Készítette:Fehérné Domokos Ildikó. Kortárssegítő képzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette:Fehérné Domokos Ildikó. Kortárssegítő képzés"

Átírás

1 Készítette:Fehérné Domokos Ildikó Kortárssegítő képzés

2 1.) A KÉPZÉS CÉLJA Célunk a kamasz- és fiatal felnőtt korosztály mentálhigiénés állapotának javítása, különös tekintettel a kábítószer- és szexuális prevencióra, illetve egyéb függőségi állapotok megelőzésére: alkohol, TV, computer, játéktermi automaták. Programunk által garantált mentálhigiénés állapot javulás egyértelműen az én-kép megerősítést szolgálja. A stabil én-képpel rendelkező emberek frusztrációs tolerancia szintje magas, problémamegoldó képessége jó és fejlett empátiás készséggel rendelkeznek. Mindez kizár bármiféle antiszociális tendenciát, s ha rendszerszemléletben gondolkodunk, gyógyítóközösségépítő hatással van azokra a rendszerekre, ahol ezek a fiatalok élnek tevékenykednek: család, iskola, munkahely stb. A program 2ooo - ben kezdte meg munkáját a Főváros II. és XV. Kerületében és 2003-tól a XVI. Kerületben is több iskolában. A program által felkínált megoldási lehetőségek olyan életszemlélet, viselkedésmód és személyiségjegyek kialakítását célozzák, melyek az egészséges személyiségfejlődést biztosítják, illeszkedve a Nemzeti Stratégia a Kábítószerprobléma Visszaszorítására c. dokumentum által integrált megközelítésként definiált prevenciós irányzathoz. A gyenge, sérülékeny, esetleges érzelemszegény személyiséget a tanácstalanság, csalódás vagy kitaszítottság érzése, az ítélőképesség hiánya és a következmények belátásának képtelensége olyan csoportos felé sodorhatja, ahol megoldásként a kábítószer illetve az alkohol játszanak döntő szerepet. A kötődésre képtelenség miatt bekövetkező gyakori partnerváltások számos testi betegség lehetőségét is magukban rejtik, s felvillanthatják többek között az AIDS veszélyét is Soha nem volt még ennyire szükség arra, hogy a serdülők a kortársaik között megtalálják azokat a társakat, akik biztos és józan segítséget (legyen az információ, lelki támasz, stb.) tudnak nyújtani ezekben az időkben. Azok a fiatalok, akikhez segítségért, tanácsért fordulnak, maguk is azokkal a nehézségekkel küszködnek, mint a kortársaik. A különbség sokszor csak annyi, hogy nem szakadnak el annyira a felnőtt társadalomtól és érzékenyebbek mások problémáira. Fokozott önismereti igényük, mások iránti nyitottságuk és segítőkészségük révén igen jó eséllyel vesznek részt egy olyan csoportos képzési programban, mely által laikus segítői tevékenységük számos dimenzióban még hatékonyabbá válik, miközben személyes kérdéseikre közösen választ keresve saját védtelenségük is csökken. 2

3 2.) A képzésben résztvevők A Meghirdetett program alapján egyéni jelentkezők B Adott Önkormányzattal kötött szerződés alapján meghatározott középiskolák A.) A képzés modul rendszerben épül fel, amelyek tartalmilag összefüggnek, de oly módon, hogy az egyes részek önállóan is elvégezhetőek. Minden jelentkezővel első interjú készül. B.) Adott Önkormányzattal kijelölt középiskolák számára megtartásra kerülő célképzés esetén a program indítását is mindig megelőzi a fiatalokkal folytatott első interjú. Ennek alapján kerül összeállításra, hogy mely modulokra van szükség és konkrétan milyen gyakorlatok azok, amelyek hatékonyan segítik elő a személyiségfejlődést, konfliktus és agresszió kezelést, alkohol- dohányzás- és kábítószer megelőzést. 3

4 3.) BEMENETI KOMPETENCIÁK A képzés során a meglévő kompetenciákra kell támaszkodni. Az újdonság, hogy a módszer alkalmazásával a személyiség adottságai és képességei azok a tényezők, melyek biztos alapot nyújtanak az új befogadására. A gyakorlatoknak többek között az a szerepe, hogy ezeket a kompetenciákat feltárja és szembesítse vele a képzésben résztvevőt, valamint az előadót/trénert. A fejlesztés így attól függetlenül, hogy a képzés csoportosan zajlik, mégis személyre szabottan történik. A modul Önismeret 4.) a b Érzelmi készségek fejlesztése: az érzelmek azonosítása, kifejezése, kezelése A vágyteljesítés késleltetése, az indulatok ellenőrzése, stresszcsökkentés Kognitív készségek fejlesztése: Én-beszélgetése ( belső párbeszéd ) Társas jelzések leolvasása és értelmezése,empátia fejlesztés c Problémamegoldó modellek tanítása, döntéshelyzetekkonfliktuskezelés A nem -et mondás képességének megtanítása d Tanulási technikák 4

5 Program Mindenek előtt önismeret Márai Sándor szerint az önismeret megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Ezért - e program során a résztvevők az ember legfontosabb teendőinek egyikével, az önmagának, saját világának megismerésével találkozik. - Az önismeret legfontosabb alapjai Önismereten azt értjük, hogy az egyénnek áttekintése van személyiségének összetevőiről, viselkedésének indítékairól és a kapcsolatokban betöltött szerepéről. Minden szakterületen, ahol a személyiség a munkaeszköz ott követelmény az önismeret, másrészt a személyiség karbantartása. II. Az önismeretet segítő legfontosabb kérdéskörök 1. Felszíni szint - milyen képességeim vannak, adottságaim vannak? - milyen a képességstruktúrám? - milyen ismeretekkel, tudással rendelkezem különböző területeken - milyen teljesítményszintem van? - milyen az igényszintem, az elvárásom? - mi érdekel engem - milyen céljaim vannak - milyen az akaraterő, kitartás, szorgalom - frusztrációs toleranciám (kudarctűrés) 2. Mélyebb szint - indítékaim, motivációs rendszerem - milyen élmények, tapasztalatok alakítottak ki - a viselkedésem és a céljaim milyen összhangban vannak egymással 3. Társas szint - megfelel-e a velem szemben megfogalmazott elvárás - hogyan viselkedek a szerepekben - milyen szerepkonfliktusaim vannak és ezeket hogyan tudom megoldani - gyerekszerep - hallgatói szerep - a mások által kialakított kép és a saját magas által alkotott kép hogyan viszonyulnak 5

6 egymáshoz Ezen korosztálynak fokozott az önismereti igénye, mások iránti nyitottsága és segítőkészségük révén nagyon jó eséllyel vesznek részt egy olyan csoportképzési programban, melyben már amúgy is meglévő laikus segítői tevékenységük számos dimenzióban még hatékonyabbá válik, miközben számos személyes kérdéseikre közösen választ keresve saját védtelenségük is csökken. Programunk által garantált mentálhigiénés állapot javulás egyértelműen az én-kép megerősítést szolgálja. A stabil én-képpel rendelkező emberek frusztrációs tolerancia szintje magas, problémamegoldó képessége jó és fejlett empátiás készséggel rendelkeznek. Mindez kizár bármiféle antiszociális tendenciát, s ha rendszerszemléletben gondolkodunk, gyógyító-közösségépítő hatással van azokra a rendszerekre, ahol ezek a fiatalok élnek tevékenykednek: család, iskola, munkahely stb. Tapasztalataink szerint a fiatal felnőtt és kamasz korosztály jellemző problémái széles és riasztó képet mutatnak: Kábítószer- és alkoholfogyasztás (rendszeres illetve alkalomszerű) Konfliktus és agresszió kezelés Magányosság érzése Szexuális tájékozatlanságból fakadó testi-lelki sérülések Csellengés Jövőkép hiánya vagy irreális volta Identitásproblémák Családi kapcsolati zavarok A pszicodráma játékosságának köszönhetően a fiatalok nagy kedvvel vesznek részt a csoport foglakozásokon. Technikák = az önismereti blokkot pszichodráma önismereti technika módszerével, egyéni és csoportos beszélgetéssel végezzük. 6

7 4.1. AZ A MODUL RÉSZLETESEN Az A modul 3 programból áll: a.) Érzelmi készségek fejlesztése: az érzelmek azonosítása, kifejezése, kezelése. A vágyteljesítés késleltetése, az indulatok ellenőrzése, stresszcsökkentés b.) Kognitív készségek fejlesztése: Én-beszélgetése ( belső párbeszéd ) Társas jelzések leolvasása és értelmezése, empátia fejlesztés c.) Problémamegoldó modellek tanítása, döntéshelyzetek-konfliktuskezelés A nem -et mondás képességének megtanítása d.) Tanulási technikák a program Az érzelmeink egész életünket, döntéseinket, hozzáállásunkat, közérzetünket befolyásolják. Az érzelem lelki jelenség. Az érzelem a pszichikus jelenség, amely a külső vagy belső történéseknek a belső számára pozitív vagy negatív jelentést közvetlen élmény formájában jelzi. Egyben a pozitív érzés fenntartására és a negatív érzések áll. megszüntetésére késztet. Jellemzői: - veleszületett - kevés fájdalom, testi öröm - tanult érzésreakciók - valósághoz való szubjektív viszonyt tükrözi - viselkedési irányok - különböző időtart. * aktuális - jellege *aktív * passzív * mélyebb tartalom Az érzelem cselekvésre késztető, motiváló szerepe van. Az objektív valóság, a megismerési folyamatok és az emóció viszonya komplikáltabb viszony. A legismertebb érzelmeink a következőek: Negatív érzelem (amit rossznak tartunk): félelem rémület harag 7

8 Pozitív érzelem (amit jónak tartunk): öröm szeretet szerelem Frusztráció: olyan állapot, amelyet a személyiség akkor él át, amikor valamely cél elérésére folytatott tevékenysége akadályba ütközik. A kudarc emocionális vetülete - legenyhébb formájában is egyértelműen negatív, egyént károsító állapot, így tulajdonképpen minden negatív érzelem alapja. A harag a frusztrált állapotnak a következménye és abban a pillanatban keletkezik, amikor a frusztráció emocionális energiája kapcsolatba lép a kudarcot kiváltó okkal. Félelem: veszélyhelyzet átélése, pl. feleléskor - félelem - menekülés - számolni kell a kudarccal, a frusztráció jelenségével. Pozitív izgalom: vidámpark hullámvasútja mintha veszélyérzet Az emóció pozitív vagy negatív töltése attól függ, hogy a tevékenység, amelyre késztet sikeres-e (kecsegtet-e sikerrel) vagy sikertelen (kudarc anticipálható Célunk: A hozzánk járó fiatal felnőttek azonosítani tudják érzelmeiket és ezeket kommunikálni is tudják környezetük felé. A negatív érzelmeket, mint a frusztráció, harag félelem, és az ezekből kialakuló stressz és agresszió kezelésére különböző technikákat sajátítsanak el, amely megkönnyíti a helyzetüket mint az iskolában mint a családban és kortárs társaik között. b program Az empátia beleérző megértés, az a képesség, hogy a másik emberrel való közvetlen, személyes kapcsolatban beleéljük magunkat a másik lelki állapotába, ennek nyomán megérezzük és megértjük a másik érzelmeit, indítékait, törekvéseit (amelyek szavakban direkt módon nem fejez ki). Ahhoz, hogy ezt megtudjuk tenni, szükségünk van önmagunk megismerésére. A verbális és nonverbális kommunikációs jelek feismerésére, és zen képességeink, készségeink fejléesztésére. Célunk: A beleérző megértés képesség fejlesztése, a verbális- és nonverbális kommunikáció felismerése és készségének fejlesztése. 8

9 c program A probléma megoldás, hogy hogyan reagálunk olyan helyzetekben, amikor eltérés van a saját szándékaink és mások szándékai között, függ a látott és hozott mintáinktól. Tapasztalataink szerint, mint a probléma megoldási képesség, mint a nemet mondási képesség problémát okoz a fiatal felnőtt/kamasz korosztálynak. Ezen képességek hiánya nagyon sok problémát okoz mint a kortársnyomás, mint az elkövetkező felnőtt életük során. Problémamegoldás, döntéshozatal: A, 1. Információgyűjtés 2. A probléma meghatározása 3. Alternatívák felállítása 4. Következmények meghatározása 5. Egy megoldás kiválasztása és kivitelezése 6. A megoldás értékelése Szükség szerint a folyamat kezdődik előről! Célunk: A probléma megoldási modellek elsajátítása, helyes alkalmazása. A nemet mondási képesség fejlesztése. 9

10 5.) B modul Segítő képzés a Kommunikáció fejlesztés, Szociálpszichológia ismeretek b Fejlődéslélektan Alapvető egészségtan c Szexuális kultúra fejlesztése Narkológiai alapismeretek a. Program Kommunikáció fejlesztés Verbális kommunikáció- én üzenetek gyakorlása kárhoztatás helyett Nonverbális kommunikáció-jelzések tudatosítása, értelmezések Szociálpszichológiai ismeretek Agresszió és deviancia napjainkban b. Program Fejlődéslélektan A serdülőkor jellemző, nehézségei, tipikus konfliktusai, krízis. Alapvető egészségtan Testi, lelki higiénia Egészséges életmód, a mozgás és a relaxáció jelentősége 10

11 c. Program Szexuális kultúra fejlesztése Szeretet, szerelem, szexualitás Mikor és mivel forduljunk orvoshoz, szexuális úton terjedő betegségek Fogamzásgátlás, családtervezés Narkológiai ismeretek A kábítószer és egyéb függőségek okai és felismerése, segítséget nyújtó intézmények 6. A KÉPZÉS MÓDSZERE Pszichodráma, szituációs játékok, tesztek, képi anyagok elemzése, csoportos és egyéni beszélgetések. A képzés csoportos formában történik. Csoportos foglalkozások mellett kiemelt jelentőségű a személyre irányuló fejlesztés. Mindenkinél lépésről-lépésre érjük el a kívánt eredményt. 11

12 6.2. TESZTEK - A személyiség mozgatóerői - Személyiség profil - A kölcsönös befolyásolás - Optimizmus pesszimizmus - Stressztípusok - Asszertivitás kérdőív - Énkép másképp - Konfliktusok kezelése - Én ideál - Interperszonális készségeim - Kommunikációs stílusom - Konfliktusok Kezelése - Kérdőív három munkamotívum mérésére 6.3. GYAKORLATOK - Interjú szimulált helyzetekben - Egy segítő beszélgetés - Tanácsadási ablak 6.5. A KÉPZÉS SORÁN HASZNÁLT ESZKÖZÖK - projektor - személyi számítógép - flipchart tábla - CD magnó, mikrofon - videó felvevő és lejátszó, TV 12

13 7. A KÉPZÉS IDŐTARTAMA Modul/program megnevezése Óraszám A modul. 120 Önismeret a program Érzelmi készségek fejlesztése: az érzelmek azonosítása, kifejezése, kezelése. A vágyteljesítés késleltetése, az indulatok ellenőrzése, stresszcsökkentés b program Kognitív készségek fejlesztése: Én-beszélgetése ( belső párbeszéd ) Társas jelzések leolvasása és értelmezése, empátia fejlesztés c program Problémamegoldó modellek tanítása, döntéshelyzetekkonfliktuskezelés A nem -et mondás képességének megtanítása d program Tanulási technikák B modul. Segítő képzés a. program Kommunikáció fejlesztés, Szociálpszichológia ismeretek b. program Fejlődéslélektan Alapvető egészségtan c program Szexuális kultúra fejlesztése Narkológiai alapismeretek Mind-összesen A + B modul

14 14

Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2013 1 Cím: Zsókavár u 61. 1157, Budapest Hungary Telefon/fax: (061) 410-79-61 06-30-996-1421 E-mail cím: feherildiko@hetszinvilag.hu Honlap:

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program V. melléklet 1. Elméleti háttér Egészségnevelési program A Szent Mór Iskolaközpont egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 2. melléklet EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Pedagógiai program 2013 OM: 201251 1 Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút, - és ha csak pislog

Részletesebben

Pedagógiai Program Autizmus Alapítvány Általános Iskolája

Pedagógiai Program Autizmus Alapítvány Általános Iskolája Pedagógiai Program Autizmus Alapítvány Általános Iskolája 2013. Pedagógiai Program 2013. Autizmus Alapítvány Általános Iskolája Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNYRŐL... 6 NEVELÉSI PROGRAM... 9 ALAPELVEK, CÉLOK,

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja IV/a. kötet HÍD I. PROGRAM Tartalom A választott kerettanterv

Részletesebben

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 201172 INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 NAGYMÁGOCS, 2013. MÁRCIUS 22. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOM 1. Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai elvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2012. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó A Z E G É S Z S É G M E G Ő R Z É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L Készítette: Kleinné Németh

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1.

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1. 2013 Pedagógiai program AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. N E V E L É S I P R O G R A M... 5 1. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁNK PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai Program 2013.

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai Program 2013. Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program 2013. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető

Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető Az 1992 óta az Egészségmegőrzési Központban működő szakmai team, komplex módon valósítja meg Dunaújvárosban prevenciós, egészségnevelési és mentálhigiénés

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk reá hiszen nélküle

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu Erkölcstan KÉPZÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Nivegy-völgyi Német Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és Balatoncsicsó PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelés, oktatás alapelvei, céljai, feladatai, eszközei

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon:

Részletesebben

2013. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya Pedagógiai program 2013. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1 Tartalom Pedagógiai alapelvek 3 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja...5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Kezedben a jövőd. Nyomonkövetési modell jó gyakorlata. Sajátos nevelést igénylő tanulók bevezetése a munkaerőpiacra. Debrecen, 2014.

Kezedben a jövőd. Nyomonkövetési modell jó gyakorlata. Sajátos nevelést igénylő tanulók bevezetése a munkaerőpiacra. Debrecen, 2014. Kezedben a jövőd Nyomonkövetési modell jó gyakorlata Sajátos nevelést igénylő tanulók bevezetése a munkaerőpiacra Készítette: Szabó József Debrecen, 2014. Munkaerőpiaci helyzetelemzés Európai Unió tagállamaiban

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben