Árvízi veszély-és kockázati térképezés, stratégiai kockázatkezelési tervezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árvízi veszély-és kockázati térképezés, stratégiai kockázatkezelési tervezés"

Átírás

1 ÁRVÍZI KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉS ÉS STRATÉGIAI KOCKÁZATKEZELÉSI TERV KÉSZÍTÉSE (KEOP-2.5.0/B/ ) ÖSSZEFOGLALÓ (Konzultációs terv) Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság, Tervező: ÁKK 2014 Konzorcium szeptember

2

3 Tartalom 1. BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK A TERVEZÉS TÁRGYA, TARTALMA, CÉLKITŰZÉSEK A NEMZETI KVASSAY JENŐ TERV ÉS AZ EU ÁRVÍZ IRÁNYELV SZERINTI KOCKÁZATKEZELÉS KAPCSOLATA FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYI KERETEK FIGYELEMBE VETT EGYÉB ORSZÁGOS ÁRVÍZVÉDELMI STRATÉGIAI TERVEZÉSI MUNKÁK A TERVEZÉS TERÜLETEGYSÉGEI TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓK, EGYEZTETÉSEK A PROJEKT III. ÜTEMÉBEN ELKÉSZÜLT DOKUMENTUMOK SZERKEZETE AZ ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER JELENLEGI ÁLLAPOTA ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK JELENLEGI ÁLLAPOTA ÁRVÍZVÉDELMI CÉLOKAT IS SZOLGÁLÓ VÍZTÁROZÁS NAGYVÍZI MEDER ÁLLAPOTA ÉS KEZELÉSÉNEK HELYZETE VESZÉLYTÉRKÉPEZÉS MÓDSZERTANA ÉS EREDMÉNYEI A VESZÉLYEZTETETTSÉG ELŐZETES BECSLÉSE VESZÉLYTÉRKÉPEZÉS AZ ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEKKEL VÉDETT ÁRTEREKEN KISVÍZFOLYÁSOK VESZÉLYTÉRKÉPEZÉSE VESZÉLYTÉRKÉPEZÉS A FOLYÓK NYÍLT ÁRTEREIN BELVÍZ VESZÉLYEZTETETTSÉG ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZERTANA ÉS EREDMÉNYEI JELEN ÁLLAPOT KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉSÉNEK MÓDSZERTANA ÉS EREDMÉNYEI TÖLTÉSEKKEL VÉDETT ÁRTEREK KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉSE Vagyoni kockázatok Emberi élet kockázatok Kulturális örökség értékelése Ökológiai értékelés A kockázatok területi értékelése Konfliktusos helyek azonosítása KISVÍZFOLYÁSOK KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉSE Vagyoni kockázatok Emberi élet kockázatának értékelése NYÍLT ÁRTEREK KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉSE KOCKÁZATKEZELÉS KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLOK, FŐ FEJLESZTÉSI IRÁNYOK KOCKÁZATKEZELÉS TÖLTÉSEKKEL VÉDETT ÁRTÉRI ÖBLÖZETEKNÉL Kockázatkezelési változatok műszaki tartalma Jogszabálykövető változat Öblözetenként differenciált töltésszint és magassági biztonság értékek (0.001, 0.005, 0.01, 0.05; 0.5, 1.0, 1.2 m) mellett besorolási változat

4 Lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése (egyenszilárdság) változat Nem-szerkezeti intézkedési változat Változatértékelés eredményei Javasolt kockázatkezelési intézkedések KOZKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK KÍSVÍZFOLYÁSOKON NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINTI ÉRTÉKELÉSE MELLÉKLETEK

5 1. BEVEZETŐ 1.1. ELŐZMÉNYEK Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember 23-án Árvízi Kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/ ) munkák készítésére vállalkozási szerződést kötött az ÁKK 2014 konzorciummal. A szerződés pénzügyi hátterét a Megbízó által kötött KEOP-2.5.0/B/ azonosítási számú Támogatási Szerződés biztosította. A munka 3 ütemben került végrehajtásra. A KEOP B Vízgazdálkodási tervezés konstrukció B) komponense, az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése keretein belül az I. ütemben megvalósult, az Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása c. projekt. Ennek során kidolgozták a veszély és kockázati térképek készítésének és a kockázatkezelés tervezésének módszerét. A projekt II. ütemében el kellet készíteni az előzetes kockázati értékelést, az előzetes kockázatbecslést, meg kellett valósítani a III. ütem veszélytérképezési feladatainak végrehajtásához szükséges adatgyűjtést, az adatok adattári elhelyezését. Kidolgozásra került továbbá az Országos Árvízkockázat-kezelési Irányelv, mely tartalmazza az országos szintű árvízi kockázatkezelési célkitűzéseket és alapelveket. Az I. ütem megállapításai szerint a II. ütemben további alapozó vizsgálatokra volt szükség néhány metodikai területen a megfelelő színvonalú kockázatkezelési tervezéshez. A metodikai alapozó vizsgálatok alátámasztották mind az Irányelvet, mind a minta vízgyűjtő tervezést, továbbá az árvízkockázat-kezelési tervezés III. ütemének szakmai feladatait A TERVEZÉS TÁRGYA, TARTALMA, CÉLKITŰZÉSEK A KEOP B Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése tárgyú pályázati konstrukciót (továbbiakban Konstrukció) novemberében írta ki a Nemzet Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága. A Konstrukció fő célkitűzése: - Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről irányelvben foglaltak teljesítése. - Magyarország vízkár-elhárítási stratégiájának a megváltozott társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő átdolgozása. A fenti célok teljesítését biztosító III. ütemű munkák teljesítésére kiírt közbeszerzés ajánlati felhívásának műszaki feladat-meghatározása az elvégzendő feladatokat az alábbiak szerint tartalmazta: - Országos elöntési veszélytérképezés. o Térképezendő területek pontosítása a évi és évi EU jelentés figyelembe vételével. o Védművekkel védett árterek veszélytérképezése. o Nyílt árterek veszélytérképezése kisvízfolyásokon. o Nyílt árterek veszélytérképezése folyószakaszokon. o Belvízi veszélytérképezés előkészítése. 5

6 - Országos kockázati térképezés (kb km 2 ). o Az országos árvízkockázati térkép (OÁKT) előállításának előkészítése. o Regionális területhasználati térképek készítése. o Területhasználati paraméterek meghatározása. o Kockázati térképek elkészítése. - Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése. o Területhasználati adatbázis létrehozása. o Területrendezési tervek feldolgozása. o Vagyon adatok ÁKIR adatbázisba illesztése. o A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek adatainak feldolgozása, ÁKIR adatbázisba illesztése. o Vidékfejlesztési szcenáriók kidolgozása. o Területfejlesztési modellezés végrehajtása. o Stratégiai elöntési veszély- és kockázati térkép induló változatának elkészítése. o Az érintettek körének meghatározása és bevonásuk a tervezés folyamatába. o Tervezési határfeltételek meghatározása. o Kockázatkezelési célok és alapelvek kitűzése, az érintettekkel való egyeztetése. o Kockázatkezelési konfliktusos területek lehatárolása. - Kockázatkezelési tervezés az ország ár- és belvíz veszélyeztetett területeire. o Lehetséges nem-szerkezeti intézkedések alkalmazásának vizsgálata. o Lehetséges szerkezeti intézkedések alkalmazásának vizsgálata. o Stratégiai tervváltozatok kidolgozása. o A veszély- és kockázati térképek elkészítése a stratégiai tervváltozatokra. o Javaslat a tervezési egység árvízkockázat-kezelési stratégiai tervére, stratégiai környezeti vizsgálat. - Országos kockázatkezelés végrehajtás előkészítése. o Nagyvízi mederkezelési tervezés I. ütem (mintatervezés) (2 mintaterületre). o Lokalizációs tervezés I. ütem előkészítő vizsgálatok (150 öblözetre). o Kiegészítő geodéziai mérések végrehajtása, mennyiségek: kb km 2 légi felmérés. - A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása. o Kiinduló adatkörök ellenőrzése. o Konzisztencia ellenőrzés. o Minőségbiztosítás és adatfeltöltés. o A térképezés és tervezés során jelentkező ÁKIR fejlesztési igények teljesítése. o Feladat kezelés kiterjesztése térképezés esetén. o Feladatkezelés változat kezelés tervezés esetén. o Veszélytérképezés támogatás Nyílt ártér folyószakaszokon típus esetén. o Csoportmunka biztosítása. o Csoportmunka környezet biztosítása (projekt tevékenység támogatás). o Területfejlesztési becslés alkalmazás. o Belvízi veszélytérkép alkalmazás. 6

7 o Egyéb fejlesztések (60 mérnöknap). o ÁKIR rendszerfelügyelet ellátása. o Kiegészítő szoftver beszerzések, fejlesztések, oktatás. o 13 db MIKE 21 szoftver illetve a MIKE Flood licenszének update-jére 3 év termékkövetéssel: oktatás összesen 2 hét időtartam 2 oktatási program. o Belvízrendszerek üzemi információs rendszerének kialakítása (országos) tervezése, programozása, tesztelése, dokumentálása, telepítése, betanítása A NEMZETI KVASSAY JENŐ TERV ÉS AZ EU ÁRVÍZ IRÁNYELV SZERINTI KOCKÁZATKEZELÉS KAPCSOLATA ben a vízügyi ágazat elkezdte az általános gazdasági fejlődést segítő Kvassay Jenő Terv (KJT) kidolgozását, mely az ország vízpolitikai stratégiájának megújítását célozza. A megbízóval történt közbülső egyeztetések alapján a KJT árvízkockázat-kezelési céljait és alapelveit az ÁKK projekt munkái során figyelembe vettük. A KJT szerinti árvízkockázat-kezelési koncepció szerint a célok és alapelvek az alábbiak. Általánosan - A kialakított rendszernek a területfejlesztéssel együttműködve elő kell mozdítania a vízzel, a földterülettel, a természeti erőforrásokkal és a természeti értékekkel kapcsolatos tevékenységek koordinált kezelését és megőrzését. E miatt a tervezés során egymásra épülő, komplex megoldásokat kell keresni. - Az árvízvédelmi biztonsági előírásokat újra kell fogalmazni, ehhez: o A veszély elleni defenzív tevékenységről át kell térni a kockázatok kezelésére, az árvízveszélyes területek hasznosításakor alkalmazkodni kell a fennálló veszélyekhez. o Az árvizek és belvizek kezelése során, ahol ez lehetséges, a katasztrófa megelőzés elsődleges a katasztrófakezeléshez képest. - Az árvízkockázat-kezelési tervek az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét képezik. Az árvízkockázat-kezelési koncepció cél- és eszközrendszerének figyelembe kell vennie az ésszerű és hatékony vízkészlet-gazdálkodás követelményét, illetve maga is ebbe az irányba kell, hogy befolyásolja a gazdálkodást. - A megoldások megkövetelik az árvízi kockázatkezelési koncepció céljainak más szakpolitikákba történő integrálását. Különösen fontos lenne az integráció az agrárpolitikába, a természetvédelembe, a környezetvédelembe, a területfejlesztésbe és a katasztrófavédelembe (például: vidékfejlesztés vízvisszatartás, területfejlesztés veszélyeztetettség). A társadalom számára elfogadható kockázat mértéke - Az abszolút biztonság szintje nem elérhető, és racionálisan célként nem is közelíthető, ehelyett meg kell határozni a társadalom számára elfogadható kockázat mértékét. - A társadalom számára elfogadható kockázat meghatározásakor a nehezen vagy egyáltalán nem számszerűsíthető károkat is figyelembe kell venni. - Az árvízkockázat-kezelési stratégia másik célja, hogy csökkentse az elöntési kockázatot akkor, ha az nagyobb az elvárt minimális szintnél, vagy ha az elfogadhatósági intervallumon belül a beavatkozás érdemi javulást okoz. Összességében elmondható, hogy az árvízzel és belvízzel veszélyeztetett területeken az elöntési károk kockázatát országosan csökkenteni 7

8 kell, de a beavatkozások helyét és a csökkentés mértékét csak részletes vizsgálatok alapján lehet a jövőben meghatározni. - Az árterületek hasznosításakor a társadalomnak és a gazdaságnak is alkalmazkodnia kell a területet érintő becsülhető veszélyek szintjéhez. A társadalom önvédelmi képességét erősíteni kell. El kell érni, hogy az a lakos, gazdasági szereplő, aki elszenvedheti az elöntési események következményeit, alkalmassá váljon (ha ez lehetséges) saját óvintézkedései megtételére a károk megelőzése, csökkentése érdekében. Ezért az árvízi tudatosság szintjét emelő programokat kell kidolgozni és végrehajtani, a jó építési és egyéb gyakorlatokat el kell terjeszteni. - A kockázatkezeléshez egymásra épülő komplex megoldásokat kell keresni, ennek keretében: o a védekezés mellett a veszély megelőzésre is nagy hangsúlyt kell fektetni a vizek lehetőség szerinti visszatartásával, a tározás növelésével, o az árvíz- és belvízkockázattal érintett területeken ösztönözni kell a területhasználatváltást a természeti adottságoknak nem megfelelő területhasználatok esetében, o az árvizek idején jelentkező víztöbblet természetes öblözetekbe való kivezetésének, és megőrzésének lehetőségét és o az élő rendszerek víztározási kapacitását jobban ki kell használni, o az árvíz gyors levonulását elősegítő ún. nagyvízi levezető sáv kialakítását és fenntartását a kockázatokat és veszélyeket figyelembe véve, az érintett értékek összevetésére alapuló kompromisszumokkal végezzük, o a megoldások között kell szerepeljenek az agrárgazdálkodásban található lehetőségek is, mint a víz területen való tartása (tározással, (öntöző)csatornákkal, beszivárogtatással) és a talajvízháztartás javítása, o a védekezési rendszer rugalmasságát olyan eszközökkel növeljük, mint a mobil gátak használata; o fentiek kiegészülnek a nem-szerkezeti intézkedések államilag összehangolt rendszerével FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYI KERETEK EU jogszabályi keretek: - Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. alatt irányelvet fogadott el az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről. Ennek célja, hogy meghatározza az árvízkockázatok értékelésére és kezelésére irányuló tevékenységek kereteit, az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében. Az Irányelv alapján a tagállamok előzetes árvízkockázati értékelést kell végezni, majd árvíz-veszélytérképeket, árvízkockázati térképeket és árvízkockázat-kezelési terveket kell készíteniük. A szerkezeti és nem szerkezeti intézkedésekre és az árvíz valószínűségének csökkentésére összpontosítva árvízi kockázatkezelési célokat állapítanak meg, és a célkitűzések elérését szolgáló intézkedéseket irányoznak elő, figyelembe véve a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatáról szóló, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, és a stratégiai hatásvizsgálatról szóló EK irányelveket. Eljárást alakítanak ki a nemzetközi vízgyűjtők esetében alkalmazandó transznacionális hatású intézkedések értékeléséhez használandó költség-haszon elemzésekre. Bemutatják a terv végrehajtásának programját, kitérve az intézkedések

9 rangsorolására és az előrehaladás figyelemmel kísérési módjára, a megtett, nyilvános tájékoztatási és konzultációs intézkedésekre, csatolják a hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzékét is. Nemzetközi vízgyűjtő kerület esetében bemutatják a koordinációs folyamatot. Az árvízkockázat-kezelési terveknek figyelembe kell venniük a költségek és hasznok, az elöntés mértéke, az árvízterjedési útvonalak és az árvíz-visszatartási képességgel rendelkező területek például természetes árterületek, a környezetvédelmi célkitűzések, a talaj- és vízgazdálkodás, a területrendezés, a kikötői infrastruktúra szempontjait. Az árvízkockázat-kezelési tervek a megelőzésre, védelemre való felkészültségre (beleértve az árvíz-előrejelzéseket és a riasztó rendszereket) összpontosítanak, valamint figyelembe veszik az adott vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő jellemzőit. Az árvízkockázat-kezelési tervekbe a fenntartható területhasználati gyakorlat támogatását, az árvízvisszatartás javítását, valamint bizonyos területek árvízesemények esetén történő ellenőrzött elárasztását is fel lehet venni. Az árvízkockázat-kezelési tervek a szolidaritás érdekében nem tartalmazhatnak olyan intézkedéseket, amelyek jelentősen növelik az árvízkockázatot az alvízi vagy felvízi országokban, kivéve, ha ezekben az összehangolt intézkedésekben az érintett tagállamok egymás között megegyeztek. A tagállamok biztosítják, hogy a teljes egészében a Közösség területén fekvő vízgyűjtőkre a vízgyűjtő kerület szintjén összehangolt egyetlen, egységes árvízkockázat-kezelési terv vagy árvízkockázat-kezelési tervcsomag készüljön. A Közösség határain túlra kiterjedő nemzetközi vízgyűjtők esetében is összehangolt egyetlen, egységes nemzetközi árvízkockázat-kezelési terv készítésére törekednek. Az irányelv 9. cikkének 2. pontja értelmében ezen irányelv 7. és 14. cikkében említett első árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozását és későbbi felülvizsgálatait a 2000/60/EK irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálataival összehangolva kell végrehajtani, és azok e felülvizsgálatokba beépíthetők. Az Árvízi Irányelv melléklete tartalmazza az árvízkockázat-kezelési tervek tartalmát: - Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról. A Víz Keretirányelv célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlata megvalósítása. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv operatív lépcsőfok a VKI célkitűzéseinek eléréséhez. A VGT egy egységesített eszköz, amely segít a VKI célkitűzéseinek közösségi szintű megvalósítását. Távlati célként így a VKI általános célkitűzései állíthatók fel: o A vízi ökoszisztémák, és - tekintettel azok vízszükségletére - a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek állapotának javítása és védelme. o A klímaváltozás következményeként megjelenő szélsőséges időjárási helyzetek következményeinek (rendkívüli árvizek, rendkívüli vízhiányos időszakok) kezelése, kártételek megelőzése. o A vízkészletek (felszíni, felszín alatti) fenntartható gazdálkodásához szükséges feltételek javítása, fenntartható használatának elősegítése. o A különösen veszélyes anyagok vizekbe való bevezetésének fokozatos csökkentése és megszüntetése. o A felszín alatti vizek szennyezésének csökkentése. o 2015-re (illetve 2021-re) el kell érni az erősen módosított és mesterséges víztestek jó állapotát. 9

10 Hazai jogszabályi keretek 10 - A 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról. A rendeletbe foglalt egyes részfeladatokat az EU által kötelezően előírt határidőre kell teljesíteni. A kötelező részhatáridők: december 22. (Előzetes kockázati értékelés), december 22. (Veszély-és kockázati térképezés), december 22. (Árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozása). A évi első és a évi második jelentést az ország határidőre teljesítette. Ezen jelentések felhasználásával a jelen munka keretében sor került a veszély és kockázati térképek öblözetenkénti, részvízgyűjtőnkénti részletes kidolgozására, majd azok alapján az országos veszély-és kockázati térképek pontosítására, véglegesítésére és az árvízkockázatkezelési tervek kidolgozására évi LXVII. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról. Az Országgyűlés 2004-ben megalkotta a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség területés vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló évi LXVII. Törvényt. A 2006-os Tiszaés Duna-völgyi rendkívüli árvizeket követően a 1003/2007. (I. 24.) Korm. határozat alapján a évi CXLIX. Törvénnyel módosították évi LXVII. Törvényt, aminek 2. (3) bekezdése előírja, hogy a (3) A (2) bekezdésben megfogalmazott alapelveknek megfelelően a VTT keretében a következőket kell megvalósítani: a) a Tisza-völgy árvízvédelmi műveinek előírás szerinti kiépítését, összhangban a nagyvízi medrek vízszállító képességének növelésével, a lefolyás elősegítését szolgáló beavatkozásokkal, biztosítva a folyók hullámtereinek táj-és földhasználat váltását; - 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. Az elmúlt évtizedek, de különösen az közötti időszakban levonult árvizek magasságának jelentős növekedése, illetve az árhullámok levezetésének a tapasztalatai, a védekezési időszakokat követően egyre hangsúlyosabb társadalmi és gazdasági igények egyértelműen arra utalnak, hogy a folyók nagyvízi medrében olyan beavatkozások szükségesek, amelyek javítják a nagyvízi vízszállító képességet, garantálják annak fenntarthatóságát. Az elmúlt közel másfél évtized árvízi eseményei során olyan területek is érintettek lettek, ahol a korábbi árhullámok ellen nem kellett védekezni, ugyanakkor egyértelművé vált, hogy az árvízvédekezés hagyományos eszközei mellett a sikeres védekezés esélyének megőrzéséhez új eszközöket is kell keresni. A fent leírtakkal összhangban a 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet rendelkezik a nagyvízi medrekre vonatkozó kezelési tervek elkészítéséről. A folyók nagyvízi medrének kezelése több cél összehangolását igényli. A célrendszer tartalmát a folyó tulajdonságainak a társadalom életében és jövőjében érvényesülő szerepe jelöli ki, úgymint, hogy a folyó: ne okozzon az érintett lakosság számára vállalhatatlan élet- és vagyon kockázatot; maradjon természetes élőhely és tájalkotó érhálózat; legyen forrása a társadalom anyagi és szociális szükségleteinek kielégítéséhez. - 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről. A mértékadó árvízszintek felülvizsgálatát az elmúlt 1-2 évtizedben szinte minden vízfolyáson bekövetkezett LNV növekedés indokolta. Az eddig megfigyelt legnagyobb vízszintek növekedéséhez az esetek egy jelentős részében az eddig nem, vagy csak ritkán megfigyelt hidrometeorológiai, hidrológiai tényezők vezettek. Számos vízfolyáson illetve vízfolyás szakaszon a nagyvízi meder állapotának árvíz levezetési szempontból kedvezőtlenebbé válása is hozzájárult az árvízszintek emelkedéséhez.

11 1.5. FIGYELEMBE VETT EGYÉB ORSZÁGOS ÁRVÍZVÉDELMI STRATÉGIAI TERVEZÉSI MUNKÁK Az Európai Parlament és Tanács 2007/60/EK irányelve, valamint annak hazai végrehajtását szabályozó 178/2010 (V.13) Korm. rendelet, mint a jelen munka szempontjából meghatározó jogi keretek a tervezési szerződésben rögzített feladatokkal együtt meghatározták a munka fő irányait. Ezen túlmenően a Megbízóval folytatott folyamatos munkaközi konzultációk, egyeztetések során felmerült annak szükségessége, hogy az ÁKK projekt keretében folyó munkákat össze kell hangolni mindazon az árvízvédelmi fejlesztési stratégiát megalapozó egyéb tervezési programokkal, vizsgálatokkal, amelyek a fenti felsorolt hazai jogi szabályokba előírt feladatok teljesítéséhez kapcsolódnak. A részben párhuzamosan folyó és a tervezési egységet is érintő stratégiai tervezési munkák kapcsolódását az 1. táblázat foglalja össze. 1. táblázat. Az ÁKK projekt végrehajtása során figyelembe vett kapcsolódó hazai jogszabályok, programok Kapcsolódó jogszabály, stratégia program évi LXVII. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról Nemzeti Kvassay Jenő Terv tervezete 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, Kapcsolódás jellege A Tisza-völgy komplex árvízvédelmi fejlesztési programjának aktualizálása (VTT) ben megtörtént. A továbbfejlesztett, aktualizált koncepcióba előirányzott intézkedési javaslatokat a Tisza-völgyi tervezési területegységek kockázatkezelési tervében, mint a közeljövőben megvalósuló fejlesztéseket vettük figyelembe. A Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program kidolgozása során a több szempontú változat elemzés keretében az ÁKK veszély-és kockázati térképezés során meghatározott jellemzőket (veszélyeztetett lakosok, és vagyonérték) figyelembe vették a fejlesztések fontossági sorrendjének meghatározásában. Konkrétan az alábbi általános célok és alapelvek érvényesítése történik meg vagy kezdődik el a kockázatkezelési tervekben: a tervezés során egymásra épülő, komplex megoldásokat kell keresni. át kell térni a kockázatok kezelésére, az árvízveszélyes területek hasznosításakor alkalmazkodni kell a fennálló veszélyekhez. Az árvízkockázat-kezelési tervek az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét képezik. Fontos lenne az integráció az agrárpolitikába, a természetvédelembe, a környezetvédelembe, a területfejlesztésbe és a katasztrófavédelembe. Nehezen vagy egyáltalán nem számszerűsíthető károkat is figyelembe kell venni. A kormányrendelet végrehajtásának keretében készült 67 db nagyvízi mederkezelési konzultációs 11

12 hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről. terv intézkedési javaslatai rendszerezésre kerültek. A vízügyi igazgatóságok által elkészíttetett nagyvízi mederkezelési tervekben szerepeltetett intézkedések az ÁKK tervezési egységeken előirányzott intézkedésekként kerülnek felsorolásra intézkedés típusonként kategorizálva, azonban kockázatcsökkentő hatásai jelen ÁKK projektben nem kerülnek elemzésre, tekintettel arra, hogy az előirányzott intézkedések a nagyvízi mederkezelésre vonatkozó rendelet alapján még hatósági, környezetvédelmi, természetvédelmi egyeztetési stádiumban vannak. A tervek kihirdetésére miniszteri rendeletben kerül sor az egyeztetési fázis lezárulását követően. A folyók rendeletben kihirdetett új mértékadó árvízszintjeit a veszélytérképezés során figyelembe vettük. Ezen értékekhez illeszkedve határoztuk meg a vízrendszert terhelő árhullámok különböző valószínűségű értékeit A TERVEZÉS TERÜLETEGYSÉGEI A veszély- és kockázati térképezés valamint stratégiai tervezés területegységeinek meghatározására több lépcsőben került sor. A projekt I. és II. ütemében előzetesen kidolgozott területi lehatárolás a III. ütemű munkák első szakaszában újból áttekintésre került. 1. ábra. A veszély-és kockázati térképezés valamint kockázatkezelés-tervezés területegységei. 12

13 A Megbízóval illetve a területi vízügyi igazgatóságokkal konzultálva 8 tervezési területegység került kijelölésre (1. ábra) az alábbi főbb szempontok alapján: - Az ÁKK és a VKI szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési egységek valamint a részvízgyűjtő határok illeszkedjenek egymáshoz. - 83/2014. Korm. rendelet alapján folyó nagyvízi mederkezelés tervezési program folyószakasz határai összhangban legyenek az ÁKK tervezési egységek határaival. - Az ÁKK területegységi határok vízgyűjtő határokon haladjanak és vegyék figyelembe az ott lévő vízfolyások árvíz hidrológiai sajátosságait TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓK, EGYEZTETÉSEK Az EU 2007/60/EK Irányelvének V. fejezet 10. cikke, valamint a 178/2010. Korm. rendelet cikke írja elő a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat. Ezen előírások alapján már a veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés munkaközi fázisában a nyilvánosság tájékoztatásának folyamata elkezdődött július augusztus hónapban országos tájékoztató fórum sorozatra került sor 12 helyszínen (2. táblázat), ahol tájékoztató előadásokat tartottunk lehetőséget adva a vélemények, javaslatok megfogalmazására. is. 2. táblázat. Társadalmi fórumok helyi és időpontjai Fórum helyszíne Időpont Résztvevők (fő) Kisar Miskolc Debrecen Szolnok Budapest Gyula Szeged Sárvár Pécs Szekszárd Győr Baja A rendezvényekre meghívottak köre jellemzően az alábbi volt: Területi Vízgazdálkodási Tanács (TVT) tagok: - Minisztériumok (FM, BM) - Vízügyi Igazgatóságok - Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok - Nemzeti Környezetügyi Intézet - Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya - Nemzeti Park Igazgatóságok - Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztálya - Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya 13

14 - Megyei Önkormányzatok - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Magyar Mérnöki Kamara - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége - Magyar Viziközmű Szövetség - Magyar Hidrológiai Társaság - Civil szervezetek Települési önkormányzatok (minden érintett önkormányzat) Járási hivatalok Vízművek, erőművek Egyéb civil szervezetek (környezet- és természetvédelmi szervezetek) Horgász szövetségek, turisztikai szövetségek Egyetemek, főiskolák június 22-én az Országos Vízgazdálkodási Tanács ülésén került sor tájékoztató megtartására. Ezen túl a projekt PR programjának részeként 2 helyen, további elsősorban a civil lakosság tájékoztatását szolgáló rendezvényre került sor. A nyilvánosság tájékoztatása az interneten a vizugy.hu vízügyi honlapon júliusában kezdődött el. Ezen a felületen az országos tájékoztató fórumokat megelőzően közzétételre kerültek a veszély- és kockázati térképek egyeztetési változatai, valamint a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó javaslatok, intézkedés típusonkénti csoportosításban. A javasolt árvízkockázat-kezelési intézkedési javaslatok egyszerű, szemléltető bemutatására ismeretterjesztő rövidfilm is készült, mely az interneten is megtekinthető. Szerződéses kötelezettségéből adódóan a vállalkozó partnerségi kapcsolatot épített ki a Magyar Hidrológiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetével A PROJEKT III. ÜTEMÉBEN ELKÉSZÜLT DOKUMENTUMOK SZERKEZETE A projekt III. ütemében elvégzett szerteágazó munka dokumentálása többszintű. A nyolc tervezési területre egységes szerkezetben összegző tanulmány készült el, követve a 2007/60/EK. sz. EU Árvíz Irányelvének, valamint annak végrehajtását elrendelő 178/2010 (V.13) Korm. rendelet logikáját és szerkezetét, illeszkedve a vállalkozási szerződésben a Megbízó által meghatározott feladatokhoz is. munkák összefoglalását tartalmazó Az összefoglaló tanulmányok 7 fejezetben, valamint a hozzá csatlakozó 9 mellékletben mutatják be az elvégzett feladatokat, a kapott eredményeket, valamint a kockázati intézkedésekre vonatkozó javaslatokat. Ezen túl két csoportban összesen 11 db külön dokumentum készült, melyek egyrészt a veszély- és kockázati térképezés előkészítéséhez valamint kockázatkezelési tervezés végrehajtásához, másrészt a kockázatkezelési intézkedések végrehajtásának előkészítéséhez kapcsolódik. A térképezéshez és a tervezéshez felhasznált alapadatok és részeredmények a projekt keretében kidolgozott térinformatikai alapú Árvízi Kockázatkezelési Információs Rendszer (ÁKIR) adatbázisaiban találhatók. A rendszer alkalmazásai lehetőséget adnak az egyéb árvízvédelmi tevékenységek támogatására is. Az elkészült dokumentumhalmaz szerkezetét és tartalmát a vállalkozási szerződés és a fent megnevezett figyelembe veendő jogszabályi keretek előírásait (1.4. fejezet) betartva a 3. táblázat foglalja össze. 14

15 3. táblázat. A III. ütemben elvégzett munkák dokumentációjának szerkezete Projektelem Országos elöntési veszélytérképezés Ajánlati dokumentá ció feladat azonosító A munkák dokumentációjának helye Térképezendő területek pontosítása az Előzetes kockázat becslés című EU Tervezési egységek tervei 1. fejezet jelentés figyelembe vételével Védművekkel védett árterek veszélytérképezése Tervezési egységek tervei 4. fejezet Védvonal ellenállások meghatározása 2.21 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Szakadási szelvények kijelölése 2.22 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Terhelő árhullámképek meghatározása 2.23 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Digitális felület modell elkészítése a 2D hidraulikai szimulációhoz 2.24 Tervezési egységek tervei 4. fejezet 2D elöntés szimulációs futtatások végrehajtása 2.25 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Veszélytérképek elkészítése 2.26 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Nyílt árterek veszélytérképezése kisvízfolyásokon Tervezési egységek tervei 4. fejezet Kifolyási szelvények és terhelő vízhozamok meghatározása 2.31 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Digitális felület modell elkészítése a 2D hidraulikai szimulációhoz 2.32 Tervezési egységek tervei 4. fejezet 1 vagy 2D elöntés szimulációs futtatások végrehajtása 2.33 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Veszélytérképek elkészítése 2.34 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Nyílt árterek veszélytérképezése folyószakaszokon Tervezési egységek tervei 4. fejezet Kifolyási szelvények meghatározása 2.41 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Terhelő árhullámképek meghatározása a kifolyási szelvényekben Digitális felület modell elkészítése a 2D hidraulikai szimulációhoz 2D elöntés szimulációs futtatások végrehajtása 2.42 Tervezési egységek tervei 4. fejezet 2.43 Tervezési egységek tervei 4. fejezet 2.44 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Veszélytérképek elkészítése 2.45 Tervezési egységek tervei 4. fejezet Belvízi veszélytérképezés előkészítése Tervezési egységek tervei 4. fejezet Egyéb önálló dokumentumok Belvízi veszélytérképezés metodikája, a veszélytérképezés eredményei Országos elöntési kockázati térképezés Az országos árvízkockázati térkép (OÁKT) előállításának előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Az országos árvízkockázati térkép (OÁKT) előállításának előkészítése 15

16 16 Projektelem Regionális területhasználati térképek pontosítása, kiegészítése Regionális területhasználati paraméterek meghatározása Ajánlati dokumentá ció feladat azonosító A munkák dokumentációjának helye Egyéb önálló dokumentumok Az országos árvízkockázati térkép (OÁKT) előállításának előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Az országos árvízkockázati térkép (OÁKT) előállításának előkészítése Kockázati térképek elkészítése Tervezési egységek tervei 5. fejezet Védművekkel védett árterek Tervezési egységek tervei 5. fejezet Nyílt árterek kisvízfolyásokon Tervezési egységek tervei 5. fejezet Nyílt árterek folyószakaszokon Tervezési egységek tervei 5. fejezet Országos stratégiai kockázat kezelési tervezés Alapadatok, induló állapot Területhasználati adatbázis tervezése Területrendezési tervek feldolgozása Vagyon adatok adatbázisba illesztése A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek adatainak feldolgozása Vidékfejlesztési szcenáriók Területfejlesztési modellezés Stratégiai elöntési veszély- és kockázati térkép induló változata Az érintettek körének meghatározása és bevonásuk a tervezés folyamatába Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Tervezési egységek tervei 5. fejezet Tervezési határfeltételek meghatározása Kockázatkezelési célok és alapelvek kitűzése, az érintettekkel való egyeztetése Kockázatkezelési konfliktusos területek lehatárolása Kockázatkezelési tervezés Lehetséges nem szerkezeti intézkedések alkalmazásának vizsgálata Lehetséges szerkezeti intézkedések alkalmazásának vizsgálata Kockázatkezelési terv változatok kidolgozása A veszély- és kockázati térképek elkészítése tervváltozatokra Javaslat a tervezési egység árvízkockázat-kezelési stratégiai Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Egyéb önálló dokumentumok Országos kockázatkezelési tervezés előkészítése Tervezési egységek tervei 6. fejezet Egyéb önálló dokumentumok Lehetséges nemszerkezeti intézkedések alkalmazásának vizsgálata Tervezési egységek tervei 6., 7. fejezet Tervezési egységek tervei 6. fejezet Tervezési egységek tervei 6. fejezet Tervezési egységek tervei 6. fejezet Egyéb önálló dokumentumok Az árvíz-

17 Projektelem tervére, stratégiai környezeti vizsgálat Ajánlati dokumentá ció feladat azonosító Országos kockázatkezelés végrehajtás előkészítése Nagyvízi mederkezelési tervezés I. ütem Lokalizációs tervezés I.ütem A munkák dokumentációjának helye kockázatkezelés Stratégiai környezeti vizsgálata Egyéb önálló dokumentumok Nagyvízi mederkezelési tervezés I. ütem (mintatervezés) Egyéb önálló dokumentumok Lokalizációs tervezés I. ütem előkészítő vizsgálatok Kiegészítő mérések végrehajtása a nagyvízi meder tervezés igényei szerint Egyéb önálló dokumentumok Kiegészítő geodéziai felmérések Informatikai támogatás A térképezés és tervezés során keletkező adatok Vízügyi Adattári elhelyezhetőségének biztosítása A térképezés és tervezés során jelentkező ÁKIR fejlesztési igények teljesítése Feladat kezelés kiterjesztése térképezés esetén Változat kezelés tervezés esetén Veszélytérképezés támogatás Nyílt ártér folyószakaszokon típus esetén Csoportmunka biztosítása Területfejlesztési becslés alkalmazás Egyéb fejlesztések ÁKIR rendszerfelügyelet ellátása Kiegészítő szoftver beszerzések, fejlesztések Belvízrendszerek üzemi információs rendszere Egyéb önálló dokumentumok A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása Egyéb önálló dokumentumok A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása Egyéb önálló dokumentumok A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása Egyéb önálló dokumentumok A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása Egyéb önálló dokumentumok A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása Egyéb önálló dokumentumok A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása Egyéb önálló dokumentumok A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása Egyéb önálló dokumentumok A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása Egyéb önálló dokumentumok A veszély és kockázati térképezés és tervezés informatikai támogatása Egyéb önálló dokumentumok Kiegészítő szoftver beszerzések, fejlesztések, oktatás Egyéb önálló dokumentumok Belvízrendszerek üzemi információs rendszerének kialakítása Jelen anyag a tervezési egységek eredményeinek országos összefoglalását tartalmazza. 17

18 2. AZ ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER JELENLEGI ÁLLAPOTA ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK JELENLEGI ÁLLAPOTA Magyarország területén a jelenleg érvényes nyilvántartás szerint összesen 145 állami tulajdonú, kezelésű árvízvédelmi töltéssel védett ártéri öblözet található. Az ártéri öblözetek nyilvántartott teljes területe km 2. Az 1.49 Budapest-bajai ártéri öblözet kiterjed mind az Alsó-Duna, mind a Közép-Duna tervezési egységre is, az öblözetekben az arányosított becsült területtel számoltunk. Az ártéri öblözeteket a tizenkét vízügyi igazgatóság kezelésében levő 110 árvízvédelmi szakasz, összesen 4157,1 km árvízvédelmi töltés védi. Az öblözetek összesített adatait, az érintett vízügyi igazgatóságokat a 4. táblázat, az árvízvédelmi töltések összesített adatait az 5. táblázat mutatja be. A részletes adatokat a tervezési egységek összefoglaló tanulmányai tartalmazzák. Tervezési egység 4. táblázat. Az ártéri öblözetek összesített adatai Ártéri öblözetek száma (db) területe (km 2 ) Érintett vízügyi igazgatóságok Felső-Duna ÉDUVIZIG, NYUDUVIZIG Közép-Duna KDVVIZIG, KDTVIZIG Alsó-Duna KDTVIZIG, ADUVIZIG, DDVIZIG Felső-Tisza ÉMVIZIG, FETIVIZIG Közép-Tisza ÉMVIZIG, KÖTIVIZIG, TIVIZIG, KDVVIZIG Alsó-Tisza ATIVIZIG, KÖVIZIG Dráva NYUDUVIZIG, DDVIZIG Balaton 1 16 NYUDUVIZIG Összesen Tervezési egység 5. táblázat. Az árvízvédelmi fővédvonalak összesített adatai Árvízvédelmi fővédvonalak száma (db) hossza (km) Érintett vízügyi igazgatóságok Felső-Duna ,8 ÉDUVIZIG, NYUDUVIZIG Közép-Duna ,1 KDVVIZIG, KDTVIZIG Alsó-Duna ,9 KDTVIZIG, ADUVIZIG, DDVIZIG Felső-Tisza ,5 ÉMVIZIG, FETIVIZIG Közép-Tisza ,7 ÉMVIZIG, KÖTIVIZIG, TIVIZIG, KDVVIZIG Alsó-Tisza ,1 ATIVIZIG, KÖVIZIG Dráva 3 130,7 NYUDUVIZIG, DDVIZIG Balaton 1 34,3 NYUDUVIZIG Összesen ,1 A folyók mértékadó árvízszintjei (MÁSZ) 2014-ben felülvizsgálatra kerültek. Az új árvízszinteket, illetve a kiépítési biztonság értékeit a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet hirdette ki.

19 A vízmérce állomás szelvényekre vonatkozóan a VIZIG-ek által nyilvántartott, eddig észlelt legnagyobb vízállásokat (LNV), a 2014-től hatályos új MÁSZ értékeket és a MÁSZ és LNV közötti különbségeket a 6. táblázat mutatja. 6. táblázat. : A mértékadó árvízszint (MÁSZ) és az eddig észlelt legnagyobb vízállás (LNV) összehasonlítása a fő vízmércéknél S. sz. Folyó Vízmérce Vízmérce 0 (mbf) LNV (cm) LNV (mbf) MÁSZ (mbf) MÁSZ LNV(m) 1 Duna Rajka 122, ,06 129,58 0,52 2 Duna Nagybajcs 107, ,48 116,56 0,08 3 Duna Komárom 103, ,33 112,71 0,38 4 Duna Esztergom 100, ,05 109,39 0,34 5 Duna Nagymaros 99, ,94 107,18 0,24 6 Duna Vác 98, ,16 106,40 0,24 7 Duna Budapest 94, ,88 104,24 0,36 8 Duna Kvassay zsilip 94, ,23 103,48 0,25 9 Duna Budafok 94, ,39 102,48 0,09 10 Duna Ercsi 92, ,30 100, Duna Adony 91, ,34 99, Duna Tass 89, ,36 98,39 0,03 13 Duna Dunaújváros 90, ,85 97,91 0,06 14 Duna Dunaföldvár 88, ,07 96,35 0,28 15 Duna Paks 85, ,29 94,39 0,10 16 Duna Dombori 83, ,68 92,75 0,07 17 Duna Baja 80, ,88 90, Duna Dunaszekcső 79, ,84 89,87 0,03 19 Duna Mohács 79, ,04 89, Szentendrei- Duna Dunabogdány 98, ,53 106,74 0,21 21 Szentendrei- Duna Szentendre 97, ,61 105,85 0,24 22 Rába Szentgotthárd 215, ,06 220,58 0,52 23 Rába Körmend 184, ,35 189,93 0,58 24 Rába Rum 164, ,99 168,53 0,54 25 Rába Sárvár 149, ,83 154,81-0,02 26 Rába Ragyogóhíd 141, ,83 146,63 0,80 27 Rába Árpás 113, ,99 119,01 0,02 28 Rába Győr 106, ,36 115,63 0,27 29 Rábca Lébény 109, ,42 113,67-0,75 30 Lajta Hegyeshalom (Lendvai tanya) 121, ,15 124,90-0,25 31 Lajta balparti Hegyeshalom (Török cs. tanya) 121, ,70 124,85-0,15 32 Mosoni-Duna Mecsér 110, ,35 115,66-0,31 33 Répce-árapasztó Répcelak-Újhíd 133, ,80 138,35 0,55 34 Marcal Mórichida 113, ,91 117,26 0,35 35 Ipoly Balassagyarmat 98, ,42 141,84 0,42 36 Ipoly Ipolytölgyes 98, ,85 113,10 1,25 37 Sió Simontornya 91, ,58 98,78 0,20 19

20 S. sz. Folyó Vízmérce Vízmérce 0 (mbf) LNV (cm) LNV (mbf) MÁSZ (mbf) MÁSZ LNV(m) 38 Sió Szekszárd 85, ,89 92,54 0,65 39 Sió Sió Árvízkapu alvíz 79, ,91 92,44 0,53 40 Dráva Barcs 98, ,32 104,41 0,09 41 Dráva Szentborbás 94, ,08 101,26 0,18 42 Dráva Drávaszabolcs 86, ,72 93,03 0,31 43 Mura Letenye 137, ,40 143,62 0,22 44 Fekete-víz Kémes-Cún 89, ,72 94,30 0,58 45 Pécsi-víz Kémes 90, ,59 94,47 0,88 46 Tisza Tiszabecs 114, ,70 122,74 1,04 47 Tisza Vásárosnamény 101, ,41 113,08 1,67 48 Tisza Záhony 98, ,72 106,84 1,12 49 Tisza Dombrád 94, ,96 103,86 0,90 50 Tisza Tiszabercel 91, ,15 100,85 0,70 51 Tisza Tokaj 89, ,61 99,28 0,67 52 Tisza Tiszalök-alsó 89, ,65 98,09 0,44 53 Tisza Tiszapalkonya 87, ,34 95,98 0,64 54 Tisza Tiszakeszi 86, ,18 94,37 0,19 55 Tisza Tiszafüred 83, ,98 92,47 0,49 56 Tisza Kisköre alsó 81, ,62 92,00 0,38 57 Tisza Tiszaroff 90, ,02 91,75 0,73 58 Tisza Tiszabő 79, ,68 91,38 0,70 59 Tisza Szolnok 78, ,19 89,63 0,44 60 Tisza Martfű 78, ,33 89,01 0,68 61 Tisza Tiszaug 77, ,02 87,82 0,80 62 Tisza Csongrád 76, ,55 87,10 0,55 63 Tisza Mindszent 74, ,44 86,16 0,72 64 Tisza Algyő 74, ,56 85,12 0,56 65 Tisza Szeged 73, ,79 84,39 0,60 66 Túr Garbolc 116, ,96 123,61 0,65 67 Túr Sonkád 112, ,88 119,56 0,68 68 Szamos Csenger 113, ,58 122,49-0,09 69 Kraszna Ágerdőmajor 110, ,90 117,96 1,06 70 Kraszna Kocsord 106, ,67 114,42 0,75 71 Lónyay-főcs. Kótaj 90, ,56 99,75 0,19 72 Bodrog Felsőberecki 92, ,73 100,81 1,08 73 Bodrog Sárospatak 91, ,20 99,69 0,49 74 Sajó Sajópüspöki 148, ,52 153,17 0,65 75 Sajó Sajószentpéter 121, ,88 126,22 0,34 76 Sajó Felsőzsolca 107, ,33 113,03 0,70 77 Hernád Hidasnémeti 151, ,32 156,47 0,15 78 Hernád Gesztely 108, ,25 114,56 1,31 79 Zagyva Hatvan alsó 113, ,42 118,81 0,39 80 Zagyva Szentlőrinckáta 103, ,34 107,61 0,27 81 Zagyva Jásztelek 86, ,10 94,16 1,05 82 Tarna Tarnaméra 99, ,27 104,39 0,12 20

21 S. sz. Folyó Vízmérce Vízmérce 0 (mbf) LNV (cm) LNV (mbf) MÁSZ (mbf) MÁSZ LNV(m) 83 Tarna Tarnaörs 91, ,05 97,65 0,60 84 Berettyó Kismarja 95, ,07 102,28 1,21 85 Berettyó Berettyóújfalu 89, ,50 95,61 1,11 86 Berettyó Szeghalom 82, ,37 89,86 0,49 87 Sebes-Körös Körösszakál 92, ,33 97,90 0,57 88 Sebes-Körös Újiráz 86, ,81 92,12 0,31 89 Sebes-Körös Körösladány 80, ,13 89,59 0,46 90 Hort.-Berettyó Ágota 84, ,19 87,52 0,33 91 Hort.-Berettyó Borz 81, ,13 86,57 0,44 92 Hort.-Berettyó Mezőtúr-Árvízkapufelső 78, ,15 86,55 0,40 93 Kálló-főcsat. Bakonszeg 89, ,76 91,64 0,88 94 Fekete-Körös Ant 85, ,42 96,33 0,91 95 Fekete-Körös Sarkad 84, ,66 94,86 1,20 96 Fekete-Körös Remete 83, ,24 93,04 0,80 97 Fehér-Körös Gyula 84, ,48 93,17 0,69 98 Kettős-Körös Doboz 82, ,50 92,39 0,89 99 Kettős-Körös Békés 81, ,84 91,85 1, Kettős-Körös Köröstarcsa 80, ,10 90,34 1, Hármas-Körös Gyoma 78, ,84 88,87 1, Hármas-Körös Szarvas 77, ,12 87,74 0, Hármas-Körös Kunszentmárton 76, ,54 87,07 0, Maros Makó 79, ,75 86,57 0,82 Az árvízvédelmi szakaszok kiépítettségi értékeinek tervezési egység szintű adatait a 7. táblázat7. táblázat mutatja be. Tervezési egység 7. táblázat. A töltésrendszer jelenlegi kiépítettsége hossza (km) Árvízvédelmi fővédvonalak magasság hiányos hossz (km) átlagos magassági hiány MÁSZ + biztonsághoz (m) Felső-Duna 496,8 328,6 0,6 Közép-Duna 194,1 78,3 0,9 Alsó-Duna 358,9 88,5 0,8 Felső-Tisza 724,5 724,5 0,9 Közép-Tisza 1314,7 1215,0 1,1 Alsó-Tisza 903,1 886,5 1,0 Dráva 130,7 87,3 0,8 Összesen 4157,1 3408,7 1,0 21

22 2.2. ÁRVÍZVÉDELMI CÉLOKAT IS SZOLGÁLÓ VÍZTÁROZÁS Az árvízvédelmi rendszer részei a folyók mentén kialakított árvízszint csökkentő tározók. A vízfolyások felső szakaszain kialakított tározók mellett, melyeknek lokális hatásai vannak, a Tiszavölgyben az elmúlt években hat jelentős méretű és árvízszint csökkentő hatású árapasztó tározó került kialakításra. A tározók összefoglaló adatait a 8. táblázat mutatja be. 8. táblázat. A Tisza-völgyi árapasztó (VTT) tározók összefoglaló műszaki adatai Tározó neve Tározótérfogat Műszaki átadás [millió m 3 ] időpontja 1. Beregi árapasztó tározó október 2. Szamos-Kraszna-közi árapasztó tározó október 3. Cigándi árapasztó tározó november 4. Hanyi-tiszasűlyi árapasztó tározó október 5. Nagykúnsági árapasztó tározó december 6. Tiszaroffi árapasztó tározó július Összesen: 721 Az egyes tározók főbb műszaki jellemzőit az alábbiakban foglaljuk össze. Beregi árapasztó tározó A Beregi tározó építése jelenleg folyamatban van. A kivitelezés kezdetekor a korábban 2010-ben készített engedélyes tervet átdolgozták figyelembe véve a 2012-ben magyar-ukrán együttműködésben meghatározott és a kormánymeghatalmazottak által jóváhagyott MÁSZ értékeket. Jelen bemutatás a módosított engedélyes terv alapján készült. A töltéssel körülvett tározótér Gergelyiugornya (Vásárosnamény), Jánd, Gulács, Tivadar, Tarpa, Hetefejércse, Márokpapi, Csaroda és Tákos közötti térségben fekszik (2. ábra). A tározó főbb adatai: A vízkivétel helye: Tivadar felett, Tisza 707 fkm Vízkivétel kapacitása: m 3 /s MÁSZ: 116,85 mbf Maximális tározási szint: 109,60 mbf Tározótöltés koronaszint: 110,60 mbf Térfogat: 58 millió m 3 Tározó jogi területe: 60 km 2 Statikus elöntés felülete: 52,3 km 2 Átlagos vízmélység: 1,11 m 22

23 2. ábra. A Beregi árapasztó tározó átnézetes helyszínrajza A tározó az árapasztási funkciója mellett lehetőséget biztosít a térség vízgazdálkodási feltételeinek javítására is hozzátartozó vízgazdálkodási fejlesztési programon keresztül. Szamos Kraszna-közi árapasztó tározó A Szamos-Kraszna-közi tározó építése án kezdődött el, ünnepélyes átadása novemberben történt. A tározó a FETIVIZIG működési területén a 2.58 számú ártéri öblözetben helyezkedik el. Határait nyugatról a Kraszna jobb parti meglévő töltése ( sz. Ágerdőmajor-olcsvai árvízvédelmi fővédvonal), a többi irányból pedig a települések védelmére létesítendő új töltések alkotják. Kelet felől a Szamos bal parti töltése is mintegy 700 m-en a tározó határát képezi, amely a sz. Csenger-olcsvai árvízvédelmi vonal része. A tározót az Északi-főcsatorna szeli ketté. A tározó nyolc település külterületét érinti a 3. ábra szerint: Kocsord, Győrtelek, Tunyogmatolcs, Szamoskér, Szamosszeg, Nagydobos, Ópályi és Mátészalka. A tározó főbb adatai: A vízkivétel helye: Szamos bp tkm (20,52 fkm) MÁSZ (Szamos 20,52 fkm): 115,59 mbf Tározási szint: 112,65 mbf Töltéskorona: 113,65 mbf Térfogat: 126 millió m 3 Vízfelület: 51,1 km 2 Átlagos vízmélység: 2,5 m Átlagos töltésmagasság: 3,2 m 23

24 3. ábra. A Szamos-Kraszna-közi árapasztó tározó átnézetes helyszínrajza Cigándi árapasztó tározó A VTT tározók közül elsőként a Cigándi tározó építése kezdődött meg 2005 tavaszán átadása 2008 novemberében történt meg. Az árvízi tározó az ÉVIZIG működési területén, a számú Bodrogközi ártéri öblözetben található. A tározó határait a Tisza felől a meglévő sz. Zalkod - Zemplénagárdi árvízvédelmi töltés Ricsei szivattyútelep és Cigándi közúti híd közötti 300 m-es új töltésekkel határolt szakasza ( B szakasz), valamint a közút északi oldalán új töltések alkotják ( A szakasz). A tervezett tározót a Tiszakarádi - főcsatorna szeli ketté. A területen négy önkormányzat érintett: Nagyrozvágy, Cigánd, Pácin és Ricse. A tározót a 4. ábra mutatja be. A tározó főbb adatai: A vízkivétel helye: MÁSZ a vízkivételi helyeken: Maximális tározási szint: Tározótöltés koronaszint: Térfogat: Vízfelület: Átlagos vízmélység: Átlagos töltésmagasság: Tisza 597,8 fkm 103,12 mbf (régi) és 104,48 mbf (új) 99,00 mbf 100,00 mbf 94 millió m3 24,7 km2 3,80 m 4,50 m 24

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT.

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF Az Árvízi Irányelv végrehajtásának ütemezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konstrukció ütemezése EU elvárások Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - 2015. február 24. Magyra Hidrológiai Társaság - GOMBÁS KÁROLY OSZTÁLYVEZETŐ HELYETTES ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Eredeti előad http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131

Eredeti előad http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131 Az ÁKK Koncepció alapelvei, céljac ÁKK Konferencia, 2014.01.30. dr. Tombácz Endre (ÖKO( ZRt.) előad adása (szerkesztve ) Eredeti előad adások letölt ltése: http://akk.beruhazas.eu/index.php?page=inf_140131

Részletesebben

Elõzetes kockázatbecslés

Elõzetes kockázatbecslés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 16999 A Kormány 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek,

Részletesebben

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba

NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN. Csont Csaba NYILVÁNOS KOMMUNIKÁCIÓ A TERVEK FEJLESZTÉSE SORÁN Csont Csaba Árvízszintek emelkedése Mi a PP public participation szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? Mi a PP szerepe? A FELADAT

Részletesebben

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Nagyvízi mederkezelési tervek készítése SZEMBENÉZÜNK AZ ÁRVIZEKKEL ÁRVÍZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. SZOLNOK Előadó: Tóth Zoltán, KÖTIVIZIG, folyógazdálkodási csoportvezető Szolnok, 2015 február

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG. SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, december 9.

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG. SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, december 9. AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG SOMLYÓDY BALÁZS főigazgató KSZGYSZ konferencia, 2014. december 9. A VÍZÜGYI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÁLLAMIGAZGATÁSBAN Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok Budapest, 2015. május 26. Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon 2015 konferenciasorozat, Szolnok 2015. február 03. LAURINYECZ PÁL műszaki referens KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Kedvezményezett megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

EU Árvízi Irányelv (fő célkitűzések)

EU Árvízi Irányelv (fő célkitűzések) EU Árvízi Irányelv (fő célkitűzések) Kármán István KvVM 2010. március 4. Bevezetés Az előadás fő célja az Európai Unió 2007/60/EK, az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló irányelvének bemutatása,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása

A Víz Keretirányelv végrehajtása WAREMA Nyári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar A Víz Keretirányelv végrehajtása Dr.Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BME Vízépítési és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006 Előkészítési szakasz: Támogatási

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József

Az árvízkockázat kezelés metodikája. Dr Váradi József Az árvízkockázat kezelés metodikája Dr Váradi József Mi indokolja a továbblépést Magyarországon? A korábbi próbálkozások nem nyertek polgárjogot Pontosabb, részletesebb tájékoztatás az elöntési veszélyről

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának (VGT2) munkaprogramja Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet MHT XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. VGT a Víz Keretirányelvben A 2000/60/EK

Részletesebben

Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója. Projekt azonosító száma: KEHOP

Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója. Projekt azonosító száma: KEHOP Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 Projektgazda megnevezése: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) valamint az Észak-dunántúli

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

Árvízkockázat-kezelési tervezés II. ütem

Árvízkockázat-kezelési tervezés II. ütem Árvízkockázat-kezelési tervezés II. ütem Tervezéstámogatás és a nem-szerkezeti intézkedések alkalmazása ÁKK Konferencia, 2014.01.30. Ganszky Márton (KSZI Kft.) előadása (szerkesztett) Eredeti előadások

Részletesebben

A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése

A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS-SZOMBATHELY Készítette: Belovai Tamás Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály (vízrendezési

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Vállalkozási szerződés keretében Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a Kormány 1866/2014.

Részletesebben

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve ÁRVIZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. konferencia 2015. február 3. Csibrán Zoltán osztályvezető Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Célkitűzések

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA:

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA: OMIT KÖZLEMÉNY Jelenleg összesen 553,2 km-en van árvízvédelmi készültség az országban, ebből 421,5 km-en I. fokú, 52,2 km-en II. fokú, 79,5 km-en III. fokú a készültségi szint. Láng István, az Országos

Részletesebben

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz

HUNGARY. Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz HUNGARY 2014 Mit tehetnek a civil szervezetek az Árvíz Irányelv bevezetése során? - segédlet civil szervezeteknek a hatékony szerepvállaláshoz TARTALOMJEGYZÉK I. Az árvízkockázat-kezelés tervezési folyamat...

Részletesebben

fejlesztései február 17.

fejlesztései február 17. VTT programhoz kapcsolódó települések belvíz-védelmi védelmi fejlesztései Általános tájékoztató 2011. február 17. Tájékoztató háttere 2004. évi LXVII. VTT. Törvény: hazai és EU forrásokból kell megvalósítani

Részletesebben

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 5 2012.10.03. 9:41 2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2010. május 19. A hidrometeorológiai helyzet és várható alakulása Tegnap az éjszakai órákban, majd ma hajnalban

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban került nevesítésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

A Víz Keretirányelv és az Árvízi Kockázatkezelés kapcsolata

A Víz Keretirányelv és az Árvízi Kockázatkezelés kapcsolata KÖTIVIZIG 5002 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotivizig.hu A Víz Keretirányelv és az Árvízi Kockázatkezelés kapcsolata Szolnok, 2014. augusztus 26. Háfra Mátyás

Részletesebben

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén Győr, 2015. február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A nagyvízi meder kezelésének céljai Elkészülése, kihirdetése

Részletesebben

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz

Vízjárási események: folyók, tavak és a talajvíz Országos Meteorológiai Szolgálat Magyar Meteorológiai Társaság Éghajlati Szakosztály Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai Műszaki Hidrológiai Szakosztály 2010 ÉGHAJLATA, IDŐJÁRÁSA ÉS VÍZJÁRÁSA A TÉNYADATOK

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás soros c m msor helye A víz stratégiai jelentőségű erőforrás A vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki

Részletesebben

Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki. Vízügyi Igazgatóságok működési területein

Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki. Vízügyi Igazgatóságok működési területein Magyar Hidrológiai Tárasság XXXII. Országos Vándorgyűlés Szeged 2014.07.2-4. Helyi vízkárelhárításkisvízfolyásaink árvizei a dombvidéki Vízügyi Igazgatóságok működési területein Előadó: Engi Zsuzsanna

Részletesebben

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége Beszámoló az Országos Vízgazdálkodási Tanács (OVT), a Dráva Részvízgyűjtő Tanács (DRVT) tisztújításáról és tevékenységének újbóli megkezdéséről Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli

Részletesebben

Tíz éve az EU-ban, a környezetvédő civil szervezetek szemszögéből; Vízgazdálkodás

Tíz éve az EU-ban, a környezetvédő civil szervezetek szemszögéből; Vízgazdálkodás Tíz éve az EU-ban, a környezetvédő civil szervezetek szemszögéből; Vízgazdálkodás Gruber Tamás, vizesélőhely-védelmi program WWF Magyarország 2014. június 23. Vízgyűjtő-gazdálkodás, Víz Keretirányelv (VKI)

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

162. szám I. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 25., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2205, Ft

162. szám I. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 25., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2205, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 25., hétfõ 162. szám I. kötet Ára: 2205, Ft TARTALOMJEGYZÉK 46/2006. (XII. 25.) KvVM r. Az ál la mi tu laj do nú köz üze mi víz mû bõl szol

Részletesebben

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ÉSZAK- DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - MHT XXXIII. Vándorgyűlés, Szombathely, 2015. július 01. - GOMBÁS KÁROLY ELNÖK, NEMZETI KÉPVISELŐ ÁRVÍZVÉDELMI SZAKÉRTŐI CSOPORT

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése c. egyfordulós, meghívásos pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.5.0.

Részletesebben

Központi beruházások projekt adatai

Központi beruházások projekt adatai Központi beruházások projekt adatai Fejezet megnevezése: Beruházás 2007. év előtti ok 2007. évi ok 16 01 00 00 00 2 011312091 Nyugat-Balatoni RV V./B. ütem 2 010,3 2 010,1 0,1 16 01 00 00 00 3 011312092

Részletesebben

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési

Részletesebben

A Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó bemutatása

A Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó bemutatása MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő, 2013. július 3-5. A Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó bemutatása Előadó: FEJES LŐRINC szakaszmérnök KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökség

Részletesebben

A térség hidrológiai feltételei

A térség hidrológiai feltételei A Szigetköz Csallóközi Duna-ártér mellékágrendszere rehabilitációjának közös megalapozása Nemzetközi Konferencia Dunasziget, 2007. szeptember 14. A térség hidrológiai feltételei Sütheő László osztályvezető

Részletesebben

Települési vízkárelhárítási tervek készítésének tapasztalatai

Települési vízkárelhárítási tervek készítésének tapasztalatai Települési vízkárelhárítási tervek készítésének tapasztalatai Előadó: Maller Márton (ÉDUVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály) Magyar Hidrológiai Társaság XXXII. Országos Vándorgyűlése Szeged,

Részletesebben

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1 melléklet: Kapcsolódó programok és tervek TARTALOM 1 Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 3 1.1 Kvassay Jenő terv - A nemzeti Vízstratégia.... 3 1.2 Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)... 9 1.3 Nagyvízi

Részletesebben

Magyarország árvízvédelmi stratégiája

Magyarország árvízvédelmi stratégiája Magyarország árvízvédelmi stratégiája Szolnok, 2015. február 03. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki Irányító Törzs LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Víz az élet gondozzuk közösen

Víz az élet gondozzuk közösen Víz az élet gondozzuk közösen Víz Keretirányelv Az Európai Parlament és a Tanács 2000.október 23-i 2000/60/EK Irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ

BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ 2017. JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ Jogszabályok, tervezés Mértékadó árvízszint, árvízi biztonság:

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015

Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015 Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2015 környezeti vizsgálatának jelentése Vizsgált tervváltozat (VGT) munkadokumentumainak készítési dátuma 2015.08.30-ig bezárólag 2015. szeptember 19.. TARTALOM BEVEZETŐ...

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGETIKAI RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÍZERŐMŰVEKRE

A MEGÚJULÓ ENERGETIKAI RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÍZERŐMŰVEKRE A MEGÚJULÓ ENERGETIKAI RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÍZERŐMŰVEKRE Készítette: Pásztor-Adora Nikoletta Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: Prof. Kiss

Részletesebben

Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott intézkedések Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok

Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott intézkedések Árvízvédelmi töltésekkel kapcsolatos intézkedés típusok Az Alsó-Tisza árvízkockázat kezelési (ÁKK) tervezési egység az Alsó-Tisza-vidéki, a Tiszántúli és a Körös-vidéki vízügyi igazgatóságok működési területét érinti. Intézkedés Árvízvédelmi célja Előirányzott

Részletesebben

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi háttér - Budapest, 2015. március 02. - GOMBÁS KÁROLY ELNÖK, NEMZETI KÉPVISELŐ ÁRVÍZVÉDELMI SZAKÉRTŐI CSOPORT (FP-EG) INTERNATONAL COMISSION

Részletesebben

2013. júniusi Duna-árvíz

2013. júniusi Duna-árvíz 2013. júniusi Duna-árvíz meteorológiai és hidrológiai értékelése Katona József, Gyüre Balázs, Kerék Gábor, Ficsor Johanna ÉDUVIZIG, Győr Meteorológiai előzmények 2013. tavaszi negyedév Hosszan elhúzódó

Részletesebben

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/41/2010. TERVEZET a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

2015. január havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére

2015. január havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 215. január havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: Január hónap időjárását a sokévi átlagnál nagyobb csapadékmennyiség,

Részletesebben

km 2 működési terület, Fejér, Veszprém és Tolna megye (legnagyobb az országban) Nagytavak: Balaton, Velencei tó 242 km I.

km 2 működési terület, Fejér, Veszprém és Tolna megye (legnagyobb az országban) Nagytavak: Balaton, Velencei tó 242 km I. 13 000 km 2 működési terület, Fejér, Veszprém és Tolna megye (legnagyobb az országban) Nagytavak: Balaton, Velencei tó 242 km I. rendű árvédelmi töltés (Duna, Sió, Nádor) 120 km folyó (Sió) 6 dombvidéki

Részletesebben

Hajózás a Maros folyón

Hajózás a Maros folyón BORZA TIBOR osztályvezető Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. Történeti áttekintés A meglévő állapot ismertetése Jogszabályi környezet Hidrológiai számítások

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Világörökség listára történt felvételének 10. évfordulója

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. augusztus 14. Hidrometeorológiai értékelés Készült 212. augusztus 14. Csapadék: Az igazgatóságunk területére 212 január 1. és augusztus 13. közötti időszakban 228, mm csapadék hullott, amely a sokéves 1-8 havi átlag

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL [314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04629/2016.; A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító

Részletesebben

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca

Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca Vízkárelhárítási Országos konferencia 2014. május 6-8. Miskolctapolca május 6. kedd 11:00-12:30 óra regisztráció, szállás elfoglalása 12:30-13:30 óra ebéd Plenáris ülés 1. rész Göncz Benedek 14:00-14:15

Részletesebben

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása Szabó János osztályvezető Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Körösök és a TIKEVIR-t érintő

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Alapfogalmak Vízmérce: vízállás mérésére alkalmas pontos helye mederszelvény, folyamkilométer vízgyűjtőterület mérete 0 pont tengerszint feletti magas

Alapfogalmak Vízmérce: vízállás mérésére alkalmas pontos helye mederszelvény, folyamkilométer vízgyűjtőterület mérete 0 pont tengerszint feletti magas Vízfolyások jellemzése: vízállás és vízhozam Alapfogalmak Vízmérce: vízállás mérésére alkalmas pontos helye mederszelvény, folyamkilométer vízgyűjtőterület mérete 0 pont tengerszint feletti magassága Jellemző

Részletesebben

A Szeged környéki Tisza-szakasz Nagyvízi Mederkezelési Mintaterve

A Szeged környéki Tisza-szakasz Nagyvízi Mederkezelési Mintaterve A Szeged környéki Tisza-szakasz Nagyvízi Mederkezelési Mintaterve Előadó: Borza Tibor osztályvezető 2014. július 2-4. 1. Jelenlegi szabályozás: 83/2014 Korm. rendelet 2. Nagyvízi Mederkezelési Tervek országos

Részletesebben

1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozat

1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozat 1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozat a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) A Kormány

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

2014. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére

2014. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 214. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: November hónap időjárását a sokévi átlagtól kevesebb csapadékmennyiségű,

Részletesebben

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi keretek

Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi keretek Árvízi veszély- kockázatkezelés: ágazati irányok és jogszabályi keretek - Budapest, 2015. szeptember 16. - GOMBÁS KÁROLY ELNÖK, NEMZETI KÉPVISELŐ ÁRVÍZVÉDELMI SZAKÉRTŐI CSOPORT (FP-EG) INTERNATONAL COMISSION

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás aktuális feladatai

A vízgyűjtő-gazdálkodás aktuális feladatai A vízgyűjtő-gazdálkodás aktuális feladatai Kovács Péter főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Szervezeti változás (2014. január 01-től Belügyminisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Országos

Részletesebben

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Igazgatóságunkon az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében jelenleg

Részletesebben

2013. február havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére

2013. február havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 213. február havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: Február hónap időjárását a sokévi átlagtól jóval több csapadék,

Részletesebben