Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összegezés az ajánlatok elbírálásáról"

Átírás

1 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Irodabútor beszerzése- TOP 3. A választott eljárás fajtája: nyílt, közösségi eljárásrend szabályai szerint 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 2015/S (2015. augusztus 15.) 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: --- c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1. részajánlat: Irodabútorok beszerzése - 13 db 2. részajánlat: Ülő bútorok beszerzése - 10 db 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1. részajánlat: Irodabútorok beszerzése 1. Balaton Bútor Kft. Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út ,- Ft+ÁFA 2. Iroda 2000 Kft. Ajánlattevő székhelye: 3530 Miskolc, Corvin u ,- Ft+ÁFA 3. Quick - Tech Kft. Ajánlattevő székhelye: 2683 Acsa, Kastély út ,- Ft+ÁFA 4. Tellus Invictus Kereskedelmi és Beruházó Kft. Ajánlattevő székhelye: 8360 Keszthely, Rákóczi tér ,- Ft+ÁFA Az ajánlatok megfeleltek az ajánlattételi felhívás és a dokumentációban foglalt feltételeknek. 2. részajánlat: Ülő bútorok beszerzése 1. Linea Bútor Kft. Ajánlattevő székhelye: 9011 Győr, Dózsa major 01052/ ,- Ft+ÁFA 1

2 2. Balaton Bútor Kft. Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út ,- Ft+ÁFA 3. Quick - Tech Kft. Ajánlattevő székhelye: 2683 Acsa, Kastély út ,- Ft+ÁFA 4. Bravosincord Kft. Ajánlattevő székhelye: 1149 Budapest, Róna u ,- Ft+ÁFA Az ajánlatok megfeleltek az ajánlattételi felhívás és a dokumentációban foglalt feltételeknek. b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 1. részteljesítés - Irodabútorok beszerzése: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. Ajánlat érvénytelenség indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem teljes Az ajánlat 9. oldalán becsatolt nyilatkozat a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okokra vonatkozóan nem felel meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. a) pontjában (továbbiakban Kr.) foglaltaknak. A nyilatkozat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítést. A benyújtott hiánypótlás nem tartalmazza a kért nyilatkozatot. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. Realtex-Development Kft. Ajánlattevő székhelye: 2683 Acsa, Kastély út 1. Ajánlat érvénytelenség indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem teljes Ajánlattevő hiánypótlásának 38. oldalán található, 1. részteljesítésre vonatkozó árindokolásban megadott teljes bekerülési ár (nettó ,- Ft) nem egyezik meg az 1. rész tekintetében az ajánlat Felolvasólapján megajánlott ajánlati árral (nettó ,- Ft). Előbbiek alapján az ajánlat tartalma nem egyezik meg a felhívás, dokumentáció és jogszabályok követelményeinek. A Kbt. 74. (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. BBS Trend Kft. Ajánlattevő székhelye: 4700 Mátészalka, Ipari út 18. 2

3 Ajánlat érvénytelenség indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a hiányzó iratokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján pedig a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A kizáró okokra vonatkozóan becsatolt nyilatkozatok (ajánlat 5-7 oldal) nem felelnek meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben aiban foglaltaknak. Az ajánlat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatokat. Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontban Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő, csatolja: M részteljesítés a Kr. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (irodabútor szállítása) szállításainak ismertetését, a Kr. 16. (1) (2) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni: a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (év/hó/nap) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Nem alkalmas ajánlattevő, ha: M.1.- a benyújtott nyilatkozatok/igazolások alapján megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részteljesítés: irodabútor szállítása; 2. részteljesítés: ülőbútorok szállítása), az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik az 1. részteljesítés esetében legalább egy vagy több szerződésszerűen teljesített, összesen minimum nettó 40 millió Ft értékű referenciával. Az ajánlat oldalán becsatolt nyilatkozatból nem állapítható meg, hogy megfelel-e a fenti alkalmassági követelménynek (irodabútorok szállítása). Az ajánlat oldalán becsatolt referencia nyilatkozatokból nem állapítható meg, hogy ajánlattevő megfelel-e a fenti alkalmassági követelménynek (irodabútorok szállítása). Ajánlatkérő a Kbt. 69. (2) bekezdése alapján objektív alapú és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető indokolást kért az ajánlati ára tartalmát megalapozó számszerűsített adatokat, tekintettel arra, hogy a megajánlott ajánlati ár a becsült érték mértékétől több mint 20%-kal eltért. Ajánlattevő árindokolást nem nyújtott be, az aránytalanul alacsony árra magyarázatot nem adott. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjaiban foglaltak, valamint a Kbt. 74. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlat érvénytelen. Falco Sopron Kft. Ajánlattevő székhelye: 9400 Sopron, Bánfalvi út 27. Ajánlat érvénytelenség indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a hiányzó iratokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján pedig a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A kizáró okokra vonatkozóan becsatolt nyilatkozatok (ajánlat oldal) nem felelnek meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben aiban foglaltaknak. Az ajánlat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatokat. Az eljárást megindító felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében Ajánlatkérő előírta: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. a Kr. 14. (1) bekezdése a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a következő kötelező és kifejezett tartalommal: bankszámlaszám megadása, mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, - 3

4 ajánlattevő bankszámláján van-e, volt-e 35 napot meghaladó sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban), konkrét dátum megjelöléssel, figyelemmel a évi LXXXV. törvény pontjára. Az ajánlat 15. oldalán benyújtott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozaton nem szerepel beazonosítható bankszámlaszám. Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontban Ajánlatkérő előírta: M3. az 1. részteljesítésre vonatkozóan - a Kr. 15. (1) bekezdés e) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Az ajánlat nem tartalmazza a kért tanúsítványt. Az ajánlat 25. oldalán becsatolt Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a) - b) pontjára, valamint a Kbt. 55. (5) bekezdésére vonatkozóan nem az eljárást megindító felhívásban foglaltaknak megfelelően, részteljesítésenként került benyújtásra. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI. 3.4) Egyéb információk 7 pontjában előírta: Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozat nem került csatolásra. A benyújtott ajánlat oldalán lévő több fénykép közül Ajánlattevő nem jelölte meg a megajánlott termékeket. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjaiban foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. Kelet-Tanért Kft. Ajánlattevő székhelye: 4551 Nyíregyháza, Fő u. 53. Ajánlat érvénytelenség indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a hiányzó iratokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján pedig a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A kizáró okokra vonatkozóan becsatolt nyilatkozatok (ajánlat 5-8. oldal) nem felel meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak. Az ajánlat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatokat. Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontban Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő, csatolja: M részteljesítés a Kr. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (irodabútor szállítása) szállításainak ismertetését, a Kr. 16. (1) (2) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni: a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét,a teljesítés idejét (év/hó/nap) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Az ajánlat oldalán becsatolt nyilatkozatból nem állapítható meg, hogy megfelel-e a fenti alkalmassági követelménynek (irodabútorok szállítása). Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontban Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő, csatolja: M részteljesítés a Kr. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (irodabútor szállítása) szállításainak ismertetését, a Kr. 16. (1) (2) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni: a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét,a teljesítés idejét (év/hó/nap) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Nem alkalmas ajánlattevő, ha: M.1.- a benyújtott nyilatkozatok/igazolások alapján 4

5 megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részteljesítés: irodabútor szállítása; 2. részteljesítés: ülőbútorok szállítása), az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik az 1. részteljesítés esetében legalább egy vagy több szerződésszerűen teljesített, összesen minimum nettó 40 millió Ft értékű referenciával. Az ajánlat oldalán becsatolt nyilatkozatból nem állapítható meg, hogy Ajánlattevő megfelel-e a fenti alkalmassági követelménynek (irodabútorok szállítása). Az eljárást megindító felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontban Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő csatolja mindkét részteljesítésre vonatkozóan: a Kr. 15. (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru fényképét vagy műszaki rajzát. Nem alkalmas ajánlattevő, ha: - nem csatolja ajánlatába a beszerzendő áruk fényképeit vagy műszaki rajzait mindkét részteljesítés vonatkozásában. Az ajánlat nem tartalmazza beszerzendő áruk fényképeit vagy műszaki rajzait. Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontban Ajánlatkérő előírta: M3. az 1. részteljesítésre vonatkozóan - a Kr. 15. (1) bekezdés e) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Az ajánlat nem a kért tanúsítványt tartalmazza. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI. 3.4) Egyéb információk 7 pontjában előírta: Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozat nem került csatolásra. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjaiban foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. Ajánlattevő székhelye: Officium Szolgáltató Kft Monor, Katona József u. 4. B épület Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a hiányzó iratokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján pedig a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A kizáró okokra vonatkozóan becsatolt nyilatkozatok (ajánlat oldal) nem felelnek meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet aiban foglaltaknak. Az ajánlat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatokat. Az eljárást megindító felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő csatolja be: P.1. ) - a Kr. 14. (1) bekezdése a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a következő kötelező és kifejezett tartalommal: bankszámlaszám megadása, mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, ajánlattevő bankszámláján van-e, volt-e 35 napot meghaladó sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban), konkrét dátum megjelöléssel, figyelemmel a évi LXXXV. törvény pontjára. A vizsgálat tárgyát csak az élő pénzforgalmi számlák képezik. Ajánlattevő a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozato(ka)t nem csatolta ajánlatába. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontban Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő, csatolja: M részteljesítés:- a Kr. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év 5

6 legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (irodabútor szállítása) szállításainak ismertetését, a Kr. 16. (1) (2) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni:a szállítás tárgyát,az ellenszolgáltatás nettó összegét,a teljesítés idejét (év/hó/nap) a szerződést kötő másik fél nevét, címét,nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A minimumkövetelmények M1. pontban Ajánlatkérő előírta: Nem alkalmas ajánlattevő, ha: a benyújtott nyilatkozatok/igazolások alapján megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részteljesítés: irodabútor szállítása; 2. részteljesítés: ülőbútorok szállítása), az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik az 1. részteljesítés esetében legalább egy vagy több szerződésszerűen teljesített, összesen minimum nettó 40 millió Ft értékű referenciával. Az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot, illetve a referencia igazolás(oka)t. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában Ajánlatkérő előírta mindkét részteljesítésre vonatkozóan: a Kr. 15. (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru fényképét vagy műszaki rajzát. Az ajánlat a beszerzendő áru fényképét vagy műszaki rajzát nem tartalmazza. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M3. pontjában Ajánlatkérő előírta az 1. részteljesítésre vonatkozóan : Ajánlattevő csatolja be - a Kr. 15. (1) bekezdés e) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Az ajánlat a Tanúsítványt nem tartalmazza. Az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4) Egyéb információk 7. pontban ajánlatkérő előírta: Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot. Az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4) Egyéb információk 6. pontban ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő, illetőleg ajánlattevő által az ajánlattétel során bevont egyéb szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Az ajánlat nem tartalmazza az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4) Egyéb információk 6. pontban előírtakat. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjaiban foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. Green Portfolio Kft. Ajánlattevő székhelye: 2683 Acsa, Kastély út 1. Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem teljes Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelmények M1.pontban Ajánlatkérő előírta: Nem alkalmas ajánlattevő, ha: a benyújtott nyilatkozatok/igazolások alapján megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részteljesítés: irodabútor szállítása; 2. részteljesítés: ülőbútorok szállítása), az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem 6

7 rendelkezik az 1. részteljesítés esetében legalább egy vagy több szerződésszerűen teljesített, összesen minimum nettó 40 millió Ft értékű referenciával. Az Ajánlattevő által a hiánypótlás keretében becsatolt nyilatkozat alapján a beszerzés tárgya szerinti szállítás összege nem felel meg az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontban előírt követelmények Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában Ajánlatkérő előírta mindkét részteljesítésre vonatkozóan: Ajánlattevő csatolja - a Kr. 15. (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru fényképét vagy műszaki rajzát. Az ajánlat a beszerzendő áru fényképét vagy műszaki rajzát nem tartalmazza. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M3. pontjában Ajánlatkérő előírta az 1. részteljesítésre vonatkozóan : Ajánlattevő csatolja be - a Kr. 15. (1) bekezdés e) pontja alapján elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. Az ajánlat a Tanúsítványt nem tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 69. (2) bekezdése alapján objektív alapú és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető indokolást kért az ajánlati ára tartalmát megalapozó számszerűsített adatokat, tekintettel arra, hogy a megajánlott ajánlati ár a becsült érték mértékétől több mint 20%-kal eltért. Ajánlattevő árindokolást nem nyújtott be, az aránytalanul alacsony árra magyarázatot nem adott. A fentiek alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdés d) és e), valamint a Kbt. 74. (2) bekezdés a) pontja alapján. Alex Fémbútor Kft. Ajánlattevő székhelye: 2072 Zsámbék, Magyar u Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem teljes Az ajánlat 9. oldalán becsatolt nyilatkozat a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okokra vonatkozóan nem felel meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. a) pontjában foglaltaknak. A nyilatkozat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara általi hitelesítést. A benyújtott hiánypótlás nem tartalmazza a kért nyilatkozatot. A fentiek alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján. Linea Bútor Kft. Ajánlattevő székhelye: 9011 Győr, Dózsa major 01052/16. Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem teljes Az ajánlat oldalán becsatolt katalógusban Ajánlattevő nem jelölte meg a megajánlatott termékeket. 7

8 Az ajánlat 5. oldalán lévő nyilatkozat nem részteljesítésenként került becsatolásra. A hiánypótlási felhívás ellenére az ajánlati nyilatkozatot az 1. részteljesítésre vonatkozóan nem csatolta. A fentiek alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján. 2. részajánlat: Ülő bútorok beszerzése Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem teljes Az ajánlat 9. oldalán becsatolt nyilatkozat a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okokra vonatkozóan nem felel meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. a) pontjában foglaltaknak. A nyilatkozat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara hitelesítést. A benyújtott hiánypótlás nem tartalmazza a kért nyilatkozatot. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. Realtex - Development Kft. Ajánlattevő székhelye: 2683 Acsa, Kastély út 1. Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem teljes Az eljárást megindító felhívás III.2.3. pontban Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő, csatolja: M részteljesítés:- a Kr. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (ülőbútorok szállítása) szállításainak ismertetését, a Kr. 16. (1) (2) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni: a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (év/hó/nap) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot és a referencia igazolásokat. Az eljárást megindító felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontban Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő csatolja mindkét részteljesítésre vonatkozóan: a Kr. 15. (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru fényképét vagy műszaki rajzát. Nem alkalmas ajánlattevő, ha: - nem csatolja ajánlatába a beszerzendő áruk fényképeit vagy műszaki rajzait mindkét részteljesítés vonatkozásában. Az ajánlat nem tartalmazza beszerzendő áruk fényképeit vagy műszaki rajzait a 2. részteljesítésre vonatkozóan. (ülőbútorok) Az eljárást megindító felhívás VI. 3.4) Egyéb információk 12.) pontban Ajánlatkérő előírta: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén külön - külön) Kbt. 40. (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is 8

9 csatolni kell. A nyilatkozatot az ajánlat nem tartalmazza a 2. részteljesítésre (ülőbútorok) vonatkozóan. Ajánlatkérő kötelezővé tette a Dokumentációban oldalon lévő Műszaki leírás 1. és 2. számú mellékletnek megjelölt oszlopainak kitöltését. A 2. sz. mellékletet nem került csatolásra a benyújtott ajánlatban. Ajánlatkérő a Kbt. 69. (2) bekezdése alapján objektív alapú és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető indokolást kért az ajánlati ára tartalmát megalapozó számszerűsített adatokat, tekintettel arra, hogy a megajánlott ajánlati ár a becsült érték mértékétől több mint 20%-kal eltért. Ajánlattevő árindokolást nem nyújtott be, az aránytalanul alacsony árra magyarázatot nem adott. A Kbt. 74. (1) bekezdés e), 74. (2) bekezdés a) pontjaiban foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. Falco Sopron Kft. Ajánlattevő székhelye: 9400 Sopron, Bánfalvi út 27. Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a hiányzó iratokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján pedig a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A kizáró okokra vonatkozóan becsatolt nyilatkozatok (ajánlat oldal) nem felelnek meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet aiban foglaltaknak. Az ajánlat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatokat. Az eljárást megindító felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében Ajánlatkérő előírta: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. a Kr. 14. (1) bekezdése a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a következő kötelező és kifejezett tartalommal: bankszámlaszám megadása, mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, - ajánlattevő bankszámláján van-e, volt-e 35 napot meghaladó sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban), konkrét dátum megjelöléssel, figyelemmel a évi LXXXV. törvény pontjára. Az ajánlat 15. oldalán benyújtott pénzügyi intézménytől származó nyilatkozaton nem szerepel beazonosítható bankszámlaszám. Az ajánlat 25. oldalán becsatolt Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a) - b) pontjára, valamint a Kbt. 55. (5) bekezdésére vonatkozóan nem az előírtaknak megfelelően részteljesítésenként került benyújtásra. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI. 3.4) Egyéb információk 7 pontjában előírta: Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozat nem került csatolásra. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjaiban foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. 9

10 Sellaton Design Kft. Ajánlattevő székhelye: 4025 Debrecen, Salétrom u. 5. Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a hiányzó iratokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján pedig a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A kizáró okokra vonatkozóan becsatolt nyilatkozatok (ajánlat 6-9. oldal) nem felelnek meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet aiban foglaltaknak. Az ajánlat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatokat. Az eljárást megindító felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő csatolja be: P.1. )- a Kr. 14. (1) bekezdése a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a következő kötelező és kifejezett tartalommal: - bankszámlaszám megadása, mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, ajánlattevő bankszámláján van-e, volt-e 35 napot meghaladó sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban), konkrét dátum megjelöléssel, figyelemmel a évi LXXXV. törvény pontjára. A vizsgálat tárgyát csak az élő pénzforgalmi számlák képezik. Ajánlattevő a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozato(ka)t nem csatolta ajánlatába. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1.pontban Ajánlatkérő előírta: 2. részteljesítés:- a Kr. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (ülőbútorok szállítása) szállításainak ismertetését, a Kr. 16. (1) (2) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni: a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (év/hó/nap) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelmények M1.pontban Ajánlatkérő előírta: Nem alkalmas ajánlattevő, ha:a benyújtott nyilatkozatok/igazolások alapján megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részteljesítés: irodabútor szállítása; 2. részteljesítés: ülőbútorok szállítása), az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik.. a 2. részteljesítés esetében legalább egy vagy több szerződésszerűen teljesített, összesen minimum nettó 22 millió Ft értékű referenciával. Az ajánlat 15 oldalán becsatolt igazolásból nem állapítható meg, hogy ajánlattevő rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (ülőbútorok szállítása), összesen minimum nettó 22 millió Ft értékű referenciával, továbbá az igazoláson évre vonatkozó szállítás szerepel, amelyből nem állapítható meg, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban történt-e az ülőbútorok szállítása. Az ajánlat 14 oldalán becsatolt nyilatkozatból nem állapítható meg, hogy megfelel-e a fenti alkalmassági követelménynek (ülőbútorok szállítása). Az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4) Egyéb információk 25. pontban ajánlatkérő előírta: Azon igazolásokat és nyilatkozatokat, amelyek időbeli felhasználhatósága vonatkozásában a Kbt. vagy jelen eljárást megindító felhívás nem tartalmaz előírást, Ajánlatkérő akkor fogadja el, ha az az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjával megegyező vagy azutáni keltezésűek. Az ajánlat 14. oldalán benyújtott nyilatkozat november havi keltezésű. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjaiban foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. 10

11 Ajánlattevő székhelye: Officium Szolgáltató Kft Monor, Katona József u. 4. B épület Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a hiányzó iratokat, nyilatkozatokat. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján pedig a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A kizáró okokra vonatkozóan becsatolt nyilatkozatok (ajánlat oldal) nem felelnek meg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet aiban) foglaltaknak. Az ajánlat nem tartalmazza a közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatokat. Az eljárást megindító felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontjában Ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő csatolja be: P.1. ) a Kr. 14. (1) bekezdése a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a következő kötelező és kifejezett tartalommal: bankszámlaszám megadása, mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, ajánlattevő bankszámláján van-e, volt-e 35 napot meghaladó sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban), konkrét dátum megjelöléssel, figyelemmel a évi LXXXV. törvény pontjára. A vizsgálat tárgyát csak az élő pénzforgalmi számlák képezik. Ajánlattevő a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozato(ka)t nem csatolta ajánlatába. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1.pontban Ajánlatkérő előírta: 2. részteljesítés:- a Kr. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (ülőbútorok szállítása) szállításainak ismertetését, a Kr. 16. (1) (2) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni: a szállítás tárgyát az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (év/hó/nap) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelmények M1.pontban Ajánlatkérő előírta: Nem alkalmas ajánlattevő, ha: a benyújtott nyilatkozatok/igazolások alapján megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti (1. részteljesítés: irodabútor szállítása; 2. részteljesítés: ülőbútorok szállítása), az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik a 2. részteljesítés esetében legalább egy vagy több szerződésszerűen teljesített, összesen minimum nettó 22 millió Ft értékű referenciával. Az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozatot, illetve a referencia igazolás(oka)t. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában Ajánlatkérő előírta mindkét részteljesítésre vonatkozóan: a Kr. 15. (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru fényképét vagy műszaki rajzát. Az ajánlat a beszerzendő áru fényképét vagy műszaki rajzát nem tartalmazza. Az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4) Egyéb információk 7. pontban ajánlatkérő előírta: Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozatot az ajánlat nem tartalmazza. Az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4) Egyéb információk 6. pontban ajánlatkérő előírta: Ajánlattevő, illetőleg ajánlattevő által az ajánlattétel során bevont egyéb szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a 11

12 meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Az ajánlat nem tartalmazza az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4) Egyéb információk 6. pontban előírtakat. A Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontjaiban foglaltak alapján az ajánlat érvénytelen. Green Portfolio Kft. Ajánlattevő székhelye: 2683 Acsa, Kastély út 1. Ajánlat érvénytelenségének indoka: Ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem teljes Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1.pontban Ajánlatkérő előírta: 2. részteljesítés:- a Kr. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (ülőbútorok szállítása) szállításainak ismertetését, a Kr. 16. (1) (2) bekezdés szerinti igazolással. Az igazolásban meg kell adni: a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (év/hó/nap), a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlat a nyilatkozatot nem tartalmazza. Az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4) Egyéb információk 12. pontban ajánlatkérő előírta: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén külön - külön) Kbt. 40. (1) bekezdés a) - b) pontja szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az ajánlat 18. oldalán becsatolt nyilatkozatot részteljesítésenként kell benyújtani. A 2. részteljesítés tekintetében nem került benyújtásra a Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat. A fentiek alapján az ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján. 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 1. részajánlat: Irodabútorok beszerzése Iroda 2000 Kft. Ajánlattevő székhelye: 3530 Miskolc, Corvin u ,- Ft+ÁFA Az ajánlat megfelelt a felhívás és dokumentáció feltételeinek, az ajánlat érvényes volt. 2. részajánlat: Ülő bútorok beszerzése Linea Bútor Kft. Ajánlattevő székhelye: 9011 Győr, Dózsa major 01052/16. Ajánlati: ,- Ft+ÁFA Az ajánlat megfelelt a felhívás és dokumentáció feltételeinek, az ajánlat érvényes volt. b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 1. részajánlat: Irodabútorok beszerzése Quick-Tech Kft. Ajánlattevő székhelye: 2683 Acsa, Kastély út ,- Ft+ÁFA Az ajánlat megfelelt a felhívás és dokumentáció feltételeinek, az ajánlat érvényes volt. 12

13 2. részajánlat: Ülő bútorok beszerzése Quick-Tech Kft. Ajánlattevő székhelye: 2683 Acsa, Kastély út ,- Ft+ÁFA Az ajánlat megfelelt a felhívás és dokumentáció feltételeinek, az ajánlat érvényes volt. 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 1. részajánlat: Irodabútorok beszerzése a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: szállítás, szállítás megszervezése, szerelés, bútorok összeszerelése b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: szakmai tanácsadás, a korábbi közbeszerzés tárgya szerinti teljesítések során szerzett tapasztalatok rendelkezésre bocsátása 2. részajánlat: Ülő bútorok beszerzése a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: szakmai tanácsadás, a korábbi közbeszerzés tárgya szerinti teljesítések során szerzett tapasztalatok rendelkezésre bocsátása 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 1. részajánlat: Irodabútorok beszerzése a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: részajánlat: Ülő bútorok beszerzése a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 1. részajánlat: Irodabútorok beszerzése a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: AMT Hungary Kft Budapest, Rácz A. u I. emelet - eljárást megindító felhívás III.2.2 P1) és III.2.3 M1) 2. részajánlat: Ülő bútorok beszerzése a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: AMT Hungary Kft Budapest, Rácz A. u I. emelet - eljárást megindító felhívás III.2.2 P1) és III.2.3 M1) 13

14 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] kezdőnapja: november 13. b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt (6) bekezdés] utolsó napja: november Az összegezés elkészítésének időpontja: november Az összegezés megküldésének időpontja: november * Az összegezés módosításának indoka: * Az összegezés módosításának időpontja: *A módosított összegezés megküldésének időpontja: * Az összegezés javításának indoka: * Az összegezés javításának időpontja: * A javított összegezés megküldésének időpontja: * Egyéb információk: --- A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 14

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése

Cserkeszőlői gyermek autós iskola és közlekedési oktatási központ építéskivitelezése 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Cserkeszőlő Község Önkormányzata Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Mennyisége: 1. Kresz pálya: 9. melléklet

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza.

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza. 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Workflow rendszer beszerzése Elektronikus

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országgyűlés Hivatala, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Takarítási szolgáltatás ellátása az Oktatási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés módosítása az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Zala Megyei Kórház (gesztor), (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.), Keszthelyi

Részletesebben

2.)Ajánlattevő neve: Jégtrade Kft. címe: 2220 Vecsés, Régi Ecseri u. 0127/ ,- FT E rész: baromfihúsok

2.)Ajánlattevő neve: Jégtrade Kft. címe: 2220 Vecsés, Régi Ecseri u. 0127/ ,- FT E rész: baromfihúsok 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Fénytechnikai eszközök karbantartása /2013. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/1197 /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Neve: Dudar Község Önkormányzata Címe: 8416 Dudar, Rákóczi u. 19. Képviseli: Tóth Edina Kitti polgármester Tel./Fax: 88/487-002 E-mail:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága 7621 Pécs, Rákóczi u. 52-56. Telefon: 72/533-500; Telefax: 72/212-133

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐTÁV Zrt. (1116 Bp. Kalotaszeg u. 31.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A FŐTÁV Zrt. és meghatározott konszolidált körbe tartozó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21. 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklet szerint az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest, Hermina út 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása 3 részben 1. Az ajánlatkérő neve és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 9. melléklet

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a Köznevelés Indikátor Menedzsment Rendszere (KIMER) továbbfejlesztésére

Vállalkozási szerződés a Köznevelés Indikátor Menedzsment Rendszere (KIMER) továbbfejlesztésére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Vállalkozási szerződés a Köznevelés Indikátor

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Élelmiszer beszerzés 2013 - Tejtermék.

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/14512- /2015. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. I. rész:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírtávhő Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em.

1. Ajánlattevő: WECO Travel Utazási Iroda Kft. címe/székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19. Rumbach Center VII. em. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 1083 Budapest, Szigony u. 43. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Oroszlány Város Óvodái 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 67. 2. közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összegezés az ajánlatok

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! Szám / No.: Címzett /Company: Ajánlattevő Részére / To: Tárgy: Csoportos személyi biztosítási szerződés, határozott időre összegezés az ajánlatok elbírálásáról Ikt. szám / Ref. number: FOTAV/4372-9/2012.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

4. Ajánlati rész: Vassné Sebők Anna és a Prognózis 97 Kft., mint közös ajánlattevők Szombathely, Vajdahunyad tér 9. Ajánlati ár: nettó

4. Ajánlati rész: Vassné Sebők Anna és a Prognózis 97 Kft., mint közös ajánlattevők Szombathely, Vajdahunyad tér 9. Ajánlati ár: nettó 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Számvevőszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft (3700 Kazincbarcika, Eszperantó út

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Ajánlatkérő neve: Budapesti Gazdasági Főiskola Ajánlatkérő székhelye: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1221

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Stihl eszközök karbantartása-1/2013. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. z ajánlatkérő neve és címe: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József ttila u. 2-4.) 2. közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hídtartozékok karbantartása/2013.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hídtartozékok karbantartása/2013. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hídtartozékok karbantartása/2013. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

(DAOP-4.1.3/A )

(DAOP-4.1.3/A ) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Üllés Községi Önkormányzat (6794 Üllés Dorozsmai út 40.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Éves energia felhasználás: kwh 30%. A fogyasztási helyekből 3 db idősoros

Éves energia felhasználás: kwh 30%. A fogyasztási helyekből 3 db idősoros 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. (3534 Miskolc, Gagarin u. 52.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

2.) Ajánlattevő neve: Sajt-Kalmár Kft. címe: 3572 Sajólád, Kossuth u. 9

2.) Ajánlattevő neve: Sajt-Kalmár Kft. címe: 3572 Sajólád, Kossuth u. 9 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Módosított 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Zala Megyei Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest XII. ker., Maros u. 19-21.) 2.

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:---

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:--- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság összegezése az ajánlatok elbírálásáról Hulladékgazdálkodási konferenciához PR ügynökségi szolgáltatások

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők! Szám / No.: Címzett /Company: Ajánlattevő Részére / To: Tárgy: A Főtáv Zrt. általa éles üzemben használt ELO Enterprise rendszer üzemeltetése rendszermérnöki támogatással összegezés az eljárás eredményéről

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1096 Ország: Magyarország 9. melléklet

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A. szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás. ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság MÓDOSÍTOTT összegezése az ajánlatok elbírálásáról A TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért 2015

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Ellenőrzési tevékenység során végzett adatelemzéshez egyéb hardver és szoftver eszközök beszerzése 3 részteljesítéssel tárgyban, verseny újbóli megnyitásával

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt, mely alapján eseti megrendelést bocsát ki.

Ajánlatkérő az eljárás eredményeként keretszerződést köt, mely alapján eseti megrendelést bocsát ki. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest Váci út 45/B épület 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe:

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Sándor-Metternich kastélyban tantermek

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Miskolc Holding Zrt. (3525 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1 Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vezetékes földgáz

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2012. (05.30.) Öh. számú

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.)

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,

Részletesebben