SZERVEZETI MAGATARTÁS S II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI MAGATARTÁS S II."

Átírás

1 Szent István n Egyetem Gazdaság- és s TársadalomtudomT rsadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Személyes Vezetés s Tanszék SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Salgó-Nemes Károly

2 Szervezet és s Környezet K A szervezet mint rendszer egymást stól l kölcsk lcsönösen sen függf ggı alrendszerekbıl áll tartalmazza a visszacsatolás s mechanizmusait, amelyek tájékoztatnak t az alrendszerek közötti k külsk lsı és s belsı tranzakciókr król. A szervezet nyílt rendszer, a belsı hatékonys konyság g megteremtése szoros összefüggésben áll a külsk lsı környezettel, amiben fejlıdik. Leavitt szerint: Minden szervezet olyan rendszernek tekinthetı, amelyben az egymással összefüggı változók öt t kategóri riája játszik j szerepet: Célok, Strukturák, k, Technológi giák, Környezet, K Társadalmi T összetételtel Hatékonys konyság- Összehangolás- Alkalmazkodás

3 A környezet k megismerése se Környezeti kritériumok, riumok, kontingenciák Stabil Változó (Változ ltozások gyakorisága, ga, jellege, megismerhetısége) ge) Homogén- Heterogén (Hatások eltérésének mértéke) Ellenséges ges- Kedvezı (Kockázat, bizalom, kiszámíthat thatósság, lehetıség, szervezeti autonómia)

4 Stabil Változó környezet Stabil környezetk kontingencia vizsgálata Változó környezet a termékek szolgáltat ltatások nem változtak v jelentısen az utóbbi években Jelentéktelen a mőszaki m innováci ció Versenytársak, rsak, vevık és s más m érdekeltek köre k állandó A kormányzati politika következetes a termékek, szolgáltat ltatások folytonos változv ltozása vagy fejlıdése tapasztalható Jelentıs s mőszaki m innováci ciók Versenytársak, rsak, vevık és s más m érdekeltek körének k állandó változása jellemzı Kormányzati döntd ntések nehezen elırel reláthatóak ak és kiszámíthat thatóakak

5 A KÜLSK LSİ KÖRNYEZET A jellegét t tekintve lehet: általános környezetk feladatkörnyezet

6 Az általános környezet k elemei politikai-jogi gazdasági gi szocio-kultur kulturálislis mőszaki nemzetközi zi

7 A feladatkörnyezet elemei vevık versenytársak rsak száll llítók szakszervezet szabályoz lyozók

8 ÁLTALÁNOS KÖRNYEZET FELADAT KÖRNYEZET Politikai-jogi elem Versenytársak Vevık BELSİ KÖRNYEZET Gazdasági elem Szállítók Szervezeti kultúra Belsı vállalkozás Szakszervezetek Szocio-kulturális elem Szabályozók Nemzetközi elem Mőszaki elem

9 A feladatkörnyezet kontingencia vizsgálata: Homogén- Heterogén Egyszerő és komplex (attól l függf ggıen, hogy a feladatkörnyezetben ható tényezık száma kevés és s egymáshoz hasonlóak ak vagy sok és s különbk nbözıek) Stabil és dinamikus (attól l függf ggıen, hogy a környezeti k tényezt nyezık k ugyanazok maradnak vagy idıvel változnak) v

10 EGYSZERŐ KOMPLEX Környezeti tényezık Kevés számú Eléggé hasonlóak Alapvetıen változatlanok Pl. üdítıital kereskedık Környezeti tényezık Nagyszámú Nem hasonlóak egymáshoz Alapvetıen változatlanok Pl. élelmiszert gyártó cégek STABIL Környezeti tényezık Kevés számú Némileg hasonlóak Állandóan változnak Pl. gyorsbüfék Környezeti tényezık Nagyszámú Nem hasonlóak egymáshoz Állandóan változnak Pl. computer cégek VÁLTOZÓ (Dinamikus)

11 Ellenséges- Kedvezı környezet kontingencia vizsgálata SWOT-ANALÍZIS (GYELV- elemzés) Külsı tényezık Lehetıségek (Opportunities) Veszélyek (Threatments) Belsı tényezık Erısségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) 11

12 Stratégia szempontú környezet elemzés: M. Porter 5 Új piacralépık Vevık Szállítók Szervezet Helyettesítı termékek Versenytársak közötti manıverezés 12

13 Technológia és s szervezet I. Woodward-i i megközel zelítésben: Technológia: Azoknak az átalakítási folyamatoknak a sorozata, amelyeket a szervezet az inputoknak outputokká alakítása céljából l használ. Technológia típusa Egyedi t. :- méretre v. megrendelés szerinti gyártás Jellemzık: kis szériás termelés, hosszú átfutási idı, magas fajlagos bérköltség Tömeg. gyártású t.:- nagysorozat szám, tömeg gyártás Jellemzık: standardizált folyamatok, ismétlıdı feladatok, önköltség csökkentés Folyamat v. folyamatos termelés t.: - programozott mőveletek Jellemzık: automatizálás, alacsony fajlagos bérköltség, magas minıség

14 Technológia és s szervezet II. Thompson megközel zelítésében: Long- linked technológia: (Szekvenciális) Jellemzıje: Kölcsönös s függf ggés s az egységek gek közöttk Összehangolás: s: tervek, szabályok, határid ridık k segíts tségével Mediating technológia: (Közvet zvetítı, összekapcsoló) Jellemzıje: nincs közvetlen k kapcsolat az egységek gek közöttk Összehangolás: s: eljárások, szabályok, standardizálása sa révénr Intenzív v technológia: (Kölcs lcsönös s alkalmazkodás) Jellemzıje: önálló egységek gek Összehangolás: s: rugalmas koordináci ció,, kölcsk lcsönös s alkalmazkodás, folyamatos visszacsatolással ssal

15 Technológia és s szervezet III. Perrow megközel zelítésében: Technológia sokkal inkább összefügg az inputok outputtá alakítását t lehetıvé tevı ismeretekkel, mint gépi g vagy technikai elemekkel! Szervezetek csoportosítása sa a bennük k zajló folyamatok jellege alapján: Két t dimenzió: 1. A különbk nbözı problémák megoldás s keresésének intenzitása 2. A problémák változatosságának intenzitása pl. kivételek száma - Craft (mesterség) - Non routine (nem rutinszerő) - Routine (rutinszerő) - Engineering (mérn rnöki)

16 Technológia mint szervezeti változó (Guiot-Perrow) magas Megoldás keresés intenzitása alacsony Craft (Mesterség) Routine (Típus termék) Non-routine (Nem típusos) Engineering (Mérnöki) alacsony Probléma változatosság intenzitása magas 16

17 Következmények A szervezeti struktúráknak knak a technológia típust pusához kell alkalmazkodnia. A Bürokratikus B struktúra ra nem megfelelı egy olyan szervezetben, amelyben gyakran bukkannak fel, új és újabb problémák, amelyek már m r nem oldhatók k meg a régi r jól l bevált módszerekkel. m (Perrow) Nem létezik l olyan különleges k struktúra ra modell amely minden szervezetbe eredményesen alkalmazható Az adott struktúra ra aszerint megfelelı vagy sem, hogy milyen a szervezet gyárt rtási típusa. t (Thompson) A fejlıdési sorban felfelé haladva: (E.-T. T.-F.) lépcsıfokonként nt csökken az irány nyítás s személyes jellege (egyén- egyénáltali ellenırz rzés) így az irány nyítás s egyre mechanikusabbá válik. (Guiot)

18 Szervezetek jellemzıi: Jávor-Rozgonyi A szervezet egy mesterséges rendszer A szervezet irány nyított célkc lkövetı rendszer Szervezet szabályozott rendszer Szervezetnek határai vannak A szervezet input, output rendszer

19 Szervezeti érdekérintettség Kiknek, milyen embercsoportok érdekében hozzák létre és s mőködtetik m a szervezetet? 1. A tulajdonos érdekében 2. A tagság érdekében 3. A klientúra érdekében 4. Az össztársadalom érdekében Ténylegesen kik ellenırzik kontrollálj lják k a szervezetet?

20 Szervezeti hatékonys konyság Hatékonys konyság érdekérintettség g szerint: (tulajdonos, tag, kliens, társadalom) t Hatékonys konyság g a munkavállal llaló szempontjából: (javadalmazás, karrier, munkakörülm lmények) Társadalmi felelıss sség g vállalv llalás s alapján: (foglalkoztatás, szociális érzékenység, környezetvk rnyezetvédelem, erkölcsi normák, törvt rvényesség) Kényszer és s hiánya, hatalom és s befolyás, jót j és s jól, j márka- megbízhat zhatóság g vagy reklám-átver tverés, megéri. Teljesítm tmény és s hatékonys konyság g része r a hatalmi játszmj tszmának

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE MISTER TEACHER OKTATÁSI KFT Dr. FEJES MIKLÓS SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE 0(oktatási segédanyag) Budapest 2012. A SZERVEZETELEMZÉS ALAPDIMENZIÓI A szervezet egy komplex szociális rendszer és sok összefüggő

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

A szervezetpszichológia egyes kérdései

A szervezetpszichológia egyes kérdései A szervezetpszichológia egyes kérdései Szervezet (Andorka R.): Az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra épülı nagyobb csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. A szervezetnek

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA Hetesi Erzsébet, SZTE-GTK Üzleti Tudományok Intézete A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére TUDOMÁNYNAPI KONFERENCIA 2012. november 20.

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ A SZİLİ- ÉS BORÁGAZATBAN A MAGYAR ÉS A FRANCIA GYAKORLAT

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag 1. A menedzsment alapfogalmai - Menedzsment: egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének és döntéshozatalának, szervezésének,

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Értékesítés-menedzsment

Értékesítés-menedzsment Dr.Dankó László MSc,MSc,PhD,CSc. Értékesítés-menedzsment a nappali és levelezı tagozatos marketing szakos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 2 Írta és szerkesztette: Dr. Dankó László tanszékvezetı

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori értekezés tézisei. A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A bútorgyártó kis- és középvállalkozások finanszírozása Magyarországon Gyallai Gábor Sopron 2007 Doktori Iskola: Cziráki József Faanyagtudomány

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlıdés kontextusában

A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlıdés kontextusában Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913. E-mail: eletharmonia@gmail.com Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu A környezettudatosság és az iskolai szervezeti kultúra vizsgálata az én-fejlıdés

Részletesebben

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába

Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Bevezetés a szervezet és vezetés pszichológiába Kádi Anna kadi@cmskft.hu, kadi.anna11@gmail.com telefon: 06 20 9380 720 1 A félév tematikája I. Szervezeti kontextus A szervezetek a gazdaságban szervezet-és

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben