DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2014/2015-ös tanév

2 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás ideje: április án volt. A 2014/2015-ös tanévben indítható első osztályok számát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete 2 osztályban határozta meg. 2. Az intézményi térítési díj, a fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek Az étkezési térítési díj Teljes ellátás: 641 Ft 50%-os kedvezmény: 321 Ft Csak ebéd: 427 Ft 50%-os kedvezmény: 214 Ft Gyermekétkeztetés esetén normatív kedvezményként kell biztosítani: az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100 %-át, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítés díj 50 %-át, tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló után az intézményi térítési díj 50%- át. A normatív kedvezmény iránti igényt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, a Magyar Államkincstár által kiállított három vagy több gyermekről kiállított igazolás, illetve tartósan beteg tanuló esetében orvosi igazolás benyújtásával egyidejűleg kérelmezheti a szülő az oktatási intézményben. 2

3 3. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapítása Ellenőrző szerv Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés ideje Majláth Konrád Konstantin belső ellenőr Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Majláth Konrád Konstantin belső ellenőr A évi költségvetési bérelőirányzatai jogcímeinek megalapozottsága A közalkalmazottak besorolása, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés, a munkaköri leírások tartalma, béregyezőség, Kjt.-nek való megfelelés évi normatíva elszámolásának ellenőrzése az alapnormatíva és a tanulók ingyenes tankönyvtámogatása jogcímeken Megállapítás 2011 Az intézmény tervezési gyakorlata megfelelő Az intézmény megfelelően alkalmazza a vonatkozó jogszabályi előírásokat a besorolásoknál és az átsorolásoknál, valamint az ezek alapját képező munkaviszony/ jogviszony megállapításánál A évi normatíva elszámolás során az alapnormatíva és a tanulók ingyenes tankönyvtámogatása jogcímen a belső ellenőrzés számára a helyszíni ellenőrzések alkalmával rendelkezdésre bocsátott anyagból megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járt. 3

4 4. Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben rendezett jelentősebb rendezvények időpontja az éves munkaterv alapján Tanév: szeptember augusztus 31. Szorgalmi idő: szeptember június 15. (181tanítási nap) Az első félév vége: január 16. Őszi szünet: október október 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 03. (hétfő). Téli szünet: december január 02. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 05. (hétfő). Tavaszi szünet: április április 07. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda) Kompetenciamérés a 6., 8. évfolyamokon: május 27. (szerda) Angol nyelvi országos mérés 6. és 8. évfolyamokon: június 11. (csütörtök) Jelentősebb intézményi rendezvények: Tanévnyitó ünnepély: szeptember 01. Az aradi vértanúk emléknapja: október 06. Október 23-i iskolai ünnepély: október 22. Március 15-i iskolai ünnepély: március 13. A nemzeti összetartozás napja: június 04. Ballagás: június 12. Tanévzáró ünnepély: június 19. Az iskola nyitva tartása: Szorgalmi időben az iskola 7 órától 16 óráig tart nyitva. Szorgalmi időn kívül a vezetőség - a kiírás szerinti napokon 9 és 12 óra között tart ügyeletet tanulói-szülői ügyintézés céljából. Az iskola szombati, vasár- és munkaszüneti napokon zárva van, ha ebben az időben nem tartanak a vezetőség által engedélyezett rendezvényt. 4

5 5. Szervezeti Működési Szabályzat, Házirend és Pedagógiai Program Intézményünk Szervezeti Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja honlapunkon megtekinthetők. 6. A pedagógusok iskolai végzettsége és képzettsége a betöltött munkakörök alapján Beosztás/munkakör Végzettség Tanított tantárgyak és osztályok Felzárkóztatás, tehetséggondozás Egyéb feladatok, funkciók intézményvezető intézményvezetőhelyettes könyvtáros képző főiskola képző főiskola közoktatási vezető és pedagógus vizsga felsőfokú drámajátékvezetői képesítés képző főiskola: orosz-történelem közoktatási vezető és pedagógus vizsga képző főiskola: magyar-orosz egyetem: informatikus könyvtáros os bölcsész, ének, könyvtár, vizuális nevelés műveltségi terület magyar ny. 8.a,8.b irodalom 8.a,8.b történelem 7.a,7.b 8.a,8.b magyar ny. 7.a,7.b irodalom 7.a,7.b előkészítő könyvtárhasználat 4.b kézműves, 2.a humán mk. vezető, könyvtári feladatok osztály testnevelő + népművelési felsőfokú drámajátékvezetői képesítés, népművelési és ének-zene képző főiskola: testnevelés földrajz 4.a technika 1.a tömegsport, osztály gyermekvédelmi fel. erkölcstan 1.b s mk. vezető testnevelés 6.a,b 7.a,b 8.a,b tömegsport gyógypedagógus gyógypedagógiai képző főiskola: gyógypedagógiai, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 5-8.f (SNI) 5

6 , pedagógia, ének-zene, ember és társadalom műveltségi terület, képző főiskola: történelem, képző főiskola: rajz 1.b képességfejlesztés 1.a képességfejlesztés 3.b történelem 5.a,b, 6.a,b rajz 1-8.évfolyam mozgóképism. 8.a,b ofő 7.b képességfejlesztés íjász-kör szervezeti titkár, IDB- patronáló gyógypedagógus, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, gyógypedagógiai képző főiskola: tanulásban akadályozottak pedagógiája os egyetem: fizika, képző főiskola: angol nyelv és irodalom, földrajz egyetem: fizika, képző főiskola: angol nyelv és irodalom, földrajz képző főiskola: biológia- földrajz felsőfokú drámajátékvezetői képesítés egyetem:francia nyelv és irodalom 3.a magyar ny. 5.a,b 6.a,b irodalom 5.a,b 6.a,b 2-4.f angol 4.,5.,6.,7.,8. fizika 7.a,b ofő 5.b angol 4.,5.,6.,7.,8. fizika 8.a,b ofő 8.b földrajz 6.a,b 7.a,b 8.a,b természetism. 5.a,b 6.a,b ofő 5.a kör,, kör kör, 2.b francia 4.,5.,6.,7.,8. erkölcstan 5.,6. etika 7.,8. ofő 6.a közalk. tan. elnöke term.tud. mk.vezető alsós mk.vezető közalk. tan. tagja nevelési mk. vezető 6

7 képző főiskola: ének-zene fejlesztői vizsga ének 3.b, 5.,6.,7.,8. ofő 8.a BTM-es tanulók fejlesztése fejlesztőpedagógus képző főiskola:matematikaműi ism. és gyak. egyetem: informatika képző főiskola:matematikaműi ism. és gyak. oktatás informatikus képesítés, testnevelés képző főiskola: matematika-orosz matematika informatika 4.,5.,6.,7.,8. technika 7.a ofő 7.a matematika 5. 6.,7.,8. technika képességfejlesztés testnevelés 2.a,b, 3.b, 5.a,b tömegsport matematika 5.,6.,7.,8. gyógypedagógus SNI rehabilitáció 1-8. kör, közalk. tan. tagja 7. A nevelő és oktató munkát segítők száma a betöltött munkakörök alapján 1 fő iskolatitkár 8. Az országos mérés-értékelés eredményei 2012-es kompetenciamérés (8. osztályosok) Mérési terület Iskolánk Községi iskolák Országos átlag eredményei átlagai Matematika Szövegértés as kompetenciamérés (8. osztályosok) Mérési terület Iskolánk Községi iskolák Országos átlag eredményei átlagai Matematika Szövegértés

8 9. A tanulók le- és kimaradásával, évismétlésével kapcsolatos adatok Tanév Évfolyamismétlők száma (fő) 2014/ A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége foglalkozás neve Magyar korrepetálás 8.o. Magyar előkészítő 8.o Korrepetálás 3.a ideje A/B hét kedd B hét csütörtök A/B hét hétfő- kedd 6. óra órák száma Korrepetálás 1.b A/B hét kedd-szerda-csütörtök 6. óra 3 Korrepetálás 4.a Korrepetálás 4.b A/ hétfő 2. óra A/ szerda 3. óra B/ kedd 3. óra B/ péntek 2. óra 2 A/ hétfő 3. óra A/ szerda 4. óra B/ hétfő 2. óra B/ szerda 3. óra 2 Korrepetálás 1.a Korrepetálás 3.b A/B hét hétfő-szerda-csütörtök 6. óra A/ szerda-csütörtök 6. óra B/ kedd-csütörtök 6. óra 3 2 Korrepetálás 2.a A/ hétfő-szerda 6. óra A/ csütörtök 7. óra B/ hétfő-kedd-szerda 6. óra 3 Korrepetálás 2.b A/hétfő 6.óra, kedd 5.óra, csütörtök 5.óra B/ hétfő-kedd 6. óra A/ szerda 5. óra 3 Matematika korrepetálás 5. Matematika korrepetálás 6. Matematika korrepetálás 7. Matematika korrepetálás 8. A/B péntek 6. óra A/B csüt. 7. óra A/B / szerda A/B / hétfő Matematika korrepetálás 5. Matematika korrepetálás 6. Matematika korrepetálás 7. Matematika korrepetálás 8. Matematika kör 6. Matematika előkészítő 8. Környezetvédelmi kör Fizika kör 7. A/B hét péntek 6. óra A/szerda B/szerda A/szerda B/szerda A/ szerda 6. óra B/ szerda A/B hét kedd 6. óra A/ szerda 5. óra B/ szerda 6. óra A/ szerda 5. óra B/ csütörtök 6. óra A/ szerda 7. óra B/ szerda 7. óra A/B hét péntek 7. óra Íjász kör A/B hét péntek

9 11. Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai - A tanulók hétvégére és tanítási szünetek idejére nem kaphatnak a szokásosnál több (egyik óráról a másikra esedékes) szóbeli és írásbeli házi feladatot. Az írásbeli beszámoltatások, dolgozatok: Formái Tartalma Megíratás módja, rendje, súlya Év eleji felmérés Aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint ellenőrzése Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozunk. Rövid írásbeli számonkérés Témazáró dolgozat Év végi felmérés Egy adott témában való tájékozottságot, az órára való felkészülést ellenőrzi A tananyag egy nagyobb témakörének alkalmazás képes tudását méri A tanév tananyagának alapkövetelményeit méri 12. Osztályozó- és javítóvizsga jellemzői perces, bármikor megíratható, súlya a szóbeli felelettel egyenértékű. Terjedelme 45 perc, esetenként 2*45 perc. Egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A témazáró dolgozatot összefoglalásnak kell megelőzni és a megíratás időpontját, témaköreit a diákokkal előre tudatni kell. A félévi és év végi osztályzatoknál meghatározó súllyal szerepel, de ki kell egészítse szóbeli felelet. Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell jelenteni. Súlya a témazáró dolgozattal egyenértékű. TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI VIZSGA ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Erkölcstan SZÓBELI Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene SZÓBELI GYAKORLATI Vizuális kultúra GYAKORLATI Technika, életvitel és gyakorlat GYAKORLATI Testnevelés és sport GYAKORLATI 9

10 FELSŐ TAGOZAT Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI Történelem SZÓBELI Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI Hon- és népismeret SZÓBELI Vizuális kultúra SZÓBELI GYAKORLATI Informatika SZÓBELI GYAKORLATI Technika, életvitel és gyakorlat GYAKORLATI Testnevelés és sport GYAKORLATI A követelményeket a helyi tanterv tartalmazza. 13.Tanulólétszámok oszt. tényleges létszám (fő) BTM-es tanuló (fő) SNI-s (2 fő) SNI-s (3 fő) HH-s tanuló (fő) HHH-s tanuló (fő) számított létszám 1.a b a b a b a b a b a b

11 7.a b a b f f

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

Közzétételi lista. Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Megnevezései

Közzétételi lista. Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Megnevezései Közzétételi lista 1. Adatok Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Megnevezései Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Kovács Margit

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Iskolák 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakképzettség Főállású

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben