A KEG Nyrt. jelentése a Társaság első féléves üzleti tevékenységéről (konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEG Nyrt. jelentése a Társaság 2015. első féléves üzleti tevékenységéről (konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált)"

Átírás

1 A KEG Nyrt. jelentése a Társaság első féléves üzleti tevékenységéről (konszolidált, IFRS szerinti, nem auditált) 1

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KEG Nyrt bemutatása: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás 0704/35. A Társaság alaptőkéje: Ft, azaz Egymilliárd-négyszázkilencvenhatmillió-ötszáznyolcezer-nyolcszáz forint A Társaság alakulásának időpontja: A Társaság működése 1991-ig, a jogelőd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethető vissza, amely október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá alakulására 2008 novemberében, részvényeinek tőzsdei bevezetésére május 22-én került sor. A KEG Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdére db törzsrészvényét bevezette. A Társaság működésének időtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: a naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart A Társaság fő tevékenységi köre: gázkereskedelem Gázelosztás- kereskedelem A Társaság Könyvvizsgálója: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út em. 5.; Cg ; kamarai nyilvántartási szám: ). A könyvvizsgálatért személyesen felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., kamarai tagszám: ). A Társaság internet elérhetősége: A Társaság címe: A Társaság központi elérhetősége: Telefon: 34/ , Fax: 34/

3 II. GAZDASÁGI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA I/1. Általános gazdasági környezet Az előzetes adatok szerint az idei második negyedévben a GDP 2,7%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Ez látványos lassulás az első negyedévi 3,5%- hoz képest, és jócskán elmarad a Kopint-Tárki által feltételezett 3,1% körüli ütemtől. Ráadásul a szezonálisan kiigazított év/éves növekedési ütem ennél is alacsonyabb, 2,4%-os volt. A KSH közlése szerint a lassulás elsősorban a mezőgazdasági hozzáadott érték kedvezőtlen alakulásának tudható be. Az ismert ipari és építőipari adatok alapján ennél jóval szelídebb növekedéslassulásra lehetett számítani, így sejthető volt, hogy amennyiben a GDP-növekedés elmarad a várttól, akkor az vagy az agrárágazat, vagy esetleg a szolgáltatások gyenge alakulásának a következménye lesz. A most közölt adat alapján feltételezhető, hogy a mezőgazdaság az első negyedévihez hasonló, két számjegyű csökkenést szenvedett el. Mivel a felhasználási oldalon az áru-külkereskedelmi adatok ismertek, és azok meglehetősen kedvezően alakultak a második negyedévben, feltételezhető, hogy a GDP lassulása a belső felhasználás vártnál gyengébb élénküléséből adódott. A kiskereskedelmi adatok fényében a magánfogyasztás lassulása is elképzelhető (az első negyedévi 2,6%-os bővüléshez képest), de még inkább lehetséges, hogy a beruházások esése nem váltott át közel stagnálásba, hanem valamivel szelídebb, 2-3%-os ütemben a második negyedévben is folytatódott. A szezonálisan és munkanappal kiigazított GDP-volumen előző negyedévhez viszonyított 0,5%-os bővülése is alatta marad a vártnak. Megjegyzendő viszont, hogy ez a negyedév/negyedéves növekedés önmagában ennél valamivel magasabb év/éves növekedési ütemet is megengedett volna, ha nem kerül sor a korábbi negyedévek negyedév/negyedéves növekedési indexeinek visszamenőleges korrekciójára. a bázisidőszaki (tavalyi második negyedévi) ütemet felfelé korrigálták, míg a tavalyi utolsó és idei első negyedévi növekedési indexeket leszállították. A második negyedévi adat azt sejteti, hogy a mezőgazdaság az idei év egészének növekedési ütemét érezhetően lehúzza, aminek fényében az 2015-re vonatkozó jelenlegi 3,2%-os növekedési prognózisunk optimistának tűnik. (forrás: Kopint-Tárki Konjuktúra Kutató Zrt.) I/2. A Társaság-tevékenységhez kötődő főbb ágazatok helyzete: Energiaszektor Turóczy László a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára úgy nyilatkozott, hogy az EU ajánlásban kérte a magyar kormányt, hogy vizsgálja meg, a szabályozott energiaárak rendszere milyen hatással van az energetikai beruházásokra, és a kormány úgy találta, hogy nincs negatív hatás. Azt is 3

4 hozzátette: villamos erőművi kapacitások csökkenése csak egy átmeneti folyamat, aminek a világgazdaság jelenlegi állapota az oka, és nem a rezsicsökkentés. (forrás: nullker.hu) Ipari ingatlan Bár a hazai ipari ingatlanállomány jelentős része Budapesten és környékén koncentrálódik, és piaci részesedése meghaladja a 80 százalékot, azért a vidék szerepe sem elhanyagolható. Jelentős autóipari és elektronikai központok találhatóak az ország több pontján, ezek esetében ugyanakkor a bérelhető ipari ingatlanok helyett inkább a saját tulajdonú létesítmények a jellemzőek. A legújabb helyszínnek a Hatvan és Gyöngyös környékét magában foglaló alpiac számít, míg a legrégebbi állománnyal a tekintélyes ipari múltra visszatekintő Székesfehérvár és környéke rendelkezik. (forrás: portfolio.hu) III. A KEG Nyrt. és leányvállalatai pénzügyi helyzetének és teljesítményének ismertetése III/1. A KEG Nyrt. (anyavállalat) piaci tevékenysége Az anyavállalat esetében az időszakot a kereskedelmi kapcsolatok enyhe visszaesése jellemezte. A tavalyi év végén elkezdődött MOL térhódítás az idei első félévet is meghatározta. Az összesen értékesített gáz mennyisége az tavalyi év azonos időszakának mértékét nem éri el, viszont a 2013-as év első hat hónapjánál magasabb. Az erős árverseny ellenére a Társaság arra törekszik, hogy a partnereinek számát minél nagyobb mértékben megtartsa. Összes értékesített gázmennyiség

5 Az alábbi ábrában a Társaság által értékesített gáz mennyisége látható termékenként. Az ábra jól mutatja, hogy minden termékértékesítési területen csökkenés tapasztalható. Az egyetlen kivételt az exportértékesítés jelenti, mely területen a tavalyi év végével kezdődött meg a kereskedelem. A takarmányértékesítés is felkerült a kereskedelmi palettára, melyből jelenleg még jelentős mennyiségi eladás nem történt. Az értékesítés mennyisége palack autógáz fűtési gáz export táp Az értékesítés árbevételének alakulásánál az figyelhető meg, hogy jelentősebben csökkent százalékos arányban, mint azt a mennyiségi csökkenés mutatja. Ennek két oka van. Az egyik a nemzetközi piacokon jelentkező alapanyag ár csökkenése, a másik a piaci árverseny. Az értékesítés árbevétele palack autógáz fűtési gáz export táp 5

6 A következő ábrák az értékesítési mennyiségek és árbevételek alakulását mutatják termékenként. A palackos értékesítés területén a partnerek visszaszerzése a cél. A két ábrát összehasonlítva jól látható, hogy míg a jelentéssel érintett időszakban a mennyiség meghaladja a 2013-as évet, addig a bevétel közelíti. Ez a jelenség az igen alacsony nyomott piaci árral magyarázható. Palackos értékesítés Palackos értékesítés árbevétele A KEG Nyrt. gazdálkodásában változatlanul jelen van az autógáz forgalmazása. A megelőző időszakban ebben a termékcsoportban volt megfigyelhető a legerőteljesebb növekedés, azonban a tavalyi évtől a Társaság a partnerkör árérzékenysége és a gazdaságtalan kiszállítás miatt úgy döntött elkerülendő a veszteséges értékesítést csak azoknak a partnereknek szállít, akikhez azt gazdaságosan tudja megtenni. Autógáz értékesítés Autógáz értékesítés árbevétele

7 A fűtési gáz alacsony részarányát magyarázva két dolgot kell kiemelni. Az első, hogy értékesítési kapcsolataink java része mezőgazdasági célú felhasználókhoz kapcsolódik, ahol a szezonális felhasználás sajátosságai terményszárítók miatt a forgalom súlypontja a második félévre esik, a másik pedig, hogy az igen enyhe téli időjárás miatt a ténylegesen fűtésre használt gáz esetében csökkent a kereslet. Fűtési gáz értékesítése Fűtési gázértékesítés árbevétele A. Üzleti év I. félévének értékelése: A év I. feléről általánosságban elmondható, hogy a KEG Nyrt. gazdálkodását az enyhe visszaesés jellemezte. o A partnerkör egy részét a társaság elveszítette a piacon kialakult erős árversenynek köszönhetően. o A KEG Nyrt. egyensúlyi gazdálkodása az elveszített partnerek visszaszerzésén keresztül a forgalom további bővítését igényli. A rendelkezésre álló kapacitások töltőüzem, tároló erre megfelelő hátteret adnak. o A gazdálkodás körülményeit negatívan befolyásoló tényezők közül az alábbit kell kiemelni: o A palackonkénti eladási ár 5.300,- Ft-ról 3.950,- Ft-ra csökkent az elmúlt háromnegyedév alatt a MOL Nyrt-nél a legnagyobb piaci szereplőnél. Ez 25%-os árcsökkenést jelent. Összehasonlítva a környező európai államokkal a magyarországi végfelhasználói árakat, palackban értékesítve a hazai piacon 858 EUR/tonna, míg a környező államokban 1.250,- EUR/tonna. A hazai palackos értékesítési árak durván 23%-kal olcsóbbak az ausztriai, szlovák és horvát áraknál. Annak ellenére, hogy a kőolajszármazékok beszerzési ára folyamatosan csökken, csak Magyarországon megfigyelhető ez a drámai csökkenés. A magyarországi árszínvonal ellenére nem nő a kereslet, tehát még a kedvezőbb ár sem eredményez vásárlási kedvet a végfelhasználóknál. 7

8 B. Pénzügyi (anyavállalati, nem konszolidált) eredmények értékelése: A KEG Nyrt. gazdálkodásának legfőbb mutatói: Az alábbi táblázat az elmúlt két év azonos időszakának forgalmi adataival ad összehasonlítást, az indexek a és a közti elmozdulást adják előjelesen. Tételek megnevezése (e Ft-ban) változás% ( ) Értékesítés nettó árbevétele -29% Bruttó haszon 5% EBITDA 143% EBIT 78% Adózás előtti eredmény 44% Nettó eredmény 44% A forgalmi- és eredményadatok alapján elmondható, az értékesítés csökkenés és a gazdálkodást nehezítő körülmények ellenére a bruttó haszon növekedett. Az eredmény adatok alapján elmondható, hogy a külső nehézségek ellenére a KEG Nyrt. eredmény adatai jelentősen javultak a tavalyi évhez képest. Értékesítés nettó árbevétele Bruttó haszon EBITDA EBIT

9 C. Jövőbeli kilátások: A következő időszakban is nehéz külső környezetre számítunk. A fő hangsúly a partnereink megtartásán, és a partnerkör kiszélesítésén van. További volumennövekedést tűztünk ki célul. Ehhez kereskedelmi tevékenységünk folyamatos felülvizsgálatára, működésünk további optimalizálására van szükség. A palackos gázforgalmazás területén tovább bővítjük viszonteladói hálózatunkat. A kereskedelem fejlesztése során a logisztikai összefüggéseket kiemelten kezeljük, a jövedelmezőségi megfelelés érdekében. Az egyre élesedő versenykörnyezetben határozott költségkontrollal ellensúlyozzuk az egyre csökkenő értékesítési árakat. Folytatjuk a működési költségek elemzésén alapuló költségmegtakarítási intézkedéseket. Felülvizsgáljuk és optimalizáljuk saját működésünk költségeit, illetve szerződéses kapcsolatainkat. Szervezeti átalakításokat hajtottunk végre a foglalkoztatással kapcsolatos fix költségek mérséklése céljából. III/2. A KEG Nyrt. leányvállalatainak teljesítménye A. Az Anonymus Kft I. félévi gazdálkodása Az Anonymus Kft. legfőbb gazdálkodási mutatói a következők szerint alakultak: Tételek megnevezése (e Ft-ban) Változás (%) Mérlegfőösszeg % Saját tőke % Árbevétel ,2% Adózás előtti eredmény % Árbevétel Az Anonymus Kft első félévében ingatlan bérbeadásából származó bevételt realizált. A múlt év közepétől a bérleti aktivitás folyamatosan növekszik, ennek ellenére az árbevétel a bázis időszakihoz hasonlóan kicsit emelkedett csupán. Az ipari ingatlanok bérbeadására már nagyobb a kereslet, de még mindig nem éri el a kívánt intenzitást. Értékesítés költségei A bérleti kapcsolati kör szélesítésével válik lehetővé a halaszthatatlan karbantartási, állagmegóvási feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet kitermelése. Eredmény Az eredmény jelentős változása a ráfordítások drasztikus visszaszorításával magyarázható. Mind a bérjellegű, mind az anyagjellegű kiadások területén nagymértékű visszaszorítás történt. 9

10 IV. A KEG Nyrt I. félévi konszolidált teljesítményének bemutatása Tételek megnevezése (e Ft-ban) változás % Értékesítés nettó árbevétele % Működési költségek % EBIT % Adózás előtti eredmény % Nettó eredmény % Tételek megnevezése (e Ft-ban) Változás (2015. I I.) Mérleg főösszeg % Éven túli eszközök % Forgóeszközök % Saját tőke % Hosszú lejáratú kötelezettségek % Rövid lejáratú kötelezettségek % KEG Nyrt. árbevételei, működési bevételei: A bevételek nem csak belföldi forgalomból származnak, az árbevételen belül meghatározó az áruértékesítés, a szolgáltatásokból származó bevétel részaránya a tavalyi ugyanezen időszakhoz viszonyítva nagymértékben csökkent. A csoportszintű bevételek elemzésénél, míg az Anonymusnál csekély emelkedés addig az anyavállalatnál visszaesés mutatkozik. Az Anonymus Kft. és az Anonymus Bázis Kft. enyhén emelkedő forgalma csoportszinten elhanyagolható részarányt képvisel. A KEG Nyrt. költségei és ráfordításai ELÁBÉ A vállalatcsoportnál a KEG Nyrt. működésének legfontosabb költségtényezője. Ez a tényező jelentősen javult, ami az alacsony beszerzési árnak köszönhető. 10

11 ELÁBÉ ELÁBÉ Működési költségek A működés költségei jelentősen mérséklődtek. Ami mind az anyavállalatnál, mind a leányvállalatnál alkalmazott átszervezéseknek, költségcsökkentéseknek köszönhető. Működési költségek A KEG Nyrt. eredményének vizsgálata A pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény alakulása: EBITDA EBIT 11

12 A mutató az anyavállalat és a leányvállalat esetében is jelentős javulást mutat. Az adófizetés előtti eredmény és a nettó eredmény alakulása: Adófizetés előtti eredmény Nettó eredmény Mind az anyavállalat, mind a leányvállalat esetében jelentős javulás történt. Mérlegadatok Eszközök összetétele Források Saját tőke Éven túli eszközök Forgó eszközök Hosszú lejáratú kötelezettsé gek Rövid lejáratú kötelezettsé gek A mérlegfőösszeg változásaiban az elmúlt években a működés eredményének volt meghatározó szerepe, amely a saját tőke zsugorodásán keresztül jelentkezett. A hosszú lejáratú kötelezettségek teljesen megszűntek, a vállalat csoport csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik. 12

13 KEG Nyrt. konszolidált IFRS mérleg adatok ezer forintban Bázis index % Változás % Immateriális javak % -42% Ingatlanok, gépek, berendezések % -2% Goodwill 0 0 0% 0% Társult vállalatban lévő részesedések % 0% Egyéb részesedések 0 0 0% 0% Halasztott adó követelések 0 0 0% 0% Éven túli eszközök % -2% Készletek % -22% Vevő és egyéb követelések % 4% Kapcsolt követelések 0 0 0% 0% Aktív időbeli elhatárolások % 100% Forgatási célú értékpapírok 0 0 0% 0% Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek % 73% Forgóeszközök % -13% Eszközök összesen % -4% Jegyzett tőke % 0% Tőketartalék % 0% Eredménytartalék % 6% Anyavállalatra jutó saját tőke % 0% Nem ellenőrző részesedés 0 0 0% 0% Saját tőke összesen % 16% Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 0 0 0% 0% Céltartalékok 0 0 0% 0% Halasztott adó kötelezettségek 0 0 0% 0% Pénzügyi lízing kötelezettségek 0 0 0% 0% Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0% 0% Szállítók, egyéb kötelezettségek % 0% Kapcsolt vállalati kötelezettségek 0 0 0% 0% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök % -4% Passzív időbeli elhatárolások % -7% Rövid lejáratú kötelezettségek % -1% Saját tőke és kötelezettségek összesen % -4% 13

14 KEG Nyrt. konszolidált IFRS eredménykimutatás adatok ezer forintban Bázis index % Változás % Értékesítés nettó árbevétele % -46% Árbevétel % -46% ELÁBÉ % -53% Bruttó haszon % -14% Anyagjellegű ráfordítások % -31% Bérköltség és járulékok % -45% Igénybevett szolgáltatások % -20% Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó % -115% Működési költségek % -35% Pénzügyi műveletek, értékcsökkenés és adófizetés előtti eredmény (EBITDA) % -144% Értékcsökkenés % -29% Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT) % 117% Pénzügyi bevételek (ráfordítások) % 73% Adózás előtti eredmény % -76% Adóráfordítás 0 0 0% -100% Nettó eredmény % 124% Ebből nem ellenőrző részesedésre jutó 0 0 0% 100% Ebből Anyavállalatra jutó % -76% 14

15 KEG Nyrt. - Konszolidált saját tőke változás kimutatása Konszolidált saját tőke változás kimutatása a június 30-ával végződő időszakról Jegyzett tőke eft Tőketartalék e Ft Eredménytartalék eft Saját részvények eft Összesen eft Nem irányító részesedés Saját tőke összesen Egyenleg december 31-én Teljes átfogó jövedelem Tőkeátrendezés 0 Tranzakciók NCI-vel Egyéb átfogó jövedelem Egyenleg június 30-án

16 V. Kiegészítő információk a társaság működéséről A KEG Nyrt. birtokában lévő VISONKA részvények állománya a I. félévben: A VISONKA Nyrt. részvényeinek meghatározó tulajdonosa a KEG Nyrt., részesedése 31,23%. A KEG Nyrt. főbb részvénytulajdonosai: A tulajdonosi bejelentések alapján a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénymennyiségre vonatkozóan a beszámoló lezárásának napján 5%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezők: Név Letétkezelő Mennyiség Részesedés (igen/nem) (db) (%) MACH TRADE, spol. s.r.o. nem ,76 1 SPS Hungary Kft. nem ,39 Vajna Józsefné és Vajna Károly nem ,02 Társasági események: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35. a továbbiakban: Társaság ) a február 9. napjára összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt február 20-i rendkívüli Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: - A Közgyűlés a Társaság Ft összegű alaptőkéjének Ft-ra történő leszállítására, a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakítására és az Alapszabály Preambuluma, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) pontja egyidejű módosítására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február 20. napjától február 20. napjáig Veronika Kavcákovát (korábbi név: Veronika Bucková; anyja neve: Veronika Podolinská; lakcím: Szlovákia, Kosice-Západ, Bernolákova 577/25.) megválasztotta. - A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február 20. napjától február 20. napjáig Hegyvári Istvánt (anyja neve: Anderla Etel; lakcím: 2545 Dunaalmás, Lilla út 49.) megválasztotta. - A Közgyűlés az Igazgatótanács nem független tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február

17 napjától február 20. napjáig Milan Meciart (anyja neve: Marta Zúbeková; lakcím: Szlovákia, Ladormerská Vieska 157.) megválasztotta. - A Közgyűlés - Zuzana Bezúrová igazgatótanácsi tag szeptember 30. napjával történő lemondását tudomásul véve - az Igazgatótanács nem független tagjának február 20. napjától február 20. napjáig Obertin Rolandot (anyja neve: Eva Obertinová; lakcím: Szlovákia, Sibírska 439, Zelovce ) megválasztotta. - A Közgyűlés - Klaudia Levkivova igazgatótanácsi tag szeptember 30. napjával történő lemondását tudomásul véve - az Igazgatótanács független tagjának február 20. napjától február 20. napjáig Andrea Kisovát (anyja neve: Pál Katalin; lakcím: Szlovákia, Ratka 158.) megválasztotta. - A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének és tagjainak díjazását egységesen bruttó Ft/hó összegben állapította meg. - A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február 20. napjától február 20. napjáig Veronika Kavcákovát (korábbi név: Veronika Bucková; anyja neve: Veronika Podolinská; lakcím: Szlovákia, Kosice-Západ, Bernolákova 577/25.) megválasztotta. - A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának korábbi megbízatásának március 22-i lejártára tekintettel február 20. napjától február 20. napjáig Hegyvári Istvánt (anyja neve: Anderla Etel; lakcím: 2545 Dunaalmás,Lilla út 49.) megválasztotta. - A Közgyűlés - Zuzana Bezúrová audit bizottsági tag szeptember 30. napjával történő lemondását tudomásul véve - az Audit Bizottság tagjának február 20. napjától február 20. napjáig Andrea Kisovát (anyja neve: Pál Katalin; lakcím: Szlovákia, Ratka 158.) megválasztotta. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Audit Bizottság tagjai külön díjazás nélkül látják el tevékenységüket. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy jelen ülésén az Alapszabályt nem módosítja, továbbá nem dönt a Társaság évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről. - A Közgyűlés Milan Meciar igazgatótanácsi tisztségéből február 20. napjával történő visszahívására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés Varga Tibor igazgatótanácsi taggá történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés Dr. Steier József igazgatótanácsi taggá történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés Rekettyey Zoltán igazgatótanácsi taggá történő megválasztására vonatkozó javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 9. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 10. napirendi pont keretében nyújtott könyvvizsgálói tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 11. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 12. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 13. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. 17

18 - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 14. napirendi pont keretében nyújtott tájékoztatást elfogadja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 15. napirendi pont keretében a jelen Közgyűlés nem hoz döntést. - A Közgyűlés a kaposvári ingatlanok értékvesztésének felülvizsgálatára, az ingatlanok korábbi könyv szerinti értékre történő visszaírására, a szükséges intézkedések megtételére vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el. KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) a április 18. napjára összehívott közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt április 29-i éves rendes Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: - A Társaság évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját e Ft mérleg-főösszeggel, e Ft mérleg szerinti negatív eredménnyel elfogadta, továbbá döntött a mérleg szerinti negatív eredmény eredménytartalékba helyezéséről. - A Társaság évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolóját e Ft mérlegfőösszeggel, e Ft negatív teljes átfogó jövedelemmel elfogadta. - A Társaság évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. - A Társaság könyvvizsgálójának június 1. napjától május 31. napjáig a REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54.; Cg ; kamarai nyilvántartási szám: ) választotta meg, személyében felelős könyvvizsgáló: Gyapjas István (a.n.: Balogh Irén; lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54.; kamarai tagszám: ). A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot a könyvvizsgálói megbízási szerződés feltételeinek kialakítására, és a könyvvizsgáló díjazását a megbízási szerződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadta el. - A Társaság Ft összegű alaptőkéjének Ft-ra történő leszállítására, a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakítására és az Alapszabály Preambuluma, II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) pontja egyidejű módosítására vonatkozó határozati javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 6. napirendi pontot (Az Igazgatótanács leváltása) az ülésen nem tárgyalta. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 7. napirendi pontot (Javaslat új Igazgatótanács kinevezésére, amely biztosítja a hitelezők követeléseinek kifizetését és biztosítja a részvények értékének növekedését) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 8. napirendi pontot (Az Audit Bizottság leváltása, és új audit bizottsági tagok kinevezése) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 9. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója a társaság gazdálkodásáról és állapotáról 2013 IV. negyedévében) az ülésen nem tárgyalja. 18

19 - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 10. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója a bírósági perek állapotáról és a KEG Nyrt. adósainak adósságának rendezéséről) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 11. napirendi pontot (Megállapodási javaslat előterjesztése az Igazgatótanács részéről a részvényesekkel folytatott bírósági perek befejezéséről) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 12. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója az LPG vásárlásokról 2013 IV. negyedévében) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 13. napirendi pontot (Személyes felelősség levezetése a 2013 IV. negyedévében való gazdálkodásért) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 14. napirendi pontot (Az Igazgatótanács beszámolója a társaság gazdálkodásáról a évben és 2015 I. negyedévében) az ülésen nem tárgyalja. - A Közgyűlés megbízta az Igazgatótanácsot, hogy a 15. napirendi pont (Az Igazgatótanács beszámolója és határozati javaslata a KEG Nyrt. hitelezőinek követeléseinek rendezéséről a társaság működésének és tevékenységének fenntartásával) értelmében tegye meg a megfelelő lépéseket. - A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 16. napirendi pontot (Kisrészvényesek képviselőjének megválasztása, mint tanácsadó és ellenőrző szerv, arra az esetre, ha nem lesz megválasztva Igazgatótanács a javasolt 7. pont szerint) az ülésen nem tárgyalja. - A határozati javaslattal ellentétben a Közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács beszámolóját a évi gazdálkodásról és a közzétételek valódiságáról szóló tájékoztatásról, valamint az engedményezésről és kötelezettségekről. - A Közgyűlés a könyvvizsgáló 18. napirendi pont (Könyvvizsgáló beszámolója a társaság évi gazdálkodásáról) keretében adott beszámolóját elfogadta. - A Közgyűlés elutasította azt a határozati javaslatot, hogy a Társaság részvénytulajdonnal, felvásárlással, gazdálkodással valamint hitel- és kölcsönügyletekkel kapcsolatos gyanús engedményezési ügyletek során büntetőeljárást és egyéb jogi eljárásokat kezdeményezzen, a közgyűlés határozata alapján befektetési csalás, csalás, hűtlen kezelés és sikkasztás elkövetésének alapos gyanúja miatt. - A Közgyűlés nem fogadta el azt a határozati javaslatot, hogy a Közgyűlés mivel a menedzsment nem tud megfelelő személyt javasolni 30 napra halassza el a 20. napirendi pont (Igazgatótanácsi tagok visszahívása, igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján) tárgyalását. - A Közgyűlés nem fogadta el azt a határozati javaslatot, hogy a Közgyűlés mivel a menedzsment nem tud megfelelő személyt javasolni 30 napra halassza el a 21. napirendi pont (Auditbizottsági tagok visszahívása, auditbizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján) tárgyalását. - A Közgyűlés döntött a Társaság évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló működéséről. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban, az időközben bekövetkezett személyi változások átvezetése nélkül módosítja. 19

20 Fordulónap utáni események: A Társaság Igazgatótanácsa június 22. napjára, határozatképtelensége miatt július 03-ra összehívta a Társaság rendkívüli Közgyűlését. A Közgyűlésen az alábbi határozatok születtek: - A Közgyűlés az Igazgatótanács új független tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Porkoláb Zsolt Józsefet (lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 47.; anyja neve: Veszprémi Éva) megválasztja. - A Közgyűlés az Igazgatótanács új független tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Bulko Branislavot (lakcím: Svitavská 903/10 ZH; anyja neve: Lavková Gabriela) megválasztja. - A Közgyűlés az Igazgatótanács új független tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Ivan Ivančo (lakcím: Zelezniciarska 24., Presov; anyja neve: Horváthová Helena) megválasztja. - A Közgyűlés az Audit Bizottság új tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Porkoláb Zsolt Józsefet (lakcím: 1112 Budapest, Eper utca 47.; anyja neve: Veszprémi Éva) független igazgatótanácsi tagot megválasztja. - A Közgyűlés az Audit Bizottság új tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Bulko Branislavot (lakcím: Svitavská 903/10 ZH; anyja neve: Lavková Gabriela) független igazgatótanácsi tagot megválasztja. - A Közgyűlés az Audit Bizottság új tagjának július 03. napjától február 20. napjáig terjedő határozott időtartamra Ivan Ivančo (lakcím: Zelezniciarska 24., Presov; anyja neve: Horváthová Helena) független igazgatótanácsi tagot megválasztja. - A Közgyűlés nem szavazta meg, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:270. -a alapján, tekintettel a számvitelről szóló évi C. törvény vonatkozó rendelkezései által előírt értékvesztés leírása következtében keletkezett veszteség rendezése érdekében a Társaság db, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvényből álló Ft összegű alaptőkéjét Ft-ra leszállítsa. - A közgyűlés az alaptőke-leszállításra vonatkozó határozati javaslat elutasítása ellenére úgy dönt, hogy az alaptőke-emelésre vonatkozó előterjesztést tárgyalja. - A közgyűlés az Igazgatótanácsot nem hatalmazza fel az alaptőke oly módon való felemelésére, mely szerint az Igazgatótanács az alaptőkét a Társasággal szemben fennálló követelések nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő szolgáltatásával, azok független értékbecslő által megállapított jogszerű értéke szerinti összegben, egy vagy több részletben, maximum Ft, azaz egymilliárd-hétszázmillió forint összegig, 30 Ft részvényenkénti névértéken és kibocsátási értéken legkésőbb június 22. napjáig felemelhesse. A 30 Ft névértékű részvényekhez arányos részvényesi jogok járulnak. - A közgyűlés az Igazgatótanácsot felhatalmazza az alaptőke oly módon való felemelésére, mely szerint az Igazgatótanács az alaptőkét a Társasággal szemben fennálló követelések nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 20

Budapest, 2015. április 30. A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2015. április 30. A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2015. április 30. A KEG Nyrt.

Részletesebben

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2014. április 30....... A KEG

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. november 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KEG Nyrt bemutatása: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi I. féléves jelentése (IFRS szerinti, konszolidált, nem auditált) Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 1 I.A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események,azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 2545

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. III. negyedéves jelentése

Részletesebben

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám:

KEG Nyrt. Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: 11927095-2-11 11-10-001604 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2013. december 31. 1000HUF Elz év Tárgyév ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések és határozati javaslatok a 2014. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés számára Budapest, 2014. április 7. A Libri-Shopline

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A beszámolót a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartott közgyűlése 12/2014.

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

A BUDAPESTI INGATLAN HASZNOSÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Féléves Jelentése. (2015. év 1. félév)

A BUDAPESTI INGATLAN HASZNOSÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Féléves Jelentése. (2015. év 1. félév) A BUDAPESTI INGATLAN HASZNOSÍTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Féléves Jelentése (2015. év 1. félév) Budapest, 2015. augusztus 24. 1 A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves jelentése

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. 2014. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2011. november

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2011. november A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2011. november I. A Társaság adatai A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató és

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)*

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2011. II. negyedév (M Ft)* A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. I. féléves eredményeit. A TVK Nyrt. 2012. I. féléves

Részletesebben