(hatályos: től) TERMÉKISMERTETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(hatályos: 2015.07.02-től) TERMÉKISMERTETŐ"

Átírás

1 ERSTE BANK HUNGARY ZRT. CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE UTÓLAGOS CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT (hatályos: től) TERMÉKISMERTETŐ 1. Családok otthonteremtési kedvezménye/ megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye (továbbiakban: kedvezmény) célja Használt lakás vásárlása: - A kedvezmény Magyarország területén legfeljebb Ft/m 2 a lakás nettó alapterülete alapján számított vételárú, legalább komfortos 1, használt lakás vásárlásához igényelhető. (Lakás: az OTÉK rendelkezéseinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy - új lakás építése esetén ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.) Új, összkomfortos 2 lakás építése, vagy új lakás vásárlása: - A kedvezmény a Magyarország területén: június 30-át követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, vagy a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában június 30-át követően kiadott használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező (továbbiakban együtt: használatbavételi engedély), értékesítés céljából épült új lakás vásárlásához vehető igénybe. - Nem haladhatja meg a Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a Ft-ot a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó: ÁFA és telekár nélküli vételára új lakás vásárlása esetén, ÁFA nélküli bekerülési költség új lakás építése esetén. Új lakásnak minősül: (a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével) a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtérbeépítéssel (önálló lakásként) megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles. b) amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással (TEÁOR: 7012 '03 vagy 6810 '08) üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó. Amennyiben az eladó ingatlanforgalmazással nem foglalkozik azaz az ingatlan nem értékesítés céljára épült és használatbavételi engedéllyel rendelkező lakás tulajdonjoga kerül átruházásra, az új tulajdonost a családok otthonteremtési kedvezménye nem illeti meg. Lakásbővítés: - A kedvezmény Magyarország területén meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez vehető igénybe, ha: 1 Komfortos az a lakás, amely legalább az alábbiakkal rendelkezik: a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel; c) melegvíz-ellátással; és d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel). 2 Összkomfortos az a lakás, amely legalább az alábbiakkal rendelkezik: a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel) rendelkezik. 1

2 a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményére jogosult. Lakásbővítésnek minősül: a legalább 1db, minimum 8 négyzetméter alapterületű lakószobával történő bővítés, az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is ideértve. Meglévő épület- vagy építmény átalakítása nem tekinthető bővítésnek. 2. A kedvezmény típusai Családok otthonteremtési kedvezménye: a támogatott személyek meglévő gyermeke(ik) után vesznek igénybe kedvezményt. Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye: a támogatott személyek általuk vállalt gyermek(ek) után vesznek igénybe kedvezményt. Később született gyermek után igényelhető, utólagos családok otthonteremtési kedvezménye: lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére családok otthonteremtési kedvezményét igényelhet a családok otthonteremtési kedvezményét korábban született gyermeke után igénybevevő a később született gyermeke után is, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes összegben és feltételek szerint. Az utólagos kedvezményénél számításba kell venni - a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában már meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől eltekintve - a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos, 256/2011. Korm. rendelet szerinti egyéb feltételeket. Később született gyermeknek az előzőeknek megfelelő házaspár vér szerinti, vagy örökbefogadott gyermeke tekinthető függetlenül attól, hogy a gyermek a támogatott cél megvalósulását követően vagy azt megelőzően született, utólagos kedvezmény az igénylő gyámsága alatt álló és általa eltartott gyermeke után nem vehető igénybe. Utólagos kedvezmény igénybevétele esetén a szülők életkorára nézve megkötés nincs. A később született gyermek után igényelhető utólagos családok otthonteremtési kedvezménye kizárólag a vételár megfizetéséhez, építés vagy bővítés esetén a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által a használatbavételt megelőzően nyújtott és folyósított a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásának időpontjában fel nem mondott kölcsönből az utólagos kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel. Utólagos családok otthonteremtési kedvezménye munkáltatói és önkormányzati kölcsönből fennálló tartozás csökkentésére nem fordítható. Amennyiben építés esetén az utólagos kedvezmény igénylése a használatbavételi engedély kiadását megelőzően történik, az utólagos kedvezmény a bekerülési költség megfizetésére is felhasználható. 3. A kedvezmény összege A kedvezmény összege függ: - A vállalt és a meglévő gyermekek együttes számától, ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vettek igénybe. - A kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlan hasznos alapterületétől ( m 2 között), építés vagy bővítés esetén a támogatott cél megvalósulása utáni állapotot figyelembe véve. - A kedvezménnyel érintett lakóingatlan energetikai besorolásától, melyet új vagy használt lakás vásárlása, továbbá lakásbővítés esetén a kérelem benyújtásakor fennálló igazolt állapotra, míg új lakás építése esetén a kedvezménnyel finanszírozott építési munkálatok befejezését követő állapotra kell érteni. Minimálisan elvárt energetikai besorolás: Új, összkomfortos lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén: A kedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a kedvezménnyel érintett ingatlan legalább a B (követelményeknél jobb) energetikai minősítési osztályú, vagy annál kedvezőbb besorolású. Használt lakás vásárlása vagy lakásbővítés esetén: a kedvezmény az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett - bármilyen energetikai minősítésű lakóingatlan vásárlására vagy bővítésére igénybe vehető, a következő kiegészítéssel. Egylakásos C (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú lakóépület vásárlására vagy bővítésére a kedvezmény kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha: - az igénylő csatolta a kedvezmény iránti kérelméhez a lakóépület fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e. 2

3 - A kedvezmény összege Ft és Ft közötti összeg lehet, az alábbi táblázat szerint. energetikai besorolás Családok otthonteremtési kedvezménye új lakás vásárlására/ építésre használt lakás vásárlásra bővítésre lakás hasznos lakás hasznos lakás hasznos lakás hasznos 4 vagy több alapterülete (m 2 1 gyermek* ) alapterülete (m 2 2 gyermek* ) alapterülete (m 2 3 gyermek* ) alapterülete (m 2 ) gyermek* Ft Ft Ft Ft Támogatás alapösszege** 55, Ft A A+ 65, Ft 75, Ft 85, Ft 80, Ft 90, Ft 100, Ft Ft Ft Ft Ft 55, Ft 65, Ft 75, Ft 85, Ft 80, Ft 90, Ft 100, Ft Ft Ft Ft Ft 55, Ft 65, Ft 75, Ft 85, Ft 80, Ft 90, Ft 100, Ft alacsony Ft Ft Ft Ft energiafogyasztású 65, Ft 75, Ft 85, Ft 55, Ft lakás*** 80, Ft 90, Ft 100, Ft *vállalt és meglévő, eltartott gyermekek száma összesen ** 1) Új lakás építése vagy új lakás vásárlás esetén a minimálisan elvárt energetikai besorolás: B, mely esetben a Támogatás alapösszege vehető igénybe. 2) Használt lakás vásárlása, ill. bővítés esetén: "A"-nál rosszabb energetikai besorolás esetén a Támogatás alapösszege vehető igénybe azzal, hogy "C -nél kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos használt lakóépület vásárlása vagy bővítése esetén abban az esetben igényelhető, ha az igénylő a hitelintézet részére benyújtja a lakóépület fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e. ***alacsony energiafogyasztású az olyan lakás, melynek fajlagos primer energiafogyasztása fűtésre legfeljebb 25 kwh/m2 év - Később született gyermek után igényelt kedvezmény összege az épített, vásárolt vagy bővített lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül gyermekenként Ft. 4. A kedvezmény igénybevételét és összegét befolyásoló további tényezők - Használt lakás vásárlása esetén: Az igénylő által 5 éven belül értékesített lakásából vagy lakásban lévő tulajdoni hányadból befolyó vételár csökkentő tételekkel korrigált (ld. később, az 5. pontban) összege és a kedvezmény együttes összege nem haladhatja meg a kedvezménnyel érintett lakás vételárát. A kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a kedvezmény igénybevételével vásárolt lakás vételára nem haladja meg a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott Magyarország 1. NUTS-szintű alábbi limitet. A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott Magyarország 1. NUTS-szintű limitek Közép-Magyarország Dunántúl Alföld és Észak Budapest Ft megyeszékhely Ft megyeszékhely Ft város Ft város Ft város Ft egyéb település Ft egyéb település Ft egyéb település Ft - Bővítés esetén: A lakásbővítésre nyújtott kedvezmény összege nem haladhatja meg a számlabenyújtási kötelezettség 50%- át, azaz a Bank által elfogadott bekerülési költség 35%-át. 5. A kedvezmény igénybevételi feltételei A kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Bank a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján állapítja meg, és az alábbi feltételeknek való megfelelést minden esetben vizsgálja: - Támogatott személy: akik megfelelnek a 256/2011 Korm.rend. által előírt személyi és egyéb, a továbbiakban részletezett feltételeknek, és akikkel a Bank a családok otthonteremési kedvezménye igénybevételére szerződést köt. Az igénylő házastársa, élettársa szintén a kedvezmény igénylője. Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezményét kizárólag olyan fiatal házaspár igényelhet, melyek közül a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét. Családok otthonteremtési kedvezményét meglévő gyermeke(ik) után életkoruktól függetlenül a házaspárok, élettársak, továbbá gyermekét nevelő személyek igényelhetnek. 3

4 Magyar állampolgár mellett az alábbi nem magyar állampolgár részesülhet családok otthonteremtési kedvezményében/ megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezményében: - azon EU tagállam állampolgára, aki megfelel a 256/2011 Korm.rend. szerinti, vele szemben támasztott követelményeknek. - Külföldi, harmadik országbeli bevándorolt vagy letelepedett jogállású külföldi személy, aki megfelel a 256/2011 Korm.rend. szerinti, vele szemben támasztott követelményeknek. - A kedvezmény igénybevételéhez a nem magyar állampolgár igénylő köteles a menekült, oltalmazott vagy EU állampolgár igénylő kivételével; továbbá azon igénylő, akinek házastársa magyar állampolgár kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős szerve által kiállított: az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvű fordítását bemutatni a Bank részére, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtagnak származási országában lakástulajdona nincs. - Gyermek(ek) után igényelhető: A kedvezmény legalább egy meglévő és/vagy vállalt gyermek után vehető igénybe. A gyermek: a) a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően meglévő gyermek(ek)nek számít(anak), melyet a várandósság tényéről kiállított, 8 napnál nem régebbi, szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolással valamint b) aki az igénylő eltartottja és ba) a 16. életévét még nem töltötte be, bb) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még bc) nem érte el, vagy a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. A kedvezményt igényelheti: a) a jogosultsági feltételeknek megfelelő személy a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző aa) vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy ab) gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti, vagy b) a jogosultsági feltételeknek megfelelő személyekből álló fiatal házaspár - a meglévő gyermekei számától függetlenül egy vagy két születendő gyermek vállalása esetén a bekerülési költség vagy vételár megfizetéséhez. A kedvezményt ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is. A gyermeket a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek kivételével az igénylővel közös háztartásban élőnek kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik. - A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának határideje: új vagy használt lakás vásárlása esetén: a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, új lakás építése esetén: a használatbavételi engedély kiadása előtt, bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt. - Tulajdonszerzés a családok otthonteremtési kedvezményével finanszírozott lakóingatlanban: A támogatott személy(ek)nek, azaz az igénylőknek a célingatlanban min. 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezni(ük) úgy, hogy valamennyi támogatott személy tulajdonjogot szerez. Házaspár/ élettárs igénylők esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie/ tulajdonjogot kell szereznie. A lakásban az igénylőkön kívül kizárólag az általuk eltartott gyermek szerezhet tulajdont. A kedvezménnyel érintett ingatlanon haszonélvezeti vagy használati jog nem alapítható. - Több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén: Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodást szükséges a kedvezmény iránti kérelemhez csatolni. 4

5 - Az igénylő házastársak/ élettársak esetén legalább az egyikük legalább 180 napja folyamatosan biztosított, melyet az az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalnak (OEP) 15 napnál nem régebbi okiratával szükséges igazolni. - Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó, azaz sem adó- sem a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozásuk nincs. Az előzőeket az igénylők a NAV által 15 napnál nem régebben kiállított együttes nemleges adóigazolással, vagy a NAV holnapján történő regisztráció útján igazolhatnak. - Megelőlegezett kedvezmény igénylése esetén az igénylőnek a kormányhivatal által kiállított igazolással szükséges alátámasztani, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkeznek. - A kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni. Valamennyi támogatott személynek, továbbá az együttköltözőknek a célingatlanban lakóhelyet (állandó lakcím) kell létesítenie és azt igazolnia kell a Bank részére. Bővítés esetén a lakóhely létesítés megtörténte a kérelem benyújtásának is feltétele. - Új vagy használt lakás vásárlása esetén az eladó az igénylőnek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója 3, vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. - Lakásvásárlás esetén a vételár önerő részét arra a bankszámlára kell teljesíteni, melyet az eladó az adásvételi szerződésben megjelölt: ez lehet az eladó saját bankszámlája, ügyvédi letéti számla, vagy akár az eladó hitelszámlája is. Ezen szabály alól maximum a teljes vételár 10%-ig terjedő önerő összege kivételével, mely akár készpénzben is teljesíthető. - A kedvezmény akkor igényelhető, ha: a) az igénylőnek, az igénylő házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak (bővítés esetén a bővítendő ingatlant kivéve): lakástulajdona nincs, állandó lakáshasználati joga nincs, önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs; vagy az előzőek szerinti jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmünk nincs folyamatban, továbbá gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, vagy a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használt lakása nincs. b) Kivételek a fentiek alól, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, valamint az együttköltöző családtagjainak: együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy a tulajdonában lévő lakása bontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte, vagy az építésügyi hatóság engedélyezte vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette, vagy a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik; lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás. - Az igénylő(k)nek és az együtt költöző(k)nek a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére fel kell használnia a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát, mely csökkenhető a következőkkel: Az értékesített lakást terhelő és igazoltan visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással. A végtörlesztett lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével, ha a kölcsön célja az értékesített lakás vásárlása vagy építése volt, és a kölcsön biztosítékául az értékesített lakás (is) szolgált. A számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével. Lakásépítésre igényelt kedvezmény esetén: a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve lakás tulajdoni hányadának értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó vételárával. Új vagy használt lakás vásárlására igényelt kedvezmény esetén: a kedvezménnyel vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése adásvételi 3 Közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. 5

6 szerződéssel igazoltan a korábbi lakás eladását bejegyző ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg. Olyan, jét követően kiállított számlával, vagy megkötött szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg. Lakásbővítésre igényelt kedvezmény esetén: az 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árából öt éven belül vásárolt és bővíteni kívánt lakás vételárával. - A kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy új lakás építése vagy bővítés esetén az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja. - A kedvezmény igénybevétele számlabenyújtási kötelezettség teljesítéséhez kötött. Az igénybe vevő saját nevére kiállított számlákat kell benyújtani: Új lakás építése és bővítés esetén: a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról. Használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás vásárlása és annak befejezése esetén (szerkezetkész vásárlás és továbbépítés) ezen belül az előző építtető nevére a szerkezetkész lakás vételárának 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat is be kell nyújtani. Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, lakásbővítés esetén a kedvezménye iránti kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatóak el. Azon számlák fogadhatóak el továbbá, melyek a használatbavételi engedélyt megelőzően kerültek kiállításra. Amennyiben az új lakás építése vagy bővítés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlabenyújtási kötelezettség 20%-át, azaz a Bank által elfogadott bekerülési költség 14%-át. Új lakás vásárlása esetén: az adásvételi szerződésben szereplő teljes (általános forgalmi adó és telekár összegét is tartalmazó) vételárról a kedvezmény folyósítása előtt. A számlában és az adásvételi szerződésben a telek és a lakás árát, továbbá a vételárat bruttó-nettó megbontásban külön is fel kell tüntetni. Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel rendelkező vagy nem rendelkező lakás esetén az előzőek szerinti számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető. Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. Szakaszos folyósítású kedvezmény esetén a folyósítás(ok)ra a számlabenyújtási kötelezettség készültségi fok arányos teljesítését követően, valamint az önerő és az első részfolyósítást követően az előzőleg folyósított kedvezmény helyszíni szemlével is igazolt felhasználását követően kerülhet sor. A kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a Bank akkor fogadja el, ha a kibocsátó a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság (NAV) honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel, vagy a NAV külön igazolása benyújtásra kerül a számlakibocsátó adóalanyiságáról. A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve építés vagy bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadása évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni. 6

7 6. Díjak, jutalékok Az érvényben lévő díjak és jutalékok mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A szakértői díjakat az Igénylő(k) közvetlenül fizetik a Szakértők részére. A díjak a szakvélemény elkészítését megelőzően előre esedékesek, az Igénylő(k) a szakvélemény megrendelését követően átutalással fizetik meg. Kedvezmény bírálatért felszámított kezelési díj Értékbecslési díj Értékbecslési felülvizsgálati díj Műszaki szakértés díja (helyszíni szemle) A kedvezmény önálló igénylése esetén, EBH Zrt.-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása nélkül: Kedvezmény összegének 1,5%-a, max Ft, az értékbecslés és a helyszíni szemle díja nélkül. Amennyiben a támogatott személy a támogatott cél megvalósításához az EBH-tól a 256/2011. Korm. rendelet szerinti családok otthonteremtési kedvezménye mellett lakáscélú kölcsönt is igénybe vesz, a Bank a kedvezmény bírálatáért külön díjat nem számít fel. A Bankkal szerződéses kapcsolatban álló értékbecslők által felszámított díj, mely ingatlanonként nem lehet több Ft nál (ÁFA-val együtt) Ft nál (ÁFA-val együtt) Ft nál (ÁFA-val együtt), mely tartalmazza a 256/2011. Korm. rend. szerinti számlavizsgálatot is, mely 2500 Ft.* Értékbecslés műszaki Ft nál (ÁFA-val együtt), mely tartalmazza a 256/2011. Korm. szakértéssel díja rend. szerinti számlavizsgálatot is, mely 2500 Ft.* *Amennyiben a számlavizsgálatra önállóan, pótlólagosan kerül sor, úgy a Bank alkalmanként kizárólag 2500 Ft-os díjtételt számít fel. 7. További szükségszerűen vagy esetlegesen felmerülő ügyfelet terhelő költségek: Értékbecslési díj; értékbecslés felülvizsgálati díj (várható hitelbiztosítéki érték alapján történő finanszírozás esetén); közhiteles tulajdoni lap másolatának díja vagy TAKARNET lekérdezés díja; ügyvéd-/ közjegyző díja (adásvételi szerződés, használati megállapodás készítése esetén); lakossági bankszámla vezetési díj; vagyonbiztosítási díj; stb. 8. A kedvezmény biztosítékai A kedvezménnyel finanszírozott lakóingatlanra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre: - új lakás építése esetén az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását követő - új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő - bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy építési engedélyköteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő - a később született gyermek után igényelt utólagos kedvezmény esetén a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva 10 évig terjedő időszakra. A kedvezménnyel finanszírozott ingatlanra megkötött vagyonbiztosítás a kedvezménnyel érintett időszak alatt. 9. A kedvezmény folyósításának feltételei - A támogatott személy rendelkezik Erste Banknál vezetett forint lakossági bankszámlával, melyre a kedvezmény folyósítása történik. - Az ingatlan-nyilvántartásban az állam jelzálogjoga és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom határozattal bejegyzésre került vagy a tulajdoni lapon legalább széljegyként szerepel és a földhivatal által érkezetett bejegyzési kérelem a Bank részére benyújtásra került. - A támogatott személy a kedvezménnyel érintett ingatlanra a vagyonbiztosítást megkötötte. - Új vagy használt lakás vásárlása, továbbá bővítés esetén: energetikai tanúsítvány benyújtása. - Új lakás építése, továbbá építési engedély köteles bővítés finanszírozása esetén a kedvezmény utolsó részfolyósításának feltétele a jogerős használatbavételi engedély benyújtása, továbbá a térfogatnöveléssel nem járó tetőtér-beépítés kivételével a földhivatal által érkeztetett épületfeltüntetés iránti kérelem benyújtása. - Új lakás építése esetén az utolsó részfolyósítás feltétele: a (végleges) energetikai tanúsítvány benyújtása. Amennyiben a felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri el a B követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt - a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül - köteles a Bankon keresztül visszafizetni. Ha a felépült lakás energetikai minősítési osztálya kedvezőbb a kérelem benyújtásakor tett nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztálynál, a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti családok otthonteremtési kedvezményére jogosult. - Számlabenyújtási kötelezettség teljesítése, szakaszos folyósítás esetén készültségi fok arányos teljesítése. 7

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet. a lakásépítési támogatásról

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet. a lakásépítési támogatásról 1. oldal 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá a

Részletesebben

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

(hatályos: 2015.07.01-től)

(hatályos: 2015.07.01-től) ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: 2015.07.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki: támogatott személynek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. szeptember 1. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Page 1 of 48 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 2014.03.15 61 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról. Általános rendelkezések 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója Igényelt kölcsön típusa Igényelt kölcsön

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben