A Delphi megjelenése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Delphi megjelenése"

Átírás

1 A Delphi megjelenése Delphi7 A Delphi elindítása után a következı képernyıvel jelentkezhet be: A Delphi fejlesztıkörnyezet négy fı területbıl áll: a fejrészbıl, Menü rendszer Eszközök Többlapos paletta komponensekkel ami a menüt, az eszközöket és a komponenseket tartalmazza, Eszközök panel: Run = Kompiláció+Linkelés+Futtatás Crtl+F9 = Kompiláció+Linkelés F9 = Futtatás 1/16

2 a képernyı bal oldalán látható objektumfelügyelıbıl (Object Inspector), amely 3 részbıl áll: 1. Az aktuális objektumot kiválasztó lefelé nyíló lista (ComboBox) 2. Properties (Tulajdonságok) oldal 3. Events (Események) oldal Object ComboBox Az aktuális Objektum fıtulajdonságai, azaz csak azok, amelyeket lehet Designtime ban (Fejlesztési idı alatt) kezelni, vannak még csak Runtime ban kezelhetı tulajdonságok is. 2/16

3 3/16 Az aktuális Objektum fıeseményei, azaz olyan események, amelyekre az adott objektum tud reagálni futási idı alatt ( Run-time ban)

4 a formszerkesztı (Form-designer) ablakból: és az adott formhoz tartozó és általa eltakart kódszerkesztıbıl. Utóbbi úgy válik láthatóvá, ha a formszerkesztı alól "kilógó" részére rákattintunk (vagy F12-t nyomunk). 4/16

5 A Delphi munkaterület fejrésze A menü Bármilyen száraznak is tőnhet a következı rész, a menük többé-kevésbé részletes ismertetése kikerülhetetlen. Elızetesen csak annyit kell megemlíteni, hogy a Delphi menüje is helyzetérzékeny, azaz esetenként a legördülı menülista tételei attól is függnek, hogy éppen milyen mőveletet végezünk. A File menü New...: A menüpont kiválasztásakor egy összefoglaló jellegő, többlapos párbeszéd-ablak jelenik meg (New Items), ahonnan új projektet, vagy más elemeket választhatunk. Általában van egyszerőbb módszer is... 5/16

6 Application: Windows alatt önállóan futtatható alkalmazás (Project) CLX Application: Linux alatt önállóan futtatható alkalmazás Data Module: Adatbázis alapú alkalmazásokban használható speciális elemeket tartalmazó modul Form: Az alkalmazáshoz tartozó ablak vizuális alakja Frame: Az ablakon belül megjeleníthetı változtatható ablakrész Unit: Forráskódot tartalmazó egység Other: lásd következı lapot 6/16

7 Other: Itt lehet pontosítani, mit akarunk létrehozni: Például, a New lapon új formot vagy unitot adhatunk a projekthez (az alkalmazásunkhoz). A Dialogs lapról néhány típus párbeszéd-ablak készítéséhez nyújt segítséget. A Data Modules lapon adatkezelı formok készítéséhez kapunk segítséget, végül a Projects oldal a több dokumentumból (MDI) és az egy dokumentumból (SDI) álló felületet tartalmazó projekthez nyújt segítséget. Open...: Létezı unitot vagy formot nyit meg, amivel egyúttal a projektünkhöz hozzá is adhatjuk. Reopen: A legutóbb használt néhány projekt ill. fájl nyitható meg innen. Save: Elmenti az aktuális fájlt. Save As...: Másik név alatt menthetjük el a fájlt. Save Project As...: A projektet új néven menti el. Save All: A projekthez tartozó összes fájlt elmenti. Close: Bezárja az aktuális fájlt. Ha még nem volt elmentve, rákérdez a mentésre. Close All: Az összes megnyitott fájlt bezárja. A mentetlenekre rákérdez. Use Unit: A unitok kezelését könnyíti meg (ha több unitból áll a projekt). Print: nyomtatás Exit: kilépés 7/16

8 Az Edit menü Undelete vagy Undo és Redo: A szokásos visszavonás-visszaállítás pár. Cut: Kivágás. Copy: Másolás. Paste: Beillesztés. Delete: Törlés. Select All: A szövegszerkesztı ablak minden sorát kijelöli (formszerkesztıben minden elemet). Align to Grid: Rács, amelynek segítségével pontosan helyezhetık el a komponensek a formokon. Bring to Front: A kijelölt objektumot a többi fölé helyezi,... Send to Back:... ez pedig alá. Align: Párbeszédablak segíti a precíz komponens-elhelyezést. Size: A kijelölt objektum pontos méreteit állíthatjuk be. Scale: A komponens nagyíthatóságáról lehet intézkedni. Tab Order: Egy formon azt lehet beállítani, hogy a Tab billentyővel milyen sorrendben lépkedjük végig a komponenseken. Creation Order: A nem vizuális komponensek létrehozásának sorrendje. Lock Controls: A form elemeinek rögzítésére való. Add to Interface: A forráskód Interface részét kezelésre való lehetıség. 8/16

9 A Search menü Find...: Szöveget kereshetünk vele az aktuális ablakban. A megnyíló párbeszédablakban megadható a szöveg, megadható, hogy megkülönböztesse-e a kis- és nagybetőket (Case sensitive), vagy hogy csak teljes szavakat kell-e keresni (Whole words only). Megadható a keresés tartománya, azaz hogy a teljes szövegben, vagy csak a kijelölt blokkban kell-e keresni (Global, Selected), a keresés iránya elıre, vagy vissza (Forward, Backward) történjen stb. Find in Files...: Az aktuális Projecthez tartozó összes fájlban történı keresés. Replace...: Szöveget cserélhetünk, a Text to find sorba a keresendı, a Replace with sorba a csereszöveget kell beírni. A keresési funkciónál megismert beállítási lehetıségek itt is megvannak. A Replace all bekapcsolásával valamennyi elıfordulást automatikusan lecseréli. Search Again: A keresési, illetve csere mővelet ismételhetı. Incremental Search: Ez is keresés, de begépelés közben a keresett szöveghez ugrik. Go to Line Number...: A megadott számú sorra ugrik a kurzor. Find Error: A fordítás vagy futtatás utáni hiba helyére ugrik. Browse Symbol: Szimbólumot kereshetünk, csak fordítás (lokalizáció) után használható. 9/16

10 A View menü Project Manager: A Project Manager ablak megjelenítésére való. Translation Manager: A fordítást (lokalizációt) segítı eszköz. A kódszerkesztı ablakot hozza be, ahol a projekt forráskódú szövegét nézhetjük meg. Object Inspector: Az objektumfelügyelı ablakot jeleníti meg. Object TreeView: Az objektumok közötti viszonyokat megjelenítı ablak. To-Do List: Lista, ahova beírhatjuk végrehajtandó teendıket. Alignment Palette: A megnyitott ablakban a kijelölt elemeket egyszerően rendezhetjük el. Browser: Osztályok, metódusok hivatkozásait, hatáskörét tekinthetjük meg. Code Explorer: Forráskód megjelenítése. Component list: Komponensek keresését biztosító ablak. Windows List: Az adott pillanatban nyitott állapotban lévı ablakok listája. Additional Message Info: az aktuális projekthez különbözı címkék kezelése. Debug Windows: Az alkalmazás fejlesztésekor használható különbözı speciális interaktív hibakeresési eszközök. Desktops: Munkaasztal beállítás. Watches: A programfutás ellenırzésekor bizonyos változók értékét kísérhetjük figyelemmel. Toggle: Átkapcsolás Form és forráskód között. Units: A projektben lévı unitok jelennek meg. Forms: A projektben lévı formok jelennek meg. New Edit Window: Egy új szövegszerkesztı (kódszerkesztı) ablak nyílik meg, aminek felhasználásával a forráskódú szöveg különbözı részeit szerkeszthetjük. Toolbars: Különbözı eszköztárak testreszabása. 10/16

11 A Project menü Add to Project...: Létezı formok és forráskódok hozzákapcsolása az aktuális projekthez. Remove from Project...: Unitok eltávolítása projektbıl. Import Type Library: A rendszerben regisztrált külsı típuskönyvtárak hozzácsatolása projekthez. Add to Repository...: Ha olyan formot készítettünk, amit máskor is fel akarunk használni, felvehetjük a kelléktárba. View Source: A Projekthez tartozó fıprogram forráskódja megjelenítése. Languages: A projekt más nyelvekre való fordításához szükséges eszköz. Add New Project és Add Existing Project: Új vagy létezı projekthez tartozó források hozzáadása az aktuális projekthez. Compile: A módosított forráskód kompilációja. Build Project: A módosított forráskód kompilációja + linkelése Syntax Check: szintakszis ellenırzése. Compile All Projects: Összes projekt kompilációja. Build All Projects: Összes projekt kompilációja + linkelése Web Deployment Options: A Web alapú eszközök telepítési opciók. Web Deployment Options: A Web alapú eszközök telepítése. Options: Az aktuális projekt beállításai (súgófájl, ikon, formok, stb.) 11/16

12 A Run menü Run: Futtatja a programot. Ha a program szövege megváltozott, akkor elıbb automatikus fordításra és szerkesztésre kerül sor (jegyezzük meg az F9 billentyőt!). Parameters: Futási paraméterek beállítására való. Step Over: A programfutás követésére való (lépéses módban). Szubrutinokba nem megy be (F8, ehhez lásd következı menüpontot!). Trace Into: A programfutás soronkénti követésére való. Szubrutinok hívásakor a szubrutinok utasításain is végigmegy a program. Itt is fontos az F7 funkcióbillentyő. Trace to Next Source Line: Lépés a következı programsorra (Shift+F7 gomb!). Run to Cursor: Nem fut végig a program, hanem csak az aktuális kurzorpozícióig (F4). Run Until Return: Szubrutin (függvény) fut végig és visszaad eredményt. Show Execution Point: Megmutatja a következı programsort. Program Pause: Felfüggesztés. Program Reset: Befejezi a futtatást. Evaluate/Modify...: A programfutás során keletkezett változó értékekre lehet rákérdezni az Expression mezıben, az értékek a Result mezıben jelennek meg. Add Watch...: Egy figyelendı változót lehet beírni, a programfutás során figyelemmel kísérhetı az érték alakulása. Add Breakpoint...: Töréspontokat lehet beszúrni a programba. 12/16

13 A Component menü New Component...: Új komponenseket készíthetünk (már ha szükséges). Install Component...: Kész, vásárolt (vagy más legális úton szerzett) komponenseket telepíthetünk a Delphi komponenskönyvtárába. Import ActiveX Controls...: ActiveX vezérlık telepítése. Create Component Template...: Új (testre szabott) komponenssablont hozhatunk létre. Install Packages: A komponenscsomagot telepíthetünk a Delphi komponenskönyvtárába. Configure Palette...: A komponenspaletta testre szabása. 13/16

14 A Database menü Explore: Betölti a Database Explorert, amely lehetıvé teszi az adatbázis-struktúrákban való keresést. SQL Monitor: SQL nyelven készített lekérdezések kezelése. Form Wizard...: Adatbázis beviteli képernyık készítését segítı varázsló. 14/16

15 A Tools menü Environment Options...: Többlapos párbeszéd-ablakban a Delphi különbözı beállításait lehet elvégezni. Editor Options...: Többlapos párbeszéd-ablakban a forráskód szerkesztı beállításait lehet elvégezni. Debugger Options...: Többlapos párbeszéd-ablakban a hibakeresési beállításokat lehet elvégezni. Repository...: Az Add to Repository paranccsal létrehozott kelléktárhoz való hozzáférés. Translation Repository...: A fordításhoz szükséges szövegek kezelését szolgáló felület. Web App Debugger: Web-alapú alkalmazások hibakeresési felületének beállításai. Regenerate CORBA IDL Files...: Ha alkalmazás használja CORBA-technológiát, akkor itt lehet megfelelı fájlokat újragenerálni. Configure Tools...: A Delphi-hez adott eszközök elérése és testre szabása. Database Desktop:...Külsı eszköz adatbázishoz tartozó adatok (pl. táblák) kezeléséhez. Image Editor: Képszerkesztı-rajzoló eszköz. Package Collection Editor: Csomagok csoportosításához használható felelület. XML Mapper: XML dokumentumok és alkalmazás adatai közötti kapcsolatkezelı eszköz. Rave Designer: (Eredmény-)jelentések (Reports) fejlesztéséhez szükséges (javasolt) eszköz. 15/16

16 A Help menü Egyáltalán nem fontos, de érdekes: ha az About ablakot megnyitottuk és az Alt gomb lenyomott állapotában beírjuk: team, akkor megtekinthetjük a Delphi létrehozásában közremőködı csapat névsorát. 16/16

DELPHI tanfolyami jegyzet

DELPHI tanfolyami jegyzet DELPHI tanfolyami jegyzet Barhács Oktatóközpont 2004. Delphi modul - 1. fejezet Delphi elméleti alapok Bevezetés Windows alapú alkalmazások fejlesztéséhez jó darabig csak a C nyelv állt rendelkezésre.

Részletesebben

Az eszközpaletta. Felsı sor balról jobbra. Második sor balról jobbra 1/7

Az eszközpaletta. Felsı sor balról jobbra. Második sor balról jobbra 1/7 Az eszközpaletta Látható, hogy a Delphi 7.0 ablakai a Windows operációsrendszernél megszokott jellemzıkkel bírnak: címsor, ablakkezelı gombok, vezérlımenü stb. A Delphi címsora a Delphi 7 - Project1 feliratot

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1/102

Tartalomjegyzék 1/102 Tartalomjegyzék MPLAB IDE v8.10 rövid bemutatása...2 A menürendszer felépítése...3 Eszköztárak...11 Programfejlesztés az MPLAB fejlesztőkörnyezetben...15 Új projekt létrehozása és konfigurálása...22 Workspace

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

PROGRAMOZÁS DELPHIBEN I.

PROGRAMOZÁS DELPHIBEN I. Selye János Egyetem - Komárno VÉGH Ladislav PROGRAMOZÁS DELPHIBEN I. Komárno, 2012 Előszó A "Programozás Delphiben I." tankönyv azok számára készült, akik már foglalkoztak programozással Turbo Pascal,

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 WORD 2007

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 WORD 2007 Tartalom 1. fejezet Bevezetés... 118 1.1 A SZÖVEGSZERKESZTİK ALAPVETİ FUNKCIÓI... 118 1.2 A SZÖVEGSZERKESZTİK TÍPUSAI... 118 2. fejezet A Microsoft Word 2007 új felhasználói felülete... 119 2.1 AZ ABLAK

Részletesebben

Programozás Delphi-ben

Programozás Delphi-ben Tartalom Mgr. Végh László Programozás Delphi-ben Komárom, 2006. október 26. Mgr. Végh László, 2005-2006 http://www.prog.ide.sk 1. Mi a Delphi?...1 2. Az integrált fejlesztői környezet...3 3. Első programunk

Részletesebben

Microsoft Sharepoint Designer 2007

Microsoft Sharepoint Designer 2007 Microsoft Sharepoint Designer 2007 Tartalomjegyzék ALAPFOGALMAK... 348 MI IS AZ A WORLD WIDE WEB (WWW)?... 348 KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A WEB SZERVEREK... 349 HTML SZERKESZTÉS... 349 A HTML SZERKESZTÉS ALAPJAI...

Részletesebben

Tartalom. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP

Tartalom. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Windows XP Tartalom 1. Windows XP jellemzıi és képernyıje... 66 2. Az egér kezelése... 68 3. A Windows XP ablakfogalma. Mőveletek ablakokkal...

Részletesebben

Javac és Eclipse útmutató

Javac és Eclipse útmutató Javac és Eclipse útmutató Készítette: Simon Balázs, BME IIT, 2012. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 2 JRE és JDK... 2 3 Java és Javac... 2 4 Környezeti változók... 3 4.1 Környezeti változók beállítása

Részletesebben

Abakus első számolóeszköz, amelynek ősi formái szinte minden ókori kultúrában

Abakus első számolóeszköz, amelynek ősi formái szinte minden ókori kultúrában Számítógép Számítógépes ismeretek Alapfogalmak Programok végrehajtására alkalmas gép. Hardver + szoftver Hardver a számítógép fizikailag megfogható részeinek összessége Szoftver számítógépen végrehajtható

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Fekete Zoltán

SZAKDOLGOZAT. Fekete Zoltán SZAKDOLGOZAT Fekete Zoltán Debrecen 2007 Debreceni Egyetem, Informatikai Kar SZOFTVERFEJLESZTÉS C# NYELVEN (VISUAL STUDIO 2005 KÖRNYEZETBEN) VIDEORENT (Kölcsönzı program) Témavezetı: Dr. Bölcskei András

Részletesebben

Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás

Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás Origin 8.5 kézikönyv I. kiadás Copyright 2010 by OriginLab Corporation All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the

Részletesebben

1 Ismertető... 3 1.1 A dokumentációról... 3 2 A rendszer alapjai... 3 3 Rendszer menü... 4 3.1 Bejelentkezés... 4 3.2 Beállítások menüpont... 4 3.2.

1 Ismertető... 3 1.1 A dokumentációról... 3 2 A rendszer alapjai... 3 3 Rendszer menü... 4 3.1 Bejelentkezés... 4 3.2 Beállítások menüpont... 4 3.2. Windows / Linux 1 Ismertető... 3 1.1 A dokumentációról... 3 2 A rendszer alapjai... 3 3 Rendszer menü... 4 3.1 Bejelentkezés... 4 3.2 Beállítások menüpont... 4 3.2.1 Cégadatok... 4 3.2.2 Alapértelmezések...

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 EXCEL 2007

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 EXCEL 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 173 2. A táblázatkezelık fıbb funkciói, alkalmazási területeik... 173 3. A képernyı felépítése... 174 4. Cellába való beírás, javítás... 176 5. Táblázatban való mozgás és

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

exe elearning Tananyagfejlesztı Felhasználói kézikönyv

exe elearning Tananyagfejlesztı Felhasználói kézikönyv exe elearning Tananyagfejlesztı Felhasználói kézikönyv Készítette: Mikóné Márton Julianna julim@freemail.hu Muhari Csilla csmuhari@yahoo.com Lektorálta: Dr. Fazekas Gábor Debreceni Egyetem Informatikai

Részletesebben

A LabVIEW alapelemeinek valamint alapelveinek megismerése

A LabVIEW alapelemeinek valamint alapelveinek megismerése A LabVIEW alapelemeinek valamint alapelveinek megismerése A LabVIEW program elindítása után az I.1 ábrán látható panel jelenik meg. A rajta található 4 gomb segítségével érhetjük az alapvető funkciókat,

Részletesebben

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012.

Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010. Szabadka, 2012. Mgr. Námesztovszki Zsolt MICROSOFT WORD 2010 Szabadka, 2012. Bevezető Szeretnénk lépésről-lépésre, az alapoktól kezdve, a Word részeit és parancsait bemutatni. Segítséget és gyakorlati tanácsokat adni

Részletesebben

Mikrovezérlık oktatása. Tananyag

Mikrovezérlık oktatása. Tananyag Mikrovezérlık oktatása Készítette: Juhász Róbert Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Mikrovezérlık története... 3 2. Az oktatáshoz szükséges segédeszközök... 9 2.1 Az MPLAB program... 9 2.2 A programozó

Részletesebben

mikrovezérlıt, azonban a leírások csak angol nyelven elérhetık, ezért az eredeti Microchip adatlapról készítettem egy 35 oldalas fordítást.

mikrovezérlıt, azonban a leírások csak angol nyelven elérhetık, ezért az eredeti Microchip adatlapról készítettem egy 35 oldalas fordítást. Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Mikrovezérlık története... 3 2. Az oktatáshoz szükséges segédeszközök... 9 2.1 Az MPLAB program... 9 2.2 A programozó szoftver...10 2.3 A programozó készülék...11 2.4

Részletesebben

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI

TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI TÁBLÁZATKEZELİ ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI A táblázatkezelık feladata, alkalmazása A táblázatok minden mőszaki, gazdasági számítási mővelet nélkülözhetetlen kellékei. Jellemzı rájuk, hogy sorokból és oszlopokból

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. oldal

Tartalomjegyzék. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. A tartalomkezel rendszerek általános bemutatása...4 PHP-Nuke...5 Drupal...5 3. A Mambo és Joomla rendszerek bemutatása A Joomla elemzése...7 4. Felhasználói felület

Részletesebben

A Windows parancssor használatának alapjai

A Windows parancssor használatának alapjai I. rész A Windows parancssor használatának alapjai A Microsoft Windows parancssor azok számára készült, akik Microsoft Windows Server 2003 és Microsoft Windows XP Professional operációs rendszert használnak.

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Office Publisher 2007

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Office Publisher 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...1 2. Újdonságok az Office Publisher 2007-es verziójában...1 3. A képernyı felépítése...1 4. Dolgozzunk sablonból!...2 5. Készítsünk egységes arculatot!...4 1. Bevezetés Az

Részletesebben

TriDoc standard 2.0 USERS MANUAL

TriDoc standard 2.0 USERS MANUAL TriDoc standard 2.0 USERS MANUAL Join us: www.facebook.com/tridoc.standard Trilobita Informatics Excl. Co. H-1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117 Phone: +36-1-220-6458 Fax: +36-1-469-0899 tridoc@trilobita.hu

Részletesebben

A Visual C++ és az MFC

A Visual C++ és az MFC Sipos Marianna A Visual C++ és az MFC SZAKMAI LEKTOR Dr. Charaf Hassan Zolnay András ANYANYELVI LEKTOR Temesy Klára Siposné Németh Marianna Második, javított, módosított kiadás, 2001. augusztus. Minden

Részletesebben

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Mgr. Námesztovszki Zsolt A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Szabadka, 2009. Alapfogalmak Az adattárolás mértékegységei A számítógép világában ugyanolyan fontos szerep jut a mértékegységeknek, mint hétköznapi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON NS-DESIGNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889511

Az Ön kézikönyve OMRON NS-DESIGNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889511 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Budapest, 2009. szeptember 27. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet alapvetı feladata közgazdasági alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások

Részletesebben