Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használt, legalább komfortos lakás vásárlása"

Átírás

1 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): Igénylő neve Társigénylő neve Az igényelt családok otthonteremtési kedvezmény (továbbiakban: kedvezmény): Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye 1 Típusa Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Családok otthonteremtési kedvezménye 2 Összege Ft Használt, legalább komfortos lakás vásárlása Új lakás vásárlása ha az ingatlan a kérelem benyújtásakor után kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkezik Célja Új összkomfortos lakás építése ha az építkezés után kiadott építési engedély alapján valósul meg Lakásbővítés meglévő használt lakás a kérelem benyújtását követően megkezdett, legalább 1db minimum 8 négyzetméter alapterületű szobával történő bővítése ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is -, ha a kedvezménnyel érintett ingatlan legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik Kapcsolódó hiteligény A lakáscél megvalósításához a kedvezmény mellett hitel igénybevételére is sor kerül A hitelnyújtó(k) neve(i): A lakáscél megvalósításához a kedvezmény mellett NEM kerül hitel igénybevételre Bank tölti ki! Kapcsolódó EBH hitel(ek) CJK száma:... Új lakás vásárlása esetén a támogatott cél: osztatlan közös tulajdonú albetétesített projektben történő lakásvásárlás, a projektfinanszírozó neve: Használt lakás vásárlás esetén a kedvezménnyel érintett ingatlan: albetétesített osztatlan közös tulajdonú Lakásépítés / lakásbővítés esetén a kedvezménnyel érintett ingatlan: kizárólag az igénylők tulajdonában van osztatlan közös tulajdonban lévő építkezés / ráépítés osztatlan közös tulajdonú társasházi lakásépítés 1 Az igényléskor 40 év alatti fiatal házaspár a meglévő gyermekei számától függetlenül legfeljebb 2 születendő gyermeket vállalhat 2 Meglévő gyermek után igényelhető kedvezmény, melyet házaspárok/ élettársak/ gyermeket nevelők vehetnek igénybe (az igénylő életkorától függetlenül) 1 / 15 oldal

2 Bank tölti ki! ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ Kedvezményt igénylő 1. IGÉNYLŐ SZEMÉLYI ADATAI Vezetéknév:... Utónév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, idő:... Neme: Férfi Nő Személyi ig. szám:... Lakcímkártya száma:... Személyi azonosító (személyi szám):... Adóazonosító jel (csak támogatott hitelnél):... Állampolgárság:... Állandó lakcím: Állandó lakcímen: Tulajdonos, Családtag, Társtulajdonos Albérlő, Egyéb:.. Levelezési cím: Megegyezik az állandó lakcímmel... cím:... Vezetékes telefonszáma:... Mobil telefonszáma:... Családi állapot: Egyedülálló, Élettársi kapcsolat, Bejegyzett élettársi kapcsolat, Házas, Elvált, Özvegy Társigénylővel (ha van) fennálló kapcsolat 3 : A társigénylőnek én a(z), Házastársa, Élettársa, Bejegyzett élettársa, Egyéb.. vagyok. Bank tölti ki! ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ Kedvezményt igénylő 2. TÁRSIGÉNYLŐ SZEMÉLYI ADATAI Vezetéknév:... Utónév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, idő:... Neme: Férfi Nő Személyi ig. szám:... Lakcímkártya száma:... Személyi azonosító (személyi szám):... Adóazonosító jel (csak támogatott hitelnél):... Állampolgárság:... Állandó lakcím: Állandó lakcímen: Tulajdonos, Családtag, Társtulajdonos Albérlő, Egyéb:.. Levelezési cím: Megegyezik az állandó lakcímmel... cím:... Vezetékes telefonszáma:... Mobil telefonszáma:... Családi állapot: Egyedülálló, Élettársi kapcsolat, Bejegyzett élettársi kapcsolat, Házas, Elvált, Özvegy Igénylővel fennálló kapcsolat: Az igénylőnek én a(z) Házastársa, Élettársa, Bejegyzett élettársa, Egyéb.. vagyok 3 Házastárs/ élettárs/ bejegyzett élettárs igénylők esetén 2 / 15 oldal

3 GYERMEKEK ADATAI Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye, valamint Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye + családok otthonteremtési kedvezménye igénylése esetén Vállalt gyermekek száma 4 Egy Kettő Gyermekvállalási idő új lakás építésénél / bővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani 4 év 8 év Családok otthonteremtési kedvezménye, valamint Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye + családok otthonteremtési kedvezménye igénylése esetén az igénylőkkel közös háztartásban élő, általuk eltartott, a kedvezménnyel érintett ingatlanba az igénylőkkel együtt költöző gyermekek adatai: Eltartott gyermek neve Személyi száma Adóazonosító jel Gyermek jogállása (vér szerinti/ örökbefogadott/ gyámság) Vissza nem térítendő lakáscélú kedvezményt a gyermek után 5 igénybe vettünk nem vettünk igénybe Az együttköltözők száma az igénylőkkel együtt: KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANBA BEKÖLTÖZŐK Az igénylőkön és az igénylőkkel közös háztartásban élő, általuk eltartott, a kedvezménnyel érintett ingatlanba az igénylőkkel együtt költöző gyermekeken kívül további együttköltözők adatai: Név Születési hely Személyi szám Adóazonosító jel Rokonsági fok 4 Az igényléskor 40 év alatti fiatal házaspár a meglévő gyermekei számától függetlenül legfeljebb 2 születendő gyermeket vállalhat 5 Kérjük, a megfelelő választ X-szel jelölje (A családok otthonteremtési kedvezményét ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.) 3 / 15 oldal

4 A kedvezmény célját képező ingatlan adatai Ingatlan címe:... Helyrajzi száma:... Ingatlan: Belterületi Külterületi Ingatlan osztatlan közös tulajdonú: Nem Igen Ingatlan jellege: Családi ház Ikerház Sorház Társasházi lakás (nem panel) Panellakás Lakóház/lakás nettó alapterülete 6 : m 2 Lakóház/lakás hasznos alapterülete (építés/ bővítés esetén a munkálatok megvalósulása után) 7 : m 2 Komfortfokozat (építés/ bővítés esetén a munkálatok megvalósulása után): Komfort nélküli Komfortos 8 Összkomfortos 9 Házastárssal/ élettárssal az ingatlanra megkötött vagyonjogi megállapodással rendelkezik: Fennálló vagyonjogi megállapodás esetén a megállapodás a vagyonjogi nyilvántartásba bejegyzett Ingatlan tehermentes: Kedvezménnyel érintett ingatlan tulajdonosai Nem Igen Nem Igen Igen, Nem; ha nem, akkor a terhelés jellege: Jelzálogjog, Elidegenítési és terhelési tilalom, Elővásárlási jog, Öröklési jog Haszonélvezeti jog, Egyéb:... Az alábbi személyek válnak a kedvezménnyel érintett lakóingatlan földhivatal által bejegyzett tulajdonosaivá: Név Anyja leánykori neve Születési hely Születési idő Tulajdoni hányad mértéke A kedvezménnyel érintett energetikai minősítési osztálya (építés esetén a vállalt, vásárlás vagy bővítés esetén a tényleges) 10 : Használt lakás vásárlás vagy bővítés esetén: Új lakás vásárlás vagy új lakás építése esetén: alacsony energiafogyasztású 11 alacsony energiafogyasztású 11 A+ (fokozottan energiatakarékos) A (energiatakarékos) B (követelményeknél jobb) C (követelményeknek megfelelő) C-nél kedvezőtlenebb több lakásos lakóépületben C-nél kedvezőtlenebb egy lakásos lakóépületben, ha a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti A+ (fokozottan energiatakarékos) A (energiatakarékos) B (követelményeknél jobb) 6 A helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. 7 A nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m és ezen belül a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkély, a loggia, a terasz, a tornác, a tároló helyiség, a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét. A hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m 2 -t. 8 Komfortos az a lakás, amely legalább az alábbiakkal rendelkezik: a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel; c) melegvíz-ellátással; és d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfűtéssel). 9 Összkomfortos az a lakás, amely legalább az alábbiakkal rendelkezik: a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), fürdőhelyiséggel és WC-vel; b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel); c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz vízmelegítővel); és d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel). 10 Lakásépítés esetén amennyiben a felépült lakás energetikai minősítési osztálya eltér a jelen kérelemben vállalt energetikai minősítési osztálytól, akkor a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti kedvezményre jogosult. Ha az nem éri el a B (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt - a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől számított 30 napon belül - köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. 11 olyan lakás, melynek fajlagos primer energiafogyasztása fűtésre legfeljebb 25 kwh/m2 év 4 / 15 oldal

5 Forrásösszetétel 1.) Kedvezménnyel érintett ingatlan vételára/ építési költsége Használt lakás vásárlása /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt használt lakás vásárlására igénylik./ Az ingatlan teljes vételára Ft Új lakás vásárlása / Új lakás építése /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt új lakás vásárlására vagy építésére igénylik./ Nettó vételár/ bekerülési költség ÁFA Bruttó vételár/ bekerülési költség Telek ára Ft Ft Ft Felépítmény vételára/ építési költsége telekár nélkül Ingatlan teljes vételára, építési költsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft Lakásbővítés /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt lakásbővítésre igénylik./ Nettó bekerülési költség ÁFA Bruttó bekerülési költség Bővítés költsége Ft Ft Ft 2.) Saját erő összetétele: - készpénz: Ft - elkészült munka értéke: Ft - helyszínen tárolt, még be nem épített anyag: Ft - családok otthonteremtési kedvezménye/ megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye Ft - lakástakarék-pénztári megtakarítás: Ft - lakástakarék-pénztári kölcsön: Ft - munkáltatói kölcsön/támogatás: Ft - önkormányzati kölcsön/támogatás: Ft - EBH Zrt.-től igényelt lakáscélú kölcsön: Ft -.. hitelintézettől igényelt lakáscélú kölcsön: Ft - egyéb:.. Ft 5 / 15 oldal

6 ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSA ESETÉN /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt új lakás vásárlására igénylik./ Használatbavételi engedély kiadásának időpontja: Használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontja: ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE ESETÉN /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt új lakás építésére igénylik./ Építési engedély kiadásának időpontja: Építési engedély jogerőre emelkedésének időpontja: Építkezés befejezésének várható időpontja: Kivitelezési mód:* Házilagos: az építési munkálatok építtető által történő elvégzése (nem vásárolt szolgáltatás), illetve az építtető elszámolásával vállalkozó alkalmazása egyes munkanemekre Szervezett: az építtető megbízása alapján egy generálkivitelező cég (Kft, Rt, egyéni vállalkozó, Bt, Kkt) végzi el az összes munkálatot. * Szervezett kivitelezés esetén a kivitelezői szerződést kérjük csatolni a kérelemhez. LAKÁBŐVÍTÉS ESETÉN /Csak akkor töltendő, ha a kedvezményt meglévő használt lakás legalább egy lakószobával történő bővítésére igénylik./ Építési engedély köteles bővítési munkálatok esetén: - Építési engedély kiadásának időpontja: - Építési engedély jogerőre emelkedésének időpontja: - Bővítési munkálatok megkezdésének várható időpontja: Nem építési engedély köteles bővítési munkálatok esetén: - Bővítési munkálatok megkezdésének várható időpontja: Bővítési munkálatok befejezésének várható időpontja: Kivitelezési mód:* Házilagos: az építési munkálatok építtető által történő elvégzése (nem vásárolt szolgáltatás), illetve az építtető elszámolásával vállalkozó alkalmazása egyes munkanemekre Szervezett: az építtető megbízása alapján egy generálkivitelező cég (Kft, Rt, egyéni vállalkozó, Bt, Kkt) végzi el az összes munkálatot. * Szervezett kivitelezés esetén a kivitelezői szerződést kérjük csatolni a kérelemhez. 6 / 15 oldal

7 IGÉNYLŐK NYILATKOZATAI Alulírott, büntető és polgári jogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem. A Lakásépítési támogatásról szóló, 256/2011. (XII.6.) számú Kormányrendeletben foglalt, családok otthonteremtési kedvezményére és/vagy megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezményre (továbbiakban: kedvezmény) vonatkozó alábbi feltételek tudomásul vételét jelen nyilatkozatunkkal elismerjük: 1.) Alulírott visszavonhatatlanul felhatalmazom az EBH-t, részemre és költségemre az értékbecslést rendelje meg. nem járulok hozzá, hogy az EBH 2.) Alulírott hozzájárulok ahhoz, nem járulok hozzá, hogy a Bank az értékbecslő részére az értékbecsléshez szükséges személyes adataimat (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, személyi szám, szig. szám, adóazonosító jel, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám), a kölcsönügylettel, valamint lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződéssel összefüggő valamennyi adatot, információt átadja. 3.) Alulírott önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom, nem járulok hozzá, hogy a Bank az Üzletszabályzat, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató szabályai szerint, a személyazonosító okmányaimról a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) megjelölt ügyfél-azonosítás, továbbá a személyazonosító okmányokkal való esetleges visszaélések megakadályozása, illetve megnehezítése, valamint a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében másolatot készítsen, továbbá azok valósiságát és érvényességét központi nyilvántartásokban ellenőrizze, továbbá az általam benyújtott egyéb bizonylatokról, dokumentumokról másolatot készítsen, és azt megőrizze, továbbá az eredeti számlákat a hitelintézet jelzésével ellássa. 4.) Kijelentjük továbbá, hogy a jelen kedvezmény iránt benyújtott kérelmünkkel párhuzamosan más pénzügyi intézményhez 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti kedvezmény iránt kérelmet: nem nyújtottunk be, illetve nem nyújtunk be. benyújtottunk. 5.) Kijelentem, hogy a felelős miniszter Bank részére elektronikus úton megküldött tájékoztatóját a kedvezmény igénybevételének feltételeiről, valamint a Bank írásos tájékoztatását az igényléshez szükséges dokumentumokról: Átvettem. vettem át. 6.) Élettársi kapcsolatban élő igénylők esetén kijelentjük, hogy egymással házasságot nem kötöttünk, közös háztartásban élünk, melynek kezdete:.. 7.) A kedvezményt ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is. Kijelentem, hogy a kedvezményt olyan gyermek(ek) után igényeljük, aki(k) után a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet, vagy az egyéb lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást nem vettünk igénybe. 8.) Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye, illetve Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye+ családok otthonteremtési kedvezménye igénylése esetén kijelentem, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkezem. 7 / 15 oldal

8 9.) 10.) 12 Családok otthonteremtési kedvezménye, illetve Megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye + családok otthonteremtési kedvezménye igénylése esetén Igénylőként kijelentjük, hogy az általunk eltartott, jelenleg velünk közös háztartásban élő és a kedvezménnyel érintett új/ használt lakásba velünk együtt beköltöző vagy a bővítendő lakásban velünk együtt élő gyermek(ek)kel 13 jelenleg: közös háztartásban élünk. nem élünk közös háztartásban. 14 Gyámságunk alatt álló, az általunk eltartott, jelenleg velünk közös háztartásban élő és a kedvezménnyel érintett lakásba velünk együtt beköltöző/ bővítés esetén kedvezménnyel érintett lakásban együtt lakó gyermek után igényelt kedvezmény esetén tudomásul veszem, hogy a gyámság 3 éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt vissza kell fizetnem. 11.) 15 a) Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nekem, mint a 256/2011. Korm. rendelet szerinti kedvezmény igénylőjének, valamint házastársamnak, élettársamnak, bejegyzett élettársamnak és gyermekemnek, valamint a velem együttköltöző családtagjaimnak (lakásbővítés esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével): - lakástulajdonom/ lakástulajdonunk, - állandó lakáshasználati jogom/ jogunk, - lízingbe vett lakásom / lakásunk, - önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyom vagy lízingbe vett lakásom/ lakásunk nincs, - gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben/ használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványban meghatározott céltól, vagy a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használt lakásom/ lakásunk nincs. Az előbb meghatározott jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmem/ kérelmünk nincs folyamatban. b) Igénylőként kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nekem, mint a 256/2011. Korm. rendelet szerinti kedvezmény igénylőjének, valamint házastársamnak, élettársamnak, bejegyzett élettársamnak és gyermekemnek, valamint a velem együttköltöző családtagjaimnak lakástulajdonom/ lakástulajdonunk van, az alábbiak szerint: Név Ingatlan címe Tulajdoni hányad Tulajdonszerzés jogcíme Tulajdonszerzés ideje Kijelentem, hogy fenti lakástulajdonunk megfelel a 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. (1b)-nek, mely alapján a kedvezményre jogosult vagyok, mert: ba) Nekem, házastársamnak, élettársamnak, bejegyzett élettársamnak, kiskorú gyermekemnek, valamint a velem együttköltöző családtagomnak együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése / öröklés útján került a tulajdonukba. bb) Olyan lakóingatlannal rendelkezünk, amelynek lebontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte vagy az építésügyi hatóság engedélyezte vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette. bc) Olyan lakóingatlannal rendelkezünk, amely a kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonomba/ házastársam/ élettársam, bejegyzett élettársam/ kiskorú gyermeke(i)m, vagy a velem együttköltöző családtagjaim a tulajdonába, és a haszonélvező a lakásban lakik. 12 Csak akkor megválaszolandó, ha vannak eltartott gyermekek. 13 Az igénylő eltartott gyermekeként a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző/ bővítendő lakásban vele együtt lakó: - vér szerinti és örökbe fogadott, vagy - gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott azon gyermeke vehető figyelembe, aki: a) a 16. életévét még nem töltötte be, b) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem érte el, vagy c) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, vagy - a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, 8 napnál nem régebbi szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás alapján. 14 Csak akkor megválaszolandó, ha van(nak) gyámság alatt álló eltartott gyermek(ek). 15 A 2 alternatív választási lehetőség közül a kívánt bekezdés bejelölése szükséges! Amennyiben rendelkezik egyéb ingatlan tulajdonnal, a megfelelő mező kitöltendő! 8 / 15 oldal

9 12.) Tudomásul veszem, hogy az igénylő(k)nek és az együtt költöző(k)nek a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére fel kell használnia a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát. A kedvezményre irányuló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakás(ok), illetve tulajdoni hányad(ok)nak az eladási ára: Ft, azaz. forint, mely önerő. Az 5 év belül eladott lakásból befolyó vételár (önerő) csökkenthető: az értékesített lakást terhelő visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással, összege: az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelő lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összegével, összege: a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összegével, összege: a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakás, illetve lakásban található tulajdoni hányad értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával, összege: a kedvezménnyel vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése adásvételi szerződéssel igazoltan a korábbi lakás eladását bejegyző ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg, összege: olyan, jét követően kiállított számlával, vagy megkötött szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni tervezett, de meg nem valósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg, összege: lakásbővítésre igényelt kedvezmény esetén az 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve lakásban található tulajdoni hányadnak az eladási árából 5 éven belül vásárolt és bővíteni kívánt lakás vételárával, összege: 9 / 15 oldal Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 13.) Mint a kedvezmény igénylői vállaljuk, hogy a 256/2011. Korm. rendelet szerinti kedvezménnyel érintett lakás vagy lakóingatlanban életvitelszerűen kíván(unk) tartózkodni. 14.) Igénylőként kötelezettséget vállalok arra, hogy a kedvezménnyel érintett ingatlanban igénylőként legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezem. Házaspár és élettársak esetén tudomásul veszem, hogy a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont 15.) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a lakáscélomat a saját erőn és a kedvezményen felül az Erste Bank Hungary Zrt.- től eltérő hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítom meg, köteles vagyok a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt bemutatni. 16.) Tudomásul veszem, hogy: - lakásvásárlás esetén a kedvezmény folyósítását, építés esetén az utolsó részfolyósítását követően a célingatlan legalább a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig 16 valamennyi igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel a kedvezmény igénybevételére jogosult és akire tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül; - lakásbővítés esetén a bővíteni kívánt lakás már a kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelem benyújtásának időpontjától legalább a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig 17 terjedően az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a kedvezmény igénybevételére jogosult és akire tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül. 16 A kedvezmény igénybevételével: a) épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy b) vásárolt új vagy használt lakásra az adásvételi szerződés megkötését c) bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését vagy építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

10 17.) Új 17 vagy használt lakás vásárlása esetén kijelentem, hogy az eladó nekem, mint vevőnek: nem közeli hozzátartozója vagy élettársa közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ptk. szerinti közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 18.) Új vagy használt lakás vásárlására vagy új lakás építésére nyújtott kedvezmény esetén a folyósítást vagy utolsó részfolyósítást követő egy éven belül be kell mutatni a Bank felé: - a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, - hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a kedvezménnyel épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a kedvezmény folyósításra kerül. Vállalom, hogy az előzőeket a Bank részére a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolom az (utolsó rész)folyósítást követő egy éven belül. vállalom, hogy az előzőeket a Bank részére a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolom az (utolsó rész)folyósítást követő egy éven belül. 19.) Új vagy használt lakás 18 vásárlása esetén kijelentem, hogy amennyiben az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, vevőként: nem vagyok vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély vagyok. 20.) Új vagy használt lakás vásárlása esetén kötelezettséget vállalok arra, hogy a saját erőt az eladó által megjelölt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítem. Az előző szabály alól legfeljebb a teljes új lakás vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételár 10%-a lehet kivétel. 21.) Mint a kedvezmény igénylői, vállaljuk, hogy a 256/2011. Korm. rendelet szerinti kedvezménnyel érintett lakásra vagy lakóépületre haszonélvezeti vagy használati jog alapítására nem kerül sor azon időszak lejáratáig, amíg a kedvezmény igénybevételével: - épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy - vásárolt új vagy használt lakásra az adásvételi szerződés megkötését - bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy építési engedély köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 17 Új lakás: a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, ha az említett építési tevékenységek végzése az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött, b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó. 18 Új lakás: a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével a) az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, ha az említett építési tevékenységek végzése az építésügyi hatóság engedélyéhez kötött, b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és ba) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó. 10 / 15 oldal

11 22.) Tudomásul veszem, hogy a kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlá(ka)t a Bank akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. Amennyiben a számla kibocsátója a számla Banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. 23.) Tudomásul veszem, hogy a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele évének utolsó napjától számított öt évig köteles vagyok megőrizni. 24.) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Bank azt észleli, hogy a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot. 25.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor igazolt energetikai minősítési osztályt kell a családok otthonteremtési kedvezménye összegének számításánál figyelembe venni. Tudomásul veszem továbbá, hogy köteles vagyok a Bank részére benyújtani az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerint elkészült energetikai számítást a tervezett lakás várható energetikai minősítési osztályról az alábbiak szerint: - új lakás vásárlása esetén: a kérelem benyújtásával egyidejűleg, amely B (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú és az ingatlan aktuális állapotáról készült, - új lakás építése esetén a használatbavételi engedély megszerzését vagy a használatbavétel tudomásulvételét követően, legkésőbb a kedvezmény utolsó részfolyósításáig, amely B (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú. Lakásépítés esetén tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a felépült lakás energetikai minősítési osztálya nem éri el jelen kérelemben vállalt energetikai minősítési osztályt, akkor az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti kedvezményre válok jogosulttá. Amennyiben a felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri el a B (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt - a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől számított 30 napon belül - köteles vagyok a hitelintézeten keresztül visszafizetni. - használt lakása vásárlása vagy lakásbővítés esetén: a kérelem benyújtásával egyidejűleg, amely az ingatlan aktuális állapotáról készült. Tudomásul veszem továbbá, hogy a kedvezmény C (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítése esetén abban az esetben igényelhető, ha az igénylő a Bank részére benyújtja a lakóépület fekvése szerinti építésfelügyeleti hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e. 26.) Mint a kedvezmény igénylői, hozzájárulunk ahhoz, és tudomásul vesszük, hogy a saját és gyermekeink: - Természetes személyazonosító adatainkat (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő), az állampolgárságra vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímet és postacímét, személyazonosító igazolvány vagy úti okmány számát, adóazonosító jelet, valamint a kedvezményre vonatkozó információkat a kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár központja (továbbiakban: Kincstár), vagy az állami adóhatóság részére. - Az állami adóhatóság és a hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a 256/2011. Korm. rend. szerinti kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kincstár hatáskörébe tartozik, a Kincstárt hivatalból értesítse. 11 / 15 oldal

12 27.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a kedvezmény folyósítása akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére vagy bővítésére már felhasználta. A kedvezmény összege az alábbiak szerint kerül folyósításra: - új lakás építése vagy meglévő használt lakás bővítése esetében a meghatalmazott útján benyújtott kérelem esetétől eltekintve - készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a kedvezmény utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően vagy nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat Bank részére történő bemutatását követően folyósítva. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a kedvezmény folyósítása csak a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet. - új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követően egy összegben kerül folyósításra. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Bank új lakás építése vagy bővítés esetén a kedvezmény készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a számlabenyújtási kötelezettség teljesítésével ellenőrzi. Kizárólag használt lakásvásárlása esetén szükséges további nyilatkozatok 28.) Tudomásul veszem, hogy használt lakás vásárlásának finanszírozása esetén az igénylő által 5 éven belül értékesített lakásából vagy lakásban lévő tulajdoni hányadból befolyó vételár csökkentő tételekkel korrigált összege és a kedvezmény együttes összege nem haladhatja meg a kedvezménnyel érintett lakás vételárát. 29.) Igénylőként kijelentem, hogy a kedvezményt legfeljebb Ft/ m 2 a lakás nettó alapterületére számított vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlására igényelem. 30.) Igénylőként kijelentem, hogy használt lakás vásárlása esetén a kedvezménnyel érintett lakás vételára nem haladja meg a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott Magyarország 1. NUTS-szintű értéket, mely az alábbi: Magyarország 1. NUTS-szintű területi egységei Közép-Magyarország területi egység Dunántúl területi egység Alföld és Észak területi egység Budapesten: 35 millió forint megyeszékhelyeken: 28 millió forint megyeszékhelyeken: 25 millió forint városokban: 28 millió forint városokban: 23 millió forint városokban: 19 millió forint egyéb településeken: 23 millió forint egyéb településeken: 18millió forint egyéb településeken: 16 millió forint Kizárólag új lakás vásárlása esetén szükséges további nyilatkozatok 31.) Igénylőként kijelentem, hogy a kedvezményt Magyarország területén június 30-át követően használatbavételi engedéllyel rendelkező olyan új lakás vásárlására igényelem, melyre a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt: kiadtak vagy a használatbavétel tudomásulvételére már sor került. nem adtak ki vagy a használatbavétel tudomásulvételére még nem került sor 32.) Igénylőként vállalom, hogy új lakás vásárlása esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár. nem haladja meg a Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a Ft-ot: 12 / 15 oldal

13 33.) Értékesítés céljából épült új lakás vásárlására igényelt kedvezmény esetén vállalom, hogy a Bank részére a kedvezmény folyósításáig bemutatom az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevemre szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó, valamint bruttó-nettó megbontásban kiállított - számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) a Bank részére bemutatja; Hatósági árverésen vásárolt használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy nem rendelkező lakás esetén a számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető. Kizárólag lakásépítés vagy lakásbővítés esetén szükséges további nyilatkozatok 34.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy - új lakás építése vagy bővítés esetén az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja. 35.) Igénylőként vállalom, hogy új lakás építése esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség nem haladja meg a Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a Ft-ot: 36.) Igénylőként kijelentem, hogy a kedvezményt Magyarország területén június 30-át követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új összkomfortos lakás építésére igényelem, melyre a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány nem került kiadásra. 37.) Igénylőként vállalom, hogy új lakás építésére vagy épülő, de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzésére és annak befejezésére, valamint meglévő használt lakás bővítésére igényelt kedvezmény esetén a Bank részére: - készültségi fok arányosan az egyes részfolyósítások alkalmával, - egyösszegű folyósítás esetén legkésőbb a kedvezmény folyósításáig bemutatom a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a nevemre kiállított számlákat. Továbbá épülő, de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzése esetén vállalom, hogy az előzőeken túl a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat a Bank részére bemutatom. Tudomásul veszem, hogy új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a kedvezmény iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el. Tudomásul veszem, hogy a számlabenyújtási kötelezettség az alábbi esetekben csökkenthető: - Amennyiben új lakás építése vagy bővítés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlabenyújtási kötelezettség 20%-át, azaz a Bank által elfogadott bekerülési költség 14%-át. - Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező vagy nem rendelkező lakás esetén az előzőek szerinti számla benyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető. - Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. 38.) Igénylőként kijelentem, hogy új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén legkésőbb a kedvezmény utolsó részfolyósításáig bemutatom a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt a Bank részére. 13 / 15 oldal

14 39.) Új lakás építésére vagy lakásbővítésre igényelt kedvezmény esetén tudomásul vesszük, hogy a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt a fiatal házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a Bank részére bemutatni. Amennyiben a fiatal házaspár a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a Bank felszólítása ellenére sem tesz eleget, úgy a kedvezmény összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a Bankon keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. 40.) A kedvezmény igénylőiként tudomásul vesszük, hogy ha: - a kedvezmény igénybevételének alapját képező építési vagy bővítési munkák a szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben - amennyiben építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a Bank részére igazolja - legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidőig nem készülnek el, - az építtető támogatott személy az építési vagy bővítési szándékától eláll, vagy - a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt, vagy építési engedélyhez nem kötött bővítés esetén a munkálatok befejezése előtt a szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg, a kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés alapján a kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. 41.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy meglévő használt lakás bővítésére a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha elvégzett munkálatok megfelelnek a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a bővítés fogalmának, mely a meglévő épület az épületrész vagy építmény átalakítása kivételével: a) a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával 19 történő növelésére, vagy b) építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítése (ha a tetőtérben legalább egy lakószoba kialakításra kerül) érdekében végzett építési tevékenység Tudomásul veszem továbbá, hogy a lakásbővítést követően kialakított hasznos alapterületnek az irányadó alsó értéket el kell érnie az igénylő: - meglévő ideértve a terhesség 24. hetét betöltött magzatot és ikermagzatot is és - a fiatal házaspár által vállalt gyermekeinek száma alapján. 42.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy meglévő, használt lakás bővítésére a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a bővítési munkálatok megkezdésére a kedvezmény iránti kérelem Bankhoz történő benyújtását követően kerül sor. 43.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik. 44.) Igénylőként tudomásul veszem, hogy a lakásbővítésre nyújtott kedvezmény összege nem haladhatja meg a számlabenyújtási kötelezettség 50%-át, azaz a Bank által elfogadott bekerülési költség 35%-át. 19 Lakószoba az OTÉK alapján: a) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m 2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését b) A 30 m 2 -t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m 2 -nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba a) pont szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. 14 / 15 oldal

15 Nem magyar állampolgár igénylő esetén szükséges további nyilatkozatok 45.) Nem magyar állampolgár igénylőként tudomásul veszem, hogy az kedvezményre a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezem. Tudomásul veszem továbbá, hogy a tartózkodási jogosultságomban bekövetkezett változást 8 napon belül köteles vagyok a kedvezményt folyósító hitelintézetnek bejelenteni. Tudomásul veszem, hogy a tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-éig kell a hitelintézet felé igazolnom. Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben bejelentési kötelezettségemnek határidőben nem teszek eleget, január 31-étől a bejelentés teljesítésének napjáig az igénybe vett kedvezmény összege alapján számított, Ptk. szerinti, államot megillető késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére köteles vagyok megfizeti. 46.) Nem magyar állampolgár igénylőként tudomásul veszem, hogy amennyiben a tartózkodási jogosultságom Magyarország területén megszűnik, és 30 napon belül nem kapok tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett kedvezményt Ptk. szerinti kamattal terhelten köteles vagyok Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni. Kelt:...,... Igénylő Igénylő Igénylő gyermeke 20 Igénylő gyermeke Igénylő gyermeke Igénylő gyermeke Együttköltöző családtag Együttköltöző családtag Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Név:... Cím:... Cím:... Szig. szám:... Szig. szám:... Aláírás:... Aláírás: életévét be nem töltött kiskorú nem tehet nyilatkozatot, helyette a törvényes képviselő nyilatkozik, 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött kiskorú önállóan is nyilatkozik 15 / 15 oldal