ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 26-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: Összefoglaló jelentés a évben végzett belső ellenőrzésekről Készítette: Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezető, Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Mellékletek: Belső ellenőrzési jelentések / a jelentés az önkormányzat internetes honlapján olvasható/ Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (10) bekezdésében előírtak alapján a évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést terjesztjük elő. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény előírásainak megfelelően gondoskodik az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről. A megkötött társulási megállapodás szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata szeptember 1. napjától helyi önkormányzatok társulása útján - a Békési Kistérségi Társulás munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) igénybevételével - gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról évben a 282/2005. (XI.24.) KT. határozatával elfogadott és előírt ellenőrzési feladatok, és azok végrehajtása az alábbiak: 1.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményeinél a évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: szolgáljon alapul a évi zárszámadásban a normatív támogatás (alap normatíva és kötött felhasználású támogatások) elszámolására. Az ellenőrzés az alábbi intézményekre terjedt ki: Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Családsegítő Központ Városi Gondozási Központ Az ellenőrzés főbb megállapításai: A vizsgált 6 intézménynél a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény 3. és 8. számú melléklete szerinti normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások évi elszámolásának dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított. Az előző évi vizsgálati jelentésben foglalt belső ellenőrzési javaslatnak megfelelően a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározta az engedélyezett pedagógus álláshelyek számát. Az alapfokú művészetoktatásnál ismételten figyelembe vettek a normatíva számításánál olyan gyermekeket, akik még nem töltötték be a hatodik életévüket. A nappali és a bentlakásos szociális intézményekben ténylegesen ellátottak száma csupán az engedélyezett férőhelyek számáig vehető figyelembe a normatív állami hozzájárulások elszámolásánál. 2.) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalánál a szabályzatok aktualizálásának ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szabályozottsága megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak. 3.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának három intézményénél átfogó pénzügyi ellenőrzés. Az ellenőrzés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2004. (III. 25.) KT számú határozatával elfogadott közoktatási intézményrendszerének Önkormányzati Minőségirányítási Programja pontjában foglaltak szerinti pénzügyi ellenőrzés a költségvetési évekre vonatkozóan. 53

2 Az ellenőrzés az alábbi intézményekre terjedt ki: Kner Imre Gimnázium Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Családsegítő Központ Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a munkaruha juttatás szabályozásának átdolgozását, az Alapító okiratban valamennyi tevékenység működési területének meghatározását, a személyi juttatások a kinevezésekben foglaltaknak megfelelő főkönyvi számlákra és szakfeladatra történő elszámolását, a munkavállalók személyi anyagából hiányzó erkölcsi bizonyítványok pótlását (1993. évi LXXIX. törvény 16. (2) b.), a további jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok kinevezéséhez - amennyiben a közalkalmazott további jogviszonyának munkaideje részben vagy egészben a főállású munkaidejével azonos időtartamra esik - a főállású munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulását beszerezni és dokumentálni, az évi LXXIX. törvény 38. (1) bekezdés előírásaira tekintettel a feladat ellátásához szükséges tárgyi- és személyi feltételek felülvizsgálatát, szabályozni kimaradás esetére vonatkozóan a térítési- és tandíjak megfizetésének rendjét, valamint a több tanszakra járók térítési- és tandíj megállapításának rendjét. 4.) Városi Gondozási Központ átfogó, teljes körű ellenőrzése (Gyomaendrőd). Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény működése és tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai, a költségvetési év pénzügyi elszámolásai, a számviteli nyilvántartások biztosították-e a megbízható, valós beszámoló elkészítését. az előző vizsgálat megállapításainak kijavítására tett intézkedések utóellenőrzése. Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmi követelményeinek (217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (4) bek. a)-j) pontjai) teljes körű szabályozását, a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok (számviteli politika, számlarend; pénzkezelési szabályzat; leltározási szabályzat; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítási szabályzat) tartalmi hiányosságainak pótlását, a Kollektív szerződésben található ellentmondások, jogszabályi előírásokkal ellentétes szabályozások megszüntetését, a mérlegvalódiság biztosítását, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezőségének biztosítását, a kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtételét, elévült követelések behajthatatlan követelésként történő leírását, az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásokról az analitikus nyilvántartás folyamatos vezetését, az adóköteles természetbeni juttatások utáni adók és járulékok megfizetését. 5.) Liget Fürdő ellenőrzése vagyongazdálkodás, hasznosítás, nyilvántartás, leltár, selejtezés (Gyomaendrőd). Az ellenőrzés célja: az önkormányzati vagyon működtetése, hasznosítása és védelme a Gyomaendrődi Liget Fürdő KFT gazdasági évére vonatkozóan. Az ellenőrzés keretében bemutatásra került: a KFT által működtetett vagyon fajtánként és értékben (bruttó, nettó érték, elszámolt értékcsökkenési leírás). a KFT által realizált évi bevételek alakulása, a vagyon hasznosítását szolgáló szerződések felülvizsgálata, a szerződések tartalmi szempont szerinti értékelése, a vagyonvédelmi, munka- és tűzvédelmi, valamint a vagyonbiztosítási szerződések értékelése. Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a szerződések pontosítását, a szerződésekben foglaltak gyakorlatban történő végrehajtását, a közüzemi díjak jelentősebb növekedése esetén annak bérlők felé történő továbbhárítását. 54

3 6.) Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (Gyomaendrőd) Az ellenőrzés célja, hogy: az intézmény működése és tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai, a költségvetési év pénzügyi elszámolásai, a számviteli nyilvántartások biztosították-e a megbízható, valós beszámoló elkészítését, biztosított-e a mérleg valódisága, nyilvántartásának kialakítása biztosítja-e az adatok telephelyek szerinti kimutatását. Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a vizsgált szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását, a gazdasági szervezet ügyrendjének elkészítését, a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok aktualizálását, tekintettel az intézménynél évben bekövetkezett név- és szervezeti változásokra, valamint a jogszabályokban bekövetkezett módosításokra, alkalmazott bizonylatain az intézmény hivatalos nevének, címének alkalmazását, tekintettel az intézménynél évben bekövetkezett név- és szervezeti változásokra, hogy a fenntartó Társulás hozza meg döntését a jogszabályokban intervallumok között meghatározott kötelező pótlékok alkalmazható mértékéről, valamint a kötelezően biztosított juttatásokat meghaladó, (adható) pénzügyi kihatású pótlékok, egyéb ellátások engedélyezéséről annak érdekében, hogy az új szervezetre vonatkozó Kollektív szerződés minél előbb elkészülhessen, és hatályba léphessen, hogy az intézmény pénzügyi - gazdálkodási stabilitásának biztosítása érdekében a Társulási Tanács határozza meg a tagönkormányzatok közötti elszámolás gyakoriságát, az elszámolás és a pénzügyi teljesítés határidejét, hogy a Közoktatási Intézmény közös fenntartására július hónapban létrejött Társulási Megállapodás V. 1. a) pontjában megfogalmazott működtetésre átadott (használatba adott) ingatlanok és ingóságok műszaki állapotot is tükröző tételes leltárának egy példányát a tag önkormányzatok bocsássák az iskola rendelkezésére. 7.) Munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzése az intézményeknél (Gyomaendrőd). Az ellenőrzés célja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hat intézményénél annak megállapítása, hogy: A évi költségvetési rendeletben meghatározott munkaerő és bérgazdálkodási mutatókat miként tartották be a vizsgálatba vont intézmények, A tényleges foglalkoztatás, valamint a ténylegesen kifizetett személyi jellegű kiadások felhasználása hogyan alakult a tervezett kiadásokhoz viszonyítva, A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) módosításáról szóló évi LXXI. törvény egyes előírásainak (kéthavi időkeret, plusz két óra elrendelése) érvényesítése, és a szeptember-október hónap tényadatai alapján kialakult tapasztalatok. Az ellenőrzés főbb megállapításai: Mindkét vizsgálat vonatkozásában elemző anyag készült, amelyben bemutatásra került intézményenként a foglalkoztatottság alakulása, valamint a személyi jellegű juttatások előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítése. Javasoltuk, hogy az engedélyezett létszámon belül Hunya és Csárdaszállás telephelyekre is határozza meg a fenntartó az engedélyezett pedagógus létszámot, a beszámoló elkészítéséig még lehetőség van az előirányzatok módosítására. Gyomaendrőd Város közoktatási intézményeinél a Közoktatási törvény (Kt.) módosításáról szóló évi LXXI. törvény 18. -ában megfogalmazottak szerint a közoktatási intézmények vezetői a 2006/2007. tanévre valamennyi pedagógus munkakörben foglalkoztatott esetében elrendelték a heti plusz két órát a rendes munkaidőn belül, munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül, hogy a munkakörére, beosztására megállapított kötelező órájánál többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van. (Kt (8) bekezdés) A Kt. módosításáról szóló évi LXXI. törvény 20. -ában megfogalmazottak szerint a közoktatási intézmények vezetői a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját kéthavi tanítási időkeret kialakításával szervezték meg. (Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész II/6. pont) A közoktatási intézményeknél a kéthavi tanítási időkeret kialakítása, valamint az elrendelt plusz 2 óra/hét/fő tapasztalata szeptember-október hónapok tényleges adatai alapján az, hogy túlóra megtakarítást lehetett elérni. A munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzéséről a Tisztelt Képviselő-testület a január 25.i Képviselőtestületi ülésen tájékoztatást kapott. 55

4 Az ellenőrzéseket a munkatervben meghatározott időintervallumtól eltérően - a Városi Gondozási Központ vezetőjének kérése alapján, - Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője által előzetesen engedélyezve a Városi Gondozási Központ átfogó, teljes körű ellenőrzését július hónapban, a Liget Fürdő KFT ellenőrzését június hóban került elvégzésre. A megállapításokkal kapcsolatos reagálásokat az intézményvezetők megtették, amelyeket a belső ellenőrzési jelentésekkel együtt az előterjesztéshez csatoljuk. A belső ellenőrzés által tett megállapítások, megfogalmazott javaslatok megvalósítására az intézményvezetők intézkedési terv keretében megtették a szükséges intézkedéseket. Az intézkedések végrehajtását a soron következő belső ellenőrzés alkalmával ellenőrizzük. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképtelenség miatt fentieket megvitatni és véleményével ellátni nem tudta. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a év belső ellenőrzéseiről szóló éves összefoglaló jelentést elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, április 19. Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 56

5 Mellékletek az ellenőrzésekről: Belső ellenőrzési jelentéstervezet Ellenőrzött szerv Neve Városi Gongozási Központ Címe Gyomaendrőd, Mirhóháti út Adószáma Költségvetési szerv vezetője Gellai Józsefné Költségvetési szerv gazdasági vezetője Ajtai Ferencné Ellenőrzést végző szerv Neve Békési Kistérségi Iroda Címe 5630 Békés, Petőfi u. 2. Ellenőrzést végzi Palotás Károlyné, függetlenített belső ellenőr Belső ellenőrzés tárgya Normatív állami hozzájárulások és a kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága. Helyszíni ellenőrzés kezdő időpontja: január 03. Helyszíni ellenőrzés befejező időpontja: január 10. Normatív állami hozzájárulások Megállapítások A évi CXXXV. törvény 3. számú mellékletének 11.ab. étkeztetés, 11.ac. a házi segítségnyújtás, 11.ba. a támogató szolgálatok működtetése, 11.bb. a közösségi ellátások, 11.be. az időskorúak nappali intézményi ellátása, 11.bf. a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása, 12. alapszolgáltatási központ működtetése, 14. az időskorúak bentlakásos és átmeneti elhelyezése, intézményi ellátása pontjai alapján vehető igénybe évben normatív állami hozzájárulás a vizsgált intézményben. 1./ Étkeztetés. (3. mell. 11.ab.) A normatív állami hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely az étkeztetést a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szoctv.) a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 57

6 működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (szakmai rendelet) 20., aiban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően látja el. A normatív hozzájárulás fajlagos összege évben Ft/ellátott. Elszámoláskor az ellátottak számának meghatározása: az étkeztetésben részesülők nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Megállapítottam, hogy az étkezők számának kimutatása a szakmai rendelet 4. számú mellékletében foglalt előírásoknak megfelelő nyomtatványon történt. A nyilvántartás szerint az étkeztetésben részesülők éves ellátotti létszáma fő. A számított ellátotti létszám: 138 fő (34 778/252) évben elszámolható normatív állami hozzájárulás Ft. 2.) Házi segítségnyújtás működtetése. (3. mell. 11.ac.) A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást - különösen a bevásárlást, az otthoni életvitel segítését - a Szoctv a, valamint a szakmai rendelet 25. és 28. -aiban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A hozzájárulás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét legkésőbb január 31-én benyújtotta. A normatív hozzájárulás fajlagos összege évben Ft/ számított ellátott. Elszámoláskor a számított ellátotti létszám meghatározása: a gondozási napló alapján az éves szinten összesített gondozási óraszámot el kell osztani az egy ellátottra vonatkozó átlagóraszámmal (1,5 óra/fő). Az így megállapított éves összlétszámot el kell osztani 252-vel. Megállapítottam, hogy az intézmény től 8 gondozási körzetre vonatkozóan működési engedéllyel rendelkezik, és végzi a házi segítségnyújtás tevékenységet. A gondozási napló szerint az éves gondozási órák száma óra, amelyből az éves összlétszám fő (14 01/1,5). Normatíva számításánál figyelembe vehető létszám 37 fő (9 343/252) évben elszámolható normatív állami hozzájárulás Ft. 3.) A támogató szolgálatok működtetése. (3. mell. 11.ba.) A normatív hozzájárulásra az az önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 65/C. -a, valamint a szakmai rendeletben foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot, és azt 2004-ben is működtette. A kiegészítő szabályok értelmében a normatív hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a fenntartó december 31-én működési engedéllyel rendelkezik. A támogató szolgálat után a hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik, és a szolgáltató teljesíti a külön jogszabályban meghatározott kötelező éves munkaóraszámot (188/1999. (XII. 16.) Kormány rendelet 7. sz. melléklete szerint 2300 munkaóra)) 58

7 Töredékévi működtetés esetén a töredékév időtartama és az időarányos kötelező munkaóraszám együttes figyelembevételével jár a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap elsejétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/szolgálat. Megállapítottam, hogy a vizsgált intézmény: a támogató szolgálat működtetésére vonatkozó működési engedéllyel napjától határozatlan időre rendelkezik, alapító okiratában a támogató szolgálat ellátása napjától szerepel, a napjától ténylegesen megkezdődött, a támogató szolgálat minimális személyi (1fő támogató szolgálatvezető, 1 fő gépjárművezető, 2 fő személyi segítő) és tárgyi feltételei biztosítottak, az intézmény által teljesített éves munkaórák száma évben 2 888,3 óra évben elszámolható normatív állami hozzájárulás Ft. 4. Közösségi ellátások. (11.bb.) Az a főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult a normatív állami hozzájárulásra, amely a Szoctv. 65/A. -ában meghatározott közösségi ellátásokat a szakmai rendeletben foglalt szakmai szabályoknak megfelelően biztosítja. A hozzájárulás akkor igényelhető, ha a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét legkésőbb január 31-én benyújtotta. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/szolgálat. Megállapítottam, hogy az intézmény a közösségi ellátás tevékenység végzésére vonatkozó ideiglenes ( től ig) működési engedéllyel rendelkezik, a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátási tevékenység - mint új ellátás bevezetése az alapító okiratában szerepel (17/2005. (I. 27.) KT számú határozat). A működési engedély iránti kérelmet január 28-án nyújtotta be a fenntartó évben tíz hónapra időarányosan elszámolható normatív állami hozzájárulás összege Ft. 5.) Nappali szociális intézményi ellátás. a.) Időskorúak nappali ellátása. (3. mell. 11.be.) A normatív hozzájárulást az önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szabályozott módon időskorúak nappali intézményében ellátottak után veheti igénybe. A taglétszámban nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. A normatív hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. A év folyamán belépő új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését követő hó elsejétől jogosult a fenntartó a normatív hozzájárulásra. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/ellátott. 59

8 Az ellátottak számának meghatározása az elszámolásnál: az ellátottak gondozási naplója ( esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített tagok számának - a heti hat, illetve heti hét napos nyitva tartással működő intézmények a hat, illetve hét nap - alapulvételével számított éves ellátotti létszáma osztva 252-vel. Megállapítottam, hogy az idősek nappali ellátását az intézmény március 21- től az 5. sz. idősek klubjával bővítve - öt helyen végezte. Az 5. sz. idősek klubjában ellátottak engedélyezett létszáma után április 1- től vehető figyelembe a hozzájárulás. Intézményi szinten az engedélyezett ellátotti létszám évben 149 fő volt. A meglévő nyilvántartások alapján megállapítható, hogy az intézménynél évben a heti hat napos nyitva tartással működő egységekben - a figyelembe vehető - naponta összesített tagok számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám fő osztva 252-vel = 163,51 fő volt, de a normatív hozzájárulás csupán az engedélyezett 149 fő után vehető igénybe. Elszámolható normatív hozzájárulás évben: 149 * = ezer forint. b.) Fogyatékos személyek nappali ellátása. (3. mell. 11.bf.) A normatív hozzájárulást az önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szabályozott módon fogyatékosok nappali intézményében ellátottak után veheti igénybe. A taglétszámban nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/ellátott. Az ellátottak számának meghatározása az elszámolásnál az ellátottak gondozási naplója ( esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített tagok számának - a heti hat, illetve heti hét napos nyitva tartással működő intézmények a hat, illetve hét nap - alapulvételével számított éves ellátotti létszáma osztva 252-vel. A normatív hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. A meglévő nyilvántartások alapján megállapítható, hogy az intézménynél évben a heti hat napos nyitva tartással működő egységben a naponta összesített tagok számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám 7905 fő osztva 252-vel = 31,36 fő volt, de a normatív hozzájárulás csupán az engedélyezett 30 fő után vehető igénybe. Elszámolható normatív hozzájárulás évben: 30 * = ezer forint. 6. Alapszolgáltatási központ. (3. mell. 12.) A normatív állami hozzájárulásra az a települési önkormányzat is jogosult, amely december 31-én gondozási központot működtet, és azt évben tovább működteti. 60

9 A kiegészítő szabályok értelmében a hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/központ. Elszámolható normatív hozzájárulás évben ezer forint. 7.) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás. (3. mell. 14.) A normatív állami hozzájárulás a bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító intézményekben ellátott időskorúak után illeti meg az önkormányzatot. Átmeneti elhelyezést biztosító intézménynek minősül a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmény. Az ellátottak számának meghatározása az elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. A kiegészítő szabályok szerint: Gondozási nap: egy gondozott egynapi intézményi gondozása, amely az intézményben történő felvétellel kezdődik, és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők - kórházi ápolás, szabadság - is beszámítanak a gondozási napokba. A év folyamán belépő új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését követő hó elsejétől jogosult a fenntartó a normatív hozzájárulásra A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/ellátott. A törzskönyvi nyilvántartást és az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartását szúrópróbaszerűen megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy: a Mirhóháti u alatti bentlakásos idősek otthonában ellátottak nyilvántartása precíz, áttekinthető, a gondozási napok a dokumentált adatokkal egyezően kerültek meghatározásra, a Blaha u. 2. alatti bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó idősek otthonában vezetett törzskönyvi nyilvántartás korábban megállapított hiányosságait felszámolták, a gondozási napok a dokumentált adatokkal egyezően precízen, áttekinthetően kerültek meghatározásra, a Mirhóháti u. 8. alatti bentlakásos idősek otthona szeptember 1- től 50 fő ellátására az előírt működési engedéllyel rendelkezik (1/1862-9/2005. ügyiratszám), tevékenységét szeptember 1-én megkezdte, és december hóban az ellátottak legmagasabb száma elérte a 44 főt. Az ellátottakról vezetett nyilvántartás rendezett. A normatíva számításánál október 1-től vehető figyelembe a gondozási napok száma. a Kondorosi u. 1. alatti átmeneti elhelyezettekről vezetett nyilvántartás precíz, áttekinthető, a gondozási napok a dokumentált adatokkal egyezően kerültek meghatározásra. A évi CLXX. törvénnyel módosított évi III. törvény 92/K. -a január 1- i hatállyal új (5) bekezdéssel egészült ki, mely szerint Nappali, illetve bentlakásos intézmények esetén - a nappali melegedő kivételével - az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását. 61

10 Bentlakásos Átmeneti elhelyezés Blaha u Kondorosi u Mirhóháti u Mirhóháti u. 8. Eng. létsz.(fő) (időarányos: 16,3) Együtt 160 (időarányos: 126,3) Tényleges gond.nap Tényleges ellátotti létszám (fő) Férőhely túllépés (fő) 51, ,82 9,65 123,66 1,19 0 2,82-6,65-2,64 Eng. létsz.(fő) Tényleges gond.nap Tényleges ellátotti létszám (fő) Férőhely túllépés (fő) 9,93 9,92 0, ,86-0,07-0,08 0,01 0-0,14 Tényleges ellátotti létszám együtt (fő) 61,12 9,92 62,83 9,65 143,52 Férőhely túllépés együtt (fő) 1,12-0,08 2,83-6,65-2,78 Normatívánál figyelembe vehető (fő) 60 9,92~ ,65~ , A bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás normatív hozzájárulásánál figyelembe vehető létszám: 140 fő, amely az engedélyezett létszám alatt van. Elszámolható normatív hozzájárulás évi összege: 140 * = forint. Normatív kötött felhasználású támogatások. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, (8. mell. II./3.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális tevékenységet végző és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek a külön jogszabályban (9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet) meghatározottak szerint szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni. A továbbképzésre kötelezett személyek szeptember 1-i állapot szerinti statisztikai állományi létszáma után Ft/foglalkoztatott támogatás igényelhető évben. Az intézménynél 2004 szeptember 1-én 53 fő továbbképzésre kötelezett foglalkoztatott volt, így szociális továbbképzés és szakvizsga címén Ft normatív támogatás illette meg az intézményt.

11 A továbbképzésekhez kapcsolódóan az intézmény Ft-ot használt fel évben, az alábbiak szerint: Anyagi elismerés és járulékai a jogszabályi előírások szerint 6 fő Ft Kreditpontos továbbképzés (27 fő), támogató szolgálatot (4 fő) és közösségi ellátást (2 fő) végzők kötelező szakmai képzése Ft Összesen Ft Megállapítottam, hogy mind az igénylés, mind a felhasználás dokumentumokkal alátámasztott, a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően jogszerűen került elszámolásra. Gyomaendrőd, január 16. Palotás Károlyné függetlenített belső ellenőr Záradék. Az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője a megállapításokat megismerte, azokkal kapcsolatban a jelentéstervezet kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül észrevételt tehet az ellenőrzést végző szerv részére. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Gyomaendrőd, január 16. Gellai Józsefné intézményvezető Belső ellenőrzési jelentéstervezet. Vizsgált szervezet Neve Városi Zene- és Művészeti Iskola Címe 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27. Költségvetési szerv vezetője Holubné Hunya Anikó Költségvetési szerv adószáma

12 Költségvetési szerv OM azonosítója Költségvetési szerv gazdálk.formája részben önállóan gazdálkodó Ellenőrzést végző szerv Neve Békési Kistérségi Iroda Címe 5630 Békés, Petőfi u. 2. Ellenőrzést végzi Palotás Károlyné, függetlenített belső ellenőr Belső ellenőrzés tárgya Normatív állami hozzájárulások és a kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága. Helyszíni ellenőrzés kezdő időpontja január 11. Helyszíni ellenőrzés befejező időpontja január 13. Megállapítások. 1./ Normatív állami hozzájárulások. a.) A évi CXXXV. törvény 3. számú mellékletének 22. pontja rendelkezik a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának - az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódóan évben igénybe vehető fajlagos összegéről. A törvény a zeneművészeti ág fajlagos összegét Ft/tanuló, a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág fajlagos összegét Ft/tanuló (ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is) értékben állapította meg. Az intézmény helyszíni ellenőrzése során a 2005/2006. tanítási évre vonatkozó tanulók nyilvántartási lapjait, az összesítő és tanári munkalapokat, a évi beírási naplókat, - mint a normatív hozzájárulás igénylését megalapozó dokumentumokat - tételesen átvizsgálva megállapítottam, hogy A beírási napló vezetése áttekinthető, precíz, a több tanszakra járók esetében a főtárgy tanára megállapítható. A rendelkezésemre bocsátott 2005/2006. I. félévi tantervfelosztás dokumentum áttekinthető, pontos. Az összesítő és tanári munkalapok, és a tanulók nyilvántartása, valamint a beírási napló adatai áttekinthetőek, összefüggő tartalmukban ellentmondást nem tapasztaltam. A tanulók létszámának meghatározásánál a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének második részében foglalt előírásokat, valamint a költségvetésről szóló törvény 3. számú mellékletének 22. pontja előírásait az intézmény betartotta, így: Egy tanulót csak egy ellátottként vettek figyelembe. Az előképző évfolyamra járókat a normatíva számításánál a törvény előírásai szerint vették figyelembe. 64

13 Ha a művészetoktatás mindkét jogcíme alatt felsorolt oktatásban részt vesz a tanuló, akkor azt a hozzájárulást vették igénybe, amelyiknél a tanuló magasabb évfolyamra jár. Azonos évfolyam esetén azt a jogcímet vették figyelembe, amelyikben az összes foglalkozási órából több foglalkozást igényel. Azonos foglalkozási órák esetében a zeneművészeti ág hozzájárulását vették számba. Csoportos főtanszakos zeneoktatásban részesülő a költségvetési évben nem volt az intézményben. A táncművészeti normatíva számításánál az intézmény három olyan (beírási naplóban 247., 490., 495. sorszám alatti) tanulót figyelembe vett, akik én még a hatodik életévüket nem töltötték be, egyéb tekintetben a dokumentumok az alábbi normatíva igénybevételének jogosságát támasztják alá a költségvetési évben: Megnevezés 65 Létszám (fő) tény Elszámolható normatív hozzájárulás (ezer Ft) Átlagos 1.) zeneművészeti ág ) zene (előképző) ) együtt (1+2) (22.a.) ) képző- és iparművészet ) táncművészet ) színművészet ) bábművészet (előképző 2 óra) ) együtt ( ) (22.b.) ) Összesen b.) Hozzájárulás minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatokhoz. (3. mell. 30.a.) A kiegészítő hozzájárulás az intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minőségfejlesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá az önkormányzati minőségirányítási program végrehajtásához vehető igénybe. Az elszámolást a 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, teljes munkaidőre átszámított pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma alapján kell elkészíteni. A hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/pedagógus. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges pedagógus létszám: 2004/2005. t.é. nyitó 2005/2006. t.é. nyitó 10 fő 9 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlaglétszám 10 fő, és amely nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett főállású pedagógus álláshelyek számát.

14 A költségvetési évben Ft támogatás használható fel az intézményben ezen a címen. A rendelkezésre álló Ft támogatás az intézmény minőségirányítási programjának, és a minőségfejlesztési rendszer folyamatos működtetésének viteléhez - munkaidőn belüli szellemi munka kifejtése elismerésére - személyi juttatásként került felhasználásra. A minőségfejlesztési rendszer folyamatos működtetésének dokumentálása megtörtént. 2./ Normatív kötött felhasználású támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés. (8. mell. I./1.a.) Az igényjogosultság alapja a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak átlaglétszáma, melyet a költségvetési évet érintő két tanítási év nyitó statisztikai tényleges létszámából kell kiszámítani, maximum a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott engedélyezett álláshelyek számáig vehető figyelembe évi fajlagos összeg: Ft/pedagógus. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: 2004/2005. t.é.nyitó 2005/2006. t.é.nyitó 10 fő 9 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlaglétszám 10 fő, és amely nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett főállású pedagógus álláshelyek számát. A költségvetési évben Ft támogatás használható fel az intézményben ezen a címen. Az intézmény elkészítette a 277/1997. (XII. 22.) Kormány rendelet 21.. (2) bekezdésében előírt középtávú továbbképzési programot, és annak végrehajtására a tanítási évre szóló beiskolázási tervet. A továbbképzésben való részvétel és a továbbképzés teljesítésének nyilvántartása szerint az állapítható meg, hogy évben 9 fő pedagógus és egy fő iskolatitkár vett részt továbbképzésen. A bemutatott számlák, bizonylatok szerint a költségvetési évben a kiegészítő támogatás terhére az alábbi összeget használta fel továbbképzésre az intézmény: Megnevezés Részvételi díj kieg. tám. terhére (Ft) Utazási költség 80%-a kieg. tám. terhére (Ft) Helyettesítés miatt felmerült költség (Ft) Összesen (Ft) Vinczéné Nagy Edit fő ECDL Start Összes kiadás

15 Megállapítható, hogy a pedagógus továbbképzésre összesen Ft-ot fordított az intézmény, a további 20%-os önerőt (115 ezer Ft) a továbbképzésben résztvevők megtérítették. A továbbképzésben résztvevők nevére szóló tanúsítványok igazolják a felhasználás jogosságát. A kiegészítő támogatás felhasználásának dokumentálása rendezett, egyértelmű, könnyen áttekinthető. b.) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok. (8. mell. I./3.aa) A normatív támogatás a közoktatási intézményben lévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő berendezésekre, továbbá taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhető. A támogatás évi fajlagos összege Ft/gyermek, tanuló. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: fő 580 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlaglétszám 591 fő. A költségvetési évben Ft támogatás használható fel az intézményben ezen a címen. Az előirányzat felhasználása számlákkal dokumentáltan Ft összegben valósult meg. Összesítés a normatív kötött felhasználású támogatásokról. Megnevezés Elszámolható támogatás (Ft) Normatíva terhére felhasznált támogatás (Ft) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Összesen Gyomaendrőd, január 16. Palotás Károlyné függetlenített belső ellenőr ZÁRADÉK. 67

16 Az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője a megállapításokat megismerte, azokkal kapcsolatban a jelentéstervezet kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül észrevételt tehet az ellenőrzést végző szerv részére. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Gyomaendrőd, január 16. Holubné Hunya Anikó intézményvezető Vizsgált szervezet Belső ellenőrzési jelentéstervezet. Neve : Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Címe : 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43. Költségvetési szerv vezetője : Dr. Kovács Béla Költségvetési szerv gazdasági vezetője : Csorbáné Balogh Éva OM azonosítója : Adószáma : Gazdálkodási formája : önállóan gazdálkodó Ellenőrzést végző szerv Neve : Békési Kistérségi Iroda Címe : 5630 Békés, Petőfi u. 2. Ellenőrzést végzi : Palotás Károlyné, függetlenített belső ellenőr Belső ellenőrzés tárgya : Normatív állami hozzájárulások és a kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága. Helyszíni ellenőrzés kezdő időpontja : január 16. Helyszíni ellenőrzés befejező időpontja : január 19. Megállapítások 1./ Normatív állami hozzájárulások A helyi önkormányzatok által évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulások összegeinek elszámolása a évi CXXXV. törvény 3. számú mellékletében meghatározott előírások alapján valósulhat meg. A vizsgált közoktatási intézményben az alábbi normatív állami hozzájárulások elszámolása történhet. 68

17 a.) Iskolai oktatás a évfolyamokon. (20. ca.) Az intézménynél a hozzájárulást a gimnázium és szakközépiskola kilencedik - tizenkettedik évfolyamára, valamint a közoktatási törvényben meghatározott esetben tizenharmadik évfolyamára járó tanulók után vehetik igénybe. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy a tanulók létszáma a beírási naplóban naprakészen és pontosan került dokumentálásra, valamennyi figyelembe vett tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban állt. A beírt, és én figyelembe vehető tényleges tanulói létszám: évben évben 371 fő normatíva alapja 343 fő a statisztikai jelentéssel egyező (2004. évben gimnázium 222 fő, szakközépiskola 149 fő, évben gimnázium 229 fő, szakközépiskola 114 fő), amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 362 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben Ft. b.) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés). (20. d.) A hozzájárulás a szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az első és a második szakképesítés megszerzésére történő felkészítéskor (itt 2005/2006. tanévben 13/T. osztály első szakképesítés megszerzése) vehető igénybe. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. A beírt, és október 1-én figyelembe vehető tényleges tanulói létszám: évben évben 0 fő normatíva alapja 25 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 8 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben Ft. c.) Kollégiumok közoktatási feladatai. Kollégiumi nevelés, oktatás. (23. a.) A hozzájárulás a kollégiumi nevelésben, oktatásban részesülő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után vehető igénybe, ha a tanuló szervezett iskolai rendszerű oktatásban vesz részt. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam hogy az intézmény kollégiumába felvett tanulók törzskönyvi nyilvántartása folyamatosan, precízen és naprakészen vezetett, a statisztikai jelentéssel egyező. 69

18 Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: október 1-i október 1-i. 67 fő 55 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlaglétszám 63 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben ezer Ft. d.) Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz. - Nyelvi előkészítő évfolyam megszervezéséhez. (24. cb.)?????? A kiegészítő hozzájárulás (először a 2004/2005. tanévtől a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a költségvetési évben akkor vehető igénybe, ha az intézmény a közoktatási törvény 28. -ának (4) bekezdése, ill. a 29. -ának (2) bekezdése alapján készült helyi pedagógiai program, ill. a helyi tanterv szerint nyelvi előkészítő tanfolyamot szervez. A kiegészítő hozzájárulás az előkészítő évfolyamon tanulók létszáma után számolható el. A kiegészítő hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy az intézmény 2004/2005. tanévtől nyelvi előkészítő 0. évfolyamot szervezett október 1-i október 1-i 33 fő tanulólétszám 30 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 32 fő. Elszámolható kiegészítő hozzájárulás évben ezer Ft. - Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok. (24. d.) A kiegészítő hozzájárulás az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő (20. c., d.) tanulók után a Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint számított adata alapján vehető igénybe a pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli kulturális, művészeti, szabadidős-sport vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola, ill. egészségfejlesztést megvalósító feladatokhoz. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: október 1-i október 1-i. 20. ca) 371 fő 343 fő 20.d 0 fő 25 fő Együtt 371 fő 368 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 370 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben 370.-ezer Ft. - Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz. (24.e.) 70

19 A kiegészítő hozzájárulás az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő (20. c., d.) tanulók után a Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint számított adata alapján vehető igénybe figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM- GYISM együttes rendelet 3. -ában foglaltakat is az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: október 1-i október 1-i. 20. ca) 371 fő 343 fő 20.d 0 fő 25 fő Együtt 371 fő 368 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 370 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben 481.-ezer Ft. e.) Gimnáziumba, szakközépiskolába bejáró tanulók támogatása. (25. ab.) A települési önkormányzatok fenntartásában lévő intézménybe más település(ek) közigazgatási területéről bejáró, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók után vehető igénybe. A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén oktatásban részt vevők után a hozzájárulás nem igényelhető. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/tanuló. Megállapítottam, hogy a normatíva igénylésénél figyelembe vehető tényleges létszám: október 1-i október 1-i. 79 fő 72 fő amelyből a jogszabály figyelembevételével számított éves átlag létszám 77 fő. Elszámolható normatív hozzájárulás évben ezer Ft. f.) Iskolában, kollégiumban szervezett intézményi közétkeztetés. (26. a.) f. 1.) A kiegészítő hozzájárulás azon kollégiumi ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után igényelhető, akik számára a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, de nem jogosultak a Gyvt (5) bekezdés a)-c) pontjában és (6) bekezdésében meghatározott normatív térítésidíj-kedvezményre. (26. aa.) Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás. Az elszámolásnál az étkezésben résztvevők naptári évre naponként összesített éves létszámát el kell osztani kollégiumi étkeztetés esetén kettőszáz nappal, iskolai étkeztetés esetén száznyolcvanöt nappal. A hozzájárulás fajlagos összege évre Ft/ tanuló. Megállapítottam, hogy a 100 %-os térítési díjat fizető étkezők nyilvántartásának vezetése folyamatos, összesítése havonként megtörtént, dokumentálása precíz évben az étkeztetésben ténylegesen részt vevők száma: menza: fő 71

20 kollégium: fő A hozzájárulás számításánál figyelembe vehető létszám a költségvetési évben: menza: /185 = 64,16 kollégium: 6 032/200 = 30,16 együtt 94,32 fő. Elszámolható normatív kiegészítő hozzájárulás évben 1 886,4 ezer Ft. f. 2.) A Gyvt (5) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott jogcímen 50%-os normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult azon kollégiumi ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók után, akik számára a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, a fajlagos összeg Ft/tanuló. (26. ab.) Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat (határozat). Az elszámoláshoz az élelmezési nyilvántartásban a térítésidíj-kedvezményben részesülőket elkülönítetten kell kimutatni évben az 50 %-os térítési díjat fizető, étkeztetésben ténylegesen részt vevők száma: menza: fő kollégium: fő A hozzájárulás számításánál figyelembe vehető létszám a költségvetési évben menza: 5 147/185 = 27,82 kollégium: 3 426/200 = 17,13 együtt 44,95 fő. Elszámolható normatív kiegészítő hozzájárulás évben 1 348,5 ezer Ft. Megállapítottam, hogy az élelmezési nyilvántartás vezetése folyamatos, összesítése havonként megtörtént, dokumentálása precíz, a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó szülői nyilatkozatok, iratok rendelkezésre állnak. g.) Hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátásához. (26. b.) g. 1.) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz. (26. ba.) Az elszámolást a költségvetési évre a i nappali rendszerű oktatásban részt vevő tényleges statisztikai tanulói létszám alapján kell elkészíteni, amely 368 fő volt. Az általános hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/tanuló. A tanulói tankönyvvásárláshoz a költségvetési évben elszámolható általános hozzájárulás összege Ft. g. 2.) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz. (26. bb./3) A kiegészítő hozzájárulás a évfolyamos azon i - tanulólétszám után vehető igénybe, aki tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, három vagy több gyermekes családban élő, egyedül álló szülő eltartásában élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 72

Belső ellenőrzési jelentéstervezet. Vizsgált szervezet : Kis Bálint Általános Iskola Címe : 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.

Belső ellenőrzési jelentéstervezet. Vizsgált szervezet : Kis Bálint Általános Iskola Címe : 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. Belső ellenőrzési jelentéstervezet Vizsgált szervezet Neve : Kis Bálint Általános Iskola Címe : 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. Költségvetési szerv vezetője : Fülöp Istvánné Költségvetési szerv gazdasági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata

A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata A Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Alapító okirata Az intézmény neve: Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 25. Bankszámlaszáma: 11735005-20553407

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET! OKM-7731/2006. ELŐTERJESZTÉS A Kormány részére A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.U. t1~~ It-~ ~V\., t -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság részére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások Fő űrlap Egyéb támogatások mennyisé Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató gi egyéb A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére 13. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes testületi ülésére Egyszerű többség Tárgy: Új szakok indításának engedélyezése az Apáczai

Részletesebben