EMBERISMERET ÉS ETIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMBERISMERET ÉS ETIKA"

Átírás

1 Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

2 1. Esszé A feladat megértése, tématartás, lényegkiemelés Témájának megfelelő tények, gondolatok, megállapítások közlése Az ismeretek mélysége, az adott tudománynak megfelelő tárgyi tudás, a szakmai nyelv használata A megközelítés sokszínűsége, komplexitása, A téma aktualizáltsága (életszerű, saját vagy a médiából ismert példák alkalmazása) önálló vélemény Az emberi kíváncsiság, mint a világ megismerésének mozgatója, s ennek erkölcsi kérdései A kifejtés világos, egyértelmű mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy i hibát. A vizsgázó a kíváncsiság, a tudásvágy jelentőségét láttatja az emberi haladás szemjából. Megtalálja a legfontosabb csomóokat, és feltárja azok erkölcsi vetületeit. (Például: az emberi tudásvágy szerepe a társadalmak fejlődésében. A tudományos kutatások erkölcsi kérdései, például a nem csak, illetve a kifejezetten nem békés célra használható eredmények szemjából. A fenntartható fejlődés és az erkölcsiség összefüggései.) A fogalmi bemutatás mellett a vizsgázó képes következtetések levonására. (Például látja a tudomány fejlődésének pozitív és negatív hatásait. Tudja, hogy az emberi kíváncsiság nélkül nem fejlődött volna a világ. Látja az erkölcsi értékek megjelenését önfeláldozás, hazaszeretet, hűség a tudósok, művészek magatartásában. Értékeli napjaink tudományos-technikai fejlődésének erkölcsi problémáit.) A vizsgázó ismeri az emberi természet fogalmát. Rendelkezik alapvető, a témához kapcsolódó ismeretekkel. Etikai szemok alapján közelíti meg a témát. (Például látja az erkölcsi problémákat, amelyek egy tudós tevékenységét meghatározzák.) Képes szakszavak helyes használatára, emberi természet, erkölcsi értékek, emberi jogok, deviancia, előítélet, diszkrimináció, szeretet, gyűlölet stb. Az etikai ismereteken túl képes egyéb szakterületek ismeretanyagát is alkalmazni. (Például szociológiai, szociálpszichológiai, pszichológiai, történelmi, jogi ismeretek.) Mindvégig képes gondolatait a kíváncsiság, a tudásvágy erkölcsi tényezői alapján megfogalmazni. Az elvont fogalmi bemutatás mellett a vizsgázó a tudásvágy, az emberi haladás gondolatkörét a médiából, az irodalomból vett esetek segítségével aktualizálja. Meg tudja fogalmazni saját véleményét, például értékeli a tudósok állásfoglalását az atombomba kipróbálásával kapcsolatban, magyarázza a klónozással kapcsolatos dilemmákat.) Összesen 0 írásbeli vizsga 0911 / október 7.

3 . Esszé A feladat megértése, tématartás, lényegkiemelés Témájának megfelelő tények, gondolatok, megállapítások közlése Az ismeretek mélysége, az adott tudománynak megfelelő tárgyi tudás, a szakmai nyelv használata A megközelítés sokszínűsége, komplexitása, A téma aktualizáltsága (életszerű, saját vagy a médiából ismert példák alkalmazása) önálló vélemény Az energiaválság etikai vonatkozásai A kifejtés világos, egyértelmű mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy i hibát. A vizsgázó elsősorban az energiaválság etikai vonatkozásait mutatja be. Megtalálja a legfontosabb csomóokat. (Például: az energiakészlet csökkenésének következményei; az új energiaforrások kiaknázásának problémái; a gazdaság erkölcsi kérdései; a politika és az erkölcsiség összefüggései; a döntési kényszerek, erkölcsi értékek kapcsolata; a kiszolgáltatottság és az összefogás erkölcsi dilemmái. ) A vizsgázó képes összefüggések feltárására. Például látja az energiaválság hatását a társadalmakra. Tudja, hogy az új energiaforrások elterjesztésének gazdasági vonatkozásai is vannak, és hogy újabb társadalmi problémákat idéz elő (a földeken élelmiszer teremjen, hogy elfogyasszuk, vagy hogy eltüzeljük). Az emberiség jövője nagyban függ az energiaforrásoktól. Látja, hogy az országok közötti összefogásnak hatalmas a jelentősége. A vizsgázó megfelelő tárgyi tudással rendelkezik. (Például felismeri a társadalmi felelősség fontosságát az emberiség jövője szemjából. Tudja, hogy az országok közötti előítéletek sokat ártanak a probléma megoldásában. Tisztában van az országok közötti segítségnyújtás erkölcsi értékével. Látja Európa gazdasági erőfeszítéseit, próbálkozásait a válság kezelésére.) Képes szakszavak helyes használatára, fenntartható fejlődés, globalizáció, fogyasztás, felelősség, emberi jogok, erkölcsi értékek, szolidaritás, diszkrimináció stb. Az etikai ismereteken túl képes egyéb szakterületek ismeretanyagát is alkalmazni. (Például szociológiai, jogi, szociálpszichológiai földrajzi, gazdasági ismeretek.) Mindvégig képes gondolatait az energiaválság etikai vonatkozásai mentén megfogalmazni. Az elvont fogalmi bemutatás mellett elmondja saját véleményét, például az atomerőművek építésével a megújuló energiaforrások tömeges használatával kapcsolatban és/vagy konkrét, a médiából vagy az irodalomból vett példákra tudja vonatkoztatni az elvont fogalmakat. Összesen 0 írásbeli vizsga / október 7.

4 3. Érvelés Tématartás, lényegkiemelés, A feladathoz kapcsolódó érvek, ellenérvek megfogalmazásának minősége, az indoklásokhoz társítható gondolatok, megállapítások közlése Önálló vélemény Érvelés az élethosszig tartó tanulás mellett és ellen A szöveg mondatokból áll, a szerkezet a logikus kifejtést szolgálja. A szöveg gördülékeny. A mondatok világosak, egyértelműek. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy i hibát. A vizsgázó válaszában az élethosszig tartó tanulás pozitív és negatív hatásaira, tényezőire koncentrál. A vizsgázó képes megfogalmazni három-három érvet, ellenérvet. Az élethosszig tartó tanulás mellett szóló érvek például: a változó világhoz való alkalmazkodást segíti elő; elősegíti a munkanélküliség csökkentését; a személyiség kibontakozását, a fejlődést biztosítja. Az élethosszig tartó tanulás ellen szóló érvek például: a munka melletti tanulás a család széteséséhez vezethet, gyakoriak a konfliktusok; a munkahely elutasító magatartása nehezíti a sikeres szereplést; idősebb korban a tanulás nehezebben megy, sok a frusztrációs helyzet. Minden más érv, ellenérv elfogadható, ami helytálló és a témához kapcsolódik. A vizsgázó az érvelését különböző összefüggések bemutatásával támasztja alá, indokolja is állításait. (Például kifejti, miért tartja fontosnak, hogy az emberek tovább képezhessék magukat.) A vizsgázó megfogalmazza saját véleményét is a témával kapcsolatban. (Például a vizsgázó nagy problémának látja bizonyos szakmák, foglalkozások esetében a túlképzést, vagy arról beszél, hogy a tudás tartalma gyorsan változik.) 1 5 Összesen 10 írásbeli vizsga 0911 / október 7.

5 . Esetelemzés Tématartás, lényegkiemelés, A feladatban leírt esetnek megfelelő érvek, gondolatok, megállapítások közlése, általánosítás, elméleti igényű megközelítés Önálló vélemény A Holt Költők Társasága című regény részlete A kifejtés mondatokból áll. A szöveg logikusan felépített. Szabatosan, igényesen megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy i hibát. A vizsgázó a szülő-gyermek kapcsolat konfliktusaira koncentrál. Elemzi a szituációt az apa és Neil szemjából is. Megpróbálja a két nézőot etikai szemból hitelesen vizsgálni, logikusan végigvezetni, ki hogyan éli meg a történteket. (Például a vizsgázó érzékeli Neil kilátástalan, ellentmondásos helyzetét, kapcsolatát az édesapjával. Látja az apa magatartásának negatív vonásait.) A vizsgázó képes észrevenni, hogy ugyanaz az eset másképp értelmezhető mindkét oldalról. Látja például Neil tehetetlenségét, az apa agresszivitását, magabiztosságát. A vizsgázó tud indokokat felsorakoztatni a viselkedésekre. (Például indokolni tudja az apa felháborodását. Észreveszi, hogy a maga nézőjából jót akar fiának, csak ez nem esik egybe a fia szemjaival, és az eszközei sem megfelelőek.) A vizsgázó képes a szituáció erkölcsi dilemmáira koncentrálni. (Például érzékelteti az apa viselkedésének hatását Neil személyiségére. Bemutatja a fiú lelki szenvedését, szembe állítva a szülő zsarnoki határozottságával. ) A vizsgázó elmondja véleményét az esettel kapcsolatban. (Például a vizsgázó úgy gondolja, hogy Neilnek harcolnia kellene saját céljai megvalósításáért, boldogságáért.) Összesen 15 írásbeli vizsga / október 7.

6 5. Esetelemzés Tématartás, lényegkiemelés, A feladatban leírt esetnek megfelelő érvek, gondolatok, megállapítások közlése, általánosítás, elméleti igényű megközelítés Önálló vélemény Gyuri és a továbbtanulás A kifejtés mondatokból áll. A szöveg logikusan felépített. Szabatosan, osan megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy i hibát. A vizsgázó megpróbálja a döntési dilemmákat bemutatni. (Például láttatja a pozitív diszkrimináció előnyeit és hátrányait, a kirekesztés veszélyeit.) A jó és a rossz megoldásokat is értékeli. Érvelése hiteles, látja a döntési folyamatokat. Tudja például a felelősség és a döntés összefüggéseit. Megfogalmazza a döntési helyzetek etikai vonatkozásait. Felismeri a szituációban a lényeges momentumokat. Például látja Gyuri bizonytalanságának okait. Tudja, hogy a faji előítéletek személyiségromboló hatásúak, hogy a szegregációnak milyen veszélyei vannak a társadalmi beilleszkedés szemjából. A vizsgázó képes megoldási javaslatokat adni. A vizsgázó megfogalmazza saját véleményét, például mit tenne ő hasonló helyzetben, hogyan próbálná az iskolaválasztás dilemmáját feloldani. 1 5 Összesen 10 írásbeli vizsga / október 7.

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret emelt szint É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 6. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 1011 ÉRSÉG VZSGA 010. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojekt JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák A tudomány fejlődésének

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 081 ÉRSÉG VZSGA 008. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint rojekttémák Az egyéni vágyak és

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret emelt szint 0 Módosított ÉRETTSÉGI VIZSGA 00. május. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM AZ ÍRÁSBELI

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA mberismeret és etika középszint 0721 ÉRSÉG VZSGA 2007. BRSR ÉS A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mberismeret és etika középszint Fontos tudnivalók A projektek

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret emelt szint 5 ÉRETTSÉGI VIZSGA 05. május. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOM- ISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOM- ISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika ÉRSÉG VZSGA 2005. BR- ÉS RSADAL- SR, A ÖZÉSZŰ ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS SZÉRU mber- és társadalomismeret, etika Az útmutató témánként készült, azonos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ársadalomismeret középszint 0711 ÉRSÉG VZSGA 2007. RSADALSR ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU Fontos tudnivalók! A projektek megvalósítását a vizsgázó különböző

Részletesebben

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A KERETTANTERVEK TERVEZETÉRŐL

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A KERETTANTERVEK TERVEZETÉRŐL A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A KERETTANTERVEK TERVEZETÉRŐL 2012. október 25. www.lmbtszovetseg.hu A Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség és tagszervezetei a Nemzeti Alaptanterv

Részletesebben

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció 3. sz. melléklet Kerettanterv HÍD 2. program, képzés --C variáció Célok, feladatok z EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő oktatási formaként jelenik

Részletesebben

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel hétfő január 4. Semmi sem tartható fenn, csak a változás. Hérakleitosz Az oktatás fő célja olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán megismételni azt, amit az előző nemzedékek

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu Erkölcstan KÉPZÉSI

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Helyi tanterve 2013. 1 I. RÉSZ- ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Bevezetés 3 II. AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVE 1. Tantárgyi struktúra és

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok

Kerettanterv. Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola. Célok, feladatok. Fejlesztési területek nevelési célok Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9 12. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és

Részletesebben

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007

AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 AZ ÖRKÉNYI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE 2007 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0612 ÉRTTSÉGI VIZSGA 2006. TÁRSADALOMISMRT ÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBLI ÉRTTSÉGI VIZSGA Projektmunka JAVÍTÁSI-ÉRTÉLÉSI ÚTMUTATÓ OTATÁSI MINISZTÉRIUM Az útmutató témánként, azonos felépítéssel készült. lőször a projekt

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

ETIKA 11 12. évfolyam

ETIKA 11 12. évfolyam ETIKA 11 12. évfolyam Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei (projekt) (tételkifejtés és projektvédés) 15 perc (10 perc és 5 perc) 240 perc 20 perc 80 pont 70 pont (50 pont és 20 pont) 75 pont 75 pont A vizsgán

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27.

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS. 2008. március 27. SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola működésének törvényi feltétele az alapító okirat...5 1.1. Az iskola öndefiníciója...6

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal

SZAKMAI PROGRAM. 1. oldal SZAKMAI PROGRAM 1. 1. oldal HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HKSZK 3000 HATVAN, VÉCSEY U. 2. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 HATVAN, Bajcsy-Zs. u. 6. TELEFON:

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben