Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 9-én (szerda) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 9-én (szerda) 13.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-55/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 9-én (szerda) órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint alpolgármester Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Mohácsi József, Nemes Klára, Raffai Róbertné, Vozár Péterné, Kovács Viktória és Dr. Boldizsár Erzsébet képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Tóth Eszter költségvetési csoportvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a teremben 10 képviselő van jelen, 1 képviselő van távol, a testület határozatképes, így a rendkívüli ülést órakor megnyitotta. Elsőként a napirendi javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé azzal, hogy interpellációs kérelem nem érkezett, S1 anyag felvételére került sor, melynek pontos címe Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatás igénylésére. Elmondta, hogy mindhárom bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadta a határozati javaslatot, melyet a határidő rövidsége miatt kellett megtárgyalni. Felkérte a képviselőket az S1 napirendi pont elfogadására. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az S1 napirendi pontot. Ruzsics Ferenc polgármester felkérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Ezek hiányában szavazásra tette fel a napirendet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. A vásárokról és piacokról szóló 9/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2 2 2. Keszthely Város Önkormányzata településfejlesztési tervezéssel összefüggő megalapozó vizsgálata 3. Közreműködés a Tour de Hongrie kerékpáros verseny megrendezésében 4. Térségi sportcsarnok létrehozása I. S1 Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatás igénylésére 1. A vásárokról és piacokról szóló 9/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a rendelet módosításáról. Felkérte a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottsági javaslatokat. Mohácsi József Pénzügyi, Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi, Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot, illetve a rendelettervezetet is 5-5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Vozár Péterné Városstratégiai Bizottság alelnöke elmondta, hogy a Városstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot, illetve a rendelettervezetet is 3-3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket. Elmondta, hogy a lehetőségeikhez képest megpróbál az önkormányzatunk segíteni a vállalkozóknak, lehetőség nyílik alkalmi, ünnepi vásárok tartására a Fő téren, a Balaton-parton, a Csik Ferenc sétányon, a Kossuth L. utca sétáló utcai szakaszán és a Kis Szent Teréz Bazilika előtti területen. Ezek a területek a város hagyományos rendezvényeinek adnak otthont, melyeket kineveznek alkalmi vásárok helyszínének. Elmondta, hogy a Balatoni Szövetségnek jövő héten lesz egy ülése, ahol a napirendi pontok közé ez a napirend felvételre került. Itt döntés fog születni, melyről értesíteni fogjuk a vállalkozók képviselőjét Kertész Gabriellát. Mindannyian tisztába vannak azzal, hogy nagyon rövid az idő a szezon kezdéséig. Jelen helyzetben a szezonális tapasztalatokra nem tudnak támaszkodni. Felkérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy bizottsági ülésen tárgyalásra került ez a napirendi pont. Szeretné felkérni jegyző asszonyt, a pontosítás érdekében mondja el, hogy a rendeletmódosítás mit tartalmaz és milyen lehetőséget nyújt a nyitva tartással kapcsolatban. elmondta, hogy a jogszabályi változások és egyházi ünnepek megtartása is indokolja, hogy alkalmi, ünnepi vásárt lehessen tartani a Fő téren, a Balatonparton, a Csik Ferenc sétányon, a Kossuth L. utca sétáló utcai szakaszán és a Kis Szent Teréz Bazilika előtti területen. Meghatározott időpontokban a rendezvény szervezője által biztosított időtartamban lehetőség van kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, tehát ezen időtartam alatt a vasárnapi nyitva tartás nem vonatkozik a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozókra. Ez nem minden vasárnapra és ünnepnapra vonatkozik, hanem a rendezvényekhez kapcsolódik. Ez ösztönzőleg hat a rendezvények szervezésére. Elmondta, hogy ehhez kapcsolódik hatósági feladat is, és nyilvántartásba vétel. Ezeken az időpontokban a rendezvény szervezőjének egyidejűleg mint vásár szervezőjének hatósági nyilvántartásba vételt kell kérni. A nyilvántartásba vételkor 300 főt meghaladó rendezvény esetében - kiürítési tervet is kell készíteni. Ezeken a területeken érintett vásár szervezőket tájékoztatni fogják a feltételekről.

3 3 Kiss József vállalkozó elmondta, hogy csak tegnap tudták meg, hogy ma képviselő-testületi ülés lesz. Átgondolásra javasolta, hogy szezonban a sétáló utcában csak 4-5 üzlet lesz nyitva vasárnap, mivel csak a tulajdonos nyithat ki, a többi üzlet be lesz zárva. A sétáló utcára így szezonba senki sem fog eljönni. Az előzőekben említett megoldás jó lenne, csak akkor minden hétvégére ki kell találni valamilyen programot. Sokan csak szezonra vesznek fel alkalmazottat, de így senki nem fog felvenni embereket, illetve sokan vasárnap mennek áruért. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületnek nincsen ráhatása a kormány döntéseire. Az önkormányzat csak a véleményeket tudja összegyűjteni. Jelenleg a rendelkezésre álló lehetőségeket kimerítették. Elmondta, hogy az önkormányzat számára is fontos, hogy segítsen a kereskedőknek. Vozár Péterné képviselő javasolta, hogy amikor kialakul az előterjesztés és az elhangzottak kapcsán is az elgondolás, akkor a hivataltól mindenképpen lehessen segítséget kapni. Elmondta, hogy többször kellene egyeztetéseket tartani. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy csak a jegyző asszonyon keresztül lehet segítséget kapni, és a képviselőknek mindenképpen ki kell jelölni egy képviselőt. Elmondta, lesz pár új rendezvény a Sétáló utcán és a Fő téren is. Örömmel veszik ha a kereskedők aktívan részt vesznek ebben, melyhez anyagi segítséget is tudnak nyújtani. Kihangsúlyozta, hogy azt nem tudja megígérni, hogy a város minden hétvégén tud rendezvényt vagy vásárt tartani a Sétáló utcán vagy a Fő téren. Ismertette a Georgikon Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. levelét, mely a mai postával érkezett. A kérelem lényege a rendelet módosítása. Elmondta, hogy a szabályozási terv egyértelműen kimondja, melyek azok a városi területek, amelyek piac funkcióval bírnak. Ezzel kapcsolatban nincs lehetőség a rendelet módosítására. Mohácsi József képviselő elmondta, annak örülne, ha minden hétvégén lenne egy rendezvény, és akkor ez a kérdés megoldódna. Hangsúlyozta, a vasárnapi bezárással nem ért egyet, mert nagyon sok ember munkájáról van szó. Ezt a kérdést mindenképpen szezon végén át kell beszélni. Nagy Bálint alpolgármester elmondta, mindenkinek érdeke, hogy legyenek rendezvények Keszthely városában. Mohácsi József képviselő el kell azon gondolkodni, hogy egy szezonra vagy konkrét dátumhoz kötve legyen egy olyan rendszer, hogy pld. a sétáló utcában minden bolt lehessen vasárnap nyitva. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, minden alkalommal nem lehet ünnep, és minden ünnep nem lehet alkalom. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy tisztázni kellene a fogalmakat. Kérdése, hogy ki lehet nyitva a vásárokon? Bolt vagy közterületi bódé? Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, többféle vásárt is lehet szervezni. Ezt szervezheti a Goldmark K. Művelődési Központ, vagy egy vállalkozó is, akinek az önkormányzat bérbe adja a területet. Ebben az esetben biztos települnek ki alkalmi bódékkal és faházakkal is. Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatot is köti a törvény. Vállalkozók képviselője elmondta, hogy a Fő tér gyönyörű, ideális helye mindenféle rendezvénynek, de nincs kihasználva, és még pénzt nem hozott a város számára. Itt színház, zene, tánc, bármilyen rendezvény szervezhető, és jönnének a turisták ide. Erre van igényük az embereknek. Felszólalásában említette a Frank Sinatra koncertet, melyet 4-5 alkalommal ide lehetne szervezni a Fő térre. Természetes, hogy sok minden feltételnek eleget kell tenni, de

4 4 valahol el kell kezdeni. Ezeket a rendezvényeket pár év alatt fel lehetne fejleszteni és komoly pénzt hoznának a város számára. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy a fizetős rendezvényeknek vannak komoly feltételei, melyek nagyon sokba kerülnek. Ide ingyenes rendezvényeket kellene szervezni. A zárt, fizetős rendezvényeket csak a színházban lehet megvalósítani. Amit meg lehet tenni, azt ezzel a rendelet módosítással megteszik. Vozár Péterné képviselő ismertette az alkalmi, ünnepi vásár fogalmát. Elmondta, gyakorlatilag elég két nagy vásárt szervezni. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, ennek biztosítani kell a hátterét azzal, hogy törvényes keretek között maradva a legjobb lehetőséget biztosítsa azoknak a számára, akiknek erre szüksége van. Kertész Gabriella a vállalkozók képviselője kérdése, hogy kivel tud egyeztetni a hivatalból ebben az ügyben. Ők is tudnak és szeretnének is programot szervezni, de kérdés, hogy kivel tudnak egyeztetni. Kérdése, hogy ha itt a Fő téren van egy program, akkor nyitva lehet az összes kereskedő a Sétáló utcán és a Pavilonsoron is? Ruzsics Ferenc polgármester próbálta ismét érthetően elmondani, ha pld. május 1-e a Balatonpartot érinti, a városnak ott lesz egy rendezvénye, akkor a hátsó parkoló, a Csik Ferenc sétány, a Pavilonsor, a Hullám előtti területen lehet árusítani. Ez nem közigazgatási területre, hanem részterületre van lebontva. Kertész Gabriella a vállalkozók képviselője kérdésként tette fel, hogy kivel tudnak a vállalkozók egyeztetni. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy vele egyeztethetnek a vállalkozók. Nemes Klára képviselő elmondta, az idei évben még több rendezvény lesz. Közös gondolkodással kell kitalálni a rendezvényeket, melyekkel előre lehet vinni a városnak az életét. Ruzsics Ferenc polgármester rögzítette, hogy a képviselők és a résztvevők részéről több hozzászólás és kérdés nem érkezett ezért szavazásra kérte fel a képviselőket. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 59/2015. (IV. 09.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A vásárokról és a piacokról szóló 9/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 33. (3) bekezdése alapján egyetért a vásárokról és a piacokról szóló 9/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével és felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület ülése elé.

5 5 Határidő: április 9. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely a kihirdetését követő napon lép hatályba. Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 2. Keszthely Város Önkormányzata településfejlesztési tervezéssel összefüggő megalapozó vizsgálata (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a településfejlesztési tervezéssel összefüggő megalapozó vizsgálatról. Felkérte a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottsági javaslatokat. Mohácsi József Pénzügyi, Jogi Bizottság elnöke elmondta, a Pénzügyi, Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Vozár Péterné Városstratégiai Bizottság alelnöke elmondta, a Városstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 2 igen, 1 tartózkodással javasolta a képviselő-testületnek. Ruzsics Ferenc polgármester kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot. 60/2015. (IV. 09.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata településfejlesztési tervezéssel összefüggő Megalapozó vizsgálata című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a tervezés alapjául szolgáló 1. sz. melléklet szerinti megalapozó vizsgálatot tartalmazó szakmai anyagot. 2. A képviselő testület elfogadja a településfejlesztési koncepció 2. sz. melléklet szerinti fejlesztési irányát. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

6 6 Határidő: Felelős: folyamatos Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető Riedl Tamás főépítész Szigligeti Aladár osztályvezető 3. Közreműködés a Tour de Hongrie kerékpáros verseny megrendezésében (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakról. Felkérte a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottsági javaslatokat. Mohácsi József Pénzügyi, Jogi Bizottság elnöke elmondta, a Pénzügyi, Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a módosított határozati javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Elmondta, hogy a határozati javaslat 2. pontja a következők szerint javasolta a bizottság módosítani. 2. A rendezvényhez és a kapcsolódó programok megvalósításához, valamint az ehhez kötődő média-megjelenésekhez legfeljebb bruttó 5 millió forint összegű forrást biztosít a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. vagy a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. részére történő átadással az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére. Véleménye, hogy ezt a feladatot el lehet osztani. Vozár Péterné Városstratégiai Bizottság alelnöke elmondta, a Városstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a módosított határozati javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Csótár András Emberi Erőforrások Bizottság elnöke elmondta, az Emberi Erőforrások Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a módosított határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Ruzsics Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot azzal, hogy csak a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. szerepeljen a határozatban. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 61/2015. (IV. 09.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Közreműködés a Tour de Hongrie kerékpáros verseny megrendezésében című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata elfogadja a Vuelta Sportiroda ajánlatát, és mint az 1. szakasz célvárosa közreműködik a Tour de Hongrie évi Kerékpáros Körverseny megszervezésében.

7 7 2. A rendezvényhez és a kapcsolódó programok megvalósításához, valamint az ehhez kötődő média-megjelenésekhez legfeljebb bruttó 5 millió forint összegű forrást biztosít a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. részére történő átadással az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a megállapodások megkötésére és a rendezvények megszervezésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos, illetve augusztus 5. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető, Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Felkérésre: Tar László ügyvezető 4. Térségi sportcsarnok létrehozása I. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat és felkérte a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottsági javaslatokat. Mohácsi József Pénzügyi, Jogi Bizottság elnöke elmondta, a Pénzügyi, Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Vozár Péterné Városstratégia Bizottság alelnöke elmondta, a Városstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 2 igen, 1 tartózkodással javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. Kérdések hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy miért nem lehet saját területen lebonyolítani, illetve a fizetési konstrukcióval kapcsolatban is voltak felvetések. Csótár András Emberi Erőforrások Bizottság elnöke elmondta, az Emberi Erőforrások Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Dr. Ifi Ferenc képviselő kérdésként vetette fel, hogy történtek-e egyeztetések az önrész százalékos elosztásával kapcsolatban. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy Hévíz városával több egyeztetést is folytatott alpolgármester úr. Végleges megállapodás nincs, ezek szükséges lépések ahhoz, hogy mind a kormány, mind a kézilabda szövetség, és Hévíz felé is egyértelmű jelzést küldjön a testület. Elmondta, arról nem tud nyilatkozni, hogy az egyezség meg fog-e történni vagy nem. Nagy Bálint alpolgármester elmondta, hogy ez egy I. fordulós anyag, de ahhoz, hogy tovább lehessen lépni, kell konkrétum. Ennek az első lépése, hogy legyen egy telek. Az elkészített anyag nagyon jól összefoglalja a dolgokat. Elmondta, maximálisan támogatandó anyagnak tartja, de egy felvetése lenne a határozati javaslattal kapcsolatban. A határozati javaslat 2-es pontját érdemes lenne kiegészíteni a 0496/5 hrsz-ú ingatlannal. Így kialakulna egy választási lehetőség is. Csótár András képviselő kérdése, hogy ez a helyrajzi szám eddig nem szerepelt az anyagban?

8 8 Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, ez a helyrajzi szám szerepel az anyagban, de a határozati javaslatban szereplő területek eladási értéke jóval kevesebb mint annak, amit alpolgármester úr említett. pontosítást kért azzal, hogy a határidőt is meg kell határozni. Nagy Bálint alpolgármester elmondta, ha ezt a 0496/5 hrsz-ú ingatlant belefogalmaznák a 2-es pontban, akkor választási lehetősége lenne a polgármester úrnak. elmondta, ebben az esetben egy telekmegosztást is végre kell hajtani, melynek lesznek költségei. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy a 0496/5 hrsz-ú telek nem is elég, hiszen a 0496/4 hrsz-ú ingatlan ami most jelenleg Tóth János birtokában van útként szerepel, azt is meg kell ehhez a területhez vásárolni. A határidőt is meg kell fogalmazni. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy a finanszírozás esetében felmerült a TAO pályázat. Kérdése, hogy ennek az eredménye mikorra várható? Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, a TAO pályázati igényeket árpilis végéig kell jelezni. A kormánytámogatás iránti kérelmet be lehet nyújtani és UNIÓS pályázati lehetőség sem lesz a közeljövőben. ( órakor Csótár András képviselő elhagyta az üléstermet, így a létszám 9 főre csökkent. ) Nagy Bálint alpolgármester elmondta, április végéig a sportegyesületeknek le kell adni egy sportfejlesztési koncepciót. Ha ezt az országos szövetség elfogadja, akkor elkezdik összeszedni a forrást. De ténylegesen pénzhez csak az év végén lehet hozzájutni. Nemes Klára képviselő elmondta, hogy januárban volt Zalaszentgróton egy sportgála, ahol ígéretet kaptak a sportcsarnok felépítésének támogatására. Első körben a határidő fél év volt. A Georgikon Diáksport Egyesület kézilabda csapata szerezte meg ezt a támogatást. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy a Kézilabda Szövetség azt ígérte meg, hogy ezt a forrást megpróbálja összeszedni. A város a jelenlegi helyzetében az önerőt nem tudja biztosítani. Elmondta, hogy amit alpolgármester úr javasolt, azt technikailag nem lehet megvalósítani. Nagy Bálint alpolgármester elmondta, jelenleg a határozati javaslatban meg van fogalmazva egy jó ajánlat, de ha ez mellé kerülne még egy ajánlat, akkor döntési lehetőség lenne. Kovács Viktória képviselő elmondta, hogy a térségi sportcsarnok létrehozásával egyetért, de véleménye, hogy más területet kellene keresni. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy a terület helyszínének keresésébe be lett vonva a Főépítész úr és a Városüzemeltetési Osztály is. Átvizsgálták a lehetséges önkormányzati és magánterületeket is. Jelenleg más lehetőség nincs. A helyszín kérdésében mindenképpen döntenük kell. Ez a javaslat lehetőséget ad arra, hogy további területeket is vásároljanak. elmondta, hogy ha később szeretne az önkormányzat területet venni, akkor drágábban tudna vásárolni a területeket.

9 9 Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy egy másik területet ki is kell sajátítani. Ezt sem lehet még tudni, mennyibe fog kerülni. Magdó András vagyonhasznosítási ügyintéző elmondta, megérti alpolgármester úr jó szándékát, hisz így nem akarja bekorlátozni az önkormányzat lehetőségeit. Az átkötő útnak az idegen területen történő átvezetése miatt az északi területeknek az összerendezése időben sokkal hosszabb lenne, illetve ebben az esetben két tulajdonost is érintene. kérdése, hogy a közműkiváltások milyen összegbe kerülnének? Szigligeti Aladár osztályvezető elmondta, hogy kb millió forinttal kedvezőbb lenne a mostani teleknek a lehetősége a közművek vonatkozásában. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy ez számára eldöntött, hiszen sokkal kedvezőbb az ár. Szigligeti Aladár osztályvezető elmondta, hogy az előzetes költségbecslés alapján a Tóth úr féle teleknél a közműkiépítések valószínűleg 8-10 millió forinttal többe kerülnének. Nagy Bálint alpolgármester visszavonta a módosító javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot. 62/2015. (IV. 09.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Térségi sportcsarnok létrehozása I. című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a kertvárosi üzemanyag állomás környezetében sportcsarnok megvalósítására alkalmas ingatlan megvásárlását. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy adásvételi szerződést kössön legfeljebb az előterjesztéshez csatolt értékbecslésben megállapított Ft/m² fajlagos vételáron a keszthelyi 0494/4 hrsz alatti ingatlanra, valamint a hatályos szabályozási terv szerint az ingatlan megközelítését szolgáló 0495/5 hrsz-ú ingatlanra 998 Ft/m² fajlagos vételáron és a 0495/7 hrsz-ú ingatlannak az út kialakításához szükséges ingatlanrészére Ft/m² fajlagos vételáron, az önkormányzat évi költségvetésében a sportcsarnok megvalósításához telekvásárlás céljára betervezett előirányzat terhére. 3. Az adásvételi szerződésben feltételként kell kikötni, hogy amennyiben a sportcsarnok építéséhez szükséges nem önkormányzati forrást nem sikerül megszerezni, úgy a szerződő felek a szerződést felbontják és az eredeti állapotot helyreállítják, egymással pénzügyileg elszámolnak. 4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a keszthelyi 0494/11, 0494/12 és 0494/13 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásának feltételeiről az ingatlantulajdonosokkal, és a tulajdonosok eladási szándéka esetén javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.

10 10 Határidő: december 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) S1 Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatás igénylésére (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette az előterjesztésben foglaltakat és felkérte a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottsági javaslatokat. Mohácsi József Pénzügyi, Jogi Bizottság elnöke elmondta, a Pénzügyi, Jogi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Vozár Péterné Városstratégiai Bizottság alelnöke elmondta, a Városstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Dr. Ifi Ferenc Emberi Erőforrás Bizottság alelnöke elmondta, az Emberi Erőforrások Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás és kérdés hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 63/2015. (IV. 09.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatás igénylésére c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III.4. pont szerinti, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) vonatkozó pályázati kiírásra. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: pályázat benyújtására: április 15. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető, Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető )

11 11 Ruzsics Ferenc polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület ülését órakor bezárta. Kmf. Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Horváth Teréz jegyző

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-99/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-35/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 19-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 160/2012. (VIII.08.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. június 24-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben