A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELİINEK KONFERENCIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELİINEK KONFERENCIÁJA"

Átírás

1 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELİINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, június 25. (04.07) (OR. en) Tárgy: KK 2003/ Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerzıdés tervezetének egységes szerkezetbe foglalt, ideiglenes változata Elıszó Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerzıdés ezen egységes szerkezetbe foglalt, ideiglenes változata tájékoztató jelleggel, a kormányközi konferencia titkárságának kizárólagos felelıssége alatt jött létre. Nem kötelezi sem az Európai Unió intézményeit, sem annak tagállamait. E szöveg alkotja a CIG 50/03 dokumentum, annak helyesbítései, valamint a kormányközi konferencia által június 18-án jóváhagyott CIG 81/04 és CIG 85/04 dokumentumok egységes szerkezetbe foglalt, ideiglenes változatát. A titkárság beillesztette a minısített többség meghatározásával kapcsolatos kiigazításokat is azon esetekre vonatkozóan, amelyekben csak bizonyos tanácsi tagok rendelkeznek szavazati joggal (lásd a CIG 85/04 dokumentum 7. oldalán dılt betőkkel írt szöveget) 1 1. A jegyzıkönyveket e dokumentum 1. függeléke, a nyilatkozatokat pedig a 2. függelék tartalmazza. Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerzıdés szövegét aláírása érdekében a Tanács jogász-nyelvészeinek kell azon a 21 nyelven véglegesíteni, amelyeken e szerzıdés IV- 10. cikkének megfelelıen hiteles lesz. E véglegesítési munka 2004 június végén kezdıdik és október végén ér véget. Végül emlékeztetni kell arra, hogy a kormányközi konferencia megállapodott az Alkotmány szövegének arab számokkal történı folyamatos számozásáról, ugyanakkor az Alkotmány négy részre való felosztását hangsúlyozandó az arab számokat az adott rész római száma kíséri. Ezt az újraszámozási feladatot, valamint a cikkek és bekezdések közötti kereszthivatkozások pontosságának ellenırzését a Tanács jogász-nyelvészei végzik. * * * TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 11 1 Ez a következı 16 rendelkezést érinti: I-43. cikk (3) bekezdése, az I-58. cikk (5) bekezdése, az I-59. cikk (3b) bekezdése, a III-71. cikk (4) bekezdése, a III-76. cikk (6) bekezdése, a III-76. cikk (7) bekezdése, a III-88. cikk (2) bekezdése, a III-90. cikk (3) bekezdése, a III-91. cikk (4) bekezdése, a III-92. cikk (2) bekezdése, a III-213. cikk (3) bekezdése, a III-213. cikk (4) bekezdése, valamint az Egyesült Királyság és Írország helyzetérıl szóló jegyzıkönyv 1. és 3. cikkének (1) bekezdése, illetve a Dánia helyzetérıl szóló jegyzıkönyv 1. cikke, és ezen jegyzıkönyv mellékletének 1. cikke. CIG 86/04 zp/mh/mlh 1

2 I. RÉSZ 13 I. CÍM - AZ UNIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS CÉLKITŐZÉSEI 15 II. CÍM - ALAPVETİ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG 19 III. CÍM - AZ UNIÓ HATÁSKÖREI 21 IV. CÍM - AZ UNIÓ INTÉZMÉNYEI ÉS SZERVEI 27 I. fejezet - Intézményi keretek 27 II. fejezet - Az Unió egyéb intézményei és szervei 37 V. CÍM - AZ UNIÓ HATÁSKÖREINEK GYAKORLÁSA 40 I. FEJEZET- Általános rendelkezések 40 II. FEJEZET - Különös rendelkezések 44 III. FEJEZET- Megerısített együttmőködés 49 VI. CÍM - AZ UNIÓ DEMOKRATIKUS MŐKÖDÉSE 51 VII. CÍM - AZ UNIÓ PÉNZÜGYEI 55 VIII. CÍM - AZ UNIÓ ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETE 58 IX. CÍM - UNIÓS TAGSÁG 59 II. RÉSZ : AZ UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA 63 PREAMBULUM 65 I. RÉSZ - MÉLTÓSÁG 67 II. RÉSZ - SZABADSÁGOK 69 III. RÉSZ - EGYENLİSÉG 73 IV. RÉSZ - SZOLIDARITÁS 75 V. RÉSZ - A POLGÁROK JOGAI 79 VI. RÉSZ - IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 82 VII. RÉSZ - A CHARTA ÉRTELMEZÉSÉRE ÉS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 84 III. RÉSZ : AZ UNIÓ POLITIKÁI ÉS MŐKÖDÉSE 87 I. CÍM - ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK 89 II. CÍM - A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA ÉS AZ UNIÓS POLGÁRSÁG 91 III. CÍM - BELSİ POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK 94 I. FEJEZET - BELSİ PIAC szakasz - A belsı piac létrehozása és mőködése szakasz - A személyek és a szolgáltatások szabad mozgása alszakasz - Munkavállalók alszakasz - A letelepedés szabadsága 99 CIG 86/04 zp/mh/mlh 2

3 3. alszakasz - A szolgáltatásnyújtás szabadsága szakasz - Az áruk szabad mozgása alszakasz - Vámunió alszakasz - Vámügyi együttmőködés alszakasz - Mennyiségi korlátozások tilalma szakasz - Tıke- és fizetési mőveletek szakasz - Versenyszabályok alszakasz - Vállalkozásokra vonatkozó szabályok alszakasz - A tagállamok által nyújtott támogatások szakasz - Adózásra vonatkozó rendelkezések szakasz - Közös rendelkezések 121 II. FEJEZET - GAZDASÁG- ÉS MONETÁRIS POLITIKA szakasz - Gazdaságpolitika szakasz - Monetáris politika szakasz - Intézményi rendelkezések szakasz - Azon tagállamokra vonatkozó külön rendelkezések, amelyeknek hivatalos pénzneme az euró szakasz - Átmeneti rendelkezések 143 III. FEJEZET - EGYÉB TERÜLETEKRE VONATKOZÓ POLITIKÁK szakasz - Foglalkoztatás szakasz - Szociálpolitika szakasz - Gazdasági, társadalmi és területi kohézió szakasz - Mezıgazdaság és halászat szakasz - Környezet szakasz - Fogyasztóvédelem szakasz - Közlekedés szakasz - Transzeurópai hálózatok szakasz - Kutatás, technológiai fejlesztés és őrkutatás szakasz - Energia 185 IV. FEJEZET - A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE szakasz Általános rendelkezések szakasz - A határok ellenırzésével, a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos politikák 190 CIG 86/04 zp/mh/mlh 3

4 3. szakasz - Igazságügyi együttmőködés polgári ügyekben szakasz - Igazságügyi együttmőködés büntetıügyekben szakasz - Rendırségi együttmőködés 202 V. FEJEZET - AZOK A TERÜLETEK, AHOL AZ UNIÓ ÖSSZEHANGOLÓ, KIEGÉSZÍTİ VAGY TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET TEHET szakasz - Népegészségügy szakasz - Ipar szakasz - Kultúra 208 3A. szakasz - Idegenforgalom szakasz - Oktatás, ifjúság, sport és szakképzés szakasz - Polgári védelem szakasz - Igazgatási együttmőködés 214 IV. CÍM - A TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK TÁRSULÁSA 215 V. CÍM - AZ UNIÓ KÜLSİ TEVÉKENYSÉGE 219 I. FEJEZET - ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK 219 II. FEJEZET - KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA szakasz - Közös rendelkezések szakasz - Közös biztonság- és védelempolitika szakasz - Pénzügyi rendelkezések 235 III. FEJEZET - KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA 237 IV. FEJEZET - EGYÜTTMŐKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL ÉS HUMANITÁRIUS SEGÉLYEK szakasz - Fejlesztési együttmőködés szakasz - Harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és mőszaki együttmőködés szakasz - Humanitárius segélyek 243 V. FEJEZET - KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK 245 VI. FEJEZET - NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK 246 VII. FEJEZET - AZ UNIÓ KAPCSOLATAI NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL ÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL, VALAMINT AZ UNIÓ KÜLDÖTTSÉGEI 251 VIII. FEJEZET - A SZOLIDARITÁSI KLAUZULA VÉGREHAJTÁSA 252 VI. CÍM - AZ UNIÓ MŐKÖDÉSE 253 I. FEJEZET INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK szakasz - Az intézmények 253 CIG 86/04 zp/mh/mlh 4

5 1. alszakasz - Az Európai Parlament alszakasz - Az Európai Tanács alszakasz - A Miniszterek Tanácsa alszakasz - Az Európai Bizottság alszakasz - Az Európai Unió Bírósága 264 5a. alszakasz - Az Európai Központi Bank alszakasz - A Számvevıszék szakasz - Az unió tanácsadó szervei alszakasz - A Régiók Bizottsága alszakasz - A Gazdasági és Szociális Bizottság szakasz - Az európai beruházási bank szakasz - Az unió intézményeire, szerveire és hivatalaira vonatkozó közös rendelkezések 289 II. FEJEZET - PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK szakasz - A többéves pénzügyi keret szakasz - Az unió éves költségvetése szakasz - A költségvetés végrehajtása és a mentesítés szakasz - Közös rendelkezések szakasz - Küzdelem a csalás ellen 304 III. FEJEZET - MEGERİSÍTETT EGYÜTTMŐKÖDÉS 306 VII. CÍM: KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 310 IV. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 315 CIG 86/04 zp/mh/mlh 5

6 SZERZİDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL Tervezet PREAMBULUM İFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, İFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNİJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, İFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÍRORSZÁG ELNÖKE, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A LETT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, İ KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGYHERCEG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŐLÉSE, MÁLTA ELNÖKE, İFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNİJE, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG SZÖVETSÉGI ELNÖKE, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A FINN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA, İFELSÉGE NAGYBRITANNIA ÉS ÉSZAK- ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KIRÁLYNİJE, CIG 86/04 zp/mh/mlh 6

7 Ösztönzést merítve Európa kulturális, vallási és humanista örökségébıl, amelybıl az emberi személyiség sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogai, a demokrácia, az egyenlıség, a szabadság valamint a jogállamiság egyetemes értékei kibontakoztak, Abban a hitben, hogy a keserő tapasztalatokat követıen újraegyesülı Európa valamennyi lakója, köztük a leggyengébbek és a leginkább elesettek javára továbbra is a civilizáció, a haladás és a jólét útján kíván haladni; hogy meg akar maradni a kultúrára, a tudásra és a társadalmi fejlıdésre nyitott kontinensnek; hogy közéletének demokratikus és átlátható jellegét még inkább el kívánja mélyíteni, és világszerte küzdeni szándékozik a békéért, az igazságért és a szolidaritásért, Attól a meggyızıdéstıl vezérelve, hogy Európa népei, miközben büszkék maradnak saját nemzeti identitásukra és történelmükre, elhatározták, hogy felülemelkednek ısi megosztottságaikon, és egy közös jövı kialakítása érdekében egymással minden eddiginél szorosabb egységre lépnek, Abban a meggyızıdésben, hogy az ily módon sokszínőségében egyesült Európa a legjobb esélyt kínálja számukra annak a nagyszerő vállalkozásnak a megvalósítására, amelynek révén e térség, minden egyes egyén jogainak tiszteletben tartása mellett, valamint az eljövendı nemzedékekért és a Föld jövıjéért viselt felelısségük tudatában, az emberiség reménységének különleges térségévé válik, Azzal az elhatározással, hogy az Európai Közösségeket létrehozó szerzıdések és az Európai Unióról szóló szerzıdés keretében elért eredményeket továbbvigyék, egyben biztosítva a közösségi vívmányok folytonosságát, Kifejezve köszönetüket Európa polgárai és államai nevében az Európai Konvent tagjainak ezen Alkotmánytervezet kidolgozásáért, meghatalmazottjaikként jelölték ki: (lista ) Akik, kicserélve jó és kellı alakban talált meghatalmazásaikat, a következıkben állapodtak meg: CIG 86/04 zp/mh/mlh 7

8 I. RÉSZ CIG 86/04 zp/mh/mlh 8

9 I. CÍM AZ UNIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS CÉLKITŐZÉSEI I-1. cikk: Az Unió létrehozása (1) Európa polgárainak és államainak közös jövıjük építésére irányuló akaratától vezérelve, ezzel az Alkotmánnyal létrejön az Európai Unió, amelyre közös célkitőzéseik elérése érdekében a tagállamok hatásköröket ruháznak. Az Unió összehangolja az e célkitőzések megvalósítására irányuló tagállami politikákat, és a ráruházott hatásköröket a közösségi elv szerinti módon gyakorolja. (2) Az Unió minden olyan európai állam elıtt nyitva áll, amely tiszteletben tartja értékeit, és elkötelezett azok közös érvényesítése mellett. I-2. cikk: Az Unió értékei Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlıség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok - ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait - tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a diszkrimináció-mentesség, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nık és a férfiak közötti egyenlıség társadalmában. I-3. cikk: Az Unió célkitőzései (1) Az Unió célja a béke, az általa vallott értékek és népei jólétének elımozdítása. (2) Az Unió egy belsı határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget kínál polgárai számára, valamint egy belsı piacot, ahol a verseny szabad és torzulásoktól mentes. (3) Az Unió Európa olyan fenntartható fejlıdéséért munkálkodik, amely kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas versenyképességő szociális piacgazdaságon alapul, és amely a környezet minıségének magas fokú védelmével és javításával párosuló teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást tőzi ki célul. Elısegíti a tudományos és mőszaki haladást. Az Unió küzd a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen, és elımozdítja a társadalmi igazságosságot és védelmet, a nık és férfiak közötti egyenlıséget, a nemzedékek közötti szolidaritást és a gyermekek jogainak védelmét. Elımozdítja a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziót, valamint a tagállamok közötti szolidaritást. Az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokszínőségét, és biztosítja Európa kulturális örökségének megırzését és tovább gyarapítását. (4) A világ többi részéhez főzıdı kapcsolataiban az Unió védelmezi és érvényre juttatja értékeit és érdekeit. Hozzájárul a békéhez, a biztonsághoz, a Föld fenntartható fejlıdéséhez, a népek közötti szolidaritáshoz és kölcsönös tisztelethez, a szabad és tisztességes kereskedelemhez, a szegénység felszámolásához és az emberi jogok, különösen pedig a gyermekek jogainak védelméhez, továbbá a nemzetközi jog szigorú betartásához és fejlesztéséhez, így különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelvek tiszteletben tartásához. CIG 86/04 zp/mh/mlh 9

10 (5) Az Unió e célkitőzéseket a megfelelı eszközökkel, az Alkotmányban ráruházott hatáskörök keretén belül valósítja meg. I-4. cikk: Alapvetı szabadságok és a megkülönböztetés tilalma (1) Az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban az Unió a területén biztosítja a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tıke szabad mozgását, valamint a letelepedés szabadságát. (2) Az Alkotmány alkalmazási körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történı minden megkülönböztetés. I-5. cikk: Az Unió és a tagállamok közötti viszony (1) Az Unió tiszteletben tartja a tagállamok az Alkotmány elıtti egyenlıségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvetı politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Tiszteletben tartja azok alapvetı állami funkcióit, köztük az állam területi integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a nemzeti biztonság megırzését. (2) Az Unió és a tagállamok a lojális együttmőködés elvének megfelelıen kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást az Alkotmányból eredı feladatok végrehajtásában. (az I- 10. cikk (2) bekezdésébıl átvéve) A tagállamok meghoznak minden olyan megfelelı, általános vagy egyedi intézkedést, amelyek az Alkotmányból vagy az Unió intézményeinek jogi aktusaiból eredı kötelezettségek végrehajtásához szükségesek. A tagállamok segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstıl, amely veszélyeztetheti az Unió célkitőzéseinek megvalósítását. I-5a. cikk: Uniós jog (az I-10. cikk (1) bekezdésébıl átvéve) Az Alkotmány, valamint az Unió intézményei által a rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása körében alkotott jog a tagállamok jogával szemben elsıbbséget élvez. I-6. cikk: Jogi személyiség Az Unió jogi személy. I-6a. cikk: Az Unió jelképei (a IV-1. cikkbıl átvéve) Az Unió zászlaja kék alapon tizenkét arany csillag alkotta körbıl áll. Az Unió himnusza Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának Örömódáján alapul. Az Unió jelmondata: Egység a sokféleségben. Az Unió pénze az euró. Május 9-e az egész Unióban Európa-napként kerül megünneplésre. CIG 86/04 zp/mh/mlh 10

11 I-7. cikk: Alapvetı jogok II. CÍM ALAPVETİ JOGOK ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG (1) Az Unió elismeri a II. részt képezı Alapjogi Chartában foglalt jogokat, szabadságokat és elveket. (2) Az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmérıl szóló európai egyezményhez. Ez a csatlakozás nem érinti az Uniónak az Alkotmányban meghatározott hatásköreit. (3) Az alapvetı jogok, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmérıl szóló európai egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következnek, az uniós jogrend részét képezik mint annak általános elvei. I-8. cikk: Uniós polgárság (1) Uniós polgár mindenki, aki a tagállamok valamelyikének állampolgára. Az uniós polgárság kiegészíti, és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot. (2) Az uniós polgárokat megilletik az Alkotmányban meghatározott jogok, és terhelik az abban megállapított kötelezettségek. Így az uniós polgárok: a) jogosultak a tagállamok területén szabadon mozogni és tartózkodni; b) választásra jogosultak és választhatók a lakóhelyük szerinti tagállam európai parlamenti és helyhatósági választásain ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai; c) jogosultak bármely tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak védelmét igénybe venni olyan harmadik ország területén, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai; d) jogosultak petíciót benyújtani az Európai Parlamenthez, az európai ombudsmanhoz folyamodni, valamint arra, hogy az Alkotmány nyelveinek valamelyikén az Unió bármely intézményéhez vagy tanácsadó szervéhez forduljanak, és ugyanazon a nyelven választ kapjanak. (3) Ezek a jogok az Alkotmányban és a végrehajtására elfogadott intézkedésekben megállapított feltételekkel és korlátozásokkal gyakorolhatók. CIG 86/04 zp/mh/mlh 11

12 I-9. cikk: Alapelvek III. CÍM AZ UNIÓ HATÁSKÖREI (1) Az Unió hatásköreinek elhatárolására a hatáskör-átruházás elve az irányadó. Az uniós hatáskörök gyakorlására a szubszidiaritás és arányosság elvei az irányadók. (2) A hatáskör-átruházás elvének megfelelıen az Unió a tagállamok által az Alkotmányban ráruházott hatáskörök keretén belül jár el az abban foglalt célkitőzések megvalósítása érdekében. Minden olyan hatáskör, amelyet az Alkotmány nem ruházott át az Unióra, a tagállamoknál marad. (3) A szubszidiaritás elvének megfelelıen azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a megtenni szándékozott intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítıen megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. Az Unió intézményei a szubszidiaritás elvét a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzıkönyvben meghatározottak szerint alkalmazzák. A nemzeti parlamentek az említett jegyzıkönyvben megállapított eljárásnak megfelelıen gondoskodnak ennek az elvnek a tiszteletben tartásáról. (4) Az arányosság elvének megfelelıen az Unió fellépése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami az Alkotmány célkitőzéseinek eléréséhez szükséges. Az intézmények az arányosság elvét a (3) bekezdésben említett jegyzıkönyvben foglaltak szerint alkalmazzák. I-10. cikk: Uniós jog (az I-5a. cikkbe és az I-5. cikk (2) bekezdésébe áttéve) I-11. cikk: A hatáskörök típusai (1) Ha egy meghatározott területen az Alkotmány kizárólagos hatáskört ruház az Unióra, e területen kizárólag az Unió alkothat és fogadhat el kötelezı erejő jogi aktust, a tagállamok pedig csak abban az esetben, ha ıket az Unió erre felhatalmazza, vagy ha annak célja az Unió által elfogadott jogi aktusok végrehajtása. (2) Ha egy meghatározott területen az Alkotmány a tagállamokkal megosztott hatáskört ruház az Unióra, e területen mind az Unió, mind pedig a tagállamok alkothatnak és elfogadhatnak kötelezı erejő jogi aktusokat. A tagállamok e hatáskörükkel csak olyan mértékben élhetnek, amilyen mértékben az Unió hatáskörét nem gyakorolta, vagy úgy határozott, hogy lemond hatáskörének gyakorlásáról. (3) A tagállamok a III. részben meghatározott azon szabályok szerint hangolják össze gazdaság és foglalkoztatáspolitikájukat, amelyek megállapítását illetıen az Unió rendelkezik hatáskörrel. (4) Az Unió hatáskörrel rendelkezik a közös kül- és biztonságpolitika meghatározására és végrehajtására, ideértve egy közös védelempolitika fokozatos kialakítását. (5) Meghatározott területeken és az Alkotmány megállapított feltételek mellett az Unió hatáskörrel rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítı CIG 86/04 zp/mh/mlh 12

13 intézkedések végrehajtására, anélkül azonban, hogy ennek révén elvonná a tagállamok e területeken meglévı hatásköreit. Az Unió e területekre vonatkozóan a III. részben meghatározott rendelkezések alapján elfogadott kötelezı erejő jogi aktusai nem eredményezhetik a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek harmonizációját. (6) Az uniós hatáskörök terjedelmét és gyakorlásának részletes szabályait az Alkotmány III. részében foglalt, az egyes területekre vonatkozó külön rendelkezések állapítják meg. I-12. cikk: A kizárólagos hatáskörök területei (1) Az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a következı területeken: a) vámunió; b) a belsı piac mőködéséhez szükséges versenyszabályok megállapítása; c) monetáris politika azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró; d) a tengeri biológiai erıforrások megırzése a közös halászati politika keretében; e) közös kereskedelempolitika; (2) Az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik nemzetközi megállapodás megkötésére is, ha a megkötését valamely uniós jogalkotási aktus írja elı, illetve ha hatásköreinek belsı gyakorlásához szükséges, vagy amennyiben a közös szabályokat, vagy azok alkalmazási körét érintheti. I-13. cikk: A megosztott hatáskörök területei (1) Az Unió a tagállamokkal megosztott hatáskörrel rendelkezik azokban az esetekben, amikor az Alkotmány olyan hatáskört ruház rá, amely nem tartozik az I-12. és I-16. cikkben felsorolt területekhez. (2) Az Unió és a tagállamok közötti megosztott hatáskörök a következı fı területeken alkalmazandók: a) belsı piac, b) a szociálpolitikának a III. részben meghatározott vonatkozásai, c) gazdasági, társadalmi és területi kohézió, d) mezıgazdaság és halászat, kivéve a tengeri biológiai erıforrások megırzését, e) környezetvédelem, f) fogyasztóvédelem, g) közlekedés, h) transzeurópai hálózatok, i) energiaügy, j) a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége, k) a közegészségügy terén jelentkezı közös biztonsági kockázatok, a III. részben meghatározott szempontokra vonatkozóan. CIG 86/04 zp/mh/mlh 13

14 (3) A kutatás, a technológiai fejlesztés és az őrkutatás területén az Unió hatáskörrel rendelkezik egyes intézkedések végrehajtására, így különösen programok kidolgozására és megvalósítására; e hatáskör gyakorlása azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat saját hatásköreik gyakorlásában. (4) A fejlesztési együttmőködés és a humanitárius segélyezés területén az Unió hatáskörrel rendelkezik egyes intézkedések megtételére és egy közös politika folytatására; e hatáskör gyakorlása azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat saját hatásköreik gyakorlásában. I-14. cikk: A gazdaság- és foglalkoztatáspolitikák összehangolása (1) A tagállamok az Unión belül összehangolják gazdaságpolitikájukat. Ennek érdekében a Tanács intézkedéseket, különösen az e politikára vonatkozó átfogó iránymutatásokat fogad el. Azon tagállamokra, amelyek hivatalos pénzneme az euró, külön rendelkezések vonatkoznak. (2) Az Unió intézkedéseket hoz a tagállamok foglalkoztatáspolitikájának összehangolása céljából, így különösen meghatározza az e politikákra vonatkozó átfogó iránymutatásokat. (3) Az Unió kezdeményezéseket indíthat a tagállamok szociálpolitikájának összehangolása céljából. I-15. cikk: Közös kül- és biztonságpolitika (1) Az Unió közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó hatásköre a külpolitika minden területére és az Unió biztonságát érintı valamennyi kérdésre kiterjed, ideértve egy közös védelempolitika fokozatos kialakítását, amely közös védelemhez vezethet. (2) A tagállamok az Unió kül- és biztonságpolitikáját a lojalitás és a kölcsönös szolidaritás jegyében tevékenyen és fenntartások nélkül támogatják, és tiszteletben tartják az Unió e területen folytatott tevékenységét. Tartózkodnak az olyan cselekvéstıl, amely ellentétes az Unió érdekeivel vagy ronthatja annak eredményességét. I-16. cikk: A támogató, összehangoló és kiegészítı intézkedések területei Az Unió hatáskörrel rendelkezik támogató, összehangoló és kiegészítı intézkedések meghozatalára. Ezek az európai szintő intézkedések a következı területekre terjedhetnek ki: a) az emberi egészség védelme és javítása, b) ipar c) kultúra, c.1) idegenforgalom d) oktatás, ifjúság, sport és szakképzés, e) polgári védelem, f) közigazgatási együttmőködés. I-17. cikk: Rugalmassági klauzula (1) Ha a III. részben meghatározott politikák keretében az Unió fellépése bizonyul szükségesnek ahhoz, hogy az Alkotmányban foglalt célkitőzések valamelyike megvalósuljon, és az Alkotmány nem biztosítja a szükséges hatáskört, a Miniszterek Tanácsa az Európai Bizottság javaslata CIG 86/04 zp/mh/mlh 14

15 alapján és az Európai Parlament egyetértését követıen egyhangúlag elfogadja a megfelelı intézkedéseket. (2) A szubszidiaritás elve érvényesülésének ellenırzésére szolgáló, a 9. cikk (3) bekezdésében említett eljárás keretében az Európai Bizottság köteles felhívni a tagállamok nemzeti parlamentjeinek figyelmét azokra a javaslatokra, amelyek e cikken alapulnak. (3) Az e cikken alapuló intézkedések nem eredményezhetik a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek harmonizációját olyan területeken, amelyeken az Alkotmány az ilyen harmonizációt kizárja. CIG 86/04 zp/mh/mlh 15

16 IV. CÍM AZ UNIÓ INTÉZMÉNYEI ÉS SZERVEI I. fejezet Intézményi keretek I-18. cikk: Az Unió intézményei (1) Az Unió egységes intézményi kerettel rendelkezik, amelynek célja: értékeinek érvényesítése, célkitőzéseinek elımozdítása, az Unió, valamint polgárai és a tagállamok érdekeinek szolgálata, politikái és intézkedései egységességének, eredményességének és folyamatosságának a biztosítása. (2) Ez az intézményi keret a következıket foglalja magában: az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Miniszterek Tanácsa (a továbbiakban: Tanács), az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), az Európai Unió Bírósága. (3) Az egyes intézmények az Alkotmányban rájuk ruházott hatáskörök keretén belül, az ott meghatározott eljárások és feltételek szerint járnak el. Az intézmények kölcsönösen együttmőködnek egymással. I-19. cikk: Az Európai Parlament (1) Az Európai Parlament, a Tanáccsal közösen, jogalkotási és költségvetési feladatokat lát el. Az Európai Parlament politikai ellenırzési és konzultatív feladatokat lát el az Alkotmányban meghatározott feltételek szerint. Az Európai Parlament megválasztja a Bizottság elnökét. (2) Az Európai Parlament az Unió polgárainak képviselıibıl áll. Számuk nem haladhatja meg a hétszázötvenet. A polgárok képviselete degresszíven arányos módon valósul meg, ahol a tagállamonkénti alsó küszöbérték legalább hat tag. Egyik tagállam sem kaphat több mint kilencvenhat helyet. Az Európai Tanács, az Európai Parlament kezdeményezésére és vele egyetértésben, az elsı bekezdésben említett alapelvek tiszteletben tartásával egyhangú európai határozattal meghatározza az Európai Parlament összetételét. (2a) Az Európai Parlament tagjait közvetlen és általános választójog alapján, szabad és titkos szavazással, öt évre választják. (3) Az Európai Parlament tagjai közül megválasztja elnökét és tisztségviselıit. I-20. cikk: Az Európai Tanács (1) Az Európai Tanács adja az Európai Uniónak a fejlıdéséhez szükséges ösztönzést, és meghatározza annak általános politikai irányait és prioritásait. Az Európai Tanács nem rendelkezik jogalkotási jogkörrel. CIG 86/04 zp/mh/mlh 16

17 (2) Az Európai Tanács a tagállamok állam-, illetve kormányfıibıl, valamint saját elnökébıl és a Bizottság elnökébıl áll. Munkájában részt vesz az Unió külügyminisztere. (3) Az Európai Tanács, elnökének összehívására, negyedévente ülésezik. Amikor a napirend úgy kívánja, tagjai úgy határozhatnak, hogy munkájukat valamely miniszter, illetve a Bizottság elnöke esetében egy biztos segítse. Ha a helyzet úgy kívánja, az elnök az Európai Tanácsot rendkívüli ülésre hívhatja össze. (4) Ha az Alkotmány eltérıen nem rendelkezik, az Európai Tanács határozatait konszenzussal hozza meg. I-21. cikk: Az Európai Tanács elnöke (1) Az Európai Tanács maga választja meg elnökét minısített többséggel, két és fél éves idıtartamra; az elnök megbízatása egy alkalommal megújítható. Akadályoztatás vagy súlyos hivatali mulasztás esetén az Európai Tanács az elnök megbízatását ugyanilyen eljárással megszüntetheti. (2) Az Európai Tanács elnöke: a) elnököl az Európai Tanács ülésein, és irányítja annak munkáját, b) a Bizottság elnökével együttmőködve és az Általános Ügyek Tanácsában folytatott munka alapján gondoskodik az Európai Tanács elıkészítésérıl és folyamatosságáról, c) erıfeszítéseket tesz az Európai Tanácson belüli kohézió és konszenzus elérésére, d) az Európai Tanács minden ülését követıen jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek. Az Európai Tanács elnöke a saját szintjén és e minıségében, valamint az Unió külügyminisztere hatáskörének sérelme nélkül ellátja az Unió képviseletét a közös kül- és biztonságpolitikához tartozó ügyekben. (3) Az Európai Tanács elnöke semmilyen nemzeti tisztséget nem tölthet be. I-22. cikk: A Miniszterek Tanácsa (1) A Tanács, az Európai Parlamenttel közösen jogalkotási és költségvetési feladatokat lát el. A Tanács politikameghatározási és koordinatív feladatokat lát el az Alkotmányban meghatározott feltételek szerint. (2) A Tanács a tagállamok egy-egy miniszteri szintő képviselıjébıl áll, akik az adott tagállam kormánya nevében kötelezettséget vállalhatnak és szavazhatnak. (3) Ha az Alkotmány eltérıen nem rendelkezik, a Tanács a határozatait minısített többséggel hozza meg. I-23. cikk: A Miniszterek Tanácsának összetételei (1) A Tanács különbözı összetételben ülésezik. (2) Az Általános Ügyek Tanácsa gondoskodik a Tanács különbözı összetételeiben folyó munka összhangjáról. Az Általános Ügyek Tanácsa az Európai Tanács elnökével és a Bizottsággal együttmőködve gondoskodik az Európai Tanács üléseinek elıkészítésérıl és nyomon követésérıl. (3) A Külügyek Tanácsa az Európai Tanács által meghatározott stratégiai iránymutatások alapján kidolgozza az Unió külsı fellépését, és biztosítja külsı tevékenységeinek összhangját. CIG 86/04 zp/mh/mlh 17

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

SZERZÔDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. Tervezet ELÔTERJESZTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS 2003. JÚNIUS 20-AI THESZALONIKI ÜLÉSE RÉSZÉRE

SZERZÔDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. Tervezet ELÔTERJESZTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS 2003. JÚNIUS 20-AI THESZALONIKI ÜLÉSE RÉSZÉRE SZERZÔDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL Tervezet ELÔTERJESZTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS 2003. JÚNIUS 20-AI THESZALONIKI ÜLÉSE RÉSZÉRE Elôszó a magyar nyelvû kiadáshoz Magyarország az európai uniós csatlakozás

Részletesebben

LISSZABONI SZERZİDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZİDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

LISSZABONI SZERZİDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZİDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL LISSZABONI SZERZİDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZİDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL A szerzıdéseket egységes szövegbe szerkesztette dr. Halász József, 2007. december 7-én

Részletesebben

Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti.

Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti. AZ EURÓPAI UNIÓ ALKOTMÁNYÁNAK TERVEZETE OLVASÓBARÁT VÁLTOZAT Az olvasóbarát változat, a margón lévő kiemelésekkel és megjegyzésekkel az ön eligazodását segíti. BEVEZETÉS A jelen dokumentum az az alkotmány-tervezet,

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

1. SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL. Egységes szerkezetbe foglalt változat

1. SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL. Egységes szerkezetbe foglalt változat 1. SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalt változat TARTALOM Preambulum 3 I. cím Közös rendelkezések 5 II. cím Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződést az Európai Közösség

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

EU-jog háttéranyag 2003. júniusi vizsgákhoz

EU-jog háttéranyag 2003. júniusi vizsgákhoz i vizsgákhoz A Maastrichti Szerződés (Római Szerződés) Előzmények : 1971 elején a Werner-terv alapján a gazdasági és monetáris unió terve a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer összeomlása, az 1973 74. évi

Részletesebben

Az Európai Közösség Alapító Szerzıdése Róma, 1957. március 25.

Az Európai Közösség Alapító Szerzıdése Róma, 1957. március 25. Az Európai Közösség Alapító Szerzıdése Róma, 1957. március 25. İfelsége Belgium királya, A Francia Köztársaság elnöke, İfelsége Hollandia királynıje, İ Királyi Fensége Luxemburg nagyhercege, A Német Szövetségi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

Jens-Peter Bonde AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. az európai konvent

Jens-Peter Bonde AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL. az európai konvent AZ EU ALKOTMÁNYA SZERZŐDÉS EGY EURÓPAI ALKOTMÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL E az európai konvent 1 AZ EU ALKOTMÁNYÁNAK ELFOGADÁSA Jens-Peter Bonde A tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk kormányközi konferencián

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

KÍSÉRLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEINEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

KÍSÉRLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEINEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN KÍSÉRLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI KERETEINEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉSTŐL A LISSZABONI SZERZŐDÉSIG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA JOGI HÁTTERÉRE

Részletesebben

Pártfüggetlen magyarországi és európai népszavazások kezdeményezése Magyarország és Európa minden országa szabadságának visszaállításáért

Pártfüggetlen magyarországi és európai népszavazások kezdeményezése Magyarország és Európa minden országa szabadságának visszaállításáért Sajtótájékoztató anyag Pártfüggetlen magyarországi és európai népszavazások kezdeményezése Magyarország és Európa minden országa szabadságának visszaállításáért A kezdeményezés előterjesztője: dr. Halász

Részletesebben

A Tanács 2006. évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja

A Tanács 2006. évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. december 22. (12.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a finn és az osztrák delegáció a delegációk A Tanács 2006. évi, a soron következı

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. június 17. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2010. június 17. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 EURÓPAI PARLAMENT 2010-2011 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2010. június 17. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2010)06-17 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 443.844 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK

Részletesebben

Az EU főbb intézményei, döntési mechanizmusai

Az EU főbb intézményei, döntési mechanizmusai Az EU főbb intézményei, döntési mechanizmusai IV. Modern demokráciák működése / 20. Az Európai Parlament Az Európai Parlamentet (EP) az Európai Unió polgárai választják, hogy képviselje érdekeiket. Eredete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI

JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A KBER LÉTREHOZÁSA A KBER CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI JEGYZŐKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ALAPOKMÁNYÁRÓL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megállapítsák az Európai Közösséget létrehozó szerződés 8. cikkében

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához Budapest, 2010 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Az Államreform Operatív Program 2.2.5-2008-0001 támogatásával kiadja: Magyar Köztársaság

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

1949. évi XX. törvény

1949. évi XX. törvény 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya[1] A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

2008-2009 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2008. április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 405.408

2008-2009 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2008. április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 405.408 2008-2009 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2008. április 10. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2008)04-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 405.408 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2008)0109 A kedvtelésbıl

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK L 138/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.4. III (Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok) AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A TANÁCS 2009/426/IB HATÁROZATA (2008.

Részletesebben