ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 26-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 26-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: Összefoglaló jelentés a évben végzett belső ellenőrzésekről Készítette: Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezető, Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Mellékletek: Belső ellenőrzési jelentések / a jelentés az önkormányzat internetes honlapján olvasható/ Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (10) bekezdésében előírtak alapján a évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést terjesztjük elő. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény előírásainak megfelelően gondoskodik az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről. A megkötött társulási megállapodás szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata szeptember 1. napjától helyi önkormányzatok társulása útján - a Békési Kistérségi Társulás munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) igénybevételével - gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról évben a 282/2005. (XI.24.) KT. határozatával elfogadott és előírt ellenőrzési feladatok, és azok végrehajtása az alábbiak: 1.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményeinél a évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: szolgáljon alapul a évi zárszámadásban a normatív támogatás (alap normatíva és kötött felhasználású támogatások) elszámolására. Az ellenőrzés az alábbi intézményekre terjedt ki: Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Családsegítő Központ Városi Gondozási Központ Az ellenőrzés főbb megállapításai: A vizsgált 6 intézménynél a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény 3. és 8. számú melléklete szerinti normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások évi elszámolásának dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított. Az előző évi vizsgálati jelentésben foglalt belső ellenőrzési javaslatnak megfelelően a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározta az engedélyezett pedagógus álláshelyek számát. Az alapfokú művészetoktatásnál ismételten figyelembe vettek a normatíva számításánál olyan gyermekeket, akik még nem töltötték be a hatodik életévüket. A nappali és a bentlakásos szociális intézményekben ténylegesen ellátottak száma csupán az engedélyezett férőhelyek számáig vehető figyelembe a normatív állami hozzájárulások elszámolásánál. 2.) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalánál a szabályzatok aktualizálásának ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szabályozottsága megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak. 3.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának három intézményénél átfogó pénzügyi ellenőrzés. Az ellenőrzés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2004. (III. 25.) KT számú határozatával elfogadott közoktatási intézményrendszerének Önkormányzati Minőségirányítási Programja pontjában foglaltak szerinti pénzügyi ellenőrzés a költségvetési évekre vonatkozóan. 53

2 Az ellenőrzés az alábbi intézményekre terjedt ki: Kner Imre Gimnázium Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Családsegítő Központ Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a munkaruha juttatás szabályozásának átdolgozását, az Alapító okiratban valamennyi tevékenység működési területének meghatározását, a személyi juttatások a kinevezésekben foglaltaknak megfelelő főkönyvi számlákra és szakfeladatra történő elszámolását, a munkavállalók személyi anyagából hiányzó erkölcsi bizonyítványok pótlását (1993. évi LXXIX. törvény 16. (2) b.), a további jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok kinevezéséhez - amennyiben a közalkalmazott további jogviszonyának munkaideje részben vagy egészben a főállású munkaidejével azonos időtartamra esik - a főállású munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulását beszerezni és dokumentálni, az évi LXXIX. törvény 38. (1) bekezdés előírásaira tekintettel a feladat ellátásához szükséges tárgyi- és személyi feltételek felülvizsgálatát, szabályozni kimaradás esetére vonatkozóan a térítési- és tandíjak megfizetésének rendjét, valamint a több tanszakra járók térítési- és tandíj megállapításának rendjét. 4.) Városi Gondozási Központ átfogó, teljes körű ellenőrzése (Gyomaendrőd). Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény működése és tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai, a költségvetési év pénzügyi elszámolásai, a számviteli nyilvántartások biztosították-e a megbízható, valós beszámoló elkészítését. az előző vizsgálat megállapításainak kijavítására tett intézkedések utóellenőrzése. Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmi követelményeinek (217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (4) bek. a)-j) pontjai) teljes körű szabályozását, a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok (számviteli politika, számlarend; pénzkezelési szabályzat; leltározási szabályzat; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítási szabályzat) tartalmi hiányosságainak pótlását, a Kollektív szerződésben található ellentmondások, jogszabályi előírásokkal ellentétes szabályozások megszüntetését, a mérlegvalódiság biztosítását, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezőségének biztosítását, a kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtételét, elévült követelések behajthatatlan követelésként történő leírását, az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásokról az analitikus nyilvántartás folyamatos vezetését, az adóköteles természetbeni juttatások utáni adók és járulékok megfizetését. 5.) Liget Fürdő ellenőrzése vagyongazdálkodás, hasznosítás, nyilvántartás, leltár, selejtezés (Gyomaendrőd). Az ellenőrzés célja: az önkormányzati vagyon működtetése, hasznosítása és védelme a Gyomaendrődi Liget Fürdő KFT gazdasági évére vonatkozóan. Az ellenőrzés keretében bemutatásra került: a KFT által működtetett vagyon fajtánként és értékben (bruttó, nettó érték, elszámolt értékcsökkenési leírás). a KFT által realizált évi bevételek alakulása, a vagyon hasznosítását szolgáló szerződések felülvizsgálata, a szerződések tartalmi szempont szerinti értékelése, a vagyonvédelmi, munka- és tűzvédelmi, valamint a vagyonbiztosítási szerződések értékelése. Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a szerződések pontosítását, a szerződésekben foglaltak gyakorlatban történő végrehajtását, a közüzemi díjak jelentősebb növekedése esetén annak bérlők felé történő továbbhárítását. 54

3 6.) Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (Gyomaendrőd) Az ellenőrzés célja, hogy: az intézmény működése és tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai, a költségvetési év pénzügyi elszámolásai, a számviteli nyilvántartások biztosították-e a megbízható, valós beszámoló elkészítését, biztosított-e a mérleg valódisága, nyilvántartásának kialakítása biztosítja-e az adatok telephelyek szerinti kimutatását. Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a vizsgált szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását, a gazdasági szervezet ügyrendjének elkészítését, a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok aktualizálását, tekintettel az intézménynél évben bekövetkezett név- és szervezeti változásokra, valamint a jogszabályokban bekövetkezett módosításokra, alkalmazott bizonylatain az intézmény hivatalos nevének, címének alkalmazását, tekintettel az intézménynél évben bekövetkezett név- és szervezeti változásokra, hogy a fenntartó Társulás hozza meg döntését a jogszabályokban intervallumok között meghatározott kötelező pótlékok alkalmazható mértékéről, valamint a kötelezően biztosított juttatásokat meghaladó, (adható) pénzügyi kihatású pótlékok, egyéb ellátások engedélyezéséről annak érdekében, hogy az új szervezetre vonatkozó Kollektív szerződés minél előbb elkészülhessen, és hatályba léphessen, hogy az intézmény pénzügyi - gazdálkodási stabilitásának biztosítása érdekében a Társulási Tanács határozza meg a tagönkormányzatok közötti elszámolás gyakoriságát, az elszámolás és a pénzügyi teljesítés határidejét, hogy a Közoktatási Intézmény közös fenntartására július hónapban létrejött Társulási Megállapodás V. 1. a) pontjában megfogalmazott működtetésre átadott (használatba adott) ingatlanok és ingóságok műszaki állapotot is tükröző tételes leltárának egy példányát a tag önkormányzatok bocsássák az iskola rendelkezésére. 7.) Munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzése az intézményeknél (Gyomaendrőd). Az ellenőrzés célja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hat intézményénél annak megállapítása, hogy: A évi költségvetési rendeletben meghatározott munkaerő és bérgazdálkodási mutatókat miként tartották be a vizsgálatba vont intézmények, A tényleges foglalkoztatás, valamint a ténylegesen kifizetett személyi jellegű kiadások felhasználása hogyan alakult a tervezett kiadásokhoz viszonyítva, A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) módosításáról szóló évi LXXI. törvény egyes előírásainak (kéthavi időkeret, plusz két óra elrendelése) érvényesítése, és a szeptember-október hónap tényadatai alapján kialakult tapasztalatok. Az ellenőrzés főbb megállapításai: Mindkét vizsgálat vonatkozásában elemző anyag készült, amelyben bemutatásra került intézményenként a foglalkoztatottság alakulása, valamint a személyi jellegű juttatások előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítése. Javasoltuk, hogy az engedélyezett létszámon belül Hunya és Csárdaszállás telephelyekre is határozza meg a fenntartó az engedélyezett pedagógus létszámot, a beszámoló elkészítéséig még lehetőség van az előirányzatok módosítására. Gyomaendrőd Város közoktatási intézményeinél a Közoktatási törvény (Kt.) módosításáról szóló évi LXXI. törvény 18. -ában megfogalmazottak szerint a közoktatási intézmények vezetői a 2006/2007. tanévre valamennyi pedagógus munkakörben foglalkoztatott esetében elrendelték a heti plusz két órát a rendes munkaidőn belül, munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül, hogy a munkakörére, beosztására megállapított kötelező órájánál többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van. (Kt (8) bekezdés) A Kt. módosításáról szóló évi LXXI. törvény 20. -ában megfogalmazottak szerint a közoktatási intézmények vezetői a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját kéthavi tanítási időkeret kialakításával szervezték meg. (Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész II/6. pont) A közoktatási intézményeknél a kéthavi tanítási időkeret kialakítása, valamint az elrendelt plusz 2 óra/hét/fő tapasztalata szeptember-október hónapok tényleges adatai alapján az, hogy túlóra megtakarítást lehetett elérni. A munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzéséről a Tisztelt Képviselő-testület a január 25.i Képviselőtestületi ülésen tájékoztatást kapott. 55

4 Az ellenőrzéseket a munkatervben meghatározott időintervallumtól eltérően - a Városi Gondozási Központ vezetőjének kérése alapján, - Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője által előzetesen engedélyezve a Városi Gondozási Központ átfogó, teljes körű ellenőrzését július hónapban, a Liget Fürdő KFT ellenőrzését június hóban került elvégzésre. A megállapításokkal kapcsolatos reagálásokat az intézményvezetők megtették, amelyeket a belső ellenőrzési jelentésekkel együtt az előterjesztéshez csatoljuk. A belső ellenőrzés által tett megállapítások, megfogalmazott javaslatok megvalósítására az intézményvezetők intézkedési terv keretében megtették a szükséges intézkedéseket. Az intézkedések végrehajtását a soron következő belső ellenőrzés alkalmával ellenőrizzük. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképtelenség miatt fentieket megvitatni és véleményével ellátni nem tudta. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a év belső ellenőrzéseiről szóló éves összefoglaló jelentést elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, április 19. Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 56

5 Mellékletek az ellenőrzésekről: Belső ellenőrzési jelentéstervezet Ellenőrzött szerv Neve Városi Gongozási Központ Címe Gyomaendrőd, Mirhóháti út Adószáma Költségvetési szerv vezetője Gellai Józsefné Költségvetési szerv gazdasági vezetője Ajtai Ferencné Ellenőrzést végző szerv Neve Békési Kistérségi Iroda Címe 5630 Békés, Petőfi u. 2. Ellenőrzést végzi Palotás Károlyné, függetlenített belső ellenőr Belső ellenőrzés tárgya Normatív állami hozzájárulások és a kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága. Helyszíni ellenőrzés kezdő időpontja: január 03. Helyszíni ellenőrzés befejező időpontja: január 10. Normatív állami hozzájárulások Megállapítások A évi CXXXV. törvény 3. számú mellékletének 11.ab. étkeztetés, 11.ac. a házi segítségnyújtás, 11.ba. a támogató szolgálatok működtetése, 11.bb. a közösségi ellátások, 11.be. az időskorúak nappali intézményi ellátása, 11.bf. a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása, 12. alapszolgáltatási központ működtetése, 14. az időskorúak bentlakásos és átmeneti elhelyezése, intézményi ellátása pontjai alapján vehető igénybe évben normatív állami hozzájárulás a vizsgált intézményben. 1./ Étkeztetés. (3. mell. 11.ab.) A normatív állami hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely az étkeztetést a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szoctv.) a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 57

6 működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (szakmai rendelet) 20., aiban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően látja el. A normatív hozzájárulás fajlagos összege évben Ft/ellátott. Elszámoláskor az ellátottak számának meghatározása: az étkeztetésben részesülők nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Megállapítottam, hogy az étkezők számának kimutatása a szakmai rendelet 4. számú mellékletében foglalt előírásoknak megfelelő nyomtatványon történt. A nyilvántartás szerint az étkeztetésben részesülők éves ellátotti létszáma fő. A számított ellátotti létszám: 138 fő (34 778/252) évben elszámolható normatív állami hozzájárulás Ft. 2.) Házi segítségnyújtás működtetése. (3. mell. 11.ac.) A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást - különösen a bevásárlást, az otthoni életvitel segítését - a Szoctv a, valamint a szakmai rendelet 25. és 28. -aiban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A hozzájárulás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét legkésőbb január 31-én benyújtotta. A normatív hozzájárulás fajlagos összege évben Ft/ számított ellátott. Elszámoláskor a számított ellátotti létszám meghatározása: a gondozási napló alapján az éves szinten összesített gondozási óraszámot el kell osztani az egy ellátottra vonatkozó átlagóraszámmal (1,5 óra/fő). Az így megállapított éves összlétszámot el kell osztani 252-vel. Megállapítottam, hogy az intézmény től 8 gondozási körzetre vonatkozóan működési engedéllyel rendelkezik, és végzi a házi segítségnyújtás tevékenységet. A gondozási napló szerint az éves gondozási órák száma óra, amelyből az éves összlétszám fő (14 01/1,5). Normatíva számításánál figyelembe vehető létszám 37 fő (9 343/252) évben elszámolható normatív állami hozzájárulás Ft. 3.) A támogató szolgálatok működtetése. (3. mell. 11.ba.) A normatív hozzájárulásra az az önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 65/C. -a, valamint a szakmai rendeletben foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot, és azt 2004-ben is működtette. A kiegészítő szabályok értelmében a normatív hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a fenntartó december 31-én működési engedéllyel rendelkezik. A támogató szolgálat után a hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik, és a szolgáltató teljesíti a külön jogszabályban meghatározott kötelező éves munkaóraszámot (188/1999. (XII. 16.) Kormány rendelet 7. sz. melléklete szerint 2300 munkaóra)) 58

7 Töredékévi működtetés esetén a töredékév időtartama és az időarányos kötelező munkaóraszám együttes figyelembevételével jár a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap elsejétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/szolgálat. Megállapítottam, hogy a vizsgált intézmény: a támogató szolgálat működtetésére vonatkozó működési engedéllyel napjától határozatlan időre rendelkezik, alapító okiratában a támogató szolgálat ellátása napjától szerepel, a napjától ténylegesen megkezdődött, a támogató szolgálat minimális személyi (1fő támogató szolgálatvezető, 1 fő gépjárművezető, 2 fő személyi segítő) és tárgyi feltételei biztosítottak, az intézmény által teljesített éves munkaórák száma évben 2 888,3 óra évben elszámolható normatív állami hozzájárulás Ft. 4. Közösségi ellátások. (11.bb.) Az a főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult a normatív állami hozzájárulásra, amely a Szoctv. 65/A. -ában meghatározott közösségi ellátásokat a szakmai rendeletben foglalt szakmai szabályoknak megfelelően biztosítja. A hozzájárulás akkor igényelhető, ha a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét legkésőbb január 31-én benyújtotta. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/szolgálat. Megállapítottam, hogy az intézmény a közösségi ellátás tevékenység végzésére vonatkozó ideiglenes ( től ig) működési engedéllyel rendelkezik, a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátási tevékenység - mint új ellátás bevezetése az alapító okiratában szerepel (17/2005. (I. 27.) KT számú határozat). A működési engedély iránti kérelmet január 28-án nyújtotta be a fenntartó évben tíz hónapra időarányosan elszámolható normatív állami hozzájárulás összege Ft. 5.) Nappali szociális intézményi ellátás. a.) Időskorúak nappali ellátása. (3. mell. 11.be.) A normatív hozzájárulást az önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szabályozott módon időskorúak nappali intézményében ellátottak után veheti igénybe. A taglétszámban nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. A normatív hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. A év folyamán belépő új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését követő hó elsejétől jogosult a fenntartó a normatív hozzájárulásra. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/ellátott. 59

8 Az ellátottak számának meghatározása az elszámolásnál: az ellátottak gondozási naplója ( esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített tagok számának - a heti hat, illetve heti hét napos nyitva tartással működő intézmények a hat, illetve hét nap - alapulvételével számított éves ellátotti létszáma osztva 252-vel. Megállapítottam, hogy az idősek nappali ellátását az intézmény március 21- től az 5. sz. idősek klubjával bővítve - öt helyen végezte. Az 5. sz. idősek klubjában ellátottak engedélyezett létszáma után április 1- től vehető figyelembe a hozzájárulás. Intézményi szinten az engedélyezett ellátotti létszám évben 149 fő volt. A meglévő nyilvántartások alapján megállapítható, hogy az intézménynél évben a heti hat napos nyitva tartással működő egységekben - a figyelembe vehető - naponta összesített tagok számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám fő osztva 252-vel = 163,51 fő volt, de a normatív hozzájárulás csupán az engedélyezett 149 fő után vehető igénybe. Elszámolható normatív hozzájárulás évben: 149 * = ezer forint. b.) Fogyatékos személyek nappali ellátása. (3. mell. 11.bf.) A normatív hozzájárulást az önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szabályozott módon fogyatékosok nappali intézményében ellátottak után veheti igénybe. A taglétszámban nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/ellátott. Az ellátottak számának meghatározása az elszámolásnál az ellátottak gondozási naplója ( esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített tagok számának - a heti hat, illetve heti hét napos nyitva tartással működő intézmények a hat, illetve hét nap - alapulvételével számított éves ellátotti létszáma osztva 252-vel. A normatív hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. A meglévő nyilvántartások alapján megállapítható, hogy az intézménynél évben a heti hat napos nyitva tartással működő egységben a naponta összesített tagok számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám 7905 fő osztva 252-vel = 31,36 fő volt, de a normatív hozzájárulás csupán az engedélyezett 30 fő után vehető igénybe. Elszámolható normatív hozzájárulás évben: 30 * = ezer forint. 6. Alapszolgáltatási központ. (3. mell. 12.) A normatív állami hozzájárulásra az a települési önkormányzat is jogosult, amely december 31-én gondozási központot működtet, és azt évben tovább működteti. 60

9 A kiegészítő szabályok értelmében a hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/központ. Elszámolható normatív hozzájárulás évben ezer forint. 7.) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás. (3. mell. 14.) A normatív állami hozzájárulás a bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító intézményekben ellátott időskorúak után illeti meg az önkormányzatot. Átmeneti elhelyezést biztosító intézménynek minősül a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmény. Az ellátottak számának meghatározása az elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. A kiegészítő szabályok szerint: Gondozási nap: egy gondozott egynapi intézményi gondozása, amely az intézményben történő felvétellel kezdődik, és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők - kórházi ápolás, szabadság - is beszámítanak a gondozási napokba. A év folyamán belépő új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését követő hó elsejétől jogosult a fenntartó a normatív hozzájárulásra A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/ellátott. A törzskönyvi nyilvántartást és az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartását szúrópróbaszerűen megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy: a Mirhóháti u alatti bentlakásos idősek otthonában ellátottak nyilvántartása precíz, áttekinthető, a gondozási napok a dokumentált adatokkal egyezően kerültek meghatározásra, a Blaha u. 2. alatti bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó idősek otthonában vezetett törzskönyvi nyilvántartás korábban megállapított hiányosságait felszámolták, a gondozási napok a dokumentált adatokkal egyezően precízen, áttekinthetően kerültek meghatározásra, a Mirhóháti u. 8. alatti bentlakásos idősek otthona szeptember 1- től 50 fő ellátására az előírt működési engedéllyel rendelkezik (1/1862-9/2005. ügyiratszám), tevékenységét szeptember 1-én megkezdte, és december hóban az ellátottak legmagasabb száma elérte a 44 főt. Az ellátottakról vezetett nyilvántartás rendezett. A normatíva számításánál október 1-től vehető figyelembe a gondozási napok száma. a Kondorosi u. 1. alatti átmeneti elhelyezettekről vezetett nyilvántartás precíz, áttekinthető, a gondozási napok a dokumentált adatokkal egyezően kerültek meghatározásra. A évi CLXX. törvénnyel módosított évi III. törvény 92/K. -a január 1- i hatállyal új (5) bekezdéssel egészült ki, mely szerint Nappali, illetve bentlakásos intézmények esetén - a nappali melegedő kivételével - az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását. 61

10 Bentlakásos Átmeneti elhelyezés Blaha u Kondorosi u Mirhóháti u Mirhóháti u. 8. Eng. létsz.(fő) (időarányos: 16,3) Együtt 160 (időarányos: 126,3) Tényleges gond.nap Tényleges ellátotti létszám (fő) Férőhely túllépés (fő) 51, ,82 9,65 123,66 1,19 0 2,82-6,65-2,64 Eng. létsz.(fő) Tényleges gond.nap Tényleges ellátotti létszám (fő) Férőhely túllépés (fő) 9,93 9,92 0, ,86-0,07-0,08 0,01 0-0,14 Tényleges ellátotti létszám együtt (fő) 61,12 9,92 62,83 9,65 143,52 Férőhely túllépés együtt (fő) 1,12-0,08 2,83-6,65-2,78 Normatívánál figyelembe vehető (fő) 60 9,92~ ,65~ , A bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás normatív hozzájárulásánál figyelembe vehető létszám: 140 fő, amely az engedélyezett létszám alatt van. Elszámolható normatív hozzájárulás évi összege: 140 * = forint. Normatív kötött felhasználású támogatások. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, (8. mell. II./3.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális tevékenységet végző és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek a külön jogszabályban (9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet) meghatározottak szerint szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni. A továbbképzésre kötelezett személyek szeptember 1-i állapot szerinti statisztikai állományi létszáma után Ft/foglalkoztatott támogatás igényelhető évben. Az intézménynél 2004 szeptember 1-én 53 fő továbbképzésre kötelezett foglalkoztatott volt, így szociális továbbképzés és szakvizsga címén Ft normatív támogatás illette meg az intézményt.

11 A továbbképzésekhez kapcsolódóan az intézmény Ft-ot használt fel évben, az alábbiak szerint: Anyagi elismerés és járulékai a jogszabályi előírások szerint 6 fő Ft Kreditpontos továbbképzés (27 fő), támogató szolgálatot (4 fő) és közösségi ellátást (2 fő) végzők kötelező szakmai képzése Ft Összesen Ft Megállapítottam, hogy mind az igénylés, mind a felhasználás dokumentumokkal alátámasztott, a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően jogszerűen került elszámolásra. Gyomaendrőd, január 16. Palotás Károlyné függetlenített belső ellenőr Záradék. Az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője a megállapításokat megismerte, azokkal kapcsolatban a jelentéstervezet kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül észrevételt tehet az ellenőrzést végző szerv részére. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Gyomaendrőd, január 16. Gellai Józsefné intézményvezető Belső ellenőrzési jelentéstervezet. Vizsgált szervezet Neve Városi Zene- és Művészeti Iskola Címe 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27. Költségvetési szerv vezetője Holubné Hunya Anikó Költségvetési szerv adószáma

12 Költségvetési szerv OM azonosítója Költségvetési szerv gazdálk.formája részben önállóan gazdálkodó Ellenőrzést végző szerv Neve Békési Kistérségi Iroda Címe 5630 Békés, Petőfi u. 2. Ellenőrzést végzi Palotás Károlyné, függetlenített belső ellenőr Belső ellenőrzés tárgya Normatív állami hozzájárulások és a kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága. Helyszíni ellenőrzés kezdő időpontja január 11. Helyszíni ellenőrzés befejező időpontja január 13. Megállapítások. 1./ Normatív állami hozzájárulások. a.) A évi CXXXV. törvény 3. számú mellékletének 22. pontja rendelkezik a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának - az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódóan évben igénybe vehető fajlagos összegéről. A törvény a zeneművészeti ág fajlagos összegét Ft/tanuló, a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág fajlagos összegét Ft/tanuló (ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is) értékben állapította meg. Az intézmény helyszíni ellenőrzése során a 2005/2006. tanítási évre vonatkozó tanulók nyilvántartási lapjait, az összesítő és tanári munkalapokat, a évi beírási naplókat, - mint a normatív hozzájárulás igénylését megalapozó dokumentumokat - tételesen átvizsgálva megállapítottam, hogy A beírási napló vezetése áttekinthető, precíz, a több tanszakra járók esetében a főtárgy tanára megállapítható. A rendelkezésemre bocsátott 2005/2006. I. félévi tantervfelosztás dokumentum áttekinthető, pontos. Az összesítő és tanári munkalapok, és a tanulók nyilvántartása, valamint a beírási napló adatai áttekinthetőek, összefüggő tartalmukban ellentmondást nem tapasztaltam. A tanulók létszámának meghatározásánál a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének második részében foglalt előírásokat, valamint a költségvetésről szóló törvény 3. számú mellékletének 22. pontja előírásait az intézmény betartotta, így: Egy tanulót csak egy ellátottként vettek figyelembe. Az előképző évfolyamra járókat a normatíva számításánál a törvény előírásai szerint vették figyelembe. 64

13 Ha a művészetoktatás mindkét jogcíme alatt felsorolt oktatásban részt vesz a tanuló, akkor azt a hozzájárulást vették igénybe, amelyiknél a tanuló magasabb évfolyamra jár. Azonos évfolyam esetén azt a jogcímet vették figyelembe, amelyikben az összes foglalkozási órából több foglalkozást igényel. Azonos foglalkozási órák esetében a zeneművészeti ág hozzájárulását vették számba. Csoportos főtanszakos zeneoktatásban részesülő a költségvetési évben nem volt az intézményben. A táncművészeti normatíva számításánál az intézmény három olyan (beírási naplóban 247., 490., 495. sorszám alatti) tanulót figyelembe vett, akik én még a hatodik életévüket nem töltötték be, egyéb tekintetben a dokumentumok az alábbi normatíva igénybevételének jogosságát támasztják alá a költségvetési évben: Megnevezés 65 Létszám (fő) tény Elszámolható normatív hozzájárulás (ezer Ft) Átlagos 1.) zeneművészeti ág ) zene (előképző) ) együtt (1+2) (22.a.) ) képző- és iparművészet ) táncművészet ) színművészet ) bábművészet (előképző 2 óra) ) együtt ( ) (22.b.) ) Összesen b.) Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz. (3. mell. 30.a.) A kiegészítő hozzájárulás az intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá az önkormányzati minőségirányítási program végrehajtásához vehető igénybe. Az elszámolást a 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, teljes munkaidőre átszámított pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma alapján kell elkészíteni. A hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/pedagógus. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges pedagógus létszám: 2004/2005. t.é. nyitó 2005/2006. t.é. nyitó 10 fő 9 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlaglétszám 10 fő, és amely nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett főállású pedagógus álláshelyek számát.

14 A költségvetési évben Ft támogatás használható fel az intézményben ezen a címen. A rendelkezésre álló Ft támogatás az intézmény minőségirányítási programjának, és a minőségfejlesztési rendszer folyamatos működtetésének viteléhez - munkaidőn belüli szellemi munka kifejtése elismerésére - személyi juttatásként került felhasználásra. A minőségfejlesztési rendszer folyamatos működtetésének dokumentálása megtörtént. 2./ Normatív kötött felhasználású támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés. (8. mell. I./1.a.) Az igényjogosultság alapja a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak átlaglétszáma, melyet a költségvetési évet érintő két tanítási év nyitó statisztikai tényleges létszámából kell kiszámítani, maximum a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott engedélyezett álláshelyek számáig vehető figyelembe évi fajlagos összeg: Ft/pedagógus. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: 2004/2005. t.é.nyitó 2005/2006. t.é.nyitó 10 fő 9 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlaglétszám 10 fő, és amely nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett főállású pedagógus álláshelyek számát. A költségvetési évben Ft támogatás használható fel az intézményben ezen a címen. Az intézmény elkészítette a 277/1997. (XII. 22.) Kormány rendelet 21.. (2) bekezdésében előírt középtávú továbbképzési programot, és annak végrehajtására a tanítási évre szóló beiskolázási tervet. A továbbképzésben való részvétel és a továbbképzés teljesítésének nyilvántartása szerint az állapítható meg, hogy évben 9 fő pedagógus és egy fő iskolatitkár vett részt továbbképzésen. A bemutatott számlák, bizonylatok szerint a költségvetési évben a kiegészítő támogatás terhére az alábbi összeget használta fel továbbképzésre az intézmény: Megnevezés Részvételi díj kieg. tám. terhére (Ft) Utazási költség 80%-a kieg. tám. terhére (Ft) Helyettesítés miatt felmerült költség (Ft) Összesen (Ft) Vinczéné Nagy Edit fő ECDL Start Összes kiadás

15 Megállapítható, hogy a pedagógus továbbképzésre összesen Ft-ot fordított az intézmény, a további 20%-os önerőt (115 ezer Ft) a továbbképzésben résztvevők megtérítették. A továbbképzésben résztvevők nevére szóló tanúsítványok igazolják a felhasználás jogosságát. A kiegészítő támogatás felhasználásának dokumentálása rendezett, egyértelmű, könnyen áttekinthető. b.) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok. (8. mell. I./3.aa) A normatív támogatás a közoktatási intézményben lévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő berendezésekre, továbbá taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhető. A támogatás évi fajlagos összege Ft/gyermek, tanuló. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: fő 580 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlaglétszám 591 fő. A költségvetési évben Ft támogatás használható fel az intézményben ezen a címen. Az előirányzat felhasználása számlákkal dokumentáltan Ft összegben valósult meg. Összesítés a normatív kötött felhasználású támogatásokról. Megnevezés Elszámolható támogatás (Ft) Normatíva terhére felhasznált támogatás (Ft) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Összesen Gyomaendrőd, január 16. Palotás Károlyné függetlenített belső ellenőr ZÁRADÉK. 67

16 Az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője a megállapításokat megismerte, azokkal kapcsolatban a jelentéstervezet kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül észrevételt tehet az ellenőrzést végző szerv részére. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Gyomaendrőd, január 16. Holubné Hunya Anikó intézményvezető Vizsgált szervezet Belső ellenőrzési jelentéstervezet. Neve : Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Címe : 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43. Költségvetési szerv vezetője : Dr. Kovács Béla Költségvetési szerv gazdasági vezetője : Csorbáné Balogh Éva OM azonosítója : Adószáma : Gazdálkodási formája : önállóan gazdálkodó Ellenőrzést végző szerv Neve : Békési Kistérségi Iroda Címe : 5630 Békés, Petőfi u. 2. Ellenőrzést végzi : Palotás Károlyné, függetlenített belső ellenőr Belső ellenőrzés tárgya : Normatív állami hozzájárulások és a kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága. Helyszíni ellenőrzés kezdő időpontja : január 16. Helyszíni ellenőrzés befejező időpontja : január 19. Megállapítások 1./ Normatív állami hozzájárulások A helyi önkormányzatok által évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulások összegeinek elszámolása a évi CXXXV. törvény 3. számú mellékletében meghatározott előírások alapján valósulhat meg. A vizsgált közoktatási intézményben az alábbi normatív állami hozzájárulások elszámolása történhet. 68

17 a.) Iskolai oktatás a évfolyamokon. (20. ca.) Az intézménynél a hozzájárulást a gimnázium és szakközépiskola kilencedik - tizenkettedik évfolyamára, valamint a közoktatási törvényben meghatározott esetben tizenharmadik évfolyamára járó tanulók után vehetik igénybe. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy a tanulók létszáma a beírási naplóban naprakészen és pontosan került dokumentálásra, valamennyi figyelembe vett tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban állt. A beírt, és én figyelembe vehető tényleges tanulói létszám: évben évben 371 fő normatíva alapja 343 fő a statisztikai jelentéssel egyező (2004. évben gimnázium 222 fő, szakközépiskola 149 fő, évben gimnázium 229 fő, szakközépiskola 114 fő), amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 362 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben Ft. b.) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés). (20. d.) A hozzájárulás a szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az első és a második szakképesítés megszerzésére történő felkészítéskor (itt 2005/2006. tanévben 13/T. osztály első szakképesítés megszerzése) vehető igénybe. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. A beírt, és október 1-én figyelembe vehető tényleges tanulói létszám: évben évben 0 fő normatíva alapja 25 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 8 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben Ft. c.) Kollégiumok közoktatási feladatai. Kollégiumi nevelés, oktatás. (23. a.) A hozzájárulás a kollégiumi nevelésben, oktatásban részesülő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után vehető igénybe, ha a tanuló szervezett iskolai rendszerű oktatásban vesz részt. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam hogy az intézmény kollégiumába felvett tanulók törzskönyvi nyilvántartása folyamatosan, precízen és naprakészen vezetett, a statisztikai jelentéssel egyező. 69

18 Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: október 1-i október 1-i. 67 fő 55 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlaglétszám 63 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben ezer Ft. d.) Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz. - Nyelvi előkészítő évfolyam megszervezéséhez. (24. cb.)?????? A kiegészítő hozzájárulás (először a 2004/2005. tanévtől a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a költségvetési évben akkor vehető igénybe, ha az intézmény a közoktatási törvény 28. -ának (4) bekezdése, ill. a 29. -ának (2) bekezdése alapján készült helyi pedagógiai program, ill. a helyi tanterv szerint nyelvi előkészítő tanfolyamot szervez. A kiegészítő hozzájárulás az előkészítő évfolyamon tanulók létszáma után számolható el. A kiegészítő hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy az intézmény 2004/2005. tanévtől nyelvi előkészítő 0. évfolyamot szervezett október 1-i október 1-i 33 fő tanulólétszám 30 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 32 fő. Elszámolható kiegészítő hozzájárulás évben ezer Ft. - Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok. (24. d.) A kiegészítő hozzájárulás az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő (20. c., d.) tanulók után a Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint számított adata alapján vehető igénybe a pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli kulturális, művészeti, szabadidős-sport vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola, ill. egészségfejlesztést megvalósító feladatokhoz. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: október 1-i október 1-i. 20. ca) 371 fő 343 fő 20.d 0 fő 25 fő Együtt 371 fő 368 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 370 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben 370.-ezer Ft. - Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz. (24.e.) 70

19 A kiegészítő hozzájárulás az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő (20. c., d.) tanulók után a Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint számított adata alapján vehető igénybe figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM- GYISM együttes rendelet 3. -ában foglaltakat is az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: október 1-i október 1-i. 20. ca) 371 fő 343 fő 20.d 0 fő 25 fő Együtt 371 fő 368 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 370 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben 481.-ezer Ft. e.) Gimnáziumba, szakközépiskolába bejáró tanulók támogatása. (25. ab.) A települési önkormányzatok fenntartásában lévő intézménybe más település(ek) közigazgatási területéről bejáró, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók után vehető igénybe. A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén oktatásban részt vevők után a hozzájárulás nem igényelhető. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: október 1-i október 1-i. 79 fő 72 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 77 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben ezer Ft. f.) Iskolában, kollégiumban szervezett intézményi közétkeztetés. (26. a.) f. 1.) A kiegészítő hozzájárulás azon kollégiumi ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után igényelhető, akik számára a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, de nem jogosultak a Gyvt (5) bekezdés a)-c) pontjában és (6) bekezdésében meghatározott normatív térítésidíj-kedvezményre. (26. aa.) Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás. Az elszámolásnál az étkezésben résztvevők naptári évre naponként összesített éves létszámát el kell osztani kollégiumi étkeztetés esetén kettőszáz nappal, iskolai étkeztetés esetén száznyolcvanöt nappal. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/ tanuló. Megállapítottam, hogy a 100 %-os térítési díjat fizető étkezők nyilvántartásának vezetése folyamatos, összesítése havonként megtörtént, dokumentálása precíz évben az étkeztetésben ténylegesen részt vevők száma: menza: fő 71

20 kollégium: fő A hozzájárulás számításánál figyelembe vehető létszám a költségvetési évben: menza: /185 = 64,16 kollégium: 6 032/200 = 30,16 együtt 94,32 fő. Elszámolható normatív kiegészítő hozzájárulás évben 1 886,4 ezer Ft. f. 2.) A Gyvt (5) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott jogcímen 50%-os normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult azon kollégiumi ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik számára a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, a fajlagos összeg Ft/tanuló. (26. ab.) Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat (határozat). Az elszámoláshoz az élelmezési nyilvántartásban a térítésidíj-kedvezményben részesülőket elkülönítetten kell kimutatni évben az 50 %-os térítési díjat fizető, étkeztetésben ténylegesen részt vevők száma: menza: fő kollégium: fő A hozzájárulás számításánál figyelembe vehető létszám a költségvetési évben menza: 5 147/185 = 27,82 kollégium: 3 426/200 = 17,13 együtt 44,95 fő. Elszámolható normatív kiegészítő hozzájárulás évben 1 348,5 ezer Ft. Megállapítottam, hogy az élelmezési nyilvántartás vezetése folyamatos, összesítése havonként megtörtént, dokumentálása precíz, a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó szülői nyilatkozatok, iratok rendelkezésre állnak. g.) Hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátásához. (26. b.) g. 1.) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz. (26. ba.) Az elszámolást a költségvetési évre a i nappali rendszerű oktatásban részt vevő tényleges statisztikai tanulói létszám alapján kell elkészíteni, amely 368 fő volt. Az általános hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/tanuló. A tanulói tankönyvvásárláshoz a költségvetési évben elszámolható általános hozzájárulás összege Ft. g. 2.) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz. (26. bb./3) A kiegészítő hozzájárulás a évfolyamos azon i - tanulólétszám után vehető igénybe, aki tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, három vagy több gyermekes családban élő, egyedül álló szülő eltartásában élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 72

Belső ellenőrzési jelentéstervezet. Vizsgált szervezet : Kis Bálint Általános Iskola Címe : 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.

Belső ellenőrzési jelentéstervezet. Vizsgált szervezet : Kis Bálint Általános Iskola Címe : 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. Belső ellenőrzési jelentéstervezet Vizsgált szervezet Neve : Kis Bálint Általános Iskola Címe : 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. Költségvetési szerv vezetője : Fülöp Istvánné Költségvetési szerv gazdasági

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

Állami támogatások tervezett alakulása évre

Állami támogatások tervezett alakulása évre Állami támogatások tervezett alakulása 211. évre Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport, és a kulturális feladat 5 548 1 947 1 82 5 532 2 769 15 318 4 516 1.a(1) 2. Körzeti igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége A Szarvasi Önkormányzat 22/2008. (VIII.29) rendeletével módosított 34/2006. (XI. 24.) rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 4-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 164-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások Fő űrlap Egyéb támogatások mennyisé Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató gi egyéb A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete

Részletesebben

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Az intézmény neve: Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25. Bankszámlaszáma: 11735005-20553407

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben