Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Unió-kapcsolatok szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Unió-kapcsolatok szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Unió-kapcsolatok szakirány KERESKEDELMI STRATÉGIA VAGY STRATÉGIAI KERESKEDELEM? AZ ANDESI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KAPCSOLATAI A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉNEK KÜSZÖBÉN Készítette: Gerő Katalin Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés - Miért választottam az adott témát? 5 2. Az Andesi Közösség Története, célja Intézményi háttere Tagállamai Eddigi eredmények A kábítószer ellenes harc Az Andesi Közösség külkapcsolatai Mercosur Dél-Amerikai Nemzetközösség Amerikai Szabadkereskedelmi Övezet Amerikai Egyesült Államok Együttműködés egyéb térségekkel Latin-Amerika és az Európai Unió kapcsolatrendszere A kapcsolatok jellege Az Európai Unió és a Mercosur Az Andesi Közösség és az Európai Unió Politikai kapcsolatok lépésről lépésre Kereskedelmi kapcsolatok A két régió kereskedelme A kereskedelem országokra lebontva Együttműködési Egyezmény, programok Közös harc a kábítószer ellen Bilaterális kapcsolatok 46 3

3 6. Az Andesi Közösség és Magyarország Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek 56 4

4 1. Bevezetés - Miért választottam az adott témát? Szakdolgozatom témájául az Andesi Közösség és az Európai Unió kapcsolatainak bemutatását, elemzését választottam. Az Unió helyzete, kapcsolatai mindig is érdekeltek, erre (EU-kapcsolatok) a szakirányra is jártam, tehát számomra egyértelmű volt, hogy olyan témát választok, ami ezzel kapcsolatos. Az Unióval viszont nagyon sokan foglalkoznak, én pedig valami újat akartam, így esett a választásom az Andesi Közösségre. Ezzel az integrációval én akkor találkoztam először, amikor egy tantárgy keretében házi dolgozatot kellett készítenem latin-amerikai integrációk témában az adott évben megjelent publikációkról. Azt követően, hogy utána jártam, mi is ez a Közösség, meglepett, hogy eddig nem hallottam róla, hiszen az Unió mellett a másik érdeklődési köröm a spanyol nyelvterület és ezen tagállamok mindegyikében a spanyol a hivatalos nyelv. Aztán később, ahogy évfolyamtársakkal, barátokkal beszéltem, rá kellett döbbenem, hogy szinte senki nem hallott még az Andesi Közösségről. Ekkor határoztam el, hogy szakdolgozatomban ezzel a témával fogok foglalkozni, ezáltal is elősegítve, hogy jobban bekerüljön a köztudatba. A téma aktualitását az adja, hogy a jelenlegi állás szerint 2006 májusában, a Bécsi Latin- Amerika-Európai Unió Csúcson, hosszas előzmények után hivatalosan bejelentik hogy megkezdődnek a tárgyalások a két integráció között egy szabadkereskedelmi és társulási megállapodásról. Célom, hogy a tárgyalások megkezdése előtt átfogó képet adjak az Andesi Közösség és az Európai Unió kapcsolatáról, annak hátteréről. Ehhez természetesen a már említett okból szükséges bemutatni ezt a dél-amerikai integrációt, így dolgozatom első részében ezt teszem, majd utána rátérek az uniós kapcsolat elemzésére. Úgy gondolom, hogy amikor két ország, vagy akár mint ebben az esetben két régió kapcsolatát elemezzük nem elég, ha az adott területeket önmagukban, illetve az egymás közötti relációban vizsgáljuk. 5

5 Figyelembe kell venni az adott régió földrajzi elhelyezkedését, a szomszédos országokkal ápolt (vagy éppen nem ápolt) kapcsolatait, az egyes országok vezetőinek politikai nézeteit, valamint rövid és hosszú távú céljait. Csak ha ezzel mind tisztában vagyunk, érthetjük meg, hogy egyes döntések miért születnek, milyen érdekek húzódnak mögöttük. Dolgozatommal azt szeretném megmutatni, bebizonyítani, hogy az Andesi Közösség és az Európai Unió közötti kapcsolat, esetleges megállapodás sem az, aminek első ránézésre tűnik. Ugyanis ha mélyebbre ásunk, kiderül; nem biztos, hogy csak arról van szó, hogy az Unió segíti a fejlődő országokat, régiókat annak fejében, hogy több terméket adhasson el és több kávé és banán legyen az ő piacain, vagy hogy kevesebb kokain kerüljön forgalomba a világon. 2. Az Andesi Közösség 2.1. története, céljai Az Andesi Közösség egy nemzetközi jogi személyiséggel bíró szubregionális szervezet. Gyökerei május 26-ig nyúlnak vissza, amikor is öt, Dél-Amerikában, az Andok mentén fekvő ország; Bolívia, Chile, Ecuador, Kolumbia és Peru aláírta az Andesi Paktum néven is ismert Cartagenai Egyezményt, melynek célja vámunió létrehozása volt tíz éven belül. Ezzel létrejött az Andok Csoport. A szervezethez ugyan 1973-ban Venezuela is csatlakozott, de Chile 1976-ban történt kilépésével ismét ötre csökkent a tagállamok száma. Az andesi integráció területe mintegy km 2, lakóinak száma 113 millió körülire tehető, és rendkívül gyorsan emelkedik. 1.sz. ábra. Az Andesi közösség tagállamai 6

6 Az egyes országok gazdasági fejlettsége igen eltérő; Bolívia Dél-Amerika legszegényebb országa, Venezuela pedig a világ kőolaj-exportőr országai között az ötödik helyen áll. Elsősorban Kolumbiában, de Peruban és Bolíviában is súlyos problémát jelent az illegális kábítószertermelés és -kereskedelem, főleg a kokacserje termesztése és a kokalevelek exportja. Az Andesi Közösség összes GDP-je 2004-ben millió dollár, egy főre jutó GDP-je pedig 2553 dollár volt, s ennek eloszlása a különböző társadalmi csoportok között rendkívül egyenlőtlen. A Közösség célja, hogy tagországai számára kiegyensúlyozott és harmonikus fejlődést biztosítson, a gazdasági és szociális együttműködés által gyorsítsa a növekedést, valamint emelje a népesség életszínvonalát Intézményi háttere Az Andesi Integrációs Rendszer (AIR) az Andesi Közösség minden szervezetének és intézményének összessége, melyek egymással szorosan együttműködve, közös célok eléréséért küzdenek. Az Andesi Elnöki Tanács az AIR legmagasabb szintű szerve, mely irányelveket bocsát ki az integráció különböző területein. A testület a tagállamok köztársasági elnökeiből áll. Közülük, alfabetikus sorrendben, évente cserélődve egyikőjük tölti be az elnöki tisztet, aki az Andesi Közösség legfőbb politikai képviselője. Jelenleg (2005 júliusától 2006 júliusáig) ez a személy Hugo Chávez Frías, a venezuelai elnök. A Tanács határozza meg a Közösség politikáját, irányítja tevékenységét, elemzi, értékeli az elért eredményeket, valamint állást foglal az AIR különböző szervezetei és intézményei által kibocsátott jelentésekkel és ajánlásokkal kapcsolatban. A Külügyminiszterek Andesi Tanácsa a politikai irányítás szerve, tagjai a tagállamok külügyminiszterei. Feladata, hogy biztosítsa az integrációs folyamat céljainak elérését, valamint a külpolitika meghatározása és végrehajtása. Nyilatkozatokat és határozatokat bocsát ki, melyek közül előbbi nem kötelező erejű vélemény-nyilvánítás, utóbbi pedig jogi norma. 7

7 Harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel egyezményeket, megállapodásokat ír alá. A külügyminiszterek közül egy éves időtartamra az Elnöki Tanácsban elnökséget betöltő ország külügyminisztere, tehát jelenleg a venezuelai Alí Rodríguez Araque az elnök. A Főtitkárság a Közösség végrehajtó szerve, melynek élén a Főtitkár áll, akit a Külügyminiszterek Andesi Tanácsa a Bizottsággal együtt választ. Feladata elsősorban a döntés előkészítés; kezdeményezéseket, javaslatokat tesz a Külügyminiszterek Andesi Tanácsa és a Bizottság ülésein, ezáltal megkönnyítve és gyorsítva a Cartagenai Egyezményben foglaltak teljesítését. A as időszakban a Főtitkár a perui Allan Wagner Tizón. A Bizottság az AIR irányadó szerve, melynek minden tagállamból van egy meghatalmazott képviselője. Törvényhozó hatalmát, mely a határozatok elfogadásában ölt testet a Külügyminiszterek Andesi Tanácsával megosztva gyakorolja. Valamely tagállam vagy a Főtitkárság kérésére a Bizottság elnöke úgynevezett Bővített Bizottságot hívhat össze, ahol alkalom nyílik megvitatni olyan normákat, melyek lehetővé teszik a fejlesztési tervek irányítását és a gazdaságpolitikák harmonizációját. Ezenkívül a Bizottság a kereskedelmet és a befektetéseket érintő kérdésekben kialakítja, végrehajtja és elemzi az integrációs politikát. Az Andesi Parlamentet 1979-ben hozták létre, a Rendszer vitafóruma, ahol a nép érdekei jelennek meg. Ezt hívatott alátámasztani az az 1997-ben hozott módosítás, miszerint a képviselőket közvetlen szavazás útján választják. Vitái, tanácskozásai eredményeképpen javaslatokat tesz a Rendszer más testületei számára, elősegíti a tagállamok törvényhozásainak harmonizációját, valamint a Parlamentek együttműködését. Az Andesi Bíróság a Közösség igazságszolgáltatási szerve, mindegyik tagállamból egy bíró a tagja, hatásköre a szubrégió teljes területére kiterjed. Állandó székhelye Quito. A bíróság ellenőrzi a közösségi normák törvényességét, valamint biztosítja, hogy azokat egységesen értelmezzék és alkalmazzák az egyes tagállamokban. Egy 1996 májusában elfogadott, de csak 1999-ben életbe lépett módosítás értelmében a Bíróság hatáskörébe tartoznak a mulasztás és tétlenség miatti beadványok, a döntőbíráskodás (arbitrázs) valamint a munkaügyi 8

8 igazságszolgáltatás is. Ezen kívül a Külügyminiszterek Andesi Tanácsa 2001 júniusában elfogadott egy új alapszabályt, mely aktualizálja és pontosítja a Bírósági eljárások módját. Az Egyezmények olyan kormányközi intézmények, melyek azért jöttek létre, hogy a gazdasági és kereskedelmi szektorban történő integrációs erőfeszítéseket kiegészítsék más területeken folyó akciókkal. Így született meg az Andrés Bello Egyezmény, mely az oktatási, technológiai és kulturális integrációt hívatott elősegíteni, az Hípolito Unanue Egyezmény, mely a lakosság egészségének javítását ösztönzi, valamint a Simón Rodriguez Egyezmény, mely szociális és munkaügyi kérdésekkel foglalkozik. Az Andesi Fejlesztési Testület egy nemzetközi pénzügyi intézmény, tagja 22 andesi bank, valamint részvényesei a Közösség országain kívül nyolc dél-amerikai országból és Spanyolországból vannak. Mint a Közösség pénzügyi karja, feladata a fenntartható fejlődés biztosítása a források mozgatása, hozzáférhetővé tétele révén. A Vállalkozói Tanácsadó Testület a tagállamok legmagasabb szintű vállalkozói testületeiből választott négy személyből áll. A Külügyminiszterek Andesi Tanácsa, a Bizottság vagy a Főtitkárság kérésére, vagy saját kezdeményezésből véleményt bocsát ki a kompetenciájába tartozó kérdésekről. A Munkaügyi Tanácsadó Testület a legmagasabb szintű munkaügyi szervezetek képviselőiből áll, feladatát a Vállalkozói Tanácsadó testülettel teljesen azonos módon végzi. A Latin-Amerikai Tartalékalap az Andesi tartalékalap kiterjesztésével született, azzal a céllal, hogy harmadik országok is csatlakozhassanak. Jelenleg az öt tagállamon kívül még Chile a tagja, feladata, hogy a fizetési mérleg problémákat megoldja hitelek nyújtásával. Ezen kívül hozzájárul a monetáris politikák harmonizációjához, valamint a befektetési feltételek javításához. A Simón Bolivar Andesi Egyetem az AIR kutatást, oktatást, egyetem utáni képzést elősegítő intézménye. A Parlament ötödik ülésszaka során, 1985-ben alapították, székhelye Sucreben van, de kirendeltségei Peru kivételével mindegyik tagállamban vannak. Elméleti és gyakorlati képzéseket szervez, tudományos tanulmányokat készít, kutatásokat végez. 9

9 Az Andesi Közösség intézmény rendszere 2.sz.ábra forrás: Tagállamai Bolívia A Bolíviai Köztársaság területe km 2, lakosainak száma fő, az egyetlen tengerparttal nem rendelkező ország a Közösségen belül. Fővárosa Sucre, de az adminisztratív székhely La Paz. Bolívia Dél-Amerika legszegényebb országa, 2004-ben az egy főre eső GDP 858 dollár volt decemberében az infláció 4,91%-ot tett ki, a külkereskedelmi mérleg a tavalyi év során pedig végig szuficites volt. 10

10 Az export értéke a 2005-ös év során 24,6%-al emelkedett, elérve a 2734 millió dollárt. Ez a növekedés több, a gazdaságban végbement pozitív változásnak tudható be, amelyek a következők: a szénhidrogének kitermelése mintegy 60%-al emelkedett, a mezőgazdaság, halászat, vadászat és erdőgazdálkodás 30%-al, míg az ásványi anyagok kitermelése 16%-al volt produktívabb a megelőző évhez képest. Ezen kategóriákon belül a földgáz, a kőolaj, valamint a cink exportja járult hozzá a legnagyobb mértékben a fellendüléshez. Ami az export útját illeti, ki kell emelni Yacuiba tartományt, ahol 192%-os növekedés következett be, köszönhetően az Argentínába irányuló földgáz exportnak. Az utóbbi években számos alkotmányos módosítás történt, melyekkel a demokratizálódási folyamatot és a központi hatalom decentralizációját kívánták elősegíteni. A legutóbbi parlamenti választások során, 2005 decemberében a Mozgalom a Szocializmusért Párt elsöprő győzelmet aratott, így Che Guevara hívei, ideológiájának követői kerültek hatalomra. Evo Morales forradalmat írt azzal, hogy ajmara indiánként megnyerte az elnökválasztást, ráadásul kormányába a néhány baloldali szakember mellé szép számmal beválasztott indiánokat, tanulatlan szakszervezeti és mozgalmi vezetőket is, s mi több, tanácsadói, pártjának vezetői között akadnak Che Guevara kivégzett gerilláinak rokonai is. Egyik programja a "zéró kokain, zéró kábítószer-kereskedés, több kokalevél", melynek lényege, hogy a kábítószer-kereskedelem ellen folytatni kell a harcot, de a koka levelet más területeken (gyógyászat, ipar) felhasználva, azt a népesség számára hasznos terménnyé kell tenni, nem pedig kiírtani. Még neki is van koka-ültetvénye, mint minden indián, teát készít belőle. Célja, hogy az ENSZ tiltott szerekről szóló egyezményéből kikerüljön a koka. Allan Wagner az Andesi Közösség főtitkára kiállt ezen elképzelése mellett. Morales ezzel biztosan ki fogja hívni az Egyesült Államok haragját, hiszen az évek óta dollár milliókkal támogatja az ültetvények irtását, s mivel az USA az ország legnagyobb segélyezője és az ATPDEA (Andesi Kereskedelmet Előmozdító és Kábítószer Ellenes Törvény) értelmében jelentős kereskedelmi preferencia nyújtója, egyáltalán nem mindegy hogyan alakul a kapcsolatuk. 11

11 Ecuador 1 Az Ecuadori Köztársaság területe km 2, lakosainak száma fő, fővárosa Quito. A Cartagenai Egyezmény aláírásának idején az ecuadori gazdaság teljesítménye a mezőgazdasági szektoron, azon belül is néhány termék; a kakaó, a kávé és a banán exportján alapult. Ipari termelés ekkor még csupán a helyi piac igényeinek kielégítésére elegendő mértékben folyt. Változást az hozott, amikor az 1970-es évek elején felfedezték az Amazonas menti nagy olajmezőket, mely elindította a gazdasági növekedést, emelte az életszínvonalat és Ecuador gazdaságát a néhány mezőgazdasági termék exportjától függő agrárgazdaságból a kőolaj exportjától függő gazdasággá alakította át. Olyannyira, hogy 1973-ban már a kőolaj volt a fő exportcikk és az 1980-as évekre az export bevételek mintegy felét szolgáltatta. A fellendülés után azonban az 1980-as években az ecuadori gazdaságot egy sor külső megrázkódtatás érte: az ebben az időszakban az összes fejlődő országot sújtó külföldi adósságválság, valamint az olajbevételeket világszerte felére csökkentő 1986-os olajárzuhanás. Ezt csak tetézte az márciusában történt földrengés, amely az ország egyetlen kőolajvezetékének jelentős részét megrongálta, ami a nyersolaj és a finomító utánpótlás szállításának több hónapnyi felfüggesztését vonta maga után. Ezek után a kormány célja az volt, hogy az ország gazda(g)sága a jövőben kevésbé függjön egy bizonyos termék világpiaci árának ingadozásától, ezért az 1980-as évek végén egy új, a gazdaság liberalizációját és diverzifikációját célzó gazdaságpolitikát fogadott el, valamint 1988 és 1992 között a gazdaság stabilizálása érdekében egy sor intézkedést hozott. De a kormány erőfeszítései ellenére az infláció rohamosan nőtt, elérve az átlag évi 59,7%-ot, majd 1992-ben a kormány elfogadta a Makrogazdasági Stabilizációs Tervet, amit a Nemzetközi Monetáris Alap is támogatott ban Abdalá Bucaram populista vezetőt választották elnökké. Kormánya bejelentette az úgynevezett "Konvertibilitási tervet", amiről azt hirdették, hogy az infláció és a makrogazdasági egyensúlyhiány ellen egyaránt hatásos eszköz. A hagyományostól eltérő terv és a személyes újszerű stílus nagy figyelmet keltett, ugyanakkor súlyos konfliktusokhoz is vezetett a Kongresszussal és a szakmai, üzleti szakszervezetekkel, melynek eredményeképpen Ez az alfejezet a oldal segítségével készült 12

12 februárjában a Kongresszus elmozdította Bucaram-ot, majd 1998-ban, Jamil Mahuad-ot választották elnökké. Ecuador történetének legnagyobb gazdasági válságát a tarthatatlan inflációval súlyosbított rendkívül expanzív monetáris politika okozta, amit a kedvezőtlen gazdasági környezet csak tovább súlyosbított ben az ország ismét a természettel találta szemben magát; az El Niňo éghajlati jelenség elpusztította az infrastruktúra nagy részét, jelentősen csökkentek a világpiacon az olajárak, 1997-ben és 1998-ban fokozódott a bizonytalanság a feltörekvő piacokon ben a GDP 7,3%-kal csökkent, a kötelező bankzárlat és betétbefagyasztás az államkincstár vagyonának 60%-os csökkenését eredményezte, az éves infláció elérte a 60,7%-ot, a nemzeti valuta összeomlott; mintegy 196,6%-kal értékelődött le januárjában a hiperinfláció elkerülése és a nemzeti valuta rohamos elértéktelenedésének drasztikus megszüntetése érdekében úgy döntöttek, hogy az USA dollárt választják az ország fizetőeszközéül. Az ezt követő tiltakozások Mahuad elnök elmozdításához vezettek és alkotmányos rendelettel Gustavo Noboa alelnök foglalta el az elnöki széket. Noboa elnök helybenhagyta és végrehajtotta a dollárosítást, tárgyalásokat kezdett az IMF-fel és egy sor olyan reformot hajtott végre, amelyeknek köszönhetően Ecuador a termelékenység, versenyképesség, átláthatóság és demokrácia alapján álló ország lett. Napjainkban Lucio Gutiérrez Borbúa elnök is-aki egy mindenkit befogadó, a korrupciót kirekesztő és a szegénységet eltörlő társadalom elérése érdekében kíván dolgozni-, rendkívül szoros ellenőrzés alatt tartja a gazdasági jellemzőket, és ennek eredményeként 2004 közepére Ecuador történelme legalacsonyabb inflációját (2.8%) érte el. Azonban a megszorítások, az elbocsátásokkal járó privatizációs intézkedések széles körű elégedetlenséget váltottak ki, s mivel Gutiérrez a diktatórikus módszerektől sem riad vissza, a helyzet odáig fajult, hogy 2005 áprilisában Quito utcáin ezrek követelték lemondását, mely nem sokkal később be is következett, a jelenlegi államfő Alfredo Palacio. Kolumbia A Kolumbiai Köztársaság területe km 2, lakosainak száma fő, fővárosa Santafé de Bogota. Kolumbiában a gazdasági átalakulás az 1980-as évek végén indult meg, amikor felszámolták a zárt gazdaságot és az importhelyettesítő politikát exportorientálttal váltották fel. Az országban a 13

13 reformok megvalósításának egyik gátló tényezője a társadalmi helyzet. A 45 milliós lakosságú országban az emberek 55%-a él a szegénységi küszöb alatt, a lakosság 7,5%-a analfabéta, a középfokú oktatásban a releváns korosztály mindössze 54,3%-a vesz részt. S mivel az ország a médiahasználat területén is elmaradott, kevesen jutnak hiteles információhoz, ezáltal szélsőséges szervezetek könnyen befolyásolják a képzetlen réteget. A legsikeresebb reform 1990-ben indult Apertura néven, amely a kereskedelem liberalizációját és munkaerő-piaci változásokat célzott meg. A liberalizációt a peso leértékelését célzó monetáris politika kísérte. A folyamat során kereskedelempolitikai intézményeket hoztak létre, csökkentették az importadót, eltörölték az importengedélyeket és megkönnyítették a külföldi befektetéseket. A program részeként a források újraosztása és a munkaerő-igényes ipar ösztönzése révén kívánták javítani a jövedelemelosztást. A reformok részét képezte az exportdiverzifikáció is, melynek szükségességét az indokolta, hogy az ország nagymértékben függött néhány fő exportcikkének világpiaci áringadozásaitól. Tradicionális exportcikkei elsősorban a primer szektorból származtak (nyersolaj, kávé), az újonnan exportált termékek pedig mind a primer mind a szekunder szektorban megtalálhatók (vágott virág, feldolgozó ipari termékek, lábbeli, bőrtermékek, textíliák). A reformok után az ország gazdaságát az 1990-es évek végén a térségben kialakult válság és az ezredfordulót követő világgazdasági megtorpanás befolyásolta negatívan. Az 1990-es évek közepén a térségre jellemző magas infláció Kolumbiában is megmutatkozott. Az 1995-ös 19,5%-os ráta a szigorú és következetes monetáris politikai intézkedéseknek köszönhetően 2004-ben 5,5%-ra csökkent. A munkanélküliség 1995 és 2000 között közel háromszorosára nőtt (20%), amely a térségben kialakult recessziónak, illetve a struktúraváltásnak tudható be. Azóta csökkenő tendenciát mutat, 2004-ben 16% volt. A hatalmon lévő államfő, a jobboldali Álvaro Uribe Vélez kemény kézzel lépett fel a kormányellenes gerillacsapatok, az ellenük harcoló jobboldali félkatonai alakulatok, valamint a kábítószer-kereskedőkkel szemben. A hadsereg fellépésének nyomán a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) és a másik nagyobb baloldali gerillacsapat, a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ENL), valamint ellenlábasuk, a jobboldali Kolumbiai Önvédelmi Csoportok (AUC) félkatonai szervezet igencsak meggyengült, s ezáltal a lakosság biztonságérzete fokozódott. Mindemelett a gazdaság éves szinten 4-5 százalék körül gyarapodik, az infláció alig ötszázaléknyi, a költségvetés egyensúlyhoz közelít, a tőzsde szárnyal, és a nyugalom a külföldi 14

14 befektetők kedvét is meghozta, így szinte biztosra vehető, hogy az ez év május 28-án tartandó elnökválasztásokon ismét Uribe kerül ki győztesen. Kolumbiával kapcsolatban feltétlenül szót kell ejteni a drogkereskedelemről. Az ország földrajzi fekvése miatt kedvező helyzetben van, mivel mindkét óceánra van kijutása, ami az elosztást segíti, valamint barátságtalan domborzata lehetővé teszi a laboratóriumok elrejtését, és éghajlata alkalmas a kokacserje, a mák és a cannabis termesztésére. Az itt megtermelt kokain legfőbb célállomása az Egyesült Államok. A drogot kis repülőgépekkel, motorcsónakokkal szállítják, illetve karib-tengeri szigetek felvásárlásával könnyítik meg az átrakodást. A kereskedők tevékenysége az USA-ban kizárólag a nagykereskedelemre korlátozódik, s akár évi négymilliárd USD-t generál. Peru A Perui Köztársaság területe km 2, lakosainak száma fő, fővárosa Lima ben az egy főre eső GDP 2312 dollár volt. Az ország gazdasága a mezőgazdaságra és a halászatra épül. A hegyvidéki mezőgazdaság lehetősége a körülmények miatt igen korlátozott, Amazóniában pedig a trópusi talajok gyors kimerülése miatt csak váltógazdálkodásra van lehetőség. A főbb mezőgazdasági termékek közül a kávé, a cukornád és a gyapot főleg exportra kerül, míg a burgonyát, a kukoricát, a búzát az árpát és a babot önellátásra termelik. A perui partok mentén évente mintegy 10 millió tonna tengeri halat halásznak, mellyel Peru halászat terén a világon az ötödik helyen áll. Az ipar a réz, cink, arany, ezüst és vas bányászatra épül. Amikor április 8-án a japán származású Alberto Fujimori választási győzelmet aratott, az országot a gazdasági és társadalmi összeomlás veszélye és a terrorista csoportok növekvő aktivitása jellemezte. Bár elnöksége alatt bizonyos stabilitást hozott az országnak, nevéhez fűződő korrupciós botrányok bukását okozták, 2000-ben a limai törvényhozás eltávolította tisztségéből, Japánba menekült, az Interpol elfogatóparancsot adott ki ellene emberrablásban és tömegmészárlásban való feltételezett szerepe miatt. Ezt követően 2001 nyarán az ország első indián származású államfője került hatalomra Alejandro Toledo Manrique személyében, kinek népszerűsége folyamatosan csökkent ig négy alkalommal, -elsősorban saját népszerűségét javítandó-nevezett ki kormányfőt, mígnem

15 nyarán az éppen hatalmon levő Carlos Ferrero, s ez által az egész kabinet lemondott, amiért Toledo legfőbb bizalmasát, Fernando Oliveirát nevezte ki külügyminiszternek. Mindezek ellenére Toledo kihúzta mandátuma végéig, ami feltehetően a gazdaság utóbbi években mutatott teljesítőképességének köszönhető; a GDP átlagosan 4%-al nő, az infláció alacsony, az export szárnyal. A 2006 április 9-én tartott elnökválasztás során ugyan húsz jelölt szállt versenybe, valójában a verseny három esélyes. A Szövetség Peruért párt színeiben induló Ollanta Humala szerezte meg a szavazatok 30,97%-át, aki választási kampányát a szegény peruiak kiábrándultságára építette, s példaképei között szerepel Hugo Chávez és Fidel Castro is. A középbal irányzatú Amerikai Népi Forradalmi Szövetség jelöltje, Alan Garcia, aki 1985 és 1990 között már állt az ország élén 24,44%-ot tudhat magáénak, míg a Nemzeti Egység politikusa, a jobboldali konzervatív Lourdes Flores ügyvédnő, aki élvezi az üzleti körök bizalmát és egész kampánya alatt támogatta a konzervatív sajtó, a katolikus egyház, valamint az értelmiségiek jó része, köztük Mario Vargas Llosa író, 23,37%-ot szerzett. Mivel az első fordulóban egyik jelölt sem szerezte meg az abszolút többséget, május 7-én második fordulót tartanak. Venezuela A Venezuelai Köztársaság területe km 2, lakossága fő, fővárosa Caracas. A jelenlegi elnök Hugo Chávez Frías, aki először 1992-ben próbálkozott a hatalom megszerzésével, de az akkor még alezredes Chávez katonai puccsa kudarcot vallott. Az ország vezetői posztját az 1998-as választásokon nyerte el populista programjával, békés forradalomra szólított fel, amellyel a munkanélküliség, a szegénység és a korrupció felszámolását célozta meg. Azonban az osztályelméleten alapuló programját a legtöbb állampolgár hamar megelégelte. Ellenzői, a gazdagabbak, a középosztálybeliek, és a média szerint nem teljesítette választási ígéreteit, és túl nagy szerepet szánt az államnak a gazdaságban. Az erőszak és az egyre szaporodó tüntetések hatására összeomlott az ország gazdasága, és súlyosan megrongálódott a legjelentősebbnek számító, az állam által irányított olaj-szektor. Ez utóbbi krízise jelentős hatással volt a világgazdaságra, mivel Venezuela a világ ötödik 16

16 legnagyobb olaj-kitermelője, és az Egyesült Államok egyik legfontosabb beszállítója. Az elégedetlenség 2002 áprilisában egy sikertelen katonai puccsban csúcsosodott ki. Az események 2003-ban ismétlődtek meg, amikor az ellenzék aláírásgyűjtéssel és előrehozott választásokkal akarta megdönteni az elnök hatalmát. Ekkor közel 4 millió aláírást gyűjtöttek össze februárig. Az ország gazdasága a 2 hónapos általános sztrájk hatására ismételten összeomlott, választásokat azonban nem tartottak, arra hivatkozva, hogy Chávez elnöki mandátuma csak 2006 végén jár le, és az alkotmány értelmében nem lehet a 6 éves elnöki mandátum felének lejárta előtt aláírásokat gyűjteni az elnök elmozdítására. Ilyen előzmények után megjósolható volt, hogy az ellenzék ismételten aláírások összegyűjtésébe fog kezdeni, amit 2003 decemberében be is jelentettek. A tüntetők ezúttal 3,4 millió aláírást gyűjtöttek össze, de hiába, mert a Választási Bizottság csupán 1,8 millió emberét ismerte el hitelesnek Eddigi eredmények Az elmúlt mintegy négy évtized során az andesi integrációs folyamat különböző állomásokon ment keresztül; mígnem az alapvetően zárt, importhelyettesítő politikától eljutott egy nyitottabb regionalizmus felfogásig. A vezetők közvetlen beavatkozása a folyamatokba volt az, ami elősegítette az integrációt és tette lehetővé olyan, a Cartagenai Egyezményben elsődlegesként megjelölt célok elérését, mint a javak kereskedelmének liberalizációja, közös külső vám bevezetése, valamint a gazdaságpolitikai és külkereskedelmi eszközök harmonizációja. Bolívia, Ecuador, Kolumbia és Venezuela 1993 óta szabadkereskedelmi övezetet alkot, tehát a négy ország termékei egymás között teljesen szabadon áramlanak. A belső vámok eltörlése következtében a tagországok közötti kereskedelem 1990 és 1998 között a négyszeresére nőtt, s azóta is folyamatosan bővül et követően 2005-ben ismét rekordot döntött a közösségen belüli kereskedelem; 7300 millió dollárról 8922 millió dollárra emelkedett, mely mintegy 21%-os növekedést jelent 2. Ez elsősorban az ecuadori export fellendülésének (mintegy 2 letöltés időpontja: :48 17

17 56%-os bővülés) valamint a Kolumbia és Venezuela között megnövekedett kereskedelemnek tudható be. Peru egy úgynevezett Liberalizációs Program keretében fokozatosan csatlakozott a zónához, mígnem a kitűzött határidőig; december 31-ig lebontotta a még fennálló vámjait és kereskedelmi korlátozásait s így január 1-je óta az Andesi Közösség teljes területe szabadkereskedelmi zóna. Szintén Peru kivételével, a tagországokban 1995 február elsejétől bevezetésre került a közös, 5, 10, 15 és 20%-os külső vám, melyek közül Bolívia csak az 5 és 10%-os vámszinteket alkalmazza óta az említett szintek helyett 0, 5, 10, 20%-os vámok vannak érvényben. A tagállamok kereskedelmi és termelő tevékenysége igen hasonló, de fejlettségük különböző, mely sok problémát vet fel. Peru és Bolívia már korábban visszavonultak a közös külső vámrendszertől, Ecuador pedig most készül erre. Ugyanis 2005-ben Ecuadornak több mint millió dolláros kereskedelmi deficite volt az andesi országokkal és a Mercosur tagállamokkal szemben, ezért felemelte hangját a közös vámmal kapcsolatban és nagyobb szabadságot kért a vámok megállapítását illetően. Célja egy olyan kompenzációs rendszer kiépítése, ami szabályozza azon termékek importját, melyek versenyeznek az ott előállítottakkal, és hogy a jövőben megállapított vámok minden egyes termék esetében az adott terméktől és szektortól függően kerüljenek megállapításra, valamint eltérőek lehessenek az egyes országokban. Ami a személyek szabad áramlását illeti, 2001 óta a tagállamok lakói a személyazonosságukat igazoló dokumentumokkal utazhatnak a szubrégión belül, valamint ban elfogadtak egy intézkedést, mely fokozatosan ugyan, de lehetővé teszi majd munkavállalás céljából a szabad határátlépést és másik tagállamban való tartózkodást február 1-én a Világkereskedelmi Szervezet elnöke, Pascal Lamy találkozott a tagállamok Kereskedelmi Minisztereivel az Andesi Közösség székhelyén, ahol felhívta figyelmüket arra, hogy a Dohai Fordulóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítése terén még sok a tennivaló az andesi országokban, de ha képesek összehangolni a kereskedelmi nyitást a 3 letöltés időpontja: :07 18

18 regionális integrációval, akkor vagyonuk megtöbbszöröződhet. A Miniszterek ezzel kapcsolatban kiemelik a Hong Kong-i Konferencián elért eredményeket, különösképp a mezőgazdasági támogatások 2013-ig történő megszüntetésével kapcsolatos ígéretet és hangsúlyozzák a teljes piac-nyitás szükségességét a trópusi valamint olyan termékeket illetően, melyek a tiltott termelés helyettesítőjeként jelentek meg. Az elért eredmények ellenére egyes elemzők szerint a Közösség jelenleg válságban van, a már megszokottnak mondható kereskedelmi konfliktusok mellett az utóbbi időben a vezetők is egymás ellen fordultak. Alejandro Toledo (Peru) és Eduardo Rodriguez (Bolívia) a venezuelai vezetőt, Hugo Chávezt támadták, amiért az Latin-Amerika elnökének képzeli magát és be kíván avatkozni országaik életébe. Chávez a perui elnökjelöltet, Lourdes Flores-t nemkívánatosnak nevezte, a bolíviai elnökválasztás idején pedig az Egyesült Államok konspirációjáról beszélt. A helyzet odáig fajult, hogy a perui nagykövetet visszahívták Venezuelából. Mindezen ellenségeskedések hátterében ott lapul a tény, hogy Venezuela, a legerősebb andesi állam csatlakozott a Mercosurhoz. Oscar Navas, Venezuela ecuadori nagykövete igyekszik eloszlatni mindenféle dezintegrációs félelmet. Habár azt elismeri, hogy céljuk a teljes dél-amerikai integráció, de mivel annak előzménye kell, hogy legyen az andesi összefonódás, országa nem fog kivonulni abból. Az ecuadori kereskedelmi miniszter pedig támadja Venezuelát, Perut és Kolumbiát is, amiért nem teljesítik vállalt kötelezettségeiket, és úgy érzi országának át kell gondolnia szerepét a Közösségben. Persze kilépése kizárt, de hozzáállása igen pesszimista, hangsúlyozta, hogy amíg a közös vám és a szabadkereskedelem terén nem képesek végre egy mindenki számára elfogadható eredményre jutni, addig fölösleges integrációról beszélni. Az általános apátia és pesszimizmus elkerülésére a főtitkár, Allan Wagner igyekszik a legtöbb fórumon hangot adni véleményének, miszerint a helyzet nem ad okot aggodalomra. Ezzel egyet kell hogy értsünk, hiszen az integrációs folyamat története során súlyosabb konfliktusokat is túlélt, gondolok itt például az Ecuador és Peru között lévő Cenepa háborúra. Ezenkívül ha az országok valóban sorra nem teljesítenék kötelezettségeiket, akkor a Közösségen belüli kereskedelem nem döntött volna rekordot a két utóbbi évben is. Az a félelem pedig, hogy a Dél-Amerikai Nemzetközösség kiépítése miatt háttérbe szorulna az Andesi Közösség szintén alaptalan, hiszen ehhez éppen hogy az országok egymás közötti integrációjának mélyítésére van szükség, úgy a Mercosurban, mint az Andesi Közösségben. 19

19 2.5. A kábítószer ellenes harc Ugyan nem az integrációt közvetlenül érintő téma, de az Andesi Közösség munkájának egyik kiemelt, fontos területe a kábítószer ellenes harc, ezért ejtenünk kell róla néhány szót. A Közösség területén a kábítószer termelés, a terjesztés és a fogyasztás is óriási méreteket ölt és ezáltal problémákat okoz. Ezért a lehető legnagyobb mértékben támogatták az andesi országok az Egyesült Nemzetek Szervezetének munkáját az Egyezmény a kábító-és tudatmódosító szerek illegális kereskedelme ellen kialakításában, mely 1988-ban született meg és Bécsi Egyezmény néven vált ismertté. Ennek keretében az országok vállalták, hogy segítik azon világméretű rendszer kiépítését, mely felügyelete alá kívánja vonni a koka- és marihuána ültetvényeket. Így szándékaik szerint minden országban felügyelet alá kerülnek a termőterületek, melynek segítségével kiépítenek egy nemzetközi hálózatot valamint egy adatbázist. Felismerve, hogy a kábítószer termelés, kereskedelem, fogyasztás, a pénzmosás és a fegyverkereskedelem befolyásolja az országok fejlődését és biztonságát, a tagállamok 2001-ben kidolgozták az Andesi Együttműködési Terv a Kábítószer és a Kapcsolódó Bűncselekmények Elleni Harcban elnevezésű programot. Az Akcióprogram célja a termelés és a csempészet ellenőrzés alatt tartása, az illegális célú termőterületek kiírtása, a termelő-és szállító szervezetek valamint az infrastruktúra felszámolása és a kereslet csökkentése decemberében, a Külügyminiszterek Andesi Tanácsának tizenhatodik találkozója során elfogadásra került az Andesi Norma a Kábító-és Tudatmódosító Szerek Illegális Gyártásában Használt Kémiai Anyagok Ellenőrzésére, melynek célja, hogy megakadályozza, hogy ezen szerek kereskedelmének célállomása a kábítószergyártás legyen. 3. Az Andesi Közösség külkapcsolatai Ahhoz, hogy fel tudjuk mérni az Andesi Közösség szerepét, jelentőségét a világban, meg kell ismernünk kapcsolatait a többi integrációs tömbbel, harmadik országokkal. Először az Amerikában lévő országokkal való kapcsolatait tárgyalom, majd rátérek az Európai Unióval való viszonyra. 20

20 Az Andesi Közösség tagállamainak közös külpolitikájának céljai: Nagyobb nemzetközi jelenlét és befolyás elérése A Közösség identitásának és kohéziójának erősítése Aktív részvétel a latin-amerikai integrációs folyamatban A jogállamiság és a demokrácia megszilárdítása A fenntartható fejlődés elősegítése a szubrégióban Az Andesi Közösség és a 3.1. Mercosur március 26-án az Asuncióni Szerződés aláírásával Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay létrehozta a Dél-amerikai Közös Piacot, más néven a Mercosurt. A felek egy, a közös piacon túlmutató gazdasági tömörülés létrehozásának tervét fogalmazták meg. Az integráció létrehozásának céljaként belső piacuk kiterjesztését, s ezzel a gazdasági, technikai és tudományos haladás és a szociális fejlődés előmozdítását jelölték meg. A gazdasági célok elérésén túl azonban a Mercosur a latin-amerikai térség politikai stabilitásának megalapozója és fenntartója is kíván lenni. A tagországok elsődlegesen azt a célkitűzést igyekeztek megvalósítani, melynek értelmében legkésőbb 2000-ig lebontják a belső vámokat, és megszüntetik a nem vámjellegű kereskedelmi korlátozásokat. Továbbá közös külső vámokat és kereskedelempolitikát vezetnek be, azaz vámuniót hoznak létre, hosszabb távon pedig közös piacot valósítanak meg. A tagok a közös külső vámszint kialakítását 1995-ben kezdték meg ben előrelépés történt a szolgáltatáskereskedelem liberalizálása tekintetében, valamint a tagok megegyeztek a tőke szabad áramlásáról. Habár jelenleg az argentin (Nestor Kirchner) és a brazil (Luis Ignacio Lula da Silva) elnöktől is hangzatos szólamokat lehet hallani az integráció jótékony hatásáról, jelentőségéről a stabilitás és a demokrácia megteremtésében, azt mondhatjuk, hogy a gyakorlatban nem működnek ezek a tanok, a négy tagállam egy igen különleges, sokak által tökéletlen vámunió - nak nevezett integrációt alkot. 21

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

LATIN-AMERIKA ÉS A KARIB-TENGERI TÉRSÉG

LATIN-AMERIKA ÉS A KARIB-TENGERI TÉRSÉG LATIN-AMERIKA ÉS A KARIB-TENGERI TÉRSÉG Az EU Latin-Amerikával és a karib-tengeri térséggel fenntartott kapcsolatai sokrétűek, és különböző szinteken valósulnak meg. Az EU államfői és kormányzati szintű

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

A nemzetközi integráció formái

A nemzetközi integráció formái A nemzetközi integráció formái Az előadás vázlata Az integráció, nemzetközi (makroszintű) integráció fogalma Az integráció fő dimenziói Az EU földrajzi dimenziójának bemutatása A nemzetközi integráció

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

ARGENTÍNA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Hivatalos megnevezés Argentin Köztársaság Államforma

ARGENTÍNA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Hivatalos megnevezés Argentin Köztársaság Államforma ARGENTÍNA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Argentin Köztársaság Államforma köztársaság Főváros Buenos Aires Terület 2 766 890 km 2 Népesség 40 913

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.29. COM(2014) 665 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az Európai Unió és Kolumbia közötti vízummentességi megállapodásra irányuló tárgyalásokra

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről

182. sz. Egyezmény. a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről 182. sz. Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban USA sztereotípiák 2013 05 02 USA 2 Szerkezet 1. Néhány tény és adat 2. Fejlődés 3. Gazdaságpolitikák 2013 05 02 USA 3 Egyesült Államok néhány adat Világ

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 2 ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk CHILE I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Chilei Köztársaság köztársaság Santiago de Chile Terület 756 950 km 2 Népesség 16 601 707

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Az integráció földrajza 2013. Mi az integráció? egyesülés összefonódás összefogás beilleszkedést, vagy beolvasztást, hozzácsatolást jelenthet

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A KRITéR projekt nyitórendezvénye

A KRITéR projekt nyitórendezvénye A KRITéR projekt nyitórendezvénye Tove Skarstein A Norvég Királyság budapesti nagykövete 2015. június 1. Tisztelettel köszöntöm a Projektpartnereket, a REC munkatársait és a kedves vendégeket! Nagy öröm

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió

EURÓPAI FÜZETEK 54. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere. Vámunió EURÓPAI FÜZETEK 54. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Beszteri Sára Az Európai Unió vámrendszere Vámunió A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

A LEGFONTOSABB LATIN-AMERIKAI REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓS CSOPORTOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KAPCSOLATAI

A LEGFONTOSABB LATIN-AMERIKAI REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓS CSOPORTOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KAPCSOLATAI RIGLER DOROTTYA* A LEGFONTOSABB LATIN-AMERIKAI REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓS CSOPORTOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KAPCSOLATAI. BEVEZETÉS A Latin-Amerika elnevezés mögött olyan országok csoportja húzódik, melyek történelmében,

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. november 25.-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek:

Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: Fejlett piacok - Pénz és tőkepiaci hírek: USA Az augusztus második felében elindult részvénypiaci mélyrepülésből nem sikerült talpra állni, a potenciális amerikai kamatemelés, és a kínai gazdaság lassulása

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó

Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Az adócsökkentés logikája és a helyi iparűzési adó Dr. Fellegi Miklós PhD BGE PSZK Vigvári András Közpénzügyi Műhely Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 154. szám, 2002. április. Buzás Sándor Kuba: kényszerű reformok, siker és megtorpanás

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 154. szám, 2002. április. Buzás Sándor Kuba: kényszerű reformok, siker és megtorpanás MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 154. szám, 2002. április Buzás Sándor Kuba: kényszerű reformok, siker és megtorpanás 1. A kubai gazdaság hagyományos szerkezete és a szovjet összeomlás hatásai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. ÁLLATOK VILÁGNAPJA október 4. Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Az Európai Unió politikai intézményrendszere

Az Európai Unió politikai intézményrendszere Az Európai Unió politikai intézményrendszere Javasolt feldolgozási idő: 50 perc 1. feladat A feladat az Európai Unió intézményeire vonatkozik. Az alábbi linkeken található információkból gyűjtsd ki a táblázatban

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás?

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Kálmán Zoltán mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata Magyarország állandó képviselője az ENSZ római székhelyű mezőgazdasági és élelmezési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30.

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2010) A stratégia a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA

STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA STRATÉGIA MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA Nyilatkozat A dokumentum eredeti szövegének fordítását az EBRD kizárólag az olvasó érdekében biztosítja. Annak ellenére,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben