tétel: különböző típusú adatokat csoportosít, ezeket egyetlen adatként kezeli, de hozzáférhetünk az elemeihez is

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tétel: különböző típusú adatokat csoportosít, ezeket egyetlen adatként kezeli, de hozzáférhetünk az elemeihez is"

Átírás

1 A tétel (record) tétel: különböző típusú adatokat csoportosít, ezeket egyetlen adatként kezeli, de hozzáférhetünk az elemeihez is A tétel elemei mezők. Például tétel: személy elemei: név, lakcím, születési dátum kétféle tételtípus: rögzített tételtípus személy: név cím születési dátum változó tételtípus diák: név évfolyam ösztöndíj (igen) ösztöndíj összege diák: név évfolyam ösztöndíj ((nem) A mezőket az azonosítójukon keresztül érhetjük el: tételazonosító.mezőazonosító 1

2 Műveletek a tételek szintjén: értékadás mezőkiválasztás A tétel absztrakt adattípus Specifikáció: elemek: véges számú, nem rendezett, nem homogén adathalmaz, minden adat típusa egyénenként meghatározott szerkezet: azonosító minden elemnek (kölcsönös megfeleltetés) műveletek: értékadás egy mezőnek mező értékének lekérdezése értékadás tételek között Legyen R egy tétel típusú azonosító, id egy mező azonosítója (R-ben). Értékadás egy mezőnek: bemenet: R tétel id mezője, v azonosító v. konstans, eredmény: R előfeltétel: v típusa azonos id típusával utófeltétel: az R tétel id mezőjének új értéke v lesz C-ben: R.id = v, Pascalban: R.id := v 2

3 Mező értékének lekérdezése: bemenet: R tétel id mezője, eredmény: v előfeltétel: v típusa azonos id típusával utófeltétel: v értéke az R tétel id mezőjének értéke lesz C-ben: v = R.id, Pascalban: v := R.id Értékadás tételek között: bemenet: R 2 tétel, eredmény: R 1 tétel előfeltétel: R 1, R 2 azonos típusúak utófeltétel: R 1 felveszi R 2 értékét C-ben: R 1 = R 2, Pascalban: R 1 := R 2 Tételek C-ben és Pascalban C-ben Pascalban struct tétel{ típus_1 mezőlista_1; típus_2 mezőlista_2;... típus_n mezőlista_n; } változólista; type tétel=record mezőlista_1: típus_1; mezőlista_2: típus_2;... mezőlista_n: típus_n; end; struct tétel változólista; var változólista: tétel; 3

4 C++-ban egyéb lehetőségek: struct vektor{ int* e; int d; void init(int* e0, int d0); void torol() {delete [] e;} void negyzet(); void kiir(); }; void vektor::init(int* e0, int d0); { d=d0; e = new int [d]; for (int i=0; i<d; i++) e[i]=e0[i]; } void vektor::negyzet() { for (int i=0; i<d; i++) e[i] *=e[i]; } void vektor::kiir() { for (int i=0; i<d; i++) cout << e[i] << ; cout << endl; } 4

5 Az objektumelvű programozásban újabb lehetőségek: osztályok, objektumok átveszik a tétel szerepét Tömbök (array) tömb: azonos típusú elemek halmaz, a memóriában folytonosan helyezkednek el felhasználás: tömbazonosító, indexelés leggyakoribbak: egydimenziós tömb (vektor): [első..utolsó] A... első első+1 első+2 utolsó 1 utolsó hivatkozás: A[i] kétdimenziós tömb (mátrix) A... i A[i, j] j sorok, oszlopok hivatkozás: A[i, j] vagy A[i][j] 5

6 Ábrázolásmódok deklaráció (példák): Pascalban: var változó : array[elsőindex..utolsóindex] of típus; var változó : array[elsőindex1..utolsóindex1, elsőindex2..utolsóindex2] of típus; var v: array[1..20] of integer; var m: array[1..10,1..15] of real; v[12], m[2,6] C++-ban típus változó[méret]; nullával kezdődő index típus[méret] változó; típus változó[méret] = konstanslista; típus[méret] változó = konstanslista; int a[5] int a[5]={1,2,3,4,5} int a[]={1,2,3,4,5} 5 elemű tömb, hivatkozások: a[0],...a[4] double b[6][5] int c[3][2]={1,2,3,4,5,6} 30, illetve 6 elemű tömbök, hivatkozások pl.: b[0][4], c[2][1] 6

7 helyfoglalás Pascalban statikus C-ben: malloc, calloc, free függvények a stdlib.h-ból int sz[6]; statikus helyfoglalás float *fp fp = (float*)malloc(5*sizeof(float)), dinamikus helyfoglalás fp[2] hivatkozás a 2. elemre free(fp) C++-ban: new és delete operátorok int * c = new int[10]; delete [] c; 7

8 #include<stdio.h> #include<stdlib.h> // malloc miatt main(){ int a[10], c[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, *p; for (int i=0; i<10;i++) a[i]=c[i]*c[i]; for (i=0; i<10;i++) printf("%5d", a[i]); printf("\n"); for (p=a; p-a<10;p++) printf("%5d", *p); printf("\n\n"); int b[5][5]; for (i=0; i<5;i++) for (int j=0; j<5;j++) b[i][j]=i+j; 8

9 for (i=0; i<5;i++) { for (j=0; j<5;j++) printf("%5d", b[i][j]); printf("\n"); }; printf("\n"); // egydimenzios tomb dinamikusan int n, *x; printf("n="); scanf("%d",&n); x=(int*)malloc(n*sizeof(int)); for (i=0; i<n;i++) { x[i]=i; printf("%4d", x[i]); } printf("\n"); free (x); 9

10 // ketdimenzios tomb dinamikusan int m; int **y; printf("m="); scanf("%d",&m); printf("n="); scanf("%d",&n); y=(int**)malloc(m*sizeof(int*)); for (i=0; i<m;i++) y[i]=(int*)malloc(n*sizeof(int)); for (i=0; i<m;i++) for (j=0; j<n;j++) y[i][j]=i*j; for (i=0; i<m;i++) {for (j=0; j<n;j++) printf("%5d", y[i][j]); printf("\n"); }; printf("\n"); } 10

11 Tömbök megfeleltetési függvényei (Array Mapping Functions) 10 soros 20 oszlopos mátrix esetében: típus A[10][20] a 0,0... a 0,19 a 1,0... a 1,19... a i,j... a 9,0... a 9, k = 20i + j Legyen A n-dimenziós tömb: felső indexhatárok: s 1, s 2,... s n alsó indexhatár mindenhol 0 (azaztípus A[s 1 ][s 2 ]... [s n ]) Aktuális index: [i 1 ][i 2 ]... [i n ]. Mennyi k (az A i1,i 2,...,i n elem sorszáma)? k = n 1, ha j = n δ j i j, ahol δ j = n s k ha 1 j < n. j=1 k=j+1 Ha címet szeretnénk: cím(a i1,i 2,...,i n ) = A + sizeof(típus) n δ j i j j=1 11

12 A cím kiszámítása C++-ban, ha a típust T-vel jelöljük: unsigned int product = 1; T* address = A; for (int j = n; j >= 1; --j){ address += product * i j ; product *= s j ; } A tömbök paraméterei Az A tömb címe legyen a, elemei mérete h, a dimenzió n, alsó indexhatárai: e 1, e 2,... e n felső indexhatárai: u 1, u 2,...u n, aktuális indexek: i 1, i 2,... i n. egydimenziós tömb: indexhatárok: e, u cím(a i ) = cím(a e ) + h(i e) = (a he) + hi = c 0 + c 1 i, ahol c 1 = h, c 0 = a c 1 e kétdimenziós tömb: indexhatárok: e 1, e 2, u 1, u 2 cím(a ij ) = cím(a e1 e 2 ) + h(i e 1 )(u 2 e 2 + 1) + h(j e 2 ) = c 0 + c 1 i + c 2 j, ahol c 2 = h, c 1 = (u 2 e 2 + 1)c 2, c 0 = a c 1 e 1 c 2 e 2 12

13 n-dimenziós tömb: indexhatárok: e 1, e 2,... e n ; u 1, u 2,... u n cím(a i1,i 2,...,i n ) = c 0 + c 1 i 1 + c 2 i c n i n c n = h... c k 1 = (u k e k + 1)c k, ahol 1 < k n... c 0 = a c 1 e 1 c 2 e 2... c n e n Sajátos tömbök Háromszögű mátrix Legyen a következő mátrix: a a 21 a A = a 31 a 32 a a n1 a n2 a n3... a nn Kezdőcím: a, elemméret h: cím(a ij ) = a + ( (i 1) ) h + (j 1)h hi(i 1) = a + + (j 1)h 2 = c 0 + c 1 i(i 1) + c 2 j 13

14 ahol c 2 = h, c 1 = c 2 2, c 0 = a h. Ritka tömbök A nem nulla elemeket őrizzük csak meg: (i, j, a ij ) Háromsoros ábrázolás 1 i m, 1 j n Eredeti mátrix: a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 16 a 17 a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 a 26 a 27 a 31 a 32 a 33 a 34 a 35 a 36 a 37 = Háromsoros ábrázolás: sor = (1,1,2,2,3,3) i oszlop = (3,6,2,6,6,7) j érték = (4,5,1,7,8,9) a ij

15 A ritka tömb leképezése Leképez 1. k := 0 2. for i := 1 to m m a sorok száma 3. do for j := 1 to n n az oszlopok száma 4. if a ij 0 5. then k := k sor k := i 7. oszlop k := j 8. ertek k := a ij 9. return k, sor, oszlop, ertek Adott indexű elem lekérdezése Adott a három vektor, és k értéke (mindegyik vektor ennyi elemű): Keres(i, j) 1. for p := 1 to k k a vektorok elemszáma 2. do if (sor p = i) és (oszlop p = j) 3. then return ertek p 4. if (sor p > i) 5. then return 0 6. return 0 15

16 Négysoros ábrázolás Mint előbb, csak még van egy negyedik vektor is, a mutató. Példa. a 11 a 12 a 13 a 14 a 15 a 16 a 17 a 21 a 22 a 23 a 24 a 25 a 26 a 27 a 31 a 32 a 33 a 34 a 35 a 36 a 37 = sor = (1,1,2,2,3,3) i oszlop = (3,6,2,6,6,7) j érték = (4,5,1,7,8,9) a ij mutató = (0,4,0,5,0,0) A 4 a második elem a mutatóban, azt jelenti, hogy a háromsoros ábrázolásban a 2. index (1. sor, 6. oszlop: 5) egy olyan oszlopban (6.) levő elemet őriz, amely oszlopban még van nemnulla elem (a 7 a 2. sor 6. oszlopában), ennek az indexe szerepel itt, a 4 (negyedik helyen szerepel a háromsoros ábrázolásban). 16

17 Ritka mátrixok,,ábrázolása 17

18 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // dinamikusan helyet foglal egy matrixnak int ** lefoglal(int rows, int cols){ int i; int **m=(int**)malloc(rows*sizeof(int*)); for (i=0; i<rows;i++) m[i]=(int*)malloc(cols*sizeof(int)); return m; }; // kilistaz egy matrixot void listaz(int **m, int rows, int cols){ int i,j; for (i=0; i<rows;i++){ for (j=0; j<cols;j++) printf(" %4d ", m[i][j]); printf("\n"); } }; int main() {int i,j; int rows=10, cols=10; int **m, **x; m=lefoglal(rows,cols); x=lefoglal(rows,cols); // helyet foglal az m matrixnak // helyet foglal az x matrixnak for (i=0; i<10;i++) for (j=0; j<=10;j++)m[i][j]=i*j; // m erteket kap listaz(m,rows, cols); printf("\n"); x=m; listaz(x,rows, cols); // kilistazza az m matrixot // m-et x-be masolja // kilistazza az x matrixot return 0; }

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9.

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. A C++11 újdonságai Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. 1 Tartalom nyers string auto, decltype nullptr constexpr foreach újdonságok osztályokban típusos enum lambda kifejezések

Részletesebben

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek Tömb, sor, verem Dr. Iványi Péter 1 Adat Adat minden, amit a számítógépünkben tárolunk és a külvilágból jön Az adatnak két fontos tulajdonsága van: Értéke Típusa 2 Adat típusa Az adatot

Részletesebben

Fordítóprogramok. és formális nyelvek

Fordítóprogramok. és formális nyelvek Fordítóprogramok és formális nyelvek Szerkesztette : Király Roland 2007 magasszintű nyelvi program program.cpp Fordítóprogram szerkezete fordító program c++l compiler Alacsonyszintű nyelvi program program.exe

Részletesebben

C++ programozási nyelv Konstruktorok Gyakorlat

C++ programozási nyelv Konstruktorok Gyakorlat C++ programozási nyelv Konstruktorok Gyakorlat Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. október A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/17 Tartalomjegyzék

Részletesebben

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza.

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza. Karakterkészlet Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők: betűk, az angol kis- ás

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Programozás I. zárthelyi dolgozat

Programozás I. zárthelyi dolgozat Programozás I. zárthelyi dolgozat 2013. november 11. 2-es szint: Laptopot szeretnénk vásárolni, ezért írunk egy programot, amelynek megadjuk a lehetséges laptopok adatait. A laptopok árát, memória méretét

Részletesebben

Programozási Módszertan definíciók, stb.

Programozási Módszertan definíciók, stb. Programozási Módszertan definíciók, stb. 1. Bevezetés Egy adat típusát az adat által felvehető lehetséges értékek halmaza (típusérték halmaz, TÉH), és az ezen értelmezett műveletek (típusműveletek) együttesen

Részletesebben

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított Mobil alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

1. A PASCAL program szerkezete. Programfej Definíciós, illetve deklarációs rész Programtörzs. 2. Els PASCAL program

1. A PASCAL program szerkezete. Programfej Definíciós, illetve deklarációs rész Programtörzs. 2. Els PASCAL program 1. A PASCAL program szerkezete Programfej Definíciós, illetve deklarációs rész Programtörzs 2. Els PASCAL program Program legelso; Write( Rendben ); Mentés Futtatás Javítás Program legelso; Write( Rendben

Részletesebben

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április Hány osztója van egy adott számnak? Hány osztója van egy adott számnak? Dr. Tóth László http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth előadásanyag, Pécsi Tudományegyetem, TTK 2008. április. Bevezetés Lehetséges válaszok:

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás i PLSQL programozás Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ii Copyright 2007 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó, Budapest A tananyag a TÁMOP-4.1.2-081A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag

Részletesebben

PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL

PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL PL/SQL 1. rész Procedural Language extension to SQL utasítást ; zárja le PL/SQL blokk lezárása: / Szintaxis kis- és nagybetű egyenértékű (az utasításokban a kulcsszavakat szoktuk nagybetűvel írni, de nem

Részletesebben

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje

Operációkutatás. 4. konzultáció: Szállítási feladat. A feladat LP modellje Operációkutatás 1 NYME KTK, gazdálkodás szak, levelező alapképzés 2002/2003. tanév, II. évf. 2.félév Előadó: Dr. Takách Géza NyME FMK Információ Technológia Tanszék 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 9. GT fszt.

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

5. Lineáris rendszerek

5. Lineáris rendszerek 66 MAM43A előadásjegyzet, 2008/2009 5 Lineáris rendszerek 5 Lineáris algebrai előismeretek Tekintsük az a x + a 2 x 2 = b 5 a 2 x + a 22 x 2 = b 2 52 lineáris egyenletrendszert Az egyenletben szereplő

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés 22. Verifikáció és validáció Kérdések Mi a szoftver verifikáció és validáció, mi a különbség köztük? Mi a program-vizsgálati eljárás, mi a szerepe a verifikációban és validációban? Mi a statikus analízis,

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Információs Technológia

Információs Technológia Információs Technológia Sor és verem adatszerkezet Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2009. november 19. Alapötlet

Részletesebben

8. Gyakorlat. Rövid elméleti összefoglaló: Fájlkezelés

8. Gyakorlat. Rövid elméleti összefoglaló: Fájlkezelés Rövid elméleti összefoglaló: Fájlkezelés 8. Gyakorlat Karakter írása és olvasása szükséges a fájlkezelő függvények használatához. Állomány nyitása írásra, például: ofstream Fir; Fir.open("adatok.dat");

Részletesebben

Többtáblás lekérdezések megjelenítése

Többtáblás lekérdezések megjelenítése Többtáblás lekérdezések megjelenítése Célkitűzés Egynél több táblának egyenlőségen vagy nem-egyenlőségen alapuló összekapcsolást végző SELECT utasítások írása. Egy táblának önmagával történő összekapcsolása.

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben