SZAKLAPOZÓ. Iskola, erkölcs, tudás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKLAPOZÓ. Iskola, erkölcs, tudás"

Átírás

1 SZAKLAPOZÓ GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSI SZAKMACSOPORTOK TANÁRAINAK LAPJA november KEDVES OLVASÓNK! Novemberi gazdasági Szaklapozónk központi témáját az új tanév és az új elképzelések jelentik. Címoldalon található cikkünk az oktatásért felelős államtitkár, dr. Hoffmann Rózsa nevével fémjelzett oktatási programból mutatja be a szakképzésre vonatkozóakat. Ott voltunk az Országos Szakképzési Tanévnyitón is, és bemutatjuk, milyen irányokat vázoltak fel az előadók a szakképzésben. Szintén a jövőbe mutatnak az Ipartestületek Országos Szövetségé nek szakképzésre vonatkozó javaslatai. Újdonságokkal jelentkezik ben is a Műszaki Kiadó, valamint bemutatjuk a 2010-es új megjelenésű tankönyveket. Az öt tagiskolával rendelkező monumentális Gundel Károly TISZK továbbfejlesztéséről olvashatnak még érdekes cikket. Reméljük, most is sok hasznos olvasnivalót találnak a gazdasági szolgáltatási szakmacsoportok szaktanárainak lapjában. Üdvözlettel, A TARTALOMBÓL: Asztalos Ágnes felelős szerkesztő Az IPOSZ javaslatai a szakképzés korszerűsítésére Országos Szakképzési Tanévnyitó A Gundel Károly TISZK pályázati beszámolója Újdonságok 2010-ben Előkészületben lévő kiadványok 2011-re Iskola, erkölcs, tudás A Kereszténydemokrata Néppárt szakpolitikusa, dr. Hoffmann Rózsa az oktatási ügyekért felelõs államtitkár. Cikkünkben a KDNP oktatási programjából a szakképzést érintõ fontos részeket emeljük ki. A magyar iskola 996-os Szent Márton-hegyi megnyitása óta az embernevelést tűzte maga elé célul. A nevelést a teljes személyiség és általa a közösség (család, nemzet, egyház, emberiség) fejlődésének szol gálatába állította. Pedagógiai kul túrájának köszönhetően volt sikeres és vívta ki magának Európa és a világ elismerését. Az oktatási rendszer alapelvei kiemelt értékei az erkölcs, a rend, a tudás, az igazságosság, a szabadság, a szektorsemlegesség, minden hátrányos megkülönböztetés elvetése, a mindenkinek igényei, képességei és törekvései szerint elv és az ellenőrzött minőség teljes körű érvényesülése; megőrzendő értéke az intézményei szakmai autonómiája ésszerű szabályozottság és korszerű ellenőrzés mellett; értékteremtő, kiemelt ágazat, a társadalom megújító- és hajtóereje, nemzeti és egyetemes kultúránk alkotó eleme, amely sok más terület előtt elsőbbséget élvez; a közjót és az egyéni célokat egyaránt szolgálja, tiszteletben tartva mások jogait; egyensúlyt teremt a hagyományok és a folytonos megújulás között; igénybevétele ingyenes és a gyermekek részére legalább 16 éves korig kötelesség; fenntartása az állam elsődleges kötelezettsége és felelőssége, amelyből jogok is következnek az ember áll a középpontjában: a gyermek és a pedagógus, továbbá a szülő, akiknek kötelességeik és jogaik egységet alkotnak; a köz-, a szak- és a felsőoktatás, valamint a felnőttképzés az oktatási rendszer egymásra épülő szerves része.

2 Célok Az intézményekben valósuljon meg az ismeretek, a kompetenciák és az erkölcsi rend harmóniája, ezen értékek elsődlegessége. Az oktatási rendszer sikeres működésének eredményeképpen a végzettek legyenek képesek és készek személyiségük és közösségeik gazdagítására, tudásuk megújítására egész életükön át. Ismerjék meg önmagukat, és legyenek képesek megóvni-megerősíteni személyiségük harmóniáját. Minél több tehetség bontakozzék ki, minél több területen, hogy alkotómunkával javakat tudjanak teremteni. Senki ne kallódhasson el. Minden egyes fiatal végezhesse el a képességeinek megfelelő sikerességgel az iskoláit. A korosztályok egyre növekvő hányada fejezze be eredményesen a középiskolát. Minden korosztály közel felének legyen lehetősége felsőfokú tanulmányokat folytatni államilag finanszírozott formában. A felső-, a köz- és a szakoktatás mérhető teljesítménye emelkedjék a világranglista élvonalába. A felső- és a közoktatás, különösen a szakképzés társadalmi presztízse emelkedjék ismét a leginkább megbecsült kategóriák közé. Minden intézmény rendelkezzék rendeletben szabályozott infrastruktúrával, eszközökkel, sportlétesítményekkel. Az oktatási rendszer finanszírozásának GDP-arányos százaléka haladja meg az EU legfejlettebb országaiét. A pedagógus pálya váljék vonzóvá és keresetté, mert a célokat csak így érhetjük el. Prioritások Teljes ember nevelése erkölcsre, tudásra, egészségre. A szakképzés eredményes és funkcionális működésének lehetővé tétele. Tehetségek felkutatása és fejlesztése. Leszakadás megakadályozása. A pedagógusok, oktatók megbecsülésének és tekintélyének helyreállítása. A szakképzés az oktatási rendszer szerves része, amelyben érvényesül valamennyi alapelv. Kitüntetett feladata a munka becsületének helyreállítása, az újítások serkentése, a társadalom szakmai munkaerőigényének biztosítása. A szakiskolában és a szakközépiskolában folyó szakképzés a közoktatás kiemelt feladata. Szakközépiskola Funkciója az alapműveltség megszerzésének elősegítése, a munkavállalásra és elsősorban szakirányú felsőfokú továbbtanulásra történő előkészítés. Felkészít az érettségi vizsgára. Biztosítja az általános műveltség alapjainak megszerzését és felkészít a szakmai specializáció megkezdésére. Az általános iskolát eredményesen elvégzett tanulók felvételi vizsga nélkül, esetenként sikeres alkalmassági vizsga után kezdhetik meg tanulmányaikat a szakközépiskolában. Osztálylétszámok 18 és 36 között. A szakközépiskola és a gimnázium megfelelő évfolyamain az átjárás szabad. Az esetleges lemaradást a tanulónak külön munkával kell pótolnia, amiben a fogadó iskola tanárai egyéni foglalkozások keretében és türelmi idővel segítik. Szakiskola Funkciója a középfokú szakképesítés megszerzésének elősegítése az alapműveltség szélesítése mellett. Az általános iskolát eredményesen elvégzett tanulók felvételi vizsga nélkül, esetenként sikeres alkalmassági vizsga után, szükség szerint felzárkóztató év után kezdhetik meg szakiskolai tanulmányaikat. A szakiskolának legfeljebb öt, kivételesen minimum 2,5 évfolyama van, belső szerkezete változó. Osztálylétszámok általában 18 és 32 között. A szakmai gyakorlatot a tanulók az alapozás időszakában általában iskolai tanműhelyben, a spe cializáció szakaszában döntően cégeknél, vállalkozóknál végzik. A vállalkozásokat jelentős adó- és egyéb kedvezményekkel kell ösztönözni a gyakorlatok befogadására és a pályakezdők alkalmazására. A térségi integrált szakképző központok helyét és feladatait szervesen be kell illeszteni a közoktatás, a szakképzés és a munkaerő-piaci képzés rendszerébe. A szakképzésben részt vevő valamennyi diák tanulmányi eredményétől függő mértékben ösztöndíjat kap. A hiányszakmákban az ösztöndíj mértéke jelentősen meghaladja az átlagot. Az ösztöndíjakat és az egyéb támogatási formákat az ösztöndíjrendszer és a munkaerő-piaci alap aktív eszközeiből integrált új rendszerben kell biztosítani. A szakiskola és a középiskolák megfelelő évfolyamain az átjárás szabad. Az esetleges lemaradást a tanulónak külön munkával kell pótolnia, amiben a fogadó iskola tanárai egyéni foglalkozások keretében és türelmi idővel segítik. Tankönyvek és taneszközök Megmarad, de egyszerűsödik a tankönyvjóváhagyás rendszere. Az engedély általában öt évre szólhat. Egy tantárgyhoz egy-egy évfolyamon alapesetben legfeljebb három tankönyvet lehet engedélyezni. Támogatás a szerzőnek jár, nem a kiadónak. A szakképzési tankönyvek zömének helyét fokozatosan a digitális tananyag veszi át. A nemzetiségi és a gyógypedagógiai tankönyvek ingyenessé válnak 2011-től. Minden jóváhagyott tankönyv ingyenes lesz NOVEMBER

3 A Mûszaki Kiadó újdonságai 2010-ben a gazdasági szolgáltatási szakterületen Peresztegi Éva: Ügyviteli alap ismeretek 11. osztály Feladat gyűjtemény MK A4, spirálkötés, 64 oldal Bognár Zsoltné: Vállalkozások 2. Vállalkozások gazdálkodása MK B5, 284 oldal Az ügyviteli alapismeretek feladatgyűjtemény célja, hogy a levelezés elméleti ismereteit a gyakorlatban is elsajátítsák és alkalmazzák a tanulók. A kiadványban az ügyviteli alapismeretek középszintű érettségi vizsgára történő felkészüléshez találhatók feladatok, amelyek jól használhatóak az OKJ szerinti képzés keretében a Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában moduljához is. A feladatok az egyoldalas levéltől a többoldalasig, az egyszerűbb szövegszerkesztési feladatoktól egészen a körlevélig terjednek, mindig szem előtt tartva a fokozatosság elvét. A feladatokhoz a nyers, formázatlan fájlokat, valamint a diktátumokat a Műszaki Kiadó honlapjáról tölthetik le a felhasználók. A forrásfájlok a feladathoz tartozó mappákban találhatók. A könyv a kereskedő szakképesítés os moduljának második tananyagegységét, a vállalkozások gazdálkodását dolgozza fel. Segítségével a leendő kereskedők megismerhetik a vállalkozások tevékenységének elemzési technikáit, a bevételek, a költségek, az eredmény megállapítását, az eredményre ható tényezőket, a vagyon elemzését és a hatékonysági vizsgálatokat. A tananyag elsajátításával átlátják majd a finanszírozás alapvető elveit, folyamatát, és képesek lesznek részt venni egy vállalkozás üzleti tervezésében. A kötet minden témakörét konkrét példák szövik át, amelyek az elméletet könnyebben érthetővé teszik. A témakörök végén a modulvizsgán megjelenő típusfeladatokban adhatnak számot a diákok a tudásukról, a problémamegoldó és elemző képességeikről. Sári Lászlóné: Pályaorientáció szakiskolásoknak MK B5, 168 oldal Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan 12. osztály Makroökonómia MK B5, 248 oldal A pályaorientáció célja, hogy az igények, képességek figyelembevételével a lehető legtöbb információval segítsen a pályaválasztásban. A mai világban a pályaválasztás nem egyszeri döntés: nem foglalkozást választunk, hanem életpályát építünk. A szakiskolásoknak szóló tankönyv célja, hogy segítséget nyújtson a szakmaválasztáshoz a tizenéveseknek. A könyv feldolgozásával a tanuló képes lesz felmérni a személyiségét, kiválasztani a tulajdonságainak megfelelő szakmát. A kiadvány az önismereten kívül a pályaválasztás másik fontos oldalával, a pályaismerettel is foglalkozik. Teljeskörűen bemutatja a választható OKJ-s képzéseket, információkat nyújt az elhelyezkedési lehetőségekről, segítséget ad a munkahely megtalálásához. Az elméleti gazdaságtan tantárgy makroökonómia témaköréhez készült a könyv, amely folytatása a 11. osztályos kötetnek. Mind a közgazdaságtan szakmacsoportban elméleti gazdaságtant, mind a kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban közgazdaságtant tanuló diákokat eredményesen készíti fel a kétszintű érettségire. A tananyag elsajátításával a tanulók megismerik a makroökonómia alapösszefüggéseit és a makroökonómia részpiacainak (árupiac, munkaerőpiac, pénzpiac) működését, egyensúlyi feltételeit. A könyv részletesen foglalkozik az állam szerepével, az infláció és a munkanélküliség alakulásával, végül kitekintést nyújt a nyitott makrogazdaság tágabb piacaira. A tananyagban az emelt szintű ismeretanyagot színes háttér jelzi, hogy elkülönüljön a törzsanyagtól NOVEMBER 3

4 Az IPOSZ javaslatai a szakképzés korszerûsítésére Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) javaslatokat fogalmazott meg a foglalkoztatási képesség növelésére, amely nagyban érinti a szakképzés rendszerét is. Az IPOSZ támogatja az előrehozott szakképzést, amely a 8. osztály után megkezdi a hároméves szakmai képzést. A foglalkoztatási potenciált erősítő szakmai képzettség javítása érdekében javasolja a szakmai képzés és a közismereti oktatás külön választását, a 9. osztály után csak szakmai elmélet és gyakorlat oktatását. A 9. osztályban iskolai tanműhelyi körülmények között történhetne a szakmára előzetes felkészítés. Az előrehozott szakképzés lehetővé tenné, hogy a osztályban lehessen tanulószerződést kötni. Így már 17 éves korban szakmunkásvizsga bizonyítványt szerezhet a tanuló és ezzel a tankötelezettségét is teljesíti. Jelenleg az iskolafenntartókon és az iskolákon múlik, hogy indítanak-e szeptember 1-jétől ilyen képzési formát. Nagyon fontos, hogy erről a képzési formáról minél szélesebb körben tájékozódjanak az iskolafenntartók, az iskolák, a családok és a helyi ipartestületek. Az IPOSZ felmérte, hogy egyre kevesebb mikro vállalkozás vesz részt a gyakorlati képzésben, amin változtatni szeretnének. Javasolják a gyakorlati képzés duális formájának megerősítését: a gyakorlati képzés nagy része ne iskolai tanműhelyekben, hanem a vállalkozásoknál történjen, tanulószerződés alapján. Ebbe a folyamatban be lehet vonni a mikrovállalkozásokat. A gyakorlati képzés költségeinek elszámolását negyedévente szeretnék a valós költségeket fedező átalány alapján. Szívesen látnák, ha a hároméves szakképzés után következne egy negyedik, gyakornoki év, amikor a tanulók annál a vállalkozásnál dolgoznának, amelynél a gyakorlatukat töltötték, és ehhez a vállalkozás olyan támogatást kapna, mintha munkanélkülit vett volna fel. Az ipartestületek nem csak a szakképzést, hanem a későbbi szakmai továbbképzést is igen fontosnak tartják a foglalkoztatás szempontjából. Javasolták az igények és a lehetőségek felmérését. A mikrovállalkozások képzéséhez könnyebben elérhető támogatásokat várnak, és az akkreditációs rendszer átgondolását, hogy az jobban alkalmazkodjon a legkisebb vállalkozások igényeihez. Tisztázni kellene a Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK-ek) szerepét, és biztosítani, hogy vezetésükben az ipartestületek útján képviselve legyenek a mikrovállalkozások is. Kis óraszámú egynapos kötelező vállalkozói továbbképzéseket írnának elő minden kezdő vállalkozás számára. A mesterképzésben az IPOSZ azt tartaná szerencsésnek, ha külön válna a képzés és a vizsgáztatás. Vállalnák, hogy kiépítik a vállalkozói mesterképzési rendszert, amitől a versenyképesség növekedését remélik. Az IPOSZ kézműves szakmai kamaraként kész gondozni azokat a kézműves szakmákat, amelyekre kevesen jelentkeznek, vagy szinte kihalófélben vannak. Az ipartestületek részt vennének a pályaorientációban úgy, hogy az általános iskolák felsőbb osztályaiban népszerűsítenék a kézművességet. Felmérnék, regisztrálnák ezeket a szakmákat, a lehetséges képzőhelyeket, valamint a szakmai igényeket, hogy egymásra találjanak a pályaválasztás előtt állók és lehetséges tanítóik. A kézműipari mestervizsga elismertségének növelése, a kézműves szakmai életpálya népszerűségének növelése és a szakmai minőség erősítése érdekében javasolják a kézműipari mestervizsga felkészítő tanfolyamok és vizsgák világos különválasztását, a vállalkozói mester fogalmának kialakítását. Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út Telefon: (06-1) , Fax: (06-1) Felelős szerkesztő: Asztalos Ágnes Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató NOVEMBER

5 Szaklapozó Országos Szakképzési Tanévnyitó A Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusának dísztermében zajlott le augusztus 27-én az Országos Szakképzési Tanévnyitó a Megõrizve megújítani változások a szakképzésben gondolatok jegyében. A rendezvényen közel 500 résztvevő ismerhette meg a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatóit a kezdődő tanév feladatairól, a fejlesztésekről, a várható változásokról. A regisztrációt követően Dr. Zachár László, az NSZFI főigazgató-helyettese köszöntötte a vendégeket a tanévnyitó levezető elnökeként. Bevezetőjében megemlítette a társadalom és az iskola közös feladatait a diákok sikeres munkahelyi beilleszkedésében, és beszélt az alternatív modellként induló előrehozott szakképzésről. Dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára elmondta, hogy fontosnak tartják a szakmai közvélemény bevonását az átalakítás előtt álló szakképzésről hozott döntésekbe. Kiemelte: egy befektetés telepítésének helyszíne az infrastruktúra és az adórendszer mellett attól is függ, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő minőségű és mennyiségű szakképzett munkaerő. A magyarországi helyzetet vázolva megemlítette, hogy Magyarországon jelenleg mindössze ember vesz részt a termelésben, ráadásul az inaktívak és a munkanélküliek között olyan ember van, akinek semmilyen szakképesítése nincs. Ennek megváltoztatásáért a kormány a szakképzést a foglalkoztatáspolitika szerves részévé kívánja tenni. Terveik szerint rövidíteni fogják és gyakorlatorientáltabbá teszik a képzést, elsősorban a manuális képességeket igénylő szakmáknál. Támogatni fogják azokat a munkáltatókat, akik részt kívánnak venni a gyakorlati képzésben, a képzés megszervezését és a kontrollt viszont állami kézben kívánják tartani. Kiemelte, hogy a szakképzésbe kerülés előtt egy pályorientációs rendszer keretén belül fogják a diákokat a hiányszakmák felé irányítani, a képzésből való kikerülés után pedig pályakövetési rendszer tájékoztat a munkahelyi beilleszkedésről. Elsőrendű feladatnak nevezte a munkahelyteremtést és annak elérését, hogy a bizonyítványok mögött valós tudás legyen. Dr. Garai Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa a szakképzés aktuális kérdéseiről tartott előadást. Vázolta a jelenlegi helyzetet, ami szerint egyre kevesebb a tanuló a szakok2010. NOVEMBER tatásban, a végzett diákoknak csupán 20 30%-a helyezkedik el 1 éven belül a szakmájában. Véleménye szerint azért szükséges a szakképzési rendszer mielőbbi átalakítása, mert a jelenlegi tendenciák mellett év múlva megbénulhat a gazdaság az egyre kínzóbb munkaerőhiány következtében. A célkitűzésekről elmondta: a kamarával közösen tervezett feladatok között szerepel a gépészeti, építőipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesítések tartalmi elemeinek átdolgozása a gazdaság igényeinek megfelelően, valamint a szintvizsgák rendszerének kibővítése. A hiány-, illetve preferált szakképesítések körének meghatározását a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok végzik majd. Ismertette: megfontolják azt is, hogy a hároméves képzés végén letett szakmai vizsga után egyfajta gyakornoki rendszerben történő egyéves továbbfoglalkoztatási rendszert vezessenek be. Ez a pályakezdő szakmunkás munkabérének támogatását jelenti maximum egy évre. Megszervezik a képzés felügyeleti rendszerét is, amely a gyakorlati és az elméleti oktatásra egyaránt vonatkozik. Emellett tervezik a szintvizsgák minél szélesebb körben történő bevezetését, mivel a tapasztalatok szerint ezek nagyon jó minőségellenőrzési módszerként működnek, valamint szakmák szerint differenciált iskolai normatív finanszírozási rendszert vezetnének be. Az előadásokról készült prezentációk megtekinthetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján (https://www.nive.hu/index_sec.php). 5

6 A Gundel Károly TISZK pályázati beszámolója, záró konferenciája A Gundel Károly TISZK július 1-jén alakult, a következõ tagiskolákkal: Giorgo Perlasca VSzKI, Dobos C. József VSzKI, Gundel Károly SzKI, Csepeli VSzKI, Szabómester SzKI. Közös munkával szinte azonnal pályázatot nyújtottak be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül meghirdetett konstrukcióra A TISZK rendszer továbbfejlesztése címen februárjában a társulás forintot nyert szervezetfejlesztésre és a képzési struktúra kialakítására. Az európai uniós támogatási program minden tevékenysége a szakképzés tartalmi megújítását célozta. A sokrétű tennivalók között kiemelt feladat lett a tanulók korszerű gyakorlati ismeretekkel való ellátása, a módszertani munka fejlesztése, a korszerű oktatási technikák alkalmazása, valamint az ezzel szorosan öszszefüggő két további téma: a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és az esélyegyenlőség javítása. A társiskolák igazgatóiból megalakult a feladatokat koordináló testület, a KORTES. A meghatározott ügyrend és munkaterv alapján ülésező tanács mind az öt társiskolára érvényes és kötelező határozatok meghozatalával és számonkérésével irányította az együttműködést. Ezek mindegyike a közös szakmai, pályázati cél megvalósulását segítette: a szakmai alapozó tantervek és a szakmai képzés helyi tanterveinek egységesítését, ezzel az egységes szakképzés megvalósítását; közös minőségirányítási rendszer létrehozását és folyamatos működtetését; az előrehozott szakképzés programjának egységes kidolgozását; a képzési és a pályázati együttműködést; a tanulók és ezzel párhuzamosan a tanárok továbbképzését, csapatépítő tréningek, közös sportprogramok megrendezését; letisztult, átlátható adminisztráció létrehozását minden tagiskolában; a szakmai rendezvényeken az egymáshoz tartozást megjelenítő, egységes arculat kialakítását augusztus 30-án került sor a Gundel Károly TISZK projektzáró konferenciájára. A részt vevő társiskolák igazgatói, a projekt menedzsmentje beszámolt a másfél év alatt elkészült anyagokról, programokról, tevékenységekről. Nagyszámú szakmai közönség érdeklődött a rendezvény iránt, a hallgatóság betöltötte a teljes nézőteret. A menedzsment összefoglaló, főleg számadatokat felsorakoztató beszámolója őszintén szólt a nehézségekről: a döntés csúszása miatt lerövidült időről, a szerződésmódosításokról, határidőcsúszásokról, arról, hogy a társiskolák tanárai, diákjai a munka kezdetekor csak lassan fogadták el egymást stb. Jó volt hallani az elért eredményekről (új tárgyi eszközök kerültek minden társiskolába, egységesen kidolgozott képzési programok, óratervek, alapozó tananyagok születtek stb.) és arról is, hogyan oldódott meg folyamatosan sok probléma, ahogy a felnőttek és a diákok egyre jobban megismerték egymást. Horti Andrásné, Kozák György, Sasvári Ákos, Szabados Attila a társiskolák igazgatói egybehangzóan jónak értékelték a feszített tempóban végzett, de szép eredményeket hozó munkát, a létrejött iskolai, szakmai és sportkapcsolatokat. Szünet után Gerendás Péter szórakoztató, a nézőközönséget is megénekeltető koncertje alatt lazítottak a résztvevők, majd Kóbor Zoltán, a Gundel Károly SzKI igazgatója mondta el röviden tapasztalatait. Kiemelte: a TISZK hosszú távú szövetség az iskolák között, ami a projekt anyagi támogatásának megszűnése után is tovább működik. Ezután a nyugdíjba vonuló igazgatók Kozák György és Sasvári Ákos köszöntése következett. A rendezvény helyszínén minden érdeklődő digitális hordozókkal NOVEMBER

7 megrakott asztalok mellett tájékozódhatott a projekt keretében létrejött anyagokról, és a szünetekben személyes ismertetőket is hallhattak. A projekt időszaka alatt a sokrétű tevékenység szervezése megkívánta a legmagasabb fokú szervezettséget. Ez azon a felismerésen alapult, hogy a széles körű szakmai célok csak a pályázat részleteiben kifejtett, jól elhatárolt feladatok konkrét tanári közösségekre való leosztásával, beosztott határidőkkel, azok számonkérésével lesznek megvalósíthatók. Így alakult meg hét munkacsoport, amelyek tagjai, munkatársai 47 fő az öt társiskola pedagógusai, gyakorlati oktatói, tanárai lettek. A június 17-én tartott konferencián nagyszámú érdeklődőnek mutatták be tevékenységüket, elért eredményeiket. Esélyegyenlőség munkacsoport: táborokat szervezett (660 tanulónak háromnapos turnusokban két alkalommal, itt az önértékelés fejlesztése, az állásinterjúkra való felkészülés, az önéletrajzírás voltak a fő tevékenységek); konferenciákon vett részt (pályakövetés kialakítása, karrierközpont létrehozása témákban); tizennégy-féle programot valósított meg (gyakorlóhely- és állásbörze, ösztöndíj-pályázat stb.); nyolc különböző témában fejlesztett anyagokat (önismereti és személyiségfejlesztő tréningek, módszertani anyagok hátrányos helyzetű tanulók számára stb.). Fenntarthatóság munkacsoport: továbbképzéseket szervezett nyolc szakterületen szaktanároknak, gyakorlati képzők munkatársainak; programokat dolgozott ki a korszerű oktatási technológiák tagiskolákban való alkalmazására, pályázatíró tanfolyamokra, a TISZK keretein belül nyílt étterem és cukrászda működtetésére; fejlesztéseket hajtott végre eszközbeszerzésekkel, az egységesített alapozó képzés bevezetésére készített tervvel; konferenciákon prezentációt tartott két témában; programokat valósított meg öt területen (fenntarthatósági tanulmány, szakmai műveltségi versenyek stb.). Környezettudatosság munkacsoport: táborokat szervezett (2009-ben a Fertő tó, 2010-ben a Gébárti tó környékére; óraterveket készített azokhoz a modulokhoz, ahol jól megalapozható a tanulók környezettudatos gondolkodása, elmélyítése; a novemberi konferencián bemutatta az addig megvalósult tevékenységeket; programokat dolgoztak ki zöld büfé létesítésére, környezetvédelmi versenyre a Föld napja alkalmából stb.; fejlesztések valósultak meg 4 témában: szelektív hulladékgyűjtés az iskolákban, használt tankönyvek árusítása stb.; továbbképzéseket szerveztek tanároknak a környezettudatosság erősítésére, oktatására. Minőségirányítás munkacsoport: előkészítették az ISO minősítéshez szükséges anyagokat; a megbízott céggel együttműködve lefolytatták a minőségbiztosítási eljárást minden társiskolában; ennek eredményeképpen az intézmények mind megszerezték az ISO 9001 minősítést. Nyilvánosság munkacsoport: fejlesztéseket hajtott végre az iskolai és a TISZK anyagok archiválására, mozgatható hirdetési felületek kialakítására; reklámtárgyakat készíttetett a társulás népszerűsítésére (esernyő, sapka, szakmai egyenruhák, válltáska, kitűző, mappa stb.); programokat készített az arculattervezéshez, a honlaphoz, az elégedettség méréséhez, a tehetségfelméréshez; az egységes megjelenéshez logót készíttettek, amelyen a nemzeti színű kanál a szakmákra, az öt csillag az öt társiskolára és a magas szakmai minőségre utal. Szabályzatok munkacsoport: kidolgozta a TISZK működését minden részletre kiterjedően koordináló, szabályozó dokumentumokat (negyvenárom szabályzatot készítettek a munkatársak), etikai kódexet hozott létre három célcsoport részére: egységesen mindenkire érvényes követelmények összeállításával, csak a tanároknak, külön a diákok számára. Tananyagfejlesztés munkacsoport: óraterveket fejlesztett; tanári prezentációkat állított össze; tanmeneteket készített a vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport legtöbb szakmájához; tananyagokat fejlesztettek az új modulokhoz (a szakács, a diétás szakács, a cukrász, a pincér, az idegenvezető szakmák számára). Emelkedett hangulatban ért véget a rendezvény hivatalos része: Őze Áron olvasta fel Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című versét. Az állófogadással kínált ebéd alatt és után mód nyílt beszélgetésre, tapasztalatcserére, gratulációra is NOVEMBER 7

8 A Mûszaki Kiadó elõkészületben lévõ könyvei 2011-re a gazdasági szolgáltatási szakterületen Pető Gyula: Ételkészítési ismeretek 1. A konyhai munka személyi és tárgyi feltételei MK A könyv a Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése modul ételkészítési ismeretek tananyagegységéhez készült. Jól használható a munkavégzés személyi felté teleinek megismertetése és a konyha kialakítása, berendezéseinek használata, rendeltetése tananyagelemek elméleti, elméletigényes gyakorlati és gyakorlati óráihoz. Mind a szakács-, mind a vendéglősképzéshez ajánljuk, mert a szakmai és vizsgakövetelmények, a központi program és a kiadott tételsor alapján készült, és felkészít a modul szóbeli vizsgájára. Végné Faddi Andrea: Marketingés reklámtevékenység szervezése 1. Marketingkommunikáció a gyakorlatban és ATL-eszközök MK /I. A marketing- és reklámügyintéző szakképesítés os moduljához íródott a kétkötetes tankönyv. Célja, hogy a tanulókat megismertesse a jövendő foglalkozásukhoz elengedhetetlenül szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. A tankönyvek megvalósítják a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben előírt kompetenciák, szakmai ismeretalkalmazások, szakmai készségek fejlesztését. Az első kötet a modul 1 3. tananyagegységét tartalmazza. Peresztegi Éva: Ügyviteli alapismeretek 12. osztály Feladatgyűjtemény MK A kiadványban az ügyviteli alapismeretek középszintű érettségi vizsgára történő felkészüléshez találhatók feladatok, amelyek jól használhatóak az OKJ szerinti képzés keretében a Elektronikus szövegfeldolgozás, a Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában, valamint a Titkári ügyintézés modulok gyakorlati vizsgáihoz is. A feladatok az egyoldalas levéltől a többoldalasig, az egyszerűbb szövegszerkesztési feladatoktól egészen a körlevélig terjednek, mindig szem előtt tartva a fokozatosság elvét. Peresztegi Éva: Ügyvitel a gyakorlatban Feladatgyűjtemény a gyakorlati modulvizsgákhoz MK A feladatok jól használhatóak az irodai asszisztens és az ügyviteli titkár képzés keretében a Elektronikus szövegfeldolgozás gyakorlati vizsga, a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll gyakorlati vizsgarész, a Titkári ügyintézés 1. és 2. gyakorlati vizsgarészek, a Rendezvényszervezés és PR a hivatali gyakorlatban gyakorlati vizsga, a Iskolatitkári ügyintézés, szervezés gyakorlati vizsgarész, a Személyi titkári és irodai ügyintézés gyakorlati vizsgarész moduljaihoz. Végné Faddi Andrea: Marketingés reklámtevékenység szervezése 2. BTL-eszközök MK /II. A második kötet a modul 4 7. tananyagegységét tartalmazza. A tankönyv felépítésében az eredményes vizsgára és egyben a jövendő munkavégzésre való felkészülés játszik központi szerepet. Az egyes témakörök alfejezetei után kérdések és feladatok segítik a tanultak alkalmazását, a fejezetek után pedig színes esettanulmány-gyűjtemény mutatja be az elméleti anyag gyakorlati megvalósulását. A kötetek rendkívül gazdag képanyaga és humoros ábrái ösztönzik a tanulást, segítik a megjegyzést. Fazekas Ildikó: Elméleti gazdaságtan 12. osztály Feladatgyűjtemény MK A feladatgyűjtemény az Elméleti gazdaságtan 12. osztály Makro ökonómia könyvhöz készült. A feladatgyűjtemény a könyv felépítését követi és majdnem minden feladattípus megtalálható benne, ami a kétszintű érettségin előfordul. Feleletválasztós példák, eldöntendő kérdések, kiegészítő és elemző-értékelő feladatok, összehasonlítások ellenőrizik a tanulók tudását. A számítási és geometrikus feladatok a mélyebb megértést, az összefüggések átlátását és a tanultak alkalmazását segítik.

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései

A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései A szakképzés és a munkaerőpiac összefüggései Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. III.né. 15-24 évesek

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Felvételi a GUNDEL-ben

Felvételi a GUNDEL-ben Felvételi a GUNDEL-ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum (összesen 9 iskola) Közös (!) oktatási azonosító: 203078 Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. József Szakképző Iskola,

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában Gazdasági kamarák Köztestületi formában működő érdekképviseletek Országos feladat- és hatáskörrel rendelkeznek Létrehozásukat törvény szabályozza

Részletesebben

[OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ]

[OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ] 2015/2016 Inteltravel Kft. Bata Ildikó szakmai vezető, szakoktatási igazgató Juhász Zoltán igazgatóhelyettes Bokor Fekete Lászlóné ügyfélszolgálati vezető [OKJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ] 1 OKJ felnőttképzési

Részletesebben

Beiskolázás a Gundel -ben

Beiskolázás a Gundel -ben Beiskolázás a Gundel -ben BVHSZC = Budapesti Vendéglátó és Humán Szakképzési Centrum Oktatási azonosító: 203078 (közös!!!) Négy vendéglátó szakképző iskola Dobos C. J., Gundel K., G. Perlasca, Szamos M.

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Radio Cafe. Hírek

Radio Cafe. Hírek 2010.08.29 Radio Cafe Hírek A Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint a gazdaság szereplőit is bevonná a szakképzés megszervezésébe és irányításába a Nemzetgazdasági Minisztérium. Garai Péter, a tárca szakképzésért

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.2.5.B-12/1 számú pályázati felhívás a Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére A projekt az Európai

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/ Szakmai beszámoló A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0002 1 A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052 S Z A K G I M N Á Z I U M I O S Z T Á L Y O K Általános képzés (9-12. évfolyam) Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Cím Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám 62/242 011 Fax 62/241 806 E-mail corvin@hiszk.hu Honlap www.corvin.hiszk.hu

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma: Hansági Ferenc Szakképző Iskola OM azonosító száma: 029796 Cím: 6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Telefonszám: 62/547-240 Fax: 62/547-240 E-mail: titkarsag@hansagi.sulinet.hu Honlap: www.hansagiisk.hu Intézményvezető

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Második esély típusú programok támogatása

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás Wayda Imréné Igazgató VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Képzési Igazgatóság Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására Reformintézkedések:

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben