Az informáci. nyezı. The information as a risk factor. Vállalatok tündöklése és bukása az információvédelem fényében. Dr. Horváth Zsolt vezetı auditor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az informáci. nyezı. The information as a risk factor. Vállalatok tündöklése és bukása az információvédelem fényében. Dr. Horváth Zsolt vezetı auditor"

Átírás

1 Az informáci ció mint kockázati tényezt nyezı Vállalatok tündöklése és bukása az információvédelem fényében The information as a risk factor The rise and fall of companies in the light of information protection Dr. Horváth Zsolt vezetı auditor Lead auditor Budapest, április 21.

2 2007 ısz PIN-kódot tessék, olcsón n adjuk Angliában két olyan CD veszett el az adóhivatal és a számvevıszék közti postázás során, amelyek körülbelül 25 millió brit állampolgár bizalmas adatait tartalmazták. Nemsokára számos weboldal kínálta a polgárok személyes adatait Január Totális adatmegsemmisítésre sre készk szült a kirúgott IT alkalmazott. Fannie Mae amerikai jelzáloghitel-intézet egyik felmondott alkalmazottja bosszúvágyból egy szoftvert vitt be a rendszerbe, hogy én négyezer szerveren töröljön minden adatot. Szerencsére még idıben észrevették Január a 14 ezer postafiókot törölt t a szoftverhiba. Egy amerikai kábeltévé-szolgáltató 14 ezer ügyfelének teljes elektronikus postafiókja törlıdött egy szoftverhiba miatt - az elveszett leveleket ráadásul nem is tudják visszaállítani május m 4,5 millió személy adata veszett el. Az egyik amerikai bank adattároló kazetták gondatlan kezelése miatt 4,5 millió ügyfelének adatát vesztette el 2/21 Információbiztonsági incidensek a világban

3 és incidensek itthon Január Hackerek kétszer feltörték az Elender központi szervereit, felülírták a szolgáltató WEB-lapját, és közzétették mintegy 1900 ügyfél nevét és jelszavát. Az Elender web- és s levelezési szolgáltat ltatása megszőnt május Kémprogramok a BKV számítógépein. Öt kémprogramot telepítettek a BKV informatikai rendszerére, ezzel a behatolók a hálózat minden eleméhez hozzáfértek szeptember A Pannon Egyetem 2007/08-as évre kollégiumba jelentkezık személyi adatbázisa került nyilvánosságra február: Szoftverhiba volt az Ügyfélkapuban Lemondott a Kopint-Datorg vezérigazgatója február Újabb biztonsági incidens a Pannon Egyetemen Hallgatók, oktatók Neptun-kódja, jelszava (?), teljes neve, címe nyilvánosságra kerültek. 3/21

4 Adatok, információk védelme Az informáci ció,, mint kockázati tényezt nyezı Mennyire függ f vállalatunk v eredménye, sikere, léte l az informáci cióink ink biztonságától, az IT rendszer mőködésétıl? Mi törtt rténik, ha példp ldául A konkurencia hozzájut üzleti, fejlesztési információinkhoz? Médiákban megjelennek olyan adatok, amelyeket nem a nyilvánosságnak szántunk? Megsemmisül, vagy megsérül a fontos üzleti, termelési vagy személyi adatokat tartalmazó számítógépes adatbázis? Mőködésképtelenné válik a szerver és / vagy a hálózat? Vírus kerül a számítógépes hálózatunkba? A rendszergazda lelép a megváltoztatott jelszavával, esetleg? Stb 4/21 Az informáci ció érték Védeni kell!

5 Információk biztonsága sérülésének veszélyei (példák) Bizalmas információk illetéktelen kezekbe kerülnek Üzleti veszteségek (tendereken üzletvesztés, piaci pozíció vesztése, ) Ügyfél adatok illetéktelen kezekbe kerülése piacvesztés, jogsértés, kártérítési perek, Elektronikus dokumentumok, feljegyzések megsemmisülnek, elvesznek, hozzáférhetetlenné válnak Feljegyzések, igazolások, jegyzıkönyvek, stb. elvesznek IT folyamattámogatás megszőnése, bizonytalanná válása Üzleti folyamatok leállhatnak, üzemszünet, leállás, , internet, belsı elektronikus csoportmunka használhatatlanná válik Alapvetı használt kommunikációt (külsı és belsı) blokkolhatja, meglévı információkhoz hozzájutást megakadályozza Stb 5/21 Az informáci ció érték Védeni kell!

6 Megfelelés a törvényi elvárásoknak Jelenleg: alapvetı informatikai biztonsági jogszabályok: 195/2005. (IX. 22. ) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı informatikai rendszerek biztonságáról 84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeirıl figyelembe veendı jogszabályok: évi LXIII. törvény az Adatvédelmi törvény (Avtv.) évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról (Eat.) Közigazgatással kapcsolatos törvt rvények. Elıkész születben: Az informatikai biztonságról szóló törvény 6/21

7 Megfelelés a törvényi elvárásoknak Elıkészületben: Az informatikai biztonságról szóló törvény (jelenleg törvényjavaslat, elıkészületi fázisban) Hatálya kiterjed minden, a Magyar KöztK ztársaság g terület letén n elérhet rhetı informatikai rendszerre és s elektronikus szolgáltat ltatásra a fentiek mőködtetm dtetıire és üzemeltetıire a fentiek használóira és s igénybe vevıire Fıbb elemei: A hatálya alá tartozók besorolása 5 szintbe. Szintenként egyetemes informatikai biztonsági minimum követelmények Rendelkezik az informatikai biztonság g felügyeleti és s irány nyítási rendszerérıl, hálózatbiztonsági központ mőködtetésérıl január 1-tıl a személyi azonosítást tartalmazó elektronikus szolgáltatások, illetve az e-közszolgáltatások csak akkor mőködhetnek, ha informatikai biztonsági szempontból auditálva és regisztrálva vannak 7/21

8 Az információbiztonság aktualitása Az információbiztonság kérdése az informatika rohamos elıretörésével minden vállalatnál egyre égetıbb kérdéssé válik. Mindenki tud róla, viszont senki sem veszi addig komolyan, amíg g elısz ször meg nem égette magát vele. Elvárások felhasználói oldalról: A hatékony munkavégzéshez elvárás, hogy a szükséges információk a kellı idıben és sértetlenül álljanak a rendelkezésre. Minden szervezetnél akár tudomásul vesszük, akár nem, van "információ-szivárgás". Megnyilvánulási formái széles spektrumban jelentkeznek. Az információk jogosulatlan kézbe kerülése jelentıs erkölcsi és anyagi károkat okoz(hat) a szervezetnek. Ott, ahol felismerték a védekezés fontosságát, azzal is szembesülnek, hogy az önállóan (tehát nem rendszerben) alkalmazott védelmi elemek kiépítése, fenntartása rendkívül drága. Ebben a helyzetben segít rendet teremteni az 8/21 informáci ció-biztonsági irány nyítási rendszer!

9 Az információk megjelenési formái papírok, dokumentumok fóliák beszélgetések telefonon személyes beszélgetések számítógépközpontok számítógépes munkaállomások PC, WS, DSS mikrofilmek, szalagok, faxtekercsek nyomtató, fax, teletex, telex mágneses adathordozók hálózatok, LAN, WAN laptop-ok, notebook-ok 9/21

10 Adatok, információk védelme Az informáci ció biztonsága jelenti: Bizalmasságot (jogosulatlanok ne férhessenek hozzá) Sértetlenséget (teljesség, hitelesség, pontosság) Rendelkezésre állása (funkció, tartalom, idı, stb.) 10/21

11 Az információvédelem értelmezése Az adatok sérülése, megsemmisülése, jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni mőszaki és szervezési intézkedések és eljárások együttes rendszere. Két t fıf területe: ADATBIZTONSÁG: Az információs rendszerek adatvesztés elleni védelmét, az adatok folyamatos rendelkezésre állását biztosító szabályzatok, folyamatok és megoldások. ADATVÉDELEM DELEM: Az információs rendszerek adataihoz való illetéktelen hozzáférést meggátló szabályozások, folyamatok és megoldások. 11/21

12 Információbiztonsági irányítási rendszer részei Információs vagyon fenyegetettségeinek átfogó kockázatelemz zatelemzése Védelmi intézked zkedések, eljárások megteremtése különbözı területeken a különbözı fenyegetettségekre Menedzsment rendszer Menedzsment rendszer menedzsment elemek kiépítése (hasonló mint a MIR, KIR, IBIR, ) 12/21

13 Kockázatkezelés de miért? Biztos, hogy mindenre gondoltam a kockázatkezelés nélkül is? Egyenszilárds rdságú védelem Minden biztonsági lánc annyira erıs, mint a leggyengébb láncszeme! A veszélyeket, fenyegetettségüket a jelentıségüknek megfelelın kezeli Költséghatékony védekezés, (védelmi beruházások megalapozottak) Elıre felkész szülten, tervezetten és s tudatosan védekezni a biztonsági incidensek / események ellen 13/21

14 Az információvédelmi eljárások szakmai területei objektum, terület védelemv delem, személy védelemv (rendszerben a személy védelme, vagy a rendszer védelme személyektıl), hagyományos (pl. papíralapú) adatok, módszerek, eszközök k védelmev delme, informatikai védelemv delem, (fizikai, logikai és szervezési), elemi károk, k természeti csapások sok elleni védelem (az információbiztonság szemszögébıl). 14/21

15 Az információbiztonsági irányítási rendszer szabványa(i) Ez tanúsíthat tható! ISO/IEC 27001:2005 Information technology Security techniques Information security management system Requirements ISO/IEC 27002:2005 (= ISO/IEC 17799:2005) Information technology Security techniques Code of practice security management ISO/IEC 27005:2008 Information technology Security techniques Information security risk management 15/21

16 Gondolatok az ISO/IEC es szabványról Menedzsmentrendszer és technikai követelmények együttese Integrálható a többi irányítási (menedzsment) rendszerrel Alkalmazási területe megválasztható (scope-olható) Kockázatelemzésre épít Alapvetıen a következı fıbb új elemeket/tevékenységeket adja: Menedzsmentrendszer kiegészítése az információbiztonsággal Információbiztonsági vagyonfelmérés és kockázatkezelés Védelmi követelmények meghatározása és folyamatos aktualizálása Védelmi intézkedések beleépítése a folyamatokba illetve önálló kiépítése Incidenskezelési folyamat mőködtetése Információbiztonsági szabályzat mőködtetése BCP / DRP készítése, mőködtetése 16/21

17 A (tanúsított) információbiztonsági irányítási rendszer elınyei Felkészülve, a problémák k elıre láthatl thatók. A költségek racionalizálhat lhatók. Az informatikai beruházások megalapozottan indokolhatók. A folyamatok optimalizálása révén a hatékonys konyság g fokozható. Gyorsabb reagálás a piaci változásokra. Nincsenek meglepetések sek, fel lehet készülni a külsı / belsı fenyegetettségekre, ha ismerjük ıket. A projektek az elıre meghatározott kereteken belül végzıdnek. A külsı, illetve a belsı szabályoz lyozóknak meg lehet felelni. A cégérték k növekedikn vekedik, az imázs és a hírnév megvédhetı. 17/21

18 Egyensúlyok a rendszer kiépítésekor A különbk nbözı területek védelmi v intézked zkedései között (összhang a védelmi célokkal, fenyegetettségekkel; egyenszilárdságú védelem) Ugyanarra a védendv dendı alrendszerre / rendszerelemre ható különbözı jellegő védelmi intézked zkedések közöttk (fizikai logikai szervezési) A menedzsment elemek és a technikai szabályoz lyozások között 18/21

19 Csapatmunkával lehet csak jól csinálni! Csapatmunka kell a különbözı kompetenciák egyidejő biztosításához: projektvezetési kompetencia menedzsmentrendszer kiépítési kompetencia Informatikai / információbiztonsági kompetenciák a különbözı szakmai ismeretek magas szintő alkalmazására szakemberek együttmőködése! a tanácsadó és a rendszert bevezetı cég munkatársainak együttmőködésére! 19/21

20 20/21 Mekkora kockázatot vállalhat fel egy kiváló vállalat? A sikeres, eredményes, kiváló vállalatok, akik sokat fordítanak a sikerért, a folyamatos fejlıdésért, eredményeik biztonságáért, megengedhetik-e e maguknak, hogy ne foglalkozzanak az információk biztonsága veszélyeinek üzleti kockázataival, ne foglalkozzanak adataik, információik védelmével, leragadjanak az informatikai védelemnél (csak elektronikus adatok védelme), szemben az információvédelemmel ne rendszerben foglalkozzanak az információvédelemmel, Tudják-e, mekkora kockázatot vállalnak v fel ezzel?

21 Köszönöm m megtisztelı figyelmüket! Dr. Horváth Zsolt Mobil: 30/ /21

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán

Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán Dr. Kürti Sándor, KüRT Rt. Az egészségügyi informatika és az informatikai biztonság együttes és aktuális helyzetére

Részletesebben

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre

Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Biztonsági osztályba és szintbe sorolás, IBF feladatköre Angyal Adrián vezető szakértő 2013. évi L. törvény: az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról IBTv. vagy 50-es törvény

Részletesebben

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE

KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A PÉNZINTÉZETI KISZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI KÉRDÉSEINEK ELEMZÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére,

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

Az informatika megjelenése a vállalatok minőségirányítási rendszerében. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Az informatika megjelenése a vállalatok minőségirányítási rendszerében. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu IT a MIR-ben Az informatika megjelenése a vállalatok minőségirányítási rendszerében Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Tartalom Informatika a vállalat életében, a MIR-ben Dokumentációk. feljegyzések

Részletesebben

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN V. Évfolyam 4. szám - 2010. december Kuris Zoltán Zoltan.Kuris@bm.gov.hu A KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELEM ÚJ IRÁNYAI A NEMZETI MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Absztrakt Jelen közleményben a szerző

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

AVAGY: MENNYIRE NYOMON KÖVETHETŐ ÉLETÜNK A VIRTUÁLIS TÉRBEN?

AVAGY: MENNYIRE NYOMON KÖVETHETŐ ÉLETÜNK A VIRTUÁLIS TÉRBEN? Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Miskolczi Ildikó 1 AMI NINCS A YOUTUBE-ON AZ NEM TÖRTÉNT MEG, AMIT NEM TALÁL A GOOGLE AZ NINCS, ÉS AKI NINCS FENN A FACEBOOK-ON AZ NEM IS LÉTEZIK?

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ADATKEZELŐ RENDSZEREK EGYES BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI

AZ ELEKTRONIKUS ADATKEZELŐ RENDSZEREK EGYES BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Kassai Károly karoly.kassai@hm.gov.hu AZ ELEKTRONIKUS ADATKEZELŐ RENDSZEREK EGYES BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI Absztakt Az elektronikus adatkezelés biztonsága a jelenlegi szabályozók

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN 2006. évi elıadásom középpontjába a nagyobb társaságok ellenırzési rendszerét helyeztem. Idén ennek az ellenırzési rendszernek

Részletesebben

Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései

Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései Gazdaságmérnöki Kft. Információ- és adatvédelmi vezető képzés Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései Készítette: Enyedi Tamás Károly Témavezető: Móricz Pál Budapest, 2005. február

Részletesebben

LOGNESS hu audit pr w w w

LOGNESS hu audit pr w w w LOGNESS Hazai vállalat, saját, innovatív megoldásokkal, a magyar biztonsági környezetre szabva... LOGNESS Mi így haladunk. A PRAUDIT Kft. 2003 óta a magyar információbiztonsági szektor elkötelezett és

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés. Szolgáltatási Szabályzata Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés Szolgáltatási Szabályzata Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.2.2 Verziószám:... 2.2 Hatályba lépés dátuma: 2015.02.28. 1. oldal (összesen:

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

Adat, információ, információs rendszerek

Adat, információ, információs rendszerek Az információ fogalma Adat, információ, információs rendszerek Az élet minden szféráját átfogó alapfogalom Egész tudományágak foglalkoznak a tulajdonságaival, információkezelő rendszerek építésével, optimális

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

A STUXNET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN II.:

A STUXNET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN II.: VI. Évfolyam 1. szám - 2011. március Kovács László kovacs.laszlo@zmne.hu Sipos Marianna sipos.marianna@zmne.hu A STUXNET ÉS AMI MÖGÖTTE VAN II.: CÉLOK ÉS TEENDŐK Absztrakt A Stuxnet nevű féreg hatalmas

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A TÁVOLI MUNKAVÉGZÉS BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI, MEGOLDÁSI LEHETŐSEK WINDOWS SZERVEREK ESETÉN BEVEZETÉS

A TÁVOLI MUNKAVÉGZÉS BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI, MEGOLDÁSI LEHETŐSEK WINDOWS SZERVEREK ESETÉN BEVEZETÉS Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu A TÁVOLI MUNKAVÉGZÉS BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI, MEGOLDÁSI LEHETŐSEK WINDOWS SZERVEREK ESETÉN Absztrakt A szervezetek hatékony működtetéséhez

Részletesebben

A szoftver, mint szolgáltatás. Software as a Service - SaaS

A szoftver, mint szolgáltatás. Software as a Service - SaaS Schwarczenberger Istvánné dr.: A szoftver, mint szolgáltatás Software as a Service - SaaS Budapest, 2010. C:\Documents and Settings\smaria.BMSINFORMATIKA\Dokumentumok\projektek\CM portál\tartalmak\saas.doc

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben