Kisebbségi Hírlevél s z á m JOGI INFORMÁCIÓK 2 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 10 HAZAI HÍREK 12 KÜLFÖLDI HÍREK 26

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisebbségi Hírlevél. 2 0 0 8. 6. s z á m JOGI INFORMÁCIÓK 2 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 10 HAZAI HÍREK 12 KÜLFÖLDI HÍREK 26"

Átírás

1 JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 7 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 10 Kisebbségi Hírlevél s z á m Miniszterelnöki Hivatal Németh Erika battonyai látogatása...10 Látogatás Pécsett és Szegeden...10 Még lehet pályázni a kisebbségi koordinációs és intervenciós keretre 14 HAZAI HÍREK 12 Sólyom: támogatni kell a kisebbségeket...12 Szili Katalin: legyen párbeszéd az önkormányzati rendszerről...13 Törvénymódosítás az esélyegyenlőség növeléséért.13 A közmunkaprogramokat támogatja a kormány...14 Magyar elnöke lett az ENSZ kisebbségi fórumának..15 Vannak-e közigazgatási hivatalok?...16 Egységes lesz a közigazgatási informatika...17 Lépj egyet előre program, újabb szakasz: csaknem 15 ezer támogatott...17 Kiss Péter: erősíteni kell a szakképzést...18 Közös kulturális intézetet alapítottak a V4-ek...19 Júniusban ülésezett a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tehetséges kisdiák utazik Szlovákiába az OKM támogatásával...20 Horvát magyar kormányülés lesz Pécsett...20 Ülésezett a horvát-magyar vegyes bizottság...23 Kiss Péter és Dusan Caplovic találkozója A szlovén és a magyar közlekedési miniszter avatott utat Lentiben...21 Ősszel találkoznak a magyar és a román püspökök..22 Magyarországi Lengyelség Napja...23 Szlovák nemzetiségi fesztivál Kerepesen...24 Új Szlovák Ház épül Pilisszentkereszten...24 KÜLFÖLDI HÍREK 26 Brüsszel mindent kész beáldozni a szerződésért Európa vezetőt akar...26 Az EU szociális ügyeket felkarolva akar közeledni az emberekhez...27 Már Párizs vezeti az EU-t...28 Budapest első uniós ügynöksége: az Európai Innovációs és Technológiai Intézet...29 Lisszaboni szerződés: nincs egységes V4-álláspont.29 Hatékonyabb uniós külpolitikát szorgalmaz az Európai Parlament...30 A magyar uniós elnökség alatt légiesülhetnek Románia határai...31 Uniós támogatásra váró projektek...31 Jönnek a kétoldalú kiírások...32 "Együtt - Sokfélén" konferencia - letölthető hanganyagok...33 A kultúrák közötti párbeszéd európai éve - júniusi programok...34 ROMA HÍREK 35 Szerbia vette át a Roma évtized program elnökségét35 Összefoglaló a Roma Integráció Évtizede Program magyar elnökségi időszakáról...36 Konferencia a lakhatási szegregáció visszaszorítására tett kormányzati intézkedésekről...37 Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat Békés megyében...38 Rendőrségi ösztöndíj cigány fiataloknak...38 Sansz Elysées Esélyegyenlőségi - Művészeti Fesztivál...39 A mai roma fiatalok nem szívesen vallják saját nemzetiségüket...40 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 41 Hazai pályázatok...41 Pályázati eredmények...47 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK 49 Az MMI KL felhívásai...49 Nemzetiségi nemzeti európai identitás...50 ESEMÉNYEK, KÉPZÉSEK 52

2 JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról A jogszabály száma és címe: évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról A jogszabály lényege: A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. A közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél, a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaiban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába. A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. Egységes, az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait ellátó intézmény hozható létre a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez Az általános iskola, köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A kijelölt iskola a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába fel, illetve át kell venni. A jogszabály további részei az osztályindítás, illetve a hátrányos helyzetű tanulók felvételére vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Hatálybalépés: június 3. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 89. szám, (2008. június 18.) A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája cigány nyelvekre történő kiterjesztéséről A jogszabály száma és címe: évi XLIII. törvény a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről A jogszabály lényege: Az Országgyűlés a törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (a továbbiakban: Karta) 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztésére. Az Országgyűlés a cigány (romani és beás) nyelvek vonatkozásában vállalt kötelezettségeket a törvénnyel kihirdeti. Hatálybalépés: június 28. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 94. szám, (2008. június 27.) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról A jogszabály száma és címe: 155/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

3 A jogszabály lényege: Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében pályázhat az a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár, 1. aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy 2. családba fogadott vagy 3. átmeneti nevelésbe vett 4. vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy 5. utógondozásban vagy 6. utógondozói ellátásban részesül vagy 6. hátrányos helyzetű, és abban a tanévben, amelyre az ösztöndíj vonatkozik, - érettségit adó képzésben évfolyamon, - illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában évfolyamon - vagy két tanítási nyelvű oktatásban évfolyamon - vagy nyelvi előkészítő évfolyamon évfolyamon tanul. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra a tanuló és a mentor közösen, közös pályázati űrlap benyújtásával pályázhat. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a mentor feladata, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. Az Út a tudományhoz alprogramban a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézmény pályázhat a keretei között működő egy vagy több kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal. Hatálybalépés: június 7. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK. 85. szám, (2008. június 6.) A évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól A jogszabály száma és címe: 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet a évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól A jogszabály lényege: A célelőirányzatból nyújtott támogatások rendeltetése: a) társadalmi felelősségvállalás, közösségépítés elősegítése; b) térségi és helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogatása; c) lakosság életminőségének javítása; d) területfejlesztési és fejlesztési típusú együttműködések támogatása; e) JESSICA típusú mintaprojektek megvalósítása; f) a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségekben gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek megoldását segítő, foglalkoztatási kötelezettséggel járó beruházások megvalósítása; g) kormányhatározatban rögzített válsághelyzetek megoldása. A pályázatokat július 15-ig, a regionális fejlesztési lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. A jogszabály tartalmazza: a pályázati felhívások nyilvántartásba vételére, közzétételére vonatkozó szabályozást, a támogatás nyújtásának általános feltételeit, támogatás formáit. a decentralizált pályázati rendszer keretében támogatásban részesíthető célokat. A központi pályázati rendszer keretein belül támogatható célokat A kiemelt térségek összehangolt fejlesztési programjainak támogatási céljait Hatálybalépés: május 29. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 79. szám, (2008. május 26.) 3

4 A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Tanács február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről A jogszabály száma és címe: 144/2008. (V. 22.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Tanács február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, november 14-én, Nagyszebenben aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről A jogszabály lényege: A felek egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem vizsgálatáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárási feltételek és eljárási szabályok egyszerűsítésére megállapodást kötöttek. A felek illetékes hatóságai, a Magyar Köztársaságban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, míg Romániában a Belügy- és Közigazgatási Reformért Felelős Minisztérium. A magyar Szerződő Fél részéről a BÁH Menekültügyi Igazgatóság Dublini Koordinációs Osztálya, a román Szerződő Fél részéről az RBH Menekültügyi és Integrációs Igazgatóság Dublini és Eurodac Osztálya folytatja le a dublini eljárást. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 77. szám, (2008. május 22.) A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről A jogszabály száma és címe: 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről A jogszabály lényege: A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány a) gazdaságpolitikáért, b) iparügyekért, c) kereskedelemért, d) külgazdaságért, e) területfejlesztésért és területrendezésért, f) településfejlesztésért és településrendezésért, g) építésügyért, h) fejlesztéspolitikáért felelős tagja. Felelős a nemzeti fejlesztési terv elkészítéséért és megvalósulásának nyomon követéséért, meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását, ellátja a védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatokat. Hatálybalépés: május 15. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 74. szám, (2008. május 14.) A XXI. Nemzeti Sportstratégia végrehajtásának évekre vonatkozó cselekvési programjáról A jogszabály száma és címe: 1030/2008. (V. 16.) Korm. határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat végrehajtásának évekre vonatkozó cselekvési programjáról A jogszabály lényege: A cselekvési programban meghatározott célok: 1. A létesítményfejlesztéssel összefüggő feladatok, gondoskodni kell a strandsportágak támogatási programjának kialakításáról és megvalósításáról. 4

5 2. A sport humánerőforrás, tudományos és információs bázisának fejlesztésével összefüggő feladatok, gondoskodni kell az edzői háttér biztosítására irányuló Patrónus program folytatásáról. 3. A szabadidősport fejlesztésével összefüggő feladatok szerint gondoskodni kell a lakossági testmozgás feltételeinek javítását célzó, a sportlétesítmények ingyenes használatát támogató Tárt kapus létesítmények program folytatásáról. 4. A versenysport és utánpótlás-nevelés minőségi fejlesztésével összefüggő feladatok. 5. A sport területi kapcsolatrendszerének fejlesztésével összefüggő feladatok, gondoskodni kell a 6-14 éves korosztályt érintő komplex kistérségi táboroztatási program, az 50 éves és az a feletti korosztályt érintő kistérségi szenior sport program, valamint a komplex kistérségi szabadidősport program folytatásáról és továbbfejlesztéséről. Hatálybalépés: május 17. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 75. szám, (2008. május 16.) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról A jogszabály száma és címe: 62/2008. (V. 29.) OGY határozat, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról A jogszabály lényege: Az Országgyűlés a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Hatálybalépés: május 30. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 79. szám, (2008. május 26.) A Nemzeti Tehetség Programról A jogszabály száma és címe: 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról A jogszabály lényege: Magyarország gazdasági kibontakozása az EU Lisszaboni Stratégiájával összhangban a tudás- és képességigényes ágazatok fejlesztésével valósulhat meg. A Magyar Országgyűlés szükségesnek tartja - a tehetségek felkutatásának és fejlesztésének segítésére, a Nemzeti Tehetség Program létrehozását; - a további források bevonása, hatékony felhasználása érdekében a Nemzeti Tehetség Alap létesítését; - a Nemzeti Tehetség Program működésének nyomon követése, segítése érdekében Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozását. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 1. a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum összetételére és feladatrendszerére vonatkozó javaslatát szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés elé, 2. dolgozza ki a Nemzeti Tehetség Programot, és szakmai egyeztetést követően szeptember 30- ig terjessze az Országgyűlés elé, 3. a Nemzeti Tehetség Alap forrásrendszerére és működésére vonatkozó javaslatát a szakmai szervezetekkel történt egyeztetést követően szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés elé, 4. kétévente készítsen jelentést a Nemzeti Tehetség Program helyzetéről, a fejlesztés feladatairól. Hatálybalépés: június 14. Magyar Közlönyben való megjelenés: MK 87. szám, (2008. június 13.) 5

6 6

7 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei "A romák részvétele a felsőoktatásban" A Jedlik Ányos kutatási program eddig elért eredményeit mutatták be "A romák részvétele a felsőoktatásban" című műhelybeszélgetésen, melynek moderátora dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos volt. A romák részvétele a felsőoktatásban címmel rendezték meg azt a műhelybeszélgetést, mely a Jedlik Ányos kutatási program esélyegyenlőséggel kapcsolatos továbbképzés eddigi eredményeiről számolt be. Dr. Kállai Ernő, a rendezvény nyitó előadásában elmondta, hogy a programnak köszönhetően az elmúlt években egyre több tanuló jelentkezett a felsőoktatási intézményekben olyan kurzusokra, melyek a roma kisebbség kultúráját, életét mutatják be. A romológiával foglalkozó tárgyak segíthetik a kisebbségi jogok és az esélyegyenlőség érvényesülését is a felsőoktatásban. A rendezvényen bemutatásra került a spanyol José Eugenio Abako Alcalde könyve is, Cigány gyerekek az iskolában címmel, mely a Nyitott Könyvműhely gondozásában jelent meg. Az ombudsman első beszámolójának országgyűlési vitája Az országgyűlés május 26-án a kisebbségi biztos beszámolóját egyhangú 366 szavazattal elfogadta. A parlamenti vita lefolyásáról részletesen lásd: Dr. Kállai Ernő ombudsman beszámolóját A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának évi tevékenységéről" címmel J/5015 számon tárgyalta az Országgyűlés. Bizottsági meghallgatásra öt esetben került sor. Az Oktatási és tudományos bizottság, az ifjúsági, szociális és családügyi bizottság, az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság, a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság valamint az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság általános vitára ajánlotta a beszámolót, amelyre május 21-én került sor a Parlamentben. Elöljáróban Dr. Kállai Ernő kisebbségi biztos néhány kérdéskört hangsúlyozottan kiemelve összefoglalta a tavalyi évet értékelő beszámolót. Az egyik ilyen kérdés a kisebbségi ombudsman hatáskörének bővítési igénye volt a hátrányos megkülönböztetés, vagy a képzés, és a mediáció terén - amely nagyban elősegítené a kisebbségi jogok érvényesítését. A bizottsági beszámolók során a képviselők részéről többször felmerültek olyan kérdések, amelyeket a kisebbségi biztos hatáskör hiányában nem vizsgálhat. A kisebbségi biztos szerint új, aktívabb ombudsmani szerepfelfogása szerint ki kell lépni a "Nádor utcai kisebbségvédelem bűvköréből". Mivel a panaszok döntő többsége a fővárosból érkezik, fontosnak tartotta megteremteni annak lehetőségét, hogy minden megyében a panaszosok személyesen is panaszt tehessenek. A panaszügyek és a hivatalból megkezdett vizsgálatok száma Kállai Ernő hivatalba lépése óta megnőtt, az érintett szervek pedig az eddiginél nagyobb, 85 százalékban fogadták el a kisebbségi ombudsman ajánlásait. A kisebbségi biztos szóvá tette azt is, hogy 18 évvel a rendszerváltás után a parlament még mindig nem döntött a kisebbségek országgyűlési képviseletének kérdésében, holott ezt jogszabályok rögzítik. A II. Kisebbségi Kerekasztalba tömörült 13 kisebbség kidolgozott egy olyan, minden kisebbség által elfogadott koncepciót, amelynek központi elve, hogy mind a 13 kisebbség számára reális esélyt adjon az országgyűlési képviselet megszerzésére. A koncepciót már megkapta az illetékes szakállamtitkár, de válasz még nem jött rá. A kisebbségi oktatás kérdéskörét - a csörögi esetet felidézve -, azért emelte ki a kisebbségi biztos, mert az önkormányzatok egy része nem szívesen társul olyan önkormányzatokkal, ahol sok cigány tanul, vagy tanulna. Itt az önkormányzati autonómia és a gyermekek ingyenes alapfokú oktatáshoz való joga közti ellenmondásra kell a parlamentnek megoldást találni. Kállai Ernő szerint elképzelhető lenne az is, hogy ha

8 az említett esetekben nincs lehetőség az oktatási kötelezettség teljesítésére, akkor a kistérséget A gyűlöletbeszéd problémája kapcsán a kisebbségi biztos szerint egyaránt szükség van a társadalmi fellépésre és a jogalkotási eszközökre. Ezzel kapcsolatban Kállai Ernő megjegyezte: sajnálatos módon nem tudta kifejteni a polgári törvénykönyvvel, illetve a büntető törvénykönyvvel kapcsolatos gyűlöletbeszéd elleni javaslatait. Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkár a kormány képviseletében elmondta, hogy a társadalom állapota szükségessé teszi a parlamenti biztosok ellenőrző funkcióját, ugyanakkor az országgyűlési biztosok a kormány munkáját is segítik, amikor felhívják a figyelmet az állami szervek működésének problematikus elemeire. Vezérszónoki hozzászólásában Teleki László, az MSZP képviselője, arról beszélt, hogy olyan légkört kell kialakítani, amelyben egy kisebbséghez tartozó ember jól érzi magát Magyarországon. Hozzátette: mind a magyarországi cigány, mind a más kisebbséghez tartozók "színt" jelentenek az országnak. Az MSZP politikusa hangsúlyozta, hogy különösen az oktatás és a foglalkoztatás terén jelenik meg a cigányokat érintő diszkrimináció. Farkas Flórián fideszes vezérszónok hozzászólásában szintén a cigányság helyzetével foglalkozott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hatóságok sokszor hátrányosan bánnak a cigányokkal, ezért üdvözlik a kisebbségi ombudsmannak a cigányság helyzetének orvoslására irányuló elképzeléseit, így azt a javaslatát, hogy a kormány kezdeményezze: jöjjön létre önálló romaügyi igazgatóság az Európai Unióban. Szászfalvi László, a KDNP vezérszónoka szerint az állampolgári jogokhoz hasonlóan a kisebbségi jogok megszerzéséért, ill. gyakorlásáért is meg kell küzdeniük az érintetteknek. "Nem hagyhatjuk sorsára a roma közösséget" - mondta a kereszténydemokrata képviselő, aki úgy vélte, hogy az államnak igenis van felelőssége, nem vonulhat ki bizonyos területekről, többek között az oktatás és a lakhatás biztosításából. A szónok úgy vélekedett, az igény mellett a magyar alkotmányos rendszerben lehetőség is van a kisebbségek kulturális autonómiájára, és törekedni kell a kisebbségek parlamenti képviseletének megteremtésére. Gusztos Péter SZDSZ-es vezérszónok szerint a kisebbségi biztos hivatala az elmúlt években sajátos konkurenciát kapott, mely A nép ügyvédje program"-ban, illetve az Egyenlő Bánásmód Hatóságban jelenik meg. A képviselő szerint így jelentkezik is egy kis "elszívó hatás", de ez hosszú távon nem jelent hatásköri problémát. A kisebbségek parlamenti képviseletével kapcsolatban elmondta, hogy álláspontja szerint itt egy igazi dilemmával állnak szemben, mert valamennyien szeretnék megoldani ezt a kérdést. Jó lenne, ha a kisebbségeknek parlamenti képviseletük lehetne, de komoly problémaként merül fel a mindenkori kormány stabilitáshoz szükséges parlamenti többség megteremtése, ha legkevesebb 13, de akár 20 kisebbségi képviselőt be kell illeszteni a magyar parlamenti rendszerbe. Emellett nehéz megfelelni a kisebbségek támasztotta kettős feltételrendszernek, mely szerint a kisebbségek képviselői a parlament teljes jogú tagjai legyenek, de eközben könnyített feltételekkel jussanak be. A képviselő hangsúlyozottan utalt a roma kisebbség szegregációjára az oktatási rendszerben, amit a magyar társadalom egyik legsúlyosabb problémájának nevezett. Véleménye szerint a magyar parlament "meglehetősen szégyenlősen" foglalkozik szegregáció problémával. A következő években egyre élesebbé válhat az ellentét kisebbség és többség között, ami akár erőszakos cselekményekhez is vezethet. Pettkó András, az MDF vezérszónoka kitért arra, hogy hiányzik a kisebbségi törvény hatálya alól a 13 nemzeti és etnikai kisebbségen túl a nem magyar állampolgárok sérelmére elkövetett hátrányos megkülönböztetés, illetve a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni fellépés lehetősége. A képviselő üdvözölte, hogy 15 év után ismét létrejött a II. Kisebbségi Kerekasztalt, valamint hogy a kisebbségi jogok biztosa újjáélesztette a civil szférával való kapcsolattartást is. Gusztos Péterhez hasonlóan kiemelte, hogy az oktatásügyben elsősorban az iskolák összevonása, bezárása és a szegregáció jelent problémát. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a nem európai uniós tagállamokban szerzett diplomák elismerése problémákat okoz. Göndör István (MSZP) szerint a kisebbségi lét olyan speciális helyzet, amit csak különleges szabályokkal lehet kezelni. A kérdés az, hogy a parlamenti többséget alkotók képesek-e engedményeket tenni annak 8

9 érdekében, hogy a kisebbségek megjelenjenek a parlamentben. A kisebbségek egy korábbi álláspontját felidézve azt mondta, hogy a 13 kisebbség számára fontosabb az, hogy beülhessenek a parlamenti patkóba, és ott elmondhassák a véleményüket, mint hogy szavazzanak. Teleki László (MSZP) emlékeztetett, hogy a parlamentnek van egy határozata, miszerint vissza fogják hozni azt a törvényi szabályozást, amely lehetővé teszi a kedvezményes mandátumok bevezetését. Ezzel kapcsolatban Farkas Flórián (Fidesz) megjegyezte, hogy a kormánypártok azt ígérték, támogatni fogják a kedvezményes mandátumról szóló javaslatot, majd később napirendre sem vették. Dr. Kállai Ernő ombudsman a vitában elhangzottakra válaszolva közölte, örül, hogy felvetették a kisebbségek parlamenti képviseletének kérdését, és azt kérte, hogy legyen egy szándéknyilatkozat erről. Utalt arra, hogy részletes kidolgozott koncepció van a képviselet biztosítására, amelyet a mostani parlamenti rendszerben képzeltek el. Az ombudsman szerint az alkotmány sem zárja ki a kedvezményes mandátum bevezetését. A hatáskörbővítéssel kapcsolatban elmondta, hogy számos esetben nincs hatásköre vizsgálódni, például a média területén. Hatáskörének bővítése nem járna az egységes rendszer felborításával - folytatta -, mivel a magyar ombudsmani rendszer nem követi a skandináv modellt, így jelenleg is különböző hatásköreik vannak a biztosoknak. Törvényellenes a szociális segélyek közmunkához kötése Törvényellenes a monoki és a hozzá csatlakozott települési önkormányzatok azon döntése, mely szerint közmunkához kötik a segélyek kifizetését - állapította meg Dr. Kállai Ernő kisebbségi ombudsman vizsgálata. A dokumentum megnyitása új ablakban. Justitia Regnorum Fundamentum-díj Balogh Attilának Balogh Attila újságírót tüntette ki az idén a Justitia Regnorum Fundamentum-díjjal Dr. Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa. Az országgyűlési biztosok e díjat évente ítélik oda olyan személyeknek, akik az emberi és állampolgári jogok, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok védelme, illetve az információs szabadság és az adatvédelem terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt értek el, vagy jelentősen hozzájárultak ilyen eredmény eléréséhez. Forrás: 9

10 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI Németh Erika battonyai látogatása A Szerb Országos Önkormányzat elnöke, Alexov Ljubomir meghívására Battonyán tett látogatást június 25-én a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztályának vezetője. A Békés megyei városban Németh Erika főigazgató konzultációt folytatott a helyi szerb és román közösség képviselőivel, a kisebbségi önkormányzataik vezetőivel, valamint Battonya polgármesterével, dr. Karsai József országgyűlési képviselővel és Kreszta Trajánnal, a város alpolgármesterével, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökével. Battonyai útja során Németh Erika látogatást tett a városban a közelmúltban átadott román nemzetiségi óvodában, amelynek szomszédságában az új általános iskola is épül. A beruházás megvalósításához az oktatási szaktárca nyújt költségvetési támogatást, Románia kormánya pedig a nemzetiségi intézmény berendezéséhez ígért támogatást. A battonyai román oktatási intézményekben tett látogatást követően a Miniszterelnöki Hivatal főigazgatója a helyi szerb nemzetiségi óvoda és iskola vezetőivel is tárgyalt. Battonyán e napokban rendezik meg a szerb anyanyelvi iskolai tábort. Az idei évben immár 17. alkalommal találkoznak itt magyarországi romániai és szerbiai diákok és pedagógusok. Az ifjúsági tábor megvalósításához a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány nyújtott költségvetési támogatást. Látogatás Pécsett és Szegeden A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály a fejlesztéspolitika területén szeretne eredményeket elérni a kisebbségek tekintetében, ezért felvette a kapcsolatot a régiókkal. Ennek következményeként Németh Erika főigazgató asszony június 24-én tájékozódó megbeszélést folytatott a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökével Feigli Ferenc úrral, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatójával Márton György úrral. Valamint a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetőjével. A találkozó célja: - közvetlen kapcsolatfelvétel, - tájékozódás a térségben élő kisebbségek pályázati aktivitásáról, lehetőségeikről - a partnerek figyelmének felkeltése a kisebbségpolitikai szempontokra - tájékozódás a jövőbeni lehetőségekről - kontakt személyek megnevezése a jövőbeni partneri együttműködés érdekében - esetleges konkrét ügyekben információkérés (Mecseknádasd) A Dél-Dunántúli RFT elnökével Feigli Ferenc úrral a megbeszélés első, markáns témája a hazai cigányság helyzetének megvitatása volt. Véleménye szerint a jelenlegi közmunka programok nem segítik a cigányság helyzetének javítását. A jövőben olyan programokat kellene működtetni, amelyeknek legalább 3 évre történő meghosszabbításával vissza lehetne vezetni a cigány embereket a munka világába. Ugyan az OCÖ delegált tagot a 19 fős Tanácsba, aki ennek ellenére nem vesz részt az üléseken. A Tanács ülései nyilvánosak, tehát minden érdeklődő - így a térségben élő kisebbségek képviselői is - részt vehetnek a munkában! Feigl úr tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy most készülnek el az elmúlt két év tapasztalatai és jelenleg kidolgozás alatt vannak a következő két évre vonatkozó akciótervek, melyek meghatározzák a regionális fejlesztések évi irányait. Ezek az akciótervek, várhatóan augusztus folyamán kerülnek fel a honlapjukra, s a társadalmasítás keretében, mindenki elmondhatja a véleményét, kifejtheti javaslatait. 10

11 Lehetőségeket lát továbbá a határon átnyúló együttműködésekben. Elmondta, hogy a horvátok mindenben szeretnének együttműködni a Dél-Dunántúli Régióval (a legjobb lehetőségek a gyógyfürdők kapcsán kínálkoznak). Végezetül kölcsönösen tájékoztatták egymást a kontakt személyekről, akik a jövőben kapcsolatot tartanak az RFT és a Főosztály között. Megbeszélést folytattak még Márton György úrral is, aki a 300 főt foglalkoztató Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójával. Márton úr arról a térségben futó programokról tájékoztatta NEKF-t. Ezek a ROP, TÁMOP, TIOP és az ESZA által meghirdetett pályázatok. A pályázatok, és azok eljárási rendjei mind nyilvános adatok, melyek a honlapjukon megtekinthetők. A beérkező véleményeket mind figyelembe veszik. Régiós szinten a Tervezési Bizottságokban vannak állandó civil meghívottak. Amennyiben a kisebbségek képviselő részt kívánnak venni a munkában, úgy erre nekik is lehetőségük van. A további kapcsolat érdekében megadták azon munkatársuk nevét, elérhetőségét, akivel rendszeres kapcsolatot tudnánk munkatársi szinten tartani. A jövőben a hazai kisebbségek tekintetében a következő teendők vannak: 1. Rendszeres kapcsolat tartás az Ügynökségek munkatársaival. Hírlevelünkben, illetve szokásos csatornáinkon keresztül folyamatosan fel kell hívni a kisebbségek figyelmét, a pályázati kiírásokra, lehetőségekre. 2. A következő két év akcióterveinek véleményezni lehetőségére szintén fel kell hívnunk, mind a Főosztály munkatársainak, mind a kisebbségi szereplőknek a figyelmét. 3. Végig kel gondolni azt a lehetőséget, miszerint a kormányzat nyisson egy külön forrást az önerő biztosítására. 4. Az NFÜ szakembereivel a már meglévő kapcsolatokon túl végig kell beszélni azon lehetőségeket, melyek beépíthetők a pályázati célokba a hazai kisebbségek érdekében. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetőjét Balogh László urat hivatalomban fogadtam június 25-én. A megbeszélésen a fentieknek megfelelően Balogh úr is tájékoztatott az általa vezetett munkaszervezet tevékenységéről, itt 134 fő dolgozik, a régió 25 kistérségéből 5 hátrányos helyzetű. A helyzet jellemzőjeként leszögezte, hogy mind a kompetencia, mind a tudás kisebb a hátrányos helyzetű régiókban és ebből már most az látszik, hogy a pályázatok nem hogy segítik a felzárkózást, épp ellenkezőleg: tovább mélyítik a szakadékot. Maga a pályáztatás rendszere ugyan átlátható, tisztességes, de sajnos a fentiek miatt nem igazságos. Ő is, lehetőségként, a régióban élő kisebbségek számára a határon átnyúló programokban történő részvételt látja lehetséges megoldásnak. Szintén felhívta a figyelmet a most készülő Akciótervekre és azok véleményezésére. Németh Erika főigazgató a közeljövőben tervezi az Észak Alföldi Régió és az Észak Magyarországi Régió felkeresését és fontosnak tartja rendszeres munkakapcsolat elindítását, valamint az akciótervek társadalmi vitára bocsátásáig átfogó képet kell kialakítani a Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek munkájáról. Még lehet pályázni a kisebbségi koordinációs és intervenciós keretre Még lehet pályázni a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága kisebbségi célú pályázatára. A kisebbségi koordinációs és intervenciós támogatásokkal kapcsolatos pályázati felhívás és adatlap a honlapunkon elérhető. A kérelmek kizárólag pályázati adatlapon nyújthatók be. Az intervenciós kérelmek előterjesztésére, a rendelkezésre álló keretösszeg folyamatos felhasználása függvényében, legkésőbb november 15-éig van lehetőség. Pályázati adatlap az alábbi helyen tölthető el: Forrás: 11

Kisebbségi Hírlevél. 2 0 0 8. 2. s z á m. JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása...

Kisebbségi Hírlevél. 2 0 0 8. 2. s z á m. JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása... JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása...4 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 7 Kisebbségi Hírlevél 2 0 0 8. 2. s z á m Miniszterelnöki

Részletesebben

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei...

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FÕOSZTÁLY HÍREI A Magyar Televízió Nemzetiségi Szerkesztõségének köszöntése...

Részletesebben

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások...2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa állásfoglalása...6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 9 BELFÖLDI HÍREK 13 A kisebbségek kidolgozták

Részletesebben

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei...

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 7 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FÕOSZTÁLY HÍREI Kiss Péter az országos önkormányzatok elnökeivel találkozott

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 11 Etnikai adatokat is rögzíthetnek a 2011. évi népszámláláson...

Részletesebben

Emberi Jogi Kézikönyv

Emberi Jogi Kézikönyv Emberi Jogi Kézikönyv Készült Magyarország emberi jogi helyzetének áttekintéséhez az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Általános Felülvizsgálati Eljárása keretében 2011 2012 Kiadja: Ministry of Foreign Affairs

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC

Design and layout: Dzavit Berisha/ERRC S t i g m a S z e g r e g á l t R o m a O k t a t á s K ö z é p - é s K e l e t e u r ó p á b a n Ez a könyv az Európai Roma Jogok Központjának a Stigmata: Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L Miniszterelnöki Hivatal 2 0 1 0. j a n u á r JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 Konferencia a kisebbségi intézmények működési

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 8 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK Véget ért a Regionális Roma Fórum programsorozat...

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. 1 2 J/8928 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 Peking+15 Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 I. rész: Eredmények és buktatók áttekintése a nemek közti egyenlőség és a nők

Részletesebben

II. A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL 224 A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljának megfelelően hozta

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.)

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2011. március 17-én, csütörtökön, 13 óra 15 perckor a Képviselői Irodaház 532. számú tanácstermében

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben