ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának április 15-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 313-6/2009. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának április 15-i ülésére Tárgy: A közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények évi munkájáról szóló beszámolók és évi munkatervük Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula mb. főosztályvezető Humánszolgáltatási Főosztály Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója Dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója Dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója Kőhalmi Andrea, a Művészetek Háza és Irodalom Háza igazgatója Roisz Andrásné, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatóhelyettese A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelete szól a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Ennek 4. számú melléklete rendelkezik arról, hogy közgyűléstől átruházott hatáskörben az Oktatási és Kulturális Bizottság feladata a közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények előző évi beszámolóinak véleményezése és a tárgyévi a munkaterveinek elfogadása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Baranya Megyei Levéltár, Művészetek és Irodalom Háza, valamint a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ elkészítették évi munkájukról az írásos beszámolót és megfogalmazták évi munkaterveiket. Az intézmények által írt beszámolók és munkatervek jelen előterjesztés mellékletei.

2 2 1. Csorba Győző Megyei Könyvtár Az intézmény 2008-ban is segítette megye hátrányos helyzetű településein lévő könyvtárak szakmai munkáját, támogatta a kistelepülések könyvtárainak dokumentumokkal, könyvekkel való ellátását. A Csorba Győző Megyei Könyvtár nagy figyelmet fordított az intézményt érintő EKF beruházás, a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont létrejöttének szakmai előkészítésére. E vonatkozásban megkezdődött a megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzata közötti tárgyalássorozat a megyei és városi könyvtár integrációját illetően. Az intézmény pályázati úton is növelte a szakmai munkára fordítható összegeket. Többek között pályázati pénzt nyert megyei könyvtári rendezvénysorozat lebonyolítására, amelyből a városok és a kistelepülések könyvtárai is részesültek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvű könyvtári állományának gyarapítására. Pályázatot nyújtott be a TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó-Expressz című pályázati felhívásra könyvtárbusz vásárlására. Utóbbi esetében még nincs döntés. A könyvtár munkáját a zökkenőmentes működés érdekében egész évben a szigorú gazdálkodás jellemezte. Kicserélték a leamortizálódott személygépkocsit, fejlesztették a számítógépes infrastruktúrát, javították a Pécs, Vörösmarty utca 5. szám alatti épület tetőzetét. A Baranya Megyei Levéltár bázisán integráltan, részben önálló gazdálkodást folytatnak. Megkezdték a Baranya Megyei Digitális Archívum, Média DigiTár létrehozásának előkészítését. Kiemelhető a könyvtári munkával kapcsolatos, azt színesebbé tevő rendezvények magas száma és nívós megszervezése. A mozgókönyvtári ellátást nyolc kistérséggel együttműködve magas színvonalon látták el. Szervezték a középfokú könyvtáros asszisztensi tanfolyamokat. Folyamatosan szerkesztik és kiadják a Baranyai Könyvtári Info című lapot. Bővítették a tájékoztatási adatbázisukat. A kistérségi feladatok ellátását kistérségi referensek koordinálják. Az intézmény PR tevékenysége jó színvonalú. Kiváló az együttműködése más könyvtárakkal, így dokumentumokkal, rendezvényekkel segítették a települési könyvtárak munkáját. Az intézmény munkatársai részt vettek a települési könyvtárak rendezésében, állományselejtezésében. Végezték a községi könyvtárak szakmai felügyeletét. A könyvtár munkatársainak tudományos tevékenysége is jelentős volt. Imponálók a könyvtári szolgáltatást igénybevevői adatok is. A látogatók száma fő, ebből a távhasználatok száma fő. A regisztrált olvasók száma fő, ebből fő fizetett beiratkozási díjat. A helyben használók száma fő, a kölcsönző látogatók száma fő volt, a kölcsönzött dokumentumok száma kötet. A tájékoztató kérdések száma Csoportos foglalkozáson 201 csoport, több mint 4 ezer diák vett részt. Az Internet használat alkalom, könyvtárközi kölcsönzés száma db volt. A napi látogatási átlag 929 fő.

3 3 Az intézmény 2009-ben kiemelt céljának tekinti az életen át tartó tanulás segítését, új olvasási és digitális kompetenciák közvetítését, az olvasáskultúra fejlesztését, valamint, hogy a kistelepülésen élők is ugyanazt a szolgáltatást kapják, amit a nagyvárosokban élők. Két éves időszak alatt létrehoznak egy megyei és kistérségi könyvtári egységes elektronikus katalógust, többnyelvű (német, angol, horvát), interaktív könyvtári honlapot, Az olvasáskultúra fejlesztésére, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére helyi kulturális programokat, olvasási kampányokat szerveznek. A Tudásközpont szakmai programjának kidolgozásában, ezzel összefüggésben a megyei és városi könyvtári integráció előkészítésében, 12 munkacsoportban, 15 munkatárs vesz részt, 1 fő több munkabizottságban is tevékenykedik. Szakmai munkával elősegítik a megyei és a városi könyvtár integrációjának, lehetőleg december 31-ig történő befejezését. A mozgókönyvtári ellátás keretében 2009-ben 140 településen látnak el szolgáltatói tevékenységet (állományselejtezés, dokumentumvásárlás, feldolgozás, kiszállítás, könyvtárosok képzése, szakmai pályázatok elkészítése). Könyvtárbusz szolgáltatásra szeptember 30-án pályázatot nyújtottak be TIOP Tudásdepo Expressz uniós pályázatra. A pályázatot befogadták, az eredményhirdetés után 2009-ben a buszvásárlással kapcsolatos eljárások (közbeszerzés, busz berendezésének megtervezése, dokumentumvásárlás), a települési megállóhelyek megtervezése a projektben résztvevő 26 település polgármesterével, a szolgáltatás szakmai programjának kidolgozása a feladat. A Videoton Holding Zrt 2008-ban pályázatot írt ki kb kötetes könyvtárának megszüntetése miatt könyvtári célú hasznosítására. Az ezzel kapcsolatos pályázatot az intézmény nyerte, így a cég a megyei könyvtárnak adományozza a nagy értékű gyűjteményt. A könyvek leszállítása, selejtezése, a kiskönyvtárakba kiszállítása rendkívül nagy feladat, de jelentős a várható szakmai eredménye. A helyismereti dokumentumok digitalizálása terén együtt működnek a horvátországi Szlavónia-Baranya megyei Könyvtárosok Egyesülete könyvtáraival. A közös történelmi együttélésből származó dokumentumok digitalizálása mellett kétnyelvű portál létrehozását tervezik. Baranyai Megyei Audiovizuális Archívum, és MédiaDigiTár kialakításával kapcsolatban a megyében működő médiák, hangzóés mozgókép dokumentumainak gyűjtése, feltárása, archiválása, digitalizálása a feladat. A munkát Kovács Zoltán rádiós szakember végzi megbízási szerződéssel. 2. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága A Baranya Megyei Önkormányzat január 1-től, a 2007-ben gazdaságilag részben önálló Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát ismét gazdaságilag önálló intézménnyé alakította. Az intézmény szakmai működése az EKF jegyében zajlik. Így érintettek a Múzeum utca és a Papnövelde utcai épületük teljes körű felújításában. A beruházások folyamatos változtatása miatt (a Nagy Kiállítótér c. projekt meghiúsult) valamennyi épületre új és átfogó szakmai koncepciót kellett kidolgozniuk A Régészeti Múzeum épületének felújítására a

4 4 megyei önkormányzat pályázata a EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatására az utolsó értékelő fázisban van Brüsszelben. A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületére Mohács Város Önkormányzatának gesztorságával került pályázat a Dél-Dunántúli Operatív Programhoz új múzeumi ingatlan és kiállítások megvalósítására, amit pozitívan bíráltak el. Folytatódtak a Baranya megyében zajló M6-M60 autóút építésekhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárások. A szerződés értelmében a munkálatok novemberben befejeződtek. A leletek feldolgozására, raktározására bérelt ingatlan áll a múzeum rendelkezésére. Sikeresek voltak a helyi és nemzetközi területen bemutatott kiállításaik. A teljesség igénye nélkül A Magyar vadak ( ) című kiállítás Franciaországban három jelentős szakmai helyszínen került bemutatásra, 35%-át a Janus Pannonius Múzeum anyaga képezte. A Pécshez köthető két konkrét Brand Vasarely és Zsolnay összesen 5 helyszínen mutatkozott be, ezzel is segítve az EKF felvezetését. Nagyon fontos kölcsönzési anyaguk, a kozármislenyi aranylelet volt Velencében és Bonnban, amellyel a szélesebb közönség érdeklődését is sikerült felkelteniük. A Reneszánsz Év keretében megvalósított Mandulafa akciójuk ténylegesen mozgásba hozta a pécsieket. Csatlakoztak a Múzeumok őszi fesztiválja című országos rendezvény sorozathoz, amelynek nagy sikere volt. A rendezvénysorozaton közel 3 ezer látogató vett részt. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2008-ban több, mint 40 millió forintot nyert el pályázatokon. A főbb pályázati kiírók a Nemzeti Kulturális Alap, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A 2009-es esztendő a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál szinte teljes mértékben a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekthez kapcsolódó beruházások, felújítások és szakmai programok megvalósításának jegyében zajlik. Megkezdődik a Pécs, Káptalan utca 3, 4, 5. számú valamint a Pécs, Papnövelde 5. számú múzeumi ingatlanok felújítása. Mindezt megelőzi műtárgyraktárak új, átmeneti helyszínre való átköltöztetése. A pályázat pozitív elbírálása esetén megkezdődik a Régészeti Múzeum épületének felújítása. Ezt is megelőzi a múzeum ideiglenes helyre való költöztetése. Megkezdődhet a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épületének építése is zöldmezős beruházás keretében. Az új mohácsi kiállítás szakmai programjának kidolgozása szintén a 2009-es év feladata. Kiemelt tervük a múzeumi honlap megújítása. Készül az intézmény új középtávú kommunikációs és múzeumpedagógiai terve. Az intézmény továbbra is fontosnak tartja a hatékony pályázati tevékenységet. A évben pályázatot nyújtottak be a Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című TIOP pályázatra, amely a már működő múzeumpedagógiai gyakorlatok továbbfejlesztését, továbbá a helyi közoktatásba való integrálását és a múzeumok mindennapi gyakorlatába történő beépítését kívánja elősegíteni. Sikeres pályázat esetén a Várostörténeti Múzeum Bezerédy terme alakulhat át múzeumpedagógiai célokra. Az intézmény szakmai kutató munkája az EKF képzőművészeti pillérprogramok teljesítésére koncentrál. Két

5 5 hatalmas, műtárgyakban rendkívül gazdag válogatást láthat a közönség 2010-ben mind a magyar Nyolcak, mind pedig a Magyarok a Bauhausban címe kiállítás kapcsán. Mind a műtárgyak beszerzésén, mind pedig a katalógus tanulmányainak összeállításán, azaz a kiállítások átfogó előkészítésén dolgoznak a múzeumi szakemberek. A Régészeti Osztály tevékenységét változatlan keretek között az M6 M60 autópálya régészeti kutatásán feltárt leletanyag feldolgozása, az ásatási dokumentáció összeállítása határozza meg. 3. Baranya Megyei Levéltár Az intézmény 2008-ban a levéltári nyilvántartásait felülvizsgálta. Átszerkesztette a Levéltári Kollégium ajánlásában szereplő új fondfőcsoport-beosztás szerint fond- és állagjegyzékét. Szervellenőrző tevékenységük során tervszerűen folytatták a tanácsi anyag beszállítását, illetve az átadás feltételeinek megszervezését. Kiemelt feladat volt a korábbi eredményes pályázati tevékenység következtében a számítástechnikai fejlesztés és ennek nyomán a veszélyeztetett irategyüttesek digitalizálása első szakaszának megvalósítása, amelyet sikeresen végrehajtottak. Fontos szerepet töltött be a levéltár életében a szakmai munkával összefüggésben a munkatársak tudományos tevékenysége. Ennek formái kiadványaik megjelentetése, konferenciák szervezése volt. A levéltár január 1-jétől ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdálkodási feladatait is ellátja. Az intézmény az elnyert pályázatok tekintetében sikeres évet tudhat a magáénak. Az elnyert eft teljesülése jelentős részben csak az év végén, az utolsó hónapokban realizálódott, így felhasználására év folyamán kerül sor. A gyűjtemény 22 iratfolyóméterrel gyarapodott, így a tárolt összes iratmennyiségünk fm. Az iratok kezelése, tárolása a szakmai felkészültség mellett, komoly fizikai állagmegóvást is igényel, amelyre az intézmény az év során egyrészt fenntartói támogatásból, másrészt pályázatból tudott pénzeszközöket fordítani. Elkészült a raktárak ablakainak védőfóliázása, megvalósult az egyik hőközpontjuk cseréje, ezzel egyidejűleg, részlegesen a radiátorok szabályozhatósága is. Az ideális hőfok mellett nagy szerepe van a levegő páratartalmának is, ezt próbálják szabályozni, a pályázaton elnyert mobil párátlanítóval. Megtartották a hagyományos Levéltári Napot, a konferencián megtartott előadások írásos anyagának kiadvány formájában történő megjelenítését 2009-ben szeretnék megvalósítani. A kataszteri térképek digitalizálása egy hosszas folyamat, ami szintén áthúzódik a 2009-es évre. Az önkormányzati hivataloknál a múlt esztendőben 31 alkalommal, 72 iratképzőnél folytattak ellenőrzést. Ezek során 52 db. szervellenőrzési jegyzőkönyv került felvételre, 10 db iratkezelési szabályzatot véleményeztek és 91 db. iratselejtezési jegyzőkönyvet vizsgáltak át. Tervszerűen folyt az iratok selejtezése, rendezése és a segédletek készítése. Az adatszolgáltatás területén enyhe növekedés tapasztalható 2007-hez képest, melyek többségében munkaviszonnyal,

6 6 ingatlantulajdonnal és építési ügyekkel kapcsolatosak. Az ország számos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságától érkezett írásos kérelmek alapján 246 db munkabér-jövedelem igazolást készítettek el. A kutatási esetek száma meghaladta a 2 ezer alkalmat. A levéltár évi munkájának tervezésénél elsősorban az áthúzódó feladatok befejezése, és kisebb nagyságrendű a 2008-as évhez képest visszafogottabb - új munkák elvégzését vette figyelembe. Ennek fő oka a szűkülő anyagi és személyi feltételek. A referenciáknak megfelelően tovább kell bővíteni és pontosítani a gyűjteménnyel kapcsolatos feladatvégzéseket. Ezt szolgálja ebben az évben minden munkatárs számára az aktuális munkaköri leírások elkészítése. A köziratok kezelésének ellenőrzésének, az új iratkezelési szabályzatok véleményezésének és az iratselejtezések jóváhagyásának mennyiségi és minőségi mutatói előreláthatóan az elmúlt évekhez viszonyítva a szervellenőrzések számával együtt csökkenni fognak. Az intézménynek továbbra is feladata az illetékességi és gyűjtőkör pontosítása. A korábbi évek előkészítő munkája alapján várható, hogy 2009-ben 2-3 községi tanács irategyüttese kerül átvételre, kb. 40 ifm terjedelemben. Az elhelyezéshez szükséges helyet belső iratátcsoportosítással biztosítják. Tervezik a Pécsi Ipartestület, valamint a Baranya Megyei Iparszövetség iratainak rendezési, selejtezési munkáinak ellenőrzését és a Pollack Mihály Szakközépiskola és Szakiskola iratanyagának felmérését. Fontos feladat az eddigiekben nem használt levéltári nyilvántartások felélesztése, így a fondtörzskönyv manuális vagy számítógépes létrehozása, és a tervezési statisztika felállítása. Az intézmény anyagi lehetőségeihez képest tervez iratátcsoportosításokat is. Idén is számos irat együttes selejtezését, rendezését végzik el, a rendezett iratok áttekinthetősége és kutathatóságának biztosítása érdekében segédleteket készítenek. Az ügyfélszolgálati és kutatószolgálati tevékenységünk mennyiségi mutatói nem tervezhetőek, ezek a megkeresések arányában változnak. Az ügyfélszolgálat az elmúlt években kialakított gyakorlat következtében kiegyensúlyozottá vált. Továbbra is végzik a munka- és tanulóidő igazolások kiadását, eleget tesznek bírósági, rendőrségi, anyakönyvi, gyámhatósági, önkormányzati megkereséseknek. Vagyoni és tulajdonjogokat igazoló ügyintézéseket végeznek. A csődeljárás és felszámolás következtében intézményünk őrizetébe került irategyüttesekből a nyugdíjbiztosítási igazgatóság munkatársai folytatják le az adatgyűjtést. A kutatók tájékoztatása és zökkenőmentes kiszolgálása további munkaátszervezést igényel. A referenciák pontosítása, az anyagkezelők munkabeosztásának meghatározása további fejlődést jelenthet. A feltárt mikrofilmgyűjteményük használatából adódóan növekszik a családtörténeti kutatások száma. A veszélyeztetett állapotú dokumentumok megmentésére kiírt pályázaton nyert támogatásokból anyagok beszerzése és a konzerválási és restaurálási munkák elvégzése képezi a restauráló műhely éves tervezett feladatait. A fotóműhely a bevételi terv teljesítése érdekében - a korábban megkötött szerződés alapján - tovább folytatja a GGU (Mormon

7 7 Egyház) számára az anyakönyveink mikrofilmezését. A negatív film- és fotógyűjteményünk kartonrendszerű nyilvántartását naprakész állapotban tartják, a kutatóknak rendszeresen szolgáltatnak reprodukciókat. Jelentős az érdeklődés, elsősorban iskolák részéről a levéltárismertető foglalkozások és órák iránt. A levéltári munkatársak tudományos tevékenysége elsősorban a Pécsi Szemlébe, a levéltári évkönyvbe és a Pécsi Lexikonba írt tanulmányokban fog megnyilvánulni. Az intézmény tudományos konferenciái közül kiemelkedik a tervezett Levéltári Nap, valamint a Harsány-hegy melletti csata évfordulós megemlékezésének koordinálása. Idén kerül kiadásra a Baranyai Levéltári Füzetek harmadik kötete. 4. Művészetek és Irodalom Háza Az intézményt 2008 második félévétől új igazgató irányítja. Gazdasági értelemben önálló, gazdaságilag hozzá integrált a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ. Az időszak a 2010-es kulturális főváros programra való felkészülés jegyében folyt. Az intézmény igyekezett mind a régió lakóinak, mind pedig az idelátogató turistáknak vonzó programokat összeállítani, mégpedig úgy, hogy abban egyaránt fellelhetők legyenek a helyi, országos illetve nemzetközi kortárs értékek, valamint a klasszikus művészeti alkotások egyaránt. Ezek összeállításánál a magas művészi színvonal, az értékmegőrzés és innováció kettőssége, valamint az új rétegek megszólítása játszotta a legfőbb szerepet. A Művészetek és Irodalom Háza hagyományos zenei, képzőművészeti, irodalmi, színházi programjai mellett 2008-ban folytatta a korábban megkezdett, tematikus, sokműfajú összeállításait, melyekben nem egyszer klasszikus értékek társultak kísérletező, izgalmas, szokatlan megformálással. Ennek megfelelően komplex összművészeti projektek (pl. Bárka-kikötő, Bárka Napok, Ördögkatlan Fesztivál), tematikus programsorozatok (pl. KultMegálló köztéri képregénykiállítás), nagy érdeklődésre számot tartó kiállítások (pl. World Press Photo) zajlottak az épületben. Különböző kortárs kísérleti és alternatív műfajokat valamint különböző művészeti ágakat ötvöző előadásokat tartottak, köztük szövegperformanszot, hang- és képinstallációval kísért felolvasóestet (Jazznők). Emellett nemzetközi rangú és ismert hazai személyiségeket láttak vendégül (pl. Törőcsik Mari, Cseh Tamás, Jorma Uotinen, Fassang László, Vincent le Quang), s teret adtak pécsi és baranyai művészek bemutatkozásának is (pl. H. Barakonyi Klára, Bicsérdi Művésztelep). Rendkívül népszerű kamaraszínházi bemutatókat tartottak, pécsi, baranyai valamint országos kitekintésű kiállításokat szerveztek. Kiemelkedő kamarazenei és koncertek helyszínei voltunk és kiváló szólisták léptek fel nálunk (Bartók Vonósnégyes, Király Csaba zongorakoncertjei, Tokody Ilona, Szent Efrém Kórus, Binder Károly estje, Kalimba Duó), s izgalmas konferenciáknak adtak helyet (pl. PTE reneszánsz konferenciája, Pécsi Országos Filozófiai Esszékonferencia). Az év második felében igyekeztek erősebb ecsetvonásokkal megfesteni a 2007-ben létrehozott Művészetek és Irodalom Háza irodalmi arculatát. Izgalmas és népszerű felolvasóesttel ünnepeltek októberben a Jelenkor

8 8 folyóirat fennállásának 50. évfordulóját, vendégük volt Nádas Péter és Márton László. A kisebbekhez és nagyobbacskákhoz bábszínházi produkciókkal szóltak, Virtuózok Klubja címmel útnak indították jazzklubjukat, a tánc szerelmeseihez pedig az ország legelismertebb flamenco táncosának és tanárának közreműködésével létrehozott Flamenco esttel kedveskedtek. Az intézmény helyszíne volt a POSZT Off programjai egy részének, s otthona a Moveast fesztiválnak. Folytatódott írói ösztöndíjas programunk, amelynek keretében külföldi, magyar és határon túli írók töltenek egy-egy hónapot a Művészetek és Irodalom Háza által fenntartott lakásban, s pécsi élményeikből 2010-re irodalmi alkotás születik. A programokat látogatók száma imponáló, hiszen számuk ban meghaladta a 33 ezer főt. Az infrastrukturális, technikai fejlesztéseik a programokat szolgálták. Szakmai partnerkapcsolataik széleskörűek, sajtókapcsolatuk kiváló, tükrözi ezt a helyi és országos médiákban való megjelenéseik is. Az intézmény támogatása az EKF menedzsmentközpont, illetőleg a megyei jogú város részéről 2 millió forinttal csökkent, a Pécsi Holding évközben felmondta a havi 300 ezer forintos támogatását, amely a magas bérleti díj kompenzálását jelentette volna. A Művészetek és Irodalom Háza 2008-ban forintot nyert el pályázati úton a 2007-es évi forinttal szemben. A nyertes pályázatok száma nyolc, 2007-ben kilenc volt. A főbb pályázati kiírók a Nemzeti Kulturális alap Képzőművészeti Kollégiuma, valamint Zenei Kollégiuma. Ebből következik az is, hogy a pályázati támogatásokból lebonyolított programok jelentős része művészeti és zenei jellegű volt. Ahol az intézménynek lehetősége volt, előzetes szponzori ígéret alapján azt vette igénybe önrészként. A Művészetek és Irodalom Háza 2009-es esztendeje a folyamatosság és megújulás jegyében telik. A folyamatosságéban, amennyiben tovább viszi azokat a népszerű és magas művészi színvonalú programokat, melyek profiljának meghatározói. Ugyanakkor a megújuláséban, amennyiben igyekszik olyan kulturális produkciókat szervezni, melyek amellett, hogy nem engednek a professzionalitás megkövetelte jellemzőkből, képesek kulturális eseményszámba menni. Jellemzően továbbfolytatja a Ház a tematikus programsorozatok szervezését, ahol különböző műfajok segítségével, azok egymásra hatásában, egymás mellettiségében közelít meg egy-egy témát. A Jelenkor Alapítvánnyal szorosan együttműködve a korábbiaknál erőteljesebben jelenítik meg az intézmény irodalom háza jellegét, s több olyan programuk is lesz, amelyekkel nem mellékesen demonstrálják a baranyai megyeszékhelyen működő kulturális szervezetek - köztük intézmények, iskolák, alapítványok, civil szervezetek együttműködési képességét. Ugyancsak fontosnak tartják a fiatalok megszólítását, s az olykor az alternatív kultúra körébe sorolt izgalmas, progresszív művészeti produktumok felszínre hozatalát, bemutatását. Az intézmény 2009-ben több programjával kapcsolódik az Európa Kulturális Fővárosa program idei felvezető évéhez, melynek központjában a vallási kultúra áll. Mivel 2009 az Európai

9 9 Unióban az innováció éve, a Művészetek és Irodalom Háza ősszel a Dél- Dunántúli Kulturális Ipari Klaszterrel és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával közösen egy, a Zsolnay-örökséget a középpontjába állító, a porcelángyártásnak a városra és a város-régióra kifejtett hatásait vizsgáló nemzetközi konferenciát tervez. A korábbi éveknek megfelelően az idén is helyszíne lesz a POSZT Off programjai egy részének, s ősszel náluk lesz a Moveast Fesztivál főhadiszállása is. A tervek mellett szólni kell több várható negatív tendenciáról is, amelyek együtthatása nagy problémákat okozhat. Az eddigi szponzorok körét nem hogy bővíteni nem lehet, de még a korábbi támogatók is elsőként az erre a célra, valamint kommunikációra fordított támogatásaikat veszik vissza először. A bankok gyakorlatilag kivonultak a szférából, s több nagy cég, melyekkel élő megállapodásuk volt az idei évi támogatásról, jelentette be visszalépését. A központi pályázati források egyébként az EKF miatt vészesen beszűkültek illetve szinte megszűntek, s a kultúrafogyasztó polgárok is először a művészeti eseményeken spórolnak. A fenti forrásokon kívül elsősorban a Ház bérbeadásából, rendezvények szervezéséből tud saját bevételt produkálni, ám a gazdasági válság miatt mint ahogy azt már több statisztika is kimutatta már most, az év elején is érezhetően kevesebb céges rendezvényt, tréninget tartanak, mint a korábbi évek hasonló időszakában. A népszerű, komoly előadók olyan gázsiért jönnek Pécsre, amelyet a jegyárakból lehetetlen fedezni, nem beszélve arról, hogy egy-egy komolyabb nagy kiállítás a biztosítási és szállítási költséggel együtt még a legnagyobb érdeklődés mellett sem lehet nyereséges. Emellett a tervek szerint május elején megkezdődik a Széchenyi tér és a környező utcák felújítása az EKF Közterek és parkok programja részeként. Az intézmény alig lesz megközelíthető, az eddig sem egyszerű szállítás szinte kivitelezhetetlenné válik, a munkazaj pedig napközben lehetetlenné tesz minden programot beleértve a terembérleteket is. Emiatt nem számolhatnak a belvárosi turistákra, véletlenül erre sétáló vendégekre sem. 5. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a évi szakmai feladatai középpontjába a megye szellemi örökségét, nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományainak megőrzését, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítását, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek továbbfejlesztését állította, amit a kötelező alapfeladataiban, szakmai és technikai szolgáltató tevékenységével, oktatási, képzési- és továbbképzési programjaiban, szakmai napjain és tanácskozásain, fesztiváljain, nagyrendezvényein, kiállításainak szervezésével az éves munkatervének megfelelően megvalósított. Az Oktatási és Kulturális

10 10 Minisztérium Közművelődési Főosztálya április hónapban célvizsgálatot végeztetett a megyei önkormányzatok közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatellátásának megvalósításáról. A célvizsgálat összegző jelentése szerint az intézményben kiemelkedő közművelődési munka folyik számos kitűnő gyakorlati megvalósítással. A célvizsgálatban megfogalmazott minősítés, a sokrétű pályázati lehetőségek kihasználása, eredményei, valamint a munkatervben foglaltak megvalósítása az intézmény munkatársainak szakmai munkáját dicsérik. Térítésmentes rendezvényeik - fesztiválok, nagyrendezvények, kiállítások - a kulturális esélyegyenlőség biztosításához is hozzájárultak olyan társadalmi rétegek számára, akik a magas részvételi díjak miatt nem jutnának el az összművészeti fesztiválokra Az egyes társadalmi rétegeknek szóló komplex programok lehetőséget biztosítottak a felzárkóztatásra, az esélyteremtésre, hozzájárultak ahhoz, hogy a helyi lakosok jól érezzék magukat a településükön, s éppen ezért képesek legyenek tenni is annak fejlődéséért. A szakmai tanácskozások teret adtak különböző területi szintek hazai és nemzetközi kulturális célú regionális, térségi és kistérségi együttműködések, fejlesztési lehetőségek, koncepciók megfogalmazására és bemutatására, illetve lehetőséget kínáltak a kulturális sokszínűség, a multikulturalitás valamint a kultúrához való hozzáférési esélyek összefüggéseinek vizsgálatára. Nemzetközi, országos és megyei szakmai rendezvényeik igen sikeresek voltak. A Magyar Kultúra Napja megyei ünnepségét a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetséggel közösen szervezték meg. Összeállították a Dél-dunántúli kulturális és idegenforgalmi PROGRAMAJÁNLÓ-t, amely 708 programot tartalmazott. Szaktanácsadással, pályázati információkkal segítettük a kulturális intézmények, szervezetek, önkormányzatok tevékenységét, a Közkincs kerekasztalok munkáját, a Közkincs és az érdekeltségnövelő pályázatok elkészítését. Folyamatosan frissítették és új információkkal bővítették az ERIKANET Adatbázist, intézmény honlapját. Részt vettek a Közkincs kerekasztalok, a kistérségek kulturális stratégiájának elkészítésében. Megszervezték a Megyebált, a Köztisztviselők Napját. Minőségfejlesztés a közművelődésben képzési programot valósítottak meg a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve a Dél-dunántúli régióban Önértékelés a közművelődésben címmel. Tudás tőke Társadalmi tőke címmel regionális tanácskozást és fórumot tartottak kulturális intézmények, kultúrával foglalkozó civil szervezetek részvételével. Megrendezték az Európa Jövője, a Jövő Kultúrája nemzetközi konferenciát. Az Amator Artium XX. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat Baranya megyei kiállításán 88 alkotó 250 alkotásával vett részt. Kiemelkedő rendezvényük volt a Kézművesvasárnap, a Pannon Mediterrán Ősz., a Szőlő és Bor Ünnepe. A Magyarok Európai Fesztiválja rendezvénysorozat szeptember 28 és október 13-a között, 16 napon át 12 helyszínen, több mint 20 programmal várta látogatóit Pécsett és Baranya megye számos településén, valamint idén a horvátországi Laskón és Révfalun is. Az Ördögkatlan Fesztivál helyszínein technikai szolgáltatással és programszervezéssel segítettek. A Diskurzus információs lap 10 alkalommal

11 11 jelent meg színes nyomdai kivitelben. A Baranya Galéria számos kiállításnak adott otthont. A kulturális központ részben önállóan gazdálkodó intézmény a Művészetek és Irodalom Házához integráltan. Az intézmény 2009-ben továbbra is kötelező feladatként végzi a közművelődési szaktanácsadói tevékenységet. Részt vesznek az országos közművelődési statisztika adatgyűjtésében és feldolgozásában. Az elmúlt évi megyei statisztikai adatokat kistérségek szerint is feldolgozzák. Kommunikációs eszközrendszerükkel biztosítják, hogy a megyében a szakmai intézmények és az önkormányzatok rendszeres, folyamatos tájékoztatást kapjanak kulturálisturisztikai kérdésekről, az aktuális feladatokról. Partnerei folyamatos tájékoztatása érdekében elektronikusan megjelenő hírlevelet indítanak. Felnőttképzési projektjeikkel szorgalmazzák az egész életen át történő tanulást, nagy súlyt fektetve a hátrányos helyzetű térségekre. Tervezett konferenciái egy-egy fontos szakmai csomóponthoz kötődnek. Ilyen az Európa jövője, a Jövő kultúrája nemzetközi konferencia és a Vendégváró Baranya kulturális és turisztikai tanácskozás, a Határon Túli Kulturális Szakemberek Találkozója, a Kulturális zarándokút a jövőbe című eszmecsere. A vallási kultúra témakörében kiemelten foglalkoznak a reformáció és a nyelv összefüggéseivel, a Kálvin János és a Kazinczy Ferenc emlékév alkalmából. A konferencia külön előadást szentel a vallás és a csillagászat összefüggéseinek. A kulturális vidékfejlesztést elősegítő Közkincs-programot és a Közkincs kerekasztalok munkáját 2009-ben is támogatják szakmai módszertani tanácsadással, a megye települései közkulturális szolgáltatásainak továbbfejlesztését célzó, modell-értékű programok bemutatásával, szakmai találkozókkal. Rendezvényeik megszervezésekor elsődleges szempont a megye sokszínű kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása a helyi és az idelátogató turisták, közösségek számára valamint a baranyai fiatal művészek bemutatása, érvényesülésük segítése. Megrendezik hagyományos és nagy sikerű fesztiváljaikat. A Pannon Mediterrán Ősz regionális fesztiválsorozatot szeptember 6 - október 27. között szervezik meg. A Pannon Mediterrán Ősz fesztiválsorozat kiemelt rendezvénye a Szőlő és Bor Ünnepe, amelyet szeptember 27-én lesz, a Széchenyi tér várható átalakítása miatt valószínű más helyszínen. A Magyarok Európai Fesztiváljára szeptember végén és október első felében kerül sor. A Fesztivál különlegessége, hogy a kulturális, történelmi programokat ötvözi a táj adta természeti és épített örökségek szépségével, az ott élők hagyományaival, így a régió megismertetésére is törekszik a kulturális és turisztikai szolgáltatások pozicionálásával. Az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése, az épület korszerűsítése, környezetének esztétikus átalakítása, műszaki-technikai, informatikai eszközökkel való ellátása a év kulturális rendezvényeinek előkészítése jegyében folyik. Idén is elkészül a Déldunántúli kulturális és idegenforgalmi programajánló. A nagyrendezvények közül még meg kell említeni az idei Megyebált, megszervezik a Köztisztviselők Napját és segítséget nyújtanak a Megye Napjának és a Szent István Napi Megyei

12 12 Ünnepség megszervezésében. Továbbra is megjelentetik a Diskurzus című folyóiratot és a Baranya Galériában helyet adnak több képzőművészeti tárlatnak is. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága megállapítja, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár előző évi feladatait az alapító okiratában foglaltak alapján végezte el. A bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak évi munkájukért, és egyben jóváhagyja az intézmény évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Bokor Béla, a bizottság elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága megállapítja, hogy a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága előző évi feladatait az alapító okiratában foglaltak alapján végezte el. A bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak évi munkájukért, és egyben jóváhagyja az intézmény évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Bokor Béla, a bizottság elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága megállapítja, hogy a Baranya Megyei Levéltár előző évi feladatait az alapító okiratában foglaltak alapján végezte el. A bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak évi munkájukért, és egyben jóváhagyja az intézmény évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Bokor Béla, a bizottság elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága megállapítja, hogy a Művészetek és Irodalom Háza előző évi feladatait az alapító okiratában foglaltak alapján végezte el. A bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak évi munkájukért, és egyben jóváhagyja az intézmény évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Bokor Béla, a bizottság elnöke

13 13 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága megállapítja, hogy a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ előző évi feladatait az alapító okiratában foglaltak alapján végezte el. A bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak évi munkájukért, és jóváhagyja az intézmény évi munkatervét. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Bokor Béla, a bizottság elnöke P é c s, március 30. Bokor Béla sk.

14 1 Beszámoló a Csorba Győző Megyei Könyvtár évi tevékenységéről A márciusában jóváhagyott munkatervben megfogalmazott feladatainkat a kitűzött céloknak megfelelően teljesítettük. A beszámolóban felvázolt szakmai eredmények annak is köszönhetőek, hogy a kulturális kormányzat célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítását forrásokkal is megerősíti. A források egy része több mint egy évtizede, a 140/1997. évi kulturális kerettörvény érvénybe lépése óta tervszerűen, egymásra épülve szolgálja a könyvtári rendszer egységes fejlesztését, a dokumentumvásárlást, és az információs technológiai fejlesztést, az olvasási kultúra fejlesztését, a digitális ismeretek elsajátítását. Legnagyobb lehetőséget a hátrányos helyzetű rétegek, és leszakadó térségek felzárkóztatására biztosít, itt a mozgókönyvtári ellátást, 2008-ban ennek továbbfejlesztését szolgáló már uniós forrást, a TIOP Tudásdepó Expressz pályázatot, és a TÁMOP pályázatot emelném ki. A beszámoló célja annak bemutatása, hogy könyvtárunk, és -koordináló tevékenységünkkel - Baranya megye könyvtárai jól élnek ezzel a lehetőséggel. A térség hátrányos helyzetének enyhítése területén jelentős eredményeket értünk, érünk el ban TIOP pályázatot nyújtottunk be, könyvtárbusz vásárlására, 100 millió Ft összegben. A pályázatot befogadták, de az eredmények közzététele késik, feltehetően a gazdasági megszorítások miatt. Az elmúlt év csúcsteljesítményének köszönhetően a megye településeinek több mint 90 %-ában van könyvtár, támogatás esetén a könyvtárbusz szolgáltatást 26 településen vezetjük be, ezzel szinte teljes lesz a szolgáltatási térkép évi kiemelt feladatunk az EKT 2010 Tudásközpont projekt előkészítése volt, amellett folytattuk a 2004-ben megkezdett KSZR, a kistelepüléseket ellátó szolgáltató tevékenységünket, valamint a törvényben előírt lakossági szolgáltató tevékenységünket. Még egy új, országos pályázati projektben is részt vettünk, a pécsi fiatalkorú fogva tartottak börtönkönyvtárát bővítjük. A feladat ellátás gazdálkodási feltételei A könyvtár ez évi költségvetési eredeti előirányzata eft, a módosított e Ft. Ezen belül a személyi és járulékok aránya 78 %-ról ( e Ft) módosult 63,5 %-ra ( e Ft). Az eredeti előirányzat dologi kiadásaira fordítható eft-ból a működésre, fenntartásra szükséges összeg eft-t tett ki. A maradék eft szolgált volna intézményünk alaptevékenységébe tartozó könyvek és folyóiratok, valamint egyéb információhordozók beszerzésére! A könyvtári tevékenység ellátásához szükséges beszerzések összege azonban év végére e Ft volt. Kiadásainkat csak többletbevételből, a kistérségi szolgáltatási díjból tudtuk teljesíteni, amely e Ft volt. A szolgáltatásért cserébe kért szolgáltatási díjat kistérségekkel kötött szerződés alapján a szolgáltatói feladatellátáshoz szükséges kiadásokra fordítottuk. A bevételért nagyon sokat dolgoztunk, 57 millió Ft értékú dokumentumot kiválasztottunk a könyvesboltban, feldolgoztuk, kiszállítottuk. Okosan gazdálkodtunk a bevétellel, egyensúlyossá tettük a költségvetést, év végén egy csőtörést, egy informatikai hibaelhárítást, a decemberi váratlan 1 millió Ft-os távfűtésszámlát is ki tudtuk fizetni, lecseréltük az intézmény nullára futott, 12 éves, leamortizálódott gépkocsiját. Mindezekért korábban a fenntartóhoz kellett fordulni. Az elavult olvasószolgálati, és dolgozói számítógépes infrastruktúra fejlesztésére is fordítottunk, adatrögzítőket, könyvkötőt alkalmaztunk, dokumentumot vásároltunk. Felújításra az Önkormányzattól bruttó 400 e Ft-ot kaptunk a Vörösmarty u.5. épületbádogozástetőjavítási munkára, melyet szintén ki kellett egészíteni. A felújítás decemberben megtörtént. 1

15 Igazgatási teendők A munkatervet, és a szakmai beszámolót március 10.-re, a költségvetést március 14.-re elkészítettük. Munkaügyi központ támogatásával alkalmaztunk két főt, 1 munkatársunk távozott, 3 munkatársunk gyesen van. A könyvtár létszáma 37 fő volt, ebből 21 szakalkalmazott, 6 egyéb szakmai végzettségű, 10 fizika állományú dolgozó. A közalkalmazotti törvény módosítása a következő év nagy feladata (kinevezések rendje, minősítések elkészítése, gyakornoki idő stb.) Módosítottuk az SZMSZ-t az új gazdasági integráció miatt, 2008-tól a Baranya Megyei Levéltárral integráltan gazdálkodunk. Októberben módosult az alapító okirat új feladat, a Baranya Megyei Digitális Archívum, MédiaDigiTár kialakítása miatt. Kiemelt fejlesztés Tudásközpont Év elején megalakult a KIT (Könyvtárszakmai Irányító Testület, amely a Tudásközpont konzorcium munkáját segíti. Ennek a testületnek a három intézményvezető (egyetemi, városi, megyei könyvtár) a tagja. A tervezett beköltözés második fele (szeptember 1.). Számos egyeztetésen, megbeszélésen, operatív munkában vettünk részt az év során a városi és egyetemi kollégákkal. A tervezési szerződés, majd az építészeti kiviteli terv közbeszerzési dokumentáció elkészítésében nehéz, és időigényes feladatot vállaltunk együttműködésben építészekkel, műszaki szakemberekkel, a konzorciummal. Kiemelném az építészeti tervhez a funkciók térkiosztását, a bútor-, és eszközspecifikációt, a tulajdoni hányad meghatározásához, az üzemeltetéshez, az informatikai rendszer kialakításához készített tervezetek elemzését, szakmai értékelését, háttér tanulmányok elkészítését, pl. a megyei-városi könyvtári tevékenység átvilágítását. Az első negyedévben a KIT 12 munkabizottságot alakított ki, melyben 15 munkatársunk vesz részt a 21 főből. Az év folyamán, főként az első félévben folyamatosak voltak a megbeszélések, egyeztetések a a három könyvtár között, kis létszám miatt szinte összdolgozói szinten. Informatika Informatikusunk a tudásközpont informatikai munkacsoportjában rendszeresen tevékenykedik ban a tesztelés, adatbázis javítás (duplumok összevonása), tapasztalatok feldolgozása volt a feladat, amely áthúzódik a évre. Megtörtént a Corvina rendszer kölcsönzési moduljának használatbavétele, a kölcsönzés élesben beindítása. Folyamatos feladat az on-line szolgáltatások fejlesztése, egyre több dokumentumot, információt és adatot kell elhelyezni a WEB-lapunkon. Májusban lecseréltük a szolgáltató helyeken a régi, lassú számítógépeket, 5 új számítógépet, és új monitorokat vásároltunk az Internet használók számára, az olvasók nagyon elégedettek. A kölcsönzési adminisztrációhoz új kódnyomtatót vásároltunk. Rendezvények, kiállítások A Magyar Kultúra Napjáról könyvkiállítással emlékeztünk meg. Február 16.-án Sombereken, a Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvánnyal közösen ismét megrendeztük a német szavalóversenyt általános iskolások számára. Márciusban csatlakoztunk az országos Internet Fiestához. Az elektronikus katalógushasználat volt a téma.

16 3 Április 10-én a hagyományosnak tekinthető Költészet Napi rendezvényünk Versről versre címmel zajlott. Általános iskolások, középiskolások, nyugdíjasok mondták el kedvenc verseiket. Május 7-én Biblia a művészetekben címmel rendeztünk kiállítást. A tárlatot Cziglányi Zsolt, a Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Előadását zene, majd vers követte. A megnyitón zsúfolásig megtelt a rendezvényterem. A kiállítást általános- és középiskolások több csoportja is felkereste. A tavaszi Nyílt Heti rendezvényünkön olvasói akciókat hirdettünk (amnesztia, vetélkedők, könyvtárbemutatók, rendhagyó órák). Nyáron két alkalommal (júl. 11. és aug. 1.) Reneszánsz zene Pécsett címmel a Híres Pannónia Régizenei Együttes lantzenei koncertjei voltak a könyvtár hangulatos, szép kertjében. Ebben az évben is megrendeztük NKA programfinanszírozással az őszi könyvtári hetet (október 7-12.) Tini Könyvtári Napok. Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz! címmel. 53 vidéki könyvtári szolgáltató helyet vontunk be a rendezvénysorozatba. Játékos vetélkedő, filmvetítés, felolvasóest, irodalmi totó fogadta a könyvtárakba érkezőket. Találkozzunk a könyvtárban! jelmondattal csalogattak be kicsiket és nagyokat a baba-, tini-, nagyi-olvashow programokra. Kiszervezett programok: rendkívüli irodalomórán vehettek részt a könyvtárhasználók és iskolások: Kuncz László operaénekes 3 kistérség 6 községében Petőfi Sándor szerelmi költészetéből szavalt, és énekelt a közönségnek. Október 8-án, Komlón tartottuk a hagyományos megyei könyvtáros szakmai napot, melyre minden baranyai település könyvtárosát meghívtuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy kb. 80 könyvtáros vett részt ezen a szakmai megbeszélésen és kötetlen baráti találkozón. Október 11-én ismét volt babazene koncert a Nuovum Kvartett közreműködésével. Október 12-én tartottuk a nyitott vasárnapot. Ezen a vasárnapon egységesen valamennyi könyvtár nyitva tartott, és akciókkal, kedvezményekkel várta a látogatókat. Könyvtárunk udvarában felállított sátrakban ingyenes vérnyomás- és vércukormérést tartott a Vöröskereszt, reformételek kóstolójával, promóciós anyagokkal vártuk a sétálókat, betérőket. Igen népszerű volt az ezen a napon megrendezett Eine kleine Hausmusik Egy kis házimuzsika a könyvtárban, a tini divatbemutató, és a karaoke verseny. Október 13.-án, a Kecskeméten tartott országos záró konferencián beszámolóra kérték fel könyvtárunkat a sikeres megyei összefogás programjairól. Október végén 100 éves a Nyugat folyóirat címmel kiállítást rendeztünk. Az egyéni és csoportos látogatókon kívül a Leöwey Gimnázium és a Református Gimnázium tanulóinak rendhagyó órákat is tartottak itt a kiállítás kapcsán nagy sikerrel. November 19-én. Kalányos Katalin, és Márkus István Mozsgón tartott előadást a mozgókönyvtári ellátásról. Területi tevékenység Mozgókönyvtári ellátás: A mozgókönyvtári ellátást kistérségi referensek és kistérségi feldolgozó könyvtárosok végzik, mellettük az olvasószolgálat és feldolgozó osztály munkatársai is rendszeresen részt vesznek a helyszíni munkákban (selejtezés, könyvtárrendezés). Referensek(ellátott térségek, és települések száma): Komlói kistérség (11) Keszthelyiné Sragner Márta vette át. Mohácsi kistérség-(22.) Katona Anikó Pécsi kistérség-(18) Katona Anikó Sásdi kistérség-(33) Keszthelyiné Sragner Márta 3

17 4 Sellyei kistérség-(24) Keszthelyiné Sragner Márta Siklósi kistérség-(22) Fehérváry Klára Szentlőrinci kist.-(7) Kalányos Katalin Szigetvári kistérs-(26) Márkus István Feladatuk volt több mint 57 millió Ft értékben a dokumentumok beszerzése, negyedévenkénti kiszállítása, a helyszíni könyvtárrendezés koordinálása, és abban való részvétel, a pályázati munka, a rendezvények szervezése, a továbbképzéseken oktatás, stb. A megyében mozgókönyvtári ellátást végző könyvtárak: Csorba Győző Megyei Könyvtár a legnagyobb szolgáltató, 133 településen lát el szolgáltatást, és ennek révén 8 kistérség Ft normatívát igényelt le. A Sásdi Városi Könyvtár 20 települést lát el, az éves normatíva Ft, a Siklósi Városi Könyvtár 18 települést lát el, a normatíva Ft volt, a Szigetvári Városi Könyvtár 13 települést lát el, a normatíva Ft volt. A Mágocs Községi Könyvtár 2 településen, a TEMI Minerva Könyvtár 1 településen szolgáltat ban Baranya megye 187 hátrányos helyzetű kistelepülésének könyvtári, és korszerű információs szolgáltatására Ft-ot fordíthattunk. Az alábbi mutatók is érzékelteti a feladat nagyságrendjét, és szakmai teljesítményünket. Kiszállítások száma: 114 alaklommal 404 könyvtárlátogatást végeztünk. Részvétel kistérségi társulati üléseken: Kalányos Katalin feladata, 10 alkalommal vett részt a tanácskozásokon, az éves beszámolókat, szerződések megkötését külön napirendben tárgyalja a tanácsülés. Emellett tagja a Közkincs kerek asztalnak a sellyei, és a pécsi kistérségben, a térség kulturális koncepciójának, fejlesztésének kidolgozásában vesz részt. Az éves könyvtári statisztikai összesítése: 2008-ban 127 önállóan jelentő könyvtár volt, és 110 mozgókönyvtári szolgáltató helytől gyűjtöttünk adatokat. Pályázatok koordinálása, érdekeltségnövelő támogatás: A 15/1998. MKM rendelet alapján az idén is elvégeztük az érdekeltségnövelő támogatás összegyűjtését, feldolgozását. A Csorba Győző Megyei Könyvtár a mozgókönyvtári ellátásban résztvevő községi könyvtárak számára is lehívta az érdekeltségnövelő támogatást, összesen: Ft A Csorba Győző Megyei Könyvtár Ft támogatásban részesült. A megyei, városi és községi könyvtárak a 2007-ben állománygyarapításra fordított összeg alapján összesen Ft érdekeltségnövelő támogatást kaptak. NKA könyvtár szakmai eszközfejlesztésére 9 könyvtár Ft támogatásban részesült. Alapfokú könyvtárkezelői tanfolyam: Két kétnapos tanfolyamot szerveztünk a mozgókönyvtári könyvtárosaink számára, 49 fő részvételével. A tanfolyamon tanítottak: Kalányos Katalin, Fehérváry Klára, Márkus István és Katona Anikó. Szakfelügyelet(helyszíni vizsgálat, majd jelentés a minisztériumnak) Ebben a félévben is folytatódott a községi könyvtárak szakfelügyeleti vizsgálata. 30 vizsgálatot, és 30 utóvizsgálatot végeztünk el. A szakfelügyeleti vizsgálatokat Fehérváry Klára és Katona Anikó, a 30 utóvizsgálatot Kalányos Katalin végezte el. Katona Anikó munkatársunk két Tolna megyei városi szakfelügyeleti vizsgálatában vett részt: Tudásközpont: 4

18 5 A területi csoportból Katona Anikó vett részt három munkacsoport munkájában: a területi, az igazgatási és marketing csoportokéban. Ezen belül a területi munkacsoport vezetőjeként, a területi munkára vonatkozó koncepciót kellett elkészítenie. Gyűjteményszervező és Állománygyarapító tevékenység Az osztályon 4 fő 8 órás munkatárs, és 1 6 órás munkatárs dolgozik. A részlegek létszámának minimálisra csökkenése miatt az osztály végzi a könyvtár zenei, a helyismereti, és nemzetiségi anyanyelvi dokumentum beszerzését, az érintett részlegekkel együttműködésben. Az állomány gyarapítás forrásai (vétel, kötelespéldány, ajándék, csere): Költségvetési keret: változatlanul Ft. ODR: A as Ft, a es támogatás lényegesen kevesebb. Az Ft-ból Ft-ot dokumentumvásárlásra, Ft-ot postaköltsége fordítunk, utóbbi az ingyenes visszaküldést segíti. Érdekeltségnövelő támogatás: ,-Ft. Börtönkönyvtár pályázat Az idei évben második alkalommal meghívásos pályázaton vett részt könyvtárunk, melynek keretében a Pécsi Fiatalkorúak Börtönkönyvtárában elhelyezett letéti dokumentumállományunkat bővítjük, a fogva tartottak 100 e Ft értékben hozzájuthatnak a legújabb könyvekhez. Az NKA idegen nyelvű dokumentumok pályázat: Sikeresen pályáztunk a baranyai kisebbségek nyelvén íródott dokumentumok beszerzésére kiírt pályázaton februárjában ,- Ft-ért beszerzésre kerülnek német, horvát és roma nyelven íródott dokumentumok, ezzel is gazdagítva a Nemzetiségi Ellátó Központ állományát. Továbbra is 27% kedvezménnyel vásárolunk a Líra Könyv ZRt pécsi könyvesboltjában. A KELLO márciustól indított egy programot, amelyben a szakkönyvekre érvényes 50%-os kedvezményt tudnak nyújtani. Amíg ez a program futott, addig a szakkönyveket innen szereztük be. Ajándék, hagyaték Könyvtárunk semmilyen ajándék, vagy hagyaték dokumentumot nem utasít vissza ban 15 helyről fogadtunk el zömében könyveket. A vidéki kiskönyvtárak állományát gyarapítják ezek a dokumentumok is. Kötelespéldány Továbbra is kapunk főleg helyismereti gyűjteményünkbe kerülő kötelespéldányokat. Ezeket irányítás után leltározzuk, majd feldolgozásra kerülnek. Esetleges analitikus feltárásra is sor kerül a helyismereti szaktájékoztatás elősegítéséért. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy hiába kötelezi törvényerejű rendelet a kiadókat, nyomdákat a kötelespéldány szolgáltatásra, akadozva érkeznek a dokumentumok könyvtárunkba. 5

19 6 A könyvtár gyarapodása 2008-ban a különböző gyűjteményekben és teljes állománya december 31-én Dokumentumtípus Állomány dec. 31. Vétel db Vétel Ft Vételen kívül db Vételen kívül Ft Állomány Dec. 31. db Könyv Sikerkönyv Összesen: Folyóirat Helyismereti Aprónyomtatván y kép Mikrodokumentu m Zenei hanglemez kazetta kotta CD lemez video AV dokumentum Kazetta CD-ROM NEK könyv , AV dok KSZR könyv AV dok Összesen: A könyvtár teljes állománya db dokumentum, az értéke: ,- Ft Számítógépes katalógusépítés Könyvtárunk új dokumentumait a Corvina Integrált Rendszer CAT és PAC moduljaival dolgozzuk fel formailag és tartalmilag. Az olvasók Webes felületen a corvina.baralib.hu címről érhetik el katalógusunkat. Az újonnan vásárolt könyvek formai feldolgozását, tárgyszavazását és szakozását Laky Judit és Kovácsné Sorossy Csilla végzi. A konverzióban részt vett Kárpáti Szlávna, Mizerák Andrea, Márton Mária, Tinusz János, Zókáné Bozsik Anna a tételeket ellenőrizte Laky Judit, Kovácsné Sorossy Csilla. Az elektronikus katalógusban (OPAC) az összes tétel száma (hagyatéki, analitikus tételek is) db rekord. Egyéb feladatok: Márkus István osztályvezető a szigetvári kistérség referense 26 községet lát el. 6

20 7 Számítógépes retrospektív (visszamenőleges) dokumentum feldolgozás A munkát az olvasószolgálat munkatársai folyamatosan végzik, minden felszabaduló munkaidejükben. Az év második felétől a kistérségi mozgókönyvtári díjbevételi többletből három adatrögzítőt foglalkoztattunk a szabadpolcos állomány retrospektív konverziójára. Összesen 7400 rekordot vittek be az OPAC-ba. A tudásközpontba költözés előtt ránk váró állományharmonizáció, és teljes körű állományleltár miatt számításaink szerint 8 adatrögzítőre lenne szükségük. Mivel a jelenlegi három adatrögzítő betanulta a nem könnyű (könyvtárosi szakértelmet is követelő) modulok használatát, és gyakorlatuk is van, őket tovább kellene foglalkoztatni a 2009-es évben. Távmunka A megkezdett revízió során leellenőrzött belsőraktári, 2000 előtt kiadott dokumentumok %-a nincs bent az OPAC-ban. A raktári lap cédula alapján történő konverzió távmunkában végzendő munkafolyamatának letisztázása. Három munkatársunk Laky Judit, Kerekes Imre, Márkus István munkaidőn kívül, otthoni elfoglaltságban vállalta a konverziót, így újabb rekordokkal gyarapodik a számítógépes katalógusunk ben folyamatosan kell biztosítani a távmunka lehetőségét is. Munkabizottságban való részvétel Laky Judit a Feldolgozási-, a Corvina munkabizottság tagja, Márkus István a Gyűjteményszervezési-, a Feldolgozási, és az Informatikai munkabizottság tagja, Stelcz Istvánné a folyóirat harmonizációban, felmerülő kérdésekben külsős tagként vett részt a Feldolgozási munkabizottságban. Olvasószolgálati tevékenység A fenntartónk 2006-os gazdasági megszorításai 2007-ben, és 2008-ban kicsit enyhültek azáltal, hogy a munkaügyi központ támogatásával 1-1 évre foglalkoztatni tudtunk megfelelő végzettségű munkatársat, ebből 1 fő az olvasószolgálat munkáját segítette. Egy kölcsönző könyvtárosunk ugyanis a felgyülemlett munkák miatt az első félév majdnem egészét a kistérségi feldolgozó munkában töltötte. Június 9.-től dolgozik újra eredeti munkakörében. Két szaktájékoztató, és egy kölcsönző könyvtáros gyes-en van. Az osztály létszáma dec. 31-én mindössze 9 fő. Ezzel a csekély létszámmal igen nehéz a szolgáltatás zavartalan biztosítása. A látogatók száma fő, ebből a távhasználatok száma A regisztrált olvasók száma10 070, ebből 4492 fizetett beiratkozási díjat. helyben használók száma , a kölcsönző látogatók száma fő volt, a kölcsönzött dokumentumok száma kötet. A tájékoztató kérdések száma Csoportos foglalkozáson 201 csoport, több mint 4 ezer diákvett részt. Az Internet használat 8709, könyvtárközi kölcsönzés száma 1111 db volt. A napi látogatási átlag 929 fő volt, alig 20 fővel kevesebb, mint a évben. A távhasználók száma azért kevesebb, mert nyáron 10 napig, az év során pedig több alkalommal néhány napig nem működött az Internet. A regisztrált használók száma nem változott jelentősen, az viszont megfigyelhető, hogy csak az vált olvasójegyet, akinek a keresett dokumentumot azonnal a kezébe tudjuk adni. A reálértéken évtizedek óta szinte változatlan dokumentumvásárlási keretünk nem teszi lehetővé sem minőségében, sem mennyiségében a reális igényeket megközelítő dokumentumvásárlást. Emiatt könyvtárunk kötelezően előírt nagyságú bevétele (beiratkozási díj) stagnál, ill. csökken. Jelenleg a nemzeti dokumentumtermés 12-14% ából tudunk csak válogatni, a 1, maximum 2 példányban. Ezzel a lehetőséggel nem lehet minőségi, magas színvonalú könyvtári szolgáltatást nyújtani. A vázolt okok miatt kevesebb a kölcsönzők és a kölcsönzött dokumentumok száma, magasabbak a helyben használat mutatói. A tájékoztatást igénylők száma szinte változatlan a korábbi évekhez képest, ugyanezt mondhatjuk a csoportos 7

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. január 1-jétől ismét önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója

A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról

CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR. Beszámoló. 2006. évi gazdálkodásról CSORBA GYŐZŐ MEGYEI KÖNYVTÁR Beszámoló 2006. évi gazdálkodásról Intézményünk feladatait igyekezett teljes körűen, magas színvonalon ellátni. A feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály JOGÚ VÁROS RE MISKOLC MEGYEI ALPOLGÁRMESTE Kvo.: 31.101/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatása Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. december 7-i ülésére Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Apáca utca 8. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2005. december 7-i ülésére Tárgy: A Csorba

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben