A KEG Nyrt. jelentése a Társaság első féléves üzleti tevékenységéről (konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEG Nyrt. jelentése a Társaság 2015. első féléves üzleti tevékenységéről (konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált)"

Átírás

1 A KEG Nyrt. jelentése a Társaság első féléves üzleti tevékenységéről (konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált) 1

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KEG Nyrt bemutatása: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás 0704/35. A Társaság alaptőkéje: Ft, azaz Egymilliárd-négyszázkilencvenhatmillió-ötszáznyolcezer-nyolcszáz forint A Társaság alakulásának időpontja: A Társaság működése 1991-ig, a jogelőd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethető vissza, amely október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá alakulására 2008 novemberében, részvényeinek tőzsdei bevezetésére május 22-én került sor. A KEG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdére db törzsrészvényét bevezette. A Társaság működésének időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart A Társaság fő tevékenységi köre: gázkereskedelem Gázelosztás- kereskedelem A Társaság Könyvvizsgálója: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út em. 5.; Cg ; kamarai nyilvántartási szám: ). A könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., kamarai tagszám: ). A Társaság internet elérhetősége: A Társaság címe: A Társaság központi elérhetősége: Telefon: 34/ , Fax: 34/

3 II. GAZDASÁGI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA I/1. Általános gazdasági környezet Az előzetes adatok szerint az idei második negyedévben a GDP 2,7%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Ez látványos lassulás az első negyedévi 3,5%- hoz képest, és jócskán elmarad a Kopint-Tárki által feltételezett 3,1% körüli ütemtől. Ráadásul a szezonálisan kiigazított év/éves növekedési ütem ennél is alacsonyabb, 2,4%-os volt. A KSH közlése szerint a lassulás elsősorban a mezőgazdasági hozzáadott érték kedvezőtlen alakulásának tudható be. Az ismert ipari és építőipari adatok alapján ennél jóval szelídebb növekedéslassulásra lehetett számítani, így sejthető volt, hogy amennyiben a GDP-növekedés elmarad a várttól, akkor az vagy az agrárágazat, vagy esetleg a szolgáltatások gyenge alakulásának a következménye lesz. A most közölt adat alapján feltételezhető, hogy a mezőgazdaság az első negyedévihez hasonló, két számjegyű csökkenést szenvedett el. Mivel a felhasználási oldalon az áru-külkereskedelmi adatok ismertek, és azok meglehetősen kedvezően alakultak a második negyedévben, feltételezhető, hogy a GDP lassulása a belső felhasználás vártnál gyengébb élénküléséből adódott. A kiskereskedelmi adatok fényében a magánfogyasztás lassulása is elképzelhető (az első negyedévi 2,6%-os bővüléshez képest), de még inkább lehetséges, hogy a beruházások esése nem váltott át közel stagnálásba, hanem valamivel szelídebb, 2-3%-os ütemben a második negyedévben is folytatódott. A szezonálisan és munkanappal kiigazított GDP-volumen előző negyedévhez viszonyított 0,5%-os bővülése is alatta marad a vártnak. Megjegyzendő viszont, hogy ez a negyedév/negyedéves növekedés önmagában ennél valamivel magasabb év/éves növekedési ütemet is megengedett volna, ha nem kerül sor a korábbi negyedévek negyedév/negyedéves növekedési indexeinek visszamenőleges korrekciójára. a bázisidőszaki (tavalyi második negyedévi) ütemet felfelé korrigálták, míg a tavalyi utolsó és idei első negyedévi növekedési indexeket leszállították. A második negyedévi adat azt sejteti, hogy a mezőgazdaság az idei év egészének növekedési ütemét érezhetően lehúzza, aminek fényében az 2015-re vonatkozó jelenlegi 3,2%-os növekedési prognózisunk optimistának tűnik. (forrás: Kopint-Tárki Konjuktúra Kutató Zrt.) I/2. A Társaság-tevékenységhez kötődő főbb ágazatok helyzete: Energiaszektor Turóczy László a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára úgy nyilatkozott, hogy az EU ajánlásban kérte a magyar kormányt, hogy vizsgálja meg, a szabályozott energiaárak rendszere milyen hatással van az energetikai beruházásokra, és a kormány úgy találta, hogy nincs negatív hatás. Azt is 3

4 hozzátette: villamos erőművi kapacitások csökkenése csak egy átmeneti folyamat, aminek a világgazdaság jelenlegi állapota az oka, és nem a rezsicsökkentés. (forrás: nullker.hu) Ipari ingatlan Bár a hazai ipari ingatlanállomány jelentős része Budapesten és környékén koncentrálódik, és piaci részesedése meghaladja a 80 százalékot, azért a vidék szerepe sem elhanyagolható. Jelentős autóipari és elektronikai központok találhatóak az ország több pontján, ezek esetében ugyanakkor a bérelhető ipari ingatlanok helyett inkább a saját tulajdonú létesítmények a jellemzőek. A legújabb helyszínnek a Hatvan és Gyöngyös környékét magában foglaló alpiac számít, míg a legrégebbi állománnyal a tekintélyes ipari múltra visszatekintő Székesfehérvár és környéke rendelkezik. (forrás: portfolio.hu) III. A KEG Nyrt. és leányvállalatai pénzügyi helyzetének és teljesítményének ismertetése III/1. A KEG Nyrt. (anyavállalat) piaci tevékenysége Az anyavállalat esetében az időszakot a kereskedelmi kapcsolatok enyhe visszaesése jellemezte. A tavalyi év végén elkezdődött MOL térhódítás az idei első félévet is meghatározta. Az összesen értékesített gáz mennyisége az tavalyi év azonos időszakának mértékét nem éri el, viszont a 2013-as év első hat hónapjánál magasabb. Az erős árverseny ellenére a Társaság arra törekszik, hogy a partnereinek számát minél nagyobb mértékben megtartsa. Összes értékesített gázmennyiség

5 Az alábbi ábrában a Társaság által értékesített gáz mennyisége látható termékenként. Az ábra jól mutatja, hogy minden termékértékesítési területen csökkenés tapasztalható. Az egyetlen kivételt az exportértékesítés jelenti, mely területen a tavalyi év végével kezdődött meg a kereskedelem. A takarmányértékesítés is felkerült a kereskedelmi palettára, melyből jelenleg még jelentős mennyiségi eladás nem történt. Az értékesítés mennyisége palack autógáz fűtési gáz export táp Az értékesítés árbevételének alakulásánál az figyelhető meg, hogy jelentősebben csökkent százalékos arányban, mint azt a mennyiségi csökkenés mutatja. Ennek két oka van. Az egyik a nemzetközi piacokon jelentkező alapanyag ár csökkenése, a másik a piaci árverseny. Az értékesítés árbevétele palack autógáz fűtési gáz export táp 5

6 A következő ábrák az értékesítési mennyiségek és árbevételek alakulását mutatják termékenként. A palackos értékesítés területén a partnerek visszaszerzése a cél. A két ábrát összehasonlítva jól látható, hogy míg a jelentéssel érintett időszakban a mennyiség meghaladja a 2013-as évet, addig a bevétel közelíti. Ez a jelenség az igen alacsony nyomott piaci árral magyarázható. Palackos értékesítés Palackos értékesítés árbevétele A KEG Nyrt. gazdálkodásában változatlanul jelen van az autógáz forgalmazása. A megelőző időszakban ebben a termékcsoportban volt megfigyelhető a legerőteljesebb növekedés, azonban a tavalyi évtől a Társaság a partnerkör árérzékenysége és a gazdaságtalan kiszállítás miatt úgy döntött elkerülendő a veszteséges értékesítést csak azoknak a partnereknek szállít, akikhez azt gazdaságosan tudja megtenni. Autógáz értékesítés Autógáz értékesítés árbevétele

7 A fűtési gáz alacsony részarányát magyarázva két dolgot kell kiemelni. Az első, hogy értékesítési kapcsolataink java része mezőgazdasági célú felhasználókhoz kapcsolódik, ahol a szezonális felhasználás sajátosságai terményszárítók miatt a forgalom súlypontja a második félévre esik, a másik pedig, hogy az igen enyhe téli időjárás miatt a ténylegesen fűtésre használt gáz esetében csökkent a kereslet. Fűtési gáz értékesítése Fűtési gázértékesítés árbevétele A. Üzleti év I. félévének értékelése: A év I. feléről általánosságban elmondható, hogy a KEG Nyrt. gazdálkodását az enyhe visszaesés jellemezte. o A partnerkör egy részét a társaság elveszítette a piacon kialakult erős árversenynek köszönhetően. o A KEG Nyrt. egyensúlyi gazdálkodása az elveszített partnerek visszaszerzésén keresztül a forgalom további bővítését igényli. A rendelkezésre álló kapacitások töltőüzem, tároló erre megfelelő hátteret adnak. o A gazdálkodás körülményeit negatívan befolyásoló tényezők közül az alábbit kell kiemelni: o A palackonkénti eladási ár 5.300,- Ft-ról 3.950,- Ft-ra csökkent az elmúlt háromnegyedév alatt a MOL Nyrt-nél a legnagyobb piaci szereplőnél. Ez 25%-os árcsökkenést jelent. Összehasonlítva a környező európai államokkal a magyarországi végfelhasználói árakat, palackban értékesítve a hazai piacon 858 EUR/tonna, míg a környező államokban 1.250,- EUR/tonna. A hazai palackos értékesítési árak durván 23%-kal olcsóbbak az ausztriai, szlovák és horvát áraknál. Annak ellenére, hogy a kőolajszármazékok beszerzési ára folyamatosan csökken, csak Magyarországon megfigyelhető ez a drámai csökkenés. A magyarországi árszínvonal ellenére nem nő a kereslet, tehát még a kedvezőbb ár sem eredményez vásárlási kedvet a végfelhasználóknál. 7

8 B. Pénzügyi (anyavállalati, nem konszolidált) eredmények értékelése: A KEG Nyrt. gazdálkodásának legfőbb mutatói: Az alábbi táblázat az elmúlt két év azonos időszakának forgalmi adataival ad összehasonlítást, az indexek a és a közti elmozdulást adják előjelesen. Tételek megnevezése (e Ft-ban) változás% ( ) Értékesítés nettó árbevétele -29% Bruttó haszon 5% EBITDA 143% EBIT 78% Adózás előtti eredmény 44% Nettó eredmény 44% A forgalmi- és eredményadatok alapján elmondható, az értékesítés csökkenés és a gazdálkodást nehezítő körülmények ellenére a bruttó haszon növekedett. Az eredmény adatok alapján elmondható, hogy a külső nehézségek ellenére a KEG Nyrt. eredmény adatai jelentősen javultak a tavalyi évhez képest. Értékesítés nettó árbevétele Bruttó haszon EBITDA EBIT

9 C. Jövőbeli kilátások: A következő időszakban is nehéz külső környezetre számítunk. A fő hangsúly a partnereink megtartásán, és a partnerkör kiszélesítésén van. További volumennövekedést tűztünk ki célul. Ehhez kereskedelmi tevékenységünk folyamatos felülvizsgálatára, működésünk további optimalizálására van szükség. A palackos gázforgalmazás területén tovább bővítjük viszonteladói hálózatunkat. A kereskedelem fejlesztése során a logisztikai összefüggéseket kiemelten kezeljük, a jövedelmezőségi megfelelés érdekében. Az egyre élesedő versenykörnyezetben határozott költségkontrollal ellensúlyozzuk az egyre csökkenő értékesítési árakat. Folytatjuk a működési költségek elemzésén alapuló költségmegtakarítási intézkedéseket. Felülvizsgáljuk és optimalizáljuk saját működésünk költségeit, illetve szerződéses kapcsolatainkat. Szervezeti átalakításokat hajtottunk végre a foglalkoztatással kapcsolatos fix költségek mérséklése céljából. III/2. A KEG Nyrt. leányvállalatainak teljesítménye A. Az Anonymus Kft I. félévi gazdálkodása Az Anonymus Kft. legfőbb gazdálkodási mutatói a következők szerint alakultak: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Változás (%) Mérlegfőösszeg % Saját tőke % Árbevétel ,2% Adózás előtti eredmény % Árbevétel Az Anonymus Kft első félévében ingatlan bérbeadásából származó bevételt realizált. A múlt év közepétől a bérleti aktivitás folyamatosan növekszik, ennek ellenére az árbevétel a bázis időszakihoz hasonlóan kicsit emelkedett csupán. Az ipari ingatlanok bérbeadására már nagyobb a kereslet, de még mindig nem éri el a kívánt intenzitást. Értékesítés költségei A bérleti kapcsolati kör szélesítésével válik lehetővé a halaszthatatlan karbantartási, állagmegóvási feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet kitermelése. Eredmény Az eredmény jelentős változása a ráfordítások drasztikus visszaszorításával magyarázható. Mind a bérjellegű, mind az anyagjellegű kiadások területén nagymértékű visszaszorítás történt. 9

10 IV. A KEG Nyrt I. félévi konszolidált teljesítményének bemutatása Tételek megnevezése (e Ft-ban) változás % Értékesítés nettó árbevétele % Működési költségek % EBIT % Adózás előtti eredmény % Nettó eredmény % Tételek megnevezése (e Ft-ban) Változás (2015. I I.) Mérleg főösszeg % Éven túli eszközök % Forgóeszközök % Saját tőke % Hosszú lejáratú kötelezettségek % Rövid lejáratú kötelezettségek % KEG Nyrt. árbevételei, működési bevételei: A bevételek nem csak belföldi forgalomból származnak, az árbevételen belül meghatározó az áruértékesítés, a szolgáltatásokból származó bevétel részaránya a tavalyi ugyanezen időszakhoz viszonyítva nagymértékben csökkent. A csoportszintű bevételek elemzésénél, míg az Anonymusnál csekély emelkedés addig az anyavállalatnál visszaesés mutatkozik. Az Anonymus Kft. és az Anonymus Bázis Kft. enyhén emelkedő forgalma csoportszinten elhanyagolható részarányt képvisel. A KEG Nyrt. költségei és ráfordításai ELÁBÉ A vállalatcsoportnál a KEG Nyrt. működésének legfontosabb költségtényezője. Ez a tényező jelentősen javult, ami az alacsony beszerzési árnak köszönhető. 10

11 ELÁBÉ ELÁBÉ Működési költségek A működés költségei jelentősen mérséklődtek. Ami mind az anyavállalatnál, mind a leányvállalatnál alkalmazott átszervezéseknek, költségcsökkentéseknek köszönhető. Működési költségek A KEG Nyrt. eredményének vizsgálata A pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény alakulása: EBITDA EBIT 11

12 A mutató az anyavállalat és a leányvállalat esetében is jelentős javulást mutat. Az adófizetés előtti eredmény és a nettó eredmény alakulása: Adófizetés előtti eredmény Nettó eredmény Mind az anyavállalat, mind a leányvállalat esetében jelentős javulás történt. Mérlegadatok Eszközök összetétele Források Saját tőke Éven túli eszközök Forgó eszközök Hosszú lejáratú kötelezettsé gek Rövid lejáratú kötelezettsé gek A mérlegfőösszeg változásaiban az elmúlt években a működés eredményének volt meghatározó szerepe, amely a saját tőke zsugorodásán keresztül jelentkezett. A hosszú lejáratú kötelezettségek teljesen megszűntek, a vállalat csoport csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik. 12

13 KEG Nyrt. konszolidált IFRS mérleg adatok ezer forintban Bázis index % Változás % Immateriális javak % -42% Ingatlanok, gépek, berendezések % -2% Goodwill 0 0 0% 0% Társult vállalatban lévő részesedések % 0% Egyéb részesedések 0 0 0% 0% Halasztott adó követelések 0 0 0% 0% Éven túli eszközök % -2% Készletek % -22% Vevő és egyéb követelések % 4% Kapcsolt követelések 0 0 0% 0% Aktív időbeli elhatárolások % 100% Forgatási célú értékpapírok 0 0 0% 0% Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek % 73% Forgóeszközök % -13% Eszközök összesen % -4% Jegyzett tőke % 0% Tőketartalék % 0% Eredménytartalék % 6% Anyavállalatra jutó saját tőke % 0% Nem ellenőrző részesedés 0 0 0% 0% Saját tőke összesen % 16% Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 0 0 0% 0% Céltartalékok 0 0 0% 0% Halasztott adó kötelezettségek 0 0 0% 0% Pénzügyi lízing kötelezettségek 0 0 0% 0% Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0% 0% Szállítók, egyéb kötelezettségek % 0% Kapcsolt vállalati kötelezettségek 0 0 0% 0% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök % -4% Passzív időbeli elhatárolások % -7% Rövid lejáratú kötelezettségek % -1% Saját tőke és kötelezettségek összesen % -4% 13

14 KEG Nyrt. konszolidált IFRS eredménykimutatás adatok ezer forintban Bázis index % Változás % Értékesítés nettó árbevétele % -46% Árbevétel % -46% ELÁBÉ % -53% Bruttó haszon % -14% Anyagjellegű ráfordítások % -31% Bérköltség és járulékok % -45% Igénybevett szolgáltatások % -20% Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó % -115% Működési költségek % -35% Pénzügyi műveletek, értékcsökkenés és adófizetés előtti eredmény (EBITDA) % -144% Értékcsökkenés % -29% Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT) % 117% Pénzügyi bevételek (ráfordítások) % 73% Adózás előtti eredmény % -76% Adóráfordítás 0 0 0% -100% Nettó eredmény % 124% Ebből nem ellenőrző részesedésre jutó 0 0 0% 100% Ebből Anyavállalatra jutó % -76% 14

15 KEG Nyrt. - Konszolidált saját tőke változás kimutatása Konszolidált saját tőke változás kimutatása a június 30-ával végződő időszakról Jegyzett tőke eft Tőketartalék e Ft Eredménytartalék eft Saját részvények eft Összesen eft Nem irányító részesedés Saját tőke összesen Egyenleg december 31-én Teljes átfogó jövedelem Tőkeátrendezés 0 Tranzakciók NCI-vel Egyéb átfogó jövedelem Egyenleg június 30-án

16 V. Kiegészítő információk a társaság működéséről A KEG Nyrt. birtokában lévő VISONKA részvények állománya a I. félévben: A VISONKA Nyrt. részvényeinek meghatározó tulajdonosa a KEG Nyrt., részesedése 31,23%. A KEG Nyrt. főbb részvénytulajdonosai: A tulajdonosi bejelentések alapján a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénymennyiségre vonatkozóan a beszámoló lezárásának napján 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezők: Név Letétkezelő Mennyiség Részesedés (igen/nem) (db) (%) MACH TRADE, spol. s.r.o. nem ,76 1 SPS Hungary Kft. nem ,39 Vajna Józsefné és Vajna Károly nem ,02 Társasági események: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35. a továbbiakban: Társaság ) a február 9. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt február 20-i rendkívüli Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: - A Közgyűlés a Társaság Ft összegű alaptőkéjének Ft-ra történő leszállítására, a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakítására és az Alapszabály Preambuluma, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) pontja egyidejű módosítására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február 20. napjától február 20. napjáig Veronika Kavcákovát (korábbi név: Veronika Bucková; anyja neve: Veronika Podolinská; lakcím: Szlovákia, Kosice-Západ, Bernolákova 577/25.) megválasztotta. - A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február 20. napjától február 20. napjáig Hegyvári Istvánt (anyja neve: Anderla Etel; lakcím: 2545 Dunaalmás, Lilla út 49.) megválasztotta. - A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február

17 napjától február 20. napjáig Milan Meciart (anyja neve: Marta Zúbeková; lakcím: Szlovákia, Ladormerská Vieska 157.) megválasztotta. - A Közgyűlés - Zuzana Bezúrová igazgatótanácsi tag szeptember 30. napjával történő lemondását tudomásul véve - az Igazgatótanács nem független tagjának február 20. napjától február 20. napjáig Obertin Rolandot (anyja neve: Eva Obertinová; lakcím: Szlovákia, Sibírska 439, Zelovce ) megválasztotta. - A Közgyűlés - Klaudia Levkivova igazgatótanácsi tag szeptember 30. napjával történő lemondását tudomásul véve - az Igazgatótanács független tagjának február 20. napjától február 20. napjáig Andrea Kisovát (anyja neve: Pál Katalin; lakcím: Szlovákia, Ratka 158.) megválasztotta. - A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének és tagjainak díjazását egységesen bruttó Ft/hó összegben állapította meg. - A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február 20. napjától február 20. napjáig Veronika Kavcákovát (korábbi név: Veronika Bucková; anyja neve: Veronika Podolinská; lakcím: Szlovákia, Kosice-Západ, Bernolákova 577/25.) megválasztotta. - A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február 20. napjától február 20. napjáig Hegyvári Istvánt (anyja neve: Anderla Etel; lakcím: 2545 Dunaalmás,Lilla út 49.) megválasztotta. - A Közgyűlés - Zuzana Bezúrová audit bizottsági tag szeptember 30. napjával történő lemondását tudomásul véve - az Audit Bizottság tagjának február 20. napjától február 20. napjáig Andrea Kisovát (anyja neve: Pál Katalin; lakcím: Szlovákia, Ratka 158.) megválasztotta. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy jelen ülésén az Alapszabályt nem módosítja, továbbá nem dönt a Társaság évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről. - A Közgyűlés Milan Meciar igazgatótanácsi tisztségéből február 20. napjával történő visszahívására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés Varga Tibor igazgatótanácsi taggá történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés Dr. Steier József igazgatótanácsi taggá történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés Rekettyey Zoltán igazgatótanácsi taggá történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 9. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 10. napirendi pont keretében nyújtott könyvvizsgálói tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 11. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 12. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 13. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. 17

18 - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 14. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 15. napirendi pont keretében a jelen Közgyűlés nem hoz döntést. - A Közgyűlés a kaposvári ingatlanok értékvesztésének felülvizsgálatára, az ingatlanok korábbi könyv szerinti értékre történő visszaírására, a szükséges intézkedések megtételére vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el. KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) a április 18. napjára összehívott közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt április 29-i éves rendes Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: - A Társaság évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját e Ft mérleg-főösszeggel, e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadta, továbbá döntött a mérleg szerinti negatív eredmény eredménytartalékba helyezéséről. - A Társaság évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját e Ft mérlegfőösszeggel, e Ft negatív teljes átfogó jövedelemmel elfogadta. - A Társaság évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. - A Társaság könyvvizsgálójának június 1. napjától május 31. napjáig a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54.; Cg ; kamarai nyilvántartási szám: ) választotta meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54.; kamarai tagszám: ). A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadta el. - A Társaság Ft összegű alaptőkéjének Ft-ra történő leszállítására, a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakítására és az Alapszabály Preambuluma, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) pontja egyidejű módosítására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 6. napirendi pontot (Az Igazgatótanács leváltása) az ülésen nem tárgyalta. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 7. napirendi pontot (Javaslat új Igazgatótanács kinevezésére, amely biztosítja a hitelezők követeléseinek kifizetését és biztosítja a részvények értékének növekedését) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 8. napirendi pontot (Az Audit Bizottság leváltása, és új audit bizottsági tagok kinevezése) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 9. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója a társaság gazdálkodásáról és állapotáról 2013 IV. negyedévében) az ülésen nem tárgyalja. 18

19 - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 10. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója a bírósági perek állapotáról és a KEG Nyrt. adósainak adósságának rendezéséről) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 11. napirendi pontot (Megállapodási javaslat előterjesztése az Igazgatótanács részéről a részvényesekkel folytatott bírósági perek befejezéséről) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 12. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója az LPG vásárlásokról 2013 IV. negyedévében) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 13. napirendi pontot (Személyes felelősség levezetése a 2013 IV. negyedévében való gazdálkodásért) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 14. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója a társaság gazdálkodásáról a évben és 2015 I. negyedévében) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés megbízta az Igazgatótanácsot, hogy a 15. napirendi pont (Az Igazgatótanács beszámolója és határozati javaslata a KEG Nyrt. hitelezőinek követeléseinek rendezéséről a társaság működésének és tevékenységének fenntartásával) értelmében tegye meg a megfelelő lépéseket. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 16. napirendi pontot (Kisrészvényesek képviselőjének megválasztása, mint tanácsadó és ellenőrző szerv, arra az esetre, ha nem lesz megválasztva Igazgatótanács a javasolt 7. pont szerint) az ülésen nem tárgyalja. - A határozati javaslattal ellentétben a Közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács beszámolóját a évi gazdálkodásról és a közzétételek valódiságáról szóló tájékoztatásról, valamint az engedményezésről és kötelezettségekről. - A Közgyűlés a könyvvizsgáló 18. napirendi pont (Könyvvizsgáló beszámolója a társaság évi gazdálkodásáról) keretében adott beszámolóját elfogadta. - A Közgyűlés elutasította azt a határozati javaslatot, hogy a Társaság részvénytulajdonnal, felvásárlással, gazdálkodással valamint hitel- és kölcsönügyletekkel kapcsolatos gyanús engedményezési ügyletek során büntetőeljárást és egyéb jogi eljárásokat kezdeményezzen, a közgyűlés határozata alapján befektetési csalás, csalás, hűtlen kezelés és sikkasztás elkövetésének alapos gyanúja miatt. - A Közgyűlés nem fogadta el azt a határozati javaslatot, hogy a Közgyűlés mivel a menedzsment nem tud megfelelő személyt javasolni 30 napra halassza el a 20. napirendi pont (Igazgatótanácsi tagok visszahívása, igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján) tárgyalását. - A Közgyűlés nem fogadta el azt a határozati javaslatot, hogy a Közgyűlés mivel a menedzsment nem tud megfelelő személyt javasolni 30 napra halassza el a 21. napirendi pont (Auditbizottsági tagok visszahívása, auditbizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján) tárgyalását. - A Közgyűlés döntött a Társaság évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban, az időközben bekövetkezett személyi változások átvezetése nélkül módosítja. 19

20 Fordulónap utáni események: A Társaság Igazgatótanácsa június 22. napjára, határozatképtelensége miatt július 03-ra összehívta a Társaság rendkívüli Közgyűlését. A Közgyűlésen az alábbi határozatok születtek: - A Közgyűlés az Igazgatótanács új független tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Porkoláb Zsolt Józsefet (lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 47.; anyja neve: Veszprémi Éva) megválasztja. - A Közgyűlés az Igazgatótanács új független tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Bulko Branislavot (lakcím: Svitavská 903/10 ZH; anyja neve: Lavková Gabriela) megválasztja. - A Közgyűlés az Igazgatótanács új független tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Ivan Ivančo (lakcím: Zelezniciarska 24., Presov; anyja neve: Horváthová Helena) megválasztja. - A Közgyűlés az Audit Bizottság új tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Porkoláb Zsolt Józsefet (lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 47.; anyja neve: Veszprémi Éva) független igazgatótanácsi tagot megválasztja. - A Közgyűlés az Audit Bizottság új tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Bulko Branislavot (lakcím: Svitavská 903/10 ZH; anyja neve: Lavková Gabriela) független igazgatótanácsi tagot megválasztja. - A Közgyűlés az Audit Bizottság új tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Ivan Ivančo (lakcím: Zelezniciarska 24., Presov; anyja neve: Horváthová Helena) független igazgatótanácsi tagot megválasztja. - A Közgyűlés nem szavazta meg, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:270. -a alapján, tekintettel a számvitelről szóló évi C. törvény vonatkozó rendelkezései által előírt értékvesztés leírása következtében keletkezett veszteség rendezése érdekében a Társaság db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvényből álló Ft összegű alaptőkéjét Ft-ra leszállítsa. - A közgyűlés az alaptőke-leszállításra vonatkozó határozati javaslat elutasítása ellenére úgy dönt, hogy az alaptőke-emelésre vonatkozó előterjesztést tárgyalja. - A közgyűlés az Igazgatótanácsot nem hatalmazza fel az alaptőke oly módon való felemelésére, mely szerint az Igazgatótanács az alaptőkét a Társasággal szemben fennálló követelések nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő szolgáltatásával, azok független értékbecslő által megállapított jogszerű értéke szerinti összegben, egy vagy több részletben, maximum Ft, azaz egymilliárd-hétszázmillió forint összegig, 30 Ft részvényenkénti névértéken és kibocsátási értéken legkésőbb június 22. napjáig felemelhesse. A 30 Ft névértékű részvényekhez arányos részvényesi jogok járulnak. - A közgyűlés az Igazgatótanácsot felhatalmazza az alaptőke oly módon való felemelésére, mely szerint az Igazgatótanács az alaptőkét a Társasággal szemben fennálló követelések nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 20

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013.

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

A KEG Nyrt. jelentése a Társaság 2014. első féléves üzleti tevékenységéről (konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált)

A KEG Nyrt. jelentése a Társaság 2014. első féléves üzleti tevékenységéről (konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált) A KEG Nyrt. jelentése a Társaság 2014. első féléves üzleti tevékenységéről (konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált) 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KEG Nyrt bemutatása: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4.

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4. KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2016. Pécs, 2017. április 4. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja,

Részletesebben

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 06. I. FÉLÉVES JELENTÉSE Társaság neve: Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: 76

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.06.30

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.06.30 TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.06.30 1 Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I féléves

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. november 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KEG Nyrt bemutatása: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt NEGYEDÉVES JELENTÉS 2015.01.01-2015.03.31 Nyrt. 1048. Budapest Megyeri út 202. Nyrt Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4, 2015. I negyedév mérleg

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 1 I.A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események,azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÁPRILIS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MAGYAR TELEKOM NYRT ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2016. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI Budapest 2016. április 12. A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben