MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET"

Átírás

1 Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 21. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont) 1. 2 pont a) A szoba falán, a tapétán látható épület nem látható, ha a szobában villanyt gyújtunk. Adjon olyan címet az alábbi fényképnek, amelyben megnevezi azt a jelenséget, amelynek eredményeképpen a szoba falán a Pantheon képe jelent meg! (1 pont) b) Fogalmazza meg, miért látható a szoba falán a Pantheon fejjel lefelé, illetve a jobb és bal oldalt felcserélve! 1 pont a) A vizsgázó pontot akkor kap a válaszra, ha abban szerepel a camera obscura kifejezés. Pantheon Camera Obscura. (Elfogadható a megoldás, ha a címben szerepel a lencse nélküli lyukkamera vagy a sötétkamra kifejezés, netán a camera obscura leírása, miszerint egy fekete doboz falán lévő lyukon áthaladó fény a doboz szemközti falán képet hoz létre.) b) A fény egyenes vonalú terjedése és a középpontos tükrözés miatt. A kupola csúcsáról visszaverődő fénysugár a lyukon át lefelé vetítődik, a talapzatáról visszaverődő felfelé. Ugyanezért a jobb és baloldal is felcserélődik a képen hiszen a szoba valós terében is mindig a másik oldalra kellene átmennünk ahhoz, hogy az ellentétes oldalra láthassunk kifelé. írásbeli vizsga / május 21.

3 2. 3 pont Olvassa el figyelmesen a következő, Vilém Flussertől származó idézetet! A szöveget a Kr. előtti második évezredben találták ki azért, hogy a képeket mágiátlanítsák, bár a feltalálói ennek feltehetően nem voltak tudatában; a fotográfiát mint az első technikai képet a 19. században találták föl azért, hogy a szöveget újból töltsék föl, akkor is, ha a feltalálók ezúttal se voltak ennek a tudatában. a) Értelmezze, mit jelent a szövegben a képek mágiátlanítása! b) Írja a kipontozott helyre a helyes kifejezést! c) Fogalmazza meg, miért tiltja a Tízparancsolat a második szakaszban a képi ábrázolást! ( Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. ) a) Flusser a kép mágikus szemléletére utal, amely valamely személyt vagy tárgyat annak képével azonosít, az írásbeliség a flusseri szöveg szerint ennek a szemléletnek a felszámolását célozta; b) Mágiával; c) Azért, mert amennyiben a kép azonos annak tárgyával, akkor a képmás birtoklása az igazi feletti hatalmat jelent. Márpedig ez úgy Istenre, mint az ő teremtményeire nézve megengedhetetlen. (Válaszként elfogadható a bálványimádás tiltása amennyiben a vizsgázó kifejti, hogy a hasonló vagyis a bálvány birtoklása az igazi feletti hatalmat jelenti, ezért tiltott.) 3. 4 pont Hasonlítsa össze röviden az alábbi négy képet a montázsgondolkodás szempontjából! I) Odüsszeusz és a küklopsz Kr. e. VI. sz. II) Dix: Harcos pipával írásbeli vizsga / május 21.

4 III) Gino Severini: Egy táncos dinamizmusa IV) Delvaux: Az alagút a) Jelölje az alábbi táblázatban x -szel azt a montázstípust (típusokat) amely (amelyek) az adott kép szerkesztésmódját, montázsgondolkodását leginkább jellemzi(k)! b) Indokolja állításait! I) Vázakép II) Harcos III) Táncos IV) Alagút elbeszélő (narratív) montázs expresszív montázs intellektuális/asszociációs montázs elbeszélő (narratív) montázs expresszív montázs intellektuális/asszociációs montázs a) Vázakép x b) Harcos x c) Táncos x d) Alagút x A vizsgázó minden kép esetében 1-1, maximum 4 pontot kaphat a helyes válaszra az alábbiak szerint (vagy más, de a kép montázsgondolkodását érvényesen indokoló érvelés esetén): a vázakép az Odüsszeusz küklopsz-epizódjának fontos cselekményelemeit sűríti egyetlen kompozícióba (emberevés, leitatás, megvakítás), így a sajátos párhuzamos-egyidejű ábrázolás elsősorban a történetmesélés eszköze; Dix kubista képe, a Harcos, a téma jellemző elemeit geometrikus formákra bontja, és öntörvényűen, a festői szándék szerint a legkifejezőbb módon, nem a közvetlenül észlelhető valóságnak megfelelően rendezi újra (a befogadó ugyanakkor nincs arra késztetve, hogy akár történetet, akár új, a képelemekben nem szereplő jelentést konstruáljon a kompozíció alapján); írásbeli vizsga / május 21.

5 A táncos a mozgás (és ezzel az idő) festői ábrázolását mutatja, itt sincs a történet vagy új jelentés konstruálásának lényeges szerepe, az idő és a mozgás expresszív-kifejező megragadása a festői program célja. Helyes, vagyis elfogadható válasz az esetleg a táblázatban külön nem feltüntetett szeriális montázs.); Delvaux szürrealista képe a cselekményszervezés szempontjából nem (vagy nem szükségképpen) összekapcsolódó motivikus, szituatív és formai elemekkel a befogadót arra készteti, hogy lelki, tudatalatti, álomszerű képrétegekből konstruáljon elsősorban asszociatív alapon jelentést. Pont csak a helyes indoklás esetén jár a válaszadónak, önmagában a táblázatban helyesen elhelyezett x -re nem adható pont pont Nevezze meg azt a fogalmat, amelyet a következő meghatározás definiál! A médiakínálat sokszínűsége, amelyet többek között a helyi és a független média működése, valamint a nyilvánosság számára elérhetővé tett médiumok és tartalmak (álláspontok és vélemények) sokszínűsége biztosíthat. Médiapluralizmus (elfogadható a szabad véleménynyilvánítás, véleményszabadság). SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 5. 3 pont A részletben több idősík ismerhető fel. Állapítsa meg, melyek ezek! 3 pont Helyes megoldás: A vizsgázó egy-egy, összesen három pontot kap, amennyiben helyesen különíti el az 1983-as gyerekkori tornaedzést a cirkuszosok látogatásával és a cirkuszba szökéssel az egykori tornateremben tett 2002-es látogatástól, illetve a részletet nyitó tornaedzéstől és az azt követő sétálástól a felhőkarcolók között. (A részletben tehát.3 idősíkot különíthetünk el) (Nem fogadható el helyes válaszként a 2002-es jelenetben az edző halálára utaló gyászjelentésben szereplő 1999-es év.) 6. 3 pont Nevezzen meg három utalást, amely a nézőt segíti abban, hogy az első jelenetsorban látott edzőt és a fiatal Dongót azonos személyként azonosítsa! 3 pont Helyes megoldás: a férfi felnéz az égre, a toronyházakra Kanadában, a fiú is felnéz a lakótelepi házak magasába az égre a következő jelenetben és ez a vizuális rím a két szereplő azonosításaként működik; írásbeli vizsga / május 21.

6 az utolsó jelenetben Feri bácsi gyászjelentését úgy nézi a fiatal férfi, mint akinek köze volt hozzá; abba a tornacsarnokba megy el a 2002-es magyarországi jelenetben, ahol annak idején Dongó edzett; az, hogy edzőként Feri bácsi teljes ellentéte (mintha a rossz edzői és felnőttminta kiigazítása történne meg ezzel) pont a) Igazolja két megfigyeléssel, hogy a kisfiú, Dongó edzője feltétlen engedelmességet kíván, és be akarja törni tanítványait! 1 pont b) További két megfigyeléssel igazolja, hogy Feri bácsit viselkedése elidegenítő, erőszakos, agresszív edzői módszereinek érvényesítésében a gyerekek tárgyiasítása segíti! 1 pont Helyes megoldás: a) mozdulatai szélsőségesen hevesek-hirtelenek, így fenyegetőek; többször is megfenyíti és veri Dongót, illetve lerántja a gyereket a szerről; üvölt-káromkodik. b) amikor a gyerekekről szól, folyamatosan ezekről beszél, kényes jószágként említi őket, nem használ neveket, nem jelöli őket személyként; Dongót ugyan a nevén szólítja, de nyomorultnak is nevezi; úgy fogalmaz, mintha birtokolná a gyerekeket: Azt hiszed, hogy rajtam kívül komolyan fog venni bárki is? Te már a miénk vagy!. Pont a kérdés a) és b) részére is csak abban az esetben adható, ha a vizsgázó a kérdésben megfogalmazott állítást legalább két helyes megfigyeléssel igazolja pont a) Érveljen legalább két filmes kifejezőeszköz megjelölésével amellett, hogy a részlet nyitóblokkjában nem egyetlen edzést látunk! 2 pont b) A részlet ezen szakasza populáris filmekben is gyakran alkalmazott archetípusokra, a szereplők közti karakteres viszonyra épül. Fejtse ki, melyek ezek! Nevezzen meg legalább két archetípusos karaktert és/vagy viszonyt, amelyet felismer a részlet nyitóblokkjában! 1 pont írásbeli vizsga / május 21.

7 a) 1-1, összesen két pont adható a következő (vagy ezekhez hasonlóan a részlet konkrét jelzéseivel bizonyítható egyéb más) filmnyelvi eszköz, jelzés helyes megnevezése esetén: többször/folyamatosan változik a két tornász öltözete; többször változik a tornászok külön-külön és együttesen elfoglalt helye a térben, illetve változik az általuk felváltva vagy párhuzamosan végzett gyakorlatok jellege ezeket olykor gyors, átkötő gépmozgás kapcsolja össze, egyetlen edzés során ilyen térbeli, akcióbeli és időbeli elrendeződések nem jöhetnének létre a jelenet tehát kihagyásokkal ábrázolt edzéssorozat montázsszekvenciáiból áll össze. b) 1 pont adható, ha a vizsgázó az alábbiak vagy a részlettel igazolható más archetípusos karakterek és/vagy viszonyok közül legalább kettő megnevezésével helyesen veszi észre, miszerint a tornaedzés jeleneteiben egyszerre van jelen a két tornász közti vetélkedés (egyfajta párbajként ábrázolt versengés); másrészt a jelenetek végén a főszereplő Dongó által a szőke tornásznak adott elismerő dicséret jelzi, hogy közben itt valamiféle beavatási rítus, tanítási szituáció is lezajlott; elfogadható válaszként még a két tornász közti bizalom kiépülésének, az elfogadásnak a megemlítése is. Pont adható a mester és tanítvány viszony (vagy annak szinonimái) megnevezése esetén is. Nem fogadhatóak el válaszként a szereplők külső megjelenésére építő észrevételek: pl. világos és sötét hajú, vékonyabb/inasabb és zömökebb testfelépítésű tornász pont Nevezzen meg egy olyan látványszervezési eszközt, amelynek konzekvens használata a) összetartja a látott részletet, amelynek használata a részlet egészére jellemző; b) elkülöníti a különböző helyszínek képi világát! 1-1 pont adható a következő (vagy ezekhez hasonlóan a részlet konkrét jelzéseivel bizonyítható egyéb más) látványszervezési eszköz, jelzés helyes megnevezése esetén: a) a keret állandó mozgása, a kézikamera-használata; b) a szín- és tónusvilág alapvetően különböző a kanadai/külföldön játszódó, az álomszerű (fémes, kontrasztos), a debreceni, a cirkuszi (intenzívebb, telítettebb színek, erős mesterséges fény, tükröződések, reflexek) jelenetekben pont Nevezzen meg a látott részletből egy-egy olyan szituációt (jelenetet) amelyben a helyzet ábrázolásának lényeges kompozíciós elemévé válik a) az elliptikus (kihagyásos) montázs alkalmazása; b) a svenk mint átkötő gépmozgás alkalmazása; c) a szubjektív nézőpont alkalmazása. Értelmezze, milyen jelentést hordoz a válaszában megnevezett szituációkban az adott formanyelvi eszköz alkalmazása! írásbeli vizsga / május 21.

8 a) az első (edzés)blokk szervező eszköze az elliptikus montázs egyértelmű időkihagyásokra utal a két tornász ruhájának változása; az elliptikus montázs segítségével követhetjük nyomon a finom változásokat a két férfi kapcsolatában miközben a tér és az idő érzete folyamatos; b) ugyancsak az első jelenetsor domináns eszköze a svenk mint átkötő gépmozgás, amikor a két tornászt a kameramozgás összekapcsolja ellenpólusú világukból, amikor a még egymástól lelkileg távol lévő, rivalizálók között megteremti az utat, visz egyiktől a másikig; vagy amikor később a békésen egymás mellett gyakorló tornászokat közös térbe vonja; c) a nyitó edzés utáni városi sétát, amelyben a felhőkarcolók idézik fel a hajdani debreceni bérházudvart, majd a látomást Feri bácsiról; vagy a cirkuszi jelenetben, amikor Dongó szemével láthatjuk az elegáns cirkuszigazgató metonimikus képét a cipőjét, szivarját, kezét, így érzékeltetve mindazt, amiért Dongó odament; vagy az utolsó jelenetben a gyászjelentésre tekintő Dongó nézőpontját, aki most tudta lezárni a mindmáig őt kísértő gyerekkori traumát pont A filmrészlet több lépésben/stációban mutatja be a gyermek Dongó lázadását az erőszakos edző által képviselt világgal szemben. Ezek közül jelöljön meg legalább hármat! 3 pont 1-1, összesen maximum 3 pont adható a következő (vagy ezekhez hasonlóan a részlet konkrét jelzéseivel bizonyítható egyéb más) jelzések helyes megfigyelése esetén: Dongó a flash-back szakasz elején az edző öngyilkosság vagy baleset formájában bekövetkező (látszólagos, hamis) haláláról fantáziál; tevőlegesen is szembefordul az őt az elalvásért szidalmazó és vívótőrrel fegyelmező edzővel (nem hagyja magát megverni); a gumikötéllel való fegyelmezés elől (a holmijával együtt) megszökik; szökése után közvetlenül tüntetőleg (a lázadás érzelmi feszültségét levezetendő, egyben a tornász/sportolói léttel lényegileg ellenkező módon) cigarettára gyújt; önként egy másik közösséggel/életmóddal való azonosulást választ a cirkuszosokkal való tárgyalás jelenetében pont a) Nevezze meg egyértelműen azt a két jelenetet és/vagy beállítást, amely az edző halálát fogalmazza meg! (1 pont) b) Jelölje azt a két jelenetet és/vagy beállítást, amely az edzők magányáról szól! (1 pont) írásbeli vizsga / május 21.

9 c) Röviden fejtse ki, értelmezze a megjelölt jelenetpárok tartalmi-filmnyelvi összefüggéseit, vagyis azok párhuzamos, ellentétes, motivikus kapcsolatrendszerét! Jelenet-, beállításpáronként legalább két-két érdemi állítást tegyen! 4 pont a) A vizsgázó 1 pontot kap a helyesen felismert jelenet-, beállításpárok megnevezése esetén az alábbiak szerint: Az edző halála: a látomásszerű szekvenciában Feri bácsi lezuhan a magasból, és látszólag halottként fekszik a betonon, míg az utolsó jelenetben olvashatjuk a gyászjelentést, miszerint Feri bácsi 1999-ben meghalt. A válaszra csak a két válaszelem együttes megléte esetén jár pont. b) A vizsgázó 1 pontot kap a helyesen felismert jelenet/beállításpárok megnevezése esetén az alábbiak szerint: Az edzők magánya: Az üres tornacsarnokban Feri bácsi magányosan, maga elé nézve ül; a felnőtt (és a kanadai versenyzőt edző) Dongó az utcán gyalogol magányosan egy idegen városban; a felnőtt Dongó magányosan idézi fel gyerekkorát az üres, lepusztult edzőteremben. A válaszra csak a két válaszelem együttes megléte esetén jár pont. c) a vizsgázó további 2-2 pontot kap, amennyiben az alábbiak (vagy más, a jelenetekkel/beállításokkal igazolható módon) helyesen értelmezi, bontja ki a két téma ábrázolásának filmnyelvi eszközökkel történő eltérő megfogalmazását: az edző halála: Mindkét részletben Dongó szembesül Feri bácsi halálával, noha ténylegesen az edző egyik jelenetben sincs jelen. Az első (álom)jelenetben Feri bácsi látszólag testi valójában jelenik meg, míg az utolsóban mosolygós arccal csupán a fényképen van jelen; Az első jelenetben Dongó gyerekként kegyelettelenül, furcsa higgadtsággal vizsgálja a testet, a lábával meglöki azt, a másik képben felnőttként, elgondolkodva nézi a gyászjelentést; Az első jelentben Dongó gyerekként még testileg/fizikailag kiszolgáltatott, hiszen a feltámadó Feri bácsi megragadja a lábát, míg a gyászjelentés előtt Dongó csendesen továbblép, kiszolgáltatottsága, függősége, kötődése ha van lelki lehet; Az első jelenet szinte horrorisztikus, látomásos; a másik békésebb, csendes, hétköznapi; Az első szűk terű, kevés tárgyi elemet tartalmazó, a másik egy raktárszerű tornacsarnok zsúfolt rendetlenségű nagy terében zajló jelenet. Az edző magánya: A részlet vége felé Feri bácsit kistotálban, profilból veszi a kamera, az arcát egyáltalán nem látjuk, míg Dongót a részlet első blokkjának a végén a kanadai nagyvárosban (és a gyerekkori edzőteremben tett látogatása során is) félközeliben figyelhetjük, több nézőpontból; A Feri bácsit láttató beállítás statikus, míg a másik képsor kifejezetten mozgalmas, dinamikus; Feri bácsi kezét tördelve a birodalmában ül egyedül, amely rendezett, de üres (akárcsak a zárójelenetben a felnőtt Dongó körül); Dongó a nagyvárosban jár valahol; Dongó magányos utcai passzázsa a sikeres felkészítés után látható, amikor a tanítvány elfogadja őt, mint mesterét, míg Feri bácsi magányos ücsörgése Dongó, a tanítvány szökését, a cirkuszjelenetet követi, így az edző (az ember) kudarcáról és sikeréről szólóan a részlet egészét kapcsolja össze. írásbeli vizsga / május 21.

10 MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 13. Figyelmesen olvassa el az alábbi esetleírást! A szlovák Eva Varholíková Rezesová 2012-ben balesetet okozott az M3-ason, ezért négy ember halálát okozó ittas vezetéssel vádolták meg. Rezesovának két kiskorú gyereke van, a kassai társasági élet ismert alakja, a szlovákiai bulvárlapok rendszeres szereplője, első férje ünnepelt jéghokis. Édesapja a néhány éve elhunyt szlovák milliárdos, Alexander Rezes, a Meciar-kormány egykori minisztere, aki a kassai vasmű privatizációja során szerezte vagyonát. Az elsőfokú perben Rezesovát hat év börtönre ítélték, miután bűnösnek találták ittas gépjárművezetés következtében elkövetett halálos baleset vétségében. A műszaki szakértői vélemény alapján nem kizárható, hogy a baleset előtt a szerencsétlenül járt gépjármű szabálytalanul előzött. Az ítélet ellen a vádlott és az ügyészség egyaránt fellebbezett. A bíróság a vádlottat szabadlábra helyezte, és házi őrizetbe engedte. Rogán Antal, a kormányzó párt frakcióvezetője törvénymódosítást sürgetett, amikor kiderült, hogy a vádlott a másodfokú tárgyalásig egy luxus lakóparkban töltheti a házi őrizetét. A frakcióvezető tiltakozását követő négy órán belül a másodfokú bíróság megvonta Rezesovától a házi őrizet jogát, újra előzetes letartóztatásba került ben a másodfokú bíróság kizárta az eljárásból az első fokú ítéletet megalapozó szakértőt. Az új műszaki szakértői véleményre alapozva a jogerős másodfokú ítélet szerint Eva Rezesová bűnös, ezért kilenc év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte őt a bíróság. Az áldozatok hozzátartozói üdvözölték a jogerős döntést, a szigorúbb ítéletet. Rezesová nevére kattintva több mint internetes oldal nyitható meg. Az üggyel kapcsolatban több ezer újságcikk, televízió- és rádiós anyag, hír, riport, elemző háttérműsor készült. Rövid elemző esszében, A Rezesová-eset címmel fejtse ki, miért foglalkozhatott a média két éven át folyamatosan az üggyel! a) Az esszében nevezzen meg legalább két olyan tényezőt az ügy főszereplőjének sajátos helyzetével összefüggésben, amely miatt az eset különösen alkalmas volt a kitüntetett média-figyelemre! Indokolja válaszát! 4 pont b) A napirend-kijelölés és a használatiérték-modell alább olvasható meghatározása alapján esszéjében azt is mutassa be, miképpen alkalmazhatóak ezek a médiamodellek a konkrét esetre! (A napirend-kijelölés esetében legalább két megfigyeléssel mutassa be a modell alkalmazhatóságát az adott ügyre, a használati érték szerinti megközelítésnél legalább három szempontra térjen ki!) 5 pont A média napirend-kijelölő szerepe: a média az események közötti szelektálással fontossági sorrendet értékhierarchiát állít fel: egyes eseményeket fontosnak, másokat kevésbé fontosnak pozicionál. A média elsősorban nem azt szabja meg, hogy mit gondoljunk, hanem azt, hogy miről gondolkodjunk. A média használati érték felfogásában a mindennapi élet feszültségeitől való menekülés, elszakadás, a virtuális közösség részévé válás, az éntudat megerősítése (a médiaszövegekben előforduló helyzetek reflektálása a saját élethelyzetekre), valamint tájékozódás, informálódás, illetve használható szerepminták és identitásminták közti válogatás céljából való használatot jelenti. c) Nevezzen meg legalább három olyan értelmezési keretet, amelyet a média a fenti esetleírás alapján felkínálhatott a közönségnek, mint olyat, amely részben vagy egészben magyarázza az eset valamely morálisan lényeges mozzanatát! Indokolja röviden választását! 3 pont írásbeli vizsga / május 21.

11 A vizsgázó az esszéhez szükséges ismeretanyag helyes alkalmazásáért 12 pontot kaphat a következők szerint: a) A vizsgázó szempontonként 1-1, maximum két pontot kaphat (két helyesen megnevezett szempontra és azok helyes indoklására tehát összesen maximálisan 2-2, vagyis négy pont jár), amennyiben esszéjében az alábbiak szerint (vagy más, releváns megfigyeléseit indokolva) kitér az alábbi szempontok közül legalább kettőre: a média számára alapvető, hogy nevesíthető, drámai helyzetben lévő szereplő, szereplők narratíváját fogalmazhassa meg: egy kétgyermekes milliomosnő morális bukása, szenvedés és/vagy bűnhődéstörténete tökéletesen alkalmas ehhez; az események hírértékét növeli, ha azok szereplője vagy szereplői ismert vagy/és hatalommal bíró szereplők, ha ismert emberekkel történik valami szokatlan, drámai esemény: Rezesová és családja a szomszédos ország magyar nyelvű közössége számára pontosan ilyen szereplő (az esetleírás szerint: a kassai társasági élet ismert alakja, a szlováki bulvárlapok rendszeres szereplője, első férje ünnepelt jégkorongozó. Édesapja a néhány éve elhunyt szlovák milliárdos, Alexander Rezes, a Meciar-kormány egykori minisztere, aki a kassai vasmű privatizációja során szerezte vagyonát); a média számára előnyös, ha az események olyan narratívák felépítését teszik lehetővé, melyek sorozatszerűen, hosszabb időt, hónapokat, esetleg éveket fognak át: az ügy szereplője négy ember halálát okozó balesetért került vád alá, a bírósági eljárásrend a fellebbezésekkel és tárgyalások, bizonyítások sorozatával tökéletesen alkalmas erre. b) 1-1, összesen maximum két pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben az alábbiak szerint (vagy más, de hasonlóan érvényes megfogalmazásban) mutatja be, hogy a Rezesová-eset eseményeit a média alapvetően fontosként pozícionálta, mivel: önmagában az eset kapcsán a nyilvánosságnak szánt különösen nagy számú médiaszöveg mutatja, hogy a média az esetet nem egyszerűen egy közlekedési balesetnek tekintette, hanem olyan eseménynek, amely különösen erősen sérti a közösség felelős, morális viselkedésre vonatkozó normáit; a morális igazságtétel a Rezesová-esetben nem egyszerűen bírósági kérdés, a médiának folyamatosan ébren kell tartani a közönség érdeklődését, és a hatalom kontrolljaként (a demokratikus rendszer őrkutyájaként ) figyelni az igazságügyi szervek, az igazságszolgáltatás munkáját az adott ügyben. További 1-1 összesen maximum három pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben az alábbiak szerint (vagy más, de hasonlóan érvényes megfogalmazásban) mutatja be, hogy a Rezesováeset kapcsán a befogadó számára fontos tényező a használatiérték-modell szerint például: a tájékozódás, az informálódás, mivel a közönség tudni szeretné, mi is okozta pontosan a balesetet, a műszaki szakértőről bebizonyosodik-e, hogy korrupt, a politika beleszól-e a független igazságszolgáltatás menetébe, milyen ítélet születik, s az megfelel-e a társadalom igazságérzetének; írásbeli vizsga / május 21.

12 az én-tudat megerősítése, mivel a közönség folyamatosan konfrontálódik a jómódból, a kivételezettségből, az ismertségből és jó kapcsolatokból (vagyis az osztályhelyzetből, a társadalmi különbségekből) eredő helyzetekkel és azokra saját társadalmi pozíciója szerint reagál (pl. az áldozatokhoz hasonló kisemberként vagy kiszolgáltatott pozícióba kerülve, a Rezesová-esetben mindezen sérelmekért kaphatna áttételesen elégtételt egy őt elítélő döntéssel); a virtuális közösséghez tartozás, vagyis annak a megélése, hogy az ügy kapcsán kialakuló véleményével nincs egyedül, erős véleményközösség részeként tartozik valakikhez; nem a saját gondjaival kell foglalkoznia, hanem egy olyan hosszabb ideig kiszámíthatatlan végkimenetelű és fordulatos bírósági narratívát követhet, amelynek külső szemlélőjeként kellően borzonghat és izgulhat, ezáltal kiszakadva mindennapi élethelyzetének problémáiból. c) további 1-1 összesen maximum három pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben az alábbiak szerint (vagy más, de hasonlóan érvényes megfogalmazásban) mutatja be a Rezesová-eset valamely érvényes értelmezési keretét, például: gazdagság, celeblét a korlátlan pénzeszközök, a mindenkire kötelező szabályok semmibe vétele, a felelőtlenség óhatatlanul személyiségromboló, adott esetben tragédiát okoz; a hatalmi ágak függetlensége sérült-e a demokratikus társadalom intézményrendszerének alapelve, a hatalmi ágak függetlensége az adott esetben azzal, hogy a hatalom képviselője egy folyó ügyben erőteljesen véleményt nyilvánít; korrupció korrumpálható-e az igazságszolgáltatás, bízhatunk-e azokban a törvényekben, szabályokban, amelyek szerint működnek az állam intézményei; szlovák magyar viszony alkalmas-e az adott eset arra, hogy a számos feszültséggel terhelt szomszédsági viszony kontextusába helyezve értelmeződjön. A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő érvelés-bizonyítás, konklúzió) 3 pont adható. írásbeli vizsga / május 21.

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 21. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 20. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 21. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 22. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

Érettségi feladatok: Függvények 1/9

Érettségi feladatok: Függvények 1/9 Érettségi feladatok: Függvények 1/9 2003. Próba 1. Állapítsa meg a valós számok halmazán értelmezett x x 2-2x - 8 függvény zérushelyeit! 2004. Próba 3. Határozza meg a valós számok halmazán értelmezett

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint írásbeli vizsga 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A részei Írásbeli Gyakorlati Írásbeli Gyakorlati Szóbeli 180 perc Projekt 180 perc Projekt 20 perc 50 pont 50 pont 60 pont 60 pont 30 pont A vizsgán

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 063 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 063 MATEMATIKA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához

Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Mintafeladatok és ezek értékelése a középszintű pszichológia érettségi írásbeli vizsgához Fogalom meghatározása: Határozza meg az alábbi fogalmakat, ha a fogalomnak vannak alcsoportjai, akkor nevezze meg

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret emelt szint 0806 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 27. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 240 perc 30 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI MÓDOZATOK BEHOZATALA AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Rajz és vizuális

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

Film és idő. (és tér)

Film és idő. (és tér) Film és idő (és tér) A film szobrászkodás az idővel A. Tarkovszkij Minden elbeszélő film tér és időbeli nyelv is egyben. A tér és idő jelölése során a film alkotója a fiktív teret és időt kódokkal ábrázolja,

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A) Teszt jellegű

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 13. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

A drámai tér, a cselekmény tere nem azonos a látható térrel A filmkép csak egy részletét mutatja meg annak a világnak, ahol a cselekmény játszódik A

A drámai tér, a cselekmény tere nem azonos a látható térrel A filmkép csak egy részletét mutatja meg annak a világnak, ahol a cselekmény játszódik A A drámai tér, a cselekmény tere nem azonos a látható térrel A filmkép csak egy részletét mutatja meg annak a világnak, ahol a cselekmény játszódik A képen kívüli tér is szerepet játszik a rendezésben és

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 28. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 2 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási szerződési feltételek (ÁFSZ)... 3 I. Biztosított....

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

ÉLETBIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek

ÉLETBIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek ÉLETBIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek Genworth Financial Bank Center Citibank Torony 1054 Budapest Szabadság tér 7. Tel: 06 1 474 8133 www.genworth.hu HALÁLESETRE, TELJES ÉS VÉGLEGES ROKKANTSÁGRA

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20.

Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, február 20. Közös közlemény az IP Translator végrehajtásáról v1.2, 2014. február 20. A Bíróság a C-307/10. sz. IP Translator ügyben 2012. június 19-én hozta meg ítéletét, amelyben a következő válaszokat adta a vonatkozó

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Tarr Béla: Werckmeister harmóniák

Tarr Béla: Werckmeister harmóniák Rózsahegyi Regő: Tarr Béla: Werckmeister harmóniák A Werckmeister harmóniák Tarr Béla 2000-ben bemutatott filmje. A Werckmeister harmóniák is magán hordozza a Tarr filmekre oly jellemző sajátos és individuális

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 2. FELADATSORHOZ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 2. FELADATSORHOZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI. FELADATSORHOZ Formai előírások: A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, és a tanári gyakorlatnak

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK MINTAFELADATOK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGÁRA Fontos tudnivalók Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében, ha javítani kíván, a rossznak ítélt megoldást

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 11. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 19. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is.

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is. Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak, szerteágazó gyökerekkel biológiai, társadalmi,

Részletesebben

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK Nyomdaipari alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

1. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR

1. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR 1. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben kitűzött

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 201. október 1. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános tudnivalók

Részletesebben

SZKA208_54. A szabadság farkaskölykei

SZKA208_54. A szabadság farkaskölykei SZKA208_54 A szabadság farkaskölykei tanulói A SZABADSÁG FARKASKÖLYKEI 8. évfolyam 513 54/1 A FILM TARTALMÁNAK FELDOLGOZÁSA Szétvágható csoportos feladatlap 1. Milyennek mutatja be a film a galerit? Hogyan

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Mozgóképkultúra és médiaismeret középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 21. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben