Vizsgafeladatok tanév II szemeszter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vizsgafeladatok 2006-2007 tanév II szemeszter"

Átírás

1 Vizsgafeladatok tanév II szemeszter 1.Feladat Egy Kft 200X évi kiemelt adatai a következık. Adózás elıtti eredmény (az alapítás-átszervezés értéke nélkül) 400 eft Az alapítás-átszervezés értéke (szállítói számla alapján):360 eft+ Áfa Adóalap korrekció összevont egyenlege: 50 eft Eredménytartalék december 30-án: 0 Ft Társasági adó kulcsa: 16 % Az alapítás-átszervezés még nem fejezıdött be. Feladatok: 1.Határozza meg a kifizethetı osztalék maximumát, ha a. az alapítás-átszervezés értékét aktiválják. b. az alapítás-átszervezés értékét nem aktiválják 2.Könyvelje az alapítás-átszervezéssel kapcsolatos gazdasági eseményeket az a. és a b. változat szerint is, ha a Kft összköltség eljárás szerinti eredménykimutatást készít, és költségnem elszámolás szerint könyvel. 2.Feladat Az Egyszem-TV RT megpályázta és elnyerte a Szivárvány TV RT frekvencia koncessziós jogát 200X július 1-jén. A befizetett koncessziós díj eft, amelynek befizetésérıl a bankértesítés augusztus 1-jén megérkezett. A sugárzás kezdési ideje 200X december 1. Feladatok: Határozza meg a koncesszió tervezett leírását, ha a koncesszió 10 évre szól. Az RT frekvencia koncessziós jogát 200X július 1-jén. A befizetett koncessziós díj eft, amelynek befizetésérıl a bankértesítés augusztus 1-jén megérkezett. A sugárzás kezdési ideje 200X december 1. Feladatok: Határozza meg a koncesszió tervezett leírását, ha a koncesszió 10 évre szól. Az RT az összemérés elvét figyelembe véve- az elsı 5 évben (2006 december 31-ig) a lineáris leírás felét kivánja terv szerint leírni, majd ezt követıen lineáris leírást alkalmaz. A maradványérték a koncesszió lejáratakor nulla forint. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket. A könyvelésnél a költséghely és költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia. 3.Feladat Egy Szövetkezet 200X március 1-én új ügyviteli szoftvert szerzett be. A vételár eft+áfa a betanítás költsége 500 eft+áfa volt. A számla ellenértékét a Szövetkezet április 5-én egyenlítette ki. A szoftver április 30-án helyezték üzembe. A Szövetkezet a szoftvert 3 év alatt a degresszív számtani leírási módszerrel írja. A maradványérték 0 Ft.

2 4. A Bıvülı Kft megvásárolta a Szőkülı Kft egyik gyáregységét, a gyáregységhez kapcsolódó terhekkel együtt. Az átadott-átvett eszközök és terhek a következık MFt. Megnevezés könyv szerinti érték a Szőkülı Kft-nél Piaci érték Befektetett eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök 3 3 Aktív idıbeli elhatárolások 9 9 Átvett eszközök összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Átvett források (terhek) összesen Feladatok: Határozza meg az Üzleti vagy cégértéket, ha a vételár 150, 160,166, 170,180,190,195 MFt. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozza a gyáregység vásárlásával kapcsolatos gazdasági eseményeket a Bıvülı Kft-nél, ha a tényleges vételár 180 MFt, és a számlaérték kiegyenlítésre került. Az általános forgalmi adótól most eltekintünk. 5. feladat A vállalkozás munkagépet vásárol, amelynek ellenértéke ezer Ft+ÁFA. A szállítási költség 100 ezer Ft+ÁFA. A gépet január elsején helyezik üzembe. Hasznos élettartama 7 év. Várható maradványértéke: 200 ezer Ft. A vállalkozás Összköltséges eredménykimutatást készít. 6. feladat A vállalkozás munkagépet vásárol, amelynek ellenértéke ezer Ft+ÁFA. A szállítási költség 100 ezer Ft+AFA, az üzembehelyezésért - mint külsı szolgáltatásért fizetett ellenérték 50 ezer Ft+ÁFA. A gép tervezett életteljesítménye üzemóra, maradványértéke 220 ezer Ft. A gép tényleges teljesítménye a használat elsı négy évében (üzemóra): l. év: év: év: év: Kontírozza vagy könyvelje számlavázakon a beszerzéssel, aktiválással és az elsı év értékcsökkenésével kapcsotatos tételeket,. Számítsa ki a 2., a 3. és a 4. év értékcsökkenési leírásának összegét is. A könyvelésnél a költséghely és költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia. 7. feladat A vállalkozás munkagépet vásárol, amelynek ellenértéke ezer Ft +ÁFA. A szállítási költség 100 ezer Ft+ÁFA. Hasznos élettartama 10 év, maradványértéke 200 ezer Ft. A gépet július elsején helyezik üzembe. A vállalkozás összköltséges eredménykimutatást készít, és lineáris az értékcsökkenés módszerét alkalmazza. Kontírozza vagy könyvelje számlavázakon a beszerzéssel, aktiválással és az elsı év értékcsökkenésével kapcsolatos tételeket! Számítsa ki a második évben elszámolható értékcsökkenést is. A könyvelésnél

3 8. feladat A vállalkozás tárgyi eszközt (mőszaki berendezést) értékesít. Az eszköz bruttó értéke ezer Ft, az értékesítésig elszámolt (halmozott) terv szerinti értékcsökkenése 850 ezer Ft. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. A vevıknek számlázott ellenérték ezer Ft+ÁFA. Kontírozza vagy könyvelje számlavázakon az értékesítéssel kapcsolatos tételeket! Mutassa be, hogy az események milyen hatást gyakorolnak a vállalkozás eredményére. A könyvelésnél 9. feladat A vállalkozás ingatlant értékesít. Az épület bruttó értéke ezer Ft, az értékesítésig elszámolt (halmozott) terv szerinti értékcsökkenése ezer Ft. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. A vevıknek számlázott ellenérték 1 l.000 ezer Ft+ÁFA.. Kontírozza, vagy könyvelje számlavázakon az értékesítéssel kapcsolatos tételeket! Mutassa be, hogy az események milyen hatást gyakorolnak a vállalkozás eredményére! 10. feladat A vállalkozás saját kivitelezésben beruházást, raktárépületet épít. A beruházás megvalósítása érdekében felmerült összes közvetlen költség ezer Ft (ebbıl anyagköltség , bérköltség 5.000, bérjárulék 1.900, értékcsökkenési leírás 1.100). Kontírozza, vagy könyvelje számlavázakon a beruházást, aktiválással és az üzembeheiyezés évének értékcsökkenésével kapcsolatos tételeket, ha az épületet október elsején aktiválták és az éves értékcsökkenési leírási kulcsa 2 % (idıarányos lineáris leírás mellett)! A vállalkozás összköltséges eredménykimutatást készít. 11. Feladat Egy Szövetkezet tehenészeti telepén 200X január 1-én borjú született. A borjú élısúlya 39 kg. A borjú önköltségének megállapításához szükséges adatok a következık: A tehenészetben az idıszakban felmerült összes költség: Ft Tej termelés mennyisége: liter Borjú élıtömeg összesen: kg Melléktermék: 700 tonna trágya Trágya elszámolási egységára: 620 Ft/t Egyenértékszám a fıtermékek között: 1 kg borjú élıtömeg=8 liter tej A borjú az itatásos borjak csoportjában 200X június végére 150 kg élıtömegre növekedett és átkerült a növendékmarhák csoportjába. Adatok az itatásos borjak élıtömegének kalkukációjához: Megnevezés Tömeg kg Egységár Ft/kg Érték Ft Nyitóállomány az idıszak elején Növekedés vásárlásból Növekedés korosbításból Növekedés tömeggyarapodásból Összesen. Élıtömeg önköltség.. Az elsı mesterséges megtermékenyítés után az új tehén 200X június végén borjadzott. Ekkor a tehén súlya 540 kg volt.

4 Adatok a tenyészállattá minısítés kalkulációjához: Növendékmarhák élıtömegének kalkulációja (200X) Megnevezés Tömeg kg Egységár Ft/kg Érték Ft Nyitóállomány az idıszak elején Növekedés vásárlásból Növekedés korosbításból Növekedés tömeggyarapodásból Összesen.. Élıtömeg önköltség A tehén hasznos élettartama 5 év A tehén maradványértéke: Ft Alkalmazott értékcsökkenés módszere: lineáris Határozza meg a tehén tartásával kapcsolatos gazdasági események értékét, és kontírozza, vagy könyvelje számlavázakon a teljes hasznos élettartam alatti gazdasági eseményeket. A könyvelésnél a költséghely, költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia. 12. Feladat Egy mezıgazdasági vállalkozás a tenyésztésbıl kivont 15 tejhasznosítású tehén egyedet. A tehenek bruttó értéke összesen eft. A tejtermelés alatt elszámolt halmozott terv szerinti értékcsökkenés összege eft, a terven felüli értékcsökkenés 500 eft. Az értékesítés elıtt az állományt hízóba állították és az átlagos 470 kg/egyed súlyról 550 kg/egyed súlyra hizlalták. A hízlalás önköltsége 450 Ft/kg, a hízlalás idején a szarvasmarha telep közvetett költsége eft volt. Az állományt értékesítették, 1800 Ft/kg+Áfa áron. 13 feladat "A" vállalkozás befektetési céllal részvényt vásárolt az üzleti év január. 30-án. A vállalkozás a részvény vásárlással 5%-os részesedést szerzett. A részvény névértéke Ft/db, árfolyamértéke a vásárlás napján 120 %. A vásárolt mennyiség 20 db. Az üzleti évben a részvények után jóváhagyott és kifizetett osztalék 10%. 14. feladat Az "A" vállalkozás év szeptember.10-én értékesít 10 db részvényt, melynek névértéke forint/db, könyv szerinti értéke Ft/db. Az eladási árfolyam 115%. A vevı 5 db részvény ellenértékét átutalta. 3 db részvény ellenértékét a fordulónap után, de a mérlegkészítés idıpontjáig kifizette, a maradék 2 db részvény ellenértékét a mérlegkészítés idıpontja után fizeti meg. A tárgyévben a részvények után jóváhagyott és kifizetett osztalék 10%. A részvények árfolyama több mint egy éve folyamatosan csökkent, a mérlegkészítéskor ismert piaci megítélés árfolyama 110%. (A vállalkozás számviteli politikája alapján a különbözet jelentıs.)

5 15. feladat Az "A" vállalkozás egy kft. alapításában vesz részt, mint alapító tag. A jegyzett tıke összege Ft. Az "A" vállalkozás 50%-ban szerez részesedést a kft-ben. A társasági szerzıdés aláírásakor "A" átutal Ft-ot, és rendelkezésre bocsát az apport lista szerint az elızı pontban szereplı részvényekböl 5 db-ot. Az átadott részvények könyv szerinti értéke a névérték 120 %-a. A részvények névértéke forint. A következı években az alapított kft. veszteségesen mőködött. A saját tıkéje Ft-ra csökkent. (A vállalkozás számviteli politikája alapján a különbözet jelentıs.) Állapítsa meg a részvények és üzletrészek könyv szerinti értékét. 16. feladat Egy vállalkozás 20 db államkötvényt vásárolt az üzleti év december. 1-jén. A kötvények kibocsátási ideje az üzleti év október. 1. Törlesztés a következı évtıl 3 év alatt egyenlı részletekben minden év október 1-jén. A kamat 12%/év, esedékessége minden évben a törlesztéskor A vásárolt kötvények névértéke Ft/db, vételára F/db. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket mind a három évben. A könyvelésnél 17. Feladat Egy vállalkozás 100 db három éves futamidejő vállalkozói kötvényt vásárolt tartós kamatszerzési céllal az üzleti év szeptember 30-án a kötvények kibocsátási ideje az üzleti év május 31. A törlesztés lejáratkor, a kamat 12%/év, esedékessége minden évben május 31-én. A vásárolt kötvények névértéke Ft/db, az átutalt vételár Ft. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket mind a három évben. A könyvelésnél 18. Feladat Egy vállalkozás a dolgozóinak az üzleti év május 1-jén Ft lakásépítési kölcsönt folyósitott. A kölcsön futamideje 10 év. Törlesztés a következı évtıl minden év május 1-jén egyenlı részletekben történik. A fizetendı kamat 14 %/év, amely minden évben a törlesztéskor esedékes. Az ügyletet egy hitelintézeten keresztül bonyolítja. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket az elsı három évben. A könyvelésnél 19. Feladat Egy vállalkozás az üzleti év augusztus. 1-jén Ft-ot elszámolási betétszámlájáról 2 éves lejáratra elkülönített. A kamat 12 %/év, mely lejáratkor esedékes. A kamat tıkésítése évente történik. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket mind a két évben. A könyvelésnél

6 20. feladat Egy vállalkozás egyik anyagféleségének beszerzési és felhasználási adatai az alábbiak: Nyitókészlet: Ft ( kg * 110 Ft/kg) Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) l. beszerzés (január) beszerzés (január) beszerzés (március) l. negyedévi felhasználás l beszerzés (április) beszerzés (május) II. negyedévi felhasználás beszerzés (július) beszerzés (szeptember) beszerzés (szeptember) III. negyedévi felhasználás beszerzés (november) beszerzés (december) IV : negyedévi felhasználás Határozza meg az anyagfelhasználás (elszámolt anyagköltség) összegét és a záró anyagkészlet értékét a) FIFO módszer, b) gördülı átlagáras módszer, c) halmozott átlagáras módszer, d) elszámolóár { 115 Ft/kg) alkalmazása esetén! 2. könyvelje számlavázakon, vagy kontírozza a gazdasági a beszerzéseket és a felhasználásokat költségnem elszámolással, az egyik elszámolási módszer szerint. 21. Feladat Egy vállalkozás egyik anyagféleségének beszerzési és felhasználási adatai az alábbiak: Nyitókészlet: Ft ( kg Ft/kg) Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) 1. beszerzés (január) beszerzés (március) I. negyedévi felhasználás beszerzés (április) II. negyedévi felhasználás beszerzés (július) beszerzés (szeptember) III. negyedévi felhasználás beszerzés (november) IV. negyedévi felhasználás l. Határozza meg aaz anyagfelhasználás (elszámolt anyagköltség) összegét és a záró anyagkészlet értékét a) FIFO módszer, b) gördülı átlagáras módszer alkalmazása esetén! 2. Kontírozza, vagy könyvelje számlavázakon az anyagbeszerzéssel és anyagfelhasználással

7 kapcsolatos tételeket költséghely elszámolással, valamelyik módszer szerint. 22. Feladat Egy vállalkozás egyik késztermékérérıl az alábbi adatokat ismerjük: Nyitókészlet: db. Elızı évi elıállítási költség: 792 Ft/db Az év során elkészült késztermékek mennyisége: db. Elıállítási költség: 810 Ft/db Késztermék-értékesítés: db Értékesítési ár: Ft/db + 20% ÁFA l. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a késztermékek készletre vételével és értékesítésével kapcsolatos tételeket az alábbi elszámolási módok szerint. a) A vállalkozás év közben folyamatosan könyveli a késztermékek készletváltozásait. Az elıállítási költséget már a készletre vétel idıpontjában (tehát év közben) meg tudja állapítani. A készletcsökkenést a FIFO elv szerinti kifogyási sorrendnek megfelelıen számolja el. b) A vállalkozás év közben folyamatosan könyveli a késztermékek készletváltozásait. Az elıállítási költséget csak év végén tudja megállapítani, ezért év közben elszámolási egységáron (nyilvántartási áron) könyveli a készletmozgásokat, majd év végén tényleges elıállítási költségre módosít. (Ez egyben azt is jelenti, hogy a készletcsökkenést végeredményben a nyitókészlet és a tárgyévi készletnövekedés átlagos elıállítási költségén veszi figyelembe). Az alkalmazott elszámolási egységár 800 Ft/db. c) A vállalkozás év közben nem könyveli a készletmozgásokat; év végén - a tényleges leltárérték szerint - módosítja a zárókészletet. A zárókészlet számításakor a készletcsökkenést a nyitókészlet és a készletnövekedés átlagos elıállítási költségén veszi figyelembe. 2. Mutassa be a késztermék-értékesítés eredményre gyakorolt hatását! A feladat megoldásánál a költséghely, költségviselı elszámolástól eltekinthet. 23. Feladat Egy vállalkozás egyik késztermékérıl az alábbi adatokat ismerjük: Nyitókészlet: nincs Az év során elkészült késztermékek mennyisége: kg Elıállítási költség: 520 Ft/kg Késztermék-értékesítés: 900 kg Értékesítési ár: 600 Ft/kg + ÁFA 1. Kontírozza vagy könyvelje számlavázakon a késztermékek készletre-vételével és értékesitésével kapcsolatos tételeket az alábbi elszámolási módok szerint. a) A vállalkozás év közben folyamatosan könyveli a késztermékek készletváltozásait. Az elıállítási költséget már a készletre vétel idıpontjában (tehát év közben) meg tudja állapítani. b) A vállalkozás év közben nem könyveli a készletmozgásokat, év végén -a tényleges leltárérték szerint- módosítja a zárókészletet. A zárókészlet számításakor a készletcsökkenést a nyitókészlet és a készletnövekedés átlagos elıállítási költségén veszi figyelembe. 2.Mutassa be a késztermék-értékesítés eredményre gyakorolt hatását! A feladat megoldásakor a költséghely, költségviselı elszámolástól eltekinthet.

8 24.Feladat Egy Kft db félkész terméket értékesített és számlázott ki egyik vevıjének I. osztályú minıségben. A termék önköltsége Ft/db, eladása ára Ft/db+Áfa volt. A vevı az áru és a számla után kifogást emelt a termék minısége ellen, és kérte annak II. osztályúvá minısítését és helyesbítı számla kiállítását. A kft. A kifogást elfogadta és a helyesbítı számlát kiállította a 200 Ft/db árcsökkenésrıl. A kft az üzleti évben elért jelentıs forgalomnövekedése miatt, az árbevétel 20 %-nak megfelelı engedményt adott minden vevıjének. A vevı összes évi forgalma eft volt 25.Feladat Vállalkozásunk egy angol vevıjének készterméket értékesít melynek könyv szerinti értéke eft, eladási ára font. A számla értékét a partner elfogadta. A teljesítés napján érvényes MNB árfolyam 360 Ft/font. A számlát a vevı két részletben fizette meg. Az elsı részlet összege font volt, a kifizetés napján érvényes árfolyam 358 Ft/font, a második részlet fizetésekor érvényes árfolyam pedig 361 Ft/font volt. 26.Feladat Vállalkozásunk egyik vevıjétıl váltót fogad el. A váltóval kiváltott követelés értéke eft, kiállításának napja november 10., futamideje 6 hónap, éves kamatláb 12 %. A váltot december 10-én leszámítoltatjuk. A bank leszámítolási kamatlába 14 %, a leszámitolási költség forint. 27.Feladat Egy Kft 4 taggal alakul meg. Az alapító tagok közül egy jogi személyiséggel rendelkezı társaság három magánszemély. A társasági szerzıdésben megállapított induló tıke összege eft. A magánszemélyek a törzsbetéteinek összege egyenlı, és ezt készpénzben teljesítik két egyenlı részletben. A második részlet befizetési határideje a cégbejegyzéstıl számított egy év. A kft egy szémélygépkocsival teljesíti a törzsbetét összegét, melynek a nyilvántartási értéke a tulajdonosnál eft, a társasági szerzıdés szerinti értéke pedig eft. Az apport teljesítése a cégbírósági bejegyzés elıtt megtörtént. Az apportáló az áfa megtérítését kéri.

9 28.Feladat Egy társaság fıkönyvi nyilvántartásából és adóbevallásából az eredmény és a társasági adó elszámolása elıtt alábbi adatokat ismerjük. Adózás elıtti eredmény eft Társasági adóalap növelı tételek eft Társasági adóalap csökkentı tételek eft Társasági adókedvezmény 300 eft Társasági adó mértéke 16 % Társasági adó kötelezettség. eft Jegyzett tıke eft Jegyzett, de még be nem fizetett tıte 500 eft Tıketartalék eft Eredménytartalék 800 eft Lekötött tartalék 300 eft Értékelési tartalék 500 eft Mérleg szerinti eredmény. eft A társaság 800 eft fejlesztési tartalékot kíván képezni. A tulajdonosok az osztalék teljes összegét fel akarják venni. 1.Számítsa ki a hiányzó adatokat, a felvezetı osztalék összegét, és az utóbbi közterheit. 2. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket. A könyvelésnél a költséghely és költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia. 29.Feladat Egy vállalkozás szerszámgépeket gyárt, melyekre 2 év garanciát vállal. A tárgyévi értékesítés általános forgalmi adóval növelt bevétele eft. A tapasztalatok alapján a meghibásodás valószínősége az elsı évben 3, a második évben 2 százalék. A tényleges garanciális javítási költség az elsı évben 180 eft, a második évben 160 eft volt. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket mindegyik évben. A könyvelésnél 30.Feladat Egy vállalkozás más gazdálkodó szervezetek és a lakosság által is vásárolható kötvény bocsátott ki. A kibocsátott kötvények névértéke eft, a kibocsátáskori árfolyamértéke eft. A kötvénykibocsátást lebonyolító értékpapír ügynökség által felszámított megbízási és lebonyolítási díj, eft. A tárgyévben kifizetett törlesztı részletek összege eft, a tárgyévet követı évben esedékes törlesztı részlet pedig eft. A tárgyévben eft, a tárgyévet követı évben eft kamatot kell kifizetni. Könyvelje számlavázakon, vagy kontírozással a gazdasági eseményeket a tárgyévben és a tárgyévet követı évben. A könyvelésnél a költséghely és költségviselı számlaosztályokat nem kell használnia.

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását!

1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! 1. Feladat (LN): Mutassa be az alábbi gazdasági események Mérlegre, Eredménykimutatásra, illetve Cash-flow kimutatásra gyakorolt hatását! Mérleg Eredmény Cash Flow Eszközök Forrás Költ- Ssz. Gazdasági

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. 1. feladat 2005-ben az ALFA Kft egyik tulajdonosa (az OMEGA Bt, amely 9.000.000 Ft-os értéken mutatja ki befektetését a könyveiben) kilép a Kft-ből. Ennek rendezése tőkekivonással

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA II.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA II. SZIGORLATI MINTAPÉLDA II. 1. feladat Az INNEN IS ONNAN IS Kft 2005. évi kiemelt gazdasági eseményei az alábbiak: 1. Átvállaltunk a leányvállalatunktól 3.000.000 Ft összegű tartozást, amelyet a tárgyévben

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Kérdések a vizsgafeladatokhoz

Kérdések a vizsgafeladatokhoz Kérdések a vizsgafeladatokhoz 1.Feladat 1. Az immateriális javak fogalma, csoportosítása, 2. Az immateriális javak bekerülési értékének meghatározása 3. Az immateriális javak használatához kapcsolódó elszámolási

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG

Cégjegyzék száma Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG DBH Investment Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás neve 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. a vállalkozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2010.01.01-2010.12.31. üzleti évrıl. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges

A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont 30ponttól elégséges A/1 Edutus Főiskola Név:. A) 1. zh Számvitel III. Max. 50 pont Dátum..... 30ponttól elégséges A dolgozathoz csak számológép használható! feladat ( 15 p) Az ÉRTÉKESITŐ Kft. főkönyvi kivonatából az eredményszámlák

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Név:... Neptun kód:. Miskolc, 2009... MINTAVIZSGADOLGOZAT Üzleti számvitel tantárgyból

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek!

GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Jelölje meg mérlegcsoport mélységig, hol jelennek meg a mérlegben az alábbi tételek! 1. Az igazgató által használt személygépkocsi Eszközök / Befektetett e. / Tárgyi eszközök 2. Termelő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (kölcsön ügylet elszámolása) 15 pont A KÖLCSÖN Nyrt 10 000 EFt kölcsönt ad KÉREGETŐ Kft

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé!

1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg, hogy az alábbi eszközök közül, melyek tartoznak a befektetett, melyek a forgóeszközök közé! 1. Üzemépületek Befektetett eszköz 2. Alapanyagok 3. 12 hónap futamidejű

Részletesebben

4, Anyagkészlet könyvelése FIFO módszerrel Egy vállalkozás készletgazdálkodásáról az alábbi információkkal rendelkezünk:

4, Anyagkészlet könyvelése FIFO módszerrel Egy vállalkozás készletgazdálkodásáról az alábbi információkkal rendelkezünk: 1, Vásárolt készlet beszerzési áron Könyveljük le a következő gazdasági eseményeket 1, 2 000 kg anyag vásárlása későbbi fizetési határidővel, vételár 950 Ft/kg+áfa. 2, A vételárból utólag 10 % engedményt

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT. Számviteli elszámolások" c. tárgyból 2011. január 17. FSZ KÉPZÉS LEVELEZİ TAGOZAT. Elért pontszám

HÁZI DOLGOZAT. Számviteli elszámolások c. tárgyból 2011. január 17. FSZ KÉPZÉS LEVELEZİ TAGOZAT. Elért pontszám BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA Hallgató neve:... PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR Tanulócsoport száma:... FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉS Gyakorlatvezetı neve:... SZÁMVITELI TANSZÉK Neptun kódja:... HÁZI DOLGOZAT

Részletesebben

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2.

SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. SZÁMVITELI SAJÁTOSSÁGOK CÍMŰ TANTÁRGY HÁZI DOLGOZATA TÁVOKTATÁS TAGOZAT GAZDÁLKODÁSMENEDZSMENT SZAK KÉSZÍTETTE: NEPTUN KÓD: 2014/2015. 2. FÉLÉV 1 1. feladat: Alapítás Az A vállalkozás új vállalkozást hoz

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben