Vizsgafeladatok tanév II szemeszter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizsgafeladatok 2006-2007 tanév II szemeszter"

Átírás

1 Vizsgafeladatok tanév II szemeszter 1.Feladat Egy Kft 200X évi kiemelt adatai a következık. Adózás elıtti eredmény (az alapítás-átszervezés értéke nélkül) 400 eft Az alapítás-átszervezés értéke (szállítói számla alapján):360 eft+ Áfa Adóalap korrekció összevont egyenlege: 50 eft Eredménytartalék december 30-án: 0 Ft Társasági adó kulcsa: 16 % Az alapítás-átszervezés még nem fejezıdött be. Feladatok: 1.Határozza meg a kifizethetı osztalék maximumát, ha a. az alapítás-átszervezés értékét aktiválják. b. az alapítás-átszervezés értékét nem aktiválják 2.Könyvelje az alapítás-átszervezéssel kapcsolatos gazdasági eseményeket az a. és a b. változat szerint is, ha a Kft összköltség eljárás szerinti eredménykimutatást készít, és költségnem elszámolás szerint könyvel. 2.Feladat Az Egyszem-TV RT megpályázta és elnyerte a Szivárvány TV RT frekvencia koncessziós jogát 200X július 1-jén. A befizetett koncessziós díj eft, amelynek befizetésérıl a bankértesítés augusztus 1-jén megérkezett. A sugárzás kezdési ideje 200X december 1. Feladatok: Határozza meg a koncesszió tervezett leírását, ha a koncesszió 10 évre szól. Az RT frekvencia koncessziós jogát 200X július 1-jén. A befizetett koncessziós díj eft, amelynek befizetésérıl a bankértesítés augusztus 1-jén megérkezett. A sugárzás kezdési ideje 200X december 1. Feladatok: Határozza meg a koncesszió tervezett leírását, ha a koncesszió 10 évre szól. Az RT az összemérés elvét figyelembe véve- az elsı 5 évben (2006 december 31-ig) a lineáris leírás felét kivánja terv szerint leírni, majd ezt követıen lineáris leírást alkalmaz. A maradványérték a koncesszió lejáratakor nulla forint. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket. A könyvelésnél a költséghely és költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia. 3.Feladat Egy Szövetkezet 200X március 1-én új ügyviteli szoftvert szerzett be. A vételár eft+áfa a betanítás költsége 500 eft+áfa volt. A számla ellenértékét a Szövetkezet április 5-én egyenlítette ki. A szoftver április 30-án helyezték üzembe. A Szövetkezet a szoftvert 3 év alatt a degresszív számtani leírási módszerrel írja. A maradványérték 0 Ft.

2 4. A Bıvülı Kft megvásárolta a Szőkülı Kft egyik gyáregységét, a gyáregységhez kapcsolódó terhekkel együtt. Az átadott-átvett eszközök és terhek a következık MFt. Megnevezés könyv szerinti érték a Szőkülı Kft-nél Piaci érték Befektetett eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök 3 3 Aktív idıbeli elhatárolások 9 9 Átvett eszközök összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Átvett források (terhek) összesen Feladatok: Határozza meg az Üzleti vagy cégértéket, ha a vételár 150, 160,166, 170,180,190,195 MFt. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozza a gyáregység vásárlásával kapcsolatos gazdasági eseményeket a Bıvülı Kft-nél, ha a tényleges vételár 180 MFt, és a számlaérték kiegyenlítésre került. Az általános forgalmi adótól most eltekintünk. 5. feladat A vállalkozás munkagépet vásárol, amelynek ellenértéke ezer Ft+ÁFA. A szállítási költség 100 ezer Ft+ÁFA. A gépet január elsején helyezik üzembe. Hasznos élettartama 7 év. Várható maradványértéke: 200 ezer Ft. A vállalkozás Összköltséges eredménykimutatást készít. 6. feladat A vállalkozás munkagépet vásárol, amelynek ellenértéke ezer Ft+ÁFA. A szállítási költség 100 ezer Ft+AFA, az üzembehelyezésért - mint külsı szolgáltatásért fizetett ellenérték 50 ezer Ft+ÁFA. A gép tervezett életteljesítménye üzemóra, maradványértéke 220 ezer Ft. A gép tényleges teljesítménye a használat elsı négy évében (üzemóra): l. év: év: év: év: Kontírozza vagy könyvelje számlavázakon a beszerzéssel, aktiválással és az elsı év értékcsökkenésével kapcsotatos tételeket,. Számítsa ki a 2., a 3. és a 4. év értékcsökkenési leírásának összegét is. A könyvelésnél a költséghely és költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia. 7. feladat A vállalkozás munkagépet vásárol, amelynek ellenértéke ezer Ft +ÁFA. A szállítási költség 100 ezer Ft+ÁFA. Hasznos élettartama 10 év, maradványértéke 200 ezer Ft. A gépet július elsején helyezik üzembe. A vállalkozás összköltséges eredménykimutatást készít, és lineáris az értékcsökkenés módszerét alkalmazza. Kontírozza vagy könyvelje számlavázakon a beszerzéssel, aktiválással és az elsı év értékcsökkenésével kapcsolatos tételeket! Számítsa ki a második évben elszámolható értékcsökkenést is. A könyvelésnél

3 8. feladat A vállalkozás tárgyi eszközt (mőszaki berendezést) értékesít. Az eszköz bruttó értéke ezer Ft, az értékesítésig elszámolt (halmozott) terv szerinti értékcsökkenése 850 ezer Ft. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. A vevıknek számlázott ellenérték ezer Ft+ÁFA. Kontírozza vagy könyvelje számlavázakon az értékesítéssel kapcsolatos tételeket! Mutassa be, hogy az események milyen hatást gyakorolnak a vállalkozás eredményére. A könyvelésnél 9. feladat A vállalkozás ingatlant értékesít. Az épület bruttó értéke ezer Ft, az értékesítésig elszámolt (halmozott) terv szerinti értékcsökkenése ezer Ft. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. A vevıknek számlázott ellenérték 1 l.000 ezer Ft+ÁFA.. Kontírozza, vagy könyvelje számlavázakon az értékesítéssel kapcsolatos tételeket! Mutassa be, hogy az események milyen hatást gyakorolnak a vállalkozás eredményére! 10. feladat A vállalkozás saját kivitelezésben beruházást, raktárépületet épít. A beruházás megvalósítása érdekében felmerült összes közvetlen költség ezer Ft (ebbıl anyagköltség , bérköltség 5.000, bérjárulék 1.900, értékcsökkenési leírás 1.100). Kontírozza, vagy könyvelje számlavázakon a beruházást, aktiválással és az üzembeheiyezés évének értékcsökkenésével kapcsolatos tételeket, ha az épületet október elsején aktiválták és az éves értékcsökkenési leírási kulcsa 2 % (idıarányos lineáris leírás mellett)! A vállalkozás összköltséges eredménykimutatást készít. 11. Feladat Egy Szövetkezet tehenészeti telepén 200X január 1-én borjú született. A borjú élısúlya 39 kg. A borjú önköltségének megállapításához szükséges adatok a következık: A tehenészetben az idıszakban felmerült összes költség: Ft Tej termelés mennyisége: liter Borjú élıtömeg összesen: kg Melléktermék: 700 tonna trágya Trágya elszámolási egységára: 620 Ft/t Egyenértékszám a fıtermékek között: 1 kg borjú élıtömeg=8 liter tej A borjú az itatásos borjak csoportjában 200X június végére 150 kg élıtömegre növekedett és átkerült a növendékmarhák csoportjába. Adatok az itatásos borjak élıtömegének kalkukációjához: Megnevezés Tömeg kg Egységár Ft/kg Érték Ft Nyitóállomány az idıszak elején Növekedés vásárlásból Növekedés korosbításból Növekedés tömeggyarapodásból Összesen. Élıtömeg önköltség.. Az elsı mesterséges megtermékenyítés után az új tehén 200X június végén borjadzott. Ekkor a tehén súlya 540 kg volt.

4 Adatok a tenyészállattá minısítés kalkulációjához: Növendékmarhák élıtömegének kalkulációja (200X) Megnevezés Tömeg kg Egységár Ft/kg Érték Ft Nyitóállomány az idıszak elején Növekedés vásárlásból Növekedés korosbításból Növekedés tömeggyarapodásból Összesen.. Élıtömeg önköltség A tehén hasznos élettartama 5 év A tehén maradványértéke: Ft Alkalmazott értékcsökkenés módszere: lineáris Határozza meg a tehén tartásával kapcsolatos gazdasági események értékét, és kontírozza, vagy könyvelje számlavázakon a teljes hasznos élettartam alatti gazdasági eseményeket. A könyvelésnél a költséghely, költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia. 12. Feladat Egy mezıgazdasági vállalkozás a tenyésztésbıl kivont 15 tejhasznosítású tehén egyedet. A tehenek bruttó értéke összesen eft. A tejtermelés alatt elszámolt halmozott terv szerinti értékcsökkenés összege eft, a terven felüli értékcsökkenés 500 eft. Az értékesítés elıtt az állományt hízóba állították és az átlagos 470 kg/egyed súlyról 550 kg/egyed súlyra hizlalták. A hízlalás önköltsége 450 Ft/kg, a hízlalás idején a szarvasmarha telep közvetett költsége eft volt. Az állományt értékesítették, 1800 Ft/kg+Áfa áron. 13 feladat "A" vállalkozás befektetési céllal részvényt vásárolt az üzleti év január. 30-án. A vállalkozás a részvény vásárlással 5%-os részesedést szerzett. A részvény névértéke Ft/db, árfolyamértéke a vásárlás napján 120 %. A vásárolt mennyiség 20 db. Az üzleti évben a részvények után jóváhagyott és kifizetett osztalék 10%. 14. feladat Az "A" vállalkozás év szeptember.10-én értékesít 10 db részvényt, melynek névértéke forint/db, könyv szerinti értéke Ft/db. Az eladási árfolyam 115%. A vevı 5 db részvény ellenértékét átutalta. 3 db részvény ellenértékét a fordulónap után, de a mérlegkészítés idıpontjáig kifizette, a maradék 2 db részvény ellenértékét a mérlegkészítés idıpontja után fizeti meg. A tárgyévben a részvények után jóváhagyott és kifizetett osztalék 10%. A részvények árfolyama több mint egy éve folyamatosan csökkent, a mérlegkészítéskor ismert piaci megítélés árfolyama 110%. (A vállalkozás számviteli politikája alapján a különbözet jelentıs.)

5 15. feladat Az "A" vállalkozás egy kft. alapításában vesz részt, mint alapító tag. A jegyzett tıke összege Ft. Az "A" vállalkozás 50%-ban szerez részesedést a kft-ben. A társasági szerzıdés aláírásakor "A" átutal Ft-ot, és rendelkezésre bocsát az apport lista szerint az elızı pontban szereplı részvényekböl 5 db-ot. Az átadott részvények könyv szerinti értéke a névérték 120 %-a. A részvények névértéke forint. A következı években az alapított kft. veszteségesen mőködött. A saját tıkéje Ft-ra csökkent. (A vállalkozás számviteli politikája alapján a különbözet jelentıs.) Állapítsa meg a részvények és üzletrészek könyv szerinti értékét. 16. feladat Egy vállalkozás 20 db államkötvényt vásárolt az üzleti év december. 1-jén. A kötvények kibocsátási ideje az üzleti év október. 1. Törlesztés a következı évtıl 3 év alatt egyenlı részletekben minden év október 1-jén. A kamat 12%/év, esedékessége minden évben a törlesztéskor A vásárolt kötvények névértéke Ft/db, vételára F/db. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket mind a három évben. A könyvelésnél 17. Feladat Egy vállalkozás 100 db három éves futamidejő vállalkozói kötvényt vásárolt tartós kamatszerzési céllal az üzleti év szeptember 30-án a kötvények kibocsátási ideje az üzleti év május 31. A törlesztés lejáratkor, a kamat 12%/év, esedékessége minden évben május 31-én. A vásárolt kötvények névértéke Ft/db, az átutalt vételár Ft. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket mind a három évben. A könyvelésnél 18. Feladat Egy vállalkozás a dolgozóinak az üzleti év május 1-jén Ft lakásépítési kölcsönt folyósitott. A kölcsön futamideje 10 év. Törlesztés a következı évtıl minden év május 1-jén egyenlı részletekben történik. A fizetendı kamat 14 %/év, amely minden évben a törlesztéskor esedékes. Az ügyletet egy hitelintézeten keresztül bonyolítja. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket az elsı három évben. A könyvelésnél 19. Feladat Egy vállalkozás az üzleti év augusztus. 1-jén Ft-ot elszámolási betétszámlájáról 2 éves lejáratra elkülönített. A kamat 12 %/év, mely lejáratkor esedékes. A kamat tıkésítése évente történik. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket mind a két évben. A könyvelésnél

6 20. feladat Egy vállalkozás egyik anyagféleségének beszerzési és felhasználási adatai az alábbiak: Nyitókészlet: Ft ( kg * 110 Ft/kg) Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) l. beszerzés (január) beszerzés (január) beszerzés (március) l. negyedévi felhasználás l beszerzés (április) beszerzés (május) II. negyedévi felhasználás beszerzés (július) beszerzés (szeptember) beszerzés (szeptember) III. negyedévi felhasználás beszerzés (november) beszerzés (december) IV : negyedévi felhasználás Határozza meg az anyagfelhasználás (elszámolt anyagköltség) összegét és a záró anyagkészlet értékét a) FIFO módszer, b) gördülı átlagáras módszer, c) halmozott átlagáras módszer, d) elszámolóár { 115 Ft/kg) alkalmazása esetén! 2. könyvelje számlavázakon, vagy kontírozza a gazdasági a beszerzéseket és a felhasználásokat költségnem elszámolással, az egyik elszámolási módszer szerint. 21. Feladat Egy vállalkozás egyik anyagféleségének beszerzési és felhasználási adatai az alábbiak: Nyitókészlet: Ft ( kg Ft/kg) Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) 1. beszerzés (január) beszerzés (március) I. negyedévi felhasználás beszerzés (április) II. negyedévi felhasználás beszerzés (július) beszerzés (szeptember) III. negyedévi felhasználás beszerzés (november) IV. negyedévi felhasználás l. Határozza meg aaz anyagfelhasználás (elszámolt anyagköltség) összegét és a záró anyagkészlet értékét a) FIFO módszer, b) gördülı átlagáras módszer alkalmazása esetén! 2. Kontírozza, vagy könyvelje számlavázakon az anyagbeszerzéssel és anyagfelhasználással

7 kapcsolatos tételeket költséghely elszámolással, valamelyik módszer szerint. 22. Feladat Egy vállalkozás egyik késztermékérérıl az alábbi adatokat ismerjük: Nyitókészlet: db. Elızı évi elıállítási költség: 792 Ft/db Az év során elkészült késztermékek mennyisége: db. Elıállítási költség: 810 Ft/db Késztermék-értékesítés: db Értékesítési ár: Ft/db + 20% ÁFA l. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a késztermékek készletre vételével és értékesítésével kapcsolatos tételeket az alábbi elszámolási módok szerint. a) A vállalkozás év közben folyamatosan könyveli a késztermékek készletváltozásait. Az elıállítási költséget már a készletre vétel idıpontjában (tehát év közben) meg tudja állapítani. A készletcsökkenést a FIFO elv szerinti kifogyási sorrendnek megfelelıen számolja el. b) A vállalkozás év közben folyamatosan könyveli a késztermékek készletváltozásait. Az elıállítási költséget csak év végén tudja megállapítani, ezért év közben elszámolási egységáron (nyilvántartási áron) könyveli a készletmozgásokat, majd év végén tényleges elıállítási költségre módosít. (Ez egyben azt is jelenti, hogy a készletcsökkenést végeredményben a nyitókészlet és a tárgyévi készletnövekedés átlagos elıállítási költségén veszi figyelembe). Az alkalmazott elszámolási egységár 800 Ft/db. c) A vállalkozás év közben nem könyveli a készletmozgásokat; év végén - a tényleges leltárérték szerint - módosítja a zárókészletet. A zárókészlet számításakor a készletcsökkenést a nyitókészlet és a készletnövekedés átlagos elıállítási költségén veszi figyelembe. 2. Mutassa be a késztermék-értékesítés eredményre gyakorolt hatását! A feladat megoldásánál a költséghely, költségviselı elszámolástól eltekinthet. 23. Feladat Egy vállalkozás egyik késztermékérıl az alábbi adatokat ismerjük: Nyitókészlet: nincs Az év során elkészült késztermékek mennyisége: kg Elıállítási költség: 520 Ft/kg Késztermék-értékesítés: 900 kg Értékesítési ár: 600 Ft/kg + ÁFA 1. Kontírozza vagy könyvelje számlavázakon a késztermékek készletre-vételével és értékesitésével kapcsolatos tételeket az alábbi elszámolási módok szerint. a) A vállalkozás év közben folyamatosan könyveli a késztermékek készletváltozásait. Az elıállítási költséget már a készletre vétel idıpontjában (tehát év közben) meg tudja állapítani. b) A vállalkozás év közben nem könyveli a készletmozgásokat, év végén -a tényleges leltárérték szerint- módosítja a zárókészletet. A zárókészlet számításakor a készletcsökkenést a nyitókészlet és a készletnövekedés átlagos elıállítási költségén veszi figyelembe. 2.Mutassa be a késztermék-értékesítés eredményre gyakorolt hatását! A feladat megoldásakor a költséghely, költségviselı elszámolástól eltekinthet.

8 24.Feladat Egy Kft db félkész terméket értékesített és számlázott ki egyik vevıjének I. osztályú minıségben. A termék önköltsége Ft/db, eladása ára Ft/db+Áfa volt. A vevı az áru és a számla után kifogást emelt a termék minısége ellen, és kérte annak II. osztályúvá minısítését és helyesbítı számla kiállítását. A kft. A kifogást elfogadta és a helyesbítı számlát kiállította a 200 Ft/db árcsökkenésrıl. A kft az üzleti évben elért jelentıs forgalomnövekedése miatt, az árbevétel 20 %-nak megfelelı engedményt adott minden vevıjének. A vevı összes évi forgalma eft volt 25.Feladat Vállalkozásunk egy angol vevıjének készterméket értékesít melynek könyv szerinti értéke eft, eladási ára font. A számla értékét a partner elfogadta. A teljesítés napján érvényes MNB árfolyam 360 Ft/font. A számlát a vevı két részletben fizette meg. Az elsı részlet összege font volt, a kifizetés napján érvényes árfolyam 358 Ft/font, a második részlet fizetésekor érvényes árfolyam pedig 361 Ft/font volt. 26.Feladat Vállalkozásunk egyik vevıjétıl váltót fogad el. A váltóval kiváltott követelés értéke eft, kiállításának napja november 10., futamideje 6 hónap, éves kamatláb 12 %. A váltot december 10-én leszámítoltatjuk. A bank leszámítolási kamatlába 14 %, a leszámitolási költség forint. 27.Feladat Egy Kft 4 taggal alakul meg. Az alapító tagok közül egy jogi személyiséggel rendelkezı társaság három magánszemély. A társasági szerzıdésben megállapított induló tıke összege eft. A magánszemélyek a törzsbetéteinek összege egyenlı, és ezt készpénzben teljesítik két egyenlı részletben. A második részlet befizetési határideje a cégbejegyzéstıl számított egy év. A kft egy szémélygépkocsival teljesíti a törzsbetét összegét, melynek a nyilvántartási értéke a tulajdonosnál eft, a társasági szerzıdés szerinti értéke pedig eft. Az apport teljesítése a cégbírósági bejegyzés elıtt megtörtént. Az apportáló az áfa megtérítését kéri.

9 28.Feladat Egy társaság fıkönyvi nyilvántartásából és adóbevallásából az eredmény és a társasági adó elszámolása elıtt alábbi adatokat ismerjük. Adózás elıtti eredmény eft Társasági adóalap növelı tételek eft Társasági adóalap csökkentı tételek eft Társasági adókedvezmény 300 eft Társasági adó mértéke 16 % Társasági adó kötelezettség. eft Jegyzett tıke eft Jegyzett, de még be nem fizetett tıte 500 eft Tıketartalék eft Eredménytartalék 800 eft Lekötött tartalék 300 eft Értékelési tartalék 500 eft Mérleg szerinti eredmény. eft A társaság 800 eft fejlesztési tartalékot kíván képezni. A tulajdonosok az osztalék teljes összegét fel akarják venni. 1.Számítsa ki a hiányzó adatokat, a felvezetı osztalék összegét, és az utóbbi közterheit. 2. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket. A könyvelésnél a költséghely és költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia. 29.Feladat Egy vállalkozás szerszámgépeket gyárt, melyekre 2 év garanciát vállal. A tárgyévi értékesítés általános forgalmi adóval növelt bevétele eft. A tapasztalatok alapján a meghibásodás valószínősége az elsı évben 3, a második évben 2 százalék. A tényleges garanciális javítási költség az elsı évben 180 eft, a második évben 160 eft volt. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket mindegyik évben. A könyvelésnél 30.Feladat Egy vállalkozás más gazdálkodó szervezetek és a lakosság által is vásárolható kötvény bocsátott ki. A kibocsátott kötvények névértéke eft, a kibocsátáskori árfolyamértéke eft. A kötvénykibocsátást lebonyolító értékpapír ügynökség által felszámított megbízási és lebonyolítási díj, eft. A tárgyévben kifizetett törlesztı részletek összege eft, a tárgyévet követı évben esedékes törlesztı részlet pedig eft. A tárgyévben eft, a tárgyévet követı évben eft kamatot kell kifizetni. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket a tárgyévben és a tárgyévet követı évben. A könyvelésnél a költséghely és költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia.

I. Gyakorló feladat. II. gyakorló feladat

I. Gyakorló feladat. II. gyakorló feladat IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK Értékcsökkenési leírási módszerek I. Gyakorló feladat Egy ügyvitelszervezéssel foglalkozó társaság számítógépet vásárolt adóköteles tevékenység végzéséhez. A beruházás

Részletesebben

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR

KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

I. Fejezet Vállalkozások besorolása

I. Fejezet Vállalkozások besorolása I. Fejezet Vállalkozások besorolása 1. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya KKT RT Budapest Bank Holding Külkereskedelmi Minisztérium Német

Részletesebben

TÁRGYI ESZKÖZÖK I. 1. Példa

TÁRGYI ESZKÖZÖK I. 1. Példa TÁRGYI ESZKÖZÖK I. 1. Példa 1. A vállalkozás a tervezett beruházás érdekében 3.000 eft összeget különített el saját pénzeszközeiből március 1-én, amelyről a terhelési értesítés megérkezett. 2. A vállalkozás

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR

SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR SZÁMVITEL ALAPJAI PÉLDATÁR Kedves Hallgatók! Az alábbi feladatsoron megismertetem veletek a kettős könyvvitel alapelveit. A számvitel egy olyan tudomány, amelynek átfogó ismerete elengedhetetlen felelős

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 1. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG A változat Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. 7666 Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: 11562878-5590-113-02 Cégj:02-09-065905 ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2009. évi beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

2009. évi beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően mőködı Részvénytársaság 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 2. emelet Tel: 441-97-00 Cégjegyzékszám: 01-10-043421 Adóigazgatási szám: 11043223-2-41 2009. évi beszámoló

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013.03.15. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Mérlegképes kötelezı 2013.

Mérlegképes kötelezı 2013. Mérlegképes kötelezı 2013. A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény Számviteli törvényt érintı módosításai

Részletesebben

8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események

8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események 8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események 8.1 Tárgyi eszközök állományváltozásai A tárgyi eszközök definíciójával, csoportjaival, f bb értékelési szabályaival, s t, néhány könyvelési tételével

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2009. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2009. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2009. évi mérlegbeszámolójához A Szentes Városi Szolgáltató KFT-t 1993. január 1. napjával hozta létre a Szentes Város Önkormányzatának Képviselıtestülete,

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben