Kisebbségi Hírlevél s z á m JOGI INFORMÁCIÓK 2 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 10 HAZAI HÍREK 12 KÜLFÖLDI HÍREK 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisebbségi Hírlevél. 2 0 0 8. 6. s z á m JOGI INFORMÁCIÓK 2 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 10 HAZAI HÍREK 12 KÜLFÖLDI HÍREK 26"

Átírás

1 JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 7 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 10 Kisebbségi Hírlevél s z á m Miniszterelnöki Hivatal Németh Erika battonyai látogatása...10 Látogatás Pécsett és Szegeden...10 Még lehet pályázni a kisebbségi koordinációs és intervenciós keretre 14 HAZAI HÍREK 12 Sólyom: támogatni kell a kisebbségeket...12 Szili Katalin: legyen párbeszéd az önkormányzati rendszerről...13 Törvénymódosítás az esélyegyenlőség növeléséért.13 A közmunkaprogramokat támogatja a kormány...14 Magyar elnöke lett az ENSZ kisebbségi fórumának..15 Vannak-e közigazgatási hivatalok?...16 Egységes lesz a közigazgatási informatika...17 Lépj egyet előre program, újabb szakasz: csaknem 15 ezer támogatott...17 Kiss Péter: erősíteni kell a szakképzést...18 Közös kulturális intézetet alapítottak a V4-ek...19 Júniusban ülésezett a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tehetséges kisdiák utazik Szlovákiába az OKM támogatásával...20 Horvát magyar kormányülés lesz Pécsett...20 Ülésezett a horvát-magyar vegyes bizottság...23 Kiss Péter és Dusan Caplovic találkozója A szlovén és a magyar közlekedési miniszter avatott utat Lentiben...21 Ősszel találkoznak a magyar és a román püspökök..22 Magyarországi Lengyelség Napja...23 Szlovák nemzetiségi fesztivál Kerepesen...24 Új Szlovák Ház épül Pilisszentkereszten...24 KÜLFÖLDI HÍREK 26 Brüsszel mindent kész beáldozni a szerződésért Európa vezetőt akar...26 Az EU szociális ügyeket felkarolva akar közeledni az emberekhez...27 Már Párizs vezeti az EU-t...28 Budapest első uniós ügynöksége: az Európai Innovációs és Technológiai Intézet...29 Lisszaboni szerződés: nincs egységes V4-álláspont.29 Hatékonyabb uniós külpolitikát szorgalmaz az Európai Parlament...30 A magyar uniós elnökség alatt légiesülhetnek Románia határai...31 Uniós támogatásra váró projektek...31 Jönnek a kétoldalú kiírások...32 "Együtt - Sokfélén" konferencia - letölthető hanganyagok...33 A kultúrák közötti párbeszéd európai éve - júniusi programok...34 ROMA HÍREK 35 Szerbia vette át a Roma évtized program elnökségét35 Összefoglaló a Roma Integráció Évtizede Program magyar elnökségi időszakáról...36 Konferencia a lakhatási szegregáció visszaszorítására tett kormányzati intézkedésekről...37 Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat Békés megyében...38 Rendőrségi ösztöndíj cigány fiataloknak...38 Sansz Elysées Esélyegyenlőségi - Művészeti Fesztivál...39 A mai roma fiatalok nem szívesen vallják saját nemzetiségüket...40 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 41 Hazai pályázatok...41 Pályázati eredmények...47 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK 49 Az MMI KL felhívásai...49 Nemzetiségi nemzeti európai identitás...50 ESEMÉNYEK, KÉPZÉSEK 52

2 JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról A jogszabály száma és címe: évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról A jogszabály lényege: A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába. A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. Egységes, az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait ellátó intézmény hozható létre a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez Az általános iskola, köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A kijelölt iskola a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába fel, illetve át kell venni. A jogszabály további részei az osztályindítás, illetve a hátrányos helyzetű tanulók felvételére vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Hatálybalépés: június 3. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 89. szám, (2008. június 18.) A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája cigány nyelvekre történő kiterjesztéséről A jogszabály száma és címe: évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről A jogszabály lényege: Az Országgyűlés a törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (a továbbiakban: Karta) 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztésére. Az Országgyűlés a cigány (romani és beás) nyelvek vonatkozásában vállalt kötelezettségeket a törvénnyel kihirdeti. Hatálybalépés: június 28. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 94. szám, (2008. június 27.) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról A jogszabály száma és címe: 155/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

3 A jogszabály lényege: Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében pályázhat az a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár, 1. aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy 2. családba fogadott vagy 3. átmeneti nevelésbe vett 4. vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy 5. utógondozásban vagy 6. utógondozói ellátásban részesül vagy 6. hátrányos helyzetű, és abban a tanévben, amelyre az ösztöndíj vonatkozik, - érettségit adó képzésben évfolyamon, - illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában évfolyamon - vagy két tanítási nyelvű oktatásban évfolyamon - vagy nyelvi előkészítő évfolyamon évfolyamon tanul. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra a tanuló és a mentor közösen, közös pályázati űrlap benyújtásával pályázhat. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a mentor feladata, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézmény pályázhat a keretei között működő egy vagy több kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal. Hatálybalépés: június 7. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 85. szám, (2008. június 6.) A évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól A jogszabály száma és címe: 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet a évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól A jogszabály lényege: A célelőirányzatból nyújtott támogatások rendeltetése: a) társadalmi felelősségvállalás, közösségépítés elősegítése; b) térségi és helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogatása; c) lakosság életminőségének javítása; d) területfejlesztési és fejlesztési típusú együttműködések támogatása; e) JESSICA típusú mintaprojektek megvalósítása; f) a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségekben gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek megoldását segítő, foglalkoztatási kötelezettséggel járó beruházások megvalósítása; g) kormányhatározatban rögzített válsághelyzetek megoldása. A pályázatokat július 15-ig, a regionális fejlesztési lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. A jogszabály tartalmazza: a pályázati felhívások nyilvántartásba vételére, közzétételére vonatkozó szabályozást, a támogatás nyújtásának általános feltételeit, támogatás formáit. a decentralizált pályázati rendszer keretében támogatásban részesíthető célokat. A központi pályázati rendszer keretein belül támogatható célokat A kiemelt térségek összehangolt fejlesztési programjainak támogatási céljait Hatálybalépés: május 29. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 79. szám, (2008. május 26.) 3

4 A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Tanács február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről A jogszabály száma és címe: 144/2008. (V. 22.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Tanács február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, november 14-én, Nagyszebenben aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről A jogszabály lényege: A felek egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem vizsgálatáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárási feltételek és eljárási szabályok egyszerűsítésére megállapodást kötöttek. A felek illetékes hatóságai, a Magyar Köztársaságban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, míg Romániában a Belügy- és Közigazgatási Reformért Felelős Minisztérium. A magyar Szerződő Fél részéről a BÁH Menekültügyi Igazgatóság Dublini Koordinációs Osztálya, a román Szerződő Fél részéről az RBH Menekültügyi és Integrációs Igazgatóság Dublini és Eurodac Osztálya folytatja le a dublini eljárást. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 77. szám, (2008. május 22.) A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről A jogszabály száma és címe: 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről A jogszabály lényege: A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány a) gazdaságpolitikáért, b) iparügyekért, c) kereskedelemért, d) külgazdaságért, e) területfejlesztésért és területrendezésért, f) településfejlesztésért és településrendezésért, g) építésügyért, h) fejlesztéspolitikáért felelős tagja. Felelős a nemzeti fejlesztési terv elkészítéséért és megvalósulásának nyomon követéséért, meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását, ellátja a védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatokat. Hatálybalépés: május 15. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 74. szám, (2008. május 14.) A XXI. Nemzeti Sportstratégia végrehajtásának évekre vonatkozó cselekvési programjáról A jogszabály száma és címe: 1030/2008. (V. 16.) Korm. határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat végrehajtásának évekre vonatkozó cselekvési programjáról A jogszabály lényege: A cselekvési programban meghatározott célok: 1. A létesítményfejlesztéssel összefüggő feladatok, gondoskodni kell a strandsportágak támogatási programjának kialakításáról és megvalósításáról. 4

5 2. A sport humánerőforrás, tudományos és információs bázisának fejlesztésével összefüggő feladatok, gondoskodni kell az edzői háttér biztosítására irányuló Patrónus program folytatásáról. 3. A szabadidősport fejlesztésével összefüggő feladatok szerint gondoskodni kell a lakossági testmozgás feltételeinek javítását célzó, a sportlétesítmények ingyenes használatát támogató Tárt kapus létesítmények program folytatásáról. 4. A versenysport és utánpótlás-nevelés minőségi fejlesztésével összefüggő feladatok. 5. A sport területi kapcsolatrendszerének fejlesztésével összefüggő feladatok, gondoskodni kell a 6-14 éves korosztályt érintő komplex kistérségi táboroztatási program, az 50 éves és az a feletti korosztályt érintő kistérségi szenior sport program, valamint a komplex kistérségi szabadidősport program folytatásáról és továbbfejlesztéséről. Hatálybalépés: május 17. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 75. szám, (2008. május 16.) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról A jogszabály száma és címe: 62/2008. (V. 29.) OGY határozat, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról A jogszabály lényege: Az Országgyűlés a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Hatálybalépés: május 30. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 79. szám, (2008. május 26.) A Nemzeti Tehetség Programról A jogszabály száma és címe: 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról A jogszabály lényege: Magyarország gazdasági kibontakozása az EU Lisszaboni Stratégiájával összhangban a tudás- és képességigényes ágazatok fejlesztésével valósulhat meg. A Magyar Országgyűlés szükségesnek tartja - a tehetségek felkutatásának és fejlesztésének segítésére, a Nemzeti Tehetség Program létrehozását; - a további források bevonása, hatékony felhasználása érdekében a Nemzeti Tehetség Alap létesítését; - a Nemzeti Tehetség Program működésének nyomon követése, segítése érdekében Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozását. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 1. a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum összetételére és feladatrendszerére vonatkozó javaslatát szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés elé, 2. dolgozza ki a Nemzeti Tehetség Programot, és szakmai egyeztetést követően szeptember 30- ig terjessze az Országgyűlés elé, 3. a Nemzeti Tehetség Alap forrásrendszerére és működésére vonatkozó javaslatát a szakmai szervezetekkel történt egyeztetést követően szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés elé, 4. kétévente készítsen jelentést a Nemzeti Tehetség Program helyzetéről, a fejlesztés feladatairól. Hatálybalépés: június 14. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 87. szám, (2008. június 13.) 5

6 6

7 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei "A romák részvétele a felsőoktatásban" A Jedlik Ányos kutatási program eddig elért eredményeit mutatták be "A romák részvétele a felsőoktatásban" című műhelybeszélgetésen, melynek moderátora dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos volt. A romák részvétele a felsőoktatásban címmel rendezték meg azt a műhelybeszélgetést, mely a Jedlik Ányos kutatási program esélyegyenlőséggel kapcsolatos továbbképzés eddigi eredményeiről számolt be. Dr. Kállai Ernő, a rendezvény nyitó előadásában elmondta, hogy a programnak köszönhetően az elmúlt években egyre több tanuló jelentkezett a felsőoktatási intézményekben olyan kurzusokra, melyek a roma kisebbség kultúráját, életét mutatják be. A romológiával foglalkozó tárgyak segíthetik a kisebbségi jogok és az esélyegyenlőség érvényesülését is a felsőoktatásban. A rendezvényen bemutatásra került a spanyol José Eugenio Abako Alcalde könyve is, Cigány gyerekek az iskolában címmel, mely a Nyitott Könyvműhely gondozásában jelent meg. Az ombudsman első beszámolójának országgyűlési vitája Az országgyűlés május 26-án a kisebbségi biztos beszámolóját egyhangú 366 szavazattal elfogadta. A parlamenti vita lefolyásáról részletesen lásd: Dr. Kállai Ernő ombudsman beszámolóját A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának évi tevékenységéről" címmel J/5015 számon tárgyalta az Országgyűlés. Bizottsági meghallgatásra öt esetben került sor. Az Oktatási és tudományos bizottság, az ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság valamint az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság általános vitára ajánlotta a beszámolót, amelyre május 21-én került sor a Parlamentben. Elöljáróban Dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos néhány kérdéskört hangsúlyozottan kiemelve összefoglalta a tavalyi évet értékelő beszámolót. Az egyik ilyen kérdés a kisebbségi ombudsman hatáskörének bővítési igénye volt a hátrányos megkülönböztetés, vagy a képzés, és a mediáció terén - amely nagyban elősegítené a kisebbségi jogok érvényesítését. A bizottsági beszámolók során a képviselők részéről többször felmerültek olyan kérdések, amelyeket a kisebbségi biztos hatáskör hiányában nem vizsgálhat. A kisebbségi biztos szerint új, aktívabb ombudsmani szerepfelfogása szerint ki kell lépni a "Nádor utcai kisebbségvédelem bűvköréből". Mivel a panaszok döntő többsége a fővárosból érkezik, fontosnak tartotta megteremteni annak lehetőségét, hogy minden megyében a panaszosok személyesen is panaszt tehessenek. A panaszügyek és a hivatalból megkezdett vizsgálatok száma Kállai Ernő hivatalba lépése óta megnőtt, az érintett szervek pedig az eddiginél nagyobb, 85 százalékban fogadták el a kisebbségi ombudsman ajánlásait. A kisebbségi biztos szóvá tette azt is, hogy 18 évvel a rendszerváltás után a parlament még mindig nem döntött a kisebbségek országgyűlési képviseletének kérdésében, holott ezt jogszabályok rögzítik. A II. Kisebbségi Kerekasztalba tömörült 13 kisebbség kidolgozott egy olyan, minden kisebbség által elfogadott koncepciót, amelynek központi elve, hogy mind a 13 kisebbség számára reális esélyt adjon az országgyűlési képviselet megszerzésére. A koncepciót már megkapta az illetékes szakállamtitkár, de válasz még nem jött rá. A kisebbségi oktatás kérdéskörét - a csörögi esetet felidézve -, azért emelte ki a kisebbségi biztos, mert az önkormányzatok egy része nem szívesen társul olyan önkormányzatokkal, ahol sok cigány tanul, vagy tanulna. Itt az önkormányzati autonómia és a gyermekek ingyenes alapfokú oktatáshoz való joga közti ellenmondásra kell a parlamentnek megoldást találni. Kállai Ernő szerint elképzelhető lenne az is, hogy ha

8 az említett esetekben nincs lehetőség az oktatási kötelezettség teljesítésére, akkor a kistérséget A gyűlöletbeszéd problémája kapcsán a kisebbségi biztos szerint egyaránt szükség van a társadalmi fellépésre és a jogalkotási eszközökre. Ezzel kapcsolatban Kállai Ernő megjegyezte: sajnálatos módon nem tudta kifejteni a polgári törvénykönyvvel, illetve a büntető törvénykönyvvel kapcsolatos gyűlöletbeszéd elleni javaslatait. Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkár a kormány képviseletében elmondta, hogy a társadalom állapota szükségessé teszi a parlamenti biztosok ellenőrző funkcióját, ugyanakkor az országgyűlési biztosok a kormány munkáját is segítik, amikor felhívják a figyelmet az állami szervek működésének problematikus elemeire. Vezérszónoki hozzászólásában Teleki László, az MSZP képviselője, arról beszélt, hogy olyan légkört kell kialakítani, amelyben egy kisebbséghez tartozó ember jól érzi magát Magyarországon. Hozzátette: mind a magyarországi cigány, mind a más kisebbséghez tartozók "színt" jelentenek az országnak. Az MSZP politikusa hangsúlyozta, hogy különösen az oktatás és a foglalkoztatás terén jelenik meg a cigányokat érintő diszkrimináció. Farkas Flórián fideszes vezérszónok hozzászólásában szintén a cigányság helyzetével foglalkozott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hatóságok sokszor hátrányosan bánnak a cigányokkal, ezért üdvözlik a kisebbségi ombudsmannak a cigányság helyzetének orvoslására irányuló elképzeléseit, így azt a javaslatát, hogy a kormány kezdeményezze: jöjjön létre önálló romaügyi igazgatóság az Európai Unióban. Szászfalvi László, a KDNP vezérszónoka szerint az állampolgári jogokhoz hasonlóan a kisebbségi jogok megszerzéséért, ill. gyakorlásáért is meg kell küzdeniük az érintetteknek. "Nem hagyhatjuk sorsára a roma közösséget" - mondta a kereszténydemokrata képviselő, aki úgy vélte, hogy az államnak igenis van felelőssége, nem vonulhat ki bizonyos területekről, többek között az oktatás és a lakhatás biztosításából. A szónok úgy vélekedett, az igény mellett a magyar alkotmányos rendszerben lehetőség is van a kisebbségek kulturális autonómiájára, és törekedni kell a kisebbségek parlamenti képviseletének megteremtésére. Gusztos Péter SZDSZ-es vezérszónok szerint a kisebbségi biztos hivatala az elmúlt években sajátos konkurenciát kapott, mely A nép ügyvédje program"-ban, illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóságban jelenik meg. A képviselő szerint így jelentkezik is egy kis "elszívó hatás", de ez hosszú távon nem jelent hatásköri problémát. A kisebbségek parlamenti képviseletével kapcsolatban elmondta, hogy álláspontja szerint itt egy igazi dilemmával állnak szemben, mert valamennyien szeretnék megoldani ezt a kérdést. Jó lenne, ha a kisebbségeknek parlamenti képviseletük lehetne, de komoly problémaként merül fel a mindenkori kormány stabilitáshoz szükséges parlamenti többség megteremtése, ha legkevesebb 13, de akár 20 kisebbségi képviselőt be kell illeszteni a magyar parlamenti rendszerbe. Emellett nehéz megfelelni a kisebbségek támasztotta kettős feltételrendszernek, mely szerint a kisebbségek képviselői a parlament teljes jogú tagjai legyenek, de eközben könnyített feltételekkel jussanak be. A képviselő hangsúlyozottan utalt a roma kisebbség szegregációjára az oktatási rendszerben, amit a magyar társadalom egyik legsúlyosabb problémájának nevezett. Véleménye szerint a magyar parlament "meglehetősen szégyenlősen" foglalkozik szegregáció problémával. A következő években egyre élesebbé válhat az ellentét kisebbség és többség között, ami akár erőszakos cselekményekhez is vezethet. Pettkó András, az MDF vezérszónoka kitért arra, hogy hiányzik a kisebbségi törvény hatálya alól a 13 nemzeti és etnikai kisebbségen túl a nem magyar állampolgárok sérelmére elkövetett hátrányos megkülönböztetés, illetve a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni fellépés lehetősége. A képviselő üdvözölte, hogy 15 év után ismét létrejött a II. Kisebbségi Kerekasztalt, valamint hogy a kisebbségi jogok biztosa újjáélesztette a civil szférával való kapcsolattartást is. Gusztos Péterhez hasonlóan kiemelte, hogy az oktatásügyben elsősorban az iskolák összevonása, bezárása és a szegregáció jelent problémát. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a nem európai uniós tagállamokban szerzett diplomák elismerése problémákat okoz. Göndör István (MSZP) szerint a kisebbségi lét olyan speciális helyzet, amit csak különleges szabályokkal lehet kezelni. A kérdés az, hogy a parlamenti többséget alkotók képesek-e engedményeket tenni annak 8

9 érdekében, hogy a kisebbségek megjelenjenek a parlamentben. A kisebbségek egy korábbi álláspontját felidézve azt mondta, hogy a 13 kisebbség számára fontosabb az, hogy beülhessenek a parlamenti patkóba, és ott elmondhassák a véleményüket, mint hogy szavazzanak. Teleki László (MSZP) emlékeztetett, hogy a parlamentnek van egy határozata, miszerint vissza fogják hozni azt a törvényi szabályozást, amely lehetővé teszi a kedvezményes mandátumok bevezetését. Ezzel kapcsolatban Farkas Flórián (Fidesz) megjegyezte, hogy a kormánypártok azt ígérték, támogatni fogják a kedvezményes mandátumról szóló javaslatot, majd később napirendre sem vették. Dr. Kállai Ernő ombudsman a vitában elhangzottakra válaszolva közölte, örül, hogy felvetették a kisebbségek parlamenti képviseletének kérdését, és azt kérte, hogy legyen egy szándéknyilatkozat erről. Utalt arra, hogy részletes kidolgozott koncepció van a képviselet biztosítására, amelyet a mostani parlamenti rendszerben képzeltek el. Az ombudsman szerint az alkotmány sem zárja ki a kedvezményes mandátum bevezetését. A hatáskörbővítéssel kapcsolatban elmondta, hogy számos esetben nincs hatásköre vizsgálódni, például a média területén. Hatáskörének bővítése nem járna az egységes rendszer felborításával - folytatta -, mivel a magyar ombudsmani rendszer nem követi a skandináv modellt, így jelenleg is különböző hatásköreik vannak a biztosoknak. Törvényellenes a szociális segélyek közmunkához kötése Törvényellenes a monoki és a hozzá csatlakozott települési önkormányzatok azon döntése, mely szerint közmunkához kötik a segélyek kifizetését - állapította meg Dr. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman vizsgálata. A dokumentum megnyitása új ablakban. Justitia Regnorum Fundamentum-díj Balogh Attilának Balogh Attila újságírót tüntette ki az idén a Justitia Regnorum Fundamentum-díjjal Dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa. Az országgyűlési biztosok e díjat évente ítélik oda olyan személyeknek, akik az emberi és állampolgári jogok, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok védelme, illetve az információs szabadság és az adatvédelem terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt értek el, vagy jelentősen hozzájárultak ilyen eredmény eléréséhez. Forrás: 9

10 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI Németh Erika battonyai látogatása A Szerb Országos Önkormányzat elnöke, Alexov Ljubomir meghívására Battonyán tett látogatást június 25-én a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztályának vezetője. A Békés megyei városban Németh Erika főigazgató konzultációt folytatott a helyi szerb és román közösség képviselőivel, a kisebbségi önkormányzataik vezetőivel, valamint Battonya polgármesterével, dr. Karsai József országgyűlési képviselővel és Kreszta Trajánnal, a város alpolgármesterével, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökével. Battonyai útja során Németh Erika látogatást tett a városban a közelmúltban átadott román nemzetiségi óvodában, amelynek szomszédságában az új általános iskola is épül. A beruházás megvalósításához az oktatási szaktárca nyújt költségvetési támogatást, Románia kormánya pedig a nemzetiségi intézmény berendezéséhez ígért támogatást. A battonyai román oktatási intézményekben tett látogatást követően a Miniszterelnöki Hivatal főigazgatója a helyi szerb nemzetiségi óvoda és iskola vezetőivel is tárgyalt. Battonyán e napokban rendezik meg a szerb anyanyelvi iskolai tábort. Az idei évben immár 17. alkalommal találkoznak itt magyarországi romániai és szerbiai diákok és pedagógusok. Az ifjúsági tábor megvalósításához a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány nyújtott költségvetési támogatást. Látogatás Pécsett és Szegeden A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály a fejlesztéspolitika területén szeretne eredményeket elérni a kisebbségek tekintetében, ezért felvette a kapcsolatot a régiókkal. Ennek következményeként Németh Erika főigazgató asszony június 24-én tájékozódó megbeszélést folytatott a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökével Feigli Ferenc úrral, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatójával Márton György úrral. Valamint a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetőjével. A találkozó célja: - közvetlen kapcsolatfelvétel, - tájékozódás a térségben élő kisebbségek pályázati aktivitásáról, lehetőségeikről - a partnerek figyelmének felkeltése a kisebbségpolitikai szempontokra - tájékozódás a jövőbeni lehetőségekről - kontakt személyek megnevezése a jövőbeni partneri együttműködés érdekében - esetleges konkrét ügyekben információkérés (Mecseknádasd) A Dél-Dunántúli RFT elnökével Feigli Ferenc úrral a megbeszélés első, markáns témája a hazai cigányság helyzetének megvitatása volt. Véleménye szerint a jelenlegi közmunka programok nem segítik a cigányság helyzetének javítását. A jövőben olyan programokat kellene működtetni, amelyeknek legalább 3 évre történő meghosszabbításával vissza lehetne vezetni a cigány embereket a munka világába. Ugyan az OCÖ delegált tagot a 19 fős Tanácsba, aki ennek ellenére nem vesz részt az üléseken. A Tanács ülései nyilvánosak, tehát minden érdeklődő - így a térségben élő kisebbségek képviselői is - részt vehetnek a munkában! Feigl úr tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy most készülnek el az elmúlt két év tapasztalatai és jelenleg kidolgozás alatt vannak a következő két évre vonatkozó akciótervek, melyek meghatározzák a regionális fejlesztések évi irányait. Ezek az akciótervek, várhatóan augusztus folyamán kerülnek fel a honlapjukra, s a társadalmasítás keretében, mindenki elmondhatja a véleményét, kifejtheti javaslatait. 10

11 Lehetőségeket lát továbbá a határon átnyúló együttműködésekben. Elmondta, hogy a horvátok mindenben szeretnének együttműködni a Dél-Dunántúli Régióval (a legjobb lehetőségek a gyógyfürdők kapcsán kínálkoznak). Végezetül kölcsönösen tájékoztatták egymást a kontakt személyekről, akik a jövőben kapcsolatot tartanak az RFT és a Főosztály között. Megbeszélést folytattak még Márton György úrral is, aki a 300 főt foglalkoztató Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójával. Márton úr arról a térségben futó programokról tájékoztatta NEKF-t. Ezek a ROP, TÁMOP, TIOP és az ESZA által meghirdetett pályázatok. A pályázatok, és azok eljárási rendjei mind nyilvános adatok, melyek a honlapjukon megtekinthetők. A beérkező véleményeket mind figyelembe veszik. Régiós szinten a Tervezési Bizottságokban vannak állandó civil meghívottak. Amennyiben a kisebbségek képviselő részt kívánnak venni a munkában, úgy erre nekik is lehetőségük van. A további kapcsolat érdekében megadták azon munkatársuk nevét, elérhetőségét, akivel rendszeres kapcsolatot tudnánk munkatársi szinten tartani. A jövőben a hazai kisebbségek tekintetében a következő teendők vannak: 1. Rendszeres kapcsolat tartás az Ügynökségek munkatársaival. Hírlevelünkben, illetve szokásos csatornáinkon keresztül folyamatosan fel kell hívni a kisebbségek figyelmét, a pályázati kiírásokra, lehetőségekre. 2. A következő két év akcióterveinek véleményezni lehetőségére szintén fel kell hívnunk, mind a Főosztály munkatársainak, mind a kisebbségi szereplőknek a figyelmét. 3. Végig kel gondolni azt a lehetőséget, miszerint a kormányzat nyisson egy külön forrást az önerő biztosítására. 4. Az NFÜ szakembereivel a már meglévő kapcsolatokon túl végig kell beszélni azon lehetőségeket, melyek beépíthetők a pályázati célokba a hazai kisebbségek érdekében. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetőjét Balogh László urat hivatalomban fogadtam június 25-én. A megbeszélésen a fentieknek megfelelően Balogh úr is tájékoztatott az általa vezetett munkaszervezet tevékenységéről, itt 134 fő dolgozik, a régió 25 kistérségéből 5 hátrányos helyzetű. A helyzet jellemzőjeként leszögezte, hogy mind a kompetencia, mind a tudás kisebb a hátrányos helyzetű régiókban és ebből már most az látszik, hogy a pályázatok nem hogy segítik a felzárkózást, épp ellenkezőleg: tovább mélyítik a szakadékot. Maga a pályáztatás rendszere ugyan átlátható, tisztességes, de sajnos a fentiek miatt nem igazságos. Ő is, lehetőségként, a régióban élő kisebbségek számára a határon átnyúló programokban történő részvételt látja lehetséges megoldásnak. Szintén felhívta a figyelmet a most készülő Akciótervekre és azok véleményezésére. Németh Erika főigazgató a közeljövőben tervezi az Észak Alföldi Régió és az Észak Magyarországi Régió felkeresését és fontosnak tartja rendszeres munkakapcsolat elindítását, valamint az akciótervek társadalmi vitára bocsátásáig átfogó képet kell kialakítani a Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek munkájáról. Még lehet pályázni a kisebbségi koordinációs és intervenciós keretre Még lehet pályázni a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága kisebbségi célú pályázatára. A kisebbségi koordinációs és intervenciós támogatásokkal kapcsolatos pályázati felhívás és adatlap a honlapunkon elérhető. A kérelmek kizárólag pályázati adatlapon nyújthatók be. Az intervenciós kérelmek előterjesztésére, a rendelkezésre álló keretösszeg folyamatos felhasználása függvényében, legkésőbb november 15-éig van lehetőség. Pályázati adatlap az alábbi helyen tölthető el: Forrás: 11

12 HAZAI HÍREK Sólyom: támogatni kell a kisebbségeket A kulturális nemzet fogalmát szeretné elfogadottá tenni Sólyom László, aki szerint minden kisebbségnek jár a támogatás. A köztársasági elnök, aki a nyugat-szibériai Hanti-Manszijszkban nyilatkozott magyar újságíróknak vasárnap programja zárásaként, észt, finn és orosz kollégájával részt vett a finnugor népek V. világkongresszusán. Az államalkotó három finnugor nemzet államfője vasárnap felavatták a "barátság fáját": a város központjában álló, fémből készült, fa alakú alkotás minden ága egy-egy finnugor népet, népcsoportot jelképez. Kérdésre válaszolva elmondta: a négy elnök azért volt jelen a tanácskozáson, hogy politikai súlyával támogatást nyújtson. A világkongresszus szombat esti hivatalos megnyitóján elmondott beszédében felvetett problémákat, és ezt a résztvevők jól fogadták. Sólyom László szombaton úgy fogalmazott, hogy a kultúraváltás elkerülhetetlen. A kérdés az, hogy hogyan tudják ezt megoldani a kis népek úgy, hogy ne legyen belőle kultúravesztés - mondta az államfő, hangsúlyozva, hogy a kulturális sokféleséget értékként akarja megőrizni a világ, és a finnugor világmozgalomnak támaszul kell szolgálnia a kis népek nehéz teendőihez. Utalt arra, hogy "a Magyarországon kívül élő többmilliós nemzetrészeinket tekintve szintén a beolvadás, a nyelvvesztés rémével nézünk szembe, szintén átéljük a kisebbségi, s ezen belül még inkább a szórványlét nehézségeit". Számunkra is alapvető kérdés az anyanyelvi iskoláztatás, az anyanyelv használata a hivatalokban és bíróságokon; általában a kisebbségi nyelv és a többségi államnyelv tudásának, tanításának és használatának viszonya. Úgy ítéli meg, hogy a hasonló problémával küszködő finnugor népek javát is szolgálhatják azok a magyar erőfeszítések, amelyek a kisebbségi jogok kollektív jogként való elismerését célozzák a nemzetközi jogban és az Európai Unióban. E téren bíztató fejleménynek tekinti Sólyom László, hogy az EU-orosz párbeszéd szerves része lett a finnugor kisebbségek helyzete. Az államfő vasárnapi nyilatkozatában rámutatott: minden kisebbségnek jár a támogatás. A különbséget abban látja, hogy a magyaroknak van egy anyaországa, amelyre támaszkodhat, amely védi őket. Az oroszországi finnugoroknak viszont nincs ilyen, "ezért jó, hogy mögöttük vagyunk, most már az Európai Unióban is". Szerencsés dolognak tartja Sólyom László azt is, hogy a finnugor kérdés évek óta része az orosz-magyar kapcsolatoknak. Az észt elnök szombat esti beszédről szólva úgy vélte, hogy Toomas Hendrik Ilves nyilván abban a szellemben beszélt, amely az orosz-észt viszony jellemzi. Dmitrij Medvegyev orosz elnök beszédének fényében azonban Sólyom Lászlót meglepte Konsztantyin Koszacsovnak, az orosz parlament alsóháza külügyi bizottsága elnökének heves reagálása. "Nyilván az orosz politikai életben is különböző irányzatok vannak" - fogalmazott. Kérdésre válaszolva emlékeztetett arra, hogy ő maga a határon túli magyarok kifejezést nem szokta használni, hanem a magyar nemzet Magyarországon kívül élő részei kifejezést. Nagyon fontosnak tartja, hogy a kulturális nemzet fogalmát szeretné elfogadottá tenni. Abban pedig mindegy, hogy ki milyen állampolgár és hol él, a saját identitása, a magyar nemzethez való tartozása a lényeg - mondta Sólyom László. Forrás: Híradó.hu 12

13 Szili Katalin: legyen párbeszéd az önkormányzati rendszerről Az önkormányzati rendszer felülvizsgálatáról folytatandó, párthovatartozástól független párbeszéd fontosságát hangsúlyozta Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke pénteken a Megyei Jogú Városok Szövetsége éves közgyűlésén a Tolna megyei Tengelicen. Kívánatos cél, hogy legyen párbeszéd a polgármesterek, a kormányzat és a politikai aktorok között arról, hogy távlatosan milyen önkormányzati rendszert szeretnénk kialakítani - mondta Szili Katalin. Végérvényesen pontot kellene tenni azoknak a vitáknak a végére, amelyek a régió, a megye, a kistérségek, a helyi települési önkormányzatok szerepéről szólnak - tette hozzá. Hangsúlyozta: meg kell teremteni a fejlesztésekkel kapcsolatos rendszert, a decentralizált szervek szerepének egyensúlyát. A parlament elnöke az önkormányzati rendszer felülvizsgálatának kérdését szorosan összekapcsolta az önkormányzatok működéséhez szükséges államháztartási reform megfogalmazásával, a központi kormányzat és a dekoncentrált állami szervek egyensúlyának megteremtésével. Úgy vélte, az önkormányzati rendszer megerősítéséhez finomításra van szükség az államháztartáson belül. Miközben megállapította, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszak alatt az önkormányzati rendszer kiállta a próbát, megfogalmazta a hiányosságokat is, többek között a közigazgatás széttagoltságát, koordinálatlanságát. Szili Katalin legfontosabb problémaként a rendszer kohézióját biztosítani képes középszint hiányát jelölte meg. Leszögezte: nem megyeellenes és a regionális rendszer számára nem földrajzi kérdés, hanem tartalmi. A házelnök előadását követő hozzászólások során Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere úgy vélte: "ezerszer megfogalmazott tézisek" ezek, amelyek megvalósítása mindig ellenállásba ütközött, csak lényegtelen dolgokban tudtak megállapodni. Kósa Lajos, Debrecen fideszes polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke leszögezte: mindaddig nem történik változás, amíg az önkormányzati és parlamenti választási ciklusok együttmozgását nem sikerül megszakítani. Csabai Lászlóné, Nyíregyháza szocialista polgármestere csatlakozott Kósa Lajos véleményéhez, mint mondta, erre most van a legjobb alkalom. Javasolta, hogy kétszer ötéves ciklusra bízzák meg az önkormányzatokat. Közbevetőleg megjegyezte: most egyetértésre lehetne jutni, mivel nem valószínű, hogy 2010-ben a szocialisták "agyon fogják magukat nyerni". Ezzel kapcsolatban az MTI megkérdezte Szili Katalin véleményét. "Érdekes felvetés volt, számomra is új. Azt gondolom, hogyha ezt a Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezi, biztosan lesz visszhangja - válaszolta a parlament elnöke. A közgyűlés az Állami Számvevőszék főigazgatójának előadásával folytatódott a megyei jogú városok gazdálkodásának tapasztalatairól. Szombaton elnöki beszámolót, a évi pénzügyi jelentést és a évi gazdálkodás előterjesztését hallgatják meg a polgármesterek. Forrás: MTI Törvénymódosítás az esélyegyenlőség növeléséért A Parlament által elfogadott törvénymódosítás megteremti a jogi kereteket ahhoz, hogy minden gyermek, minden tanuló lehetőséget kapjon a sikeres iskolakezdéshez és az iskola sikeres befejezéséhez tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel az OKM sajtóirodája. A törvénymódosítás alapján új többcélú intézmény létrehozására nyílik lehetőség azokon a településeken ahol az alacsony gyermeklétszám miatt nincs lehetőség önálló bölcsődei csoport, önálló óvodai csoport kialakítására. Az új intézmény az egységes óvoda-bölcsőde, amely befogadhatja az óvodás gyermekek mellett a két évesnél idősebb bölcsődés korú gyermekeket is. A sikeres iskolakezdés előfeltétele, hogy a gyermek minél hosszabb ideig óvodába járjon. A gyakorlat azt 13

14 igazolja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, az átlagosnál szegényebb szociális helyzetben lévő családokból, ahol a szülők iskolázottsága is alacsony a gyermekek nem, vagy csak rövid ideig járnak az óvodába. A javaslat bevezeti az óvodáztatási segélyt, amelyre akkor válik jogosulttá a szülő, ha halmozottan hátrányos helyzetű gyermekét három vagy négy éves korában beíratja az óvodába. Az elmúlt időszakban nagy visszhangot kaptak azok az esetek, amikor a tanuló erőszakos magatartása megzavarta az iskola életét, lehetetlenné tette tanulótársai részére a nyugodt tanulást. Az új rendelkezések alapján a szülő kötelezhető arra, hogy ilyen esetben vigye el gyermekét az iskolapszichológushoz és vegye igénybe gyermeke a részére ajánlott fejlesztő foglalkozásokat. A törvénymódosítás nem érintette az iskoláknak azt a jogát és kötelezettségét, hogy indokolt esetben kérje a családvédelemmel foglalkozó szervek, a gyermekvédelemmel foglalkozó szervek, legsúlyosabb esetben az ügyészség, a rendőrség segítségét. Az elmúlt évben nem egy esetben okozott problémát, hogy meghatározott településen nem biztosítják az óvodai szolgáltatás igénybevételét, illetve nincs olyan általános iskola, amely ellátná az úgynevezett kötelező felvételi feladatokat. Az Oktatási Hivatal arra kap felhatalmazást a törvényben, hogy kijelölje azt az önkormányzati feladatellátásban részt vevő óvodát, illetve általános iskolát, amelyik nem tagadhatja meg a gyermek, illetve a tanuló felvételét. A kijelölés költségeit annak az önkormányzatnak kell megfizetnie, amelyik nem gondoskodott az óvodai nevelés, illetve az iskolai oktatás megszervezéséről. Az Oktatási Hivatal megállapíthatja az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági jogviszony létrejöttét, ha hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy a nevelési-oktatási intézmény a felvételi, átvételi kérelem elbírálása során megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Ilyen döntést a Hivatal a szülő kérelmére hozhat. A javaslat elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazta a Kormányt arra, hogy meghozza azokat a szükséges intézkedéseket, megalkossa azt a rendeletet, amely biztosítja, hogy azok a pedagógusok, akik átlagon felüli teljesítményt nyújtanak nagyobb jövedelemre tegyenek szert. Ugyancsak a Kormány szabályozhatja a törvény új felhatalmazása alapján a pályakezdő pedagógusok átlagostól eltérő díjazását. Forrás: Objektívhír.hu A közmunkaprogramokat támogatja a kormány Hárompontos segélyezési csomagot készít a kormány az állástalanok segítésére. Első pontként arra ösztönöznék az önkormányzatokat, hogy a forrásaikat segélyezés helyett közmunkaprogramokra fordítsák. A munkanélküliek csak akkor kaphatnának segélyt, ha képzésen vesznek részt. A dobogókői MSZP-tanácskozás fő kérdése a szociális rendszer átalakítása volt, ezen belül is elsősorban a szociális segélyezés rendszerének szükséges korrekciója. Általános egyetértés volt abban, hogy érdemi pontokon szükséges módosítani a szociális segélyezési rendszert - összegezte a megbeszélést Gyurcsány Ferenc, hozzátéve, hogy három javaslatot fogadtak el. Segély helyett közmunkaprogram? Az első szerint a pénzügyi támogatások átalakításával arra kell ösztönözni az önkormányzatokat, hogy a rendelkezésre álló forrásokat segélyezés helyett közmunkaprogramokra fordítsák. Gyurcsány Ferenc kiemelte: az önkormányzatok a szabályozás miatt jelenleg abban érdekeltek, hogy az egyszerűbb utat válasszák és segélyt adjanak a közmunkaprogramok szervezése helyett. A cél, hogy a segélyezettek találjanak munkát a közfoglalkoztatásban. Képzésért segély A második elképzelés alapján a fiatal munkanélküliek csak akkor kaphatnának segélyt, ha képzésen vesznek részt. A segélyezettek negyven százaléka tizen- és huszonéves, számukra kötelező lenne a 14

15 képzés, ha szociális segélyt szeretnének. Ez jelentheti az általános iskola befejezését éppúgy, mint a szakmatanulást - tette hozzá Gyurcsány Ferenc. A harmadik pont szerint a minimálbér és a segély legmagasabb összegét távolítani kell egymástól. Így az érintetteknek érdemesebb lesz inkább munkát találni a segély helyett - mondta a miniszterelnök. Ennek két módja van: vagy a minimálbért elemik, vagy a segély összegét csökkentik. Hogy a kormány melyik megoldást támogatja, nem derült ki a miniszterelnök beszédéből. Megvan rá a pénz A három javaslatot nyáron dolgozzák ki részletesen, ősszel dönthet róluk a kormány, illetve a parlament. Gyurcsány Ferenc azt mondta, az elképzelések megvalósításához nem lesz szükség további forrásokra, az Új Magyarország Fejlesztési Terv erre szánt pénzeit lehet majd felhasználni. Az elképzelésekről konzultálnak majd a szociális szakma képviselőivel, a társadalmi partnerekkel és az önkormányzatokkal is. A miniszterelnök szerint személyre, családra szóló egyedi szolgáltatásokat kell nyújtani az álláskeresőknek, és erre képessé kell tenni a családsegító szolgálatokat és a munkaügyi központokat. Mint elhangzott, a világban több hasonló modell van, egyebek mellett a mexikói és a brit. Egyre több pénz közmunkára Kérdésre válaszolva Gyurcsány Ferenc elmondta: jelenleg tízszer annyi állami pénz jut közmunkára, mint 2000 és 2002 között, és az összeg évről-évre emelkedik. Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb intézkedés szerinte az, hogy a kiemelt nagyberuházásoknál a foglalkoztatottak tíz százalékának hátrányos helyzetűnek kell lennie, vagy hátrányos helyzetű térségből kell érkeznie. Gyurcsány Ferenc pénteken a találkozó előtt arról beszélt, hogy a szociális tárca a tervek szerint negyedévente 120 óra "valódi munkát" biztosítana az állástalanoknak. Ez nem jelenti azt, hogy a segélyért dolgozni kell, hiszen az új rendszer munkaviszonyt jelentene. Az elképzelések szerint a munkát nem feltétlenül az önkormányzatok biztosítanák, magáncégeket is bevonnának a programba. Adókedvezményben is gondolkodnak A kormányfő arról is beszélt, hogy egyszerűbb adórendszerre, kevesebb adókedvezményre van szükség Magyarországon. Bejelentette, hogy a kormány átfogó gazdasági egyeztető fórumot hoz létre, a kormányönkormányzat egyeztető fórum mintájára. A fórum célja, hogy konzultációt biztosítson a gazdasági élet, az üzleti szféra szereplői és a kormány között. A pénteki kormányzati egyeztetés ebben a hónapban már a második volt: legutóbb június 10-én és 11-én egyeztetett Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, szocialista pártelnök az MSZP elnökségével, parlamenti frakcióvezetésével, a kormánytagokkal és az államtitkárokkal. A találkozó szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlott az egyik dobogókői szállodában. A politikusokat teljesen elzárták az újságírók elől, a sajtó munkatársai csak egy külön épületben dolgozhattak. Forrás: MTI Magyar elnöke lett az ENSZ kisebbségi fórumának Mohácsi Viktória (SZDSZ) európai parlamenti képviselőt nevezte ki az újonnan létrehozott Kisebbségi Fórum első elnökévé az ENSZ genfi székhelyű Emberi Jogi Tanácsa - jelentette be a képviselő asszony brüsszeli közleményben pénteken. A Kisebbségi Fórum megalakításáról a tanács tavaly hozott határozatot. A testület célja, hogy lehetőséget biztosítson a párbeszéd elősegítésére és az együttműködésre a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyekkel kapcsolatos kérdésekben. Az első ülésre szeptember 4-5-én kerül sor. Forrás: MTI 15

16 Vannak-e közigazgatási hivatalok? Alkotmánysértő a regionális közigazgatási hivatalok felállítása - mondta ki tavaly az AB. A pártok közti megegyezés hiányában viszont ma senki nem tudja, hol legyenek a hivatalok. Az Alkotmánybíróság (AB) tavaly ősszel állapította meg, hogy az önkormányzati törvénynek a közigazgatási hivatalok felállításáról rendelkező pontját alkotmányellenesen módosították, ezért azt idén június végi hatállyal megsemmisítették. Egyes szakértők úgy vélik, hogy júliustól, tehát az e szerveket alapító rendelkezés hatályon kívül helyezésének időpontjától kezdve a hivatalok jogilag nem is léteznek. Kormányzati források viszont állítják: miután a döntés a feladat- és hatásköröket nem érintette, a munka zavartalanul folytatódhat. A hivatalok dolga egyebek mellett a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete és a területi államigazgatási szervek ellenőrzése. Emellett itt bírálják el számos elsőfokú közigazgatási határozat - például az építési engedélyek vagy a szociális segélyek, illetve a helyhatóság által kiszabott bírságok - ellen benyújtott fellebbezéseket. E hivatalok nélkül leállnának az örökbefogadási és az állampolgársági ügyek, s külföldiek sem vásárolhatnának Magyarországon ingatlant. Miután évente legalább nyolcvankilencvenezer különféle hatósági döntésről van szó, az intézmény léte korántsem jogelméleti kérdés. "A közigazgatási hivatalok államigazgatási feladatokat ellátó költségvetési szervek" - így szól a már csak néhány hétig hatályos passzus. A korábbi szabályozás még fővárosi és megyei hivatalokról szólt, ám azt 2006-ban feles törvénnyel módosították, utat nyitva a regionális átszervezés előtt: tavaly januártól a korábbi fővárosi és tizenkilenc megyei közigazgatási hivatal helyett hét regionális hivatal, illetve - Pest megye kivételével - megyei kirendeltségek működnek. Ezt a rendelkezést az alkotmánybírák azért kifogásolták, mert az önkormányzati törvény megváltoztatásához a képviselők kétharmadának támogatására van szükség. Az ellenzék már a tervezet benyújtásakor jelezte aggályait, ám a kabinet arra hivatkozott, hogy egy ugyancsak 2006-ban elfogadott alkotmánymódosítás szerint államigazgatási szervek elnevezésének korrekciójához elég az egyszerű többség. Ezzel szemben az AB úgy látta, hogy a hivataloknak ezúttal nemcsak a neve változott, hanem a hatásköre is, ez pedig önkormányzati jogokat érinthet, tehát a jogszabályt csak minősített többséggel módosíthatták volna. Az AB kimondta azt is: "mivel a regionális közigazgatási hivatalok létrehozása, illetőleg létrehozásuk törvényi alapjainak megteremtése 2/3-os többséggel elfogadott törvényi szabályozást igényelt volna", a hivatalok működéséről szóló kormányrendelet szintén semmis. Így július 1-jétől a hivatalok léte kétszeresen is kérdéses: attól kezdve az önkormányzati törvényben nem marad rendelkezés e szervek státusáról, és hiányzik a működésükről szóló jogszabály is. Ez utóbbit a kormány könynyen pótolhatja, hiszen több mint három hete van egy új rendelet kibocsátására. Az AB-határozat indoklásában meghatározott feltételeknek is eleget tehetnek azzal, ha a regionális hivatalok helyett - amelyek felállítása elől a parlament feles többséggel bontotta le a törvényi gátakat - egyszerűen visszaállítják a megyei és a fővárosi hivatalokat. De ezzel még nem teremtik meg azt a "2/3-os többséggel elfogadott törvényi szabályozást", amely e szervezetek létének alapja lenne. Így elég abszurd a helyzet, mert egyes vélemények szerint előfordulhat, hogy valaki az önkormányzati törvényre hivatkozva - például egy perben - akár a közigazgatási hivatalok létét is kétségbe vonja. Az "intézményesítő szabály" hiánya a szervet önmagában nem teszi nem létezővé, hiszen a hatásköreit számos törvény tartalmazza - állítják mások. Azt azonban senki nem vitatja, hogy az állapot tarthatatlan. A kabinet azonban önmaga nehezen tud jó megoldást találni - hívják fel a figyelmet egy új szempontra -, mert júliustól hiányzik a hivatalok felállításának jogalapja, ezért a működésükről szóló új kormányrendeletet sem lesz mire építeni. Tehát akár megtartják a jelenlegi regionális hivatalokat, akár visszatérnek a korábbi megyei szervezeti rendszerhez, mindkét megoldás támadható. A kormány a tavaszi parlamenti ülésszak legvégéig keresi a konszenzus lehetőségét, ám ha nincs megegyezés, "kényszerpálya alakul ki, amelyre a kormány alkotmányos megoldást kell hogy találjon" - közölték kérdésünkre az Önkormányzati Minisztériumban. Állítják, hogy minden helyzetre kész szakmai alternatívával rendelkeznek, a további részletekről azonban egyelőre nem kívánnak nyilatkozni. Azt azonban hangsúlyozzák: senkinek nem lehet érdeke, hogy a hivatalok működését ellehetetlenítse. Forrás: Népszabadság 16

17 Egységes lesz a közigazgatási informatika Az év végére elkészülnek az elektronikus közigazgatási szolgáltatások továbbfejlesztését szolgáló szabványok, követelmények és módszertani útmutatók. Az így létrejövő keretrendszer alkalmazása - további döntés nyomán közigazgatási intézmény számára válhat kötelezővé az informatikai fejlesztések során. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Központja által vezetett konzorcium nyerte az elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítására kiírt, nettó 641 millió forint értékű közbeszerzési eljárást - közölte pénteken Baja Ferenc közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos és Bálint Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója. Az év végére lezárul a projekt A pályázat dokumentációját hatan vették fel, végül azonban csak egy jelentkező adott le pályamunkát. A nyertes konzorcium tagja még a szabványtárat elkészítő CompLex Kiadó Kft., a projektvezetésért és a minőségbiztosításért felelős Hendra Kft., a biztonsági előírásokat kidolgozó HunGuard Kft., a projektmenedzsment-módszertant kidolgozó, valamint a tesztkörnyezetet biztosító Kopint-Datorg Zrt., továbbá az interoperabilitási és biztonsági követelményeket elkészítő Stratis Kft. A projekt befejezésének határideje december 31. A kiemelt projekt támogatási szerződését aláírták, fejlesztéseit 897 millió forint európai uniós és hazai társfinanszírozásban hajtják végre. A fejlesztés kedvezményezettje a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Államtitkársága. Kiemelt cél a rendszerek átjárhatósága Az E-kormányzat 2005 stratégia céljai - az EU által meghatározott 20 leggyakrabban használt elektronikus közigazgatási szolgáltatás kifejlesztése - Magyarországon 2005 végére jó színvonalon megvalósult. A rendszerek azonban nem tették lehetővé a további fejlődést, a vizsgálatok szerint azért, mert a hiányzott a különböző ágazati rendszerek közötti interoperatibilitás. Ezért az i2010 nevű e- közigazgatási stratégia kiemelt célként kezelni a rendszerek között interoperatibilitás fejlesztését. Alapvető feladat, hogy az elektronikus közszolgáltatásokhoz szabványokat, keretrendszereket, módszertani útmutatókat és eljárásrendeket dolgozzanak ki, amelyek alkalmazása egy további döntés nyomán kötelezővé válhat a közigazgatási informatikai fejlesztéseket megvalósító mintegy 140 intézménynek. A keretrendszer legalább 2000 önkormányzat számára is útmutatóként szolgálhat. Az Államreform operatív program Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása" kiemelt projektjében kidolgozott szabványokat egy, az összes fejlesztő által elérhető szabványtárban teszik majd közzé. Mivel a későbbi projektek résztvevőinek alkalmazniuk kell az e-közigazgatási keretrendszer előírásait, ezért a projektmenedzsment-módszertan és a szakmai monitoringrendszer kialakítása is a projekt részét képezi. A projektről részletes információkat olvashat az Elektronikuskormányzat-központ háttéranyagában. Forrás: Magyarország.hu Lépj egyet előre program, újabb szakasz: csaknem 15 ezer támogatott Már csaknem 15 ezren nyertek el támogatást a Lépj egyet előre program újabb, az idén januárban indított szakaszában, a program összesen 22 ezer személy ingyenes képzését finanszírozza - tájékoztatták a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnál az MTI-t. A további 7 ezer képzési helyre több mint 20 ezer jelentkező közül választják ki azokat, akik részt vehetnek a programban. Számít a jelentkezések beérkezési sorrendje, illetve az, hogy milyen szakmát választ a jelentkező. A képzéseket az első szakaszhoz hasonlóan csak olyan szakmáknál támogatják, amelyekre szükség van az adott régióban. Több szakmára, így például élelmiszer- és vegyiáru-eladóra, szociális gondozóra, 17

18 ápolóra, biztonsági őrre, takarítóra, kereskedőre, nehézgépkezelőre már eddig is annyi volt a jelentkező szinte az összes régióban, hogy ezekre nem vesznek fel újabb támogatottakat. Ugyanakkor több más szakmára az egész országban alig van jelentkező. Ilyen például a hegesztő, a kőműves, az ácsállványozó, a forgácsoló. Ezekre a szakmákra országszerte további támogatások nyerhetők el. A Lépj egyet előre program első szakaszában 2006 februárja és 2007 vége között , döntő részben szakképzetlen személy jutott ingyenesen az adott térség munkaerőpiacán keresett szakmához. Az első szakaszhoz 4,8 milliárd forintot használtak fel, a jelenlegi újabb szakaszra a következő két évben 10,6 milliárd forint fordítható. A tervek szerint a második szakasz keretében 22 ezren szerezhetnek a munkaerőpiacon keresett szakképesítést. A program mindkét szakaszának finanszírozásában szerepet vállalt az Európai Unió. A jelenlegi második szakasz külön is ösztönzi a csak nyolc általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem rendelkezőket a szakmai vagy felzárkóztató képzését. Az ilyen képzettségi szintnél minden 150 órányi tanfolyami idő után a minimálbér nagyságú ösztöndíjban részesülhetnek a jelentkezők. Ez anyagi alapot ad arra, hogy alkalmi munka helyett a tanfolyamon vegyenek részt. Azok, akik az alapfokú iskolánál magasabb végzettséggel rendelkeznek, csak a tanfolyamok végén, sikeres vizsga esetén jogosultak az ösztöndíjra. A második szakaszban olyan, szakképzettséggel már rendelkező személyek is jelentkezhetnek, akiknek a szakmája elavult, ezért piacképesebb szakmát szeretnének elsajátítani. Felsőfokú végzettségűek képzését viszont a program nem támogatja. A képzésekre a tanfolyamokat szervező képző intézményeknél lehetett jelentkezni, a jelentkezéseket ezek az intézmények juttatták el a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz. A program tanfolyamai általában azért sikeresebbek a többi képzésnél, mert egyrészt a jelentkezés nem követel meg bonyolult adminisztrációt, másrészt a szervezők az átlagosnál jobban igazodnak a résztvevők időbeosztási és egyéb igényeihez. Forrás: MTI Kiss Péter: erősíteni kell a szakképzést Magyarországon a vállalkozások 11 százaléka nem talál megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerőt, s ha ez a helyzet megváltozna, 7 százalékponttal nőhetne a foglalkoztatottság mértéke - mondta Kiss Péter. A kancelláriaminiszter szerint vissza kell adni a fizikai szakmák társadalmi megbecsülését. A kancelláriaminiszter szerint Magyarországon jelenleg a vállalkozások 11 százaléka nem talál megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerőt, s ha ez a helyzet megváltozna, 7 százalékponttal nőhetne a foglalkoztatottság mértéke. Kiss Péter erről a szakképzési évadzárón beszélt csütörtökön a Parlamentben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a Miniszterelnöki Hivatallal (MeH) közösen rendezte a szakképzési évadzárót azért, hogy hozzájáruljanak a fizikai szakmák társadalmi megbecsültségének javításához, és népszerűsítsék a szakmunkáspálya-modellt. A rendezvényen Kiss Péter kancelláriaminiszter és Parragh László, az MKIK elnöke emléklapokat adott át a 15 szakmában megrendezett Szakma Kiváló Tanulója országos verseny helyezettjeinek és felkészítő tanáraiknak. A miniszter elmondta: az ország versenyképessége szempontjából egyre nagyobb jelentősége van a szakképzésnek, amelybe - a munkaerő- piaci igényeknek megfelelő képzés érdekében - bevonták a gazdaság szereplőit is. Parragh László elmondta, hogy a kamara által rendezett szakmunkás tanulmányi versenyen az idén 15 szakmában 145 tanuló versengett mintegy 66 szakképző iskolából. A Szakma Kiváló Tanulója verseny 18

19 döntőjét, a Szakma Sztár Fesztivált mintegy 10 ezren keresték fel. A versenyt további kilenc szakmával bővítve jövőre is megrendezi a kamara. Forrás: MTI Közös kulturális intézetet alapítottak a V4-ek A csehországi Olmützben 2012-re készül el a Visegrádi Négyek közös kulturális intézete, amelynek alapításáról pénteken állapodtak meg a V4-ek kulturális minisztereinek találkozóján. Közös kulturális intézetet alapítottak Visegrádi Fórum néven a V4-ek; az erről szóló dokumentumot a négy ország kulturális minisztereinek találkozóján, pénteken a csehországi Olmützben írták alá - közölte a magyar szaktárcát képviselő Csák Ferenc. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium kulturális ügyekért felelős államtitkára elmondta, a Visegrádi Fórum, vagyis a közös kulturális intézet feladata lesz, hogy a négy ország történelmi és kulturális örökségét, valamint kortárs művészetét bemutassa. Az intézet székhelye Olmützben lesz, és 2012-re készül el, de az ünnepélyes megnyitót 2013-ban tartják, akkor, amikor Csehország az Európai Unió soros elnöke lesz. A tanácskozáson átadták a plzeni Nemzetközi Fesztiválszínháznak a Visegrád-díjat, mivel a színház vállalt feladatához méltóan folyamatosan bemutatja a V4-ek országainak színpadi repertoárját, beleértve a kortárs szerzőket is. Növekedhet a visegrádi alap költségvetése Csák Ferenc tájékoztatása szerint az olmützi találkozón tárgyaltak Gyurcsány Ferenc kormányfő azon javaslatáról, hogy növeljék a Nemzetközi Visegrád Alap költségvetését. Ez azért lenne fontos, hogy jusson támogatás mind a négy országban és a szomszédos államokban működő, állami feladatokat átvállaló civil szervezeteknek. Az alap költségvetésének emelésével növelhető lenne a Kelet- és Nyugat- Balkánról, valamint Kelet-Európából a visegrádi országokba érkező ösztöndíjasok létszáma is - jegyezte meg az államtitkár. A spanyolok felé nyitnak a visegrádiak Az olmützi találkozón a résztvevők támogatták azt a cseh javaslatot, hogy a V4-ek vegyék föl a kapcsolatot a spanyol nyelvterület országaival. A magyar kulturális tárca a nyitás mellett van, mert amúgy is szándékában áll oktatási és kulturális szakdiplomatát küldeni Spanyolországba mondta el az államtitkár. Forrás: MTI Júniusban ülésezett a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság Június 10-én Pozsonyban, a Külügyminisztérium épületében került sor a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság VIII. ülésére. Az ülésen a szlovák-magyar viszony áttekintésén túl a pilisszentkereszti Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Pilisi Szlovákok Egyesülete, valamint Regionális Kulturális Központ ügye is szóba került. További fontos egyeztetési pont volt a két ország közös uniós pályázatai a turistaforgalom élénkítése érdekében. Már a legutóbbi egyeztetésen szó volt a két ország busz- és vonatmenetrendjének összehangolásáról. Sem Szlovákia, sem pedig Magyarország nem gyengíti a jövőben a területén élő kisebbségek jogait és a fennálló satus quot. Mindezt a Szlovák-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság pozsonyi ülésén résztvevő 19

20 szakértők szögezték le. A vegyesbizottság szlovákiai társelnöke Miroslav Mojžita, magyarországi pedig Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára. Sikernek könyvelték el, hogy a Szlovák Köztársaság megoldást talált a Pátria Rádió sugárzásával kapcsolatos jelenlegi problémákra, a Magyar Köztársaság pedig a pilisszentkereszti Szlovák Ház körüli gondokat fogja orvosolni. A vegyes bizottság egyúttal értékelte a 2003-ban a nemzetiségek kölcsönös támogatásáról kötött 14 pontos megállapodás betartását a kultúra területén. Az elfogadott értékelés szerint a kölcsönös támogatás lehetőségét mindkét fél intenzíven kihasználja. Ugyanakkor a szlovák fél arra kéri magyar partnerét, hogy Magyarország ne részesítse individuális szociális támogatásban a Szlovákiában élő magyar kisebbséget, továbbá azt szeretné, ha a magyar oldalról érkező, a művelődésre és az oktatásra szánt támogatás az eddigi gyakorlattól eltérően személyre szabottabban történne. A szlovák-magyar vegyes bizottság a két ország közti, a jószomszédi kapcsolatokról és az együttműködésről szóló megállapodás értelmében jött létre 1995 márciusában. Forrás: Felvidék.ma 100 tehetséges kisdiák utazik Szlovákiába az OKM támogatásával Kodály álma, hogy legyen a zene mindenkié, a gyermekek és a kórusok által valósulhat meg leginkább" - mondta Hiller István oktatási és kulturális miniszter, aki személyesen kívánt jó utat az Andor Ilona Ének- Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kórusának, amely három napos tanulmánykirándulásra indult Szlovákiába. 100 fős gyermekkórus a tárca Kodály országa című rendezvénysorozatán nyerte el a lehetőséget arra, hogy felkeressék Kodály Zoltán életének fontos helyszíneit. Tíz hazai és egy szlovákiai magyar városban járt a Kodály országa című rendezvénysorozat október 13. és december 1. között. Kecskeméten, Szolnokon, Sopronban, Győrött, Pécsett, Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon, Galántán, Székesfehérváron és Budapesten 46 együttes csaknem 1600 fellépője tett meg mindent azért, hogy megvalósuljon Kodály Zoltán álma: Legyen a zene mindenkié!" A rendezvénysorozat záróállomásán a fellépő kórusok között kisorsolták azt a három napos utat, amelynek résztvevői Kodály életútjának fontosabb állomásait keresik fel a Felvidéken. A szerencse az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak kedvezett. A százfős kórus a tárca által finanszírozott három napos kiránduláson ellátogat Galántára, Nagyszombatra, Pozsonyba; Bajmócra és Besztercebányára. Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium Horvát magyar kormányülés lesz Pécsett Pécsett szeptember 4-én tartják a következő, harmadik magyar horvát együttes kormányülést közölte Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára szerdán. A tanácskozáson az aktuális ügyek mellett a témák között bizonyára szerepelni fog, hogy Horvátország hamarosan csatlakozik a NATO-hoz. Gémesi Ferenc elmondta, hogy a kormányülést követően a tervek szerint a két miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc és Ivo Sanader felavatja a pécsi Miroslav Krleza horvát iskola felújított épületét. A magyar és a horvát kormány eddig kétszer tartott együttes ülést: először 2006 januárjában Budapesten, majd tavaly májusban Zágrábban. Forrás: MTI 20

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l 6 Jogszabályváltozások...6 K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 8. 6. s z á m Miniszterelnöki Hivatal INFORMÁCIÓK JOGI A jogszabály lényege: A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t

M i n i s z t e r i r e n d e l e t SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 23.578-3/2007-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.)

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP és EQUAL KK Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság (HEFOP IH) Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere

A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere A versenyeket támogató pályázatok tapasztalatai és a versenyszervezés jogi háttere Budapest, 2012. június 25. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 78. (1) Az oktatásért felelős miniszter köznevelés-fejlesztéssel

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása

POLGÁRMESTER. RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása Készítette:

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70. 589 /2006. Melléklet: 7 db Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben