ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 26-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: Összefoglaló jelentés a évben végzett belső ellenőrzésekről Készítette: Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezető, Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Mellékletek: Belső ellenőrzési jelentések / a jelentés az önkormányzat internetes honlapján olvasható/ Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (10) bekezdésében előírtak alapján a évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést terjesztjük elő. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény előírásainak megfelelően gondoskodik az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről. A megkötött társulási megállapodás szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata szeptember 1. napjától helyi önkormányzatok társulása útján - a Békési Kistérségi Társulás munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) igénybevételével - gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról évben a 282/2005. (XI.24.) KT. határozatával elfogadott és előírt ellenőrzési feladatok, és azok végrehajtása az alábbiak: 1.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményeinél a évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: szolgáljon alapul a évi zárszámadásban a normatív támogatás (alap normatíva és kötött felhasználású támogatások) elszámolására. Az ellenőrzés az alábbi intézményekre terjedt ki: Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Családsegítő Központ Városi Gondozási Központ Az ellenőrzés főbb megállapításai: A vizsgált 6 intézménynél a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény 3. és 8. számú melléklete szerinti normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások évi elszámolásának dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított. Az előző évi vizsgálati jelentésben foglalt belső ellenőrzési javaslatnak megfelelően a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározta az engedélyezett pedagógus álláshelyek számát. Az alapfokú művészetoktatásnál ismételten figyelembe vettek a normatíva számításánál olyan gyermekeket, akik még nem töltötték be a hatodik életévüket. A nappali és a bentlakásos szociális intézményekben ténylegesen ellátottak száma csupán az engedélyezett férőhelyek számáig vehető figyelembe a normatív állami hozzájárulások elszámolásánál. 2.) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalánál a szabályzatok aktualizálásának ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szabályozottsága megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak. 3.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának három intézményénél átfogó pénzügyi ellenőrzés. Az ellenőrzés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2004. (III. 25.) KT számú határozatával elfogadott közoktatási intézményrendszerének Önkormányzati Minőségirányítási Programja pontjában foglaltak szerinti pénzügyi ellenőrzés a költségvetési évekre vonatkozóan. 53

2 Az ellenőrzés az alábbi intézményekre terjedt ki: Kner Imre Gimnázium Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Családsegítő Központ Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a munkaruha juttatás szabályozásának átdolgozását, az Alapító okiratban valamennyi tevékenység működési területének meghatározását, a személyi juttatások a kinevezésekben foglaltaknak megfelelő főkönyvi számlákra és szakfeladatra történő elszámolását, a munkavállalók személyi anyagából hiányzó erkölcsi bizonyítványok pótlását (1993. évi LXXIX. törvény 16. (2) b.), a további jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok kinevezéséhez - amennyiben a közalkalmazott további jogviszonyának munkaideje részben vagy egészben a főállású munkaidejével azonos időtartamra esik - a főállású munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulását beszerezni és dokumentálni, az évi LXXIX. törvény 38. (1) bekezdés előírásaira tekintettel a feladat ellátásához szükséges tárgyi- és személyi feltételek felülvizsgálatát, szabályozni kimaradás esetére vonatkozóan a térítési- és tandíjak megfizetésének rendjét, valamint a több tanszakra járók térítési- és tandíj megállapításának rendjét. 4.) Városi Gondozási Központ átfogó, teljes körű ellenőrzése (Gyomaendrőd). Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény működése és tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai, a költségvetési év pénzügyi elszámolásai, a számviteli nyilvántartások biztosították-e a megbízható, valós beszámoló elkészítését. az előző vizsgálat megállapításainak kijavítására tett intézkedések utóellenőrzése. Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmi követelményeinek (217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 10. (4) bek. a)-j) pontjai) teljes körű szabályozását, a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok (számviteli politika, számlarend; pénzkezelési szabályzat; leltározási szabályzat; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítási szabályzat) tartalmi hiányosságainak pótlását, a Kollektív szerződésben található ellentmondások, jogszabályi előírásokkal ellentétes szabályozások megszüntetését, a mérlegvalódiság biztosítását, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezőségének biztosítását, a kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtételét, elévült követelések behajthatatlan követelésként történő leírását, az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásokról az analitikus nyilvántartás folyamatos vezetését, az adóköteles természetbeni juttatások utáni adók és járulékok megfizetését. 5.) Liget Fürdő ellenőrzése vagyongazdálkodás, hasznosítás, nyilvántartás, leltár, selejtezés (Gyomaendrőd). Az ellenőrzés célja: az önkormányzati vagyon működtetése, hasznosítása és védelme a Gyomaendrődi Liget Fürdő KFT gazdasági évére vonatkozóan. Az ellenőrzés keretében bemutatásra került: a KFT által működtetett vagyon fajtánként és értékben (bruttó, nettó érték, elszámolt értékcsökkenési leírás). a KFT által realizált évi bevételek alakulása, a vagyon hasznosítását szolgáló szerződések felülvizsgálata, a szerződések tartalmi szempont szerinti értékelése, a vagyonvédelmi, munka- és tűzvédelmi, valamint a vagyonbiztosítási szerződések értékelése. Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a szerződések pontosítását, a szerződésekben foglaltak gyakorlatban történő végrehajtását, a közüzemi díjak jelentősebb növekedése esetén annak bérlők felé történő továbbhárítását. 54

3 6.) Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (Gyomaendrőd) Az ellenőrzés célja, hogy: az intézmény működése és tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai, a költségvetési év pénzügyi elszámolásai, a számviteli nyilvántartások biztosították-e a megbízható, valós beszámoló elkészítését, biztosított-e a mérleg valódisága, nyilvántartásának kialakítása biztosítja-e az adatok telephelyek szerinti kimutatását. Az ellenőrzés főbb megállapításaira alapozva javasoltam: a vizsgált szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását, a gazdasági szervezet ügyrendjének elkészítését, a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok aktualizálását, tekintettel az intézménynél évben bekövetkezett név- és szervezeti változásokra, valamint a jogszabályokban bekövetkezett módosításokra, alkalmazott bizonylatain az intézmény hivatalos nevének, címének alkalmazását, tekintettel az intézménynél évben bekövetkezett név- és szervezeti változásokra, hogy a fenntartó Társulás hozza meg döntését a jogszabályokban intervallumok között meghatározott kötelező pótlékok alkalmazható mértékéről, valamint a kötelezően biztosított juttatásokat meghaladó, (adható) pénzügyi kihatású pótlékok, egyéb ellátások engedélyezéséről annak érdekében, hogy az új szervezetre vonatkozó Kollektív szerződés minél előbb elkészülhessen, és hatályba léphessen, hogy az intézmény pénzügyi - gazdálkodási stabilitásának biztosítása érdekében a Társulási Tanács határozza meg a tagönkormányzatok közötti elszámolás gyakoriságát, az elszámolás és a pénzügyi teljesítés határidejét, hogy a Közoktatási Intézmény közös fenntartására július hónapban létrejött Társulási Megállapodás V. 1. a) pontjában megfogalmazott működtetésre átadott (használatba adott) ingatlanok és ingóságok műszaki állapotot is tükröző tételes leltárának egy példányát a tag önkormányzatok bocsássák az iskola rendelkezésére. 7.) Munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzése az intézményeknél (Gyomaendrőd). Az ellenőrzés célja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hat intézményénél annak megállapítása, hogy: A évi költségvetési rendeletben meghatározott munkaerő és bérgazdálkodási mutatókat miként tartották be a vizsgálatba vont intézmények, A tényleges foglalkoztatás, valamint a ténylegesen kifizetett személyi jellegű kiadások felhasználása hogyan alakult a tervezett kiadásokhoz viszonyítva, A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) módosításáról szóló évi LXXI. törvény egyes előírásainak (kéthavi időkeret, plusz két óra elrendelése) érvényesítése, és a szeptember-október hónap tényadatai alapján kialakult tapasztalatok. Az ellenőrzés főbb megállapításai: Mindkét vizsgálat vonatkozásában elemző anyag készült, amelyben bemutatásra került intézményenként a foglalkoztatottság alakulása, valamint a személyi jellegű juttatások előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítése. Javasoltuk, hogy az engedélyezett létszámon belül Hunya és Csárdaszállás telephelyekre is határozza meg a fenntartó az engedélyezett pedagógus létszámot, a beszámoló elkészítéséig még lehetőség van az előirányzatok módosítására. Gyomaendrőd Város közoktatási intézményeinél a Közoktatási törvény (Kt.) módosításáról szóló évi LXXI. törvény 18. -ában megfogalmazottak szerint a közoktatási intézmények vezetői a 2006/2007. tanévre valamennyi pedagógus munkakörben foglalkoztatott esetében elrendelték a heti plusz két órát a rendes munkaidőn belül, munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül, hogy a munkakörére, beosztására megállapított kötelező órájánál többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van. (Kt (8) bekezdés) A Kt. módosításáról szóló évi LXXI. törvény 20. -ában megfogalmazottak szerint a közoktatási intézmények vezetői a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját kéthavi tanítási időkeret kialakításával szervezték meg. (Kt. 1. sz. melléklet Harmadik rész II/6. pont) A közoktatási intézményeknél a kéthavi tanítási időkeret kialakítása, valamint az elrendelt plusz 2 óra/hét/fő tapasztalata szeptember-október hónapok tényleges adatai alapján az, hogy túlóra megtakarítást lehetett elérni. A munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzéséről a Tisztelt Képviselő-testület a január 25.i Képviselőtestületi ülésen tájékoztatást kapott. 55

4 Az ellenőrzéseket a munkatervben meghatározott időintervallumtól eltérően - a Városi Gondozási Központ vezetőjének kérése alapján, - Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője által előzetesen engedélyezve a Városi Gondozási Központ átfogó, teljes körű ellenőrzését július hónapban, a Liget Fürdő KFT ellenőrzését június hóban került elvégzésre. A megállapításokkal kapcsolatos reagálásokat az intézményvezetők megtették, amelyeket a belső ellenőrzési jelentésekkel együtt az előterjesztéshez csatoljuk. A belső ellenőrzés által tett megállapítások, megfogalmazott javaslatok megvalósítására az intézményvezetők intézkedési terv keretében megtették a szükséges intézkedéseket. Az intézkedések végrehajtását a soron következő belső ellenőrzés alkalmával ellenőrizzük. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképtelenség miatt fentieket megvitatni és véleményével ellátni nem tudta. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a év belső ellenőrzéseiről szóló éves összefoglaló jelentést elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, április 19. Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 56

5 Mellékletek az ellenőrzésekről: Belső ellenőrzési jelentéstervezet Ellenőrzött szerv Neve Városi Gongozási Központ Címe Gyomaendrőd, Mirhóháti út Adószáma Költségvetési szerv vezetője Gellai Józsefné Költségvetési szerv gazdasági vezetője Ajtai Ferencné Ellenőrzést végző szerv Neve Békési Kistérségi Iroda Címe 5630 Békés, Petőfi u. 2. Ellenőrzést végzi Palotás Károlyné, függetlenített belső ellenőr Belső ellenőrzés tárgya Normatív állami hozzájárulások és a kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága. Helyszíni ellenőrzés kezdő időpontja: január 03. Helyszíni ellenőrzés befejező időpontja: január 10. Normatív állami hozzájárulások Megállapítások A évi CXXXV. törvény 3. számú mellékletének 11.ab. étkeztetés, 11.ac. a házi segítségnyújtás, 11.ba. a támogató szolgálatok működtetése, 11.bb. a közösségi ellátások, 11.be. az időskorúak nappali intézményi ellátása, 11.bf. a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása, 12. alapszolgáltatási központ működtetése, 14. az időskorúak bentlakásos és átmeneti elhelyezése, intézményi ellátása pontjai alapján vehető igénybe évben normatív állami hozzájárulás a vizsgált intézményben. 1./ Étkeztetés. (3. mell. 11.ab.) A normatív állami hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely az étkeztetést a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szoctv.) a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 57

6 működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (szakmai rendelet) 20., aiban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően látja el. A normatív hozzájárulás fajlagos összege évben Ft/ellátott. Elszámoláskor az ellátottak számának meghatározása: az étkeztetésben részesülők nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Megállapítottam, hogy az étkezők számának kimutatása a szakmai rendelet 4. számú mellékletében foglalt előírásoknak megfelelő nyomtatványon történt. A nyilvántartás szerint az étkeztetésben részesülők éves ellátotti létszáma fő. A számított ellátotti létszám: 138 fő (34 778/252) évben elszámolható normatív állami hozzájárulás Ft. 2.) Házi segítségnyújtás működtetése. (3. mell. 11.ac.) A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást - különösen a bevásárlást, az otthoni életvitel segítését - a Szoctv a, valamint a szakmai rendelet 25. és 28. -aiban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A hozzájárulás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét legkésőbb január 31-én benyújtotta. A normatív hozzájárulás fajlagos összege évben Ft/ számított ellátott. Elszámoláskor a számított ellátotti létszám meghatározása: a gondozási napló alapján az éves szinten összesített gondozási óraszámot el kell osztani az egy ellátottra vonatkozó átlagóraszámmal (1,5 óra/fő). Az így megállapított éves összlétszámot el kell osztani 252-vel. Megállapítottam, hogy az intézmény től 8 gondozási körzetre vonatkozóan működési engedéllyel rendelkezik, és végzi a házi segítségnyújtás tevékenységet. A gondozási napló szerint az éves gondozási órák száma óra, amelyből az éves összlétszám fő (14 01/1,5). Normatíva számításánál figyelembe vehető létszám 37 fő (9 343/252) évben elszámolható normatív állami hozzájárulás Ft. 3.) A támogató szolgálatok működtetése. (3. mell. 11.ba.) A normatív hozzájárulásra az az önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 65/C. -a, valamint a szakmai rendeletben foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot, és azt 2004-ben is működtette. A kiegészítő szabályok értelmében a normatív hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a fenntartó december 31-én működési engedéllyel rendelkezik. A támogató szolgálat után a hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik, és a szolgáltató teljesíti a külön jogszabályban meghatározott kötelező éves munkaóraszámot (188/1999. (XII. 16.) Kormány rendelet 7. sz. melléklete szerint 2300 munkaóra)) 58

7 Töredékévi működtetés esetén a töredékév időtartama és az időarányos kötelező munkaóraszám együttes figyelembevételével jár a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap elsejétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/szolgálat. Megállapítottam, hogy a vizsgált intézmény: a támogató szolgálat működtetésére vonatkozó működési engedéllyel napjától határozatlan időre rendelkezik, alapító okiratában a támogató szolgálat ellátása napjától szerepel, a napjától ténylegesen megkezdődött, a támogató szolgálat minimális személyi (1fő támogató szolgálatvezető, 1 fő gépjárművezető, 2 fő személyi segítő) és tárgyi feltételei biztosítottak, az intézmény által teljesített éves munkaórák száma évben 2 888,3 óra évben elszámolható normatív állami hozzájárulás Ft. 4. Közösségi ellátások. (11.bb.) Az a főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult a normatív állami hozzájárulásra, amely a Szoctv. 65/A. -ában meghatározott közösségi ellátásokat a szakmai rendeletben foglalt szakmai szabályoknak megfelelően biztosítja. A hozzájárulás akkor igényelhető, ha a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét legkésőbb január 31-én benyújtotta. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/szolgálat. Megállapítottam, hogy az intézmény a közösségi ellátás tevékenység végzésére vonatkozó ideiglenes ( től ig) működési engedéllyel rendelkezik, a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátási tevékenység - mint új ellátás bevezetése az alapító okiratában szerepel (17/2005. (I. 27.) KT számú határozat). A működési engedély iránti kérelmet január 28-án nyújtotta be a fenntartó évben tíz hónapra időarányosan elszámolható normatív állami hozzájárulás összege Ft. 5.) Nappali szociális intézményi ellátás. a.) Időskorúak nappali ellátása. (3. mell. 11.be.) A normatív hozzájárulást az önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szabályozott módon időskorúak nappali intézményében ellátottak után veheti igénybe. A taglétszámban nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. A normatív hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. A év folyamán belépő új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését követő hó elsejétől jogosult a fenntartó a normatív hozzájárulásra. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/ellátott. 59

8 Az ellátottak számának meghatározása az elszámolásnál: az ellátottak gondozási naplója ( esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített tagok számának - a heti hat, illetve heti hét napos nyitva tartással működő intézmények a hat, illetve hét nap - alapulvételével számított éves ellátotti létszáma osztva 252-vel. Megállapítottam, hogy az idősek nappali ellátását az intézmény március 21- től az 5. sz. idősek klubjával bővítve - öt helyen végezte. Az 5. sz. idősek klubjában ellátottak engedélyezett létszáma után április 1- től vehető figyelembe a hozzájárulás. Intézményi szinten az engedélyezett ellátotti létszám évben 149 fő volt. A meglévő nyilvántartások alapján megállapítható, hogy az intézménynél évben a heti hat napos nyitva tartással működő egységekben - a figyelembe vehető - naponta összesített tagok számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám fő osztva 252-vel = 163,51 fő volt, de a normatív hozzájárulás csupán az engedélyezett 149 fő után vehető igénybe. Elszámolható normatív hozzájárulás évben: 149 * = ezer forint. b.) Fogyatékos személyek nappali ellátása. (3. mell. 11.bf.) A normatív hozzájárulást az önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben szabályozott módon fogyatékosok nappali intézményében ellátottak után veheti igénybe. A taglétszámban nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/ellátott. Az ellátottak számának meghatározása az elszámolásnál az ellátottak gondozási naplója ( esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített tagok számának - a heti hat, illetve heti hét napos nyitva tartással működő intézmények a hat, illetve hét nap - alapulvételével számított éves ellátotti létszáma osztva 252-vel. A normatív hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. A meglévő nyilvántartások alapján megállapítható, hogy az intézménynél évben a heti hat napos nyitva tartással működő egységben a naponta összesített tagok számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám 7905 fő osztva 252-vel = 31,36 fő volt, de a normatív hozzájárulás csupán az engedélyezett 30 fő után vehető igénybe. Elszámolható normatív hozzájárulás évben: 30 * = ezer forint. 6. Alapszolgáltatási központ. (3. mell. 12.) A normatív állami hozzájárulásra az a települési önkormányzat is jogosult, amely december 31-én gondozási központot működtet, és azt évben tovább működteti. 60

9 A kiegészítő szabályok értelmében a hozzájárulás teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik. A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/központ. Elszámolható normatív hozzájárulás évben ezer forint. 7.) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás. (3. mell. 14.) A normatív állami hozzájárulás a bentlakásos és átmeneti elhelyezést biztosító intézményekben ellátott időskorúak után illeti meg az önkormányzatot. Átmeneti elhelyezést biztosító intézménynek minősül a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmény. Az ellátottak számának meghatározása az elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. A kiegészítő szabályok szerint: Gondozási nap: egy gondozott egynapi intézményi gondozása, amely az intézményben történő felvétellel kezdődik, és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők - kórházi ápolás, szabadság - is beszámítanak a gondozási napokba. A év folyamán belépő új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését követő hó elsejétől jogosult a fenntartó a normatív hozzájárulásra A normatív hozzájárulás évi fajlagos összege Ft/ellátott. A törzskönyvi nyilvántartást és az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartását szúrópróbaszerűen megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy: a Mirhóháti u alatti bentlakásos idősek otthonában ellátottak nyilvántartása precíz, áttekinthető, a gondozási napok a dokumentált adatokkal egyezően kerültek meghatározásra, a Blaha u. 2. alatti bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó idősek otthonában vezetett törzskönyvi nyilvántartás korábban megállapított hiányosságait felszámolták, a gondozási napok a dokumentált adatokkal egyezően precízen, áttekinthetően kerültek meghatározásra, a Mirhóháti u. 8. alatti bentlakásos idősek otthona szeptember 1- től 50 fő ellátására az előírt működési engedéllyel rendelkezik (1/1862-9/2005. ügyiratszám), tevékenységét szeptember 1-én megkezdte, és december hóban az ellátottak legmagasabb száma elérte a 44 főt. Az ellátottakról vezetett nyilvántartás rendezett. A normatíva számításánál október 1-től vehető figyelembe a gondozási napok száma. a Kondorosi u. 1. alatti átmeneti elhelyezettekről vezetett nyilvántartás precíz, áttekinthető, a gondozási napok a dokumentált adatokkal egyezően kerültek meghatározásra. A évi CLXX. törvénnyel módosított évi III. törvény 92/K. -a január 1- i hatállyal új (5) bekezdéssel egészült ki, mely szerint Nappali, illetve bentlakásos intézmények esetén - a nappali melegedő kivételével - az intézményben ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám százöt százalékát, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékát. Ha az intézményben egymást követő hatvan napot meghaladóan a működési engedélyben meghatározott férőhelyszámnál több személyt látnak el, a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását. 61

10 Bentlakásos Átmeneti elhelyezés Blaha u Kondorosi u Mirhóháti u Mirhóháti u. 8. Eng. létsz.(fő) (időarányos: 16,3) Együtt 160 (időarányos: 126,3) Tényleges gond.nap Tényleges ellátotti létszám (fő) Férőhely túllépés (fő) 51, ,82 9,65 123,66 1,19 0 2,82-6,65-2,64 Eng. létsz.(fő) Tényleges gond.nap Tényleges ellátotti létszám (fő) Férőhely túllépés (fő) 9,93 9,92 0, ,86-0,07-0,08 0,01 0-0,14 Tényleges ellátotti létszám együtt (fő) 61,12 9,92 62,83 9,65 143,52 Férőhely túllépés együtt (fő) 1,12-0,08 2,83-6,65-2,78 Normatívánál figyelembe vehető (fő) 60 9,92~ ,65~ , A bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás normatív hozzájárulásánál figyelembe vehető létszám: 140 fő, amely az engedélyezett létszám alatt van. Elszámolható normatív hozzájárulás évi összege: 140 * = forint. Normatív kötött felhasználású támogatások. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, (8. mell. II./3.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális tevékenységet végző és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek a külön jogszabályban (9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet) meghatározottak szerint szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni. A továbbképzésre kötelezett személyek szeptember 1-i állapot szerinti statisztikai állományi létszáma után Ft/foglalkoztatott támogatás igényelhető évben. Az intézménynél 2004 szeptember 1-én 53 fő továbbképzésre kötelezett foglalkoztatott volt, így szociális továbbképzés és szakvizsga címén Ft normatív támogatás illette meg az intézményt.

11 A továbbképzésekhez kapcsolódóan az intézmény Ft-ot használt fel évben, az alábbiak szerint: Anyagi elismerés és járulékai a jogszabályi előírások szerint 6 fő Ft Kreditpontos továbbképzés (27 fő), támogató szolgálatot (4 fő) és közösségi ellátást (2 fő) végzők kötelező szakmai képzése Ft Összesen Ft Megállapítottam, hogy mind az igénylés, mind a felhasználás dokumentumokkal alátámasztott, a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően jogszerűen került elszámolásra. Gyomaendrőd, január 16. Palotás Károlyné függetlenített belső ellenőr Záradék. Az ellenőrzött költségvetési szerv vezetője a megállapításokat megismerte, azokkal kapcsolatban a jelentéstervezet kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül észrevételt tehet az ellenőrzést végző szerv részére. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni. Gyomaendrőd, január 16. Gellai Józsefné intézményvezető Belső ellenőrzési jelentéstervezet. Vizsgált szervezet Neve Városi Zene- és Művészeti Iskola Címe 5500 Gyomaendrőd, Kisréti út 27. Költségvetési szerv vezetője Holubné Hunya Anikó Költségvetési szerv adószáma

12 Költségvetési szerv OM azonosítója Költségvetési szerv gazdálk.formája részben önállóan gazdálkodó Ellenőrzést végző szerv Neve Békési Kistérségi Iroda Címe 5630 Békés, Petőfi u. 2. Ellenőrzést végzi Palotás Károlyné, függetlenített belső ellenőr Belső ellenőrzés tárgya Normatív állami hozzájárulások és a kötött felhasználású normatív támogatások évi igénybevételének dokumentáltsága, valódisága, megalapozottsága. Helyszíni ellenőrzés kezdő időpontja január 11. Helyszíni ellenőrzés befejező időpontja január 13. Megállapítások. 1./ Normatív állami hozzájárulások. a.) A évi CXXXV. törvény 3. számú mellékletének 22. pontja rendelkezik a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának - az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódóan évben igénybe vehető fajlagos összegéről. A törvény a zeneművészeti ág fajlagos összegét Ft/tanuló, a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág fajlagos összegét Ft/tanuló (ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is) értékben állapította meg. Az intézmény helyszíni ellenőrzése során a 2005/2006. tanítási évre vonatkozó tanulók nyilvántartási lapjait, az összesítő és tanári munkalapokat, a évi beírási naplókat, - mint a normatív hozzájárulás igénylését megalapozó dokumentumokat - tételesen átvizsgálva megállapítottam, hogy A beírási napló vezetése áttekinthető, precíz, a több tanszakra járók esetében a főtárgy tanára megállapítható. A rendelkezésemre bocsátott 2005/2006. I. félévi tantervfelosztás dokumentum áttekinthető, pontos. Az összesítő és tanári munkalapok, és a tanulók nyilvántartása, valamint a beírási napló adatai áttekinthetőek, összefüggő tartalmukban ellentmondást nem tapasztaltam. A tanulók létszámának meghatározásánál a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének második részében foglalt előírásokat, valamint a költségvetésről szóló törvény 3. számú mellékletének 22. pontja előírásait az intézmény betartotta, így: Egy tanulót csak egy ellátottként vettek figyelembe. Az előképző évfolyamra járókat a normatíva számításánál a törvény előírásai szerint vették figyelembe. 64

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tokaj Város Önkormányzatát a 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó

Részletesebben

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 2 769 forint/fő, de településenként

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2006. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben... 4. 2012. szeptember... 5. 2012. október... 6. 2012. november...

Tartalomjegyzék. Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben... 4. 2012. szeptember... 5. 2012. október... 6. 2012. november... Tanévkezdő kiadvány 2012/2013. tanév 5. RÉSZ Teendőnaptár Összeállította: Kozák András köznevelési szakértő Tartalomjegyzék Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben... 4 2012. szeptember...

Részletesebben

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 19043 III. Kormányrendeletek A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a nemzeti köznevelésrõl

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben

5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 5. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012.

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály. 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési szempontsora 2012. NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) -462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 8. SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁSA ellenőrzési

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 15. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt. 2008. I. félévi számviteli beszámolója... 2

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu

Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu Ifj.dr.Sallay József Ügyvédi Iroda 1055 Budapest Kossuth tér 18. fszt. Tel: 237-06-24; Fax: 237-06-23 e-mail: sb.ui@chello.hu JELENTÉS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODA JOGI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

M E G H Í V Ó N A P I R E N D : SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. szeptember 13-án, csütörtökön 13.30 órai kezdettel

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról... 2609 2007. évi XCVIII. törvény

Részletesebben

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben