J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 14-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint alpolgármester Dr. Boldizsár Erzsébet, Csótár András, Dósa Zsolt, Herold János, Dr. Ifi Ferenc, Mohácsi József, Raffai Róbertné és Vozár Péterné képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Tóth Eszter költségvetési csoportvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a testületi ülés szabályszerűen került összehívásra, a teremben 10 képviselő van jelen, a testület határozatképes, így a soron kívüli ülést órakor megnyitotta. Ezt követően arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ülést megelőzően, április 30-án Herold János képviselő a Helyi Választási Bizottság elnökétől átvette képviselői megbízólevelét, valamint arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 28. (2) bekezdésének rendelkezése szerint az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén a képviselő testület előtt tesz esküt és erről okmányt ír alá. Ezt követően felkérte Herold János képviselőt az eskü letételére és az erről szóló okmány aláírására. Ruzsics Ferenc polgármester ezt követően a napirendi javaslatot terjesztette a képviselőtestület elé azzal, hogy sürgősségi indítvány nem érkezett. Felkérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatos javaslataik, észrevételeik megtételére. Ezek hiányában szavazásra tette fel a napirendet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend:

2 2 1. Az Emberi Erőforrások Bizottsága tagjának megválasztása 2. Szociális nyári gyermekétkeztetés A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi tevékenysége Előterjesztő: Göncz Attila, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 4. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft évi tevékenysége Előterjesztő: Rudolf Wiedner, a HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 5. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft évi tevékenysége Előterjesztő: Rudolf Wiedner, a KETÉH Kft. ügyvezető igazgatója 6. A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft évi tevékenysége Előterjesztő: Dr. Molnár András, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 7. Támogatási kérelmek 1. Az Emberi Erőforrások Bizottsága tagjának megválasztása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 95/2015. (V. 14.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az Emberi Erőforrások Bizottsága tagjának megválasztása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Bizottsága tagjai közé Berki László képviselő helyére Herold János képviselőt választja meg. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Herold János képviselőnek az Emberi Erőforrások Bizottsága tagjává történő választásával, azzal egyező tartalommal Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 1. és 2. számú függelékét módosítja. 3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt jelen határozat szerinti módosításoknak az SzMSz függelékeiben történő átvezetésére. Határidő: 3. pontra május 28.

3 3 2. Szociális nyári gyermekétkeztetés Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Herold János képviselő felajánlotta segítségét az igénylők szociális hátterének feltérképezésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy a hetven fő ellátandó személy számát növelni tudják, egyben reményét fejezte ki, hogy az önkormányzatnak így nem kell ,- Ft-ot visszafizetni. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy az ,- Ft visszafizetése nem az önkormányzat költségvetését terhelte, hanem abból a támogatási összegből kellett visszafizetni, melyet az igénylők számának figyelembe vételével a tavalyi évben kapott az önkormányzat, de amelynek teljes összegét ténylegesen nem használták fel. Hozzátette, hogy az önkormányzatot kár nem érte, sőt, még azt az ,- Ft-ot sem kellett felhasználni, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből kívánt biztosítani. Megköszönte a képviselő javaslatát, de közölte, hogy élni nem tudnak vele, mivel a jelentkezési határidő lejárt. Hozzátette még, hogy a családsegítő szolgálat minden érintett családdal felvette a kapcsolatot, melyek írásban nyilatkoztak arról, hogy igénybe kívánják-e venni ezt a szolgáltatást vagy sem. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 96/2015. (V. 14.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális nyári gyermekétkeztetés 2015 című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati forrás biztosítása nélkül pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztere által a gyermekszegénység elleni program alapján szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá arra, hogy a évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához kapcsolódóan nyertes pályázat esetén gondoskodjon az előirányzatok módosításának az önkormányzat évi költségvetésében történő átvezetéséről legfeljebb ,- Ft összegben. Határidő: a határozat megküldésére május 15. a költségvetés módosítására június 30. (Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) 3. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi tevékenysége Előterjesztő: Göncz Attila, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

4 4 Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat, majd a jegyző részére adta meg a szót. tájékoztatta a képviselőket, hogy a kiküldött anyag szerint még nem adta meg a jogi ellenjegyzését, és a bizottságok is csak munkaanyagként tárgyalhatták az beszámolót. Elmondta, hogy időközben a Kft. részéről megküldésre került mind a könyvvizsgálói jelentés, mind a módosított beszámoló alapján megismételt felügyelő bizottsági ülésen elfogadott felügyelő bizottsági javaslat, így ennek megfelelően törvényességi ellenjegyzését megadja, rögzítette, hogy az előterjesztés tárgyalható. Hozzátette, hogy az ügyvezető igazgató javaslatot tett arra, hogy a határozati javaslatot módosított főösszeggel fogadják el. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy a képviselők kaptak egy kiegészítő anyagot, mely tartalmazza a könyvvizsgálói jelentést, a módosított főösszeget, valamint a felügyelő bizottság üléséről szóló dokumentumot. Ezt követően felkérte a bizottsági elnököket a bizottsági javaslatok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Vozár Péterné képviselő tájékoztatta képviselőtársait, hogy a felügyelő bizottság ülésén több kérdést feltettek az ügyfélszolgálat működésével kapcsolatban, valamint annak az emberek által való megismerhetőségéről. Elmondta még, hogy arról is kaptak tájékoztatást, hogy ebben az évben, amikor a Fő téren lesznek programok, akkor a piacon is várhatóak különböző események. Herold János képviselő az anyagban található számok változásának indokairól kérdezte a VÜZ Nonprofit Kft. igazgatóját. Göncz Attila, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója válaszában elmondta, hogy a változtatást a könyvvizsgáló kérte, mivel az elmúlt évet érintő tizenkét millió forintos ÁFA visszaigénylés NAV általi vizsgálatának lezárulta a májusi időszakban történt meg, ekkor rendelkezett a társaság határozattal, mellyel a visszaigénylést a NAV elfogadta, majd ezután tudták lezárni a múlt évet. Elmondta még, hogy ez indokolta, hogy az átmenő passzívákból aktívákká kellett átminősíteni ezt az állammal szembeni követelésüket. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 97/2015. (V. 14.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi tevékenysége című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft évi szakmai és üzleti jelentését eft mérlegfőösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Határidő: tájékoztatásra május 31.

5 5 4. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft évi tevékenysége Előterjesztő: Rudolf Wiedner, a HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy már a bizottsági ülések előtt megérkezett a felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyv, melynek következtében a jegyző jogi ellenjegyzését megadta, és így már a bizottságok tárgyalhatták az előterjesztést. Ezt követően ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 98/2015. (V. 14.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft évi tevékenysége című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft évi szakmai és üzleti jelentését eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 2. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:189. (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a pótbefizetés előírásától eltekint és utasítja az ügyvezető igazgatót a törzstőke más módon történő biztosítására a Földművelésügyi Minisztérium által a társaság részére a I-XI. havi időszak veszteségeinek kompenzálására megítélt eft összegű támogatás terhére. Határidő: azonnal, ill augusztus 14. Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató 5. A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft évi tevékenysége Előterjesztő: Rudolf Wiedner, a KETÉH Kft. ügyvezető igazgatója Ruzsics Ferenc polgármester közölte, hogy a jegyző jogi ellenjegyzése ez esetben is már a bizottsági ülések előtt megtörtént és a bizottságok tárgyalhatták az előterjesztést. Ezt követően ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

6 6 99/2015. (V. 14.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft évi tevékenysége című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft évi szakmai és üzleti jelentését eft bevétel és eft kiadás mellett eft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Határidő: tájékoztatásra május A Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft évi tevékenysége Előterjesztő: Dr. Molnár András, a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 100/2015. (V. 14.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft évi tevékenysége című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft évi szakmai és üzleti jelentését eft mérleg-főösszeggel és eft mérleg szerinti eredménnyel. Határidő: tájékoztatásra május Támogatási kérelmek Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra.

7 7 Dr. Ifi Ferenc képviselő elmondta, hogy támogatja a határozati javaslat elfogadását és kérdezte, hogy a határozati javaslatban érintett időszakra vonatkozóan megnyugtatóan rendezve van-e a mentőszolgálati ellátás. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy a mentőszolgálat munkatársai ebből a célból nem először hagyják el munkahelyüket, de a vezénylés úgy történik, hogy semmiféle fennakadás nem történik az ellátásban, a Keszthelyen és környékén élők biztonságban lesznek. További kérdés, javaslat és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az első határozati javaslatot. 101/2015. (V. 14.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt általános tartalék terhére a Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány (8900 Zalaegerszeg, Ady út 69.) részére a Keszthelyi Mentőállomás 8 fős egységének egészségügyi ellátás biztosítása érdekében az idei évben tartandó Csíksomlyói Búcsúra történő kiutazási költségeihez ,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű támogatást biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: megállapodás megkötésére május 31. (Némethné Bali Mária osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a második határozati javaslatot. 102/2015. (V. 14.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében a polgármester felosztási hatáskörébe utalt általános tartalék terhére a Georgikon Alapítvány (8360 Keszthely, Deák F. u. 16.) részére a Pannon Egyetem Georgikon Kar által május 16-án tartandó sárgulási rendezvény költségeihez ,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű támogatást biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

8 8 Határidő: megállapodás megkötésére május 31. (Némethné Bali Mária osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester végül a harmadik határozati javaslatot tette fel szavazásra. 103/2015. (V. 14.) számú képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Támogatási kérelmek című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében az Emberi Erőforrások Bizottsága felosztási hatáskörébe utalt előirányzat terhére A keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány (8360 Keszthely, Rózsa u. 12.) részére a Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola 25 éves jubileumi rendezvényének költségeihez ,- Ft, azaz egyszázezer forint összegű támogatást biztosít. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: megállapodás megkötésére május 31. A képviselő-testületi ülés napirendjével kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel. Ruzsics Ferenc polgármester a képviselő-testület soron kívüli nyílt ülését órakor bezárta,. Kmf. Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Horváth Teréz jegyző

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés kezdetekor jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. november 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. június 26-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 5/2014. (VI. 27.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 6/2014. (VI. 27.) 2014. évi igazgatási szünet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. augusztus 16-án

Részletesebben