Készítette: Nagy Tibor István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Nagy Tibor István"

Átírás

1 Készítette: Nagy Tibor István

2 A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke egy kifejezésben lekérdezhető

3 Típus A változó típusa meghatározza: A változóban elhelyezhető érték jellegét (logikai, egész szám, valós szám, ) Az értékhalmazt, melyből a változó felveheti értékét (pl.: [0; 255], [igaz; hamis], [A; Z]) Az ábrázolás módját: mekkora helyet foglal a változó a memóriában (8, 16, 32, 64, 128 bit) hogyan tárolódnak benne az értékek (pl.: egy valós számnál a mantissza kettes komplemens kódban, rejtett bit használatával, a karakterisztika pedig többletes formában tárolódhat)

4 Változókkal végezhető tevékenységek C#-ban Deklaráció A változó nevének és típusának megadása Értékadás Érték elhelyezése a változóban Érték lekérdezése A változó tartalmának kiolvasása. Az érték a kiolvasás után is megmarad a változóban

5 Változókkal végezhető tevékenységek C#-ban Deklaráció int szam; azonos típusú változók nevei vesszőkkel elválasztva típus változónév Értékadás szam = 25; vagy szam = 6 * 2 29; érték Érték lekérdezése 5 * 10 szam + 2 kifejezés a név helyettesítődik a változó értékével

6 Változókkal végezhető tevékenységek C#-ban A tevékenységek sorrendje: 1. Deklaráció 2. Értékadás 3. Érték lekérdezése A fentiek közül akármelyik tevékenységet szeretnénk is végrehajtani, előbb a sorrendben őt megelőző tevékenységet kell elvégezni! A deklaráció és a kezdeti értékadás összevonható egy utasításba

7 Változókkal végezhető tevékenységek C#-ban (melyik kód helyes?) int i; Console.WriteLine(i); int j = i * 5 2; int i; i = 8; int i; int i; int j = i * 2 8; Console.WriteLine(i); i = 8; int i; int i; i = 8; Console.WriteLine(i);

8 Típusok C#-ban byte, short, int, long, sbyte, ushort, uint, ulong Egész szám Logikai bool Alaptípusok Valós szám float, double, decimal Karakter char Sztring string

9 Típusok a C#-ban Név Értékhalmaz Helyfoglalás (bit) bool [true; false] char U 16 string U * db karakter byte, sbyte [0; 255], [-128; 127] 8 short, ushort [-32708; 32767], [0; 65535] 16 int, uint [-2,1*10 9 ; 2,1*10 9 ], [0; 4,2*10 9 ] 32 long, ulong [-9*10 18 ; 9*10 18 ], [0; 18*10 18 ] 64 float [-3,4*10 38 ; 3,4*10 38 ] (7 tizedes) 32 double [±5* ; ±1,7* ] (15-16 tizedes) 64 decimal [-7,9*10 28 ; 7,9*10 28 ] (28-29 tizedes) 128 U = a Unicode karakterek halmaza

10 Értékadás Baloldalon csak változó (vagy tulajdonság, vagy indexelő) szerepelhet A baloldal és jobboldal típusa meg kell, hogy egyezzen (vagy léteznie kell a jobboldalt baloldali típusúvá alakító implicit konverziónak) Ha a két oldal típusa nem egyezik, akkor konverzióval a jobb oldalt át kell alakítani a baloldal típusára

11 Típuskonverzió (beépített típus) (Sztring Adott típus) Általános formátum: celtipus.parse(sztring_kifejezes); Példa: string s = "986"; int i = int.parse(s); float f = float.parse("986"); bool b = bool.parse("false");

12 Típuskonverzió (beépített típus) (Adott típus Sztring) Általános formátum: adott_tipusu_kifejezes.tostring() Példa: int i = 986; string s = i.tostring(); string s2 = 986.ToString(); string s3 = (986 * 2 / 124).ToString(); string s4 = i.tostring(); string s5 = i.tostring();

13 Típuskonverzió (beépített típus) (Típus1 Típus2) Sem az átalakítandó kifejezés, sem a céltípus nem sztring Általános formátum: (tipus2)tipus1_tipusu_kifejezes Példa: double d = ; int i = (int)d; int j = (int)456.78; int k = (int)(34, * 2);

14 Literálok A programkódba közvetlenül beírt értékek A literáloknak is van típusuk A literálokkal műveletek végezhetők Példa: int k = 28; double d = 5.67; string s = "Hello!"; char c = 'L'; bool b = true; egész literál valós literál sztring literál karakter literál logikai literál

15 Egész literálok Formátumuk: decimális: 255; hexadecimális: 0xFF; Típusuk: int, uint, long, vagy ulong (ebben a sorrendben) attól függően, hogy melyik típusban fér el a megadott érték A literál típusa módosítható a literál mögé írt betűkkel U : uint, vagy ulong (pl.: 255U) L : long vagy ulong (pl.: -356L) UL : ulong (pl.: 222UL)

16 Egész literálok (milyen típusúak a következő literálok?) L 2 000L 2 000U 2 000UL L U UL

17 Valós literálok Formátumuk: hagyományos: tudományos: E-2 Típusuk: alapértelmezésben double A típusuk módosítható a literál mögé írt betűkkel: F : float (pl.: 3.45F) D : double (pl.: 3.45D) M : decimal (pl.: 3.45M)

18 Karakterliterálok Típusuk char Formátumuk: Karakter konkrét megadása: 'A' Megadás hexa unicode-dal: ' \x1234 ' vagy ' \u1234 ' Speciális karakter megadása: Karakter Megadása Karakter Megadása ' \' form feed \f " \" új sor \n \ \\ kocsi vissza \r null \0 horiz. tabulátor \t alert \a vertik. tabulátor \v backspace \b

19 Sztringliterálok Formátumuk: Normál megadás: "karakterek sorozata" "Szó szerinti" sorozata" Típusuk string

20 Sztringliterálok (mi jelenik meg a képernyőn?) Console.Write("Szia\nHello\nViszlát"); Console.Write("Szia, \"Jenő\"!"); Console.Write("\\\\server\\share\\file.txt");

21 A tömb Több, memóriában elhelyezkedő rekesz együttese Több, azonos típusú értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (az elemek típusa) Elemei a tömbön belüli sorszámukkal (index) érhetők el Egy elem értéke értékadással módosítható Egy elem értéke egy kifejezésben lekérdezhető

22 Tömbbel végezhető tevékenységek Deklaráció A tömb nevének és elemei típusának megadása Tömblétrehozás A tömb méretének meghatározása Értékadás Érték elhelyezése egy tömbelemben Érték lekérdezése Egy tömbelem tartalmának kiolvasása. Az érték a kiolvasás után is megmarad a tömbelemben

23 Tömbbel végezhető tevékenységek C#-ban 1. Deklaráció int[] tomb; 2. Tömblétrehozás tomb = new int[10]; 3. Értékadás tomb[5] = 25; vagy tomb[5] = 6 * 2 29; 4. Érték lekérdezése 5 * 10 tomb[5] + 2 A deklaráció és a tömblétrehozás összevonható: int[] tomb = new int[10];

24 Tömbelem elérése (indexelés) A tömb egy adott eleméhez a tömb neve után szögletes zárójelek között megadott sorszámmal (index) férhetünk hozzá: tömbnév[index] Az index csak egész szám lehet A tömb első elemének indexe: 0 A tömb utolsó elemének indexe: elemszám 1 Kisebb, vagy nagyobb index megadása futási hibát okoz tomb tomb = new int[5]; tomb[3]

25 Tömb hosszának (elemei számának) lekérdezése Általános formátum: tömbnév.length A tömbben lévő elemek számát adja meg tomb tomb = new int[5]; tomb.length

26 Tömb inicializálása A tömb deklarációja, létrehozása és elemeinek megadása egy utasításban is elvégezhető Formátuma: típus tömbnév = {elem1, elem2,, elemn}; Példa: double[] valosak = {2.0, -3, 5, 8.2, }; bool[] logikai = {true, false, false, false, true, true}; int[,] egeszmatrix = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}, {9, 0, 1, 2} };

27 Tömbbel végezhető tevékenységek C#-ban A tevékenységek sorrendje: 1. Deklaráció 2. Tömblétrehozás 3. Értékadás egy tömbelemnek, vagy egy tömbelem értékének lekérdezése A fentiek közül akármelyik tevékenységet szeretnénk is végrehajtani, előbb a sorrendben őt megelőző tevékenységet kell elvégezni! A tömbelemeknek nem kötelező értéket adni az érték lekérdezése előtt Értékadás hiányában a tömbelem a típus alapértékét veszi fel

28 Tömbbel végezhető tevékenységek C#-ban (melyik kód helyes?) int[] tomb; Console.WriteLine(tomb[2]); int[] tomb = new int[4]; Console.WriteLine(tomb[-1]); int[] tomb = new int[4]; Console.WriteLine(tomb[4]); int[] tomb = new int[4]; Console.WriteLine(tomb[0]); int[] tomb = new int[4]; Console.WriteLine( tomb[tomb.length]); int[] tomb = new int[4]; tomb[3] = 22; Console.WriteLine(tomb[3]);

29 Többdimenziós tömbök 2 dimenziós tömb sorok és oszlopok elem elérése 2 indexszel 3 dimenziós tömb sorok, oszlopok, lapok elem elérése 3 indexszel N dimenziós tömb 0., 1., N. dimenzió elem elérése N indexszel

30 Többdimenziós tömbök Deklaráció Általános formátum: típus[ vesszők ] tömbnév; A szögletes zárójelbe dimenziószám-1 darab vesszőt kell tenni Példák: int[,] matrix; bool[,,] haromdimenziostomb; double[,,,,] otdimenziostomb;

31 Többdimenziós tömbök Tömblétrehozás Általános formátum: tömbnév = new tipus [elemszám1,, elemszámn] Az egyes dimenziók elemszámait vesszőkkel elválasztva kell megadni A deklaráció és a tömblétrehozás itt is összevonható Példák matrix = new int[3, 5]; haromdimenziostomb = new bool [4, 2, 5]; otdimenziostomb = new double[3, 3, 4, 1, 7]; int t[,,] = new int[3, 3, 3];

32 Tömbelem elérése (indexelés) A szögletes zárójelek közé a tömbelem minden egyes dimenzióján belüli sorszámait kell vesszőkkel elválasztva megadni: tömbnév[index1, index2,, indexn] Az indexekre vonatkozó szabályok u.a., mint az egydimenziós tömbnél pontosan annyi indexet kell megadni, ahány dimenziós a tömb tomb tomb = new int[2, 5]; tomb[1, 3]

33 Tömb hosszának (elemei számának) lekérdezése Elemek számának lekérdezése: Összes tömbben lévő elem darabszáma: tömbnév.length Egy adott dimenzió elemszáma (sorok száma, oszlopok száma, ): tömbnév.getlength(dimenziósorszám); tomb = new int[ 2, 5 ]; tomb tomb.getlength(1); tomb.getlength(0);

34 Változók hatóköre Hatókör a programkód azon része, melyben a változóra csupán a nevével (minősítés nélkül) hivatkozhatunk Változók fajtái hatókör szerint (blokkra) lokális változó tagváltozó

35 Blokkra lokális változó Az őt deklaráló blokkon belül létezik A deklaráció helyétől a blokkot záró kapcsos zárójelig használható A metódus-paraméterek is ide tartoznak A metódus-paraméterek a metódus törzsén belül használhatóak Két lokális változó csak egymástól elkülönülő blokkokban deklarálható azonos néven, egymásba ágyazott blokkokban ez nem lehetséges!

36 Blokkra lokális változó (melyik kód helyes?) void Met() { Console.Write(i); int i = 6; } void Met() { } int i = 6; if(i % 6 == 0) { } Console.Write(i);

37 Blokkra lokális változó (melyik kód helyes?) void Met() { for(int i=0;i<2;++i) { int j = 20; } Console.Write(i+j); } void Met() { } int j; for(int i=0;i<2;++i) { } Console.Write(i); Console.Write(j);

38 Blokkra lokális változó (melyik kód helyes?) void Met() { int i = 9; if(i > 0) { int i = 12; } } void Met() { } for(int i=0;i<2;++i) { } Console.Write(i); int i = 6; Console.Write(i);

39 Blokkra lokális változó (melyik kód helyes?) void Met() { for(int i=0; i<2;++i) { for(int i=0;i<4;++i) { } } } void Met() { for(int i=0;i<2;++i) { Console.Write(i); } for(int i=0;i<8;++i) { Console.Write(i); } }

40 Érték- és referenciatípusú változók Értéktípusú változók Konkrét értéket tárolnak Az "a = b" értékadáskor a b értéke átmásolódik a-ba egész, valós, logikai, karakter, felsorolás típusok Referenciatípusú változók Csak egy hivatkozást tárolnak a konkrét értékre Az "a = b" értékadáskor a b ugyanazon memóriacímen lévő értékre fog hivatkozni, mint a. tömb, osztály, interfész, delegált, esemény típusok

41 Változók a memóriában (sematikus ábra) Memória cím1 a 345 b true cím3 d 34.45

42 Érték típusú változók a memóriában 1. (sematikus ábra) Memória cím1 a int a;

43 Érték típusú változók a memóriában 2. (sematikus ábra) Memória cím1 a 25 int a; a = 25;

44 Érték típusú változók a memóriában 3. (sematikus ábra) Memória cím1 a 25 int a; a = 25; Console.Write( a );

45 Érték típusú változók a memóriában 4. (sematikus ábra) Memória cím1 a 25 int a; a = 25; Console.Write( a ); int b; b

46 Érték típusú változók a memóriában 5. (sematikus ábra) Memória cím1 a 25 b 25 int a; a = 25; Console.Write( a ); int b; b = a;

47 Érték típusú változók a memóriában 6. (sematikus ábra) Memória cím1 a 10 b 25 int a; a = 25; Console.Write( a ); int b; b = a; a = 10;

48 Érték típusú változók a memóriában 7. (sematikus ábra) Memória cím1 a 10 b 25 int a; a = 25; Console.Write( a ); int b; b = a; a = 10; Console.Write( a );

49 Érték típusú változók a memóriában 8. (sematikus ábra) Memória cím1 a 10 b 25 int a; a = 25; Console.Write( a ); int b; b = a; a = 10; Console.Write( a ); Console.Write( b );

50 Referencia típusú változók a memóriában 1. (sematikus ábra) Memória cím1 a null int[] a;

51 Referencia típusú változók a memóriában 2. (sematikus ábra) Memória cím1 a null 0 int[] a; a = new int[1];

52 Referencia típusú változók a memóriában 3. (sematikus ábra) Memória cím1 a 0 int[] a; a = new int[1];

53 Referencia típusú változók a memóriában 4. (sematikus ábra) Memória cím1 a 25 int[] a; a = new int[1]; a[0] = 25;

54 Referencia típusú változók a memóriában 5. (sematikus ábra) Memória cím1 a 25 int[] a; a = new int[1]; a[0] = 25; Console.Write( a[0] );

55 Referencia típusú változók a memóriában 6. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b null 25 int[] a; a = new int[1]; a[0] = 25; Console.Write( a[0] ); int[] b;

56 Referencia típusú változók a memóriában 7. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b cím4 25 cím4 0 int[] a; a = new int[1]; a[0] = 25; Console.Write( a[0] ); int[] b; b = new int[1];

57 Referencia típusú változók a memóriában 8. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b cím4 25 cím4 25 int[] a; a = new int[1]; a[0] = 25; Console.Write( a[0] ); int[] b; b = new int[1]; b[0] = a[0]; Ez még érték típusú változók értékadása!

58 Referencia típusú változók a memóriában 9. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b cím4 10 cím4 25 a[0] = 10;

59 Referencia típusú változók a memóriában 10. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b cím4 10 cím4 25 a[0] = 10; Console.Write( a[0] );

60 Referencia típusú változók a memóriában 11. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b cím4 10 cím4 25 a[0] = 10; Console.Write( a[0] ); Console.Write( b[0] );

61 Referencia típusú változók a memóriában 12. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b 10 cím4 25 a[0] = 10; Console.Write( a[0] ); Console.Write( b[0] ); b = a; Referencia típusú változók értékadása!

62 Referencia típusú változók a memóriában 13. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b 10 cím4 25 a[0] = 10; Console.Write( a[0] ); Console.Write( b[0] ); b = a; Console.Write( a[0] );

63 Referencia típusú változók a memóriában 14. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b 10 cím4 25 a[0] = 10; Console.Write( a[0] ); Console.Write( b[0] ); b = a; Console.Write( a[0] ); Console.Write( b[0] );

64 Referencia típusú változók a memóriában 15. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b 20 cím4 25 a[0] = 10; Console.Write( a[0] ); Console.Write( b[0] ); b = a; Console.Write( a[0] ); Console.Write( b[0] ); a[0] = 20;

65 Referencia típusú változók a memóriában 16. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b 30 cím4 25 a[0] = 10; Console.Write( a[0] ); Console.Write( b[0] ); b = a; Console.Write( a[0] ); Console.Write( b[0] ); a[0] = 20; b[0] = 30;

66 Referencia típusú változók a memóriában 17. (sematikus ábra) Memória cím1 a cím3 b 10 cím4 25 Azt a memóriaterületet, amelyre egyetlen referenciaváltozó sem hivatkozik, a GC automatikusan felszabadítja

67 Referencia típusú változók a memóriában - Feladat Rajzolja le lépésről-lépésre, mi történik a memóriában a következő kód végrehajtásakor: int[] t = new int[2]; t[0] = 5; t[1] = 10; int[] t2 = new int[2]; int i; for(i = 0; i<2; ++i) t2[i] = t[i] * t[i]; Console.WriteLine("Számok és négyzeteik"); for(i = 0; i<2; ++i) Console.WriteLine(t[i] + " négyzete = " + t2[i]);

68 Referencia típusú változók a memóriában - Feladat Rajzolja le lépésről-lépésre, mi történik a memóriában a következő kód végrehajtásakor: int[] t = new int[2]; t[0] = 5; t[1] = 10; int[] t2 = new int[2]; int i; t2 = t; for(i = 0; i<2; ++i) t2[i] = t[i] * t[i]; Console.WriteLine("Számok és négyzeteik"); for(i = 0; i<2; ++i) Console.WriteLine(t[i] + " négyzete = " + t2[i]);

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

A C programozási nyelv

A C programozási nyelv A C programozási nyelv Készítette: Burián Ágnes fiskolai adjunktus 2005. BMF SZGTI 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 A C nyelv kialakulása...4 A C programok szerkezete...4 A C változó típusai...6 Input

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás i PLSQL programozás Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ii Copyright 2007 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó, Budapest A tananyag a TÁMOP-4.1.2-081A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag

Részletesebben

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K

A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K A Z E X C E L T Á B L Á Z A T K E Z E LŐ HASZNÁLA T A H A L A D Ó K N A K TARTALOM FÜGGVÉNYEK HASZNÁLATA... 1 A FÜGGVÉNYEK FELÉPÍTÉSE... 1 A FONTOSABB FÜGGVÉNYEK KATEGÓRIA SZERINT CSOPORTOSÍTVA... 2 ADATBÁZISFÜGGVÉNYEK...

Részletesebben

Szövegek C++ -ban, a string osztály

Szövegek C++ -ban, a string osztály Szövegek C++ -ban, a string osztály A string osztály a Szabványos C++ könyvtár (Standard Template Library) része és bár az objektum-orientált programozásról, az osztályokról, csak később esik szó, a string

Részletesebben

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >> I. Alapok Interaktív shell-ben vagy shell-scriptben megadott karaktersorozat feldolgozásakor az első lépés a szavakra tördelés. A szavakra tördelés a következő metakarakterek mentén zajlik: & ; ( ) < >

Részletesebben

2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos.

2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos. INFORMÁCIÓ ÁBRÁZOLÁS 02. tétel (SZÁM, LOGIKAI ÉRTÉK, SZÖVEG, KÉP, HANG, FILM STB). 2. TÉTEL Adat: A bennünket körülvevő mérhető és nem mérhető jellemzők a világban. - mérhető: hőmérséklet, távolság, idő,

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított Mobil alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 w w w. h a n s a g i i s k. h u Adatbázis-kezelés Adatbázisok Az adatbázisok rendezett adatok halmaza. Rendezett adatok közt sokkal gyorsabban lehet keresni! Napjainkban a relációs típusú adatbázis terjedt

Részletesebben

Programozás I. zárthelyi dolgozat

Programozás I. zárthelyi dolgozat Programozás I. zárthelyi dolgozat 2013. november 11. 2-es szint: Laptopot szeretnénk vásárolni, ezért írunk egy programot, amelynek megadjuk a lehetséges laptopok adatait. A laptopok árát, memória méretét

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek Tömb, sor, verem Dr. Iványi Péter 1 Adat Adat minden, amit a számítógépünkben tárolunk és a külvilágból jön Az adatnak két fontos tulajdonsága van: Értéke Típusa 2 Adat típusa Az adatot

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit

BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. SPIN Mérési útmutató. Készítette: Jávorszky Judit BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék SPIN Mérési útmutató Készítette: Jávorszky Judit Tartalomjegyzék 1. Bevezetés. 2 1.1. Általános leírás. 2 1.2. Módszertan. 3 1.3.

Részletesebben

tétel: különböző típusú adatokat csoportosít, ezeket egyetlen adatként kezeli, de hozzáférhetünk az elemeihez is

tétel: különböző típusú adatokat csoportosít, ezeket egyetlen adatként kezeli, de hozzáférhetünk az elemeihez is A tétel (record) tétel: különböző típusú adatokat csoportosít, ezeket egyetlen adatként kezeli, de hozzáférhetünk az elemeihez is A tétel elemei mezők. Például tétel: személy elemei: név, lakcím, születési

Részletesebben

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 1 Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, amelyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más fogalmak segítségével

Részletesebben

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9.

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. A C++11 újdonságai Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. 1 Tartalom nyers string auto, decltype nullptr constexpr foreach újdonságok osztályokban típusos enum lambda kifejezések

Részletesebben

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS ADATBÁZIS-KEZELÉS Tartalomjegyzék 1) TÉTEL Az adatbázis-kezelés alapfogalmai...1 a) Az adatbázis fogalma,

Részletesebben

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza.

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza. Karakterkészlet Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők: betűk, az angol kis- ás

Részletesebben

Teszt készítése Moodle kurzusokban

Teszt készítése Moodle kurzusokban Teszt készítése Moodle kurzusokban Az elsajátított tananyag ellenőrzésére szolgáló eszközök közül tanárok közt egyik legkedveltebb a teszt. A Moodle Teszt modulja nagyon sok opcióval rendelkezik, így tág

Részletesebben

A sed folyamszerkesztő

A sed folyamszerkesztő A sed folyamszerkesztő 1. Bevezető...1 2. A sed parancssora...1 3. A sed működése...2 4. A sed parancsai...3 A címek megadása...3 Gyakran használt parancsok...4 Ritkábban használt parancsok...7 A hold

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Számítástechnikai alapismeretek modul 1. Fejezet Adatok és információk 1 Az információ világa A világ melyben élünk leképezhető adatok

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Megoldott programozási feladatok standard C-ben

Megoldott programozási feladatok standard C-ben Megoldott programozási feladatok standard C-ben MÁRTON Gyöngyvér Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Matematika-Informatika Tanszék Marosvásárhely, Románia mgyongyi@ms.sapientia.ro Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben