ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának április 15-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 313-6/2009. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának április 15-i ülésére Tárgy: A közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények évi munkájáról szóló beszámolók és évi munkatervük Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula mb. főosztályvezető Humánszolgáltatási Főosztály Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója Dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója Dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója Kőhalmi Andrea, a Művészetek Háza és Irodalom Háza igazgatója Roisz Andrásné, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatóhelyettese A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben az Oktatási és Kulturális Bizottság feladata a közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények előző évi beszámolóinak véleményezése és a tárgyévi a munkaterveinek elfogadása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Baranya Megyei Levéltár, Művészetek és Irodalom Háza, valamint a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ elkészítették évi munkájukról az írásos beszámolót és megfogalmazták évi munkaterveiket. Az intézmények által írt beszámolók és munkatervek jelen előterjesztés mellékletei.

2 2 1. Csorba Győző Megyei Könyvtár Az intézmény 2008-ban is segítette megye hátrányos helyzetű településein lévő könyvtárak szakmai munkáját, támogatta a kistelepülések könyvtárainak dokumentumokkal, könyvekkel való ellátását. A Csorba Győző Megyei Könyvtár nagy figyelmet fordított az intézményt érintő EKF beruházás, a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont létrejöttének szakmai előkészítésére. E vonatkozásban megkezdődött a megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzata közötti tárgyalássorozat a megyei és városi könyvtár integrációját illetően. Az intézmény pályázati úton is növelte a szakmai munkára fordítható összegeket. Többek között pályázati pénzt nyert megyei könyvtári rendezvénysorozat lebonyolítására, amelyből a városok és a kistelepülések könyvtárai is részesültek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvű könyvtári állományának gyarapítására. Pályázatot nyújtott be a TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó-Expressz című pályázati felhívásra könyvtárbusz vásárlására. Utóbbi esetében még nincs döntés. A könyvtár munkáját a zökkenőmentes működés érdekében egész évben a szigorú gazdálkodás jellemezte. Kicserélték a leamortizálódott személygépkocsit, fejlesztették a számítógépes infrastruktúrát, javították a Pécs, Vörösmarty utca 5. szám alatti épület tetőzetét. A Baranya Megyei Levéltár bázisán integráltan, részben önálló gazdálkodást folytatnak. Megkezdték a Baranya Megyei Digitális Archívum, Média DigiTár létrehozásának előkészítését. Kiemelhető a könyvtári munkával kapcsolatos, azt színesebbé tevő rendezvények magas száma és nívós megszervezése. A mozgókönyvtári ellátást nyolc kistérséggel együttműködve magas színvonalon látták el. Szervezték a középfokú könyvtáros asszisztensi tanfolyamokat. Folyamatosan szerkesztik és kiadják a Baranyai Könyvtári Info című lapot. Bővítették a tájékoztatási adatbázisukat. A kistérségi feladatok ellátását kistérségi referensek koordinálják. Az intézmény PR tevékenysége jó színvonalú. Kiváló az együttműködése más könyvtárakkal, így dokumentumokkal, rendezvényekkel segítették a települési könyvtárak munkáját. Az intézmény munkatársai részt vettek a települési könyvtárak rendezésében, állományselejtezésében. Végezték a községi könyvtárak szakmai felügyeletét. A könyvtár munkatársainak tudományos tevékenysége is jelentős volt. Imponálók a könyvtári szolgáltatást igénybevevői adatok is. A látogatók száma fő, ebből a távhasználatok száma fő. A regisztrált olvasók száma fő, ebből fő fizetett beiratkozási díjat. A helyben használók száma fő, a kölcsönző látogatók száma fő volt, a kölcsönzött dokumentumok száma kötet. A tájékoztató kérdések száma Csoportos foglalkozáson 201 csoport, több mint 4 ezer diák vett részt. Az Internet használat alkalom, könyvtárközi kölcsönzés száma db volt. A napi látogatási átlag 929 fő.

3 3 Az intézmény 2009-ben kiemelt céljának tekinti az életen át tartó tanulás segítését, új olvasási és digitális kompetenciák közvetítését, az olvasáskultúra fejlesztését, valamint, hogy a kistelepülésen élők is ugyanazt a szolgáltatást kapják, amit a nagyvárosokban élők. Két éves időszak alatt létrehoznak egy megyei és kistérségi könyvtári egységes elektronikus katalógust, többnyelvű (német, angol, horvát), interaktív könyvtári honlapot, Az olvasáskultúra fejlesztésére, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére helyi kulturális programokat, olvasási kampányokat szerveznek. A Tudásközpont szakmai programjának kidolgozásában, ezzel összefüggésben a megyei és városi könyvtári integráció előkészítésében, 12 munkacsoportban, 15 munkatárs vesz részt, 1 fő több munkabizottságban is tevékenykedik. Szakmai munkával elősegítik a megyei és a városi könyvtár integrációjának, lehetőleg december 31-ig történő befejezését. A mozgókönyvtári ellátás keretében 2009-ben 140 településen látnak el szolgáltatói tevékenységet (állományselejtezés, dokumentumvásárlás, feldolgozás, kiszállítás, könyvtárosok képzése, szakmai pályázatok elkészítése). Könyvtárbusz szolgáltatásra szeptember 30-án pályázatot nyújtottak be TIOP Tudásdepo Expressz uniós pályázatra. A pályázatot befogadták, az eredményhirdetés után 2009-ben a buszvásárlással kapcsolatos eljárások (közbeszerzés, busz berendezésének megtervezése, dokumentumvásárlás), a települési megállóhelyek megtervezése a projektben résztvevő 26 település polgármesterével, a szolgáltatás szakmai programjának kidolgozása a feladat. A Videoton Holding Zrt 2008-ban pályázatot írt ki kb kötetes könyvtárának megszüntetése miatt könyvtári célú hasznosítására. Az ezzel kapcsolatos pályázatot az intézmény nyerte, így a cég a megyei könyvtárnak adományozza a nagy értékű gyűjteményt. A könyvek leszállítása, selejtezése, a kiskönyvtárakba kiszállítása rendkívül nagy feladat, de jelentős a várható szakmai eredménye. A helyismereti dokumentumok digitalizálása terén együtt működnek a horvátországi Szlavónia-Baranya megyei Könyvtárosok Egyesülete könyvtáraival. A közös történelmi együttélésből származó dokumentumok digitalizálása mellett kétnyelvű portál létrehozását tervezik. Baranyai Megyei Audiovizuális Archívum, és MédiaDigiTár kialakításával kapcsolatban a megyében működő médiák, hangzóés mozgókép dokumentumainak gyűjtése, feltárása, archiválása, digitalizálása a feladat. A munkát Kovács Zoltán rádiós szakember végzi megbízási szerződéssel. 2. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága A Baranya Megyei Önkormányzat január 1-től, a 2007-ben gazdaságilag részben önálló Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát ismét gazdaságilag önálló intézménnyé alakította. Az intézmény szakmai működése az EKF jegyében zajlik. Így érintettek a Múzeum utca és a Papnövelde utcai épületük teljes körű felújításában. A beruházások folyamatos változtatása miatt (a Nagy Kiállítótér c. projekt meghiúsult) valamennyi épületre új és átfogó szakmai koncepciót kellett kidolgozniuk A Régészeti Múzeum épületének felújítására a

4 4 megyei önkormányzat pályázata a EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatására az utolsó értékelő fázisban van Brüsszelben. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére Mohács Város Önkormányzatának gesztorságával került pályázat a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására, amit pozitívan bíráltak el. Folytatódtak a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A szerződés értelmében a munkálatok novemberben befejeződtek. A leletek feldolgozására, raktározására bérelt ingatlan áll a múzeum rendelkezésére. Sikeresek voltak a helyi és nemzetközi területen bemutatott kiállításaik. A teljesség igénye nélkül A Magyar vadak ( ) című kiállítás Franciaországban három jelentős szakmai helyszínen került bemutatásra, 35%-át a Janus Pannonius Múzeum anyaga képezte. A Pécshez köthető két konkrét Brand Vasarely és Zsolnay összesen 5 helyszínen mutatkozott be, ezzel is segítve az EKF felvezetését. Nagyon fontos kölcsönzési anyaguk, a kozármislenyi aranylelet volt Velencében és Bonnban, amellyel a szélesebb közönség érdeklődését is sikerült felkelteniük. A Reneszánsz Év keretében megvalósított Mandulafa akciójuk ténylegesen mozgásba hozta a pécsieket. Csatlakoztak a Múzeumok őszi fesztiválja című országos rendezvény sorozathoz, amelynek nagy sikere volt. A rendezvénysorozaton közel 3 ezer látogató vett részt. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2008-ban több, mint 40 millió forintot nyert el pályázatokon. A főbb pályázati kiírók a Nemzeti Kulturális Alap, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A 2009-es esztendő a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál szinte teljes mértékben a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekthez kapcsolódó beruházások, felújítások és szakmai programok megvalósításának jegyében zajlik. Megkezdődik a Pécs, Káptalan utca 3, 4, 5. számú valamint a Pécs, Papnövelde 5. számú múzeumi ingatlanok felújítása. Mindezt megelőzi műtárgyraktárak új, átmeneti helyszínre való átköltöztetése. A pályázat pozitív elbírálása esetén megkezdődik a Régészeti Múzeum épületének felújítása. Ezt is megelőzi a múzeum ideiglenes helyre való költöztetése. Megkezdődhet a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületének építése is zöldmezős beruházás keretében. Az új mohácsi kiállítás szakmai programjának kidolgozása szintén a 2009-es év feladata. Kiemelt tervük a múzeumi honlap megújítása. Készül az intézmény új középtávú kommunikációs és múzeumpedagógiai terve. Az intézmény továbbra is fontosnak tartja a hatékony pályázati tevékenységet. A évben pályázatot nyújtottak be a Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című TIOP pályázatra, amely a már működő múzeumpedagógiai gyakorlatok továbbfejlesztését, továbbá a helyi közoktatásba való integrálását és a múzeumok mindennapi gyakorlatába történő beépítését kívánja elősegíteni. Sikeres pályázat esetén a Várostörténeti Múzeum Bezerédy terme alakulhat át múzeumpedagógiai célokra. Az intézmény szakmai kutató munkája az EKF képzőművészeti pillérprogramok teljesítésére koncentrál. Két

5 5 hatalmas, műtárgyakban rendkívül gazdag válogatást láthat a közönség 2010-ben mind a magyar Nyolcak, mind pedig a Magyarok a Bauhausban címe kiállítás kapcsán. Mind a műtárgyak beszerzésén, mind pedig a katalógus tanulmányainak összeállításán, azaz a kiállítások átfogó előkészítésén dolgoznak a múzeumi szakemberek. A Régészeti Osztály tevékenységét változatlan keretek között az M6 M60 autópálya régészeti kutatásán feltárt leletanyag feldolgozása, az ásatási dokumentáció összeállítása határozza meg. 3. Baranya Megyei Levéltár Az intézmény 2008-ban a levéltári nyilvántartásait felülvizsgálta. Átszerkesztette a Levéltári Kollégium ajánlásában szereplő új fondfőcsoport-beosztás szerint fond- és állagjegyzékét. Szervellenőrző tevékenységük során tervszerűen folytatták a tanácsi anyag beszállítását, illetve az átadás feltételeinek megszervezését. Kiemelt feladat volt a korábbi eredményes pályázati tevékenység következtében a számítástechnikai fejlesztés és ennek nyomán a veszélyeztetett irategyüttesek digitalizálása első szakaszának megvalósítása, amelyet sikeresen végrehajtottak. Fontos szerepet töltött be a levéltár életében a szakmai munkával összefüggésben a munkatársak tudományos tevékenysége. Ennek formái kiadványaik megjelentetése, konferenciák szervezése volt. A levéltár január 1-jétől ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdálkodási feladatait is ellátja. Az intézmény az elnyert pályázatok tekintetében sikeres évet tudhat a magáénak. Az elnyert eft teljesülése jelentős részben csak az év végén, az utolsó hónapokban realizálódott, így felhasználására év folyamán kerül sor. A gyűjtemény 22 iratfolyóméterrel gyarapodott, így a tárolt összes iratmennyiségünk fm. Az iratok kezelése, tárolása a szakmai felkészültség mellett, komoly fizikai állagmegóvást is igényel, amelyre az intézmény az év során egyrészt fenntartói támogatásból, másrészt pályázatból tudott pénzeszközöket fordítani. Elkészült a raktárak ablakainak védőfóliázása, megvalósult az egyik hőközpontjuk cseréje, ezzel egyidejűleg, részlegesen a radiátorok szabályozhatósága is. Az ideális hőfok mellett nagy szerepe van a levegő páratartalmának is, ezt próbálják szabályozni, a pályázaton elnyert mobil párátlanítóval. Megtartották a hagyományos Levéltári Napot, a konferencián megtartott előadások írásos anyagának kiadvány formájában történő megjelenítését 2009-ben szeretnék megvalósítani. A kataszteri térképek digitalizálása egy hosszas folyamat, ami szintén áthúzódik a 2009-es évre. Az önkormányzati hivataloknál a múlt esztendőben 31 alkalommal, 72 iratképzőnél folytattak ellenőrzést. Ezek során 52 db. szervellenőrzési jegyzőkönyv került felvételre, 10 db iratkezelési szabályzatot véleményeztek és 91 db. iratselejtezési jegyzőkönyvet vizsgáltak át. Tervszerűen folyt az iratok selejtezése, rendezése és a segédletek készítése. Az adatszolgáltatás területén enyhe növekedés tapasztalható 2007-hez képest, melyek többségében munkaviszonnyal,

6 6 ingatlantulajdonnal és építési ügyekkel kapcsolatosak. Az ország számos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságától érkezett írásos kérelmek alapján 246 db munkabér-jövedelem igazolást készítettek el. A kutatási esetek száma meghaladta a 2 ezer alkalmat. A levéltár évi munkájának tervezésénél elsősorban az áthúzódó feladatok befejezése, és kisebb nagyságrendű a 2008-as évhez képest visszafogottabb - új munkák elvégzését vette figyelembe. Ennek fő oka a szűkülő anyagi és személyi feltételek. A referenciáknak megfelelően tovább kell bővíteni és pontosítani a gyűjteménnyel kapcsolatos feladatvégzéseket. Ezt szolgálja ebben az évben minden munkatárs számára az aktuális munkaköri leírások elkészítése. A köziratok kezelésének ellenőrzésének, az új iratkezelési szabályzatok véleményezésének és az iratselejtezések jóváhagyásának mennyiségi és minőségi mutatói előreláthatóan az elmúlt évekhez viszonyítva a szervellenőrzések számával együtt csökkenni fognak. Az intézménynek továbbra is feladata az illetékességi és gyűjtőkör pontosítása. A korábbi évek előkészítő munkája alapján várható, hogy 2009-ben 2-3 községi tanács irategyüttese kerül átvételre, kb. 40 ifm terjedelemben. Az elhelyezéshez szükséges helyet belső iratátcsoportosítással biztosítják. Tervezik a Pécsi Ipartestület, valamint a Baranya Megyei Iparszövetség iratainak rendezési, selejtezési munkáinak ellenőrzését és a Pollack Mihály Szakközépiskola és Szakiskola iratanyagának felmérését. Fontos feladat az eddigiekben nem használt levéltári nyilvántartások felélesztése, így a fondtörzskönyv manuális vagy számítógépes létrehozása, és a tervezési statisztika felállítása. Az intézmény anyagi lehetőségeihez képest tervez iratátcsoportosításokat is. Idén is számos irat együttes selejtezését, rendezését végzik el, a rendezett iratok áttekinthetősége és kutathatóságának biztosítása érdekében segédleteket készítenek. Az ügyfélszolgálati és kutatószolgálati tevékenységünk mennyiségi mutatói nem tervezhetőek, ezek a megkeresések arányában változnak. Az ügyfélszolgálat az elmúlt években kialakított gyakorlat következtében kiegyensúlyozottá vált. Továbbra is végzik a munka- és tanulóidő igazolások kiadását, eleget tesznek bírósági, rendőrségi, anyakönyvi, gyámhatósági, önkormányzati megkereséseknek. Vagyoni és tulajdonjogokat igazoló ügyintézéseket végeznek. A csődeljárás és felszámolás következtében intézményünk őrizetébe került irategyüttesekből a nyugdíjbiztosítási igazgatóság munkatársai folytatják le az adatgyűjtést. A kutatók tájékoztatása és zökkenőmentes kiszolgálása további munkaátszervezést igényel. A referenciák pontosítása, az anyagkezelők munkabeosztásának meghatározása további fejlődést jelenthet. A feltárt mikrofilmgyűjteményük használatából adódóan növekszik a családtörténeti kutatások száma. A veszélyeztetett állapotú dokumentumok megmentésére kiírt pályázaton nyert támogatásokból anyagok beszerzése és a konzerválási és restaurálási munkák elvégzése képezi a restauráló műhely éves tervezett feladatait. A fotóműhely a bevételi terv teljesítése érdekében - a korábban megkötött szerződés alapján - tovább folytatja a GGU (Mormon

7 7 Egyház) számára az anyakönyveink mikrofilmezését. A negatív film- és fotógyűjteményünk kartonrendszerű nyilvántartását naprakész állapotban tartják, a kutatóknak rendszeresen szolgáltatnak reprodukciókat. Jelentős az érdeklődés, elsősorban iskolák részéről a levéltárismertető foglalkozások és órák iránt. A levéltári munkatársak tudományos tevékenysége elsősorban a Pécsi Szemlébe, a levéltári évkönyvbe és a Pécsi Lexikonba írt tanulmányokban fog megnyilvánulni. Az intézmény tudományos konferenciái közül kiemelkedik a tervezett Levéltári Nap, valamint a Harsány-hegy melletti csata évfordulós megemlékezésének koordinálása. Idén kerül kiadásra a Baranyai Levéltári Füzetek harmadik kötete. 4. Művészetek és Irodalom Háza Az intézményt 2008 második félévétől új igazgató irányítja. Gazdasági értelemben önálló, gazdaságilag hozzá integrált a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ. Az időszak a 2010-es kulturális főváros programra való felkészülés jegyében folyt. Az intézmény igyekezett mind a régió lakóinak, mind pedig az idelátogató turistáknak vonzó programokat összeállítani, mégpedig úgy, hogy abban egyaránt fellelhetők legyenek a helyi, országos illetve nemzetközi kortárs értékek, valamint a klasszikus művészeti alkotások egyaránt. Ezek összeállításánál a magas művészi színvonal, az értékmegőrzés és innováció kettőssége, valamint az új rétegek megszólítása játszotta a legfőbb szerepet. A Művészetek és Irodalom Háza hagyományos zenei, képzőművészeti, irodalmi, színházi programjai mellett 2008-ban folytatta a korábban megkezdett, tematikus, sokműfajú összeállításait, melyekben nem egyszer klasszikus értékek társultak kísérletező, izgalmas, szokatlan megformálással. Ennek megfelelően komplex összművészeti projektek (pl. Bárka-kikötő, Bárka Napok, Ördögkatlan Fesztivál), tematikus programsorozatok (pl. KultMegálló köztéri képregénykiállítás), nagy érdeklődésre számot tartó kiállítások (pl. World Press Photo) zajlottak az épületben. Különböző kortárs kísérleti és alternatív műfajokat valamint különböző művészeti ágakat ötvöző előadásokat tartottak, köztük szövegperformanszot, hang- és képinstallációval kísért felolvasóestet (Jazznők). Emellett nemzetközi rangú és ismert hazai személyiségeket láttak vendégül (pl. Törőcsik Mari, Cseh Tamás, Jorma Uotinen, Fassang László, Vincent le Quang), s teret adtak pécsi és baranyai művészek bemutatkozásának is (pl. H. Barakonyi Klára, Bicsérdi Művésztelep). Rendkívül népszerű kamaraszínházi bemutatókat tartottak, pécsi, baranyai valamint országos kitekintésű kiállításokat szerveztek. Kiemelkedő kamarazenei és koncertek helyszínei voltunk és kiváló szólisták léptek fel nálunk (Bartók Vonósnégyes, Király Csaba zongorakoncertjei, Tokody Ilona, Szent Efrém Kórus, Binder Károly estje, Kalimba Duó), s izgalmas konferenciáknak adtak helyet (pl. PTE reneszánsz konferenciája, Pécsi Országos Filozófiai Esszékonferencia). Az év második felében igyekeztek erősebb ecsetvonásokkal megfesteni a 2007-ben létrehozott Művészetek és Irodalom Háza irodalmi arculatát. Izgalmas és népszerű felolvasóesttel ünnepeltek októberben a Jelenkor

8 8 folyóirat fennállásának 50. évfordulóját, vendégük volt Nádas Péter és Márton László. A kisebbekhez és nagyobbacskákhoz bábszínházi produkciókkal szóltak, Virtuózok Klubja címmel útnak indították jazzklubjukat, a tánc szerelmeseihez pedig az ország legelismertebb flamenco táncosának és tanárának közreműködésével létrehozott Flamenco esttel kedveskedtek. Az intézmény helyszíne volt a POSZT Off programjai egy részének, s otthona a Moveast fesztiválnak. Folytatódott írói ösztöndíjas programunk, amelynek keretében külföldi, magyar és határon túli írók töltenek egy-egy hónapot a Művészetek és Irodalom Háza által fenntartott lakásban, s pécsi élményeikből 2010-re irodalmi alkotás születik. A programokat látogatók száma imponáló, hiszen számuk ban meghaladta a 33 ezer főt. Az infrastrukturális, technikai fejlesztéseik a programokat szolgálták. Szakmai partnerkapcsolataik széleskörűek, sajtókapcsolatuk kiváló, tükrözi ezt a helyi és országos médiákban való megjelenéseik is. Az intézmény támogatása az EKF menedzsmentközpont, illetőleg a megyei jogú város részéről 2 millió forinttal csökkent, a Pécsi Holding évközben felmondta a havi 300 ezer forintos támogatását, amely a magas bérleti díj kompenzálását jelentette volna. A Művészetek és Irodalom Háza 2008-ban forintot nyert el pályázati úton a 2007-es évi forinttal szemben. A nyertes pályázatok száma nyolc, 2007-ben kilenc volt. A főbb pályázati kiírók a Nemzeti Kulturális alap Képzőművészeti Kollégiuma, valamint Zenei Kollégiuma. Ebből következik az is, hogy a pályázati támogatásokból lebonyolított programok jelentős része művészeti és zenei jellegű volt. Ahol az intézménynek lehetősége volt, előzetes szponzori ígéret alapján azt vette igénybe önrészként. A Művészetek és Irodalom Háza 2009-es esztendeje a folyamatosság és megújulás jegyében telik. A folyamatosságéban, amennyiben tovább viszi azokat a népszerű és magas művészi színvonalú programokat, melyek profiljának meghatározói. Ugyanakkor a megújuláséban, amennyiben igyekszik olyan kulturális produkciókat szervezni, melyek amellett, hogy nem engednek a professzionalitás megkövetelte jellemzőkből, képesek kulturális eseményszámba menni. Jellemzően továbbfolytatja a Ház a tematikus programsorozatok szervezését, ahol különböző műfajok segítségével, azok egymásra hatásában, egymás mellettiségében közelít meg egy-egy témát. A Jelenkor Alapítvánnyal szorosan együttműködve a korábbiaknál erőteljesebben jelenítik meg az intézmény irodalom háza jellegét, s több olyan programuk is lesz, amelyekkel nem mellékesen demonstrálják a baranyai megyeszékhelyen működő kulturális szervezetek - köztük intézmények, iskolák, alapítványok, civil szervezetek együttműködési képességét. Ugyancsak fontosnak tartják a fiatalok megszólítását, s az olykor az alternatív kultúra körébe sorolt izgalmas, progresszív művészeti produktumok felszínre hozatalát, bemutatását. Az intézmény 2009-ben több programjával kapcsolódik az Európa Kulturális Fővárosa program idei felvezető évéhez, melynek központjában a vallási kultúra áll. Mivel 2009 az Európai

9 9 Unióban az innováció éve, a Művészetek és Irodalom Háza ősszel a Dél- Dunántúli Kulturális Ipari Klaszterrel és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával közösen egy, a Zsolnay-örökséget a középpontjába állító, a porcelángyártásnak a városra és a város-régióra kifejtett hatásait vizsgáló nemzetközi konferenciát tervez. A korábbi éveknek megfelelően az idén is helyszíne lesz a POSZT Off programjai egy részének, s ősszel náluk lesz a Moveast Fesztivál főhadiszállása is. A tervek mellett szólni kell több várható negatív tendenciáról is, amelyek együtthatása nagy problémákat okozhat. Az eddigi szponzorok körét nem hogy bővíteni nem lehet, de még a korábbi támogatók is elsőként az erre a célra, valamint kommunikációra fordított támogatásaikat veszik vissza először. A bankok gyakorlatilag kivonultak a szférából, s több nagy cég, melyekkel élő megállapodásuk volt az idei évi támogatásról, jelentette be visszalépését. A központi pályázati források egyébként az EKF miatt vészesen beszűkültek illetve szinte megszűntek, s a kultúrafogyasztó polgárok is először a művészeti eseményeken spórolnak. A fenti forrásokon kívül elsősorban a Ház bérbeadásából, rendezvények szervezéséből tud saját bevételt produkálni, ám a gazdasági válság miatt mint ahogy azt már több statisztika is kimutatta már most, az év elején is érezhetően kevesebb céges rendezvényt, tréninget tartanak, mint a korábbi évek hasonló időszakában. A népszerű, komoly előadók olyan gázsiért jönnek Pécsre, amelyet a jegyárakból lehetetlen fedezni, nem beszélve arról, hogy egy-egy komolyabb nagy kiállítás a biztosítási és szállítási költséggel együtt még a legnagyobb érdeklődés mellett sem lehet nyereséges. Emellett a tervek szerint május elején megkezdődik a Széchenyi tér és a környező utcák felújítása az EKF Közterek és parkok programja részeként. Az intézmény alig lesz megközelíthető, az eddig sem egyszerű szállítás szinte kivitelezhetetlenné válik, a munkazaj pedig napközben lehetetlenné tesz minden programot beleértve a terembérleteket is. Emiatt nem számolhatnak a belvárosi turistákra, véletlenül erre sétáló vendégekre sem. 5. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a évi szakmai feladatai középpontjába a megye szellemi örökségét, nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományainak megőrzését, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítását, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek továbbfejlesztését állította, amit a kötelező alapfeladataiban, szakmai és technikai szolgáltató tevékenységével, oktatási, képzési- és továbbképzési programjaiban, szakmai napjain és tanácskozásain, fesztiváljain, nagyrendezvényein, kiállításainak szervezésével az éves munkatervének megfelelően megvalósított. Az Oktatási és Kulturális

10 10 Minisztérium Közművelődési Főosztálya április hónapban célvizsgálatot végeztetett a megyei önkormányzatok közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatellátásának megvalósításáról. A célvizsgálat összegző jelentése szerint az intézményben kiemelkedő közművelődési munka folyik számos kitűnő gyakorlati megvalósítással. A célvizsgálatban megfogalmazott minősítés, a sokrétű pályázati lehetőségek kihasználása, eredményei, valamint a munkatervben foglaltak megvalósítása az intézmény munkatársainak szakmai munkáját dicsérik. Térítésmentes rendezvényeik - fesztiválok, nagyrendezvények, kiállítások - a kulturális esélyegyenlőség biztosításához is hozzájárultak olyan társadalmi rétegek számára, akik a magas részvételi díjak miatt nem jutnának el az összművészeti fesztiválokra Az egyes társadalmi rétegeknek szóló komplex programok lehetőséget biztosítottak a felzárkóztatásra, az esélyteremtésre, hozzájárultak ahhoz, hogy a helyi lakosok jól érezzék magukat a településükön, s éppen ezért képesek legyenek tenni is annak fejlődéséért. A szakmai tanácskozások teret adtak különböző területi szintek hazai és nemzetközi kulturális célú regionális, térségi és kistérségi együttműködések, fejlesztési lehetőségek, koncepciók megfogalmazására és bemutatására, illetve lehetőséget kínáltak a kulturális sokszínűség, a multikulturalitás valamint a kultúrához való hozzáférési esélyek összefüggéseinek vizsgálatára. Nemzetközi, országos és megyei szakmai rendezvényeik igen sikeresek voltak. A Magyar Kultúra Napja megyei ünnepségét a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetséggel közösen szervezték meg. Összeállították a Dél-dunántúli kulturális és idegenforgalmi PROGRAMAJÁNLÓ-t, amely 708 programot tartalmazott. Szaktanácsadással, pályázati információkkal segítettük a kulturális intézmények, szervezetek, önkormányzatok tevékenységét, a Közkincs kerekasztalok munkáját, a Közkincs és az érdekeltségnövelő pályázatok elkészítését. Folyamatosan frissítették és új információkkal bővítették az ERIKANET Adatbázist, intézmény honlapját. Részt vettek a Közkincs kerekasztalok, a kistérségek kulturális stratégiájának elkészítésében. Megszervezték a Megyebált, a Köztisztviselők Napját. Minőségfejlesztés a közművelődésben képzési programot valósítottak meg a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve a Dél-dunántúli régióban Önértékelés a közművelődésben címmel. Tudás tőke Társadalmi tőke címmel regionális tanácskozást és fórumot tartottak kulturális intézmények, kultúrával foglalkozó civil szervezetek részvételével. Megrendezték az Európa Jövője, a Jövő Kultúrája nemzetközi konferenciát. Az Amator Artium XX. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat Baranya megyei kiállításán 88 alkotó 250 alkotásával vett részt. Kiemelkedő rendezvényük volt a Kézművesvasárnap, a Pannon Mediterrán Ősz., a Szőlő és Bor Ünnepe. A Magyarok Európai Fesztiválja rendezvénysorozat szeptember 28 és október 13-a között, 16 napon át 12 helyszínen, több mint 20 programmal várta látogatóit Pécsett és Baranya megye számos településén, valamint idén a horvátországi Laskón és Révfalun is. Az Ördögkatlan Fesztivál helyszínein technikai szolgáltatással és programszervezéssel segítettek. A Diskurzus információs lap 10 alkalommal

11 11 jelent meg színes nyomdai kivitelben. A Baranya Galéria számos kiállításnak adott otthont. A kulturális központ részben önállóan gazdálkodó intézmény a Művészetek és Irodalom Házához integráltan. Az intézmény 2009-ben továbbra is kötelező feladatként végzi a közművelődési szaktanácsadói tevékenységet. Részt vesznek az országos közművelődési statisztika adatgyűjtésében és feldolgozásában. Az elmúlt évi megyei statisztikai adatokat kistérségek szerint is feldolgozzák. Kommunikációs eszközrendszerükkel biztosítják, hogy a megyében a szakmai intézmények és az önkormányzatok rendszeres, folyamatos tájékoztatást kapjanak kulturálisturisztikai kérdésekről, az aktuális feladatokról. Partnerei folyamatos tájékoztatása érdekében elektronikusan megjelenő hírlevelet indítanak. Felnőttképzési projektjeikkel szorgalmazzák az egész életen át történő tanulást, nagy súlyt fektetve a hátrányos helyzetű térségekre. Tervezett konferenciái egy-egy fontos szakmai csomóponthoz kötődnek. Ilyen az Európa jövője, a Jövő kultúrája nemzetközi konferencia és a Vendégváró Baranya kulturális és turisztikai tanácskozás, a Határon Túli Kulturális Szakemberek Találkozója, a Kulturális zarándokút a jövőbe című eszmecsere. A vallási kultúra témakörében kiemelten foglalkoznak a reformáció és a nyelv összefüggéseivel, a Kálvin János és a Kazinczy Ferenc emlékév alkalmából. A konferencia külön előadást szentel a vallás és a csillagászat összefüggéseinek. A kulturális vidékfejlesztést elősegítő Közkincs-programot és a Közkincs kerekasztalok munkáját 2009-ben is támogatják szakmai módszertani tanácsadással, a megye települései közkulturális szolgáltatásainak továbbfejlesztését célzó, modell-értékű programok bemutatásával, szakmai találkozókkal. Rendezvényeik megszervezésekor elsődleges szempont a megye sokszínű kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása a helyi és az idelátogató turisták, közösségek számára valamint a baranyai fiatal művészek bemutatása, érvényesülésük segítése. Megrendezik hagyományos és nagy sikerű fesztiváljaikat. A Pannon Mediterrán Ősz regionális fesztiválsorozatot szeptember 6 - október 27. között szervezik meg. A Pannon Mediterrán Ősz fesztiválsorozat kiemelt rendezvénye a Szőlő és Bor Ünnepe, amelyet szeptember 27-én lesz, a Széchenyi tér várható átalakítása miatt valószínű más helyszínen. A Magyarok Európai Fesztiváljára szeptember végén és október első felében kerül sor. A Fesztivál különlegessége, hogy a kulturális, történelmi programokat ötvözi a táj adta természeti és épített örökségek szépségével, az ott élők hagyományaival, így a régió megismertetésére is törekszik a kulturális és turisztikai szolgáltatások pozicionálásával. Az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése, az épület korszerűsítése, környezetének esztétikus átalakítása, műszaki-technikai, informatikai eszközökkel való ellátása a év kulturális rendezvényeinek előkészítése jegyében folyik. Idén is elkészül a Déldunántúli kulturális és idegenforgalmi programajánló. A nagyrendezvények közül még meg kell említeni az idei Megyebált, megszervezik a Köztisztviselők Napját és segítséget nyújtanak a Megye Napjának és a Szent István Napi Megyei

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2015. február 23. Tartalomjegyzék I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár BESZÁMOLÓ a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BARTÓK BÉLA TÉR 1. MAGONY IMRE IGAZGATÓ Tartalom 2 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 2.1. Az év meghatározó

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 1.1. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum adatai RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SZNM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KELTE, SZÁMA: 2008. ÁPRILIS 17. 9439/2008. SZÉKHELYE: 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges stabilizálását hozhatja magával. Az év nagy részében az ezzel

Részletesebben