap 484. sor b oszlopába írandó. A 8.2 pontban leírtak alkalmazása esetén a ös lapok d oszlopait kell kitöltenie, kivéve a 459. sort, ahol a b oszlopban, és a 479. és a 482. sorokat, ahol a c oszlopban szerepeltethet adatot. Ne felejtse el a es lapon a 406. sort jelölni! Amennyiben a es lap 178. sorában az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéssel összefüggő adóalap kedvezményt érvényesít a vállalkozói osztalékalap, illetve a különadózó jövedelmei után, akkor az alábbiak szerint járjon el. A es lap 175. sorának a oszlopában a 462. sor és a 483. sor d oszlopainak összegét szerepeltesse. A 175. sor d oszlopában a 477. sor d oszlopának összegét írja be, a 175. sor e oszlopába a 478. sor d oszlopába beírt összeget tüntesse fel. A 179. sor e oszlopa összegének meghatározása: 179e=(179d*0,16)+175a+480c-484b A 179. sor összegének meghatározásánál az egyéb különadózó jövedelmeit is vegye figyelembe. Olvassa el a kitöltési útmutató es lapjához fűzött magyarázatokat is. Kérjük, hogy a pontos számítás érdekében vegye igénybe az ÁNYK (AbevJava) program szolgáltatásait az állami adóhatóság honlapján (www. nav. gov.hu) Kérjük, olvassa el a 459., és a 484. sorokhoz fűzött magyarázatot is! Az általánostól eltérő szabályokra az adott soroknál az Átalakuló címmel talál segítséget. 9. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG SZÜNETELTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 8 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését és a szüneteltetés végén a tevékenység folytatását be kell jelenteni - elektronikus úton - a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda). Ha az 5 év elteltével az egyéni vállalkozó nem jelenti be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását, akkor a évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről

11 11 magánszemély egyéni vállalkozói jogállása megszűnik. Akinek van egyéni vállalkozói igazolványa is, annak azt is le kell adnia a tevékenység szüneteltetésének bejelentése mellett. Az ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, a közjegyző tevékenységét a jogállását szabályozó külön törvény előírásai 9 szerint szüneteltetheti. Nem szüneteltetheti tevékenységét a magán-állatorvos és az önálló bírósági végrehajtó 10. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónak az átalányadózásra való jogosultsága nem szűnik meg, ha a szünetelés időtartama alatt munkaviszonyt létesít. 11 A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a szüneteltetés megkezdése adóévéről a szüneteltetés megkezdését megelőző nappal (kivéve, ha tevékenységét adóéven belül újra kezdte) megállapított (szja, eho) kötelezettségeiről a 1153-as bevalláson kell számot adnia. A bevallás ös lapok c oszlopait kitöltve kell a személyi jövedelemadó kötelezettséget megállapítani. A bevallás benyújtásának határideje: február 27. Az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó adóbevallásra nem kötelezett a magánszemély, ha e tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette (ideértve azt is, hogy a szünetelés bejelentését megelőzően vállalt kötelezettség alapján sem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet), azonban e rendelkezéstől függetlenül a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben a) kisvállalkozói kedvezménnyel (459. sor), b) fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel (482. sor), c) foglalkoztatási kedvezménnyel (423. sor), d) nyilvántartott adókülönbözettel (483. sor), e) kisvállalkozások adókedvezményével (461. sor) 12 kapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét. Amennyiben az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti, akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezmény (431. sor és a es lap), fejlesztési tartalék (432. és 509. sor), foglalkoztatási kedvezmény (429. sor) címén a jövedelmét (bevételét) nem csökkentheti, nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét (456. sor). Az ilyen egyéni vállalkozó a szünetelés időszakában költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el. A szünetelés kezdő napjától az addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek, b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül, amelyet az egyéni vállalkozónak a szünetelés megkezdése évéről szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie. A szünetelés megkezdése adóévéről szóló adóbevallás benyújtását követően az előzőekben nem említett befolyó bevételre, illetve felmerült kiadásra minden olyan adóévben, amelyben a évi XI. törvény az ügyvédekről, évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről, évi XLI. törvény a közjegyzőkről évi XCIV. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról, évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 11 Szja tv. 50. (9) 12 Szja tv. 57. (2)

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

rendelkezik. 1 Az egyéni vállalkozásról az 1990. évi V. törvény, az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításáról a 129/2000. (VII. 11.

rendelkezik. 1 Az egyéni vállalkozásról az 1990. évi V. törvény, az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításáról a 129/2000. (VII. 11. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének, valamint a különadó alapjának meghatározására vonatkozó alapvető szabályok 2009 1. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenységbôl származó jövedelem megállapítása (0453-09-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozói tevékenységbôl származó jövedelem megállapítása (0453-09-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2004. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 81 Az egyéni vállalkozói tevékenységbôl származó jövedelem megállapítása (0453-09-es lap kitöltése) Tisztelt Egyéni Vállalkozó! A 0453-09-es lapon az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai

A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai A SZJA törvény 2008. évi fontosabb változásai Adótábla, adójóváírás Az alap- és kiegészítő adójóváírás helyett az adót egységes adójóváírás csökkenti, amelynek mértéke továbbra is a bérjövedelem 18 százaléka,

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2012. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Munkaerő-nyilvántartás, bérszámfejtés. Társadalombiztosítás. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Munkaerő-nyilvántartás, bérszámfejtés. Társadalombiztosítás. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Máger Dóra Munkaerő-nyilvántartás, bérszámfejtés. Társadalombiztosítás. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1

2002. évi XLIII. törvény. az egyszerűsített vállalkozói adóról1 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról1 Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya

2002. évi XLIII. törvény. I. Fejezet. A törvény hatálya Az egyszerűsített vállalkozói adó. Az adó alanya 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról Az Országgyűlés az egyszerűsített adó-megállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azon kisvállalkozások számára, amelyeknél

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az e

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben