PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP B-11/2 1

2 Tartalom 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...6 B1. Jogi forma... 6 B2. Méret... 7 B3. Székhely... 7 B4. Iparág... 7 B5. Típus/karakter... 8 B6. Egyéb kizáró okok... 8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...12 C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje 26 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...29 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...31 E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...41 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7.Fogalomjegyzék F7. Csatolandó mellékletek listája F8. Pályázati Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Általános cél a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása. Jelen kiírás fő célja az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok támogatása a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel kis közösségi kezdeményezések, például ún. családi erőforrás központok létrehozása útján. Az integrált szolgáltatások egyesítik a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat és az innovatív eszközöket. Ez az integrált megközelítés növelheti a szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférést, és a szolgáltatók közötti tudás-megosztást, aminek nyertesei nemcsak a nagyobb terheket viselő fiatal gyermekes családok lesznek, hanem minden család. Mindez a helyi közösségekből kiindulva országos szemléletváltást is elősegít a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése elvének széleskörű megvalósulását. Az érdekérvényesítő és önsegítő hálózatok szerveződése segíti a családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések létrehozását és működését, erősíti a helyi közösségek tagjai közötti összefogást. Fontos a családok közötti szolidaritás erősítése is, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának tudatosítása családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések, szolgáltatások valamint (formális és informális) képzések támogatásán keresztül. A drámaian alacsony születési mutatók, ben mindössze gyermek született, és a teljes termékenységi arányszám is rekord alacsony szintet ért el 1,26-os értékkel -, illetve a társadalom értékrendjében a családalapítás, a gyermekvállalás fontosságának jól látható visszaszorulása szükségessé teszi, hogy a köztudatban pozitív irányú változás, fordulat következzen be. Ehhez mindenekelőtt a helyi közösségek tagjai összefogásának erősítésére, a közös célok érdekében való cselekvés előmozdítására van szükség. A helyben működő civil szervezetek ebben a tevékenységben jelentős szerepet tudnak vállalni, mindenekelőtt azáltal, hogy a közösség tagjai számára pozitív, követendő mintákat mutatnak be, továbbá tanácsadással, a gyermekfelügyelet megszervezésével stb. segítik a helyi családok életét, megkönnyítve és egyúttal vonzóbbá téve ezáltal a fiatalok számára is a családalapítás, a gyermekvállalás melletti döntést. Minden olyan, helyben működő civil szervezet részesülhet támogatásban, amelynek tevékenysége a helyi családok összefogására, közös programok, rendezvények szervezésére, a gyermekvállalás népszerűsítésére irányul, és e tevékenységén belül tanácsadást, lelki gondozást, a gyermekfelügyelet megszervezéséhez való segítségnyújtást stb. is vállal. A tanácsadások elsősorban a párkapcsolat, a házasság, a gyermekvállalás és nevelés, a gyermek elhelyezése kapcsán felmerülő kérdéseket érintik, annak érdekében, hogy a helyi közösségek érintett tagjai kölcsönösen átadhassák egymásnak tapasztalataikat. Egyfajta családi szolgáltatásokat nyújtó központok, ún. családi erőforrás központok létrejöttét szeretnénk tehát ilyen módon támogatni, amelyek helyi szinten az ott élő családok, illetve a közösség más tagjai részvételével tevékenykednek, s hozzájárulnak a helyi társadalomban a családbarát attitűd megerősödéséhez. Szükséges az alapvető cél megvalósítása, hisz az állam családpolitikai eszköztára elsősorban a közvetlen pénzügyi juttatásokat, a közvetett pénzügyi juttatásokat, a kapcsolódó szabadság és segély rendszert, a gyermekgondozási intézményrendszert foglalja magában. Ugyanakkor a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása érdekében egyértelmű üzenetet kell eljuttatni a társadalomnak, hogy az anyagi támogatás mellett egyéb eszközök is rendelkezésre állnak, 4

5 amelyek támogatják a családalapításra való felkészülést, a családi életre, a gyermekvállalásra való elszánás folyamatát. A2. Részcélok A konstrukció részcélja egyrészt a családokat támogató gyakorlati szolgáltatások nyújtása, amelyek a helyi közösség tagjainak önkéntes, szervezett együttműködése által lehetővé teszik a munkaidő alatti vagy más fontos okból szükségessé váló gyermekfelügyelet megfelelő megoldását., és ezzel elősegítik a családi teendők melletti könnyebb munkavállalást és ügyintézést. A közösségi együttműködés megerősítésével ezek a szolgáltatások segítik az összefogást a családok közérzetének és jólétének javítása érdekében, és elősegítik a friss, a gyakorlatban legjobban hasznosítható információk gyors cseréjét, melynek kapcsán a gyermekes családok, szülők átadhatják egymásnak tapasztalataikat, ismereteiket, illetve szervezett formában hozzájuthatnak a családalapítással és gyermekneveléssel kapcsolatos fontos információkhoz. Szintén fontos cél a gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgálatok (komplex szolgáltatások) megszervezése, kialakítása. Ezen belül olyan komplex, innovatív hosszú távú szolgáltatásnyújtás, melynek során elsősorban a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után visszatérni kívánó nők számára nyújtanak személyre szabott segítséget az elhelyezkedéshez, illetve később a munkahelyi és családi teendők összehangolásának könnyebb megvalósításához. A fentiek mellett további cél a családi életre nevelés elősegítése, a házassággal, a hosszú távú párkapcsolati elköteleződéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos pozitív attitűd közvetítése mind a párkapcsolattal még csak ismerkedő tizenéves korosztály, mind a már családalapításon gondolkodó fiatalok, mind pedig a már házasságban, tartós kapcsolatban élők körében. Ehhez kapcsolódik továbbá mint célkitűzés a gyermeknevelés, illetve a családi, házassági, párkapcsolati együttélés során felmerülő kérdések, problémák feloldásához való segítségnyújtás. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,85 milliárd forint, amely a konvergencia régiók területén (használható fel. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 3,33%- a, azaz forint fordítható. A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: db. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében azon civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, melyek december 31. előtti, jogerős bírósági nyilvántartásba vételi végzéssel rendelkeznek, továbbá éves bevételük 2010-ben az igényelt támogatási összeg legalább 20%át elérte. A pályázaton való részvétel további feltétele - a résztvevő szervezetek területi beágyazottságának, kötődésének biztosítása céljából -, hogy a pályázó igazolni tudja, hogy az általa megjelölt működési területen a pályázat beadását megelőzően legalább 1 éven keresztül a projekt céljához kapcsolódó jellegű, ahhoz hasonló tevékenységet végzett. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi civil szervezetek (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján) pályázhatnak Pályázóként (vezető partnerként) az alábbiak szerint: non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569,) Egyház (KSH 551) Önálló egyházi intézmény (KSH 552) Egyház önálló szervezete (KSH 553) Az egyház vallásos célra létesülő önálló szervezete, szerzetesi szervezet a bíróság általi nyilvántartásba vétellel jön létre, jogi személy. A bejelentéshez mellékelni kell az illetékes egyházi szerv nyilatkozatát arról, hogy a szervezet az egyház szabályai szerint alakult meg, és az egyház keretében működik. (1990. IV. tv.; CXXIV. tv. előírása alapján) Egyéb egyházi szervezet (KSH 559) Amennyiben a szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek. Pályázat benyújtható önállóan vagy konzorciumban. A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 12. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni). Konzorciumi tag lehet: non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569) Egyház (KSH 551) Önálló egyházi intézmény (KSH 552) 6

7 Egyház önálló szervezete (KSH 553) Az egyház vallásos célra létesülő önálló szervezete, szerzetesi szervezet a bíróság általi nyilvántartásba vétellel jön létre, jogi személy. A bejelentéshez mellékelni kell az illetékes egyházi szerv nyilatkozatát arról, hogy a szervezet az egyház szabályai szerint alakult meg, és az egyház keretében működik. (1990. IV. tv.; CXXIV. tv. előírása alapján) Egyéb egyházi szervezet (KSH 559) A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorciumi tagok maximális száma 3 a főpályázóval együtt A konzorciumi partnerek legalább december 31. előtti, jogerős bírósági nyilvántartásba vételi végzéssel rendelkeznek Egy szervezet egy pályázatban lehet csak konzorcium vezető, valamint további két pályázat keretei között lehet konzorciumi partner) A módja projektszinten történő finanszírozás Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ptk (1) bekezdése alapján a pályázót a pályázat benyújtásával ajánlati kötöttség terheli; azaz a projekt kiválasztás folyamata alatt a konzorciumi tagok cseréjére nincsen mód. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. A Pályázati Felhívás eltérő rendelkezése hiányában nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet Kizáró rendelkezés: A megvalósítás helye kizárólag a konvergencia régiók területén lehet (a pályázó székhelyétől függetlenül). B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 7

8 B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok 1. Adminisztratív feltételek Nem köthető támogatási szerződés azzal/nem bocsátható ki támogatói okirat annak a részére, a. akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; b. aki jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ámr ában, valamint támogatási szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); c. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; d. akinek a saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig az Ámr (3) bekezdésének aa)- ac) pontja szerint nem igazolja vagy arról nem nyilatkozik; e. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; f. akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; g. aki nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. h. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett. i. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik. 2. Egyéb feltételek A pályázat benyújtásának egyéb feltételei 1. A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy a projekt saját forrása rendelkezésre áll, és azt a pályázó pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig az államháztartás működési rendjéről szóló 8

9 292/2009 (XII.19) számú Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 113. (3) bekezdésének aa)-ac) pontja szerint igazolja. 2. Nem nyújthat be pályázatot, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van. 3. (A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy főtevékenységként TEÁOR szám: tevékenységet nem végez és a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a.) 4. Nem nyújthat be pályázatot az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet) foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ámr. 140/A. -ban foglaltaknak. 5. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz az Ámr (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a jogosultak hozzáférjenek. 6. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott módon az NFÜ közzétegye. 7. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 8. A pályázat benyújtásával a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a pályázóval, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak az NFÜ honlapján történő közzétételét 8 munkanapon belül a pályázónak kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. Amennyiben a Knyt. 8. (1) szerinti érintettség a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e körülmény közzétételére sor kerül. 9. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet ának megfelelően ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárul, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék. 10.A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az általa képviselt szervezet adatait a Támogató és a KSZ nyilvántartsa és kezelje. 9

10 11. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy amennyiben pályázatában valótlan adatot közölt, vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tett a nyilvánvaló adminisztrációs hiba esetét kivéve a projektjavaslat nem támogatható. 12.A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban nem nyújtott be. (Amennyiben az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg pályázatot nyújtott be, abban az esetben külön nyilatkozaton fel kell tüntetni a pályázat kiírójának nevét, az adott pályázati konstrukció azonosító számát, továbbá a pályázat benyújtásának időpontját.) 13. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetében adósságrendezési eljárás. Amennyiben a pályázó ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét a pályázónak azonnal be kell jelenteni. 14.A pályázónak meg kell felelnie az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A pályázónak rendelkezésre kell bocsátania az Áht. 15. (12) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait. 15.A pályázó a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 127. (1)-(3) bekezdéseiben foglalt esetek bekövetkezése esetén a támogatást és annak kamatait visszafizeti. 16.A pályázó a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 121. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséget teljesíti. 17.Amennyiben a pályázó biztosíték nyújtására köteles, a pályázó pályázat benyújtásával vállalja, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában és a pályázati felhívásban vagy útmutatóban meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 18.A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e. 19.A pályázó a pályázat benyújtásával az alábbi nyilatkozatokat teszi, a) a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok, az önkormányzatok társulásai, továbbá ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, és - ha önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pályázik - az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kötelezettségvállalása arról, hogy a projekt meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást visszafizeti, b) az egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, a közalapítványok és intézményeik, a közhasznú szervezetnek minősülő non-profit gazdasági társaságok, a köztestületek, valamint az egyéb közhasznú és társadalmi szervezetek esetében - a politikai pártok kivételével - a kedvezményezett kötelezettségvállalása arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül, c) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 122/A. (1) és (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll, 10

11 d) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, e) ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege - - a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányában - - a központi költségvetésből biztosított támogatásból ha a Kedvezményezett ilyen támogatásra jogosult levonásra kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 11

12 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A pályázat célcsoportja: Bármely, a projekt megvalósítási területén élő személy, aki a pályázó által nyújtott, a projekt céljaihoz igazodó szolgáltatást igénybe kívánja venni. Kiemelt célcsoporti kör: az adott pályázó tevékenységi területén élő gyermekes szülők, házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok, a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó anyák és apák, a társkeresés és a felelős párkapcsolati magatartás iránt érdeklődő fiatalok, és más, párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek, a pályázati programhoz kötődő tevékenységeket önkéntes munkával segítő személyek, valamint az érintett családoknak helyben munkát adó vállalkozások C1. Támogatható tevékenységek köre 1. Tevékenységcsoport: Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások 1.1. szívességcsere központ önkéntes szolgáltatások cseréje, 1.2. a kisgyermekes családoknak tapasztalt szülők bevonásával önkéntes baráti segítséget, támaszt, átmeneti gyermekfelügyeletet nyújtó szolgálat 1.3. a fogyatékos gyermeket gondozó szülőknek átmeneti segítséget, gyermekfelügyeletet biztosító szolgálat 1.4. Gyermekfelügyelet megszervezése önkéntes és kölcsönös alapon, az idősebb generációk bevonásával is 1.5. Tanácsadás, a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben 1.6. Családtámogatási ellátásokkal, családi kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás; 1.7. Napközbeni gyermekellátás és felügyelet kérdései: bölcsődéztetéssel, óvodáztatással, iskolába beíratással kapcsolatos tudnivalókról, a környéken található szolgáltatásokról, intézményekről, elérhetőségükről való tájékoztatás, gyermekfelügyeletet vállaló önkéntes személyek kiközvetítése; 1.8. Egyéb, a családokat támogató gyakorlati szolgáltatás 2. Tevékenységcsoport: Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások és képzések: 2.1 Gyermekgondozásból visszatérő szülők számára tanácsadás megszervezése a célcsoport szükségleteinek figyelembe vételével 2.2 Tréning vagy kompetenciafejlesztés a munkaerőpiacra való visszatérésről, a családi élet és a munka összeegyeztethetőségéről a célcsoport szükségleteinek figyelembevételével; 2.3 Az önfoglalkoztatást támogató kezdeményezésekre (szociális szövetkezetek, falusi turizmus, gazdasszonyképzés, családi vállalkozások) irányuló tanácsadás. 2.4 Helyi munkáltatók részére tartott tájékoztató előadások a családbarát munkahelyi feltételek kialakításával kapcsolatban (munkarend beosztása, szabadságkiadás rendje, munkahelyi gyermekmegőrzési lehetőségek biztosítása, járulékkedvezmények igénybevétele stb.) 2.5 Egyéb, a gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások és képzések 3. Tevékenységcsoport: Közösségépítő programok családi életre nevelés, tréningek, rendezvények: 12

13 3.1 Családi életre nevelést segítő rendszeres, személyes jelenléttel megvalósuló csoportos tréningek, foglalkozások 3.2 Felelős párkapcsolati attitűd támogatása: kamasz fiataloknak szóló szemléletformáló foglalkozások a férfi-női kapcsolatokkal, családtervezéssel kapcsolatos kérdésekben. 3.3 Házasságra való felkészítés: segítségnyújtás a fiatal párok részére ahhoz, hogy a tartós elköteleződést jelentő házasság, mint érték mellett döntsenek, és felkészülhessenek az ezzel kapcsolatos legfontosabb feladatokra, kihívásokra. 3.4 Családi, párkapcsolati mediáció, a párok közötti, illetőleg a szülők és gyermekeik közötti, a generációk közötti vagy egyéb családon belüli konfliktusok feloldása érdekében. 3.5 A szülői feladatokra felkészítő, a gyermeknevelést segítő tréningek, foglalkozások, 3.6 Családbarát jellegű, nagyobb létszámot érintő közösségépítő találkozók, rendezvények, programok eseti, vagy időszakosan ismétlődő megszervezése a projektben részt vevő célcsoporttagok számára. 3.7 Házassággal, családi életre neveléssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok készítése, terjesztése 3.8 Egyéb, a családi közösségek építését szolgáló programok, rendezvények 4. Tevékenységcsoport: ERFA típusú támogatható tevékenységek: 4.1 A tevékenységek ellátásához helyiség tartós vagy eseti igénybevétele. 4.2 Kis értékű tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzése (a számvitelről szóló évi C. törvény 80. b) (2) alapján meghatározott értékhatárig, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése) 4.3 A foglalkozásokhoz szükséges tér kialakítása (fogadóhelyiség, tanácsadásra alkalmas helyiség, oktató helyiség, gyermekek számára játszóhely stb.), a meglévő helyiségek vállalt tevékenységekhez adaptálása 5. Kapcsolódó tevékenységek (önmagában nem választható tevékenységek): 5.1 A projekt tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység (A tájékoztatás kötelező elemitől eltérő kommunikációs elemek, pl. Működő honlap esetén a tevékenységhez kapcsolódó alhonlap kialakítása, honlappal nem rendelkező szervezetek esetén honlap kialakítása, nyomtatott kiadványok készítése, elektronikus kiadványok, hírlevelek készítése) 5.2 Előkészítő tevékenység 5.3 Tapasztalatcsere 5.4 Közbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek Képzésekre vonatkozó útmutató A projekt keretében nem részesíthetők támogatásban az államilag finanszírozott (közoktatási vagy felsőoktatási keretek között zajló) képzések; ezen túlmenően azonban a célcsoport tagjainak minden olyan képzésben való részvétel támogatható, amely a projekt céljával összhangba hozható, beleértve az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő képzettségek megszerzésére irányuló, vagy a felnőttképzés keretében zajló képzéseket is. Amennyiben a támogatható képzés a felnőttképzési törvény (Ftv.) hatálya alá tartozik, a pályázó nyilatkozat tételére köteles, melyben vállalja, hogy a képzés lebonyolítása során eleget tesz a Ftv.-ben foglalt, vonatkozó feltételeknek. 13

14 A támogatható tréning kapcsán további feltétel, hogy az legalább 5, különböző napokon tartott alkalomból álljon. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Az 1-3. tevékenységcsoportokból a célcsoport igényeinek figyelembevételével legalább 1-1 tevékenység választása kötelező az egyéb tevékenység kivételével, az alábbiak szerint: 1. az 1. tevékenységcsoport esetében: tanácsadás, információnyújtás és információ csere a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben 2. a 2. tevékenységcsoport esetében a gyermekgondozásból munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők számára szervezett tanácsadó szolgálat, 3. a 3. tevékenységcsoportnál pedig a családi életre nevelést segítő tréningek, foglalkozások megszervezése mindenképpen szerepeljen a pályázó vállalásai között 4. kapcsolatfelvétel tájékoztatás céljából a megyei önkéntes centrumokkal. 5. a rendszeres tevékenységek esetében (képzések, több alkalomból álló foglalkozások) a gyermekfelügyeletet kötelezően biztosítani kell. 6. menedzsment tevékenység Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. Horizontális elvekre vonatkozó előírások Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Programok keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés biztosításához. A pályázónak jogosultsági kritériumként a pályázati adatlapon meghatározott számú intézkedés közül 6 szempontot ki kell megjelölnie a kötelezően teljesítendőkkel együtt mindkét horizontális esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság szempontok közül. A kiválasztott intézkedéseket pedig a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges.. a) Esélyegyenlőség 14