Fúziós energiatermelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fúziós energiatermelés"

Átírás

1 Fúziós energiatermelés Dr. Paripás Béla fizikus, egyetemi tanár

2 Posztulátumok (rögzítsük le már az elején, hogy:) A felhasznált energia nagy része ma is a fúzióból származik hisz a Nap egy önszabályzó fúziós reaktor A fúziós energia tehát a legfontosabb és legtermészetesebb energia Nem az a kérdés, hogy a fúzióval lehet-e energiát termelni, hanem az, hogy ennek mi az optimális (versenyképes) módja

3 A fúziós energia forrása az atommag Atommagok alkotóelemei: A db nukleon = Z db proton + (A Z) db neutron Az atommagban ható erők: Elektromos kölcsönhatás: a protonok taszítják egymást mindegyik mindegyiket! Erős kölcsönhatás: a nukleonok vonzzák egymást csak a közelieket! Ezeket a szép gömböket azért ne vegyük teljesen komolyan, mert a részecskék a kvantummechanika szerint - hullámtermészettel is rendelkeznek.

4 Az atommagok energiája I. Az atommagot összetartó kölcsönhatás a nukleáris kölcsönhatás, amely a kvarkok közötti erős kölcsönhatás maradéka. Rövid hatótávolsága miatt lényegében csak a szomszédos nukleonok között hat, azaz nagy magok esetén telítődik. A kötést lazítja a protonok közötti taszító elektromos kölcsönhatás. Nagy hatótávolsága miatt a magon belül minden proton kölcsönhat egymással, nagy magokban válik jelentőssé. Kvantummechanikai okok miatt a nukleon a párjával különösen erősen hat kölcsön. A páros nukleonszám igen erőssé teszi a kötést.

5 Az atommagok energiája II. Tömegszám (A)

6 Magfúzió: könnyű atommagok egyesülnek egy nehezebb atommaggá. A megnövekedő nukleáris kölcsönhatás miatt megnövekszik a végtermék(ek) mozgási energiája. (Felszabadul a nukleáris energia) Megjegyzés: a p-n átalakulás ritkán következik be, sokat kell rá várni. A többire nem.

7 A legkedvezőbb energiamérlegű: a D + T fúzió A deutérium a tengervízből is könnyen előállítható (1 literből 33 mg) A tríciumot helyben termelik a neutronok lítiumból (a lítium nem ritka a földkéregben, egy 5 g-os ércéből 50 mg trícium állítható elő) A keletkezett 17,6 MeV mozgási energián a reakciótermékek a tömegükkel fordított arányban osztoznak (a 83 mg nehézhidrogén annyi energiát termel, mint két és fél hordó benzin elégetése) Időveszteség nélkül végbemegy

8 A felszabaduló energia forrása a fúzió során eltűnő tömeg (3-4 ezrelék)

9 A problémák forrása: a Coulomb-gát A protonok a Coulombtaszítás miatt csak akkor tudnak a nukleáris kölcsönhatás hatótávolságán belül kerülni, ha kellően nagy sebességgel találják el egymást. A szükséges sebesség 1000 km/s nagyságrendű, ami kb. 10 kev energiának felel meg. (vö.: igen kis sebességű neutron is bejuthat a magba, mert az nem taszítja)

10 A Coulomb-gát legyőzése Hőmozgással legyőzhető a Coulomb-gát, ha a hőmérséklet legalább 100 millió kelvin. Ennél kisebb hőmérsékleten a fúzió nem indul be (kivéve a csillagokat) Ezen a hőmérsékleten az anyag plazma állapotú (nincsenek atomok, csak ionok és elektronok) Ezt a hőmérsékletet (de még az ezredrészét sem) semmiféle anyag nem viseli el.

11 A Nap energiatermelése A Napot a keletkezésekor a gravitációs energia melegítette fel Amikor a Nap közepe elérte a 15 millió kelvines hőmérsékletet a fúzió alagúteffektussal (igen lassan) beindult (főleg a H-ciklus) (Gamow,Teller Ede, Hans Bethe) A keletkező fotonok felfújják a Napot. Ez csökkenti a sűrűséget és a hőmérsékletet, ezért a fúzió nem tud begyorsulni. A Napunk kb. 10 milliárd év alatt igen lassan, önszabályzó módon égeti el a hidrogénjét héliummá (teljesítménysűrűsége csak ~0.2 mw/kg, miközben az emberi testé: 1.3 W/kg). Nyilvánvaló, hogy a Napot a Földön nem lehet leutánozni

12 A fúziós plazma összetartása A fúzió akkor lehet önfenntartó, ha a megfelelő hőmérsékletű, n sűrűségű plazmát legalább τ ideig egyben tartjuk, úgy, hogy teljesül az ún. Lawson kritérium n τ sm 3 Gyakorlatban a két szélsőséges eset valósítható meg könnyebben: Tehetetlenségi összetartás (Inertial confinement, ICF). A plazma szabadon tágul, a Lawson kritérium teljesüléséhez egy kritikus sűrűséget kell elérni, rövid ideig (n igen nagy, τ igen kicsi) Mágneses összetartás (Magnetic confinement, MCF). A plazmát mágneses térrel tartjuk össze. A sűrűséget az alkalmazott mágneses tér szabja meg, az energia termeléshez egy kritikus energia összetartási időt kell elérni alacsony sűrűség mellett (n igen kicsi, τ igen nagy)

13 A tehetetlenségi összetartás (ICF) elve A plazmát valójában semmi se tartja össze, az szabadon tágul. Bár az anyag igen nagy sebességgel tágul, a részecskék a tehetetlenségük miatt egy igen rövid ideig mégis egymás közelében lesznek. A kezdeti nyomásnak és sűrűségnek igen nagynak kell lennie, hogy a Lawson-kritérium teljesülhessen, tehát robbantásról van szó A sűrűség a robbantásban főleg akkor emelkedhet, ha az befelé történik (implózió) A hidrogén bomba is ICF-fel működik, ott a gyutacs egy atombomba A fúziós erőműben ennél sokkal kisebb robbanások kívánatosak, tehát az üzemanyag is kis térfogatú A pici üzemanyag felrobbantása főleg lézerekkel lehetséges

14 Lézerek az ICF-ben Egyetlen lézersugárból indulnak ki, ezt több sugárra bontják, majd ezeket egyenként milliárdszorosukra erősítik A felerősített sugarakat tükrökkel a reakció-kamrába vezetik úgy, hogy egyenletesen világítsák meg a céltárgy felületét (direkt fűtés), vagy a céltárgyat befoglaló üreg belső felületét (indirekt fűtés) A begyújtás pillanatára jellemző adatok: T= K, p= atm, ρ=300 g/cm 3

15 Lézerek az ICF-ben HALNA (High Average-power Laser for Nuclear Fusion Application) at ILE, Osaka University

16 Shiva lézer 1977, 20 sugár, Nd:üveg, 1062 nm, 10 kj/imp.

17 NOVA lézer , 100 kj 1054 nm, kj 351 nm, 2-4 ns impulzusok,~10 TW a céltárgyon, ~10 13 neutron lövésenként NOVA lézer

18 NOVA lézer

19 Lézerek az ICF-ben National Ignition Facility, NIF, LLNL Ez ma a világ legnagyobb lézere (Nd:üveg, 1062 nm, frekvencia háromszorozással 354 nm) 192 sugaras rendszer összesen 2MJ UV sugárzási energia egy 1 ns-os impulzusban ( W pill. telj.) 2010 a kísérletek kezdete

20 National Ignition Facility (NIF), Lawrence Livermore National Laboratory LLNL

21 7500 darab 2 méteres villanólámpával (amelyeket hatalmas kondenzátorokkal táplálnak ) gerjesztett üvegbe ágyazott Nd atomok koherens sugárzása erősíti az eredeti gyenge, 192 részre osztott lézerimpulzust. Végül a 192 nyaláb mindegyike J impulzusenergiájú lesz. A lézerimpulzusok hossza 1 ns, amelyek 20 ps-on belül, 50 μm pontossággal érkeznek a céltárgyra.

22 Lézerek a jobb oldalon ( = 96 db)

23 Számítógéppel vezérelt deformálható tükrökkel fókuszálják a lézernyalábokat KDP (kálium dihidrogén foszfát) kristályokkal teszik át a lézerfényt az infravörösből az ultraibolyába

24 A 192 lézernyalábot a targetkamrában lévő céltárgyra vezetik

25 Ezt csak úgy érhetjük el, ha kezdetben a hidrogén folyékony, azaz a hőmérséklete kb C-os A hidrogén target a fúzió megindulásakor 100 millió fokos, a nyomása egymilliárd atmoszféra. Ekkor a hidrogén százszor sűrűbb az ólomnál.

26 A NIF lézernyalábjai elérik a deutérium-trícium céltárgyat tartalmazó üreg belső falát. A keltett röntgen lökéshullámok a következő milliszekundumban majd összepréselik és felhevítik a céltárgyat és beindítják a fúziót.

27 és a fúzió beindult. A hatásfok javítható

28 A NIF energiamérlege Legalább szor több fúziós energiát kellene kinyerni (1 GJ/imp), hogy energiatermelésről beszéljünk 10 imp/sec a kívánatos tempó Az árról egyelőre ne essen szó! Az ICF-es fúziós erőmű még nincs belátható közelségben

29 A mágneses összetartás elve (MCF) A Lorentz-erőt már a középiskolások is ismerik A Lorentz-erő csavarvonal pályára kényszeríti a töltött részecskéket, így azok nem érhetik el az oldalfalat. Sajnos a mágneses palack az alján és a tetején mindenképpen szivárog.

30 Kivéve ha a palack önmagába záródik, azaz toroidális: TOKAMAK (toroidális kamra mágneses összetartás) A tisztán toroidális tér kívül gyengébb, ott megszökhetnek a részecskék. Az indukcióvonalak helikális megtekerésével a mágneses tér teljesen bezárhatja a részecskéket (de instabilitások azért lehetnek)

31 ITER A TOKAMAK fejlődése JET TS R (m) Medium Tokamaks 25 m 3 ~ 0 JET 80 m 3 ~ 16 ITER 800 m 3 ~ 500 MW th Q ~ 10 DEMO ~ m 3 ~ Q ~ 0 6 minutes 0% MW th Q ~ 1 10 sec 10 % 10 to CW MW th Q ~ 30 CW 80 à 90 %

32 Ami már (még) működik: a JET (Joint European Torus, Oxfordshire)

33 Ami most épül: az ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)

34 Hol épül? Kik fizetik? Példa nélküli világméretű összefogás!!! Cadarache

35 Néhány további adat az ITER-ről Önfenntartó fúziós energia-termelés! Kísérleti reaktor a megtermelt energia még nem kerül a hálózatra! Szupravezető mágnesek ~ 4 K hőmérsékleten! Plazma hőmérséklete: millió fok! Becsült EU hozzájárulás: ~ 10 milliárd / 10 év Indítás tervezett éve: 2018

36 Az ITER építése I. ( )

37 ITERszeizmikus szigetelés

38 Épülnek a berendezések is: a 18 db szupravezető toroid tekercs tartóinak egyike épül l Toulonban. Ez lesz a világ g legnagyobb mágneses m tere: 41 GJ, 11,8 T

39 A fúziós energiatermelő reaktor előnyei ha egyszer beindul Kevés bemenő üzemanyag szükséges! Napi anyagszükséglet 1 GW-os erőműre: (1GW 1 nap/17 MeV) 8 m p = /(1, ) = 0.4 kg A bemenő üzemanyag (D, Li) és a végtermék (He) nem radioaktív! A közbülső trícium viszont radioaktív és igen illékony! A keletkezett neutronok felaktiválják a szerkezeti elemeket! A fúziós energia melléktermékeként keletkezik radioaktivitás! Igaz viszonylag rövid felezési idejű izotópok formájában! A bemenő üzemanyag mindenütt megtalálható szinte korlátlan mennyiségben! Nem termel üvegházhatású gázokat! A fúziós reaktor azonnal leáll a legkisebb, üzemi állapottól való eltéréskor!

40 De mikor lesz fúziós erőmű? A standard válasz: úgy 25 év múlva. (Ez volt a válasz 1970-ben is és ez ma is.) A fejlődés azért látszik

41 A fejlődés nem lassúbb, mint a számítástechnikában.de lassulni látszik (itt is) A DEMO indulása 25 év múlva tényleg reálisnak tűnik Feltéve, hogy meglesz a politikai akarat, a pénz és a szükség

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok atom- és magfizikából Dr. Horváth András, Berta Miklós 0.2-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból.

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 27 NYOMELEMEK. rész. Elemek keletkezése NEMECZ Ernő * Pannon Egyetem, 8002 Veszprém, Pfi ók 58 Az általunk érzékelhető anyagi világot kémiai elemek építik

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

Nukleáris képalkotás 1.

Nukleáris képalkotás 1. Balkay László Hegyesi Gyula Imrek József Kertész Zsolt Lajtos Imre Kalinka Gábor Mohácsi Ilona Molnár József Valastyán Iván Nukleáris képalkotás 1. 2010. Debrecen 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1 Magfizikai

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ENERGETIKÁJA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ENERGETIKÁJA Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ENERGETIKÁJA SZAKDOLGOZAT Készítette: PUSKÁS-FARKAS BOGLÁRKA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ Témavezető:

Részletesebben

Az alternatív energiahordozók és felhasználásuk

Az alternatív energiahordozók és felhasználásuk Az alternatív energiahordozók és felhasználásuk Tartalomjegyzék 1.Az alternatív energiahordozókról...1 1.1.Energiahordozók napjainkig...1 1.2.Új energiarendszer születőben...1 1.2.1.Atomenergia...2 1.2.2.Fúziós

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin Főszerkesztő: Radnóti Katalin Szerkesztőbizottság: Barnaföldi Gergely Gábor Cserháti András Czibolya László Hadnagy Lajos Kocsis Gábor Neubauer István Nős Bálint Pázmándi Tamás Radnóti Katalin Yamaji Bogdán

Részletesebben

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

Készítette: Bagosi Róbert

Készítette: Bagosi Róbert BIOFIZIKA JEGYZET Készítette: Bagosi Róbert 2009.10.06 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A BIOFIZIKA TÁRGYA... 4 ALAPFOGALMAK... 5 A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei... 5 Mértékegységek

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOKRÓL AZ ŐSMARADVÁNYI ERŐFORRÁSOK KIVÁLTÁSÁRÓL

A MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOKRÓL AZ ŐSMARADVÁNYI ERŐFORRÁSOK KIVÁLTÁSÁRÓL 1 Az adatok angolul elérhetők ezen a világhálós oldalon: http://www.theoildrum.com/tag/update Az oldalon található adatok szerint a nyersolajtermelés tetőzése 2005 májusában volt 82,09 millió hordó/nap-pal,

Részletesebben

TERMONUKLEÁRIS PLAZMAFIZIKAI KUTATÁSOK A KFKI-BAN (1986-1987) Hungarian 'Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

TERMONUKLEÁRIS PLAZMAFIZIKAI KUTATÁSOK A KFKI-BAN (1986-1987) Hungarian 'Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1988-02/D BAKOS J, TERMONUKLEÁRIS PLAZMAFIZIKAI KUTATÁSOK A KFKI-BAN (1986-1987) Hungarian 'Academy of Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST KFKI-1988-02/D PREPRINT TERMONUKLEÁRIS

Részletesebben

Energiakörkép a XXI. század elején

Energiakörkép a XXI. század elején Energiakörkép a XXI. század elején Király Márton MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 Takarékoskodjunk az energiával! Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet

Részletesebben

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17.

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17. TERMÉSZETTAN Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László 2014. november 17. 0.1. Tudnivalók a vizsgázásról Szinte valamennyi munkanapon lesz vizsga, a Neptunon kell jelentkezni.

Részletesebben

Az egészen kis részek. e. meli 03

Az egészen kis részek. e. meli 03 Atomok felépítése Az egészen kis részek 1 Epikürosz ( i.e. 34-70 ) az atomokat különböző horgokkal és kapcsokkal képzeli el. ( kapcsok eltörnek: víz elpárolog - lecsapódik??? ) Arisztotelész ( i.e. 384-3

Részletesebben

A sugárzás és anyag kölcsönhatása. Atommag és részecskefizika 8. előadás 2011. április 12.

A sugárzás és anyag kölcsönhatása. Atommag és részecskefizika 8. előadás 2011. április 12. A sugárzás és anyag kölcsönhatása Atommag és részecskefizika 8. előadás 011. április 1. E Ismétlés: visszalökődés gamma-bomlásban i p E f + Eγ + M -p M γ pe γ /c E E i E f E p Eγ Eγ M Mc γ + + A második

Részletesebben

Magfizika az iskolában

Magfizika az iskolában Magfizika az iskolában Sükösd Csaba BME Nukleáris Technikai Intézet ELTE PhD Iskola Tartalom Nukleáris ismeretek a kerettantervekben Válogatott fejezetek a magfizikából Rutherford kísérlet Láncreakció

Részletesebben

Irányított energiájú fegyverek III. Részecskesugár fegyverek (írta: Jenő)

Irányított energiájú fegyverek III. Részecskesugár fegyverek (írta: Jenő) Irányított energiájú fegyverek III. Részecskesugár fegyverek (írta: Jenő) Témával foglalkozó korábbi két cikkemben bemutattam az irányított energiájú fegyvereket általánosságban, illetve egyik fő típusukat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.

TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Az energiagazdálkodás alapjai és irányelvei... 3 1.1 Energiagazdálkodás politikai és környezetvédelmi vonzatai... 3 1.2 Energiagazdálkodás legfontosabb műszaki alapfogalmai... 6 2 Energiaforrások...

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

4. XX. század: Modern fizika

4. XX. század: Modern fizika 4. XX. század: Modern fizika 4.1. A kantumos energia-eloszlás és a relatiitás A modern fizika kezdetét sokan Max Plank 1900-ban megjelent, a hőmérsékleti sugárzást az energia kantumos eloszlása alapján

Részletesebben

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek

Alapfokú sugárvédelmi ismeretek Alapfokú sugárvédelmi ismeretek - 1 - Bevezetés Az ionizáló sugárzás felhasználása a XIX. század végi felfedezése óta egyre nagyobb teret hódít magának az egészségügy, az ipar, a mezőgazdaság, a tudományos

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK Somlai János ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK 2004 1. Atomerõmûvek környezeti hatásai, radioaktív kibocsátások Az elmúlt évtizedek rohamos ipari, technikai fejlõdése óhatatlanul

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben