Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS"

Átírás

1 Hétszínvilág Transz perszonális Egyesület KÖZHASZNÚ JELENTÉS

2 Cím: Zsókavár u , Budapest Hungary Telefon/fax: (061) cím: Honlap: Alapítási év: 2000 Működési forma: Közhasznú Egyesület A Hétszínvilág Egyesület a kamasz- és fiatal felnőtt korosztály mentálhigiénés állapotának javítását tűzte ki hosszú távú célként, különös tekintettel a kábítószer- és szexuális prevencióra, illetve egyéb függőségi állapotok megelőzésére: alkohol, TV, computer, játéktermi automaták. További célok között szerepel, hogy a droghasználat ártalmait csökkentsük (különös tekintettel az illegális drogokra) a droghasználó egyén, a család és az egész társadalom vonatkozásában. Ezenkívül fontosnak érezzük a tanítás és tanulás fogalmát a felnőtt képzésben, mind a betegségek területén, mind a betegellátás területén. Egyesület jai: Fehérné Domokos Ildikó Zsófia elnök Szekeres Attila elnök helyettes Dr. Han Kinga elnök helyettes ( ) Dr. Leihtener Tamás Dr. Tibori Tímea Hlinkáné Hungler Teréz Galler Brigitta Galler Zsolt Nagy Lászlóné Fehér Gábor Róna Gábor 2

3 Hétszínvilág Egyesület fontosabb működési adatai Egyesületünket október 19-én vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság. Az Egyesület célja: Az Egyesület önkormányzati elven működő, pszichikai és fizikai közérzetet javító humán közérdekű társadalmi szervezet. A ság által elérni kívánt közös cél, hogy az Egyesület magas szintű munkájával javítsa a társadalom mentálhigiénés állapotát, a mentálhigiénés és ehhez kapcsolódó fizikai állapota miatt segítségre szoruló egyéneknek/csoportoknak kortársi-, életvezetési segítséget továbbá tanácsadást nyújtson. E cél elérése érdekében felvállalja, hogy módszertani vizsgálatokat végez, modell értékű kísérleteket szervez és bonyolít, kortárssegítőket képez, tanfolyamokat, klubokat, életmód műhelyeket, táborokat és egyéb rendezvényeket szervez és működtet, továbbá ehhez kapcsolódó tanulmányok és kiadványok megjelentetésével segít a rászorulókon. Az Egyesület cél szerinti tevékenysége körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló az évi CLVI. Tv. 26. c. pontja szerint meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. 2. Szociális tevékenység. 3. tudományos tevékenység, kutatás 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 5. gyermek és ifjúságvédelem 6. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése. Egyesületünket május 9-én sorolta át a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetté. Az ifjúsági tanácsadás, mentálhigiénés ellátottság területén Magyarország komoly elmaradással rendelkezik. Ezen pályázat keretében lehetőség adódik arra, hogy lerakjuk egy, ezt a területet célzó modell értékű szolgáltatás / intézmény alapjait. A Hétszínvilág Egyesület sok éves tapasztalatot gyűjtött a kamasz- és fiatal felnőtt korosztály mentálhigiénés állapotának javításában, különös tekintettel a kábítószer- és szexuális prevencióra, illetve egyéb függőségi állapotok megelőzésére: alkohol, TV, computer, játéktermi automaták. Programunk célja a fiatalok én-képének megerősítése, mentálhigiénés állapotuk javulásának elősegítése. Egyesületünk eddigi tevékenységének rövid összefoglalása: 2000-ben kezdtük meg munkánkat a főváros több kerületében (II. kerület, XV. Kerület, XVI. Kerület). A programok több kerületben is a Bűnmegelőzési tanács jóváhagyásával és finanszírozásával folytak nyarán végeztünk ifjúság kutatást a XVI. kerületben. A kutatás témája a szociális környezet, szabadidő eltöltés, önismeret és a szerhasználat kipróbálásának aránya a kerületben élő fiatalok körében áprilisában Egyesületünk megnyerte a 26/2003. (V.16) ESZCSM GYISM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás végzésére kiírt pályázatot a Jóvá Tett Hely Képzési Központtal ban Egyesületünk együttműködési megállapodást kötött a SZÓKRATÉSZ KÉPZÉSI CENTRUM KÜLGAZDASÁGI AKADÉMIA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA VIZSGAKÖZPONT-tal. Az együttműködés keretében 3

4 akkreditáltattuk az egyesület által kidolgozott és több éve alkalmazott kortárssegítői rendszert (Akkreditációs lajstromszáma: PL-2707) ben kidolgoztuk az egészséges életmódra nevelés program tervét ben megnyertük a KAB-PR-09-B-0018 pályázatot. A pályázat keretében a Lakásotthonok Országos Szakmai Szövetségének Egyesületével együttműködve tűztük ki célul, hogy Somogy megyében a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok számára indítunk prevenciós csoportot. A csoport célja, hogy fejlessze a fiatalok egészségszemléletét, asszertivitását, a szenvedélybetegségekkel szembeni nemet mondási képességét. 4

5 Együttműködő partnereink, tevékenységeink ig Kortárssegítő képzések, pszichodráma önismereti csoport indítása a főváros több kerületében. o Főváros II. kerület Önkormányzata Művelődés és oktatási ügyosztály, Ifjúsági és sport osztály, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat o Főváros XVI. kerület Önkormányzata Művelődés és oktatási ügyosztály, Ifjúsági és sport osztály, Bűnmegelőzési tanács KEF Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat o Főváros XV. kerület Önkormányzata Művelődés és oktatási ügyosztály, Ifjúsági és sport osztály, Bűnmegelőzési tanács KEF MUFTI (Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Művelődési Házak (Csokonai) Mind három kerülettel a kerületben élő fiatalok kortárssegítő képzést valósítottuk meg, az Egyesület célkitűzései alapján áprilisában Egyesületünk megnyerte a 26/2003. (V.16) ESZCSM GYISM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás o Jóvá Tett Hely Képzési Központ o Pártfogói Felügyelet o Nemzeti Drogmegelőzési Intézet o Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Az együttműködés célja a megelőző felvilágosító szolgáltatás nyújtása. 5

6 Szakmai tartalma: Az általunk ismert és használt pszichoterápiás módszerek, eszközök alkalmazásával nyújtottuk a szolgáltatást. Az előzetes állapot felmérést követően a bűntető eljárás alá vont kábítószer élvező személyt kérdőíves technikák segítségével (ASI, ADAD) személyre szabott módszert kiválasztva egyéni vagy csoportos konzultációba soroltuk. A szolgáltatás jellege: o Egyéni/csoportos konzultáció o Önismereti csoport o Nemet mondás képességének erősítése o Asszertív viselkedés elsajátítása o Motivációs tréning o Szülők, hozzátartozók bevonása o Pszichodráma 2010-ben a KAB-PR-09-B-0018 pályázattal kapcsolatos együttműködések: o LOSZE (Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért) o Somogyjád Lakásotthon o Nágocs Lakásotthon Az együttműködés célja: A pályázat keretében a Lakásotthonok Országos Szakmai Szövetségének Egyesületével együttműködve tűztük ki célul, hogy Somogy megyében a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok számára indítunk prevenciós csoportot. A csoport célja, hogy fejlessze a fiatalok egészségszemléletét, asszertivitását, a szenvedélybetegségekkel szembeni nemet mondási képességét. A projekt rövid szakmai tartalma: A program számos, több lépésben megvalósítandó célt tűzött ki maga elé. Elsődleges célkitűzése az volt, hogy a gyermekvédelmi rendszerben élő fiatalok a lakásotthonban való tartózkodásuk alatt tartózkodjanak a legális és illegális kábítószerek fogyasztásától. Második lépésként a programban részt vevők hiedelmeinek / kognitív sémáinak befolyásolását, módosítását tűzzük ki célul annak érdekében, hogy a csoportok az önálló életvitel során is képesek legyen tartózkodni a kábítószerek használatától. Egyesület mai napig tartja a kapcsolatot az együttműködő partnereivel. 6

7 Kortárssegítő programok: Egyesületünk a kamasz- és fiatal felnőtt korosztály mentálhigiénés állapotának javítását tűzte ki hosszú távú célként, különös tekintettel a kábítószer- és szexuális prevencióra, illetve egyéb függőségi állapotok megelőzésére: alkohol, TV, computer, játéktermi automaták. Programunk által garantált mentálhigiénés állapot javulás egyértelműen az én-kép megerősítést szolgálja. A stabil én-képpel rendelkező emberek frusztrációs tolerancia szintje magas, problémamegoldó képessége jó és fejlett empátiás készséggel rendelkeznek. Mindez kizár bármiféle antiszociális tendenciát, s ha rendszerszemléletben gondolkodunk, gyógyítóközösségépítő hatással van azokra a rendszerekre, ahol ezek a fiatalok élnek tevékenykednek: család, iskola, munkahely stb. Egyesületünk 2oo4.januárjában kezdte meg munkáját a XVI- ben, három iskolában (lsd. beszámolók). A program által felkínált megoldási lehetőségek olyan életszemlélet, viselkedésmód és személyiségjegyek kialakítását célozták, melyek az egészséges személyiségfejlődést biztosítják.. A csoporton felmerülő problémák téma körökre levetítve, hasonló képet mutatnak mit a csoport elején: A problémák 50%-a családi problémák (válás, szülőkkel való nem megfelelő kommunikáció, elhanyagoltság érzése stb.) A problémák 25%-át a baráti és párkapcsolati konfliktusok teszik ki. További 15%az iskolai konfliktusok. Végül, de nem utolsó sorban 10% a magányosság érzése. A csoport eredménye képen mindenképpen meg kell említeni, hogy bár a probléma körök maradtak, de a gyerekek probléma megoldási képessége nagyfokú fejlődést mutatott, ezen konfliktusok kezelésében. Egyesületünk a gyerekek igényinek felmérése alapján, javasolja a csoport folytatását, lehetőséget adva arra, hogy nyitott csoporttá alakulva újabb fiatalok vehessenek részt a képzésben. 7

8 Iskolai prevenció A 2013-as évben közvetlenül az iskolákat és azon belül a pedagógusokat érintő prevenciós program nem volt. Munkatársak 2013 ban a munkatársaink önkéntességi alapon dolgoztak az egyesületben. Bevételek, pályázatok 2013 ban az egyesület nem pályázott. Bevételeink nem voltak, társadalmi munkában adtunk tanácsokat, nyújtottunk segítséget a Veresi Küzdősport Egyesületnek (sport programok). SZAKMAI PROGRAM A Hétszínvilág Egyesület célja, a fiatal felnőtt korosztály mentálhigiénés állapotának javítása, különleges figyelmet szentelve a legális és illegális szerhasználat megelőzésére. Célunk az is, hogy a hozzánk járó fiatalok elősegítsük képességeik készségük fejlesztésében, a problémamegoldás, konfliktuskezelés hatékonyabb kivitelezésében. A SZAKMAI PROGRAM ALAPJAI Egyesületünk 2000-ben kezdte munkáját a főváros több kerületében (II. kerület, XV. Kerület, XVI. Kerület). A programok több kerületben is a Bűnmegelőzési tanács jóváhagyásával és finanszírozásával folyt, egyesületünk ja a XV. kerületben működő Bűnmegelőzési Tanácsnak nyarán végeztünk kutatást a XVI. kerületben a szociális környezet, szabadidő eltöltés, önismeret tekintetében a szerhasználat kipróbálásának arányát. A Hétszínvilág Egyesület sok éves tapasztalatot gyűjtött a kamasz- és fiatal felnőtt korosztály mentálhigiénés állapotának javításában, különös tekintettel a kábítószer- és szexuális prevencióra, illetve egyéb függőségi állapotok megelőzésére: alkohol, TV, computer, játéktermi automaták. Programunk által garantált mentálhigiénés állapot javulás egyértelműen az én-kép megerősítést szolgálja. A stabil én- 8

9 képpel rendelkező emberek frusztrációs tolerancia szintje magas, problémamegoldó képessége jó és fejlett empátiás készséggel rendelkeznek. Mindez kizár bármiféle antiszociális tendenciát, s ha rendszerszemléletben gondolkodunk, gyógyító-közösségépítő hatással van azokra a rendszerekre, ahol ezek a fiatalok élnek tevékenykednek: család, iskola, munkahely stb. Elképzeléseink szerint, ha a fiatal konfliktuskezelése, kommunikációja és érzelmi intelligenciája magas szinten működik, ez nem csak őt magát óvja meg a sodrástól, hanem képessé teszi megfelelő szakmai képzés mellett másoknak való segítségnyújtásra. A csoportélmény átélése és az egyes konfliktuskezelési módszerek és stratégiák tudatosítása mellet lehetőségünk nyílik arra, hogy számukra biztonságos környezetben, interaktív formában, korrekt ismereteket szerezzenek a szexualitásról és a drogokról, a különféle szenvedélyek testi és lelki következményeiről. Kutatásokkal bizonyított tény, hogy nem mindegy, milyen kábítószer prevenciós programot alkalmazunk. A pusztán csak az információt adó, vagy elrettentő példát mutató programok paradox módon felkeltik az érdeklődést és kíváncsiságot, s a célkitűzés ellenkezőjét érhetik el, hatásukra a drogfogyasztás nő. A programok kezdetekor és befejezésekor kérdőíves technikával monitoroztuk a csoportba járó fiatalok fejlődését. A képzésben résztvevő fiatalok, komoly problémákkal érkeznek a képzésre, melyeket otthonról hoznak. A vizsgálat megmutatta, hogy a fiatalok nagy százaléka alul értékeli önmagát, és ha a kérdés arra irányul, hogy neki mi a véleménye a csoporttársai, mint gondolnak róla, sokkal negatívabb képet mutatnak magukról. Nyilván valóvá vált, hogy szükségük van felnőtt segítségére, melyet otthon csak ritkán, vagy egyáltalán nem kapnak meg. Beigazolódott, hogy a képzés elősegíti a problémák nyílt kimondását, vállalását, a személyközi kapcsolatok fejlődését, szüleik között megindult a kommunikáció, ami javulás jelének fogható fel. Ezen kívül személyes kapcsolatteremtési vágyuk is növekedett a szüleikkel szemben. Bebizonyosodott, hogy a negatív kortárscsoport nyomásával szemben ellenállóbbá váltak. A képzés során több fiatal számolt be arról, hogy amióta, foglalkozik problémáival és a csoportba jár, nem érzi szükségét, hogy pótszereket használjon. Problémamegoldó képességük igen alacsony, de fejleszthetőnek bizonyult. A kapcsolattartás formája: a csoportos foglakozások 2 hetente 1 alkalommal kerül sor, amit kiegészít a szükség szerint egyéni konzultáció, szociális ügyintézés, családi konzultáció. Külön figyelmet fordítunk a motiváció felkeltésére, erősítésére és folyamatos fenntartására. A szolgáltatások ingyenesek. Segítő személyek: 1 fő szociálpedagógus, pszichodramatista, addiktológiai konzulens, Egészségügyi Szociális munkás MSC 1 fő Gyógypedagógus, Szupervízor 9

10 A KLIENSEKNEK NYÚJOTT SZOLGÁLTATÁSOK Csoport munka (pszichodráma) A szociális munkások alapvető feladata, hogy bizalmi légkört és személyes kontaktust alakítsanak ki a segítségre szorulókkal, információkat adjanak a Központ és más kezelőhelyek szolgáltatásairól. A szociális munka része a telefonon jelentkező kliensek fogadása, a megfelelő szakemberhez való irányítása, illetve a telefonos segítségkérések kezelése is. A szociális munka része az állapotfelmérés, a hozzánk fordulók igényeinek, szükségleteinek, motivációinak, tüneteinek felismerése, az itt és most helyzet áttekintése, az alkohol és droghasználók függőségi szintjének felmérése különböző dimenziók mentén. Az állapotfelmérés során az eredetileg amerikai interjú (Addikció Súlyossági Index: Addiction Severity Index, ASI) európai verzióját használjuk, aminek a magyar változatát mi validáltuk (HungASI). Az interjú segít a célok közös meghatározásában és abban, hogy a bennünket felkereső személy saját helyzetét reálisabban lássa. Az egyesület munkásai az együttműködő intézmények munkáját esetenként kihelyezett tanácsadással és információs szolgálattal segítik Egyéni konzultáció A konzultáció során a célok meghatározása az érintett személy és a konzultáns által közösen történik. A konzultáció lehet egyszeri alkalom, többszöri találkozás vagy folyamatos kapcsolattartás. A konzultációban nemcsak droghasználók, hanem családok, rokonok és barátok is részt vehetnek. A konzultánsok pszichiáter, addiktológiai konzultáns, családterapeuta végzettségű szakemberek végzik. Elterelés: A 26/2003. (V. 16.) EszCsM-GyISM együttes rendelet a kábítószer függőséget gyógyító kezelés, kábítószer használatot kezelő más ellátás vagy megelőző felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló rendelet értelmében, egyesületünk a megelőző felvilágosító szolgáltatást nyújt. Az általunk ismert és használt pszichoterápiás módszerek, eszközök alkalmazásával nyújtani a szolgáltatást. Az előzetes állapot felmérést követően a bűntető eljárás alá vont kábítószer élvező személyt kérdőíves technikák segítségével (ASI, ADAD) személyre szabott módszert kiválasztva egyéni vagy csoportos konzultációba soroljuk. A foglalkozások személyre szabottság okán vagy heti egyszer egy óra, vagy kéthetente két órára tervezettek. 10

11 A csoportok vezetése kettős csoportvezetéssel történtek. A Hétszínvilág Egyesület jelenlegi és korábbi munkatársai Dr. Leichtner Tamás orvos, pszichodramatista Dr. Han Kinga - pszichiáter, addiktológus Domokos Ildikó Zsófia szociálpedagóus, pszichodramatista, addiktológiai konzulens hallgató Várterész Éva pszichopedagógus Róna Gábor kortárssegítő Rábl Balázs - kortárssegítő 11

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül 1 Projekt összefoglaló a megvalósítás tapasztalatai TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül Speciális

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12

Iskolánk hitvallása... 4. Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 1 2 Iskolánk hitvallása... 4 Az intézmény jellemzői, alapító okirata szerint... 5 Az intézmény bemutatása... 10 Történeti áttekintés... 11 Tanulóink bemutatása... 12 A nevelés-oktatás területeit átfogó

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22 24. ELÕADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt és Rácz

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben