Vállalkozói szerződés Honlap készítésre és kapcsolódó szolgáltatásokra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozói szerződés Honlap készítésre és kapcsolódó szolgáltatásokra"

Átírás

1 Vállalkozói szerződés Honlap készítésre és kapcsolódó szolgáltatásokra Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám: ; Nyilvántartási szám: ; Bankszámla szám: ; mint vállalkozó, továbbiakban Megbízott Másrészről: Megrendelő neve / Cégnév Megrendelő címe / Székhely: Adóazonosító jel / Adószám: Számlafizető neve / Cégnév: Számlafizető címe / Székhely Mint megrendelő, továbbiakban Megbízó 1.) Alapfogalmak meghatározása a.) Domain név, Domain regisztráció az interneten használt azonosítására szolgáló név. A Domain név létrehozása a Domain regisztráció, amelynek feltétele, hogy a regisztrálni kívánt Domain név szabad legyen. b.) Tárhely regisztráció, igénylés az interneten használt Domain tárhelyét képezi, mely biztosítsa az oldal méretét, feltöltése, használata c.) Arculattervezés a megjelenítéshez szükséges színek, grafikai elemek, betűtípusok, elrendezésének tervezése d.) Tartalom az audio, video, képek, flash vagy bármilyen más adat, amelyet a Megbízó elképzelései, ötletei alapján a Megbízott jeleníti meg. A tartalom fogalmába nem tartozik bele az oldalrendszert működtető program és annak valamilyen programozási nyelven írt forráskódja. e.) Egyéni internetes oldal olyan internetes oldal melynek tartalma, a Megbízó által kért/megjelölt internetcímen a világhálón egy böngészőprogram segítségével kereshető. f.) Forráskód az oldalrendszert működtető számítástechnikai program, programozási nyelv, amely a Megbízott tulajdonát képezi. 1

2 g.) Forráskód felhasználója az a természetes vagy jogi személy, akit a Megbízott közös megegyezés alapján a Megbízóval felhatalmazz arra, hogy az oldalrendszer forráskódot a Megbízó vagy a honlap karbantartója használja. h.) Alapanyag Olyan tartalom amelyet, a Megbízó az arculattervezési munkaszakaszba említ, a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsájtott. 2.) honlap készítés szerződés a.) Szerződés előzménye és tárgya I.) Vállalkozási szerződés alapján a Megbízott tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: szolgáltatási mű) megvalósítására, a Megbízott annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. II.) A szerződés alapját a. tárgyú közbeszerzési, eljárási, fejlesztési kivitelezés (illetve az ennek folyamán 20 év.hó napján megkötött keret-megállapodás képezi. III.) A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy jelen megbízási (szolgáltatási mű) alapján a következőket látja el: - Domain regisztráció (ha a Megbízó él vele) - Tárhely regisztráció (ha a Megbízó él vele) - Honlap, látványterv kidolgozása - Programozás, programozási nyelv elhelyezése - Karbantartás (ha a Megbízó él vele) - Egyéb szolgáltatás ide tartozik a rendszerfejlesztés, bármilyen számítástechnikai/internetes fejlesztés, tartalomoptimalizálás, illetve az összes olyan szolgáltatás, amelyet a Megbízott közvetít (ha a Megbízó él vele) b.) Megbízás I.) A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy év.hó napjától számított 3 munkanapon belül regisztrálja és érvényesítse Domain delegálását, kivéve, ha a Megbízónak nincs rá szüksége. II.) A Megbízó kijelenti, hogy a Domain név + tárhely delegálásából való vállalkozói díjjal rendelkezik, és azt a Megbízott részére számla ellenében kifizeti. III.) A Megbízott biztosítja a weboldal működéséhez szükséges Domain nevet és melynek vállalkozói díja a jelen szerződés díjon felül,-ft (azaz mindösszesen.. forint) egy éves időtartamra, kivéve ha nem.hu Domain név delegálásával keresi meg. IV.) A Megbízó és a Megbízott megegyezik abban, hogy a Domain névhez szükséges tárhelyet biztosítja, melynek negyedéves összege(azaz mindösszesen.. forint) FT (azaz mindösszesen.. forint). V.) Az egyéb Domain név és tárhely szolgáltatásra vonatkozó jogszabály a mellékletben található. VI.) A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy negyedéves szinten a tárhely üzemeltetésére szolgáló anyagi összeggel rendelkezik, és azt a Megbízott részére számla ellenében a bankszámlájára utalja, vagy készpénzes fizetéssel rendezi. 2

3 VII.) A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy év.hó napjától számított 10 munkanapon belül elkészíti a Megbízó által leadott előzetes formai és kinézeti terveket, amely a grafikai projekt kérdőív által készített el 2 változatban. VIII.) Amennyiben a Megbízó nem fogadja el, vagy kifogásolja a leadott formai és kinézeti terv egyikét, úgy felmondhatja a jelen szerződést. Amennyiben nem szeretné felmondani a jelen szerződést, úgy a Megbízott köteles egy 3. változatot elkészíteni a Megbízó részére, amelyet felár és számla ellenében a Megbízó részére bocsájt. IX.) Amennyiben a Megbízó elfogadja a leadott előzetes formai és kinézeti terv egyikét, a Megbízott elkészíti a végleges jóváhagyott formai és kinézeti tervet, amely..év.hó napja. X.) A Megbízó kötelezi magát, hogy a kész, végleges leadott formai és kinézeti tervet számla ellenében a Megbízott részére a bankszámlára átutalja, vagy készpénzzel kifizeti. XI.) A Megbízott akkor kezdi el végleges programozási nyelv munkáját, ha a Megrendelő számla ellenében a Megbízott felé kifizeti a jelen vállalkozási díj 40%-át, amely az előleget és a zálogot jelenti. XII.) A Megbízó és a Megbízott egyértelműen megállapodnak abban, hogy az előleg zálog vissza nem követelhető összeg. XIII.) Az előleg zálog nem tartalmazza a Domain név delegálásából és a formai-kinézeti terv összegét. XIV.) A Megbízott vállalja a Megbízó részére az összes olyan tevékenység, változás elvégzését (amely e vállalkozási szerződés és annak mellékletei nem tartalmaz) a Megbízó igényei szerint a megbízási díjon felül. XV.) Amennyiben a Megbízó külön (kereső-optimalizálást és rendszergazdai karbantartás) megbízást ad a Megbízottnak, úgy a vállalkozási díj arányosan emelkedik. A keresőoptimalizálás és a rendszergazdai karbantartás 3 hónapig teljes mértékben díjmentes. XVI.) A felek egyoldalúan megállapodnak abban, hogy a tevékenység végzésének feltételeit a vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy abból semmilyen jogi vagy anyagi kárt ne szenvedjen a Megbízott. A Megbízott teljes felelősséget vállal a Megbízó felé. XVII.) A Megbízott a Megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszerezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. XVIII.) Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad a Megbízottnak, úgy a Megbízott köteles a Megbízottat figyelmeztetni. Ha a Megbízó figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a jelen szerződéstől elállhat, vagy a feladatot elvégzi a Megbízó felelősségére. XIX.) A Megbízó jogot tart a munkafolyamatok folyamatos figyelésére és annak elvégzésére, mégpedig úgy, hogy a Megbízott egy ideiglenesen üzemeltetett oldalon azt közzéteszi. XX.) A felek egyértelműen megállapodnak abban, hogy az szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást, és minden olyan nemű információt és anyagot megosztanak, közölnek egymással, amely e jelen szerződés sikeres teljesítéséhez vezet. XXI.) A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés során a Megbízó törvényes képviselője: A Megbízott részéről jogosultak eljárni, és annak másik fél felé nyilatkozatott tenni. 3

4 XXII.) A felek egyértelműen megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződés becsült vállalkozási díj összege:,-ft (azaz mindösszesen.. forint). XXIII.) A felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező vállalkozási megbízási díját a felek tételes elszámolás szerint, jelen szerződés 4. mellékletben foglalt költségvetésben egységárak alapján állapítják meg. A ténylegesen fizetendő vállalkozási díj kiszámítás az adott összeg esedékessége alkalmával történik. XXIV.) A Megbízó a megbízási díjat a 22. pontban előírt, legkésőbbi időponttól számított 8 munkanapon belül átutalással, vagy készpénzzel rendezi. A Megbízott vállalkozói bankszámlája: Unicredit: KH: ) Garanciális feltételek Mindkét fél jogosult a jelen vállalkozói szerződést felmondani, azonban azt legkésőbb a felmondás időpontja előtt 5 munkanappal bejelenteni, kivéve, ha a jelen szerződés súlyos szerződés megszegése miatt keletkezik. A jelen szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési kötelezettség) alól. Ha a szerződés bármilyen okból megszűnik, a programok forráskódja továbbra is a honlap-készítő szerzői jogtulajdonát képezi. A szerződés teljesítése, illetve felmondása után a titoktartási kötelezettség gyakorlása fennáll. a.) A szolgáltató jogai és kötelezettségei I.) A szolgáltató (Megbízott) köteles a jelen szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására évi 99-os rendelkezésre állással. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, fejlesztések, közüzemi hibák, illetve természeti katasztrófa miatt bekövetkezett üzemzavarok. II.) A szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított képez Munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a szolgáltatások, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, amelyeket a szolgáltató közvetít a Megbízó felé. III.) A szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Megbízó által a szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, ez azonban nem mentesíti a Megbízottat az adatok mentésének kötelezettsége alól. A szolgáltató nem vállal felellőséget sem az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó közvetlen vagy közvetett károkért. IV.) A Megbízott vállalja, hogy a rendelkezésre álló alapanyag alapján elkészíti az internetes oldal arculattervét a képernyőn megtekinthető formában, és erről rendszeresen tájékoztatja a Megbízót, kivételt képez a Responszív design. V.) A Megbízott kötelezi magát, hogy a munkafolyamat során bekövetkezett programozási hibákat a szerződés lejártáig térítésmentesen kijavítja. VI.) A programozási hibák kijavítását a bejelentés napjától számított 3 munkanapon belül megkezdi, és kijavítja. 4

5 VII.) VIII.) IX.) X.) XI.) XII.) Ostrozánsky Kreatív Társulat A szolgáltató jogosult a Megbízó adatait a nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adja ki, kivételt képeznek a törvényből kifolyólag előírt adatszolgáltatás. Amennyiben harmadik, vagy bármilyen jogosulatlan személy a Megbízó adataihoz hozzáfér, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és anyagi kárpótlást kell fizetni a Megbízónak. Amennyiben a Megbízó a rögzítetteknél több személyes változtatást igényel, úgy a Megbízott jogosult a vállalkozói díjat arányosan emelni. A szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megbízó felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak végén történik. Az első számlát a szolgáltató megrendeléskor állítja ki, amely tartalmazza a Domain név és tárhely delegálásához szükséges összeget, melyet a Megbízó a szerződés megkötetésekor köteles teljesíteni. A Megbízott jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, felfüggesztésére, felmondására amennyiben a jelen szerződés és mellékleteiben bármilyen szerződésszegést talál. A Megbízott szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a Megbízó web-tártelültét, ide értve az azon elhelyezett tartalmak, adatok ellenőrzését, ide értve a szerver megfelelő védelmét a jogosulatlan használókkal, illetve jogosulatlan behatolókkal (hackerek) szemben. Az ellenőrzésről dokumentáció készül, melynek egy példányát a Megbízott a Megbízó részére bocsájt. A szúrószerű ellenőrzés következtében szerzett súlyos szerződésszegésért a szolgáltató jogosult a delegálást felfüggeszteni, felmondani, és annak jogi következményeit a Megbízó felé érvényesíteni. b.) A Megbízó jogai és kötelezettségei I.) A Megbízó jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában az év 365 napján. II.) A Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver feltételeket saját maga részére biztosítani, kivétel, ha nem kéri meg írásos módon a Megbízottat. III.) A Megbízó köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Megbízott jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy a helytelen használatból eredő károkért a Megbízó felelősséggel tartozik. IV.) Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjakat számla ellenében megfizetni. A Megbízó elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Megbízott jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamatot felszámolni. V.) A Megbízó köteles a Megbízott által nyilvántartott adataiban történő változást bejelenteni. VI.) A megbízó jogosult arra, hogy amennyiben a Megbízott által elkészített rész kivitelezés (látványterv) nem a megadott információ és adatok alapján készült el a szerződést azonnali hatállyal felmondani. VII.) A Megbízó köteles a Megbízott adatait, forráskódját és minden nemű információját titokban tartani, azok kiadása harmadik személynek szigorúan tilos. A jogosulatlan megszerzett információkért a Megbízó felel, és anyagi kártérítést igényelhet a Megbízott. 5

6 VIII.) A megrendelő tudomásul veszi, hogy a munka és a szolgáltatás ellenértékének késedelmes megfizetése esetén a Megbízott jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, felmondani és a törvény alapján előírt mindenkori késedelmi kamatot felszámolni. IX.) Amennyiben a Megbízó a kitűzött határidőn belül nem fizet, úgy a Megbízott jogosult a szerződéstől elállni és beszedési megbízással leemelni a megrendelő bankszámlájáról, vagy végrehajtási eljárást kezdeményezni. 4.) Szerzői jog védelme a.) A forráskód létrehozója a Megbízott, azaz a forráskód teljes szerzői jogtulajdona Ostrozánsky Zsolt (egyéni vállalkozó), szellemi terméke, mint ilyen a forráskódot a szerzői, jog védi. b.) A Megbízott minden jogot fenntart magának a forráskódokkal, programozási nyelvekkel kapcsolatban, tehát a forráskód, programozási nyelv jogtulajdonosa Ostrozánsky Zsolt (egyéni vállalkozó). c.) Amennyiben a Megbízó az internetes oldalrendszer üzemeltetési szolgáltatását más szolgáltatóra szeretné átruházni, úgy a jelen szerződés keretében, a jelen szerződésben rögzített feltételekkel a jogtulajdonos, Ostrozánsky Zsolt (egyéni vállalkozó) nem ad engedélyt, felmondja a szerződést és ezzel egyidejűleg törli a már kész vagy részben kész jogtulajdont. d.) A szerzői jogtulajdont a Megbízó vagy az által megbízott 3 személy nem módosíthatja, nem törölheti. e.) A forráskód felhasználója kijelenti, hogy minden olyan nemű szaktudással rendelkezik, amellyel a forráskód felhasználója lehet. f.) A forráskód felhasználója szigorúan csak módosíthatja, viszont ezt úgy kell tennie, hogy a jelen szerződésben megkötött szolgáltatási műt nem veszélyeztetheti. Amennyiben a forráskód felhasználója veszélyeztette, vagy súlyosan veszélyeztette a forráskódot, úgy a Megbízott kártérítésre jogosult. 5.) Teljesítés, határidő, fizetési kötelezettségek, számlázás A jelen vállalkozói szerződés melléklete alapján 6.) Szerződés határideje A szerződésben foglaltak alapján. 7.) Melléklet a.) Domain név regisztráció b.) Tárhely szerződés c.) Viszonteladási szerződés d.) Franchise szerződés e.) Grafikai szerződés f.) Vállalkozói, határidő, fizetési szerződés g.) Nyilatkozat 8.) Záró rendelkezések A szerződés feltételeiben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori Magyar PTK jogszabálya alkalmazandó. Megbízó: Megbízott 6

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Egyéni internetes oldalrendszer elkészítése, amely létrejött egyrészről a Best Hosting Planet, valamint Megrendelő neve: Telefonszáma: E-mail címe: Címe: Cég / Vállalkozás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Webtárhely szolgáltatás A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés

Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés 1.) A domain adatai: DOMAIN IGÉNYLŐLAP - KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! A választott domain név: Igénylés típusa: X Új Igény Átregisztrálás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A ZalaSystem Műszaki és Informatikai Bt. Internetes szolgáltatásaihoz Készült: 2008.01.15. Módosítva: 2009.07.01 1/8 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme,

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web tárhely és Domain név szolgáltatás ÉRVÉNYES: 2014.12.01-TŐL

Általános Szerződési Feltételek Web tárhely és Domain név szolgáltatás ÉRVÉNYES: 2014.12.01-TŐL Általános Szerződési Feltételek Web tárhely és Domain név szolgáltatás ÉRVÉNYES: 2014.12.01-TŐL info@ 1. A Szerződés tartalma 1.1 A (Varga Sándor E.V. - Nyilvántartási szám: 30652100, Adószám: 66003894-1-43,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás tárgya, Az ÁSZF tartalma...1 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei...1 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei...2 4.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma

1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Tóth Judit EV. A szolgáltató székhelye: 8514 Mezőlak, Kossuth L.u.60. A szolgáltató postacíme: 1133 Budapest,

Részletesebben

1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma

1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Tóth Judit EV. A szolgáltató székhelye: 8514 Mezőlak, Kossuth L.u.60. A szolgáltató

Részletesebben

VPS Bérleti Szerződés

VPS Bérleti Szerződés VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002 Ügyvezető:

Részletesebben

Tárhely bérleti szerződés

Tárhely bérleti szerződés Magda Tamás E.V. Székhely: 7900, Szigetvár, Széchenyi utca 2. Adószám: 60541637122 E-mail: info@premiumtarhely.eu Weboldal: http://premiumtarhely.eu/ Megrendelő adatai: Név: Adószám/Szem. Ig. szám: Cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Nexus Labs és Papercat Design Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (weboldaltervezés, grafikai tervezés, marketing tanácsadás)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: 01-09-982675 Adószáma: 23882991-2-42 Székhelye:

Részletesebben

Szerver Bérleti Szerződés

Szerver Bérleti Szerződés Szerver Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014.03.01.-től Tisztelt Ügyfelünk! Széles körű szakmai szolgáltatásaink biztosításához készítettük ezt a szabályzatot, mely tartalmazza a szolgáltatásaink igénybevételéhez

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

Tárhely Bérleti Szerződés

Tárhely Bérleti Szerződés Tárhely Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Halma Comp Kft mint a domainglobe.hu tulajdonosa, és üzemeltetője, (Levelezési cím: 1039 Budapest Pabló Neruda 8. Adószám: 11687067-2-41) (továbbiakban: Szolgáltató )

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges információkat az Előfizető

Részletesebben