Válasz előzetes vitarendezési kérelemre. fax: 1/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válasz előzetes vitarendezési kérelemre. email: oviber@mail.datanet.hu, arky.nora@oviber.hu, fax: 1/312-9798"

Átírás

1 Feladó: ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Iglói utca 11. II.emelet 1118 tel.: 1/ ; fax: 1/ web: Tárgy: Címzett: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre OVIBER-INNOBER-WAVE Konzorcium Ungárné dr. Árky Nóra részére Budapest Nagysándor J. utca Dátum: június 18. Hiv. szám: 2012/S fax: 1/ Tisztelt Ajánlattevő! Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1., a továbbiakban: ajánlatkérő), mint ajánlatkérőnek a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat szennyvíz-csatorna beruházás III. és IV. ütemének megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elnevezésű, TED 2012/S hirdetményszámú közösségi nyílt közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan az alábbiakkal fordulok Önökhöz: június 13. napján előzetes vitarendezési kérelemmel fordultak ajánlatkérőhöz az Önöknek június 08. napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezéssel kapcsolatban. Előzetes vitarendezési kérelmükben az összegezés 10.1 a) és b) pontjaiban meghatározott érvénytelenségi okok jogszerűségét vitatják. Ajánlatkérő a felvetett kérdéseikre, kéréseikre az alább olvasható válaszokat adja. I. Pénzintézeti igazolások megfelelősége Előzetes vitarendezési kérelmükben vitatják az eljárás eredményéről szóló összegezés a) pontjában meghatározott érvénytelenségi ok jogszerűségét. Ajánlatkérő az összegezés 10.1 a) pontjában az alábbi indokokra tekintettel minősítette az Önök ajánlatát érvénytelennek: Az OVIBER-INNOBER-WAVE Konzorcium hiánypótlásának 43., 44. és 45. oldalain csatolt pénzintézeti igazolások nem előírásszerűek, tekintettel arra, hogy azok nem tartalmaznak az ajánlati felhívás III.2.2. P.1. alpontjában meghatározott minden minimumelőírást (hitelfizetési kötelezettségének eleget tett-e), ezért az ajánlata a Kbt. 74. (1) e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő nem vitatja, hogy tartalmaznak a bankinformációk adatokat a hitelviszony és a hiteltartozás vonatkozásában, azonban nem az ajánlati felhívás III.2.2. P.1. pontjában meghatározott tartalommal. Az ajánlati felhívás hivatkozott pontja a következőket tartalmazza: 1

2 Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll: P.1. a 310/2011. Korm. rend. 14. (1) a) pontjára figyelemmel bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint február 01-jétől az ajánlati felhívás feladásának napjáig bármely számláján (I.) 10 napot meghaladó sorban állás fordult elő, vagy (II.) számlája ellen inkasszót bocsátottak ki, vagy (III.) hitel-visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: P.1. valamennyi számlavezető pénzintézetnek az ajánlattevő cégkivonatában szereplő összes bankszámlaszámáról az ajánlati felhívás megjelenését követően kiállított igazolását az alábbi tartalommal: I) a pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám, II) mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, III) bankszámláján február 01. napjától az ajánlati felhívás feladásának napjáig volt-e 10 napot meghaladó sorban álló tétel, bankszámlája ellen inkasszót bocsátottak-e ki, a pénzintézettel hitelviszonyban volt-e, és hitelfizetési kötelezettségének eleget tett-e. Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az Önök által, a hiánypótlásuk 43., 44. és 45. oldalain csatolt pénzintézeti igazolások nem előírásszerűek, tekintettel arra, hogy azok nem tartalmaznak az ajánlati felhívás III.2.2. P.1. alpontjában meghatározott minden minimumelőírást (hitelfizetési kötelezettségének eleget tett-e). Mindezekre tekintettel a hivatkozott alkalmassági feltételnek való megfelelés nem állapítható meg, ezért az ajánlatuk a Kbt. 74. (1) e) pontja alapján érvénytelen. Előzetes vitarendezési kérelmükben minden, a hiánypótlás keretében csatolt pénzintézeti igazolás kapcsán törvénysértőnek tekintik ajánlatkérő döntését, tekintettel arra, hogy álláspontjuk szerint minden igazolás tartalmazza az ajánlati felhívás III.2.2. P.1. pontjában meghatározott minimumkövetelményeket az ott meghatározott igazolási módnak megfelelően. Az ajánlati felhívás III.2.2. P.1. alpontjában meghatározott alkalmassági feltétel szerint Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll: P.1. a 310/2011. Korm. rend. 14. (1) a) pontjára figyelemmel bármely számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint február 01-jétől az ajánlati felhívás feladásának napjáig bármely számláján... (III.) hitel-visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, Az igazolás módjaként ajánlatkérő a következőket írta elő: P.1. valamennyi számlavezető pénzintézetnek az ajánlattevő cégkivonatában szereplő összes bankszámlaszámáról az ajánlati felhívás megjelenését követően kiállított igazolását az alábbi tartalommal: a pénzintézettel hitelviszonyban volt-e, és hitelfizetési kötelezettségének eleget tett-e. 2

3 A. K&H Bank A hiánypótlásuk 43. oldalán csatolt pénzintézeti igazolás (K&H Bank) a következőket tartalmazza: A társasággal tartós hitelkapcsolatban állunk (jelen idő!), hitelfizetési kötelezettségeinek minden esetben pontosan eleget tett. A csatolt igazolás alapján nem állapítható meg, hogy a korábbiakban ajánlattevő állt-e hitelviszonyban a pénzintézettel, ebből következően a megszűnt, lejárt hitelszerződések tekintetében a bankinformáció nem tartalmaz adatokat. Vagyis, például egy február 02. napján lejárt hitelszerződésről nem nyilatkozik a pénzintézet. Fentiek alapján a K&H Bank által kiállított pénzintézeti igazolás nem előírásszerű. B. OTP Bank A hiánypótlás 44. oldalán csatolt igazolás (OTP Bank) a hiánypótlás után sem felel meg az előírt alkalmassági feltételnek. Ahogyan ajánlattevő a kérelmében is idézi, az igazoláson a következő szövegrész olvasható: A vállalkozással hitelkapcsolatban állunk. (jelen idő) Hitelhez és bankszámlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségeinek a bank felé eleget tesz. (jelen idő) A hiánypótlás 44. oldalán csatolt pénzintézeti igazolás alapján megállapítható, hogy jelenleg a bankkal hitelkapcsolatban állnak, valamint hogy az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeiknek eleget tesznek. Azonban az, hogy a vizsgált időszakban (2010. február 01-től az ajánlati felhívás feladásának napjáig) lejárt hitelszerződések vonatkozásában előfordult-e, hogy a hitelfizetési kötelezettségeinek ajánlattevő nem tett eleget, a csatolt igazolásból nem állapítható meg. C. Raiffeisen Bank A hiánypótlásuk 45. oldalán csatolt bankinformáció a következőket tartalmazza: A céggel hitelkapcsolatban állunk (jelen idő), hitelminősítése problémamentes, Bankunk felé lejárt tartozása, hátraléka nem volt. A csatolt pénzintézeti igazolás a jelenlegi hitelkapcsolatokra vonatkozóan tartalmaz információkat, az ajánlati felhívás III.2.2. P.1. alpontjában meghatározottaknak megfelelően (a pénzintézettel hitelviszonyban volt-e) a múltbeliekre vonatkozóan viszont nem, így ezen pénzintézeti igazolás sem előírásszerű. Fentiek alapján ajánlatkérő az OVIBER-INNOBER-WAVE Konzorcium ajánlatát a Kbt. 74. (1) e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy a hiánypótlása 43., 44. és 45. oldalain csatolt pénzintézeti igazolások nem előírásszerűek, mivel azok nem tartalmazzák az ajánlati felhívás III.2.2. P.1. alpontjában meghatározott minden minimumelőírást. 3

4 II. Aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás Ajánlatkérő az ajánlati árukat aránytalanul alacsonynak minősítette az eljárás eredményéről szóló összegezésben az alábbi indokokra tekintettel: Az OVIBER-INNOBER-WAVE Konzorcium indokolásában részletesen kitér a szolgáltatást végzők munkadíjára, a közlekedés biztosítására, az általános rezsiköltségekre (kommunikációs, központi irányítás költségei, általános tartalék), a tervezett üzleti haszonra, a kooperációs értekezletek és az átadás-átvételi eljárások költségeire, valamint a Magyar Mérnöki Kamara hivatkozott díjszabásának figyelembevételére. Ajánlatkérő megállapítja, hogy ajánlattevő minden, az indokolás kérésben meghatározott kérdéskörre kitér indokolásában, azonban abból az ajánlati árát megalapozó információk alapján továbbra is aránytalanul alacsony kötelezettségvállalásnak tartja az OVIBER- INNOBER-WAVE Konzorcium által megajánlott ellenszolgáltatás összegét. Ajánlatkérő a becsült érték megállapítása során a Magyar Mérnöki Kamara időráfordítás alapján számított díjszabását (MÉDI) vette alapul, melyre az ajánlati felhívás VI.3.) 15. alpontjában külön felhívta az ajánlattevők figyelmét. A díjszabás alapjául az alábbi táblázat szolgál: 4

5 Az ajánlati felhívás hivatkozott alpontjában a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek kategóriái, a dokumentáció mellékleteként kiadott díjösszesítőben pedig a munkaidő is meghatározásra kerültek. Ajánlatkérő külön felhívta az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a díjszabásban ajánlott ár 65%-át el nem érő megajánlásokat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatásnak minősíti, és amennyiben a Kbt. 69. szerinti objektív alapú indokolást elfogadhatatlannak és a gazdasági észszerűséggel összegegyeztethetetlennek találja, a Kbt. 74. (2) a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot. Az ajánlattevő indokolásában becsatolt, a mérnökök díját tartalmazó táblázatban, valamint az ajánlatába becsatolt díjszabásban szereplő összegek több, mint 50%-kal alacsonyabbak a MÉDI-ben szereplő értékeknél. Ajánlattevő objektív alapú indokokat nem tudott bemutatni az eltérés igazolására. A MÉDI alapjául szolgáló költségek és az ajánlattevő által bemutatott költségek köre megegyezik. Ennek ellenére az ajánlott díjtól több, mint 50%-kal eltér ajánlattevő ajánlati ára. Azon kívül, hogy a fent felsorolt költségelemeket kifejtette ajánlattevő, egyebekben nem határozott meg olyan rendkívüli költségcsökkentő tényezőket, amelyek indokolnák az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás elfogadhatóságát. 5

6 Ajánlatkérő az indokolás kérésben külön felhívta ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 70. (3) bek-e alapján az indokoláskérésre adott válaszukban azon tényállításaikat, melyeket nem támasztanak alá iratokkal, és amelyről az ajánlatkérőnek nincs hivatalos tudomása, nem tartja elfogadhatónak. Az OVIBER-INNOBER-WAVE Konzorcium az ajánlati árát alátámasztó okirati bizonyítékokat nem csatolt indokolásában. Fentiek alapján ajánlatkérő nem fogadja el az OVIBER-INNOBER-WAVE Konzorcium indokolását, tekintettel arra, hogy az nyilvánvalóan nem vette figyelembe a Magyar Mérnöki Kamara díjszabását és okirati bizonyítékokkal sem támasztotta alá tényállításait. Fentiekre tekintettel az OVIBER-INNOBER-WAVE Konzorcium ajánlata a Kbt. 74. (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen. Előzetes vitarendezési kérelmükben kinyilvánították, hogy a fenti indokokat nem fogadják el több okból sem. Álláspontjuk szerint az ajánlati felhívás nem írja elő, hogy az ajánlati ár számítása csak és kizárólag a MÉDI díjszabása alapján történhet. Vitarendezési kérelmük szerint biztosítják a MÉDI díjszabás szerinti árszintet, csupán más összetételben. A. Az előzetes vitarendezési kérelmükben a MÉDI díjszabásával kapcsolatban leírtakra válaszolva az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket: a) Ajánlatkérő előírta az ajánlati felhívás VI.3.) 15. alpontjában a következőket: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott vízi-építmények létesítésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások ajánlott díjszabásában időráfordítás alapján meghatározott becsült értéknek a díjszabásban meghatározott %-ánál ajánlattevő ajánlati ára alacsonyabb, az ajánlatkérő a Kbt. 69. (2) bek.-nek első mondatára figyelemmel aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazónak minősíti ajánlattevő ajánlatát és amennyiben a Kbt. 69. szerinti objektív alapú indokolását elfogadhatatlannak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlennek találja a Kbt. 74. (2) a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azt. A díjszabás alapján az ajánlati árat az alábbi információk ismeretében kell megadni: Mérnök (projektvezető)- E kategória, Mérnök képviselője- D kategória, Műszaki ellenőrök valamint költség és ütemterv ellenőr: B kategória. Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező díj összesítőt ajánlatához csatolni. b) Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció II. 3.1 alpontjában a következőket írta elő: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott vízi-építmények létesítésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások ajánlott díjszabásában (a továbbiakban: Díjszabás) időráfordítás alapján meghatározott becsült értéknek a Díjszabásban meghatározott %-ánál ajánlattevő ajánlati ára 6

7 alacsonyabb, úgy ajánlatkérő kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazónak minősíti ajánlattevő ajánlatát és a Kbt. 74. (2) a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azt. A díjszabás alapján az ajánlati árat az alábbi információk ismeretében kell megadni: Mérnök (projektvezető)- E kategória, Mérnök képviselője- D kategória, Műszaki ellenőrök valamint költség és ütemterv ellenőr: B kategória. Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező díj összesítőt ajánlatába becsatolni. c) A Magyar Mérnöki Kamara által kiadott vízi-építmények létesítésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások ajánlott díjszabása a következőket tartalmazza az 1. pontjában: Kirívóan alacsony ár: Kirívóan alacsonynak ítéljük meg azt az árat, mely nem éri el a díjszabásban ajánlott ár 65%-át. d) Ajánlatkérő az indokoláskérés 5. pontjában a következőkre hívta fel Önöket: Kérem, mutassák be, hogy az ajánlati áruk kalkulálása során miként vették figyelembe az ajánlati felhívás VI.3.) 15. pontjában, az egyes szakemberek tekintetében meghatározott kategóriákat és az annak alapján alkalmazandó mérnöki díjszabást. Az indokolásukban becsatolt, a mérnökök díját tartalmazó táblázatban, valamint az ajánlatukba becsatolt díjszabásban szereplő összegek több, mint 50%-kal alacsonyabbak a MÉDI-ben szereplő értékeknél. Az ajánlati dokumentáció hivatkozott pontjában ajánlatkérő nyomatékosan felhívta az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott vízi-építmények létesítésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások ajánlott díjszabásában időráfordítás alapján meghatározott becsült értéknek a Díjszabásban meghatározott %-ánál ajánlattevő ajánlati ára alacsonyabb, úgy ajánlatkérő kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazónak minősíti ajánlattevő ajánlatát és a Kbt. 74. (2) a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azt. Indokolásukban kitérnek egy pont erejéig a MÉDI díjszabására. Indokolásuk 5. oldalán, annak 6. alpontjában kifejtik, hogy az egyes szakembereket milyen kategóriába sorolták. Ezen besorolás megegyezik az ajánlatkérő által meghatározottakkal, azonban azt nem indokolják, hogy miként vették figyelembe az ajánlati felhívás VI.3.) 15. pontjában, az egyes szakemberek tekintetében meghatározott kategóriák alapján alkalmazandó mérnöki díjszabást. Amennyiben figyelembe vették a hivatkozott díjszabást és a kategóriákat, úgy az ajánlati áruknak is az ott meghatározottakhoz kellene igazodnia. Azonban nem hivatkoznak indokolásukban semmilyen olyan különös, rendkívüli költségcsökkentő tételre, körülményre, amely indokolná a díjszabás alapján meghatározott becsült értéktől történő ilyen mértékű eltérést. 7

8 A Kbt. 69. (3) bekezdése alapján ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adat, kalkuláció ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőktől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Ajánlatkérő a Kbt. 69. (2) bekezdése alapján az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor a korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Ajánlatkérő a szükséges anyagi fedezet összegét a MÉDI díjszabása alapján határozta meg. A Kbt. 69. (2) bekezdése alapján az indokolás elbírálása során is figyelemmel volt arra. Emellett ajánlatkérő a Kbt. 69. (3) bekezdésére hivatkozással figyelembe vette az eljárásban ajánlatot benyújtó másik kettő ajánlattevő által megajánlatott ellenszolgáltatás összegét is, melyek szintén jóval az OVIBER-INNOBER-WAVE Konzorcium ajánlati ára felett vannak. Emellett felhívnám szíves figyelmüket arra, hogy a másik két ajánlattevő ajánlati ára hozzávetőlegesen egy árszinten áll, míg az Önök ajánlata annál jóval alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz. B. Az előzetes vitarendezési kérelmükben az okirati bizonyítékokkal kapcsolatban leírtakra válaszolva az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket: a) Ajánlatkérő előírta az indokoláskérésében a következőket: Fentiek alapján ezúton felhívom Önöket, hogy az alább részletezett kérdésekre érdemi válaszokat, továbbá a kijelentéseiket, állításaikat megalapozó adatokat (okiratokat, bizonylatokat, igazolásokat, nyilatkozatokat, stb.) szíveskedjenek az előírt időpontig irodánk jelen levelem fejlécén található címére eljuttatni. b) Emellett ajánlatkérő felhívta az Önök figyelmét az indokoláskérésben az alábbiakra: Fentiek alapján felhívom Önöket, hogy állításaik alátámasztására szíveskedjenek okirati bizonyítékokat csatolni amennyiben rendelkezésükre áll amelyek az indokolásuk megalapozottságát igazolják. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 70. (3) bek-e alapján az indokoláskérésre adott válaszukban azon tényállításaikat, melyeket nem támasztanak alá iratokkal, és amelyről az ajánlatkérőnek nincs hivatalos tudomása nem tartja elfogadhatónak. Az OVIBER-INNOBER-WAVE Konzorcium indokolásában nem csatolt egy okirati bizonyítékot sem az állításai alátámasztására. Ajánlatkérőnek kötelessége az ajánlati ár megalapozottságáról meggyőződni. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kifejezett kérése ellenére sem csatolt az ajánlattevő okirati bizonyítékokat az indokolásába, erre tekintettel ajánlatkérő a fenti kötelezettségének nem tudott eleget tenni, valamint az Önök indokolását elfogadni nem állt módjában. 8

9 Előzetes vitarendezési kérelmükben arra hivatkoznak, hogy a pályázat során beadott adatok nyilvános adatok, melyeket ajánlatkérő megismerhetett, valamint álláspontjuk szerint további okiratok adatvédelmi okokból nem voltak csatolhatóak az indokolásba. Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy ajánlatkérő nem személyes adatok nyilvánosságra hozatalát kérte Önöktől, csupán az állításaikat alátámasztó, bármely okirat becsatolását. Emellett lehetőségük lett volna a Kbt. 80. (1) bekezdése alapján a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltani. A Kbt. két irányból - mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői kötelezettségként akként rendelkezik, hogy ajánlatkérő köteles a lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérni az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőktől, valamint a Kbt. 69. (3) bekezdése alapján ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adat, kalkuláció ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása. Az okirati bizonyítékok csatolásának mellőzése miatt ajánlatkérőnek az indokolásban leírtak valóságtartalmát, megalapozottságát vizsgálni nem állt módjában. Álláspontunk szerint az adatvédelmi okokra történő hivatkozásuk nem írhatja felül az indokolás megalapozottságának érdemi, objektív tényeken, indokokon alapuló vizsgálatát, valamint a törvényi rendelkezéseket, különös tekintettel arra, hogy lehetőségük lett volna üzleti titokká nyilvánítani az indokolásuk azon részét, melynek titokban tartását adatvédelmi okokból szükségesnek tartják. Felhívom szíves figyelmüket továbbá, hogy a Kbt. 79. (1) bek-e alapján előzetes vitarendezési kérelmet, ill. a Kbt (2) bek-e alapján jogorvoslati kérelmet terjeszthettek volna az illetékes fórum elé az ajánlatkérő indokoláskérésében foglaltakra pl.: okirati bizonyítékok előírása, stb. vonatkozóan. A fenti jogcselekményekre előírt határidő eredménytelenül telt el, így az ajánlatkérő maga is kötve van az általa korábban előírtakhoz. Felhívom szíves figyelmüket továbbá, hogy az ajánlatkérő, mint kedvezményezett eljárást lezáró döntésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya NFÜ/13B/6-531/2012. számon a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 42. (1) bek-e szerinti szabályossági tanúsítványt megadta. Tisztelettel: dr. Zsinka Bea 9

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.34/16 /2010. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ S Z O L G Á L T A T Á S M E G R E N D E L É S E KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ NYÍLT KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.305/27/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138558-2012:text:hu:html HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.509/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2009. NOVEMBER 1 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal

Részletesebben

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány Közbeszerzési Szabályzata Érvényes: 2011. május 31-től 1 I. Fejezet A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA A szabályzat célja Jelen közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.443/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.289/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 számú támogatási szerződések

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Részvételi Felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:

Részvételi Felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa: Részvételi Felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/27 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt. sz.: D. 370/ 9 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu A

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410384-2011:text:hu:html HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben