MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG. Van egy álmunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG. Van egy álmunk"

Átírás

1 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG Van egy álmunk

2 Mi a Magyar Diáksport Szövetség célja? a gyerek minden nap mozogjon legyen mérve, legyen visszajelzés a gyereknek, a szülőnek, testnevelőnek és a kormányzatnak legyen forrás a célok elérése érdekében legyen szakmai tartalom és egy munkaszervezet, ami dolgozik a célok megvalósításán a Diákolimpia tanulmányi versenynek minősülő, egyre rangosabb eseménnyé váljon.

3 Mi volt a Magyar Diáksport Szövetség helyzete? I óta folyamatosan csökkenő források a diáksportban! évben még a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ) között még szerepelt a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (kötött felhasználású diáksport normatíva). Az előirányzat nagysága: 494,8 millió forint volt, továbbá a települési önkormányzati feladatok kapcsán a települési sportfeladatok támogatásának fajlagos összege 500 Ft/fő volt, továbbá a megyei, fővárosi önkormányzati feladatok kapcsán az igazgatási és sportfeladatok támogatásának fajlagos összege 150 Ft/fő volt évekre megszűnt a kötött felhasználású diáksport normatíva a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai között megmaradt ugyan a sport, de nem önállóan, hanem a települési, illetőleg a megyei/fővárosi önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai között,fajlagos összeg meghatározása nélkül

4 Mi volt a Magyar Diáksport Szövetség helyzete? II Sporttörvény átfogó módosítása Új önkormányzati törvény (hatály: január 1.) Új köznevelési törvény 2012 A központi költségvetésben a sportcélú normatív kedvezményezettjei közül kikerültek a megyei önkormányzatok hozzájárulások Dekoncentrált államigazgatás kialakítása kezdődik kormányhivatalok) a megyék konszolidációja mellett (járási és megyei A korábban megyei fenntartású (pl. köznevelési) intézmények átadása megtörténik a városoknak, vagy az államnak (esetleg más fenntartóknak) A megyei szintű sportigazgatás (megyei sportigazgatóságok) minden megyében megszűnik finanszírozási források hiányában A korábban működő civil szervezetek és sport köztestületek területi (megyei) lábai is megszűnnek (pl. Nemzeti Sportszövetség Területi Kollégiuma, Megyei Jogú Városok Szövetsége Sporttanácsa) Megszűnnek a Regionális Fejlesztési Tanácsok

5 Mi volt a Magyar Diáksport Szövetség helyzete? III A központi költségvetésből teljesen kikerült a sport, mint nevesített helyi önkormányzati normatív hozzájárulási célterület A költségvetési évben a települési önkormányzatok Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímen Ft/fő fajlagos összegű támogatást kapnak, de településenként legalább 3 millió forintot. A megyei önkormányzatok feladatellátásra nem, csak működésre kapnak támogatást. Továbbra sincs megoldás a területi sportszervezési feladatokra, az átmeneti megoldások után véglegeseket kell találni Megszűnt tagdíj Stagnáló európai gazdasági környezet

6 A megyei finanszírozási helyzet rendezésére tett lépéseink az új elnökség első féléve +60 millió forintos forrás (Weska), közel 30 millió forint átadása a megyei versenyek finanszírozására a központi költségvetési forrásból millió forinttal nőtt a sportcélú központi költségvetési támogatás, amely célzottan a megyei versenyek finanszírozására fordítandó szponzori támogatás (Telekom) külön NTP pályázati forrás a Diákolimpia arculati megújítására, kommunikációjára 2013/ a Diákolimpia megyei szintű versenyeire az érmeket és okleveleket az MDSZ OK biztosítja, amely összességében több mint 20 millió forint megtakarítást jelent a megyei szervezeteknek MOB elszámolás egyszerűbb, segítség a régióból Komoly tárgyalásokat folytatunk: ~40 millió forint KLIK központi részvételi díj az eddigi tagdíj helyett, amelyet szintén a megyei szervezeteknek tervezünk átadni, ~ 100 millió forintnyi NTP központi pályázati forrás következő megállapodás a Telekommal, valamint további szponzori megállapodások megkötése

7 Lehetőség: mindennapos testnevelés bevezetése Ez nagyszerű, de: nincs pénz eszköz és infrastruktúra képzett pedagógus megbecsülés szülői motiváció pénz stb.

8 MDSZ reakciója: TESI 4 pillér: Testnevelés Stratégia

9 Mi a testnevelés stratégia célja? A stratégia célja, hogy a minőségi testnevelés megvalósíthatóságának szempontjából felmerülő kérdésekre, problémákra, mind oktatás-szervezési, oktatás-módszertani és humán-erőforrás tekintetében adekvát válaszokat adjon. A Kormány ezért bízta meg a Magyar Diáksport Szövetséget azzal, hogy tárja fel és mutassa be az iskolai testnevelés körülményeit, és fogalmazza meg középtávú javaslatait.

10 MDSZ reakciója: TESI 4 pillér: Testnevelés Stratégia Testnevelés Módszertan Nemzeti Fittség Mérés - NETFIT

11 HÁTTÉR A Nemzeti Együttműködés Programja szerint: felfutó rendszerben a közoktatásban be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes fizikai felmérés rendszerét. Magyarország Kormánya 1203/2013. számú határozata alapján az oktatásért felelős miniszter e feladatát az MDSZ közreműködésével valósítja meg. Az MDSZ a TÁMOP azonosító számú kiemelt projektjében megfogalmazott céloknak és feladatoknak megfelelően egy új, egészségközpontú, kritériumorientált mérési-értékelési rendszer kifejlesztésével kívánja ezt a feladatát teljesíteni.

12 MDSZ reakciója: TESI 4 pillér: Testnevelés Stratégia Testnevelés Módszertan Nemzeti Fittség Mérés - NETFIT Diáksport Önkéntesség TE.IS

13 MDSZ reakciója: TESI 2,2 milliárd Ft uniós forrásból A Testnevelés Stratégia első lépéseként országos, reprezentatív felmérések lebonyolítása az intézményvezetők, testnevelők és a diákok körében

14 2013 nyarától helyzetelemző, országos, reprezentatív kérdőíves felmérést végeztünk az intézményvezetők, majd ezt követően a pedagógusok és ezzel párhuzamosan a köznevelésben tanuló diákok körében: az iskolai testnevelés oktatás hatás- és célrendszerével (egészségfejlesztés) a jelentkező oktatásszervezési kihívásokkal (mindennapos testnevelés, tehetséggondozás) a jelentkező szakmódszertani kihívásokkal (új NAT, kerettantervek) az infrastruktúra és eszközellátottsággal, humán-erőforrás ellátottsággal a motivációs kérdésekkel és életpálya-elképzeléseikkel kapcsolatban. Célunk, hogy e területek elemzése a lehető legnagyobb minta (kérdőív) feldolgozása mellett történjen meg, hiszen annál inkább kimutathatóvá válnak a rendszerben rejlő erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek.

15 MDSZ reakciója: TESI 2,2 milliárd Ft uniós forrásból A Testnevelés Stratégia első lépéseként országos, reprezentatív felmérések lebonyolítása az intézményvezetők, testnevelők és a diákok körében intézménybe mérési eszközök 22 db kiadvány közel példányban, számos DVD, e-book

16 Játékkönyv + DVD Alternatív játékok könyve + DVD Kreatív, tánc-előkészítő feladatok + DVD Egészségfejlesztési kézikönyv Fizikai állapotfelmérés mérés és értékelési csomag útmutató Diáksport önkéntesség segédanyagok a szervező diákoknak Általános ügyességfejlesztés Jóga alapú mozgásprogram+dvd Diák relaxáció + DVD Testnevelés módszertan tankönyv + DVD Diáksport önkéntesség koncepció Diáksport önkéntesség segédanyagok a mentorpedagógusoknak

17 MDSZ reakciója: TESI 2,2 milliárd Ft uniós forrásból A Testnevelés Stratégia első lépéseként országos, reprezentatív felmérések lebonyolítása az intézményvezetők, testnevelők és a diákok körében intézménybe mérési eszközök 22 kiadvány példányban, számos DVD, e-book Nemzeti Fittségi Teszt - NETFIT

18 Országos Reprezentatív Iskolai Fittségmérési Kutatás Célkitűzés 1. Megbízható és érvényes adatokkal megalapozni az országosan egységes iskolai fizikai állapotfelmérő rendszer köznevelési rendszerbe történő bevezetését éves magyar iskolások antropometriai paramétereinek és egészségközpontú fittségi állapotának felmérése 3. Az egészségsztenderdek létrehozása komplex egészségdiagnosztikai mérések segítségével: Vita maxima terhelés (futószalagon) Komplett testösszetétel vizsgálat Vérnyomásmérés Vérvizsgálat a metabolikus szindróma jeleinek kimutatására

19 Országos Reprezentatív Iskolai Fittségmérési Kutatás Módszer Vizsgálat időtartama: április-június Vizsgálatot végző képzett szakszemélyzet : 32 fő Vizsgálatba bevont diákok száma: 2600 fő Antropometriai paraméterek: Fittségi próbák: - Testmagasság - kézi szorítóerő mérés - Testtömeg - hasprés - Derék-, csípőkerület - fekvőtámaszh.-ben karhajlítás-nyújtás - BMI, derék-csípő arány - helyből távolugrás - módosított ülésben előrenyúlás - törzsemelés - 20 m. állóképességi ingafutás EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGI PARAMÉTEREK MÉRÉSE

20 Miben lesz más az új tesztrendszer? 1. Objektív, érvényes és megbízható teljesítmény-adatbázisra épül 2. Egészségkritériumokhoz és az előző teljesítményhez egyaránt viszonyít 3. Vagyis az EGÉSZSÉG-hez szükséges teljesítmény az alapvető viszonyítási pont NÉPEGÉSZSÉGÜGY 4. Az osztály/iskola/régió tanulóinak hány százaléka van egészségzónában? Intervenciós lehetőség! 5. A cél az egészségzóna elérése, megtartása, a fittségi állapot javítása - ÖNMAGAMHOZ MÉRTEN 6. ONLINE adatbeviteli és visszajelentő rendszer könnyíti a folyamatos használatot 7. Automatikus kiértékelés a pedagógus, diák és szülő számára egyaránt! 8. Információ az egészségügynek, oktatásnak, sportnak, intézményvezetőnek, fenntartónak 9. Nem szimpla tesztrendszer, hanem OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG

21 MDSZ reakciója: TESI 2,2 milliárd Ft uniós forrásból intézménybe mérési eszközök felmérések intézményvezetők, testnevelők és diákok körében 22 könyv közel példányban, számos DVD, e-book Nemzeti Fittségi Teszt - NETFIT fő testnevelő akkreditált, 30 órás továbbképzése 300 fő TE.IS mentor felkészítése

22 Szervezeti ábra

23 Munkatársak T.E.S.I. Stratégia és Módszertan munkacsoportjai Dr. Rétsági Erzsébet PhD Főiskolai Tanár, testnevelő tanár (Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar) Dr. Kovács Katalin PhD egyetemi docens, testnevelő tanár (Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar) Dr Révész László PhD egyetemi adjunktus, testnevelő tanár (Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar) Dr. Király Tibor főiskolai docens, testnevelő tanár (Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Sporttudományi Intézet) Pignitzkyné Lugos Ilona nyugalmazott iskolaigazgató, közoktatási szakértő, testnevelő tanár Vass Zoltán testnevelő tanár Boronyai Zoltán PhD hallgató (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola), testnevelő tanár AZ MDSZ testnevelés szakbizottság tagjai: Takács Zoltán iskolaigazgató helyettes, testnevelő tanár, Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest Kiss Mihály iskolaigazgató, testnevelő tanár, Grosics Gyula Sport Általános Iskola, Budapest Varga András iskolaigazgató, testnevelő tanár, Schuleck Frigyes Szakközépiskola, Budapest, MTTOE alelnök Horváth Ildikó testnevelő tanár MDSZ munkatárs Sárközi István testnevelő tanár T.E.S.I. Mérés Értékelés munkacsoport tagjai Dr. Csányi Tamás PhD, egyetemi adjunktus, projektvezető Dr. Karsai István PhD, egyetemi docens, szakcsoportvezető Szabóné Kaj Mónika PhD hallgató (Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola), szakmai menedzser Marton Orsolya PhD hallgató (Semmelweis Egyetem, Sporttudományi Doktori Iskola,) szakmai menedzser

24 Munkatársak, szakértők Dr Ihász Ferenc PhD, Intézetvezető egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Sporttudományi Intézet Dr. Balogh László PhD Intézetvezető egyetemi docens; Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet Dr. Vajda Ildikó PhD Nyíregyházi Főiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézet Hazai a kutatásba bevont külsős szakemberek, laborvezetők: Szegedi Tudományegyetem Dr Mikulán Rita egyetemi adjunktus, sportszakorvos; Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet Dr Molnár Andor Phd egyetemi adjunktus; Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet Domokos Mihány mestertanár Orbán Kornélia PhD hallgató; Szegedi Tudomány Egyetem Szablics Péter PhD hallgató; Szegedi Tudomány Egyetem Hegedűs Imréné Nyugalmazott egyetemi adjunktus Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet Pécsi Tudományegyetem Dr. Wilhelm Márta PhD Intézetvezető helyettes, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet Dr Atlasz Tamás Phd, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet Tékus Éva egyetemi tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet Pintér Gergő PhD hallgató Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola Bobály Viktória PhD hallgató Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola Cselkó Alexandra PhD hallgató Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola Cselik Bence PhD hallgató Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola Nyíregyházi Főiskola Testnevelés és Sporttudományi Intézet Veres Gyula, testnevelő tanár Nemzeti Sportközpontok, Sporttudományi és Diagnosztikai központ

25 Szakértők, nemzetközi csapat Dr. Szabó Tamás PhD egyetemi tanár, Igazgató, Nemzeti Sportközpontok, Sporttudományi és Diagnosztikai központ Sziva Ágnes laborvezető, Nemzeti Sportközpontok, Sporttudományi és Diagnosztikai központ Tróznai Zsófia PhD hallgató, Semmelweis Egyetem, Sporttudományi Doktori Iskola Eszterházy Károly Főiskola Dr. Szatmári Zoltán PhD egyetemi docens, Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar, Sporttudományi Intézet Dr. Fritz Péter PhD főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar, Sporttudományi Intézet Nyugat-Magyarországi Egyetem Dr Szakály Zsolt PhD egyetemi docens- Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Sporttudományi Intézet Eötvös Loránd Tudományegyetem Vári Péter egyetemi tanársegéd ELTE Tanító és Óvóképző Kar, Testnevelés tanszék Szabó Pál László testnevelő tanár Dr Györe István - sportszakorvos Magyar Honvédség Egészségügyi Központ NEMZETKÖZI TEAM Dr. Weimo Zhu PhD Professor - Cooper Institute kutatásvezető; University of Illinois - Department of Kinesiology and Community Health, College of Applied Health Sciences Dr. Gregory Welk PhD Professor- Cooper Institute tudományos Igazgató- Iowa State University - Director of Clinical Research and Community Outreach with the Nutrition and Wellness Research Center

26 Munkatársak, szakértők Dr Kelly Laurson PhD Assistant Professor Cooper Institute tudományos munkatárs - Iowa State University SChool of Kinesiology and Recreation Dr. Kevin Finn PhD Professor - Cooper Institute tudományos munkatárs Northern Iowa University School of Health, Physical Education and Leisure Services TE.IS. Társadalmi Befogadás és Diáksport Önkéntesség Osztály Simonné Goschi Gabriella, osztályvezető, feladata a TE IS koncepció és módszertan kidolgozása, illetve a TE IS Program működésének iskolai bevezetése, a program szakmai irányítása. Klinikai szakpszichológus, sport szakpszichológus és testnevelő tanár. 15 éves klinikai tapasztalattal segíti a hátrányos helyzetű gyermekek lelki fejlődését, a testnevelés tantárgy és a lélektan összefüggéseivel foglalkozik és jeleníti meg azokat a gyakorlatban. Liczencziás Ferenc, szakmai menedzser, feladata a TE IS koncepció és módszertan kidolgozása, illetve a TE IS Program működésének iskolai bevezetése. Pszichológus, nevelési tanácsadói és iskolapszichológusi tapasztalatokkal segíti a koncepció megvalósulását Prihoda Gábor, szakmai menedzser, feladata a TE IS koncepció és módszertan kidolgozása, illetve a TE IS Program működésének iskolai bevezetése. Szakterülete az iskolai munka és az oktatás szociális dimenzióihoz kapcsolódik, esélyegyenlőség, integráció, oktatáskutatás és tehetséggondozás, csoportmunka gyakorlata, oktatása, szervezeti működés és fejlesztés és a kutatás módszertana. KÜLSŐ SZAKÉRTŐK Dr. habil. Révész György PhD, egyetemi docens, PTE, feladata: szakmai lektor, kutatási területei: Kognitív pszichológia, Vizuális észlelés, Gyermekbántalmazás Dr. Takács Sándor, egyetemi docens, BCE GTK, Szervezeti Magatartás Tanszék, feladata: szakmai támogató

27 Szakmai színvonal 30 főállású kutató munkatárs 21 állandó szakértő 24 Dr. PhD 30+ testnevelő tanár 20+ egyetemi docens, adjunktus, tanár és 10+ egyetem, főiskola 10+ iskolaigazgató Cooper Intézet nemzetközi hírű szakértő csapata

28 Társadalmi, kormányzati kapcsolatok megállapodások: KLIK, OFI, MTTOE, licencia szerződések a Diákolimpia rendezésre SzIT Szakmai Irányító Testület TSFF Testnevelés Stratégiai Fejlesztési Fórum Néhány eredmény: Diákolimpia kísérés munkaidőbe számít KLIK utazási térítés +10 pont tanulmányi verseny Pedagógus minősítési rendszerhez illesztés Telekom több tárgyalás folyamatban új arculat, koncentráltabb versenyek, nívós helyszínek

29 MDSZ jelenlegi helyzete A Magyar Diáksport Szövetség a diáksport egészségügyi, szabadidős, iskolai testnevelés, pedagógusképzés és versenysport dimenzióiban kiemelten fontos szakmai-stratégiai és operatívkivitelező szervezet.

30 Ez a mi ügyünk! a gyerekek mozognak, egyre jobban élvezik, izgalmas, magához képest mér és értékel (szabadidős programok) a testnevelőket megbecsülik, értékelik, továbbképzik (pedagógus minősítési rendszer, mesterpedagógus) tudományos alapokon nyugvó mérés és értékelés mind a gyermek, a szülő, a testnevelő és a kormányzat számára a DO a tehetséggondozás és diáksport csúcsa, nívós, nagy rendezvényekkel, támogatókkal javuló népegészségügyi mutatók, növekvő élettartam, aktívabb élet

31 Mindenkire számítunk! munkaszervezet állásajánlatai folyamatosan a honlapon önkéntes alapon folyamatosan várjuk minden megyében, régióban és a központban is a támogatást 3 nyílt nap a központban, prezentációkkal, beszélgetésekkel pénzügyi-elszámolási nyilvánosság biztosítása a prezentáció elérhető lesz a honlapon

32 Köszönöm a figyelmüket!

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

Országos Sporttudományi Kongresszus évente

Országos Sporttudományi Kongresszus évente Köszöntô IX. Országos Sporttudományi Kongresszus Országos Sporttudományi Kongresszus évente 0 SZEGED 3 A 0. évi gyôri kongresszuson merült fel a kérdés, elég erôs-e a magyar sporttudomány ahhoz, hogy évente

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA PÉCS, 2008. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS

XI. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS Program XI. Országos Sporttudományi Kongresszus 3 SPORTTUDOMÁNY az EGÉSZSÉG és a TELJESÍTMÉNY SZOLGÁLATÁBAN" XI. ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUS Program és elôadás-kivonatok A kongresszus helyszíne:

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR (TF) XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA BUDAPEST 2011. ÁPRILIS 14-16. MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK A KONFERENCIÁNKRA! Köszöntő

Részletesebben

Intézményi Tehetséggondozó Program

Intézményi Tehetséggondozó Program Intézményi Tehetséggondozó Program Készítette: Hujber Tamásné pszichológus Kaposvár, 2010. szeptember 30. Tartalomjegyzék 2 1. Helyzetelemzés (2010. szeptemberi állapot ismertetése) 1.1 Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA TARTALOMJEGYZÉK I. A MOB SPORTIGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 3 1. OLIMPIAI VERSENSPORT OSZTÁLY 3 2. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI OSZTÁLY 6 3. SZAKMAI TAGOZATOK

Részletesebben

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban

Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Oktatás, képzés, képesítés és kettős karrier a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002

Részletesebben

Megvalósíthatósági Tanulmány

Megvalósíthatósági Tanulmány Megvalósíthatósági Tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c. Tervezési felhívására beadott pályázathoz

Részletesebben

Ö s s z e g z é s. módosított

Ö s s z e g z é s. módosított Ö s s z e g z é s Az OM fejezet 2003. évi kiadása 16%-kal haladta meg az előző évi tényleges összeget, gyakorlatilag megfelelt az éves módosított előirányzatnak. Az intézményi bevételek lényegében szinten

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-782/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-782/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-782/2013. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén.

amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2015. június 4. napján 11.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) országos küldöttgyűlésén. Helye: Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett:

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában meghirdetett: Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. év IV. évfolyam 4. számában

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról A beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról 1. Jövőképünk Elhivatott pedagógus közösségünk a referencia-intézményi cím megpályázásával arra törekszik, hogy

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM 2014/2015. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TESTNEVELÉSI EGYETEM 2014/2015. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA TESTNEVELÉSI EGYETEM 2014/2015. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA A KONFERENCIA HELYSZÍNE Testnevelési Egyetem (TF) Budapest XII., Alkotás u. 44. Főépület A KONFERENCIA IDŐPONTJA 2014. november 27.

Részletesebben

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus Program VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus 3 5 éves a Magyar Sporttudományi Társaság 5 th Anniversary of the Hungarian Society of Sport Science Sport egészség és teljesítmény" Sport Health and Performance"

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

Alapítás éve:1990. Bírósági bejegyzés: 1975 sz. 6. Pk. 61971/5. Kelt:Budapest 1990. május 16. KSH szám: 19635428

Alapítás éve:1990. Bírósági bejegyzés: 1975 sz. 6. Pk. 61971/5. Kelt:Budapest 1990. május 16. KSH szám: 19635428 Alapítás éve:1990. Bírósági bejegyzés: 1975 sz. 6. Pk. 61971/5. Kelt:Budapest 1990. május 16. KSH szám: 19635428 P r o f. d r. I s t v á n f i C s a b a e l n ö k Testnevelési Egyetem(TF) 1534 Budapest,

Részletesebben

Útban a Sportoló Nemzet felé

Útban a Sportoló Nemzet felé Útban a Sportoló Nemzet felé Sport Szakállamtitkárság Budapest, 2008 Sport_repi_v4.indd 1 2008.01.10. 10:46:13 Készült: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságán Összeállította:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó 1. A SZOI szakmai vezetőinek (idegen nyelvi, sport) tájékoztatója. 2. Oktatási intézmények 2010/2011. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális létszámának meghatározása.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. Szám: 02/91-12 /2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Szám: 02/91-12 /2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 23.-ai ülésére Tárgy: A Veszprém

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. január

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. január Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai munkájáról, pályázati

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR 2012/2013. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR 2012/2013. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR 2012/2013. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA A KONFERENCIA HELYSZÍNE Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) XII. Budapest,

Részletesebben