2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos."

Átírás

1 INFORMÁCIÓ ÁBRÁZOLÁS 02. tétel (SZÁM, LOGIKAI ÉRTÉK, SZÖVEG, KÉP, HANG, FILM STB). 2. TÉTEL Adat: A bennünket körülvevő mérhető és nem mérhető jellemzők a világban. - mérhető: hőmérséklet, távolság, idő, szín - nem mérhető: Minden, ami szubjektív(szépség, érzelmek). Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos. Informatika: Az adatok tárolásával, feldolgozásával foglalkozó tudományág. Típus: Az adat tulajdonsága, mely egyértelműen meghatározza az - felvehető értékek halmazát, - a számára lefoglalt memóriaterület szerkezetét és méretét, - a rajta elvégezhető műveleteket. Számok ábrázolása: Értékhalmaz: o Egész számok o Valós számok Szerkezet: Függ az értékhalmaztól. o történhet 1,2,4, de akár több bájton is. o Előjel nélkül a tartomány n biten: 0..2 n -1 (1B 255-ig, 2B ig) o Előjelesen a tartomány n biten: -2 n n-1-1 (1B ig, 2B ) Műveletek: Minden műveletet az összeadásra vezet vissza. o Összeadás o Kivonás o Szorzás 1 / 9

2 o Osztás Ábrázolási módok: Egész számok Tört számok Fixpontos számábrázolás: Fixpontos szám ábrázolás során az ábrázolás előre rögzített kettedes jegy pontos, azaz a kettedes és egész jegyek száma adott. Ezt általában egész számok ábrázolását jelenti, mikor a kettedes jegyek száma nulla. Nem negatív egész számok: A bináris számot tároljuk, a megadott méretű területen. Ha nem töltjük ki az adott bájtot, akkor ki kell pótolni 0-kal. A legkisebb ábrázolható szám a 0. A legnagyobb ábrázolható szám n biten 2 n -1. Egész számok: Az eljárás hasonló, mint az előzőnél, csak itt a legfelső bitet beáldozzuk, és attól függően, hogy az értéke 1 vagy 0, értelmezzük negatív vagy pozitív számként. ha a legfelső bit 0, akkor a szám pozitívként értelmezendő ha 1, akkor a szám negatív. Lebegőpontos számábrázolás: Alapja a számok kettes számrendszerbeli normál alakja. m*2 k, ahol m-et mantisszának, a k-t pedig karakterisztikának hívjuk. Példán levezetve könnyebb: Emelt szint: Váltsuk át a számot kettes számrendszerbe ,majd az így kapott számot alakítsuk át normálalakba * merthogy 7 jegyet csúszott balra a kettedespont. Ebből következik a karakterisztika: és a mantissza: , itt lehagytuk a szám elején lévő 0-át, mert az mindig 0 lesz, ezért felesleges a tárolása. Így a teljes ábrázolt szám: Ami nem lett teljesen pontos esetünkben, mert csak 8 bitet hagytunk a mantisszának, de az igazából 9 biten fért volna el, levágtuk az utolsó számjegyet ( ). Megegyezés szerint lehet több-kevesebb helyet hagyni a mantisszának és a karakterisztikának, de értelemszerűen az egyik növelése, a másik rovására megy. Manapság ez a fajta számábrázolás az elterjedt. 2 / 9

3 Műveletek: Összeadás: Fogjunk két számot: 42 és = 2 ; = Ezeket összeadjuk: Szorzás: * Kivonás: a példa itt is. o Komplemens képzése: A 23-ból(= ) k(23)= , majd ehhez 1-et hozzá kell adni k 2 (23) , és ezután ezt a számot kell hozzá adni a 42-höz, majd a túlcsordult 1-et lehúzzuk Szövegek ábrázolása: Jel: jelentéssel bíró egyszerű ábra. Karakter: számítógépen ábrázolt (kóddal ellátott) jel. Karakternek nevezzük a szöveget alkotó betűket, számjegyeket, írásjeleket és az egyéb speciális jeleket is. Értéke: Lehet a megadott táblázatban tárolt bármely karakter. A szöveg szerkezete: 3 / 9

4 o Lehet végjeles, ahol a memóriából addig olvassuk ki a karaktereket, amíg végjelbe nem ütközünk. Végjel Extrementális elem. Olyan karakter (pl. vezérlőkarakter), Ami a szövegben agyébként nem fordulhat elő. Pl. sorvégjel. o Lehet megadott tárhelyen kitöltött szöveg is. PL: Ha megvan adva, hogy 255 karakter hosszú lehet egy szöveges változó, akkor nem léphetem túl a 256-ot, de nem feltétlen fogom felhasználni mind a 255 helyet. (Általában 1B-on tároljuk a szöveg hosszát) Művelet: o pl. Összefűzés: Két karaktersorozatot összefűz. o Kivágás: Megadott szempont szerint a karaktersorozatból valamennyi karaktert eltávolítunk. 1. A számítógép a karakterek tárolásához kódtáblákat használ, ami alapján visszafejthető, hogy melyik bináris szám melyik karaktert jelöli. Az első ilyen kódtábla angol nyelven született, és 7 bites volt, mivel az amerikaiak 95 karaktere elfért 7 biten is. 2. Később született meg az ASCII (American Standard Code for Information Interchange) szabvány amely már 8 bites volt, így kétszer annyi karakter kódolására volt képes, mint az előző, így megfelelt már a nemzetközi elvárásoknak. A különböző nemzeti nyelvek miatt jöttek létre az úgynevezett kódlapok (code pages), amelyek sorszámot kaptak, és az arra jellemző nyelvi sajátosságokat tartalmazták, pl: magyar: A további fejlődés következtében jött létre az UNICODE, amit az ISO hozott létre. Ez a kódtábla már 16 bites volt, azaz a Föld minden nyelvének minden karakterét meg tudta jeleníteni. A számítógép egy szöveget karaktersorozatként jelenít meg, így egy szöveget bájtok tartalmának összeolvasásaként fogunk fel. Általában a szöveget ritkán tárolódnak így. Többnyire alkalmaznak különféle technikákat, tömörítéseket. Logikai adatok ábrázolása: A George Bool által létrehozott Bool algebrán alapszik. Értékhalmaz: Igaz/Hamis, True/False, 1/0, / Szerkezet: 1 bájton tárolódik, mert ez a legkisebb megcímezhető egység a memóriában. 4 / 9

5 Műveletek: A,B:Logikai érték(ill. kifejezés) A Negáció (Nem) B Negáció (Nem) És Vagy Kizáró vagy Következtetés A B &, ^ v x i i h h i i h i h i i h h i i i i h h i h i i h h h i i h h h i A matematikai logikában egy állítás kizárólag egy értéket vehet fel egyszerre, Igaz vagy Hamis, a két állítás kizárja egymást. Számítógépes megvalósításban az igaz illetve a hamis értékekhez egy feszültségértéket, vagy egyéb jól megkülönböztethető jellemzőt rendelünk. A számítógép kapuáramkörökkel dolgozik. Műveleti sorrend (precedencia): o Zárójel o A Nem művelet(ek) o És művelet(ek) o Vagy művelet(ek) Néhány fontosabb azonosság: o De Morgan azonosság: (A v B) = A & B ; (A&B) = A v B o Negációs tétel: A v A = True ; A & A = False ; ( A) = A 5 / 9

6 Képábrázolás: A számítógépes grafika körébe soroljuk a grafikus objektumok (képek, rajzok, diagramok) előállítását, tárolását, a számítógép számára feldolgozható formává alakítását (képdigitalizálás), valamint megjelenítését (képernyőn, papíron) A számítástechnikában a képeket kétféleképpen írhatjuk le: vektorgrafikusan: ekkor a kép elemeit adjuk meg, például egy egyenes kezdés végpontjának koordinátáit, vastagságát, stílusát, színét. Alapvetően így működik például a CorelDraw, Adobe Illustrator és a Macromedia Flash (animációs). Jellemzői: A kép egymástól független vonalakból és területekből áll. Minden objektum önállóan szerkeszthető utólag is bármikor. Az objektumok takarhatják egymást, ill. átlátszók/áttetszők lehetnek Torzítás nélkül lehet nagyítani, kicsinyíteni Az egyszerűbb alakzatokból álló grafikus ábrák kicsi méretű fájlokat adnak. A bonyolult ábrák, fényképek igen nagyméretűek, lassú a megjelenítésük a sok számolás miatt, és nem képes a fénykép minőség visszaadására A vektorgrafikát a főleg vonalakból és egyszerű mértani alakzatokból álló rajzok, pl. betűtípusok, műszaki rajzok, építési és termék tervek, üzleti ábrák, grafikonok elkészítésére használjuk. Raszter grafikaként (bittérképes vagy pixelgrafikusnak is nevezik): A képet függőleges és vízszintes irányokban pontokra (pixelekre- kis négyzet alakú területekre) osztja fel, és minden egyes pontnak tárolja a színinformációit. Megjelenítéskor a képernyő egy-egy képpontjában jeleníti meg a tárolt kép egyes pontjait a megfelelő színben. Jellemzői: A bitképek adott számú pixelt tartalmaznak, emiatt a kép átméretezéskor torzulhat. (nagyításkor a képpontok mérete változik, emiatt homályos, ill. raszteres lehet a kép..) Igen jó minőségű képek készíthetők (fényképekről is). A nagy felbontás (sok képpont) és a sok szín tárolása igen nagy méretűvé teheti a bitképes a fájlokat (még akkor is, ha viszonylag egyszerűbb rajzokat tartalmaznak.) A kép méretét (szélesség, magasság) megadhatjuk a képpontok számával. Felbontáson az egységnyi hosszúságú szakaszon (1 cm-en, 1 inch-en[~2,54 cm]) elhelyezett képpontok számát értjük. Mértékegység: DPI (Dot/Inch) Egy képponton megjeleníthető színek számát színmélységnek nevezzük és a tároló bitek számával adjuk meg. Színmélység megjeleníthető színek száma 4 bit 2 4 =16 8 bit(1 bájt) 2 8 = bit (2 bájt) 2 16 = bit(3 bájt) 2 24 ~16 Millió Egy kép méretét megbecsülhetjük, ha a kép vízszintes méretét (képpontok száma) szorozzuk a függőleges irányú pontokban mért méretével, majd ezt megszorozzuk a színmélységgel. Pl.: Egy digitális géppel készült képnek (szélesség:1700 pixel, magasság: 1100 pixel, színmélység 24 bit) fájlmérete tömörítés nélkül: 1700x1100x24/8= B= 5,35MB A példából is látszik, hogy képeink meglehetősen nagy méretűek, amit különböző tömörítő algoritmusok tesznek kezelhetővé. Pl. JPG, BMP(LWZ). stb. 6 / 9 Az un. natív formátumok (pl. PSD, AI) képesek a kép kiegészítő információit is tárolni pl. rétegek, szűrők, stb.

7 32 bit (4 bájt) 2 32 Színmódok RGB A leggyakrabban az RGB színmódot használjuk. Általában ennél maradunk mindaddig, amíg képünk el nem nyeri végleges formáját a képszerkesztő programok szolgáltatásainak tekintélyes része csak ebben a színmódban használható. Ez a színtárolási mód három színcsatornát használ a képpontok színösszetevőinek eltárolására. Szürkeárnyalatos kép formájában meg is jeleníthetők ezek a csatornák. Ahol valamelyik szín erősen jelen van ott világos, ahol hiányzik ott sötétnek látjuk. CYMK A szubsztraktív színkeverés elvén négy szín: cián (Cyan) sárga (Yellow) bíbor (Magenta) és egy kulcs szín, -ami sok esetben fekete- (Key) jelenlétének %-os arányából rakja össze a képpontok színinformációit. Ennek megfelelően 4 színcsatornát használ (ez 8x4=32 bites színmélység) Ez nem jelent 2 32 féle színt mert a keverés során többször azonos színt kapunk. Színpalettás (Indexed Color) 8 bites színes képek színt tartalmazhatnak. Ez a 256 szín bármelyik RGB módon előállított szín lehet de egy képen csak 256 féle szín jelenhet meg. A képpont színének megadása az adott szín színtáblában elfoglalt helyének sorszámával történik. Szürkeárnyalatos (Grayscale) : Képpontonként 8 biten (1 bájton) a szürke 256 árnyalatát képes tárolni palettát használ.. A fekete fehér fényképhez hasonló képek Vonalas, vagy fekete-fehér: 1 biten tárolja a képpontok információit, így csak két szín megjelenítésére képes: fehér, vagy fekete. A Photoshop ezt a színmódot nevezi bitmapnek nem szabad összetéveszteni a Windows által kedvelt BMP képekkel (azok 24 bites színmélységet ismernek) A képfeldolgozás mindig nagy mennyiségű adat feldolgozását jelenti, ezért szükség lehet adattömörítésre. A tömörítés történhet veszteségmentesen, ilyenkor az eredeti képről minden információt megtartunk - ilyen tömörítési eljárással találkozhatunk például a.gif vagy.png formátumú képeknél. Használunk veszteséges tömörítést is, ilyenkor a kép egyes információi elvesznek, a cél az, hogy ez ne járjon együtt lényeges látványbeli változással Ezeknél az eljárásoknál a tömörítés mértékét mi magunk is meghatározhatjuk, így a legjobb minőségben vagy a legjobb tömörítéssel is elmenthetjük állományainkat. Mivel érzékszerveink bizonyos határokon belül nem érzékelik a különbséget az eredeti és tömörített állomány között, bátran használhatjuk ezt a tömörítési eljárást is. A.JPG formátumú állományok is veszteséges tömörítési eljárást használnak. Hangok: A hang rögzítése mind analóg, mind digitális formában elterjedt technika. Az analóg technikában a hangot állandóan változó, folyamatos, hullámkarakterisztikájú jelekkel tárolják. Ellenben a számítógép csupán csak az 1 és a 0 sorozatait tudja tárolni. Ebből következik, hogy a tárolás jellege nem folyamatos. Ebben az esetben az információ csomagok formájában tárolódnak. Természetesen ezekkel a diszkrét jelekkel információkat veszítünk a folytonos jelekhez képest, de szerencsére a fül kevésbé érzékeny az ilyen adatveszteségekre. Digitalizáláskor a két információtípus közti konverziót hajtjuk végre megfelelő digitalizálási 7 / 9

8 paraméterek beállítása mellett. A hanghullám frekvenciája határozza meg a hangmagasságot. Az alacsony frekvenciájú hullám alacsony, míg a nagy frekvenciájú magas hangnak felel meg. Mintavétel Ha egy analóg jelet digitálisan szeretne tárolni, úgy a hanghullámból megfelelő időközönként mintát kell venni, majd ezen mintát tárolni kell. A kérdés az, hogy mekkora legyen ez az időköz? Alapszabály, hogy ha egy adott frekvenciájú szinuszos hullámból akarunk mintát venni úgy, hogy a vett minták alapján bármikor vissza tudjuk állítani a hanghullámot, akkor legalább a hullám frekvenciájának a kétszeresével kell dolgozni. A visszaalakítás technikai okai miatt célszerű az adott frekvencia sokszorosával mintát venni. Ebből következik, hogy amikor egy legnagyobb 11 KHz-es hanghullámot tartalmazó hangot szeretne digitalizálni, legalább 22KHz-es mintavételt kell alkalmaznia. A jobb hangkártyák már képesek 44KHz-es vagy akár 48KHz-es mintavételezésre is, mellyel CD minőségű hangjeleket lehet tárolni. Hasonlóan fontos a mintavételezés mellett a kvantálás minősége is. A kvantálás során állítjuk elő a mintavételezés során nyert értékből az ábrázolt értéket. Minél több értéket különböztetünk meg, annál pontosabban közelítjük meg a mért értéket. A WAV - a digitalizált hang A hangok digitalizálása a hullámokból vett diszkrét adatok tárolásából, majd visszajátszás ezen adatok alapján megkísérelt hullám visszaállításából áll. Tehát tulajdon képpen magát a teljes hanganyag hanghullámát tároljuk lehetőségeinknek megfelelő pontossággal, digitális formában. Hanganyagok ilyen módon történő tárolására a WAV fájlformátumot használjuk, melyet minden jelentősebb számítógéprendszer és multimédiás fejlesztőrendszer ismer és támogat. Ezzel a formátummal bármilyen hanganyag (beszéd, zene, zaj-zörej) tárolható és kiváló minőségben visszajátszható. Ha helyes mintavételezést használt a WAV-állományból kiindulva ugyanazt a hanghullámot kapja vissza, amit digitalizált. Egy CD-re bő egy óra (74 perc) WAV-formátumú tömörítetlen hanganyag rögzíthető. A MIDI - a leírt hang Manapság egyre divatosabb a számítógéppel előállított zene, melynek alapvető követelménye a MIDI-technika. A lényege az, hogy a számítógépben tároljék a különböző hangszerek hangjait a lehetséges hangmagasságokban. Minden egyes hangszernek külön csatornán lehet parancsokat adni, hogy milyen hangszínen szólaljon meg. A MIDI fájlban pusztán üzeneteket tárolnak, melyekben az áll, hogy melyik csatornán milyen hang milyen hosszan szólaljon meg. A fájl egy megfelelő MIDI-lejátszó és szerkesztő programba töltése után bármely csatornának megváltoztathatja a hozzárendelt hangszerét. Megjegyzem, hogy a MIDI világa kevésbé lényeges multimédiás fejlesztés szempontjából, hisz ez elsősorban zenészek számára, speciális hardver-szoftver környezetre készült eszközrendszer. A legtöbb multimédiás anyagszerkesztő egyébként nem támogatja ezt az eszközt. A hang fájloknál is fontossá vált, hogy ne foglaljanak túl nagy helyet, hiszen ha nagyon sűrű a mintavétel és a kvantálás minősége is nagy, akkor nagy lesz a hangfájl is. Ezért erre is van jó pár ismert és kevésbé ismert tömörítési eljárás, aminek két alfaja van: Veszteségmentes: itt nincs adatvesztés, viszont nem annyira hatékony a tömörítés. (pl.: flac,alac, WMA) Veszteséges: van adatvesztés, amit mi határozhatunk meg, hogy mekkora, viszont rendkívül hatékonyan tömörít.( pl.: AAC, mp3) Mozgóképek: 8 / 9

9 A mozgóképek tárolása valójában a képek és a hangok szinkronizált tárolásával egyezik meg. Ezek a fájlok lényegében nagy mennyiségű állóképekből állnak össze, és ezért itt nagyon fontos a tömörítés. Ezért használnak úgynevezett kódekeket (Kóder/dekóder szóból származik), amik olyan algoritmus, amely kódolásnál és dekódolásnál is jelen kell lennie. A képek gyors egymás utáni váltását (képkockaváltás) sebességét fps(frame Per Second) értékkel fejezzük ki. Akár felvételnél, akár lejátszásnál alacsony ez az érték, akkor darabos lesz az eredmény. Szemünk a 24 fpst (azaz 24 kép másodpercenként) nár folyamatos mozgásnak érzékeli. A XXI. században már nagyon sok multimédiás megjelenítés van, ezek között szerepel a 3D technológiai is, egyre jobb megjelenítő eszközöket, felvevőket lehet kapni. 9 / 9

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. RÉSZ... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 AZ INFORMÁCIÓ... 2 Az információ fogalma... 2 Közlemény, hír, adat, információ... 3 Az információ

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Számítástechnikai alapismeretek modul 1. Fejezet Adatok és információk 1 Az információ világa A világ melyben élünk leképezhető adatok

Részletesebben

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda.

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda. CCD kamerák A CCD kamerák alapelvét még 1970 táján fejlesztették ki a Bell Laboratóriumokban. A kutatás eredményeként olyan eszközöket készítettek, melyek ún. MOS (Metal Oxide Semi-conductor, Fém-Oxid

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Készítette: Krisz, 2006 Második, átdolgozott kiadás, 2014 ckirbi@freemail.hu A második kiadás elkészítésében közreműködött: phontanka. Bevezetés Ez

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

Vass Gergely: HDRI Divat vagy forradalom?

Vass Gergely: HDRI Divat vagy forradalom? Vass Gergely HDRI Divat vagy forradalom? 5-6 évvel ezelőtt szinte minden számítógéppel előállított 3D-s képen láthattunk lens flare effektet, azaz a lencsék becsillanásának általában igen gyenge szintetikus

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Operációs rendszerek wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq jegyzet 2010.

Részletesebben

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen gtk 2007/10/21 14:22 page1 #1 Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen Változat: 1.16 gtk 2007/10/21 14:22 page2 #2 (c) 2006 2007 Pere László A szerző hozzájárul a jelen mű változatlan formában

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Tipográfiai alapismeretek

Tipográfiai alapismeretek Tipográfiai alapismeretek Kiadványszerkesztés tantárgyi segédlet Készítette: Mohai István 2006 Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Gyümölcs u. 38. 1. fejezet: Tipográfia alapjai A tipográfia fogalma

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

Pentium II UltraSPARC II picojava II

Pentium II UltraSPARC II picojava II 1. Számítógép architektúra fogalma, virtuális gépek, hardver-szoftver Egy-egy szint adattípusainak, műveleteinek, szolgáltatásainak összesége a szint architektúrája. Ez a szint használója (pl.: programozó)

Részletesebben

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL PÉTER SZABÓ ISTVÁN: RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL Posztszekunderi jegyzet másodéves élelmiszeripari gépészmérnök-hallgatók részére Lektorálta: JAKUBEK LAJOS okl. gépészmérnök,

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: CorelDRAW 12 alapvető rajzparancsok

Dr. Pétery Kristóf: CorelDRAW 12 alapvető rajzparancsok 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS

3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS 3.18. DIGITÁLIS JELFELDOLGOZÁS Az analóg jelfeldolgozás során egy fizikai mennyiséget (pl. a hangfeldolgozás kapcsán a levegő nyomásváltozásait) azzal analóg (hasonló, arányos) elektromos feszültséggé

Részletesebben

Programozás Delphi-ben

Programozás Delphi-ben Tartalom Mgr. Végh László Programozás Delphi-ben Komárom, 2006. október 26. Mgr. Végh László, 2005-2006 http://www.prog.ide.sk 1. Mi a Delphi?...1 2. Az integrált fejlesztői környezet...3 3. Első programunk

Részletesebben

Pinnacle Studio 10 Plus

Pinnacle Studio 10 Plus Pinnacle Studio 10 Plus A Studio SE, a Studio és a Studio Plus verzió Egyszerű, MÉG sokoldalúbb, MÉG kreatívabb videószerkesztés Külön köszönet illeti a következőket: Mike Iampietro, William Chien, Richard

Részletesebben

Pinnacle Studio 11 Plus

Pinnacle Studio 11 Plus Pinnacle Studio 11 Plus A Studio, a Studio Plus és a Studio Ultimate verzió Egyszerű, MÉG sokoldalúbb, MÉG kreatívabb videószerkesztés Külön köszönet illeti a következő személyeket: Travis White, Richard

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben